ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη για τη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση στην Ελλάδα Ανάλυση των παραμέτρων που επηρεάζουν τη διαδικασία της μετάβασης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΥΡΟΣ Ε. ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ. ΤΑΝΟΣ Επιβλέπων : Χρήστος Καψάλης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Οκτώβριος 2005

2 2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη για τη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση στην Ελλάδα Ανάλυση των παραμέτρων που επηρεάζουν τη διαδικασία της μετάβασης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΥΡΟΣ Ε. ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ. ΤΑΝΟΣ Επιβλέπων : Χρήστος Καψάλης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 11 η Οκτωβρίου Χρήστος Καψάλης Καθηγητής Ε.Μ.Π.... Παναγιώτης Κωττής Καθηγητής Ε.Μ.Π.... Φίλιππος Κωνσταντίνου Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Οκτώβριος

4 ... Σπύρος Ε. Μεσολωράς Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.... Χρήστος Χ. Τανός Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright Σπύρος Μεσολωράς 2005 Copyright Χρήστος Τανός 2005 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

5 Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία περιλαμβάνει μια τεχνοοικονομική μελέτη μετάβασης της επίγειας αναλογικής τηλεόρασης ευρυεκπομπής σε ψηφιακή, στον Ελλαδικό χώρο. Σε αυτή, γίνεται ανάλυση των παραμέτρων που επηρεάζουν τη διαδικασία της μετάβασης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ευρυεκπομπής (DVB-T) έχει ήδη εφαρμοστεί. Χαρακτηριστικά όπως το περιβάλλον εκπομπής, το ρυθμιστικό πλαίσιο, η διείσδυση, η κάλυψη, οι στρατηγικές ανάπτυξης, οι τάσεις της αγοράς και οι προοπτικές εξέλιξης του DVB-T αποτελούν τις κυριότερες παραμέτρους που αναπτύσσονται. Ο συνδυασμός των στοιχείων που προκύπτουν από την παραπάνω έρευνα και της ανάλυσης του τηλεοπτικού τοπίου της Ελλάδας, οδηγούν στην ανάπτυξη μεθόδων μέσω των οποίων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η ψηφιακή μετάβαση στον ελλαδικό χώρο. Λέξεις - Κλειδιά : DVB-T, DTT, SFN, MFN, διείσδυση, κάλυψη, ψηφιακή τηλεόραση, ψηφιακή μετάβαση, ψηφιακή μεταστροφή, αναλογική διακοπή, ρυθμιστικό πλαίσιο, πάροχος δικτύου / περιεχομένου 5

6 Abstract This thesis contains a technical-economical study on the transition of analogue video broadcasting terrestrial to digital, in Greece. An analysis of the parameters that influence the process of the transition in countries of the European Union, where digital video broadcasting terrestrial (DVB-T) has already been implemented, is carried out in this study. Factors such as broadcasting environment, regulatory framework, penetration, coverage, development strategies, market trends and future prospects of DVB-T constitute the most significant parameters that are being examined. Finally a number of scenarios on the transition of analogue television to DVB-T in Greece, are being introduced and assessed, according to the conclusions of the precedent analysis, taking of course into account the peculiarities of the Greek television. Key words : DVB-T, DTT, SFN, MFN, penetration, coverage, digital television, digital transition, digital switchover, analogue turnoff, regulatory framework, network / content provider 6

7 Ευχαριστίες Οι συγγραφείς της παρούσης διπλωματικής εργασίας ευχαριστούν θερμά τον κ. Χρήστο Καψάλη, Καθηγητή Ε.Μ.Π., για την εμπιστοσύνη του και την καθοδήγησή του κατά τη συγγραφή της παρούσης, καθώς επίσης και τους κ. Στέλιο Παναγιώτου και κ. Βασίλη Τσιαφάκη, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, για τη στενή συνεργασία και την σημαντική βοήθεια που παρείχαν κατά την εκπόνηση της εργασίας. 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...5 ABSTRACT...6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ...11 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...14 ΣΚΟΠΟΣ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ DVB-T ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ταξινόμηση των χωρών σύμφωνα με την διείσδυση του DTT...16 Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εκπομπής και η επιρροή τους στην ανάπτυξη του DTT...17 Ο ρόλος των Σταθμών Δημόσιων Υπηρεσιών (PSB)...18 Ρόλος των επίγειων εμπορικών σταθμών...19 Μέτρα στρατηγικής που εισήχθησαν για να υποστηρίξουν τη διείσδυση του DTT...20 Ρόλος των Ρυθμιστικών φορέων στην ψηφιακή μεταστροφή Κατάσταση της μετάβασης στο DTT στις ευρωπαϊκές χώρες Βασικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εκπομπής των ευρωπαϊκών χωρών Μοντέλα λήψης και διείσδυση της ψηφιακής τηλεόρασης:η επιρροή του ανταγωνισμού μεταξύ των πλατφόρμων στην ανάπτυξη του DTT Ρυθμιστικό πλαίσιο και στρατηγικές δημοσίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ DVB-T ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Σύντομο ιστορικό του DVB-T στη Μεγάλη Βρετανία...44 Λήψη της ψηφιακής τηλεόρασης στη Μεγάλη Βρετανία Σχέδιο εφαρμογής του DVB-T στη Μεγάλη Βρετανία...46 Πρόοδος της επίγειας τηλεόρασης...47 Δυσκολίες για επίτευξη μεταστροφής μέχρι το Χαρακτηριστικά των τηλεθεατών ψηφιακής τηλεόρασης...52 Διαθεσιμότητα των ψηφιακών υπηρεσιών...53 Η πορεία της διαφήμισης...53 Πηγές εισοδημάτων ψηφιακών καναλιών...55 Το Freeview...57 Έσοδα και απόδοση του BBC Digital...59 Interactive υπηρεσίες Εξέλιξη του DVB-T στη Μεγάλη Βρετανία ΓΕΡΜΑΝΙΑ Σύντομο ιστορικό του DVB-T στη Γερμανία Σχέδιο εφαρμογής του DVB-T στη Γερμανία...75 Λόγοι προώθησης του DVB-T

9 Επιχειρησιακό σχέδιο του DVB-T στη Γερμανία Κάλυψη DVB-T υπηρεσιών στη Γερμανία...78 Κατάσταση του DVB-T στις διάφορες περιοχές της Γερμανίας...80 Βερολίνο...80 Η μεταστροφή του Βερολίνου Στήριξη από την κυβέρνηση...80 Βόρεια Γερμανία...82 Νότια Σαξονία...83 Βρέμη...84 Αμβούργο Εξέλιξη του DVB-T στη Γερμανία...87 Εμπόδια εξάπλωσης του DVB-T...88 Αγορά δεκτών DVB-T...88 Πρόβλεψη...89 Συμπέρασμα της εφαρμογής του DVB-T στη Γερμανία ΙΤΑΛΙΑ Σύντομο ιστορικό του DVB-T στην Ιταλία Σχέδιο εφαρμογής του DVB-T στην Ιταλία...93 Ρυθμιστικό/ νομοθετικό πλαίσιο...93 Κατάσταση του τηλεοπτικού τοπίου στην Ιταλία...94 Αγορά δεκτών DVB-T Κάλυψη DVB-T υπηρεσιών στην Ιταλία Εξέλιξη του DVB-T στην Ιταλία Επόμενα βήματα ΟΛΛΑΝΔΙΑ Σύντομο ιστορικό του DVB-T στην Ολλανδία Υπάρχουσα κατάσταση Σχέδιο εφαρμογής του DVB-T στην Ολλανδία Κόστος δικτύου Τηλεοπτική λήψη στην Ολλανδία Υπηρεσίες DVB-T Επιχειρησιακό σχέδιο του DVB-T στην Ολλανδία Εξέλιξη του DVB-T στην Ολλανδία Συμπέρασμα της εφαρμογής του DVB-T στην Ολλανδία ΙΣΠΑΝΙΑ Σύντομο ιστορικό του DVB-T στην Ισπανία Επίγεια συνδρομητική τηλεόραση Σχέδιο εφαρμογής του DVB-T στην Ισπανία Το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του DTT Κάλυψη DVB-T καναλιών στην Ισπανία Εξέλιξη του DVB-T στην Ισπανία Συμπέρασμα της εφαρμογής του DVB-T στην Ισπανία ΣΟΥΗΔΙΑ Σύντομο ιστορικό του DVB-T στην Σουηδία Σχέδιο εφαρμογής του DVB-T στη Σουηδία Η Επιτροπή μεταστροφής DTT Επιχειρησιακό σχέδιο του DVB-T στη Σουηδία Κάλυψη DVB-T υπηρεσιών στη Σουηδία Εξέλιξη του DVB-T στη Σουηδία ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Σύντομο ιστορικό του DVB-T στη Φινλανδία

10 2.7.2 Σχέδιο εφαρμογής του DVB-T στη Φινλανδία Κατάσταση της τηλεοπτικής αγοράς στη Φινλανδία Φορείς του DTT στη Φινλανδία Επιχειρησιακό σχέδιο του DVB-T στη Φινλανδία Κάλυψη DVB-T υπηρεσιών στην Φινλανδία Κατάσταση στην αγορά δεκτών DVB-T Εξέλιξη του DVB-T στην Φινλανδία ΠΟΛΩΝΙΑ Σύντομο ιστορικό του DVB-T στην Πολωνία Σχέδιο εφαρμογής του DVB-T στην Πολωνία Στρατηγική της κυβέρνησης Σχεδιασμός δικτύου Κατάσταση της τηλεοπτικής αγοράς Κάλυψη DVB-T υπηρεσιών στην Πολωνία Εξέλιξη του DVB-T στην Πολωνία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ DVB-T ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (CASE STUDY)..148 Το τηλεοπτικό τοπίο στην Ελλάδα Υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα και ομοιότητες με άλλες ευρωπαϊκές χώρες Πάροχος δικτύου και πάροχος περιεχομένου Υλοποίηση κατά πάροχο η μπουκέτο παρόχων Μετάβαση από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα Τοπική και συνολική υλοποίηση Επιδοτούμενη συσκευή ή όχι Συνδρομητική τηλεόραση ή όχι Πιθανά σενάρια υλοποίησης του DVB-T στην Ελλάδα Σενάριο Σενάριο Σενάριο Σενάριο Σενάριο ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

11 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα Η δομή του σχεδίου του DVB-T...46 Σχήμα Διείσδυση ανά πλατφόρμα (αναλογική& ψηφιακή τηλεόραση)...48 Σχήμα Πορεία της ψηφιακής τηλεόρασης ( )...48 Σχήμα Τάσεις ψηφιακής διείσδυσης...49 Σχήμα Μερίδιο ψηφιακών νοικοκυριών (1 ο τετρ. 2004)...50 Σχήμα Εκτίμηση ανάπτυξης ψηφιακής τηλεόρασης ανά πλατφόρμα...51 Σχήμα Εξέλιξη της ανάπτυξης της ψηφιακής τηλεόρασης...51 Σχήμα Προφίλ νοικοκυριών με πολυκαναλική τηλεόραση...52 Σχήμα Συνολικές αμοιβές διαφημίσεων αναλογικής και ψηφιακής αγοράς...54 Σχήμα Μερίδιο αμοιβών από διαφημίσεις ανά τηλεοπτικό σταθμό...55 Σχήμα Συνολικό εισόδημα ψηφιακών καναλιών ανά τομέα, Σχήμα Μέσο εισόδημα ανά κανάλι...56 Σχήμα Μέσα έξοδα προγράμματος ανά κανάλι...57 Σχήμα Λιανικές τιμές DTT δεκτών...58 Σχήμα Ώρες ψηφιακών καναλιών ανά είδος...58 Σχήμα Ψηφιακά κανάλια BBC - απόδοση και έξοδα...59 Σχήμα Ενδιαφέρον καταναλωτών σε interactive υπηρεσίες...60 Σχήμα Μερίδιο καναλιών - σε όλα τα σπίτια ( )...61 Σχήμα Τηλεθέαση του BBC1 και του ITV1 ανά πλατφόρμα...62 Σχήμα Προφίλ νοικοκυριών ανά πλατφόρμα...63 Σχήμα Βασικό σενάριο (Σενάριο 1)...65 Σχήμα Επίδραση της αυξημένης ποιότητας του DTT (Σενάριο 2)...66 Σχήμα Επίδραση της αυξημένης κάλυψης του DTT (Σενάριο 3)...67 Σχήμα Επίδραση της διαθεσιμότητας προνομιακού περιεχομένου στο DTT (Σενάριο 4)...68 Σχήμα Επίδραση αναμονής γρήγορης αναλογικής διακοπής (Σενάριο 5)...71 Σχήμα Επίδραση επιδότησης για εξοπλισμό DTT (Σενάριο 6)...72 Σχήμα Επίδραση προσφοράς δωρεάν βασικού πακέτου δορυφορικής (Σενάριο 7)...73 Σχήμα Σχέδιο του DVB-T -Δομή και συνεργάτες...76 Σχήμα Χρονολογική πορεία τηλεοπτικής διείσδυσης ( )...77 Σχήμα Βασικές προτεραιότητες- στόχοι της χρήσης του DVB-T στη Γερμανία77 Σχήμα Κάλυψη DVB-T υπηρεσιών...78 Σχήμα Ποσοστό νοικοκυριών με ψηφιακή τηλεόραση πριν τις 8/11/ Σχήμα Νοικοκυριά με ψηφιακή τηλεόραση...79 Σχήμα Νοικοκυριά με ψηφιακή τηλεόραση(%)...80 Σχήμα Δημοσκόπηση για την επιτυχία της μετάβασης στο Βερολίνο...81 Σχήμα Χάρτης κάλυψης DVB-T στη βόρεια Γερμανία...82 Σχήμα Μορφή λήψης του DVB-T στη βόρειο Γερμανία...82 Σχήμα Μορφή λήψης του DVB-T στην περιοχή North Rhine Westphalia...83 Σχήμα Νοικοκυριά που έχουν ψηφιακή τηλεόραση στη Νότια Σαξονία (%).83 Σχήμα Νοικοκυριά επίγειας λήψης στη νότια Σαξονία (διάρκεια 4 μηνών)..84 Σχήμα Νοικοκυριά ψηφιακής τηλεόρασης στη Βρέμη (%)...85 Σχήμα Νοικοκυριά επίγειας λήψης στη Βρέμη (διάρκεια 4 μηνών)...85 Σχήμα Κάλυψη DVB-T στο Αμβούργο...86 Σχήμα Χρονοδιάγραμμα...87 Σχήμα Αριθμός πωλήσεων DVB-T δεκτών...89 Σχήμα Προβλέψεις πορείας τηλεοπτικής αγοράς στη Γερμανία

12 Σχήμα Διείσδυση ανά τηλεοπτική πλατφόρμα στην Ιταλία το Σχήμα Πωλήσεις δεκτών DVB-T - Οκτώβριος Σχήμα Πωλήσεις δεκτών DVB-T - Ιανουάριος Σχήμα Πορεία πωλήσεων δεκτών MHP...98 Σχήμα Σύγκριση πωλήσεων δεκτών DVB-T με DVD...99 Σχήμα Κάλυψη DVB-T στην Ιταλία Σχήμα Εκτίμηση εξέλιξης στα επόμενα 3 χρόνια Σχήμα Προβλέψεις για τη διείσδυση του DVB-T ανάλογα με την ημερομηνία αναλογικής διακοπής Σχήμα Εκτίμηση πορείας πωλήσεων DVB-T δεκτών Σχήμα Κυριαρχία της διαφήμισης Σχήμα Τάση τηλεθεατών για ψηφιακές υπηρεσίες Σχήμα Στάδια εφαρμογής του σχεδίου DVB-T Σχήμα Στατιστικά τηλεοπτικής λήψης στην Ολλανδία Σχήμα Βασικές προτεραιότητες- στόχοι της χρήσης του DVB-T στην Ολλανδία Σχήμα Μορφή τηλεοπτικής λήψης στην Ισπανία Σχήμα Ψηφιακή διείσδυση ανά πλατφόρμα Σχήμα Τηλεθεατές συνδρομητικής τηλεόρασης Σχήμα Εξέλιξη του DTT στην Ισπανία Σχήμα Διάταξη DTT καναλιών Σχήμα Χρονοδιάγραμμα ψηφιακής μεταστροφής Σχήμα Αναλογική λήψη στη Σουηδία Σχήμα Νοικοκυριά με ψηφιακή τηλεόραση Σχήμα Συνδρομητές Σουηδικού DTT Σχήμα Βασικές προτεραιότητες- στόχοι της χρήσης του DVB-T στη Σουηδία127 Σχήμα Κάλυψη DTT στη Σουηδία Σχήμα Προγραμματισμένη επέκταση κάλυψης Σχήμα Παράδειγμα μεταστροφής σε φάσεις Σχήμα Μορφή τηλεοπτικής λήψης στη Φινλανδία Σχήμα Ψηφιακή διείσδυση ανά πλατφόρμα Σχήμα Βασικές προτεραιότητες- στόχοι της χρήσης του DVB-T στη Φινλανδία Σχήμα Κάλυψη DVB-T στη Φινλανδία Σχήμα Ψηφιακές υπηρεσίες Σχήμα Κατάσταση τηλεοπτικής αγοράς στην Πολωνία Σχήμα Κάλυψη πληθυσμού ανά τηλεοπτικό κανάλι Σχήμα Κάλυψη DVB-T δικτύου στην Πολωνία Σχήμα Κάλυψη Βαρσοβίας Σχήμα Κάλυψη Lodz Σχήμα Κάλυψη Wroclaw Σχήμα Εξέλιξη πολωνικού DVB-T Σχήμα Διάταξη καναλιών στην Πολωνία Σχήμα Διάταξη καναλιών σύμφωνα με τη συμφωνία της Nida Σχήμα Δυνατότητες της αγοράς του DTT στις ευρωπαϊκές χώρες

13 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας Ανάπτυξη του DTT στις ευρωπαϊκές χώρες...22 Πίνακας Κατάσταση της μετάβασης στο DTT στις ευρωπαϊκές χώρες...23 Πίνακας Διείσδυση DTT στο σύνολο των νοικοκυριών και στα νοικοκυριά με επίγεια τηλεόραση...24 Πίνακας Διείσδυση DTT στα νοικοκυριά που καλύπτονται από υπηρεσίες επίγειας τηλεόρασης...25 Πίνακας Ταξινόμηση των χωρών της ομάδας Α σύμφωνα με τη διείσδυση του DTT...25 Πίνακας Διαφορετικοί ρυθμοί διείσδυσης του DTT...26 Πίνακας Χαμηλότερες τιμές δεκτών DTT...27 Πίνακας Το DTT στις ευρωπαϊκές χώρες...27 Πίνακας Ημερομηνίες έναρξης του DTT...28 Πίνακας Ημερομηνίες έναρξης του DTT σε διάφορες περιοχές της Γερμανίας...28 Πίνακας Κύρια χαρακτηριστικά επίγειας τηλεόρασης σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες...30 Πίνακας Κύρια χαρακτηριστικά DTH τηλεόρασης σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες...31 Πίνακας Κύρια χαρακτηριστικά καλωδιακής τηλεόρασης σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες...32 Πίνακας Διείσδυση DTH σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες...33 Πίνακας Διείσδυση καλωδιακής τηλεόρασης σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες..33 Πίνακας Ανάπτυξη ADSL σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες...34 Πίνακας Διείσδυση πολυκαναλικής τηλεόρασης (αναλογική +ψηφιακή)...36 Πίνακας Κατάταξη χωρών με βάση τη διείσδυση της πολυκαναλικής τηλεόρασης...37 Πίνακας Διείσδυση ψηφιακής τηλεόρασης στις ευρωπαϊκές χώρες...37 Πίνακας Κατάταξη χωρών με βάση τη διείσδυση της ψηφιακής τηλεόρασης..38 Πίνακας Σχεδιασμός συχνοτήτων και εκχώρηση χωρητικότητας...39 Πίνακας Διαδικασίες εκχώρησης ψηφιακής χωρητικότητας...41 Πίνακας Ψηφιακή διείσδυση ανά τηλεοπτική πλατφόρμα...46 Πίνακας Διαθεσιμότητα ψηφιακών νοικοκυριών (Ιούνιος 2004)...53 Πίνακας Παράμετροι για το βασικό σενάριο...64 Πίνακας Στρατηγικές και επίδραση στην ευημερία των καταναλωτών...65 Πίνακας Κόστος δικτύου DVB-T Πίνακας Περίληψη της προσφοράς τηλεόρασης στην Ολλανδία

14 Εισαγωγή Η ψηφιακή εκπομπή κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στον κόσμο της τηλεοπτικής μετάδοσης. Η τεχνολογία αυτή έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ριζικά τα τηλεοπτικά δεδομένα. Μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα, γνωστή ως DVB, δημιουργήθηκε το 1993 προκειμένου να αναπτυχθεί το σύστημα της ψηφιακής μετάδοσης. Ο στόχος της είναι να συντονίσει την εισαγωγή της τυποποιημένης ψηφιακής τηλεοπτικής μετάδοσης σε διάφορες χώρες. Μέχρι σήμερα τα πρότυπα DVB έχουν γίνει αποδεκτά από 27 χώρες της Ευρώπης, καθώς και από άλλες όπως η Αυστραλία, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική, η νότιο-κορέα, το Χονγκ Κονγκ, η Ινδία, το Ιράν, το Ισραήλ, η Μαλαισία, ο Μαυρίκιος, η Κίνα, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη, η Ταϊβάν, η Νέα Ζηλανδία κλπ. Η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ευρυεκπομπής (DVB-T) μπορεί να προσφέρει στους τηλεθεατές δυνατότητες όπως ένα ευρύτερο φάσμα προγραμμάτων, άριστη ποιότητα εικόνας και παροχή άλλων υπηρεσιών. Επιπλέον, το DVB-T αντιπροσωπεύει ένα μελλοντικό σύστημα που μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες τόσο στην αγορά όσο και στις επιχειρήσεις, ενώ η καθολική εισαγωγή του θα οδηγήσει στην απελευθέρωση συχνοτήτων για την παροχή νέων υπηρεσιών. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η εφαρμογή του DVB-T έχει ήδη ξεκινήσει και εμφανίζει σημαντικά ποσοστά επιτυχίας κατακτώντας μια σημαντική θέση ανάμεσα στις ήδη εδραιωμένες ψηφιακές πλατφόρμες. Ταυτόχρονα γίνεται μια προσπάθεια από την Ευρώπη για μια πλήρη μετάβαση προς αυτό το νέο τύπο μετάδοσης κάτι που επιδιώκει να προωθήσει σε όλα τα κράτη-μέλη της. Η ITU θα πραγματοποιήσει στη Γενεύη το Μάιο του 2006 το διεθνές περιοχικό συνέδριο ραδιοτηλεπικοινωνιών, γνωστό ως RRC-06, με σκοπό τη θέσπιση των τελικών ημερομηνιών για την πλήρη ψηφιακή μετάβαση στις χώρες που περιλαμβάνονται στην Περιοχή 1*. Σε αυτό θα ψηφιστούν από τα κράτη οι προδιαγραφές, η διαδικασία και ο χρόνος μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση. Παρατηρείται δηλαδή μια παγκόσμια κίνηση που προσβλέπει στη θέσπιση των κατάλληλων προδιαγραφών, των μεθόδων και το συντονισμό των προσπαθειών που θα οδηγήσουν στην πλήρη διακοπή αναλογικής εκπομπής. Ο σχεδιασμός βέβαια αυτός μπορεί να είναι μακροπρόθεσμος - αφού η αναλογική τηλεόραση θα συνεχίσει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο για τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια - αλλά σ αυτό το καίριο σημείο που βρίσκεται - λιγότερο από ένα χρόνο πριν από τις οριστικές αποφάσεις για τη ψηφιακή μετάβαση - η Ελλάδα οφείλει να δραστηριοποιηθεί, κάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες και προετοιμασίες για την εισαγωγή της ψηφιακής τηλεόρασης. * Η Περιοχή 1 όπως ορίζεται από την ITU, καθώς και οι υπόλοιπες περιοχές φαίνονται στο χάρτη που ακολουθεί 14

