ΑΡΙΘΜ. 414/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜ. 414/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 414/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 α Οκτωβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00, µε την εξής σύνθεση: Προεδρεύων: Αριστοµένης Κοµισόπουλος Μέλη: Φαίδων Στράτος, Βασίλειος Πατσουράτης, λόγω κωλύµατος του τακτικού µέλους Ιωάννη Σαµέλη, ηµήτριος Γιαννέλης, και Ελίζα Αλεξανδρίδου Γραµµατέας: Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου Θέµα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από (αριθ. ηµ. πρωτ. 4208) προηγούµενης γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 4β ν.703/77, της προσυµφωνηθείσας απόκτησης από την εταιρεία ΕLMEC SPORT A.B.E.T.E. (α) του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ µε δ.τ. «LAPIN HOUSE ΑΒΕΕ» και των θυγατρικών αυτής εταιρειών, και (β) των συµµετοχών των Σταύρου και Ακίνδυνου Παπαϊωάννου σε άλλες, πλην του Οµίλου LAPIN HOUSE, επιχειρήσεις. Στην αρχή της συζήτησης, λόγω δικαιολογηµένου κωλύµατος της Γενικής Εισηγήτριας Σοφίας Καµπερίδου, το λόγο έλαβε η Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου, Προϊσταµένη του Β Τµήµατος της Α ιεύθυνσης Εφαρµογής της Γενικής ιεύθυνσης Εφαρµογής (εφεξής Γ..Α.), η οποία ανέπτυξε συνοπτικά τη µε αριθ. πρωτ. 6552/ γραπτή εισήγηση της Υπηρεσίας και πρότεινε, µε βάση όσα αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση, τη µη απαγόρευση της από γνωστοποιηθείσας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β του ως άνω νόµου, συγκέντρωσης επιχειρήσεων που θα λάβει χώρα βάσει του από προσυµφώνου. Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισµού - Τµήµα Α διασκέφθηκε και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου της κρινόµενης υπόθεσης και την Εισήγηση της Γ..Α., ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Ι. Την (αριθ. ηµ. πρωτ. [ ]) η εταιρεία ΕLMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία ελέγχεται από την 1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισµού Λειτουργίας και ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ 1890/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηµατικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν µε ενδεικτικά ποσά και αριθµούς ή µε γενικές περιγραφές (εντός [ ]). 1

2 εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε. (Κ.Α.Ε.), του Οµίλου FOLLI-FOLLIE, γνωστοποίησε στην Υπηρεσία µας, κατά το άρθρο 4β ν.703/77, ως ισχύει, την προσυµφωνηθείσα απόκτηση, σε δύο φάσεις, του ελέγχου των εταιρειών που σήµερα ελέγχουν οι Σταύρος και Ακίνδυνος Παπαϊωάννου (εφεξής Πωλητές Α και Β αντίστοιχα) και ειδικότερα: Σε Α Φάση: του 100% του µετοχικού κεφαλαίου - και συνεπώς και του ελέγχου - της εταιρείας ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ µε τον διακριτικό τίτλο (δ.τ.) LAPIN HOUSE ΑΒΕΕ (εφεξής LAPIN ή η Εξαγοραζόµενη), και µέσω αυτής και των (άµεσα και έµµεσα) θυγατρικών της εταιρειών: ΡΑΣΕΛ ΡΙΤΕΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΕ, ΛΑΜΠΡΑΝΤΟΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε., ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Νέα Σµύρνη) και ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Θεσ/νίκη). Σε Β Φάση: των µετοχών που κάθε ένας των Πωλητών Α και Β (Στ. και Ακ. Παπαϊωάννου) θα κατέχει στις ανώνυµες εταιρείες που θα προκύψουν από τον µετασχηµατισµό των προσωπικών εταιρειών τους. Η γνωστοποιηθείσα πράξη (Α και Β Φάση) θα λάβει χώρα δυνάµει του από Προσυµφώνου Μεταβίβασης Μετοχών που συνήφθη µεταξύ αφενός της Εξαγοράζουσας ELMEC SPORT και της µητρικής αυτής εταιρείας ΚΑΕ, αφετέρου των προαναφεροµένων Πωλητών Α και Β καθώς και των: [ ] (Πωλητής Γ), [ ] (Πωλητής ), [ ] (Πωλητής Ε) και [ ] (Πωλητής ΣΤ) και εκ τρίτου της Εξαγοραζοµένης LAPIN. Ειδικότερα, στο ανωτέρω Προσύµφωνο προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: Οι Πωλητές Α και Β δεσµεύονται να πωλήσουν και µεταβιβάσουν στην ELMEC SPORT [ ]µετοχές της LAPIN οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 100% του µ.κ. και τον αποκλειστικό έλεγχο της LAPIN και, δι αυτής, των ανωτέρω τεσσάρων θυγατρικών της, Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, οι ανωτέρω Πωλητές δεσµεύονται να πωλήσουν και µεταβιβάσουν στην LAPIN: i) τις µετοχές που κάθε ένας εξ αυτών θα κατέχει στις ανώνυµες εταιρείες, που θα προκύψουν από τον µετασχηµατισµό των προσωπικών εταιρειών τους. Ειδικότερα, στα πλαίσια του εν εξελίξει µετασχηµατισµού του οµίλου LAPIN: η (υπό σύσταση) MOTORBIKE JEANS ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε. θα απορροφήσει τις α) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Αθήνα), β) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και γ) ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ KIDALOON Ε.Ε». Οι εταιρείες ΜΠΡΕΤΟΝ ΕΠΕ και ΣΕΤΤΕΡ ΠΑΙ ΙΚΑ ΕΙ Η ΕΠΕ θα µετασχηµατιστούν σε ανώνυµες εταιρείες. 2

3 Η εταιρεία FRATTINA Α.Ε.Ε. ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ θα απορροφήσει την ΒΑΣ. ΚΟΥΡΣΟΥΜΗΣ ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε. (Αθήνα). ii) τις µετοχές και τα εταιρικά µερίδια που κάθε ένας εξ αυτών κατέχει στις θυγατρικές της LAPIN, ήτοι τις α) ΡΑΣΕΛ ΡΙΤΕΙΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. και β) ΛΑΜΠΡΑΝΤΟΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ, γ) ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Αθήνα), και δ) ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Θεσ/νίκη), iii) ποσοστό 50% της εταιρείας ΜΠΙΓΚΛ ΕΠΕ (έδρα: Βουλγαρία), και 100% της εταιρείας SPANIEL (έδρα: Αλβανία), αφού οι Πωλητές Α και Β αποκτήσουν αυτά, καθώς και iv) τις µετοχές που έκαστος των Πωλητών κατέχει στις εταιρείες α) MOTORBIKE JEANS ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε., β) ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.& Ε.Ε. ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ-ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ-ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ, γ) ΕΜΠΟΛΗ OUTLET Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, δ) ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - Β. ΚΟΥΡΣΟΥΜΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ και ε) FRATTINA Α.Ε.Ε. ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ (εφεξής οι Συµµετοχές ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ). Κατά την ολοκλήρωση της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής, ήτοι της οριστικής µεταβίβασης της κυριότητας των µετοχών LAPIN από τους Πωλητές Α και Β προς τον Αγοραστή, το σχετικό τίµηµα κατά το µέρος που αναλογεί στους Πωλητές Α και Β, θα καταβάλει ο Αγοραστής επ ονόµατι και για λογαριασµό των ανωτέρω Πωλητών σε ανώνυµη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών της επιλογής αυτών για την αγορά από αυτούς [ ]και [ ]µετοχών αντίστοιχα της ELMEC SPORT, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό [ ]% του µ.κ. αυτής. Το συνολικό τίµηµα για τη µεταβίβαση των συµµετοχών Παπαϊωάννου θα καταβληθεί τοις µετρητοίς στους Πωλητές Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί µεταξύ άλλων υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: χορήγηση εγκρίσεως της Επιτροπής Ανταγωνισµού, άνευ όρων ή µε όρους που θα αποδέχεται η αγοράστρια, και Ολοκλήρωση του συµφωνηθέντος µετασχηµατισµού των εταιρειών στις οποίες συµµετέχουν οι Πωλητές Α και Β, εµπρόθεσµα, ώστε κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης να έχουν ήδη συσταθεί οι ανώνυµες εταιρείες, Οι Πωλητές δηλώνουν ότι για όσες συµβάσεις έχει συνάψει η LAPIN και/ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της και τις ανώνυµες και προσωπικές εταιρείες συµφερόντων των Πωλητών, δεσµεύονται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουν την έγγραφη συναίνεση των αντισυµβαλλοµένων εταιρειών για την απρόσκοπτη και αζήµια συνέχιση των συµβάσεων αυτών υπό τους όρους που ισχύουν σήµερα. 3

4 Ο Πωλητής Α είναι δικαιούχος των σηµάτων MARIVI, SPINACH, SPRINGER SPANIEL, SPANIEL, TOAST, KIDALLOON, DEI CAVALIERI για καλλυντικά προϊόντα, παιδικά καρότσια κλπ. τα οποία ήδη έχει µεταβιβάσει στην LAPIN. Κατά την ηµεροµηνία της οριστικής µεταβίβασης της κυριότητας των Συµµετοχών Παπαϊωάννου στη LAPIN (ολοκλήρωση Β Σταδίου της συµφωνίας), οι Πωλητές και τα λοιπά µέλη του.σ. της LAPIN, των θυγατρικών της και των λοιπών εταιρειών συµφερόντων των Πωλητών, οι οποίες θα µετασχηµατιστούν κατά τα ανωτέρω συµφωνηθέντα, θα υποβάλλουν σε αυτόκλητες γενικές συνελεύσεις των οικείων εταιρειών τις παραιτήσεις τους, προκειµένου να αντικατασταθούν από νέα µέλη που θα υποδείξει ο Αγοραστής. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής υποδείξει ως µέλη του Σ της LAPIN ή και των θυγατρικών αυτής εταιρειών, τους Πωλητές ή µέλη των οικογενειών τους, τα πρόσωπα αυτά δεν θα έχουν εκπροσωπευτική εξουσία ούτε θα είναι νόµιµοι εκπρόσωποι της LAPIN και των θυγατρικών της. Ωστόσο, εφόσον ζητηθεί από τον Αγοραστή, θα υποχρεούνται να συµµετέχουν ενεργώς στις οικείες εταιρικές υποθέσεις υπό την ιδιότητα που θα συµφωνηθεί µεταξύ του Αγοραστή και των προσώπων αυτών. Συνεπώς, βάσει των προαναφερθέντων, µετά την ολοκλήρωση και των δύο (Α και Β ) φάσεων της υπό κρίση συναλλαγής, η ELMEC SPORT θα ελέγχει κατά 100% την LAPIN, καθώς και: i) κατά 100% τις θυγατρικές της LAPIN εταιρείες, ΡΑΣΕΛ ΡΙΤΕΙΛ ΑΕΕ, ΛΑΜΠΡΑΝΤΟΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε. µε δ.τ. «LABRADOR A.E.», ΣΤ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Νέα Σµύρνη) και ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Θεσσαλονίκη), ii) κατά 100% την εταιρεία MOTORBIKE JEANS ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε., iii) κατά 100% τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΠΑΠΑÏΩΑΝΝΟΥ Α.Β.&Ε.Ε. ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ (Πειραιάς) και ΕΜΠΟΛΗ OUTLET Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, iv) κατά 50% τις εταιρείες ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - Β. ΚΟΥΡΣΟΥΜΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ µε δ.τ. «FRATTINA A.E.», (Νέα Ιωνία) και FRATTINA Α.Ε.Ε. ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ» µε δ.τ. «FRATTINA A.E.» (Ν. Ψυχικό), v) κατά 85% την ανώνυµη εταιρεία που θα προκύψει από τον µετασχηµατισµό της εταιρείας ΜΠΡΕΤΟΝ ΕΠΕ, vi) κατά 51% την ανώνυµη εταιρεία που θα προκύψει από τον µετασχηµατισµό της εταιρείας ΣΕΤΤΕΡ ΠΑΙ ΙΚΑ ΕΙ Η Ε.Π.Ε. Επίσης, οι Σταύρος και Ακίνδυνος Παπαϊωάννου (Πωλητές Α και Β) θα είναι µέτοχοι κατά 16,03% της Εξαγοράζουσας, ELMEC SPORT. Κατά δήλωση της γνωστοποιούσας, η κρινόµενη πράξη δεν γνωστοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι δεν είναι κοινοτικών διαστάσεων, ούτε έχει γνωστοποιηθεί σε άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. ιερευνάται όµως από τη γνωστοποιούσα κατά πόσο υπάρχει 4

5 υποχρέωση γνωστοποίησής της στην αρχή ανταγωνισµού της Βουλγαρίας, µετά την πραγµατοποίησή της. Η ELMEC SPORT δηµοσίευσε την κρινόµενη πράξη στην οικονοµική εφηµερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ της , την σελίδα του σχετικού φύλλου της οποίας προσκόµισε την (αριθ. ηµ. πρωτ. [ ]) κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4β παρ.6 ν.703/77 και στην µε αριθ. 305/V/2006 Απόφαση Ε.Α. (ΦΕΚ Β 805/ ), ενώ τη γνωστοποίηση συνοδεύει το προβλεπόµενο από το άρθρο 31 παρ.1 ν.703/77, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 περίπτ. 9 ν.3373/2005, παράβολο αξίας Ευρώ (Βλ. διπλότυπο είσπραξης ΟΥ µε α/α: 5130, ηµ/νία έκδοσης: 25/6/2008, σειρά ΣT ). Τέλος, οι γνωστοποιούσες υπέβαλαν επικουρικά και αίτηµα η γνωστοποιούµενη πράξη να αντιµετωπισθεί ως αίτηση για τη χορήγηση απαλλαγής (εξαίρεσης), βάσει του άρθρου 1 παρ. 3, ή αρνητικής πιστοποίησης, βάσει του άρθρου 11 ν.703/77, σε περίπτωση που η Επιτροπή Ανταγωνισµού διαπιστώσει ότι δεν συνιστά συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 ή ότι δεν εµπίπτει στο άρθρο 4β του ανωτέρω νόµου. ΙΙ. ΤΑ ΜΕΡΗ 1. ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε δ.τ «ELMEC SPORT ΑΕ.» (Η Εξαγοράζουσα) 1.1. Έδρα και Αντικείµενο Εργασιών Η ELMEC SPORT ιδρύθηκε το 1981, εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής και έχει ως κύρια δραστηριότητα τη χονδρική και λιανική διάθεση επώνυµων ενδυµάτων, υποδηµάτων και συναφών αξεσουάρ, οργάνων γυµναστικής, µοτοσικλετών και συναφών αξεσουάρ, ωρολογίων και παροχή υπηρεσιών µηχανογράφησης Μετοχική Σύνθεση Η ELMEC SPORT είναι εισηγµένη στο Χ.Α.Α. και ελέγχεται σε ποσοστό 94,86 % από την ΚΑΕ Α.Ε. (του Οµίλου Folli-Follie) ενώ το υπόλοιπο 5,14% είναι διεσπαρµένο στο ευρύ κοινό Συµβάσεις διανοµής και αντιπροσώπευσης Η ELMEC SPORT, µέσω συµβάσεων διανοµής που έχει συνάψει µε οίκους του εξωτερικού έχει αναλάβει την αντιπροσώπευση και διανοµή επώνυµων οίκων ένδυσης και υπόδησης, µηχανών, οργάνων γυµναστικής και άλλων ειδών. Ειδικότερα: υνάµει συµβάσεων που υπεγράφησαν το 2006 και το 2007 µε την εταιρεία CONVERSE INC., διαθέτει το δικαίωµα παραγωγής και διανοµής προϊόντων ένδυσης και υπόδησης µε το σήµα «Converse» στην Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουµανία. Η εταιρεία διαθέτει συµβάσεις αποκλειστικής διανοµής ενδυµάτων-υποδηµάτων µε τις εταιρείες: HARLEY-DAVIDSON, WOMEN S SECRET, GAS JEANS, DOCKERS, LEVI S (παιδικά), HELLY HANSEN, PATRIZIA PEPE, και PIRELLI. 5

6 Επίσης, βάσει σύµβασης που έχει συνάψει µε τη HARLEY-DAVIDSON της έχει χορηγηθεί το αποκλειστικό δικαίωµα διανοµής µηχανών και συναφών αξεσουάρ και ανταλλακτικών. Επιπρόσθετα διαθέτει σύµβαση διανοµής οργάνων γυµναστικής µε την TECHNOGYM S.p.A. Τέλος, µέχρι το 2007 ήταν αποκλειστικός διανοµέας για την Ελλάδα και την Κύπρο της αµερικανικής εταιρείας αθλητικών ειδών NIKE. Στις [ ] υπέγραψε την σύµβαση [ ] µε την οποία της δίνεται το δικαίωµα να λειτουργεί τα υφιστάµενα καταστήµατα λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών NIKE. Επίσης, µέχρι το [ ] ισχύει σύµβαση αποκλειστικής διανοµής των προϊόντων NIKE για τη Ρουµανία και Βουλγαρία. Επιπλέον, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ιστοσελίδα της ELMEC SPORT, το 2007 η εταιρεία σύναψε συµφωνία µε την εταιρεία Coach Inc. (έδρα: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ) για την αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση στην Ελλάδα των οµώνυµων γυναικείων τσαντών, υποδηµάτων και αξεσουάρ. Στον τοµέα της λιανικής πώλησης η εταιρεία δραστηριοποιείται µέσω καταστηµάτων λιανικής πώλησης και πολυκαταστηµάτων. Έχει αναπτύξει δίκτυο «mono-brand» και «multibrand» καταστηµάτων πώλησης επώνυµων casual ενδυµάτων και υποδηµάτων, ενώ διαθέτει αλυσίδα «exclusive sports» που φέρουν το σήµα Nike, όπου διαθέτει υποδήµατα, ενδύµατα και αξεσουάρ Nike. Συνολικά, διαθέτει 73 καταστήµατα εκ των οποία [ ] εµπορεύονται τα είδη NIKE, [ ] εµπορεύονται παιδικά είδη ένδυσης και υπόδησης, [ ] εµπορεύονται µοτοσικλέτες και σχετικά προϊόντα, ενώ τα υπόλοιπα εµπορεύονται είδη ρουχισµού (σπορ, γυναικεία, κ.ο.κ.). Στον τοµέα των πολυκαταστηµάτων, λειτουργεί δύο εκπτωτικά πολυκαταστήµατα τα «FACTORY OUTLET» στην οδό Πειραιώς και στο Εµπορικό Πάρκο του Αεροδροµίου Αθηνών και από κοινού µε οµάδα άλλων επιχειρηµατιών έχει αναλάβει την εκµετάλλευση του πολυκαταστήµατος «ΑΤΤΙΚΑ» που λειτουργεί εντός του Μεγάρου του Μετοχικού Ταµείου Στρατού στην οδό Πανεπιστηµίου, στην Αθήνα Θυγατρικές και λοιπές Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις Σύµφωνα µε τα προσκοµισθέντα στοιχεία, η ELMEC SPORT ελέγχει (άµεσα ή/και έµµεσα): Κατά 100% την εταιρεία FACTORY OUTLET Α.Ε.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της τριώροφο ακίνητο επί της οδού Πειραιώς 76 όπου και λειτουργεί το εκπτωτικό πολυκατάστηµα «Factory Outlet». Κατά 100% την εταιρεία FACTORY OUTLET AIRPORT Α.Ε.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, η οποία διαχειρίζεται εκπτωτικό πολυκατάστηµα στο Εµπορικό Πάρκο του Αεροδροµίου Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Κατά 100% την εταιρεία ELMEC ROMANIA Srl, που εδρεύει στη Ρουµανία και δραστηριοποιείται στην λιανική πώληση ενδυµάτων και υποδηµάτων και στη διανοµή των 6

7 συλλογών των οίκων Dockers, Miss Sixty, Energie, Calvin Klein, Camper, Killah, Marlboro Classics, Ralph Lauren Polo, Nike και Converse. Κατά 100% την εταιρεία ELMEC SPORT BULGARIA EOOD που εδρεύει στη Βουλγαρία και έχει ως κύρια δραστηριότητα τη χονδρική πώληση υποδηµάτων, ενδυµάτων και αξεσουάρ των οίκων Nike, Converse, Dockers, Women s Secret, καθώς επίσης και την ανάπτυξη στη Βουλγαρία αλυσίδας καταστηµάτων exclusive sports, που διαθέτει αποκλειστικά τα είδη Nike. Με ποσοστό 50,00% την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΡΟΝΟΣΠΟΡΤ (Chronosport ΑΕ) µε κύρια δραστηριότητα τη χονδρική πώληση της συλλογής ωρολογίων της Nike. Κατά 100% την εταιρεία ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. η οποία εδρεύει στην Πάτρα και λειτουργεί στην έδρα της ένα κατάστηµα της αλυσίδας exclusive sports, που διαθέτει αποκλειστικά είδη Nike. Κατά 100% την εταιρεία LOGISTICS EXPRESS Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ µε κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών logistics, Με ποσοστό 49,97% την εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. η οποία έχει ως αντικείµενο εργασιών τη διαχείριση και εκµετάλλευση εµπορικών πολυκαταστηµάτων και είναι ο φορέας υλοποίησης του «Attica, the department store», πολυκαταστήµατος εντός του Μεγάρου του Μετοχικού Ταµείου Στρατού στην οδό Πανεπιστηµίου. Με ποσοστό 99,89% την εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία είναι αδρανής, πλην όµως διαθέτει ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριµένα στο οικοδοµικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Πατησίων, Βερανζέρου, ώρου και Σατωβριάνδου όπου στεγαζόταν παλαιότερα το «ΜΙΝΙΟΝ». Οι επιχειρήσεις που ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από την ELMEC SPORT, καθώς και ο κύκλος εργασιών αυτών το 2007, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Ποσοστό συµµετοχής κύκλος Εταιρεία Έδρα άµεσα έµµεσα σύνολο εργασιών αγορά Factory Outlet ΑΕΕ Ελλάδα 100,00% 100,00% ένδυση - υπόδηση Factory Outlet Airport ΑΕΕ Ελλάδα 99,00% 1,00% 100,00% ένδυση - υπόδηση Elmec Romania Srl Ρουµανία 100,00% 100,00% ένδυση - υπόδηση Elmec Sport Bulgaria EOOD Βουλγαρία 100,00% 100,00% ένδυση - υπόδηση Chronosport ΑΕ Ελλάδα 50,00% 50,00% ωρολόγια Μουστάκης ΑΕΕ Ελλάδα 100,00% 100,00% ένδυση - υπόδηση Logistics Express AE Ελλάδα 99,99% 0,01% 100,00% υπηρεσίες logistics Αττικά Πολυκαταστήµατα ΑΕ Ελλάδα 25,00% 24,97% 49,97% ένδυση - υπόδηση Ηπειρωτική ΑΕΚΕ Ελλάδα 99,89% 99,89% 0 αδρανής North Landmark Ελλάδα 35% 35% 0 αδρανής 1.5. Η µητρική εταιρεία ΚΑΕ Α.Ε. Η Κ.Α.Ε. ιδρύθηκε την µε το Π.. 86/1979 κατ εξουσιοδότηση του ν.827/1978 από το Ελληνικό ηµόσιο, επ ονόµατι του οποίου εκδόθηκε ένας ονοµαστικός και αναπαλλοτρίωτος τίτλος. Σήµερα αποτελεί τη µεγαλύτερη εισηγµένη στο X.A.A. εταιρεία λιανικού εµπορίου και κατέχει το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης των 7

8 καταστηµάτων αφορολογήτων ειδών που υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν στην Ελλάδα. Από το 2006 ελέγχεται από την εταιρεία FOLLI-FOLLIE, η οποία διαθέτει ποσοστό συµµετοχής 52,29% στο µετοχικό κεφάλαιό της. Η εταιρεία έχει έδρα στο ήµο Αγίου Στεφάνου, διάρκεια µέχρι το 2079 και δραστηριοποιείται προεχόντως (καθώς και η θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.) στον κλάδο του ταξιδιωτικού λιανικού εµπορίου. Ειδικότερα, βασική δραστηριότητά της είναι η λιανική πώληση αφορολογήτων και φορολογηµένων ειδών (αρωµάτων, καλλυντικών, αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού, πετρελαιοειδών προϊόντων, ειδών ένδυσης, ειδών πολυτελείας, τυποποιηµένων και άλλων εµπορευµάτων) σε αναχωρούντες επιβάτες από καταστήµατα που λειτουργούν εντός τελωνειακά ελεγχόµενων χώρων (χώροι αναχωρήσεων) σε αεροδρόµια, λιµάνια και χερσαίους µεθοριακούς σταθµούς. Περαιτέρω, η Κ.Α.Ε. δύναται, βάσει του καταστατικού της, να εµπορεύεται φορολογηµένα είδη και στους κοινά προσβάσιµους χώρους ταξιδιού. Επίσης, δραστηριοποιείται δευτερευόντως στη χονδρική πώληση φορολογηµένων και αφορολογήτων ειδών σε πρόσωπα (πλοία και αεροσκάφη που εκτελούν διεθνή δροµολόγια, ξένες πρεσβείες, ένοπλες δυνάµεις, κλπ.) σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, δικαιούµενα ατέλειας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η ΚΑΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο 91 καταστηµάτων σε 44 σηµεία πώλησης: σε 21 αεροδρόµια, σε 11 λιµένες και 12 µεθοριακούς σταθµούς. Η δε θυγατρική της εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. έχει αναπτύξει δίκτυο 12 καταστηµάτων, ήτοι: 8 καταστήµατα σε αεροδρόµια, 2 σε λιµάνια, 1 κατάστηµα Προσωπικού σε αεροδρόµιο και 1 κατάστηµα στην Πλαζ Γλυφάδας. Επίσης, συνεργάζεται µε την εταιρεία HELLENIC SEAWAYS A.E. για τη λειτουργία 9 καταστηµάτων φορολογηµένων εµπορευµάτων και ειδών «Travel Shops» σε ισάριθµα επιβατηγά πλοία που εκτελούν δροµολόγια στις Κυκλάδες, γεγονός που ενισχύει σε σηµαντικό βαθµό τις δραστηριότητες της εταιρείας ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες. Τέλος, έχει συνάψει συµφωνίες συνεργασίας (αποκλειστικής διανοµής) µε τις εταιρείες PHILIP MORRIS WORLD TRADE και ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ για τη διανοµή και προώθηση στην Ελλάδα αφορολόγητων τσιγάρων που εµπορεύονται οι ως άνω εταιρείες, σε εφοδιαστές πλοίων, καταστήµατα διπλωµατικών και στρατιωτικών αποστολών και πάσης φύσεως πλοία. Η Κ.Α.Ε. προµηθεύεται τα προϊόντα που διακινεί είτε απευθείας από τους παραγωγούς οίκους είτε από θυγατρικές τους εταιρείες. Εµπορεύεται δε ένα ευρύ φάσµα (µείγµα) προϊόντων, το οποίο µεταβάλλεται ανάλογα µε τις τάσεις της αγοράς, τις προτιµήσεις του καταναλωτικού κοινού, τους τυχόν εκάστοτε νοµικούς περιορισµούς, καθώς και τα διαθέσιµα περιθώρια κέρδους. Τέλος, έχει συνάψει συµφωνίες συνεργασίας µε τις (α) «Notos Com Συµµετοχές Α.Β.Ε.Ε.» βάσει των οποίων προµηθεύεται και πωλεί επώνυµα είδη ένδυσης που αντιπροσωπεύει αυτή (όπως Trussardi, Gant, Lacoste κ.αλ.) και (β) ΓΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. η οποία αντιπροσωπεύει την εταιρεία Burberrys. 8

9 1.6. Ο Όµιλος FOLLI-FOLLIE Η εταιρεία FOLLI-FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. Κοσµηµάτων - Ωρολογίων - Ενδυµάτων - Υποδηµάτων - Αξεσουάρ µε δ.τ. «FOLLI-FOLLIE», ιδρύθηκε το 1986, έχει έδρα στο 23 ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας, είναι εισηγµένη στο Χ.Α.Α. και δραστηριοποιείται, µέσω και εταιρειών του οµίλου της κυρίως στον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας και ειδικότερα στην κατασκευή κοσµηµάτων και ωρολογίων από πολύτιµα και ηµιπολύτιµα µέταλλα και λίθους και στην εµπορία κοσµηµάτων και συναφών προϊόντων (όπως στυλό, αναπτήρες, κλειδοθήκες, κορνίζες), δερµάτινων ειδών (τσάντες, πορτοφόλια και ζώνες) και αρωµάτων µε το σήµα FOLLI-FOLLIE. Ελέγχων µέτοχος της FOLLI-FOLLIE είναι ο ηµήτριος Κουτσολιούτσος, ο οποίος την συµµετείχε στο µ.κ. αυτής µε ποσοστό 42,5% ενώ οι υπόλοιπες µετοχές της εταιρείας είναι διεσπαρµένες στο ευρύ επενδυτικό κοινό. 2. ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ µε δ.τ. LAPIN HOUSE ΑΒΕΕ (Η Εξαγοραζόµενη) 2.1. Έδρα και Αντικείµενο Εργασιών Η LAPIN δραστηριοποιείται στον κλάδο παιδικής ένδυσης και υπόδησης και ειδών βρεφανάπτυξης. Ειδικότερα δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία παιδικών ενδυµάτων που φέρουν το εµπορικό σήµα LAPIN HOUSE, καθώς επίσης και στην εισαγωγή και εµπορία επωνύµων παιδικών ενδυµάτων (µεταξύ άλλων Burberry, D & G, Diesel, TRUSSARDI, POLO, ESCADA, KEDS, KENZO, KICKERS, MFG, PINK PANTHER, POLO, PRADA, QUICKSILVER-ROXY, TIMBERLAND, Z-BRAND), υποδηµάτων και ειδών βρεφανάπτυξης. Το κύριο µέρος της παραγωγής της γίνεται (φασόν) σε εγκαταστάσεις άλλων επιχειρήσεων, ενώ οι εισαγωγές πραγµατοποιούνται κυρίως από Ευρωπαϊκές χώρες Μετοχική Σύνθεση Η εταιρεία LAPIN ελέγχεται σήµερα από τον Σταύρο Παπαϊωάννου, ο οποίος το [ ]% του µ.κ. της ενώ το υπόλοιπο [ ]% κατέχει ο Ακίνδυνος Παπαϊωάννου Θυγατρικές και λοιπές Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις Σύµφωνα µε τα προσκοµισθέντα στοιχεία, οι θυγατρικές της LAPIN καθώς και η συµµετοχή των Πωλητών Α και Β σε αυτές είναι οι ακόλουθες: 1. ΡΑΣΕΛ ΡΙΤΕΙΛ Α.Ε.Ε., στο µ.κ. της οποίας η LAPIN µετέχει µε [ ]% και ο Στ. Παπαϊωάννου (Πωλητής Α) µε [ ]% του µ.κ. 2. ΛΑΜΠΡΑΝΤΟΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε. µε δ.τ. «LABRADOR A.E.», στην οποία η ΡΑΣΕΛ ΡΙΤΕΙΛ Α.Ε. συµµετέχει µε [ ]%, ο Στ. Παπαϊωάννου (Πωλητής Α) [ ]% και ο Α. Παπαϊωάννου (Πωλητής Β) [ ]%. 3. ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Νέα Σµύρνη), στην οποία η ΡΑΣΕΛ ΡΙΤΕΙΛ ΑΕ συµµετέχει µε [ ]% και ο Πωλητής Α µε [ ]%. 9

10 4. ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Θεσ/νίκη) στην οποία συµµετέχει η ΡΑΣΕΛ ΡΙΤΕΙΛ ΑΕ µε [ ]% και ο Πωλητής Α µε [ ]%. Επίσης, οι Πωλητές και οι θυγατρικές της LAPIN συµµετέχουν στις παρακάτω επιχειρήσεις, τις οποίες ελέγχουν (άµεσα ή/και έµµεσα, αποκλειστικά ή από κοινού µε τρίτους) 1. ΕΜΠΟΛΗ OUTLET AE, η οποία ελέγχεται από τον Πωλητή Α (µε [ ]%) ενώ οι Πωλητές Γ και Ε κατέχουν έκαστος ποσοστά [ ]% του µ.κ. της. 2. MOTORBIKE JEANS ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ AE, την οποία ελέγχουν από κοινού οι Πωλητές Α και ([ ]). 3. ΑΦΟΙ ΠΑΠΑÏΩΑΝΝΟΥ Α.Β.&Ε.Ε. ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ( ήµος Πειραιώς), την οποία ελέγχουν από κοινού οι Πωλητές Α και Β ([ ]). 4. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Αθήνα) στην οποία ο Πωλητής Α (οµόρρυθµος εταίρος) κατέχει ποσοστό [ ]% και ο Πωλητής Β [ ]%. 5. ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ KIDALOON Ε.Ε» (Αθήνα) στην οποία ο Πωλητής Α (οµόρρυθµος εταίρος) κατέχει [ ]% και ο Πωλητής Β [ ]%. 6. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., την οποία ελέγχει ([ ]%) ο Πωλητής A. 7. ΜΠΡΕΤΟΝ Ε.Π.Ε., στην οποία µετέχουν ο Πωλητής µε [ ]%, ο Πωλητής ΣΤ µε [ ]% και ο Κων/νος Αναστασάκης µε [ ]%. 8. ΣΕΤΤΕΡ ΠΑΙ ΙΚΑ ΕΙ Η Ε.Π.Ε., στην οποία µετέχουν ο Πωλητής Α µε [ ]%, ο Ανδρέας Παπαδάκης µε [ ]%, η Ευανθία Παπαδάκη µε [ ]%. 9. ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - Β. ΚΟΥΡΣΟΥΜΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ µε δ.τ. «Frattina A.E.» (Νέα Ιωνία) την οποία ελέγχουν από κοινού ([ ]) ο Πωλητής Α και ο Βασίλειος Κουρσούµης. 10. FRATTINA Α.Ε.Ε. ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ µε δ.τ. «Frattina A.E.» (Νέο Ψυχικό) την οποία ελέγχουν από κοινού ([ ]) ο Πωλητής Α και ο Βασ. Κουρσούµης. 11. ΒΑΣ. ΚΟΥΡΣΟΥΜΗΣ ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε. (Αθήνα), την οποία ελέγχουν από κοινού ([ ]) ο Πωλητής Α και ο Βασ. Κουρσούµης. Τέλος, LAPIN HOUSE και ο όµιλος FOLLI-FOLLIE (µέσω της αλλοδαπής θυγατρικής του εταιρείας Folli Follie Hong Kong Ltd) έχουν ήδη ιδρύσει την κοινή θυγατρική επιχείρηση LAP FOL HONG KONG LIMITED, µε έδρα το Ηong Kong, στην οποία συµµετέχουν µε ποσοστό [ ] Συµβάσεις διανοµής και αντιπροσώπευσης Η LAPIN καθώς και οι εταιρείες Συµµετοχών Παπαϊωάννου, µέσω συµβάσεων που έχουν συνάψει µε οίκους του εξωτερικού έχουν αναλάβει την αντιπροσώπευση και διανοµή επώνυµων οίκων παιδικής ένδυσης και υπόδησης. Ειδικότερα η LAPIN έχει συνάψει σύµβαση διανοµής µε την CWF, για την διανοµή προϊόντων µε τα εµπορικά σήµατα BURBERRY, DKNY, KENZO, ELLE, TIMBERLAND ενώ η ΜΠΡΕΤΟΝ ΕΠΕ σύµβαση συνεργασίας µε την Polo Ralph Lauren για τη διανοµή παιδικών ενδυµάτων µε το εµπορικό σήµα Ralph Lauren. 10

11 Επίσης, κατά δήλωση των µερών, η LAPIN εισάγει και πωλεί προϊόντα µε τα εµπορικά σήµατα GURU GANG, TODDS, HOGAN, PRADA, TRUSSARDI, PETIT BATEAU, D&C, για τα οποία δεν έχει συνάψει γραπτές συµφωνίες, αλλά διανέµει αυτά δυνάµει άτυπων (προφορικών) συµφωνιών µε κατασκευαστές/ προµηθευτές. Ειδικότερα: Τα είδη της PETIT BATEAU, ο όµιλος LAPIN και οι εταιρείες συµµετοχών Παπαϊωάννου τα προµηθεύονται απευθείας από τον αντιπρόσωπό τους στην Ελλάδα, Τα είδη ένδυσης GURU GANG, η ΜΠΡΕΤΟΝ ΕΠΕ τα εισάγει και τα διανέµει χονδρικώς. Τα είδη TRUSSARDI, η Στ. Παπαϊωάννου ΑΒΕΕ τα αγοράζει απευθείας από τον αλλοδαπό οίκο και τα διανέµει χονδρικώς είτε στα καταστήµατα της είτε σε πελάτες χονδρικής. Τα είδη D&C, η LAPIN αγοράζει από τον αλλοδαπό οίκο µόνο υποδήµατα που φέρουν το ανωτέρω εµπορικό σήµα και τα διανέµει µέσω των καταστηµάτων της. Τα παιδικά υποδήµατα TODDS, ΗΟGAN και PRADA, η Στ. Παπαϊωάννου ΑΒΕΕ τα αγοράζει απευθείας από τους αντίστοιχους αλλοδαπούς οίκους και τα διανέµει µέσω των καταστηµάτων της. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο από προσύµφωνο, η LAPIN έχει συνάψει συµβάσεις µε τις εταιρείες WALT DISNEY COMPANY LICENSING, C.W.F. Children Worldwide Fashion S.A.S., MGM (Metro Goldwyn Mayer) Consumer Products ενώ η ΜΠΡΕΤΟΝ ΕΠΕ διαθέτει σύµβαση εµπορικής συνεργασίας µε τη POLOCO SAS. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ιστοσελίδα της LAPIN, ως είχε την , η εταιρεία διαθέτει άνω των 140 καταστηµάτων στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, τη Ρωσία, το Καζακστάν, την Ουκρανία, τη Τσεχία, την Ιταλία, τη Σ. Αραβία, το Μπαχρέιν, τα Η.Α.Ε. και το Κουβέιτ. Η LAPIN πωλεί χονδρικώς τα προϊόντα της στα καταστήµατα LAPIN, τα οποία τα µεταπωλούν λιανικώς, απουσία γραπτής σύµβασης µεταξύ αυτών και της LAPIN. Η εξαγοράζουσα διευκρινίζει ότι αρκετά από τα καταστήµατα αυτά λειτουργούν ως προσωπικές εταιρείες, εταίροι των οποίων είναι µέλη της οικογένειας Παπαϊωάννου καθώς και τρίτα φυσικά πρόσωπα. Επίσης, η LAPIN έχει συνάψει τις εξής έξι (6) συµβάσεις δικαιόχρησης: µε την εταιρεία [ ], για λειτουργία καταστήµατος στην Καλλιθέα µε την [ ], για λειτουργία καταστήµατος στην Κόρινθο µε την εταιρεία [ ]., για λειτουργία καταστήµατος στην Καλαµάτα µε την εταιρεία [ ], για λειτουργία καταστήµατος στο Ρέθυµνο Κρήτης µε την [ ], για τη λειτουργία καταστήµατος στη Μυτιλήνη. Τέλος, η εταιρεία συµµετοχών Παπαϊωάννου ΜOTORBIKE JEANS Α.Ε. έχει συνάψει σύµβαση δικαιόχρησης µε την εταιρεία [ ] για λειτουργία καταστήµατος στο εµπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos στην Θεσσαλονίκη. 11

12 2.5. Συµβάσεις ανάθεσης παραγωγής Η LAPIN έχει συνάψει συµβάσεις ανάθεσης παραγωγής ενδυµάτων µε τις εταιρείες BEAGLE (έδρα: Βουλγαρία) και SPANIEL (έδρα: Αλβανία). Κατά καιρούς δε συνάπτει διάφορες µεµονωµένες συµβάσεις µε επιτηδευµατίες για επί µέρους εργασίες στα ενδύµατα που παράγει η LAPIN (κέντηµα, τύπωµα κλπ.). 3. ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΡΩΝ Κατά δήλωση της γνωστοποιούσας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4στ ν.703/77: α) Ο συνολικός παγκόσµιος κύκλος εργασιών του Οµίλου FOLLI-FOLLIE (περιλαµβανοµένων των οµίλων ELMEC SPORT και ΚΑΕ) ανήλθε το 2007 σε [ ]ευρώ, ενώ στην εθνική αγορά σε [ ]ευρώ. Επειδή δε τα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου της ELMEC SPORT άρχισαν να ενοποιούνται µε αυτά του οµίλου FOLLI-FOLLIE µετά τον Οκτώβριο 2007, η γνωστοποιούσα σηµειώνει ειδικά για τον υπο-όµιλο της εξαγοράζουσας ELMEC SPORT ότι ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών της ανήλθε το 2007 σε [ ]ευρώ, ενώ στην εθνική αγορά σε [ ]ευρώ. β) Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών του Οµίλου LAPIN (περιλαµβανοµένων των 4 θυγατρικών αυτού και αφαιρουµένων των ενδο-οµιλικών συναλλαγών) ανήλθε το 2007 σε [ ]ευρώ ενώ στην εθνική αγορά σε [ ]ευρώ. Περαιτέρω τα µέρη δηλώνουν ότι ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών των Συµµετοχών Παπαϊωάννου ανήλθε το 2007 σε [ ] ευρώ, ενώ στην εθνική αγορά πραγµατοποίησαν πωλήσεις ύψους [ ] ευρώ. Συνεπώς, συνολικά ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών του Οµίλου LAPIN και των Συµµετοχών Παπαϊωάννου (αφαιρουµένων των ενδο-οµιλικών συναλλαγών) ανήλθε, το 2007, σε [ ]ευρώ, ενώ στην εθνική αγορά σε [ ] ευρώ. ΙΙΙ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1. Κατά την γνωστοποιούσα οι συµµετέχουσες στην κρινόµενη πράξη εταιρείες δραστηριοποιούνται ως επί το πλείστον σε διαφορετικές αγορές. Ο µεν όµιλος της εξαγοράζουσας ELMEC SPORT δραστηριοποιείται προεχόντως στο λιανικό εµπόριο επώνυµου ενδύµατος και υποδήµατος κυρίως για ενήλικες, στο ταξιδιωτικό εµπόριο (µέσω της µητρικής ΚΑΕ) και στην αργυροχρυσοχοΐα (µέσω της θυγατρικής της ΚΑΕ, LINKS (LONDON) Ltd και του οµίλου της FOLLI-FOLLIE στον οποίο ανήκει η ΚΑΕ). Ο δε όµιλος της εξαγοραζοµένης LAPIN και οι εταιρείες συµµετοχών Παπαϊωάννου δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή και εµπορία επώνυµων ειδών παιδικής ένδυσης και υπόδησης. Κατά τη γνωστοποιούσα, η σχετική αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η LAPIN, λόγω των χαρακτηριστικών της (απευθυνόµενη µόνο σε παιδιά), διαφοροποιείται από την εν γένει αγορά ένδυσης και υπόδησης και αποτελεί διακριτή αγορά, αυτή των ειδών παιδικής ένδυσης και υπόδησης και ειδών 12

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 987 22 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 280947/1982/7.3.2008 κοι νής υπουργικής απόφασης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25 η Μαΐου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 496/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 496/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 496/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 9 η Ιουλίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 440/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 26 η Μαρτίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 216 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 216 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 216 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 20η Ιουνίου 2002, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 01.01.2012 31.12.2012

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 01.01.2012 31.12.2012 Α Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 4 2 του Ν.3556/2007) Β Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 01.01.2012 Οι κάτωθι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 6

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑTA ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ BIOMHXANIKH ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. FOLLI FOLLIE GROUP ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 114 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 114 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 114 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 10η Μαρτίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 2.30 µ.µ. µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 383/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Μαρτίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 183/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 406/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 406/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 406/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 26 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 221/IIΙ/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 5 η Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 568/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 568/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 568/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 15 η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 22η Ιουλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 310 / V / 2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην έδρα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 22 α Ιουλίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ

Α. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 594/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 20 η Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ 294/IV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ 294/IV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 294/IV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Νοεµβρίου 2005,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 556/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 556/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 556/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 24 η εκεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 409/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 409/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 409/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17 η Ιουλίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 316 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 316 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 316 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 15 η Ιουνίου 2006, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 5/204/14.11.2000 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2001 Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 300/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 31η Μαρτίου 2006, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα