ΔΡΑΣΗ: 12 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΙΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΑΣΗ: 12 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΙΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠ."

Transcript

1 ΔΡΑΣΗ: 12 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΙΙΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠ. ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΕ / ΓΣΕΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ : ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝ / ΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΒΑΝΕΣΣΑ ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ : ΕLIZABETH MESTHENAIOS ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1

2 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΙΙΙ (ΔΡΑΣΗ 12) Απολογιστικό κείμενο σεμιναρίου επιμόρφωσης μεντόρων Περιγραφή της δράσης Η συγκεκριμένη δράση αφορούσε στην επιλογή και επιμόρφωση 15 ατόμων που θα λειτουργούσαν ως μέντορες στις επιχειρήσεις. Σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται ή / και διοικούν ο κάθε μέντορας θα μπορεί να συνεργάζεται με τους άλλους εργαζομένους της επιχείρησης για να υποστηρίζει τη μετάδοση γνώσης και εμπειρίας σ`έναν νεοεισερχόμενο στην επιχείρηση εργαζόμενο. Προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι εργαζόμενοι προτάθηκε η εισαγωγή του θεσμού του μέντορα στις επιχειρήσεις με στόχο την αύξηση της υπευθυνότητας και της δημιουργικότητας των εργαζομένων καθώς και της εσωτερικής κινητικότητας των εργαζομένων. Η μεθοδολογία Αντικείμενο της δράσης ήταν η υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφωσης 1 ατόμων οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως μέντορες στις επιχειρήσεις. Η υλοποίηση της δράσης από το ΙΝΕ / ΓΣΕΕ αφορούσε στην υλοποίηση των εξής επιμέρους εργασιών : - δημιουργία του σώματος μεντόρων : η μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση της εργασίας πραγματοποιήθηκε μέσω της δημοσίευσης προκήρυξης στον ελληνικό τύπο καθώς και στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ 2 υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης των μεντόρων διάρκειας 55 ωρών. Η επιμόρφωση των επιλεγμένων μεντόρων έγινε μέσα από workshops τα οποία έδωσαν τη 1 Πρέπει να αναφέρουμε ότι καθώς η δράση αφορούσε σε σεμινάρια επιμόρφωσης με τη μορφή workshops και όχι προγράμματος κατάρτισης κλασσικού τύπου, δεν ακολουθήθηκε το πλαίσιο που προβλέπει το ΕΣΔΕΚ. 2 Κείμενο προκήρυξης :Στο πλαίσιο υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος EQUAL «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών κοινωνικού διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» με συντονιστή την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας, το ΙΝΕ / ΓΣΕΕ πρόκειται να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης 15 ατόμων που θα λειτουργήσουν ως μέντορες στις επιχειρήσεις (Δράση 12 Πολιτικές Διαχείρισης Ενεργού Γήρανσης ΙΙΙ). Η υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης, διάρκειας 55 ωρών σχετικά με ζητήματα : α) δημογραφικής γήρανσης, β) ενίσχυσης της εργασιακής κουλτούρας των εργαζομένων, γ) στελέχωσης των επιχειρήσεων, δ) διαχείρισης της ηλικιακής ετερότητας στις επιχειρήσεις καθώς και στ) εκπαίδευσης μέσα από την εργασία. Η δε επιμόρφωση των επιλεγμένων μεντόρων θα γίνει μέσα από workshops, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα για εισηγήσεις από έμπειρους πλέον μέντορες, αλλά και την ανάπτυξη ομάδων εργασίας καθώς και με την εφαρμογή βιωματικών μεθόδων κ.α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : Οι εργαζόμενοι και επιχειρηματίες επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων και τομέων της οικονομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία. Απαραίτητες θεωρούνται οι επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και οι ικανότητες μετάδοσης γνώσης. Ως προς τις πρακτικές διαδικασίες του προγράμματος επιμόρφωσης, το διάστημα υλοποίησής του προβλέπεται για τις 21 Μαϊου Μαϊου 2007, κυρίως τις απογευματινές ώρες προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι συμμετέχοντες. Παράλληλα με την υλοποίηση του workshop θα πραγματοποιηθεί και πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις όπου απασχολούνται. Ο δε τόπος πραγματοποίησης αυτού θα είναι η Αθήνα. Το παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης καλύπτει εξ`ολοκλήρου τα έξοδα μεταφοράς, διατροφής, μετακίνησης ενώ προβλέπει ημερήσια αποζημίωση καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης μετά το τέλος του προγράμματος. 2

3 δυνατότητα για εισηγήσεις από έμπειρους εισηγητές αλλά και την ανάπτυξη ομάδων εργασίας καθώς και με την εφαρμογή βιωματικών μεθόδων. Επιλογή σώματος μεντόρων Για την επιλογή των υποψήφιων συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις από τριμελή επιτροπή διάρκειας 15 λεπτών στα γραφεία του φορέα. Οι δε άξονες της συνέντευξης ήταν οι παρακάτω : Προσωπικά στοιχεία Εκπαιδευτικό επίπεδο Επαγγελματική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία Εργασιακή κινητικότητα Περιγραφή καθηκόντων στη σημερινή θέση εργασίας Βαθμός γνώσης ή / και εξοικείωσης με την έννοια και ρόλο του μέντορα στην επιχείρηση Λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης μεντόρων και πως σχετίζεται με τα καθήκοντά τους στον εργασιακό τους χώρο Προηγούμενη εμπειρία σε συναφή προγράμματα Διερεύνηση επικοινωνιακών ικανοτήτων Προσωπικές επιδιώξεις προσδοκίες Απόψεις για τέτοιου είδους κοινοτικές πρωτοβουλίες Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας των ολιγόλεπτων συνεντεύξεων συζητήσεων, η επιτροπή κατέληξε στην επιλογή 8 υποψηφίων ικανών να συμμετέχουν και να υποστηρίξουν τη σύντομη αλλά καθ`όλα απαιτητική διαδικασία της επιμόρφωσης. Η τελική σύνθεση της ομάδας εργασίας θα μπορούσε να περιγραφεί ως ετερογενής καθώς αποτελείτο από εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται στο δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα σε θέσεις με διοικητική ευθύνη, καθώς και από ελεύθερους επαγγελματίες με επιχειρηματική δραστηριότητα. Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός μας σχεδιασμός πρόβλεπε τη συμμετοχή 15 εργαζομένων, τούτο δεν επετεύχθη τόσο για πρακτικούς όσο και ουσιαστικούς λόγους. Εντούτοις θεωρούμε ότι η τελική επιλογή των συγκεκριμένων 8 ατόμων συγκλίνει απόλυτα με τους προσδοκώμενους εκπαιδευτικούς αλλά και κοινωνικούς στόχους του σεμιναρίου επιμόρφωσης. Η επιλογή των εμπειρογνωμόνων εκπαιδευτών Οι εκπαιδευτές οι οποίοι ανέλαβαν την υλοποίηση των ενοτήτων του σεμιναρίου εργάζονται είτε ως ερευνητές με μεγάλη εμπειρία και παρουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ζητήματα απασχόλησης των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, είτε ως εμπειρογνώμονες εκπαιδευτές στελεχών επιχειρήσεων με σχετική εμπειρία ειδικότερα στο mentoring (τα βιογραφικά σημειώματα των εκπαιδευτών παρατίθενται στο παράρτημα). Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους στόχους του επιμορφωτικού σεμιναρίου, η ομάδα του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ κατάρτισε από κοινού με τους ειδικούς εκπαιδευτές το πρόγραμμα (βλέπε παράρτημα) το οποίο αποτελείτο από εξειδικευμένες ενότητες, εναρμονισμένο με τις προδιαγραφές όπως άλλωστε αυτές ετέθησαν από το Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης του κοινοτικού προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω ενότητες : 1 ο μέρος : Ζητήματα Ενεργού Γήρανσης 3

