Παρατηρήσεις στη Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρατηρήσεις στη Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου"

Transcript

1 Παρατηρήσεις στη Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 1) Στο θέµα Α 3, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων ενώ αρχικά ενέκρινε ως σωστή την επιλογή Α3γ, αργότερα έδωσε ως σωστή επιλογή και την Α3β. Με οδηγία λοιπόν προς τα βαθµολογικά κέντρα υποχρέωσε τους βαθµολογητές να θεωρούν ως σωστές δύο επιλογές: Την Α3γ και Α3β. ηλαδή σε θέµα απλού «τσεκαρίσµατος», η ΚΕΕ θεώρησε φυσιολογικό να υπάρχουν δύο σωστές επιλογές, όταν έπρεπε να υπάρχει µόνο µία. Όµως τελικά, σωστή επιλογή στο θέµα Α3 δεν υπάρχει, γιατί απλά όλες οι επιλογές που δόθηκαν στους µαθητές είναι λάθος. Αυτό το ξέρουν οι Φυσικοί, αλλά όχι οι θεµατοδότες οι οποίοι ελέγχονται από καθηγητή πανεπιστηµίου! Έτσι το ερώτηµα που µπαίνει είναι το τί κάνουν οι θεµατοδότες της Φυσικής και το τί χρειάζεται ο καθηγητής του πανεπιστηµίου που τους «επιβλέπει», αφού όλοι µαζί δίνουν απανωτά λάθη για να επιλέξουν οι µαθητές; ) Το θέµα Α5β βάσει του σχολικού βιβλίου θα πρέπει να χαρακτηριστεί από τους µαθητές ως σωστό. Επιστηµονικά όµως είναι λάθος διότι: α) Αν η ταλάντωση είναι εξαναγκασµένη µε απόσβεση θα έπρεπε ΟΠΩΣ ΗΠΟΤΕ να προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια µέσα την οποία ρωτάται αν γίνεται η αντιστάθµιση των απωλειών ενέργειας. Θέλω να πω ότι στην εξαναγκασµένη ταλάντωση µε απόσβεση οι «αντισταθµίσεις» ενέργειας γίνονται σε χρονικά διαστήµατα που είναι ακέραια πολλαπλάσια ηµιπεριόδου και όχι σε τυχαία χρονικά διαστήµατα. Άρα στην εξαναγκασµένη ταλάντωση που διδάσκουµε δεν έχουµε αντιστάθµιση ενέργειας γενικά και αόριστα, αλλά αντιστάθµιση απωλειών µέσα σε ακέραια πολλαπλάσια ηµιπεριόδου. Υπάρχουν δηλαδή χρονικά διαστήµατα που όχι µόνο δεν έχουµε αντιστάθµιση των απωλειών της ενέργειας του ταλαντωτή, αλλά που από τον ταλαντωτή αφαιρούνε ε- νέργεια τόσο η τριβή όσο και ο διεγέρτης µε αποτέλεσµα η ενέργειά του να µειώνεται δραµατικά. Εννοείται ότι σε αυτήν την περίπτωση δε µπορούµε καν να µιλάµε για ενεργειακή αντιστάθµιση! β) Η εξαναγκασµένη ταλάντωση χωρίς απόσβεση θεωρείται στο σχολικό βιβλίο ειδική περίπτωση της εξαναγκασµένης ταλάντωσης µε απόσβεση αρκεί να θεωρήσει ο µαθητής ότι b=0 (Μια εξωφρενικά λανθασµένη θεώρηση). Όµως στην εξαναγκασµένη ταλάντωση χωρίς απόσβεση δεν υπάρχει καµιά µα κα- µιά αντιστάθµιση ενέργειας, µιας και ο διεγέρτης είναι αυτός που δίνει και αφαιρεί ενέργεια µε τρόπο που γενικά είναι πολύπλοκος. Θέλω να πω µε αυτά ότι βάσει του σχολικού βιβλίου, ο µαθητής πρέπει να χαρακτηρίσει το Α5β «σωστό». Όµως το Α5β είναι ασαφέστατο ερώτηµα και συνεπώς επιστηµονικά θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως «λάθος», αφού δεν προσδιορίζεται τί είδους εξαναγκασµένη ταλάντωση έχουµε και για ποιο χρονικό διάστηµα µιλάµε! 1

2 Συνεπώς στο Α5β θα πρέπει να παρθούν ως σωστοί και οι δύο χαρακτηρισµοί! Και το «σωστό» και το «λάθος»! 3) Στο Β, αρχικά θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι σύνθεση απλών αρµονικών ταλαντώσεων δεν υφίσταται ούτε οµοίων ούτε διαφορετικών συχνοτήτων. Θα έπρεπε να λέει σύνθεση αρµονικών ταλαντώσεων (σκέτο) και όχι απλών. Δεύτερον: Σύµφωνα µε την ενδεικτική λύση που έστειλε η ΚΕΕ στα βαθµολογικά κέντρα, αλλά και µε την οποιαδήποτε άλλη λύση στην οποία εξωθούνται οι µαθητές και οι καθηγητές, θεωρείται ως δεδοµένο ότι στο διακρότηµα εκτελούνται «ταλαντώσεις» σταθερής συχνότητας f 1+ f. Όµως: α) Αυτό που εκτελείται σε ένα διακρότηµα δε µπορεί να χαρακτηριστεί «ταλάντωση» βάσει όλων των ορισµών του σχολικού βιβλίου και όχι µόνο. Η ταλάντωση είναι φαινόµενο περιοδικό και το διακρότηµα κάθε άλλο παρά περιοδικό φαινόµενο είναι. Άρα χρειάζονται επαναπροσδιορισµοί! β) Πουθενά στο σχολικό βιβλίο δεν αναφέρει ότι στο διακρότηµα έχουµε ταλαντώσεις µε συχνότητα. Αυτό είναι µια αυθαίρετη διάχυτη λανθασµένη (θα το f1+ f εξηγήσω ευθύς αµέσως) γνώση, που για ασκησιολογικούς λόγους λανσάρανε «κάποιοι» στα παιδιά (πάντως όχι το σχολικό) και που ενίσχυσε ως θέµα πανελληνίων εξετάσεων η ΚΕΕ. γ) Τα χρονικά διαστήµατα µεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του κινητού από τις θέσεις µηδέν δεν είναι υποχρεωτικά ίσα µέσα στο χρονικό διάστηµα µιας περιόδου διακροτήµατος, πρώτο γιατί ποτέ δεν ορίστηκε µε αυστηρότητα η περίοδος διακροτήµατος και δεύτερο γιατί ακόµη και να οριστεί, πάλι δε θα είναι ίδια. Θέλω να πω ότι η έννοια «περίοδος ταλάντωσης» σε ένα διακρότηµα δεν έχει νόηµα γενικά f1+ f δεν είναι δεν είναι γενικώς σταθερά τα χρονικά διαστήµατα διέλευσης του κινητού από τη θέση χ=0 Βάσει αυτών, ακόµη και στην απλή περίπτωση του διακροτήµατος που διδάσκουµε βάσει του σχολικού βιβλίου (επαλληλία εξισώσεων ταλάντωσης µε ίδια πλάτη και T χωρίς αρχικές φάσεις) δε νοµιµοποιείται η διαίρεση N = αφού η Τ ταλ δεν υφί- T σταται γενικά αλλά µόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις συχνοτήτων και αυτό πάλι µε επιφύλαξη και κατόπιν επαναπροσδιορισµού του τι εννοούµε λέγοντας ταλάντωση. Άρα το Β δε λύνεται βάσει του σχολικού. Η λύση του µε πλήρη δικαιολόγηση από Φυσικό, προϋποθέτει δουλειά. Αν τελικά τα αποτελέσµατα συµπέσουν µε εκείνα της ΚΕΕ, θα είναι από απλή σύµπτωση των τιµών των συχνοτήτων. ταλ

3 Συνεπώς το να θεωρούµε ότι στο διακρότηµα πραγµατοποιούνται ταλαντώσεις σταθερής συχνότητας (σταθερής περιόδου) ενώ κάτι τέτοιο είναι λάθος, είναι µεγάλη ευθύνη. ε φτάνει δηλαδή που την έννοια περίοδος ταλάντωσης σε ένα διακρότηµα δεν την αναφέρει ως έννοια το σχολικό βιβλίο, δε φτάνει που όλα θέλουν επαναπροσδιορισµό αφού δεν είναι ταλαντώσεις (περιοδικά φαινόµενα δηλαδή σύµφωνα µε το σχολικό), καλούµαστε να καθιερώσουµε ως σωστό, το λάθος! Το λάθος για το οποίο στο κάτω δεν ευθύνεται το σχολικό και στο οποίο λάθος α- ναίτια συναγωνίστηκαν µεταξύ τους τα παιδιά, µέσα από θέµατα πανελλαδικών και µε τις ευλογίες της ΚΕΕ και της ΕΕΦ. Νοµίζω ότι αυτό είναι µια απερίγραπτη ηθική δοκιµασία! 4) Στο Β 3 εξελίχτηκαν κωµκοτραγικά πράγµατα: Οι αρχικές επιλογές στις οποίες κλήθηκαν τα παιδιά ήταν κωµικές. Θέλω να πω ότι αφού δόθηκε m >m 1, δε χρειαζότανε να διαβάσει το παιδί τίποτε m1 περισσότερο για να πάρει 9 µόρια, µιας και για την τιµή που έχει ο λόγος m υπήρχαν δύο επιλογές µεγαλύτερες της µονάδας και µια µικρότερη της µονάδας. Προφανώς ο µαθητής επέλεγε τη µικρότερη της µονάδας τιµή, χωρίς να διαβάσει καν όσα διαδραµατιζότανε στην εκφώνηση. Για να συµµαζέψουν κατόπιν τα ασυµµάζευτα έστειλαν «ορθή επανάληψη» και έ- τσι πολλά από τα παιδιά µπερδεύτηκαν και έχασαν χρόνο ψάχνοντας για ποιο λόγο εν µέσω εξέτασης, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) άλλαξε τα νούµερα που τους έδωσε. Αρκετά παιδιά δηλαδή άρχισαν να αµφιβάλλουν για το αν το νούµερο που αλλάχτηκε ήταν το σωστό και άρα αν θα έπρεπε να ξαναελέγξουν το αποτέλεσµα που ήδη είχαν επιλέξει ως σωστό. 5) Το Γ 3 δεν υπάρχει στο σχολικό βιβλίο. Αλλά ενώ φαίνεται ένα αθώο απλό σχετικά ερώτηµα που τα παιδιά έµαθαν να το απαντάνε, όχι µέσω όσων έµαθαν βάσει του σχολικού βιβλίου, αλλά µέσω φροντιστηρίων ή επιπλέον ασκήσεων του καθηγητή του σχολείου τους, αποτελεί σηµαντικότατο λόγο που θα έπρεπε χρόνια τώρα να είχε τινάξει στη συνείδηση των καθηγητών τις α-νοησίες περί κυµάτων που διδάσκουµε. Θέλω να πω µε αυτά ότι αν το τόσο αθώο στην εκφώνηση και λύση Γ 3, ανέφερε 3 ως θέση y 1 όχι την θέση m, αλλά τη θέση y 1 =0 για t 0, τότε θα υπήρχε ένα µικρό σοκ για τη χρονική στιγµή 0, sec και θα επικρατούσε το απόλυτο χάος µε την ταχύτητα τη χρονική στιγµή 1,4 sec, µιας και ο φελλός εκείνη τη στιγµη δε θα είχε µια ταχύτητα, αλλά δύο. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν είναι δυνατό κάτι που δεν έχει το σχολικό βιβλίο, η ΚΕΕ να το καθιερώνει µε λύσεις-αντιµετωπίσεις στηριζόµενες σε επιλεγµένες τιµές, όταν η ίδια αντιµετώπιση θα έδειχνε σε όλους τα ανεκδιήγητα λάθη που διδάσκουµε στα παιδιά. 6) Τα ίδια θα µεταφερόντουσαν αµέσως και στο Γ 4. Θέλω να πω µε αυτά ότι δεν είναι ηθικό να οδηγούµε τα παιδιά σε ασκήσεις όπου οι λύσεις κρύβουν πίσω από την κουρτίνα όλες τις παρανοµίες µας τις σχετικές µε τα 3

4 κύµατα που λανσάρει το σχολικό και που έχουν παρατραβήξει σε «παρουσίαση» τα εξωσχολικά. Κοντολογίς για τα 5) και 6): Η λύση που έδωσε η ΚΕΕ για τα Γ 3 και Γ 4 είναι απλή καθιέρωση ασκησιολογίας, γιατί αφήνει την εντύπωση ότι η λύση ισχύει για όλες τις χρονικές στιγµές και ότι όλα µε τα κύµατα είναι τόσο απλά. Έτσι κρύβεται από τα παιδιά ότι υπάρχουν χρονικές στιγµές που η γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης που έδωσε η ΚΕΕ θα οδηγήσει τα πάντα στο απόλυτο χάος βυθίζοντας την ταχύτητα σε ασυνέχειες αρχικά β τύπου και πιθανώς σε γ... Με τη λύση της ΚΕΕ, τα αδιέξοδα όσων διδάσκουµε σκεπάζονται, η επάρκεια και η έκτασή τους αποσιωπούνται και µεις χρόνια τώρα δε βλέπουµε ότι µε τα κύµατα δε διδάσκουµε κάτι της προκοπής, αλλά επιτρέπουµε στην κάθε ΚΕΕ να µας οδηγεί σε όλο και πιο επικίνδυνα µονοπάτια... 7) Το Δ θέµα!!!!! Φτηνό πράγµα, ασκησιολογική αδεξιότητα τσίρκου, θλιβερή συρραφή άσχετων πραγµάτων για να «βγει» η επιδιωκόµενη πρωτοτυπία στις ασκήσεις στις οποίες θα εξεταστούν οι µαθητές. Εκεί που λες «Θέε µου επιτέλους τέλειωσε η α-νοησία» και γλίτωσα, έρχεται και άλλο σενάριο προκειµένου να ζητηθούν από το παιδί διάφορα ασύνδετα πράγµατα... Δ 1 : Η λύση της ΚΕΕ είναι η πιο αργή και ακατάλληλη λύση. Από την Α Λυκείου κιόλας, τα παιδιά ξέρουνε ότι τρεις δυνάµεις όταν ισορροπούν πρέπει να περνάνε από το ίδιο σηµείο, ώστε η συνισταµένη των δύο να εξουδετερώνει την τρίτη δύναµη. Άρα αυτό που κάνει η ΚΕΕ είναι να συστήνει σε όλους µας όχι τη φυσική, αλλά τη χωρίς σκέψη εφαρµογή τακτικών φροντιστηριακού τύπου. Δ : Η τριβή θα σηµειωθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω; Η επιλογή θεωρείται αυτονόητη ή όχι και γιατί; Πρέπει να δικαιολογηθεί; Έχουµε το δικαίωµα να σηµειώνουµε την τριβή όπως θέλουµε και αν µας βγει αρνητική να λέµε ότι ήταν ανάποδα; Αυτό είναι αυτονόητο; Αναφέρεται στο σχολικό ή είναι κατά παράδοση; Δ 3 : Η ΚΕΕ σηµειώνει (σωστά) την αντίδραση Ν. Όµως στο σχολικό βιβλίο ελάχιστες φορές σηµειώνεται η Ν; Σε εκείνη τη σανίδα µε τον ελαιοχρωµατιστή για παράδειγµα, σηµειώνεται στο σχολικό (λυσάρι) το Ν ή µήπως σηµειώνεται πάνω στη σανίδα το βάρος του ελαιοχρωµατιστή; Άρα αν κάποιος µαθητής στο 3 πει ότι στη σανίδα ασκείται το βάρος της σφαίρας και σηµειώσει το βάρος της και ασχοληθεί µε το φορέα του βάρους της, έχουµε δικαίωµα να του κόψουµε µονάδες γιατί δεν πήρε το Ν, αλλά είπε (λανθασµένα βέβαια) ότι στη σανίδα ασκείται το βάρος της σφαίρας όπως λανθασµένα του έµαθε να λειτουργεί το σχολικό του βιβλίο; Δ 4 : Το dk/dt=τ ω θέλει ή δε θέλει απόδειξη; Είναι αυτονόητο; Αναφέρεται κάπου στο σχολικό βιβλίο; Γιατί η ΚΕΕ το θεωρεί δεδοµένο; 4

5 Ποια ροπή παριστά το τ; Στους ρυθµούς κινητικών ενεργειών ποιες ροπές µπαίνουν; Στους άλλους ρυθµούς ενεργειών µπαίνουν οι ίδιες ροπές ή άλλες; Ο κάθε ρυθµός ενέργειας έχει ή δεν έχει τις δικές του ροπές; Το πόσο κάνει ο ρυθµό µεταβολής κινητικής ενέργειας και ποιες συγκεκριµένες ροπές θα µπουν στη σχέση χρειάζεται ή όχι απόδειξη; Το αντίστοιχο πρόβληµα παρουσιάζεται και στην ισχύ στη µεταφορική κίνηση ή στην κίνηση υλικού σηµείου. Εκεί ο ρυθµός είναι F υ. Το υ είναι η ταχύτητα. Αλλά εκείνο το F ποιο είναι; εν αλλάζει κάθε φορά ανάλογα µε τον συγκεκριµένο ρυθµό που ζητάµε; Αυτό τα παιδιά το ξέρουν και τους το κάναµε ακόµη πιο δύσκολο βάζοντάς τους ροπές; Θέλω να πω δηλαδή ότι κάποιο παιδί που θα αποδείξει το dk/dt=τ ω και αποδείξει ποιες ροπές θα ληφθούν υπόψη και κάποιο άλλο που θα πάρει τη σχέση αυθαίρετα θα βαθµολογηθούν ίδια; Δ 5 : Λύνεται θεωρώντας ότι κατά την κρούση διατηρείται η στροφορµή, έστω κι αν υπάρχουν εξωτερικές ροπές! Έχουν διδαχτεί τέτοια πράγµατα τα παιδιά; Προβλέπονται στην ύλη τους; Πρέπει να αναφέρουν γιατί διατηρείται η στροφορµή στην κρούση ή όχι;... Γιατί ισχύει η διατήρηση στροφορµής στην συγκεκριµένη κρούση µε τις δύο ράβδους; Και γιατί δεν ισχύει η διατήρηση ορµής; Και αν κάποιος «µαθητής» πάρει διατήρηση ορµής αντί διατήρηση στροφορµής, θα του απορρίψουµε τη λύση ή όχι και γιατί; Αυτοί οι µηχανισµοί που ελευθερώνουν τις ράβδους αυτόµατα τί χρειάζονται; Έχουν ή όχι σχέση µε την ενέργεια που χάνεται ή δεν χάνεται κατά την κρούση; ιασφαλίζουν κάτι; Και αν ναι, τί ακριβώς διασφαλίζουν και γιατί; Όλα αυτά τα παράξενα πράγµατα τα δεχόµαστε απλά ως δεδοµένο άσκησης χωρίς να ξέρουµε τους βαθύτερους λόγους; Κι αν υπάρχουν τέτοιοι λόγοι δε θα έπρεπε να τους ξέρουµε και δε θα έπρεπε να αναφερθούν στη λύση της άσκησης ώστε να νοµιµοποιηθεί η χρήση κάποιας αρχής ή κάποιας υπόθεσης που κάνει ο λύτης; Έχουµε δικαίωµα να απαιτούµε από το παιδί να εφαρµόζει κάτι που δεν είναι υποχρεωµένο να ξέρει γιατί δεν είναι µέσα στην εξεταστέα του ύλη; Και ρωτάω την ΚΕΕ: Η διατήρηση στροφορµής κατά τις κρούσεις είναι γνώση που δίνουµε και άρα µπορούµε να απαιτούµε από τα παιδιά βάσει του σχολικού βιβλίου; Απαιτείται ή δεν απαιτείται δικαιολόγηση γιατί ισχύει η διατήρηση της στροφορµής κατά την κρούση; Ισχύει ή όχι η διατήρηση της ορµής και γιατί όχι; Πέµπτη 1 Ιουνίου 014 Θρασύβουλος Κων. Μαχαίρας Φυσικός Γενικού Λυκείου Αγριάς 5

Ζ. Κύκλος αναφοράς και περιστρεφόµενα διανύσµατα

Ζ. Κύκλος αναφοράς και περιστρεφόµενα διανύσµατα Ζ. Κύκλος αναφοράς και περιστρεφόµενα διανύσµατα Δυο βήµατα µέχρι τον κύκλο, τρία µέχρι τα περιστρεφόµενα, ένα ακόµη βήµα ασταθές κι ένας πειρασµός.. Ο πειρασµός Τα παραπάνω βάζουν αρκετούς στον πειρασµό

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Ακαδηµαϊκό έτος 4-5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Νίκος Κυλάφης Πανεπιστήµιο Κρήτης //4 Σελίδα από 55 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Το µάθηµα της Γενικής Φυσικής Ι θα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Φυσικής Α Λυκείου

Θεωρία Φυσικής Α Λυκείου Αγαπητέ μαθητή, Εισαγωγή και Περιεχόμενα Στα χέρια σου κρατάς τις σημειώσεις για το μάθημα της Φυσικής. Αυτές οι σημειώσεις θα σε βοηθήσουν να έχεις συνοπτικά μια γενική ιδέα της φυσικής Α Λυκείου (ή PCB).

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 10/02/2015

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 10/02/2015 νσωμάτωση Τεχνολογίας στη Διδακτική των Μαθηματικών ( Δ8 ) ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΡΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 10/02/2015 Διδάσκων Γ. Ψυχάρης ΛΝΗ ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΟ ΓΚΟΥΡΙ - ΝΙΚΗ ΜΟΥΤΑΦΗ λένη Καζάκου, Μάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Αν τ ί π ρ ο λ ό γ ο υ

Αν τ ί π ρ ο λ ό γ ο υ ΕΛΜΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αν τ ί π ρ ο λ ό γ ο υ Σε όλα τα μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα που επιχειρήθηκαν στην εκπαίδευση μεταπολεμικά, μόνιμος στόχος ήταν η στροφή των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τόμος 1, Τεύχος 3, Σελίδες 223-253 Εκδόσεις Κλειδάριθμος Οι στοιχειώδεις μαγνητικές ιδιότητες ως αναλογικοί συλλογισμοί για τη συγκρότηση ενός πρόδρομου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια 8 Κρούσεις Στην µηχανική µε τον όρο κρούση εννοούµε τη σύγκρουση δύο σωµάτων που κινούνται το ένα σχετικά µε το άλλο.το ϕαινόµενο της κρούσης έχει δύο χαρακτηριστικά : ˆ Εχει πολύ µικρή χρονική διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

(Έκδοση: 05 03 2015)

(Έκδοση: 05 03 2015) (Έκδοση: 05 03 05) Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr 4η έκδοση: 05 03 05 (συνεχής ανανέωση) Το βιβλίο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π.

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. 94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. (αρκετές απ' αυτές για δυνατούς μαθητές) version 0.1 Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2014 Απόστολος Δεμερτζής Πρόλογος Οι ασκήσεις αυτές δεν αποτελούν διδακτικό βοήθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chonniko@gmail.com) Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Copyright Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί οι Έλληνες Εξεταζόμενοι Αποτυγχάνουν στις Εξετάσεις LOWER & PROFICIENCY

Γιατί οι Έλληνες Εξεταζόμενοι Αποτυγχάνουν στις Εξετάσεις LOWER & PROFICIENCY Γιατί οι Έλληνες Εξεταζόμενοι Αποτυγχάνουν στις Εξετάσεις LOWER & PROFICIENCY Από το Γιώργο Δροσουλάκη Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι μια προσφορά του κέντρου ξένων γλωσσών «MULTILINGUAL» Acknowledgements:

Διαβάστε περισσότερα