Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - Β ΐΚΡί ΐ». Ο -'-*"' ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ * f S 'j ΒΙΒΛΙΟ Κ % -; - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΤΗΤΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

3 Με απόφαση της ελληνικής κυβε'ρνησης τα Διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισμό Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων και διανε'- μονται δωρεάν.

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην αρχή κάθε σχολικού έτους, όταν ξεκινάμε το σχεδιασμό της διδασκαλίας της Φυσικής, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το ερώτημα: «Τι είναι αυτό που θέλουμε να αποκομίσουν οι μαθητε'ς μας από το μάθημα της Φυσικής» Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα επηρεάσει, στη συνέχεια, όλη την πορεία και του διδάσκοντα και των μαθητών. Για να σας βοηθήσουμε να διαμορφώσετε τις δικές σας θέσεις και απαντήσεις'στο παραπάνω ερώτημα, καταγράψαμε στο παρόν βιβλίο του καθηγητή τους στόχους που εμείς έχουμε θέσει για τη σειρά των μαθημάτων της Φυσικής Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας. Έτσι μπορείτε εσείς να αποφασίσετε ποιοι από αυτοΰς ταιριάζουν καλύτερα στη συγκεκριμένη τάξη που έχετε και επομένως να επιμείνετε λιγότερο ή περισσότερο στους διάφορους στόχους, ανάλογα με την περίπτωση. Δίνουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη και κατανόηση βασικών νόμων και εννοιών της Φυσικής παρά στην τυφλή απομνημόνευση των τύπων. Ο εικοστός αιώνας έφερε σημαντικές καινούριες ιδέες στη Φυσική, οι οποίες είναι αρκετά προσιτές από μαθητές μέσης εκπαίδευσης. Η προσπάθεια προσέγγισης των ιδεών αυτών αποτελεί μια πρόκληση τόσο για τους συγγραφείς των διδακτικών βιβλίων όσο και για τους διδάσκοντες. Η Φυσική βρίσκεται επίσης στις ρίζες της τεχνολογίας. Σε όλη τη σειρά αυτών των μαθημάτων μεταχειριζόμαστε παραδείγματα αυτής της σχέσης, δείχνοντας ότι η λειτουργία διάφορων συσκευών στηρίζεται στους θεμελιώδεις νόμους της Φυσικής. Τέλος, ένας από τους στόχους μας είναι ο εφοδιαόμός του διδάσκοντα με κάποιες ιδέες παρουσίασης θεμάτων, καθώς επίσης και η παράθεση κάποιων πρόσθετων θεμάτων, η οποία δε στοχεύει στην παρουσίαση τους στους μαθητές αλλά μόνο στον πληρέστερο εξοπλισμό του διδάσκοντα, τον οποίο θα βοηθήσει να αντιμετωπίσει μερικά πιο σύνθετα ερωτήματα που μπορεί να δημιουργηθούν. Αθήνα, Μάιος 1999 Οι συγγραφείς

5 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΑΡΘ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ 1.1 Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤ. ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤ. ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΩΤΟΝΙΩΝ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ 3.2. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Η ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 3.5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4.1 ΕΙΔΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΑ LASER 1 Η παραπάνω παρουσίαση του καταμερισμού των διδακτικών ωρών είναι ενδεικτική. Οι διδάσκοντες μπορούν να τροποποιήσουν κατά την κρίση τους την κατανομή των ωρών. Θα μπορούσε, για παράδειγμα να διατεθεί μία ώρα από το σύνολο των ωριόν του 1 ου κεφαλαίου στη διδασκαλία του 3ου κεφαλαίου. 1

6 1 ΤΟ ΦΩΣ Η φνοί) του φωτός Η ταχύτητα του φωτός Μήκος κύματος και συχνότητα φωτός Ανάλυση λευκού φωτός και χρώματα Πόλωση του φωτός Το φως κατά το σούρουπο διανύει μεγάλη απόσταση μέθα στη γήινη ατμόσφαιρα και ίνα σημαντικό μέρος του κυανού χρώματος οκεδάξε-' ται. Το φως που προσπίπτει σε ένα νέφος, όταν ανακλάται από το νέφος και γίνεται τελικά ορατό από τον παρατηρητή, ε'χει κίτρινή έως ερυθρή απόχρωση. 11 Ένας πολωτής τύπου polaroid, που ε'χει προσαρτηθεί στο φακό μιας φωτογραφικής μηχανής, επιλέγει τα κύματα με μία συγκεκριμένη διεύθυνση πόλωσης και εμποδίζει όλα τα άλλα κύματα. Έτσι ο φωτογράφος κατάφερε να απο-

7 ΤΟ ΦΩΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει: Να έχει σχηματίσει αντίληψη για τη φύση του φωτός. Πιο συγκεκριμένα, να γνωρίζει τα βασικά σημεία της κυματικής και της σωματιδιακής θεωρίας για το φως, καθώς και τα μεγέθη με τα οποία περιγράφονται η κυματική και η σωματιδιακή φύση του φωτός. Να έχει επίσης κατανοήσει σε ποια φαινόμενα το φως εκδηλώνει τη σοοματιδιακή του υπόσταση και σε ποια την κυματική του υπόσταση. Να γνωρίζει ότι η ταχύτητα του φωτός, αν και πολύ μεγάλη συγκρινόμενη με τις ταχύτητες των αντικειμένων γύρω μας, δεν παύει να είναι πεπερασμένη καιότι μπορεί να μετρηθεί πειραματικά. Να κατανοεί τα μεγέθη«μήκος κύματος» και «συχνότητο» του φωτός και ότι η αντίληψή μας για το χρώμα συνδέεται με τα μεγέθη αυτά. Να αντιλαμβάνεται το φαινόμενο της ανάλυσης του λευκόύ φωτός σε χρώματα και την ερμηνεία του. Να γνωρίζει ποια μεγέθη του φωτός μεταβάλλονται κατά την αλλαγή μέσου δίάδοσής του και πώς ερμηνεύεται η διαφορετική εκτροπή των διάφορων χρωμάτων κατά τη διέλευση του φωτός από ένα πρίσμα. Να γνωρίζει και τις κοντινές προς το ορατό φως περιοχές της υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας, τις βασικές ιδιότητες των ακτινοβολιών αυτών και γενικότερα την έννοια του φάσματος. Να κατανοεί την έννοια του πολωμένου φωτός, τη διαφορά του από το φυσικό φως και να περιγράφει ποιοτικά το μηχανισμό πόλωσης του φωτός. 1.1 Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ: Μία (1) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος της διδασκαλίας της υποενότητας ο μαθητής θα πρέπει: Να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία της ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας του φωτός, ότι δηλαδή το φως είναι εγκάρσια ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

8 10 Να γνωρίζει τα φυσικά μεγέθη που σχετίζονται με το κύμα αυτό: ένταση ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου (Β, β), μήκος κύματος (λ), ταχύτητα διάδοσης (c), συχνότητα (f), καθώς και τη σχέση: c = λί. Να γνωρίζει τα όρια μηκών κύματος της περιοχής του ορατού φωτός. Να αντιλμβάνεται ότι το φακ συμπεριφέρεται και ως σωματίδιο, καθώς και τα βασικά φυσικά μεγέθη που σχετίζονται με το σωματίδιο: ενέργεια φωτονίου (Ε), σταθερά του Planck (h), συχνότητα (f), όπως και τη σχέση που τα συνδέει: Ε = hf. Να έχει έρθει σε μια πρώτη επαφή με την έννοια του κβάντου φωτός (φωτόνιο). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕ! ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Ως αφετηρία για την υποενότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ιστορική αναδρομή και μέσα από παραδείγματα μπορεί να γίνει αντιληπτό στο μαθητή σε ποια φαινόμενα εκδηλώνεται η κυματική και σε ποια η σωματιδιακή φύση του φωτός. 2. Καλό είναι η εικόνα για το εγκάρσιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα να σχηματιστεί στο μαθητή μέσα από το παράδειγμα ενός ηλεκτρικού διπόλου που πάλλεται. Μπορεί για το σκοπό αυτό να χρησιμοποιηθεί το σχετικό ένθετο. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το εγκάρσιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα του φωτός είναι της ίδιας φύσης με το κύμα που στέλνει η κεραία της τηλεόρασης, η κεραία του κινητού τηλεφώνου κ.τλ. 3. Στην παράγραφο για τη σωματιδιακή φύση του φωτός να αποφευχθούν οι έννοιες «κυματοσυρμοί» και «κυματοπακέτα». Οι όροι αυτοί προκαλούν μεγάλες δυσκολίες στο σχηματισμό της εικόνας του φοπονίου οτο μυαλό του μαθητή. Τα φωτόνια πρέπει να εδραιωθούν στην αντίληψη των μαθητών ως άμαζες (χωρίς μάζα ηρεμίας) ελάχιστες ποσότητες ενέργειας με συγκεκριμένη συχνότητα. Πρέπει να τονιστεί ο τύπος Ε = hf. 4. Θα πρέπει να τονιστεί συμπερασματικά για την υποενότητα αυτή ότι η κυματική θεωρία δεν αναιρεί τη σωματιδιακή θεωρία ούτε συγκρούεται μαζί της, αλλά η καθεμιά περιγράφει συμπληρωματικά ως προς την άλλη τις ιδιότητες του φωτός. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Στην υποενότητα 1.1 ανήκουν οι ερωτήσεις 2,3.

9 Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 1.3 ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ: Δύο (2) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος της διδασκαλίας των υποενοτήτων αυτών ο μαθητής θα πρέπει: Να έχει κατανοηήσει ότι η ταχύτητα του φωτός έχει πεπερασμένη τιμή και μπορεί να μετρηθεί. Δεν είναι απαραίτητο να μπορεί να περιγράφει με λεπτομέρειες το πείραμα Fizeau. Να έχει αντιληφθεί ότι κάθε φορά που το φως συναντά τη διαχωριστική επιφάνεια δύο οπτικών μέσων, ένα μέρος του διαθλάται και ένα μέρος του ανακλάται. Να γνωρίζει ότι ο δείκτης διάθλασης ενός υλικού μέσου σε σχέση με τον αέρα ή το κενό εκφράζει τη σχέση των ταχυτήτων του φωτός στο κενό και στο υλικό μέσο. Να έχει συνειδητοποιήσει, με τη χρήση με τη χρήση και παραδείγματος, ότι κατά την αλλαγή μέσου διάδοσης του φωτός η συχνότητα δε μεταβάλλεται, ενώ μεταβάλλονται η ταχύτητα και το μήκος κύματος. Να μπορεί να περιγράφει με τη βοήθεια του δείκτη διάθλασης τη μεταβολή στο μήκος κύματος. Να γνωρίζει συνοπτικά τα βασικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η σύγχρονη Φυσική για την ταχύτητα του φωτός. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Μπορούμε, στην αφετηρία της υποενότητας 1.2, να θέσουμε στους μαθητές το ερώτημα: «Πώς θα μπορούσαμε άραγε να μετρήσουμε την ταχύτητα του φωτός;» Στο πλαίσιο της ερώτησης αυτής να συζητηθεί η προσπάθεια του Γαλιλαίου για τη μέτρηση της ταχύτητας του φωτός και γιατί η προσπάθεια αυτή απέτυχε. 2. Στο πείραμα του Fizeau να περιγραφούν από το διδάσκοντα οι απλοί και έξυπνοι τρόποι που διαθέτουμε για να μετράμε μικρές χρονικές διάρκειες αλλά και την πολύ μεγάλη ταχύτητα του φωτός, συγκρινόμενη με τις ταχύτητες των διάφορων συνηθισμένων αντικειμένων γύρω μας. 3. Το πείραμα του σχήματος 1-4β καλό είναι να αναλυθεί και να επισημανθούν μερικές συνέπειες της διάθλασης του φωτός, όπως η φαινόμενη ανύψωση. Θα μπο-

10 12 ρούσαμε επίσης να πραγματοποιήσουμε στην τάξη, ως δραστηριότητες, τα πειράματα που υπάρχουν στη σελίδα 132, σχήμα 12γ και σελίδα 137, σχήμα 26. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕ! ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Στις υποενότητες 1.2 και 1.3 ανήκουν οι ερωτήσεις 1,4,5,6,7 και οι ασκήσεις 1, ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ: Δύο (2) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο τε'λος της διδασκαλίας της υποενότητας ο μαθητής θα πρε'πει: Να ε'χει καταλάβει ότι ε'να συγκεκριμένο υλικό έχει διαφορετικό δείκτη διάθλασης για κάθε χριόμα. Ισχύει δε πάντα ότι στο κόκκινο χριόμα αντιστοιχεί μικρός δείκτης διάθλασης, ενώ στο ιώδες χρώμα αντιστοιχεί μεγαλύτερος δείκτης διάθλασης. Να αντιλαμβάνεται την έννοια της γωνίας εκτροπής. Να γνωρίζει τη σημασία της λέξης φάσμα. Να έχει κατανοήσει το μηχανισμό ανάλυσης του λευκού φωτός, όταν προσπίπτει σε πρίσματα. Να γνωρίζει τα έξι χρώματα του φάσματος του λευκού φωτός. Να συνδέει το μέγεθος της γωνίας εκτροπής με το χρώμα. Στο κόκκινο χρώμα δηλαδή αντιστοιχεί μικρή γωνία εκτροπής, ενώ στο ιώδες αντιστοιχεί μεγάλη γωνία εκτροπής. Να μπορεί να εξηγεί τον σχηματισμό του ουράνιου τόξου. Να γνωρίζει τα όρια των μηκών κύματος του ορατού φάσματος. Να αντιλαμβάνεται ότι εκτός από το ορατό φάσμα υπάρχουν και άλλες περιοχές μη ορατές, που αντιστοιχούν σε μήκη κύματος με λ<4θθηηι και λ>700ηπι. Ειδικότερα, να γνωρίζει τις περιοχές του υπέρυθρου και υπεριώδους φωτός. Να γνωρίζει τις σημαντικότερες ιδιότητες του υπέρυθρου και υπεριώδους φωτός. Να είναι σε θέση να ταξινομεί τις πιο γνωστές μέχρι σήμερα ακτινοβολίες σε σχέση με το μήκος κύματος τους ή τη συχνότητά τους. Δεν απαιτείται βέβαια η γνώση των ορίων των μηκών κύματος για τις ακτινοβολίες αυτές αλλά μόνο η σχετική τους θέση.

11 13 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Ως αφετηρία για την υποενότητα αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν φαινόμενα της καθημερινότητας, όπως, παραδείγματος χάρη τα χρώματα που παρατηρούμε από ανάκλαση του λευκού φωτός σε πετρελαιοκηλίδες, στην επιφάνεια ενός CD, στο γυαλί των βιτρινών, στο ουράνιο τόξο κ.τ.λ. 2. Για την κατανόηση της ανάλυσης του λευκού φωτός πρέπει να γίνει πλήρες σχήμα με την πορεία μιας ακτίνας σε ένα πρίσμα. Να συζητηθούν επίσης τα σχήματα 1-6 και 1-7 της σελίδας Να νονιστεί ότι οι τιμέςτων μηκών κύματος στο σχήμα 1-5 και γενικά στην υποενότητα 1.4 αναφέρονται στο κενό. Το αντίστοιχο μήκος κύματος για κάποιο υλικό με δείκτη διάθλασης n υπολογίζεται με μια απλή διαίρεση: ^crro υλικό" λ 4. Αν υπάρχει ευχέρεια χρόνου, μπορούμε να κάνουμε μιααπλή αναφορά ως ελεύθέρο ανάγνωσμα στις σελίδες 22 και Γ ια την υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία μπορεί να γίνει εισαγωγή με την ερώτηση: «Τι υπάρχει πέρα από τα μήκη κύματος του ορατού φωτός; Πώς εκδηλώνεται η παρουσία των ακτινοβολιών των περιοχών αυτών;» 6. Να συζητηθούν οι ιδιότητες των υπεριωδών και υπέρυθρων ακτινοβολιών και η πρακτική σημασία των ιδιοτήτων αυτών στην καθημερινή ζωή, π.χ. η ιδιότητα 5 των υπεριωδών και η ιδιότητα 2 των υπερύθρων. 7. Στην κατανόηση της υποενότητας αυτής συνεισφέρει σημαντικά η συζήτηση των εικόνων 1-16,1-17 της σελίδας 24 και η εικόνα της σελίδας 10. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Στην υποενότητα 1.4 ανήκουν οι ερωτήσεις 8, 9,10,11,12,13,14,18,19, 20 και οι ασκήσεις 3,4,5. Στην υποενότητα αυτή ανήκει επίσης η εργαστηριακή άσκηση 1.

12 1.5 ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ: Δύο (2) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος της διδασκαλίας της υποενότητας ο μαθητής θα πρέπει: Να έχει κατανοήσει ότι το φυσικό φως που εκπέμπεται από συνηθισμένες φωτεινές πηγές αποτελείται από διάφορα κύματα, καθένα από τα οποία έχει το δικό του επίπεδο ταλάντωσης. Να γνωρίζει ότι το γραμμικά πολωμένο φως είναι εκείνο που έχει ένα μόνο επίπεδο ταλάντωσης. Να κατανοεί τον μηχανισμό λειτουργίας του πολωτικού φίλτρου. Να αντιλαμβάνεται τι είναι ο πολωτής, τι είναι ο αναλυτής και ποιος είναι ο ρόλος καθενός. Να γνωρίζει ότι το ανακλώμενο φως από μη στιλπνές επιφάνειες για γωνίες πρόσπτωσης 0 < θ < 90 είναι εν γένει μερικώς πολωμένο. Να γνωρίζει ότι υπάρχει συγκεκριμένη γωνία πρόσπτωσης για την οποία το ανακλώμενο φως είναι πλήρως πολωμένο. Να γνωρίζει το νόμο του Brewster για την πόλωση από ανάκλαση. Να είναι σε θέση να αναφέρει ορισμένες πρακτικές εφαρμογές των πολωτικών φίλτρων (polaroid), π.χ. σε φωτογραφικές μηχανές, γυαλιά ηλίου, φίλτρα στα φανάρια αυτοκινήτων και στα παρμπρίζ. Να γνωρίζει το φαινόμενο της σκέδασης. Να αντιλαμβάνεται ότι το φως που φτάνει στα μάτια μας, όταν δε βλέπουμε κατευθείαν τον ηλιακό δίσκο, προέρχεται από σκέδαση και είναι μερικώς πολωμένο. Να γνωρίζει ότι το φως από σκέδαση που προέρχεται από διάφορες περιοχές του ουρανού περιέχει περίσσεια κυανού χρώματος. Με τον τρόπο αυτό ερμηνεύεται το κυανό χρώμα του ουρανού. Να γνωρίζει, τέλος, τι είναι τα οπτικώς ενεργά σώματα.

13 15 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την υποενότητα αυτή από την εξε'ταση των συνηθισμένων πηγών φωτός, π.χ. του λαμπτήρα πυρακτώσεως. Θα αναλύσουμε εδώ ότι το φως εκπέμπεται από πολλά μόρια ή άτομα, καθένα από τα οποία μπορεί να παρουσιαστεί ως ένα στοιχειώδες δίπολο. Το κάθε δίπολο από αυτά έχει το δικό του επίπεδο πόλωσης. Σκόπιμο είναι να μην προσεγγιστεί η εκπομπή του φωτός από την πηγή με την έννοια των φωτονίων αλλά με την εικόνα Της κυματικής φύσης του φωτός. Να τονιστεί άλλη μια φορά ότι με το φαινόμενο της πόλωσης εκδηλώνεται η κυματική φύση του φωτός (ηλεκτρομαγνητικό κύμα). 2. Αφετηρία για την έννοια του γραμμικώς πολωμένου φωτός μπορεί να γίνει η εξέταση των επιπέδων εκπομπής μιας κεραίας, π.χ. ραδιοφο5νου, κινητού τηλεφώνου κ.τ.λ. 3. Η δράση του πολωτικού φίλτρου μπορεί να αναδειχτεί με την εξε'ταση του μηχανικού κύματος σε ένα σκοινί, όταν αναγκάζουμε το κύμα να περάσει μέσα από μια σχισμή. 4. Αν το εργαστήριο του σχολείου διαθέτει πολωτικά φίλτρα, μπορούιιε με ένα ζευγάρι από αυτά να κάνουμε μια επίδειξη, πολώνοντας το φυσικό φως με το ένα από αυτά και με ένα δεύτερο να δείξουμε τα φαινόμενα που αναφέρονται στην αποκοπή του φωτός, όταν τα χαρακτηριστικά επίπεδα των δύο φίλτροιν σχηματίζουν διάφορες γωνίες. Η ανίχνευση του φωτός μπορεί να γίνεται και με το μάτι μας, χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη φωτοκυττάρου. 5. Να γίνει συζήτηση για τις εφαρμογές των πολωτικών φίλτρων στην καθημερινότητα. Να εξηγηθούν τα φαινόμενα που παρουσιάζονται στην εικόνα 1-27 της σελίδας Γ ια την ανάλυση του φαινομένου της πόλωσης από σκέδαση μπορεί να γίνει αφορμή η δραστηριότητα της σελίδας 35, όπου με ένα πολωτικό φίλτρο παρατηρούμε την πόλωση του φωτός από κάποια συγκεκριμένη περιοχή του ουρανού. Γ ια να εξηγήσουμε γιατί το φως από σκέδαση είναι πολωμένο, μπορούμε να επικαλεστούμε το παρακάτω σχήμα 1.1. Γιατί το φως του ουρανού είναι πολωμε'νο; Μόνο τα προσπίπτοντα κύματα των οποίων τα ηλεκτρικά πεδία έχουν συνιστώσες στη - χ κατεύθυνση μπορούν να δώσουν σκεδασμένα κύματα που να διαδίδονται στη - y κατεύθυνση. Μια δέσμη φυσικού φωτός που κατευθύνεται στο z άξονα προσπίπτει σε μερικά μόρια του αέρα και σκεδάζεται. Στη διαδικασία αυτή τα ηλεκτρόνια των μορίων

14 16 Η σκέδαση συμβαίνει εδώ προσπίπτον φως από τον Ήλιο μη πολωμένο πολωμένο φως από σκέδαση Σχήμα 1.1 μπαίνουν σε ταλάντωση από το ηλεκτρικό πεδίο του φωτός και επανεκπε'μπουν ακτινοβολία. Επειδή το ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι εγκάρσιο, το ηλεκτρικό πεδίο του προσπίπτοντος φωτός βρίσκεται μόνο στο χ- y επίπεδο. Το σκεδαζόμενο φως που διαδίδεται προς τα κατω στον -y άξονα, ως εγκάρσιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα και αυτό, μπορεί να ε'χει το ηλεκτρικό πεδίο του μόνο στη διεύθυνση του -χ και έτσι είναι πολωμένο. Επειδή το φως του ουρανού φτάνει στα μάτια μας από πολλές κατευθύνσεις και όχι μόνο από μία, όπως στο σχήμα, η πόλωση δεν είναι πλήρης αλλά μερική. Πλήρης είναι η πόλωση μόνο στην κάθετη κατεύθυνση σε σχέση με την αρχική διεύθυνση διάδοσης. 7. Να συζητηθούν τα φαινόμενα που παρατηρούνται κατά την ανατολή ή τη δύση του Ήλιου στο χρώμα του ουρανού το οποίο φτάνει στα μάτια μας από τον ορίζοντα. Γ ενικά, για τη σκέδαση του φωτός στα διάφορα σωμάτια της ατμόσφαιρας ισχύουν διάφοροι νόμοι, αναλόγως των διαστάσεων των σωματίων σε σχέση με το μήκος κύματος που σκεδάζεται. Όταν οι διαστάσεις των σωματίων είναι μεγαλύτερες των μηκών κύματος του φωτός, τότε όλα τα μήκη κύματος σκεδάζονται σχεδόν εξίσου και συνεπώς, αν σκεδάζεται λευκό φως, το φως που προκύπτει είναι πάλι λευκό. Τέτοια περίπτωση έχουμε επί των γαλακτωμάτων, όπως λόγου χάρη κατά τη σκέδαση λευκού φωτός σε ούζο διαλυμένο σε λίγο νερό. Όταν οι διαστάσεις των σωματίων είναι μικρότερες από τα μήκη κύματος του φο> τός που σκεδάζεται, η σκέδαση είναι τόσο εντονότερη όσο μικρότερο είναι το μή-

15 17 κος κύματος (σκέδαση Rayleigh). Η ένταση του σκεδαζόμ'ενου φωτός στην περίπτωση αυτή είναι αντιστρόφως ανάλογη του λ 4. Τέτοια περίπτωση έχουμε, για παράδειγμα, κατά τη σκέδαση του φωτός σε σταγονίδια ομίχλης. Εκεί σκεδάζονται κυρίως οι κυανές ακτίνες, ενώ οι κόκκινες διαπερνούν την ομίχλη. Γ ια το λόγο αυτό οι προβολείς ομίχλης των αυτοκινήτων εκπέμπουν κυρίως κόκκινες και πορτοκαλί ακτίνες. Η σκέδαση Rayleigh δε συμβαίνει μόνο στα σωμάτια αλλά και στα μόρια. Στα αέρια η σκέδαση επί των μορίων είναι μικρή και γίνεται παρατηρήσιμη μόνο μέσω στρώματος αερίου πολύ μεγάλου πάχους, όπως συμβαίνει π.χ. στην ατμόσφαιρα. 8. Να αναλυθούν ιδιαίτερα τα φαινόμενα που παρουσιάζονται στις εικόνες 1-29 και Οι διαστάσεις των σταγονιδίων και των παγοκρυστάλλων στα πιο πολλά σύννεφα είναι μεγαλύτερες από τα μήκη κύματος του φωτός και γι' αυτό η σκέδαση που παράγουν είναι ανεξάρτητη του μήκους κύματος. Έτσι λοιπόν, αν στα σύννεφα προσπίπτει λευκό φως, αυτά φαίνονται λευκά, αφού σκεδάζουν εξίσου όλα τα μήκη κύματος. 'Οταν όμως τα σύννεφα αυτά φωτίζονται από φως που του λείπει το κυανό χρώμα και συνεπώς επικρατεί το κόκκινο, όπως π.χ. το φως του ορίζοντα κατά τη δύση ή την ανατολή του Ήλιου, τα διάφορα μήκη κύματος σκεδάζονται εξίσου και έτσι τα σύννεφα αυτά φαίνονται κόκκινα ή πορτοκαλί. Τέλος, αν τα σταγονίδια του σύννεφου είναι πάρα πολύ πυκνά, οι πάρα πολλές σκεδάσεις που συμβαίνουν δεν αφήνουν το φως να βγει ξανά από το σύννεφο, δηλαδή το φως παγιδεύεται και απορροφάται από το σύννεφο.έτσι αυτό φαίνεται τελικά μαύρο. Το πρωί (χάραμα) στην ανατολή του Ήλισυ οι τοίχοι των πολυκατοικιών φαίνονται κόκκινοι έως κίτρινοι. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Στην υποενότητα 1.5 ανήκουν οι ερωτήσεις 15,16,17,21,22,.23,24,25 και οι ασκήσεις 6,7,8. Στην υποενότητα αυτή ανήκει επίσης η εργαστηριακή άσκηση 2.

16 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ια του η Διακριτές ενεργειακές στάθμες Μηχανισμός παραγωγής και απορρόφησης φωτονίων Ακτίνες Χ Yinwov Πείραμα τον Rutherford Lxiftaot) ομματίων α ami ενα λεπ* ξε ότι το θετικό φορτίο και το μεγαλύτερο μέρος της μαζας ενος ατόμου είναι αυγκεντρωμενα οε μια μικρή περιοχή του ατόμου, που. ονομάατ* κε πυρήνας. 4Μ> «.OOnm Γι..»ΊΓ» > t I» t t--t : f..,,tr MtOnm I.

17 21 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας ο μαθητης θα πρέπει Να μπορεί να περιγράφει το άτομο συμφωνά με το πρότυπο του Thomson, του Rutherford και του Bohr. Να γνωρίζει τις αδυναμίες που παρουσιάζει κάθε πρότυπο στην ερμηνεία ορισμένων φαινομένων. Να μπορεί να περιγράφει ποιοτικά και ποσοτικά τις επιτρεπόμενες τιμές ενέργειας και τις επιτρεπόμενες ακτίνες των τροχιών των ηλεκτρονίων στο άτομο του υδρογόνου συμφωνά με το πρότυπο του Bohr. Να αντιλαμβάνεται το μηχανισμό εκπομπής και απορρόφησης ακτινοβολίας και να υπολογίζει τις κυματικές ποσότητες (μήκος κύματος και συχνότητα) του εκπεμπόμενου και απορροφούμενου φωτός. Να ερμηνεύει, με βάση το πρότυπο του Bohr τα φάσματα εκπομπής και απορρόφησης των αερίων. Να γνωρίζει τον τρόπο παραγωγής, τη φυσητών ακτίνων Χ, τις βιολογικές τους συνέπε ιες και τον τρόπο προστασίας από την ακτινοβολία αυτή. 2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ: Δύο (2) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος της διδασκαλίας της υποενότητας αυτής ο μαθητης θα πρέπει: Να γνωρίζει ότι η εικόνα του ατόμου, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα υπομονετικής έρευνας και συνεργασίας πολλών επιστημόνων. Η εικόνα αυτή πέρασε από πολλά στάδια. Κάθε φορά που παρουσίαζε αδυναμία στο να ερμηνεύοει ορισμένα φαινόμενα, προέκυπτε η ανάγκη βελτίωσης μέχρις ότου φθάσουμε στο σημερινό πρότυπο για το άτομο.

18 22 Να γνωρίζει ποιο είναι το πρότυπο του Thomson, καθώς και την αδυναμία που παρουσίασε στο να ερμηνεύσει το πείραμα της σκέδασης των σωματίων α (πείραμα Rutherford). Να γνωρίζει το πρότυπο του Rutherford, τις πειραματικές παρατηρήσεις που οδήγησαν στο πρότυπο αυτό, καθώς και την αδυναμία που παρουσίασε στο να ερμηνεύσει τα φάσματα των αερίων. Να περιγράφει τα φάσματα εκπομπής και απορρόφησης των αερίων και να κατανοεί ότι η ανάγκη ερμηνείας των φασμάτων αυτών οδήγησε στο πρότυπο του Bohr. Να γνωρίζει το πρότυπο του Bohr για το άτομο του υδρογόνου, να περιγράφει τις επιτρεπόμενες τιμές της ενέργειας.του ηλεκτρονίου και τις επιτρεπόμενες τιμές της ακτίνας της τροχιάς του ηλεκτρονίου. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Ο δρόμος της επιστημονικής γνώσης Κατά τη διδασκαλία της ενότητας των ατομικών φαινομένων μάς δίνεται η ευκαιρία να τονίσουμε: α) Το ρόλο του προτύπου (μοντέλου). β) 'Οτι η γνώση είναι: τις πιο πολλές φορές, προσωρινή και μεταβλητή και όχι μόνιμη και αμετάβλητη. γ) Ότι πολλές φορές και οι επιτυχημένες θεωρίες έχουν κάποια όρια ισχύος, δ) Ότι πολλοί από τους επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την ερμηνεία-των ατομικών φαινομένων διατύπωσαν διαφορετικές απόψεις και ότι φθάσαμε στη σημερινή γνώση μετά από πολλές έρευνες πολλών επιστημόνων, οι οποίοι εργάστηκαν με επιμονή και υπομονή για πολλά χρόνια. 2. Περιγραφή πειραμάτων που οδήγησαν στη γνώση για τη δομή του ατόμου Η σύγχρονη Φυσική περιλαμβάνει φαινόμενα τα οποία δεν αντιλαμβανόμαστε άμεσα με τις αισθήσεις μας. Γ ια να κατανοηθούν καλύτερα από τους μαθητές οι έννοιες της ατομικής φυσικής, χρειάζεται - όταν αυτό είναι δυνατό - να περιγράφονται τα κλασικά πειράματα τα οποία οδήγησαν στη γνώση για τη δομή του ατόμου. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τα πειράματα που δεν αναφέρονται στο βιβλίο του μαθητή και οδήγησαν: α) στην πειραματική επαλήθευση της ατομικής θεωρίας, β) στο να δειχτεί ότι το άτομο έχει εσωτερική δομή και ότι η δομή αυτή συνδέεται με το φορτίο του, γ) στον προσδιορισμό των διαστάσεων του ατόμου.

19 23 Α. Πειραματική επαλήθευση της θεωρίας του Δημόκριτου από τον Dalton Όπως ξέρουμε η ατομική θεωρία του Δημόκριτου ήταν μια φιλοσοφική θεωρία, η οποία δεν είχε επαληθευτεί πειραματικά. Η πρώτη πειραματική επαλήθευση της ατομικής θεωρίας έγινε από τον Dalton. Ο Dalton εξέτασε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δύο στοιχεία (π.χ. άνθρακας και οξυγόνο) σχηματίζουν περισσότερες από δύο ενώσεις. Παρατήρησε ότι η ίδια μάζα άνθρακα ενώνεται με διαφορετικές μάζες οξυγόνου. Για παράδειγμα, 12gr άνθρακα ενώνονται με 16g οξυγόνου ή με 32g οξυγόνου ή με κάποια άλλη ποσότητα που είναι πολλαπλάσιο των 16g. Για να ερμηνεύσει τα πειραματικά αυτά δεδομένα, ο Dalton επανέφερε την ατομική θεωρία του Δημόκριτου, σύμφωνα με την οποία η ύλη αποτελείται από άτομα. Από τη συνένωση όμοιων ατόμων προκύπτουν τα στοιχεία, ενώ από τη συνένωση ανόμοιων ατόμων προκύπτουν οι χημικές ενώσεις. Β. Μέγεθος των ατόμων και των μορίων Το μέγεθος των ατόμων και των μορίων, καθώς και ο αριθμός Ν 0 του Avogadro, είχαν προσδιοριστεί πριν από την ανακάλυψη του ηλεκτρονίου, (πριν από τα τέλη του 19ου αιώνα). Ο Loschmidt υπολόγισε το μέγεθος του μορίου το Θεώρησε ότι, όταν μια ουσία βρίσκεται σε υγρή ή στερεή φάση, τότε τα άτομα ή τα μόρια βρίσκονται πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους. Αν θεωρήσουμε ότι η ακτίνα του ατόμου ή του μορίου είναι r, τότε ο όγκος του είναι ^ πγ 3. Σε μάζα ενός mole ουσίας θα περιέχονται Ν 0 άτομα ή μόρια και επομένως θα έχει συνολικό όγκο Nq^ πτ 3. Ο όγκος όμως ενός mole είναι M mol /d, όπου d είναι η πυκνότητα, οπότε: Mmo! = Ν 0 4 πτ 3. d 3 Από την παραπάνω εξίσωση ο Loschmidt μέτρησε το μέγεθος των ατόμων ή μορίων. Γ. Εσωτερική δομή του ατόμου Η ανακάλυψη της εσωτερικής δομής του ατόμου ξεκίνησε από τα πειράματα ηλεκτρικής εκκένωσης των αερίων που παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία Στη Φυσική Β' Λυκείου Γ ενικής Παιδείας περιγράφεται η ανακάλυψη του ηλεκτρονίου από τον Thomson, η μέτρηση του λόγου e/m, καθώς και η μέτρηση του φορτίου του ηλεκτρονίου από το Millikan. Όταν ανακαλύφθηκαν οι ακτίνες Χ, τότε παρατηρήθηκε ότι αυτές ιονίζουν ακόμη

20 24 και τα μονοατομικά αέρια όπως το ήλιο και το αργό. Αυτό το φαινόμενο δείχνει ότι τα ουδέτερα άτομα έχουν ως συστατικό κάποιο ελάχιστο ηλεκτρικό φορτίο. Ο ιονισμός των αερίων αποτέλεσε την πρώτη ένδειξη ότι: α) Το άτομο έχει συνθέτη δομή. β) Το ηλεκτρικό φορτίο συνδέεται με την κατασκευή του (δομή του ατόμου). Μετά την ανακάλυψη των ακτίνων Χ και τη μελέτη του ιονισμού που προκαλούν το άτομο έπαψε να θεωρείται αδιαίρετο και άρχισε η εποχή της μελέτης των συστατικών του. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Στην υποενότητα 2.1 ανήκουν οι ερωτήσεις 1,2,3,4,5,6 και η άσκηση ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ: Μία (1). ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος της διδασκαλίας της υποενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει: Να μπορεί να σχεδιάζει το διάγραμμα των ενεργειακών σταθμών, καθώς και τις μεταβάσεις του ηλεκτρονίου από τη μια στάθμη στην άλλη. Να γνωρίζει τι είναι διέγερση, ενέργεια διέγερσης, ιονισμός και ενέργεια ιονισμού. Να κατανοεί και να ερμηνεύει το γεγονός ότι η ενέργεια του ηλεκτρονίου σε μια στάθμη είναι αρνητική. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ένα μηχανικό πρότυπο των ενεργειακών σταθμών μπορεί να αποτελέσει παραδείγματος χάρη, μια σκάλα που οδηγεί από το υπόγειο ενός κτιρίου στο ισόγειο. Ως επίπεδο αναφοράς παίρνουμε το επίπεδο του ισογείου. Το πρώτο σκαλοπάτι που βρίσκεται στο υπόγειο σε βάθος hj αντιστοιχεί στη θεμελιώδη κατάσταση Ε, =-mgh,. Το δεύίερο σκαλοπάτι που βρίσκεται σε βάθος h 2 αντιστοιχεί σε ενέργεια Ε 2 = -mgh 2 κ.ο.κ. Το σκαλοπάτι τέλος που βρίσκεται στο ισόγειο αντιστοιχεί σε ενέργεια Ε =0. Μια μικρή μπάλα μπορεί να σταθεί σε κάποιο σκαλοπάτι αλλά δεν μπορεί να σταθεί σε μια θέση ανάμεσα σε δύο σκαλοπάτια. Η ενέργεια της μπάλας είναι κβαντισμένη

21 25 και αρνητική ενώ η μικρότερη ενέργεια αντιστοιχεί στη χαμηλότερη στάθμη, δηλαδή τη θεμελιώδη. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Στην υποενότητα 2.2 ανήκουν οι ερωτήσεις 7,8,20 και η άσκηση ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΩΤΟΝΙΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ: Μία (1). ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος της διδασκαλίας της υποενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει: Να γνωρίζει το μηχανισμό διέγερσης με κρούση και με απορρόφηση ακτινοβολίας, καθώς και τον τρόπο αποδιέγερσης με εκπομπή φωτονίων. Με βάση το μηχανισμό παραγωγής και απορρόφησης φωτονίων να ερμηνεύει τα φάσματα εκπομπής και απορρόφησης των αερίων. Να αντιλαμβάνεται ότι το πρότυπο του Bohr επιβεβαιώνεται πειραματικά από τα γραμμικά φάσματα του υδρογόνου, αλλά αδυνατεί να ερμηνεύσει τα φάσματα αερίων που έχουν περισσότερα του ενός ηλεκτρόνια. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Το φαινόμενο της διέγερσης και της αποδιέγερσης είναι στατιστικό. Σε κάθε στιγμή πολύ λίγα από τα άτομα του αερίου υδρογόνου είναι διεγερμένα. Τα περισσότερα βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία τόσο περισσότερα ηλεκτρόνια βρίσκονται στις διεγερμένες στάθμες. Θα μπορούσε ίσως να αναρωτηθεί κανείς: μήπως, όταν τα άτομα του υδρογόνου βομβαρδίζονται από ηλεκτρόνια, κάποια από τα ηλεκτρόνια μπορούν να διεγείρουν τα ήδη διεγερμένα άτομα σε ακόμη υψηλότερες στάθμες; Μπορούμε να απαντήσουμε ότι θεωρητικά αυτό θα ήταν πράγματι δυνατό να συμβεί, αλλά η πιθανότητά του είναι πολύ μικρή κι έτσι εμφανίζεται σε στατιστικά ασήμαντο αριθμό ατόμων. Οι παραπάνω παρατηρήσεις έχουν συνέπειες στο πλήθος των φασματικών γραμμών που παρατηρούνται κατά τη διέγερση και αποδιέγερση. Κατά τη διέγερση των ατόμων υδρογόνου, επειδή τα άτομα στην πλε^ονότητά τους βρίσκονται στη θεμελκυδη στάθμη, τα άλματα που θα πραγματοποιούνται θα ξε-

22 26 κινούν από τη θεμελιώδη στάθμη. Κατά την αποδιέγερση όμως τα ηλεκτρόνια επανέρχονται στη θεμελιώδη στάθμη, πραγματοποιώντας είτε ένα άλμα είτε περισσότερα ενδιάμεσα άλματα. 'Οταν πάρουμε πειραματικά το φάσμα απορρόφησης που αντιστοιχεί στο σχήμα, θα δούμε δύο γραμμές, τις λ, 2 και λ, 3, ενώ, όταν πάρουμε το φάσμα εκπομπής, θα δούμε τρεις γραμμές, τις λ 3,, λ 3 2, λ 2,. Η διέγερση Ε 2 Ε 3 δεν παρατηρείται, ενώ παρατηρείται η αποδιέγερση Ε 3 -» Ε 2. ^3,2 1,3 ^1,2 ^3,1 -Ε, 2. Κατά τη σύγκρουση ενός ηλεκτρονίου με ένα άτομο υδρογόνου το οποίο βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση, το άτομο μπορεί να διεγερθεί, αν το ηλεκτρόνιο έχει ενέργεια μεγαλύτερη από Ε 2 - Ε,. Σ' αυτή την περίπτωση το άτομο μπορεί να πάρει ένα μέρος της ενέργειας του ηλεκτρονίου και να μεταπηδήσει σε υψηλότερη στάθμη, δηλαδή το ηλεκτρόνιο να δώσει ένα μέρος της ενέργειάς του. Κατά την αλληλεπίδραση όμως ενός φωτονίου με ένα άτομο υδρογόνου, το άτομο μπορεί να διεγερθεί μόνο αν το φωτόνιο έχει ενέργεια ίση ακριβώς με κάποια διαφορά ενεργειών μεταξύ δύο ενεργειακών σταθμών του υδρογόνου. Σ' αυτή την περίπτωση το φωτόνιο θα απορροφηθεί πλήρως και το άτομο θα διεγερθεί. Αν το φωτόνιο δεν έχει ενέργεια ίση με κάποια από τις διαφορές ενέργειας μεταξύ δύο ενεργειακών σταθμών, τότε θα περάσει μέσα από τα άτομα του υδρογόνου χωρίς να χάσει ενέργεια. Δηλαδή το φωτόνιο είτε θα απορροφηθεί πλήρως από το άτομο και το άτομο θα διεγερθεί είτε δε θα απορροφηθεί καθόλου. Δεν μπορεί να δώσει μέρος μόνο της ενέργειάς του. Α. Αρχή της αντιστοιχίας Όπως έχουμε πει, η συχνότητα της ακτινοβολίας που εκπέμπει το άτομο του υδρογόνου κατά την αποδιέγερση από αρχική ενεργειακή κατάσταση με κβαντικό αριθμό η ; σε τελική ενεργειακή κατάσταση με κβαντικό αριθμό η, δίνεται από την εξίσωση:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 05 2 0 ΘΕΡΙΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6)

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας το r με r n, έχουμε: Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας n=1, βρίσκουμε την τροχιά με τη μικρότερη ακτίνα n: Αντικαθιστώντας την τελευταία εξίσωση στη 2.6, παίρνουμε: Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΘΕΜΑ A ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 Παρασκευή, 0 Μαΐου 0 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Στις ερωτήσεις Α -Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s.

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Κεφάλαιο 1 Το Φως Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Το φως διαδίδεται στο κενό με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. 3 Η ταχύτητα του φωτός μικραίνει, όταν το φως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σχετικά µε τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 2-1 Ένας φύλακας του ατομικού ρολογιού καισίου στο Γραφείο Μέτρων και Σταθμών της Ουάσιγκτον. 2-2 Άτομα στην επιφάνεια μιας μύτης βελόνας όπως φαίνονται μεηλεκτρονικόμικροσκό 2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑΪΟΥ 204 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Το έτος 2005 ορίστηκε ως έτος Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 0 ΜΑΪΟΥ 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό.

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα Δ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα Δ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Θέμα Δ 4_2149 Άτομο υδρογόνου βρίσκεται σε κατάσταση όπου η στροφορμή του είναι ίση με 3,15 10-34 J s. Δ1) Σε ποια στάθμη βρίσκεται το ηλεκτρόνιο; Δ2) Αν το άτομο έφθασε στην προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Al + He X + n, ο πυρήνας Χ είναι:

Al + He X + n, ο πυρήνας Χ είναι: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 IOYNIOY 015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α

Διαβάστε περισσότερα

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

δ. διπλάσιος του αριθµού των νετρονίων του πυρήνα του ατόµου.

δ. διπλάσιος του αριθµού των νετρονίων του πυρήνα του ατόµου. 1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική µηχανική. Τύχη ή αναγκαιότητα. Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης

Κβαντική µηχανική. Τύχη ή αναγκαιότητα. Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης Κβαντική µηχανική Τύχη ή αναγκαιότητα Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης Ηφυσικήστόγύρισµα του αιώνα «Όλοι οι θεµελιώδεις νόµοι και δεδοµένα της φυσικής επιστήµης έχουν ήδη ανακαλυφθεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Έλλειµµα µάζας και ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα του ατόµου A

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Έλλειµµα µάζας και ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα του ατόµου A ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Έλλειµµα µάζας και ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα του ατόµου A Ένα ισότοπο, το οποίο συµβολίζουµε µε Z X, έχει ατοµικό αριθµό Ζ και µαζικό αριθµό Α. Ο πυρήνας του ισοτόπου

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr καθώς και τα µειονεκτήµατά του. Να υπολογίζει την ενέργεια που εκπέµπεται ή απορροφάται

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα)

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) 1. Αρχαίοι Έλληνες ατομικοί : η πρώτη θεωρία που διατυπώθηκε παγκοσμίως (καθαρά φιλοσοφική, αφού δεν στηριζόταν σε καμιά πειραματική παρατήρηση). Δημόκριτος (Λεύκιπος, Επίκουρος)

Διαβάστε περισσότερα

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.

Διαβάστε περισσότερα

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Τάξη Μάθημα : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : Φυσική γενικής παιδείας Εξεταστέα Ύλη : Καθηγητής : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να βρείτε τη σωστή απάντηση: Α. Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ Συζευγμένα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία τα οποία κινούνται με την ταχύτητα του φωτός και παρουσιάζουν τυπική κυματική συμπεριφορά Αν τα φορτία ταλαντώνονται περιοδικά οι διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. β. ανιχνεύεται με τους φωρατές υπερύθρου.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. β. ανιχνεύεται με τους φωρατές υπερύθρου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Στις ημιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα επαναλαμβανόμενο περιοδικά φαινόμενο, έχει μία συχνότητα επανάληψης μέσα στο χρόνο και μία περίοδο. Επειδή κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Μια δέσµη φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÎÕÓÔÑÁ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÎÕÓÔÑÁ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1. Ο ραδιενεργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 MAΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 MAΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 MAΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε την σωστή απάντηση 1. Μία μονοχρωματική ακτινοβολία, που ανήκει στο ορατό τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, μεταβαίνει από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή

Διαβάστε περισσότερα

1 56 παριστάνει : α. διάσπαση β β. διάσπαση γ γ. σύντηξη δ. σχάση. Μονάδες 5

1 56 παριστάνει : α. διάσπαση β β. διάσπαση γ γ. σύντηξη δ. σχάση. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 0 ΜΑΪΟΥ 015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι ενεργειακές στάθµες του πυρήνα ενός στοιχείου είναι της τάξης α)µερικών ev γ)µερικών MeV

2. Οι ενεργειακές στάθµες του πυρήνα ενός στοιχείου είναι της τάξης α)µερικών ev γ)µερικών MeV ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Αν ένα οπτικό µέσο Α µε δείκτη διάθλασης n Α είναι οπτικά πυκνότερο από ένα άλλο οπτικό µέσο Β µε δείκτη διάθλασης n Β και τα µήκη κύµατος του φωτός στα δυο µέσα είναι λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 0 ΜΑΪΟΥ 015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ η εξεταστική περίοδος από 9//5 έως 9//5 γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Σελίδα 1 από 16 1. Το φως 1.1. Η φύση του φωτός Οι μαθητές και μαθήτριες να: 5 1.1.1. Η κυματική φύση του φωτός. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο το φως Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 1. Ποια είναι η συμβολή του φωτός στην ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μας; Το φως ήταν και είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντοφυσική. 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ. Διακριτά Φάσματα Εκπομπής. Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές

Κβαντοφυσική. 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ. Διακριτά Φάσματα Εκπομπής. Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές Κβαντοφυσική Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ Διακριτά Φάσματα Εκπομπής Το Quantum Spin-Off χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο π υ π ρή ρ να ή ς να τ ο τ υ ο ατόµου

Ο Ο π υ π ρή ρ να ή ς να τ ο τ υ ο ατόµου Ο πυρήνας του ατόµου Το 1896 ο Henri Becquerel παρατήρησε ότι ένα ορυκτό που περιείχε ουράνιο εξέπεµπε αόρατη ακτινοβολία. Η ακτινοβολία αυτή ήταν εξαιρετικά διεισδυτική, διαπερνούσε το µαύρο χαρτί - περιτύλιγµα

Διαβάστε περισσότερα

5 Σχετικιστική μάζα. Στο Σ Πριν Μετά. Στο Σ

5 Σχετικιστική μάζα. Στο Σ Πριν Μετά. Στο Σ Α Τόγκας - ΑΜ333: Ειδική Θεωρία Σχετικότητας Σχετικιστική μάζα 5 Σχετικιστική μάζα Όπως έχουμε διαπιστώσει στην ειδική θεωρία της Σχετικότητας οι μετρήσεις των χωρικών και χρονικών αποστάσεων εξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιδιότητες των πυρήνων

1. Ιδιότητες των πυρήνων . Ιδιότητες των πυρήνων To πρότυπο του Rutherford για το άτομο είναι όμοιο με αυτό του ηλιακού μας συστήματος. Το άτομο είναι σχεδόν άδειο στο εσωτερικό του. Ο πυρήνας ενός ατόμου μπορεί να θεωρηθεί σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φυσικών της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φυσικών της Ώθησης 1 Τετάρτη, 20 Μα ου 2015 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ENOTHT 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κρούση: Κρούση ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερα σώματα έρχονται σε επαφή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 MAΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Φυσική - 2012: Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 11/05/15

Σύγχρονη Φυσική - 2012: Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 11/05/15 Διάλεξη 14: Μεσόνια και αντισωματίδια Μεσόνια Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως (διάλεξη 13) η έννοια των στοιχειωδών σωματίων άλλαξε πολλές φορές μέχρι σήμερα. Μέχρι το 1934 ο κόσμος των στοιχειωδών σωματιδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 MAΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 MAΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ MAΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 MAΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ημιτελείς προτάσεις 1.1 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΙ ΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΖΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ. Δείχνουμε σχεδιάγραμμα φασματοσκοπίου μάζας για να κάνουμε την ανάλυση.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΙ ΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΖΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ. Δείχνουμε σχεδιάγραμμα φασματοσκοπίου μάζας για να κάνουμε την ανάλυση. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΤΙ ΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΖΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ Δείχνουμε σχεδιάγραμμα φασματοσκοπίου μάζας για να κάνουμε την ανάλυση. Φασματοσκόπιο μάζας Εξατμισμένη ύλη ή αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός Γεωμετρική Οπτική Φύση του φωτός Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: ΚΥΜΑΤΙΚΗ Βασική ιδέα Το φως είναι μια Η/Μ διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο Βασική Εξίσωση Φαινόμενα που εξηγεί καλύτερα (κύμα) μήκος

Διαβάστε περισσότερα

εκποµπής (σαν δακτυλικό αποτύπωµα)

εκποµπής (σαν δακτυλικό αποτύπωµα) Το πρότυπο του Bοhr για το άτοµο του υδρογόνου (α) (β) (γ) (α): Συνεχές φάσµα λευκού φωτός (β): Γραµµικό φάσµα εκποµπής αερίου (γ): Φάσµα απορρόφησης αερίου Κάθε αέριο έχει το δικό του φάσµα εκποµπής (σαν

Διαβάστε περισσότερα

Μην ξεχνάµε την διαπεραστική µατιά του Λυγκέα.

Μην ξεχνάµε την διαπεραστική µατιά του Λυγκέα. Η φύση του φωτός Το ρήµα οράω ορώ ( βλέπω ) είναι ενεργητικής φωνής. Η όραση θεωρείτο ενεργητική λειτουργία. Το µάτι δηλαδή εκπέµπει φωτεινές ακτίνες( ρίχνει µια µατιά ) οι οποίες σαρώνουν τα αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Πρόταση Μελέτης Λύσε απο τον Α τόµο των Γ. Μαθιουδάκη & Γ.Παναγιωτακόπουλου τις ακόλουθες ασκήσεις : 11.1-11.36, 11.46-11.50, 11.52-11.59, 11.61, 11.63, 11.64, 1.66-11.69, 11.71, 11.72, 11.75-11.79, 11.81

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Α1. Ο δείκτης διάθλασης της στεφανυάλου για μια μονοχρωματική ακτινοβολία είναι α. 0,813 β. 0,417 γ. 0,619 δ.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Α1. Ο δείκτης διάθλασης της στεφανυάλου για μια μονοχρωματική ακτινοβολία είναι α. 0,813 β. 0,417 γ. 0,619 δ. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο Ηλεκτρισμένα σώματα 1.1 Ποια είναι ; Σώματα (πλαστικό, γυαλί, ήλεκτρο) που έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά κύματα. Οδηγούντα κύματα de Broglie. Τα όρια της θεωρίας Bohr. h pc p

Υλικά κύματα. Οδηγούντα κύματα de Broglie. Τα όρια της θεωρίας Bohr. h pc p University of Ioannina Deartment of Materials Science & Engineering Comutational Materials Science τική Θεωρία της Ύλης ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π1, 7146, elidorik@cc.uoi.gr cmsl.materials.uoi.gr/elidorik

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης Μοριακή Φασματοσκοπία I Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης 2 Τι μελετά η μοριακή φασματοσκοπία; Η μοριακή φασματοσκοπία μελετά την αλληλεπίδραση των μορίων με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Ο κυματοσωματιδιακός δυισμός της ύλης

Κεφάλαιο 2. Ο κυματοσωματιδιακός δυισμός της ύλης ΤΕΤΥ Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 2-1 Κεφάλαιο 2. Ο κυματοσωματιδιακός δυισμός της ύλης Εδάφια: 2.a. Η σύσταση των ατόμων 2.b. Ατομικά φάσματα 2.c. Η Θεωρία του Bohr 2.d. Η κυματική συμπεριφορά των σωμάτων: Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΥΡΗΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΕΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù

ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù www.ziti.gr Πρόλογος Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι γραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Β _70 Β. Μονοχρωματική ακτίνα πράσινου φωτός διαδίδεται αρχικά στον αέρα. Στη πορεία της δέσμης έχουμε τοποθετήσει στη σειρά τρία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. 1s 2s 2p (δ) 1s 3 2s 1. (ε) 1s 2 2s 1 2p 7 (στ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8 4s 2

Άσκηση 1. 1s 2s 2p (δ) 1s 3 2s 1. (ε) 1s 2 2s 1 2p 7 (στ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8 4s 2 Άσκηση 1 Ποια από τα ακόλουθα διαγράµµατα τροχιακών και τις ηλεκτρονικές δοµές είναι επιτρεπτό και ποιο αδύνατο, σύµφωνα µε την απαγορευτική αρχή του Pauli; Εξηγήστε. (α) (β) (γ) 1s 2s 2p (δ) 1s 3 2s 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Δεύτερη Φάση) Κυριακή, 13 Απριλίου 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες και έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS A Υ 3 1 4 6 Διδάσκουσα Ε. Καλδούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής 1. To βάθος µιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός της πισίνας µικρότερο από το πραγµατικό, λόγω του φαινοµένου της: α. ανάκλασης β. διάθλασης γ. διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπηρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θέµατα από το βιβλίο µου: Οι ασκήσεις των εξετάσεων φυσικής γενικής παιδείας γ λυκείου (υπό έκδοση ) (Περιέχει 111 ασκήσεις πιθανά θέµατα εξετάσεων µε απαντήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΘΕΜΑ 1 ο Πόση είναι η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου

Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου 1. Ερώτηση: Τι είναι η κβαντομηχανική; H κβαντομηχανική, είναι η σύγχρονη αντίληψη μιας νέας μηχανικής που μπορεί να εφαρμοστεί στο μικρόκοσμο του ατόμου. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου Η συμβολή και η περίθλαση του φωτός, όταν περνά λεπτή σχισμή ή μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Ανάκλαση Κάτοπτρα Διάθλαση Ολική ανάκλαση Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου Μετατόπιση ακτίνας Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - Ανάκλαση Επιστροφή σε «γεωμετρική οπτική» Ανάκλαση φωτός ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 2012 - \ ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις - Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «Ίσως το φως θα ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» Κ.Π.Καβάφης ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LASER Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνα Φυσική. Κβαντική Θεωρία. Ατομική Φυσική. Μοριακή Φυσική. Πυρηνική Φυσική. Φασματοσκοπία

Μοντέρνα Φυσική. Κβαντική Θεωρία. Ατομική Φυσική. Μοριακή Φυσική. Πυρηνική Φυσική. Φασματοσκοπία Μοντέρνα Φυσική Κβαντική Θεωρία Ατομική Φυσική Μοριακή Φυσική Πυρηνική Φυσική Φασματοσκοπία ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Φωτόνια: ενέργεια E = hf = hc/λ (όπου h = σταθερά Planck) Κυματική φύση των σωματιδίων της ύλης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2001 Τρίτη, 12 Ιουνίου 2001 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2001 Τρίτη, 12 Ιουνίου 2001 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 Τρίτη, Ιουνίου 00 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Θέμα 1 ο ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Στα ερωτήματα 1 5 του πρώτου θέματος, να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα της απάντησης που θεωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη. 1. Σώματα, όπως ο πλαστικός χάρακας ή το ήλεκτρο, που αποκτούν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά

Διαβάστε περισσότερα

7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα

7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα 7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα Εισαγωγή ορισμοί Φύση του φωτός Πηγές φωτός Δείκτης διάθλασης Ανάκλαση Δημιουργία ειδώλων από κάτοπτρα Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/katsiki Ηφύσητουφωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ΤΟ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 682 ΤΟ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Παπαχρήστου Βασίλειος Χημικός, MSc στη διδακτική της Χημείας vasipa@in.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν CD-Rom αποτελείται από τέσσερις ενότητες: Η πρώτη ενότητα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Πυρηνικές Δυνάμεις. Διάλεξη 4η Πετρίδου Χαρά

Πυρηνικές Δυνάμεις. Διάλεξη 4η Πετρίδου Χαρά Πυρηνικές Δυνάμεις Διάλεξη 4η Πετρίδου Χαρά Η Ύλη στο βιβλίο: Cottingham & Greenwood 2 Κεφάλαιο 5: Ιδιότητες των Πυρήνων 5.5: Μαγνητική Διπολική Ροπή του Πυρήνα 5.7: Ηλεκτρική Τετραπολική του Πυρήνα 5.1:

Διαβάστε περισσότερα