ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου Aριθμός 4813 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος- ΜΕΒΓΑΛ- Ανώνυμος Εταιρεία από τη Δέλτα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη εξαγορά μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος- ΜΕΒΓΑΛ- Ανώνυμος Εταιρεία (εφεξής η «ΜΕΒΓΑΛ») από τη Δέλτα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων (εφεξής η «ΔΕΛΤΑ»). Η ΜΕΒΓΑΛ είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και ανήκει σε φυσικά πρόσωπα. Οι δραστηριότητες της ΜΕΒΓΑΛ είναι η παραγωγή και η διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως γάλα, τυρί και παρεμφερή προϊόντα γιαουρτιού και χυμών φρούτων. Η ΜΕΒΓΑΛ δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πώληση γιαουρτιού και τυριού φέτα. Η ΔΕΛΤΑ αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Eλλάδας. Η ΔΕΛΤΑ είναι θυγατρική της VIVARTIA Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η «VIVARTIA»), μέλος του ομίλου Marfin Investment Group (εφεξής η «ΜIG»). H ΔΕΛΤΑ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων. Η VIVARTIA δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών της, στον κλάδο τροφίμων και ποτών και στον κλάδο εστίασης. Η ΜIG είναι επενδυτική εταιρεία και δραστηριοποιείται παγκοσμίως στους κλάδους της επιβατηγού ναυτιλίας, μεταφορές, πληροφορικής, κτηματικά, υγείας, τουρισμού και της ψυχαγωγίας. Η ΜΙG δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω των θυγατρικών της στην πώληση σοκολατούχου γάλακτος, γιαουρτιού και στον κλάδο του τουρισμού. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 4872 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Αριθμός 4814 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ:35/2014 Αρ. Φακέλου ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ NΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Cablenet Communication Systems Ltd από την GO Plc. Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κ. Ανδρέας Καρύδης, Μέλος κ. Χάρης Παστελλής, Μέλος κ. Χρίστος Τσίγκης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 24 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 4 Απριλίου 2014, από τις εταιρείες Cablenet Communication Systems Ltd (στο εξής η «Cablenet») και GO Plc (στο εξής η «GO») σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η αγοράστρια εταιρεία GO θα εξαγοράσει το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Cablenet, το οποίο παραχωρεί ο ιδιοκτήτης της κ. Νικόλας Σιακόλας και σύμφωνα με τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, με την εν λόγω εξαγορά θα αποκτηθεί κοινός έλεγχος. Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Η αγοράστρια εταιρεία GO αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας και είναι παροχέας αστικών και υπεραστικών τηλεφωνικών υπηρεσιών, ασύρματων υπηρεσιών (wireless services), καλωδιακής τηλεόρασης και DSL πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει κατά 60% στη Emirates International Communications Malta Ltd (στο εξής η «EITML») και το υπόλοιπο μετοχικό της κεφάλαιο είναι προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών της Μάλτας. Η GO κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Forgendo Ltd, της οποίας το υπόλοιπο 50% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στη EITML. H Forgendo Ltd κατέχει το 41,27% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Forthnet SA η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας. Οι άλλοι δύο μεγαλομέτοχοι της Forthnet SA είναι οι εταιρείες Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες με 33% και Vodafone AEET με 6,50%. Η εταιρεία στόχος, Cablenet αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κ. Σιακόλας είναι ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας Cablenet, η οποία ασχολείται με την παροχή τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο μέσω της προσφοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών, σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία και τηλεόραση μέσω δικής της καλωδιακής υποδομής. Στις 17 Απριλίου 2014, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημερώθηκε με σχετική επιστολή σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου. Στις 18 Ιουλίου 2014 η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 13(3) του Νόμου. Η Υπηρεσία αφού έλαβε όλες τις πληροφορίες του Παρατήματος ΙΙΙ του Νόμου, διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου 2014 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιόν της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας ημερομηνίας 28/3/2014 (στο εξής η «Συμφωνία») μεταξύ του κ. Νικόλα Σιακόλα, ο οποίος είναι και ο πωλητής, της αγοράστριας εταιρείας GO και της εταιρείας στόχου Cablenet. Η Συμφωνία αφορά την απόκτηση του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στόχου

3 Cablenet από την αγοράστρια εταιρεία GO. Σύμφωνα με τα υπόχρεα προς κοινοποίηση μέρη και τις πρόνοιες του Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας, ο πωλητής κ. Νικόλας Σιακόλας, ως μόνος μέτοχος, παραχωρεί αρχικό μερίδιο 25% από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Cablenet, στην εταιρεία GO. Επιπρόσθετα οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι βάσει της Συμφωνίας, η εταιρεία GO δύναται να αποκτήσει επιπλέον μετοχικό κεφάλαιο έως τον Ιούνιο του έτους Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξή της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συγκέντρωσης, η αγοράστρια εταιρεία GO θα κατέχει συνολικά το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στόχου Cablenet. Η Επιτροπή σημειώνει ότι στη βάση της Συμφωνίας, [ ] 1. ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Πέραν του θέματος της απαρτίας, [ ] σύμφωνα με την Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας 2 (στο εξής η «Ανακοίνωση»), θεωρούνται σημαντικά και αποτελούν δικαιώματα τα οποία μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει για άσκηση αποφασιστικής επιρροής σε εταιρεία στην όποια συμμετέχει. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και συγκεκριμένα [ ] και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή καθορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4 (1) (β) του Νόμου, καθότι επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της εταιρείας Cablenet, ήτοι από αποκλειστικό έλεγχο της σε κοινό έλεγχο. Η Επιτροπή εξέτασε περαιτέρω τη δομή της αγοράστριας εταιρείας GO για να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν εταιρείες που συνδέονται με τη GO που μπορούν να δραστηριοποιούνται σε οριζόντια ή κάθετη αγορά με την εταιρεία στόχο, καθότι κατά την αξιολόγηση της παρούσας πράξης θα ληφθεί υπόψη η επιπρόσθετη δύναμη που θα αποκτήσει ο όμιλος ο οποίος ελέγχει τη GO. Η Επιτροπή αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία του διοικητικού φάκελου, κατέληξε ότι η εταιρεία GO ελέγχεται από την EITML καθότι έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου στο Διοικητικό της Συμβούλιο. Η Επιτροπή κατέληξε επίσης ότι τον τελικό έλεγχο της Forgendo Ltd έχει η EITML, λόγω της συμμετοχής της ιδίας αλλά και της GO στο μετοχικό κεφάλαιο της Forgendo Ltd. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι η Forthnet SA ελέγχεται από τη Forgendo Ltd καθότι αποτελεί το μεγαλύτερο μέτοχο της εν λόγω εταιρείας και κατά τα έτη κατείχε την πλειοψηφία στις Γενικές Συνελεύσεις της Forthnet SA. Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος κύκλος της αγοράστριας εταιρείας GO, για το έτος 2013 ήταν , ενώ ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της εταιρείας στόχου Cablenet για το έτος 2013 ήταν Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν στην κοινοποίηση τους ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στόχου Cablenet πραγματοποιείται εξολοκλήρου εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ η εταιρεία GO δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρουμένης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Στην παρούσα συγκέντρωση, η στοχευόμενη εταιρεία Cablenet δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο μέσω της προσφοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών, σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω δικής της καλωδιακής υποδομής. Η αγοράστρια εταιρεία GO δραστηριοποιείται με την παροχή αστικών και υπεραστικών τηλεφωνικών υπηρεσιών, ασύρματων υπηρεσιών (wireless services), καλωδιακής τηλεόρασης και DSL πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η Forthnet SA, η οποία ελέγχεται από τη ΕΙΤML που ελέγχει και την εταιρεία GO, δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο μέσω της προσφοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών, συνδρομητικής τηλεόρασης και στη χονδρική διάθεση κινηματογραφικών κα αθλητικών καναλιών υψηλής θεαματικότητας για τη συνδρομητική τηλεόραση. Η Επιτροπή στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αντλώντας καθοδήγηση και από διάφορες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεκτιμώντας όλα τα ανωτέρω, κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης οι σχετικές αγορές προϊόντος ή και υπηρεσιών προσδιορίζονται ως εξής: (α) παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet access services) σε τελικούς χρήστες που διαχωρίζεται σε παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet access services) σε σταθερή θέση σε τελικούς χρήστες, και σε παροχή 1 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...]. 2 Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/ C 95/01).

4 4874 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 υπηρεσιών μισθωμένων συνδέσεων, (β) παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας σε τελικούς χρήστες, (γ) παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε τελικούς χρήστες, (δ) λιανική συνδρομητική τηλεόραση, ανεξαρτήτου του τρόπου μετάδοσης και (ε) χονδρική προσφορά κινηματογραφικών και αθλητικών καναλιών για τη συνδρομητική τηλεόραση. Η Επιτροπή στην υπό εξέταση υπόθεση αναφορικά με τις πιο πάνω σχετικές αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών, καταλήγει ότι για όλες τις πιο πάνω σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών η γεωγραφική αγορά είναι η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως έχει προαναφερθεί, στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης η στοχευόμενη εταιρεία Cablenet δραστηριοποιείται στις αγορές α) παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet access services) σε τελικούς χρήστες που διαχωρίζεται σε παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet access services) σε σταθερή θέση σε τελικούς χρήστες, και σε παροχή υπηρεσιών μισθωμένων συνδέσεων, (β) παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας σε τελικούς χρήστες, (γ) παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε τελικούς χρήστες, (δ) λιανικής συνδρομητικής τηλεόρασης, ανεξαρτήτου του τρόπου μετάδοσης. Ο όμιλος στον οποίο ανήκει η εταιρεία GO και συγκεκριμένα η EITML, μέσω της Forthnet SA και των θυγατρικών αυτής εταιρειών, δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας σε τρεις αγορές και συγκεκριμένα: (α) στην αγορά Παροχής Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε σταθερή θέση σε τελικούς χρήστες, (β) στην αγορά Λιανικής Συνδρομητικής Τηλεόρασης ανεξαρτήτως του τρόπου μετάδοσης και (γ) στη χονδρική προσφορά κινηματογραφικών και αθλητικών καναλιών για τη συνδρομητική τηλεόραση. Από τα πιο πάνω διαφαίνεται ότι στις αγορές (α) Παροχής Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε σταθερή θέση σε τελικούς χρήστες και (β) Λιανικής Συνδρομητικής Τηλεόρασης ανεξαρτήτως του τρόπου μετάδοσης δημιουργείται οριζόντια σχέση μεταξύ της Forthnet SA και της στόχου Cablenet, ενώ στην αγορά χονδρικής προσφοράς κινηματογραφικών και αθλητικών καναλιών για τη συνδρομητική τηλεόραση δημιουργείται κάθετη σχέση μεταξύ της Forthnet SA και της στόχου Cablenet. (Α) Οριζόντια σχέση Η Επιτροπή σημειώνει ότι η Cablenet δήλωσε ότι παρά την οριζόντια σχέση που προκύπτει, λόγω του γεγονότος ότι η εταιρεία Forthnet είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, λειτουργούσε και πολύ πιθανώς θα συνεχίσει να λειτουργεί έναντι της Cablenet σε αποστασιοποιημένη (arm s length) βάση. Η Επιτροπή προχώρησε στον υπολογισμό των μεριδίων αγοράς στη βάση των στοιχείων που είναι διαθέσιμα από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (στο εξής «ΓΕΡΗΕΤ»). Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η Forthnet SA, (μέσω της Multichoice Ελλάς Α) κατείχε περί το τέταρτο τρίμηνο του 2013 στην αγορά Παροχής Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε σταθερή θέση σε τελικούς χρήστες, μερίδιο αγοράς της τάξης του [ ]. Ενώ στην αγορά της Λιανικής Συνδρομητικής Τηλεόρασης κατείχε περί το τέταρτο τρίμηνο του 2013, μερίδιο αγοράς της τάξης του [ ]. Περαιτέρω σημειώνεται ότι η Cablenet αντίστοιχα κατείχε περί το τέταρτο τρίμηνο του 2013 στην αγορά Παροχής Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε σταθερή θέση σε τελικούς χρήστες, μερίδιο αγοράς της τάξης του [ ]. Ενώ στην αγορά της Λιανικής Συνδρομητικής Τηλεόρασης κατείχε περί το τέταρτο τρίμηνο του 2013, μερίδιο αγοράς της τάξης του [ ]. Δυνάμει του πιο πάνω Παραρτήματος Ι του Νόμου και του κατώτατου ορίου του 15% που θέτει σε περιπτώσεις όπου οι συμμετέχουσες σε συγκέντρωση επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στο ίδιο επίπεδο αγοράς (οριζόντια συγκέντρωση) και λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω μερίδια των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο επίπεδο τόσο στην Παροχή Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε σταθερή θέση σε τελικούς χρήστες όσο και στη Λιανική Συνδρομητική Τηλεόραση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή στη βάση του άρθρου 12 του Νόμου προχώρησε στην ανάλυση των κριτηρίων συμβατότητας. Η Επιτροπή εξέτασε τη δομή των επηρεαζόμενων αγορών και σημειώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΡΗΕΤ, δραστηριοποιούνται συνολικά έξι (6) επιχειρήσεις ήτοι οι Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (στο εξής η «ΑΤΗΚ»), Cablenet, PrimeTel PLC (στο εξής η «Primetel»), Forthnet SA, Lumiere TV Public Co Ltd (στο εξής η «LTV») και ΜΤΝ Cyprus (στο εξής η «MTN») στην αγορά Παροχή Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε σταθερή θέση σε τελικούς χρήστες, από τις οποίες οι δύο έχουν αμελητέα μερίδια αγοράς. Η Επιτροπή εξέτασε επίσης το δείκτη ΗΗΙ ο οποίος τόσο στην επηρεαζόμενη αγορά Παροχής Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε σταθερή θέση σε τελικούς χρήστες, όσο και στην επηρεαζόμενη αγορά Λιανικής Συνδρομητικής Τηλεόρασης, μετά από την υλοποίηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, είναι πάνω από 2000 και το Δέλτα κάτω από 150 και σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2004/C 31/3) (στο εξής οι «Κατευθυντήριες γραμμές»), δεν εντοπίζονται οριζόντια προβλήματα ανταγωνισμού. Όσον αφορά τη θέση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην αγορά, η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΡΗΕΤ, η Cablenet κατατάσσεται [ ] στην αγορά Παροχής Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε σταθερή θέση σε τελικούς χρήστες με μερίδιο αγοράς [ ]. Σε σχέση με την αγορά Λιανικής Συνδρομητικής Τηλεόρασης, η Cablenet κατατάσσεται [ ] με μερίδιο αγοράς [ ]. H Επιτροπή επισημαίνει ότι οι συνδρομητές της Cablenet για τη συνδρομητική τηλεόραση είναι ουσιαστικά πελάτες της εταιρείας για την ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο και αποκτούν τη συνδρομητική τηλεόραση χωρίς επιπρόσθετη χρέωση.

5 Η Επιτροπή σημειώνει επίσης την οικονομική δύναμη των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων η οποία ενδυναμώνεται με την παρούσα πράξη συγκέντρωσης, καθώς και τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας ο κύπριος καταναλωτής έχει στη διάθεση του για να επιλέξει την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Όσον αφορά τις τάσσεις προσφοράς και ζήτησης, η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η αγορά θεωρείται ώριμη και δεν αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των συνδρομητών. Επί τούτου, αξίζει να σημειωθεί σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΡΗΕΤ ότι το 2013 ο αριθμός συνδρομητών [ ] σε σχέση με τα προηγούμενα έτη με ποσοστό ύψους [ ]. Σε σχέση με τους φραγμούς εισόδου, η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις για τη δημιουργία υποδομών για την προσφορά υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για να μπορέσει μια εταιρεία να είναι βιώσιμη πρέπει να είναι σχετικά μεγάλη. Επιπρόσθετα, όλοι οι παρόχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που δραστηριοποιούνται εντός της Δημοκρατίας αδειοδοτούνται από το γραφείο του ΓΕΡΗΕΤ. Τέλος, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις η αγορά είναι ώριμη καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχής πτώση των τιμών όλων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, γεγονός που δεικνύει ότι δεν ελκύει νέους επενδυτές. Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν διαφαίνεται από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία η αξιολογούμενη συγκέντρωση να επηρεάσει, τα συμφέροντα των καταναλωτών λόγω των πολύ μικρών μεριδίων στις σχετικές αγορές της Forthnet. Η Επιτροπή, με βάση την πιο πάνω ανάλυση θεωρεί ότι η απόκτηση κοινού ελέγχου της GO στη Cablenet δεν διαφαίνεται να ενισχύει ή να δημιουργεί δεσπόζουσα θέση στις σχετικές αγορές Παροχής Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε σταθερή θέση σε τελικούς χρήστες, και Λιανικής Συνδρομητικής Τηλεόρασης. (Β) Κάθετη σχέση ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Όσον αφορά την κάθετη σχέση που προκύπτει, δηλαδή πιθανή χονδρική προσφορά κινηματογραφικών και αθλητικών καναλιών για τη συνδρομητική τηλεόραση από την Cablenet μέσω της Forthnet, η Επιτροπή σημειώνει ότι στην εν λόγω σχετική αγορά δραστηριοποιούνται μόνο δύο εταιρείες, ήτοι η Forthnet και η LΤV. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συγκεκριμένη αγορά δραστηριοποιούνται μόνο δύο επιχειρήσεις καθώς και ότι το περιεχόμενο είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή παρόχου λιανικής συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησε στην ανάλυση των κριτηρίων συμβατότητας. Όπως έχει προαναφερθεί, υπάρχουν δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο στη χονδρική πώληση κινηματογραφικών και αθλητικών καναλιών για τη συνδρομητική τηλεόραση, ήτοι η Forthnet και η LΤV. Οι δύο αυτές εταιρείες είναι συμβεβλημένες μόνο με την ΑΤΗΚ, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΡΗΕΤ κατέχει τη μεγαλύτερη συνδρομητική βάση από όλους τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Φυσικά η Επιτροπή σημειώνει ότι η αποκλειστική συμφωνία μεταξύ ΑΤΗΚ και Forthnet για τη χονδρική προσφορά κινηματογραφικών και αθλητικών καναλιών λήγει περί το Δεκέμβριο 2015, οπόταν και το σκηνικό στην παροχή των εν λόγω καναλιών δύναται να διαφοροποιηθεί. Πέραν των πιο πάνω, η Επιτροπή σημειώνει ότι όπως δήλωσε η Cablenet, το οπτικοαουστικό περιεχόμενο υψηλής στάθμης το οποίο απαρτίζει τα διάφορα συνδρομητικά κανάλια είτε αυτά παρέχονται χονδρικώς είτε αποκλειστικά σε λιανική βάση, όπως αυτό της ΑΤΗΚ, αγοράζεται συνήθως από τους κατόχους του για συγκεκριμένα ποσά και για περίοδο κάποιων ετών (συνήθως 3 χρόνια). Οι διαδικασίες απόκτησης του εν λόγω περιεχομένου είναι συνήθως με πλειστηριασμό ή διαπραγμάτευση με την πιο υψηλή τιμή να υπερισχύει. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με την Cablenet έχει παρατηρηθεί η τάση το περιεχόμενο αυτό να καταλήγει σε οργανισμούς που έχουν οικονομική ευρωστία, συνήθως μεγάλους παροχείς τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών, όπου προσφέρεται γενικά σαν πακέτο με τις εν λόγω υπηρεσίες ή σαν επιπρόσθετη επιλογή και επιδοτείται συνήθως από τις υπηρεσίες αυτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από την Cablenet για τα δικαιώματα τηλεοπτικού περιεχομένου τα οποία κατέχονται από τους διάφορους παροχείς για σκοπούς προβολής στην Κύπρο, η ΑΤΗΚ-LTV κατέχει τα δικαιώματα για Κυπριακό πρωτάθλημα, Champions League, Europa League, Αγγλικό πρωτάθλημα, Διεθνείς αγώνες κυπριακών ομάδων, Ιταλικό πρωτάθλημα, Γερμανικό, Τένις, Άλλα διεθνή πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και αμερικανικά αθλήματα (Basketball, Football, Baseball). Η Primetel κατέχει τα δικαιώματα για Κυπριακό πρωτάθλημα, Διεθνείς αγώνες κυπριακών ομάδων και Ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ η NovaCY κατέχει τα δικαιώματα για μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και την ελληνική καλαθόσφαιρα. Πέραν των πιο πάνω, η Επιτροπή σημειώνει ότι όλες οι πλατφόρμες συνδρομητικής τηλεόρασης έχουν δικαιώματα για την προσβολή κινηματογραφικών ταινιών. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η εταιρεία Forthnet πωλεί χονδρικώς και λιανικώς συνδρομητικά κανάλια τα οποία περιέχουν μεταξύ άλλων κινηματογραφικό και αθλητικό περιεχόμενο Υψηλής Στάθμης/ θεαματικότητας (Premium Content). Η δε εταιρεία Cablenet, παρόλο που δραστηριοποιείται σε λιανικό επίπεδο στη λιανική συνδρομητική τηλεόραση με μερίδιο της τάξης του [ ], εντούτοις δεν έχει αποκτήσει κινηματογραφικό και αθλητικό περιεχόμενο Υψηλής Στάθμης/ θεαματικότητας (Premium Content) και το μερίδιο αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι όλοι οι πελάτες της Cablenet που συμβάλλονται με την εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο αποκτούν χωρίς καμία επιπρόσθετη χρέωση το βασικό πακέτο της συνδρομητικής τηλεόρασης. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης την οικονομική δύναμη των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων η οποία ενδυναμώνεται με την παρούσα πράξη συγκέντρωσης, καθώς και το γεγονός ότι όπως έχει αναφέρει και η Cablenet, με τη λήξη του συμβολαίου της Forthnet, αναφορικά με τα δικαιώματα ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και καλαθόσφαιρας, θα μπορεί η κάθε εταιρεία να διεκδικήσει μέσω της διαδικασίας που ακολουθεί ο κάθε ιδιοκτήτης δικαιωμάτων τα συγκεκριμένα δικαιώματα. Ως εκ τούτου, οι παρόχοι συνδρομητικής τηλεόρασης θα μπορούν εάν το

6 4876 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 επιθυμούν, να συμβληθούν με την εταιρεία που θα αποκτήσει τα δικαιώματα αυτά η να τα διεκδικούν οι ίδιοι αν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Όσον αφορά τις τάσσεις προσφοράς και ζήτησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι παροχείς επιχειρούν να κατακτήσουν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς σε αριθμό συνδρομητών και ως εκ τούτου, υπάρχει ανταγωνισμός στο επίπεδο της αγοράς/ απόκτησης κινηματογραφικών και αθλητικών καναλιών για τη δημιουργία Κινηματογραφικών και αθλητικών συνδρομητικών καναλιών. Αναφορικά με τους φραγμούς εισόδου, η Επιτροπή σημειώνει τα όσα η Cablenet αναφέρει ότι δηλαδή η Forthnet είναι ήδη συμβλημένη με την ATHK για την αποκλειστική παροχή των καναλιών που παράγει η ίδια η NOVA. Όταν λήξει η εν λόγω συμφωνία τον επόμενο χρόνο, η Cablenet θεωρεί ότι το περιεχόμενο υψηλής στάθμης που κατέχει η NOVA CY, δηλαδή τα δικαιώματα για την Κύπρο για το Ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και καλαθόσφαιρας, θα είναι εξίσου εύκολα διαθέσιμο σε όλους τους παροχείς στην Κύπρο μέσω των διαδικασιών που εφαρμόζονται κάθε φορά από τους ιδιοκτήτες των δικαιωμάτων και οι FORTHNET/NOVA δεν θα έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα για την απόκτηση του. Η Επιτροπή σημειώνει ότι στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν διαφαίνεται να ενισχύεται ή να δημιουργείται δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά χονδρικής προσφορά κινηματογραφικών και αθλητικών καναλιών για τη συνδρομητική τηλεόραση. Η Επιτροπή, με βάση την πιο πάνω ανάλυση θεωρεί ότι η απόκτηση κοινού ελέγχου της GO στη Cablenet δεν διαφαίνεται να είναι σε θέση να παρακωλύει τον ανταγωνισμό στη σχετική αγορά χονδρικής προσφοράς κινηματογραφικών και αθλητικών καναλιών για τη συνδρομητική τηλεόραση. Συνακόλουθα, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων κρίνει ότι η οριζόντια σχέση που προκύπτει μεταξύ των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων καθώς και η κάθετη σχέση που ενδεχόμενα να δημιουργηθεί μεταξύ της Cablenet και της εταιρείας Forthnet δεν δημιουργεί ή ενισχύει τη δεσπόζουσα θέση. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 10 και 11, το κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς, αφορά τη δημιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές. Υπό το φως της πιο πάνω ανάλυσης, στην προκείμενη υπόθεση, δεν δημιουργείται ή ενισχύεται δεσπόζουσα θέση. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Αριθμός 4815 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον GHEORGHE VALENTIN, Κρήτης 45, Λεμεσός, και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου ALFA ROMEO 156 με αριθμό εγγραφής EHZ448BH και αριθμό πλαισίου ZAR το οποίο υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Kώδικα Νόμου αρ. 94 (I) / 2004 Tο πιο πάνω αυτοκίνητο στις 13/5/2013 εισήλθε από τις μη ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και παραδόθηκε με καθεστώς προσωρινής εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 4(α) του Κανονισμού (ΕΚ) 866/2004 και εκδόθηκε έντυπο C.P.5 στον GHEORGHE VALENTIN. Η άδεια προσωρινής εισόδου έληξε στις 30/5/2013 χωρίς να επιστρέψει το εν λόγω όχημα στις μη ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στις 18/9/2013 το εν λόγω όχημα παραδόθηκε στο Τελωνείο Λεμεσού από τη γυναίκα του ύποπτου, κατασχέθηκε με το έντυπο ΤΕΛ 71 Α -Β και δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης για το λόγο ότι ο πιο πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνσή του. Ο φάκελος κατάσχεσης 153/13 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ, Αν. Διευθυντής Τελωνείων.

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 4816 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΜΑ: ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ν. 419(Α)/ΙΣΔ-2004 ΑΔΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΗΚ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΗΚ ΚΑΙ CYTA ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΗΚ ΠΡΟΣ ΤΗ CYTA ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΗΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ CYTA Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ), αφού έλαβε υπόψη: Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012 και συγκεκριμένα αφενός, την πρόνοια του εδαφίου (3) του άρθρου 51, όπου ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής (ΙΣΔ) απαιτείται να διαβουλεύεται με τη ΡΑΕΚ για την κατοχύρωση της έγκρισής της όσον αφορά τη χρήση του Συστήματος Διανομής για άλλες μη σχετικές με την ηλεκτρική ενέργεια δραστηριότητες, που προτείνονται από τον ΙΣΔ, και αφετέρου την πρόνοια του άρθρου 28 που διαλαμβάνει τα περί επιβολής διοικητικών προστίμων, τις ανακοινώσεις της ΑΗΚ στην ιστοσελίδα της καθώς και ανακοινώσεις στο καθημερινό τύπο, όπου η ΑΗΚ φέρεται να έχει υπογράψει συμφωνία με τη CYTA για χρήση των εναέριων γραμμών του Συστήματος Διανομής από τη CYTA, χωρίς να εξασφαλίσει έγκριση από τη ΡΑΕΚ, την επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, με στοιχεία Αρ. Φακ.: Ρ/Κ.303/ με ημερομηνία 30 Ιουλίου 2014, με την οποία η ΡΑΕΚ ειδοποιεί την ΑΗΚ/Ιδιοκτήτη/Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής ότι αν οι ανακοινώσεις και τα δημοσιεύματα είναι ορθά, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται ότι ο αδειούχος ΙΣΔ, παραβίασε ή/και προτίθεται να παραβιάσει ή/και παραλείψει να συμμορφωθεί με τον όρο 21 της Άδειας της, που προνοεί συμμόρφωση με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς και κατά συνέπεια και με το συγκεκριμένο άρθρο 51(3), και καλεί την ΑΗΚ να υποβάλει γραπτώς τυχόν ενστάσεις για μια τέτοια παραβίαση, σύμφωνα με το άρθρο 27(2)(γ), την επιστολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ προς απάντηση της πιο πάνω επιστολής της ΡΑΕΚ, με στοιχεία Αρ. Φακ.: Μ/Μ.1 και ημερομηνία 5 Αυγούστου 2014, με την οποία αναγνωρίζει την παράλειψη της ΑΗΚ να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του άρθρου 51(3), δεσμεύεται να μην προχωρήσει στην υλοποίηση της συγκεκριμένης συμφωνίας πριν η ΡΑΕΚ μελετήσει και πριν λάβει απόφαση για το θέμα και ζητά συνάντηση με τη ΡΑΕΚ, επισυνάπτοντας αντίγραφο της σχετικής συμφωνίας, τη συνάντηση που ακολούθησε στα Γραφεία της ΡΑΕΚ στις 22 Αυγούστου 2014 μεταξύ των Μελών της ΡΑΕΚ, του Προέδρου του ΔΣ της ΑΗΚ και Λειτουργούς της ΑΗΚ, κατά την οποία η ΡΑΕΚ υπέδειξε στην ΑΗΚ την παράλειψη της να εφαρμόσει το άρθρο 51(3) επειδή δεν υπέβαλε στην ΡΑΕΚ λεπτομερείς, αναλυτικές επεξηγήσεις για το αίτημά της να συμβληθεί με τη CYTA για τη χρήση του δικτύου διανομή για δραστηριότητα διάφορο της διανομής ηλεκτρισμού, αποδεικνύοντας ότι αυτό δεν θα επηρεάσει αρνητικά ή δεν θα περιορίσει σε οποιοδήποτε βαθμό τη δραστηριότητα του ηλεκτρισμού, ζητώντας την έγκριση της ΡΑΕΚ, προτού προχωρήσει στην υπογραφή συμφωνίας με τη CYTA για χρήση του Συστήματος Διανομής για άλλες μη σχετικές με την ηλεκτρική ενέργεια δραστηριότητες, την επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ ημερομηνίας 27/8/2014, με αρ. Φακ. Ρ/Κ.303/604-14, με την οποία ζητούνται οικονομικές αναλυτικές επεξηγήσεις, τυχόν μελέτες κόστους οφέλους, τα σχέδια για λύση των τυχόν πρακτικών προβλημάτων κατά τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου που διαφάνηκαν υπό το κράτος των υφιστάμενων, άλλων, παρόμοιων συμφωνιών, και επιβεβαίωση ότι δεν επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο η δραστηριότητα της ιδιοκτησίας και διαχείρισης του δικτύου διανομής, την επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ημερομηνίας 3/9/2014 όπου σημειώνεται ότι η εν λόγω συμφωνία δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο την αξιοπιστία του Συστήματος Μεταφοράς, τις επιστολές της ΑΗΚ και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και οι δύο ημερομηνίας 23/9/2014 με τις οποίες παρέχονται διαβεβαιώσεις ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που έθεσε η ΡΑΕΚ και ότι δεν υπάρχει κανένας επηρεασμός της δραστηριότητας της διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις για Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για χωριστούς λογαριασμούς [ΚΔΠ 370/2014], για Λογιστικό [ΚΔΠ371/2014] και Λειτουργικό Διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της ΑΗΚ [ΚΔΠ 372/2014], ημερομηνίας 1/8/2014. Και αφού μελέτησε ενδελεχώς όλα τα έγγραφα που είχε ενώπιόν της, και εκτίμησε, αφενός, ότι η προτεινόμενη δραστηριότητα για φιλοξενία στο δίκτυο διανομής περιουσίας της CYTA, η χρήση του δικτύου της ΑΗΚ από την CYTA, αλλά και οι υπηρεσίες που συμβλήθηκε να προσφέρει η ΑΗΚ στη CYTA αναφορικά με την τέτοια φιλοξενία και χρήση του δικτύου διανομής, δεν συγκρούεται και δεν περιορίζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΑΗΚ Ιδιοκτήτη/Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής που απορρέουν από την Άδειά της, και κατά συνέπεια εκτιμήθηκε περαιτέρω ότι η δραστηριότητα της διανομής ηλεκτρισμού δεν επηρεάζεται από την συμφωνία στην οποία συμπράττει η ΑΗΚ με τη CYTA για τέτοια φιλοξενία και τα συνεπαγόμενά της και δεδομένου ότι τηρούνται χωριστοί λογαριασμοί για την εν λόγω δραστηριότητα ως προνοείται στις Ρυθμιστικές Αποφάσεις της ΡΑΕΚ για Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες και Λογιστικό και Λειτουργικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ, Αποφάσισε (Α) Να εγκρίνει την πρόταση της ΑΗΚ Ιδιοκτήτη/Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής για τη χρήση του Συστήματος Διανομής από τη CYTA για τις συγκεκριμένες μη σχετικές με την ηλεκτρική ενέργεια δραστηριότητες που φαίνονται στην συμφωνία, και

8 4878 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 αφετέρου, εκτίμησε, ότι η ΑΗΚ αναγνώρισε ότι υπήρξε εκ μέρους της παραβίαση του εδαφίου (3) του άρθρου 51 του Νόμου και επανόρθωσε οικειοθελώς με την εκ των υστέρων, έστω, υποβολή αίτησης για έγκριση της ξένης δραστηριότητας στα δίκτυα διανομής, και κατά συνέπεια δεν απαιτείται να ακολουθηθεί η προθεσμία των 30 ημερών για ενστάσεις, Η ΡΑΕΚ Αποφάσισε περαιτέρω, (B) Να επιβάλει στην ΑΗΚ σύμφωνα με τους Κανονισμούς, διοικητικό πρόστιμο για το ποσό των 10, για την παράβαση του εδαφίου (3) του άρθρου 51 το οποίο απαιτεί προηγούμενη έγκριση από την ΡΑΕΚ. Το διοικητικό αυτό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.-(5) των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του θα πρέπει να κατατεθεί στο Ταμείου του Γραφείου της ΡΑΕΚ. Η Απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ θα κοινοποιηθεί στην ΑΗΚ/ Ιδιοκτήτη/ Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής, για άμεση εφαρμογή και των δύο σκελών της, επίσης ενημερώνοντάς την ότι το ύψος του προστίμου είναι συμβολικό, διότι η ΡΑΕΚ έλαβε υπόψη ότι για πρώτη φορά επιβάλλει πρόστιμο για παράβαση πρόνοιας του νόμου, και το γεγονός ότι υπήρξε άμεση παραδοχή από την πλευρά της ΑΗΚ. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Κανονισμό 3(4) της Κ.Δ.Π. 468/2004. Αριθμός 4817 ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Γνωστοποίηση Από το Επαρχιακό Γραφείο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας Λεμεσού ανακοινώνεται ότι επιμορφωτικά μαθήματα για απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου, για το μήνα Ιούλιο 2014, θα διεξαχθούν όπως φαίνεται πιο κάτω: Χώρος: Οίκημα ΣΕΚ Λεμεσού, Κυριακού Οικονόμου 21, Λεμεσός. Ημέρες: , και Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: 18:00 21:00. Αριθμός 4818 ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Γνωστοποίηση Από το Επαρχιακό Γραφείο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας Λευκωσίας ανακοινώνεται ότι η τέταρτη σειρά επιμορφωτικών μαθημάτων για απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου, για το 2014, θα διεξαχθεί όπως φαίνεται πιο κάτω: Χώρος: Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λευκωσίας (Λατσιά). Ημέρες διεξαγωγής μαθημάτων: , και Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: 19:00 22:00. Αριθμός 4819 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, και Αρ. Αίτ. 237/2014. Αναφορικά με τον ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ή ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ από το Κίτι τέως από την Αγγλία, αποβιώσαντα. Δίνεται διά του παρόντος ειδοποίηση ότι στις 12 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.μ. θα γίνει αίτηση στο ως άνω αναφερόμενο Επαρχιακό Δικαστήριο για την επανασφράγιση του διατάγματος εκτελέσεως διαθήκης του ως άνω αναφερόμενου αποβιώσαντα τέως από την Αγγλία, χορηγηθέντος υπό του ανωτάτου Δικαστηρίου της Αγγλίας στις 28 Αυγούστου ΟΛΓΑ ΦΡΑΓΚΕΣΚΙΔΟΥ, Προτεινόμενη Εκτελέστρια της Διαθήκης.

9 Αριθμός Εισαγωγή ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, δέχεται προτάσεις με στόχο την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος Δοκιμαστικών Αγορών (Mystery Shopping) στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού. Το διαθέσιμο ποσό είναι ευρώ. Η έναρξη του πιλοτικού προγράμματος αναμένεται τον Νοέμβριο του 2014 και δεν πρέπει να ξεπερνά τους εννέα μήνες. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πρόταση θα τύχει επιχορήγησης εφόσον αποδεσμευτούν τα σχετικά κονδύλια που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του ΑΣΚ. Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν μη κυβερνητικοί οργανισμοί (σωματεία, εταιρείες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, άλλοι ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί), Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Κυβερνητικές υπηρεσίες και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν το φορέα του οποίου η πρόταση θα επιλεγεί, θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο για πιστή εφαρμογή της πρότασης που κατέθεσαν. 2. Συνοπτική Περιγραφή Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου ως ο ανώτατος συντονιστικός φορέας για τα θέματα της ουσιοεξάρτησης, μέσα από τη νέα Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες ουσίες και την Επιβλαβή χρήση αλκοόλ, στοχεύει να φέρει στο προσκήνιο τις αρνητικές συνέπειες που σχετίζονται με την επιβλαβή κατανάλωση του αλκοόλ, και να ενθαρρύνει την κοινωνία να αναγνωρίζει τους κινδύνους που τέτοια χρήση εγκυμονεί για την υγεία, αλλά και τις συνεπακόλουθες ευρύτερες επιπτώσεις. Η προσβασιμότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά το πόσο νωρίς μπορούν να αρχίσουν να καταναλώνουν έφηβοι αλκοόλ και πόσο υπερβολική ή όχι μπορεί να είναι μια τέτοια κατανάλωση αλκοόλ.. Ενώ πολλές χώρες εφαρμόζουν όριο ηλικίας για την κατανάλωση αλκοόλ, η εφαρμογή του ορίου ηλικίας και συνεπώς των σχετικών νομοθεσιών φαίνεται να είναι προβληματική. Συγκεκριμένα, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της έρευνας μαθητικού πληθυσμού ESPAD (2011), προκύπτει ότι η πρόσβαση οινοπνευματωδών ποτών στους ανήλικους είναι πολύ μεγάλη, αφού σχεδόν το 50% των μαθητών είχαν αγοράσει κάποιο αλκοολούχο ποτό από κατάστημα για δική τους χρήση (τον τελευταίο μήνα) δηλ. για να το πιούν οι ίδιοι, ξεπερνώντας αρκετά τον μέσο όρο της έρευνας που ανερχόταν στο 37%. Η συμμόρφωση των πωλητών στο όριο ηλικίας εξαρτάται από την γνώση τους όσον αφορά στην σχετική νομοθεσία, την ικανότητα αλλά προπαντός την προθυμία τους να ακολουθήσουν τη νομοθεσία (Gosselt et al.; 2012). Επομένως, αν οι νέοι κάτω του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας έχουν πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά αυτό εξαρτάται όχι μόνο από την υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά και από το κατά πόσο οι επιχειρηματίες υποστατικών που πωλούν αλκοόλ εφαρμόζουν τη νομοθεσία στις καθημερινές πρακτικές τους. 3. Γενικός Στόχος του Έργου Γενικός στόχος της εφαρμογής πιλοτικού προγράμματος Δοκιμαστικών Αγορών (Mystery Shopping) είναι η διερεύνηση του επιπέδου συμμόρφωσης των πωλητών αλκοολούχων ποτών σε ότι αφορά το κατώτατο όριο ηλικίας πώλησης αλκοολούχων ποτών και η εκπαίδευση προσωπικού σε υποστατικά που πωλούν ή και σερβίρουν αλκοόλ στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού,με στόχο την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας. Η εφαρμογή «Αγορών Μυστηρίου» (mystery shopping) ή διαφορετικά «Δοκιμαστικών Αγορών» (test purchasing) αποτελεί βέλτιστη πρακτική που τεκμηριωμένα αυξάνει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της νομοθεσίας περί ορίου ηλικίας πρόσβασης στο αλκοόλ (European Commission, 2013). Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και αποσκοπεί είτε στην επιβολή του νόμου είτε στην διερεύνηση του επιπέδου της συμμόρφωσης των πωλητών σε ότι αφορά το κατώτατο όριο ηλικίας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και συνεπώς την ευκολία με την οποία οι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο αλκοόλ. 4. Ειδικοί Στόχοι Επί μέρους στόχοι του προγράμματος είναι η απόκτηση στοιχείων σχετικά με: την έκταση συμμόρφωσης των πωλητών στο όριο ηλικίας (<17 χρόνων) για πώληση αλκοολούχων ποτών στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού τους λόγους για τους οποίους οι πρακτικές ελέγχου δεν εφαρμόζονται από τους πωλητές την αντίληψη των επιχειρηματιών/πωλητών για το νομικό υπόβαθρο και την σημασία συμμόρφωσης τους με την υφιστάμενη νομοθεσία πριν και μετά την εκπαίδευση υπεύθυνης πώλησης/σερβιρίσματος αλκοολούχων ποτών 5. Βασικά στοιχεία και προϋποθέσεις που πρέπει να περιέχει η κάθε πρόταση προκειμένου να εξεταστεί: 1. Ονομασία Προληπτικού Προγράμματος. 2. Nομικό καθεστώς λειτουργίας του αιτητή. 3. Στοιχεία Συντονιστή/ων του προγράμματος (μαζί με σχετικά βιογραφικά). 4. Στοιχεία Συνεργατών (μαζί με σχετικά βιογραφικά) και πρωτόκολλο/βεβαιώσεις συνεργασίας όπου αυτό απαιτείται. 5. Προϋπολογισμός και αναλυτικό διάγραμμα επιμερισμού δαπάνης. Διευκρινίζεται ότι το ΑΣΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όλα τα σχετικά τιμολόγια. Σε ότι αφορά τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα απαιτούνται τα πιο κάτω: 6. Σχεδιασμός ανά στάδιο εφαρμογής του έργου: ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

10 4880 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Φάση 1 η Προετοιμασία/ συντονισμός: Σύσταση/ τρόπος λειτουργίας Συντονιστικής Επιτροπής Οριστικοποίηση πλάνου εργασιών ωρολόγιο πρόγραμμα στο οποίο να αναγράφονται ο συνολικός αριθμός ωρών του προγράμματος και η κατανομή των ωρών ανά φάση δράσης. Φάση 2 η - Δοκιμαστική Αγορά διαδικασία και μέθοδος επιλογής των νέων που θα εφαρμόζουν τις δοκιμαστικές αγορές Σημειώνεται ότι οι νέοι που θα εκτελούν τη δοκιμαστική αγορά πρέπει να είναι άτομα άνω των 18 που φαίνονται κάτω των 17 χρόνων σχεδιασμός, διαδικασία και μέθοδος επιλογής υποστατικών που θα εφαρμόζεται η παρέμβαση της δοκιμαστικής αγοράς μέγεθος του συνολικού δείγματος δοκιμαστικής αγοράς ενδείξεις της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος των υποστατικών που επιλέγηκαν και τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την διεξαγωγή της παρέμβασης δοκιμαστικής αγοράς Φάση 3 η Εκπαίδευση πωλητών αλκοολούχων ποτών διαδικασία επιλογής και προσέγγιση των υποστατικών/ πωλητών που θα συμμετέχουν στην εκπαίδευση υπεύθυνου σερβιρίσματος ή και πώλησης αλκοολούχων ποτών εκπαιδευτικό εργαλείο υπεύθυνου σερβιρίσματος ή και πώλησης αλκοολούχων ποτών που θα εφαρμοσθεί για τους πωλητές αλκοολούχων ποτών 7. Συλλογή και Αναφορά Αποτελεσμάτων: τρόπος καταγραφής του αποτελέσματος ανά δοκιμαστική αγορά: μέσω ερωτηματολογίων που θα συμπληρώνονται από τους νέους που θα εκτελούν την δοκιμαστική αγορά και έκθεσης Συντονιστή ανά υποστατικό διαδικασία γνωστοποίησης/διάχυσης των αποτελεσμάτων της δοκιμαστικής αγοράς προς τους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνους των υποστατικών που πωλούν ή και σερβίρουν αλκοόλ και των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης για το προσωπικό. τρόπος καταγραφής του αποτελέσματος της εκπαίδευσης: ερωτηματολόγια γνώσεων και στάσεων εκπαιδευόμενων πριν και μετά διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος 8. Υποβολή προϋπολογισμού και αναλυτικού διαγράμματος επιμερισμού δαπάνης. 6. Εκθέσεις Η διεκπεραίωση του έργου προϋποθέτει την υποβολή των πιο κάτω εκθέσεων: Έκθεση σχεδιασμού, (μέχρι 4 εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος) η οποία να συμπεριλαμβάνει: Τα συμπεράσματα των αρχικών συζητήσεων με την Αναθέτουσα Αρχή και τις πρώτες διαπιστώσεις του Αναδόχου σχετικά με τις συνθήκες του Αντικειμένου της Σύμβασης όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξή του Τα κύρια θέματα που εντοπίστηκαν. Τις άμεσες ενέργειες που προτείνονται και τις προτεραιότητες που τίθενται. Τo επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης, με σημειωμένα τα κρίσιμα σημεία. Το πρόγραμμα εργασιών για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης. Έκθεση υλοποίησης η οποία θα υποβάλλεται στο τέλος του προγράμματος (το αργότερο, ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση) και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει σε κωδικοποιημένη μορφή που να διασφαλίζει την πιστή εφαρμογή του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου)Νόμου 138/(I)2001, τα εξής: στοιχεία σε σχέση με το προφίλ των ατόμων που επιλέχθηκαν (π.χ. ηλικίες, φύλο κλπ), τον αριθμό των δοκιμαστικών αγοραστών και των πωλητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, κατάλογο των συνεργατών που ενεπλάκησαν (π.χ. τοπικές αρχές), δραστηριότητες που συμπεριέλαβε το πρόγραμμα, αποτελέσματα αναλυτική κατάσταση των εξόδων του προγράμματος *Επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο με παράδειγμα τελικής έκθεσης (βλέπε Παράρτημα Ι) 7. Άλλες Υποχρεώσεις Σημειώνεται ότι εκτός από τις πιο πάνω εκθέσεις, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση συστηματικής ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με την υλοποίηση του έργου και τυχόν αναπροσαρμογές στις οποίες σκοπεύει να προβεί. Σημειώνεται ότι αναπροσαρμογές μπορούν να γίνουν μόνο σε συνέχεια συνεννόησης και έγκρισης από την

11 Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο να γνωμοδοτήσει για ειδικά θέματα σχετικά με το Αντικείμενο της Σύμβασης σε περίπτωση που καταστεί τέτοια ανάγκη. Τέλος, με τη διεκπεραίωση του προγράμματος ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να υποβάλει τα εξής: Βιβλιογραφία αναλυτική κατάσταση των εξόδων του προγράμματος με τα σχετικά αποδεικτικά ονομαστική κατάσταση με τις απολαβές των απασχολούμενων ατόμων, έντυπο καταβολής Εισφορών από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποδεικτικά στοιχεία για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αυτή η υποχρέωση για τη διάρκεια του προγράμματος αναλυτική κατάσταση των εισπράξεων και πληρωμών του προγράμματος, η οποία θα περιλαμβάνει όνομα, ημερομηνία, αριθμό τιμολογίου και ποσό. 1. Gosselt, J.F., van Hoof, J.J, & de Jong, M.D. (2012). Why Should I comply? Seller s accounts for (non-) compliance with legal age limits for alcohol sales Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy, 7: Hibell B., Guttormsson U., Ahlstrom S., Balakireva O., Bjarnason T., Kokkevi A., Kraus, L. (2012). The 2011 ESPAD Report - Substance Use among Students in 36 European Countries. 3. European Commission (2013) Eyes on Ages- A research on alcohol age limit policies in European Member States. Legislation, Enforcement and Research. Netherlands: Dutch Institute for Alcohol Policy (STAP). ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η υλοποίηση του προγράμματος δεν συμφωνεί με το πρόγραμμα που υποβλήθηκε, το ΑΣΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να του επιστραφεί μέρος ή όλο το ποσό. Τελευταία ημερομηνία υποβολής, η 7 η Νοεμβρίου 2014 στις Παρακαλείστε όπως αποστείλετε την πρότασή σας και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Λειτουργό Λ. Χριστοδούλου στο τηλέφωνο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΤΥΠΟ Τελική Έκθεση Υλοποίησης Επιχορηγημένου Προληπτικού Προγράμματος 2014 Η παρούσα έκθεση θα πρέπει να συνοψίζει όλα τα κύρια στοιχεία του προγράμματος που έλαβε επιχορήγηση από το ΑΣΚ: το σχεδιασμό, τη διαδικασία, την εφαρμογή με τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα και όπου είναι εφικτό την αξιολόγηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων. Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ονομασία Προγράμματος και Φορέα Υλοποίησης Στοιχεία Συντονιστή Προγράμματος Περίοδος εφαρμογής προγράμματος Β. ΓΕΝΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Αναφορά με βάση το σκοπό και τους στόχους του προγράμματος) 1. Πώς εντοπίστηκε η ομάδα στόχου 2. Κατά πόσο πρόκειται για πιλοτική εφαρμογή/ συνέχιση υφιστάμενου προγράμματος κτλ. 3. Πιθανά προβλήματα/δυσκολίες που πιθανόν να προέκυψαν 4. Προσωπικό/ συνεργάτες - Αριθμός, ονόματα, προσόντα απασχολούμενων (αποστολή βιογραφικών εάν δεν έχουν αποσταλεί ξανά) - Περιγραφή εμπλοκής του κάθε απασχολούμενου (Καθοδηγητής, Εκπαιδευτής, Αξιολογητής κτλ) - Σε περίπτωση Εκπαίδευσης συνεργατών περιγραφή της εκπαίδευσης, τεκμηρίωση της αναγκαιότητας για εφαρμογή του προγράμματος και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να δώσει την εικόνα του τι έγινε 5. Περιγραφή όλων των φάσεων εφαρμογής της παρέμβασης βάσει χρονοδιαγράμματος, όπου θα καταγράφονται τα εξής: - Περιγραφή συμμετεχόντων (προφίλ δηλαδή ηλικίες, κοινωνικό-οικονομικό προφίλ, γεωγραφική περιοχή κ.τ.λ.) - Αν έγιναν αλλαγές στο υλικό που κατατέθηκε για έγκριση στο πρόγραμμα να κατατεθεί εκ νέου - Χώρος

12 4882 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Είδος παρέμβασης (π.χ. βιωματικά εργαστήρια, ομάδες ψυχοεκπαίδευσης κτλ.)- Αλλαγές που προέκυψαν από το αρχικό πλάνο εργασίας (αιτιολόγηση, ευελιξία ως προς την επίλυση δυσκολιών/ προβλημάτων) - Αποτελέσματα (αριθμός συμμετοχών, συγκράτηση στο πρόγραμμα, ανατροφοδότηση από συμμετέχοντες) Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Περιγραφή των αποτελεσμάτων του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένου του τρόπου εκτίμησης των αποτελεσμάτων) - Πως επωφελήθηκε η ομάδα στόχος Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση διαδικασίας Η αξιολόγηση της διαδικασίας περιγράφει πώς και κατά πόσο εφαρμόστηκε μια προληπτική παρέμβαση, εάν ο σχεδιασμός ήταν επιτυχημένος και αν προσεγγίστηκε η ομάδα που είχε επιλεγεί εξαρχής. Η αξιολόγηση της διαδικασίας είναι κρίσιμης σημασίας βήμα για τη διασφάλιση της ποιότητας μιας παρέμβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε οδηγό πρόληψης ΑΣΚ (σελ. 33), διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΑΣΚ (http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/jxy_km4kcymhgyasl9rd6a==/) Αξιολόγηση Αποτελέσματος Η αξιολόγηση του αποτελέσματος εστιάζεται στα επιτεύγματα της προληπτικής παρέμβασης και εξακριβώνει κατά πόσο η προληπτική παρέμβαση υπήρξε επιτυχής και αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί, ή αν πρέπει να προσαρμοστεί ή να εγκαταλειφθεί. Επίσης, είναι το πιο επιθυμητό και ουσιαστικό κομμάτι μιας προληπτικής παρέμβασης παρ όλες τις δυσκολίες που συνεπάγεται. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε οδηγό πρόληψης ΑΣΚ (σελ. 35), διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΑΣΚ (http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/jxy_km4kcymhgyasl9rd6a==/) Σημείωση: Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Αποτελέσματος και της Αξιολόγησης Διαδικασίας πρέπει να ερμηνεύονται μαζί, έτσι ώστε να δίδεται μία ολοκληρωμένη εικόνα και κατανόηση της επιτυχίας του προγράμματος. Σε περίπτωση εξωτερικής αξιολόγησης αναμένεται όπως αυτή αποστέλλεται αυτούσια μαζί με την έκθεση. Ε. ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Τρόποι Διάχυσης του προγράμματος - Πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη και λειτουργία του προγράμματος θα πρέπει να δοθούν σε όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους ή και εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων της ομάδας στόχου και άλλων σχετικών φορέων (π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σχολείο, άλλα ΜΚΟ κτλ). Μέσω της διάχυσης αποτελεσμάτων το πρόγραμμα μπορεί να επωφεληθεί με ποικίλους τρόπους, όπως είναι η εξεύρεση νέων συνεργατών για τη συνέχιση του προγράμματος ή η βελτίωση του προγράμματος βάσει της ανατροφοδότησης. Επίσης, μια τέτοια διάχυση, μπορεί να αποτελέσει σημαντική συνεισφορά σε επίπεδο καλών πρακτικών και κατά συνέπεια στη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτικών αποφάσεων. - Περιγραφή διαδικασίας που ακολουθήθηκε για διάχυση της ύπαρξης του προγράμματος και μετέπειτα των αποτελεσμάτων, π.χ. εκπόνηση έντυπου υλικού, μέσω διαδικτύου, ΜΜΕ κτλ και σε ποιους απευθύνθηκε. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε οδηγό πρόληψης ΑΣΚ (σελ. 36), διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΑΣΚ (http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/jxy_km4kcymhgyasl9rd6a==/) Σύνοψη τελικών παρατηρήσεων Η περίληψη και η παράθεση προβλημάτων, εισηγήσεων και μελλοντικών αλλαγών στο πρόγραμμα παρέχει την ευκαιρία αποτύπωσης των κύριων αποτελεσμάτων με στόχο τη βελτίωση των παρεμβάσεων και τη μελλοντική συνέχιση του προγράμματος. Μέσω των τελικών παρατηρήσεων να αποτυπώνεται η ανάγκη συνέχισης του προγράμματος και εάν η εμπειρία εφαρμογής του προγράμματος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για διαμόρφωση μελλοντικών δράσεων. ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Πρόγραμμα εφαρμογής Έντυπα συμμετοχής/ Βεβαιώσεις Έντυπα αξιολόγησης/ Δείγμα ερωτηματολογίων ανατροφοδότησης συμμετεχόντων.

13 Αριθμός Εισαγωγή ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥ-ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου δέχεται προτάσεις με στόχο την εφαρμογή προληπτικού προγράμματος για παροχή υπηρεσιών πολύ-επίπεδης στήριξης σε κοινότητες της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου. Το διαθέσιμο ποσό είναι ευρώ και η πρόταση θα πρέπει να καλύπτει την περίοδο Νοεμβρίου Ιουλίου Σημειώνεται ότι η εν λόγω πρόταση θα τύχει υλοποίησης εφόσον αποδεσμευτούν τα σχετικά κονδύλια που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του ΑΣΚ. Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν μη κυβερνητικοί οργανισμοί (σωματεία, εταιρείες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, άλλοι ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί), Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Κυβερνητικές υπηρεσίες και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν το φορέα του οποίου η πρόταση θα επιλεγεί, θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο για πιστή εφαρμογή της πρότασης που κατέθεσαν. 2. Συνοπτική Περιγραφή Με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές σε σχέση με την πρόληψη της ουσιοεξάρτησης (UNODC, 2013) και την πύλη βέλτιστων πρακτικών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA) έχει διαπιστωθεί ότι προγράμματα που συνδυάζουν στοχευόμενες πολύ-επίπεδες παρεμβάσεις στην κοινότητα είναι αποτελεσματικά. Η Στρατηγική της ΕΕ για τα Ναρκωτικά αναφέρει ότι ότι τα μέτρα πρόληψης θα πρέπει να περιλαμβάνουν την προώθηση υγιών τρόπων ζωής, σημειώνοντας παράλληλα και τη σημασία στοχοθετημένων μέτρων πρόληψης, δηλαδή επιλεκτικής και ενδεδειγμένης, που θα απευθύνονται σε οικογένειες και κοινότητες. Στη χώρα μας, η Εθνική Στρατηγική για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση αλκοόλ , στον Τομέα της Πρόληψης δίνει προτεραιότητα στη στήριξη ευάλωτων ομάδων 1 ως προς την αποτροπή της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και παροχή προγραμμάτων σε περιοχές υψηλού κινδύνου καθώς και στην ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση. 3. Γενικός Στόχος του Έργου Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών πολύ-επίπεδης στήριξης σε κοινότητες στην Ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη ευάλωτων ομάδων ως προς την αποτροπή της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και παροχή προγραμμάτων σε περιοχές υψηλού κινδύνου καθώς και η ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση. 4. Ειδικοί Στόχοι Οι επί μέρους στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής: Η εκτίμηση αναγκών της συγκεκριμένης περιοχής/ ευάλωτων ομάδων και των κενών που παρατηρούνται σε ότι αφορά τη στήριξη ευάλωτων ομάδων. Ο εντοπισμός και η καταγραφή των υφιστάμενων παρεμβάσεων που παρέχουν υπηρεσίες στήριξης (π.χ. κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες στον τομέα της ψυχικής υγείας και ευκαιρίες για εναλλακτικές δραστηριότητες) με σκοπό την αξιοποίηση τους. Η δημιουργία συνεργιών με φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή τοπικούς παράγοντες, κρατικές υπηρεσίες ή ΜΚΟ για γνωστοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος. Ο εντοπισμός των ευάλωτων ομάδων και η πιστοποίηση της πληροφόρησης μέσα από παράγοντες της περιοχής (π.χ. Δημοτική αρχή, Σχολείο κ.τ.λ) καθώς και η και κινητοποίηση για ένταξη τους στο πρόγραμμα διασφαλίζοντας την πιστή εφαρμογή του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου)Νόμου 138/(I)2001. Η δημιουργία νέων παρεμβάσεων/προγραμμάτων παρεμβάσεων για στήριξη (π.χ. κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες στον τομέα της ψυχικής υγείας και ευκαιρίες για εναλλακτικές δραστηριότητες) με σκοπό την αξιοποίηση τους. Η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η συμμετεχόντων. Η αξιολόγηση του προγράμματος στο σύνολο του. ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ πιθανή επίδραση του προγράμματος στη ζωή των 1 Ευάλωτες ομάδες θεωρούνται: παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο, μαθητές/στρατιώτες σε πειραματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών, παιδιά φυλακισμένων, παιδιά ψυχικά ασθενών γονιών, παιδιά εξαρτημένων ατόμων, παιδιά που έχουν δεχθεί σεξουαλική κακοποίηση, παιδιά υπό την επιμέλεια του κράτους, παιδιά ανέργων γονιών, έγκυες γυναίκες που κάνουν χρήση αλκοόλ και κατ επανάληψη παραβάτες σε σχέση με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

14 4884 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Βασικά στοιχεία και προϋποθέσεις που πρέπει να περιέχει η κάθε πρόταση προκειμένου να εξεταστεί: Προϋπόθεση για εξέταση της πρότασης θα είναι η σύμπραξη δύο ή και περισσοτέρων φορέων για σκοπούς υλοποίησης του προγράμματος. Τα στοιχεία που απαιτείται να κατατεθούν στο ΑΣΚ αφορούν στα εξής: 5.1. Ονομασία Προληπτικού Προγράμματος 5.2. Νομικό καθεστώς λειτουργίας του αιτητή/ή αιτητών (σε περίπτωση σύμπραξης) 5.3. Στοιχεία Συντονιστή/ων του προγράμματος (μαζί με σχετικά βιογραφικά) 5.4. Στοιχεία Συνεργατών (μαζί με σχετικά βιογραφικά) και συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων Προϋπολογισμός και αναλυτικό διάγραμμα επιμερισμού δαπάνης. Διευκρινίζεται ότι το ΑΣΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όλα τα σχετικά τιμολόγια Μεθοδολογία και σχεδιασμός ανά στάδιο εφαρμογής του έργου: 6. Εκθέσεις Η διεκπεραίωση του έργου προϋποθέτει την υποβολή των πιο κάτω εκθέσεων: 6.1. Έκθεση σχεδιασμού, (μέχρι 4 εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος) η οποία να συμπεριλαμβάνει: - Τα συμπεράσματα των αρχικών συζητήσεων με την Αναθέτουσα Αρχή και τις πρώτες διαπιστώσεις του Αναδόχου σχετικά με τις συνθήκες του Αντικειμένου της Σύμβασης όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξή του. - Τα κύρια θέματα που εντοπίστηκαν - Τις άμεσες ενέργειες που προτείνονται και τις προτεραιότητες που τίθενται - Τo επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης, με σημειωμένα τα κρίσιμα σημεία - Το πρόγραμμα εργασιών για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης Έκθεση υλοποίησης* η οποία θα υποβάλλεται στο τέλος του προγράμματος (το αργότερο, ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση) και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει σε κωδικοποιημένη μορφή που να διασφαλίζει την πιστή εφαρμογή του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου)Νόμου 138/(I)2001, τα εξής: - στοιχεία σε σχέση με το προφίλ των ατόμων που επιλέχθηκαν (π.χ. ηλικίες, φύλο, κοινωνικό-οικονομικό κλπ), - κατάλογο των συνεργατών - δραστηριότητες που συμπεριέλαβε το πρόγραμμα, - αποτελέσματα, - αναλυτική κατάσταση των εξόδων του προγράμματος. *Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο με παράδειγμα τελικής έκθεσης (βλ. Παράρτημα Ι) 7. Άλλες Υποχρεώσεις Σημειώνεται ότι εκτός από τις πιο πάνω εκθέσεις, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση συστηματικής ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με την υλοποίηση του έργου και τυχόν αναπροσαρμογές στις οποίες σκοπεύει να προβεί. Σημειώνεται ότι αναπροσαρμογές μπορούν να γίνουν μόνο σε συνέχεια συνεννόησης και έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο να γνωμοδοτήσει για ειδικά θέματα σχετικά με το Αντικείμενο της Σύμβασης σε περίπτωση που καταστεί τέτοια ανάγκη. Τέλος, με τη διεκπεραίωση του προγράμματος ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να υποβάλει τα εξής: αναλυτική κατάσταση των εξόδων του προγράμματος με τα σχετικά αποδεικτικά, ονομαστική κατάσταση με τις απολαβές των απασχολούμενων ατόμων, έντυπο καταβολής Εισφορών από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποδεικτικά στοιχεία για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αυτή η υποχρέωση για τη διάρκεια του προγράμματος, αναλυτική κατάσταση των εισπράξεων και πληρωμών του προγράμματος, η οποία θα περιλαμβάνει όνομα, ημερομηνία, αριθμό τιμολογίου και ποσό. Βιβλιογραφία 1. Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (2013), Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ. 2. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά ( ) (2013/C 351/01) 3. United Nations Office on Drugs and Crime (2013) International Standards on Drug Use Prevention. United Nations, Vienna. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η υλοποίηση του προγράμματος δεν συμφωνεί με την πρόταση που υποβλήθηκε, το ΑΣΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να του επιστραφεί μέρος, ή όλο το ποσό. Τελευταία ημερομηνία υποβολής, η 7 η Νοεμβρίου 2014 στις μ. Παρακαλείστε όπως αποστείλετε την πρόταση σας και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Λειτουργό , Μαρία Ματθαίου Κίκα στο τηλέφωνο

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΤΥΠΟ Τελική Έκθεση Υλοποίησης Επιχορηγημένου Προληπτικού Προγράμματος 2014 Η παρούσα έκθεση θα πρέπει να συνοψίζει όλα τα κύρια στοιχεία του προγράμματος που έλαβε επιχορήγηση από το ΑΣΚ: το σχεδιασμό, τη διαδικασία, την εφαρμογή με τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα και όπου είναι εφικτό την αξιολόγηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων. Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ονομασία Προγράμματος και Φορέα Υλοποίησης Στοιχεία Συντονιστή Προγράμματος Περίοδος εφαρμογής προγράμματος Β. ΓΕΝΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Αναφορά με βάση το σκοπό και τους στόχους του προγράμματος) 1. Πώς εντοπίστηκε η ομάδα στόχου 2. Κατά πόσο πρόκειται για πιλοτική εφαρμογή/ συνέχιση υφιστάμενου προγράμματος κτλ. 3. Πιθανά προβλήματα/δυσκολίες που πιθανόν να προέκυψαν 4. Προσωπικό/ συνεργάτες - Αριθμός, ονόματα, προσόντα απασχολούμενων (αποστολή βιογραφικών εάν δεν έχουν αποσταλεί ξανά) - Περιγραφή εμπλοκής του κάθε απασχολούμενου (Καθοδηγητής, Εκπαιδευτής, Αξιολογητής κτλ) - Σε περίπτωση Εκπαίδευσης συνεργατών περιγραφή της εκπαίδευσης, τεκμηρίωση της αναγκαιότητας για εφαρμογή του προγράμματος και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να δώσει την εικόνα του τι έγινε 5. Περιγραφή όλων των φάσεων εφαρμογής της παρέμβασης βάσει χρονοδιαγράμματος, όπου θα καταγράφονται τα εξής: - Περιγραφή συμμετεχόντων (προφίλ δηλαδή ηλικίες, κοινωνικό-οικονομικό προφίλ, γεωγραφική περιοχή κ.τ.λ.) - Αν έγιναν αλλαγές στο υλικό που κατατέθηκε για έγκριση στο πρόγραμμα να κατατεθεί εκ νέου - Χώρος - Είδος παρέμβασης (π.χ. βιωματικά εργαστήρια, ομάδες ψυχοεκπαίδευσης κτλ.)- Αλλαγές που προέκυψαν από το αρχικό πλάνο εργασίας (αιτιολόγηση, ευελιξία ως προς την επίλυση δυσκολιών/ προβλημάτων) - Αποτελέσματα (αριθμός συμμετοχών, συγκράτηση στο πρόγραμμα, ανατροφοδότηση από συμμετέχοντες) Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Περιγραφή των αποτελεσμάτων του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένου του τρόπου εκτίμησης των αποτελεσμάτων) - Πως επωφελήθηκε η ομάδα στόχος Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση διαδικασίας Η αξιολόγηση της διαδικασίας περιγράφει πώς και κατά πόσο εφαρμόστηκε μια προληπτική παρέμβαση, εάν ο σχεδιασμός ήταν επιτυχημένος και αν προσεγγίστηκε η ομάδα που είχε επιλεγεί εξαρχής. Η αξιολόγηση της διαδικασίας είναι κρίσιμης σημασίας βήμα για τη διασφάλιση της ποιότητας μιας παρέμβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε οδηγό πρόληψης ΑΣΚ (σελ. 33), διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΑΣΚ (http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/jxy_km4kcymhgyasl9rd6a==/) Αξιολόγηση Αποτελέσματος Η αξιολόγηση του αποτελέσματος εστιάζεται στα επιτεύγματα της προληπτικής παρέμβασης και εξακριβώνει κατά πόσο η προληπτική παρέμβαση υπήρξε επιτυχής και αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί, ή αν πρέπει να προσαρμοστεί ή να εγκαταλειφθεί. Επίσης, είναι το πιο επιθυμητό και ουσιαστικό κομμάτι μιας προληπτικής παρέμβασης παρ όλες τις δυσκολίες που συνεπάγεται. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε οδηγό πρόληψης ΑΣΚ (σελ. 35), διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΑΣΚ (http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/jxy_km4kcymhgyasl9rd6a==/) Σημείωση: Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Αποτελέσματος και της Αξιολόγησης Διαδικασίας πρέπει να ερμηνεύονται μαζί, έτσι ώστε να δίδεται μία ολοκληρωμένη εικόνα και κατανόηση της επιτυχίας του προγράμματος. Σε περίπτωση εξωτερικής αξιολόγησης αναμένεται όπως αυτή αποστέλλεται αυτούσια. μαζί με την έκθεση. Ε. ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Τρόποι Διάχυσης του προγράμματος ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη και λειτουργία του προγράμματος θα πρέπει να δοθούν σε όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους ή και εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων της ομάδας στόχου και άλλων σχετικών φορέων (π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σχολείο, άλλα ΜΚΟ κτλ). Μέσω της διάχυσης αποτελεσμάτων το πρόγραμμα

16 4886 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 μπορεί να επωφεληθεί με ποικίλους τρόπους, όπως είναι η εξεύρεση νέων συνεργατών για τη συνέχιση του προγράμματος ή η βελτίωση του προγράμματος βάσει της ανατροφοδότησης. Επίσης, μια τέτοια διάχυση, μπορεί να αποτελέσει σημαντική συνεισφορά σε επίπεδο καλών πρακτικών και κατά συνέπεια στη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτικών αποφάσεων. - Περιγραφή διαδικασίας που ακολουθήθηκε για διάχυση της ύπαρξης του προγράμματος και μετέπειτα των αποτελεσμάτων, π.χ. εκπόνηση έντυπου υλικού, μέσω διαδικτύου, ΜΜΕ κτλ και σε ποιους απευθύνθηκε. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε οδηγό πρόληψης ΑΣΚ (σελ. 36), διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΑΣΚ (http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/jxy_km4kcymhgyasl9rd6a==/) Σύνοψη τελικών παρατηρήσεων Η περίληψη και η παράθεση προβλημάτων, εισηγήσεων και μελλοντικών αλλαγών στο πρόγραμμα παρέχει την ευκαιρία αποτύπωσης των κύριων αποτελεσμάτων με στόχο τη βελτίωση των παρεμβάσεων και τη μελλοντική συνέχιση του προγράμματος. Μέσω των τελικών παρατηρήσεων να αποτυπώνεται η ανάγκη συνέχισης του προγράμματος και εάν η εμπειρία εφαρμογής του προγράμματος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για διαμόρφωση μελλοντικών δράσεων. ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Πρόγραμμα εφαρμογής Έντυπα συμμετοχής/ Βεβαιώσεις Έντυπα αξιολόγησης/ Δείγμα ερωτηματολογίων ανατροφοδότησης συμμετεχόντων. Αριθμός 4822 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αρ. Αίτησης 521/2014. Αναφορικά με την Εταιρεία ARKKOPSES LIMITED, ΗΕ , από τη Λευκωσία, οδός Αγίας Ελένης και Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, GALAXIAS BUILDING, 2 ος όροφος, Λευκωσία, Κύπρος, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και και Αναφορικά με την αίτηση της POMPEA S.p.A., Via San Damaso 10, Medole, Mantova, Italy, για διάλυση της πιο πάνω εταιρείας. Δίδεται ειδοποίηση ότι η POMPEA S.p.A., από Ιταλία, καταχώρισε στις 2 Ιουλίου 2014, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 9.00 π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους δικηγόρους της POMPEA S.p.A., κ.κ. Ανδρέας Κουκούνης & Σία Δ.Ε.Π.Ε., από τη Λάρνακα, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ αρ. 9, Λάζαρος Σέντερ, 1 ος όροφος, Διαμ , φ/δι το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Ευστάθιου Ευσταθίου, οδός Κρήτης 2, 3 ος όροφος, Λευκωσία, Κύπρος, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτήτριας εταιρείας. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους δικηγόρους της αιτήτριας εταιρείας, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από το πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγορικό Γραφείο, κ.κ. Ανδρέας Κουκούνης & Σία Δ.Ε.Π.Ε., από τη Λάρνακα, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ αρ. 9, Λάζαρος Σέντερ, 1 ος όροφος, Διαμ , φ/δι το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Ευστάθιου Ευσταθίου, οδός Κρήτης 2, 3 ος όροφος, Λευκωσία, Κύπρος, όχι πιο αργά από τη 1.00 μ.μ. της 17 ης Νοεμβρίου 2014.

17 Αριθμός 4823 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Γνωστοποιείται για πληροφορία του κοινού ότι τα πιο κάτω εμπορεύματα που βρίσκονται στο Τελωνείο Λεμεσού θα πωληθούν με δημόσιο πλειστηριασμό στις 6 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 9.00 π.μ. σύμφωνα με το νόμο, αν δεν εκτελωνισθούν πριν την πιο πάνω ημερομηνία. Το Τελωνείο δεν υποχρεούται να δεχθεί την πιο υψηλή ή οποιαδήποτε προσφορά. Αριθμός παραλαβής σε αποθήκη Πλοίο / Αεροπλάνο με το οποίο εισήχθησαν Ημερομηνία Σημεία και Αριθμοί Αριθμός πακέτων Περιγραφή των εμπορευμάτων (σύμφωνα με το Δηλωτικό του Σκάφους) 94/14 GRANDE ELLADE 21/06/2014 P70BAK 1 Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο HONDA με αρ. πλαισίου JHMGD18502S Δ.Σ.Ο. 96/14 DEVA 28/06/2014 MIMAX TRADING 4 Παλέτα που δηλώθηκαν να περιέχουν 89 χαρτόνια είδη μόδας και αξεσουάρ 106/14 ANNA SOPHIE DEDE 15/07/2014 COSTAS CYPRUS QUAN C N 86 Κιβώτια που δηλώθηκαν να περιέχουν δερμάτινες τσάντες 109/14 HANSA NARVIK 20/07/2014 TEMU /5 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε να περιέχει 18 παλέτα κομμένες πέτρες ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 110/14 MSC MIRELLA 24/07/2014 MSCU /9 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε να περιέχει 148 κιβώτια παιχνίδια 115/14 HOEGH DETROIT 29/07/2014 S.B.T. LIMASSOL EVAGGELOS MICHAEL ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο HONDA Δ.Σ.Ο. με αρ. πλαισίου ZF /14 MSC GABRIELLA 05/08/2014 INKU /9 1X40 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε να περιέχει 28 χαρτόνια φωτοβολταϊκά ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 120/14 MSC GABRIELLA 05/08/2014 CARU /1 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε να περιέχει 760 σάκους σισάμι ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 120/14 MSC GABRIELLA 05/08/2014 TTNU /2 1X40 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 20 παλέτα (1440 χαρτόνια) μπύρες 122/14 GRAN BRETAGNA 124/14 ANNA SOPHIE DEDE ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 12/8/2014 LM61CWN 1 Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο HONDA JAZZ με αρ. πλαισίου HHGG6860CU /08/2014 I KLATSA LTD 11 Κιβώτια που δηλώθηκαν να περιέχουν ανδρικά εσώρουχα ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Όνομα παραλήπτη (σύμφωνα με το Δηλωτικό του Σκάφους) Τα εμπορεύματα θα πωληθούν για εσωτερική κατανάλωση ή εξαγωγή, σύμφωνα με τη νομοθεσία και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται κατά την ημέρα διεξαγωγής του πλειστηριασμού. Πληροφορείται το κοινό που ενδιαφέρεται να αγοράσει οχήματα που προορίζονται για διάλυση σε εξαρτήματα ότι, ενόψει εφαρμογής του περί Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής Νόμου του 2003 (Ν. 157(Ι)/2003) που αφορά την απορρύπανση, αφαίρεση εξαρτημάτων, προώθηση προς ανακύκλωση κ.λ.π., η εξασφάλιση «Πιστοποιητικού Καταστροφής» από αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας οχημάτων που προορίζονται για διάλυση σε εξαρτήματα είναι απαραίτητη για να επιτραπεί η παράδοση των οχημάτων αυτών από το Τελωνείο.

18 4888 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Τα ονόματα των εταιρειών που λειτουργούν ως αδειοδοτημένοι επεξεργαστές καθώς και τη διαδικασία εξασφάλισης του εν λόγω πιστοποιητικού μπορούν να ληφθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Κ. Γεωργίου, τηλ ), στο οποίο ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτείνεται. Η μεταφορά των οχημάτων από τους τελωνειακούς χώρους, θα γίνεται από αδειοδοτημένους συλλέκτες και μεταφορείς, οι οποίοι θα πρέπει κατά την παραλαβή των οχημάτων να προσκομίσουν στο Τελωνείο σχετική άδεια που παραχωρείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και αναφέρεται στη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Μερόπη Σαμαρά Μηλιώτου στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος στο τηλ Για περισσότερες πληροφορίες, πρόσωπα που ενδιαφέρονται πρέπει να αποταθούν προς τον οικείο Κλάδο του Τελωνείου Λεμεσού στα τηλέφωνα , και Η επιθεώρηση οχημάτων / εμπορευμάτων επιτρέπεται τρεις μέρες πριν τον πλειστηριασμό μεταξύ των ωρών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ, Αναπληρωτής Διευθυντής, Τμήματος Τελωνείων. Αριθμός 4824 Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την KAPPE HOLDING N.V., από το Άμστερνταμ, Ολλανδία (η «Αποκτώσα Εταιρεία»), Αναφορικά με την KAPPE CYPRUS LIMITED, από τη Λεμεσό, Κύπρος (η «Αποκτώμενη Εταιρεία»), και και και Αναφορικά με τη ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας 2005/56/ΕΕ και του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 όπως έχει τροποποιηθεί και του Ολλανδικού Αστικού Κώδικα (Burgerlijk Wetboek) (όπως έχουν τροποποιηθεί). (Α) Μορφή, όνομα και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών (α) Kappé Holding N.V. (i) Μορφή: εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. (ii) Όνομα: Kappé Holding N.V. (iii) Εγγεγραμμένο Γραφείο: Willem van Weldammelaan 111, 1082 KT Amsterdam, the Netherlands, (β) Kappé Cyprus Limited (iv) Μορφή: ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές. (v) Όνομα: Kappé Cyprus Limited. και (vi) Εγγεγραμμένο Γραφείο: 232 Makariou III Avenue Apollo Court, 6th Floor, flat 602, Limassol, Cyprus. (Β) Μητρώο/ώα στα οποία τα έγγραφα έχουν καταχωρηθεί (α) Στην περίπτωση της Αποκτώσας Εταιρείας (αριθμός εγγραφής ) το Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου (Handelsregister van de Kamer van Koophandel). (β) Στην περίπτωση της Αποκτώμενης Εταιρείας (αριθμός εγγραφής Η.Ε ) το γραφείο Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος. (Γ) Μέτοχοι μειοψηφίας και δικαιώματα πιστωτών σε σχέση με κάθε μια των υπό συγχώνευση εταιρειών (α) Αναφορικά με πιστωτές, η Αποκτώσα Εταιρεία θα θεωρήσει όλους τους πιστωτές της Αποκτώμενης Εταιρείας ως δικούς της πιστωτές αναγνωρίζοντας όλα τα χρέη και/ή απαιτήσεις που αφορούν την Αποκτώμενη Εταιρεία. (β) Καθώς η Αποκτώσα Εταιρεία είναι η μοναδική μέτοχος της Αποκτώμενης Εταιρείας, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε ρύθμιση των τρόπων άσκησης των δικαιωμάτων μετόχων μειοψηφίας. (γ) Για τους σκοπούς οποιασδήποτε πληροφόρησης αναφορικά με τη διασυνοριακή συγχώνευση και των πιο πάνω διευθετήσεων (συμπεριλαμβανομένων των επισυναπτόμενων τεκμηρίων και/ή παραρτημάτων που αναφέρονται στο σχέδιο συγχώνευσης) οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να αιτηθεί και να αποκτήσει τις αναγκαίες πληροφορίες χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού στο εγγεγραμμένο γραφείο της Αποκτώμενης Εταιρείας στην Λεωφόρο Μακαρίου 232, Apollo Court, 6 ος όροφος, διαμ. 602, Λεμεσός, Κύπρος.

19 MERGER PROPOSAL Kappé Holding N.V. (Acquiring Company) and Kappé Cyprus Limited (Disappearing Company) This document constitutes a merger proposal under Article 2:312 Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) (the Dutch Civil Code ), a cross-border merger plan, under Section 201IB of the Cyprus Companies Law, Cap. 113 as amended (hereinafter Cap. 113 ) and a common draft terms of cross border merger, under Article 5 of the Directive 2005/56/EC of the European Parliament and the Council on cross-border mergers of limited liability companies (the "Directive 2005/56/EC"). This merger proposal is hereinafter, for ease of reference, referred to as the "Merger Proposal". 1. The board of directors of Kappé Holding N.V., a limited liability company (naamloze vennootschap), incorporated under Dutch law, having its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands and having its office address at Willem van Weldammelaan 111, 1082 KT Amsterdam, the Netherlands, registered with the Dutch Trade Register under number (hereinafter referred to as the "Acquiring Company"), and 2. The board of directors of Kappé Cyprus Limited, a private company limited by shares duly incorporated in Cyprus under Cap. 113, with registration number HE 89663, having its registered office at 232 Makariou III Avenue Apollo Court, 6th Floor, flat 602, Limassol, Cyprus (hereinafter referred to as the "Disappearing Company"). HEREBY MAKE THE FOLLOWING PROPOSAL FOR A LEGAL CROSS-BORDER MERGER WHEREAS: a. Both the Acquiring Company and the Disappearing Company (hereinafter referred to as the "Merging Companies") are part of the Kappé group of companies (hereinafter referred to as the "Kappé-Group"). b. None of the Merging Companies has been dissolved or declared bankrupt or has applied for suspension of payments. c. The shares in the capital of the Merging Companies are fully paid, depositary receipts have not been issued for any of the said shares, and no right of usufruct or pledge is attached to these shares. d. None of the Merging Companies has a board of supervisory directors. e. None of the Merging Companies has a works council. f. The Disappearing Company holds all the issued shares in the capital of the Acquiring Company. g. The Acquiring Company has a fully paid up share capital of EUR 45,045 represented by 1,001 shares having a nominal value of EUR 45 each. The authorised share capital of the Disappearing Company is EUR ,00 divided into ordinary shares of nominal value EUR 1,71 each. The issued share capital of the Disappearing Company is EUR ,71 divided into 10,001 ordinary shares of nominal value EUR 1,71 each. The Disappearing Company does not hold industrial or intellectual property rights nor ownership or other rights on immovable property. h. The Merger does not constitute a notifiable concentration in the terms of the Council Regulation (EC) No.139/2004 (as amended) and Control of Concentrations between Enterprises Law 22(I)/99 of Cyprus. i. The Acquiring Company has no employees and the Disappearing Company has no employees. j. Within the Kappé-Group it was decided, for efficiency reasons, to transfer the activities of the Disappearing Company to the Acquiring Company. Said decision implies a corporate restructuring of the Acquiring Company and the Disappearing Company. In this connection, it was decided to organize a cross-border merger (hereinafter referred to as the "Merger") as defined in the Directive 2005/56/EC, in Sections 201Θ-201ΚΔ of Cap.113 and in Book 2, Title 7 of the Dutch Civil Code, between the Acquiring Company and the Disappearing Company. k. By way of preparation for the Merger, the boards of directors of the Acquiring Company and the Disappearing Company have prepared this Merger Proposal, which will (i) be filed with the Registrar of Companies in Cyprus in accordance with Section 201IΓ of Cap.113, and published in the Official Gazette of the Republic of Cyprus in accordance with Section 365A of Cap.113 and (ii) be filed with the Trade Register of the Chamber of Commerce (Handelsregister van de Kamer van Koophandel) and published in the national gazette of the Netherlands (Staatscourant) and a national newspaper in accordance with Articles 2:314 and 2:333e of the Dutch Civil Code. l. The Merging Companies agree and undertake that the Acquiring Company will enter into a cross-border merger with the Disappearing Company according to the Directive 2005/56/EC, the provisions of Sections 201Θ - 201ΚΔ of Cap.113 and the provisions of Title 7, Book 2 of the Dutch Civil Code as a result of which the Acquiring Company will, by operation of law through universal succession, acquire all the assets and liabilities of the Disappearing Company and the Disappearing Company will cease to exist without going into liquidation. UNDER THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS: (a) Name, legal form and corporate seat of the Merging Companies The Merging Companies have the name, legal form and corporate seat as set out here before. ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ As a result of the Merger, the Disappearing Company will be absorbed by the Acquiring Company. Upon the Merger, the Acquiring Company will maintain its form as a Dutch limited liability company (naamloze vennootschap), having its

20 4890 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 corporate seat in Amsterdam, the Netherlands and having its office address at Willem van Weldammelaan 111, 1082 KT Amsterdam, the Netherlands, registered with the Dutch Trade Register under number (b) Exchange ratio of the shares and the amount of the cash payments pursuant to the share exchange ratio In exchange for its shares in the capital of the Disappearing Company, the shareholder of the Disappearing Company shall acquire shares in the capital of the Acquiring Company. The number of shares to be acquired in the capital of the Acquiring Company by the shareholder of the Disappearing Company has been determined on the fact that the Disappearing Company will at the moment of the Merger be the sole shareholder of the Acquiring Company and all shares of the Acquiring Company (in accordance with this Merger Proposal) will be cancelled under the simultaneous allotment of in total 1,001 ordinary shares in the capital of the Acquiring Company, each with a nominal value of EUR 45, to the shareholder of the Disappearing Company. As a result thereof the exchange ratio is 10,001 : 1,001. The shareholder of the Disappearing Company is not entitled to an additional cash payment. (c) Date from which and the extent to which the shareholder of the Disappearing Company will share in the profits of the Acquiring Company The shareholder of the Disappearing Company shall, as from the day following the day of execution of the deed of merger, fully share in the profits of the Acquiring Company. (d) Cancellation of shares with the application of Article 2:325 section 3 of the Dutch Civil Code. The Acquiring Company shall cancel all shares in its share capital in the deed of merger, under the simultaneous allocation of in total 1,001 ordinary shares to the shareholder of the Disappearing Company. (e) Measures with respect to the transfer of the shareholding As a result of the merger the shareholder of the Disappearing Company shall become shareholder of the Acquiring Company in accordance with the exchange ratio mentioned under (b). The Acquiring Company shall forthwith upon the Merger register the shareholder of the Disappearing Company as shareholder in its shareholders' register. (f) Auditor The boards of directors of the Merging Companies have requested PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., an auditor as referred to in Article 2:393 of the Dutch Civil Code, to examine the present Merger Proposal and to issue the certificate as provided in Article 2:328 paragraph 1 second sentence of the Dutch Civil Code. The shareholders of the Merging Companies approved to dispense with the audit opinion as referred to in Article 2:328, paragraph 1, first sentence of the Dutch Civil Code, and the audit report as referred to in Article 2:328, paragraph 2 of the Dutch Civil Code and section 201IE(5) of Cap.113. (g) Account for financial data. The financial data of the Disappearing Company shall be accounted for as from the effective date of the Merger in the annual accounts of the Acquiring Company. (h) Account dates used to establish the conditions of the Merger. The account dates used to establish the conditions of the Merger are: Acquiring Company: the interim financial statements as of 31 July 2014 drawn up by the Acquiring Company in accordance with the rules and principles set out in the Dutch Civil Code, which are attached hereto as Annex 1. The last regular annual financial statements of the Acquiring Company relate to the financial year closed per 31 December 2013 as filed with the Dutch trade register. Disappearing Company: the interim financial statements as of 31 August 2014 drawn up by the Disappearing Company which are attached hereto as Annex 2. The last regular annual financial statements of the Disappearing Company relate to the financial year closed per 31 December 2013 as filed with the Registrar of Companies in Cyprus. Since the interim financial statements of the Merging Companies, as at 31 July 2014 and 31 August 2014 respectively, no significant changes have occurred that could have a consequence on the financial situation of the Merging Companies. (i) Valuation of assets and liabilities transferred by the Disappearing Company to the Acquiring Company upon the Merger and impact of the Merger on the size of the goodwill and the distributable reserves. The assets and liabilities of the Disappearing Company have been valued at their book value using general accepted accounting principles. After the absorption of the Disappearing Company, the Acquiring Company will continue, in its accounts, to value the assets and liabilities of the Disappearing Company at their book value shown in the interim financial statements of the Disappearing Company, taking into account the change from Cypriot GAAP to Netherlands GAAP. The book value of the assets and liabilities of the Disappearing Company appears from Annex 2. The Merger will not influence the amount of the goodwill of the Acquiring Company. The distributable reserves of the Acquiring Company shall be decreased with EUR 3,764,492 the distributable reserves of the Disappearing Company. (j) Effective date of the Merger. In respect of the Acquiring Company, the resolution to merge will be adopted in an extraordinary general meeting of shareholders of the Acquiring Company held before a civil law notary in the Netherlands. No other approvals by any other public authority will be required. The Merger between the Acquiring Company and the Disappearing Company will come into effect on the day following the day of execution of the notarial deed of merger, to be executed by a Dutch civil law notary (hereinafter referred to as the "Effective Date").

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 1. Εισαγωγή Το Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου, δέχεται προτάσεις µε στόχο την παροχή εκπαίδευσης στην υπεύθυνη πώληση και σερβίρισµα αλκοόλ στις επαρχίες Λευκωσίας,

Διαβάστε περισσότερα

επιβάλλεται η παροχή συστηματικών, ολιστικών και πολύ-επίπεδων υπηρεσιών σε οικογενειακό επίπεδο 3. Γενικός Στόχος του Έργου 4.

επιβάλλεται η παροχή συστηματικών, ολιστικών και πολύ-επίπεδων υπηρεσιών σε οικογενειακό επίπεδο 3. Γενικός Στόχος του Έργου 4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΕ (A) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ονοµασία Φορέα Υλοποίησης του Προγράµµατος:. Τίτλος Προγράµµατος:.. Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, ως η Αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικά ασθενών γονιών, Αδέλφια εξαρτημένων ατόμων (σε νόμιμες ή παράνομες ουσίες), παιδιά και έφηβοι φυλακισμένων γονιών.

ψυχικά ασθενών γονιών, Αδέλφια εξαρτημένων ατόμων (σε νόμιμες ή παράνομες ουσίες), παιδιά και έφηβοι φυλακισμένων γονιών. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 1. Εισαγωγή Το Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου, δέχεται προτάσεις µε στόχο την εφαρµογή προληπτικού προγράµµατος έγκαιρης παρέµβασης και στήριξης σε παιδιά ηλικιών

Διαβάστε περισσότερα

Λήδα Χριστοδούλου, Λειτουργός Τμήματος Πολιτικής Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου

Λήδα Χριστοδούλου, Λειτουργός Τμήματος Πολιτικής Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ 2013-2020 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ- ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ Λήδα Χριστοδούλου, Λειτουργός Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Ονομασία Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος:. Τίτλος Προγράμματος:.. Συνολικό κόστος προγράμματος: Ζητούμενη επιχορήγηση: Εγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews 1) Έχετε ανακοινώσει τα αποτελέσματα της μελέτης για τη δημιουργία δικτύου NGA γεγονός το οποίο πιθανόν να προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις και να αναπτύξει έναν ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016,

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015, Ν.122(Ι)/2003, N.239(I)/2004, N.143(I)/2005, N.173(I)/2006, N.92(I)/2008, N.211(I)/2012 KAI Ν.206(Ι)/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Ονομασία Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος:. Τίτλος Προγράμματος:.. Συνολικό κόστος προγράμματος: Ζητούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ- ΔΡΑΣΕΙΣ

3 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ- ΔΡΑΣΕΙΣ 3 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ- ΔΡΑΣΕΙΣ Λήδα Χριστοδούλου, Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Λειτουργός Τμήματος Πολιτικής Περιεχόμενα Προτεραιότητες- Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 13 Ιανουάριου 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη πώληση και σερβίρισμα αλκοόλ Πρόγραμμα εκπαίδευσης στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Αμμοχώστου, Πάφου

Υπεύθυνη πώληση και σερβίρισμα αλκοόλ Πρόγραμμα εκπαίδευσης στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Αμμοχώστου, Πάφου Υπεύθυνη πώληση και σερβίρισμα αλκοόλ Πρόγραμμα εκπαίδευσης στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Αμμοχώστου, Πάφου Μιχάλης Μιχαηλίδης Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου 26 Οκτωβρίου 2016 Διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Φορέας Υλοποίησης του Προγράµµατος:. Τίτλος Προγράµµατος:.. Συνολικό κόστος προγράµµατος: Ζητούµενη επιχορήγηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006, Ν.92(Ι)/2008, N.211(I)/2012 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ετοιμάστηκε για το ΓΕΡΗΕΤ από την CYMAR Market Research Ltd. Περιεχόμενα Σελ. Μεθοδολογία 3 Συνοπτικά αποτελέσματα 5 Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ- ΔΡΑΣΕΙΣ

4 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ- ΔΡΑΣΕΙΣ 4 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ- ΔΡΑΣΕΙΣ Λήδα Χριστοδούλου & Μαρία Ματθαίου Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Λειτουργοί Τμήματος Πολιτικής Περιεχόμενα Κυπριακή Πραγματικότητα-

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 111/2016 για εξεύρεση Αρχιτεκτονικού Γραφείου ως συνεργάτη/σύμβουλου για τις ανάγκες ανακαίνισης / επιδιόρθωσης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. III(I) 3202 Κ.Δ.Π. 451/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Αριθμός 451 Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Εκδηλώσεις Μείζονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013 Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης της εταιρείας VELISTER LTD, ως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 6/2015 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 Εισαγωγή Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση περί Καθορισμού Πλαισίου των Λιανικών Τιμών του Κυπριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Χριστόδουλος Ελληνόπουλος Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Υπηρεσία Ενέργειας 1. Οι περί Ρύθμισης της

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις

Ερωτήσεις Απαντήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ερωτήσεις Απαντήσεις 1. Τι είναι τα Προγράμματα Συμμόρφωσης; Τα προγράμματα συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού (εφεξής «ΠΣ») αποσκοπούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου

Έρευνα υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου Έρευνα υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου Ετοιμάστηκε για το: Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1965 51 του 1970 3 του 1978 6 του 1981 181(Ι) του 2002 59(Ι) του 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, 24.7.2015 Ν. 138(Ι)/2015 138(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 328,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»;

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»; ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» 2013-2014 Το Φυτώριο Ιδεών είναι μια δράση στα πλαίσια έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Α. ΓΕΝΙΚΑ Η διοργάνωση αξιόλογων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006)

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006) ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου / Μέλη και Θεματοφύλακες ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων του ΧΑΚ (ΚΔΠ433/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.7.2015 C(2015) 5563 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψη κ. Πόλυ Μιχαηλίδη Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για την δημιουργία, αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH «Κουπόνια Καινοτομίας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: Διεύθυνση : N. Μενεμένη Τ.Κ : Τηλ. : (Εσωτ. 16) Φαξ :

Θεσσαλονίκη: Διεύθυνση : N. Μενεμένη Τ.Κ : Τηλ. : (Εσωτ. 16) Φαξ : Θεσσαλονίκη: 15-1-2016 Διεύθυνση : N. Μενεμένη Τ.Κ : 546 28 Τηλ. : 2310764023 (Εσωτ. 16) Φαξ : 2310703015-2310706016 Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. προτίθεται να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο

Διαβάστε περισσότερα

ιαθέτω Υπεύθυνα 17 Ζητώ Ταυτότητα

ιαθέτω Υπεύθυνα 17 Ζητώ Ταυτότητα Επίπεδο συµµόρφωσης πωλητών αλκοολούχων ποτών και εκπαίδευσης τους σχετικά µε την αγορά και χρήση αλκοόλ από ανήλικους ιαθέτω Υπεύθυνα 17 Ζητώ Ταυτότητα Μιχάλης Μιχαηλίδης Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000)

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3419,14.7.2000 837 Κ.Δ.Π. 207/2000 Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δημόσια σχολεία οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»?

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»? ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»? ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» 2012-2013 Το Φυτώριο Ιδεών είναι μια δράση στα πλαίσια έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν:

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν: Διευθέτηση μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αναφορικά με τη ρύθμιση της ανάπτυξης στις Κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED σχετικά με τη δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της εταιρείας Sothepro Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100%

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 997/2013 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΑΕΚ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη: τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 97 των Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διαγωνισμού: AT. 5/2016. Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ Cyta ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Διαγωνισμού: AT. 5/2016. Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ Cyta ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αρ. Διαγωνισμού: AT. 5/2016 Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ Cyta ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Cyta προτίθεται να μισθώσει τις Υπηρεσίες δύο Κοινωνικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/10.2009 Αρ. Φακ.: 04.02.022.08.03.03 Τηλ.: 22602835 Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα