ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006"

Transcript

1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 3296/ /ΦΕΚ 253 Α ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/ , 1087/ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΡΘΡΩΝ N. 3296/2004

2 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ M.Sc Ph.D Οικονοµολόγος Φοροτεχνικός Συγγραφέας Φορολογικών Βιβλίων ΧΡΗΣΤΟΣ Η. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γενικός ιευθυντής Φορολογικών Ελέγχων Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών

3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006

4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ Σύνολο των απαραίτητων ενεργειών εξέτασης των οικονοµικών δεδοµένων των επιχειρήσεων Λογιστικών πράξεων ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ Κανόνων Που διέπουν τα Οικονοµικά εδοµένα Αρχών

6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ιενεργείται από εσωτερικούς µηχανισµούς ΣΚΟΠΟΣ Αξιολόγηση διαδικασιών λειτουργίας, παροχή πληροφοριών στη διοίκηση Υ.Ο.Ο. ιενεργείται από εξωτερικούς µηχανισµούς ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΚΟΠΟΣ ιαπίστωση εφαρµογής των ισχυουσών Νοµοθετικών διατάξεων ΤΑΜΕΙΑ

7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ιενεργούνται από τους εφοριακούς ελεγκτές ιαπίστωση εφαρµογής φορολογικών διατάξεων ΣΚΟΠΟΣ Επαλήθευση περιεχοµένου δηλώσεων ιαπίστωση υποβολής δηλώσεων Προσδιορισµός των οικονοµικών αποτελεσµάτων

8 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ Στην αύξηση των ηµοσίων Εσόδων Στη δίκαιη κατανοµή των φορολογικών βαρών Στην επιτάχυνση του ρυθµού Οικονοµικής Ανάπτυξης

9 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Σκοπό έχει τη διαπίστωση της εφαρµογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και τη διαπίστωση εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων φορολογικών υποχρεώσεων. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Σκοπό έχει τη διαπίστωση της εκπλήρωσης ορισµένων εκ των φορολογικών υποχρεώσεων. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Σκοπό έχει τη διαπίστωση της εκπλήρωσης του συνόλου των φορολογικών υποχρεώσεων.

10 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΦΝΙ ΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Εκτός της επιχείρησης κατά τη διακίνηση αγαθών µε σκοπό τη διαπίστωση διακίνησης αυτών µε τα προβλεπόµενα στοιχεία. Εντός της επιχείρησης µε σκοπό Τη διαπίστωση της ορθής εφαρµογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και των λοιπών φορολογικών αντικειµένων. Επιβάλλεται να είναι σύντοµος και ουσιαστικός. Ο ελεγκτής δύναται να λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου Βιβλίου ή στοιχείου (εκτός των υποχρεωτικώς τηρουµένων).

11 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ. Καταλογίζονται φόροι που οφείλουν οι επιχειρήσεις βάσει των τηρουµένων βιβλίων και στοιχείων και παρέλειψαν αυτές να συµπεριλάβουν στις δηλώσεις, ή υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις. Επιχειρήσεις που δεν υποβάλλουν δηλώσεις. Επιχειρήσεις που υποβάλλουν αρνητικές δηλώσεις. Επιχειρήσεις που εφαρµόζουν εσφαλµένα τις φορολογικές διατάξεις. Επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν πληροφορίες φοροδιαφυγής.

12 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ Ν. 2238/1994. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΟΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ. Προσδιορίζεται η φορολογητέα ύλη, µε τεκµηριωµένο πόρισµα, τόσο από τα δεδοµένα βιβλίων και στοιχείων όσο και από λοιπά στοιχεία και πληροφορίες. Με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις οι οποίες προβλέπονται από την ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1037/2005

13 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2238/1994 ΑΡΘΡΟ 66 Φορολογικός έλεγχος ΑΡΘΡΟ 67 Προσωρινός φορολογικός έλεγχος ΑΡΘΡΟ 68 Έκδοση φύλλων ελέγχου ΑΡΘΡΟ 69 Κοινοποίηση φύλλων ελέγχου

14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2238/1994 ΑΡΘΡΟ 70 ιοικητική επίλυση της διαφοράς ΑΡΘΡΟ 71 ικαστικός συµβιβασµός ΑΡΘΡΟ 72 Μεταφορά φορολογητέας ύλης ΑΡΘΡΟ 73 Επιβράβευση ειλικρίνειας

15 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2238/1994 ΑΡΘΡΟ 747 Βεβαίωση του φόρου ΑΡΘΡΟ 757 Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής εγγραφής

16 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υ.Ο.Ο ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΛ. 1006/ Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3296/2004 σχετικά µε την εφαρµογή των µέτρων διασφάλισης του ηµοσίου σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής. ΠΟΛ. 1009/ Ολοκλήρωση ελέγχου από τις.ο.υ. καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και εισοδηµάτων από εκµίσθωση οικοδοµών Α.Π / Έλεγχος ποσοτικής απογραφής αποθεµάτων. ΠΟΛ. 1034/ Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3259/2004 που αναφέρονται στην περαίωση των εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων. ΠΟΛ. 1037/ Έλεγχος εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευµατιών βεβαίωση και καταβολή των φόρων.

17 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υ.Ο.Ο ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ Α.Π / Έλεγχοι ειδικών φόρων κατανάλωσης και ειδικότερα των πετρελαιοειδών προϊόντων. Α.Π / Περαίωση υποβαλλόµενων φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο βάσει των άρθρων 13 έως και 17 του Ν.3296/2004 Α.Π / Έλεγχος εισαγοµένων αµνοεριφίων. ΠΟΛ. 1077/ ΠΟΛ. 1081/ Οδηγίες σχετικά µε την εφαρµογή των µέτρων διασφάλισης των συµφερόντων του ηµοσίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3296/2004. Εφαρµογή της απόφασης /1120/ΠΟΛ.1037/2005 «Έλεγχος εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευµατιών και βεβαίωση των φόρων».

18 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υ.Ο.Ο ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΛ. 1082/ Περαίωση υποβαλλόµενων φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο βάσει των άρθρων 13 έως και 17 του Ν.3296/2004. ΠΟΛ. 1085/ Εντατικοποίηση φορολογικών ελέγχων. ΠΟΛ. 1087/ Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή της απόφασης / 1220/ΠΟΛ. 1037/ «Έλεγχος εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων» καθώς και για λοιπά θέµατα ελέγχου. ΠΟΛ. 1105/ Έναρξη λειτουργίας ΥΠ.Ε.Ε. Φυσιογνωµία νέας υπηρεσίας. Προτεραιότητες και κατευθύνσεις δράσης. Α.Π. 606/ Ενέργειες υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. ως προς τη διαχείριση κατασχεµένων και παραληφθέντων βιβλίων και στοιχείων µετά την έναρξη λειτουργίας αυτής.

19 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε.) Ν. 3296/2004 Άρθρο 30 Σύσταση Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) και κατάργηση του Σώµατος ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ..Ο.Ε.) Π.. 85/ Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Α.Π. 50/ Α.Π. 606/ Έναρξη λειτουργίας ΥΠ.Ε.Ε. Φυσιογνωµία νέας υπηρεσίας. Προτεραιότητες και κατευθύνσεις δράσης. Ενέργειες υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. ως προς τη διαχείριση υποθέσεων κατασχεµένων και παραληφθέντων βιβλίων και στοιχείων µετά την έναρξη λειτουργίας της. Α.Π. 2037/ ιεύρυνση της κατά τόπο αρµοδιότητας Περιφερειακών ιευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε.

20 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΜΟ ΙΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠ.Ε.Ε. (πρώην Σ..Ο.Ε.).Ο.Υ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

21 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΜΟ ΙΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ν. 3259/2004 Ν. 3296/2004 ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.Ο.Υ. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ Η ΕΚ ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. 3259/2004 ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ (ΠΟΛ. 1085/2005).

22 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ Ν.2238/1994 ΠΑΡ. 3 ΑΡΘΡΟΥ 66 Ν. 2238/1994 ΜΕ Α.Υ.Ο.Ο. ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ, ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡ. 8 ΑΡΘΡΟΥ 66 Ν. 2238/1994 ΑΝ ΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ, ΜΠΟΡΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (ΕΙ ΙΚΕΣ) ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.

23 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ Ν.2238/1994 ΕΚ Ι ΟΝΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ : ΤΗΝ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ( ΟΡΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/2005 Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1144/1998 Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1168/2001

24 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛ. 1037/2005 ( ) ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛ. 1144/1998, 1168/2001 ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ : ΓΙΑ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΕΩΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΧΑΝ ΕΚ ΟΘΕΙ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ή ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΕΩΣ ΓΙΑ ΤΓΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΧΕ ΕΚ ΟΘΕΙ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΤΗΝ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΕΚ ΟΘΕΙ ΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

25 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΜΟ ΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (.Ε.Κ.(.Ε.Κ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Π.Ε.Κ.( Π.Ε.Κ.).Ο.Υ. Α ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.Ο.Υ. Α ΤΑΞΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.Ο.Υ. Β ΤΑΞΕΩΣ

26 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘ ΎΛΗΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Υ.Ο.Ο. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Αρ. Πρωτ /3000/ Ε-Β / (ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΣΕ ΕΥΡΩ).Ε.Κ. Π.Ε.Κ..Ο.Υ. Α ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΥΠΟ. ΕΛΕΓΧΟΥ.Ο.Υ. Α ΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟ. ΕΛΕΓΧ..Ο.Υ. Β ΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΩΣ ΕΩΣ ΕΩΣ ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ Α Β Κ.Β.Σ.

27 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΡΗΤΗ ΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ ΑΥΤΟΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3296/2004 ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ 17 ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

28 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΚΡΕΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΠΟΛ. 1027/ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ κ.λπ λπ.

29 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ, ΟΤΑΝ : ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚ ΟΣΗΣ, ΛΗΨΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ή ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΝΟΘΕΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ή ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΕΊΝΑΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ : Παρ. 1 Άρθρου 28 Ν. 3296/2004 και ΠΟΛ. 1027/

30 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. Παρ. 3 Άρθρου 3 Π.. 350/1985 ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΠΕΣΕΙ ΣΤΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛ. 1073/2004 ΠΟΛ. 1092/2004

31 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ : ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

32 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : (ΠΟΛ.( 1037/2005) ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ή ΕΛΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ή ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙ ΒΙΒΛΙΑ,ΣΤΟΙΧΕΙΑ ή Φ.Τ.Μ. ΟΤΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Φ.Π.Α. ΟΤΑΝ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, Φ.Π.Α. κ.λπ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙ ΒΙΒΛΙΑ,ΣΤΟΙΧΕΙΑ ή Φ.Τ.Μ.

33 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΑ ΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΤΑΝ ΕΠΙ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΕ Ο ΣΩΣΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Κ.Κ. ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ Ε3 ΟΤΑΝ ΗΛΩΘΗΚΕ ΖΗΜΙΑ ΕΣΤΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΧΑΜΗΛΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

34 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΤΑΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Φ.Π.Α. ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛ. 1262/ ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΠΟΣΑ ΕΝ ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

35 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 10% ΑΠΟ ΤΥΧΑΙΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΥΟ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ή ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο Α.Φ.Μ. ΛΗΓΕΙ ΣΕ 4.

36 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑΣ.Ο.Υ. ΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

37 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΖΗΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ.Ο.Υ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΥΧΟΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΙΑΤΑΓΗ /652/0016/

38 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ Κ.Β.Σ. ΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ.. ΤΥΧΟΝ ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΤΙΚΗ ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ : ΩΣ ΙΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

39 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΑ ΑΝ ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Ο.Ε., Ε.Ε., ΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΑΝ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΝΟΜΟΤΥΠΑ ΑΝ ΤΑ ΤΗΡΗΘΕΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ, ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝ ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡ 2. ΤΟΥ Π.. 186/92

40 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ Ζ ΤΩΝ Φ.Τ.Μ. ΤΩΝ ΑΠΥ, ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Α Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΙΑΣΤΗΜΑ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΓΙΑ ΙΑΣΤΗΜΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

41 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ή Α.Λ.Π. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚ ΟΘΕΝΤΑ ΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Α Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΙΑΣΤΗΜΑ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΓΙΑ ΙΑΣΤΗΜΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

42 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Α Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΙΑΣΤΗΜΑ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΓΙΑ ΙΑΣΤΗΜΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

43 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡ. 10 ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Α Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΙΑΣΤΗΜΑ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΓΙΑ ΙΑΣΤΗΜΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

44 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΑ ΕΦ ΟΣΟΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ,, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΕΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Α Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΙΑΣΤΗΜΑ 1 ΜΗΝΑ ΚΑΘΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

45 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Α Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΙΑΣΤΗΜΑ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΓΙΑ ΙΑΣΤΗΜΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

46 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ, ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Α Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΙΑΣΤΗΜΑ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΓΙΑ ΙΑΣΤΗΜΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

47 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Α Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΙΑΣΤΗΜΑ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΓΙΑ ΙΑΣΤΗΜΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

48 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΑ ΕΦ ΟΣΟΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ,, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Α Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΙΑΣΤΗΜΑ 1 ΜΗΝΑ ΚΑΘΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

49 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΑ ΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΟΡΘΑ ΟΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ή ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ Σ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΤΟΥ Ν. 2238/1994 ΑΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

50 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΑ ΕΦ ΟΣΟΝ ΙΑΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο

51 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Β.Σ. ή ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ ή ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ή ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ.Ο.Υ., ΕΛΤΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ κ.λπ λπ.. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ή ΑΡΧΕΣ

52 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ, ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ή ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ή ΑΠΑΝΩΝ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΌ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΦΜ/ΦΠΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΟΘΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ,, ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ κ.λπ λπ.

53 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΜΗ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

54 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Α Κ.Β.Σ. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ Ε3 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

55 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η Ή ΟΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΧΟΥΝ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΘΕΙ ΟΡΘΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΓΙΑ ΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΙ Η ΣΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΙΑΧ. ΠΕΡΙΟ Ο ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΧΟΝ ΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ. ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΣΤΟ Ε3 ΕΦ ΟΣΟΝ ΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

56 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΕΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΕ ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΡΧ. ή 294 ΕΥΡΩ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙ ΙΩΝ, Ε.Ι.Χ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

57 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡ Η ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 2238/94 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΦΑΝΗ ΥΣΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ.

58 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΙΑΣΤΗΜΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΦ ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΘ. ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ. ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΆ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΣΕ ΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

59 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΥΟ ΕΙ Η ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΙΑ ΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΙ Η ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΘΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΙΑΧ. ΠΕΡΙΟ Ο ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΧΟΝ ΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΣΤΟΥΣ ΕΣΟ ΩΝ-ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΩΝ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

60 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ ΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΡΧ. ή 881 ΕΥΡΩ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙ ΙΩΝ, Ε.Ι.Χ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

61 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛ. 1037/2005 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

62 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ή ΑΓΟΡΩΝ ή ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ή ΑΜΟΙΒΩΝ

63 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ Κ.Β.Σ. ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Κ.Β.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Φ.Π.Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

64 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΑΖΙ : ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΕΙΑ ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ, ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Κ.Β.Σ. κ.λπ λπ.

65 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦ ΟΣΟΝ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛ. 1037/2005 ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ή ΣΕ ΥΟ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ή 1/5 Παρ. 2 αρ. 24 Ν. 2523/1997 ΣΕ 18 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΣΕΙΣ Αν η συνολική οφειλή είναι µέχρι και ευρώ. ΣΕ 24 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΣΕΙΣ Αν η συνολική οφειλή είναι πάνω από ευρώ.

66 ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦ ΟΣΟΝ ΗΛΩΘΕΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ Ε ΕΙΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕΙΣΜΟΣ, ΠΥΡΚΑΪΑ ή ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 45 ΤΟΥ Ν. 3427/2005 ΧΡΟΝΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ

67 ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΙΩΣΕΙ ΕΊΤΕ ΛΟΓΩ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΙΑΤΆΞΕΙΣ ΠΕΡΑΊΩΣΗΣ ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ,, ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ

68 ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΑΦΥΛΑΞΗΣ Η ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν. 3296/2004 ( ( ) ΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΪΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΕΦ ΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΗΛΩΣΗ Φ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΕΦ ΟΣΟΝ ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΗΛΩΣΗ Φ.Ε.

69 ΧΡΗΣΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ - ΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΛΙΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.1/ / / / / / / / /

70 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 300 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ή ΑΓΟΡΩΝ - ΑΠΑΝΩΝ. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΞΙΑΣ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛ.1163/1994 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΤΑΝ ΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ.1300/1997

71 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΑΣ Για όσους δεν εντάσσονται ή δεν αποδέχονται την ΑΥΤΟΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ 5 ΕΤΗ ΗΤΑΝ 3 ΕΤΗ Γενικά για τους ελεύθερους επαγγελµατίες εν µεταφέρεται η ζηµιά για συµψηφισµό

72 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΝΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Εκδόθηκε λίστα µε τις δαπάνες που εκπίπτουν και δεν εκπίπτουν βασισµένη στη διοικητική και δικαστηριακή νοµολογία ΕΣΜΕΥΤΙΚΗ για τα ελεγκτικά όργανα. ΠΟΛ. 1005/ Επαναφορά της διάταξης του Ν. 3220/2004 που καταργήθηκε µε το Ν. 3259/2004. Μέσα σε 2 µήνες από τη δηµοσίευση του Νόµου στο Φ.Ε.Κ. µπορούσε οποιαδήποτε επιχείρηση ή επαγγελµατική οργάνωση µε αίτηση να ζητήσει την κρίση δαπάνης που δεν αναφέρεται στη λίστα από αρµόδια επιτροπή του Υ.Ο.Ο. Η λύση που θα δοθεί έπρεπε να κοινοποιηθεί µε νέα απόφαση του Υ.Ο.Ο. µέχρι την 30η Ιουνίου (Αναµένεται( σύντοµα )

73 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΝΩΝ ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΒΙΣΜΟ ΤΟΥ Ε.Ι.Χ. ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2005 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2006 Μέχρι κ.ε. 60% Μέχρι κ.ε. Άνω των κ.ε. 25% Άνω των κ.ε.

74 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ευρώ ανά εργαζόµενο Ισχύει για ασφάλιστρα που καταβάλλονται για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την και µετά.

75 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΝΩΝ ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης από τα καθαρά κέρδη, επιπλέον ποσοστού 50% των δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας. Εφ όσον οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν το Μ/Ο των αντιστοίχων δαπανών των προηγουµένων δύο διαχειριστικών περιόδων και η πραγµατοποίησή τους πιστοποιείται µε βεβαίωση η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ενδεχόµενη ζηµιά που προκύπτει µετά την αφαίρεση των ανωτέρω δαπανών µεταφέρεται για συµψηφισµό στις επόµενες χρήσεις.

76 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΝΩΝ ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ απάνες Χρήσης 2003 απάνες Χρήσης 2004 Μ/Ο απανών απάνες Χρήσης 2005 Επιπλέον Έκπτωση Ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από µέχρι

77 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (OFF( SHORE) Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κτηθέντων από εξωχώριες εταιρείες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων Παρ. 7 άρθρου 5 Ν. 3091/2002 Περ.. στ παρ. 1 άρθρου 31 Ν. 2238/1994 Εξωχώρια εταιρεία (off( shore) είναι αυτή που έχει έδρα σε αλλοδαπή χώρα και µε βάση τη νοµοθεσία αυτής δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες απολαµβάνοντας ιδιαίτερης και ευνοϊκής φορολογικής µεταχείρισης.

78 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (OFF( SHORE) Οι αποσβέσεις αυτών βαρύνουν τα αποτελέσµατα χρήσεως. Τα αποκτηθέντα από εξωχώριες εταιρείες πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται κανονικά στα βιβλία της επιχείρησης. Αλλά αναµορφώνονται στη ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ α/α α/α κριτηρίου κανόνα 2 3 4 5 6 7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Πρόκειται για επιτηδευµατίες εκδότες πλαστών ή εικονικών ή νοθευµένων φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καραϊσκάκη 2-Γαλάτσι ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΦΑ ΑΕ. Βιομηχανία Ειδών Οικιακής καταναλώσεως Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 - ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 099999999

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2006 & 2007 σε φορολογικά θέµατα: - Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κωδικοποίηση π.δ/το 186/1992 Άρθρο 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντα υπόψη: 1. Τι διατάξει του άρθρου 9 του ν. 1989/1991 «Διαρρυθμίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Abstract ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΙΙΑΝΩΝ 64 ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ.

Abstract ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΙΙΑΝΩΝ 64 ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), 265-282 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΙΙΑΝΩΝ 64 ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. Περίληψη Φορολογικός έλεγχος ε ίναι το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π..

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 11891/B0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1039/13.2.2012 Ανακαθορισµός της καθ ύλην αρµοδιότητας µεταξύ των.ο.υ. και.ε.κ., σε θέµατα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και µεταφορά των εκκρεµών υποθέσεών τους στις.ο.υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα