ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Priceless Surprises

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Priceless Surprises"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Priceless Surprises Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «M.S.P.S. A.E. (Market Support and Promotion Services A.E.)», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (Ηρώος Μάτση & Αρχαίου Θεάτρου, Τ.Κ ), εφεξής καλούμενη «η Διοργανώτρια», στο πλαίσιο της διαφημιστικής εκστρατείας της εταιρείας MasterCard Europe Sprl που εδρεύει στο Βέλγιο και κατόπιν σχετικής συμφωνίας με την εταιρεία DAM PRODUCTIONS S.A. (καλούμενη εφεξής «DAM»), προκηρύσσει Διαγωνισμό με την ονομασία Priceless Surprises (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους επόμενους όρους: 1. Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι έγκυρης κάρτας MasterCard, πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης, η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό («Δικαιούμενοι Συμμετοχής» ή «Συμμετέχοντες»). Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας εταιρείας και των εταιρειών «MasterCard Europe Sprl» και «DAM», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α βαθμού των ανωτέρω. 2. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 18 Μαϊου 2015 ώρα έως και τις 19 Ιουνίου 2015 ώρα (μεσάνυκτα). 3. Με την αγορά ενός ή περισσοτέρων εισιτηρίων για την εκδήλωση MAD VIDEO MUSIC AWARDS BY COCA COLA 2015, η οποία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 με διοργανώτρια την «DAM», κάνοντας χρήση έγκυρης κάρτας MasterCard, κάθε Συμμετέχων αυτομάτως συμμετέχει σε στιγμιαία τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση. Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός ισχύει αποκλειστικά και μόνο για έγκυρες αγορές. Έγκυρες θεωρούνται οι αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα της Διάρκειας του Διαγωνισμού (από , ώρα έως , ώρα 24.00) στο διαδυκτιακό τόπο με τη χρήση κάρτας MasterCard, Gold MasterCard, Platinum MasterCard, World MasterCard, Debit MasterCard ή Prepaid MasterCard. Συγκεκριμένα, στο σύστημα κρατήσεων για την αγορά εισιτηρίων για την ανωτέρω εκδήλωση (ο διαδυκτιακός τόπος θα υπάρχει εφαρμογή, με χρήση ειδικού λογισμικού, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, η οποία με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας του/των εισιτηρίου/ων αυτομάτως θα ενημερώνει τον Συμμετέχοντα εάν κέρδισε ένα από τα δώρα (instant win). Διευκρινίζεται ότι κάθε Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει τόσα δώρα όσα και ο αριθμός των εισιτηρίων που παρήγγειλε. Είναι αυτονόητο ότι η χρήση οποιασδήποτε κάρτας MasterCard στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους της κατά περίπτωση εκδότριας Τράπεζας. 1

2 Ρητώς ορίζεται ότι σε περίπτωση ακύρωσης της κάρτας, ο νικητής χάνει αυτομάτως το δικαίωμα στο δώρο και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή/και των εταιρειών «MasterCard Europe Sprl» και «DAM». 4. Τα Δώρα. Θα κληρωθούν συνολικά πενήντα (50) κάρτες προνομίων (V.I.P. Pass), οι οποίες θα δίνουν το δικαίωμα στους κατόχους τους να απολαύσουν ειδικά προνόμια κατά την ημέρα της εκδήλωσης και στον χώρο που αυτή θα πραγματοποιηθεί. Η «MasterCard Europe Sprl» έχει το δικαίωμα να επιλέξει έναν ή περισσότερους νικητές για ένα επιπλέον Priceless Surprise. Η «DAM» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις παροχές του V.I.P. Pass σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ήτοι γεγονότος που θα είναι εκτός της σφαίρας επιρροής της. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται να μεταβιβασθεί δώρο από νικητή προς τέκνο του, ενήλικο ή ανήλικο. Στην δεύτερη περίπτωση, η παρουσία του ανηλίκου στην εκδήλωση τεκμαίρεται ότι γίνεται με την σύμφωνη γνώμη του έχοντος την γονική μέριμνα και επιμέλεια αυτού, η δε Διοργανώτρια και οι εταιρείες «MasterCard Europe Sprl» και «DAM» ουδεμία ευθύνη θα φέρουν. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος νικητής δεν είναι σε θέση να προσέλθει και να παρακολουθήσει την εκδήλωση στην προγραμματισμένη ημέρα για οποιοδήποτε λόγο. Η Διοργανώτρια, πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία δαπάνη που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των νικητών κατά την αξιοποίηση των δώρων τους αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω. 5. Οι τυχεροί που θα κερδίσουν ένα από τα Δώρα θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συμπληρώσει στην φόρμα μέσω της οποίας παρήγγειλαν το εισιτήριο και έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό - από εκπροσώπους της «DAM», οι οποίοι θα τους ενημερώσουν για την παράδοση του Δώρου που θα γίνει στον τόπο κατοικίας τους. Η παράδοση/ παραλαβή του Δώρου μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο με αυτόν τον τρόπο. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές μέχρι και τις 22 Ιουνίου 2015, χάνει αυτομάτως το δικαίωμα για το Δώρο και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή/και των εταιρειών «MasterCard Europe Sprl» και «DAM». Η προσπάθεια ειδοποίησης των νικητών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του αρμόδιου υπαλλήλου της «DAM». Η Διοργανώτρια και οι εταιρείες «MasterCard Europe Sprl» και «DAM» δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης όλων των νικητών επειδή οι τελευταίοι δεν απάντησαν για οποιονδήποτε λόγο είτε στο που τους απεστάλη από την «DAM» είτε στις τηλεφωνικές κλήσεις που 2

3 τους έγιναν ή επειδή η ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) ή ο αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου που δήλωσαν δεν είναι ορθά ή έχουν απενεργοποιηθεί. 6. Κατά την προσέλευση στον χώρο της εκδήλωσης, ενδέχεται να ζητηθεί από τους νικητές να επιδείξουν σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του νικητή. Διευκρινίζεται ότι και για τους νικητές των V.I.P. Pass ισχύουν και θα εφαρμόζονται οι όροι αγοράς εισιτηρίων της εκδηλώσεως, όσον αφορά την είσοδο, παρουσία και συμπεριφορά τους στην εκδήλωση. Οι εν λόγω όροι αναγράφονται στην ιστοσελίδα 7. Κατά την ημέρα της εκδήλωσης και την παράδοση του δώρου έκπληξη Priceless Surprises θα δημιουργηθεί υλικό backstage ή/και πάσης φύσεως άλλο υλικό σχετιζόμενο με αυτά (ενδεικτικά φωτογραφικό, οπτικοακουστικό υλικό, συνεντεύξεις κ.ο.κ.), προκειμένου το υλικό αυτό να χρησιμοποιηθεί κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της των εταιρειών «MasterCard Europe Sprl» και «DAM» για την εν γένει προώθηση της Ενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανέναν περιορισμό της ανάρτησής/δημοσίευσής του στην Ιστοσελίδα, στους λογαριασμούς της «MasterCard Europe Sprl» που διατηρεί στο Facebook, Youtube και στο Twitter, αλλά και σε λοιπά social media platforms που ενδέχεται να δημιουργήσει η τελευταία ως προς το προϊόν της Priceless Surprises. Αποσπάσματα (μονταρισμένα) δε του παραχθέντος υλικού θα προβληθούν σε τηλεοπτικές εκπομπές από το MAD TV ή συμβαλλόμενό του νομικό πρόσωπο, χωρίς να αποκλείονται τα υπόλοιπα τηλεοπτικά δίκτυα σε επίγεια, καλωδιακά και ψηφιακά κανάλια κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας ή/ και των εταιρειών «MasterCard Europe Sprl» και «DAM» στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αποκλειστικός κύριος και δικαιούχος χρήσης και εκμετάλλευσης κάθε μορφής περιεχομένου που θα προκύψει από την παρουσία των νικητών στην εκδήλωση κατά τα ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που δύναται να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και σχετίζεται με τους Συμμετέχοντες και τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, καθίσταται η Διοργανώτρια, καθώς και οι εταιρείες «MasterCard Europe Sprl» και «DAM», για οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με τις δραστηριότητές τους. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν καμία αξίωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για την ως άνω εκμετάλλευση. Ειδικότερα και προς άρση πάσης αμφιβολίας, οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς ότι μεταβιβάζουν στις ως άνω εταιρείες όλα τα δικαιώματα και εξουσίες που απορρέουν από την ενσωμάτωση του προσώπου ή/ και της εικόνας ή/ και της φωνής τους στο υλικό που θα δημιουργηθεί (φωτογραφικό, οπτικοακουστιό, συνεντεύξεις κ.ο.κ.), χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό, τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τρόπου ή του μέσου εκμετάλλευσής τους, καθώς και το αποκλειστικό δικαίωμα μεταβίβασης ή/και παραχώρησης άδειας χρήσης των δικαιωμάτων και εξουσιών 3

4 αυτών σε τρίτους χωρίς να διατηρούν καμία οικονομική αξίωση ή άλλη απαίτηση έναντι της Διοργανώτριας ή/ και των εταιρειών «MasterCard Europe Sprl» και «DAM». Εφόσον απαιτηθεί, οι Συμμετέχοντες θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στη μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων κατά τα ανωτέρω. 8. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες συγκατατίθενται στην τήρηση και επεξεργασία (με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων) των προσωπικών τους δεδομένων όπως αυτά έχουν δηλωθεί από αυτούς τους ίδιους, από την Διοργανώτρια ή/και από άλλα τρίτα πρόσωπα, στα οποία τυχόν θα ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, προς το σκοπό της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, της ανακήρυξης των νικητών και της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Η τήρηση των ανωτέρω αρχείων με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού. Κάθε Συμμετέχων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, βάσει των άρθρων του ν /1997, από το ως άνω αρχείο επικοινωνώντας μέσω του τηλεφωνικού αριθμού Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους και θα καταστραφούν, σύμφωνα με την με αριθμό 1/2005 Οδηγία της ΑΠΔΠΧ για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού επεξεργασίας, ένα (1) μήνα μετά την πραγματοποίηση της εκδήλωσης MAD VIDEO MUSIC AWARDS BY COCA-COLA H Διοργανώτρια ή/και οι εταιρείες «MasterCard Europe Sprl» και «DAM», έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια ή/και οι εταιρείες «MasterCard Europe Sprl» και «DAM», διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ οποινδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ οποινδήποτε από τους όρους του. 10. Η Διοργανώτρια διατηρεί τo δικαίωμα vα μεταβάλει τoυς Όρoυς Συμμετοχής στον Διαγωνισμό κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα και Greece και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους Συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. 4

5 11. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό, κάθε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει μέσω προσωπικού μηνύματος στην ιστοσελίδα 12. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 13. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και Επίσης, έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών κα Ευσταθία Πορτοκαλάκη, Ακαδημίας 91-93, και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του δαπάνη. 14. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας και της «MasterCard Europe Sprl». Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της «MasterCard Europe Sprl» περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Η Διοργανώτρια και η «MasterCard Europe Sprl» δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, συνοδό του νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια και η «MasterCard Europe Sprl» δεν φέρουν ευθύνη για την μετάβαση και παραμονή των νικητών στον χώρο εν γένει της εκδήλωσης και την ματαίωση/ αναβολή/ διακοπή ή τυχόν μη διεξαγωγή της εκδήλωσης για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης, η Διοργανώτρια και η «MasterCard Europe Sprl» δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για την διοργάνωση της εκδήλωσης. 5

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια

Διαβάστε περισσότερα

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 Ιανουαριου στις 13:00 π.μ. 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

23:59:59. Όροι συµµετοχής

23:59:59. Όροι συµµετοχής Όροι συµµετοχής 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία εδρεύει στον Δήµο Αµαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece»

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- ΜΕΒΓΑΛ» Α.Ε., η οποία εδρεύει στα Κουφάλια, Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57100, (εφεξής η «Διοργανώτρια»)

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Παροχής Υπηρεσιών», με διακριτικό τίτλο TRIBAL DDB AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Super Buzz» από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής "Διοργανώτρια") με την τεχνική υποδομή της AUDIOTEX. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» 1) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.news.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.).

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.). Όροι Διαγωνισμού «Vichy Ideal Skin Test» 1] Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, διαγωνισμός «Vichy Ideal Skin Test» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία «L OREAL HELLAS A.E.», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ», (εφεξής LG ), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ηλεκτρονική ενέργεια με τίτλο «Γιόρτασε μαζί μας τα 10 Χρόνια της

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ελλάδος, άνω των 18 ετών οι οποίοι ανήκουν σε οικογένεια που απαρτίζεται από

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ελλάδος, άνω των 18 ετών οι οποίοι ανήκουν σε οικογένεια που απαρτίζεται από OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο διαγωνισµός διοργανώνεται από την εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» Για το διαγωνισμό «LIVE U» που διοργανώνει η Νέα Τηλεόραση Α.Ε- STAR CHANNEL που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την «ΑΜΑΖΕ Α.Ε.», ισχύουν τα κάτωθι: 1] Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ»

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την Όροι Διαγωνισμού 1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την «The Mojo» (εφεξής «Διαφημιστική») που εδρεύει στη διεύθυνση Παπαχρήστου 3, Παπάγου Αττικής, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο.

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕFSYN QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «OTE» ή/και «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα