ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας"

Transcript

1 OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life Summary in Greek ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας Περίληψη στα ελληνικά Κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες συντελέστηκαν τεράστιες αλλαγές στον κόσµο της εργασίας. Η απασχόληση στο δευτερογενή τοµέα αντιπροσωπεύει ένα διαρκώς µειούµενο ποσοστό του εργατικού δυναµικού στην πλειονότητα των αναπτυγµένων χωρών, ενώ οι αποδοχές στη µεταποίηση γενικά δε συµβαδίζουν µε τους άλλους τοµείς. Οι «εργάτες γνώσης» - κατηγορία στην οποία ανήκει ένα µεγάλο φάσµα εργαζοµένων, από το προσωπικό των κέντρων κλήσεων έως τους αρχιτέκτονες και από τους εκπαιδευτικούς έως τους οικονοµικούς υπαλλήλους- αποτελούν όλο και πιο συχνά το κλειδί για την οικονοµική επιτυχία στις αναπτυγµένες χώρες. Η ικανότητα των ατόµων και των χωρών να επωφεληθούν από την αναδυόµενη οικονοµία της γνώσης εξαρτάται κυρίως από το ανθρώπινο κεφάλαιο και συγκεκριµένα την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, τα ταλέντα και τις ικανότητες του. Κατά συνέπεια, το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων επικεντρώνεται συνεχώς στην ανύψωση του επιπέδου του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ένας από τους πιο σηµαντικούς τρόπους επίτευξης τούτου είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση, οι οποίες θεωρούνται σήµερα όλο και πιο σηµαντικοί παράγοντες ενίσχυσης της οικονοµικής ανάπτυξης. Όµως, η επίσηµη τυπική εκπαίδευση, που συνήθως διαρκεί από την ηλικία των 4 ή 5 ετών έως τα τέλη της εφηβικής ή τις αρχές της ενηλικίωσης, διαµορφώνει µόνο εν µέρει το ανθρώπινο κεφάλαιο. Από πολλές απόψεις είναι χρησιµότερο να µην εξετάζουµε τη διαµόρφωση του ανθρώπινου κεφαλαίου από την πλευρά της εκπαίδευσης, αλλά από την πλευρά της µάθησης, της διαδικασίας που συνεχίζεται δια βίου. Όσον αφορά την οικονοµία και την απασχόληση αυτή η δυνατότητα της δια βίου µάθησης αποκτά συνεχώς µεγαλύτερη βαρύτητα. Οι παλιές θέσεις εργασίας «µεταναστεύουν» σε µέρη όπου η εργασία είναι φτηνότερη, ενώ οι ταχέως µεταβαλλόµενες τεχνολογίες δηµιουργούν θέσεις εργασίας που πριν από λίγο καιρό ήταν σπάνιες ή αλλάζουν άρδην τις γνώσεις που πρέπει να έχουν οι εργαζόµενοι για να κάνουν τη δουλειά τους. Σήµερα, κατά συνέπεια, τα άτοµα πρέπει να αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους καθ όλη τη διάρκεια του επαγγελµατικού τους βίου. OECD INSIGHTS HUMAN CAPITAL: HOW WHAT YOU KNOW SHAPES YOUR LIFE ISBN OECD

2 Η περίληψη αυτή διεξέρχεται την έννοια του ανθρώπινου κεφαλαίου, την αυξανόµενη σηµασία του για την οικονοµική ανάπτυξη και τους τρόπους µε τους οποίους οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες µπορούν να το αναπτύξουν στη νηπιακή ηλικία, κατά την τυπική εκπαίδευση και τον ενήλικο βίο. Τι είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο; Η ιδέα του ανθρώπινου κεφαλαίου µπορεί να αναχθεί τουλάχιστον στο 18 ο αιώνα στο έργο του Σκωτσέζου οικονοµολόγου Άνταµ Σµιθ, όµως η ανάδειξή της ως σηµαντικής οικονοµικής έννοιας έλαβε χώρα στα τέλη της δεκαετίας του 50 και του 60. Εκείνη την εποχή, οικονοµολόγοι όπως ο Τέοντορ Σουλτζ άρχισαν να χρησιµοποιούν τη µεταφορά «κεφάλαιο» - καθιερωµένη από παλιά έννοια της οικονοµικής επιστήµης - για να ερµηνεύσουν το ρόλο της εκπαίδευσης και της εξειδικευµένης γνώσης στην προαγωγή της ευηµερίας και της οικονοµικής ανάπτυξης. Υποστήριξαν ότι οι άνθρωποι επενδύουν στην εκπαίδευση και την κατάρτισή τους για να συγκεντρώσουν ένα απόθεµα δεξιοτήτων και ικανοτήτων (ένα κεφάλαιο) που µπορεί να αποφέρει µακροπρόθεσµες αποδόσεις. Η εν λόγω επένδυση µπορεί επίσης να ωφελήσει τις εθνικές οικονοµίες και να βοηθήσει στην ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης. Έτσι συνήθως το ανθρώπινο κεφάλαιο ορίζεται γενικά ότι περιλαµβάνει ένα µείγµα από εγγενή χαρίσµατα και ικανότητες των ατόµων, καθώς και τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτούν µέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (στο σύνολο αυτό συµπεριλαµβάνεται µερικές φορές και η υγεία). Αξίζει ενδεχοµένως να σηµειωθεί ότι ο επιχειρηµατικός κόσµος, που έσπευσε να υιοθετήσει µε ενθουσιασµό την εν λόγω έννοια, τείνει να την ορίζει πιο στενά κυρίως ως τις ικανότητες και τα ταλέντα του εργατικού δυναµικού που σχετίζονται άµεσα µε την επιτυχία µιας επιχείρησης ή ενός συγκεκριµένου τοµέα. Αποδίδει οφέλη; Το ανθρώπινο κεφάλαιο συνδέεται συχνά µε ένα ευρύ φάσµα ωφελειών, οικονοµικών και µη. Πράγµατι, µερικά από τα σηµαντικότερα οφέλη ενδεχοµένως να µην είναι οικονοµικά όπως, για παράδειγµα, η βελτίωση της υγείας, η µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και περισσότερες πιθανότητες συµµετοχής στα κοινά. Σε οικονοµικό επίπεδο, τα οφέλη από το ανθρώπινο κεφάλαιο κατανοούνται σε σχέση µε την ευηµερία του ατόµου και την εθνική οικονοµία. Σε επίπεδο ατόµου, οι αποδοχές τείνουν να αυξάνονται αισθητά, καθώς αυξάνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανθρώπων. Σε µερικές χώρες του ΟΟΣΑ, όπως στη ανία και τη Νέα Ζηλανδία, οι αποδοχές των πανεπιστηµιακών αποφοίτων είναι περίπου ένα τέταρτο υψηλότερες από αυτές των αποφοίτων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Σε άλλες, η ανισότητα αυτή είναι ακόµη πιο εµφανής και ανέρχεται έως και στο 120%. Ωστόσο, η παραγωγή ενδεχοµένως να αυξηθεί κατά 3-6% µε την πάροδο του χρόνου για κάθε επιπρόσθετο έτος εκπαίδευσης των ατόµων. OECD INSIGHTS HUMAN CAPITAL: HOW WHAT YOU KNOW SHAPES YOUR LIFE ISBN OECD

3 Γιατί αποκτά µεγαλύτερη σηµασία; Τα τελευταία χρόνια συγκεντρώθηκαν πολλοί παράγοντες που εφιστούν την προσοχή στον οικονοµικό ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ένας από τους σηµαντικότερους είναι η άνοδος της λεγόµενης οικονοµίας της γνώσης, η οποία βασίζεται λιγότερο στην παραγωγή αντικειµένων και περισσότερο στην παραγωγή και τη διαχείριση δεδοµένων και πληροφοριών. Η τάση αυτή γίνεται σαφής µε την ανάδυση εταιρειών όπως η «Google» και µε τη βαθµιαία µεταβολή του είδους της εργασίας στην οποία απασχολούνται τα άτοµα. Για παράδειγµα, το 1995 µόλις πάνω από το 28% των εργαζοµένων στις χώρες του ΟΟΣΑ απασχολούταν στη βιοµηχανία και περισσότερο από το 63% στον τοµέα των υπηρεσιών 10 χρόνια αργότερα το ποσοστό µόλις που άγγιζε το 25% στο βιοµηχανικό τοµέα, ενώ ξεπερνούσε το 69% στις υπηρεσίες. Η παγκοσµιοποίηση, επίσης, αλλάζει τον τρόπο και το είδος εργασίας των ανθρώπων. Σήµερα οι εταιρείες βασίζονται σε µακριές αλυσίδες παραγωγών και υπεργολάβων που είναι διάσπαρτες ανά τον κόσµο και που βασίζονται σε προηγµένες τεχνολογίες επικοινωνιών για το συντονισµό τους. Εξίσου, η διάθεση φτηνότερης εργασίας στις αναπτυσσόµενες χώρες οδηγεί στην αποµάκρυνση ορισµένων θέσεων εργασίας του δευτερογενούς τοµέα - ακόµη και του τριτογενούς όπως, για παράδειγµα, στον προγραµµατισµό λογισµικού - από τις αναπτυγµένες οικονοµίες. Ένας τελευταίος παράγοντας είναι η γήρανση των κοινωνιών. Λόγω των δηµογραφικών εξελίξεων η µέση ηλικία σε πολλές αναπτυγµένες χώρες αυξάνεται µε αποτέλεσµα στο µέλλον να υπάρχουν περισσότεροι συνταξιούχοι που θα βασίζονται σε όλο και λιγότερους ενεργούς εργαζόµενους. Κατά συνέπεια, πολλές χώρες προσπαθούν να πείσουν τα άτοµα να παραµείνουν για περισσότερο χρονικό διάστηµα στο εργατικό δυναµικό. Για να το κάνουν θα πρέπει πιθανόν να αναβαθµίσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους. Γιατί είναι σηµαντική η νηπιακή ηλικία; Το θέµα της φροντίδας και της εκπαίδευσης των πολύ µικρών παιδιών προσελκύει όλο και µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εν µέρει τούτο οφείλεται στο καθαρά πρακτικό ζήτηµα ανεύρεσης τρόπων φροντίδας των παιδιών σε µια εποχή όπου περισσότερες γυναίκες εργάζονται. Τα ποσοστά ποικίλλουν, αλλά σε µερικές χώρες σηµειώθηκε πολύ απότοµη άνοδος κατά τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγµα, το 1994 στην Ισπανία σχεδόν λιγότερο από το ένα τρίτο των γυναικών εργαζόταν 10 χρόνια αργότερα το ποσοστό είχε ανέλθει σχεδόν στο ήµισυ. Μέχρι ενός σηµείου η αύξηση αυτή οφείλεται στην επιθυµία των ίδιων των γυναικών να παραµείνουν στο εργατικό δυναµικό αφού γίνουν µητέρες. Όµως µερικές χώρες, ιδίως ο αγγλόφωνος κόσµος, ενθαρρύνουν ενεργά τους γονείς να συνεχίσουν να εργάζονται. Εν µέρει τούτο αποδίδεται στο γεγονός ότι τα παιδιά οικογενειών στις οποίες είτε ο ένας είτε και οι δυο γονείς δεν εργάζονται έχουν περισσότερες πιθανότητες να ζουν στη φτώχια. Η έλλειψη πόρων µπορεί να περιορίσει σοβαρά την εκπαιδευτική και την κοινωνική ανάπτυξη ενός παιδιού, δηµιουργώντας προβλήµατα που µπορούν να διαρκέσουν έως και στον ενήλικο βίο. OECD INSIGHTS HUMAN CAPITAL: HOW WHAT YOU KNOW SHAPES YOUR LIFE ISBN OECD

4 Έτσι, καθώς περισσότερες γυναίκες εργάζονται, η ζήτηση υπηρεσιών παιδικής φροντίδας αυξάνεται. Σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ η φροντίδα αυτή παρέχεται από τον ιδιωτικό τοµέα υπό την περιορισµένη εποπτεία της πολιτείας. Η ποιότητα αυτής της φροντίδας και η συµβολή της στη νηπιακή ανάπτυξη προκαλεί ανησυχία, ιδιαίτερα όταν αντιπαραβάλλεται µε τα πιο αναπτυγµένα συστήµατα νηπιακής φροντίδας και εκπαίδευσης των Σκανδιναβικών, για παράδειγµα, χωρών. Η παιδική φροντίδα που παρέχεται στις εν λόγω χώρες χαρακτηρίζεται από την ολιστική προσέγγιση προς το παιδί ενσωµατώνοντας τη φροντίδα στην εκπαίδευση και µεριµνώντας για την οµαλή µετάβαση του παιδιού στο πρωτοβάθµιο σχολείο. Αντίθετα, κάποια άλλα συστήµατα παιδικής φροντίδας τείνουν να εστιάζονται είτε µόνο στη φροντίδα είτε, σε µερικές περιπτώσεις, στην εκπαίδευση. Στην τελευταία περίπτωση, οι παιδικοί σταθµοί ενδεχοµένως να θεωρούν ότι ο ρόλος τους είναι να προετοιµάσουν το παιδί για το σχολείο αντί - όπως στη σκανδιναβική προσέγγιση- για τη ζωή. Παρόµοια συστήµατα ενδέχεται να µην είναι προσαρµοσµένα στην παιδική εκµάθηση µέσω του παιχνιδιού. Η υψηλής ποιότητας παιδική φροντίδα και εκπαίδευση ωφελεί όλα τα παιδιά, αλλά πιθανόν να είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τα παιδιά φτωχότερων οικογενειών ή για τα παιδιά µεταναστών. Πράγµατι, το εύρος των εν δυνάµει ωφελειών οδήγησε πολλούς εκπαιδευτικούς οικονοµολόγους να υποστηρίξουν ότι οι κυβερνήσεις δεν επενδύουν επαρκώς στον τοµέα αυτόν. Πώς ανταποκρίνεται η εκπαίδευση; Τα χρόνια της επίσηµης τυπικής εκπαίδευσης είναι καίριας σηµασίας για τη διαµόρφωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, καθώς και για τη διασφάλιση ότι οι νέοι αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν στο µέλλον να κερδίσουν τα προς το ζην. υστυχώς, σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ ένας στους πέντε περίπου νέους δεν ολοκληρώνει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, γεγονός που περιορίζει σοβαρότατα τις προοπτικές απασχόλησης και τις δυνητικές αποδοχές. Πράγµατι, καθώς οι λογικά ασφαλείς και καλοπληρωµένες θέσεις εργασίας στο δευτερογενή τοµέα µειώνονται στην πλειονότητα των αναπτυγµένων χωρών, η κατάσταση των νέων αυτών επιδεινώνεται συνεχώς. Οι νέοι που εγκατέλειψαν νωρίς το σχολείο θεωρούνται «αποτυχόντες» στο εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά ίσως να είναι πιο ακριβές να πούµε ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι αυτό που απέτυχε. Τι χρειάζεται για να γίνει η εκπαίδευση πιο αποτελεσµατική; Η προσοχή στρέφεται συνεχώς στην ποιότητα της διδασκαλίας ως παράγοντα της εκπαίδευσης, δεδοµένης ιδιαίτερα της υψηλής διεθνούς επίδοσης µαθητών από χώρες όπως η Φινλανδία, όπου οι διδάσκοντες εκπαιδεύονται σε µεγάλο βαθµό και διαθέτουν σηµαντική αυτονοµία στην τάξη. Η αυτονοµία είναι επίσης ένα θέµα για τα σχολεία. Σύµφωνα µε µερικά στοιχεία από το πρόγραµµα εξέτασης PISA του ΟΟΣΑ, τα σχολεία που έχουν µεγαλύτερη ελευθερία στην κατανοµή των πόρων και το διορισµό του διδακτικού προσωπικού σηµειώνουν καλύτερα αποτελέσµατα. OECD INSIGHTS HUMAN CAPITAL: HOW WHAT YOU KNOW SHAPES YOUR LIFE ISBN OECD

5 Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά συστήµατα θα µπορούσαν να γίνουν περισσότερα σε πολλές χώρες, προκειµένου οι νέοι να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να ακολουθήσουν επαγγελµατική, αντί για καθαρά ακαδηµαϊκή, εκπαίδευση τόσο στη δευτεροβάθµια όσο και στην τριτοβάθµια βαθµίδα. Η επαγγελµατική εκπαίδευση - η οποία παρέχει στους µαθητές δεξιότητες που απαιτούνται σε συγκεκριµένο τοµέα - λαµβάνει συνήθως λιγότερους πόρους σε πολλές αναπτυγµένες χώρες στο πλαίσιο του αγώνα ταχύτητας για την αναβάθµιση των ακαδηµαϊκών προτύπων και την υλοποίηση υψηλού επιπέδου έρευνας στην τριτοβάθµια βαθµίδα. Η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, φυσικά, δύναται να αποφέρει τεράστια οφέλη στις εθνικές οικονοµίες επιταχύνοντας τη δηµιουργία και τη χρήση καινοτόµων τεχνολογιών και είναι πιθανό να συµβάλλει σηµαντικά στο εθνικό απόθεµα ανθρώπινου κεφαλαίου. Ο Αντρέας Σλάιχερ του ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες υστερούν σε αυτόν τον τοµέα. Μεγάλες οικονοµίες όπως η Γαλλία και η Γερµανία υπερκερώνται από άλλες χώρες, όπως η Σκανδιναβία και η Κορέα, όσον αφορά τον αριθµό των πανεπιστηµιακών αποφοίτων, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι «δεν κατατάσσονται πλέον µεταξύ των παγκόσµιων ηγετών στην ανάπτυξη γνώσης και δεξιοτήτων». Είναι πιθανό οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αντιδράσουν αναζητώντας καλύτερους τρόπους κατανοµής των πόρων που διατίθενται στην εκπαίδευση και που αποτελούν µόνιµη πηγή διαµάχης παγκοσµίως. Κατά µέσο όρο, οι κυβερνήσεις του ΟΟΣΑ δαπανούν περίπου 5% του ΑΕΠ στην εκπαίδευση, εκ του οποίου το διπλάσιο ποσοστό διοχετεύεται στην τριτοβάθµια σε σχέση µε την πρωτοβάθµια βαθµίδα. Όµως επειδή οι αποδοχές των πανεπιστηµιακών αποφοίτων ενδέχεται να είναι πολύ υψηλότερες από αυτές των άλλων ατόµων, καταβλήθηκαν κάποιες προσπάθειες σε πολλές χώρες για τη συµµετοχή των εν λόγω φοιτητών στο κόστος της εκπαίδευσής τους. Παρόµοιες προσπάθειες έχουν νόηµα από την πλευρά της κοινωνικής ισότητας. Γενικά οι νέοι που προέρχονται από φτωχότερες οµάδες πληθυσµού υποεκπροσωπούνται σε µεγάλο βαθµό στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Είναι πιθανώς άδικο να απαιτείται από λιγότερο εύπορους γονείς να πληρώνουν φόρους για τη χρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων, εάν τα παιδιά τους δεν φοιτήσουν ποτέ σε αυτά. Από την άλλη πλευρά, η καθιέρωση διδάκτρων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µπορεί να δηµιουργήσει ακόµα περισσότερα εµπόδια στην είσοδο φοιτητών που προέρχονται από φτωχότερο οικονοµικό υπόβαθρο, εκτός εάν ληφθούν επαρκή µέτρα µέσω, για παράδειγµα, επιχορηγήσεων, χορηγιών ή άλλων γενναιόδωρων φοιτητικών δανείων. Ποιος είναι ο ρόλος της κατάρτισης; Η γήρανση των πληθυσµών στην πλειονότητα των αναπτυγµένων χωρών ασκεί πίεση στους ανθρώπους να συνταξιοδοτηθούν αργότερα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να βελτιώνουν συνεχώς τις δεξιότητες και την εκπαίδευσή τους, ούτως ώστε να µπορέσουν να αντεπεξέρθουν στις γρήγορες µεταβολές που συντελούνται στο χώρο της εργασίας. Όµως αυτό δεν αφορά µόνο τα άτοµα που πλησιάζουν στο τέλος της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. Οι εργαζόµενοι όλων των ηλικιών πρέπει να αναβαθµίζουν συνεχώς τις δεξιότητές τους, οι οποίες µε τη σειρά τους µπορούν να βελτιώσουν τις µελλοντικές τους αποδοχές και να διευκολύνουν την εξεύρεση εργασίας σε περίπτωση που χάσουν τη θέση τους. OECD INSIGHTS HUMAN CAPITAL: HOW WHAT YOU KNOW SHAPES YOUR LIFE ISBN OECD

6 υστυχώς, η κατάρτιση των ενηλίκων δεν είναι διαδεδοµένη οµοιόµορφα σε όλο το εργατικό δυναµικό. Οι νεότεροι εργαζόµενοι που έχουν πιστοποιηµένα προσόντα υψηλότερου επιπέδου ενδεχοµένως να επιµορφωθούν από τους εργοδότες τους. Στην ουσία, αυτοί που χρειάζονται περισσότερο την κατάρτιση - οι ηλικιωµένοι εργαζόµενοι και τα άτοµα µε περιορισµένη µόρφωση - είναι αυτοί που έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να επιµορφωθούν. Υπάρχουν επίσης διαφορές µεταξύ των φύλων - στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ οι άνδρες που παρακολουθούν προγράµµατα κατάρτισης είναι περισσότεροι από τις γυναίκες - και µεταξύ των χωρών. Για παράδειγµα, στη ανία οι εργαζόµενοι παρακολουθούν σχεδόν ώρες άτυπης κατάρτισης που σχετίζεται µε την εργασία τους κατά την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία στην Ιταλία είναι λιγότερες από 100. Η πολιτεία σε πολλές χώρες επενέβη για να βοηθήσει τους εργαζόµενους που δεν καταρτίζονται. Μερικές χώρες επέβαλαν εισφορά κατάρτισης στους εργοδότες, που µπορεί να ξοδευτεί µε διαφορετικούς τρόπους όπως, για παράδειγµα, για τη δηµιουργία κεντρικών ταµείων κατάρτισης. Υπάρχει επίσης ενδιαφέρον όσον αφορά την ιδέα της συγχρηµατοδότησης της κατάρτισης από την πολιτεία, τους εργοδότες και τους υπαλλήλους µε στόχο να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν συµφέρον από την επιτυχία των προγραµµάτων κατάρτισης. Στον Καναδά, για παράδειγµα, δοκιµάζεται ένα ειδικό σύστηµα λογαριασµών καταθέσεων ταµιευτηρίου για τη χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης των ενηλίκων, που καταβάλλει στους χαµηλόµισθους εργαζόµενους έως $3 για κάθε δολάριο που αποταµιεύουν οι ίδιοι. Εντούτοις, ακόµα και µε το σωστό µείγµα χρηµατοδότησης, η παρακίνηση των ενηλίκων παραµένει µείζον θέµα. Σε πολλές περιπτώσεις η πίεση που ασκείται από την εργασία και την οικογένεια κάνει τους ενήλικες να αισθάνονται ότι δεν έχουν χρόνο για περαιτέρω σπουδές. Το εµπόδιο αυτό µπορεί να αρθεί, τουλάχιστον εν µέρει, εάν δοθεί η δυνατότητα στους ενήλικες να αποκτήσουν πιστοποιηµένα προσόντα σε µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα και µε το ρυθµό που τους ταιριάζει. Στην Κορέα το «Credit Bank System» (σύστηµα κατοχύρωσης διδακτικών µονάδων) λειτουργεί από το 1998 και στα πρώτα πέντε χρόνια επέτρεψε σε ανθρώπους να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες µονάδες για την απόκτηση ενός επίσηµου τίτλου εκπαίδευσης. Ποιες είναι οι µελλοντικές προκλήσεις; Η µαζική εκπαίδευση εξαπλώθηκε εντυπωσιακά κατά τον 20 ο αιώνα παρέχοντας πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση σε περισσότερους ανθρώπους. Στις αναπτυγµένες χώρες σήµερα η υποχρεωτική εκπαίδευση προσεγγίζει εν τέλει τα φυσικά της όρια ως προς το χρονικό διάστηµα το οποίο οι νέοι είναι διατεθειµένοι να δαπανήσουν φοιτώντας στο σχολείο. Έτσι, στο µέλλον η αύξηση της προσφοράς ανθρώπινου κεφαλαίου θα βασίζεται λιγότερο στην επέκταση της ποσότητας της εκπαίδευσης και περισσότερο στη βελτίωση της ποιότητας της µάθησης. Ως εκ τούτου, οι κοινωνίες θα πρέπει να βοηθήσουν όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται, ούτως ώστε να αναπτύσσουν δια βίου όλο το φάσµα των ταλέντων και ικανοτήτων τους. OECD INSIGHTS HUMAN CAPITAL: HOW WHAT YOU KNOW SHAPES YOUR LIFE ISBN OECD

7 OECD 2007 Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίσηµη µετάφραση του ΟΟΣΑ. Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ, καθώς και ο τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης. Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι µεταφρασµένα αποσπάσµατα των δηµοσιευµάτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. ιατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα ικαιωµάτων και Μεταφράσεων της ιεύθυνσης ηµοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών του ΟΟΣΑ. Fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal Paris France Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό µας κόµβο OECD INSIGHTS HUMAN CAPITAL: HOW WHAT YOU KNOW SHAPES YOUR LIFE ISBN OECD

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΘ. ΚΟΡΩΝΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Περίληψη 2. Εισαγωγή 3. Τάσεις και Μεταβολές της Κοινωνίας και Οικονοµίας σε Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ 4. Σκοποί, Εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004. Κύρια σηµεία

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004. Κύρια σηµεία Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook: 2004 Edition Summary in Greek Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012

ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012 OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Greek ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012 Περίληψη στα ελληνικά Read the full book on: 10.1787/9789264086463-en Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1 Ι (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κοινή ενδιάµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Τι είναι και τι κάνει Κοινωνική Ευρώπη Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις και ευκαιρίες σε μία κρίσιμη συγκυρία. Δημήτρης Βαγιανός Νίκος Βέττας Κώστας Μεγήρ 1.

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις και ευκαιρίες σε μία κρίσιμη συγκυρία. Δημήτρης Βαγιανός Νίκος Βέττας Κώστας Μεγήρ 1. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις και ευκαιρίες σε μία κρίσιμη συγκυρία Δημήτρης Βαγιανός Νίκος Βέττας Κώστας Μεγήρ 1 London School of Economics, CEPR και NBER Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.12.2008 COM(2008) 868 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003 (06.03) (OR. en) 6527/2/03 REV 2 ECOFIN 51 SOC 72 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 της : Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2. Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: ΙΡΛΑΝ ΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΟΥΗ ΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΦΙΛΑΝ ΙΑ Αποστόλης ηµητρόπουλος PhD, London

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή «Νέες γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση και η συµφιλίωση της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας στο σχεδιασµό της ενήλικης ζωής», Χριστίνα Αθανασιάδου, Τµήµα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 1 ΕΚΑΤ. ΘΕΣΕΙΣ ΧΑΘΗΚΑΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα