Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής (Γυμνασίου, Λυκείου) / Φυσικών (Δημοτικού) 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής (Γυμνασίου, Λυκείου) / Φυσικών (Δημοτικού) 2015"

Transcript

1 Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής (Γυμνασίου, Λυκείου) / Φυσικών (Δημοτικού) 2015 Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των πρωτευσάντων μαθητών της Γ (α και β φάση), Β και Α τάξης του Λυκείου, της Γ, Β και Α τάξης του Γυμνασίου, καθώς και της Ε και Στ τάξης του Δημοτικού Σχολείου ολοκληρώνεται η εξεταστική και αξιολογική διαδικασία των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής / Φυσικών Σχετικά με τις βραβεύσεις ή τις απονομές επαίνων (τρόπος και ημερομηνίες), θα υπάρξει ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο στην αρχή του επόμενου σχολικού έτους. Η όποια καθυστέρηση στην ανακοίνωση των πρωτευσάντων των τελευταίων Διαγωνισμών οφείλεται τόσο στον μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των σχολείων και των συμμετεχόντων μαθητών στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικών / Φυσικής 2015, όσο και στο μικρό αριθμό των βαθμολογητών των γραπτών (οι οποίοι πρέπει να είναι λίγοι για να εξασφαλίζεται η ομοιογένεια της βαθμολόγησης). Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για συνεργάτες του Εργαστηρίου (μεταδιδακτορικούς συνεργάτες, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες αλλά και μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές). Επαναλαμβάνεται ότι η σχεδίαση και διεξαγωγή των Διαγωνισμών αλλά και της προετοιμασίας και υποστήριξης των μαθητών για τις Ολυμπιάδες γίνεται εθελοντικά, χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή. Ανακοινώνονται για το 2015 τα ονόματα των 514 πρωτευσάντων της Ε Δημοτικού, των 507 πρωτευσάντων της Στ Δημοτικού, των 356 πρωτευσάντων της Α Γυμνασίου, των 126 πρωτευσάντων της Β Γυμνασίου και των 119 πρωτευσάντων της Γ Γυμνασίου, των 92 πρωτευσάντων της Α Λυκείου και των 89 πρωτευσάντων της Β Λυκείου, καθώς και των 41 πρωτευσάντων της α φάσης της Γ Λυκείου και των 29 διαγωνισθέντων στη β φάση της Γ Λυκείου. Ο αριθμός των πρωτευσάντων που ανακοινώνεται εξαρτάται κάθε χρονιά από τον αριθμό των συμμετεχόντων και την κατανομή των επιδόσεών τους. Η δημοσίευση των ονομάτων των πρωτευσάντων μαθητών στοχεύει στην ενθάρρυνσή τους και μόνον, σε καμία δε περίπτωση δεν στοχεύει στη βαθμολογική κατάταξη των μαθητών. Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής Λυκείου και Γυμνασίου 2015 Οι Διαγωνισμοί της Α και Β Λυκείου, αλλά και της Α, Β και Γ Γυμνασίου στοχεύουν εκτός των άλλων στην προετοιμασία των μαθητών σε ευρύτερες των αναλυτικών προγραμμάτων θεματικές, στη συμμετοχή τους σε (/ εξοικείωσή τους με) ένα ευρύτερο του σχολείου τους περιβάλλον άμιλλας, με θέματα αυξημένης κατά κανόνα δυσκολίας, τα οποία περιλαμβάνουν απαραίτητα και επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων, όπως επιβάλλουν οι διεθνείς πρακτικές και, βέβαια, οι Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής (στις οποίες στοχεύουν επίσης οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής). Μάλιστα, στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής οι μαθητές εξετάζονται τόσο σε μη προβλεπόμενα από τα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα θεωρητικά θέματα όσο και σε πραγματικά πειράματα. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής για τους μαθητές της Γ Λυκείου, σε δύο φάσεις, στοχεύει επίσης στην επιλογή πέντε μαθητών και των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Ελληνικής Ομάδας συμμετοχής στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής κάθε χρονιά. Από τους πρωτεύσαντες το 2015 της β φάσης της Γ Λυκείου έχουν επιλεγεί με τη σύμφωνη γνώμη τους οι πέντε μαθητές που συγκροτούν την Ελληνική Ομάδα συμμετοχής στην 46η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2015 στην πόλη Mumbai της Ινδίας (05-12 Ιουλίου). Η προετοιμασία των μαθητών οι οποίοι συγκροτούν την Ελληνική Ομάδα γίνεται στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου την εβδομάδα πριν την έναρξη της Ολυμπιάδας. Η προετοιμασία και η όλη υποστήριξή τους γίνεται από τον διευθυντή, τους

2 μεταδιδακτορικούς συνεργάτες, τους διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες του Εργαστηρίου εθελοντικά και χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών Δημοτικού 2015 Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών για τους μαθητές του Δημοτικού δεν στοχεύει επίσης στην όποια βαθμολογική κατάταξη των συμμετεχόντων μαθητών αλλά στη συμμετοχή τους σε (/ εξοικείωσή τους με) ένα ευρύτερο του σχολείου τους περιβάλλον άμιλλας, με συνθετικές ερωτήσεις αυξημένης κατά κανόνα δυσκολίας, οι οποίες περιλαμβάνουν απαραίτητα και ερωτήσεις πειραματισμού (όπως επιβάλλουν οι διεθνείς πρακτικές της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες). Επαναλαμβάνεται ότι η δημοσίευση των ονομάτων των πρωτευσάντων μαθητών στοχεύει στην ενθάρρυνσή τους και μόνον, σε καμία δε περίπτωση δεν στοχεύει στη βαθμολογική κατάταξη των μαθητών. Ειδικότερα για τον Διαγωνισμό των Φυσικών του Δημοτικού, επισημαίνεται ότι ο μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων σχολείων και μαθητών στην α φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών 2015, αλλά και ο συγκριτικά πολύ μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων (με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό εξεταστικών κέντρων και μόνο σε μερικές πόλεις της χώρας) στη β φάση, επιτρέπει όχι μόνο την ανάπτυξη εμπειριών στους μαθητές και δημιουργικής άμιλλας μεταξύ τους αλλά και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βελτιστοποίηση τόσο των διδασκόμενων αντικειμένων και του πειραματισμού τους αλλά και όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γενικότερα, οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής / Φυσικών όλα αυτά τα χρόνια εμπλούτισαν πιστεύουμε την εκπαιδευτική κοινότητα με πρωτότυπα πάντα θέματα, ασκήσεις και πρακτικές χωρίς ποτέ ασάφειες και λάθη, ακολουθώντας και δείχνοντας τις διεθνείς τάσεις τις οποίες γνωρίσαμε αλλά και τις εμπειρίες τις οποίες αποκομίσαμε κυρίως για τις εκπαιδευτικές πειραματικές πρακτικές από τη συμμετοχή των Ελλήνων μαθητών στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής (βλ. Απολογισμούς και Προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας στον διαδικτυακό τόπο οι Διαγωνισμοί και οι Ολυμπιάδες Φυσικής). Ο μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων σχολείων και μαθητών επιτρέπει όχι μόνο την ανάπτυξη ευρείας άμιλλας μεταξύ των μαθητών και τη βελτιστοποίηση της προετοιμασίας τους για την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των αναλυτικών προγραμμάτων και πρακτικών. Όσον αφορά σε αιτήματα πρόσβασης σε γραπτά μαθητών ή φωτοτύπησης και αποστολής τους ή αποστολής των βαθμολογιών των γραπτών, δεν είναι δυνατή η ικανοποίησή τους χωρίς να έχει διασφαλιστεί η ταυτοποίηση των αιτούντων. Ως εκ τούτου, κατά πάγια τακτική του Εργαστηρίου αλλά και σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μόνο κάθε μαθητή (όπως και ο ίδιος ο μαθητής) που συμμετείχε στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικών / Φυσικής κάθε χρονιάς είναι δυνατόν να δουν το γραπτό του μαθητή (όχι όμως και άλλων μαθητών) μετά τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, αφού προηγουμένως επικοινωνήσουν με το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και το επισκεφθούν τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες που θα έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο Οι συγκριτικά υψηλές επιδόσεις των διαγωνισθέντων μαθητών από όλες τις τάξεις μας επιτρέπουν να συγχαρούμε όλους (πρωτεύσαντες ή μη) τους διαγωνισθέντες και να εκφράσουμε όχι μόνο την ευχή αλλά και τη βεβαιότητά μας για την καλή συνέχεια στις σπουδές τους. Επίσης ευχαριστούμε τους μαθητές που διαγωνίστηκαν αλλά και όσους συμμετείχαν με

3 οποιονδήποτε τρόπο στον Διαγωνισμό: τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι τους προετοίμασαν, τους υπεύθυνους των εξεταστικών κέντρων, τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εθελοντικά τους επέβλεψαν κατά τις εξετάσεις και, βέβαια, τους γονείς των μαθητών. Καθηγητής Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου και ο Διευθυντής του Καθηγητής Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης δεν θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μετά την ολοκλήρωση (και) των αξιολογικών διαδικασιών των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικών / Φυσικής 2015, καθώς και της προετοιμασίας και υποστήριξης των μαθητών της Ελληνικής Ομάδας συμμετοχής στην 46η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής Πρωτεύσαντες Α Λυκείoυ στον 25ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής 2015 (τα ονόματα των 92 πρώτων, με αρκετές ισοβαθμίες κυρίως στις τελευταίες θέσεις) 1. Κουτσογεώργος Παρμενίων, του Κωνσταντίνου και της Ευστρατίας, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 2. Λάβδας Ιωάννης, του Μιχαήλ και της Μαρίας, 1ο ΓΕΛ Ηλιούπολης 3. Γεωργιάδης Βασίλειος, του Παντελή και της Αναστασίας, Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 4. Τσακαλίδης Στράτος, τους Αντωνίου και της Ιφιγένειας, Κολλέγιο 5. Βαλουξής Σπυρίδων, του Αποστόλου και της Έβελιν-Παρασκευής, Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Αναβρύτων 6. Τσιλιώνης Κίμων, του Θεόφιλου και της Ευαγγελίας, Εκπαιδευτήρια Αθηνά 7. Συργκάνης Παναγιώτης, του Χρήστου και της Ευαγγελίας, 2 ο ΓΕΛ Ανατόλια 8. Μαυράκης Νικόλαος, του Εμμανουήλ και της Αθηνάς, 4ο Λύκειο Καλαμάτας 9. Μενύχτα Κωνσταντίνα, του Φωτίου και της Γεωργίας, 4ο Λύκειο Πύργου 10. Ράμμος Παναγιώτης, του Εμμανουήλ και της Γεωργίας, 5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης 11. Καραχάλιου Ελένη, του Θεοδώρου και της Αγγελικής, Σχολή Μωραΐτη 12. Ούσλης Παύλος, του Χρήστου και της Κωνσταντινιάς, 2ο Λύκειο Καστοριάς 13. Τζώρας Γεώργιος, του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, Εκπαιδευτήρια Παναγιά Προυσιώτισσα 14. Τσέτσεκας Δημήτριος, του Παναγιώτη και της Κυριακούλας, 2ο Λύκειο Σπάρτης 15. Τσιντσιλίδας Δημήτριος, του Αθανασίου και της Βασιλικής, Λύκειο Καλαμπακίου 16. Τσουλούκας Ιωάννης, του Αριστοτέλη και της Κυριακής, Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Βαρβακείου 17. Κανελλόπουλος Σωτήριος, του Γεωργίου και της Βασιλικής, Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή 18. Γιώτης Κωνσταντίνος, του Ηλία και της Παναγιώτας, ΓΕΛ Λούρου 19. Ορφανόπουλος Χρήστος, του Βασιλείου και της Βασιλικής, Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής 20. Αρβανιτάκης Γεώργιος, του Παναγιώτη και της Στέλλας, 4ο ΓΕΛ Λαμίας 21. Κωλέτση Αγγελική, του Βασιλείου και της Σταυρούλας, ΓΕΛ Καναλακίου

4 22. Βλάτζου Μαρία-Ελευθερία, του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, Β Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού 23. Παύλου Ιωάννης, του Παναγιώτη και της Όλγας, 2ο Λύκειο Καστοριάς 24. Ντάρλα Αλεξάνδρα, του Ευθυμίου και της Φωτεινής, 5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης 25. Σταματογιαννοπούλου Μαριάννα, του Ιωάννη και της Άννας, Α' Τοσίτσειο Αρσάκειο Λύκειο 26. Κριεζής Αντώνιος, του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Κολλέγιο 27. Συλαϊδή Θεοδώρα, του Δημητρίου και της Φωτεινής, ΓΕΛ Κομποτίου 28. Ρωμανού Πύλλη-Σαββίνα, του Μιχαήλ και της Λευκοθέας, 2ο Λύκειο Μαντουλίδη 29. Κατσαρού Ειρήνη, του Νικολάου και της Δήμητρας, 4ο Λύκειο Καρδίτσας 30. Ξερακιά Φανή, του Χρυσοστόμου και της Νίκης, Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 31. Σκρέμπος Παναγιώτης, του Γρηγορίου και της Ζωής, Αυγουλέα Λιναρδάτου 32. Χριστάκος Δημήτριος, του Παναγιώτη και της Ελένης, 2ο Λύκειο Σπάρτης 33. Στριφτάρης-Χαλκιόπουλος Αριστόδημος, του Σπυρίδωνος και της Γεωργίας, Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Βαρβακείου 34. Μουζάκης Παναγιώτης, 4ο Λύκειο Καλαμάτας 35. Γιωργουλάκης Νικόλαος, του Ιωάννη και της Ελένης, 2ο Λύκειο Χολαργού 36. Γράτσια Δέσποινα, του Πέτρου και της Σταματίνας, Εκπαιδευτήρια Άλφα 37. Ζαβιτσάνου Νίκη, του Μιχαήλ και της Πολυτίμης, 5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης 38. Κολιολιός Ευάγγελος, του Δημητρίου και της Αρχοντίας, Λύκειο Εκπαιδευτηρίων Δούκα 39. Μυστακίδης Παναγιώτης, του Ευριπίδη και της Ολυμπίας, 2ο ΓΕΛ Ανατόλια 40. Μάντζιου Παναγιώτα, του Γεωργίου και της Βασιλικής, 5ο ΓΕΛ Βύρωνα 41. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, του Χρήστου και της Μαρίας, Κολλέγιο 42. Πράπα Άνθια, του Δήμου και της Σοφίας, 1ο ΓΕΛ Ναυπάκτου 43. Καψάλης Γεώργιος, του Κυριάκου και της Ασημίνας, Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Αναβρύτων 44. Κοτσαρίνη Μαρία, του Χαρίλαου και της Δήμητρας, 2ο Λύκειο Άρτας 45. Κυριακάκη Φλώρα, του Γεωργίου και της Κυβέλης, Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ρεθύμνου 46. Τούμπα Μαρία, του Ιωάννη και της Αναστασίας, 5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης 47. Ψυρούκης Ραφαήλ, του Ευστρατίου και της Μαρίας, 5ο Ενιαίο Λύκειο Μυτιλήνης 48. Βενετσάνος Παναγιώτης, του Ευάγγελου και της Βικτωρίας, 2ο Λύκειο Κορίνθου 49. Πριμικύρη Ευθαλία, του Γεωργίου και της Σόνιας, 3ο ΓΕΛ Καβάλας 50. Τόλης Κωνσταντίνος, του Ευάγγελου και της Ρεβέκκας, Λεόντειος Πατησίων 51. Δαλακούρα Αποστολία, του Δημητρίου και της Ελένης, 6ο Λύκειο Λάρισας 52. Ζυγανιτίδου Άρτεμις, του Ιωάννη και της Τριανταφυλλιάς, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 53. Μαντούβαλος Νικόλαος, του Γεωργίου και της Ευρυδίκης, Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Βαρβακείου 54. Ζώρζου Ελένη, του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, Ελληνογαλλική Σχολή 'Άγιος Ιωσήφ"

5 55. Κοψίνης Κωνσταντίνος, του Χαραλάμπους και της Παναγιώτας, Εκπαιδευτήρια Η Θεομήτωρ 56. Μαραγκόζογλου Παρασκευάς, του Θρασύβουλου και της Μαρίας, Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ 57. Μαρκούτης-Μπαντής Θωμάς, του Δημητρίου και της Ναταλίας, 2ο Λύκειο Χολαργού 58. Γραμματόπουλος Κωνσταντίνος, του Παναγιώτη και της Δήμητρας, Κολλέγιο 59. Μυλωνάκου Παρασκευή, του Ευστράτιου και της Ευαγγελίας, 2ο Λύκειο Σπάρτης 60. Καντάς Μάνος, του Τρύφωνα και της Δέσποινας, Πρότυπο 61. Τομαράς Κωνσταντίνος, του Γεωργίου και της Γεωργίας, Σχολή Μωραΐτη 62. Χαχάμης Ευστάθιος, του Αθανασίου και της Κωνσταντίνας, Λυκειακές Τάξεις Γυμνασίου Παλαίρου 63. Βασιλειάδης Σπυρίδων, του Γεωργίου και της Μαρίας, 1ο ΓΕΛ Ηγουμενίτσας 64. Διγαλάκη Κορίνα, του Βασιλείου και της Παρασκευής, 4ο ΓΕΛ Χανίων 65. Κονιδάκης Ιωάννης, του Γεωργίου και της Δέσποινας, Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου 66. Μουταβελής Γεώργιος, του Αδριανού και της Άννας, 4ο Λύκειο Γλυφάδας 67. Πατραμάνη Ιουλία, του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας, 2ο ΓΕΛ Καρδίτσας 68. Προβατά Φραντσέσκα-Μαρία-Αγγελική, του Γρηγορίου και της Κλαούντια, 2ο Λύκειο Κέρκυρας 69. Αγγελοπούλου Ευγενία, του Νικολάου και της Μαρίας, 4ο ΓΕΛ Αμαρουσίου 70. Κόκκορης Θεόδωρος, του Γεωργίου και της Δήμητρας, 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης 71. Κωνσταντινίδης Δημήτριος, του Ευστράτιου και της Κυριακής, 3ο ΓΕΛ Καβάλας 72. Μεταλλίδης Ιωάννης, του Γεωργίου και της Αναστασίας, 1ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης 73. Μπότσκαρης Βασίλειος, του Αποστόλου και της Άννας, 2ο ΓΕΛ Πυλαίας 74. Πελώνης Στέφανος, του Δημητρίου και της Βασιλικής, 1ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου 75. Πρεμέτη Βασιλική, του Αθανασίου και της Ελένης, ΓΕΛ Αμφίκλειας 76. Φραγκούλης Χρήστος, του Σπυρίδωνος και της Ελένης, 6ο Λύκειο Αγρινίου 77. Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, του Σπυρίδωνος και της Γεωργίας, Εκπαιδευτήρια Παναγιά Προυσιώτισσα 78. Ευγενίδης Νικόλαος, του Γρηγορίου και της Σουλτάνας, Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου Λάρισας 79. Κασάπης Φίλιππος, του Γρηγορίου και της Ευλαμπίας, 3ο ΓΕΛ Καβάλας 80. Κουτσοχρήστου Βασιλική, του Χρήστου και της Ζωής, Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Βαρβακείου 81. Λεμονής Τηλέμαχος, του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, 2ο ΓΕΛ Καβάλας 82. Οικονόμου Κυριάκος, του Γεωργίου και της Μαρίας, Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής 83. Παζιώνης Πάτροκλος, του Γρηγορίου και της Ευγενίας, 2ο Λύκειο Κορίνθου 84. Παχνιδής Άγγελος, του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, 1ο Λύκειο Γλυφάδας 85. Σιδηροπούλου Παρθένα, του Κωνσταντίνου και της Ξανθής, 14ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

6 86. Τσαρούχος Στέργιος-Γεώργιος, του Χαραλάμπους και της Άννας, Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 87. Στεφανίδης Κυριάκος, του Βασιλείου και της Αθανασίας, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 88. Τέγος Απόστολος, του Αθανασίου και της Φωτεινής, 3ο Λύκειο Σερρών 89. Λαθιωτάκης Ευθύμιος, του Δημητρίου και της Αικατερίνης, Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής 90 Χάρης Θεμιστοκλής, του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 91. Γιαννακόπουλος Γεώργιος, του Στυλιανού και της Αμαλίας, 2ο Λύκειο Σπάρτης 92. Χρονοπούλου Μυρσίνη, του Γεωργίου και της Ελένης, Α' Αρσάκειο ΓΕΛ Ψυχικού Οι όποιες ελλείψεις ή ανακρίβειες στα στοιχεία των μαθητών οφείλονται σε παραλείψεις των ίδιων ή κακογραφίες τους. Παρακαλούμε για διορθώσεις/συμπληρώσεις που θα σταλούν στο Σχετικά με τη βράβευση ή την απονομή επαίνων θα υπάρξει ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο Πρωτεύσαντες B Λυκείoυ στον 25ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής 2015 (τα ονόματα των 89 πρώτων, με αρκετές ισοβαθμίες κυρίως στις τελευταίες θέσεις) 1. Κίτσιος Παναγιώτης, του Αθανασίου και της Χρυσούλας, Ελληνογερμανική Αγωγή 2. Αλιατίμης Γιώργος, του Μπασίρ και της Ιωάννας, 3ο Λύκειο Σερρών 3. Ντούνης Δημήτρης, του Αντώνη και της Μαρίας, 1ο ΓΕΛ Κορωπίου 4. Ελευθεράκης Παναγιώτης-Ελευθέριος, του Νικολάου και της Αλεξάνδρας, Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής 5. Μανασίδης Στυλιανός, του Ελευθερίου και της Βασιλικής, 1ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης 6. Συτιλίδης Φίλιππος-Ιλαρίων, του Ελευθερίου και της Αικατερίνης, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 7. Γκανάς Γιώργος, του Ευαγγέλου και της Ελένης, 2ο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ 8. Τζουμάκης Γεώργιος, του Ιωάννη και της Αγλαΐας, 1ο Λύκειο Καλαμάτας 9. Μαυρίκος Στέφανος, του Χρήστου και της Όλγας, 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας 10. Γερογιάννης Γεράσιμος, του Ιωάννη και της Ρεγγίνας, Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πάτρας 11. Βενιζέλος Γεώργιος, του Παναγιώτη και της Ηλιάννας, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 12. Ξήνταρόπουλος Φώτιος-Παναγιώτης, του Πέτρου-Θεοδόσιου και της Κυριακής, 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου 13. Δημητρακάκης Αλέξανδρος, του Κωνσταντίνου και της Ανδρονίκης, Πρότυπο 14. Μπαλαλής Μιχάλης, του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου 15. Λευθεριώτης Αιμίλιος, του Γεωργίου και της Φωτεινής, Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πάτρας 16. Γαβριλόπουλος Γιώργος, του Παναγιώτη και της Καλλιόπης, Λύκειο Νέας Μάκρης

7 17. Βαρσαμίδης Ανέστης, του Κωνσταντίνου και της Μάρθας, 2ο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 18. Ράικος Ανδρέας, του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, 9ο ΓΕΛ Πατρών 19. Κουλούρας Άγγελος-Γεώργιος, του Ματθαίου και της Αφροδίτης, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 20. Βιλλέτ Σέργιος, του Λοράν και της Στυλιανής, 2ο ΓΕΛ Κέρκυρας 21. Τσούσης Διονύσιος, του Γεωργίου και της Βασιλικής, 11ο ΓΕΛ Πάτρας 22. Κίκιλας Ιωάννης, του Χαραλάμπους και της Βασιλικής, 4ο ΓΕΛ Γλυφάδας 23. Μιχαϊλίδης Χριστόδουλος, του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, 2ο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 24. Κοφονικόλας Κλεόβουλος, του Θωμά και της Μαρίας, ΓΕΛ Κολινδρού Κατερίνης 25. Λοπιννέ Τόμας, του Μπονονό και της Λουκίας, Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου 26. Κούνης-Μελάς Ανδρέας, του Γεωργίου και της Φραγκίσκης, Κολλέγιο 27. Κατσανεβάκης Μάριος, του Ιωάννη και της Αικατερίνης, 1ο ΓΕΛ Ρόδου 28. Κοτορένης Κωνσταντίνος, του Χρήστου και της Αρετής, 2ο ΓΕΛ Καστοριάς 29. Βάκκα Αγγελική, του Ιωάννη και της Παναγιώτας, 2ο ΓΕΛ Κερατσινίου 30. Ταταράκης Χαράλαμπος, του Ευάγγελου και της Ευαγγελίας, 3ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου 31. Αμαξόπουλος Στέφανος, του Ηλία και της Φωτεινής, 1ο ΓΕΛ Σερρών 32. Θεοδοσόπουλος Διονύσης, του Παναγιώτη και της Άννας, Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων 33. Κυριακίδης Δημήτριος, του Κυριάκου και της Μαρίας, Κολλέγιο 34. Κρητικός Δημήτρης, του Παναγιώτη και της Δήμητρας, 2ο ΓΕΛ Σπάρτης 35. Γιαννούτσος Ανδρέας, του Διονύση και της Ελένης, Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο 36. Βασιλείου Ευάγγελος, του Στυλιανού και της Μαρίας, Άγιος Ιωσήφ 37. Ζυμπίδης Ιωσήφ, του Αλέξανδρού και της Νικολέτας, 1ο ΓΕΛ Κηφισιάς 38. Ναάρ Ντάννυ, του Ηλία και της Μιρέιγ, Κολλέγιο 39. Πουλή Ηλιάννα, του Γεωργίου και της Καλλιόπης, 1ο Λύκειο Ιεράπετρας 40. Δράκος Αριστοτέλης, του Δημητρίου και της Σταυρούλας, 1ο ΓΕΛ Κω 41. Μποτλέλος Χρήστος, του Νικολάου και της Γεωργίας, 1ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων 42. Κώστας Πανγιώτης, του Γεωργίου και της Σταματίας, 3ο Λύκειο Ρόδου 43. Νομικού Δήμητρα, του Αχιλλέα και της Έρρικας, Άγιος Ιωσήφ 44. Ιωαννίδης Αλέξανδρος, του και της, Μουσικό Λύκειο Πτολεμαΐδας 45. Δέδες Κωνσταντίνος, του Βασιλείου και της Μαρίας, 2ο Λύκειο Καστοριάς 46. Γεωργακόπουλος Ηλίας, του Παναγιώτη και της Βασιλικής, Β' Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού 47. Φραντζόλας Χρήστος, του Γεωργίου και της Μαρίας, 1ο ΓΕΛ Ναυπάκτου 48. Γεωργιόπουλος Διονύσης, του Αναστασίου και της Γεωργίας, Ελληνογαλλική Jean D'Arc 49. Θεοδώρου Μιχάλης, του Βασιλείου και της Μαρίας, Α' Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού 50. Τάσου Ιωάννα, του Πέτρου και της Σταυρούλας, Γενικό Λύκειο Λουτρών Αιδηψού

8 51. Τσαγκαλάκης Δημήτρης, του Σπυρίδωνα και της Διονυσίας, Πρότυπο Εκπαιδευτήριο 52. Κουκούλα Ισαβέλλα, του Διονυσίου και της Μαρίας, Άγιος Ιωσήφ 53. Κακοχρήστος Παναγιώτης, του Νικολάου και της Γεωργίας, 2ο ΓΕΛ Άρτας 54. Μαλλιάρης Ανδρέας, του Παναγιώτη και της Κατερίνας, Πολύτροπη Αρμονία 55. Ιωαννίδης Απόστολος-Στέφανος, του Δημητρίου και της Τριανταφυλλιάς, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης 56. Ζαχαρίου Άννα, του Σπυρίδωνα και της Μαργαρίτας, Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής 57. Μεντζελόπουλος Γεώργιος, του Παναγιώτη και της Θεοδώρας, ΓΕΛ Νέας Ερυθραίας 58. Γούλας Ανδρέας, του Γεωργίου και της Κυριακούλας, Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 59. Δεληγιάννης Πέτρος, του Αθανασίου και της Ελένης, Εκπαιδευτήρια Δούκα 60. Οικονόμου Παναγιώτης, του Γεωργίου και της Αρτέμιδος, Κολλέγιο Ψυχικού 61. Γυφτόπουλος Ζώης, του Νικολάου και της Αικατερίνης, Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων 62. Δημητρόπουλος Δημήτρης, του Λεωνίδα και της Λυγερής, 2ο ΓΕΛ Σπάρτης 63. Κανιάρης Δημοσθένης, του Βασιλείου και της Ελένης, Αμερικανικό Κολλέγιο Pierce 64. Γιαννής Δημήτριος, του Γεωργίου και της Βασιλικής, Σχολή Μωραίτη 65. Παπασταύρου Νικόλαος-Άγγελος, του Σταύρου και της Έλενας, Κολλέγιο 66. Βαγιανός Αλέξιος, του Νικολάου και της Κυριακής, Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ιωννιδίου Σχολής 67. Βαρβούτη Δήμητρα, του Γεωργίου και της Μαρίας, Κολλέγιο Ανατόλια 68. Μπράλιος Δημήτριος, του Ανδρέα και της Αναστασίας, Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων 69. Λουκαδέλη Μαρία-Χρυσάνθη, του Κωνσταντίνου και της Άννας, ΓΕΛ Άντισσας Λέσβου 70. Μηναΐδης Παναγιώτης, του Ιωάννη και της Σωτηρίας, Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Πειραιά 71. Αναγνώστου Μιχάλης, του Κωνσταντίνου και της Ζέτας, 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο 72. Παπαούλης Βασίλης, του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, Μουσικό Σχολείο Βόλου 73. Γεωργιλάκη Βασιλική, του Παναγιώτη και της Μαργαρίτας, Σχολή Μωραΐτη 74. Τσίννας Κωνσταντίνος, του Βλάσση και της Ρένας, Ροδίων Παιδεία 75. Μανδηλάς Θεόδωρος, του Διονυσίου και της Κωνσταντίνας, 5ο ΓΕΛ Λαμίας 76. Φάτσιο Γεώργιος, του Κωνσταντίνου και της Άννας, 6ο ΓΕΛ Ζωγράφου 77. Ευθυμίου Χρήστος-Μάριος, του Ελευθερίου και της Φωτεινής, ΓΕΛ Διδυμότειχου 78. Μερτζανίδης Μάριος, του Νικολάου και της Θεοδοσίας, Α' Αρσάκειο Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης 79. Τουμπανάκης Βασίλης, του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας, Α' Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού

9 80. Γέννης Γιώργος, του Σπυρίδωνα και της Συλβάνας, 1ο ΓΕΛ Αρτέμιδος 81. Μούτος Απόστολος, του Θωμά και της Χριστίνας, Αρσάκειο Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης 82. Αθανασιάδης Γεώργιος, του Βασιλείου και της Βασιλικής, 11ο ΓΕΛ Πατρών 83. Παυλάτος Σπυρίδων, του Κωνσταντίνου και της Μαίρης, Εκπαιδευτήρια Γείτονα 84. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, του Δημητρίου και της Διονυσίας, Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πάτρας 85. Αντζαράκης Αλέξανδρος-Ασημάκης, του Εμμανουήλ και της Ευθαλίας, 1ο ΓΕΛ Ελληνικού 86. Σταυρόπουλος Παναγιώτης, του Παναγιώτη και της Κωνσταντίνας, Κολλέγιο Ψυχικού 87. Σακκαλής Γρηγόρης, του Νικολάου και της Σταυρούλας, 5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης 88. Πέππα Ιωάννα, του Αποστόλη και της Βασιλικής, 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας 89. Στούρας Μιλτιάδης, του Σπυρίδωνα και της Αναστασιας, Β' Αρσάκειο Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης Οι όποιες ελλείψεις ή ανακρίβειες στα στοιχεία των μαθητών οφείλονται σε παραλείψεις των ίδιων ή κακογραφίες τους. Παρακαλούμε για διορθώσεις/συμπληρώσεις που θα σταλούν στο Σχετικά με τη βράβευση ή την απονομή επαίνων θα υπάρξει ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο Πρωτεύσαντες Γ Λυκείoυ στην α φάση του 25ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής 2015 (τα ονόματα των 41 πρώτων -αντί 40 όπως είχε προαναγγελθεί, λόγω ισοβαθμίας των τελευταίων-) 1. Χαχάμης Νέστορας, του Αθανασίου και της Κωνσταντίνας, Λυκειακές Τάξεις Παλαίρου Αιτωλοακαρνανίας 2. Σωτηρόπουλος Γεώργιος, του Ευσταθίου και της Αναστασίας, 1ο ΓΕΛ Μεσσήνης 3. Τζάθας Πέτρος, του Νικολάου και της Ζαφειρούλας, 4ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 4. Αναστασιάδης Αλέξανδρος, του Δημοσθένη και της Σπυριδούλας, Κολλέγιο 5. Παναγιωτόπουλος Δημήτριος, του Θεοδώρου και της Αικατερίνης, 2ο ΓΕΛ Αμαλιάδας 6. Ντούνης Πέτρος, του Γεωργίου και της Μαρίας, 1ο ΓΕΛ Κορωπίου 7. Παναγιωτόπουλος Απόστολος, του Δημοκρίτου και της Ελισάβετ, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 8. Τσαγκαλίδου Ζωή, του Θεοδώρου και της Μαρίας, Ιδιωτικό Λύκειο ΑΞΙΟΝ Ξάνθης 9. Παπαδόπουλος Μενέλαος, του Ανδρέα και της Αναστασίας, 4ο ΓΕΛ Λαμίας 10. Λυμπερόπουλος-Μπούνταλης Φίλιππος, του Θωμά και της Ευτυχίας, Κολλέγιο 11. Μαρονικολάκης Κωνσταντίνος, του Ελευθερίου και της Ευαγγελίας, ΓΕΛ Παλαιού Ψυχικού 12. Μπατζόλης Γεώργιος, του Νικολάου και της Ασπασίας, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 13. Τζωρτζακάκης Ανδρέας-Παναγιώτης, του Φραγκίσκου και της Νεκταρίας, ΓΕΛ Μοιρών 14. Σιάμμενος Φώτιος, του Δημητρίου και της Λεμονιάς, 3ο ΓΕΛ Ξάνθης 15. Βλαχάκης Νικόλαος, Εκπαιδευτήρια Μπουγά 16. Καραφέριας Απόστολος-Σωτήριος, του Ιωάννης και της Άννας, ΓΕΛ Ερέτριας

10 17. Ηλιόπουλος Αναστάσιος, του Νικολάου και της Χριστίνας, Πειραματικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων 18. Αναστασιάδη Ελένη, του Ευθυμίου και της Μαριέττας, 3ο ΓΕΛ Ρόδου 19. Μαυρομανωλάκη Βικτωρία-Ειρήνη, του Εμμανουήλ και της Σοφίας, 2ο ΓΕΛ Ηρακλείου 20. Χαλδούπης Αναστάσιος, του Εμμανουήλ και της Νίκης, 4ο ΓΕΛ Λαμίας 21. Σιμάτος Οδυσσέας, του Αναστασίου και της Αγγελικής, 3ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου 22. Ελευθεριάδη Άννα, του Μακαρίου και της Παναγιώτας, Κολλέγιο Ψυχικού 23. Στεργίου Ιωάννης, του Βασιλείου και της Αγγελικής, Α Τοσίτσειο Εκάλης 24. Καρατζά Παναγιώτα, 3ο ΓΕΛ Βέροιας 25. Ζιαζόπουλος Παντελεήμων, του Παύλου και της Ουρανίας, 3ο ΓΕΛ Καρδίτσας 26. Κουτρούλης Σπύρος, του Γεωργίου και της Μαρίας, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 27. Αντωνάτος Σπυρίδων, του Αλέξανδρου και της Ιωάννας, Κολλέγιο 28. Προύντζος Νικόλαος-Παναγιώτης, του Δημητρίου και της Ιωάννας, ΓΕΛ Ασκληπιείου 29. Σακκάς Γεώργιος, του Κωνσταντίνου και της Αγορής, 3ο ΓΕΛ Καρδίτσας 30. Τσαλκιτζης Αναστάσιος, του Σίμωνος και της Ασπασίας, 12ο ΓΕΛ Λάρισας 31. Ξυλοπινάκας Κωνσταντίνος, του Παράσχου και της Ραλλούς, 4ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης 32. Γουρδουπάρης Μάριος, του Περικλή και της Ασπασίας, Β Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού 33. Κόλκας Απόστολος, του Παναγιώτη και της Χρυσούλας, 2ο ΓΕΛ Βέροιας 34. Μήτσιος Δημήτριος, του Ιωάννη και της Πηνελόπης, 9ο ΓΕΛ Καρδαμιτσίων 35. Κατσινάρης Ηλίας, του Φιλίππου και της Αγαθής, ΓΕΛ Πολύτροπη Αρμονία 36. Μαστοράκης Σταύρος, του Βασιλείου και της Φωτεινής, 2ο ΓΕΛ Δάφνης 37. Σπύρου Ευάγγελος-Θωμάς, του Θεοφάνη και της Βασιλικής, 4ο ΓΕΛ Λάρισας 38. Δημητριάδης Γεώργιος, του Βασιλείου και της Πηνελόπης, 3ο ΓΕΛ Σερρών 39. Βασιλειάδης Αλέξανδρος, του Νικολάου και της Δήμητρας, Κολλέγιο Ψυχικού 40. Καλομοίρης Λουκάς, του Νικολάου και της Αναστασίας, 1ο ΓΕΛ Λειβαδιάς 41. Μπέης Κωνσταντίνος, του Ηλία και της Μαρίας, 2ο ΓΕΛ Λάρισας Κατάταξη μαθητών Γ Λυκείoυ στη β φάση του 25ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής 2015 (στη β φάση προσήλθαν οι 29 από τους 41 πρωτεύσαντες της α φάσης) 1. Σιάμμενος Φώτιος, του Δημητρίου και της Λεμονιάς, 3ο ΓΕΛ Ξάνθης 2. Ντούνης Πέτρος, του Γεωργίου και της Μαρίας, 1ο ΓΕΛ Κορωπίου 3. Λυμπερόπουλος-Μπούνταλης Φίλιππος, του Θωμά και της Ευτυχίας, Κολλέγιο 4. Τσαγκαλίδου Ζωή, του Θεοδώρου και της Μαρίας, Λύκειο ΑΞΙΟΝ Ξάνθης 5. Παπαδόπουλος Μενέλαος, του Ανδρέα και της Αναστασίας, 4ο ΓΕΛ Λαμίας 6. Χαχάμης Νέστορας, του Αθανασίου και της Κωνσταντίνας, Λυκειακές Τάξεις Παλαίρου Αιτωλοακαρνανίας 7. Τζωρτζακάκης Ανδρέας-Παναγιώτης, του Φραγκίσκου και της Νεκταρίας, ΓΕΛ Μοιρών 8. Αντωνάτος Σπυρίδων, του Αλέξανδρου και της Ιωάννας, Κολλέγιο 9. Μαρονικολάκης Κωνσταντίνος, του Ελευθερίου και της Ευαγγελίας, ΓΕΛ Παλαιού Ψυχικού 10. Ηλιόπουλος Αναστάσιος, του Νικολάου και της Χριστίνας, Πειραματικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων

11 11. Γουρδουπάρης Μάριος, του Περικλή και της Ασπασίας, Β Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού 12. Κατσινάρης Ηλίας, του Φιλίππου και της Αγαθής, ΓΕΛ Πολύτροπη Αρμονία 13. Αναστασιάδης Αλέξανδρος, του Δημοσθένη και της Σπυριδούλας, Κολλέγιο 14. Κουτρούλης Σπύρος, του Γεωργίου και της Μαρίας, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 15. Χαλδούπης Αναστάσιος, του Εμμανουήλ και της Νίκης, 4ο ΓΕΛ Λαμίας 16. Παναγιωτόπουλος Απόστολος, του Δημοκρίτου και της Ελισάβετ, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 17. Παναγιωτόπουλος Δημήτριος, του Θεοδώρου και της Αικατερίνης, 2ο ΓΕΛ Αμαλιάδας 18. Σωτηρόπουλος Γεώργιος, του Ευσταθίου και της Αναστασίας, 1ο ΓΕΛ Μεσσήνης 19. Μπατζόλης Γεώργιος, του Νικολάου και της Ασπασίας, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 20. Ζιαζόπουλος Παντελεήμων, του Παύλου και της Ουρανίας, 3ο ΓΕΛ Καρδίτσας 21. Καραφέριας Απόστολος-Σωτήριος, του Ιωάννης και της Άννας, ΓΕΛ Ερέτριας 22. Σιμάτος Οδυσσέας, του Αναστασίου και της Αγγελικής, 3ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου 23. Τσαλκιτζής Αναστάσιος, του Σίμωνος και της Ασπασίας, 12ο ΓΕΛ Λάρισας 24. Μαυρομανωλάκη Βικτωρία-Ειρήνη, του Εμμανουήλ και της Σοφίας, 2ο ΓΕΛ Ηρακλείου 25. Μαστοράκης Σταύρος, του Βασιλείου και της Φωτεινής, 2ο ΓΕΛ Δάφνης 26. Σακκάς Γεώργιος, του Κωνσταντίνου και της Αγορής, 3ο ΓΕΛ Καρδίτσας 27. Καλομοίρης Λουκάς, του Νικολάου και της Αναστασίας, 1ο ΓΕΛ Λειβαδιάς 28. Προύντζος Νικόλαος-Παναγιώτης, του Δημητρίου και της Ιωάννας, ΓΕΛ Ασκληπιείου 29. Στεργίου Ιωάννης, του Βασιλείου και της Αγγελικής, Α Τοσίτσειο Εκάλης Οι μαθητές της Γ Λυκείoυ που συγκροτούν την Ελληνική Ομάδα συμμετοχής στην 46 η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής Σιάμμενος Φώτιος, του Δημητρίου και της Λεμονιάς, 3ο ΓΕΛ Ξάνθης 2. Λυμπερόπουλος-Μπούνταλης Φίλιππος, του Θωμά και της Ευτυχίας, Κολλέγιο 3. Τσαγκαλίδου Ζωή, του Θεοδώρου και της Μαρίας, Λύκειο ΑΞΙΟΝ Ξάνθης 4. Παπαδόπουλος Μενέλαος, του Ανδρέα και της Αναστασίας, 4ο ΓΕΛ Λαμίας 5. Τζωρτζακάκης Ανδρέας-Παναγιώτης, του Φραγκίσκου και της Νεκταρίας, ΓΕΛ Μοιρών Εφόσον εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση της Ελληνικής Αποστολής στην 46η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής (05-12 Ιουλίου, Mumbai, Ινδία) από το Υπουργείο Παιδείας ή και από χορηγίες φορέων, οι μαθητές αυτοί θα προετοιμασθούν εντατικά τόσο σε θεωρητικά όσο και κυρίως σε πειραματικά θέματα για δέκα μέρες πριν την αναχώρησή τους με τους συνοδούς τους στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου.

Με την ανακοίνωση των ονομάτων των πρωτευσάντων μαθητών της E και Στ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, της Α, Β και Γ Γυμνασίου και της Α, Β και Γ (α και

Με την ανακοίνωση των ονομάτων των πρωτευσάντων μαθητών της E και Στ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, της Α, Β και Γ Γυμνασίου και της Α, Β και Γ (α και Με την ανακοίνωση των ονομάτων των πρωτευσάντων μαθητών της E και Στ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, της Α, Β και Γ Γυμνασίου και της Α, Β και Γ (α και β φάση) Λυκείου ολοκληρώνεται ο 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΜΟ α/α ΚΡΙΕΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 98,5 1 ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ 95,5 2 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 94 3

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΜΟ α/α ΚΡΙΕΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 98,5 1 ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ 95,5 2 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 94 3 ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΜΟ α/α ΚΡΙΕΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 98,5 1 ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ 95,5 2 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 94 3 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 3ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ 92,5 4 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Λυκείου (> 60) 29ου ΠΜΔΧ

Αποτελέσματα Γ Λυκείου (> 60) 29ου ΠΜΔΧ Αποτελέσματα Γ Λυκείου (> 60) 29ου ΠΜΔΧ 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 93 2 ΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 90 3 ΤΖΟΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΛ ΜΟΙΡΩΝ 89,5 4 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Φάσης 27 ου ΠΔΠ (με τα νέα αρχεία ελέγχου)

Αποτελέσματα Α Φάσης 27 ου ΠΔΠ (με τα νέα αρχεία ελέγχου) Αποτελέσματα Α Φάσης 27 ου ΠΔΠ (με τα νέα αρχεία ελέγχου) 11/2/2015 α/α ONOMA ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 9ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΜΗΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΙΔ. ΓΕΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Γ ΔΗΜ.

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Γ ΔΗΜ. Διακριθέντες του διαγωνισμού "Καγκουρό 2010", ανά τάξη. Ολοι οι διακριθέντες λαμβάνουν επιπρόσθετα συμβολικά βραβεία (πόστερ, παιχνιδάκι σκέψης και λοιπά) τα οποία θα σταλούν στα Κέντρα Εξέτασης στα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ

ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ Β Δημοτικού Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Πατρώνυμο μαθητή Σχολείο από το οποίο προέρχεται Εξεταστικό Κέντρο KANNA PELAGIA "CAMPION SCHOOL ATHENS" KARAKAXIS IOANNIS STAVROS

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Επίθετο Ονομα Ειδικότητα Σχολείο ΠΕΚ

Α/Α Επίθετο Ονομα Ειδικότητα Σχολείο ΠΕΚ 1 damianidou olga ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΓΕΛ ΑΞΙΟΥ 2ο ΠΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ΑΓΑΠΙΑΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΠΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (Δ/ΝΤΗΣ 1ου ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο. Καλές πρακτικές και καινοτομία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Πανελλήνιο Συνέδριο. Καλές πρακτικές και καινοτομία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πανελλήνιο Συνέδριο Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 Καλές πρακτικές και καινοτομία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού Στεφάνου Δέλτα 15, 15452 Π. Ψυχικό ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ AEI ΘΕΣΕΙΣ:13 1 6375 Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑ 28/06/1983 ΑΝΔΡΑ 17.28 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3128 2 4430 Β Α.Τ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ» IB ΣΥΝΟ ΟΣ 2006-2007

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ» IB ΣΥΝΟ ΟΣ 2006-2007 1 of 45 11/6/2007 2:42 µµ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ» IB ΣΥΝΟ ΟΣ 2006-2007 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ «ΕΦΗΒΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ» ΚΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Εσπερινά

Διαβάστε περισσότερα

15.68 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.2 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.34 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.38 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13.56 0 8 4 0 0 4 3 0 0 0 0 1

15.68 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.2 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.34 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.38 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13.56 0 8 4 0 0 4 3 0 0 0 0 1 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ Α/Α ID ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜ.ΓΕΝ. ΦΥΛΟ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΙΔ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΒΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΒΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 3 ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 ΤΗΣ 6 ης, 7 ης και 8 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ Α.Δ. ΚΑΙ Α.Τ. - ΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ ΑΣΕΠ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ Α.Δ. ΚΑΙ Α.Τ. - ΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ ΑΣΕΠ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ Α.Δ. ΚΑΙ Α.Τ. - ΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ ΑΣΕΠ ID Α' Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 ) 2365 ΒΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΑ Α.Τ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔ 2 ) 2213 ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμων. του Υπουργείου Παιδείας. υγεία. Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας. Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Δήμων. του Υπουργείου Παιδείας. υγεία. Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας. Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ-W.H.O. Δήμων υγεία ISSN: 1790-6792 l ΤΕΥΧΟΣ 26 l Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Καλό Καλοκαίρι! Δρ Βασίλειος Τσάκαλος Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Καλό Καλοκαίρι! Δρ Βασίλειος Τσάκαλος Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Άλλη μια σχολική χρονιά ολοκληρώνεται και με μεγάλη μου χαρά προλογίζω την ειδική αυτή έκδοση για τους Διαγωνισμούς Έρευνας,Τεχνολογίας και Καινοτομίας που προκηρύσσει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Μαρούσι,28/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Παύλο Χριστιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Νικολέτα

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Πανελλήνιο 7 ο Πανευρωπαϊκό

8 ο Πανελλήνιο 7 ο Πανευρωπαϊκό 8 ο Πανελλήνιο 7 ο Πανευρωπαϊκό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Θεσσαλονίκη GRAND HOTEL PALACE 07-10 Μαΐου 2015 1 Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί σας,:- 5=20*.3&4/; %2035; /2 <23 #&*; 9401'; 5+5),88*254(1/; # "5=+*4064 $/2 $ $! &73/

Μαζί σας,:- 5=20*.3&4/; %2035; /2 <23 #&*; 9401'; 5+5),88*254(1/; # 5=+*4064 $/2 $ $! &73/ Μαζί σας 1 ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Πρόεδρος: Σκουτέλης Δημήτριος Γενικός Γραμματέας: Δάγλας Αριστείδης Α Αντιπρόεδρος: Ορφανός Νικόλαος Β Αντιπρόεδρος: Δόντσιος

Διαβάστε περισσότερα

Economia Φοιτητικοί Διαγωνισμοί. Ατελιέ Κέρκυρα

Economia Φοιτητικοί Διαγωνισμοί. Ατελιέ Κέρκυρα Economia Φοιτητικοί Διαγωνισμοί Ατελιέ Κέρκυρα 2011-2012 18ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναμνηστική φωτογραφία με τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ-ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement Greece Λεωφ. Διονύσου 80, Δροσιά 145 72, Αττική Τηλ. : +30 213 0788 600 Fax.

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement Greece Λεωφ. Διονύσου 80, Δροσιά 145 72, Αττική Τηλ. : +30 213 0788 600 Fax. Oνοματεπώνυμο Εταιρεία Πρόγραμμα Σχολείο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ MetLife ΓΕΛ ΦΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ MetLife ΓΕΛ ΦΥΛΗΣ HΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ FORTHNET 3 Ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

Διαβάστε περισσότερα

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ ISSN: 1790-6792 TEYXOΣ 10 MΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 A' Πανελλήνιο Συνέδριο «Εθελοντισμός & Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1450-281Χ. ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΕΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ον 2014 ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ. Πρόκληση η Ολυμπιάδα του 2016 O ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ISSN 1450-281Χ. ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΕΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ον 2014 ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ. Πρόκληση η Ολυμπιάδα του 2016 O ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ISSN 1450-281Χ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΕΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ον 2014 ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Πρόκληση η Ολυμπιάδα του 2016 O ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΕΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4667 Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 61 Αριθμός 36 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 35 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 34 ΑΘΗΝΑ 104 32 Τηλ: 210 5241576-9 Αρ. φύλλου 248 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΤ-ΟΤΕ εκλογεσ πετ-οτε Όλα τα ψηφοδέλτια σελ. 7-19 Από δυό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1. Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Διετέλεσε Διοικητής του ΟΑΕΔ. Κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Πανελλήνιο. 6 ο Πανευρωπαϊκό. Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. ΙΩΑΝΝΙΝΑ Grand Serai

7 ο Πανελλήνιο. 6 ο Πανευρωπαϊκό. Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. ΙΩΑΝΝΙΝΑ Grand Serai 7 ο Πανελλήνιο & 6 ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Grand Serai 08 11 Μαΐου 2014 1 ΕΝΩση ΝοσηλΕυτΩΝ ΕλλΑδοσ Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα