«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ"

Transcript

1 «ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 1

2 Ταυτότητα της έρευνας Νοµός : Ροδόπης είγµα : 650 Ηµεροµηνίες διεξαγωγής : 01/02/ /02/2007 Τύπος έρευνας : Τηλεφωνική έρευνα µε τη χρήση του ειδικού συστήµατος τηλεφωνικών Συνεντεύξεων. Το δείγµα των περιοχών κατανέµεται στο Νοµό λαµβάνοντας υπ όψη πλήρως την αναλογική αντιπροσωπευτικότητα ως προς την αστικότητα και τα πληθυσµιακά χαρακτηριστικά. Ως προς το φύλο και την ηλικία τηρούνται ποσοστώσεις µε βάση τα στοιχεία της απογραφής από την ΕΣΥΕ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΟΘΟΣ : Ακολουθήθηκε η διαδικασία της τυχαίας επιλογής τηλεφωνικών αριθµών- (random dialing). ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ : Η έρευνα διεξήχθη σύµφωνα µε τους κανόνες δεοντολογίας που ορίζουν ο ΣΕ ΕΑ, η WAPOR & η ΕSOMAR, µέλος των οποίων είναι οι τρεις εταιρείες που συνιστούν την Κοινοπραξία. ειγµατοληψία : Στρωµατοποιηµένη, µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου Πληθυσµός Νοµού Ροδόπης : άτοµα Φύλο : Άνδρες (48,6%) Γυναίκες (51,4%) Ηλικία : 15+ Σταθµίσεις : Φύλο, Ηλικία, Περιοχή κατοικίας, σύµφωνα µε ΕΣΥΕ (απογραφή 2001) Στατιστικά σφάλµατα :3,8% Ελάχιστη βάση ανάλυσης :60 Συνολικός αριθµός απασχολούµενων ερευνητών & ελεγκτών : Ερευνητές : 79, Ελεγκτές : 9 2

3 Γενική Εµπιστοσύνη σε ΜΜΕ (Νοµός Ροδόπης) Σκεπτόµενοι την ενηµέρωση σας συνολικά, θα σας διαβάσω τέσσερις βασικές πηγές ενηµέρωσης και θα ήθελα να τις βάλετε σε σειρά ξεκινώντας από αυτήν που εµπιστεύεστε περισσότερο για την ενηµέρωση σας σε πολιτικά και διεθνή θέµατα και καταλήγοντας σε αυτήν που εµπιστεύεστε λιγότερο. 90% ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 80% 71,0% 70% 60% Τηλεόραση 50% 40% Εθνικές εφηµερίδες Ραδιόφωνο Τοπικές εφηµερίδες 30% 20% 10% 14,7% 6,5% 4,0% 3,8% εν έχουν γνώµη 0% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) 3

4 Γενική ικανοποίηση από ποιότητα ενηµέρωσης MME Νοµού Ροδόπης Γενικά πόσο ικανοποιηµένος/η αισθάνεστε από την ποιότητα της ενηµέρωσης που παρέχουν οι Εφηµερίδες και οι Ραδιοφωνικοί & Τηλεοπτικοί σταθµοί του Νοµού; Εφηµερίδες 5,1% 34,0% 39,7% 4,0% 17,2% Μ.Ο.: 2.69 Πολύ ικανοποιηµένοι Αρκετά ικανοποιηµένοι Ραδιοφωνικοί & Τηλεοπτικοί σταθµοί 6,3% 21,2% 6,1% Λίγο ικανοποιηµένοι Καθόλου ικανοποιηµένοι Γ/ Α 41,6% 24,8% Μ.Ο.: 2.61 Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) 4

5 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟ ΟΠΗΣ 5

6 Αθροιστική αναγνωσιµότητα τριµήνου ηµερήσιου τοπικού τύπου (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο) Νοµού Ροδόπης 70,0% 58,5% 60,0% 50,0% 40,0% Αθροιστική 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) Μ.Ο.: 2.03 Εφηµερίδες 6

7 Αθροιστική αναγνωσιµότητα τριµήνου ηµερήσιου τοπικού τύπου (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο) Νοµού Ροδόπης Θα σας διαβάσω µια σειρά από καθηµερινές τοπικές εφηµερίδες που εκδίδονται στο νοµό σας και θέλω να µου πείτε για κάθε µία από αυτές, αν την έχετε διαβάσει ή ξεφυλλίσει για τουλάχιστον 2 το τελευταίο τρίµηνο 0% 10% 20% 30% 40% 50% ΧΡΟΝΟΣ 43,6% ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 41,3% ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ 18,6% ΠΑΤΡΙ Α 15,8% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) 7

8 Αθροιστική αναγνωσιµότητα τριµήνου ηµερήσιου τοπικού τύπου (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο) Νοµού Ροδόπης Προβολές στον πληθυσµό 15 ετών και άνω Πληθυσµός Νοµού Ροδόπης, 15 ετών και άνω: άτοµα Προβολή στον πληθυσµό 15 ετών και άνω 95% ιάστηµα Εµπιστοσύνης Κάτω φράγµα Άνω φράγµα ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΠΑΤΡΙ Α

9 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ Νοµού Ροδόπης (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο) Πόσο συχνά διαβάζετε την εφηµερίδα... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΧΡΟΝΟΣ 26,1% 6,8% 15,2% 22,9% 11,0% 11,0% 0,4% 6,7% 5-7 µέρες/εβδοµάδα 4-5 µέρες/εβδοµάδα 2-3 µέρες/εβδοµάδα 1 µέρα/εβδοµάδα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 22,7% 5,2% 21,2% 23,9% 8,9% 13,9% 3,4% 0,8% 2-3 φορά/µήνα 1 φορά/µήνα <1 φορά/µήνα Α ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ 20,6% 5,8% 22,3% 22,3% 9,1% 15,0% 4,9% 0,0% ΠΑΤΡΙ Α 14,7% 3,8% 17,5% 23,3% 15,5% 19,3% 4,8% 1,0% Βάση = Αναγνώστες (τριµήνου) κάθε τίτλου 9

10 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ Νοµού Ροδόπης (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο) Πόσο συχνά διαβάζετε την εφηµερίδα... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΧΡΟΝΟΣ 32,9% 38,1% 28,7% 0,4% Υψηλή Μέση Χαµηλή Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 27,9% 45,2% 26,2% 0,8% ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ 26,4% 44,6% 29,0% 0,0% Υψηλή = 4-7 µέρες/εβδοµάδα Μέση = 1-3 µέρες/εβδοµάδα Χαµηλή = < 1 µέρα/εβδοµάδα ΠΑΤΡΙ Α 18,5% 40,8% 39,7% 1,0% Βάση = Αναγνώστες (τριµήνου) κάθε τίτλου 10

11 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους ηµερήσιου τοπικού τύπου Νοµού Ροδόπης (χθες ή την τελευταία φορά που κυκλοφόρησαν) 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 17,1% 20,0% Μέσο Τεύχος 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) Μ.Ο.: 1.41 Εφηµερίδες 11

12 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους ηµερήσιου τοπικού τύπου Νοµού Ροδόπης Πότε την διαβάσατε τελευταία φορά; (Χθες ή την τελευταία φορά που κυκλοφόρησε) 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% ΧΡΟΝΟΣ 10,3% ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 8,9% ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ 3,2% ΠΑΤΡΙ Α 1,7% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) 12

13 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους ηµερήσιου τοπικού τύπου Νοµού Ροδόπης Φύλο και ηλικία Πότε την διαβάσατε τελευταία φορά; (Χθες ή την τελευταία φορά που κυκλοφόρησε) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Σύνολο ερωτηθέντων ΧΡΟΝΟΣ 10,3% 13,3% 7,4% ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 8,9% 9,8% 8,1% ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ 3,2% 3,5% 3,0% ΠΑΤΡΙ Α 1,7% 2,5% 0,9% ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο ερωτηθέντων ΧΡΟΝΟΣ 10,3% 8,3% 12,4% 10,5% ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 8,9% 4,9% 14,3% 8,2% ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ 3,2% 2,2% 6,0% 1,8% ΠΑΤΡΙ Α 1,7% 1,8% 2,5% 0,9% 13

14 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους ηµερήσιου τοπικού τύπου Νοµού Ροδόπης - Φύλο/ Προφίλ Πότε την διαβάσατε τελευταία φορά; (Χθες ή την τελευταία φορά που κυκλοφόρησε) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% *ΠΑΤΡΙ Α 72,3% 27,7% Άντρες Γυναίκες ΧΡΟΝΟΣ 62,8% 37,2% *ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 53,4% 46,6% *ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ 52,6% 47,4% Βάση = Αναγνώστες (µέσου τεύχους) κάθε τίτλου *Ενδεικτικά στοιχεία- Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 14

15 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους ηµερήσιου τοπικού τύπου Νοµού Ροδόπης - Ηλικία/ Προφίλ Πότε την διαβάσατε τελευταία φορά; (Χθες ή την τελευταία φορά που κυκλοφόρησε) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% *ΠΑΤΡΙ Α 37,1% 45,0% 17,9% ΧΡΟΝΟΣ 28,9% 37,2% 33,9% 55+ *ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ 24,2% 57,2% 18,6% *ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 19,5% 49,9% 30,6% Βάση = Αναγνώστες (µέσου τεύχους) κάθε τίτλου *Ενδεικτικά στοιχεία- Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 15

16 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟ ΟΠΗΣ 16

17 Αθροιστική αναγνωσιµότητα τριµήνου εβδοµαδιαίου τοπικού τύπου Νοµού Ροδόπης (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο) 50,0% 45,0% 40,0% 31,4% 35,0% 30,0% 25,0% Αθροιστική 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες Μ.Ο.: 2.29 Εφηµερίδες Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) 17

18 Αθροιστική αναγνωσιµότητα τριµήνου εβδοµαδιαίου τοπικού τύπου Νοµού Ροδόπης (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο) Θα σας διαβάσω τώρα µια σειρά από εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες που εκδίδονται στο νοµό σας και θέλω να µου πείτε για κάθε µία από αυτές, αν την έχετε διαβάσει ή ξεφυλλίσει για τουλάχιστον 2 το τελευταίο τρίµηνο 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 14,3% ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ ΘΡΑΚΙΚΗ ΓΗ 8,2% 8,1% 9,5% ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ GUNDEM 5,8% 5,7% ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΟΥ TRAKYA'NIN SESI CUMHURIYET BULTEN RO DO P RUZGA RI ULKU 4,0% 4,0% 3,5% 3,4% 3,4% 2,4% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) 18

19 Αθροιστική αναγνωσιµότητα τριµήνου εβδοµαδιαίου τοπικού τύπου (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο) Νοµού Ροδόπης Προβολές στον πληθυσµό 15 ετών και άνω Πληθυσµός Νοµού Ροδόπης, 15 ετών και άνω: άτοµα Προβολή στον πληθυσµό 15 ετών και άνω 95% ιάστηµα Εµπιστοσύνης Κάτω φράγµα Άνω φράγµα ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ ΘΡΑΚΙΚΗ ΓΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ GUNDEM ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΟΥ TRAKYA NIN SESI CUMHURIYET BULTEN RODOP RUZGARI ULKU

20 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ Νοµού Ροδόπης (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο) - 1 Πόσο συχνά διαβάζετε την εφηµερίδα... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% *ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ 73,7% 5,7% 18,7% 1,9% Κάθε εβδοµάδα 2-3 φορές το µήνα ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 56,8% 16,2% 16,1% 10,8% 1 φορά το µήνα *GUNDEM 56,5% 18,9% 24,6% Λιγότερο από 1 φορά το µήνα Α *CUMHURIYET 56,2% 17,5% 26,4% *ULKU 55,7% 12,7% 31,6% *ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΟΥ 53,5% 19,3% 23,4% 3,8% Βάση = Αναγνώστες (τριµήνου) κάθε τίτλου *Ενδεικτικά στοιχεία- Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 20

21 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ Νοµού Ροδόπης (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο) - 2 Πόσο συχνά διαβάζετε την εφηµερίδα... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% *ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 50,0% 23,6% 10,7% 15,7% Κάθε εβδοµάδα 2-3 φορές το µήνα *ΘΡΑΚΙΚΗ ΓΗ 41,4% 20,8% 26,5% 11,3% 1 φορά το µήνα *BULTEN 40,6% 13,5% 36,6% 9,3% Λιγότερο από 1 φορά το µήνα Α *RODOP RUZGARI 40,4% 23,0% 32,1% 4,5% ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 36,9% 13,0% 30,7% 17,8% 1,6% *TRAKYA' NIN SESI 30,2% 15,4% 50,5% 3,9% Βάση = Αναγνώστες (τριµήνου) κάθε τίτλου *Ενδεικτικά στοιχεία- Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 21

22 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ Νοµού Ροδόπης (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο)- 1 Πόσο συχνά διαβάζετε την εφηµερίδα... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Υψηλή *ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ 73,7% 24,4% 1,9% Μέση Χαµηλή ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 56,8% 32,3% 10,8% Α *GUNDEM 56,5% 43,5% *CUMHURIYET 56,2% 43,8% *ULKU 55,7% 44,3% Υψηλή = Κάθε εβδοµάδα *ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΟΥ 53,5% 42,7% 3,8% Μέση = 1-3 φορές/µήνα Χαµηλή = < 1 φορά/µήνα Βάση = Αναγνώστες (τριµήνου) κάθε τίτλου *Ενδεικτικά στοιχεία- Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 22

23 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ Νοµού Ροδόπης (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο) - 2 Πόσο συχνά διαβάζετε την εφηµερίδα... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% *ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 50,0% 34,3% 15,7% Υψηλή Μέση Χαµηλή *ΘΡΑΚΙΚΗ ΓΗ 41,4% 47,2% 11,3% Α *BULTEN 40,6% 50,1% 9,3% *RODOP RUZGARI 40,4% 55,2% 4,5% ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 36,9% 43,7% 17,8% 1,6% Υψηλή = Κάθε εβδοµάδα *TRAKYA' NIN SESI 30,2% 65,9% 3,9% Μέση = 1-3 φορές/µήνα Χαµηλή = < 1 φορά/µήνα Βάση = Αναγνώστες (τριµήνου) κάθε τίτλου *Ενδεικτικά στοιχεία- Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 23

24 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους εβδοµαδιαίου τοπικού τύπου Νοµού Ροδόπης (Τελευταία εβδοµάδα) 30,0% 25,0% 19,3% 20,0% 15,0% Μέσο Τεύχος 10,0% 5,0% 0,0% Εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) Μ.Ο.: 2.00 Εφηµερίδες 24

25 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους εβδοµαδιαίου τοπικού τύπου Νοµού Ροδόπης 1 Πότε την διαβάσατε τελευταία φορά; (Την τελευταία εβδοµάδα) 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 8,2% ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ 6,0% ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 4,1% ΘΡΑΚΙΚΗ ΓΗ 3,8% GUNDEM 3,5% ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 3,4% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) 25

26 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους εβδοµαδιαίου τοπικού τύπου Νοµού Ροδόπης -2 Πότε την διαβάσατε τελευταία φορά; (Την τελευταία εβδοµάδα) 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΟΥ 2,4% CUMHURIYET 1,8% RO DO P RUZGA RI 1,5% BULTEN 1,4% ULKU 1,4% TRAKYA' NIN SESI 1,2% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) 26

27 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους εβδοµαδιαίου τοπικού τύπου Νοµού Ροδόπης - Φύλο Πότε την διαβάσατε τελευταία φορά; (Χθες ή την τελευταία φορά που κυκλοφόρησε) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Σύνολο ερωτηθέντων ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 8,2% 13,3% 3,3% ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ 6,0% 6,9% 5,3% ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 4,1% 5,7% 2,7% ΘΡΑΚΙΚΗ ΓΗ 3,8% 4,7% 3,0% GUNDEM 3,5% 5,6% 1,5% ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 3,4% 4,4% 2,4% ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΟΥ 2,4% 4,0% 0,9% CUMHURIYET 1,8% 3,1% 0,6% RODOP RUZGARI 1,5% 2,5% 0,6% BULTEN 1,4% 2,2% 0,6% ULKU 1,4% 2,2% 0,6% TRAKYA NIN SESI 1,2% 2,2% 0,3% 27

28 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους εβδοµαδιαίου τοπικού τύπου Νοµού Ροδόπης - Ηλικία Πότε την διαβάσατε τελευταία φορά; (Χθες ή την τελευταία φορά που κυκλοφόρησε) ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο ερωτηθέντων ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 8,2% 7,4% 10,9% 6,4% ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ 6,0% 4,3% 8,8% 5,3% ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 4,1% 2,2% 6,9% 3,6% ΘΡΑΚΙΚΗ ΓΗ 3,8% 2,2% 5,9% 3,6% GUNDEM 3,5% 2,6% 5,4% 2,7% ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 3,4% 3,1% 4,5% 2,7% ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΟΥ 2,4% 2,2% 3,9% 1,4% CUMHURIYET 1,8% 1,7% 2,9% 0,9% RODOP RUZGARI 1,5% 0,0% 3,4% 1,4% BULTEN 1,4% 0,4% 2,9% 0,9% ULKU 1,4% 1,3% 1,9% 0,9% TRAKYA NIN SESI 1,2% 0,0% 2,4% 1,4% 28

29 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους εβδοµαδιαίου τοπικού τύπου Νοµού Ροδόπης Φύλο / Προφίλ Πότε την διαβάσατε τελευταία φορά; (Την τελευταία εβδοµάδα) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% *TRAKYA' NIN SESI *CUMHURIYET 87,2% 82,8% 12,8% 17,2% Άντρες *ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΟΥ 80,7% 19,3% Γυναίκες *RODOP RUZGARI 79,6% 20,4% *ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 79,2% 20,8% *GUNDEM 78,0% 22,0% *ULKU 77,3% 22,7% *BULTEN 77,0% 23,0% *ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 66,7% 33,3% *ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 63,5% 36,5% *ΘΡΑΚΙΚΗ ΓΗ 60,1% 39,9% *ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ 55,1% 44,9% Βάση = Αναγνώστες (µέσου τεύχους) κάθε τίτλου *Ενδεικτικά στοιχεία- Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 29

30 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους εβδοµαδιαίου τοπικού τύπου Νοµού Ροδόπης - Ηλικία/ Προφίλ Πότε την διαβάσατε τελευταία φορά; (Την τελευταία εβδοµάδα) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% *ULKU 33,8% 44,3% 22,0% *CUMHURIYET 33,8% 49,7% 16,5% *ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 32,6% 41,3% 26,1% *ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 32,4% 40,9% 26,6% *ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΟΥ 31,8% 49,7% 18,5% *GUNDEM 26,4% 47,7% 25,9% *ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ 25,6% 45,1% 29,4% 55+ *ΘΡΑΚΙΚΗ ΓΗ 20,3% 48,2% 31,5% *ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 19,0% 51,9% 29,2% *BULTEN 11,7% 66,4% 21,9% *RODOP RUZGARI 0,0% 70,2% 29,8% *TRAKYA' NIN SESI 0,0% Βάση = Αναγνώστες (µέσου τεύχους) κάθε τίτλου 62,6% 37,4% *Ενδεικτικά στοιχεία- Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 30

31 ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ 31

32 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ -1 ιαβάσατε το τελευταίο τρίµηνο, άλλες τοπικές καθηµερινές ή εβδοµαδιαίες εφηµερίδες που κυκλοφόρησαν στο νοµό σας; Αν ναι, ποιες; ( εν διάβασα: 97,5%) 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% ΑΛΛΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ <0.5% 2,7% ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ-ΕΒΡΟΥ 0,6% ΕΜΠΡΟΣ-ΞΑΝΘΗΣ 0,5% ΑΛΛΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ 0,3% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) Παρουσιάζονται οι εφηµερίδες που εµφάνισαν ποσοστό 0,5% 32

33 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ-2 ιαβάσατε το τελευταίο τρίµηνο, άλλες τοπικές καθηµερινές ή εβδοµαδιαίες εφηµερίδες που κυκλοφόρησαν στο νοµό σας; Αν ναι, ποιες; ( εν διάβασα: 97,5%) 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% Η ΓΝΩΜΗ-ΕΒΡΟΥ ΑΠΟΨΗ-ΕΒΡΟΥ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΕΒΡΟΥ ΘΡΑΚΗ-ΞΑΝΘΗΣ THRAKI SPORT-ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΕΒΡΟΥ ΑΓΩΝΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ Α ΕΣΜΕΥΤΗ-ΞΑΝΘΗΣ XANTHI NEWS-ΞΑΝΘΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ Sport-ΞΑΝΘΗΣ 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) Παρουσιάζονται οι εφηµερίδες που εµφάνισαν ποσοστό < 0,5% 33

34 ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΝΟΜΟΥ ΡΟ ΟΠΗΣ 34

35 Αθροιστική ακροαµατικότητα εβδοµάδας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Ροδόπης (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) 70,0% 56,3% 60,0% 50,0% 40,0% Αθροιστική 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) Μ.Ο.: 3.06 Ρ/Σ 35

36 Αθροιστική ακροαµατικότητα εβδοµάδας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Ροδόπης (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) Θα σας διαβάσω µια σειρά από τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς που εκπέµπουν στο νοµό σας και θέλω να µου πείτε για κάθε έναν από αυτούς, αν τον ακούσατε την τελευταία εβδοµάδα για τουλάχιστον λίγα λεπτά. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% ΙΑΥΛΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 32,1% ΡΑ ΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ 24,8% ΡΑ ΙΟ ΡΟ ΟΠΗ ΡΑ ΙΟ ΧΡΟΝΟΣ 87,5 ΡΑ ΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 103,1 HIT FM KOMOTINI RADIO DEE JAY (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΕΚΣΤΑΣΗ) ΡΑ ΙΟ ΦΑΣΜΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 20,1% 17,1% 15,1% 12,4% 12,4% 12,3% JOY FM CITY FM POWER RADIO 93,5 ΙΣΙΚ FM ΠΑΤΡΙ Α ΤΟΠ 100,1 7,6% 5,9% 5,3% 4,8% 2,9% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) 36

37 Αθροιστική ακροαµατικότητα εβδοµάδας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Ροδόπης (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) Προβολές στον πληθυσµό 15 ετών και άνω Πληθυσµός Νοµού Ροδόπης, 15 ετών και άνω: άτοµα Προβολή στον πληθυσµό 15 ετών και άνω 95% ιάστηµα Εµπιστοσύνης Κάτω φράγµα Άνω φράγµα ΙΑΥΛΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΡΑ ΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ ΡΑ ΙΟ ΡΟ ΟΠΗ ΡΑ ΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΡΑ ΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ HIT FM KOMOTINI RADIO DEE JAY (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΕΚΣΤΑΣΗ) ΡΑ ΙΟ ΦΑΣΜΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ JOY FM CITY FM POWER RADIO ΙΣΙΚ FM ΠΑΤΡΙ Α ΤΟΠ

38 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Νοµού Ροδόπης (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) -1 Πόσο συχνά ακούτε το ραδιοφωνικό σταθµό... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΡΑ ΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ 44,5% 14,3% 24,4% 13,1% 3,7% 5-7 µέρες/εβδοµάδα ΙΑΥΛΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 42,8% 14,9% 26,5% 9,6% 0,5% 4-5 µέρες/εβδοµάδα 5,8% 2-3 µέρες/εβδοµάδα HIT FM 42,5% 7,5% 26,2% 20,1% 3,8% 1 µέρα/εβδοµάδα ΡΑ ΙΟ ΧΡΟΝΟΣ 87,5 41,4% 17,0% 25,3% 13,5% <1 φορά/εβδοµάδα 2,7% Α *ΙΣΙΚ FM 38,3% 6,5% 38,9% 16,3% KOMOTINI RADIO DEE JAY (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΕΚΣΤΑΣΗ) 36,2% 9,9% 23,7% 16,3% 12,6% 1,2% *JOY FM 34,5% 10,2% 37,0% 12,3% 6,1% Βάση = Ακροατές (εβδοµάδας) κάθε σταθµού *Ενδεικτικά στοιχεία- Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 38

39 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Νοµού Ροδόπης (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) - 2 Πόσο συχνά ακούτε το ραδιοφωνικό σταθµό... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% *CITY FM 31,3% 10,6% 39,7% 10,7% 5,2% 2,6% 5-7 µέρες/εβδοµάδα ΡΑ ΙΟ ΦΑΣΜΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 27,4% 12,5% 30,1% 23,7% 6,2% 4-5 µέρες/εβδοµάδα 2-3 µέρες/εβδοµάδα *ΠΑΤΡΙ Α ΤΟΠ 100,1 26,4% 10,3% 52,7% 5,4% 5,3% 1 µέρα/εβδοµάδα <1 φορά/εβδοµάδα ΡΑ ΙΟ ΡΟ ΟΠΗ 26,1% 16,9% 36,2% 11,5% 0,8% Α 8,4% ΡΑ ΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 103,1 21,1% 20,4% 31,7% 17,4% 7,3% 2,1% *POWER RADIO 93,5 11,6% 20,6% 29,4% 23,6% 14,8% 0,0% Βάση = Ακροατές (εβδοµάδας) κάθε σταθµού *Ενδεικτικά στοιχεία- Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 39

40 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Νοµού Ροδόπης (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) - 1 Πόσο συχνά ακούτε το ραδιοφωνικό σταθµό... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΡΑ ΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ 58,8% 37,5% 3,7% Υψηλή Μέση ΡΑ ΙΟ ΧΡΟΝΟΣ 87,5 58,4% 38,9% 2,7% Χαµηλή ΙΑΥΛΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 57,7% 36,1% 5,8% 0,5% Α HIT FM 49,9% 46,3% 3,8% KOMOTINI RADIO DEE JAY (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΕΚΣΤΑΣΗ) 46,1% 40,0% 12,6% 1,2% *ΙΣΙΚ FM 44,8% 55,2% Υψηλή = 4-7 µέρες/εβδοµάδα *JOY FM 44,7% 49,2% 6,1% Μέση = 1-3 µέρες/εβδοµάδα Χαµηλή = < 1 µέρα/εβδοµάδα Βάση = Ακροατές (εβδοµάδας) κάθε σταθµού *Ενδεικτικά στοιχεία- Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 40

41 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Νοµού Ροδόπης (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) - 2 Πόσο συχνά ακούτε το ραδιοφωνικό σταθµό... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΡΑ ΙΟ ΡΟ ΟΠΗ 43,1% 47,7% 8,4% 0,8% Υψηλή Μέση *CITY FM 41,8% 50,4% 5,2% 2,6% Χαµηλή Α ΡΑ ΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 103,1 41,5% 49,2% 7,3% 2,1% ΡΑ ΙΟ ΦΑΣΜΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 39,9% 53,8% 6,2% *ΠΑΤΡΙ Α ΤΟΠ 100,1 36,6% 58,0% 5,3% Υψηλή = 4-7 µέρες/εβδοµάδα *POWER RADIO 93,5 32,2% 53,0% 14,8% Μέση = 1-3 µέρες/εβδοµάδα Χαµηλή = < 1 µέρα/εβδοµάδα Βάση = Ακροατές (εβδοµάδας) κάθε σταθµού *Ενδεικτικά στοιχεία- Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 41

42 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών Ρ/Σ Νοµού Ροδόπης (χθες) 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,1% 30,0% 25,0% Μέση ηµερήσια κάλυψη 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί Μ.Ο.: 1.92 Ρ/Σ Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) 42

43 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών Ρ/Σ Νοµού Ροδόπης Τον ραδιοφωνικό σταθµό... τον ακούσατε χτες; 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% ΙΑΥΛΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 11,6% ΡΑ ΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ 8,8% ΡΑ ΙΟ ΧΡΟΝΟΣ 87,5 7,4% ΡΑ ΙΟ ΡΟ ΟΠΗ ΡΑ ΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 103,1 KOMOTINI RADIO DEE JAY (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΕΚΣΤΑΣΗ) HIT FM ΡΑ ΙΟ ΦΑΣΜΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ JOY FM CITY FM ΙΣΙΚ FM POWER RADIO 93,5 ΠΑΤΡΙ Α ΤΟΠ 100,1 5,3% 4,6% 4,2% 4,0% 3,1% 2,8% 2,3% 1,5% 1,2% 1,1% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) 43

44 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών Ρ/Σ Νοµού Ροδόπης - Φύλο Τον ραδιοφωνικό σταθµό... τον ακούσατε χτες; ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Σύνολο ερωτηθέντων ΙΑΥΛΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 11,6% 13,3% 10,0% ΡΑ ΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ 8,8% 13,3% 4,4% ΡΑ ΙΟ ΧΡΟΝΟΣ 87,5 7,4% 7,6% 7,2% ΡΑ ΙΟ ΡΟ ΟΠΗ 5,3% 6,3% 4,2% ΡΑ ΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 103,1 4,6% 7,2% 2,1% KOMOTINI RADIO DEE JAY (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΕΚΣΤΑΣΗ) 4,2% 6,7% 1,8% HIT FM 4,0% 5,4% 2,8% ΡΑ ΙΟ ΦΑΣΜΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 3,1% 4,4% 1,8% JOY FM 2,8% 4,4% 1,2% CITY FM 2,3% 4,1% 0,6% ΙΣΙΚ FM 1,5% 3,1% 0,0% POWER RADIO 93,5 1,2% 1,9% 0,6% ΠΑΤΡΙ Α ΤΟΠ 100,1 1,1% 1,6% 0,6% 44

45 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών Ρ/Σ Νοµού Ροδόπης - Ηλικία Τον ραδιοφωνικό σταθµό... τον ακούσατε χτες; ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο ερωτηθέντων ΙΑΥΛΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 11,6% 17,1% 10,9% 6,4% ΡΑ ΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ 8,8% 13,0% 6,4% 6,4% ΡΑ ΙΟ ΧΡΟΝΟΣ 87,5 7,4% 7,5% 7,9% 6,8% ΡΑ ΙΟ ΡΟ ΟΠΗ 5,3% 8,7% 5,0% 1,8% ΡΑ ΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 103,1 4,6% 2,6% 6,4% 5,0% KOMOTINI RADIO DEE JAY (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΕΚΣΤΑΣΗ) 4,2% 7,4% 2,0% 2,7% HIT FM 4,0% 7,9% 3,0% 0,9% ΡΑ ΙΟ ΦΑΣΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 3,1% 4,4% 3,5% 1,3% JOY FM 2,8% 4,7% 2,5% 0,9% CITY FM 2,3% 3,9% 2,0% 0,9% ΙΣΙΚ FM 1,5% 0,9% 3,4% 0,5% POWER RADIO 93,5 1,2% 1,8% 2,0% 0,0% ΠΑΤΡΙ Α ΤΟΠ 100,1 1,1% 1,3% 1,5% 0,4% 45

46 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών Ρ/Σ Νοµού Ροδόπης Φύλο/ Προφίλ Τον ραδιοφωνικό σταθµό... τον ακούσατε χτες; 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * ΙΣΙΚ FM 100,0% *CITY FM 86,6% 13,4% Άντρες *KOMOTINI RADIO DEE JAY (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΕΚΣΤΑΣΗ) 77,7% 22,3% *JOY FM 77,5% 22,5% Γυναίκες *ΡΑ ΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 103,1 76,6% 23,4% *PO WER RA DIO 93,5 74,7% 25,3% *ΡΑ ΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ 73,9% 26,1% *ΠΑΤΡΙ Α ΤΟΠ 100,1 71,6% 28,4% *ΡΑ ΙΟ ΦΑΣΜΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 69,7% 30,3% *HIT FM 64,9% 35,1% *ΡΑ ΙΟ ΡΟ ΟΠΗ 58,5% 41,5% ΙΑ ΥΛ Ο Σ ΡΟ ΟΠΗΣ 55,7% 44,3% * ΡΑ ΙΟ ΧΡΟΝΟΣ 87,5 50,0% 50,0% Βάση = Ακροατές (χθες) κάθε σταθµού *Ενδεικτικά στοιχεία- Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 46

47 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών Ρ/Σ Νοµού Ροδόπης Ηλικία / Προφίλ Τον ραδιοφωνικό σταθµό... τον ακούσατε χτες; 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% *HIT FM 69,8% 22,7% 7,5% *KOMOTINI RADIO DEE JAY (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΕΚΣΤΑΣΗ) 63,4% 14,7% 21,9% *JOY FM 61,6% 27,6% 10,8% *CITY FM *ΡΑ ΙΟ ΡΟ ΟΠΗ 60,4% 59,4% 26,5% 29,2% 13,1% 11,4% 55+ *ΡΑ ΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ 53,1% 22,7% 24,2% ΙΑ ΥΛ Ο Σ ΡΟ ΟΠΗΣ 52,6% 29,1% 18,3% * ΡΑ ΙΟ ΦΑΣΜΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 50,9% 34,6% 14,5% *POWER RADIO 93,5 50,7% 49,3% 0,0% * ΠΑΤΡΙ Α ΤΟΠ 100,1 43,9% 42,5% 13,6% *ΡΑ ΙΟ ΧΡΟΝΟΣ 87,5 36,1% 33,2% 30,6% *ΡΑ ΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 103,1 20,4% 43,3% 36,3% * ΙΣΙΚ FM 20,0% 69,8% 10,1% Βάση = Ακροατές (χθες) κάθε σταθµού *Ενδεικτικά στοιχεία- Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 47

48 Μέση κάλυψη χρονικών ζωνών της ηµέρας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Ροδόπης 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 6:00-8:59 3,9% 9:00-12:59 16,9% 13:00-15:59 11,3% 16:00-19:59 12,4% 20:00-23:59 7,9% 00:00-5:59 0,8% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) 48

49 Μέση κάλυψη χρονικών ζωνών της ηµέρας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Ροδόπης 6:00-8:59 Ποιες ώρες ακούσατε το ραδιοφωνικό σταθµό... 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% ΙΑ ΥΛ Ο Σ ΡΟ ΟΠΗΣ 0,9% ΡΑ ΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ 0,8% ΡΑ ΙΟ ΧΡΟΝΟΣ 87,5 0,8% ΡΑ ΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 103,1 0,6% HIT FM 0,5% ΡΑ ΙΟ ΡΟ ΟΠΗ 0,5% ΡΑ ΙΟ ΦΑΣΜΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 0,5% KOMOTINI RADIO DEE JAY (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΕΚΣΤΑΣΗ) 0,3% JO Y FM 0,2% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) * Εµφανίζονται οι Ρ/Σ που αναφέρθηκαν στη συγκεκριµένη ζώνη 49

50 Μέση κάλυψη χρονικών ζωνών της ηµέρας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Ροδόπης 9:00-12:59 Ποιες ώρες ακούσατε το ραδιοφωνικό σταθµό... 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% ΙΑ ΥΛ Ο Σ ΡΟ ΟΠΗΣ 5,2% ΡΑ ΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ ΡΑ ΙΟ ΧΡΟΝΟΣ 87,5 4,2% 4,0% ΡΑ ΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 103,1 ΡΑ ΙΟ ΡΟ ΟΠΗ KOMOTINI RADIO DEE JAY (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΕΚΣΤΑΣΗ) ΡΑ ΙΟ ΦΑΣΜΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ HIT FM JO Y FM ΙΣΙΚ FM CITY FM ΠΑΤΡΙ Α ΤΟΠ 100,1 PO WER RA DIO 93,5 2,6% 2,2% 2,2% 2,0% 1,8% 1,2% 0,9% 0,8% 0,8% 0,5% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) 50

51 Μέση κάλυψη χρονικών ζωνών της ηµέρας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Ροδόπης 13:00-15:59 Ποιες ώρες ακούσατε το ραδιοφωνικό σταθµό... 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% ΙΑ ΥΛ Ο Σ ΡΟ ΟΠΗΣ ΡΑ ΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ 3,1% 3,4% KOMOTINI RADIO DEE JAY (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΕΚΣΤΑΣΗ) HIT FM ΡΑ ΙΟ ΧΡΟΝΟΣ 87,5 ΡΑ ΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 103,1 ΡΑ ΙΟ ΡΟ ΟΠΗ CITY FM ΡΑ ΙΟ ΦΑΣΜΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ JO Y FM ΙΣΙΚ FM PO WER RA DIO 93,5 ΠΑΤΡΙ Α ΤΟΠ 100,1 2,2% 1,9% 1,6% 1,4% 1,2% 1,2% 0,8% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) 51

52 Μέση κάλυψη χρονικών ζωνών της ηµέρας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Ροδόπης 16:00-19:59 Ποιες ώρες ακούσατε το ραδιοφωνικό σταθµό... 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% ΡΑ ΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ ΙΑ ΥΛ Ο Σ ΡΟ ΟΠΗΣ 3,7% 4,0% ΡΑ ΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 103,1 HIT FM ΡΑ ΙΟ ΡΟ ΟΠΗ ΡΑ ΙΟ ΧΡΟΝΟΣ 87,5 KOMOTINI RADIO DEE JAY (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΕΚΣΤΑΣΗ) JO Y FM CITY FM ΡΑ ΙΟ ΦΑΣΜΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ PO WER RA DIO 93,5 ΙΣΙΚ FM ΠΑΤΡΙ Α ΤΟΠ 100,1 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,4% 1,2% 1,2% 0,8% 0,5% 0,3% 0,3% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) 52

53 Μέση κάλυψη χρονικών ζωνών της ηµέρας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Ροδόπης 20:00-23:59 Ποιες ώρες ακούσατε το ραδιοφωνικό σταθµό... 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% ΡΑ ΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ 3,1% ΙΑ ΥΛ Ο Σ ΡΟ ΟΠΗΣ 2,6% ΡΑ ΙΟ ΧΡΟΝΟΣ 87,5 HIT FM KOMOTINI RADIO DEE JAY (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΕΚΣΤΑΣΗ) ΡΑ ΙΟ ΡΟ ΟΠΗ JO Y FM ΙΣΙΚ FM ΡΑ ΙΟ ΦΑΣΜΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΡΑ ΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 103,1 CITY FM PO WER RA DIO 93,5 1,4% 1,1% 1,1% 0,8% 0,6% 0,5% 0,5% 0,3% 0,2% 0,2% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) * Εµφανίζονται οι Ρ/Σ που αναφέρθηκαν στη συγκεκριµένη ζώνη 53

54 Μέση κάλυψη χρονικών ζωνών της ηµέρας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Ροδόπης 00:00-05:59 Ποιες ώρες ακούσατε το ραδιοφωνικό σταθµό... 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% ΡΑ ΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ 0,5% ΡΑ ΙΟ ΡΟ ΟΠΗ 0,2% ΡΑ ΙΟ ΧΡΟΝΟΣ 87,5 0,2% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) * Εµφανίζονται οι Ρ/Σ που αναφέρθηκαν στη συγκεκριµένη ζώνη 54

55 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών Ρ/Σ Νοµού Ροδόπης (Στο σύνολο των ακροατών - χθες) Τον ραδιοφωνικό σταθµό... τον ακούσατε χτες; 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% ΙΑΥΛΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 38,6% ΡΑ ΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ ΡΑ ΙΟ ΧΡΟΝΟΣ 87,5 24,5% 29,1% ΡΑ ΙΟ ΡΟ ΟΠΗ ΡΑ ΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 103,1 KOMOTINI RADIO DEE JAY (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΕΚΣΤΑΣΗ) HIT FM ΡΑ ΙΟ ΦΑΣΜΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ JOY FM CITY FM ΙΣΙΚ FM POWER RADIO 93,5 ΠΑΤΡΙ Α ΤΟΠ 100,1 17,5% 15,2% 13,9% 13,4% 10,3% 9,2% 7,6% 5,1% 4,1% 3,6% Βάση = Ακροατές τοπικών Ρ/Σ (χθες) Ν=196 55

56 ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ 56

57 ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) - 1 Γενικά χθες ακούσατε άλλους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς που εκπέµπουν στο νοµό σας; Αν ναι, ποιους; ( εν άκουσα: 93,5%) 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% Άλλοι Ρ/Σ Περιφέρειας & οµορών Νοµών µε ποσοστό <0,5% 3,7% ΙΑΥΛΟΣ ΕΒΡΟΥ 96,6 FM-ΕΒΡΟΥ 0,9% SFAIRA RADIO (ΠΡΩΗΝ NRG FM)-ΕΒΡΟΥ 0,9% ΕΛΤΑ FM-ΕΒΡΟΥ 0,6% ΘΡΑΚΗ FM 100-ΕΒΡΟΥ 0,5% KING FM-ΞΑΝΘΗΣ 0,5% ΜΕΛΩ ΙΚΟΣ FM 105,7-ΞΑΝΘΗΣ 0,5% ΑΛΛΟΙ Ρ/Σ 0,5% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) Παρουσιάζονται οι Ρ/Σ που εµφάνισαν ποσοστό 0,5% 57

58 ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) - 2 Γενικά χθες ακούσατε άλλους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς που εκπέµπουν στο νοµό σας; Αν ναι, ποιους; ( εν άκουσα: 93,5%) 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ F M 88,9-ΕΒΡΟΥ 0,3% ΜΕΛΩ ΙΑ FM-ΕΒΡΟΥ 0,3% ΡΑ ΙΟ ΑΛΦΑ 104 F M-ΕΒΡΟΥ 0,3% UPER 88 FM STEREO-ΞΑΝΘΗΣ 0,3% F LA SH 101-ΕΒΡΟΥ 0,2% PLA Y F M 94,2-ΕΒΡΟΥ 0,2% ΚΑΝΑΛΙ 5 ΕΠΕ-ΕΒΡΟΥ 0,2% Ρ/Σ ΕΛΛΑ Α FM-ΕΒΡΟΥ 0,2% ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ-ΞΑΝΘΗΣ 0,2% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) Παρουσιάζονται οι Ρ/Σ που εµφάνισαν ποσοστό < 0,5% 58

59 ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) - 3 Γενικά χθες ακούσατε άλλους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς που εκπέµπουν στο νοµό σας; Αν ναι, ποιους; ( εν άκουσα: 93,5%) 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% ΝΟΤΑ FM (ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΑΝΘΗΣ)-ΞΑΝΘΗΣ ΡΑ ΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 88,8 F M-ΞΑΝΘΗΣ 0,2% 0,2% ΡΑ ΙΟ ΞΑΝΘΗ ΕΝΑ -ΞΑΝΘΗΣ 0,2% ΤΡΙΤΟ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΑΝΘΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ 0,2% ΡΑ ΙΟ 6-ΞΑΝΘΗΣ 0,2% ΣΤΟ ΧΟ Σ FM Ι. ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑ ΘΑΣΟΥ-ΚΑΒΑΛΑΣ 0,2% HIGH FM-ΕΒΡΟΥ 0,1% ΕΒΡΟΣΚΑΪ 100,4-ΕΒΡΟΥ 0,1% ΡΑ ΙΟ ΩΜ ΕΓΑ 101,6 F M-ΞΑΝΘΗΣ 0,1% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) Παρουσιάζονται οι Ρ/Σ που εµφάνισαν ποσοστό < 0,5% 59

60 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΝΟΜΟΥ ΡΟ ΟΠΗΣ 60

61 Αθροιστική τηλεθέαση εβδοµάδας τοπικών τηλεοπτικών σταθµών Νοµού Ροδόπης (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 57,5% 60,0% 50,0% Αθροιστική 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Τοπικοί τηλεοπτικοί σταθµοί Μ.Ο.: 1.00 Τ/Σ Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) 61

62 Αθροιστική τηλεθέαση εβδοµάδας τοπικών τηλεοπτικών σταθµών Νοµού Ροδόπης (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) Θα σας διαβάσω µια σειρά από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθµούς που εκπέµπουν στο νοµό σας και θέλω να µου πείτε για κάθε έναν από αυτούς, αν τον παρακολουθήσατε την τελευταία εβδοµάδα για τουλάχιστον λίγα λεπτά. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ΡΟ ΟΠΗ TV 57,5% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) 62

63 Αθροιστική τηλεθέαση εβδοµάδας τοπικών τηλεοπτικών σταθµών Νοµού Ροδόπης (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) Προβολές στον πληθυσµό 15 ετών και άνω Πληθυσµός Νοµού Ροδόπης, 15 ετών και άνω: άτοµα Προβολή στον πληθυσµό 15 ετών και άνω 95% ιάστηµα Εµπιστοσύνης Κάτω φράγµα Άνω φράγµα ΡΟ ΟΠΗ TV

64 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Νοµού Ροδόπης (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) Πόσο συχνά παρακολουθείτε τον τηλεοπτικό σταθµό... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5-7 µέρες/εβδοµάδα 4-5 µέρες/εβδοµάδα 2-3 µέρες/εβδοµάδα 1 µέρα/εβδοµάδα ΡΟ ΟΠΗ TV 47,4% 10,9% 27,2% 9,9% 4,3% 0,3% <1 φορά/εβδοµάδα Α Βάση = Τηλεθεατές (εβδοµάδας) κάθε σταθµού 64

65 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Νοµού Ροδόπης (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) Πόσο συχνά παρακολουθείτε τον τηλεοπτικό σταθµό... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Υψηλή Μέση Χαµηλή Α ΡΟ ΟΠΗ TV 58,4% 37,1% 4,3% 0,3% Υψηλή = 4-7 µέρες/εβδοµάδα Μέση = 1-3 µέρες/εβδοµάδα Χαµηλή = < 1 µέρα/εβδοµάδα Βάση = Τηλεθεατές (εβδοµάδας) κάθε σταθµού 65

66 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών τηλεοπτικών σταθµών Νοµού Ροδόπης (χθες) 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,3% Μέση ηµερήσια κάλυψη 20,0% 10,0% 0,0% Τοπικοί τηλεοπτικοί σταθµοί Μ.Ο.: 1.00 Τ/Σ Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) 66

67 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών τηλεοπτικών σταθµών Νοµού Ροδόπης Τον τηλεοπτικό σταθµό... τον παρακολουθήσατε χτες; 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% ΡΟ ΟΠΗ TV 25,3% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=650) 67

68 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών τηλεοπτικών σταθµών Νοµού Ροδόπης Φύλο και Ηλικία Τον τηλεοπτικό σταθµό... τον παρακολουθήσατε χτες; ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Σύνολο ερωτηθέντων ΡΟ ΟΠΗ TV 25,3% 23,7% 26,8% ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο ερωτηθέντων ΡΟ ΟΠΗ TV 25,3% 18,0% 31,2% 27,7% 68

69 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών τηλεοπτικών σταθµών Νοµού Ροδόπης -Φύλο/ Προφίλ Τον τηλεοπτικό σταθµό... τον παρακολουθήσατε χτες; 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άντρες Γυναίκες ΡΟ ΟΠΗ TV 45,5% 54,5% Βάση = Τηλεθεατές (χθες) κάθε σταθµού 69

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά κρέατος. Sentiment Analysis/Cretan Polls

Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά κρέατος. Sentiment Analysis/Cretan Polls Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά κρέατος Είδος έρευνας Ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Χρονική διάρκεια Σάββατο 27 Απριλίου- Πέμπτη 2 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2011 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 Η Εθνική Έρευνα Υγείας πραγµατοποιήθηκε το τελευταίο τρίµηνο του έτους 2009 σε ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Μελέτη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος, ηµοσιογραφία- Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης

Τύπος, ηµοσιογραφία- Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ΕNOTHTA 28 Τύπος, ηµοσιογραφία- Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ για το Γυµνάσιο τεύχος Γ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 2 3 Πηγή: Βλέπω το σηµερινό κόσµο. «Πολυθεµατικό» βιβλίο ηµοτικού Σχολείου για την ευέλικτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 604/20.11.2008 Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 20 η Νοεµβρίου 2008 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ market research 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ 2.0 - ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μειωμένους ρυθμούς συνεχίζεται η αύξηση κατά 2,3 στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά 4,7 στην πρόσβαση στο

Διαβάστε περισσότερα

Το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά του

Το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά του 1 Το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά του Γιώργος Τσουρβάκας Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Μέλος Επιτροπής Ερευνών-Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οκτώβριος 2009 PI090 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακό Ποδόσφαιρο: Δεδομένα και Αντιλήψεις. Ιούλιος 2015

Κυπριακό Ποδόσφαιρο: Δεδομένα και Αντιλήψεις. Ιούλιος 2015 Κυπριακό Ποδόσφαιρο: Δεδομένα και Αντιλήψεις Ιούλιος 2015 1 Τι καλύπτει η έρευνα Αντίληψη για την Αξιοπιστία Άποψη για τη διαιτησία Ποσοστά υποστήριξης των ποδοσφαιρικών ομάδων Κυπριακό Πρωτάθλημα Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Profile εφημερίδας & Στοιχεία Ερευνών Αναγνωσιμότητας

Profile εφημερίδας & Στοιχεία Ερευνών Αναγνωσιμότητας Profile εφημερίδας & Στοιχεία Ερευνών Αναγνωσιμότητας ΗΕΞΠΡΕΣ, παρέχει ολοκληρωμένη οικονομική και πολιτική ενημέρωση: Ελληνική & Ξένη Ειδησεογραφία Αρθρογραφία Σχολιασμός Έρευνες Αναλύσεις-Οικονομοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, τα κράτη, για να καθορίσουν την πολιτική τους, να προβούν στην θέσπιση θεσµών, να σχεδιάσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Social Media. Τάσεις & Συμπεριφορά. Δημήτρης Α. Μαύρος. Social Media και Επικοινωνία Μουσείο Μπενάκη 18 Φεβρουαρίου 2009

Social Media. Τάσεις & Συμπεριφορά. Δημήτρης Α. Μαύρος. Social Media και Επικοινωνία Μουσείο Μπενάκη 18 Φεβρουαρίου 2009 Τάσεις & Συμπεριφορά και Επικοινωνία Μουσείο Μπενάκη 18 Φεβρουαρίου 2009 Δημήτρης Α. Μαύρος Διευθύνων Σύμβουλος MRB HELLAS SA 1 Re-Contact Ο Έλληνας Πολίτης Social Media 2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ: MRB HELLAS S.A. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου

Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου Μετεκλογική Έρευνα Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Μάιος 2012 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ιαρκής έρευνα παρακολούθησης σε ηµερήσια βάση ΣΕΙΡΑ Α.1 Εβδοµαδιαία µερίδια τηλεθέασης τηλεοπτικών σταθµών W50 ΚΥΜΑ 150 Αποτελέσµατα εβδοµάδας

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 6 Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 13 1. Μονάδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα... 14 2. Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα