ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθερίου Βενιζέλου Ηλιούπολη ΤΗΛ.: FAX:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 236-16341 Ηλιούπολη ΤΗΛ.: 2105233950 FAX: 2105233968 http://www.omke.gr E-Mail: hfd@otenet."

Transcript

1 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθερίου Βενιζέλου Ηλιούπολη ΤΗΛ.: FAX: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΩΦΑ-ΒΑΡΗΚΟΑ ΑΤΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑ ΝΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ / ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΝΟΜΟΥ (Φ.Ε.Κ.) Άδεια οδήγησης Απόφαση Αριθ / / Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 2000/56/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2000 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την άδεια οδήγησης Καθιέρωση της 3 Αναγνώριση Δεκεμβρίου ως Ημέρας Α.Μ.Ε.Α.. Ν / Θέσπιση του θεσμού της κάρτας αναπηρίας και άλλες ΕΣΑΕΑ διατάξεις. (Αναγνώριση ΕΣΑΕΑ) Απασχόληση ΑΜΕΑ Ν / Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και α) προσλήψεις, β) επαύξηση κανονικής άδειας 6 ημέρες Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και (Άρθρο 31: Απασχόληση ΑΜΕΑ Ν / Τροποποίηση - Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ220Α')) Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και Απασχόληση ΑΜΕΑ Ν / (Άρθρο 11: Ρύθμιση θεμάτων του Ν.2643/1998 (ΦΕΚ220Α')) ΑΣΕΠ-τρόπος Απόφαση Αριθ. Καθορισμός τρόπου εξάτασης ατόμων με έλλειψη φυσικών 594/ εξέτασης Κωφών ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2.1/οικ σωματικών δεξιοτήτων (ΑΣΕΠ-τρόπος εξέτασης Κωφών) Συμπλήρωση της αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2.1/οικ.10344/ ΑΣΕΠ-τρόπος Απόφαση Αριθ. (ΦΕΚ 594/τευχ.Β'/ ) απόφασης περί Καθορισμού 619/ εξέτασης Κωφών ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2.1/οικ τρόπου εξάτασης ατόμων με έλλειψη φυσικών σωματικών (ΑΣΕΠ-τρόπος εξέτασης Κωφών) δεξιοτήτων Εκπαίδευση Ν / Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και. Εκπαίδευση Απόφαση 259/ Εκπαίδευση Ν / Εκπαίδευση Ν / Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές Εισαγωγή άνευ εξετάσεων σε ΑΕΙ ΤΕΙ 3% επί του συνολικού κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του αριθμού εισακτέων ν.2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2909/200 Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και μετεγγραφές φοιτητών (1% αριθμού εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής των οποίων ένας ή και οι δύο γονείς είναι ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) Page 1 of 5

2 Εκπαίδευση Απόφαση 1545/ Εκπαίδευση Ν / Εκπαίδευση Αριθ.Φ 152/Β6/ / Συμπλήρωση της υπ'αριθμ.95914/γ6/ (ΦΕΚ καθορισμος οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού, ειδικού 1397/τα.Β'/ ) κοινής υπουργικής απόφασης "Ίδρυση, εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητιού προσωπικού στις Προαγωγή και Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής ιδρυθείσες σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής στις εγκαταστασεις (ΣΜΕΑ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" περί καθορισμού του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών. οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού, ειδικού ε Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαίδευτικές ανάγκες Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίοδευση, ορισμός ειδικών κατηγοριών και του τρόπου πρόσβασης τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ιντερνετ - κινητή τηλεφωνία Έκπτωση σε ιντερνετ Έκπτωση σε κινητά Κανονισμός εκτίμησης βαθμού αναπηρίας Παροχή Ιατροφαρμακευτικ ής περίθαλψης σε ανέργους Απόφαση Αριθμ. Οικ / / Β' / Ν / Ν / Λήψη μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι Άτομα με Αναπηρίες Καθορισμός του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας (έκπτωση 16 επί της συνολικής μηνιαίας χρωνοχρέωσης για χρήση υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων - internet) Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηματων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και ('Αρθρο 47: χρήση τηλεφωνίας από άτομα με ειδικές ανάγκες) 159 / Νομικό καθεστώς της ς ς & της τοπικής Ν (άρθρο 3, παρ ) ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και Ν / Ρυθμίσεις για θέματα του ευρύτερου τομέα των μέσων (άρθρο 7, παρ. 3) ενημέρωσης 7λεπτο στην TV Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και Υπουργική Απόφαση Φ21/ / Κανονισμός εκτίμησης βαθμού αναπηρίας. Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Ν / (Παροχή Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους) Εργασίας και. Page 2 of 5 έκπτωση 18 τον μήνα για χρηση INTERNET σε Κωφά άτομα & έκπτωση 50% στην αποστολή και λήψη SMS από Κωφά άτομα με αναπηρία 50% και άνω (ενηλικοι & ανήλικοι) έκπτωση 16 τον μήνα για χρηση INTERNET σε Κωφά άτομα και σε ανήλικα στο όνομα ενός εκ των γονιών έκπτωση 50% στην αποστολή και λήψη SMS από Κωφά άτομα με αναπηρία 50% και άνω 7λεπτο στην TV & 4 ώρες την εβδομάδα μεταδοση ενημερωτικών εκπομπών υποχρεωτικά με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα Ν / Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/1994 και (μείωση του ωραρίου εργασίας κατά 1 ώρα την ημέρα σε γονεις παιδιών με αναπηρία) Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Ν / Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες (χορήγηση κανονικής άδειας - δικαίωμα ειδικής άδειας) διατάξεις Άρθρο 30, παρ. 8: "Επέκταση μείωσης ωραρίου εργασίας κατά μια ώρα την ημέρα σε όλους τους τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Ν / Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που έχουν αναπηρία 67% και θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών άνω, στους νεφροπαθείς τελικού σταδίου και στους γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρία 67% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρεί, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους"

3 Προγράμματα Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής διερμηνείας στην Ν / Φροντίδας και (Άρθρο 15: Προγράμματα προγράμματα διερμηνείας ΕΝΓ ΕΝΓ διερμηνείας στην ΕΝΓ) Υπουργικές Αποφάσεις Δ3β/423/73, 56/80, Γ4β/1904/84 Χορήγηση Προνοιακού Επιδόματος σε Κωφούς Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Άτομα με Απόφαση 134 Β' / Αναπηρίες για τα έτη 2004,2005,2006 και 2007 Απόφαση Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Άτομα με 931 / Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ Αναπηρίες για τα έτη 2008,2009,2010 και 2011 Ορισμός διευκολύνσεων που παρέχονται από τους κάθε είδους εργασίες Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στα αιρετά μέλη των Συνδικαλιστικές Π.Δ / Διοικήσεων των πιο πάνω αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων άδειες Ατόμων με Αναπηρίες για την αποτελεσματική άσκηση των συνδικαλιστικές άδειες καθηκόντων τους Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες ΟΓΑ -συντάξεις Ν / διατάξεις (Άρθρο 6: Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας) ΟΓΑ - συντάξεις Π.Δ. 334/88, άρθρο 4 Προσαύξηση σύνταξης λόγω απολύτου Αναπηρίας σε ασφαλισμένους στον ΟΓΑ Συνταξιοδοτικά Ν / Συνταξιοδοτικά Ν / Συνταξιοδοτικά Ν / Υπαίθριο Εμπόριο Ν / Θεματα Κοινωνικής ασφάλισης και (άρθρο 5: Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων ατόμων με αναπηρίες) Υπαίθριο Εμπόριο Π.Δ / Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου) θέματα κοινωνικής ασφάλισης (μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, σύζυγοι αναπήρων με 80% και άνω (δέκα έτη έγγαμο βίο) ασφαλισμένοι σε φορείς ασφάλισης Υπ. Εργ. & Κοιν. Ασφ ημέρες ή 25 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής Άρθρο 61 : Μητέρες ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηράς Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών 67% και άνω, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% και Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον 10ετή έγγαμο βίο, θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, Κοινωνικής Προστασίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Διοικητική και οραγνωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλσιτκές διατάξεις Τροποποίηση του Ν.2323/1995 "Υπάιθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις" και Αρθρο 140 : Το δικαίωμα συνταξιοδότησης με 25 χρόνια ασφάλισης ή 7500 ένσημα μπορεί να ασκηθεί από τον ασφαλισμένο πατέρα αν η ασφαλισμένη μητερα δεν το ασκήσει ή έχει αποβιώσει Ο.Π.Α.Δ. Αριθ. Οικ.2/7029/ / Ο.Π.Α.Δ. 578/ Νέος κανονισμός Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ'αριθμ.οικ2/7029/0094/ κοινής υπουργικής απόφασης "Νέος Κανονισμός Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου "(ΟΠΑΔ) ΦΕΚ 213 τα.β' α) δικαίωμα τέκνων με αναπηρία 67% κα άνω άμεσα ασφαλισμένων να διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών από ΟΠΑΔ, β) επιχορήγηση για αγορά ακουστικών, γ) χορήγηση επιδόματος για λογοθεραπεία, δ) δωρεάν χορήγηση ανολογικού ρολογιού Page 3 of 5

4 Φορολογικά N / Αθλητισμός 179/ Διακρίσεις Ν / Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων και Παροχή οικονομικής επιβράβευης σε διακρινόμενους κωφούς αθλητές και προπονητές Για περιπτώσεις έκτατκης ανάγκης (Άμεση Δράση - ΕΚΑΒ - Πυροσβεστική) οι Κωφοί μπορεί να απευθύνονται με sms στο 100 Για οδική βοήθεια μπορούν να απευθύνονται με sms: α) ΕΛΠΑ στο Εφαρμογή της αρχής ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού Άρθρο 2: αυξηση του αφορολόγητου στα 2400 Άρθρο 4: Αφαίρεση ποσού 1500 από καθαρά κέρδη επιχειρήσεων για κάθε ΑμεΑ που απασχολούν Άρθρο 16: Άυξηση αφορολόγητου για αγορά α' κατοικίας σε 90τ.μ. α) Οικονομική επιβράβευση, β) διορισμός στο δημόσιο κωφών αθλητών που διακρίνονται σε σε Ευρωπαϊκά ή Παγκόσμια πρωταθλήματα Κωφών) Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) Κάρτες μετακινήσεων ΑμεΑ Μείωση δημοτικών φόρων ή τελών Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις Ν / Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν / Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις Προσληψεις Ν / Οι λεπτομέρειες καθορίζονται με τις κατ'έτος υπουργικές αποφάσεις Οι λεπτομέρειες καθορίζονται με τις κατ'έτος υπουργικές αποφάσεις Σύσταση Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις Άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια Δωρεάν μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς του τόπου διαμονής και 50% έκπτωση στα υπεραστικά ΚΤΕΛ & ΟΣΕ Άρθρο 202, παρ. 3: Μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μεχρι το 50% ή η απαλλαγή από αυτούς για τους άπορους, τα ΑμεΑ και πολύτεκνους. Άρθρο 29: Προσληψη ιατρών ειδικευμένων, οδοντιάτρων και αποφοίτων όλων των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΤΕΕ των ειδικοτήτων νοσηλευτών, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, κοινωνικών λειτουργών, φυσικοθεραπευτών, φαρμακοποιών, ψυχολόγων και βιολόγω Πρόγραμμα διερμηνείας ΕΝΓ Πρόγραμμα διερμηνείας ΕΝΓ Δικαίωμα ειδικής άδειας Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου από ΑμεΑ Π3β/Φ.ΘΕΣΜ./οικ / Π3β/Φ.ΘΕΣΜ./οικ / Ν / Ν / Ανάθεση εκπόνησης προγραμμάτων διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα Διαδικασία εφαρμογής προγραμμάτων διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολεμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Page 4 of 5

5 Έκτακτο Επίδομα Κοινωνικής Συνοχής Ν / Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις Άρθρο 90: Έκτακτο Επίδομα Κοινωνικής Συνοχής: Χορηγείται έκτακτη αφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους κατά την 22α Ιανουαρίου 2009 πάσης φύσεως συνταξιούχους στους οποίους καταβάλλεται ΕΚΑΣ, στους συνταξιούχους του ΟΓΑ, στα άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που λαμβάνουν το διατροφικό επίδομα, καθώς και στα άτομα με αναπηρία έμμεσα ασφαλισμένα ή ανασφάλιστα, εφόσον λαμβάνουν τα προνοιακά επιδόματα της υπ' αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 931 Β') των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργους. Μετακινήσεις μαθητών ΑμεΑ Ν / Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και Άρθρο 26: Μετακινήσεις μαθητών ΑμεΑ: 1.Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α') αντικαθίστανται ως ακολούθως: "6. Η μεταφορά μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές αναγκες, κατά την έννοια του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, διενεργείται είτε με κοινά δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων που ανήκουν στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή είτε με μισθωμένα μεταφορικά μέσα που πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση της μίσθωσης επιτρέπεται στις οικείες Σχολικές Επιτροπές να αναθέτουν απευθείας τη μεταφορά των μαθητών αυτών σε ιδιώτες ή εταιρείες παροχής μεταφορικών ή άλλων υπηρεσιών, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα." 2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α') προστίθεται νέο εδάφιο, ως ακολούθως: "Μέχρι την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων οδηγών και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑΕ επιτρέπεται η, κατα παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, σύναψη απο τις οικείες Σχολικές Επιτροπές σχετικών συμβάσεων για την μεταφορά και συνοδεία των προαναφερόμενων μαθητών." Page 5 of 5

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Έννοια μισθού 22 2. Παροχές σε είδος - Μισθός 22 3. Αναγωγή μηνιαίου μισθού σε ημερομίσθιο - ωρομίσθιο 23 4. Αναγωγή ημερομισθίου σε μηνιαίο μισθό 23 5. Καταβαλλόμενες αποδοχές 24 6. Τακτικές αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα»

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα» Πρόλογος Τόσα χρόνια όλοι δυστυχώς εκπαιδευτήκαμε να λειτουργούμε ως μονάδες. Το δύσκολο πια είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Η ομάδα, η ένωση. Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως στέκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.) Άρθρο 1 Ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία

Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία ΑΘΗΝΑ 2007 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για τη Σύνταξη του Οδηγού του Πολίτη με Αναπηρία Βασιλείου Ευαγγελία, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚA ΟΜΑΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚA ΟΜΑΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚA ΟΜΑΔΩΝ ΑμεΑ Χρήστες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Μετανάστες Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών Επιμέλεια Κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία

Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία Το εξώφυλλο κοσμούν έργα των: Αλ. Μητσάκου, Ε.Γ.Ν.Υ.Α. -ΣΤΕΓΗ Λευτ. Φιλιππίδη, Κέντρο ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Γεωρ. Ξανθόπουλου, Σωματείο «Παναγία η Γλυκοφιλούσα»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Μέτρα για την ανακούφιση

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 8. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε γονέα που είναι μοναδικός

Για κάθε γονέα που είναι μοναδικός Για κάθε γονέα που είναι μοναδικός Μονογονεϊκή οικογένεια 2007 Είσαι μονογονέας; Δεν είσαι μόνος! Αν μεγαλώνετε μόνοι σας το παιδί ή τα παιδιά σας, δε χρειάζεται και να νιώθετε μόνοι. Η Πολιτεία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 22 Αυγούστου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537

Ανακοινώνει. ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»( 50) ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537 Πληροφορίες: Δέσπ. Κοντορίζου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 29 Μαΐου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 29 19 Φεβρουαρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3748 Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα