Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 P Πληρ.: Αλεξάνδρα Παππά Τ.Κ. Πόλη: Αγία Παρασκευή Πληροφ: Fax: Αγία Παρασκευή, Αριθ. Πρωτ. : Φ.19.1/3747 ΠΡΟΣ : Διευθύντριες-Διευθυντές Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών σχολείων και Προϊσταμένες Δημόσιων και Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων Διεύθυνσης Π.Ε Β Αθήνας. Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ 1 Ο : ΘΕΜΑ 2 Ο : ΘΕΜΑ 3 ο : ΘΕΜΑ 4 ο : ΘΕΜΑ 5 Ο : ΘΕΜΑ 6 Ο : ΘΕΜΑ 7 Ο : ΘΕΜΑ 8 Ο : ΘΕΜΑ 9 Ο : ΘΕΜΑ 10 Ο : ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΡΟΜΑ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ. ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΙΑΣΤΑΣΗ Η ΙΑΖΕΥΞΗ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑΞΗΣ. ΘΕΜΑ 11 Ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝ ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΘΕΜΑ 12 Ο : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΕΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.

2 Με αφορµή ερωτήµατα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία µας σχετικά µε τα παραπάνω θέµατα θέτουµε υπόψη σας τα εξής : ΘΕΜΑ 1 ο : ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ- ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Σας υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε τα άρθρα 7 παρ. 1 των Π. 200/1998 & 201/1998 (ΦΕΚ 161 Α ),για την οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων και των ηµοτικών σχολείων αντίστοιχα, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α ), οι εγγραφές των µαθητών για το επόµενο σχολικό έτος πραγµατοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου του προηγούµενου σχολικού έτους. Α. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή µαθητών στην Α τάξη του ηµοτικού Σχολείου που προβλέπονται από το άρθρο 7 παρ 3 του Π. 201/1998 και το άρθρο 27 του Ν. 3687/2008 είναι : Σχετ. η αριθµ. Φ.7/229/53868/Γ1/ ΥΠ ΒΜΘ Πιστοποιητικό γέννησης ήµου ή Κοινότητας για την εγγραφή του µαθητή στα οικεία Μητρώα ή ηµοτολόγια, εκδόσεως εντός του τελευταίου πριν την εγγραφή τριµήνου. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του µαθητή ή προσκόµιση άλλου στοιχείου, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόµενα εµβόλια. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης. Πιστοποιητικό οφθαλµολογικής εξέτασης. Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης. Αποδεικτικό στοιχείο για την διεύθυνση της µόνιµης κατοικίας του µαθητή. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.σε περίπτωση µη προσκόµισης της Βεβαίωσης αυτής, ο ιευθυντής εκπαίδευσης µπορεί να εγκρίνει την εγγραφή, µετά από προηγούµενη αίτηση των γονέων-κηδεµόνων των µαθητών στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι µη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο. Πλέον των ανωτέρω, κατά την εγγραφή παραδίδεται στο γονέα το έντυπο του Ατοµικού ελτίου Υγείας του µαθητή το οποίο επιστρέφεται συµπληρωµένο κατά το µήνα Σεπτέµβριο. Επίσης, σε περίπτωση φοίτησης του µαθητή στο ολοήµερο πρόγραµµα απαιτείται η υποβολή από το γονέα-κηδεµόνα σχετικής αίτησης. Β. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή µαθητών στο Νηπιαγωγείο, που προβλέπονται από το άρθρο 7 παρ. 2 του Π. 200/1998 είναι : Πιστοποιητικό γέννησης του ήµου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία µητρώα ή δηµοτολόγια. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόµιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόµενα εµβόλια. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης. Αποδεικτικό στοιχείο-υπεύθυνη ήλωση του γονέα-κηδεµόνα του νηπίου για τη διεύθυνση της µόνιµης κατοικίας του. ήλωση του γονέα ότι αναλαµβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου. Αίτηση για φοίτηση του νηπίου στο ολοήµερο πρόγραµµα.

3 ΘΕΜΑ 2 Ο : ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Σχετ. : 1) Η αριθµ.φ.7/331/75211/γ1/ Εγκύκλιος Υ.Π..Β.Μ.Θ και 2) Η αριθµ /Γ2/ Εγκύκλιος Υ,Π..Β.Μ.Θ. Σύµφωνα µε την αριθµ. Γ2/91109/ Εγκύκλιο Υ.Π..Β.Μ.Θ οι αλλοδαποί µαθητές που δεν µπορούν να προσκοµίσουν πιστοποιητικό γέννησης µπορούν να εγγραφούν στο σχολείο µε ληξιαρχική πράξη γέννησης και τα λοιπά δικαιολογητικά που µνηµονεύονται ανωτέρω. Η εγγραφή τους γίνεται οποτεδήποτε µέσα στο διδακτικό έτος σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π. 182/1984. Τα δικαιολογητικά εγγραφής πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένα (από κρατική µεταφραστική υπηρεσία ή προξενική αρχή ή από επίσηµο µεταφραστή αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Εξωτερικών) σύµφωνα µε την Φ.6/146/Γ1/990/ ω εγκύκλιο ΥΠΕΠΘ και να προσκοµισθούν µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους άλλως δεν εγγράφονται στο Βιβλίο Μητρώου και δεν χορηγείται τίτλος σπουδών παρά µόνο βεβαίωση φοίτησης του µαθητή αν ζητηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 8 του Π. 201/1998 (σχετ. η αριθµ. Γ2/7268/ εγκύκλιος ΥΠ ΒΜΘ). Κατ εξαίρεση, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α ), µε ελλιπή δικαιολογητικά µπορεί να εγγράφονται στα δηµόσια σχολεία και τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών εφόσον : α) προστατεύονται από το Ελληνικό Κράτος µε την ιδιότητα του πρόσφυγα και όσων τελούν υπό την προστασία της Υπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών, β) προέρχονται από περιοχές στις οποίες επικρατεί έκρυθµη κατάσταση, γ) έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση ασύλου και δ) είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα, ακόµη κι αν δεν έχει ρυθµιστεί η µόνιµη διαµονή τους σε αυτήν. Υπενθυµίζουµε, επίσης, ότι οι µαθητές οι οποίοι είναι κάτοχοι των ειδικών δελτίων ταυτότητας οµογενών δεν υποχρεούνται να προσκοµίζουν άλλη βεβαίωση ή πιστοποιητικό για την απόδειξη των ατοµικών τους στοιχείων. ΘΕΜΑ 3 Ο : ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΡΟΜΑ Οσον αφορά τις εγγραφές µαθητών Ροµά υπενθυµίζουµε την εφαρµογή των : α) Υπουργική Απόφαση µε αριθµό Φ.4/155/Γ1/1237/ (ΦΕΚ 893 τ. Β ), β) την αριθµ /Γ1/ Εγκύκλιο του Υπ.Π ΒΜΘ και γ) την αριθµ. Φ.3/960/102679/Γ1/ Εγκύκλιο του Υπ.Π ΒΜΘ. ΘΕΜΑ 4 Ο : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Σας υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε την αριθµ. Φ.6/350/67503/Γ1/ Εγκύκλιο του Υ.Π..Β.Μ.Θ, σχετικά µε τα πιστοποιητικά γέννησης των µαθητών, τόσο για την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο και την Α τάξη του ηµοτικού, όσο και για τη διόρθωση των προσωπικών στοιχείων των µαθητών των υπολοίπων τάξεων στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου, αυτά αναζητούνται αυτεπάγγελτα και µόνον από σας (σχετ. η αριθµ. ΙΑ Π/Α18532/ (ΦΕΚ 1309β) Υ.Α ( Υπ. Εσωτ. και Ηλεκ/κής ιακυβέρνησης).

4 Επισηµαίνεται, ότι για τους µαθητές που φοιτούν στην ΣΤ τάξη, πρέπει έγκαιρα να γίνει ο έλεγχος των προσωπικών τους στοιχείων µε βάσει πρόσφατα πιστοποιητικά γέννησης προκειµένου να εκδοθούν ορθά οι απολυτήριοι τίτλοι σπουδών τους για την εγγραφή τους στο Γυµνάσιο.Για τους µαθητές των Β - ΣΤ τάξεων του σχολείου επισηµαίνουµε ότι απαιτούνταν, από την προηγούµενη σχολική χρονιά ( ), η προσκόµιση νέων πιστοποιητικών γέννησης, σύµφωνα µε τις αριθµ. Φ.6/268/54975/Γ1/ και Φ.6/277/56425/Γ1/ εγκυκλίους του Υ.Π..Β.Μ.Θ σε εφαρµογή των οποίων γίνεται η διόρθωση των προσωπικών στοιχείων των µαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου του σχολείου. ΘΕΜΑ 5 Ο : ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Υπενθυµίζουµε ότι οι µετεγγραφές µαθητών γίνονται µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στο άρθρο 8 του Π. 201/1998.Ειδικότερα, εφιστούµε την προσοχή σας, στις περιπτώσεις που έχει δηλωθεί διάσταση των γονέων των µαθητών η ανάθεση της επιµέλειας ή της εποπτείας τέκνου, στο πρόσωπο που την επικαλείται, πρέπει να αποδεικνύεται από δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως βαθµού, ή από ένορκη βεβαίωση, επίσηµο αντίγραφο των οποίων, κατά περίπτωση υποβάλλεται στο σχολείο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2 του ανωτέρω Π.. Επίσης, για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας των µετεγγραφών σε σχολεία του εξωτερικού, τα σχετικά έγγραφα µπορεί να παραδίδονται στο γονέα ή κηδεµόνα αφού υπογράψει σχετικό αποδεικτικό παραλαβής τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.4 του ιδίου ως άνω άρθρου. ΘΕΜΑ 6 Ο : ΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Όπως σας είναι γνωστό η φοίτηση των µαθητών παρακολουθείται από τον Υπεύθυνο της τάξης (δάσκαλο, νηπιαγωγό κλπ.) ο οποίος καταγράφει τις καθηµερινές απουσίες και επικοινωνεί µε τους γονείς για το θέµα αυτό ζητώντας στοιχεία δικαιολογητικά των απουσιών. Υπενθυµίζουµε ότι στην περίπτωση που απουσιάζει αδικαιολόγητα µαθητής και η επικοινωνία µε τους γονείς ή τον κηδεµόνα του είναι ανέφικτη, αναζητείται η οικογένεια µέσω της δηµοτικής ή αστυνοµικής αρχής µε έγγραφη διαδικασία και ευθύνη του ιευθυντή του σχολείου. Οταν η αναζήτηση δεν έχει αποτέλεσµα υποχρεωτικά αναφέρεται η διακοπή φοίτησης στη ιεύθυνση και υποβάλλονται τα σχετικά µε αυτήν έγγραφα για περαιτέρω αναζήτηση του µαθητή, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 του Π. 201/1998. Επισηµαίνουµε : Η επιβολή κυρώσεων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς-κηδεµόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αµελούν για την τακτική τους φοίτηση, ανήκει κατ αρµοδιότητα στο ήµο της περιοχής που υπάγεται το (άρθρο 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010), σύµφωνα και µε τη σχετική αριθµ. 1790/ εγκύκλιο της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα: «Μεταβίβαση Αρµοδιοτήτων στους ήµους» για θέµατα παιδείας.

5 ΘΕΜΑ 7 Ο : ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ Σε οποιαδήποτε περίπτωση αλλαγής στοιχείων µαθητή µετά την αποφοίτησή του (κυρίου ονόµατος λόγω βάπτισης, επιθέτου λόγω υιοθεσίας, αλλαγή αριθµού µητρώου αρρένων, διόρθωση ονοµάτων λόγω λανθασµένης µετάφρασης για τους αλλοδαπούς, διόρθωση στοιχείων εσφαλµένα καταχωρηµένων κατά την πρώτη εγγραφή), άλλος απολυτήριος τίτλος (τίτλος σπουδών) δεν εκδίδεται.αντί της εκδόσεως νέου απολυτηρίου τίτλου είναι κατά νόµο δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού απόλυσης (πιστοποιητικού σπουδών ),µε το αρχικό όνοµα του αποφοιτήσαντα µαθητή, στο οποίο όµως θα αναγράφονται και τα νέα διορθωµένα στοιχεία µε επισηµειωµατική πράξη, µε την οποία θα φαίνεται ο τρόπος κι ο λόγος της αλλαγής των στοιχείων αυτών. Κατ εξαίρεση, στην περίπτωση της αλλαγής στοιχείων λόγω υιοθεσίας απολυθέντα µαθητή, στα αποδεικτικά απόλυσης που εκδίδονται µετά την υιοθεσία πρέπει να αναγράφονται µόνον τα νέα στοιχεία ταυτότητας που απέκτησε ο υιοθετούµενος µε τη νόµιµη διαδικασία, χωρίς καµµιά αναφορά των παλαιών και χωρίς µνεία του λόγου µεταβολής και εφόσον δηλώνεται η επιθυµία της µη κοινοποίησης των στοιχείων αυτών. Τα ανωτέρω προβλέπονται από τις συνηµµένες µε αριθµούς, Γ2/2155/ , Γ2/3874/ , Γ2/3875/ και Γ2/19823/ Εγκυκλίους ΥΠΕΠΘ. ΘΕΜΑ 8 Ο : ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Σχετ.: α) Η Υπουργ. Απόφ /Γ4/2005 (ΦΕΚ Β /859/ ) και β) Η αριθµ /Γ4/ εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ. Σας υπενθυµίζουµε ότι στις σχολικές µονάδες τηρείται, µε ευθύνη των ιευθυντών των σχολείων, Ατοµικό ελτίο Υγείας (Α..Υ) των µαθητών/τριών.το Α..Υ έχει προληπτικό χαρακτήρα, αποσκοπεί στην προστασία της ζωής των µαθητών κι αποτελεί βασικό στοιχείο στήριξής τους στη συµµετοχή τους στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες.συµπληρώνεται, µε τη φροντίδα των γονέων και κηδεµόνων, από Ιατρούς των οικείων Κέντρων Υγείας ή Περιφερειακών Γενικών Νοσοκοµείων ή των ασφαλιστικών φορέων των γονέων κηδεµόνων ή από ιδιώτες γιατρούς οι οποίοι παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας των µαθητών.εχει ισχύ δύο (2) σχολικών ετών για το ηµοτικού Σχολείο κι αποτελεί αναγκαίο συνοδευτικό του ατοµικού δελτίου του µαθητή.για το Νηπιαγωγείο ισχύει για όλο το χρονικό διάστηµα της φοίτησης σ αυτό και επισηµαίνουµε την αποκλειστική ευθύνη των Προϊσταµένων Νηπιαγωγείων ως προς την κατάθεση των Α..Υ των νηπίων..ειδικότερα, κατατίθεται από το γονέα-κηδεµόνα στην οικεία σχολική µονάδα, κατά την εγγραφή του µαθητή/τριας : α) στο Νηπιαγωγείο, β) στις Α, Γ και Ε τάξεις του ηµοτικού Σχολείου.Είναι απόρρητο και µη ανακοινώσιµο έγγραφο,µετά δε τη λήξη της ισχύος του επιστρέφεται στο γονέα ή κηδεµόνα.σε περίπτωση µετεγγραφής διαβιβάζεται µε τα λοιπά δικαιολογητικά στο νέο σχολείο.

6 Στις περιπτώσεις ανασφάλιστων Ελλήνων και ανασφάλιστων Αλλοδαπών ή γονέωνκηδεµόνων που αδυνατούν για οικονοµικούς λόγους να προσκοµίσουν το Α..Υ, ο ιευθυντής της σχολικής µονάδας, µετά από έγγραφη σύµφωνη γνώµη του γονέα ή κηδεµόνα του µαθητή, παραπέµπει το µαθητή ή τη µαθήτρια στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο για δωρεάν συµπλήρωση του. ΘΕΜΑ 9 Ο : ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΙΑΣΤΑΣΗ Η ΙΑΖΕΥΞΗ ΚΛΠ. ΣΧΕΤ : Η αριθµ. Φ.7/517/127893/Γ1/ Εγκύκλιος Υπ.Π ΒΜΘ. Με αφορµή συχνά ερωτήµατα που υποβάλλονται στη ιεύθυνσή µας σχετικά µε τα δικαιώµατα των παιδιών-µαθητών χωρίς γάµο των γονέων τους ή των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγµένοι και ο ένας απ αυτούς δεν ασκεί την επιµέλεια σας γνωστοποιούµε τα ακόλουθα : Σε κάθε περίπτωση που δηλώνεται στο σχολείο διάσταση ή διάζευξη των γονέων µαθητών υποχρεωτικά πρέπει να υποβάλλεται,από το γονέα ή το πρόσωπο που επικαλείται την επιµέλεια ή αντίστοιχα την εποπτεία του ανηλίκου, επίσηµο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης για την ανάθεση της επιµέλειας ή ένορκης βεβαίωσης για τη ρύθµισή της. Η επικοινωνία του παιδιού-µαθητή µε το γονέα που δεν έχει την επιµέλειά του, αλλά χώρου αρκεί αυτή να γίνεται µε τρόπο ώστε το σχολείο να µην µετατρέπεται σε χώρο άσκησης επικοινωνίας γονέα-µαθητή και χώρο τριβής ή αντιδικίας των γονέων παρεµποδίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν έχει απαγορευθεί ή δεν τελεί υπό όρους βάσει της τυχόν δικαστικής απόφασης που ρυθµίζει τα θέµατα επιµέλειας-επικοινωνίας του ανηλίκου µαθητή. Επίσης, κατά τα ανωτέρω, δεν µπορεί να αποκλεισθεί η συµµετοχή του γονέα (που δεν έχει την επιµέλεια του παιδιού) στις σχολικές εκδηλώσεις. ή στα συλλογικά όργανα της σχολικής κοινότητας. Όλα τα παραπάνω δεν ισχύουν σε περίπτωση που τυχόν έχει αφαιρεθεί συνολικά η άσκηση της γονικής µέριµνας από το γονέα ή δεν τη δικαιούται όπως στη περίπτωση παιδιού εκτός γάµου γονέων του οποίου τη γονική µέριµνα ασκεί εκ του νόµου η µητέρα του. ΘΕΜΑ 10 ο : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑΞΗΣ Για την αξιολόγηση των µαθητών και την επανάληψη της τάξης στο δηµοτικό σχολείο ισχύουν όσα προβλέπονται από τα Π. 8/1995 (ΦΕΚ 3 Α ) και Π 121/1995 (ΦΕΚ 75 Α ), καθώς και από την αριθµ. Φ.7/228/Γ1/1561/ Εγκύκλιο του ΥΠ ΒΜΘ, όπως συµπληρώθηκε µε τα εδάφια β και γ της παρ. 5 της αριθµ. Φ.3/716/Γ1/825/ Εγκυκλίου Υπ.Π ΒΜΘ, τις οποίες και επισυνάπτουµε. Για την επανάληψη της φοίτησης στο νηπιαγωγείο ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 7 του Π.. 200/1998 (ΦΕΚ 161 Α ) σύµφωνα και µε την αριθµ. Φ.7/284/71346/Γ1/ Εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Π.Θ την οποία επισυνάπτουµε.

7 Yπενθυµίζουµε ότι σε περίπτωση δικαιολογηµένης απουσίας µαθητή για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από το µισό του διδακτικού έτους ο µαθητής µπορεί να προαχθεί εφόσον, µε τη σύµφωνη γνώµη του γονέα του, υποβληθεί σε σχετική εξέταση εντός του πρώτου 10ηµέρου του Ιουνίου ή του πρώτου 15νθηµέρου του Σεπτεµβρίου και η εξέταση αυτή είναι επιτυχής σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 4 του Π. 121/1995. ΘΕΜΑ 11 Ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝ ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΣΧΕΤ. : Η διάταξη του άρθρ. 23 του Ν.3500/2006 (ΦΕΚ 232 Α / ). Σύµφωνα µε την παραπάνω σχετική διάταξη οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατά την εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου, µε οποιονδήποτε τρόπο πληροφορούνται ή διαπιστώνουν ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος µαθητή έγκληµα ενδοοικογενειακής βίας, ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση το διευθυντή της σχολικής µονάδας ο οποίος µε τη σειρά του ανακοινώνει αµέσως την αξιόποινη πράξη στον αρµόδιο Εισαγγελέα ή στην πλησιέστερη αστυνοµική αρχή. Επειδή υποβάλλονται στην Υπηρεσία µας ερωτήµατα σχετικά µε τα παραπάνω και θεωρώντας δεδοµένη την ευαισθητοποίησή σας για το θέµα αυτό, παρακαλούµε για την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας όταν διαπιστώνετε τη συνδροµή των αναγκαίων προϋποθέσεων. ΘΕΜΑ 12 Ο : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΕΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Σχετ. : α) Το αριθµ /Γ2/ Εγκύκλιος του Υ.Π..Β.ΜΘ, β) Το αριθµ / έγγραφο της Περ/κής /νσης ΠΕ & Ε Αττικής. Επισηµαίνουµε την ιδιαίτερη προσοχή των ιευθυντών των σχολικών µονάδων ως προς τη συµπλήρωση των στοιχείων στις Βεβαιώσεις φοίτησης των αλλοδαπών µαθητών η οποία πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα παραπάνω σχετικά έγγραφα. Υπενθυµίζουµε ότι σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του µαθητή µετά την έκδοση απολυτηρίου τίτλου ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην αριθµ. Γ2/3875/ εγκύκλιο, ενώ, για την αλλαγή στοιχείων πριν την έκδοση απολυτήριου τίτλου ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην αριθµ. Γ2/3874/ εγκύκλιο του Υ.Π..Β.Μ.Θ, τις οποίες επισυνάπτουµε, (βλ. θέµα 7 ο ανωτέρω). Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΝΤΗΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01001611307980028* 2197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 13 Ιουλίου 1998 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων 201 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρ. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 1/4/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων : ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ & ΔΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ)

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Θεσσαλονίκη, 30-5-2014 Αρ. Πρ.: 12880 /νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2780 16 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11790 Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2007 1 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ο παρών εσωτερικός κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

Θέµα : Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τµήµα Γ Μητροπόλεως 12 14 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Λαµπρινίδης

Διαβάστε περισσότερα