15 Παγκόσμιος χάρτης των Περιοχών όπως τις ορίζει η ITU Σκοπός Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση των σημαντικότερων παραμέτρων που επηρεάζουν τη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση στην Ελλάδα και η ανάπτυξη σεναρίων για την πραγματοποίησή της. Μέσα από τη μελέτη αυτή εντοπίζονται προβλήματα και δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στο εγχείρημα της ψηφιακής μετάβασης στην Ελλάδα. Η μελέτη προσβλέπει επίσης στην αξιολόγηση της κατάστασης ανάπτυξης του DVB-T σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον προσδιορισμό των παραγόντων που μπορούν να καθορίσουν την επιτυχία του και να επιταχύνουν τη μετάβαση μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον τηλεοπτικής εκπομπής. Για την επίτευξη αυτών συλλέχθηκαν πληροφορίες από βιβλιογραφία, που εμπλουτίστηκε με πρόσφατες ενημερώσεις από το διαδίκτυο. Η επεξεργασία των δεδομένων οδήγησε στην ανάλυση των κύριων χαρακτηριστικών της αγοράς του DVB-T στις διάφορες χώρες και στην αξιολόγηση του ρόλου των ρυθμιστικών αρχών στη διαδικασία της μετάβασης. Παράλληλα κατέστη δυνατό να συγκριθούν οι μέθοδοι που υιοθετούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να καθοριστούν τα μοντέλα ανάπτυξης του DVB-T και να προσδιοριστεί η σχέση μεταξύ των διάφορων παραμέτρων. 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατάσταση της εφαρμογής του DVB-T στην Ευρώπη Ταξινόμηση των χωρών σύμφωνα με την διείσδυση του DTT Αρχικά, οι χώρες ταξινομήθηκαν σε τρεις ομάδες σύμφωνα με την επιτυχία και την πρόοδο της μετάβασης στο DTT: Μια πρώτη ομάδα (η ομάδα Α) περιλαμβάνει τις χώρες όπου το DTT έχει ήδη εφαρμοστεί εμπορικά και οι ρυθμίσεις και οι στρατηγικές για την έναρξη του DTT και τη διαδικασία μεταστροφής έχουν συνταχθεί. Μια δεύτερη ομάδα (η ομάδα Β) περιλαμβάνει τις χώρες όπου το DTT είναι έτοιμο να εφαρμοστεί και το ρυθμιστικό πλαίσιο βρίσκεται σε πολύ προηγμένο στάδιο. Μια τρίτη ομάδα (η ομάδα Γ) αποτελείται από χώρες όπου το ρυθμιστικό πλαίσιο για την εφαρμογή του DTT δεν έχει καθοριστεί ακόμη και η μετάβαση στο DTT είναι ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο. Η ανάλυση των στοιχείων φανερώνει μία ποικιλομορφία καταστάσεων στην ομάδα Α, και για το λόγο αυτό οι χώρες της ομάδας Α αναλύονται με βάση μία επιπλέον παράμετρο που είναι η διείσδυση του DTT, θεωρούμενη τόσο ως ποσοστό των συνολικών νοικοκυριών όσο και ως ποσοστό των "επίγειων-μόνο" νοικοκυριών. Σαν αποτέλεσμα, οι χώρες της ομάδας Α έχουν ταξινομηθεί σε τρεις υποομάδες. Η ομάδα Α1 περιλαμβάνει εκείνες τις χώρες στις οποίες η διείσδυση του DTT στα επίγεια νοικοκυριά είναι μεγαλύτερη από 15%: Φινλανδία, Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία. Η ομάδα Α2 περιλαμβάνει χώρες όπου η διείσδυση του DTT είναι μεταξύ 10 και 15%: Ολλανδία. Η ομάδα Α3 περιλαμβάνει χώρες όπου το DTT έχει εφαρμοστεί εμπορικά αλλά η διείσδυσή του είναι ακόμη μικρότερη από 10%: Ιταλία, Ισπανία και Ελβετία. Καθώς οι τιμές στην αγορά ηλεκτρονικών συνήθως πέφτουν όταν οι συσκευές γίνονται προϊόντα μαζικής αγοράς, η τιμή των δεκτών DTT θεωρείται σαν ένας επιπλέον δυνατός δείκτης του σταδίου ανάπτυξης του DTT: τα αποτελέσματα που προέκυψαν δείχνουν να επικυρώνουν την ταξινόμηση που ήδη έγινε με βάση τους ρυθμούς διείσδυσης. 16

17 Η ημερομηνία έναρξης του DTT θεωρείται επίσης ως ένας παράγοντας που επηρεάζει το διαφορετικό επίπεδο διείσδυσης του DTT. Χωρίς να ξαφνιάζει, η διείσδυση του DTT είναι μεγαλύτερη σε κάποιες από τις χώρες (Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία) όπου το DTT εφαρμόστηκε νωρίτερα.. Εντούτοις, άλλες χώρες που υιοθέτησαν νωρίς το DTT, όπως η Ισπανία, έχουν ένα μικρότερο ποσοστό διείσδυσης, ενώ χώρες που το υιοθέτησαν αργά, όπως η Γερμανία, έχουν έναν υψηλό βαθμό διείσδυσης του DTT, επιβεβαιώνοντας ότι τα επίπεδα διείσδυσης επηρεάζονται επίσης από την αποτελεσματικότητα του μοντέλου ψηφιακής μεταστροφής που έχει υιοθετηθεί. Μετά την ταξινόμηση των χωρών αναλύθηκαν διάφορα άλλα στοιχεία προκειμένου να εξεταστεί η συσχέτισή τους με το βαθμό ανάπτυξης και διείσδυσης του DTT. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν οι ακόλουθες παράμετροι : α) τα χαρακτηριστικά εκπομπής κάθε χώρας όπως ο τρόπος τηλεοπτικής λήψης και το επίπεδο διείσδυσης/ανάπτυξης της πολυκαναλικής τηλεόρασης β) ο βαθμός του ενδιαφέροντος της δυναμικής τοποθέτησης των επίγειων σταθμών εκπομπής, και ειδικότερα των PSB (σταθμοί δημόσιων υπηρεσιών) και των επίγειων εμπορικών καναλιών γ) οι δημόσιες στρατηγικές που εισάγονται για να στηρίξουν την εφαρμογή του DTT δ) το ρυθμιστικό πλαίσιο που υιοθετείται για τη μετάβαση Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εκπομπής και η επιρροή τους στην ανάπτυξη του DTT Αρχικά αναλύθηκε το περιβάλλον εκπομπής σε κάθε χώρα προκειμένου να επιβεβαιωθεί αν οι διαφορετικοί βαθμοί διείσδυσης της πολυκαναλικής τηλεόρασης και των ψηφιακών πλατφορμών, δηλαδή τα διαφορετικά επίπεδα ανταγωνισμού μεταξύ των διάφορων πλατφορμών, θα μπορούσαν να έχουν κάποια επίδραση στην ανάπτυξη του DTT. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το DTT αναπτύσσεται πιο γρήγορα σε ένα τηλεοπτικό περιβάλλον όπου η πολυκαναλική τηλεόραση έχει ήδη φτάσει σε σημαντικά επίπεδα και που εναλλακτικές ψηφιακές πλατφόρμες έχουν αναπτυχθεί. Ο ανταγωνισμός με τις άλλες πολυκαναλικές πλατφόρμες δείχνει να έχει μια θετική επιρροή στην ανάπτυξή του. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί με βάση το γεγονός ότι όπου η πολυκαναλική τηλεόραση είναι ήδη ένα οικείο αντικείμενο, η προώθηση της νέας πλατφόρμας στην αγορά είναι ευκολότερη, ειδικότερα όταν το DTT, εξαιτίας του επιχειρησιακού μοντέλου δωρεάν διανομής του ή του σχεδίου της προσφοράς του, θεωρείται σαν μια συμπληρωματική πλατφόρμα της καλωδιακής και της δορυφορικής τηλεόρασης. Επίσης η λειτουργία ψηφιακής καλωδιακής και δορυφορικής πιθανόν να έπαιξε κάποιο ρόλο, τουλάχιστον σε κάποιες χώρες, στα πρώιμα στάδια εφαρμογής του DTT, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα του περιβάλλοντος εκπομπής. Σε χώρες με περισσότερες ψηφιακές πλατφόρμες, οι επίγειοι σταθμοί εκπομπής μπορεί να λάβουν το DTT σαν ένα μέσο πιο 17

18 αποτελεσματικού ανταγωνισμού με τις άλλες πλατφόρμες και για αυτό το λόγο να επιθυμήσουν την γρήγορη ανάπτυξή του. Γι αυτό το λόγο, η επιτυχία του DTT, φαίνεται να επηρεάζεται, εκτός απ τους άλλους παράγοντες, απ το επίπεδο ανάπτυξης της δορυφορικής και της καλωδιακής τηλεόρασης και απ το βαθμό "διαφορετικότητας" του DTT από τις προσφορές των άλλων πλατφόρμων. Ο ρόλος των Σταθμών Δημόσιων Υπηρεσιών (PSB) Μια από τις υποθέσεις της έρευνας ήταν ότι η διείσδυση του DTT θα μπορούσε να καθοδηγηθεί από το βαθμό του ενδιαφέροντος και της δυναμικής τοποθέτησης των "επιβεβλημένων" φορέων, που είναι οι σταθμοί δημόσιων υπηρεσιών και οι άλλοι εμπορικοί επίγειοι σταθμοί. Όπως δείχνει η ανάλυση, η δυνατότητα των δημόσιων σταθμών να παίξουν ένα βασικό ρόλο στη λειτουργία των DTT πλατφόρμων, φαίνεται να είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων: της ρυθμιστικής προσέγγισης των διάφορων χωρών σχετικά με τη χορήγηση τεχνικών (εύρος ζώνης) και οικονομικών πόρων απ τη μία και της θετικής προσέγγισης των δημοσίων σταθμών σε ότι αφορά την ανάπτυξη νέων καναλιών και την αναβάθμιση των δικτύων τους απ την άλλη. Όσον αφορά τη χωρητικότητα, αυτό που είναι σημαντικό, δεν είναι μόνο η ποσότητα (π.χ. ο αριθμός των καναλιών DTT που επιτρέπεται να εκπέμψουν οι σταθμοί) αλλά και ο ρόλος που διαδραματίζεται στη διαχείριση της πλατφόρμας. Όταν η δυναμική προσέγγιση των δημόσιων σταθμών συνδέεται με ένα ρυθμιστικό μοντέλο που τους ορίζει τους πόρους ώστε να διαδραματίσουν ένα βασικό ρόλο, το DTT φαίνεται να βρίσκει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξή του. Επίσης οι υποχρεώσεις και οι περιορισμοί που επιβάλλονται στους δημόσιους σταθμούς από το ρυθμιστικό/ νομικό πλαίσιο σε αντάλλαγμα για τη χωρητικότητα που τους παρέχεται, διαδραματίζουν έναν ρόλο στην πορεία της ανάπτυξης του DTT και στη διαμόρφωση των στρατηγικών μεταστροφής. Αν και δεν υπάρχει κάποια τυποποιημένη προσέγγιση κάποια κοινά χαρακτηριστικά μπορούν να αναγνωριστούν : στους σταθμούς δημόσιων υπηρεσιών παρέχεται γενικά ένας μεγάλος βαθμός ελευθερίας σε ότι αφορά τη χρήση της χωρητικότητάς τους δεν καθορίζεται από το νόμο ένα ελάχιστο ποσοστό κάλυψης, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις η κάλυψη συμφωνείται από κοινού από όλους τους ενδιαφερομένους φορείς κάποιες χώρες περιέλαβαν έναν όρο της μορφής " χρησιμοποίησέ το ή ελευθέρωσέ το" στις άδειές τους επιβάλλοντας στους σταθμούς δημόσιων υπηρεσιών να αρχίσουν να εκπέμπουν αναλογικά και ψηφιακά τα κανάλια τους (simulcast) ή να εκπέμπουν ψηφιακά τα νέα κανάλια για τα οποία τους έχει οριστεί η χωρητικότητα. Γενικά οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ακόμα και αν στις περισσότερες περιπτώσεις εγγυήθηκαν στους δημόσιους σταθμούς τεχνικοί και οικονομικοί πόροι ώστε να διαδραματίσουν έναν ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή του DTT, επιβλήθηκαν πολύ λίγες υποχρεώσεις έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι οι σταθμοί 18

19 θα εκτελέσουν το στόχο τους. Είναι ενδιαφέρον επίσης να σημειωθεί ότι κάποιες χώρες που δεν επέβαλαν μια ελάχιστη κάλυψη ή άλλες προδιαγραφές όταν αδειοδοτούσαν τη χωρητικότητα σκέφτονται να θεσπίσουν κάποιο μέτρο σύντομα. Ρόλος των επίγειων εμπορικών σταθμών Όπως αντιτάσσεται σ αυτό που συμβαίνει με τους σταθμούς δημόσιων υπηρεσιών, οι πληροφορίες δείχνουν ότι η χωρητικότητα στις περισσότερες περιπτώσεις εκχωρείται στους εμπορικούς σταθμούς ανά κανάλι κι όχι ανά πολυπλεξία αυτό σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις παραχωρείται στους εμπορικούς σταθμούς εύρος ζώνης ή πρόσβαση στο δίκτυο μόνο για κανάλια που επιλέγονται ξεχωριστά μέσω δημόσιων διαδικασιών επιλογής (διαγωνισμοί) και έχουν γι αυτό το λόγο μικρότερη ελευθερία από τους δημόσιους σταθμούς για τη χρήση της χωρητικότητάς τους. Κατά συνέπεια, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εμπορικοί σταθμοί ενεργούν μόνο ως προμηθευτές περιεχομένου και, με λίγες εξαιρέσεις (Ολλανδία, Ιταλία, Νορβηγία, Σλοβακία), δεν διαχειρίζονται πλατφόρμες. Εκτός από λίγες περιπτώσεις, στους εμπορικούς σταθμούς παραχωρείται ένας λιγότερο σημαντικός ρόλος απ ότι στους δημόσιους στη διαδικασία της ψηφιακής μεταστροφής. Εντούτοις σε μερικές περιπτώσεις έχει επιβληθεί η υποχρεωτική ημερομηνία έναρξης (Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία, Ισπανία) ή έχει επιτευχθεί μια συμφωνία άλλου είδους. Η ημερομηνία έναρξης θεωρήθηκε σε πολλές χώρες σαν βασική ρυθμιστική απόφαση καθώς οι εμπορικοί σταθμοί, που ήδη εκπέμπουν στο αναλογικό δίκτυο, μπορεί να θεωρήσουν την ταυτόχρονη εκπομπή σαν ένα κόστος που δεν συνδέεται με ένα άμεσο έσοδο και να ωθηθούν στην απόφαση να αναβάλλουν την εκπομπή των καναλιών τους στο DTT για αργότερα. Αυτό στη συνέχεια θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην έκκληση για διάταξη των καναλιών και να δημιουργήσει μια καθυστέρηση στην απορρόφηση της πλατφόρμας. Αυτό ίσως εξηγεί το γιατί, αν και η κυβέρνηση/ ρυθμιστικοί φορείς φαίνονται να διατηρούν έναν πιο αδύναμο ρόλο απ ότι οι εμπορικοί σταθμοί, σε ότι αφορά την ανάπτυξη των πλατφόρμων DTT, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ήδη εισαχθεί ρυθμίσεις έτσι ώστε να αποφευχθεί η καθυστέρηση ή άλλα πιθανά εμπόδια στην έναρξη του DTT που να οφείλονται στους διαχειριστές. Το ρυθμιστικό μοντέλο που επιλέχθηκε από τις διάφορες χώρες για την κατανομή της ψηφιακής χωρητικότητας (φάσμα) θεωρείται επίσης σαν ένας παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη του DTT. Διάφορες ρυθμιστικές προσεγγίσεις έχουν υιοθετηθεί: στις περισσότερες περιπτώσεις (Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Ιρλανδία, Λιθουανία ) η χωρητικότητα κατανέμεται σε έναν ή περισσότερους 19

20 διαχειριστές δικτύου/ πολυπλεξίας. Σε άλλες περιπτώσεις (Σουηδία και Φινλανδία) η χωρητικότητα κατανέμεται απευθείας στα κανάλια. Προκειμένου να αξιολογήσει το ρυθμιστικό μοντέλο εν τούτοις, αυτό που φαίνεται να είναι σημαντικό, εκτός απ το σε ποιον εκχωρήθηκε η χωρητικότητα, είναι και το πως ρυθμίζεται η πρόσβαση σε αυτή τη χωρητικότητα. Δύο διαφορετικές ρυθμιστικές προσεγγίσεις φαίνεται να υπάρχουν: σε μια πρώτη ομάδα χωρών (π.χ. Φινλανδία, Γερμανία, Σουηδία) η διάταξη των καναλιών προκύπτει από μία επιλογή που γίνεται κατευθείαν από το ρυθμιστικό φορέα/ κυβέρνηση μέσω δημόσιων διαδικασιών που είναι παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται στο αναλογικό περιβάλλον σ αυτή την περίπτωση ανεξάρτητα απ το αν οι συχνότητες διατίθενται άμεσα στους σταθμούς ή στους διαχειριστές του δικτύου, η διάταξη των καναλιών που έχουν πρόσβαση στη χωρητικότητα προκαθορίζεται από την κυβέρνηση/ ρυθμιστικό φορέα. Σε μια δεύτερη ομάδα χωρών (Ιταλία. Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία) η χωρητικότητα διαχειρίζεται εξολοκλήρου από ένα διαχειριστή δικτύου/ πολυπλεξίας που είναι σχετικά ελεύθερος να τη χρησιμοποιήσει και να καθορίσει τη διάταξη των καναλιών. Σ αυτήν την περίπτωση τίθενται κάποιοι περιορισμοί (πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα εκχωρηθεί χωρητικότητα σε ειδικές κατηγορίες σταθμών κ.α.) με σκοπό τη διατήρηση κάποιων στόχων δημοσίου ενδιαφέροντος όπως είναι η ποικιλία και ο πλουραλισμός. Σε ότι αφορά τη δομή της προσφοράς και το επιχειρησιακό μοντέλο, διακρίνονται δύο διαφορετικά μοντέλα του DTT: ένα μοντέλο "δωρεάν διανομής", στο οποίο το DTT θεωρείται σαν μια τεχνολογικά προηγμένη έκδοση της προσφοράς αναλογικής τηλεόρασης, κι έτσι στοχεύει στην κάλυψη σχεδόν όλου του πληθυσμού με μια βελτιωμένη διάταξη και ορισμένες επιπρόσθετες υπηρεσίες ένα μοντέλο "βασισμένο στη συνδρομή", στο οποίο το DTT αντιμετωπίζεται σαν μια εναλλακτική/ συμπληρωματική τηλεοπτική προσφορά σε αυτές που παρέχονται από την καλωδιακή και τη δορυφορική. Αυτό το μοντέλο υιοθετήθηκε από μερικές χώρες επίσης, σαν ένας τρόπος για να ισχυροποιήσουν τον "εθνικό" χαρακτήρα της επίγειας εκπομπής ενάντια στον αυξανόμενο αριθμό των ξένων δορυφορικών/ καλωδιακών τηλεοπτικών καναλιών (χώρες Βόρειου Ευρώπης, Ολλανδία) Μέτρα στρατηγικής που εισήχθησαν για να υποστηρίξουν τη διείσδυση του DTT Ένα σημαντικό μέρος της έρευνας στοχεύει στην αποτίμηση των στρατηγικών που εισήχθησαν σε διάφορες χώρες για την υποστήριξη της ανάπτυξης του DTT. Γενικά, η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι μόνο σε λίγες χώρες έχουν υιοθετηθεί στρατηγικά μέτρα όσον αφορά τη ζήτηση, με στόχο να υποστηριχθεί η εξάπλωση των δεκτών στα νοικοκυριά. Ανάμεσά τους μόνο στην Ιταλία εισήχθησαν δημόσιες επιχορηγήσεις (150 για κάθε MHP interactive δέκτη), ενώ 20

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Τηλέμαχου Χυτήρη στο Συνέδριο της ΕΕΤΤ

Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Τηλέμαχου Χυτήρη στο Συνέδριο της ΕΕΤΤ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2011 Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Τηλέμαχου Χυτήρη στο Συνέδριο της ΕΕΤΤ Η ψηφιακή τηλεόραση αποτελεί μια πραγματικότητα για την Ελλάδα. Ήδη σήμερα, με τη συντονισμένη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Γενικές πληροφορίες

ΑΤΤΙΚΗ. Γενικές πληροφορίες ΑΤΤΙΚΗ Γενικές πληροφορίες Την 1 η Αυγούστου 2014, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια τηλεθεατές στην Αττική, τον Αργοσαρωνικό, την κεντρική και νότια Εύβοια, αλλά και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013 Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σελίδα 1. Κύρια Πορίσματα 2 2. Ανάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Περιεχόμενα Τι αλλάζει στην Τηλεόραση; Πλεονεκτήματα ΨΤ Τι παραμένει το ίδιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

10 ο Greek ICT Forum. Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αθήνα Οκτώβριος 2008

10 ο Greek ICT Forum. Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αθήνα Οκτώβριος 2008 10 ο Greek ICT Forum Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αθήνα Οκτώβριος 2008 Μιχάλης Ταμήλος Δήμαρχος Τρικκαίων Η παρούσα κατάσταση ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Μία Έρευνα της Manpower Q Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q/ Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής ραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q 25 Ελλάδα Προοπτικές Απασχόλησης Η Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης κατά το Α Τρίμηνο του 25 πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο!

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο! επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο /μήνα για 1 χρόνο! 2 ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο! επιχειρηματικό για ευέλικτη επικοινωνία, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q2 2012

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q2 2012 Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q2 2012 Q2/12 Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 31 Μαρτίου 2014 Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών Nova 3Play συνεχίστηκε και στο 4 ο τρίμηνο του 2013 με αποτέλεσμα στο τέλος Δεκεμβρίου οι συνολικές συνδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα Εξουσιοδοτηµένων Εγκαταστατών της PROINSO ξεπέρασε τις 2.000 συµβεβληµένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο Εδραιώνοντας έτσι την ηγετική της θέση διεθνώς Από την έναρξή του το 2010, συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Παύλου Μελά 5 Τ.Κ. 65403 Τηλ.: 2510224436 2510222289 FAX : 2510228364 e mail: dskaval@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογών Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ανάπτυξη εφαρμογών Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε Ελλάδα και Ευρώπη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μέλος European Small Hydropower Association Ανάπτυξη εφαρμογών Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κώστας Βασιλικός Αντιπρόεδρος ΕΣΜΥΕ 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω για την Ευρώπη

Μαθαίνω για την Ευρώπη Όνομα: ΤΑΞΗ: Β 3 Μαθαίνω για την Ευρώπη Η Ευρώπη είναι μια από τις πέντε ηπείρους. Άσκηση: Βάλε σε κύκλο την Ευρώπη στον πιο πάνω χάρτη. Ο μύθος της Ευρώπης Κάποτε στη Φοινίκη, τη σημερινή Συρία, ζούσε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2011. Μία Έρευνα της Manpower

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2011. Μία Έρευνα της Manpower Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 11 Μία Έρευνα της Manpower Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ «Sony BRAVIA» 1. Διοργανώτρια εταιρεία για τη Δραστηριότητα προώθησης Sony BRAVIA («Δραστηριότητα προώθησης») είναι η Home Entertainment & Sound Europe, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q1 2014. Μία Έρευνα της Manpower

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q1 2014. Μία Έρευνα της Manpower Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q1 2014 Μία Έρευνα της Manpower Q1/14 Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η εθνική άμυνα σε όλο τον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει ευρεία γκάμα απειλών και προκλήσεων

Η εθνική άμυνα σε όλο τον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει ευρεία γκάμα απειλών και προκλήσεων Δελτίο Τύπου Ημερομηνία: 10 Νοεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Η εθνική άμυνα σε όλο τον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις.

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Η εταιρεία Η Enerlogos, από τις λέξεις «ενέργεια» και «λόγος», είναι η πρώτη εξειδικευµένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών γλωσσικής υποστήριξης και επικοινωνίας για τους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα