Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - Β ΐΚΡί ΐ». Ο -'-*"' ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ * f S 'j ΒΙΒΛΙΟ Κ % -; - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΤΗΤΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

3 Με απόφαση της ελληνικής κυβε'ρνησης τα Διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισμό Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων και διανε'- μονται δωρεάν.

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην αρχή κάθε σχολικού έτους, όταν ξεκινάμε το σχεδιασμό της διδασκαλίας της Φυσικής, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το ερώτημα: «Τι είναι αυτό που θέλουμε να αποκομίσουν οι μαθητε'ς μας από το μάθημα της Φυσικής» Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα επηρεάσει, στη συνέχεια, όλη την πορεία και του διδάσκοντα και των μαθητών. Για να σας βοηθήσουμε να διαμορφώσετε τις δικές σας θέσεις και απαντήσεις'στο παραπάνω ερώτημα, καταγράψαμε στο παρόν βιβλίο του καθηγητή τους στόχους που εμείς έχουμε θέσει για τη σειρά των μαθημάτων της Φυσικής Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας. Έτσι μπορείτε εσείς να αποφασίσετε ποιοι από αυτοΰς ταιριάζουν καλύτερα στη συγκεκριμένη τάξη που έχετε και επομένως να επιμείνετε λιγότερο ή περισσότερο στους διάφορους στόχους, ανάλογα με την περίπτωση. Δίνουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη και κατανόηση βασικών νόμων και εννοιών της Φυσικής παρά στην τυφλή απομνημόνευση των τύπων. Ο εικοστός αιώνας έφερε σημαντικές καινούριες ιδέες στη Φυσική, οι οποίες είναι αρκετά προσιτές από μαθητές μέσης εκπαίδευσης. Η προσπάθεια προσέγγισης των ιδεών αυτών αποτελεί μια πρόκληση τόσο για τους συγγραφείς των διδακτικών βιβλίων όσο και για τους διδάσκοντες. Η Φυσική βρίσκεται επίσης στις ρίζες της τεχνολογίας. Σε όλη τη σειρά αυτών των μαθημάτων μεταχειριζόμαστε παραδείγματα αυτής της σχέσης, δείχνοντας ότι η λειτουργία διάφορων συσκευών στηρίζεται στους θεμελιώδεις νόμους της Φυσικής. Τέλος, ένας από τους στόχους μας είναι ο εφοδιαόμός του διδάσκοντα με κάποιες ιδέες παρουσίασης θεμάτων, καθώς επίσης και η παράθεση κάποιων πρόσθετων θεμάτων, η οποία δε στοχεύει στην παρουσίαση τους στους μαθητές αλλά μόνο στον πληρέστερο εξοπλισμό του διδάσκοντα, τον οποίο θα βοηθήσει να αντιμετωπίσει μερικά πιο σύνθετα ερωτήματα που μπορεί να δημιουργηθούν. Αθήνα, Μάιος 1999 Οι συγγραφείς

5 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΑΡΘ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ 1.1 Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤ. ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤ. ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΩΤΟΝΙΩΝ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ 3.2. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Η ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 3.5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4.1 ΕΙΔΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΑ LASER 1 Η παραπάνω παρουσίαση του καταμερισμού των διδακτικών ωρών είναι ενδεικτική. Οι διδάσκοντες μπορούν να τροποποιήσουν κατά την κρίση τους την κατανομή των ωρών. Θα μπορούσε, για παράδειγμα να διατεθεί μία ώρα από το σύνολο των ωριόν του 1 ου κεφαλαίου στη διδασκαλία του 3ου κεφαλαίου. 1

6 1 ΤΟ ΦΩΣ Η φνοί) του φωτός Η ταχύτητα του φωτός Μήκος κύματος και συχνότητα φωτός Ανάλυση λευκού φωτός και χρώματα Πόλωση του φωτός Το φως κατά το σούρουπο διανύει μεγάλη απόσταση μέθα στη γήινη ατμόσφαιρα και ίνα σημαντικό μέρος του κυανού χρώματος οκεδάξε-' ται. Το φως που προσπίπτει σε ένα νέφος, όταν ανακλάται από το νέφος και γίνεται τελικά ορατό από τον παρατηρητή, ε'χει κίτρινή έως ερυθρή απόχρωση. 11 Ένας πολωτής τύπου polaroid, που ε'χει προσαρτηθεί στο φακό μιας φωτογραφικής μηχανής, επιλέγει τα κύματα με μία συγκεκριμένη διεύθυνση πόλωσης και εμποδίζει όλα τα άλλα κύματα. Έτσι ο φωτογράφος κατάφερε να απο-

7 ΤΟ ΦΩΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει: Να έχει σχηματίσει αντίληψη για τη φύση του φωτός. Πιο συγκεκριμένα, να γνωρίζει τα βασικά σημεία της κυματικής και της σωματιδιακής θεωρίας για το φως, καθώς και τα μεγέθη με τα οποία περιγράφονται η κυματική και η σωματιδιακή φύση του φωτός. Να έχει επίσης κατανοήσει σε ποια φαινόμενα το φως εκδηλώνει τη σοοματιδιακή του υπόσταση και σε ποια την κυματική του υπόσταση. Να γνωρίζει ότι η ταχύτητα του φωτός, αν και πολύ μεγάλη συγκρινόμενη με τις ταχύτητες των αντικειμένων γύρω μας, δεν παύει να είναι πεπερασμένη καιότι μπορεί να μετρηθεί πειραματικά. Να κατανοεί τα μεγέθη«μήκος κύματος» και «συχνότητο» του φωτός και ότι η αντίληψή μας για το χρώμα συνδέεται με τα μεγέθη αυτά. Να αντιλαμβάνεται το φαινόμενο της ανάλυσης του λευκόύ φωτός σε χρώματα και την ερμηνεία του. Να γνωρίζει ποια μεγέθη του φωτός μεταβάλλονται κατά την αλλαγή μέσου δίάδοσής του και πώς ερμηνεύεται η διαφορετική εκτροπή των διάφορων χρωμάτων κατά τη διέλευση του φωτός από ένα πρίσμα. Να γνωρίζει και τις κοντινές προς το ορατό φως περιοχές της υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας, τις βασικές ιδιότητες των ακτινοβολιών αυτών και γενικότερα την έννοια του φάσματος. Να κατανοεί την έννοια του πολωμένου φωτός, τη διαφορά του από το φυσικό φως και να περιγράφει ποιοτικά το μηχανισμό πόλωσης του φωτός. 1.1 Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ: Μία (1) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος της διδασκαλίας της υποενότητας ο μαθητής θα πρέπει: Να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία της ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας του φωτός, ότι δηλαδή το φως είναι εγκάρσια ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

8 10 Να γνωρίζει τα φυσικά μεγέθη που σχετίζονται με το κύμα αυτό: ένταση ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου (Β, β), μήκος κύματος (λ), ταχύτητα διάδοσης (c), συχνότητα (f), καθώς και τη σχέση: c = λί. Να γνωρίζει τα όρια μηκών κύματος της περιοχής του ορατού φωτός. Να αντιλμβάνεται ότι το φακ συμπεριφέρεται και ως σωματίδιο, καθώς και τα βασικά φυσικά μεγέθη που σχετίζονται με το σωματίδιο: ενέργεια φωτονίου (Ε), σταθερά του Planck (h), συχνότητα (f), όπως και τη σχέση που τα συνδέει: Ε = hf. Να έχει έρθει σε μια πρώτη επαφή με την έννοια του κβάντου φωτός (φωτόνιο). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕ! ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Ως αφετηρία για την υποενότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ιστορική αναδρομή και μέσα από παραδείγματα μπορεί να γίνει αντιληπτό στο μαθητή σε ποια φαινόμενα εκδηλώνεται η κυματική και σε ποια η σωματιδιακή φύση του φωτός. 2. Καλό είναι η εικόνα για το εγκάρσιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα να σχηματιστεί στο μαθητή μέσα από το παράδειγμα ενός ηλεκτρικού διπόλου που πάλλεται. Μπορεί για το σκοπό αυτό να χρησιμοποιηθεί το σχετικό ένθετο. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το εγκάρσιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα του φωτός είναι της ίδιας φύσης με το κύμα που στέλνει η κεραία της τηλεόρασης, η κεραία του κινητού τηλεφώνου κ.τλ. 3. Στην παράγραφο για τη σωματιδιακή φύση του φωτός να αποφευχθούν οι έννοιες «κυματοσυρμοί» και «κυματοπακέτα». Οι όροι αυτοί προκαλούν μεγάλες δυσκολίες στο σχηματισμό της εικόνας του φοπονίου οτο μυαλό του μαθητή. Τα φωτόνια πρέπει να εδραιωθούν στην αντίληψη των μαθητών ως άμαζες (χωρίς μάζα ηρεμίας) ελάχιστες ποσότητες ενέργειας με συγκεκριμένη συχνότητα. Πρέπει να τονιστεί ο τύπος Ε = hf. 4. Θα πρέπει να τονιστεί συμπερασματικά για την υποενότητα αυτή ότι η κυματική θεωρία δεν αναιρεί τη σωματιδιακή θεωρία ούτε συγκρούεται μαζί της, αλλά η καθεμιά περιγράφει συμπληρωματικά ως προς την άλλη τις ιδιότητες του φωτός. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Στην υποενότητα 1.1 ανήκουν οι ερωτήσεις 2,3.

9 Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 1.3 ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ: Δύο (2) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος της διδασκαλίας των υποενοτήτων αυτών ο μαθητής θα πρέπει: Να έχει κατανοηήσει ότι η ταχύτητα του φωτός έχει πεπερασμένη τιμή και μπορεί να μετρηθεί. Δεν είναι απαραίτητο να μπορεί να περιγράφει με λεπτομέρειες το πείραμα Fizeau. Να έχει αντιληφθεί ότι κάθε φορά που το φως συναντά τη διαχωριστική επιφάνεια δύο οπτικών μέσων, ένα μέρος του διαθλάται και ένα μέρος του ανακλάται. Να γνωρίζει ότι ο δείκτης διάθλασης ενός υλικού μέσου σε σχέση με τον αέρα ή το κενό εκφράζει τη σχέση των ταχυτήτων του φωτός στο κενό και στο υλικό μέσο. Να έχει συνειδητοποιήσει, με τη χρήση με τη χρήση και παραδείγματος, ότι κατά την αλλαγή μέσου διάδοσης του φωτός η συχνότητα δε μεταβάλλεται, ενώ μεταβάλλονται η ταχύτητα και το μήκος κύματος. Να μπορεί να περιγράφει με τη βοήθεια του δείκτη διάθλασης τη μεταβολή στο μήκος κύματος. Να γνωρίζει συνοπτικά τα βασικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η σύγχρονη Φυσική για την ταχύτητα του φωτός. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Μπορούμε, στην αφετηρία της υποενότητας 1.2, να θέσουμε στους μαθητές το ερώτημα: «Πώς θα μπορούσαμε άραγε να μετρήσουμε την ταχύτητα του φωτός;» Στο πλαίσιο της ερώτησης αυτής να συζητηθεί η προσπάθεια του Γαλιλαίου για τη μέτρηση της ταχύτητας του φωτός και γιατί η προσπάθεια αυτή απέτυχε. 2. Στο πείραμα του Fizeau να περιγραφούν από το διδάσκοντα οι απλοί και έξυπνοι τρόποι που διαθέτουμε για να μετράμε μικρές χρονικές διάρκειες αλλά και την πολύ μεγάλη ταχύτητα του φωτός, συγκρινόμενη με τις ταχύτητες των διάφορων συνηθισμένων αντικειμένων γύρω μας. 3. Το πείραμα του σχήματος 1-4β καλό είναι να αναλυθεί και να επισημανθούν μερικές συνέπειες της διάθλασης του φωτός, όπως η φαινόμενη ανύψωση. Θα μπο-

10 12 ρούσαμε επίσης να πραγματοποιήσουμε στην τάξη, ως δραστηριότητες, τα πειράματα που υπάρχουν στη σελίδα 132, σχήμα 12γ και σελίδα 137, σχήμα 26. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕ! ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Στις υποενότητες 1.2 και 1.3 ανήκουν οι ερωτήσεις 1,4,5,6,7 και οι ασκήσεις 1, ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ: Δύο (2) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο τε'λος της διδασκαλίας της υποενότητας ο μαθητής θα πρε'πει: Να ε'χει καταλάβει ότι ε'να συγκεκριμένο υλικό έχει διαφορετικό δείκτη διάθλασης για κάθε χριόμα. Ισχύει δε πάντα ότι στο κόκκινο χριόμα αντιστοιχεί μικρός δείκτης διάθλασης, ενώ στο ιώδες χρώμα αντιστοιχεί μεγαλύτερος δείκτης διάθλασης. Να αντιλαμβάνεται την έννοια της γωνίας εκτροπής. Να γνωρίζει τη σημασία της λέξης φάσμα. Να έχει κατανοήσει το μηχανισμό ανάλυσης του λευκού φωτός, όταν προσπίπτει σε πρίσματα. Να γνωρίζει τα έξι χρώματα του φάσματος του λευκού φωτός. Να συνδέει το μέγεθος της γωνίας εκτροπής με το χρώμα. Στο κόκκινο χρώμα δηλαδή αντιστοιχεί μικρή γωνία εκτροπής, ενώ στο ιώδες αντιστοιχεί μεγάλη γωνία εκτροπής. Να μπορεί να εξηγεί τον σχηματισμό του ουράνιου τόξου. Να γνωρίζει τα όρια των μηκών κύματος του ορατού φάσματος. Να αντιλαμβάνεται ότι εκτός από το ορατό φάσμα υπάρχουν και άλλες περιοχές μη ορατές, που αντιστοιχούν σε μήκη κύματος με λ<4θθηηι και λ>700ηπι. Ειδικότερα, να γνωρίζει τις περιοχές του υπέρυθρου και υπεριώδους φωτός. Να γνωρίζει τις σημαντικότερες ιδιότητες του υπέρυθρου και υπεριώδους φωτός. Να είναι σε θέση να ταξινομεί τις πιο γνωστές μέχρι σήμερα ακτινοβολίες σε σχέση με το μήκος κύματος τους ή τη συχνότητά τους. Δεν απαιτείται βέβαια η γνώση των ορίων των μηκών κύματος για τις ακτινοβολίες αυτές αλλά μόνο η σχετική τους θέση.

11 13 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Ως αφετηρία για την υποενότητα αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν φαινόμενα της καθημερινότητας, όπως, παραδείγματος χάρη τα χρώματα που παρατηρούμε από ανάκλαση του λευκού φωτός σε πετρελαιοκηλίδες, στην επιφάνεια ενός CD, στο γυαλί των βιτρινών, στο ουράνιο τόξο κ.τ.λ. 2. Για την κατανόηση της ανάλυσης του λευκού φωτός πρέπει να γίνει πλήρες σχήμα με την πορεία μιας ακτίνας σε ένα πρίσμα. Να συζητηθούν επίσης τα σχήματα 1-6 και 1-7 της σελίδας Να νονιστεί ότι οι τιμέςτων μηκών κύματος στο σχήμα 1-5 και γενικά στην υποενότητα 1.4 αναφέρονται στο κενό. Το αντίστοιχο μήκος κύματος για κάποιο υλικό με δείκτη διάθλασης n υπολογίζεται με μια απλή διαίρεση: ^crro υλικό" λ 4. Αν υπάρχει ευχέρεια χρόνου, μπορούμε να κάνουμε μιααπλή αναφορά ως ελεύθέρο ανάγνωσμα στις σελίδες 22 και Γ ια την υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία μπορεί να γίνει εισαγωγή με την ερώτηση: «Τι υπάρχει πέρα από τα μήκη κύματος του ορατού φωτός; Πώς εκδηλώνεται η παρουσία των ακτινοβολιών των περιοχών αυτών;» 6. Να συζητηθούν οι ιδιότητες των υπεριωδών και υπέρυθρων ακτινοβολιών και η πρακτική σημασία των ιδιοτήτων αυτών στην καθημερινή ζωή, π.χ. η ιδιότητα 5 των υπεριωδών και η ιδιότητα 2 των υπερύθρων. 7. Στην κατανόηση της υποενότητας αυτής συνεισφέρει σημαντικά η συζήτηση των εικόνων 1-16,1-17 της σελίδας 24 και η εικόνα της σελίδας 10. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Στην υποενότητα 1.4 ανήκουν οι ερωτήσεις 8, 9,10,11,12,13,14,18,19, 20 και οι ασκήσεις 3,4,5. Στην υποενότητα αυτή ανήκει επίσης η εργαστηριακή άσκηση 1.

12 1.5 ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ: Δύο (2) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος της διδασκαλίας της υποενότητας ο μαθητής θα πρέπει: Να έχει κατανοήσει ότι το φυσικό φως που εκπέμπεται από συνηθισμένες φωτεινές πηγές αποτελείται από διάφορα κύματα, καθένα από τα οποία έχει το δικό του επίπεδο ταλάντωσης. Να γνωρίζει ότι το γραμμικά πολωμένο φως είναι εκείνο που έχει ένα μόνο επίπεδο ταλάντωσης. Να κατανοεί τον μηχανισμό λειτουργίας του πολωτικού φίλτρου. Να αντιλαμβάνεται τι είναι ο πολωτής, τι είναι ο αναλυτής και ποιος είναι ο ρόλος καθενός. Να γνωρίζει ότι το ανακλώμενο φως από μη στιλπνές επιφάνειες για γωνίες πρόσπτωσης 0 < θ < 90 είναι εν γένει μερικώς πολωμένο. Να γνωρίζει ότι υπάρχει συγκεκριμένη γωνία πρόσπτωσης για την οποία το ανακλώμενο φως είναι πλήρως πολωμένο. Να γνωρίζει το νόμο του Brewster για την πόλωση από ανάκλαση. Να είναι σε θέση να αναφέρει ορισμένες πρακτικές εφαρμογές των πολωτικών φίλτρων (polaroid), π.χ. σε φωτογραφικές μηχανές, γυαλιά ηλίου, φίλτρα στα φανάρια αυτοκινήτων και στα παρμπρίζ. Να γνωρίζει το φαινόμενο της σκέδασης. Να αντιλαμβάνεται ότι το φως που φτάνει στα μάτια μας, όταν δε βλέπουμε κατευθείαν τον ηλιακό δίσκο, προέρχεται από σκέδαση και είναι μερικώς πολωμένο. Να γνωρίζει ότι το φως από σκέδαση που προέρχεται από διάφορες περιοχές του ουρανού περιέχει περίσσεια κυανού χρώματος. Με τον τρόπο αυτό ερμηνεύεται το κυανό χρώμα του ουρανού. Να γνωρίζει, τέλος, τι είναι τα οπτικώς ενεργά σώματα.

13 15 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την υποενότητα αυτή από την εξε'ταση των συνηθισμένων πηγών φωτός, π.χ. του λαμπτήρα πυρακτώσεως. Θα αναλύσουμε εδώ ότι το φως εκπέμπεται από πολλά μόρια ή άτομα, καθένα από τα οποία μπορεί να παρουσιαστεί ως ένα στοιχειώδες δίπολο. Το κάθε δίπολο από αυτά έχει το δικό του επίπεδο πόλωσης. Σκόπιμο είναι να μην προσεγγιστεί η εκπομπή του φωτός από την πηγή με την έννοια των φωτονίων αλλά με την εικόνα Της κυματικής φύσης του φωτός. Να τονιστεί άλλη μια φορά ότι με το φαινόμενο της πόλωσης εκδηλώνεται η κυματική φύση του φωτός (ηλεκτρομαγνητικό κύμα). 2. Αφετηρία για την έννοια του γραμμικώς πολωμένου φωτός μπορεί να γίνει η εξέταση των επιπέδων εκπομπής μιας κεραίας, π.χ. ραδιοφο5νου, κινητού τηλεφώνου κ.τ.λ. 3. Η δράση του πολωτικού φίλτρου μπορεί να αναδειχτεί με την εξε'ταση του μηχανικού κύματος σε ένα σκοινί, όταν αναγκάζουμε το κύμα να περάσει μέσα από μια σχισμή. 4. Αν το εργαστήριο του σχολείου διαθέτει πολωτικά φίλτρα, μπορούιιε με ένα ζευγάρι από αυτά να κάνουμε μια επίδειξη, πολώνοντας το φυσικό φως με το ένα από αυτά και με ένα δεύτερο να δείξουμε τα φαινόμενα που αναφέρονται στην αποκοπή του φωτός, όταν τα χαρακτηριστικά επίπεδα των δύο φίλτροιν σχηματίζουν διάφορες γωνίες. Η ανίχνευση του φωτός μπορεί να γίνεται και με το μάτι μας, χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη φωτοκυττάρου. 5. Να γίνει συζήτηση για τις εφαρμογές των πολωτικών φίλτρων στην καθημερινότητα. Να εξηγηθούν τα φαινόμενα που παρουσιάζονται στην εικόνα 1-27 της σελίδας Γ ια την ανάλυση του φαινομένου της πόλωσης από σκέδαση μπορεί να γίνει αφορμή η δραστηριότητα της σελίδας 35, όπου με ένα πολωτικό φίλτρο παρατηρούμε την πόλωση του φωτός από κάποια συγκεκριμένη περιοχή του ουρανού. Γ ια να εξηγήσουμε γιατί το φως από σκέδαση είναι πολωμένο, μπορούμε να επικαλεστούμε το παρακάτω σχήμα 1.1. Γιατί το φως του ουρανού είναι πολωμε'νο; Μόνο τα προσπίπτοντα κύματα των οποίων τα ηλεκτρικά πεδία έχουν συνιστώσες στη - χ κατεύθυνση μπορούν να δώσουν σκεδασμένα κύματα που να διαδίδονται στη - y κατεύθυνση. Μια δέσμη φυσικού φωτός που κατευθύνεται στο z άξονα προσπίπτει σε μερικά μόρια του αέρα και σκεδάζεται. Στη διαδικασία αυτή τα ηλεκτρόνια των μορίων

14 16 Η σκέδαση συμβαίνει εδώ προσπίπτον φως από τον Ήλιο μη πολωμένο πολωμένο φως από σκέδαση Σχήμα 1.1 μπαίνουν σε ταλάντωση από το ηλεκτρικό πεδίο του φωτός και επανεκπε'μπουν ακτινοβολία. Επειδή το ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι εγκάρσιο, το ηλεκτρικό πεδίο του προσπίπτοντος φωτός βρίσκεται μόνο στο χ- y επίπεδο. Το σκεδαζόμενο φως που διαδίδεται προς τα κατω στον -y άξονα, ως εγκάρσιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα και αυτό, μπορεί να ε'χει το ηλεκτρικό πεδίο του μόνο στη διεύθυνση του -χ και έτσι είναι πολωμένο. Επειδή το φως του ουρανού φτάνει στα μάτια μας από πολλές κατευθύνσεις και όχι μόνο από μία, όπως στο σχήμα, η πόλωση δεν είναι πλήρης αλλά μερική. Πλήρης είναι η πόλωση μόνο στην κάθετη κατεύθυνση σε σχέση με την αρχική διεύθυνση διάδοσης. 7. Να συζητηθούν τα φαινόμενα που παρατηρούνται κατά την ανατολή ή τη δύση του Ήλιου στο χρώμα του ουρανού το οποίο φτάνει στα μάτια μας από τον ορίζοντα. Γ ενικά, για τη σκέδαση του φωτός στα διάφορα σωμάτια της ατμόσφαιρας ισχύουν διάφοροι νόμοι, αναλόγως των διαστάσεων των σωματίων σε σχέση με το μήκος κύματος που σκεδάζεται. Όταν οι διαστάσεις των σωματίων είναι μεγαλύτερες των μηκών κύματος του φωτός, τότε όλα τα μήκη κύματος σκεδάζονται σχεδόν εξίσου και συνεπώς, αν σκεδάζεται λευκό φως, το φως που προκύπτει είναι πάλι λευκό. Τέτοια περίπτωση έχουμε επί των γαλακτωμάτων, όπως λόγου χάρη κατά τη σκέδαση λευκού φωτός σε ούζο διαλυμένο σε λίγο νερό. Όταν οι διαστάσεις των σωματίων είναι μικρότερες από τα μήκη κύματος του φο> τός που σκεδάζεται, η σκέδαση είναι τόσο εντονότερη όσο μικρότερο είναι το μή-

15 17 κος κύματος (σκέδαση Rayleigh). Η ένταση του σκεδαζόμ'ενου φωτός στην περίπτωση αυτή είναι αντιστρόφως ανάλογη του λ 4. Τέτοια περίπτωση έχουμε, για παράδειγμα, κατά τη σκέδαση του φωτός σε σταγονίδια ομίχλης. Εκεί σκεδάζονται κυρίως οι κυανές ακτίνες, ενώ οι κόκκινες διαπερνούν την ομίχλη. Γ ια το λόγο αυτό οι προβολείς ομίχλης των αυτοκινήτων εκπέμπουν κυρίως κόκκινες και πορτοκαλί ακτίνες. Η σκέδαση Rayleigh δε συμβαίνει μόνο στα σωμάτια αλλά και στα μόρια. Στα αέρια η σκέδαση επί των μορίων είναι μικρή και γίνεται παρατηρήσιμη μόνο μέσω στρώματος αερίου πολύ μεγάλου πάχους, όπως συμβαίνει π.χ. στην ατμόσφαιρα. 8. Να αναλυθούν ιδιαίτερα τα φαινόμενα που παρουσιάζονται στις εικόνες 1-29 και Οι διαστάσεις των σταγονιδίων και των παγοκρυστάλλων στα πιο πολλά σύννεφα είναι μεγαλύτερες από τα μήκη κύματος του φωτός και γι' αυτό η σκέδαση που παράγουν είναι ανεξάρτητη του μήκους κύματος. Έτσι λοιπόν, αν στα σύννεφα προσπίπτει λευκό φως, αυτά φαίνονται λευκά, αφού σκεδάζουν εξίσου όλα τα μήκη κύματος. 'Οταν όμως τα σύννεφα αυτά φωτίζονται από φως που του λείπει το κυανό χρώμα και συνεπώς επικρατεί το κόκκινο, όπως π.χ. το φως του ορίζοντα κατά τη δύση ή την ανατολή του Ήλιου, τα διάφορα μήκη κύματος σκεδάζονται εξίσου και έτσι τα σύννεφα αυτά φαίνονται κόκκινα ή πορτοκαλί. Τέλος, αν τα σταγονίδια του σύννεφου είναι πάρα πολύ πυκνά, οι πάρα πολλές σκεδάσεις που συμβαίνουν δεν αφήνουν το φως να βγει ξανά από το σύννεφο, δηλαδή το φως παγιδεύεται και απορροφάται από το σύννεφο.έτσι αυτό φαίνεται τελικά μαύρο. Το πρωί (χάραμα) στην ανατολή του Ήλισυ οι τοίχοι των πολυκατοικιών φαίνονται κόκκινοι έως κίτρινοι. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Στην υποενότητα 1.5 ανήκουν οι ερωτήσεις 15,16,17,21,22,.23,24,25 και οι ασκήσεις 6,7,8. Στην υποενότητα αυτή ανήκει επίσης η εργαστηριακή άσκηση 2.

16 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ια του η Διακριτές ενεργειακές στάθμες Μηχανισμός παραγωγής και απορρόφησης φωτονίων Ακτίνες Χ Yinwov Πείραμα τον Rutherford Lxiftaot) ομματίων α ami ενα λεπ* ξε ότι το θετικό φορτίο και το μεγαλύτερο μέρος της μαζας ενος ατόμου είναι αυγκεντρωμενα οε μια μικρή περιοχή του ατόμου, που. ονομάατ* κε πυρήνας. 4Μ> «.OOnm Γι..»ΊΓ» > t I» t t--t : f..,,tr MtOnm I.

17 21 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας ο μαθητης θα πρέπει Να μπορεί να περιγράφει το άτομο συμφωνά με το πρότυπο του Thomson, του Rutherford και του Bohr. Να γνωρίζει τις αδυναμίες που παρουσιάζει κάθε πρότυπο στην ερμηνεία ορισμένων φαινομένων. Να μπορεί να περιγράφει ποιοτικά και ποσοτικά τις επιτρεπόμενες τιμές ενέργειας και τις επιτρεπόμενες ακτίνες των τροχιών των ηλεκτρονίων στο άτομο του υδρογόνου συμφωνά με το πρότυπο του Bohr. Να αντιλαμβάνεται το μηχανισμό εκπομπής και απορρόφησης ακτινοβολίας και να υπολογίζει τις κυματικές ποσότητες (μήκος κύματος και συχνότητα) του εκπεμπόμενου και απορροφούμενου φωτός. Να ερμηνεύει, με βάση το πρότυπο του Bohr τα φάσματα εκπομπής και απορρόφησης των αερίων. Να γνωρίζει τον τρόπο παραγωγής, τη φυσητών ακτίνων Χ, τις βιολογικές τους συνέπε ιες και τον τρόπο προστασίας από την ακτινοβολία αυτή. 2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ: Δύο (2) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος της διδασκαλίας της υποενότητας αυτής ο μαθητης θα πρέπει: Να γνωρίζει ότι η εικόνα του ατόμου, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα υπομονετικής έρευνας και συνεργασίας πολλών επιστημόνων. Η εικόνα αυτή πέρασε από πολλά στάδια. Κάθε φορά που παρουσίαζε αδυναμία στο να ερμηνεύοει ορισμένα φαινόμενα, προέκυπτε η ανάγκη βελτίωσης μέχρις ότου φθάσουμε στο σημερινό πρότυπο για το άτομο.

18 22 Να γνωρίζει ποιο είναι το πρότυπο του Thomson, καθώς και την αδυναμία που παρουσίασε στο να ερμηνεύσει το πείραμα της σκέδασης των σωματίων α (πείραμα Rutherford). Να γνωρίζει το πρότυπο του Rutherford, τις πειραματικές παρατηρήσεις που οδήγησαν στο πρότυπο αυτό, καθώς και την αδυναμία που παρουσίασε στο να ερμηνεύσει τα φάσματα των αερίων. Να περιγράφει τα φάσματα εκπομπής και απορρόφησης των αερίων και να κατανοεί ότι η ανάγκη ερμηνείας των φασμάτων αυτών οδήγησε στο πρότυπο του Bohr. Να γνωρίζει το πρότυπο του Bohr για το άτομο του υδρογόνου, να περιγράφει τις επιτρεπόμενες τιμές της ενέργειας.του ηλεκτρονίου και τις επιτρεπόμενες τιμές της ακτίνας της τροχιάς του ηλεκτρονίου. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Ο δρόμος της επιστημονικής γνώσης Κατά τη διδασκαλία της ενότητας των ατομικών φαινομένων μάς δίνεται η ευκαιρία να τονίσουμε: α) Το ρόλο του προτύπου (μοντέλου). β) 'Οτι η γνώση είναι: τις πιο πολλές φορές, προσωρινή και μεταβλητή και όχι μόνιμη και αμετάβλητη. γ) Ότι πολλές φορές και οι επιτυχημένες θεωρίες έχουν κάποια όρια ισχύος, δ) Ότι πολλοί από τους επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την ερμηνεία-των ατομικών φαινομένων διατύπωσαν διαφορετικές απόψεις και ότι φθάσαμε στη σημερινή γνώση μετά από πολλές έρευνες πολλών επιστημόνων, οι οποίοι εργάστηκαν με επιμονή και υπομονή για πολλά χρόνια. 2. Περιγραφή πειραμάτων που οδήγησαν στη γνώση για τη δομή του ατόμου Η σύγχρονη Φυσική περιλαμβάνει φαινόμενα τα οποία δεν αντιλαμβανόμαστε άμεσα με τις αισθήσεις μας. Γ ια να κατανοηθούν καλύτερα από τους μαθητές οι έννοιες της ατομικής φυσικής, χρειάζεται - όταν αυτό είναι δυνατό - να περιγράφονται τα κλασικά πειράματα τα οποία οδήγησαν στη γνώση για τη δομή του ατόμου. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τα πειράματα που δεν αναφέρονται στο βιβλίο του μαθητή και οδήγησαν: α) στην πειραματική επαλήθευση της ατομικής θεωρίας, β) στο να δειχτεί ότι το άτομο έχει εσωτερική δομή και ότι η δομή αυτή συνδέεται με το φορτίο του, γ) στον προσδιορισμό των διαστάσεων του ατόμου.

19 23 Α. Πειραματική επαλήθευση της θεωρίας του Δημόκριτου από τον Dalton Όπως ξέρουμε η ατομική θεωρία του Δημόκριτου ήταν μια φιλοσοφική θεωρία, η οποία δεν είχε επαληθευτεί πειραματικά. Η πρώτη πειραματική επαλήθευση της ατομικής θεωρίας έγινε από τον Dalton. Ο Dalton εξέτασε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δύο στοιχεία (π.χ. άνθρακας και οξυγόνο) σχηματίζουν περισσότερες από δύο ενώσεις. Παρατήρησε ότι η ίδια μάζα άνθρακα ενώνεται με διαφορετικές μάζες οξυγόνου. Για παράδειγμα, 12gr άνθρακα ενώνονται με 16g οξυγόνου ή με 32g οξυγόνου ή με κάποια άλλη ποσότητα που είναι πολλαπλάσιο των 16g. Για να ερμηνεύσει τα πειραματικά αυτά δεδομένα, ο Dalton επανέφερε την ατομική θεωρία του Δημόκριτου, σύμφωνα με την οποία η ύλη αποτελείται από άτομα. Από τη συνένωση όμοιων ατόμων προκύπτουν τα στοιχεία, ενώ από τη συνένωση ανόμοιων ατόμων προκύπτουν οι χημικές ενώσεις. Β. Μέγεθος των ατόμων και των μορίων Το μέγεθος των ατόμων και των μορίων, καθώς και ο αριθμός Ν 0 του Avogadro, είχαν προσδιοριστεί πριν από την ανακάλυψη του ηλεκτρονίου, (πριν από τα τέλη του 19ου αιώνα). Ο Loschmidt υπολόγισε το μέγεθος του μορίου το Θεώρησε ότι, όταν μια ουσία βρίσκεται σε υγρή ή στερεή φάση, τότε τα άτομα ή τα μόρια βρίσκονται πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους. Αν θεωρήσουμε ότι η ακτίνα του ατόμου ή του μορίου είναι r, τότε ο όγκος του είναι ^ πγ 3. Σε μάζα ενός mole ουσίας θα περιέχονται Ν 0 άτομα ή μόρια και επομένως θα έχει συνολικό όγκο Nq^ πτ 3. Ο όγκος όμως ενός mole είναι M mol /d, όπου d είναι η πυκνότητα, οπότε: Mmo! = Ν 0 4 πτ 3. d 3 Από την παραπάνω εξίσωση ο Loschmidt μέτρησε το μέγεθος των ατόμων ή μορίων. Γ. Εσωτερική δομή του ατόμου Η ανακάλυψη της εσωτερικής δομής του ατόμου ξεκίνησε από τα πειράματα ηλεκτρικής εκκένωσης των αερίων που παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία Στη Φυσική Β' Λυκείου Γ ενικής Παιδείας περιγράφεται η ανακάλυψη του ηλεκτρονίου από τον Thomson, η μέτρηση του λόγου e/m, καθώς και η μέτρηση του φορτίου του ηλεκτρονίου από το Millikan. Όταν ανακαλύφθηκαν οι ακτίνες Χ, τότε παρατηρήθηκε ότι αυτές ιονίζουν ακόμη

20 24 και τα μονοατομικά αέρια όπως το ήλιο και το αργό. Αυτό το φαινόμενο δείχνει ότι τα ουδέτερα άτομα έχουν ως συστατικό κάποιο ελάχιστο ηλεκτρικό φορτίο. Ο ιονισμός των αερίων αποτέλεσε την πρώτη ένδειξη ότι: α) Το άτομο έχει συνθέτη δομή. β) Το ηλεκτρικό φορτίο συνδέεται με την κατασκευή του (δομή του ατόμου). Μετά την ανακάλυψη των ακτίνων Χ και τη μελέτη του ιονισμού που προκαλούν το άτομο έπαψε να θεωρείται αδιαίρετο και άρχισε η εποχή της μελέτης των συστατικών του. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Στην υποενότητα 2.1 ανήκουν οι ερωτήσεις 1,2,3,4,5,6 και η άσκηση ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ: Μία (1). ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος της διδασκαλίας της υποενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει: Να μπορεί να σχεδιάζει το διάγραμμα των ενεργειακών σταθμών, καθώς και τις μεταβάσεις του ηλεκτρονίου από τη μια στάθμη στην άλλη. Να γνωρίζει τι είναι διέγερση, ενέργεια διέγερσης, ιονισμός και ενέργεια ιονισμού. Να κατανοεί και να ερμηνεύει το γεγονός ότι η ενέργεια του ηλεκτρονίου σε μια στάθμη είναι αρνητική. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ένα μηχανικό πρότυπο των ενεργειακών σταθμών μπορεί να αποτελέσει παραδείγματος χάρη, μια σκάλα που οδηγεί από το υπόγειο ενός κτιρίου στο ισόγειο. Ως επίπεδο αναφοράς παίρνουμε το επίπεδο του ισογείου. Το πρώτο σκαλοπάτι που βρίσκεται στο υπόγειο σε βάθος hj αντιστοιχεί στη θεμελιώδη κατάσταση Ε, =-mgh,. Το δεύίερο σκαλοπάτι που βρίσκεται σε βάθος h 2 αντιστοιχεί σε ενέργεια Ε 2 = -mgh 2 κ.ο.κ. Το σκαλοπάτι τέλος που βρίσκεται στο ισόγειο αντιστοιχεί σε ενέργεια Ε =0. Μια μικρή μπάλα μπορεί να σταθεί σε κάποιο σκαλοπάτι αλλά δεν μπορεί να σταθεί σε μια θέση ανάμεσα σε δύο σκαλοπάτια. Η ενέργεια της μπάλας είναι κβαντισμένη

21 25 και αρνητική ενώ η μικρότερη ενέργεια αντιστοιχεί στη χαμηλότερη στάθμη, δηλαδή τη θεμελιώδη. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Στην υποενότητα 2.2 ανήκουν οι ερωτήσεις 7,8,20 και η άσκηση ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΩΤΟΝΙΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ: Μία (1). ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος της διδασκαλίας της υποενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει: Να γνωρίζει το μηχανισμό διέγερσης με κρούση και με απορρόφηση ακτινοβολίας, καθώς και τον τρόπο αποδιέγερσης με εκπομπή φωτονίων. Με βάση το μηχανισμό παραγωγής και απορρόφησης φωτονίων να ερμηνεύει τα φάσματα εκπομπής και απορρόφησης των αερίων. Να αντιλαμβάνεται ότι το πρότυπο του Bohr επιβεβαιώνεται πειραματικά από τα γραμμικά φάσματα του υδρογόνου, αλλά αδυνατεί να ερμηνεύσει τα φάσματα αερίων που έχουν περισσότερα του ενός ηλεκτρόνια. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Το φαινόμενο της διέγερσης και της αποδιέγερσης είναι στατιστικό. Σε κάθε στιγμή πολύ λίγα από τα άτομα του αερίου υδρογόνου είναι διεγερμένα. Τα περισσότερα βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία τόσο περισσότερα ηλεκτρόνια βρίσκονται στις διεγερμένες στάθμες. Θα μπορούσε ίσως να αναρωτηθεί κανείς: μήπως, όταν τα άτομα του υδρογόνου βομβαρδίζονται από ηλεκτρόνια, κάποια από τα ηλεκτρόνια μπορούν να διεγείρουν τα ήδη διεγερμένα άτομα σε ακόμη υψηλότερες στάθμες; Μπορούμε να απαντήσουμε ότι θεωρητικά αυτό θα ήταν πράγματι δυνατό να συμβεί, αλλά η πιθανότητά του είναι πολύ μικρή κι έτσι εμφανίζεται σε στατιστικά ασήμαντο αριθμό ατόμων. Οι παραπάνω παρατηρήσεις έχουν συνέπειες στο πλήθος των φασματικών γραμμών που παρατηρούνται κατά τη διέγερση και αποδιέγερση. Κατά τη διέγερση των ατόμων υδρογόνου, επειδή τα άτομα στην πλε^ονότητά τους βρίσκονται στη θεμελκυδη στάθμη, τα άλματα που θα πραγματοποιούνται θα ξε-

22 26 κινούν από τη θεμελιώδη στάθμη. Κατά την αποδιέγερση όμως τα ηλεκτρόνια επανέρχονται στη θεμελιώδη στάθμη, πραγματοποιώντας είτε ένα άλμα είτε περισσότερα ενδιάμεσα άλματα. 'Οταν πάρουμε πειραματικά το φάσμα απορρόφησης που αντιστοιχεί στο σχήμα, θα δούμε δύο γραμμές, τις λ, 2 και λ, 3, ενώ, όταν πάρουμε το φάσμα εκπομπής, θα δούμε τρεις γραμμές, τις λ 3,, λ 3 2, λ 2,. Η διέγερση Ε 2 Ε 3 δεν παρατηρείται, ενώ παρατηρείται η αποδιέγερση Ε 3 -» Ε 2. ^3,2 1,3 ^1,2 ^3,1 -Ε, 2. Κατά τη σύγκρουση ενός ηλεκτρονίου με ένα άτομο υδρογόνου το οποίο βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση, το άτομο μπορεί να διεγερθεί, αν το ηλεκτρόνιο έχει ενέργεια μεγαλύτερη από Ε 2 - Ε,. Σ' αυτή την περίπτωση το άτομο μπορεί να πάρει ένα μέρος της ενέργειας του ηλεκτρονίου και να μεταπηδήσει σε υψηλότερη στάθμη, δηλαδή το ηλεκτρόνιο να δώσει ένα μέρος της ενέργειάς του. Κατά την αλληλεπίδραση όμως ενός φωτονίου με ένα άτομο υδρογόνου, το άτομο μπορεί να διεγερθεί μόνο αν το φωτόνιο έχει ενέργεια ίση ακριβώς με κάποια διαφορά ενεργειών μεταξύ δύο ενεργειακών σταθμών του υδρογόνου. Σ' αυτή την περίπτωση το φωτόνιο θα απορροφηθεί πλήρως και το άτομο θα διεγερθεί. Αν το φωτόνιο δεν έχει ενέργεια ίση με κάποια από τις διαφορές ενέργειας μεταξύ δύο ενεργειακών σταθμών, τότε θα περάσει μέσα από τα άτομα του υδρογόνου χωρίς να χάσει ενέργεια. Δηλαδή το φωτόνιο είτε θα απορροφηθεί πλήρως από το άτομο και το άτομο θα διεγερθεί είτε δε θα απορροφηθεί καθόλου. Δεν μπορεί να δώσει μέρος μόνο της ενέργειάς του. Α. Αρχή της αντιστοιχίας Όπως έχουμε πει, η συχνότητα της ακτινοβολίας που εκπέμπει το άτομο του υδρογόνου κατά την αποδιέγερση από αρχική ενεργειακή κατάσταση με κβαντικό αριθμό η ; σε τελική ενεργειακή κατάσταση με κβαντικό αριθμό η, δίνεται από την εξίσωση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ % «'Λ''' "Γ~ a g M M ^ ρί i\ iisiaii# f.h ι ^Φ & * ty Ι ' 'J ISpfli. * '.' i i i,&λ JW t^-kl '' / ί. Γ' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡνχφβΜΐ^Μϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων» Διπλωματική εργασία Εκτίμηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Είναι χρήσιµο να ξεκινήσουµε πρώτα µε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και υπενθυµίσεις. Η Φυσική είναι η επιστήµη που µελετάει τη δοµή της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΙ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΙ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΙ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Ατρείδης Γιώργος ΑΜ: 4147 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σπ. Δεδούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνθήκες διάδοσης σημάτων - Κεραίες Σαρρίδης Δ. Ιωάννης Επιβλέπων: Τσαλαμάνης Ιωάννης Εισηγητής: Βραδέλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου 3 ο Μέρος Ποιες ενότητες προτείνονται για διδασκαλία και ποια η εξέλιξή τους ανά τάξη; Ποια η ύλη κάθε τάξης και τα προτεινόμενα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΧΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΞΗ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΧΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΞΗ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ Η ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΞΗ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ιστορική εξέλιξη σχετικών εννοιών Ιστορία των Φυσικών Επιστηµών Ελεάτες (Μονισµός) Ελέα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΖΗΜΗΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Αθ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα μη Κερδοσκοπική Εκδοτική Εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Ε. Φωκίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός

9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός 9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός Περιεχόμενα και Έννοιες Clyde. Smith/Peter Arnold Images/Photolibrary David Stoecklein/Corbis Το σχήμα των νιφάδων του χιονιού είναι αποτέλεσμα του είδους των δεσμών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΟΣΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επιδράσεων της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα