ΔΡΑΣΗ: 12 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΙΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΑΣΗ: 12 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΙΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠ."

Transcript

1 ΔΡΑΣΗ: 12 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΙΙΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠ. ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΕ / ΓΣΕΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ : ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝ / ΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΒΑΝΕΣΣΑ ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ : ΕLIZABETH MESTHENAIOS ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1

2 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΙΙΙ (ΔΡΑΣΗ 12) Απολογιστικό κείμενο σεμιναρίου επιμόρφωσης μεντόρων Περιγραφή της δράσης Η συγκεκριμένη δράση αφορούσε στην επιλογή και επιμόρφωση 15 ατόμων που θα λειτουργούσαν ως μέντορες στις επιχειρήσεις. Σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται ή / και διοικούν ο κάθε μέντορας θα μπορεί να συνεργάζεται με τους άλλους εργαζομένους της επιχείρησης για να υποστηρίζει τη μετάδοση γνώσης και εμπειρίας σ`έναν νεοεισερχόμενο στην επιχείρηση εργαζόμενο. Προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι εργαζόμενοι προτάθηκε η εισαγωγή του θεσμού του μέντορα στις επιχειρήσεις με στόχο την αύξηση της υπευθυνότητας και της δημιουργικότητας των εργαζομένων καθώς και της εσωτερικής κινητικότητας των εργαζομένων. Η μεθοδολογία Αντικείμενο της δράσης ήταν η υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφωσης 1 ατόμων οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως μέντορες στις επιχειρήσεις. Η υλοποίηση της δράσης από το ΙΝΕ / ΓΣΕΕ αφορούσε στην υλοποίηση των εξής επιμέρους εργασιών : - δημιουργία του σώματος μεντόρων : η μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση της εργασίας πραγματοποιήθηκε μέσω της δημοσίευσης προκήρυξης στον ελληνικό τύπο καθώς και στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ 2 υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης των μεντόρων διάρκειας 55 ωρών. Η επιμόρφωση των επιλεγμένων μεντόρων έγινε μέσα από workshops τα οποία έδωσαν τη 1 Πρέπει να αναφέρουμε ότι καθώς η δράση αφορούσε σε σεμινάρια επιμόρφωσης με τη μορφή workshops και όχι προγράμματος κατάρτισης κλασσικού τύπου, δεν ακολουθήθηκε το πλαίσιο που προβλέπει το ΕΣΔΕΚ. 2 Κείμενο προκήρυξης :Στο πλαίσιο υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος EQUAL «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών κοινωνικού διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» με συντονιστή την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας, το ΙΝΕ / ΓΣΕΕ πρόκειται να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης 15 ατόμων που θα λειτουργήσουν ως μέντορες στις επιχειρήσεις (Δράση 12 Πολιτικές Διαχείρισης Ενεργού Γήρανσης ΙΙΙ). Η υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης, διάρκειας 55 ωρών σχετικά με ζητήματα : α) δημογραφικής γήρανσης, β) ενίσχυσης της εργασιακής κουλτούρας των εργαζομένων, γ) στελέχωσης των επιχειρήσεων, δ) διαχείρισης της ηλικιακής ετερότητας στις επιχειρήσεις καθώς και στ) εκπαίδευσης μέσα από την εργασία. Η δε επιμόρφωση των επιλεγμένων μεντόρων θα γίνει μέσα από workshops, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα για εισηγήσεις από έμπειρους πλέον μέντορες, αλλά και την ανάπτυξη ομάδων εργασίας καθώς και με την εφαρμογή βιωματικών μεθόδων κ.α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : Οι εργαζόμενοι και επιχειρηματίες επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων και τομέων της οικονομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία. Απαραίτητες θεωρούνται οι επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και οι ικανότητες μετάδοσης γνώσης. Ως προς τις πρακτικές διαδικασίες του προγράμματος επιμόρφωσης, το διάστημα υλοποίησής του προβλέπεται για τις 21 Μαϊου Μαϊου 2007, κυρίως τις απογευματινές ώρες προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι συμμετέχοντες. Παράλληλα με την υλοποίηση του workshop θα πραγματοποιηθεί και πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις όπου απασχολούνται. Ο δε τόπος πραγματοποίησης αυτού θα είναι η Αθήνα. Το παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης καλύπτει εξ`ολοκλήρου τα έξοδα μεταφοράς, διατροφής, μετακίνησης ενώ προβλέπει ημερήσια αποζημίωση καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης μετά το τέλος του προγράμματος. 2

3 δυνατότητα για εισηγήσεις από έμπειρους εισηγητές αλλά και την ανάπτυξη ομάδων εργασίας καθώς και με την εφαρμογή βιωματικών μεθόδων. Επιλογή σώματος μεντόρων Για την επιλογή των υποψήφιων συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις από τριμελή επιτροπή διάρκειας 15 λεπτών στα γραφεία του φορέα. Οι δε άξονες της συνέντευξης ήταν οι παρακάτω : Προσωπικά στοιχεία Εκπαιδευτικό επίπεδο Επαγγελματική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία Εργασιακή κινητικότητα Περιγραφή καθηκόντων στη σημερινή θέση εργασίας Βαθμός γνώσης ή / και εξοικείωσης με την έννοια και ρόλο του μέντορα στην επιχείρηση Λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης μεντόρων και πως σχετίζεται με τα καθήκοντά τους στον εργασιακό τους χώρο Προηγούμενη εμπειρία σε συναφή προγράμματα Διερεύνηση επικοινωνιακών ικανοτήτων Προσωπικές επιδιώξεις προσδοκίες Απόψεις για τέτοιου είδους κοινοτικές πρωτοβουλίες Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας των ολιγόλεπτων συνεντεύξεων συζητήσεων, η επιτροπή κατέληξε στην επιλογή 8 υποψηφίων ικανών να συμμετέχουν και να υποστηρίξουν τη σύντομη αλλά καθ`όλα απαιτητική διαδικασία της επιμόρφωσης. Η τελική σύνθεση της ομάδας εργασίας θα μπορούσε να περιγραφεί ως ετερογενής καθώς αποτελείτο από εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται στο δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα σε θέσεις με διοικητική ευθύνη, καθώς και από ελεύθερους επαγγελματίες με επιχειρηματική δραστηριότητα. Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός μας σχεδιασμός πρόβλεπε τη συμμετοχή 15 εργαζομένων, τούτο δεν επετεύχθη τόσο για πρακτικούς όσο και ουσιαστικούς λόγους. Εντούτοις θεωρούμε ότι η τελική επιλογή των συγκεκριμένων 8 ατόμων συγκλίνει απόλυτα με τους προσδοκώμενους εκπαιδευτικούς αλλά και κοινωνικούς στόχους του σεμιναρίου επιμόρφωσης. Η επιλογή των εμπειρογνωμόνων εκπαιδευτών Οι εκπαιδευτές οι οποίοι ανέλαβαν την υλοποίηση των ενοτήτων του σεμιναρίου εργάζονται είτε ως ερευνητές με μεγάλη εμπειρία και παρουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ζητήματα απασχόλησης των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, είτε ως εμπειρογνώμονες εκπαιδευτές στελεχών επιχειρήσεων με σχετική εμπειρία ειδικότερα στο mentoring (τα βιογραφικά σημειώματα των εκπαιδευτών παρατίθενται στο παράρτημα). Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους στόχους του επιμορφωτικού σεμιναρίου, η ομάδα του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ κατάρτισε από κοινού με τους ειδικούς εκπαιδευτές το πρόγραμμα (βλέπε παράρτημα) το οποίο αποτελείτο από εξειδικευμένες ενότητες, εναρμονισμένο με τις προδιαγραφές όπως άλλωστε αυτές ετέθησαν από το Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης του κοινοτικού προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω ενότητες : 1 ο μέρος : Ζητήματα Ενεργού Γήρανσης 3

4 - Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι στις Ευρωπαϊκές πολιτικές - Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη θέση των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη - Ορθές ευρωπαϊκές πρακτικές αναφορικά με τη διαχείριση της γήρανσης στα κράτη μέλη - Τα φαινόμενα διακρίσεων λόγω ηλικίας στην Ελλάδα και παρουσίαση αναφορών πολιτών σχετικά με αθέμιτες διακρίσεις - Οι πρακτικές των επιχειρήσεων 2 ο μέρος : Mentoring - Ο ρόλος του mentoring στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού - Ο ρόλος του μέντορα - Ειδικές προκλήσεις για το mentoring - Mentoring και συστήματα διοίκησης. Για την κατανόηση των θεμάτων προβλήθηκαν διευκρινιστικά διαγράμματα, σχετικό οπτικοακουστικό υλικό καθώς και τεχνικές σημειώσεις. Τέλος, κατά την υλοποίηση των σεμιναρίων εφαρμόστηκαν μια σειρά εκπαιδευτικών μεθόδων όπως εισηγήσεις με ερωτήσεις και συζήτηση, στρογγυλά τραπέζια καθώς και παρουσίαση μελετών 4. Η πρακτική άσκηση Όπως όριζε το Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης του έργου το σεμινάριο περιελάμβανε 25 ώρες πρακτικής άσκησης στο χώρο εργασίας με βάση συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης 5. Κατόπιν 4 Αναλυτικά οι εισηγήσεις των εκπαιδευτών παρατίθενται στο παράρτημα. 5 Στο παρακάτω κείμενο αναφερόμαστε σε ονόματα και χαρακτήρες μη υπαρκτούς στην πραγματικότητα. Η περίπτωση Ο Νίκος Φωκάς είναι σήμερα ένας πετυχημένος επιχειρηματίας. Πολύ πετυχημένος, θα έλεγε κανείς. Όταν ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια την επιχείρησή του με αντικείμενο μεταφορικές εργασίες, ίσως ούτε ο ίδιος φανταζόταν ότι θα έφθανε να έχει σήμερα τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρία Logistics. Βέβαια, επειδή τίποτε δεν είναι τυχαίο, η επιτυχία του Νίκου Φωκά στηρίχτηκε στην υιοθέτηση και εφαρμογή κάποιων βασικών αρχών που θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής Οργάνωση Ποιότητα Προσοχή στον πελάτη Βλέμμα στραμμένο στο μέλλον Εμπιστοσύνη στον άνθρωπο Σήμερα η εταιρία του είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, έχει επεκταθεί εκτός συνόρων στις γειτονικές βαλκανικές χώρες με θυγατρικές εταιρίες και έχει πρόσφατα εξαγοράσει την δεύτερη εταιρία Logistics στην Ελλάδα δημιουργώντας μία εταιρία κολοσσό για τα ελληνικά δεδομένα. Όμως ο Νίκος Φωκάς δεν επαναπαύεται στις δόξες του. Δεν εφησυχάζει αλλά αντίθετα σκέφτεται ότι όσο δύσκολο ήταν να φθάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, είναι ακόμη πιο δύσκολο να διατηρηθεί και να συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία. Έτσι, στα πλαίσια του προβληματισμού του για το αύριο, έρχεται σε επαφή με την εταιρία Συμβούλων ΑΝΑΠΤΥΞΗ, από την οποία ζητά να μελετήσει τη σημερινή οργάνωση της εταιρίας του και να του προτείνει βελτιώσεις σε δύο κυρίως τομείς, τον τομέα εφαρμογών σύγχρονων μηχανογραφικών συστημάτων και τον τομέα ανθρώπινου δυναμικού. Για τον τελευταίο, πίστευε και πιστεύει ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησής του. Πριν μερικά χρόνια, σε κάποιο σεμινάριο που είχε παρακολουθήσει, είδε μία εκπαιδευτική ταινία που τον εντυπωσίασε. Η ταινία αναφερόταν σε μία αμερικάνικη αεροπορική εταιρία, την Southwest, η οποία αποτελούσε 4

5 πραγματικά παράδειγμα για μίμηση. Το ιδιαίτερο στοιχείο της ήταν η μεγάλη σημασία που έδινε στο ανθρώπινο δυναμικό της, κάτι που τελικά την έκανε να είναι μακράν ή πλέον παραγωγική εταιρία του κλάδου της. Το παραπάνω στοιχείο είχε κάνει εντύπωση στον Νίκο Φωκά και σκεφτόταν ότι η δική του επιτυχία σαφώς στηριζόταν σε μεγάλο ποσοστό σε κάτι αντίστοιχο που και αυτός εφάρμοζε, περισσότερο από διαίσθηση ή και χαρακτήρα και λιγότερο επειδή κάπου το είχε ακούσει ή κάποιος του το είχε πει. Μάλιστα, όταν πριν μερικά χρόνια κάποιος άλλος Σύμβουλος του είχε συστήσει να δημιουργήσει ένα σετ αξιών της εταιρίας το οποίο να προέβαλλε σε κάθε επικοινωνία, εσωτερικά ή εξωτερικά, αυτός συμπεριέλαβε και τους ανθρώπους μαζί με τα κλασσικά, Πελάτες, Ποιότητα, Κερδοφορία. Η άσκηση Είστε η εταιρία Συμβούλων ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Σας έχει καλέσει ο Νίκος Φωκάς και σας έχει ζητήσει να μελετήσετε και να του προτείνετε βελτιώσεις στο κομμάτι του Ανθρώπινου Δυναμικού. Σας έχει εξηγήσει ότι εκείνος πάντα έδινε σημασία στους ανθρώπους του, φροντίζοντας να τους έχει ευχαριστημένους και να τους κάνει να νοιώθουν την εταιρία σαν δική τους. Είχε μάλιστα καθιερώσει και κάποιες πολιτικές και διαδικασίες όπως την αξιολόγηση της απόδοσης και την υιοθέτηση ενός συστήματος bonus. Καθώς η εταιρία του μπήκε σε μία νέα φάση με κύρια χαρακτηριστικά, την μεγέθυνση, την ανάμειξη δύο εταιριών με σημαντικά διαφορετική κουλτούρα (λόγω της τελευταίας εξαγοράς) και την μετεξέλιξη σε «πολυεθνική» εταιρία, θα ήθελε να εφαρμόσει πιο ολοκληρωμένα συστήματα διοίκησης προσωπικού, που να περιλαμβάνουν και τομείς όπως η διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού, η ανάπτυξη ηγετικών στελεχών, η εκπαίδευση του προσωπικού και άλλα παρόμοια. Μάλιστα, έχοντας διαβάσει σε ένα περιοδικό για το mentoring, θα ήθελε να περιληφθεί και αυτό στην πρότασή σας. Εσείς από την πλευρά σας σκέφτεστε ότι η επιχείρηση είναι ώριμη να προχωρήσει στην εγκατάσταση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου «Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού», όπου σαν Σύστημα νοείται η κάλυψη όλων των παραγόντων που στη λειτουργία μίας επιχείρησης επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, τον Ανθρώπινο Παράγοντα. Πιο συγκεκριμένα, εκείνο που σκέφτεστε να προτείνετε είναι ένα πλέγμα πολιτικών και διαδικασιών που να καλύπτουν τους παρακάτω τομείς Δέσμευση Διοίκησης Επικοινωνία Πλαίσιο δεξιοτήτων και ικανοτήτων Σύστημα διαβάθμισης θέσεων εργασίας Οργανωτική δομή Περιγραφή εργασίας Δημιουργία ή κατάργηση θέσεων εργασίας Κάλυψη κενών θέσεων εργασίας Ανάπτυξη προσωπικού Εκπαίδευση προσωπικού Στόχοι Αξιολόγηση απόδοσης Σύστημα Ανταμοιβής Κοινωνικό Πλάνο Πρόγραμμα ενημέρωσης νέων υπαλλήλων Έρευνα γνώμης προσωπικού Διαφορετικότητα Αναπληροφόρηση Προϊσταμένων Ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής Mentoring Το πρώτο πράγμα που καλείσθε να κάνετε είναι να δώσετε περιεχόμενο σε κάθε ένα από τους παραπάνω τομείς με την μορφή : Δέσμευση Διοίκησης Δήλωση (με την έννοια ότι η δέσμευση πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα από κάποια δήλωση της διοίκησης) Επικοινωνία (με την έννοια ότι η παραπάνω δήλωση πρέπει να επικοινωνείται στο προσωπικό, π.χ. με κάποιο φυλλάδιο που θα διανέμεται, με κάποια posters που θα είναι αναρτημένα σε καίρια σημεία 5

6 γραφείων και υποκαταστημάτων, με αναφορά σε τυχόν εσωτερικό ηλεκρονικό δίκτυο intranet της εταιρίας, κλπ.) Συνέπεια (με την έννοια επίδειξης από τη διοίκηση ότι εννοεί την δέσμευσή της και την εφαρμόζει πάντα) Στη συνέχεια καλείσθε, ειδικά για το κομμάτι του mentoring, να προτείνετε τρόπους οργάνωσης και προώθησής του στην εταιρία. Πρόσθετα στοιχεία για την εργασία αυτή είναι η οργάνωση και σημερινή στελέχωση της εταιρίας που έχει ως εξής Διευθύνων Σύμβουλος, Νίκος Φωκάς o Διευθυντής Logistics Ελλάδος, Α.Βασιλείου Τομέας Μεγάλων Πελατών, Π.Ρωμαίος Τομέας Εθνικών Μεταφορών, Σ.Τοψής Τομέας Διεθνών Μεταφορών, Φ.Χαραλάμπους o Διευθυντής Logistics Βαλκανικών Χωρών, Γ.Δημητρίου Τομέας Logistics, Α.Βεζυράκης Τομέας Οικονομικών, Γ.Δαραμάς o Διευθυντής Διαχείρισης Μεταφορικών Μέσων, Ε.Ζαφειρίου Τομέας Προμηθειών, Ε.Ζήκας Τομέας Συντήρησης, Η.Θαλερός Τομέας Εκπαίδευσης, Κ.Λάμπρου o Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Η.Θάνος Τομέας Λογιστηρίου, Μ.Νικαλαϊδης Τομέας Χρηματοοικονομικού, Π.Ράλλη Τομέας Φοροτεχνικού, Σ.Τσίρκα o Διευθυντής Προσωπικού, Κ.Λαμνάτος Τομέας Μισθοδοσίας Μ.Αλεξίου Τομέας Προσλήψεων Κ.Αναλυτής o Διευθυντής Μελετών και Ανάπτυξης, Μ. Νικολάου Τομέας Μελετών, Δ.Καρέτσου Τομέας Ανάπτυξης, Σ.Νικολόπουλος Στοιχεία για τα παραπάνω στελέχη της επιχείρησης : Διευθυντής Logistics Ελλάδος, Α.Βασιλείου. Ανδρας, ετών 45, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Μαθηματικός), 15 χρόνια στην εταιρία, τύπος προσηλωμένος στη δουλειά και το αποτέλεσμα, δύσκολος στην επικοινωνία και στις σχέσεις του, πολύ πιστός στην εταιρία. Έχει δουλέψει τα πρώτα χρόνια σαν καθηγητής σε φροντιστήρια. Τομέας Μεγάλων Πελατών, Π.Ρωμαίος Ανδρας, ετών 50, Απόφοιτος Ιδιωτικού Κολεγίου, προέρχεται από την εταιρία που εξαγοράστηκε στην οποία δούλευε 20 χρόνια, τύπος με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των μεταφορών, ανοιχτός στις σχέσεις του, πρόθυμος να μεταδώσει τις εμπειρίες του. Τομέας Εθνικών Μεταφορών, Σ.Τοψής Ανδρας, ετών 35, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Οικονομικός), 5 χρόνια στην εταιρία, φιλόδοξος, αρέσκεται στους υψηλούς στόχους, θέλει να κάνει καριέρα στην εταιρία, λίγος κλειστός στις σχέσεις του με τους άλλους. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Τομέας Διεθνών Μεταφορών, Φ.Χαραλάμπους Ανδρας, ετών 40, δεν έχει κάποιες σπουδές αλλά έχει δουλέψει στο εξωτερικό, 8 χρόνια στην εταιρία, τύπος επιφυλακτικός, με αναστολές και φοβίες, καλός όμως στη δουλειά του. Υποστηρίζει την ομάδα του και πάντα διεκδικεί το καλύτερο γι αυτήν, κυρίως σε θέματα μισθολογικά. Διευθυντής Logistics Βαλκανικών Χωρών, Γ.Δημητρίου Ανδρας, ετών 47, δεν έχει κάποιες σπουδές, προέρχεται από την εταιρία που εξαγοράστηκε στην οποία δούλευε εξ αρχής, τύπος πολύ ανοιχτός, έχει τρομερές σχέσεις με τους συνεργάτες της εταιρίας στις Βαλκανικές Χώρες, προσπαθεί να αναπτύξει ακόμη περισσότερο τις δραστηριότητες της εταιρίας και στηρίζεται πολύ σε δύο υφισταμένους του που τους θεωρεί κλειδιά για τη λειτουργία της διεύθυνσής του. 6

7 Τομέας Logistics, Α.Βεζυράκης Ανδρας, ετών 37, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Οικονομικός), 10 χρόνια στην εταιρία, τύπος προσηλωμένος στη δουλειά και πολύ της λεπτομέρειας, άνετος στην επικοινωνία και στις σχέσεις του, πιστός στην εταιρία. Χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τον Διευθυντή του. Τομέας Οικονομικών, Γ.Δαραμάς Ανδρας, ετών 33, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Οικονομικός), 4 χρόνια στην εταιρία, πολύ ικανός, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Διευθυντή του, ανοιχτό μυαλό με πολλή όρεξη. Έχει δουλέψει σε θέσεις Λογιστηρίου σε κάποιες μικρές εταιρίες. Διευθυντής Διαχείρισης Μεταφορικών Μέσων, Ε.Ζαφειρίου Ανδρας, ετών 57, χωρίς κάποιες σπουδές, προέρχεται από την εταιρία που εξαγοράστηκε στην οποία είχε 17 χρόνια, μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο αλλά αρκετά στατικός, είναι πρόθυμος να μεταδώσει τις γνώσεις του αλλά δεν έχει το κατάλληλο στυλ επικοινωνίας. Τομέας Προμηθειών, Ε.Ζήκας Ανδρας, ετών 45, Πτυχιούχος ΤΕΙ (Διοίκηση Επιχειρήσεων), 9 χρόνια στην εταιρία, τύπος αρκετά επικοινωνιακός αλλά κρατά και πολλά πράγματα για τον εαυτό του. Προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις και βοηθά στο να εφαρμοστούν νέα συστήματα. Έχει δουλέψει σε αρκετές μικρές εταιρίες τα πρώτα χρόνια. Τομέας Συντήρησης, Η.Θαλερός Ανδρας, ετών 38, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Μηχανολόγος Μηχανικός), 13 χρόνια στην εταιρία, τύπος προσηλωμένος στη δουλειά, άνετος στις σχέσεις του, πολύ πιστός στην εταιρία. Είναι η πρώτη και μόνη του δουλειά. Τομέας Εκπαίδευσης, Κ.Λάμπρου Γυναίκα, ετών 43, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Φιλοσοφική), 14 χρόνια στην εταιρία, τύπος πάρα πολύ ανοιχτός, με φοβερή εμπειρία στη διαχείριση των επιδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ανοίγει συνεχώς νέους ορίζοντες και θέλει να μοιράζεται με άλλους τις γνώσεις και εμπειρίες της. Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Η.Θάνος Ανδρας, ετών 49, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Οικονομικός), 18 χρόνια στην εταιρία, τύπος πολύ του καθήκοντος και της λεπτομέρειας, δεν ανοίγεται εύκολα και περιχαρακώνει την δουλειά του, είναι όμως πολύ πιστός στην εταιρία. Έχει δουλέψει τα πρώτα χρόνια σαν πωλητής σε μικρή εταιρία. Τομέας Λογιστηρίου, Μ.Νικαλαϊδης Ανδρας, ετών 45, Πτυχιούχος ΤΕΙ (Λογιστικά), 15 χρόνια στην εταιρία, μαζί με τον σημερινό Διευθυντή του οργάνωσαν την εταιρία σχεδόν από το μηδέν, έχει κάποια μικρή πικρία που δεν έγινε εκείνος Διευθυντής αλλά αυτό δεν βγαίνει, ούτε στη δουλειά του, ούτε στις σχέσεις του με τους άλλους συναδέλφους του. Τομέας Χρηματοοικονομικού, Π.Ράλλη Γυναίκα, ετών 45, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Οικονομικός), 18 χρόνια στην εταιρία, με μεγάλη εμπειρία και γνώση του τομέα της, συνεργάζεται άψογα με όλα τα άλλα τμήματα της εταιρίας αλλά και τους συνεργάτες. Έχει μία ομάδα ανθρώπων που διακρίνεται για το ομαδικό πνεύμα αλλά και τον επαγγελματισμό της, όμως επειδή κάποια άτομα είναι μεγάλης ηλικίας, προσπαθεί να ανανεώσει το δυναμικό της, κυρίως με νέες προσλήψεις. Τομέας Φοροτεχνικού, Σ.Τσίρκα Γυναίκα, ετών 45, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Δικηγόρος), προέρχεται από την εταιρία που εξαγοράστηκε στην οποία είχε 10 χρόνια, τύπος επιφυλακτικός, δεν έχει ακόμη αποδεχθεί ότι στη νέα εταιρία που βρέθηκε το κλίμα είναι πολύ ανθρωποκεντρικό. Επιδιώκει την συνεχή ενημέρωση και το ίδιο προωθεί και για τους ανθρώπους της ομάδας της. Διευθυντής Προσωπικού, Κ.Λαμνάτος Ανδρας, ετών 42, Πτυχιούχος ΑΕΙ Εξωτερικού (Διοίκηση Επιχειρήσεων), 5 χρόνια στην εταιρία, δούλευε πριν σε μεγάλη πολυεθνική εταιρία, γνώστης των σύγχρονων τάσεων στον τομέα ανθρώπινου δυναμικού αλλά προσανατολισμένος περισσότερο στα διεκπεραιωτικά θέματα όπως είναι η μισθοδοσία. Είναι εκ πεποιθήσεως αντίθετος στο άνοιγμα των θεμάτων προσωπικού προς τους εργαζόμενους. Τομέας Μισθοδοσίας Μ.Αλεξίου Γυναίκα, ετών 36, δεν έχει κάποιες σπουδές αλλά έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο, 12 χρόνια στην εταιρία, τύπος προσηλωμένος στη δουλειά και το αποτέλεσμα, υποστηρίζει με πάθος την ομάδα της αλλά δεν έχει την απαραίτητη υποδομή για να αντιληφθεί θέματα που ξεφεύγουν από το στενό δικό της αντικείμενο. 7

8 ολοκλήρωσης του θεωρητικού μέρους αναφορικά με την αποσαφήνιση και ρόλο του mentoring δόθηκαν σαφείς οδηγίες από τον εκπαιδευτή προς όλους τους εκπαιδευόμενους. Η ομάδα εργασίας του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή παρακολούθησε την πορεία της συγκεκριμένης εκπαίδευσης μέσα από την εργασία, επικοινωνώντας καθημερινά με τους εργαζόμενους υποψήφιους μέντορες ώστε να διασφαλιστεί αφενός μια ικανοποιητική έκβαση της πρακτικής άσκησης και αφετέρου να δώσει λύσεις όπου έκρινε ότι ήταν απαραίτητο. Τομέας Προσλήψεων Κ.Αναλυτής Ανδρας, ετών 36, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Οικονομικός), με μεταπτυχιακές σπουδές σε Ανθρώπινο Δυναμικό, 5 χρόνια στην εταιρία, τύπος με απαιτήσεις για τους άλλους, δεν νοιώθει άνετα με ανθρώπους που δεν έχουν αντίστοιχο με το δικό του υπόβαθρο γνώσεων, απογοητεύεται εύκολα και δεν κάνει μόνος του κάποιο βήμα για να φέρει καινούργια πράγματα στη δουλειά του. Διευθυντής Μελετών και Ανάπτυξης, Μ. Νικολάου Ανδρας, ετών 44, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Φυσικός), 9 χρόνια στην εταιρία, τύπος ανοιχτός, πάντα ευδιάθετος, πολύ κοινωνικός, αγκαλιάζει με θέρμη τα νέα παιδιά και του αρέσει να τους ενημερώνει για ό,τι εκείνος γνωρίζει. Έχει δουλέψει τα πρώτα χρόνια σαν καθηγητής σε φροντιστήρια. Τομέας Μελετών, Δ.Καρέτσου Γυναίκα, ετών 36, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 8 χρόνια στην εταιρία, τύπος άνετος και ευχάριστος, αναζητά πάντα το καινούργιο και επεκτείνεται πέρα από τα στενά όρια της δουλειάς της, έχει όμως κάποιους περιορισμούς διότι είναι παντρεμένη με μικρά παιδιά και συχνά αυτό της δημιουργεί άγχος στην προσπάθεια συνδυασμού εργασίας και οικογένειας. Τομέας Ανάπτυξης, Σ.Νικολόπουλος Ανδρας, ετών 35, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Marketing), 6 χρόνια στην εταιρία, είναι χαρούμενος που η εταιρία μεγάλωσε και η δουλειά της γίνεται πιο οργανωμένα από πριν. Έχει πολύ καλές ιδέες τις οποίες βάζει σε εφαρμογή στηριζόμενος σε ένα δύο άτομα του τμήματός του που διακρίνονται και εκείνα για τον ενθουσιασμό τους. Έχει δουλέψει κάποια χρόνια σε διαφημιστική εταιρία. 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 9

10 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΙΙΙ Παρασκευή 25 Μαϊου 2007 (απογευμ. συνεδρίες 16 : : 00) 16 : : 30 : Προσέλευση και εγγραφές εργαζομένων 16 :30 17 : 00 : Ελαφρύ γεύμα 17 : : 20 : Παρουσίαση του κοινοτικού προγράμματος καθώς και των στόχων του επιμορφωτικού σεμιναρίου 17 : : 00 : Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι στις Ευρωπαϊκές πολιτικές 19 : : 15 : Διάλειμμα 19 : : 00 : Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την απασχόληση ανά ομάδα και φύλο στα κράτη μέλη 19 : : 45 : Διάλειμμα 19 : : 15 : Λήξη 1 ης ημέρας επιμορφωτικού σεμιναρίου Τρίτη 29 Μαϊου 2007 (απογευμ. συνεδρίες 16) 16 : : 30 : Προσέλευση και εγγραφές εργαζομένων 16 : : 00 : Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη θέση των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων στα κράτη μέλη 18 : : 15 : Διάλειμμα 18 : : 15 : Η δομή της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Η συγκράτηση των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων στην αγορά εργασίας πολιτικές συνέπειες Λήξη 2 ης ημέρας επιμορφωτικού σεμιναρίου Τετάρτη 30 Μαϊου 2007(απογευμ. συνεδρίες 16 : : 00) 16 : : 30 : Προσέλευση και εγγραφές εργαζομένων 16 : : 00 : Ηλικιακές διακρίσεις στην απασχόληση Ι 10

11 18 : : 30 : Διάλειμμα 18 : : 00 : Πρωτοβουλίες απασχόλησης για τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους Λήξη 3 ης ημέρας επιμορφωτικού σεμιναρίου Πέμπτη 31 Μαϊου 2007 (απογευμ. συνεδρίες 16 : : 00) 16 : : 30 : Προσέλευση και εγγραφές εργαζομένων 16 : : 30 : Ο ρόλος του mentoring στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 18 : : 00 : Διάλειμμα 19 : : 00 : Ο ρόλος του μέντορα Λήξη 4 ης ημέρας επιμορφωτικού σεμιναρίου Παρασκευή 1 Ιουνίου 2007 (απογευμ. συνεδρίες 16 : : 00) 16 : : 30 : Προσέλευση και εγγραφές εργαζομένων 16 : : 00 : Ειδικές προκλήσεις για το mentoring 18 : : 15 : Διάλειμμα 18 : : 45 : Mentoring και συστήματα διοίκησης 19 : : 00 : Οδηγίες πρακτικής άσκησης Λήξη 5 ης ημέρας επιμορφωτικού σεμιναρίου Δευτέρα 4 Ιουνίου 2007 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2007 : Πρακτική άσκηση διακοπή επιμορφωτικού σεμιναρίου Πέμπτη 7 Ιουνίου 2007 (απογευμ. συνεδρίες 16 : : 00) 16 : : 30 : Προσέλευση και εγγραφές εργαζομένων 16 : : 00 : Απολογισμός πρακτικής άσκησης 19 : : 30 : Διάλειμμα 19 : : 00 : Προβολή DVD και απολογισμός 2 ου μέρους Λήξη 9 ης ημέρας επιμορφωτικού σεμιναρίου Παρασκευή 8 Ιουνίου 2007 (απογευμ. συνεδρίες 16 : : 00) 11

12 16 : : 30 : Προσέλευση και εγγραφές εργαζομένων 16 : : 00 : Η απασχόληση των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων στους 3 οικονομικούς τομείς 19 : : 30 : Διάλειμμα 19 : : 00 : Απολογισμός του επιμορφωτικού σεμιναρίου Λήξη επιμορφωτικού σεμιναρίου 12

13 : Home Address: Pygmalionos 8, Athens. Greece Phone: , Mob.: Web - Curriculum vitae Dr. Elizabeth Mestheneos Education Institution Degrees obtained: University of Kent, Canterbury, UK PhD Sociology (Cultural production: the Case of Greek Television) Brunel University, U.K. M.A. in Government and Public Administration London School of Economics and Political Science, B.A. in Sociology and Social Anthropology. University of London, U.K. Present Position: Independent Research consultant since 1988, Sextant Research Co./ Group and 50+ Hellas, Athens A Vice-President of Age-Platform representing older people in the 27 Member States, and representing 50+ Hellas on the Council. Previous Employment In the UK I was employed as a lecturer and senior lecturers in the University of East London (previously North East London Polytechnic) teaching under/post graduates in sociology courses. (BA/ B.Sc University of London) from I worked with my husband in film/ TV production for two extensive serials/ series in Greek TV Key Experience relevant to the Labour Market and Older people: As an independent researcher, primarily within the Sextant Group, I have undertaken a wide range of EU funded projects, many were collaborative Research Programmes and Associated Measures under Framework 4 and 5. Examples of projects of relevance to the tender are. Labour market and employment: CAWA - Creative Aproaches to Workforce Ageing (CAWA) is a 2-year ESF funded research project with partner organisations in the UK, Sweden, Spain, Austria and Bulgaria Expert evaluator. Employment Initiatives for an Ageing Workforce this follow up study undertaken in Greece for the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, re-interviewed employers originally interviewed for the 1996 study Overcoming Age Barriers In Employment which examined good practices towards older workers. A further study is currently being completed for Cyprus in Eurowork Age Network : National Agent for this EC D.G.V funded Network that aimed to promote the ideas arising from its research and the experiences of other countries in supporting the continued employment and training of older workers. Two reports were written by members of the network, Action Research Report, "Career Planning and Employment of Older Workers" and "Good Tunes on Old Fiddles; Encouraging Older Workers". SOSTRIS (Social Strategies in a Risk Society) collaborative National Research Coordinator for the European research managed by the University of East London, U.K. for E.C. DG XII, 4 th Framework, Targetted Social and Economic Research,; unemployment was examined as one of the risks for social exclusion. Consultant to the Careers Office of the University of Crete, 1994 ; "ERGO" National Correspondent, for D.G. V, E.C. programme to combat Long Term Unemployed, (operated by C.E.I. Consultants and P.A.Cambridge Consultants.)

14 National symposium After Essen: dealing with Age Barriers in the Labour Market in Greece, SEXTANT in cooperation with the Ministry of Labour, Trades Union Federation and Industrialists Federation. May 1996 Selected Relevant Publications: (in past 10 years) Mestheneos E. (2006) Pensioners and refugees: social and individual strategies in confronting changed status in A Case of Identities: Feschrift in honour of Martin Peterson. Eds. KG Hammarlund & T.Nilson. Goteburg Studies in Modern History. University Press, Goteburg Mestheneos E., Triantafillou J. (2005) Supporting Family Carers of Older People in Europe: the Pan-European Background Report LIT Verlag. Munster Vol.1.(an analysis of the situation of family carers in 23 European countries and including the impact on employment and policies supporting them) Mestheneos E., Ioannidi-Kapolou E (2002) Male journeys into uncertainty, and Gender and Family in the development of the Greek state and society in Biography and Social Exclusion in Europe: Experiences and Journeys. Eds. P.Chamberlayne, M.Rustin, and T.Wengraf. Polity Press, London. Mestheneos E, Ioannidi E., (1999), The Social Consequences for workers of industrial restructuring in Extraditional Workers, Social Strategies in Risk Societies, SOSTRIS, Working Paper 6, Centre for Biography in Social Policy, Sociology Dept., University of East London. Mestheneos E, Triantafillou J. (1999) "Working and caring in Greece - Private solutions in an indifferent state" in Working and caring: The situation in Germany, Europe and North America, Naegele G, Reichert M. (eds.), (in German) Verein. Mestheneos E. (1998) National Briefing Greece. In Projects assisting Older Workers in European Countries: A Review of the findings of Eurowork Age. Ed.P.Taylor. Employment and European Social Fund. European Commission, Luxembourg. Mestheneos E, Ioannidi E., (1998), Early Retired- Greek national Report in the Early Retired, Social Strategies in Risk Societies, SOSTRIS, Working Paper 2, Centre for Biography in Social Policy, Sociology Dept., University of East London Mestheneos E., Ioannidi E.(1998) Age Discrimination against older workers in the labour market Ergasia, Vol. 18. April. (in Greek). Kourti E., Mestheneos E. (1996) Looking for Work: Communication Techniques. (in Greek) Mayia, Thessaloniki. A full list of publications is available on I speak fluent Greek and am a citizen of both Greece and the UK. 14

15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Μιχαλόπουλος Όνομα: _ Σαράντης Αρ. Ταυτότητας: Ν ΑΦ Μ.: Διεύθυνση: Δρυάδων 1Δ, Ρέα Δροσιάς Τηλ.: , φαξ Κινητό τηλ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α. Ακαδημαϊκά Προσόντα Όνομα Σχολής - Πανεπ/μίου Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα) Περίοδος Φοίτησης Από Μέχρι Ειδικότητα Σπουδών Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τίτλος Διπλωμάτων/Πιστοπ/κών Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Β. Επαγγελματικά Προσόντα ή Τίτλοι 1. ΜΒΑ (ΕΕΔΕ ) 2. 15

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες

Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Έργο: Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Ανερχόμενοι επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 01 1 Εισαγωγή Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη MAMIDOIL JETOIL και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Νεανική Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04-05 Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ MOBILIZE YOUTH EMPLOYABILITY IN GREECE 06-07 Πρόλογοι 08-09 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Δημήτρης Λαμπάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας Άρθρα και Μελέτες 10/2014 Φεβρουάριος, 2014 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ο.Τ.Ε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ο.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές Copyright 2008 Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Πάσης Τάξεως) Κολοκοτρώνη 102-104 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 210 4133743-4,

Διαβάστε περισσότερα