ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ KDIGO ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΗ, ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ KDIGO ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΗ, ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ KDIGO ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΗ, ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ( ΟΜ-ΧΝΝ) 1

2 Προειδοποίηση ΜΕΡΟΣ 1: ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ Το παρόν κείµενο Κατευθυντήριων Οδηγιών Κλινικής Πράξης βασίζεται στις καλύτερες πληροφορίες που ήταν διαθέσιµες µέχρι το Μάρτιο του 2009, µε τελική βιβλιογραφική ενηµέρωση το εκέµβριο του Σχεδιάστηκε µε τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχει πληροφορίες και βοήθεια στη λήψη αποφάσεων. εν έχει σκοπό να καθιερώσει ένα πρότυπο περίθαλψης, ούτε πρέπει να εκληφθεί ως τέτοιο, και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ως συνταγογράφηση µίας αποκλειστικής διαδικασίας αντιµετώπισης. ιαφοροποιήσεις στην κλινική πράξη είναι αναπόφευκτες και θεµιτές όταν οι κλινικοί γιατροί χρειασθεί να λάβουν υπόψη τους τις ανάγκες του κάθε ασθενή, τους διαθέσιµους πόρους και τους περιορισµούς που τίθενται από το εκάστοτε νοσηλευτικό ίδρυµα ή χώρο άσκησης της Ιατρικής. Κάθε επαγγελµατίας υγείας που χρησιµοποιεί τις εν λόγω συστάσεις έχει την ευθύνη να αξιολογήσει την καταλληλότητά τους κατά την εφαρµογή τους στην εκάστοτε κλινική κατάσταση. Οι συστάσεις που αφορούν στην έρευνα είναι γενικές και δεν υποδηλώνουν ένα συγκεκριµένο πρωτόκολλο. ΜΕΡΟΣ 2: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η οργάνωση Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) καταβάλει κάθε προσπάθεια να αποφύγει κάθε υπαρκτή ή ευλόγως θεωρούµενη σύγκρουση συµφερόντων που µπορεί να προκύψει ως αποτέλεσµα µίας εξωτερικής σχέσης ή προσωπικού, επαγγελµατικού ή επιχειρηµατικού συµφέροντος κάποιου µέλους της Οµάδας Εργασίας. Όλα τα µέλη της Οµάδας Εργασίας υποχρεούνται να συµπληρώσουν, να υπογράψουν και να υποβάλλουν ένα έντυπο δήλωσης-γνωστοποίησης όπου παρατίθενται τέτοιου είδους σχέσεις που µπορεί να θεωρούνται ως ή να αποτελούν πραγµατική σύγκρουση συµφερόντων. Το εν λόγω έντυπο ενηµερώνεται ετησίως και οι πληροφορίες αναπροσαρµόζονται αναλόγως. Όλες οι υποβαλλόµενες πληροφορίες δηµοσιεύονται αυτούσιες στο τελευταίο κεφάλαιο αυτού του εντύπου (Βιογραφικά των µελών της Οµάδας Εργασίας και Πληροφορίες Γνωστοποίησης) και φυλάσσονται σε αρχείο στο γραφείο διεύθυνσης της οργάνωσης KDIGO. Η οργάνωση KDIGO εκφράζει µε ευγνωµοσύνη τις ευχαριστίες της στην ακόλουθη κοινοπραξία χορηγών που καθιστά εφικτές τις πρωτοβουλίες µας: Abbott, Amgen, Belo Foundation, Coca-Cola Company, Dole Food Company, Genzyme, JC Penney, NATCO The Organization for Transplant Professionals, National Kidney Foundation Board of Directors, Novartis, Robert and Jane Cizik Foundation, Roche, Shire, Transwestern Commercial Services, and Wyeth. 2

3 Μέλη Οµάδας εργασίας ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Sharon M Moe, MD, FASN, FAHA, FACP, Tilman B Drüeke, MD, FRCP Indiana University School of Medicine, Hôpital Necker, Roudebush VA Medical Center, Université Paris 5, Indianapolis, IN, USA Paris, France ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Geoffrey A Block, MD, Denver Nephrologists, PC, Denver, CO, USA Jorge B Cannata-Andía, MD, PhD, Hospital Universitario Central de Asturias, Universidad de Oviedo, Oviedo, Spain Grahame J Elder, MB, BS, PhD, FRACP, Westmead Hospital, Sydney, Australia Masafumi Fukagawa, MD, PhD, FASN Kobe University School of Medicine, Kobe, Japan Vanda Jorgetti, MD, PhD, University of Sāo Paulo School of Medicine, Sāo Paulo, Brazil Markus Ketteler, MD, Nephrologische Klink, Coburg, Germany Craig B Langman, MD, Northwestern University, Feinberg School of Medicine, Children s Memorial Hospital, Chicago, IL, USA Alison M MacLeod, MBChB, MD, FRCP University of Aberdeen, Aberdeen, Scotland, UK Linda McCann, RD, CSR, LD, Satellite Healthcare, Mountain View, CA, USA Peter A McCullough, MD, MPH, FACC, FACP, FCCP, FAHA, William Beaumont Hospital, Royal Oak, MI, USA Susan M Ott, MD, University of Washington Medical Center, Seattle, WA, USA Angela Yee-Moon Wang, MD, PhD, FRCP Queen Mary Hospital, University of Hong Kong, Hong Kong David C Wheeler, MD, FRCP, University College London Medical School, London, UK José R Weisinger, MD, FACP, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela & Baptist Health South Florida, Miami, Florida, USA Adeera Levin, MD, FRCPC, St Paul Hospital, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada ΟΜΑ Α ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Tufts Center for Kidney Disease Guideline Development and Implementation, Tufts Medical Center, Boston, MA, USA: Katrin Uhlig, MD, MS, Project Director; Director, Guideline Development Ranjani Moorthi, MD, MPH, MS, Assistant Project Director Amy Earley, BS, Project Coordinator Rebecca Persson, BA, Research Assistant Επιπλέον, υποστήριξη και επίβλεψη παρείχαν οι: Ethan Balk, MD, MPH, Director, Evidence Based Medicine Joseph Lau, MD, Methods Consultant 3

4 ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ KDIGO Kai-Uwe Eckardt, MD Πρόεδρος KDIGO Garabed Eknoyan, MD Norbert Lameire, MD Ιδρυτικά στελέχη (Πρόεδροι) KDIGO Bertram L Kasiske, MD Πρόεδρος KDIGO Omar I Abboud, MD, FRCP Sharon Adler, MD, FASN Sharon P Andreoli, MD Robert Atkins, MD Mohamed Benghanem Gharbi, MD, PhD Gavin J Becker, MD, FRACP Fred Brown, MBA, FACHE Jerilynn D Burrowes, PhD, RD Evelyn Butera, MS, RN, CNN Daniel Cattran, MD, FRCPC Allan J Collins, MD FACP Ricardo Correa-Rotter, MD William G Couser, MD Olivier Coustere Adrian Covic, MD, PhD Jonathan Craig, MD Angel de Francisco, MD Paul de Jong, MD Tilman B Dru eke, MD Denis P Fouque, MD, PhD Gordon Guyatt, MD, MSc, BSc, FRCPC Philip Halloran, MD, PhD David Harris, MD Michel Jadoul, MD Vivekanand Jha, MD Martin K Kuhlmann, MD Suhnggwon Kim, MD, PhD Adeera Levin, MD, FRCPC Nathan W Levin, MD, FACP Philip KT Li, MD, FRCP, FACP Zhi-Hong Liu, MD Francesco Locatelli, MD Alison MacLeod, MD, FRCP Pablo Massari, MD Peter A McCullough, MD, MPH, FACC, FACP Rafique Moosa, MD Miguel C Riella, MD Bernardo Rodriquez-Iturbe, MD Robert Schrier, MD Trent Tipple, MD Yusuke Tsukamoto, MD Raymond Vanholder, MD Giancarlo Viberti, MD, FRCP Theodor Vogels, MSW David Wheeler, MD, FRCP Carmine Zoccali, MD ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ KDIGO Kerry Willis, PhD, Senior Vice-President for Scientific Activities Donna Fingerhut, Managing Director of Scientific Activities Michael Cheung, Guideline Development Director Thomas Manley, KDIGO Project Director Dekeya Slaughter-Larkem, Guideline Development Project Manager Sean Slifer, Scientific Activities Manager 4

5 Στάδια Χρόνιας Νεφρικής Νόσου Στάδιο Περιγραφή GFR (ml/min/1,72 m 2 ) Θεραπεία 1 Νεφρική βλάβη µε φυσιολογικό ή GFR 90 2 Νεφρική βλάβη µε ήπια του GFR Μέτρια του GFR Τ για ασθενή µε µεταµόσχευση 4 Σοβαρή του GFR Νεφρική ανεπάρκεια <15 (ή κάθαρση) 5D επί κάθαρσης (ΑΚ ή ΠΚ) GFR: ρυθµός σπειραµατικής διήθησης, : αυξηµένος, : ελαττωµένος Ταξινόµηση κατά KDIGO της ΟΜ-ΧΝΝ και της Νεφρικής Οστεοδυστροφίας Ορισµός της ΟΜ-ΧΝΝ Μία συστηµατική διαταραχή του µεταβολισµού των οστών και των µεταλλικών στοιχείων λόγω ΧΝΝ που εκδηλώνεται µε ένα από τα παρακάτω ή συνδυασµό τους ιαταραχές του µεταβολισµού του ασβεστίου, του φωσφόρου, της ΡΤΗ ή της βιταµίνης D ιαταραχές του µεταβολισµού, της µεταλλοποίησης, του όγκου, της γραµµικής ανάπτυξης ή της ισχύος των οστών Επασβέστωση των αγγείων ή άλλων µαλακών ιστών Ορισµός της νεφρικής οστεοδυστροφίας Είναι µία αλλαγή της µορφολογίας του οστού σε ασθενείς µε ΧΝΝ Αποτελεί µέτρο του σκελετικού παράγοντα της ΟΜ-ΧΝΝ που προσδιορίζεται ποσοτικώς µε ιστοµορφοµετρία στην οστική βιοψία 5

6 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ Κάθε κεφάλαιο περιέχει συστάσεις που έχουν ταξινοµηθεί ως επίπεδου 1 ή επιπέδου 2, και βάσει της ποιότητας των στοιχείων που τις τεκµηριώνουν ως Α, Β, C και D όπως φαίνεται στον πίνακα. Επιπλέον, η Οµάδα Εργασίας είχε τη δυνατότητα να διατυπώσει και µη διαβαθµισµένες δηλώσεις. Σηµασία Βαθµός Ασθενείς Κλινικοί γιατροί Τακτική Επίπεδο 1 Οι περισσότεροι θα ήθελαν την Οι περισσότεροι ασθενείς Οι συστάσεις µπορούν να «Συνιστούµε» συνιστώµενη πρακτική και µόνο θα έπρεπε να αντιµετωπισθούν υιοθετηθούν ως η κλινική ένα µικρό ποσοστό δεν θα σύµφωνα µε τις συστάσεις πρακτική στις περισσότερες την ήθελαν καταστάσεις Επίπεδο 2 «Προτείνουµε» Η πλειοψηφία των ανθρώπων ιαφορετικές επιλογές είναι Οι συστάσεις ενδέχεται να θα ήθελαν τη συνιστώµενη κατάλληλες για διαφορετικούς απαιτήσουν αντιπαράθεση πρακτική, αλλά πολλοί δεν θα ασθενείς. Κάθε ασθενής και εµπλοκή των την ήθελαν χρειάζεται βοήθεια για να ενδιαφερόµενων πριν φθάσει σε µια θεραπευτική καθορισθεί η κλινική απόφαση, συµβατή µε τις πρακτική αξίες και προτιµήσεις του Ποιότητα των Βαθµός στοιχείων Σηµασία Α Υψηλή Είµαστε πεπεισµένοι ότι τα πραγµατικά αποτελέσµατα βρίσκονται κοντά στα εκτιµώµενα Β Μέτρια Τα πραγµατικά αποτελέσµατα, πιθανόν, βρίσκονται κοντά στα εκτιµώµενα, αλλά υπάρχει πιθανότητα να διαφέρουν σηµαντικά C Χαµηλή Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά από τα εκτιµώµενα D Πολύ χαµηλή Τα εκτιµώµενα αποτελέσµατα είναι πολύ αβέβαια, και συχνά απέχουν πολύ από την αλήθεια 6

7 Περίληψη Οι κατευθυντήριες οδηγίες KDIGO 2009 για την θεραπευτική αντιµετώπιση των διαταραχών του µεταβολισµού των οστών και των µεταλλικών στοιχείων στη χρόνια νεφρική νόσο ( ΟΜ-ΧΝΝ) έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον ιατρό που περιθάλπει ενήλικες και παιδιά µε ΧΝΝ σταδίου 3-5, ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια εξωνεφρική κάθαρση και ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε µεταµόσχευση νεφρού. Οι οδηγίες περιέχουν συστάσεις για τη διερεύνηση και αντιµετώπιση των ανωµαλιών της ΟΜ-ΧΝΝ. Το εννοιολογικό περιεχόµενο του όρου ΟΜ-ΧΝΝ έχει καθοριστεί σε προηγούµενο συνέδριο αποφάσεων (consensus conference) της KDIGO. Μελετήθηκαν οι εξετάσεις που σχετίζονται µε την ανίχνευση και τη παρακολούθηση των εργαστηριακών, οστικών και καρδιαγγειακών διαταραχών καθώς και οι θεραπευτικές παρεµβάσεις για την υπερφωσφαταιµία, τον υπερπαραθυρεοειδισµό και την οστική νόσο στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5D και 1-5Τ. Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των οδηγιών υιοθετήθηκε µία προσέγγιση βασισµένη σε στοιχεία. Οι θεραπευτικές συστάσεις βασίστηκαν σε συστηµατική ανασκόπηση σχετικών θεραπευτικών κλινικών δοκιµών. Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στις συστάσεις που αφορούν στις εργαστηριακές εξετάσεις βασίστηκαν στη διαγνωστική ακρίβεια και τον προβλεπόµενο κίνδυνο, συνδέοντας τες έµµεσα µε τη προσδοκία επίτευξης καλύτερης έκβασης για τον ασθενή, µέσω καλύτερης ανίχνευσης, καλύτερης εκτίµησης και καλύτερης θεραπείας της νόσου. Για την κριτική αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων και της ισχύος των συστάσεων υιοθετήθηκε η προσέγγιση GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation system). Στις περιπτώσεις που ένα ερώτηµα δεν µπορούσε να ελεγχθεί µέσω συστηµατικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, δόθηκε µία δήλωση χωρίς διαβάθµιση. Γίνεται σχολιασµός των περιορισµών στους οποίους υπόκεινται τα εν λόγω στοιχεία (ιδιαιτέρως σχολιάζεται η έλλειψη οριστικών αποτελεσµάτων από τις κλινικές δοκιµές) και παρέχονται προτάσεις για µελλοντική έρευνα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ Κεφάλαιο 3.1: ιάγνωση της ΟΜ-ΧΝΝ: βιοχηµικές ανωµαλίες Συνιστούµε την παρακολούθηση των επιπέδων του ασβεστίου, της ΡΤΗ και της δραστηριότητας της αλκαλικής φωσφατάσης αρχίζοντας από το στάδιο 3 της ΧΝΝ (1C). Στα παιδιά προτείνουµε έναρξη της ως άνω παρακολούθησης από το στάδιο 2 της ΧΝΝ (2D) Στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5D, η συχνότητα της παρακολούθησης των επιπέδων του ασβεστίου, του φωσφόρου και της ΡΤΗ είναι λογικό να βασίζεται στην παρουσία και το µέγεθος των διαταραχών και στο ρυθµό εξέλιξης την ΧΝΝ (χωρίς διαβάθµιση). Εύλογα µεσοδιαστήµατα παρακολούθησης είναι: Στη ΧΝΝ σταδίου 3: για το ασβέστιο και το φώσφορο ορού κάθε 6-12 µήνες ενώ για την ΡΤΗ αναλόγως της αρχικής τιµής και της εξέλιξης της ΧΝΝ. Στη ΧΝΝ σταδίου 4: για το ασβέστιο και το φώσφορο ορού κάθε 3-6 µήνες ενώ για την ΡΤΗ κάθε 6-12 µήνες. Στην ΧΝΝ σταδίου 5 (συµπεριλαµβανοµένου 5D): για το ασβέστιο και το φώσφορο ορού κάθε 1-3 µήνες, ενώ για την ΡΤΗ κάθε 3-6 µήνες. Στην ΧΝΝ σταδίου 4-5D: για την δραστηριότητα της αλκαλικής φωσφατάσης κάθε 12 µήνες ή συχνότερα επί αυξηµένων επιπέδων ΡΤΗ (βλ. κεφάλαιο 3.2). Στους ασθενείς µε ΧΝΝ που παίρνουν θεραπεία για ΟΜ-ΧΝΝ, ή στους οποίους έχουν ανευρεθεί βιοχηµικές διαταραχές, είναι λογικό να αυξήσουµε την συχνότητα των µετρήσεων προκειµένου να παρακολουθήσουµε τις τάσεις αύξησης ή ελάττωσης των επιπέδων και την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας καθώς και τις ενδεχόµενες παρενέργειες (χωρίς διαβάθµιση) Στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5D προτείνουµε τη µέτρηση των επιπέδων της 25(ΟΗ) βιταµίνης D (καλσιδιόλης) και την επανάληψη των µετρήσεων βάσει των αρχικών τιµών και των θεραπευτικών παρεµβάσεων (2C). Προτείνουµε τη διόρθωση της ανεπάρκειας ή της έλλειψης της βιταµίνης D χρησιµοποιώντας τις θεραπευτικές στρατηγικές που συνιστώνται για το γενικό πληθυσµό (2C) Στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5D συνιστούµε όπως οι θεραπευτικές αποφάσεις να βασίζονται κατά κύριο λόγο στις τάσεις αύξησης ή ελάττωσης των επιπέδων παρά σε µία µοναδική εργαστηριακή τιµή, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιµες εκτιµήσεις για την ΟΜ-ΧΝΝ (1C). 7

8 Στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5D, προτείνουµε η κλινική πράξη να βασίζεται κατά κύριο λόγο στην σύγχρονη αξιολόγηση των απόλυτων τιµών του ασβεστίου και του φωσφόρου του ορού, παρά στο µαθηµατικό µοντέλο του γινοµένου ασβεστίου φωσφόρου (Ca x P) (2D) Συνιστούµε το εργαστήριο να ενηµερώνει τους κλινικούς ιατρούς για την ακριβή µέθοδο ανάλυσης που χρησιµοποιείται στις εργαστηριακές εξετάσεις των ασθενών µε ΧΝΝ σταδίου 3-5D και να αναφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στη µέθοδο, στη πηγή του δείγµατος (πλάσµα ή ορός) και στις τεχνικές προδιαγραφές προκειµένου να διευκολύνει την κατάλληλη ερµηνεία των βιοχηµικών δεδοµένων (1Β). Κεφάλαιο 3.2: ιάγνωση της ΟΜ-ΧΝΝ: οστά Στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5D δικαιολογείται η εκτέλεση βιοψίας οστού σε διάφορες περιπτώσεις, που περιλαµβάνουν (χωρίς να περιορίζονται µόνο σε αυτές): ανεξήγητα κατάγµατα, επίµονα οστικά άλγη, ανεξήγητη υπερασβεστιαιµία, ανεξήγητη υποφωσφαταιµία, ενδεχόµενη τοξικότητα από αλουµίνιο και πριν από τη θεραπεία µε διφωσφονικά στους ασθενείς µε ΟΜ-ΧΝΝ (χωρίς διαβάθµιση) Προτείνουµε η µέτρηση της οστικής πυκνότητας να µην αποτελεί εξέταση ρουτίνας στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5D και ενδείξεις ΟΜ-ΧΝΝ διότι η οστική πυκνότητα δεν αποτελεί προγνωστικό δείκτη του κινδύνου κατάγµατος όπως στο γενικό πληθυσµό και επίσης δεν αντανακλά τον τύπο της νεφρικής οστεοδυστροφίας (2Β) Προτείνουµε οι µετρήσεις της ΡΤΗ ορού και του οστικού κλάσµατος της αλκαλικής φωσφατάσης να χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της οστικής νόσου στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5D διότι οι σηµαντικά αυξηµένες ή οι χαµηλές τιµές αντανακλούν υποκείµενο οστικό µεταβολισµό (2Β) Προτείνουµε οι µετρήσεις δεικτών σύνθεσης (όπως το: procollagen type I C-terminal propeptide) ή καταστροφής (όπως τα: type I collagen cross-linked telopeptide, cross-laps, pyridinoline, ή deoxypyridinoline) κολλαγόνου λόγω οστικού µεταβολισµού να µην αποτελούν εξετάσεις ρουτίνας στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5D (2C) Συνιστούµε µέτρηση του µήκους των βρεφών µε ΧΝΝ σταδίου 2-5D τουλάχιστον ανά τρίµηνο, ενώ το ύψος των παιδιών µε ΧΝΝ σταδίου 2-5D πρέπει να εκτιµάται τουλάχιστον ανά έτος (1Β). Κεφάλαιο 3.3: ιάγνωση της ΟΜ-ΧΝΝ: αγγειακή επασβέστωση Προτείνουµε τη χρήση πλάγιας ακτινογραφίας κοιλίας για την διαπίστωση της παρουσίας ή της απουσίας αγγειακής επασβέστωσης, καθώς και τη χρήση υπερηχογραφήµατος καρδιάς για τη διαπίστωση της παρουσίας ή της απουσίας επασβέστωσης των καρδιακών βαλβίδων στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5D, ως εύλογες εναλλακτικές εξετάσεις της απεικόνισης µε αξονικό τοµογράφο (2C) Οι ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5D και γνωστή επασβέστωση αγγείων/βαλβίδων προτείνουµε να θεωρούνται ασθενείς µέγιστου καρδιαγγειακού κινδύνου (2Α). Οι εν λόγω πληροφορίες είναι λογικό να χρησιµοποιούνται για να κατευθύνουν την αντιµετώπιση της ΟΜ-ΧΝΝ (χωρίς διαβάθµιση). Κεφάλαιο 4.1: Θεραπευτική αντιµετώπιση της ΟΜ-ΧΝΝ εστιασµένη στην ελάττωση του υψηλού φωσφόρου ορού και στη διατήρηση φυσιολογικού ασβεστίου ορού Προτείνουµε τη διατήρηση των επιπέδων του φωσφόρου του ορού εντός φυσιολογικών ορίων στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5 (2C). Στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 5D, προτείνουµε την ελάττωση των αυξηµένων επιπέδων του φωσφόρου προς τα φυσιολογικά όρια (2C) Προτείνουµε τη διατήρηση των επιπέδων του ασβεστίου του ορού εντός φυσιολογικών ορίων στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5D (2D) Προτείνουµε τη χρήση διαλύµατος αιµοκάθαρσης µε συγκέντρωση ασβεστίου µεταξύ 1,25 και 1,50 mmol/l (2,5 και 3,0 meq/l) στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 5D (2D). 8

9 Προτείνουµε τη χρήση δεσµευτικών του φωσφόρου για τη θεραπεία της υπερφωσφαταιµίας στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5 (2D) και 5D (2B). Η επιλογή του φαρµακευτικής ουσίας είναι λογικό να βασίζεται στο στάδιο της ΧΝΝ, στη παρουσία άλλων διαταραχών της ΟΜ-ΧΝΝ, στα φάρµακα που συγχορηγούνται και στις ανεπιθύµητες ενέργειες του φαρµάκου (χωρίς διαβάθµιση) Στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5D και υπερφωσφαταιµία, συνιστούµε περιορισµό της δόσης των ασβεστούχων δεσµευτικών του φωσφόρου και/ή της δόσης της καλσιτριόλης ή των αναλόγων της βιταµίνης D σε περίπτωση επίµονης ή υποτροπιάζουσας υπερασβεστιαιµίας (1Β). Στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5D και υπερφωσφαταιµία, προτείνουµε περιορισµό της δόσης των ασβεστούχων δεσµευτικών του φωσφόρου επί παρουσίας αρτηριακής επασβέστωσης (2C) και/ή αδυναµικής νόσου των οστών (2C) και/ή διαρκώς χαµηλών επιπέδων ΡΤΗ ορού (2C) Συνιστούµε να αποφεύγεται η µακρόχρονη χρήση δεσµευτικών του φωσφόρου που περιέχουν αλουµίνιο στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5D. Στους ασθενείς ΧΝΝ σταδίου 5D, συνιστούµε να αποφεύγεται η ύπαρξη υπολειµάτων αλουµινίου στο διάλυµα της αιµοκάθαρσης, προκειµένου να προληφθεί η τοξικότητα από αλουµίνιο (1C) Προτείνουµε τον περιορισµό της διαιτητικής πρόσληψης φωσφόρου στο πλαίσιο της θεραπείας της υπερφωσφαταιµίας στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5D (2D) Προτείνουµε την αύξηση της αποµάκρυνσης του φωσφόρου κατά την αιµοκάθαρση σε περίπτωση επίµονης υπερφωσφαταιµίας στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5D (2C). Κεφάλαιο 4.2: Θεραπεία των µη φυσιολογικών επιπέδων ΡΤΗ στη ΟΜ-ΧΝΝ Στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5 που δεν υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση δεν είναι γνωστή η βέλτιστη τιµή ΡΤΗ. Εντούτοις, προτείνουµε οι ασθενείς µε επίπεδα ακέραιας ΡΤΗ (ipth) πάνω από το ανώτερο φυσιολογικό όριο να εκτιµώνται για υπερφωσφαταιµία, υπασβεστιαιµία και ανεπάρκεια βιταµίνης D (2C). Η διόρθωση των ανωτέρω διαταραχών έχει λογική βάση και µπορεί να γίνει µε τις εξής ενέργειες: ελάττωση της διαιτητικής πρόσληψης φωσφόρου, χορήγηση δεσµευτικών του φωσφόρου, συµπληρωµάτων ασβεστίου και/ή βιταµίνης D (χωρίς διαβάθµιση) Προτείνουµε τη θεραπεία µε καλσιτριόλη ή ανάλογα της βιταµίνης D στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5 που δεν υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση, στους οποίους η ΡΤΗ ορού αυξάνεται προοδευτικά και παραµένει διαρκώς πάνω από το ανώτερο φυσιολογικό όριο παρά τη διόρθωση των παραγόντων που επιδέχονται τροποποίηση (2C) Στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 5D προτείνουµε τη διατήρηση των επιπέδων της ipth µεταξύ του διπλάσιο έως και 9πλάσιου περίπου του ανώτερου φυσιολογικού ορίου (2C). Σηµαντικές αλλαγές στα επίπεδα της ΡΤΗ, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση των εν λόγω ορίων, υπαγορεύουν άµεση έναρξη ή αλλαγή θεραπείας προκειµένου να αποφευχθεί διολίσθηση των επιπέδων εκτός ορίων (2C) Στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 5D και αυξηµένη ή αυξανόµενη ΡΤΗ, προτείνουµε τη χρήση καλσιτριόλης ή αναλόγων της βιταµίνης D ή ασβεστιοµιµητικών ή συνδυασµού ασβεστιοµιµητικών και καλσιτριόλης ή βιταµίνης D προκειµένου να µειωθεί η ΡΤΗ (2Β). Είναι λογικό η αρχική επιλογή φαρµάκου για τη θεραπεία της αυξηµένης ΡΤΗ να βασίζεται στα επίπεδα του ασβεστίου και του φωσφόρου του ορού και σε άλλα χαρακτηριστικά της ΟΜ-ΧΝΝ (χωρίς διαβάθµιση). Είναι λογικό η δοσολογία των ασβεστούχων ή µη ασβεστούχων δεσµευτικών του φωσφόρου να προσαρµόζεται κατά τρόπο ώστε η θεραπεία για τη ρύθµιση της ΡΤΗ να µην διαταράσσει τα επίπεδα ασβεστίου και φωσφόρου (χωρίς διαβάθµιση). Συνιστούµε την ελάττωση ή τη διακοπή της καλσιτριόλης ή άλλων ανάλογων της βιταµίνης D στους ασθενείς µε υπερασβεστιαιµία (1Β). Προτείνουµε τη διακοπή ή την ελάττωση της καλσιτριόλης ή άλλων ανάλογων της βιταµίνης D στους ασθενείς µε υπερφωσφαταιµία (2D). Προτείνουµε, στους ασθενείς µε υπασβεστιαιµία, τη διακοπή ή την ελάττωση των ασβεστιοµιµητικών αναλόγως της σοβαρότητας, των συγχορηγούµενων φαρµάκων και των κλινικών σηµείων ή συµπτωµάτων (2D). 9

10 Εάν τα επίπεδα της ipth πέσουν κάτω από το διπλάσιο του ανώτερου φυσιολογικού ορίου, προτείνουµε την ελάττωση ή τη διακοπή της καλσιτριόλης, των ανάλογων της βιταµίνης D και/ή των ασβεστιοµιµητικών (2C) Προτείνουµε παραθυρεοειδεκτοµή για τους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5D και σοβαρό υπερπαραθυρεοειδισµό (ΥΠΘ) που δεν ανταποκρίνονται στη φαρµακευτική θεραπεία (2Β). Κεφάλαιο 4.3: Θεραπεία µε διφωσφονικά άλλα φάρµακα για την οστεοπόρωση αυξητική ορµόνη Στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 1-2 µε οστεοπόρωση και/ή µεγάλο κίνδυνο για κάταγµα, όπως ορίζεται από τα κριτήρια του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, συνιστούµε την αντιµετώπιση που ισχύει και για τον γενικό πληθυσµό (1Α) Στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3 µε ΡΤΗ εντός φυσιολογικών ορίων και οστεοπόρωση και/ή µεγάλο κίνδυνο για κάταγµα, όπως ορίζεται από τα κριτήρια του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, προτείνουµε τη θεραπεία που ισχύει και για τον γενικό πληθυσµό (2Β) Στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3 µε βιοχηµικές ανωµαλίες ΟΜ-ΧΝΝ και χαµηλή τιµή οστικής πυκνότητας και/ή παθολογικά κατάγµατα, προτείνουµε κατά τη λήψη των θεραπευτικών αποφάσεων να συνυπολογίζεται το µέγεθος και η δυνατότητα αντιστροφής των βιοχηµικών ανωµαλιών και η εξέλιξη της ΧΝΝ καθώς και το ενδεχόµενο οστικής βιοψίας (2D) Στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 4-5D µε βιοχηµικές ανωµαλίες ΟΜ-ΧΝΝ και χαµηλή τιµή οστικής πυκνότητας και/ή παθολογικά κατάγµατα, προτείνουµε περαιτέρω διερεύνηση µε οστική βιοψία πριν από τη θεραπεία µε παράγοντες που αναστέλλουν την επαναπορρόφηση του οστού (2C) Στα παιδιά και τους εφήβους µε ΧΝΝ σταδίου 2-5D και συναφή προβλήµατα ύψους, συνιστούµε θεραπεία µε ανασυνδυασµένη ανθρώπινη αυξητική ορµόνη, όταν είναι επιθυµητή επιπλέον σωµατική ανάπτυξη, αφού πρώτα αντιµετωπιστούν οι διαταραχές θρέψης και οι βιοχηµικές ανωµαλίες της ΟΜ- ΧΝΝ (1Α). Κεφάλαιο 5: Εκτίµηση και θεραπεία της οστικής νόσου στην µεταµόσχευση νεφρού 5.1. Συνιστούµε την µέτρηση των επιπέδων ασβεστίου και φωσφόρου ορού, τουλάχιστον ανά εβδοµάδα, για τους ασθενείς που βρίσκονται στην άµεση µετεγχειρητική (της µεταµόσχευσης) περίοδο µέχρις ότου σταθεροποιηθούν (1Β) Η συχνότητα παρακολούθησης του ασβεστίου, του φωσφόρου και της ΡΤΗ των ως άνω ασθενών είναι λογικό να βασίζεται στη παρουσία και το µέγεθος των διαταραχών καθώς και στο ρυθµό εξέλιξης της ΧΝΝ (χωρίς διαβάθµιση). Εύλογα µεσοδιαστήµατα παρακολούθησης είναι: Στη ΧΝΝ σταδίου 1-3Τ: για το ασβέστιο και το φώσφορο κάθε 6-12 µήνες, ενώ για τη ΡΤΗ µία φορά και κατόπιν αναλόγως της αρχικής τιµής και της εξέλιξης της ΧΝΝ. Στη ΧΝΝ σταδίου 4Τ: για το ασβέστιο και το φώσφορο κάθε 3-6 µήνες, ενώ για τη ΡΤΗ κάθε 6-12 µήνες. Στη ΧΝΝ σταδίου 5Τ: για το ασβέστιο και το φώσφορο κάθε 1-3 µήνες, ενώ για τη ΡΤΗ κάθε 3-6 µήνες. Στη ΧΝΝ σταδίου 3-5Τ: µέτρηση των κλασµάτων της αλκαλικής φωσφατάσης ανά έτος ή συχνότερα επί παρουσίας αυξηµένης ΡΤΗ (βλ. κεφάλαιο 3.2). Στους ασθενείς µε ΧΝΝ που λαµβάνουν θεραπεία για ΟΜ-ΧΝΝ ή στους οποίους έχουν ανευρεθεί βιοχηµικές ανωµαλίες, είναι δικαιολογηµένο να αυξήσουµε τη συχνότητα των µετρήσεων προκειµένου να παρακολουθούµε την αποτελεσµατικότητα και τις παρενέργειες (χωρίς διαβάθµιση). Είναι λογικό να αντιµετωπίζουµε αυτές τις διαταραχές όπως και στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 3-5 (χωρίς διαβάθµιση) (βλ. κεφάλαιο 4.1 και 4.2) Στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 1-5Τ, προτείνουµε τη µέτρηση των επιπέδων της 25(ΟΗ) βιταµίνης D (καλσιδιόλης) και επανάληψη των µετρήσεων αναλόγως των αρχικών τιµών και των θεραπευτικών παρεµβάσεων (2C). 10

11 5.4. Στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 1-5Τ, προτείνουµε τη διόρθωση της ανεπάρκειας και έλλειψης της βιταµίνης D µε θεραπευτικές στρατηγικές που συνιστώνται και για το γενικό πληθυσµό (2C) Στους ασθενείς µε υπολογιζόµενο ρυθµό σπειραµατικής διήθησης µεγαλύτερο από περίπου 30 ml/min/1,73 m 2, προτείνουµε µέτρηση της οστικής πυκνότητας εντός 3 µηνών µετά τη µεταµόσχευση νεφρού εάν λαµβάνουν κορτικοστεροειδή ή εάν έχουν παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση (2D) Στους µεταµοσχευµένους ασθενείς, εντός του πρώτου 12µήνου από την µεταµόσχευση νεφρού που έχουν υπολογιζόµενο ρυθµό σπειραµατικής διήθησης µεγαλύτερο από περίπου 30 ml/min/1,73 m 2 και χαµηλή τιµή οστικής πυκνότητας, προτείνουµε να εξετάζεται το ενδεχόµενο θεραπευτικής αγωγής µε βιταµίνη D, καλσιτριόλη/αλφακαλσιδόλη ή διφωσφονικά (2D). Προτείνουµε οι θεραπευτικές επιλογές να βασίζονται στη παρουσία ΟΜ-ΧΝΝ, όπως αυτή υποδεικνύεται από τα ανώµαλα επίπεδα ασβεστίου, φωσφόρου, ΡΤΗ, αλκαλικής φωσφατάσης και 25(ΟΗ) βιταµίνης D (2C). Είναι λογικό να εξετάζεται το ενδεχόµενο διενέργειας οστικής βιοψίας προκειµένου να κατευθύνουµε τη θεραπεία, ιδιαιτέρως πριν από τη χορήγηση διφωσφονικών, λόγω της υψηλής επίπτωσης της αδυναµικής νόσου των οστών (χωρίς διαβάθµιση). εν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα για να κατευθύνουν τη θεραπεία µετά τους πρώτους 12 µήνες Η µέτρηση της οστικής πυκνότητας προτείνουµε να µην αποτελεί εξέταση ρουτίνας στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 4-5Τ, διότι η οστική πυκνότητα δεν αποτελεί προγνωστικό δείκτη του κινδύνου κατάγµατος όπως στο γενικό πληθυσµό και επίσης δεν αντανακλά τον τύπο της οστικής νόσου στη µεταµόσχευση νεφρού (2Β) Στους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 4-5Τ µε γνωστή χαµηλή τιµή οστικής πυκνότητας, προτείνουµε την θεραπευτική αντιµετώπιση που ισχύει και για τους ασθενείς µε ΧΝΝ σταδίου 4-5 που δεν υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση, όπως αναφέρεται στα κεφάλαια 4.1 και 4.2 (2C). Greek Translation Primary Translator: Emmanuel E. Politis, MD, Renal Physician, 417 Military Hospital, Athens, Greece Secondary Translator: Valsamakis Hadjiconstantinou, MD, PhD, Associate Professor in Medicine, Athens University School of Medicine, Director, Nephrology Department, Evangelismos General Hospital, Athens, Greece 11

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Επίμονος πόνος στα παιδιά

Επίμονος πόνος στα παιδιά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ oλουσ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ NoΣΗΛΕΥΟΥΝ Ή ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΟΝΟ Επίμονος πόνος στα παιδιά Κύρια σημεία για ιατρούς και νοσηλευτές από τις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Τεχνική σειρά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Πάτρα, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες oδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του επίμονου πόνου σε παιδιά με διάφορες παθήσεις

Κατευθυντήριες oδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του επίμονου πόνου σε παιδιά με διάφορες παθήσεις Κατευθυντήριες oδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του επίμονου πόνου σε παιδιά με διάφορες παθήσεις Κατευθυντήριες oδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):116-127 Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης Η υπέρταση στα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας.

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορικό... 8 1.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ)ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ), ΤΟΝ(ΤΟΥΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό της φοιτήτριας: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα