ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ NEODENT A.B.E.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ NEODENT A.B.E."

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ NEODENT A.B.E.E Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Βαρβάκης Κωνσταντίνος Εισηγητής: Κεσόπουλος Αλέξιος Α.Μ.: 96101

2 Α Ενότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1 Εισαγωγή Έννοια και περιεχόμενο της Αναλυτικής Λογιστικής της 7 Εκμεταλλεύσεως 1.3 Έννοια και περιεχόμενο της Γενικής Λογιστικής Ειδικότεροι σκοποί της Αναλυτικής Λογιστικής Η σχέση της Αναλυτικής Λογιστικής της Εκμεταλλεύσεως Ποιες εταιρίες υποχρεούνται να τηρούν την Αναλυτική Λογιστική 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 2.1 Συστήματα λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής Διευκρινίσεις σχετικά με τους λογαριασμούς κυκλοφορίας Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής Το σύστημα της αυτόνομης λειτουργίας Αναλυτικής και Γενικής Λογιστικής Το σύστημα της συλλειτουργίας Γενικής Λογιστικής και Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως Το σύστημα της ενσωματώσεως της Α.Λ.Ε. στην Γενική Λογιστική Βασικά χαρακτηριστικά των Λογιστο-Κοστολογικών πληροφοριών για την Διοίκηση Η δομή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Ο εσωλογιστικός προσδιορισμός του λειτουργικού κόστους. 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 Λειτουργία της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως Η βασική αρχή της αυτονομίας της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως Η χρονική τακτοποίηση των αγορών,των οργανικών εξόδων κατ είδος, των οργανικών εσόδων κατ είδος και των έκτακτων και ανόργανων εσόδων, εξόδων και αποτελεσμάτων σε μηνιαία βάση Η αρχή της πρωταρχικής καταχώρησης αγορών, εξόδων, εσόδων και ανόργανων αποτελεσμάτων στη Γενική Λογιστική Η αρχή της ταύτισης των δεδομένων των λογαριασμών 2,6,7 και 8 και των οικείων λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής σε μηνιαία βάση. 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο 4.1.Εισαγωγή Υποχρεωτικοί Λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής όλων των βαθμίδων στο σύστημα της Αυτονομίας Λογαριασμός 90 Λογαριασμοί διάμεσοι Αντικριζόμενοι Αναλυτικοί λογαριασμοί του πρωτοβάθμιου 90 «Διάμεσοι Αντικριζόμενοι Λογαριασμοί» Κανόνες λειτουργίας του λογαριασμού 90 και των αναλυτικών του 37 1

3 4.3.3 Διάγραμμα λειτουργίας του λογαριασμού Λογαριασμός 91 «Ανακατάταξη Εξόδων - Αγορών και Εσόδων Αναλυτικοί λογαριασμοί του πρωτοβαθμίου 91 «Ανακατάταξη εξόδων αγορών και εσόδων» Κανόνες λειτουργίας του λογαριασμού 91 και των αναλυτικών του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 92 «Κέντρα (θέσεις) κόστους» Οι λογαριασμοί των Κέντρων Κόστους Αναλυτικοί λογαριασμοί του πρωτοβάθμιου 92 «Κέντρα (θέσεις) κόστους» Κανόνες λειτουργίας του λογαριασμού 92 και των αναλυτικών του Κανόνες χρεοπίστωσης των δευτεροβάθμιων λογαριασμών του Λογαριασμός 93 Κόστος Παραγωγής (Παραγωγή σε εξέλιξη) Αναλυτικοί λογαριασμοί του πρωτοβάθμιου 93 <<Κόστος παραγωγής Παραγωγή σε εξέλιξη>> Κανόνες λειτουργίας του λογαριασμού 93 και των αναλυτικών του Κανόνες χρεοπίστωσης των δευτεροβάθμιων λογαριασμών του Λογαριασμός 94 <<Αποθέματα>> Η ανάλυση του λογαριασμού Κανόνες λειτουργίας του λογαριασμού 94 και των αναλυτικών του Κανόνες χρεοπίστωσης των δευτεροβάθμιων λογαριασμών του Λογαριασμός 95 «αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος» Λογιστική παρακολούθηση των αποκλίσεων Αναλυτικοί Λογαριασμοί του πρωτοβάθμιου 95 «Αποκλίσεις από το Πρότυπο Κόστος» Κανόνες λειτουργίας λογαριασμού Λογαριασμός 96 «Έσοδα - Μικτό Αναλυτικά Αποτελέσματα» Κανόνες Λειτουργίας του λογαριασμού 96 και των αναλυτικών του Λογαριασμός 97 «Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού» Πότε δε χρησιμοποιείται ο λογαριασμός Αναλυτικοί Λογαριασμοί του πρωτοβάθμιου 97 «Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού» Κανόνες λειτουργίας του Λογαριασμού 97 και των αναλυτικών του Λογαριασμός 98 «Αναλυτικά Αποτελέσματα» Διάρθρωση του Λογαριασμού Κανόνες Λειτουργίας του Λογαριασμού Λογαριασμός 99 «Εσωτερικές διασυνδέσεις» Αναλυτικοί Λογαριασμοί του πρωτοβάθμιου «Εσωτερικές Διασυνδέσεις» Κανόνες λειτουργίας του λογαριασμού 99 και των αναλυτικών του Κλείσιμο των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής στο τέλος της χρήσεως

4 Β Ενότητα 1. Στοιχεία της εταιρίας NEODENT A.B.E.E Ισολογισμός της 31/12/ Δεδομένα αρχικής και τελικής απογραφής αποθεμάτων Κίνηση Αποθεμάτων Λογαριασμοί εξόδων ομάδας Λογαριασμοί εσόδων ομάδας Φύλλο μερισμού οργανικών εξόδων κατ είδος και αναλωθέντων αποθεμάτων Λογαριασμοί της ομάδας Ημερολογιακές εγγραφές στην Αναλυτική Λογιστική με το σύστημα της Αυτονομίας Καθολικό Αναλυτικής Λογιστικής Εκμετάλλευσης Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 164 3

5 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 4

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Έννοια, περιεχόμενο και προορισμός της αναλυτικής λογιστικής της Εκμεταλλεύσεως ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Γενική ή Χρηματοικονομική Λογιστική (General or Financial Accounting) αποσκοπεί στην παρακολούθηση των σχέσεων της οικονομικής μονάδας προς τους τρίτους και στον προσδιορισμό των εσόδων και εξόδων συγκεντρωτικά,ώστε να καθιστάται δυνατός ο προσδιορισμός του συνολικού αποτελέσματος.ειδικότερα η γενική λογιστική αποσκοπεί: Στην παρακολούθηση των συναλλαγών της οικονομικής μονάδας με τους τρίτους Στην συγκέντρωση των ολικών εσόδων και εξόδων Στον προσδιορισμό του ολικού αποτελέσματος της οικονομικής μονάδας Στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων Στον εσωτερικό έλεγχο της διαχειρίσεως Στην κατάρτιση των φορολογικών δηλώσεων. Οι λογαριασμοί της Γενικής Λογιστικής καταλαμβάνουν τις ομάδες 1-8 του Σχεδίου λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. και λειτουργούν σε ανεξάρτητο κύκλωμα,δηλαδή χρεώνονται και πιστώνονται μόνο μεταξύ τους και απαγορεύεται η χρέωση ή η πίστωση αυτών με πίστωση ή με χρέωση λογαριασμών της ομάδας 9 και 10. Η Αναλυτική Λογιστική έρχεται να συμπληρώσει την γενική Λογιστική.Στην Αναλυτική Λογιστική παρακολουθούνται οι ποσοτικές μεταβολές,οι μορφολογικές μετατροπές και οι πολυπληθείς συνθέσεις των αποθεμάτων,των 5

7 εξόδων,των εσόδων και των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων για τον σχηματισμό του λειτουργικού και του κατά φορέα κόστους,τον προσδιορισμό των αναλυτικών και των συνολικών αποτελεσμάτων της οικονομικής μονάδας και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του συνόλου της εκμετάλλευσης και των τμημάτων αυτής. Οι λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής αναπτύσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας.η μοναδική υποχρέωση στην τήρηση των λογαριασμών περιορίζεται στους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 9 πλην του 99, στους 5 δευτεροβάθμιους του πρωτοβάθμιου 92 Κέντρα κόστους που αφορούν τις βασικές λειτουργίες της οικονομικής μονάδας,στους 8 δευτεροβάθμιους του πρωτοβάθμιου 94 Αποθέματα που παρακολουθούν τις αντίστοιχες κατηγορίες αποθεμάτων καθώς και στους 14 τριτοβάθμιους του πρωτοβάθμιου 94, με τους οποίους παρακολουθούμε τα αποθέματα της οικονομικής μονάδας που βρίσκονται στα χέρια τρίτων. Η ελευθερία που παρέχεται στις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν τους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής σύμφωνα με τις ανάγκες τους πηγάζει από την φύση και τους σκοπούς που επιδιώκουμε με τη λειτουργία της.οι σκοποί περιλαμβάνουν την παραγωγή και χρησιμοποίησης από την διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη αναλυτικών πληροφοριών που αποθηκεύονται στους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής και αφορούν το κόστος,το έσοδο, το μικτό και καθαρό αποτέλεσμα,τις αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος,ή από τα δεδομένα του προγράμματος δράσης.ποιες είναι οι πληροφορίες που θέλει να παίρνει η διοίκηση της επιχείρησης εξαρτάται από την αντίληψή της σχετικά με τον έλεγχο του κόστους και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσεως των υπεύθυνων φορέων εξουσίας,αρμοδιότητας και ευθύνης,δηλαδή των στελεχών της.όσο πιο υπεύθυνη είναι η διοίκηση στα θέματα αυτά, τόσο αναλυτικότερες πληροφορίες θέλει να έχει για να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Επειδή πο πληροφοριακές ανάγκες διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση, λόγω της πολυμορφίας που παρουσιάζει η επιχειρηματική δραστηριότητα ή λόγω των διαφορών στις απαιτήσεις πληροφόρησης των διοικήσεων,η Αναλυτική Λογιστική δεν τυποποιείται αλλά τόσο το πλέγμα των χρησιμοποιούμενων λογαριασμών όσο και η ανάλυσή τους προσαρμόζεται στις ιδιομορφίες της μονάδας και στις ανάγκες της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών. Η περιορισμένης κλίμακας θεσπισθείσα υποχρεωτική τήρηση ορισμένων λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής, με το Π.Δ. 1123/1980 και την γνωμάτευση 270/2273/ του Ε.Γ.Λ.Σ., αποβλέπουν στον έλεγχο της εφαρμογής λογιστικών αρχών που αφορούν τον εσωλογιστικό προσδιορισμό του λειτουργικού, του κόστους παραγωγής,των μικτών αποτελεσμάτων και των καθαρών αποτελεσμάτων.πολλοί λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής γίνονται υποχρεωτικοί με βάση τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.,όπως π.χ. είναι οι αναλυτικοί λογαριασμοί των αποθεμάτων β(οι μερίδες αποθήκης) ή οι αναλυτικοί λογαριασμοί μικτών αποτελεσμάτων κατ είδος αποθέματος. Οι βασικοί στόχοι της Αναλυτικής Λογιστικής είναι: 6

8 Η εξεύρεση του κόστους των βασικών λειτουργιών και των υποδιαιρέσεών τους(κέντρα κόστους) της οικονομικής μονάδας. Η εξεύρεση του κόστους των παραγόμενων προϊόντων κατά κατηγορία και είδος. Η εξεύρεση των μικτών αποτελεσμάτων κατά κατηγορία και κατ είδος πωλούμενων αποθεμάτων Η αναλυτική λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων κατά κατηγορία και κατ είδος,ποσότητα και αξία. Αναλυτικότερα οι σκοποί της Αναλυτικής Λογιστικής είναι: 1. Ο αναλυτικός προσδιορισμός του κόστους των βασικών λειτουργιών,των υπολειτουργιών και των λειτουργικών μονάδων της οικονομικής μονάδας. 2. Ο προσδιορισμός του κόστους των αγαθών που αγοράζονται και των ετοίμων και ενδιαμέσων προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στην τελευταία ποιοτική ή άλλης φύσεως υποδιαίρεση και για κάθε φάση ή στάδιο επεξεργασίας. 3. Ο προσδιορισμός των μικτών και καθαρών αναλυτικών αποτελεσμάτων για κάθε είδος ή ομάδα προϊόντων, για κάθε τμήμα ή κλάδο εκμεταλλεύσεως, για κάθε φορέα ευθύνης, γεωγραφική περιοχή πωλήσεων, κ.λ.π. 4. Ο έλεγχος της αποδοτικότητας των φορέων διοικητικής εξουσίας, αρμοδιότητας και ευθύνης,δια της συγκρίσεως του έργου που πραγματοποιείται με το αντίστοιχο του προγράμματος δράσεως. 5. Ο προσδιορισμός αναλυτικών βραχύχρονων αποτελεσμάτων 6. Ο προσδιορισμός των διάφορων κατηγοριών ειδών κόστους, κατάλληλου για τη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων. 7. Η αναλυτική πατακολούθηση των αποθεμάτων Έννοια και περιεχόμενο της Αναλυτικής Λογιστικής της Εκμεταλλεύσεως. Η αναλυτική λογιστική της εκμεταλλεύσεως είναι το μέρος της λογιστικής που παρακολουθεί με τους οικείους λογαριασμούς: τις μεταβολές, τις μορφολογικές μετατροπές και τις παντοειδείς συνθέσεις και συσχετισμούς: των αποθεμάτων αναλυτικά (είδος,ποσότητα,αξία) των οργανικών εξόδων κατ είδος των οργανικών εσόδων κατ είδος, και των αυτοτελών αποτελεσμάτων με τελικό σκοπό και προορισμό: 7

9 την αναλυτική διαμόρφωση του κόστους: αγορών, παραγωγής και πωλήσεων καθώς και των βασικών λειτουργιών των οικονομικών μονάδων. τον αναλυτικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων. τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας λειτουργίας των διαφόρων τμημάτων ή των υπευθύνων φορέων εξουσίας-αρμοδιότητας και ευθύνης της οικονομικής μονάδας Έννοια και περιεχόμενο της Γενικής Λογιστικής. Η γενική λογιστική, με τους λογαριασμούς της, παρακολουθεί τις κατ αξία μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής μονάδας που προέρχονται από τις σχέσεις της με το περιβάλλον (τους τρίτους) και εξασφαλίζει τα βασικά στοιχεία από τα οποία: Καταρτίζονται ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως. Προσδιορίζεται το ολικό οργανικό αποτέλεσμα δια του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως. Καταρτίζεται ο λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως με λογιστικές εγγραφές. Σχηματικά οι δυο τομείς λογιστικής(γενικής και Αναλυτικής) συνδέονται μεταξύ τους και καλύπτουν ο καθένας περιοχές δραστηριότητας και ανάγκες της οικονομικής μονάδας που εμφανίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα: Πεδία εφαρμογής γενικής & αναλυτικής λογιστικής 8

10 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σχήμα Νο Ειδικότεροι σκοποί της αναλυτικής λογιστικής. Η αναλυτική λογιστική της Εκμεταλλεύσεως με το μηχανισμό των κοστολογικών επεξεργασιών, των λογιστικών εγγραφών και των λογαριασμών της, εξασφαλίζει: Ι. Τον αναλυτικό προσδιορισμό του κόστους των βασικών λειτουργιών και υπολειτουργιών της οικονομικής μονάδας. Π.χ. της παραγωγικής λειτουργίας, της Διοικητικής λειτουργίας, της λειτουργίας διαθέσεως, της λειτουργίας Ερευνών- αναπτύξεως και της χρηματοοικονομικής λειτουργίας. ΙΙ. Τον προσδιορισμό του κόστους των αγοραζομένων αγαθών (εμπορευμάτων, των πρώτων υλών, αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών παγίων, ειδών συσκευασίας) και των παραγομένων ενδιαμέσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών στην τελευταία υποδιαίρεσή τους για κάθε φάση ή στάδιο επεξεργασίας. ΙΙΙ. Τον προσδιορισμό του μικτού και καθαρού αποτελέσματος ή του περιθωρίου του κέρδους (ή της ζημίας) για κάθε είδος ή ομάδα προϊόντων, για κάθε τμήμα ή κλάδο εκμεταλλεύσεως,για κάθε φορέα ευθύνης, γεωγραφική περιοχή πωλήσεως κ.λ.π. IV. Τον έλεγχο της αποδοτικότητας των φορέων διοικητικής εξουσίας, αρμοδιότητας και ευθύνης που γίνεται με τη σύγκριση εκείνου που πραγματοποιήθηκε με αυτό που καθορίζει το πρόγραμμα δράσεως. 9

11 V. Τον αναλυτικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της οικονομικής μονάδας κατά βραδύτερα του έτους χρονικά διαστήματα,βραχύχρονα αποτελέσματα. 1.5 Η σχέση της Αναλυτικής Λογιστικής της Εκμεταλλεύσεως με τη Διοικητική Λογιστική. Η αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως συγκεντρώνει στους λογαριασμούς της πληροφοριακά στοιχεία εξαιρετικής σπουδαιότητας για τη διοίκηση των οικονομικών μονάδων και τα διευθυντικά τους στελέχη,γενικά. Τέτοια στοιχεία είναι π.χ. η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων,το συνεπαγόμενο κόστος τους,το ύψος των δεσμεύσεων στις διάφορες κατηγορίες αποθεμάτων κεφαλαίων, το κόστος λειτουργικών υποδιαιρέσεων της οικονομικής μονάδας, το κόστος των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων αναλυμένο σε σταθερό και μεταβλητό μέρος, σε άμεσο και έμμεσο κ.λ.π.,οι αποκλίσεις του πραγματικού από το πρότυπο κόστος κατά στοιχείο κόστους και πηγή προέλευσης, τα έσοδα, τα μικτά αποτελέσματα ή το περιθώριο κέρδους κατά προϊόν, ομάδα προϊόντων, υπεύθυνο, γεωγραφική περιοχή πωλήσεων,κλάδο εκμεταλλεύσεως κ.λ.π. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από τα στελέχη και τη διοίκηση των οικονομικών μονάδων για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων τακτικού ή στρατηγικού χαρακτήρα,καθώς και για τον έλεγχο της δραστηριότητας των φορέων Εξουσίας-Αρμοδιότητας και Ευθύνης. Συνεπώς η αναλυτική λογιστική Εκμεταλλεύσεως είναι το βάθρο και η δεξαμενή των πληροφοριών που χρησιμοποιεί η διοίκηση των οικονομικών μονάδων και συνεπώς ο πυρήνας του κλάδου της λογιστικής που είναι γνωστός ως Διοικητική λογιστική. 1.6 Ποιες εταιρίες υποχρεούνται να τηρούν την Αναλυτική Λογιστική, καθορίζεται από τις ακόλουθες διατάξεις: Ι. Το Νόμο 1882/1990, ο οποίος στο άρθρο 7 αναφέρει τα εξής: Οι ανώνυμες εταιρίες,οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι κατά μετοχές ετερόρρυθμες εταιρίες, οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά,υποχρεούνται να επιλέγουν τους ελεγκτές τους από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Υ.Δ. 3329/1965 (Φ.Ε.Κ. Α280), για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο του Π.Δ. 1123/1980 (Φ.Ε.Κ. Α283),όπως ισχύει, από την εταιρική χρήση μετά την 31 η Δεκεμβρίου

12 Κατ εξαίρεση, οι εταιρίες στις δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνεται και η παραγωγή προϊόντων,καθώς και η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 1123/1980) από την εταιρική χρήση που αρχίζει μετά την 31 η Δεκεμβρίου ΙΙ. Το Π.Δ. 325/1994, το οποίο στο άρθρο 2 ορίζει ότι: Από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/1995 για να υπαχθεί μια εταιρία στον υποχρεωτικό έλεγχο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών πρέπει να συγκεντρώνει δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 1. Σύνολο αξίας ενεργητικό-παθητικό (ισολογισμός) Δρχ. 500 εκατομ. 2. Καθαρός κύκλος εργασιών Δρχ εκατομ. 3. Μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε στη χρήση Άτομα 50 ΙΙΙ. Το Π.Δ. 186/1992, άρθρο 7,παρ. 2, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 134/1996 (Φ.Ε.Κ. 105Α) σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. Ι του αυτού Π.Δ. (186/1992), την εγκύκλιο του Υ.Ο. ΑΠ.1082/21/591/ΠΟΛ 1206/ και την υπ αριθ.270/2273 Γνωμ. του Ε.ΣΥ.Λ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Τα συστήματα λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής της εκμεταλλεύσεως στα πλαίσια του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Συστήματα λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής Η Αναλυτική Λογιστική λειτουργεί με τρεις διαφορετικές μεθόδους ή συστήματα, τα οποία είναι: Α. Το σύστημα της πλήρους αυτονομίας της σε σχέση με τη Γενική Λογιστική. Β. Το σύστημα της συλλειτουργίας της με τη Γενική Λογιστική κατά τρόπο όμως που να εξασφαλίζεται η κατάρτιση του Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως με Λογιστικές εγγραφές. 11

13 C. Το σύστημα της ενσωματώσεώς της στη Γενική Λογιστική κατά τρόπο όμως που δεν εξασφαλίζεται η κατάρτιση του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως με Λογιστικές εγγραφές. 2.2 Διευκρινίσεις σχετικά με τους λογαριασμούς κυκλοφορίας Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής. Για να γίνει κατανοητή η λειτουργία των συστημάτων αυτών της Αναλυτικής Λογιστικής της Εκμεταλλεύσεως αναφέρουμε προεισαγωγικά τα εξής: 1. Στη Γενική Λογιστική παρακολουθούνται με τους λογαριασμούς των ομάδων 2 (αποθέματα), 6 (οργανικά έξοδα κατ είδος) και 7 (οργανικά έσοδα κατ είδος) τα οικονομικά μεγέθη εισροών-εκροών από τη συσχέτιση των οποίων προσδιορίζεται το ολικό οργανικό αποτέλεσμα της οικονομικής μονάδας.αναλυτικότερα: Α. Με τους λογαριασμούς της ομάδας 2 παρακολουθείται η αξία των αρχικών αποθεμάτων και αγορών κατ είδος στοιχείου, όπως των εμπορευμάτων, προϊόντων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων, προϊόντων υπό κατεργασία, πρώτων και βοηθητικών υλών,αναλωσίμων υλικών,ανταλλακτικών παγίων στοιχείων, ειδών συσκευασίας κ.λ.π. Β. Με τους λογαριασμούς της ομάδας 6 παρακολουθούνται τα οργανικά έξοδα κατ είδος,όπως: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων, φόροι και τέλη, διάφορα έξοδα, τόκοι και συναφή έξοδα, αποσβέσεις παγίων στοιχείων, προβλέψεις εκμεταλλεύσεως. C. Με τους λογαριασμούς της ομάδας 7 παρακολουθούνται τα οργανικά έσοδα κατ είδος, όπως: πωλήσεις εμπορευμάτων, πωλήσεις προϊόντων, πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων, πωλήσεις υπηρεσιών, επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων, έσοδα παρεπόμενων ασχολιών, έσοδα κεφαλαίων, ιδιοπαραγωγή παγίων στοιχείων και τεκμαρτά έσοδα. Το ολικό κόστος της εκμεταλλεύσεως προσδιορίζεται ως εξής: Αρχικά αποθέματα + Αγορές Τελικά Αποθέματα... Πλέον οργανικά έξοδα κατ είδος» =ολικό κόστος εκμεταλλεύσεως» ============ Το δε ολικό οργανικό Αποτέλεσμα προκύπτει σαν διαφορά: Ολικά οργανικά έσοδα(αθροίσματος ομάδος 7)... 12

14 Μείον ολικό κόστος εκμεταλλεύσεως» =ολικό οργανικό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως» ============ 2. Η Αναλυτική Λογιστική, κατατάσσει και καταχωρεί στους λογαριασμούς της κατά προορισμό τα οικονομικά μεγέθη που η Γενική Λογιστική παρακολουθεί κατ είδος. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζονται: Το κόστος κατά λειτουργία ή υπεύθυνο. Το κόστος κατά είδος ή κατηγορία προϊόντων και λοιπών αποθεμάτων. Τα έσοδα κατά προϊόν,κλάδο εκμεταλλεύσεως, γεωγραφική περιοχή πωλήσεων ή υπεύθυνο κ.λ.π. Το αποτέλεσμα κατά προϊόν ή είδος εσόδου,κατά κλάδο εκμεταλλεύσεως, κατά υπεύθυνο κ.λ.π. Διάφορα ομαδοποιημένα κονδύλια εσόδων ή εξόδων κατά ποικίλους συνδυασμούς χρήσιμους στην κοστολόγηση,τον έλεγχο των φορέων ευθύνης, τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των διαφόρων δραστηριοτήτων της εκμεταλλεύσεως κ.λ.π. Το ολικό οργανικό αποτέλεσμα της Αναλυτικής Λογιστικής ταυτίζεται πάντοτε με το ολικό οργανικό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως της Γενικής Λογιστικής. Τα δύο αριθμητικά μεγέθη διαφέρουν μεταξύ τους μόνο ως προς την έκταση της αναλύσεώς τους και τον προσδιορισμό των πηγών προελεύσεως ή των παραγόντων διαμορφώσεώς τους. 2.3 Το σύστημα της αυτόνομης λειτουργίας Αναλυτικής και Γενικής Λογιστικής Το σύστημα της αυτόνομης λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής χρησιμοποιεί τους λογαριασμούς της ομάδας 9 σε κλειστό Λογιστικό κύκλωμα. Δηλαδή οποιαδήποτε εγγραφή γίνεται σε λογαριασμό της ομάδας 9 οδηγεί σε χρεωπίστωση λογαριασμών μόνο αυτής της ομάδας. Αυτό εξασφαλίζεται με τους διάμεσους ή ανακλαστικούς λογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 90 ο οποίος πιστώνεται ή χρεώνεται αντί των λογαριασμών των ομάδων 2,6,7 και 8 κατα τη μεταφορά του περιεχομένου αυτών των λογαριασμών απο τη Γενική στην Αναλυτική Λογιστική. Εν συνεχεία η λογιστική παρακολούθηση των μετασχηματισμών που γίνονται στα αποθέματα, τα οργανικά έξοδα και έσοδα κατ είδος καθώς και ο λογιστικός προσδιορισμός του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων πραγματοποιούνται αποκλειστικά με χρεωπιστώσεις των λογαριασμών της ομάδας 9. Με το σύστημα της αυτόνομης λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής εξασφαλίζονται: 13

15 α. Η τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής σε διάφορους χώρους ή απο ιδιαίτερο προσωπικό όταν αυτό επιβάλεται απο λόγους διασποράς των κέντρων δραστηριότητας (εργοστάσιων, καταστημάτων κ.λ.π.) ή απο την ανάγκη διασφάλισης της μυστικότητας κοστολογικών ή αλλης φύσεως πληροφοριακών στοιχείων. β. Ο προσδιοριμός βραχύχρονων αποτελεσμάτων, εσωλογιστικά, χωρίς τη διατάραξη της κανονικής ροής των των εγγραφών στη Γενική Λογιστική. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι τα βραχύχρονα αποτελέσματα προσδιορίζονται μηνιαία και δεδομένου επίσης του ετεροχρονισμού, που υπάρχει ανάμεσα στην περίοδο πραγματοποιήσεως των εξόδων, εσόδων και αυτοτελων αποτελεσμάτων και τον χρόνο λογιστικοποιήσεως τους στη Γενική Λογιστική. γ. Η καθαρότητα του περιεχομένου και του ολικού ύψους των λογαριασμών : αρχικών αποθεμάτων, αγορών, οργανικών εξόδων και οργανικών εσόδων κατ είδος στην Γενική Λογιστική. Έτσι γίνεται δυνατό να καταρτίζεται με λογιστικές εγγραφές ο λογαριασμός της Γενικής εκμεταλλεύσεως μέσω του οποίου προσδιορίζεται το ολικό οργανικό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως. δ. Ο καταμερισμός του έργου των λογιστικών υπηρεσιών της οικονομικής μονάδας με τον πλήρη διαχωρισμό του μέρους που αφορά την Αναλυτική Λογιστική και την ανάθεση εκτελέσεως του σε ξεχωριστή ομάδα ή ομάδες προσώπων. 2.4 Το σύστημα της συλλειτουργίας Γενικής Λογιστικής και Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως. Το σύστημα της συλλειτουργίας Αναλυτικής και Γενικής Λογιστικής, κατά τρόπο όμως που να διασφαλίζεται η κατάρτιση του λογαριασμού Γενικής εκμεταλλεύσεως με λογιστικές εγγραφές, χρησιμοποιεί τους λογαριασμούς της ομάδας 9 συνδεδεμένους με τους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής. Οι δύο, δηλαδή, κλάδοι της Λογιστικής, Αναλυτική και Γενική συλλειτουργούν. Αυτό σημαίνει ότι χρεωπίστωση των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής γίνεται, όταν είναι αναγκαίο, με παράλληλη χρεωπίστωση των αρμόδιων λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής. Οι εγγραφές της Αναλυτικής Λογιστικής ενσωματώνονται στο γενικό πλέγμα των εγγραφών της Γενικής Λογιστικής με ενιαία ημερολόγια, καθολικά και ένιαιες λογιστικές καταστάσεις. Παρά τη σύνδεση όμως των λογαριασμών Αναλυτικής και Γενικής Λογιστικής, εξασφαλίζεται απόλυτα η καθαρότητα του περιεχομένου των υπολογαριασμών των ομάδων 2,6,7 και 8 που αφορούν τα αρχικά αποθέματα, τα τελικά αποθέματα, τις αγορές χρήσεως, τα οργανικά έξοδα της χρήσεως και τα οργανικά έσοδα της χρήσεως. Οι υπολογαριασμοί αυτοί (αρχικών αποθεμάτων, αγορών, εξόδων και εσόδων κατ είδος) που όπως είπαμε παραμένουν αμιγείς μεταφέρονται με λογιστικές εγγραφές στο λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως ο 14

16 οποίος σχηματίζεται αφού προσδιοριστεί και μεταφερθεί σε αυτόν το κόστος των τελικών αποθεμάτων και των ιδιοπαραγμένων παγίων. Το σύστημα της συλλειτουργίας διαφέρει, όπως είναι φανερό, από το σύστημα της αυτονομίας σε δύο βασικά σημεία: α. Όταν χρεώνονται οι λογαριασμοί του λειτουργικού κόστους (πρωτοβάθμιος 92) ή του κόστους παραγωγής (δευτεροβάθμιος 23.90) κατά τον μερισμό των εξόδων κατ είδος και των αποθεμάτων που αναλώνονται, πιστώνονται οι λογαριασμοί των ομάδων 2 και 6 της Γενικής Λογιστικής και όχι οι λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής 90 και 94. Επίσης οι λογαριασμοί των μικτών αναλυτικών αποτελεσμάτων της Αναλυτικής Λογιστικής (πρωτοβάθμιος 96) ενσωματώνονται και λειτουργούν στους λογαριασμούς της ομάδας 7 οργανικά έσοδα κατ είδος της Γενικής Λογιστικής. β. Όταν τα οργανικά έξοδα κατ είδος καταχωρούνται πρωταρχικά στους λογαριασμούς του λειτουργικού κόστους (πρωτοβάθμιος 92) η χρέωση των λογαριασμών αυτών γίνεται με πίστωση των λογαριασμών των ομάδων 3, 4, και 5 της Γενικής Λογιστικής. Σε δεύτερη φάση, στην περίπτωση αυτή, γίνεται η κατάλληλη εγγραφή χρεώσεως των λογαριασμών των οργανικών εξόδων κατ είδος στην ομάδα 6 της Γενικής Λογιστικής που είναι αναγκαία αφ ενός μεν για τη διαμόρφωση του αριθμητικού ύψους των λογαριασμών αυτών και αφετέρου για τη μεταφορά της χρεώσεως των στο λογαριασμό της Γενικής Εκμεταλλεύσεως. Το σύστημα της συλλειτουργίας Αναλυτικής και Γενικής Λογιστικής εξασφαλίζει, όπως και εκείνο της αυτονομίας, τον προσδιορισμό βραχυχρόνιων αποτελεσμάτων, δεν διευκολύνει όμως εξίσου την αποκέντρωση της λογιστικής εργασίας και τη διαφύλαξη της μυστικότητας σημαντικών κοστολογικών πληροφοριών. Παρουσιάζει οπωσδήποτε το πλεονέκτημα περιορισμού των λογιστικών εγγραφών κυρίως στους λογαριασμούς αποθεμάτων και των οργανικών εσόδων που συνδέονται με τις διπλές καταχωρίσεις του συστήματοε της αυτονομίας. Με τις ενιαίες λογιστικές καταστάσεις γενικά ισοζύγια κ.λ.π. το σύστημα της συλλειτουργίας παρουσιάζει μια συνολική, πλήρη και αξιόπιστη εικόνα των μεγεθών που διαμορφώνουν τα ολικά και αναλυτικά αποτελέσματα, βραχυχρόνια. 2.5 Το σύστημα της ενσωματώσεως της Α.Λ.Ε. στην Γενική Λογιστική. Το σύστημα της ενσωματώσεως της Αναλυτικής Λογιστικής στην Γενική Λογιστική, λειτουργεί όπως περίπου και το σύστημα της συλλειτουργίας. Οι λογαριασμοί των αποθεμάτων, εσόδων, εξόδων και αυτοτελών αποτελεσμάτων δέχονται τις πρωταρχικές εγγραφές χρεωπιστώσεως των με χρέωση ή πίστωση των λογαριασμών των ομάδων 3, 4 και 5 της Γενικής Λογιστικής. Στη συνέχεια, 15

17 κατά τον λογιστικό σχηματισμό του κόστους και τον προσδιορισμό των βραχύχρονων αποτελεσμάτων, οι λογαριασμοί των αποθεμάτων, εσόδων εξόδων και αυτοτελών αποτελεσμάτων χρεωπιστώνονται άμεσα χωρίς δηλαδή την παρεμβολή διαμέσων ή αντιθέτων λογαριασμών. Με τον τόπο αυτό, οι λογαριασμοί των ομάδων 2, 6 και 7 χάνουν την καθαρότητα τους απο τις συνεχείς χρεωπιστώσεις τους, που γίνονται κατα τη διάρκεια της χρήσεως, κατα το τέλος δε της αυτής οι μέν λογαριασμοί της ομάδας 2 δείχνουν με το υπόλοιπο τους την τελική απογραφή, οι δε λογαριασμοί των ομάδων 6, 7 και 8 πλην του 86 ή 88, είναι εξισωμένοι. Έτσι ο λογαριασμός 80 της Γενικής Εκμεταλλεύσεως δεν μπορεί να καταρτισθεί με λογιστικές εγγραφές όπως γίνεται στα συστήματα της αυτονομίας ή της συλλειτουργίας των δύο τομέων της Λογιστικής. Το σύστημα της πλήρους ενσωματώσεως της Αναλυτικής Λογιστικής στη Γενική Λογιστική εφαρμόζετο κατά τρόπο σχεδόν καθολικό, μέχρι το 1980 στη χώρα μας. Ελάχιστες ήσαν επίσης οι οικονομικές μονάδες που κατάρτιζαν λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως εξωλογιστικά. Οι μορφές υπό τις οποίες εμφανιζόταν ο λογαριασμός αυτό όταν καταρτιζόταν ήσαν δύο. Η κλασική ή Ευρωπαϊκή μορφή την οποία έχει υιοθετήσει και το Ε.Γ.Λ.Σ. και η αγγλοσαξωνική μορφή, σύμφωνα με την οποία τα στοιχεία κυκλοφορίας, που διαμορφώνουν το αποτέλεσμα, παρουσιάζονται κατ είδος και κατά βασικές λειτουργίες της εκμεταλλεύσεως. Πρέπει να σημειωθεί οτι η συμφωνία του, εξωλογιστικά καταρτιζόμενου, λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως είναι δυσχερέστατη, κυρίως όταν η οικονομική ομάδα προσδιορίζει εσωλογιστικά τα βραχύχρονα αποτελέσματα, έχει πολύπλοκη τεχνολογική διάρθρωση και και κοστολογική οργάνωση, η οποία καλύπτει τις απαιτήσεις ενός λεπτομερούς και αναλυτικού ελέγχου του κόστους και των αποτελεσμάτων. 2.6 Βασικά χαρακτηριστικά των Λογιστο-Κοστολογικών πληροφοριών για την Διοίκηση. Για να είναι οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στους λογαριασμούς χρήσιμες και αποτελεσματικές κατά την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, πρέπει να συγκεντρώνουν δύο βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα: Εγκυρότητα Εγκαιρότητα Η Αναλυτική Λογιστική εξασφαλίζει το πρώτο χαρακτηριστικό γνώρισμα, με την εσωλογιστική συγκέντρωση, αποθήκευση και παραγωγή των λογιστικοκοστολογικών πληροφοριών. Η συγκέντρωση και καταχώρηση αυτών των πληροφοριών σε λογαριασμούς με διπλογραφικό τρόπο, εξασφαλίζει πλήρη αξιοπιστία και φερεγγυότητα του συστήματος πληροφόρησης. Επομένως παρέχει στον χρήστη των πληροφοριών αυτών, δηλαδή στον manager, που καλείται να αποφασίσει, την σιγουριά ότι η πληροφορία είναι σωστή και μπορεί να στηριχθεί σε αυτήν, χωρίς επιφυλάξεις, για να πάρει την επιχειρηματική απόφαση. 16

18 Το δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα συνδέεται με την ορθή λειτουργία του συστήματος της Αναλυτικής. Όπως είναι γνωστό η Αναλυτική Λογιστική παρακολουθεί ( με το πλέγμα των λογαριασμών της ) τον λογιστικό προσδιορισμό: του κόστους αγοράς των αποθεμάτων, του λειτουργικού κόστους, του κόστους παραγωγής, του κόστους των πωληθέντων, του εσόδου και του κόστους αυτού, του μικτού και καθαρού αποτελέσματος. Τέλος η Αναλυτική Λογιστική παρέχει στοιχεία για την κατάρτιση του Ισολογισμού. Για να είναι οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων πρέπει να δίνονται έγκαιρα όχι αργότερα από το τέλος του μήνα τον οποίο αφορούν. Επίσης έγκαιρα πρέπει να λογιστικοποιούνται και τα γεγονότα, που αφορούν αγορές, δαπάνες, έσοδα και ανόργανα αποτελέσματα, ανεξάρτητα αν τα γεγονότα αυτά έχουν εκκαθαριστεί πλήρως ή αν έχει ή όχι εκδοθεί ή ληφθεί το οικείο παραστατικό (τιμολόγιο, λογαριασμός, εκκαθάριση). Όταν η πληροφορία για την δαπάνη, το κόστος, το έσοδο και το αποτέλεσμα δίνεται άκαιρα, καθυστερημένα, χάνει σημαντικό μέρος της αξίας και οπωσδήποτε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αποτελεσματικό τρόπο, για την λήψη αποφάσεων βραχυχρόνιου χαρακτήρα. 2.7 Η δομή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το περιεχόμενο του οποίου έχει θεσμοθετηθεί με το Π.Δ. 1123/1980, είναι διαρθρωμένο σε τρία, αυτόνομης λειτουργίας, μέρη. Τα μέρη είναι: 1. Η Γενική Λογιστική 2. Η Αναλυτική Λογιστική 3. Οι Λογαριασμοί Τάξεως Όταν εφαρμόζεται το σύστημα της αυτόνομης λειτουργίας της αναλυτικής λογιστικής, οι δέκα ομάδες λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου, κατανέμονται στα τρία μέρη (λογιστικά κυκλώματα) ως εξής: Στο κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί των ομάδων 1-8 Στο κύκλωμα της Αναλυτικής Λογιστικής χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί της ομάδας 9 Στο κύκλωμα των Λογαριασμών τάξεως χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί της ομάδας 10 Κάθε ένα από τα λογιστικά κυκλώματα έχει τον δικό του προορισμό. Η Γενική Λογιστική εξασφαλίζει με τους αντίστοιχους λογαριασμούς: - Την κατάρτιση του Ισολογισμού της επιχείρησης (ομάδες λογαριασμών 1-5) 17

19 - Την κατάρτιση του λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης (ομάδες λογαριασμών 2,6,7) - Την κατάρτιση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης (ομάδα λογαριασμών 8) Η Αναλυτική Λογιστική με τους λογαριασμούς της ομάδας 9, προσδιορίζει εσωλογιστικά: - Το κόστος των αγοραζόμενων αποθεμάτων κατ είδος - Το κόστος των αναλισκόμενων αποθεμάτων - Το κόστος των πωλούμενων αποθεμάτων - Το κόστος των παραγόμενων αποθεμάτων - Το κόστος των διακινούμενων αποθεμάτων - Το λειτουργικό κόστος ή το κόστος των λειτουργιών παραγωγής, διοίκησης,διάθεσης, έρευνας και ανάπτυξης, χρηματοδότησης και των υποδιαιρέσεών τους. - Το μικτό αποτέλεσμα κατά προϊόν, κατά τμήμα, κλάδο κατά κέντρο κέρδους ή κέντρο ευθύνης. - Το καθαρό αποτέλεσμα. Τα παραπάνω προσδιορίζονται εσωλογιστικά με μηνιαία βάση. Οι Λογαριασμοί Τάξεως,με τους λογαριασμούς της ομάδας 10 εξασφαλίζουν την εσωλογιστική παρακολούθηση κρίσιμων στατιστικών και άλλων πληροφοριών καθώς και την λειτουργία των λογαριασμών του δημόσιου λογιστικού. Γνωμάτευση 270/ του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα Αναλυτικής Λογιστικής υποχρεούνται να τηρούν όσα ορίζονται στα κεφάλαια 5.1 και 5.2 του Π.Δ. 1123/1980 (περί ορισμού του περιεχομένου του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου) καθώς και όσα αναφέρονται στα άλλα κεφάλαια του διατάγματος αυτού, εφόσον συνδέονται με την λειτουργία του συστήματος της Αναλυτικής Λογιστικής. 2.8 Ο εσωλογιστικός προσδιορισμός του λειτουργικού κόστους. Όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκουν, (π.χ. βιομηχανικές,εμπορικές, μεταλλευτικές, τεχνικές, παροχής υπηρεσιών) που εφαρμόζουν την Αναλυτική Λογιστική πρέπει υποχρεωτικά: Α. Να παρακολουθούν εσωλογιστικά την διαμόρφωση του κόστους κατά λειτουργία. Αυτό εξασφαλίζεται με την τήρηση των υποχρεωτικών 18

20 δευτεροβάθμιων λογαριασμών του πρωτοβάθμιου 92, Κέντρα (Θέσεις Κόστους) Έξοδα λειτουργίας παραγωγής Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας Οι λογαριασμοί αυτοί τηρούνται υποχρεωτικά μόνο εφόσον στην επιχείρηση υπάρχει και δραστηριοποιείται η αντίστοιχη λειτουργία. Έτσι π.χ. μια εμπορική επιχείρηση στην οποία δεν υπάρχει λειτουργία παραγωγής, δεν υποχρεούται να τηρεί τον λογαριασμό Έξοδα λειτουργίας παραγωγής. Β. Να αναπτύσσουν κάτω από τους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 92 Κέντρα (Θέσεις Κόστους) όπου συγκεντρώνεται και παρακολουθείται το κόστος κάθε μιας από τις πέντε λειτουργίες της οικονομικής μονάδας,λογαριασμούς (τριτοβάθμιους κ.λ.π.)των κέντρων ή θέσεων κόστους, στις οποίες αναλύονται, αν αναλύονται οι βασικές λειτουργίες της επιχείρησης. Τα κέντρα κόστους αναπτύσσονται,κατά κανόνα με βάση την Διοικητική και Οργανωτική ή Τεχνολογική διάρθρωση της επιχείρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούνται λογαριασμοί κέντρων κόστους, ανεξάρτητα από την λειτουργική υποδιαίρεση της μονάδας, με σκοπό τον έλεγχο του κόστους ή των αρμόδιων φορέων ευθύνης. Γ. Να αναπτύσσουν τους λογαριασμούς των κέντρων κόστους, τελευταίας υποδιαίρεσης (κυρίων και βοηθητικών) σε υπολογαριασμούς στους οποίους καταχωρούνται οι δαπάνες κατ είδος. Οι υπολογαριασμοί αυτοί είναι τουλάχιστον όσοι και οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί της ομάδας 6 της Γενικής Λογιστικής. Περαιτέρω ανάλυση των υπολογαριασμών των κέντρων κόστους σε λογαριασμούς δαπανών κατ είδος,μέχρι του επιπέδου των λογαριασμών του τελευταίου βαθμού ανάλυσης της ομάδας 6 της Γενικής Λογιστικής, διευκολύνει τον έλεγχο του κόστους και βελτιώνει τα αποτελέσματα της προσπάθειας συμπιέσεώς του. Παράδειγμα της minimum ανάλυσης των λογαριασμών των κέντρων κόστους σε λογαριασμούς δαπανών κατ είδος: 92.00Έξοδα λειτουργίας παραγωγής Τμήμα παραγωγής Α Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές Αποσβέσεις και παγίων έξοδα τρίτων Παροχές Προβλέψεις τρίτων εκμεταλλεύσεως Φόροι τέλη Διάφορα έξοδα 19

21 Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά παγίων Είδη συσκευασίας Αναλογία κόστους βοηθητικών κέντρων κόστους Η καταχώρηση του κόστους των πρώτων υλών, που αναλώνονται στην παραγωγή των προϊόντων, στο λογαριασμό πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας ή απευθείας στον λογαριασμό 93 ή 23 Κόστος παραγωγής ή παραγωγή σε εξέλιξη αποτελεί επιλογή της επιχείρησης. Δ. Να ενημερώνουν τους λογαριασμούς της Αναλυτικής λογιστικής με τις αγορές των αποθεμάτων,τα οργανικά έξοδα και έσοδα κατ είδος και τα ανόργανα έσοδα και έξοδα και αποτελέσματα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: Τα δεδομένα των αγορών αποθεμάτων,οργανικών εξόδων,οργανικών εσόδων και ανόργανων αποτελεσμάτων καταχωρούνται πρώτα στη Γενική Λογιστική και στην συνέχεια όχι στο τέλος του μήνα, μεταφέρονται στους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής. Τα δεδομένα των αγορών αποθεμάτων,οργανικών εξόδων,οργανικών εσόδων και οργανικών αποτελεσμάτων καταχωρούνται ταυτόχρονα στους λογαριασμούς της Γενικής και της Αναλυτικής Λογιστικής. Ε. Να ενημερώνουν όλους τους λογαριασμούς της Αναλυτικής λογιστικής συγκεντρωτικά ή αναλυτικά τουλάχιστον κάθε μήνα,σύμφωνα με τις περιπτ. 3 & 7 της παρ του Π.Δ. 1123/

22 Ο εσωλογιστικός προσδιορισμός του κόστους παραγωγής των επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα. Οι επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα υποχρεούνται να προσδιορίζουν εσωλογιστικά το κόστος παραγωγής των ετοίμων και ημιτελών προϊόντων τους αναλυτικά, κατ είδος προϊόντος, το αργότερο στο τέλος κάθε μήνα. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ο λογαριασμός κόστος παραγωγής ή παραγωγή σε εξέλιξη. Στο σύστημα της αυτονομίας το κόστος παραγωγής παρακολουθείται στον λογαριασμό 93, ενώ στο σύστημα της συλλειτουργίας μπορεί, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις,να παρακολουθείται στον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 23. Οι μικτές επιχειρήσεις υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα προηγούμενα μόνο για τον κλάδο μεταποίησης και εφόσον για αυτόν υφίσταται υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης. Στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου λογαριασμού Κόστος παραγωγής (93 ή 23) συγκεντρώνεται και παρακολουθείται εσωλογιστικά, το ολικό κόστος παραγωγής των ενδιάμεσων και τελικών φορέων (προϊόντων, υπηρεσιών, πάγιων στοιχείων)καθώς και το κόστος έρευνας και ανάπτυξης κατά το μέρος που αφορά πραγματική παραγωγή έργου μακροχρόνιας αξιοποίησης. Το κόστος που συγκεντρώνεται στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου λογαριασμού Κόστος παραγωγής είναι άμεσο ή έμμεσο. Στο άμεσο κόστος παραγωγής περιλαμβάνονται,κατά κανόνα, τα άμεσα υλικά και η άμεση εργασία,ενώ στο έμμεσο το υπόλοιπο κόστος παραγωγής. Ο πρωτοβάθμιος λογαριασμός Κόστος παραγωγής αναπτύσσεται εφόσον υπάρχει αντικείμενο για παρακολούθηση, στους ακόλουθους τουλάχιστον δευτεροβάθμιους λογαριασμούς: Κόστος παραγωγής προϊόντων έτοιμων και ημιτελών Κόστος παραγωγής υποπροϊόντων και υπολειμμάτων (ή κόστος παραγωγής υπηρεσιών) Κόστος ιδιοπαραγωγής παγίων στοιχείων Κόστος παρεπόμενων δραστηριοτήτων Κόστος ανάπτυξης προϊόντων Οι δευτεροβάθμιοι αυτοί λογαριασμοί αναπτύσσονται σε τριτοβάθμιους κατ είδος παραγομένου προϊόντος ή παγίου στοιχείου ή παρεχόμενης υπηρεσίας. Το κόστος στο επίπεδο του προϊόντος (ή της υπηρεσίας) αναλύεται τουλάχιστον στα εξής στοιχεία: Άμεσα υλικά Άμεση εργασία Γενικά βιομηχανικά έξοδα Το ολικό κόστος παραγωγής είναι χρήσιμο να αναλύεται,με οποιονδήποτε τρόπο, στα άμεσα υλικά που αναλώνονται και στα κατ είδος έξοδα όπως αυτά παρακολουθούνται από τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 6 της Γενικής Λογιστικής.Η ανάλυση αυτή, του ολικού κόστους παραγωγής στα κατ είδος έξοδα, δεν είναι απαραίτητη όταν αυτή προκύπτει από τον λογαριασμό 21

23 92.00 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής από όπου μεταφέρονται οι δαπάνες στο λογαριασμό Κόστος παραγωγής. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προσδιορίζουν,εφόσον το επιθυμούν, το κόστος των υπηρεσιών τους σε οικείους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου Κόστος παραγωγής.στις επιχειρήσεις αυτές η ανάπτυξη του πρωτοβάθμιου Κόστος παραγωγής γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Η τήρηση του λογαριασμού 92 και των δευτεροβαθμίων του, είναι και στις επιχειρήσεις αυτές υποχρεωτική. Ο προτελευταίος βαθμός ανάλυσης του λογαριασμού Κόστος παραγωγής είναι το είδος του παραγόμενου προϊόντος όπως τα είδη προσδιορίζονται και παρακολουθούνται από τις μερίδες αποθήκης. Για κάθε είδος,δηλαδή, προϊόντος προσδιορίζεται και παρακολουθείται εσωλογιστικά στο λογαριασμό Κόστος παραγωγής,του 93 ή του 23,το κόστος με ανάλυση στα τρία τουλάχιστον σημεία του α)άμεσα υλικά, β)άμεση εργασία, γ)γενικά βιομηχανικά έξοδα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Αναλυτική παρουσίαση του συστήματος Αυτονομίας της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως. 3.1 Λειτουργία της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως. Βασικό σύστημα λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως είναι το σύστημα πλήρους Αυτονομίας της έναντι της Γενικής Λογιστικής. Υπό το σύστημα αυτό οι λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής αναπτύσσονται και λειτουργούν μέσα σε κλειστό κύκλωμα των λογαριασμών της ομάδας 9. 22

24 Το Ε.Γ.Λ.Σ. (παρ ) προβλέπει ότι είναι δυνατό να συγχωνεύονται και να λειτουργούν σε ένα ενιαίο σύστημα λογιστικής η Γενική και η Αναλυτική Λογιστική,με την προϋπόθεση ότι η Αναλυτική Λογιστική θα διατηρεί την αυτονομία της και δεν θα αλλοιώνονται οι βασικές αρχές των παρ.1101 και 1102 του Ε.Γ.Λ.Σ., δηλαδή: α)η αρχή της κατ είδος συγκεντρώσεως των αποθεμάτων, των εξόδων και εσόδων και β)η αρχή της κατάρτισης του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως με λογιστικές εγγραφές. Στο σύστημα της συλλειτουργίας Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής,είναι δυνατόν τα αποθέματα συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών λογαριασμών αποθήκης, να τηρούνται στην ομάδα 2 του Ε.Γ.Λ.Σ., τα έσοδα συμπεριλαμβανομένων των Αναλυτικών Λογαριασμών μικτών αποτελεσμάτων στην ομάδα 7 του Ε.Γ.Λ.Σ. και τα αναλυτικά αποτελέσματα να προσδιορίζονται στους λογαριασμούς της ομάδας 8 του Ε.Γ.Λ.Σ. (γνωμ. 270/1996). Με το σύστημα της αυτόνομης λειτουργίας της αναλυτικής λογιστικής επιτυγχάνεται: I. Ο προσδιορισμός βραχύχρονων αποτελεσμάτων, εσωλογιστικά, χωρίς την διατάραξη της κανονικής ροής των εγγραφών στην γενική λογιστική. Ο μηνιαίος προσδιορισμός των αποτελεσμάτων προϋποθέτει χρονικές τακτοποιήσεις των αγορών και των πωλήσεων και μηνιαίες κατανομές των εξόδων και εσόδων και αποτελεσμάτων που είναι δυνατό να γίνονται μόνο στους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής αφήνοντας αναλλοίωτους τους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής. II. Η καθαρότητα του περιεχομένου και του ύψους των λογαριασμών: αποθεμάτων,οργανικών εξόδων και οργανικών εσόδων κατ είδος στην Γενική Λογιστική,μεγέθη που συγκροτούν τον λογαριασμό της Γενικής Εκμεταλλεύσεως, το υπόλοιπο του οποίου εμφανίζει το οργανικό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως. III. Ο καταμερισμός του λογιστικού έργου και ο πλήρης διαχωρισμός της τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής από ιδιαίτερα πρόσωπα ή σε διάφορους χώρους (εργοστάσια, καταστήματα). Στο σύστημα της αυτόνομης τηρήσεως της Αναλυτικής Λογιστικής καταλογίζεται το μειονέκτημα της τήρησης ορισμένων λογαριασμών τόσο στην Γενική Λογιστική όσο και στην Αναλυτική με συνέπεια το εντεύθεν αυξημένο λογιστικό κόστος. Το μειονέκτημα όμως αυτό εξουδετερώνεται σχεδόν πλήρως σήμερα με την καθολική χρήση των Η/Υ. Επομένως κατά τη γνώμη κάποιων το σύστημα της αυτονομίας πλεονεκτεί έναντι του συστήματος συλλειτουργίας. Η βασική αρχή της αυτονομίας της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως. 23

25 Μια από τις τρεις βασικές αρχές στις οποίες εδράζεται το Ε.Γ.Λ.Σ. είναι η αρχή της αυτονομίας, σύμφωνα με την οποία οι λογαριασμοί του Σχεδίου Λογαριασμών κατανέμεται σε τρία μέρη, καθένα από τα οποία λειτουργεί σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα. Δηλαδή οι λογαριασμοί του καθενός από τα μέρη αυτά συνδέονται και συλλειτουργούν μεταξύ τους, χωρίς να επηρεάζουν λογιστικά τους λογαριασμούς των άλλων δύο μερών. Ειδικότερα οι λογαριασμοί διαχωρίζονται στα εξής τρία μέρη: Την Γενική Λογιστική (ομάδες 1-8) Οι λογαριασμοί της Γενικής Λογιστικής που καταλαμβάνουν τις ομάδες 1-8 λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα. Την Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως (ομάδα 9) Οι λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως αναπτύσσονται στην ομάδα 9 και συνδέονται και λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα της ομάδας αυτής. Απαγορεύεται, συνεπώς, η χρέωση ή η πίστωση λογαριασμού της ομάδας 9 με πίστωση ή χρέωση λογαριασμών άλλων ομάδων (1,8 και 19). Τους λογαριασμούς Τάξεως (ομάδα 10) Οι λογαριασμοί Τάξεως που αναπτύσσονται στην ομάδα 10,λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα. Δηλαδή χρεώνονται και πιστώνονται μόνο μεταξύ τους και απαγορεύεται η χρέωση ή η πίστωση αυτών με αντίστοιχη πίστωση ή χρέωση λογαριασμών των ομάδων 1-9. Η αυτόνομη λειτουργία της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως εξασφαλίζεται με τη χρησιμοποίηση διαμέσων-αντικριζόμενων λογαριασμών, που λειτουργούν ως υπολογαριασμοί του λογαριασμού 90 και είναι: Αναλυτική Λογιστική (Διάμεσοι-Αντικριζόμενοι λογαριασμοί) Γενική Λογιστική (Αντίστοιχοι λογαριασμοί) Αρχικά αποθέματα λογισμένα = ομάδας Αγορές λογισμένες = ομάδας Οργανικά έξοδα κατ είδος λογισμένα = ομάδας Οργανικά έσοδα κατ είδος λογισμένα = ομάδας Αποτελέσματα λογισμένα = ομάδας 8 Οι παραπάνω λογαριασμοί αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ή την γέφυρα δια της οποίας μεταφέρονται στην Αναλυτική Λογιστική τα δεδομένα των αρχικών αποθεμάτων,των εξόδων και εσόδων και των αποτελεσμάτων των λογαριασμών της ομάδας 8 χωρίς κατά τη μεταφορά να θίγονται ή να κινούνται οι οικείοι λογαριασμοί της Γενικής Λογιστικής. 24

26 3.3 Η χρονική τακτοποίηση των αγορών,των οργανικών εξόδων κατ είδος, των οργανικών εσόδων κατ είδος και των έκτακτων και ανόργανων εσόδων, εξόδων και αποτελεσμάτων σε μηνιαία βάση. Α. Οι πληροφορίες ή τα γεγονότα που καταχωρούνται στους λογαριασμούς της αναλυτικής λογιστικής, αφορούν την αρχική απογραφή των αποθεμάτων, τις αγορές των αποθεμάτων, τα οργανικά έξοδα κατ είδος, τα οργανικά έσοδα κατ είδος, τα ανόργανα ή έκτακτα έσοδα, έξοδα και αποτελέσματα. Τα γεγονότα αυτά καταχωρούνται πρωταρχικά στους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής,στις ομάδες 2,6,7 και 8 από όπου μεταφέρονται,είτε ταυτόχρονα είτε το αργότερο στο τέλος του μήνα στους αρμόδιους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής, προκειμένου να υποστούν περαιτέρω επεξεργασίες και λογιστικές καταχωρήσεις για τον προσδιορισμό του λειτουργικού κόστους,του κόστους παραγωγής,του μικτού αποτελέσματος και του καθαρού αποτελέσματος του μηνός και της περιόδου. Β. Προϋπόθεση για τον προσδιορισμό αξιόπιστων βραχυχρόνιων αναλυτικών αποτελεσμάτων είναι η χρονική τακτοποίηση,σε μηνιαία βάση,των αντίστοιχων μεγεθών που τα διαμορφώνουν, δηλαδή των αγορών αποθεμάτων, των οργανικών εξόδων, των οργανικών εσόδων και των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. Γ. Η χρονική τακτοποίηση γίνεται στη Γενική Λογιστική με τη χρησιμοποίηση, στο βαθμό που απαιτείται, των δευτεροβάθμιων λογαριασμών προϋπολογισμένων αγορών, εξόδων, εσόδων και έκτακτων αποτελεσμάτων που υπάρχουν σε κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό των ομάδων 2,6,7 και 8.Οι λογαριασμοί αυτοί είναι π.χ. ο Προϋπολογισμένες αγορές Εμπορευμάτων ή ο Προϋπολογισμένες αμοιβές και έξοδα προσωπικού ή ο Προϋπολογισμένα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα. Οι λογαριασμοί αυτοί συλλειτουργούν με τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 58 Λογαριασμοί Περιοδικής Κατανομής και τους αναλυτικούς του. Δ. Ο προσδιορισμός,επομένως, ορθών μηνιαίων αποτελεσμάτων εξασφαλίζεται: Με τον προσδιορισμό του κόστους αγοράς των αποθεμάτων τα οποία ενώ έχουν παραληφθεί μέσα στον μήνα, δεν έχουν τιμολογηθεί ή δεν έχει ληφθεί το σχετικό τιμολόγιο. Με τον υπολογισμό του ύψους των οργανικών εξόδων τα οποία ενώ έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στον μήνα, δεν έχουν εκκαθαριστεί ή δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει ληφθεί το προβλεπόμενο από το νόμο δικαιολογητικό, ή το δικαιολογητικό που έχει ληφθεί αφορά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 25

27 από τον μήνα κατά τον οποίο αυτό εκδόθηκε (π.χ. ασφαλιστήριο συμβόλαιο πυρός). Με τον υπολογισμό του ύψους των εσόδων τα οποία ενώ έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο μήνα, δεν έχουν εκκαθαριστεί και δεν έχει εκδοθεί το κατά το νόμο δικαιολογητικό ή το εκδοθέν δικαιολογητικό αφορά έσοδα μεγαλύτερης περιόδου από εκείνη του μηνός κατά τον οποίο έχει εκδοθεί. Με τον υπολογισμό και τη λογιστικοποίηση των έκτακτων και ανόργανων εσόδων, εξόδων και αποτελεσμάτων τα οποία ενώ έχουν πραγματοποιηθεί, δεν έχουν ακόμη εκκαθαριστεί ή δεν έχει ληφθεί το οικείο δικαιολογητικό ή αυτό που έχει εκδοθεί και παραληφθεί αφορά μεγαλύτερη χρονική περίοδο του μηνός μέσα στον οποίο εκδόθηκε. Με τη λογιστικοποίηση, μέσα στο μήνα τον οποίο αφορούν,των κονδυλίων των αγορών αποθεμάτων, των οργανικών εξόδων, των οργανικών εσόδων και εκτάκτων και ανόργανων εσόδων, εξόδων και αποτελεσμάτων. Η λογιστικοποίηση γίνεται πρώτα στη Γενική Λογιστική από όπου τα σχετικά δεδομένα μεταφέρονται και καταχωρούνται στους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής. Παράδειγμα. Την 31/01 περιλαμβάνεται πρώτη συμφωνημένης τιμής αγοράς 100 /μονάδα. Η πρώτη ύλη δεν συνοδεύεται από τιμολόγιο, το οποίο ο προμηθευτής εκδίδει τον επόμενο μήνα. Για την εσωλογιστική χρονική τακτοποίηση της αγοράς αυτής γίνονται οι ακόλουθες εγγραφές: Α. Στη Γενική Λογιστική.. 31/ Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Υλικά συσκευασίας προϋπολογισμένες αγορές Λογαριασμός περιοδικής κατανομής προϋπολογισμένες αγορές πρώτων υλών Λογισμός αξίας αγοράς Π.Υ Υ1 Μ ως Δ.Α Ν 10/311 Β.Βασιλείου. Β. Στην Αναλυτική Λογιστική.. 31/ Αποθέματα Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας Πρώτη Ύλη Υ1 μ Διάμεσοι Αντικριζόμενοι λογαριασμοί Αγορές λογισμένες Πρώτες και βοηθητικές ύλες λογισμένες

28 Μεταφορά στην Α.Λ. αγορών Π.Υ. μ. Ιανουαρίου Όταν παραληφθεί το τιμολόγιο, αντιλογίζουμε την εγγραφή που ενεργήσαμε στην Γενική Λογιστική και καταχωρούμε κανονικά το τιμολόγιο του προμηθευτή... 15/ Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας Αγορές Υποχρεώσεις από φόρους ΦΠΑ επί αγορών Π.Υ Προμηθευτές Προμηθευτές εσωτερικού Β.Βασιλείου Ως το υπ αριθμ /02/1996 τιμολόγιο Λογαριασμός περιοδικής κατανομής προϋπολογισμένες αγορές αγορές Πρώτων Υλών Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας προϋπολογισμένες αγορές Πρώτων Υλών Αντιλογισμός εγγραφής 31/ Η αρχή της πρωταρχικής καταχώρησης αγορών, εξόδων, εσόδων και ανόργανων αποτελεσμάτων στη Γενική Λογιστική. Η λειτουργία της Αναλυτικής Λογιστικής,στο σύστημα της Αυτονομίας, στηρίζεται στην αρχή ότι τα αποθέματα (αρχική απογραφή και αγορές),τα οργανικά έξοδα κατ είδος, τα οργανικά έσοδα κατ είδος, και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα και ανόργανα αποτελέσματα καταχωρούνται πρωταρχικά στους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής των ομάδων 2,6,7 και 8 και στη συνέχεια ή ταυτόχρονα μεταφέρονται στους οικείους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής. Η επιλογή εφαρμογής αυτής της αρχής αποβλέπει στους ακόλουθους στόχους. Στην εξασφάλιση του ενιαίου των λογιστικών καταχωρήσεων που γίνονται κατά την χρονική τακτοποίηση, σε μηνιαία βάση, των αγορών, των οργανικών εξόδων κατ είδος,των οργανικών εσόδων κατ είδος, και των ανόργανων εξόδων, εσόδων και αποτελεσμάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι 27

ΟΜΑ Α 9 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΜΑ Α 9 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 17 ΟΜΑ Α 9 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Μ Α Θ Η Σ Ι Α Κ Ο Ι Σ Τ Ο Χ Ο Ι Οι στόχοι της διδακτικής ενότητας κινούνται σε τρία επίπεδα: Α. Επίπεδο των γνώσεων: Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν: Να αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΖΑΚΑΚΙ FARM LTD) ( σύστημα συλλειτουργίας )

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΖΑΚΑΚΙ FARM LTD) ( σύστημα συλλειτουργίας ) ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΖΑΚΑΚΙ FARM LTD) ( σύστημα συλλειτουργίας ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΒΑΡΒΑΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΑΒΒΑ ΑΘΗΝΑ Α.Μ: 21101189 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ ( σύστημα συλλειτουργίας )

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ ( σύστημα συλλειτουργίας ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ 2004 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΥΚΟΥΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ Α.Μ. 21100127 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ ( σύστημα συλλειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Στα ανωτέρω έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής:

Ι. Στα ανωτέρω έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής: Γνωμ. 270/2273/1996 Ζητούνται διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ε.Γ.Λ.Σ. μετά την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Κ.Β.Σ. Ζητούνται διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1 Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1.1 Η ομή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το περιεχόμενο του οποίου έχει θεσμοθετηθεί με το Π.. 1123/1980,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 547 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 7 Ποιές εταιρίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. (ΕΣΥΛ 2314/αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

{6. οι\ι, lo6. i ~οδ θt1"') 1 ~'-,,1 ι:,.,) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

{6. οι\ι, lo6. i ~οδ θt1') 1 ~'-,,1 ι:,.,) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑ i ~οδ θt1"') 1 ~'-,,1 ι:,.,) οι\ι, lo6 ΠΗΓΕΣ: - Κωνσταντίνου Α. Βαρβάκη 'η αναλυτική λογιστική της εκμεταλλεύσεως κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.1 Η λειτουργία των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ 4 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ζαρκαλής Κλεομένης ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Κτενά Μαρία Α.Μ.: 7895

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ζαρκαλής Κλεομένης ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Κτενά Μαρία Α.Μ.: 7895 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Λογιστική κόστους & μηχανογράφηση, η αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεων, η σχέση και η συνδεσμολογία της με την γενική λογιστική,οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική Παυλάτος Οδυσσέας Χαλκίδα 2006 0 Περιεχόμενα 1. Διοικητική Λογιστική και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 1. Η επιχείρηση ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ ασχολείται με τη συναρμολόγηση δύο μοντέλων αυτοκινήτων, ενός επιβατηγού, με το όνομα ΑΥΤΟ και ενός τζιπ με το όνομα 4Χ4. Για τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.)

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) κεφαλαίο δέκατο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) 10.1. Η λογιστική τυποποίηση και σχεδίαση, η οποία αποβλέπει στην ενιαία ονοματολογία, κωδικοποίηση και λειτουργία των λογαριασμών μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Κοστολόγηση υπηρεσιών ξενοδοχειακής μονάδας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος Έννοια των Αποθεμάτων Αποθέματα: Τα υλικά αγαθά που ανήκουν στην επιχείρηση και διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 5 1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 6 1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.1 Η «Συμμετοχική» ή «Αφανής» εταιρεία. Έννοια - Χαρακτηριστικά 3.2 Η λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.2.1 Η μέθοδος του τελικού μερισμού 3.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Συστήματα συγκέντρωσης Απορροφητική κοστολόγηση Κοστολόγηση Πλήρης (ή απορροφητική) κοστολόγηση Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 3 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις 1 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 3 η Διάλεξη: ΚΑΧ, λογαριασμοί, ημερολόγιο &

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Αποθέματα (ΔΛΠ2) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Τα αποθέματα αποτελούν βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 2 «Αποθέματα» (Inventories). Κατέχονται για ανάλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Εφαρμογών Λημναίου Παρθένα. απο τον. σπουδαστή ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Γ. Θεμέλη 8, 59200 Νάουσα)

Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Εφαρμογών Λημναίου Παρθένα. απο τον. σπουδαστή ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Γ. Θεμέλη 8, 59200 Νάουσα) Θ έμα πτυχιακής εργασίας: Διαχείριση και κοστολόγηση π αραγόμενω ν προϊόντω ν σε επ ιχειρήσεις που δεν τηρούν αναλυτική λογιστική. Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Εφαρμογών Λημναίου Παρθένα απο τον σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Νικόλαος Μ. Πολύζος Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, που δεν έχουν το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξη των παραπάνω εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 18 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ο Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) επιχειρεί αφενός την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ι Ενότητα 5: Μελέτες Περιπτώσεων.

Λογιστική Ι Ενότητα 5: Μελέτες Περιπτώσεων. Λογιστική Ι Ενότητα 5: Μελέτες Περιπτώσεων. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμοί - Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο

Λογαριασμοί - Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο Λογαριασμοί - Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο Κάθε οικονομικό γεγονός επηρεάζει άμεσα την χρηματοοικονομική κατάσταση της οικονομικής μονάδας, δηλαδή τα στοιχεία του παθητικού, του ενεργητικού και της Καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια επιχείρηση διαθέτει κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8(Αποτελεσματικοί λογαριασμοί)» ΓΟΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Ι.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8(Αποτελεσματικοί λογαριασμοί)» ΓΟΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8(Αποτελεσματικοί λογαριασμοί)» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 123117652000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (Δεύτερη εταιρική χρήση) βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των ΕΛΠ - Σχέδιο λογαριασμών

ΟΜΑΔΑ Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των ΕΛΠ - Σχέδιο λογαριασμών ΟΜΑΔΑ- Αποθέματα Χρήση στατιστικών μεθόδων προσδιορισμού της ποσότητας αποθεμάτων Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την μέτρηση της ποσότητας των αποθεμάτων στο τέλος της περιόδου σε περιπτώσεις που η

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑEΙ T.T. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑEΙ T.T. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑEΙ T.T. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Από την Αναλυτική στην Διοικητική Λογιστική» Σπουδάστρια: Πετροπούλου Μαρία, ΑΜ: 14861 Επιβλέπων Καθηγήτης: Συκιανάκης Νικόλαος Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π. I.A.S.2) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΜΑ Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π. I.A.S.2) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΜΑ Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π. I.A.S.2) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΜ: 11913 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #5: Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων Λογιστικά Βιβλία

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #5: Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων Λογιστικά Βιβλία ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #5: Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων Λογιστικά Βιβλία Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το αντικείμενο του έργου του παρόντος διαγωνισμού αφορά στην εφαρμογή του διπλογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2010 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2010 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2010 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ Α.Μ. 6812 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΧΡΟΝΗ ΕΛΕΝΗ 1/4/2010 Αφιερώνεται στους αξιότιμους ανθρώπους που με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστική Κόστους Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. * Νο. 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 19/1/1997 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 2317 Αρ. Γνωμ.

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. * Νο. 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 19/1/1997 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 2317 Αρ. Γνωμ. -- 155 -- * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. * Νο. 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 19/1/1997 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 2317 Αρ. Γνωμ.: 285 ΘΕΜΑ: Λογιστική παρακολούθηση Αϋλων Τίτλων Δημοσίου. Ι. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 61101/59/Β/06/03(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 10132453000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Αξία με την οποία πιστώνονται οι λογαριασμοί των πωλήσεων. Ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται με το συνολικό ποσό του παραστατικού που

Διαβάστε περισσότερα

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 12/10/15

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ

ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ \ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ :ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 146/2003» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 146/2003» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 146/2003» Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 94064/1.10.2012 εγκύκλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ» Εισηγητής: Πιερράκος Σπυρίδων (Α.Μ. 21103127) Επιβλέποντες Καθηγητές: 1) Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εισηγητής : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Σπουδαστής : ΔΑΒΡΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα