ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΗΗΕ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΗΗΕ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε."

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΗΗΕ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1. Επωνυμία Στοιχεία Εταιρείας: «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικός τίτλος: «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.». ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55690/01ΔΤ/Β/03/25(05) Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.2. Ιδρυτικό ΦΕΚ: Αρ. Φύλλου /12/2003 Οι τροποποιήσεις του καταστατικού που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και έχουν νόμιμα δημοσιευθεί στα συνημμένα ΦΕΚ είναι οι ακόλουθες: - ΦΕΚ υπ αριθμό 1851/ με ημερομηνία κυκλοφορίας 19/3/2004 στο οποίο ανακοινώνεται η τροποποίηση του άρθρου 36 του καταστατικού «Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου» - ΦΕΚ υπ αριθμό 2376/ με ημερομηνία κυκλοφορίας 3/5/2005 στο οποίο ανακοινώνεται η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού «Έδρα». - ΦΕΚ υπ αριθμό. 1629/ με ημερομηνία κυκλοφορίας 11/4/2006 στο οποίο ανακοινώνεται α) η τροποποίηση του άρθρου 20 «Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου» και β) η κατάργηση του άρθρου 36 και τα επόμενα αυτού. - ΦΕΚ υπ αριθμό. 3899/ με ημερομηνία κυκλοφορίας 21/6/2007 στο οποίο ανακοινώνεται η αλλαγή έδρας της εταιρείας Έδρα του Συστήματος: Δήμος Καλλιθέας Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας: 01/07/ Αντικείμενο του συστήματος: Η οργάνωση και λειτουργία συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά την έννοια, τους ορισμούς, τις διατάξεις, τους όρους και τις ειδικές ρυθμίσεις του νόμου 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» και των βάσει αυτού εκδοθησομένων Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων ή άλλων διατάξεων. Η εξασφάλιση της δυνατότητας προσχώρησης μέσω συμβάσεων στο Συλλογικό Σύστημα των ενδιαφερομένων διαχειριστών ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι οποίοι εκπληρώνουν τους όρους και προϋποθέσεις του Συστήματος καθώς και την παροχή σε αυτούς, ως απόδειξη συμμετοχής τους στο σύστημα, του δικαιώματος χρήσης σημάνσεων και πιστοποιήσεων των οποίων η εταιρεία είναι δικαιούχος. Η ανάληψη της ευθύνης για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των συμβαλλόμενων με αυτήν φυσικών ή νομικών προσώπων διαχειριστών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου 2939/ Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 196, Καλλιθέα 17671, Τηλ: , Fax: URL: 1/32

2 1.7 Απολογιστικά Συγκριτικά Στοιχεία Αριθμός συμβεβλημένων παραγωγών Υποβληθείσες ποσότητες ΑΗΗΕ (put on the market- (tn)) Αριθμός ενταγμένων Δήμων Πληθυσμιακή κάλυψη Δήμων (κάτοικοι) Αριθμός Σημείων συλλογής πανελλαδικά Αριθμός κέντρων επεξεργασίας 7 7 Συλλεχθείσες ποσότητες ΑΗΗΕ (kg) Επεξεργασμένες ποσότητες ΑΗΗΕ (Κg) O αριθμός των ενταγμένων Δήμων καθώς και η πληθυσμιακή κάλυψη βασίζεται στο προηγούμενο καθεστώς Ο.Τ.Α. Το Σύστημα έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2011 τη διαδικασία για την υπογραφή συμβάσεων με τους «Καλλικρατικούς» Δήμους, η οποία όμως είναι αρκετά χρονοβόρα λόγω των οργανωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι. Δράσεις Εξακολουθεί να είναι σε ισχύ το χρηματοδοτικό πλαίσιο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να καλύπτει το κόστος της συνεργασίας της με το Σύστημα. Βασίζεται στην συλλογή ανά κάτοικο της περιφέρειας του Δήμου. 2. Παραμένει η ίδια αμοιβή προς τους Λιανοπωλητές ως συνεισφορά στο κόστος της συλλογής-διαχείρισης των ΑΗΗΕ και την παράδοσή της στο Σύστημα (Retailers ως σημεία συλλογής ή της παραλαβής ΑΗΗΕ βάσει του Πίνακα 1.1 σημείων συλλογής 2011). 3. Ζητήθηκε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση να συνδράμει το έργο του Συστήματος και να μας ορίσει Φυλασσόμενα Δημοτικά Σημεία Συλλογής (π.χ. ΚΕΠ -ΚΑΠΥ-Δημαρχείο-Δημοτικές Βιβλιοθήκες- Δημοτικά Γυμναστήρια κ.α.), όπου το Σύστημα τοποθετεί μικρούς κάδους των 240lt για συλλογή μικροσυσκευών. Επίσης για συλλογή το σύστημα εγκατέστησε στους Δήμους κάδους, container, plexiglass κλπ. σε όλη την επικράτεια. (Πίνακας 1.1 σημείων συλλογής 2011) 4. Το Σύστημα έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην ένταξη Δήμων στα μεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, ανταποκρινόμενο στο αίτημα για ορθολογική διαχείριση και Ανακύκλωση ΑΗΗΕ. (Πίνακας 1.1 σημείων συλλογής 2011) 5. Η αναδιοργάνωση του δικτύου συλλογής από εμπόρους μετάλλων σε όλη την επικράτεια είναι μια συνεχής διαδικασία. Προχωρήσαμε σε νέες συμβάσεις συλλογής και τοποθετήσεις containers (Πίνακας 1.1 σημείων συλλογής 2011) καθώς και σε καταγγελίες συμβάσεων και απομάκρυνση containers σε εμπόρους με αντισυμβατική συμπεριφορά. 6. Το Σύστημα έχει εκπονήσει ειδικές παρουσιάσεις για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και υλοποιεί πρόγραμμα ενημέρωσης σε συνεργασία με την Τ.Α. και τους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. (Πίνακας 1.1 σημείων συλλογής 2011) 7. Μέσα στο 2011 ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τη δημιουργία κέντρου απορρύπανσης στην Κρήτη, με σκοπό τη μείωση του συνολικού κόστους ανακύκλωσης για το Σύστημα αλλά και την τόνωση της τοπικής συλλογής ΑΗΗΕ. Η μονάδα αναμένεται να είναι έτοιμη να λειτουργήσει εντός του πρώτου εξαμήνου του ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κατάλογος των εγγεγραμμένων παραγωγών στο Μητρώο με τον αντίστοιχο Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (Α.Μ.Π.), παρατίθεται παράρτημα. 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΗΗΕ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Πληροφορίες στοιχεία δημοτικών σημείων συλλογής που λειτουργούν ανά γεωγραφική περιφέρεια ΟΤΑ/Νομαρχία/Περιφέρεια περιέχονται στις σχετικές συμβάσεις για κάθε Δήμο αντίγραφα των οποίων υποβάλλονται με το παρόν. 2/32

3 Κατωτέρω παρατίθενται οι Δήμοι που έχουν υπογράψει συμβάσεις μέχρι σήμερα. Σημειώνουμε ότι ήδη η εταιρεία προχωρά σε ανανέωση συμβάσεων σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτης που ισχύει από 1/1/2011: Α/Α Δήμος Πληθυσμός (απογραφή 2001) 1 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ ΣΑΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΙΓEΙΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΙΝΗΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΛΛΟΝΗΣΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΞΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ /32

4 50 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΣΗΡΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΥΛΙΔΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΒΑΘΕΩΣ ΣΑΜΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΒΙΛΙΩΝ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΩΛΑΚΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΓΕΡΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΒΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΠΕΔΕΦ) ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ (ΠΕΔΕΦ) ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΙΝΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ /32

5 105 ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ ΔΗΜΟΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ (ΠΕΔΕΦ) ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ (ΜΑΡ.ΑΝ) ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ (ΜΑΡ.ΑΝ.) ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΓΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΡΕ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑ/ΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΣΥΝΔ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ) (9 ΔΗΜΟΙ) ΔΙΑ/ΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (11 ΔΗΜΟΙ) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) "ΔΙΑΔΥΜΑ" (60 ΔΗΜΟΙ) ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΕΔΑΕ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ-ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΛΑΣΟΝΑΣ ΕΝ.ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤ. ΑΠ. Ν. ΣΥΡΟΥ (3 ΔΗΜΟΙ) ΕΝ. ΣΥΝΔ. ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (28 ΔΗΜΟΙ) ΕΞΩΒΟΥΡΓΟ ΤΗΝΟΥ ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΕΥΔΗΛΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ ΖΕΦΥΡΙ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ (ΚΩΣ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /32

6 159 ΘΑΣΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΟΥ(ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΤΙΑΙΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΙΑΡΔΑΝΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗ ΙΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΝΟΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΩΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (ΜΑΡ.ΑΝ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΟΥΦΑΛΙΟΥ ΚΡΟΥΣΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ /32

7 214 ΚΥΜΗΣ ΚΩ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΛΕΡΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΛΑΡΙΣΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΗΣΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΝΙΣΥΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ "ΔΕΚΡ" (ΡΟΔΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ "ΔΕΔΙΣΑ" /32

8 269 ΞΑΝΘΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΟΙΤΥΛΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ Π.Α.Δ.Υ.Θ. (ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΣΟΦΑΔΕΣ, ΜΟΥΖΑΚΙ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 6 ΔΗΜΟΙ) ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΑΡΟΣ ΠΑΤΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΥΚΗ ΠΕΥΚΩΝ ΠΛΑΤΕΩΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΠΟΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΗΤΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΙΤΑΓΡΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΣΚΥΔΡΑ - ΠΕΛΛΗΣ ΣΚΥΡΟΣ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΣΟΧΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΠΕΤΣΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ /32

9 323 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑ ΣΤΥΡΕΩΝ ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (20 ΔΗΜΟΙ, 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ) ΣΥ.ΚΑ.Ν.Λ - ΛΕΥΚΑΔΑ (8 ΔΗΜΟΙ) ΣΥΒΟΤΩΝ ΣΥΔΙΣΤΑ -4η ΓΕΩΓΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΙΝΙΑΔΕΣ- ΑΙΤΩΛΙΚΟ) 3 ΔΗΜΟΙ ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΜΗΣ ΣΥΝΔ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (8 ΔΗΜΟΙ) ΣΥΝΔ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (14 ΔΗΜΟΙ,2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ') ΣΥΝΔ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Ν.ΦΩΚΙΔΟΣ (12 ΔΗΜΟΙ) ΣΥΝΔ. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ (2 ΔΗΜΟΙ) ΣΥΝΔ. ΟΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (2 ΔΗΜΟΙ) ΣΩΣΤΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΑΥΡΟΥ ΤΕΓΕΑ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΕΔΚ ΚΙΛΚΙΣ (11 ΔΗΜΟΙ) ΤΗΝΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΥMHTTOY ΥΔΡΑΣ ΥΠΑΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΦΕΡΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΙΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΩΛΕΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΩΡΑΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΩΡΩΠΟΥ η ΓΕΩΓΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΑ, ΑΝΤΙΡΡΙΟ, ΠΥΛΛΗΝΗ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ), 5 ΔΗΜΟΙ ης ΔΙΑΧ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ (9 ΔΗΜΟΙ, 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ) Σύνολο Η συλλογή του Συστήματος το 2011 έκλεισε με ,787 τόνους. Τα συνολικά σημεία συλλογής του Συστήματος έκλεισαν το 2011 με σημεία και το 2010 με σημεία, ήτοι αύξηση 6,1%. 9/32

10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 1) Έμποροι παλαιών μετάλλων γυρολόγοι Το Σύστημα παρέλαβε από τους εμπόρους παλαιών μεταλλικών απορριμάτων ανά την επικράτεια το 2011 τη μεγαλύτερη ποσότητα ΑΗΗΕ. 2) Οι δήμοι δυστυχώς συνέλεξαν ακόμη λιγότερο ποσοστό ΑΗΗΕ το Δυστυχώς οι άοκνες προσπάθειες του Συστήματος επί μακρό διάστημα δεν αποδίδουν καρπούς και οι περισσότεροι ΔΗΜΟΙ εξακολουθούν να είναι αρνητικοί σε ουσιαστική συνεργασία. Το 2011 αναπτύχθηκε ένα έντονα αρνητικό κλίμα λόγω των οικονομικών και οργανωτικών (Καλλικράτης) προβλημάτων των Δήμων. Το Σύστημα πιστεύει περίτρανα ότι η συνεισφορά της Τ.Α. είναι καθοριστική και ότι η προθυμία και η ενεργοποίηση είναι θέμα προσωπικής ευαισθησίας και όχι εξαναγκασμού. Το Σύστημα θα συνεχίσει και το 2012 με μεγαλύτερη ένταση την προσπάθεια ενεργοποίησης των Ο.Τ.Α.. 3) Λιανοπωλητές-Retailers Το Σύστημα παρέλαβε από τους retailers λαμπτήρες, μικροσυσκευές και ογκώδη ΑΗΗΕ σε ποσοστό αντίστοιχο με το Κατά τη διάρκεια του 2011 το Σύστημα συνεβλήθη με τις περισσότερες και μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής καθώς και με Super-Markets. Υπογραμμίζουμε ότι η Τ.Α. Λιανοπωλητές είναι οι φορείς με την μεγαλύτερη συνέργεια με το Σύστημα λόγω του ότι και οι δύο επισκέπτονται τον πολίτη στο σπίτι του. 4) B2B Το 2011 παραλάβαμε τόνους. Εκτιμούμε ότι η αύξηση για το 2012 θα είναι ακόμη μεγαλύτερη επειδή έχει διευκρινιστεί πλήρως ότι το Δελτίο Αποστολής προς Ανακύκλωση και η Βεβαίωση του Συστήματος, αντικαθιστούν το πρωτόκολλο καταστροφής που είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να εκδίδουν όταν έχουν να απορρίψουν παλαιό εξοπλισμό. 5) Οργανισμοί Εταιρείες Δημόσιο Πιστεύουμε ότι υπάρχει η προοπτική, η συλλογή να είναι μεγαλύτερη το 2012, εφόσον όμως ο ΟΔΔΥ δρομολογεί τα ΑΗΗΕ κατευθείαν από τους κατόχους στο Σύστημα και εφόσον το Δημόσιο και οι Οργανισμοί επιδείξουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα Ανακύκλωσης συνεργαζόμενοι με το Σύστημα. 6) Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί Βασικά εννοούμε ΑΕΙ Το Σύστημα από το 2006 έχει αρχίσει ένα διάλογο με τα ΑΕΙ με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα ανακύκλωσης ΑΗΗΕ. Το 2009 είχαμε την ικανοποίηση να διαπιστώσουμε ότι έχει ανοίξει πλέον ένα ικανοποιητικό ρεύμα συλλογής που πιστεύουμε ότι ακόμη είναι στα αρχικά του στάδια. Τα απόλυτα νούμερα είναι βέβαια ακόμη μικρά, είμαστε βέβαιοι όμως για μια γρήγορη βελτίωση. Το Σύστημα προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να ενεργοποιήσει τους πολίτες και τους φορείς για να συνδράμουν στο μεγάλο θέμα της Ανακύκλωσης. Το Σύστημα για το 2012 έχει προγραμματίσει το βάρος των προσπαθειών του στην ανάπτυξη συνεργασιών με Τ.Α σχολεία Λιανοπωλητές Super Markets εταιρείες Οργανισμούς. Η προσπάθεια αυτή θα πλαισιωθεί και με μια νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης κοινού-φορέων. ΑΓΟΡΑ ΗΗΕ Το Σύστημα πρέπει να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο του έχοντας να αντιμετωπίσει μια εξαιρετικά δυσμενή παράμετρο, τη δραματική μείωση των εσόδων του λόγω της συνεχιζόμενης πολύ μεγάλης πτώσης της συνολικής αγοράς ΗΗΕ. Όπως φαίνεται και στα διαγράμματα παρακάτω, παρά την αύξηση του αριθμού των συμβάσεων προσχώρησης υπόχρεων παραγωγών, οι συνολικές ποσότητες μειώθηκαν το 2011 κατά 17% περίπου, ενώ αν συγκρίνουμε με την αγορά ΗΗΕ του 2008, η πτώση φτάνει το 42%. Δυστυχώς το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον δεν αφήνει κανένα περιθώριο αισιοδοξίας για το 2012, ελπίζουμε όμως ότι ένα μέρος της περαιτέρω απώλειας εσόδων θα καλυφθεί από την προσχώρηση και άλλων υπόχρεων παραγωγών που διαφεύγουν. Εντείνουμε τις προσπάθειές μας συνεχώς αλλά αξιοσημείωτο αποτέλεσμα θα υπάρξει μόνο αν έχουμε ουσιαστικό αρωγό την Πολιτεία. 10/32

11 Σχετικά διαγράμματα put on the market. Put on the market (tn) Δηλωθείσες ποσότητες (tn) Βαρος (kg) ΗΗΕ ανά κάτοικο 25,00 20,00 15,00 10,00 19,29 18,76 16,11 15,72 12,82 13,03 10,85 κιλά ΗΗΕ ανά κάτοικο 5,00 0, /32

12 ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ τόνοι τόνοι 4. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ) 4.1 Ετήσιος στόχος συλλογής για το 2011: τόνοι 4.2 Ποσότητες ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης - Συνολική ποσότητα οικιακής προέλευσης που συλλέχθηκε στο έτος αναφοράς ,760 (σε τόνους) 4.3 Ποσότητες ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης - Συνολική ποσότητα οικιακής προέλευσης που συλλέχθηκε στο έτος αναφοράς 2.473,027 (σε τόνους) Γενικό Σύνολο συλλογής (39.580, ,027)=42.053,787 τόνοι Το Σύστημα κατά τη διάρκεια του 2011, εξυπηρέτησε αιτήματα συλλογής εταιρειών. 5. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 5.1 Συμβάσεις με συλλέκτες μεταφορείς 33 συμβεβλημένοι υπεργολάβοι για τη συλλογή μεταφορά ΑΗΗΕ 5.2 Συμβάσεις με χώρους προσωρινής αποθήκευσης 3 συμβεβλημένοι υπεργολάβοι για την προσωρινή αποθήκευση των ΑΗΗΕ 5.3 Συμβάσεις με μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ 9 συμβεβλημένοι υπεργολάβοι για την επεξεργασία των ΑΗΗΕ 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6.1 Βάση δεδομένων/ παρακολούθηση ροής υλικών Λειτουργεί Λογισμικό παρακολούθησης Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής (κόστος ανά κατηγορία ΑΗΗΕ), Μισθοδοσίας, Μητρώου Παραγωγών και των Περιοδικών τους Δηλώσεων. Από το 2010 έχει αναπτυχθεί βάση δεδομένων/παρακολούθησης ροής υλικών η οποία ενημερώνεται εβδομαδιαίως και μηνιαίως αναφέροντας αναλυτικά τα υλικά προς ανακύκλωση και αξιοποίηση, υλικά ειδικής διαχείρισης, υλικά προς απόρριψη ανά είδος και ποσότητα. Από το 2009 έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν οι εφαρμογές: Η εχέμυθη υποβολή δηλώσεων παραγωγών Black Box Η παρακολούθηση Συλλογής- Μεταφοράς - Logisitcs Η παρακολούθηση της Επεξεργασίας Ανακύκλωσης (ροής υλικών) με το λογισμικό Reptool που έχει αναπτυχθεί από το WEEE Forum και χρησιμοποιείται από τα μεγαλύτερα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Συστήματα Ανακύκλωσης ΑΗΗΕ. 6.2 Πιστοποίηση διαχείρισης (π.χ. ISO 9001, ΕΝ 14001, ΕΜΑS) του συστήματος και των συμβαλλόμενων εταιρειών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, αξιοποίησης: Το Σύστημα εντός του 2011 τελείωσε τις διαδικασίες πιστοποίησης για την ένταξή του σε Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας EN 14001, και έλαβε το αντίστοιχο πιστοποιητικό ενώ επίσης βρίσκεται σε ισχύ και το ΙSO ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2011 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Μεθοδολογία: Ποσοτική έρευνα tracking, 800 face to face interviews, Αθήνα & Θεσσαλονίκη, ηλικίες 15-54, fieldwork Απρίλιος 2011 Στόχοι: 12/32

13 η κατανόηση των στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφοράς του κοινού απέναντι στο περιβάλλον, την ανακύκλωση γενικά και την Ανακύκλωση Συσκευών ειδικότερα η τμηματοποίηση των καταναλωτών βάσει ψυχογραφικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών και η παρακολούθηση των αλλαγών σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές η παρακολούθηση της εξέλιξης βασικών δεικτών αξιολόγησης της διαφήμισης η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών εικόνας της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ (1 η χρονιά) η αξιολόγηση του περιεχομένου της τηλεοπτικής και έντυπης διαφήμισης και της προστιθέμενης αξίας που δίνουν στην εικόνα της εταιρίας Η έρευνα συνέβαλε: 1) Στην απόφαση να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε με το κοινό μέσω της υπάρχουσας τηλεοπτικής μας καμπάνιας. Το τηλεοπτικό σποτ αξιολογήθηκε θετικά ως προς την κατανόηση, την πειθώ και την εικόνα που βγάζει για την εταιρία 2) Στο να γνωρίζουμε ποια είναι η εξέλιξη της εταιρίας σε αναγνωρισιμότητα, ανάκληση διαφήμισης και εικόνα και αν η συνολική προσπάθεια της εταιρίας έχει αντίκρισμα στον κόσμο. Όλοι οι δείκτες έδειξαν αύξηση με εξαίρεση μια μικρή μείωση στην αναγνώριση της επωνυμίας της εταιρίας, που καταδεικνύει ότι η χρειάζεται εντονότερη παρουσία στα μέσα από αυτή του 2010 Βάσει των ευρημάτων των δύο παραπάνω σημείων, καταλήξαμε ότι η συγκεκριμένη τηλεοπτική καμπάνια είναι αποτελεσματική κι ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση της, με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίσουμε μέσω του μίγματος καναλιών και προγραμμάτων την αποτελεσματικότητά της. 3) Στο να καταλήξουμε ποια θα είναι τα στοχευμένα μηνύματα που πρέπει να επικοινωνήσουμε σε ραδιόφωνο και internet. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εξέλιξη στην αντίληψη ατομικής ευθύνης, ενώ παράλληλα ο κόσμος δε γνωρίζει γιατί δεν πρέπει να παρατάει τις παλιές συσκευές του στο δρόμο. Όταν μέσω του ερευνητή έγινε γνωστό το γιατί (ενέργειες παλιατζήδων και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον), οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις τους αφορούν. Το παραπάνω εύρημα μας βοήθησε στην απόφαση να επικεντρώσουμε την καμπάνια σε internet και ραδιόφωνο στο γιατί δεν πρέπει να παρατάει ο κόσμος τις συσκευές του στο πεζοδρόμιο και τι θα πρέπει να κάνει. 4) Στη χρήση επιλεγμένων στοιχείων της έρευνας προς δημοσιογράφους και Μ.Μ.Ε., με στόχο τη θετική δημοσιότητα/φήμη της εταιρίας 5) Στη γνώση - ως εθνικός φορέας - για το πού βρίσκεται η ελληνική κοινωνία ως προς την περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθητοποίηση γύρω από την ανακύκλωση ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. Τηλεόραση Επανάληψη υπάρχουσας τηλεοπτικής καμπάνιας με χρήση τηλεοπτικών σποτ 39 και 23 για προώθηση ανακύκλωσης συσκευών σε 6 κανάλια Διάρκεια: 4 εβδομάδες κατανεμημένες εξίσου στους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο Χορηγία της τηλεοπτικής εκπομπής του ΣΚΑΙ "Μπες στο κλίμα": Προβαλλόταν στον ΣΚΑΙ κάθε Σάββατο στις 19:00. Κάθε εκπομπή ήταν 45λεπτη και κατά τη διάρκειά της αναλύονταν οι συνήθειες μιας οικογένειας σε επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και πρότεινε συγκεκριμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Σε κάθε επεισόδιο της εκπομπής προβαλλόταν για δυόμισι λεπτά κάποιο προσυμφωνημένο θέμα της ανακύκλωσης συσκευών. Τύπος Διάρκεια: από Φεβρουάριο μέχρι Ιούνιο Δημιουργία advertorial σε 14 έντυπα, προσαρμοσμένα σε κάθε έντυπο: 13/32

14 Διάρκεια: συνεχείς εμφανίσεις κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς Χορηγία σε 5σέλιδο αφιέρωμα για ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών στις ΕΙΚΟΝΕΣ. Το αφιέρωμα συνεχίστηκε στα τεύχη Ιουνίου και Οκτωβρίου. Και τους 3 μήνες περιείχε άρθρο σχετικά με θέματα της ανακύκλωσης συσκευών και advertorial. Διαδίκτυο Δημιουργία δύο διαφορετικών banner σε ενημερωτικά και νεανικά site: Το banner για μεγάλες συσκευές περίγραφε μέσω κινούμενου σκίτσου-το γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε τις παλιές συσκευές μας στο πεζοδρόμιο (παλιατζής-κανιβαλισμός-περιβαλλοντικές επιπτώσεις) Το παράδειγμα συσκευής που χρησιμοποιήσαμε είναι το ψυγείο. Στη συνέχεια εξηγούσε επιγραμματικά τι πρέπει να κάνουμε όταν θέλουμε να απαλλαχθούμε από μια παλιά συσκευή μας. Το concept του banner για τις μικρές συσκευές βασιζόταν σε ένα πραγματικό γεγονός: ότι κάθε 3 απαλλασσόμαστε από μια ηλεκτρική συσκευή. Το banner εξηγούσε τις επιπτώσεις πετώντας τις συσκευές στον κάδο της γειτονιάς και πρότεινε τη λύση της ανακύκλωσης. Σε 28 διαδικτυακούς τόπους Διάρκεια: Σεπτέμβριος και Οκτώβριος Άλλες ενέργειες στο διαδίκτυο: - Ειδική προβολή στα αποτελέσματα αναζήτησης του Google, καθώς και στην ενότητα ads by Google μεγάλων διαδικτυακών τόπων. - Δημιουργία fan page στο facebook Ραδιόφωνο Σε συνέργεια με την καμπάνια στο internet. Το μήνυμα επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις από την εγκατάλειψη των μεγάλων συσκευών. Σημαντική η συμμετοχή του ΣΚΑΪ στην προβολή των ραδιοφωνικών μηνυμάτων, μέσω ραδιοφωνικής χορηγίας στην εκπομπή zoi.gr (17:00-18:00). Το ραδιοφωνικό σποτ ακουγόταν καθημερινά στην εκπομπή 3 φορές συν 1 φορά πρωινή ώρα και 1 φορά μεσημεριανή ώρα. Επίσης, γίνονταν καθημερινά 2 αναφορές σε θέματα της ανακύκλωσης συσκευών, των οποίων το περιεχόμενο είχαμε εμείς επιλέξει και διαμορφώσει. Εκτός του ΣΚΑΪ, συμμετείχαν με ρ/φ σποτ και άλλοι 7 σταθμοί Διάρκεια: Οκτώβριος και Νοέμβριος ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δημιουργία και παραγωγή αυτοκόλλητων για νέους κάδους plexiglass, που τοποθετούνται στα καταστήματα 900 τεμάχια Δημιουργία και παραγωγή εταιρικού εντύπου με απολογισμό όλων των ετών λειτουργίας κι επιχειρησιακά πλάνα συστήματος. Διανομή στους συνεργάτες της εταιρίας (παραγωγούς, retailers, υπουργείο, άλλα συστήματα), με σκοπό την ενημέρωσή τους και την ενίσχυση της εικόνας της εταιρίας 1000 τεμάχια Δημιουργία και παραγωγή roll-up banner για σήμανση χορηγούμενων εκδηλώσεων και συνεδρίων 4 τεμάχια 14/32

15 B. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ιανουάριος: Παροχή 2 κάδων pelxiglass και δωρεάν προβολή σε προωθητικό υλικό της Wind στο πλαίσιο εκστρατείας ευαισθητοποίησης των εργαζομένων της εταιρίας στα κεντρικά γραφεία (Λεωφ. Κηφισίας) Φεβρουάριος: Συνεργασία με Συμμετοχή μας -με δισέλιδο- σε έντυπο του συνεργάτη μας Αφοι Σιακανδάρη (Σχηματάρι) για την ανακύκλωση που διανεμήθηκε σε πελάτες του Mάιος-Ιούνιος : Συνεργασία με τη BSH και τη νέα σειρά προϊόντων Pitsos greenline. Πραγματοποιήθηκαν προωθητικές ενέργειες, που περιλάμβαναν περίπτερο της Pitsos στημένο σε πλατείες μεγάλων πόλεων: Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, επιλεγμένα Σάββατα μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο. Οι εκδηλώσεις της Pitsos συνδυάστηκαν με ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών με container, κάδους και παροχή εργατών για την διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων πολιτών. Επί τόπου παρευρισκόταν εκπρόσωπος της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Οι εκδηλώσεις ανακοινώθηκαν με καμπάνια σε πανελλαδικά και τοπικά μέσα (τύπο και ραδιόφωνο). Ιούνιος: Ενημέρωση για την ανακύκλωση συσκευών και συσκευασιών στα καταστήματα της Leroy Merlin, με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος (5/6). Συμμετείχαμε με plexig lass κάδους, banners και displays ανακτημένων υλικών, ενώ υπήρχε παρουσία ανθρώπων της εταιρίας μας. Οκτώβριος-Νοέμβριος: Συμπροβολή με Praktiker και Bosch και με μήνυμα: ανακύκλωση οποιουδήποτε ηλεκτρικού εργαλείου και εργαλείου κήπου με αγορά ερασιτεχνικού εργαλείου και εργαλείου κήπου Bosch, με έκπτωση 23% (την αξία του ΦΠΑ). Μέσα προβολής: φυλλάδια Praktiker και ραδιoφωνικοί σταθμοί σε 10 πόλεις. Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ιανουάριος: Εκπαιδευτική παρουσίαση σε επιλεγμένα σχολεία της Καρδίτσας σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Φεβρουάριος: Χορηγία συνεδρίου ΣΒΕΗΣ Μάρτιος: Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών με τοποθέτηση κοντέινερ σε συνεργασία με τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Γλυφάδας 'Ωρα για Δράση" στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την Ωρα της Γης Μάιος: Συμμετοχή στην εβδομάδα Περιβάλλοντος από το Δήμο Αθηναίων στην πλατεία Κοτζιά. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαμε με περίπτερο μαζί με όλα τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης με στόχο την καλύτερη ενημέρωση του κοινού Ιούνιος: Aποστολή container και φυλλαδίων για δράση ανακύκλωσης συσκευών στο πλαίσιο ημέρας περιβάλλοντος στο περιβαλλοντικό σύλλογο Ναυπακτίας Πράσινο+ Μπλε Σεπτέμβριος: Χορηγία παιδικού Φεστιβάλ Μικρόπολις στην Τεχνόπολη στο Γκάζι (21/9-25/9). Παρουσία της Ανακύκλωση Συσκευών με περίπτερο, promoter και εκπρόσωπο της εταιρίας. Μαθητές από δεκάδες σχολεία είχαν την ευκαιρία να μάθουν για την ανακύκλωση συσκευών. Στο περίπτερο εκτός από τους κάδους, υπήρχε cut-out (kapafix), που απεικόνιζε δύο από τους χαρακτήρες του microsite deneinaiparamithi.gr και είχε μήνυμα ανακύκλωσης. Τα παιδιά φωτογραφήθηκαν πίσω από το cut-out (είχε τρύπες για το κεφάλι τους) ως Δεμεμέλη κι Ευαισθητίδης.Το Σαββατοκύριακο 24 & 25 Σεπτεμβρίου το περίπτερό επισκέφθηκαν τα παιδιά με τους γονείς τους. Μοιράσαμε πολύχρωμα μπαλόνια με το λογότυπο της Ανακύκλωση Συσκευών. Εκδήλωση 1 ου Γυμνασίου Ν. Ψυχικού: Παρουσίαση στους μαθητές του από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο της Ανακύκλωση Συσκευών, παρουσίαση εργασιών των μαθητών με θέμα την ανακύκλωση συσκευών, παράδοση συσκευών για ανακύκλωση από μαθητές και καθηγητές. Οκτώβριος: Εκστρατεία ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας από 10 μέχρι 23 Οκτωβρίου. Container βρισκόταν απέναντι από το 1ο Δημοτικό Σχολείο, προκειμένου οι κάτοικοι να αφήνουν τις χαλασμένες ηλεκτρικές τους συσκευές. Οι μαθητές των σχολείων έκαναν εργασίες για την ανακύκλωση συσκευών και προγραμματίστηκαν εκδηλώσεις, με πρώτη την 15/32

16 εκδήλωση του Α' δημοτικού στο Πολιτιστικό Κέντρο, όπου τα παιδιά παρουσίασαν την εργασία τους παρουσία εκπροσώπων του ΕΚΑΝ, της Ανακύκλωση Συσκευών, των διοργανωτών (Novel radio, e - istos.gr) και του Δημάρχου. Στις εκδηλώσεις οι Διευθυντές των σχολείων έλαβαν έπαινο ως επιβράβευση για τη συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ/ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Ιανουάριος: Πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με την ευκαιρία συνέντευξης τύπου σε Ημερίδα στο Δήμο Θεσσαλονίκης με θέμα "μηδενικά απόβλητα" Άρθρο με συνεντεύξεις στο OIKO της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ σχετικά με την ανακύκλωση συσκευών, έμφαση στην επεξεργασία, κατόπιν επίσκεψης στο ΕΚΑΝ και αναφορά στο microsite της Ανακύκλωση Συσκευών deneinaiparamithi.gr. Φεβρουάριος: Αποστολή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα της Καρδίτσας για τις εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε σχολεία και την τοποθέτηση container για επί τόπου συγκέντρωση συσκευών Μάρτιος: Συνέντευξη στην εκπομπή της ΝΕΤ "Έχει Γούστο" Απρίλιος-Μάιος: Δημοσίευση δελτίων τύπου σε περιοδικά και εφημερίδες για το roadshow της Pitsos και της Ανακύκλωση Συσκευών Ιούλιος: ηχογραφημένη συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο του ραδιοφωνικού σταθμού Κανάλι 1 Οκτώβριος-Νοέμβριος: Δημοσίευση δελτίων τύπου σε εφημερίδες και ιστότοπους με θέμα «Η Ανακύκλωση Συσκευών αντιστέκεται στην κρίση και εντείνει τις προσπάθειές της». Δεκέμβριος: Συνέντευξη στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Για μια καλύτερη ζωή» 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (2012) Ετήσιος στόχος συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης: τόνοι Στόχοι Εκτίμηση προβλεπομένων ποσοτήτων συλλογής και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης: τόνοι Mέσα στο 2012 προβλέπεται να έχουμε ακόμα πιο έντονη παρουσία με την υλοποίηση αντίστοιχων με το 2011 ενεργειών επικοινωνίας και παρόμοιο κόστος. Οι ενέργειες αυτές θα σχεδιαστούν βάσει των ευρημάτων έρευνας αγοράς, η οποία έχει σα στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων και της συμπεριφοράς του κοινού σχετικά με το περιβάλλον και την ανακύκλωση. Για την επίτευξη του Εθνικού στόχου ή και τη πιθανή αύξηση του τα επόμενα χρόνια, αναμένουμε την ουσιαστική παρέμβαση από την ηγεσία του Υπουργείου ΠΕ.ΚΑ. ώστε: α) οι ΟΤΑ να γίνουν αποτελεσματικοί στη διαδικασία συλλογής σε συνεργασία με το σύστημα β) οι Λιανοπωλητές να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από το Νόμο και γ) να ελεγχθούν ουσιαστικά τόσο οι Χαλυβουργίες όσο και οι έμποροι scrap. 16/32

17 ΑΜΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μητρώο Παραγωγών F.G EUROPE A.E ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΕΑΕ ΑΛΦΑ ΚΟΠΥ ΑΕE ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ NORTEC MULTIMEDIA Α.Ε ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ.& I. AE HAVELLS SYLVANIA GREECE AEEE SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ΑΓΗΝΩΡ Α.Ε ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΑΙΡΚΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ Κ.Ι. ΑΕ CANDY HELLAS A.E BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ WHIRLPOOL HELLAS AEBE ELCO ΒΑΓΙΩΝΗΣ Α.Ε CRYSTAL AUDIO ΣΥΣΤ/ΤΑ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Ε ΛΩΖΟΣ Α.Ε ΛΑΚΑΣΑΣ Ν.-Π.ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕ Γ. Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε ΝΕΜΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ FOURLIS TRADE AEBE ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. - "YALCO" ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΕΒΕ SOUND HELLAS A.E ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε OSRAM A.E ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ ΑΕ INDESIT COMPANY SPA ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕΤΒΕ ΖΑΜΠΑ Α.Ε AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε ΕΒΗΛ Α.Ε ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΚΤΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΕ VICKO ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ AE XEROX HELLAS AEE 17/32

18 00074 ΗΛ.ΠΡΑ. ΑΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ TRIMAR ΕΛΕΚΤΡΟΙΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ AUDIO GROUP GREECE B.V. "BOSE" ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ "ONKYO" NOVENTA Α.Ε ΒΙΑΦΟΝ ΑΕ M ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠ.ΗΛΕΚ.ΕΡΓ.ΑΕ ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ& ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡ/ΚΗ.ΑΕ COSMOTE KINΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ ΑΕ ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΕΡΙΚΣΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ TREE COMPANY COORPORATION ΑΕΒΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΕΠΕ ΣΤΡΑΪΚΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ Δ. ΕΠΕ KARCHER A.E.E ROBERT BOSCH A.E ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΑΤΡΟΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΑΪΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΦΟΡΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΤΕ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ.Ε. ΑΒΕΕ SIEMENS ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝ.ΒΙΟΜ.&ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Ι.ΝΙΚ.ΑΕ Ε & Ε ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ ΑΓΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡ. ΑΒΕΕ ROCHE DIAGNOSTICS(HELLAS) Α.Ε ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. ΑΕ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ Ν.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-COMPA ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙ/ΡΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ-ΝΟΣ/ΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Χ. & ΥΙΟΣ ΑΕ HEWLETT-PACKARD HELLAS ΕΠΕ ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ ΞΑΝΘ. ΑΠΟΨΙΣ SPACE VISION A.E ΦΑΜΑΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΣ ΑΕΒΕ ΤΕΛΕ-ΓΙΟΥΝΙΚΟΜ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ EΕ ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΨΗΜΙΤΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ MEDITRON A.Ε ΛΥΡΙΤΗΣ BIOLINE AE MEDICON HELLAS AE ΚΟΛΟΜΒΟΥΝΗ ΑΦΟΙ ΑΕ BIOSNA AE-ΜΠΑΣΚΛΑΒΑΝΗΣ-ΠΕΡΡΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΑ ΜΟΤΟΡΟΛΑ Α.Ε JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘ.& Γ.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε ELECTRONET AE ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 18/32

19 00145 ΦΟΥΤΖΙ ΦΙΛΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε MATTEL Α.Ε.Β.Ε AIRLEX HELLAS ΑΕΤΒΕ ROSS VIDEO LTD ΚΩΤΣΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕ DIVERSEY ΕΛΛΑΣ AE ΙΝΦΟΛΕΞ ΑΕ PLAYMOBIL HELLAS AE ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Μ.-Σ.ΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ ΡΟΤΕΝΜΠΕΡΓΚΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΡΗΣ ΑΕ ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ Χ.-Α.ΠΡΟΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ΕΛΑΣΥΝ ΑΕΕ TECHTRON ΕΠΕ ΟΜΜΑ ΛΑΙΤ ΑΕΕ DIAMED HELLAS ΑΕ ΚΟΥΠΕΡ ΓΙΟΥΝΙΒΕΛ Α.Ε PANSYSTEMS AE INTERLEASE DSA Α.Ε ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ ΟΜΝΙΑ ΕΠΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ ΑΦΟΙ ΑΕΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΠ&ΤΕΧΝ.ΑΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΑΕ DIGITAL SIMA Α.Ε SPACE HELLAS AE ACTIS ΣΥΣ/ΤΑ&ΥΠΗΡ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΑΕ DELL ΠΡΟΪΟΝ.&ΥΠΗΡ.ΤΕΧΝΟΛ.ΑΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤ.ΙΣΧΥΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ ΑΕ PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ S.C. JOHNSON HELLAS LIMITED LIABILITY COMPANY ΜΑΓΙΑΝΝΗ Ι.& Κ. ΤΑΞΙΝΤΑΡΙΔΗΣ Ε.ΟΕ ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ Δ.ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ FRANKE HELLAS AEBE CPI AE INTERSYS AE-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΟΥΝΙΞΦΟΡ ΑΒΕΕ ΒΑΛΤΙΝΟΣ Χ.ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Π. ΗΛΚΑ ΑΕ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ν.& ΣΙΑ ΟΕ ΦΩΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΔΟΥΒΡΗΣ ΑΕΕΕΕ ΖΑΝΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕ NOVO MD OKTABIT A.E ΣΕΡΤΟΝ ΕΠΕ ΞΑΦΗΣ Γ.ΑΘΑΝ.& ΣΙΑ ΟΕ ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -TELCOM 19/32

20 00218 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ ΝΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΜΑΤΖΑΡΙΔΗ ΑΒΕΤΕ ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ NCR (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ MEDTRONIC HELLAS AEE ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝ.ΕΤ. ΤΗΛΕΠ/ΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ (INTRACOM TELECOM) BECTON DICKINSON AEE ΤΣΟΜΠΑΡΗΣ ΕΥΣΤ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΜΗSYSTEMS-ΕΛΛ.ΜΗΧ/ΚΑ ΣΥΣ.ΑΕ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΕΠΕ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΙ ΑΦΟΙ ΟE "D.S.A.W. HOBBIES" YΔΡΟΝΟΜΗ ΑΕ ΣΕΛΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ CARRIER FRIGEL ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΕ ΣΑΜΑΡΑ ΑΦΟΙ ΟΕ (DOMESTIC MINI BARS) ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ ZEGETRON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ ΣΚΟΥΤΑΣ Θ.ΠΑΝΟΣ ΑΕ KONICA MINOLTA ΕΠΙΧ. ΛΥΣ. ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΤΑΚΗΣ ΑΕ G. I. SECURITY S.A WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ ΚΟΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ (REX EUROTHERM) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΕ ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ADAMSNET ΜΕΠΕ ΕΜΙΚΟ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ ΑΕΒΕ DIXONS SOUTH-EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε HOUSEMARKET A.E ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΕ ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕΒΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΠΕ ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ IBM ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ LENOVO TECHNOLOGY B.V. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΒΕ FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε BOSTON SCIENTIFIC ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΤΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΣΠΥΡΙΔΗΣ Γ. ΔΗΜ. ΑΕ ΙΜΑ Α.Ε ΑΥΓΙΔΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 20/32

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΗΗΕ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΗΗΕ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΗΗΕ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1. Επωνυμία Στοιχεία Εταιρείας: «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικός τίτλος: «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Affiliated Producers NRN

Affiliated Producers NRN Affiliated Producers NRN "LPR" ΠΡΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01570 "SIELIGHT" Α. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - Ι. ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ Ο.Ε. 01111 "ΑΛΦΑΝΕΤ" ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε 00376 3M ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ 00082 A.L.S ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013

ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013 ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013 Αποστολή Εταιρείας «Η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή χρηστών και φορέων στην πλέον αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών, μέσα από ένα σύστημα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2016 1 Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ (2004-2010)

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης»

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Επικαιροποιηµένη έκδοση Αθήνα, Ιούνιος 2014 N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010):

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ TEYXOΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2010

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ TEYXOΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2010 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ ISSN: 1790-6792 TEYXOΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2010 Πιστοποίηση του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων ΔΣΑ μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων ΔΣΑ μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I...60 Π.Ι. Θεσμικό Πλαίσιο, Νομοθεσία Σχετική με την Διαχείριση Αποβλήτων...62 Π.Ι.3 Υγειονομική Ταφή...72 Π..4. Ανακύκλωση...75 Π..5 Σύνθεση ΑΣΑ στην Ελλάδα...76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός 2013

Ετήσιος Απολογισμός 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2013 1 2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Κεντρικά Γραφεία: Παλαιολόγου 9 Μαρούσι - Τ.Κ. 151 24, 3ος Οροφος Τηλ.: 210 8067888, 213 2031930-9 Fax: 210 2031950,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ ISSN: 1790-6792 TEYXOΣ 10 MΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 A' Πανελλήνιο Συνέδριο «Εθελοντισμός & Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

2.306. Θέσεις εργασίας. 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. 25.

2.306. Θέσεις εργασίας. 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. 25. Δωρεάν Eβδομαδιαία Εφημερίδα ΤΕΥΧΟΣ #93 / Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς,

Διαβάστε περισσότερα

Μια σπάνια χειμωνιάτικη εικόνα της Σικίνου. Φωτό: Κοινότητα Σικίνου

Μια σπάνια χειμωνιάτικη εικόνα της Σικίνου. Φωτό: Κοινότητα Σικίνου MHNIAIA ENHMEPΩTIKH EKΔOΣH TOY EΠIMEΛHTHPIOY KYKΛAΔΩN TEYXOΣ 59 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 διανέμεται δωρεάν σ αυτό το τεύχος... ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Η 25η Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. σελ. 6 Βράβευση της Μυκόνου στη

Διαβάστε περισσότερα

8 η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικών Παραµέτρων του Εγκεκριµένου Συλλογικού Συστήµατος Ecoelastika AE για το έτος 2011 Μάρτιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 4 1. Υπόχρεοι Εισαγωγείς που Συνεργάζονται µε

Διαβάστε περισσότερα

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ TEYXOΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ TEYXOΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ ISSN: 1790-6792 TEYXOΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Eκστρατεία εξοικονόμησης ενέργειας δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Σωματεία Αρτοποιών Μέλη της Ο.Α.Ε.

Σωματεία Αρτοποιών Μέλη της Ο.Α.Ε. Ο.Α.Ε.-Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Α.Ε.- ΣΩΜΑΤΕΙΑ Σωματεία Αρτοποιών Μέλη της Ο.Α.Ε. Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος Διοικητικό Συμβούλιο Προεδρείο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΟΥΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Β ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: ΖΙΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί για μία Καλύτερη Ζωή

Μαζί για μία Καλύτερη Ζωή Μαζί για μία Καλύτερη Ζωή 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Υπευθυνότητας... σελ. 4 Ο Ομιλός μας...σελ. 5 Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην ιστορία του Ομίλου FOURLIS... σελ. 6 Οι εταιρίες του

Διαβάστε περισσότερα

2.302. Θέσεις εργασίας. 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Τουρισμός. 25.

2.302. Θέσεις εργασίας. 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Τουρισμός. 25. Δωρεάν Eβδομαδιαία Εφημερίδα ΤΕΥΧΟΣ #89 / Τρίτη 12 Μαΐου 2015 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής 25.000 Αντίτυπα Εργασία Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΚΑΝΑ / ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ για το 2009 Η πρόληψη της ουσιοεξάρτησης στην Ελλάδα υλοποιείται κυρίως από το πανελλαδικό δίκτυο των 71, καλύπτοντας τις 13 περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

2.236. Θέσεις εργασίας. 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Λογιστές. 25.

2.236. Θέσεις εργασίας. 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Λογιστές. 25. Δωρεάν Eβδομαδιαία Εφημερίδα ΤΕΥΧΟΣ #84 / Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής 25.000 Αντίτυπα Εργασία σελ. 3 Υπάλληλοι Γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

2.258. Θέσεις εργασίας. 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Μηχανικοί. 25.

2.258. Θέσεις εργασίας. 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Μηχανικοί. 25. Δωρεάν Eβδομαδιαία Εφημερίδα ΤΕΥΧΟΣ #87 / Τρίτη 28 Απριλίου 2015 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής 25.000 Αντίτυπα Εργασία Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 4 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ σελ. 5 1.1 Νομικό πλαίσιο 1.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.3

Διαβάστε περισσότερα

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα 4 Περιβάλλον 5 Η Εταιρεία 6 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone 10 Η συνολική προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

2.298. Θέσεις εργασίας. 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Εστίαση. 25.

2.298. Θέσεις εργασίας. 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Εστίαση. 25. Δωρεάν Eβδομαδιαία Εφημερίδα ΤΕΥΧΟΣ #90 / Τρίτη 19 Μαΐου 2015 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής 25.000 Αντίτυπα Εργασία Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς,

Διαβάστε περισσότερα