4 - Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι στις Ευρωπαϊκές πολιτικές - Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη θέση των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη - Ορθές ευρωπαϊκές πρακτικές αναφορικά με τη διαχείριση της γήρανσης στα κράτη μέλη - Τα φαινόμενα διακρίσεων λόγω ηλικίας στην Ελλάδα και παρουσίαση αναφορών πολιτών σχετικά με αθέμιτες διακρίσεις - Οι πρακτικές των επιχειρήσεων 2 ο μέρος : Mentoring - Ο ρόλος του mentoring στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού - Ο ρόλος του μέντορα - Ειδικές προκλήσεις για το mentoring - Mentoring και συστήματα διοίκησης. Για την κατανόηση των θεμάτων προβλήθηκαν διευκρινιστικά διαγράμματα, σχετικό οπτικοακουστικό υλικό καθώς και τεχνικές σημειώσεις. Τέλος, κατά την υλοποίηση των σεμιναρίων εφαρμόστηκαν μια σειρά εκπαιδευτικών μεθόδων όπως εισηγήσεις με ερωτήσεις και συζήτηση, στρογγυλά τραπέζια καθώς και παρουσίαση μελετών 4. Η πρακτική άσκηση Όπως όριζε το Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης του έργου το σεμινάριο περιελάμβανε 25 ώρες πρακτικής άσκησης στο χώρο εργασίας με βάση συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης 5. Κατόπιν 4 Αναλυτικά οι εισηγήσεις των εκπαιδευτών παρατίθενται στο παράρτημα. 5 Στο παρακάτω κείμενο αναφερόμαστε σε ονόματα και χαρακτήρες μη υπαρκτούς στην πραγματικότητα. Η περίπτωση Ο Νίκος Φωκάς είναι σήμερα ένας πετυχημένος επιχειρηματίας. Πολύ πετυχημένος, θα έλεγε κανείς. Όταν ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια την επιχείρησή του με αντικείμενο μεταφορικές εργασίες, ίσως ούτε ο ίδιος φανταζόταν ότι θα έφθανε να έχει σήμερα τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρία Logistics. Βέβαια, επειδή τίποτε δεν είναι τυχαίο, η επιτυχία του Νίκου Φωκά στηρίχτηκε στην υιοθέτηση και εφαρμογή κάποιων βασικών αρχών που θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής Οργάνωση Ποιότητα Προσοχή στον πελάτη Βλέμμα στραμμένο στο μέλλον Εμπιστοσύνη στον άνθρωπο Σήμερα η εταιρία του είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, έχει επεκταθεί εκτός συνόρων στις γειτονικές βαλκανικές χώρες με θυγατρικές εταιρίες και έχει πρόσφατα εξαγοράσει την δεύτερη εταιρία Logistics στην Ελλάδα δημιουργώντας μία εταιρία κολοσσό για τα ελληνικά δεδομένα. Όμως ο Νίκος Φωκάς δεν επαναπαύεται στις δόξες του. Δεν εφησυχάζει αλλά αντίθετα σκέφτεται ότι όσο δύσκολο ήταν να φθάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, είναι ακόμη πιο δύσκολο να διατηρηθεί και να συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία. Έτσι, στα πλαίσια του προβληματισμού του για το αύριο, έρχεται σε επαφή με την εταιρία Συμβούλων ΑΝΑΠΤΥΞΗ, από την οποία ζητά να μελετήσει τη σημερινή οργάνωση της εταιρίας του και να του προτείνει βελτιώσεις σε δύο κυρίως τομείς, τον τομέα εφαρμογών σύγχρονων μηχανογραφικών συστημάτων και τον τομέα ανθρώπινου δυναμικού. Για τον τελευταίο, πίστευε και πιστεύει ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησής του. Πριν μερικά χρόνια, σε κάποιο σεμινάριο που είχε παρακολουθήσει, είδε μία εκπαιδευτική ταινία που τον εντυπωσίασε. Η ταινία αναφερόταν σε μία αμερικάνικη αεροπορική εταιρία, την Southwest, η οποία αποτελούσε 4

5 πραγματικά παράδειγμα για μίμηση. Το ιδιαίτερο στοιχείο της ήταν η μεγάλη σημασία που έδινε στο ανθρώπινο δυναμικό της, κάτι που τελικά την έκανε να είναι μακράν ή πλέον παραγωγική εταιρία του κλάδου της. Το παραπάνω στοιχείο είχε κάνει εντύπωση στον Νίκο Φωκά και σκεφτόταν ότι η δική του επιτυχία σαφώς στηριζόταν σε μεγάλο ποσοστό σε κάτι αντίστοιχο που και αυτός εφάρμοζε, περισσότερο από διαίσθηση ή και χαρακτήρα και λιγότερο επειδή κάπου το είχε ακούσει ή κάποιος του το είχε πει. Μάλιστα, όταν πριν μερικά χρόνια κάποιος άλλος Σύμβουλος του είχε συστήσει να δημιουργήσει ένα σετ αξιών της εταιρίας το οποίο να προέβαλλε σε κάθε επικοινωνία, εσωτερικά ή εξωτερικά, αυτός συμπεριέλαβε και τους ανθρώπους μαζί με τα κλασσικά, Πελάτες, Ποιότητα, Κερδοφορία. Η άσκηση Είστε η εταιρία Συμβούλων ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Σας έχει καλέσει ο Νίκος Φωκάς και σας έχει ζητήσει να μελετήσετε και να του προτείνετε βελτιώσεις στο κομμάτι του Ανθρώπινου Δυναμικού. Σας έχει εξηγήσει ότι εκείνος πάντα έδινε σημασία στους ανθρώπους του, φροντίζοντας να τους έχει ευχαριστημένους και να τους κάνει να νοιώθουν την εταιρία σαν δική τους. Είχε μάλιστα καθιερώσει και κάποιες πολιτικές και διαδικασίες όπως την αξιολόγηση της απόδοσης και την υιοθέτηση ενός συστήματος bonus. Καθώς η εταιρία του μπήκε σε μία νέα φάση με κύρια χαρακτηριστικά, την μεγέθυνση, την ανάμειξη δύο εταιριών με σημαντικά διαφορετική κουλτούρα (λόγω της τελευταίας εξαγοράς) και την μετεξέλιξη σε «πολυεθνική» εταιρία, θα ήθελε να εφαρμόσει πιο ολοκληρωμένα συστήματα διοίκησης προσωπικού, που να περιλαμβάνουν και τομείς όπως η διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού, η ανάπτυξη ηγετικών στελεχών, η εκπαίδευση του προσωπικού και άλλα παρόμοια. Μάλιστα, έχοντας διαβάσει σε ένα περιοδικό για το mentoring, θα ήθελε να περιληφθεί και αυτό στην πρότασή σας. Εσείς από την πλευρά σας σκέφτεστε ότι η επιχείρηση είναι ώριμη να προχωρήσει στην εγκατάσταση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου «Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού», όπου σαν Σύστημα νοείται η κάλυψη όλων των παραγόντων που στη λειτουργία μίας επιχείρησης επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, τον Ανθρώπινο Παράγοντα. Πιο συγκεκριμένα, εκείνο που σκέφτεστε να προτείνετε είναι ένα πλέγμα πολιτικών και διαδικασιών που να καλύπτουν τους παρακάτω τομείς Δέσμευση Διοίκησης Επικοινωνία Πλαίσιο δεξιοτήτων και ικανοτήτων Σύστημα διαβάθμισης θέσεων εργασίας Οργανωτική δομή Περιγραφή εργασίας Δημιουργία ή κατάργηση θέσεων εργασίας Κάλυψη κενών θέσεων εργασίας Ανάπτυξη προσωπικού Εκπαίδευση προσωπικού Στόχοι Αξιολόγηση απόδοσης Σύστημα Ανταμοιβής Κοινωνικό Πλάνο Πρόγραμμα ενημέρωσης νέων υπαλλήλων Έρευνα γνώμης προσωπικού Διαφορετικότητα Αναπληροφόρηση Προϊσταμένων Ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής Mentoring Το πρώτο πράγμα που καλείσθε να κάνετε είναι να δώσετε περιεχόμενο σε κάθε ένα από τους παραπάνω τομείς με την μορφή : Δέσμευση Διοίκησης Δήλωση (με την έννοια ότι η δέσμευση πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα από κάποια δήλωση της διοίκησης) Επικοινωνία (με την έννοια ότι η παραπάνω δήλωση πρέπει να επικοινωνείται στο προσωπικό, π.χ. με κάποιο φυλλάδιο που θα διανέμεται, με κάποια posters που θα είναι αναρτημένα σε καίρια σημεία 5

6 γραφείων και υποκαταστημάτων, με αναφορά σε τυχόν εσωτερικό ηλεκρονικό δίκτυο intranet της εταιρίας, κλπ.) Συνέπεια (με την έννοια επίδειξης από τη διοίκηση ότι εννοεί την δέσμευσή της και την εφαρμόζει πάντα) Στη συνέχεια καλείσθε, ειδικά για το κομμάτι του mentoring, να προτείνετε τρόπους οργάνωσης και προώθησής του στην εταιρία. Πρόσθετα στοιχεία για την εργασία αυτή είναι η οργάνωση και σημερινή στελέχωση της εταιρίας που έχει ως εξής Διευθύνων Σύμβουλος, Νίκος Φωκάς o Διευθυντής Logistics Ελλάδος, Α.Βασιλείου Τομέας Μεγάλων Πελατών, Π.Ρωμαίος Τομέας Εθνικών Μεταφορών, Σ.Τοψής Τομέας Διεθνών Μεταφορών, Φ.Χαραλάμπους o Διευθυντής Logistics Βαλκανικών Χωρών, Γ.Δημητρίου Τομέας Logistics, Α.Βεζυράκης Τομέας Οικονομικών, Γ.Δαραμάς o Διευθυντής Διαχείρισης Μεταφορικών Μέσων, Ε.Ζαφειρίου Τομέας Προμηθειών, Ε.Ζήκας Τομέας Συντήρησης, Η.Θαλερός Τομέας Εκπαίδευσης, Κ.Λάμπρου o Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Η.Θάνος Τομέας Λογιστηρίου, Μ.Νικαλαϊδης Τομέας Χρηματοοικονομικού, Π.Ράλλη Τομέας Φοροτεχνικού, Σ.Τσίρκα o Διευθυντής Προσωπικού, Κ.Λαμνάτος Τομέας Μισθοδοσίας Μ.Αλεξίου Τομέας Προσλήψεων Κ.Αναλυτής o Διευθυντής Μελετών και Ανάπτυξης, Μ. Νικολάου Τομέας Μελετών, Δ.Καρέτσου Τομέας Ανάπτυξης, Σ.Νικολόπουλος Στοιχεία για τα παραπάνω στελέχη της επιχείρησης : Διευθυντής Logistics Ελλάδος, Α.Βασιλείου. Ανδρας, ετών 45, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Μαθηματικός), 15 χρόνια στην εταιρία, τύπος προσηλωμένος στη δουλειά και το αποτέλεσμα, δύσκολος στην επικοινωνία και στις σχέσεις του, πολύ πιστός στην εταιρία. Έχει δουλέψει τα πρώτα χρόνια σαν καθηγητής σε φροντιστήρια. Τομέας Μεγάλων Πελατών, Π.Ρωμαίος Ανδρας, ετών 50, Απόφοιτος Ιδιωτικού Κολεγίου, προέρχεται από την εταιρία που εξαγοράστηκε στην οποία δούλευε 20 χρόνια, τύπος με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των μεταφορών, ανοιχτός στις σχέσεις του, πρόθυμος να μεταδώσει τις εμπειρίες του. Τομέας Εθνικών Μεταφορών, Σ.Τοψής Ανδρας, ετών 35, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Οικονομικός), 5 χρόνια στην εταιρία, φιλόδοξος, αρέσκεται στους υψηλούς στόχους, θέλει να κάνει καριέρα στην εταιρία, λίγος κλειστός στις σχέσεις του με τους άλλους. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Τομέας Διεθνών Μεταφορών, Φ.Χαραλάμπους Ανδρας, ετών 40, δεν έχει κάποιες σπουδές αλλά έχει δουλέψει στο εξωτερικό, 8 χρόνια στην εταιρία, τύπος επιφυλακτικός, με αναστολές και φοβίες, καλός όμως στη δουλειά του. Υποστηρίζει την ομάδα του και πάντα διεκδικεί το καλύτερο γι αυτήν, κυρίως σε θέματα μισθολογικά. Διευθυντής Logistics Βαλκανικών Χωρών, Γ.Δημητρίου Ανδρας, ετών 47, δεν έχει κάποιες σπουδές, προέρχεται από την εταιρία που εξαγοράστηκε στην οποία δούλευε εξ αρχής, τύπος πολύ ανοιχτός, έχει τρομερές σχέσεις με τους συνεργάτες της εταιρίας στις Βαλκανικές Χώρες, προσπαθεί να αναπτύξει ακόμη περισσότερο τις δραστηριότητες της εταιρίας και στηρίζεται πολύ σε δύο υφισταμένους του που τους θεωρεί κλειδιά για τη λειτουργία της διεύθυνσής του. 6

7 Τομέας Logistics, Α.Βεζυράκης Ανδρας, ετών 37, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Οικονομικός), 10 χρόνια στην εταιρία, τύπος προσηλωμένος στη δουλειά και πολύ της λεπτομέρειας, άνετος στην επικοινωνία και στις σχέσεις του, πιστός στην εταιρία. Χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τον Διευθυντή του. Τομέας Οικονομικών, Γ.Δαραμάς Ανδρας, ετών 33, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Οικονομικός), 4 χρόνια στην εταιρία, πολύ ικανός, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Διευθυντή του, ανοιχτό μυαλό με πολλή όρεξη. Έχει δουλέψει σε θέσεις Λογιστηρίου σε κάποιες μικρές εταιρίες. Διευθυντής Διαχείρισης Μεταφορικών Μέσων, Ε.Ζαφειρίου Ανδρας, ετών 57, χωρίς κάποιες σπουδές, προέρχεται από την εταιρία που εξαγοράστηκε στην οποία είχε 17 χρόνια, μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο αλλά αρκετά στατικός, είναι πρόθυμος να μεταδώσει τις γνώσεις του αλλά δεν έχει το κατάλληλο στυλ επικοινωνίας. Τομέας Προμηθειών, Ε.Ζήκας Ανδρας, ετών 45, Πτυχιούχος ΤΕΙ (Διοίκηση Επιχειρήσεων), 9 χρόνια στην εταιρία, τύπος αρκετά επικοινωνιακός αλλά κρατά και πολλά πράγματα για τον εαυτό του. Προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις και βοηθά στο να εφαρμοστούν νέα συστήματα. Έχει δουλέψει σε αρκετές μικρές εταιρίες τα πρώτα χρόνια. Τομέας Συντήρησης, Η.Θαλερός Ανδρας, ετών 38, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Μηχανολόγος Μηχανικός), 13 χρόνια στην εταιρία, τύπος προσηλωμένος στη δουλειά, άνετος στις σχέσεις του, πολύ πιστός στην εταιρία. Είναι η πρώτη και μόνη του δουλειά. Τομέας Εκπαίδευσης, Κ.Λάμπρου Γυναίκα, ετών 43, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Φιλοσοφική), 14 χρόνια στην εταιρία, τύπος πάρα πολύ ανοιχτός, με φοβερή εμπειρία στη διαχείριση των επιδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ανοίγει συνεχώς νέους ορίζοντες και θέλει να μοιράζεται με άλλους τις γνώσεις και εμπειρίες της. Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Η.Θάνος Ανδρας, ετών 49, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Οικονομικός), 18 χρόνια στην εταιρία, τύπος πολύ του καθήκοντος και της λεπτομέρειας, δεν ανοίγεται εύκολα και περιχαρακώνει την δουλειά του, είναι όμως πολύ πιστός στην εταιρία. Έχει δουλέψει τα πρώτα χρόνια σαν πωλητής σε μικρή εταιρία. Τομέας Λογιστηρίου, Μ.Νικαλαϊδης Ανδρας, ετών 45, Πτυχιούχος ΤΕΙ (Λογιστικά), 15 χρόνια στην εταιρία, μαζί με τον σημερινό Διευθυντή του οργάνωσαν την εταιρία σχεδόν από το μηδέν, έχει κάποια μικρή πικρία που δεν έγινε εκείνος Διευθυντής αλλά αυτό δεν βγαίνει, ούτε στη δουλειά του, ούτε στις σχέσεις του με τους άλλους συναδέλφους του. Τομέας Χρηματοοικονομικού, Π.Ράλλη Γυναίκα, ετών 45, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Οικονομικός), 18 χρόνια στην εταιρία, με μεγάλη εμπειρία και γνώση του τομέα της, συνεργάζεται άψογα με όλα τα άλλα τμήματα της εταιρίας αλλά και τους συνεργάτες. Έχει μία ομάδα ανθρώπων που διακρίνεται για το ομαδικό πνεύμα αλλά και τον επαγγελματισμό της, όμως επειδή κάποια άτομα είναι μεγάλης ηλικίας, προσπαθεί να ανανεώσει το δυναμικό της, κυρίως με νέες προσλήψεις. Τομέας Φοροτεχνικού, Σ.Τσίρκα Γυναίκα, ετών 45, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Δικηγόρος), προέρχεται από την εταιρία που εξαγοράστηκε στην οποία είχε 10 χρόνια, τύπος επιφυλακτικός, δεν έχει ακόμη αποδεχθεί ότι στη νέα εταιρία που βρέθηκε το κλίμα είναι πολύ ανθρωποκεντρικό. Επιδιώκει την συνεχή ενημέρωση και το ίδιο προωθεί και για τους ανθρώπους της ομάδας της. Διευθυντής Προσωπικού, Κ.Λαμνάτος Ανδρας, ετών 42, Πτυχιούχος ΑΕΙ Εξωτερικού (Διοίκηση Επιχειρήσεων), 5 χρόνια στην εταιρία, δούλευε πριν σε μεγάλη πολυεθνική εταιρία, γνώστης των σύγχρονων τάσεων στον τομέα ανθρώπινου δυναμικού αλλά προσανατολισμένος περισσότερο στα διεκπεραιωτικά θέματα όπως είναι η μισθοδοσία. Είναι εκ πεποιθήσεως αντίθετος στο άνοιγμα των θεμάτων προσωπικού προς τους εργαζόμενους. Τομέας Μισθοδοσίας Μ.Αλεξίου Γυναίκα, ετών 36, δεν έχει κάποιες σπουδές αλλά έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο, 12 χρόνια στην εταιρία, τύπος προσηλωμένος στη δουλειά και το αποτέλεσμα, υποστηρίζει με πάθος την ομάδα της αλλά δεν έχει την απαραίτητη υποδομή για να αντιληφθεί θέματα που ξεφεύγουν από το στενό δικό της αντικείμενο. 7

8 ολοκλήρωσης του θεωρητικού μέρους αναφορικά με την αποσαφήνιση και ρόλο του mentoring δόθηκαν σαφείς οδηγίες από τον εκπαιδευτή προς όλους τους εκπαιδευόμενους. Η ομάδα εργασίας του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή παρακολούθησε την πορεία της συγκεκριμένης εκπαίδευσης μέσα από την εργασία, επικοινωνώντας καθημερινά με τους εργαζόμενους υποψήφιους μέντορες ώστε να διασφαλιστεί αφενός μια ικανοποιητική έκβαση της πρακτικής άσκησης και αφετέρου να δώσει λύσεις όπου έκρινε ότι ήταν απαραίτητο. Τομέας Προσλήψεων Κ.Αναλυτής Ανδρας, ετών 36, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Οικονομικός), με μεταπτυχιακές σπουδές σε Ανθρώπινο Δυναμικό, 5 χρόνια στην εταιρία, τύπος με απαιτήσεις για τους άλλους, δεν νοιώθει άνετα με ανθρώπους που δεν έχουν αντίστοιχο με το δικό του υπόβαθρο γνώσεων, απογοητεύεται εύκολα και δεν κάνει μόνος του κάποιο βήμα για να φέρει καινούργια πράγματα στη δουλειά του. Διευθυντής Μελετών και Ανάπτυξης, Μ. Νικολάου Ανδρας, ετών 44, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Φυσικός), 9 χρόνια στην εταιρία, τύπος ανοιχτός, πάντα ευδιάθετος, πολύ κοινωνικός, αγκαλιάζει με θέρμη τα νέα παιδιά και του αρέσει να τους ενημερώνει για ό,τι εκείνος γνωρίζει. Έχει δουλέψει τα πρώτα χρόνια σαν καθηγητής σε φροντιστήρια. Τομέας Μελετών, Δ.Καρέτσου Γυναίκα, ετών 36, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 8 χρόνια στην εταιρία, τύπος άνετος και ευχάριστος, αναζητά πάντα το καινούργιο και επεκτείνεται πέρα από τα στενά όρια της δουλειάς της, έχει όμως κάποιους περιορισμούς διότι είναι παντρεμένη με μικρά παιδιά και συχνά αυτό της δημιουργεί άγχος στην προσπάθεια συνδυασμού εργασίας και οικογένειας. Τομέας Ανάπτυξης, Σ.Νικολόπουλος Ανδρας, ετών 35, Πτυχιούχος ΑΕΙ (Marketing), 6 χρόνια στην εταιρία, είναι χαρούμενος που η εταιρία μεγάλωσε και η δουλειά της γίνεται πιο οργανωμένα από πριν. Έχει πολύ καλές ιδέες τις οποίες βάζει σε εφαρμογή στηριζόμενος σε ένα δύο άτομα του τμήματός του που διακρίνονται και εκείνα για τον ενθουσιασμό τους. Έχει δουλέψει κάποια χρόνια σε διαφημιστική εταιρία. 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 9

10 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΙΙΙ Παρασκευή 25 Μαϊου 2007 (απογευμ. συνεδρίες 16 : : 00) 16 : : 30 : Προσέλευση και εγγραφές εργαζομένων 16 :30 17 : 00 : Ελαφρύ γεύμα 17 : : 20 : Παρουσίαση του κοινοτικού προγράμματος καθώς και των στόχων του επιμορφωτικού σεμιναρίου 17 : : 00 : Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι στις Ευρωπαϊκές πολιτικές 19 : : 15 : Διάλειμμα 19 : : 00 : Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την απασχόληση ανά ομάδα και φύλο στα κράτη μέλη 19 : : 45 : Διάλειμμα 19 : : 15 : Λήξη 1 ης ημέρας επιμορφωτικού σεμιναρίου Τρίτη 29 Μαϊου 2007 (απογευμ. συνεδρίες 16) 16 : : 30 : Προσέλευση και εγγραφές εργαζομένων 16 : : 00 : Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη θέση των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων στα κράτη μέλη 18 : : 15 : Διάλειμμα 18 : : 15 : Η δομή της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Η συγκράτηση των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων στην αγορά εργασίας πολιτικές συνέπειες Λήξη 2 ης ημέρας επιμορφωτικού σεμιναρίου Τετάρτη 30 Μαϊου 2007(απογευμ. συνεδρίες 16 : : 00) 16 : : 30 : Προσέλευση και εγγραφές εργαζομένων 16 : : 00 : Ηλικιακές διακρίσεις στην απασχόληση Ι 10

11 18 : : 30 : Διάλειμμα 18 : : 00 : Πρωτοβουλίες απασχόλησης για τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους Λήξη 3 ης ημέρας επιμορφωτικού σεμιναρίου Πέμπτη 31 Μαϊου 2007 (απογευμ. συνεδρίες 16 : : 00) 16 : : 30 : Προσέλευση και εγγραφές εργαζομένων 16 : : 30 : Ο ρόλος του mentoring στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 18 : : 00 : Διάλειμμα 19 : : 00 : Ο ρόλος του μέντορα Λήξη 4 ης ημέρας επιμορφωτικού σεμιναρίου Παρασκευή 1 Ιουνίου 2007 (απογευμ. συνεδρίες 16 : : 00) 16 : : 30 : Προσέλευση και εγγραφές εργαζομένων 16 : : 00 : Ειδικές προκλήσεις για το mentoring 18 : : 15 : Διάλειμμα 18 : : 45 : Mentoring και συστήματα διοίκησης 19 : : 00 : Οδηγίες πρακτικής άσκησης Λήξη 5 ης ημέρας επιμορφωτικού σεμιναρίου Δευτέρα 4 Ιουνίου 2007 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2007 : Πρακτική άσκηση διακοπή επιμορφωτικού σεμιναρίου Πέμπτη 7 Ιουνίου 2007 (απογευμ. συνεδρίες 16 : : 00) 16 : : 30 : Προσέλευση και εγγραφές εργαζομένων 16 : : 00 : Απολογισμός πρακτικής άσκησης 19 : : 30 : Διάλειμμα 19 : : 00 : Προβολή DVD και απολογισμός 2 ου μέρους Λήξη 9 ης ημέρας επιμορφωτικού σεμιναρίου Παρασκευή 8 Ιουνίου 2007 (απογευμ. συνεδρίες 16 : : 00) 11

12 16 : : 30 : Προσέλευση και εγγραφές εργαζομένων 16 : : 00 : Η απασχόληση των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων στους 3 οικονομικούς τομείς 19 : : 30 : Διάλειμμα 19 : : 00 : Απολογισμός του επιμορφωτικού σεμιναρίου Λήξη επιμορφωτικού σεμιναρίου 12

13 : Home Address: Pygmalionos 8, Athens. Greece Phone: , Mob.: Web - Curriculum vitae Dr. Elizabeth Mestheneos Education Institution Degrees obtained: University of Kent, Canterbury, UK PhD Sociology (Cultural production: the Case of Greek Television) Brunel University, U.K. M.A. in Government and Public Administration London School of Economics and Political Science, B.A. in Sociology and Social Anthropology. University of London, U.K. Present Position: Independent Research consultant since 1988, Sextant Research Co./ Group and 50+ Hellas, Athens A Vice-President of Age-Platform representing older people in the 27 Member States, and representing 50+ Hellas on the Council. Previous Employment In the UK I was employed as a lecturer and senior lecturers in the University of East London (previously North East London Polytechnic) teaching under/post graduates in sociology courses. (BA/ B.Sc University of London) from I worked with my husband in film/ TV production for two extensive serials/ series in Greek TV Key Experience relevant to the Labour Market and Older people: As an independent researcher, primarily within the Sextant Group, I have undertaken a wide range of EU funded projects, many were collaborative Research Programmes and Associated Measures under Framework 4 and 5. Examples of projects of relevance to the tender are. Labour market and employment: CAWA - Creative Aproaches to Workforce Ageing (CAWA) is a 2-year ESF funded research project with partner organisations in the UK, Sweden, Spain, Austria and Bulgaria Expert evaluator. Employment Initiatives for an Ageing Workforce this follow up study undertaken in Greece for the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, re-interviewed employers originally interviewed for the 1996 study Overcoming Age Barriers In Employment which examined good practices towards older workers. A further study is currently being completed for Cyprus in Eurowork Age Network : National Agent for this EC D.G.V funded Network that aimed to promote the ideas arising from its research and the experiences of other countries in supporting the continued employment and training of older workers. Two reports were written by members of the network, Action Research Report, "Career Planning and Employment of Older Workers" and "Good Tunes on Old Fiddles; Encouraging Older Workers". SOSTRIS (Social Strategies in a Risk Society) collaborative National Research Coordinator for the European research managed by the University of East London, U.K. for E.C. DG XII, 4 th Framework, Targetted Social and Economic Research,; unemployment was examined as one of the risks for social exclusion. Consultant to the Careers Office of the University of Crete, 1994 ; "ERGO" National Correspondent, for D.G. V, E.C. programme to combat Long Term Unemployed, (operated by C.E.I. Consultants and P.A.Cambridge Consultants.)

14 National symposium After Essen: dealing with Age Barriers in the Labour Market in Greece, SEXTANT in cooperation with the Ministry of Labour, Trades Union Federation and Industrialists Federation. May 1996 Selected Relevant Publications: (in past 10 years) Mestheneos E. (2006) Pensioners and refugees: social and individual strategies in confronting changed status in A Case of Identities: Feschrift in honour of Martin Peterson. Eds. KG Hammarlund & T.Nilson. Goteburg Studies in Modern History. University Press, Goteburg Mestheneos E., Triantafillou J. (2005) Supporting Family Carers of Older People in Europe: the Pan-European Background Report LIT Verlag. Munster Vol.1.(an analysis of the situation of family carers in 23 European countries and including the impact on employment and policies supporting them) Mestheneos E., Ioannidi-Kapolou E (2002) Male journeys into uncertainty, and Gender and Family in the development of the Greek state and society in Biography and Social Exclusion in Europe: Experiences and Journeys. Eds. P.Chamberlayne, M.Rustin, and T.Wengraf. Polity Press, London. Mestheneos E, Ioannidi E., (1999), The Social Consequences for workers of industrial restructuring in Extraditional Workers, Social Strategies in Risk Societies, SOSTRIS, Working Paper 6, Centre for Biography in Social Policy, Sociology Dept., University of East London. Mestheneos E, Triantafillou J. (1999) "Working and caring in Greece - Private solutions in an indifferent state" in Working and caring: The situation in Germany, Europe and North America, Naegele G, Reichert M. (eds.), (in German) Verein. Mestheneos E. (1998) National Briefing Greece. In Projects assisting Older Workers in European Countries: A Review of the findings of Eurowork Age. Ed.P.Taylor. Employment and European Social Fund. European Commission, Luxembourg. Mestheneos E, Ioannidi E., (1998), Early Retired- Greek national Report in the Early Retired, Social Strategies in Risk Societies, SOSTRIS, Working Paper 2, Centre for Biography in Social Policy, Sociology Dept., University of East London Mestheneos E., Ioannidi E.(1998) Age Discrimination against older workers in the labour market Ergasia, Vol. 18. April. (in Greek). Kourti E., Mestheneos E. (1996) Looking for Work: Communication Techniques. (in Greek) Mayia, Thessaloniki. A full list of publications is available on I speak fluent Greek and am a citizen of both Greece and the UK. 14

15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Μιχαλόπουλος Όνομα: _ Σαράντης Αρ. Ταυτότητας: Ν ΑΦ Μ.: Διεύθυνση: Δρυάδων 1Δ, Ρέα Δροσιάς Τηλ.: , φαξ Κινητό τηλ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α. Ακαδημαϊκά Προσόντα Όνομα Σχολής - Πανεπ/μίου Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα) Περίοδος Φοίτησης Από Μέχρι Ειδικότητα Σπουδών Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τίτλος Διπλωμάτων/Πιστοπ/κών Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Β. Επαγγελματικά Προσόντα ή Τίτλοι 1. ΜΒΑ (ΕΕΔΕ ) 2. 15

16 Α. Επαγγελματική Πείρα Όνομα Εργοδότη / Επιχείρησης ΠΕΙΡΑ Θέση BP HELLAS Α.Ε. Κύριες θέσεις : Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού. Δ/ντής Πωλήσεων Δικτύου Πρατηρίων Νότιας Ελλάδας. Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας, Κατασκευή και Ανάτπυξη Πρατηρίων, Δ/ντής Ανάπτυξης Προσωπικού, Δ/ντής Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης και Διακίνησης Καυσίμων Δ/ντής Ασφάλειας Εταιρίας. Εταιρεία SURVEILLANCE Εξωτερικός συνεργάτης σε θέματα επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων και επίβλεψης εργασιών κυρίως σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και Ευρωπαϊκή Ενωση, Βρυξέλλες Ευρωπαϊκή Ενωση, Βρυξέλλες EUROSPACE, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Υπουργείο Ανάπτυξης Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος διακίνησης πετρελαιοειδών Αξιολογητής προγράμματος COPERNICUS για την συνεργασία στις Επιστήμες και στην Τεχνολογία με τις χώρες της Ανατ. Ευρώπης Αξιολογητής του προγράμματος BRITE- EURAM II, για την Ανάπτυξη της Βιομηχανικής Ερευνας και Τεχνολογίας Κατάρτιση προσωπικού - στελεχών επιχειρήσεων Αναπτυξιακά Επενδυτικά Σχέδια Οργάνωση επιχειρήσεων (παραγωγή, συντήρηση, προσωπικό, κλπ.) Ασφάλεια, Περιβάλλον Ποιότητα (Συστήματα ISO, Ολική Ποιότητα, κλπ.) Διαχείριση Κεφαλαίων Αξιολογητής Προτάσεων Επιχειρήσεων υποβαλλομένων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου Μηχανικός Ηλεκτροπαροχικών Εγκαταστάσεων Περίοδος Από Μέχρι 1979 Ιούνιος Σήμερα

17 Β. Εκπαιδευτική Πείρα Ίδρυμα / Οργανισμός Θέμα Διδασκαλίας Περίοδος Απασχόληση Πλήρης/Μερική Από Μέχρι ΚΕΚ Μ-Η Διοίκηση, Ασφάλεια Εισηγητής Σεμιναρίων EUROSPACE EΠE Διοίκηση, Ασφάλεια 1992 σήμερα Εισηγητής Σεμιναρίων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ασκήσεις, Διπλωματικές Εργασίες, Εργαστήρια, Διδασκαλία (Αναπλήρωση Καθηγητών) σε θέματα Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Θερμικών Στροβιλομηχανών, Μετάδοσης Θερμότητας Ωρομίσθιος Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ Διοίκηση, Ασφάλεια Εισηγητής Σεμιναρίων ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Ασφάλεια, Ποιότητα Εισηγητής Σεμιναρίων 17

18 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α. Πρόσθετα στοιχεία εμπειρίας, σχετιζόμενα με την εργασία μου στην BP HELLAS A.E.: Μηχανικός, Υπεύθυνος Λειτουργίας Εγκαταστάσεων, Επίβλεψη έργων όπως κατασκευές δεξαμενών, σωληνογραμμών, δικτύων πυρόσβεσης κλπ. Μηχανικός Ασφάλειας Εταιρείας. Εκπαίδευση προσωπικού, επιθεώρηση εγκαταστάσεων, διενέργεια ασκήσεων αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Διευθυντής Ανάπτυξης Προσωπικού. Αρμοδιότητες σε θέματα Πρόσληψης Προσωπικού, Εκπαίδευσης, Αξιολόγησης, Εξέλιξης. Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Πρατηρίων (μελέτες, κατασκευές, εκσυγχρονισμός τεχνικού εξοπλισμού Δικτύου Πρατηρίων. Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού. Αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτικής Αμοιβών, Ασφαλιστικών Προγραμμάτων, Λοιπών παροχών προσωπικού. Μέλος διεθνούς δικτύου στελεχών της ΒΡ για την επιλογή και ανάπτυξη προσωπικού. Συμμετοχή σε Διεθνείς Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της BP για θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Αυτοματοποίησης Εγκαταστάσεων, Δημιουργίας Ολοκληρωμένου Πανευρωπαϊκού Συστήματος Μηχανοργάνωσης της BP, Επιθεώρησης Εγκαταστάσεων κλπ. Ειδικά σε θέματα Ασφάλειας, μέλος 4-μελούς ομάδας η οποία διαμόρφωσε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας της εταιρίας ISRS, International Safety Rating System και το αντίστοιχο εργαλείο Safety Management Footprint. Β. Πρόσθετα στοιχεία εμπειρίας σχετιζόμενα με την προσωπική εταιρία Συμβούλων Επενδυτικές προτάσεις: Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου (1892/ /94 Ειδικές επενδύσεις άρθρου 23 Α-Β) προετοιμάστηκαν και υποβλήθηκαν μελέτες για μιά σειρά επιχειρήσεων (ERGO, Σύρμος, Γράψας, Κοντόπουλος, Αφοί Γούλιαρη, Αφοί Κεχάκη, Ματτάς, Κυλινδρόμυλοι Ιτέας, Cosmoplastica, κ.λ.π.), πολλές από τις οποίες έτυχαν σχετικής έγκρισης. Αξιολόγηση Επενδύσεων: Στα πλαίσια της δραστηριότητας της EUROSPACE σαν Συμβούλου του Υπουργείου Ανάπτυξης για Αξιολογήσεις Επιχειρηματικών Σχεδίων και Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων, είχα την ευθύνη γιά τις αξιολογήσεις επενδυτικών προτάσεων πολλών επιχειρήσεων, όπως ΔΕΛΤΑ, ΒΙΚΗ, PERI DEMAND, APIVITA, ALFA ROTO, MANTEL, Πουλιάδης & Συνεργάτες, ΧΑΡΤΕΛ (Χαΐτογλου), ELPEN, BROSS, Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Ερευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), HELP, CANDIA STROM ABEE, Γ. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕΒΕ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ, PUBLICA TV PRODUCTIONS AE, ΨΥΓΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΟΕ, STYROPAN - Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ, ΧΡΩΣΤΙΚΗ Α.Ε., Γ. ΖΑΜΠΑΚΑΣ - Σ. ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ Ο.Ε. ΡΟΛΛΟΧΑΡΤΙΚΗ, IDEALSTROM, COOL A.E., AVELON,.κλπ. 18

19 Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: Μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας κατά τα πρότυπα της σειράς ISO-9000 στις επιχειρήσεις BPSuperGas, Μακεδονικά Μάρμαρα, Δ. Χαριτόπουλος, Αφοί Μ.Βελιβασάκη (CANDIA STROM), ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ, Αφοί Δημόπουλοι, MINOS FOODS, Γρ. & Χρ. Στεργιόπουλος, Αγροτικός Συνεταιρισμός PARADISE, Κ.Μπακαλάρος Α.Ε., ΑΧΕΡΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ, Ι.Παρασκευόπουλος (Τεχν. Εταιρία), Σ.Αλέξογλου (Τεχν. Εταιρία), Ι.ΚΑΦΦΑΣ Θ.ΜΑΜΕΛΕΤΖΗΣ (Σιδηρές κατασκευές), Α.ΒΡΩΤΣΟΣ (Σιδηρές κατασκευές), Ν.ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ (Φωτεινές και Διαφημιστικές Κατασκευές), Ι.Μαντζάρας & ΣΙΑ Ο.Ε. (Φωτεινές και Διαφημιστικές Κατασκευές), ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. (Συσκευαστήριο αγροτικών προϊόντων, Σύστημα ISO και H.A.C.C.P.), VIAROM (Απορρυπαντικά), Ι&Ν ΜΑΡΙΝΗΣ Ο.Ε. (Κατασκευή εναλλακτών θερμότητας), Κέντρο Μεσογειακών Εφοδιασμών (Εφοδιασμοί πλοίων), οι οποίες και πιστοποιήθηκαν. Μελέτες: Συμμετοχή σε μελέτες όπως : Μελέτη για Καθορισμό Πολιτικών Διαχείρισης Αποβλήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Περιφέρεια Αττικής, Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης και Μελέτη Αυτοματοποίησης Σχεδίασης και Παραγωγής εταιρίας BAGE ΕΠΕ, Εφαρμογή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών στον Δήμο Κερατέας, Μηχανοργάνωση Συστήματος Πληροφοριών στον Δήμο Κερατέας, Μηχανοργάνωση Λειτουργιών Δήμου Σπάτων, Μελέτη για την Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Στήριξης Γυναικών στο Νομό Ιωαννίνων, Έρευνα Αγοράς για τις εταιρίες TASTY MEALS, Κυλινδρόμυλοι Ιτέας, Μελέτη για την αναδιοργάνωση των Τεχνικών Υπηρεσιών ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, Μελέτη και εφαρμογή Συστήματος Μηχανοργάνωσης της Παραγωγής (Σύστημα SCADA) στην CANDIA STROM, κ.λ.π.. Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση: Οργάνωση και επίβλεψη πάνω από 125 προγραμμάτων κατάρτισης σε μία πολύ μεγάλη ποικιλία αντικειμένων, τα οποία παρακολούθησαν πάνω από άτομα διαφόρων κατηγοριών και μορφωτικού επιπέδου. Σεμινάρια Στελεχών Επιχειρήσεων: Οργάνωση και επίβλεψη σεμιναρίων απευθυνόμενων σε στελέχη επιχειρήσεων. Από το 1993 εκπαιδεύτηκαν πάνω 420 άτομα από 210 επιχειρήσεις. Οι 52 από τις εταιρείες αυτές, είχαν περισσότερες της μίας συμμετοχές ενώ οι 20 έχουν καταρτίσει τα στελέχη τους σε περισσότερα του ενός εκπαιδευτικά προγράμματα της Eurospace. Ο ίδιος ο Σ.Μιχαλόπουλος υπήρξε εκπαιδευτής σε σεμινάρια που αφορούσαν : Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας - Ολική Ποιότητα Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Σύγχρονη Διαχείριση Ασφάλειας Εξυπηρέτηση Πελατών Κώδικας ISM (International Safety Management) Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημιουργικότητα και Καινοτομία Μέλος Εξεταστικών Επιτροπών ΤΕΕ για χορήγηση Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Διπλ. Μηχανολόγων Μηχανικών. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΠΣΔΜ-Η (Πανελληνίου Συλλόγου Διπλ. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων) 19

20 Γ. Αλλες δραστηριότητες Μέλος του ΤΕΕ - Συμμετοχή σε Επιστημονική Επιτροπή Ειδικοτήτων Μηχανολόγων Μέλος Συνδέσμου Στελεχών Διοίκησης Προσωπικού (ΣΣΔΠ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Μέλος του Management Center Europe (Ευρωπαϊκό παράρτημα του American Management Association) Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης Καινοτομιών του ΕΟΜΜΕΧ 20

ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: 14 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 196 Πέτρου Πατιά Πηγή: Τ.Ε.Ε., Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/professional_issues/neoi_mixanikoi/

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΕΟ - ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΥΛΗ Επενδύοντας στη Γνώση... Εξασφαλίζετε το Μέλλον Η αποτελεσματική Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα WWW.MANPOWERGROUP.GR T: 210 32.24.301 Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 Ταυτότητα Έρευνας Δείγμα: Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece ZA5447 Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece FLASH 304 EUROBAROMETER SURVEY "EMPLOYERS' PERCEPTION OF GRADUATE EMPLOYABILITY" Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ) ΧΑΛΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη»

Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη» ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 53 εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2013 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Ζωή Κουρουνάκου Director Χ ο ρ η γ ο ί τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας, ALBA 2013 ALBA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα INTERactive EDucation & Be YourSelf Be IN Business Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας για σπουδαστές και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα τους! Η INTERactive EDucation σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Αθήνα, 9/6/2011 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης.

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης. Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στο Συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας με θέμα «Εξαλείφοντας το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών: Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών,τα οποία όµως συµπεριλαµβάνουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ [1] ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Επεξεργασία & ανάλυση στοιχείων: Δήμητρα Αντωνοπούλου * Στο σεμινάριο επιμόρφωσης «Διακρίσεις σε βάρος των νέων. Το πρόβλημα και η αντιμετώπισή του» που πραγματοποίησε η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Αποτύπωση της γνώμης εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας Ιούλιος 2017 #Employability2017 Ο όμιλος Adecco Η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Η μελέτη, η ανάλυση, η μεταφορά των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση, η σύνδεσή της με τις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Καθοδήγηση (Mentoring) ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕΝΤΟΡΑ: Οφέλη & Ερωτήσεις

Συμβουλευτική Καθοδήγηση (Mentoring) ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕΝΤΟΡΑ: Οφέλη & Ερωτήσεις Συμβουλευτική Καθοδήγηση (Mentoring) ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕΝΤΟΡΑ: Οφέλη & Ερωτήσεις Συμβουλές ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ-ΜΕΝΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα θεωρείται ελκυστική, ωστόσο ο κίνδυνος της αποτυχίας παραμένει

Η επιχειρηματικότητα θεωρείται ελκυστική, ωστόσο ο κίνδυνος της αποτυχίας παραμένει Randstad Hellas Λεωφ. Μεσογείων 2 & Σινώπης Πύργος Αθηνών, Κτίριο Α' 11527 Αθήνα www.randstad.gr Δελτίο Τύπου Ημερομηνία 29.3.2017 Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Σύκαλου Telephone +30 210 6770523 asykalou@randstad.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής 2015-16 Α.Τσίπουρας Εισαγωγή Στόχος του μαθήματος Σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις, απελευθέρωση αγορών, ηλεκτρονικό εμπόριο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον, Taxύτατες αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση 2013: Από τις σπουδές στο Επάγγελμα. Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη 27/05/2013. Κωνσταντίνα Καλοδούκα. Recruitment Consultant

Διασύνδεση 2013: Από τις σπουδές στο Επάγγελμα. Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη 27/05/2013. Κωνσταντίνα Καλοδούκα. Recruitment Consultant Διασύνδεση 2013: Από τις σπουδές στο Επάγγελμα. Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη 27/05/2013 Κωνσταντίνα Καλοδούκα Recruitment Consultant 1 ICAP GROUP H ICAP Group παρέχει υπηρεσίες που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες 10 Ιουνίου 2011 Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Ν. 12, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 08-07-2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ο Εμπορικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις των Ελλήνων εργαζομένων για το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Οι απόψεις των Ελλήνων εργαζομένων για το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση 72% 71% 69% 68% Randstad Hellas Λεωφ. Μεσογείων 2 & Σινώπης Πύργος Αθηνών, Κτίριο Α' 11527 Αθήνα www.randstad.gr Δελτίο Τύπου Ημερομηνία 26.1.2017 Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Σύκαλου Telephone +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΖΕΝΙΟΥ ΒΑ European Studies - International Relations MBA 30 Μαρτίου 2016

ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΖΕΝΙΟΥ ΒΑ European Studies - International Relations MBA 30 Μαρτίου 2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΚΑΣ GCDF BA M.Ed. ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΖΕΝΙΟΥ ΒΑ European Studies - International Relations MBA 30 Μαρτίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός- Εισαγωγή στο θέμα Προσέγγιση Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική «Πληροφόρηση Συμβουλευτική Σεφερίδης Ηλίας Οικονομολόγος - MSc in European Politics Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» Υποστήριξη» Ποιοι είμαστε: Η Α.Σ. ΕΠΙ.ΘΕΣΗ ιδρύθηκε για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. για την διετία

Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. για την διετία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- Τηλ. Φαξ: 2310265772 e-mail: info@sdatmbe.gr Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Greece

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Greece ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Greece FLASH 269 Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των διάφορων γενεών που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση.

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση. Κυρίαρχος Στόχος Να αναπτυχθούμε ως πολυπεριφερειακή εταιρία, η οποία υπολογίζεται ως ανεξάρτητη δύναμη στην παγκόσμια αγορά των δομικών υλικών και συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Maximizing Training Effectiveness

Maximizing Training Effectiveness Maximizing Training Effectiveness Ευθυγράμμιση της Εκπαίδευσης με την Εταιρική Στρατηγική Ομιλήτρια: Δρ. Κατερίνα Μαρκεζίνη, Senior Consultant Trainer John Wooden: Σημασία έχουν αυτά που μαθαίνει κανείς

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας ένα αισιόδοξο μέλλον. Το όραμα, η ιδέα και η εφαρμογή της

Δημιουργώντας ένα αισιόδοξο μέλλον. Το όραμα, η ιδέα και η εφαρμογή της Δημιουργώντας ένα αισιόδοξο μέλλον Το όραμα, η ιδέα και η εφαρμογή της Η Ιδέα Η κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά είναι απόδειξη σεβασμού, τόσο απέναντι στον εαυτό μας και τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ V PRC «Συνδικαλισμός, συνδικάτα και συνδικαλιστική συμμετοχή στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης», ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση του βαθμού συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ερευνητικές Προτεραιότητες

Οι Ερευνητικές Προτεραιότητες Οι Ερευνητικές Προτεραιότητες Με βάση τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις διαπιστώνεται η αναγκαιότητα διαμόρφωσης των ερευνητικών προτεραιοτήτων για την περίοδο 2015-2020οι οποίες εξειδικεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις 30 Μαρτίου 2015 Εισηγητής : B.Αϊβαζίδης MSc, PhDc Χαρακτηριστικά του σημερινού εργασιακού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 3η: Βασικές Προσεγγίσεις Μέτρησης Ποιότητας της Υπηρεσίας

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 3η: Βασικές Προσεγγίσεις Μέτρησης Ποιότητας της Υπηρεσίας Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 3η: Βασικές Προσεγγίσεις Μέτρησης Ποιότητας της Υπηρεσίας Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες και εργασία: Συμβουλεύοντας τους νέους εν μέσω αβεβαιότητας

Δεξιότητες και εργασία: Συμβουλεύοντας τους νέους εν μέσω αβεβαιότητας Δεξιότητες και εργασία: Συμβουλεύοντας τους νέους εν μέσω αβεβαιότητας Κ. Πουλιάκας. Ρ. Ψηφίδου, P. Da Fonseca Εμπειρογνώμονες, Cedefop «Ολύμπιον» Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 25/10/ 2011 1 Πουλιάκας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δεδομένα για τα τραπεζικά στελέχη στην Ελλάδα.

Βασικά δεδομένα για τα τραπεζικά στελέχη στην Ελλάδα. Κεφάλαιο 3 Βασικά δεδομένα για τα τραπεζικά στελέχη στην Ελλάδα. 1. Πηγή δεδομένων εισαγωγικές παρατηρήσεις. Το Παρατηρητήριο Απασχόλησης του τραπεζικού κλάδου, διμερής θεσμός που ιδρύθηκε με την κλαδική

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Αθήνα, 25/4/2012 Τα αποτελέσματα της έρευνας με θέμα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Β [Επιχειρηματικότητα] [Αντιλήψεις και στάσεις] 154 Περιεχόμενα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας

Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας Στις 15 Ιουνίου 1891, ιδρύεται η Εθνική Ασφαλιστική με πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος & σε συνεργασία με τα 4 κορυφαία ιδρύματα της χώρας Αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία της ΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Τιμ Τρεγκένζα Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Νομοθεσία της ΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Τιμ Τρεγκένζα Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Νομοθεσία της ΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Τιμ Τρεγκένζα Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Safety and health at work is everyone s concern. It s good for you.

Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα της ΚΡΙΣΗΣ Σοφία Παναγιωτίδου

Η ώρα της ΚΡΙΣΗΣ Σοφία Παναγιωτίδου Η ώρα της ΚΡΙΣΗΣ Προετοιμασία για τη ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τι κάνω πριν, στη διάρκεια και μετά τη συνέντευξη Σοφία Παναγιωτίδου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Στις διαφάνειες που ακολουθούν, η χρήση του αρσενικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Cyprus

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Cyprus ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Cyprus FLASH 269 Θα ήθελα να ρωτήσω μερικές ερωτήσεις όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ τις διάφορες γενιές που

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09-05-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τις Νέες Τεχνολογίες διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα