Communications Meet e-healthe. Δημήτρης Τσόπελας Προϊστάμενος Εμπορικής Ανάπτυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Communications Meet e-healthe. Δημήτρης Τσόπελας Προϊστάμενος Εμπορικής Ανάπτυξης"

Transcript

1 Communications Meet e-healthe Δημήτρης Τσόπελας Προϊστάμενος Εμπορικής Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Εταιρικών και Επιχειρησιακών Πελατών

2 ehealth Απαραίτητη δραστηριοποίηση

3 ehealth Απαραίτητη δραστηριοποίηση

4 ehealth Απαραίτητη δραστηριοποίηση αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, λόγω γηράσκοντος πληθυσμού To 2051 ποσοστό περίπου 40% του πληθυσμού της Ένωσης θα είναι άνω των 65 ετών

5 ehealth Απαραίτητη δραστηριοποίηση αυξανόμενες προσδοκίες των πολιτών που επιθυμούν να έχουν την καλύτερη δυνατή περίθαλψη με ταυτόχρονη επίτευξη περιορισμού των ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση σε καλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας

6 ehealth Μέγεθος Αγοράς Ο τομέας τομέας της της υγείας υγείας στην στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωση (ΕΕ), (ΕΕ), απασχολεί απασχολεί σχεδόν σχεδόν το το 10% 10% του του συνολικού συνολικού εργατικού εργατικού δυναμικού δυναμικού και και αντιστοιχεί αντιστοιχεί σε σε σχεδόν σχεδόν το το 9% 9% του του ακαθάριστου ακαθάριστου εγχώριου εγχώριου προϊόντος προϊόντος (ΑΕΠ). (ΑΕΠ). Οι Οι δαπάνες δαπάνες για για την την υγεία υγεία αυξάνονται αυξάνονται ταχύτατα ταχύτατα ενώ ενώ εκτιμάται εκτιμάται να να φθάσουν φθάσουν το το 16% 16% του του ΑΕΠ ΑΕΠ έως έως το το στις στις χώρες χώρες του του ΟΟΣΑ. ΟΟΣΑ.

7 ehealth Μέγεθος Αγοράς Κατηγοριοποίηση Κατηγοριοποίηση Αγοράς Αγοράς Markets in 2008 (%) SUNCS 71.60% Secondary Usage Non-clinical Systems IHCIN Integrated Health Clinical Information Networks CIS Clinical Information Systems 5.00% 22.50% Telemedicine 0.90%

8 ehealth ΣημαντικήΑνάπτυξησεόλουςτουςΤομείς Οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν σταθερή ετήσια αύξηση έως το 2014 της τάξεως του 4%, ενώ από το 2014, η ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή, αναμένει διψήφια ετήσιααύξησητηςτάξεωςτου11%. Ήδη από το 2007, η ΕΕ είχε κατατάξει την αγορά ηλεκτρονικής υγείας ως μία από τις έξι πρωτοπόρες αγορές, δηλαδή ένα ιδιαίτερα ελπιδοφόρο τομέα της οικονομίας, ελπίζοντας σε νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν έως το 2020.

9 ehealth E-Health και OTE Ο Όμιλος του τουοτε ΟΤΕμπορεί να ναστηρίξει ένα έναεπιτυχές ηλεκτρονικό σύστημα υγείας σε σεόλα όλατα ταεπίπεδα, συνδέονταςτουςφορείςπαροχής υγειονομικής περίθαλψης και καιτις τιςεπιμέρους κλινικές, ιατρούς και καιφαρμακεία σε σεόλη όλητην τηνελλάδα. Οφέλη Συνεργασίες Ομίλου, Εμπειρία Εφαρμογών Κάλυψη συνολικού πληθυσμού χώρας Αξιόπιστοι Συνεργάτες Τεχνολογικές Λύσεις που εγγυώνται εξοικονόμηση κόστους Ασφαλές και Γρήγορο Δίκτυο

10 ΠΥΛΩΝΕΣ της Πρότασης ΟΤΕ Staff Patients - Relatives DATA CENTER TELECOMS NETWORK HARDWARE SYSTEMS STORAGE Printers - Scanners ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Picture Archive Communicatio ns Systems (PACS) HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS (appointment scheduling, patient data management, work schedule management and other administrative tasks surrounding health) Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφάλεια Αρχειοθέτηση Asset tracking Condition Monitoring Applications Workflows ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ NURSE Connect CONFERENCE & ALARMING REMOTE DOCTOR ΑΜΕΑ INFOTAINMENT ΕΝΤΕΡΤΑΙΝΜΕΝΤ Crisis Management (Scenario) CLOUD SECURITY 10 CUSTOM ΑPPS ΓΕΦΥΡΕΣ - MIDDLEWARE ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

11 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 1. Δομημένη Καλωδίωση Πολυπληθής Ομάδα Εξειδικευμένων Μηχανικών Συνεργασία με Άριστους Κατασκευαστές 2. Data Center Εμπειρία λειτουργίας Πιστοποιημένες Εγκαταστάσεις 3. Δίκτυα (WAN, LAN, WIFI) Πανελλαδική κάλυψη Πιστοποιημένοι Μηχανικοί 4. Printing Services Εξειδικευμένες Λύσεις Μείωση Κόστους 5. Ψηφιακή Κλίνη

12 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1.Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση 2.Καρτέλα Ασθενή 3.Asset Management 4.Human Recources 5. Crisis Management (Scenario) 6.Ψηφιοποίηση 7.Αρχειοθέτηση 8. Condition Monitoring Ανάπτυξη των εφαρμογών σε ανοικτές πλατφόρμες, SAP, Microsoft κλπ

13 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Clinical Services Covers hospital-specific primary processes from the admission to the discharge of the patient Clinical Information Systems E Health Connect SBMeds 2. Telematic Services Provides the secure IP network components and infrastructure for healthcare and as the strategic assumption for further offerings within the area of Tele- Medicine Τηλεδιάγνωση Τηλεακτινολογία Τηλεκαρδιολογία Τηλεπαθολογία Τηλεχειρουργική Τηλεϊατρική για υποτήριξη διακομιστικών σταθμών 3. Health Insurance Services Plan, build and run of a platform to optimize procurement, logistic & clearing for re-use of re- useable utilities of care Διαχείριση των εισπρακτέων λογαριασμών Ροές Εργασίας Επαλήθευση Διεύθυνσης Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγγράφων Υπηρεσίες CallCenter Ηλεκτρονικές Διαδικασίες Πληρωμής Μείωση Κόστους

14 Λύσεις Multimedia Terminal Ατομικές υπηρεσίες πολυμέσων, απευθείας στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές. Οι ασθενείς αναμένουν πρόσθετες υπηρεσίες - ακόμα και εάν αυτές βασίζονται σε επιπλέον αμοιβή. Πρόσβαση στο Internet Pay-per-View τηλεόραση Μία (1) Υποδομή για όλες τις υπηρεσίες - από κλήση νοσοκόμας μέχρι pay-per-view TV. Ελεύθερη Επιλογή της γλώσσας διεπαφής. Αυτόματη Χρέωση των υπηρεσιών που αγοράζονται. Πλήρη Ενσωμάτωση των υπηρεσιών με το τηλέφωνο. Triple Play σε επίπεδο IP

15 Λύσεις Wireless Intelligent Network (WIN) Οι κλινικοί τομείς εφαρμογής/χρήσης Wireless LAN (WLAN) και Radio Frequency Αναγνώρισης (RFID) είναι πρακτικά απεριόριστες: Επισκέψεις με tablet Η/Υ καιpdas. Διαχείριση Φαρμακευτικής Αγωγής και Παρακολούθηση Αίματολογικών Εξετάσεων. Αναγνώριση Ασθενούς, Νοσηλευτική Φροντίδα και Φαρμακευτική Αγωγή. Παρακολούθηση Ασθενών, όπως στις περιπτώσεις Σύγχυσης ή Άνοιας. Παρακολούθηση Πρόσβασης και Παραμονής στο νοσοκομείο. Υπηρεσία Δεδομένων για το προσωπικό του νοσοκομείου, δηλαδή διασύνδεση WiFi συσκευών (Laptops, PDAs, Smart phones) στο εσωτερικό δίκτυο του Νοσοκομείου, από οποιοδήποτε χώρο εντός της περιοχής κάλυψης, με δυνατότητα roaming, δηλαδή απρόσκοπτης επικοινωνίας εν κινήσει. Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους επισκέπτες του Νοσοκομείου, δηλαδή πρόσβαση στο Internet για όλους τους επισκέπτες ή συγγενείς των ασθενών. Radio-frequency identification (RFID) tags, δηλαδή συσκευές στο μέγεθος πιστωτικής κάρτας, που περιλαμβάνουν ενσωματωμένους σένσορες θερμοκρασίας, πίεσης αερίων, καθώς και προγραμματιζόμενα πλήκτρα, που παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τη θέση τους στο χώρο.

16 Λύσεις SBmedS - Το μέλλον της ιατρικής εργασίας To SBmedS (Server-Based Med Solutions) είναι η λύση υποδομής που κάνει όλες τις Ιατρικές Εφαρμογές προσβάσιμες σε όλες τις Τερματικές Συσκευές: Single Sign-On (εγγραφή) για όλες τις εφαρμογές συμπεριλαμβανομένης και της Tηλεφωνίας. Εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις Tερματικές Συσκευές (Η/Υ, φορητοί υπολογιστές, tablet PC, PDA, Smartphones). H Aνεξαρτησία της Yποδομής και η Περιαγωγή επιτρέπουν την Ευέλικτη και Κινητή Χρήση Ολοκλήρωση και συνδυασμός των τυχόν συστημάτων Ελέγχου Ταυτότητας, όπως πχ Smart Cards. Κεντρικοποιημένη Διαχείρηση όλων των εφαρμογών.

17 ΕΡΓΑ

18 ΙΑΣΙΣ (1) Στις αρχές της τρέχουσας Δεκαετίας, οοτε, διαπιστώνοντας τις ανάγκες στο χώρο της υγείας για την αποτελεσματική παροχή μοντέρνων λύσεων νέας γενιάς προς το κοινό, και στα πλαίσια παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών, σχεδίασε και ανέπτυξε καινοτόμα προϊόντα.

19 ΙΑΣΙΣ (2) Δίκτυα ΟΤΕ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Φυσική διασύνδεση του δικτύου ενός νοσοκομείου μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με το σύστημα Γραμμή για τηνυγεία Εξωτ. Ιατρεία Υπηρεσίες Πληροφορικής Μονάδας Υγείας

20 Portal Υγείας (1) Δεδομένης του αυξημένου ρυθμού χρήσης του Διαδικτύου, ο ΟΤΕ, αποφάσισε, σχεδίασε και υλοποίησε τη διαδικτυακή πρόσβαση στα Ιατρεία των ενταγμένων μονάδων υγείας από το ευρύ κοινό μέσω του Portal Υγείας ΟΤΕ (www.healthpages.gr ) Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των πάσης φύσεως δικτύων και υποδομών του ΟΤΕ καθώς και των εξελίξεων στην πληροφορική, είναι η βάση στην επιτυχή λειτουργία των λύσεων/προϊόντων αυτής της μορφής (π.χ. Φωνητικές Πύλες: Γραμμή για την Υγεία 1535 & Γραμμή για την Υγεία 1515). Ευελιξία & καινοτομία στη διαχείριση: Λειτουργούν Κεντρικά. Διαχειρίζονται απομακρυσμένα. Λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Παροχή Υψηλού Επιπέδου Υπηρεσιών. Ομοιογένεια Λειτουργίας.

21 Portal Υγείας (2) Στα πλαίσια της ΕΚΕ το Portal Υγείας ΟΤΕ: Ενημερώνει το χρήστη για θέματα υγείας παρέχοντας Εργαλεία Δομημένης Πληροφορίας και Αναζήτησης Γνώσης όπως η εγκυκλοπαίδεια υγείας. Συμβάλλει στην αναβάθμιση των Φωνητικών Πυλών ΟΤΕ, παραθέτοντας πληροφορίες ιατρείων - κλινικών, σημαντικές για τη διευκόλυνση του κοινού στη Φωνητική κλήση. Καθιστά Ευκολότερη την Επικοινωνία μεταξύ ΟΤΕ και «Μονάδων Υγείας της επικράτειας», μέσω της Περιοχής Ελεγχόμενης Πρόσβασης Χρηστών Μονάδων Υγείας.

22 Ολοκληρωμένη πλατφόρμα επικοινωνίας IP. ΠΕΛΑΤΗΣ: GREIZ DISTRICT HOSPITAL. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου Greiz District, τέθηκε ο θεμέλιος λίθος για το Ψηφιακό Νοσοκομείο του Μέλλοντος. Απαιτήσεις Έργου Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Επικοινωνίας. Ενοποίηση Δικτύου. IP φωνή καθώς και κινητή. Τοποθεσία RFID. Multimedia Σύστημα Πληροφοριών Ασθενούς. Λύση Τερματικά Ασθενούς (τηλεόραση, διαδίκτυο, κλήση νοσοκόμας). WLAN για κινητές επισκέψεις και παρακολούθηση ασθενών. Σύστημα Βιντεοδιάσκεψης. IP-based τεχνολογία. RFID για τη θέση των εργαζομένων, των ασθενών και για απογραφή. Οφέλη Βελτιωμένη Διαχείριση, Περίθαλψη και Επικοινωνία. (1) ένα δίκτυο για όλες τις Εφαρμογές. Νέες Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για το Κρεβάτι του Ασθενούς. Scalable Πλατφόρμα Επικοινωνιών.

23 Ολοκληρωμένο Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα και Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Πελάτης: SES - Spain. Υπηρεσίες Υγείας στους πολίτες της Ισπανίας. Αρ. Χρηστών 2000, με επέκταση σε 8000 χρήστες. Υλοποίηση έργου σε 12 νοσοκομεία με κλίνες έκαστο και σε 104 κέντρα Υγείας. Περιγραφή: Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Νοσοκομειακού Πληροφοριακού Συστήματος με έμφαση στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση στην Πρωτοβάθμια Υγεία. Σε δεύτερη φάση το έργο θα επεκταθεί και σε επιπλέον δραστηριότητες Υγείας με έμφαση άτομα με ειδικές ανάγκες.

24 Ηλεκτρονικό Αρχείο Ασθενούς Πελάτης: Group Vinzenz. Περιγραφή: Σε σύνολο 6 νοσοκομείων του group Vinzenz στη Βιέννη και τη Βόρεια Αυστρία, νοσηλεύονται περισσότεροι από ασθενείς και πάνω από ασθενείς λαμβάνουν ιατρικές υπηρεσίες εκτός νοσοκομείου. Απαιτήσεις: Ολοκληρωμένο Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα για το σύνολο των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου. Απλοποίηση και Ολοκλήρωση των Διαδικασιών των Εγγράφων καθώς και Διαχείριση του Λογιστηρίου. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς. Λύση: Ολοκληρωμένο Ιατρικό Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα. Ενοποίηση Ολοκληρωμένου Νοσοκομειακού Πληροφοριακού Συστήματος με το σύστημα SAP ERP. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν στο σύστημα: Έλεγχος και Διαχείριση Ασθενούς, Διαχείριση Προσωπικού. Σύστημα Ψηφιακής Αρχειοθέτησης Εγγράφων. Σύστημα Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς. Οφέλη: Ολοκλήρωση και ενοποίηση Ιατρικού Πληροφοριακού Συστήματος με το σύστημα ERP MySAP.Com. Ολοκληρωμένο Σύστημα Δεδομένων Ιστορικού Ασθενών. Ασφαλής Ελεγχόμενη (audit-safe) Αποθήκευση Δεδομένων και Εύκολη Πρόσβαση στα Δεδομένα των Ασθενών.

25 PROSPER Χρήση Ηλεκτρονικού αρχείου ασθενούς καθώς και Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση από ιατρούς και ασθενείς. Υλοποίηση έργου στην Γερμανία που αφορά Ηλεκτρονικούς Φακέλους Ασθενών και Ηλεκτρονικές Ιατρικές Συνταγές. Χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική κάρτα Υγείας ενός ασθενούς και την δική του επαγγελματική κάρτα ένας Ιατρός, έχει την δυνατότητα πρόσβασης στα ιατρικά στοιχεία του ασθενούς. Ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς παρέχει στους γιατρούς την διάγνωση και το ιστορικό της θεραπευτικής αγωγής του ασθενούς. Αυτό είναι ένα σημαντικό όφελος, κυρίως σε περιπτώσεις Επείγοντος Περιστατικού. Ο φάκελος παρέχει επίσης πληροφορίες για την φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο επιβλαβών αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών τύπων φαρμακευτικών ουσιών. Επιπλέον γιατροί και ασθενείς μπορούν να αποφύγουν την επανάληψη ιατρικών εξετάσεων. Το αποτέλεσμα είναι η Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας καθώς και η Μείωση του Κόστους των Υπηρεσιών Υγείας. Η υπηρεσία υποστηρίζεται από το Data Center. Οι συνδρομητές χρησιμοποιούν ανεξάρτητες ασφαλείς συνδέσεις στο internet για να προστατευτούν από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης ή της ανάκτησης των πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια του έργου, εκδίδονται κάρτες Υγείας για τους ασφαλισμένους ασθενείς και επαγγελματικές κάρτες Υγείας (HPCs) για τους γιατρούς. Στο ιατρείο τόσο οι ασθενείς όσο και ο Ιατρός χρησιμοποιούν την κάρτα τους (με chip), σε σταθμούς που διαβάζουν/γράφουν και εισάγουν τον προσωπικό τους αριθμό PIN (card readers). Επιπροσθέτως έχει γίνει εγκατάσταση τερματικών ασθενών στα νοσοκομεία. Εκεί οι ασφαλισμένοι ασθενείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κάρτα και το PIN τους για να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα κάθε στιγμή.

26 Συνεργασίες Ομίλου SIEMENS ENTERPRISE NETWORKS

27 Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Η εταιρία. Η SingularLogic αποτελεί τον ισχυρότερο Όμιλο Λογισμικού και Ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής στην Ελλάδα.

Η εταιρία. Η SingularLogic αποτελεί τον ισχυρότερο Όμιλο Λογισμικού και Ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής στην Ελλάδα. Η εταιρία Η SingularLogic αποτελεί τον ισχυρότερο Όμιλο Λογισμικού και Ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής στην Ελλάδα. Ο Όμιλος προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, τόσο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Βέλτιστες Πρακτικές Ηλεκτρονικής Υγείας» Επιβλέπων: Ιωάννης Αποστολάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Εργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ μy/l 91 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΉ Σπουδαστές Μαραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη διαδικτυακής πολυµεσικής εφαρµογής διαχείρισης ιατρικών δεδοµένων για ένα Κέντρο Υγείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθανασία Κουσουρή Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ Οκτώβριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης Ασθενών μέσω mobile εφαρμογών Ανάπτυξη σε πλατφόρμα Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τρόποι Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης Ασθενών μέσω mobile εφαρμογών Ανάπτυξη σε πλατφόρμα Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Τρόποι Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης Ασθενών μέσω mobile

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας.

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΚΟΥΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία & Λύσεις. Trinity Systems

Τεχνολογία & Λύσεις. Trinity Systems Trinity Systems 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Κτίριο: Thermi 1 Τ.Θ. 60715, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη +30 2311 99 99 16 info@trinitysystems.gr http://www.trinitysystems.gr Τεχνολογία & Λύσεις Η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφροντίδα μέσω έξυπνων συσκευών. Μια νέα οπτική γωνία της κατ οίκον νοσηλείας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τηλεφροντίδα μέσω έξυπνων συσκευών. Μια νέα οπτική γωνία της κατ οίκον νοσηλείας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Τηλεφροντίδα μέσω έξυπνων συσκευών. Μια νέα οπτική γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά χαρακτηριστικά Σχεδίασης Συστήµατος ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙI.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η αρχιτεκτονική του συστήµατος [9] το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί: σε περιπτώσεις επειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή ιατρική πληροφορία και ηλεκτρονική υγεία

Διαδικτυακή ιατρική πληροφορία και ηλεκτρονική υγεία 27 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαδικτυακή ιατρική πληροφορία και ηλεκτρονική υγεία Δ. Παπαδοπούλου 1, Α. Πέτσα 2 1 Νοσηλεύτρια, Χειρουργική Ειδικότητα, MSc in Health Management, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο», 2Ειδικευόμενη ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Βαλσαμά Μαρία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Βαλσαμά Μαρία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Βαλσαμά Μαρία ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μαδυτινός Δημήτριος Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Σελίδα 1 από 54 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Α1. Συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ michael.chalaris@glyfada.gr

Διαβάστε περισσότερα

Logistics στην Υγεία. Εφαρμογή στη Διαχείριση Φαρμάκων σε Ψυχιατρική Κλινική. Α. Τσαγκάρης 1, Θ. Τζούρος 2, Π. Κυράτσης 3, Δ.

Logistics στην Υγεία. Εφαρμογή στη Διαχείριση Φαρμάκων σε Ψυχιατρική Κλινική. Α. Τσαγκάρης 1, Θ. Τζούρος 2, Π. Κυράτσης 3, Δ. Logistics στην Υγεία. Εφαρμογή στη Διαχείριση Φαρμάκων σε Ψυχιατρική Κλινική. Α. Τσαγκάρης 1, Θ. Τζούρος 2, Π. Κυράτσης 3, Δ. Τόλης 4 1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας Τι είναι το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον (private cloud); Το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα