ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1987: Πτυχίο. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς. Βαθμός Λίαν Καλώς.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1987: Πτυχίο. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς. Βαθμός Λίαν Καλώς."

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Σωκράτης Μοσχούρης Όνομα Πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γεννήσεως: 15 Φεβρουαρίου 1965 Διεύθυνση Εργασίας: Γραφείο 403, Δεληγιώργη 107, , Πειραιάς Τηλέφωνο Εργασίας: Fax Εργασίας: Διεύθυνση Κατοικίας: Κύπρου 1, , Μεταμόρφωση, Αττική Τηλέφωνο Κατοικίας: Κινητό Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ΣΠΟΥΔΕΣ 1987: Πτυχίο. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς. Βαθμός Λίαν Καλώς. 1997: Διδακτορικό Δίπλωμα. Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς. Βαθμός Άριστα. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Ξένες Γλώσσες: Λογισμικό: Στατιστικά Πακέτα: Αγγλικά (άριστα). Windows, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. SPSS. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : NIREUS FISHERIES AND AQUACULTURE CONSULTANTS S.A. Οικονομική διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων, σύνταξη του οικονομικού μέρους των μελετών σκοπιμότητας και παρακολούθηση των ταμιακών ροών της εταιρείας : Λέκτορας του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού και Διακίνηση Βιομηχανικών Προϊόντων : Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού και Διακίνηση Βιομηχανικών Προϊόντων : Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού και Διακίνηση Βιομηχανικών Προϊόντων.

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διενέργεια φροντιστηριακών ασκήσεων στο υποχρεωτικό μάθημα του πέμπτου και έκτου εξαμήνου σπουδών Χρηματοοικονομική υπό την εποπτεία του υπεύθυνου του μαθήματος Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Παναγιώτη Αλεξάκη : Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διδασκαλία του μαθήματος επιλογής του τρίτου εξαμήνου σπουδών (ειδίκευση Logistics) Σεμινάριο Διπλωματικής Εργασίας σήμερα: 2001-σήμερα: 2001-σήμερα: Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος του έκτου εξαμήνου σπουδών Μελέτες Σκοπιμότητας και των υποχρεωτικών μαθημάτων του εβδόμου εξαμήνου σπουδών Συστήματα Διακίνησης και Διανομής Προϊόντων και Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής. Διαλέξεις στα πλαίσια του Μακροχρόνιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Προμηθειών. Το Πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε στελέχη προμηθειών τα οποία με το πέρας του Προγράμματος αποκτούν Πιστοποιητικό Εξειδικευμένου Αγοραστή. Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας- Πληροφορική Υγείας. Διδασκαλία του μαθήματος Διαχείριση Έργων : Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διδασκαλία του μαθήματος επιλογής του έκτου εξαμήνου σπουδών Συστήματα Εφοδιασμού σήμερα: Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διδασκαλία του μαθήματος επιλογής του πέμπτου εξαμήνου σπουδών Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού σήμερα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διαλέξεις στα πλαίσια του υποχρεωτικού μαθήματος του δευτέρου εξαμήνου σπουδών (ειδίκευση Logistics) Διοίκηση Προμηθειών : Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου του Kentucky. Διδασκαλία του μαθήματος Supply Chain Management : Αστυνομική Ακαδημία. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών-Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.). Διδασκαλία του μαθήματος Διοίκηση Δικτύου Εφοδιασμού. 2010: Διαλέξεις στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επιμόρφωση Στελεχών του ΕΔΙΣΥ ΑΕ στην Άρτια Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Λοιπών Παραγωγικών Συντελεστών των Επιχειρήσεων. Φορέας Χρηματοδότησης: ΟΣΕ σήμερα: 2010-σήμερα: Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διδασκαλία του μαθήματος επιλογής του ογδόου εξαμήνου σπουδών Προχωρημένες Τεχνολογίες Παραγωγής ΙΙ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διαλέξεις στα πλαίσια του υποχρεωτικού μαθήματος του δευτέρου εξαμήνου σπουδών (ειδίκευση Logistics) Αποθήκευση και Συστήματα Χειρισμού Προϊόντων.

3 2011-σήμερα: 2011-σήμερα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διαλέξεις στα πλαίσια του υποχρεωτικού μαθήματος του πρώτου εξαμήνου σπουδών (ειδίκευση Logistics) Logistics Επιχειρήσεων. Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διαλέξεις στα πλαίσια του μαθήματος επιλογής του εβδόμου εξαμήνου σπουδών Ειδικά Θέματα Διοίκησης Δικτύων Εφοδιασμού. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής και της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 2001: Μέλος της οργανωτικής επιτροπής διεξαγωγής ημερίδας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με θέμα Η Μεταπτυχιακή Έρευνα στα Logistics. Η ημερίδα αυτή, κατά την οποία παρουσιάστηκαν επιλεγμένες διπλωματικές εργασίες σπουδαστών, διοργανώθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων σήμερα: Μέλος επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης δημόσιων ανοικτών διαγωνισμών για προμήθειες και παροχή υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 2002: Μέλος της επιτροπής οργάνωσης του συστήματος προμηθειών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η επιτροπή αυτή αρχικά κατέγραψε την υφιστάμενη οργάνωση και τις διαδικασίες προμηθειών που ισχύουν στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Στη συνέχεια, εισηγήθηκε βελτιώσεις και τροποποιήσεις προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης προμηθειών για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : Συμμετοχή ως ερευνητής της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς στο πρόγραμμα με τίτλο Η Διαχείριση Υλικών στις Ελληνικές Επιχειρήσεις. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού μελετήθηκε η λειτουργία της διαχείρισης υλικών σε 72 επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα : Συμμετοχή στο πρόγραμμα με τίτλο Σύμβουλοι Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας και το London Business School. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού μελετήθηκε η αγοραστική διαδικασία σε 32 επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα : Συμμετοχή ως ερευνητής του Κέντρου Οικονομικών και Διοικητικών Ερευνών της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας (ΠΑΒΕ) με τίτλο Υπόδειγμα και Διαδικασίες Αγοράς-Αποθήκευσης-Διακίνησης Κρίσιμων Κατηγοριών Υλικών. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Κέντρο Οικονομικών και Διοικητικών Ερευνών της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς σε συνεργασία με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού εξετάστηκε η διαδικασία προμηθειών για υλικά υψηλής αξίας και αναπτύχθηκε σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.

4 : Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΕΤ) με τίτλο Διερεύνηση της Λειτουργίας των Προμηθειών Κεφαλαιουχικού Εξοπλισμού στο Δημόσιο Τομέα. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού μελετήθηκε η διαδικασία προμήθειας κεφαλαιουχικού εξοπλισμού σε 30 νοσοκομειακές μονάδες : Συμμετοχή στο Καινοτομικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συμβούλων-Στελεχών Επιχειρήσεων με τίτλο Διοίκηση Προμηθειών. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Κέντρο Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού διεξήχθησαν σεμινάρια με στόχο την επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων στη διαχείριση υλικών : Συμμετοχή ως ερευνητής του Κέντρου Οικονομικών και Διοικητικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας (ΠΑΒΕ) με τίτλο Πρόγραμμα Υποστήριξης Λογικών Επιλογών και Συμπερασμάτων. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Κέντρο Οικονομικών και Διοικητικών Ερευνών της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς σε συνεργασία με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού αναπτύχθηκε σύστημα υποστήριξης αποφάσεων αγοράς ή ιδιοκατασκευής : Συμμετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραμμα COMPRIE-SPRINT με τίτλο Συνεργασία Αγοραστών / Προμηθευτών στον Κλάδο της Αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, το οποίο υλοποιήθηκε σε έξι Ευρωπαϊκές χώρες, εξετάσθηκε η συνεργασία μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών και των προμηθευτών με σκοπό την ανάπτυξη και τη βελτίωσή τους : Συμμετοχή στο Πρόγραμμα με τίτλο Πρακτικό Εργαστήριο Κατάρτισης Επιχειρηματιών Νήσων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου σε Σύγχρονα Θέματα Οργάνωσης Παραγωγής. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού διενεργήθηκαν επισκέψεις σε επιχειρήσεις πέντε νησιών του Αιγαίου με σκοπό την ανάλυση των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση και την υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης : Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ) με τίτλο Οικονομικά και Οργανωτικά Ζητήματα του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Προοπτική των Δημογραφικών Εξελίξεων ή/και της Ενοποίησης της Κοινοτικής Αγοράς. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού εξετάσθηκαν οι προϋποθέσεις αναδιάρθρωσης του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα βάσει των δημογραφικών εξελίξεων και της ενοποίησης της Κοινοτικής αγοράς : Συμμετοχή ως ερευνητής του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ) ΝΕΚΤΑΡ με τίτλο Ανάπτυξη Εγκαταστάσεων για την Ταχεία Δημιουργία Πρωτοτύπων : Συμμετοχή στο πρόγραμμα RETEX. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, το οποίο υλοποιήθηκε από την εταιρεία ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., σχεδιάστηκε μοντέλο συνεχούς βελτίωσης της αλυσίδας εφοδιασμού : Συμμετοχή στο πρόγραμμα με τίτλο Διοίκηση Προμηθειών των Ελληνικών Νοσοκομείων. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού μελετήθηκε η διαδικασία προμηθειών σε ένα ικανοποιητικό αριθμό νοσοκομειακών μονάδων. 2001: Συμμετοχή στο πρόγραμμα GROWTH Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, αξιολογήθηκε, σε συνεργασία με την ΙΝΤΡΑCΟΜ, η επίδραση ενός πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στο διαδίκτυο στη

5 λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Επιπλέον, μελετήθηκαν οι γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της υιοθέτησης του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις. 2005: Μέλος της ομάδας εκπόνησης εξειδικευμένης κλαδικής μελέτης με τίτλο Εισαγωγή 3 rd Party Logistics στις ΜΜΕ. Η μελέτη αυτή υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον Οργανισμό Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης : Συμμετοχή στο έργο ΘΑΛΗΣ ASPASIA. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού θα διεξαχθεί, μεταξύ άλλων, έρευνα όσον αφορά στα συστήματα εφοδιασμού και παραγωγής στην Ελλάδα : Συμμετοχή στην Πράξη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Στα πλαίσια της Πράξης αυτής θα διεξαχθεί έρευνα όσον αφορά τις διαδικασίες ανακύκλωσης φωτοβολταϊκών πινάκων στο τέλος κύκλου ζωής. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Επίβλεψη μεγάλου αριθμού εργασιών στο γνωστικό πεδίο των logistics στα πλαίσια του προγράμματος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίβλεψη εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής του κ. Λιαπόπουλου Νικολάου. Το θέμα της διατριβής είναι: Μελέτη του Στρατηγικού Outsourcing στις Ελληνικές Επιχειρήσεις. Η εκπόνηση της διατριβής άρχισε τον Απρίλιο του 2007 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του Επίβλεψη εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής του κ. Νίκου Χριστόδουλου. Το θέμα της διατριβής είναι: Στρατηγικές Επιλογής Προμηθευτών σε Κατηγορίες Κρίσιμων Υλικών. Η εκπόνηση της διατριβής άρχισε τον Ιούλιο του Επίβλεψη εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής του κ. Μέντα Φωτίου. Το θέμα της διατριβής είναι: Πράσινες-Βιώσιμες- Προμήθειες στον Δημόσιο Τομέα της Ελλάδος. Η εκπόνηση της διατριβής άρχισε το Νοέμβριο του Επίβλεψη εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής του κ. Ευαγγελίδη Χαράλαμπου. Το θέμα της διατριβής είναι: Διαχείριση Συμβάσεων σε σχέση με την Διοίκηση Έργου, τη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και το Marketing. Η εκπόνηση της διατριβής άρχισε το Νοέμβριο του Επίβλεψη εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής της κ. Πέππα Βασιλείας. Το θέμα της διατριβής είναι: RFID Technology as an Innovative Tool for Effective Supply Chain Management in Greece. Η εκπόνηση της διατριβής άρχισε τον Οκτώβριο του ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών. Institute for Supply Management. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Μάιος 1988: Σεπτέμβριος 1989: Οκτώβριος 1989: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας. Ανάλυση της λειτουργίας του τμήματος προμηθειών στις ελληνικές επιχειρήσεις. Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας. Παρουσίαση μηχανογραφημένου συστήματος λήψης αποφάσεων αγοράς ή ιδιοκατασκευής. Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Αγορά ή ιδιοκατασκευή.

6 Δεκέμβριος 1991: Νοέμβριος 1992: Νοέμβριος 1994: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παρουσίαση μηχανογραφημένου συστήματος λήψης αποφάσεων αγοράς ή ιδιοκατασκευής. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και οι κρατικές προμήθειες. 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών. Η απόφαση για αγορά ή ιδιοκατασκευή στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Μάρτιος 1995: Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Σύνδεση ΑΕΙ-ΤΕΙ με επιχειρήσεις - ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων. Σεπτέμβριος 2000: Ιανουάριος 2004: Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών. Εισαγωγή στη διαδικασία απόφασης make or buy. 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών. Η ανάθεση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων σε τρίτους (outsourcing)-οι τάσεις στην Ελλάδα. Απρίλιος 2007: 5 η Διεθνής Έκθεση Αποθήκη-Μεταφορές-Logistics 07. Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο Πεδίο των Logistics. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ Οκτώβριος 1988: Νοέμβριος 1989: Μάρτιος 1990: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας. Σεμινάριο με θέμα Τεχνητή Νοημοσύνη. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Συμπόσιο με θέμα Δημόσιες Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικός Κίνδυνος. Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών. Σεμινάριο με θέμα Το Σύγχρονο Μάνατζμεντ των Προμηθειών. Νοέμβριος 1990: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα Βιομηχανικές Περιοχές: Προβλήματα και Προοπτικές. Ιούλιος 1992: Φεβρουάριος 1993: Ιούλιος 1993: Δεκέμβριος 1996: Μάρτιος 1997: Μάιος 1998: Νοέμβριος 1998: Νάπολι. Διημερίδα στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράμματος COMPRIE- SPRINT. Λουξεμβούργο. Ημερίδα στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράμματος COMPRIE-SPRINT. Βαλένθια. Ημερίδα στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράμματος COMPRIE- SPRINT. Ξενοδοχείο Χανδρή Αθηνών. Σεμινάριο με θέμα Βελτιώνοντας την Αποτελεσματικότητα των Προμηθειών. Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών. Ξενοδοχείο Χανδρή Αθηνών. Σεμινάριο με θέμα Τεχνικές Στρατηγικής Διαχείρισης Υλικών & Υπηρεσιών. Ξενοδοχείο Χανδρή Αθηνών. Σεμινάριο με θέμα Προμήθειες: Εργαλείο Βελτίωσης της Ποιότητας και Μείωσης του Κόστους των Προϊόντων και Υπηρεσιών. Μάρτιος 1999: Ξενοδοχείο HILTON. Σεμινάριο με θέμα Ανάπτυξη Δυναμικών Συνεργασιών με Προμηθευτές, Υποκατασκευαστές και Διανομείς.

7 Σεπτέμβριος 1999: Δεκέμβριος 1999: Εκπαιδευτικό Κέντρο Κτηματικής Τράπεζας. 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics 99 υπό την αιγίδα του SOLE. Ξενοδοχείο Χανδρή Αθηνών. Σεμινάριο με θέμα Σύγχρονα Εργαλεία για Αποτελεσματικές Προμήθειες. Μάιος 2000: Ξενοδοχείο Πεντελικόν Κηφισιάς. Σεμινάριο με θέμα Ανάλυση Περιπτώσεων στις Προμήθειες. Σεπτέμβριος 2000: Φεβρουάριος 2001: Μάιος 2001: Μάιος 2001: Μάιος 2001: Ιούνιος 2001: Ιούνιος 2001: Απρίλιος 2002: Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών. 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών. Άμστερνταμ, Ολλανδία. Σεμινάριο με θέμα Εναρμόνιση του Τρόπου Υπολογισμού των Δεικτών Αξιολόγησης της Λειτουργίας των Προμηθειών στις Επιχειρήσεις. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα Ανάλυση και Σχεδίαση Βιομηχανικών Συστημάτων. Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Συνέδριο με τίτλο Προμήθειες του Δημοσίου & Νέες Τεχνολογικές Προκλήσεις. Ξενοδοχείο Μετροπόλιταν. Ημερίδα με θέμα Careers in Logistics. Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών. Εσπερίδα με θέμα E-Procurement: Προμήθειες μέσω του Διαδικτύου. Ξενοδοχείο Πεντελικόν Κηφισιάς. Σεμινάριο με θέμα Business Process Reengineering-Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διεργασιών. Ξενοδοχείο Χανδρή Αθηνών. Διάλεξη του κ. David Moore με θέμα Διοίκηση Αλυσίδων Εφοδιασμού: Πώς Αντιμετωπίζονται οι Πολύπλοκες Σχέσεις μεταξύ των Εμπλεκομένων Φορέων; Ιούνιος 2002: Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Εσπερίδα με θέμα Η Συμβολή της Ανθρωπομετρίας στη Βελτίωση του Σχεδιασμού Χώρων και Βιομηχανικών Προϊόντων. Ιούνιος 2003: Ιούλιος 2003: Αύγουστος 2003: Μάιος 2004: Ιούνιος 2004: Λουκέρνη, Ελβετία. IFPMM World Congress. Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Εσπερίδα με θέμα Οι Επιπτώσεις του SAP στην Αλυσίδα Εφοδιασμού. Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διημερίδα με θέμα Για μια Αειφόρο (Βιώσιμη) Διαχείριση των Υδατικών Πόρων. Ξενοδοχείο Μετροπόλιταν. Ημερίδα με θέμα Ιχνηλασιμότητα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. Ξενοδοχείο Μετροπόλιταν. Ημερίδα με θέμα Διαχείριση των Σχέσεων με τους Προμηθευτές. Οκτώβριος 2004: Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών. Εσπερίδα με θέμα Supplier Relationship Management & Corporate Social Responsibility. Μάιος 2005: Οκτώβριος 2005: Ιούνιος 2006: Ζάκυνθος. Fifth International Conference on Analysis of Manufacturing Systems-Production Management. Λισσαβόνα, Πορτογαλία. ECPS Meeting. Ημερίδα με θέμα e-reverse Auctions-Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες.

8 Νοέμβριος 2006: Δεκέμβριος 2006: Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ. Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΟΣΑ-APEC για την Εξάλειψη των Εμποδίων Πρόσβασης των ΜΜΕ στις Διεθνείς Αγορές. Αμφιθέατρο Εθνικής Τράπεζας. Εκδήλωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Προμηθειών με θέμα Financial Risk Management in Purchasing. Μάιος 2007: Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών. 3 ο Εθνικό Συνέδριο με θέμα Νέα Αγορά και Νέα Τεχνολογία: Συστημικές Δομές, Ευρυζωνικότητα & Κοινωνική Δυναμική. Μάιος 2007: Σεπτέμβριος 2007: Σεπτέμβριος 2007: Μάιος 2009: Μάιος 2009: Ιούνιος 2009: Ιούνιος 2010: Νοέμβριος 2010: Ιούνιος 2011: Βρυξέλες, Βέλγιο. ECPS Meeting. Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Εσπερίδα με θέμα Operational Risk Management in the Supply Chain. Κοπεγχάγη, Δανία. ECPS Meeting. Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σεμινάριο Επιμόρφωσης Στελεχών Επιχειρήσεων και Φοιτητών για τις Μεταφορές. Royal Olympic Hotel. Διημερίδα με θέμα Living Supply Chains με βασικό ομιλητή τον Dr. John Gattorna. Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών. 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προμηθειών και Διοίκησης Δικτύων Εφοδιασμού. Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών και Hellenic Logistics Association. Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εφοδιασμός. Hong Kong, IFPSM Meeting. Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών. 1 st Southeastern European Conference in Purchasing and Supply Management: Leveraging Regional Dynamics: A Strategic Approach to Procurement and Supply Management. Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Kotteaku, A.G., Laios, L.G., and Moschuris, S.J. The Influence of Product Complexity on the Purchasing Structure. Omega International Journal of Management Science, vol. 23, no. 1, pp , Laios, L.G., and Moschuris, S.J. A Decision Support System for Make or Buy in an Aircraft Maintenance Facility. Production and Inventory Management Journal, vol. 38, no. 4, pp , Xideas, E., and Moschuris, S. Τhe Influence of Product Type on the Purchasing Structure. European Journal of Marketing, vol. 32, nos. 11/12, pp , Laios, L., and Moschuris, S. An Empirical Investigation of Outsourcing Decisions. The Journal of Supply Chain Management, vol. 35, no. 1, pp , Winter Μοσχούρης, Σ. Η Τάση για Outsourcing στις Ελληνικές Επιχειρήσεις. Plant Management, τεύχος 154, σελ. 40, Φεβρουάριος-Μάρτιος Φωνιαδάκη, Κ. και Μοσχούρης, Σ. Εξυπηρέτηση Πελατών και Logistics: Δημιουργώντας Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στο Ξεκίνημα της Νέας Χιλιετίας. Plant Management, ετήσια έκδοση , σελ Laios, L.G., and Moschuris, S.J. The Influence of Enterprise Type on the Purchasing Decision Process. International Journal of Operations & Production Management, vol. 21, no. 3, pp , April 2001.

9 Laios, L.G., and Moschuris, S.J. Make or Buy Decisions: Major Factors to Consider. IFPMM Business Briefing: European Purchasing and Supply Chain Strategies, pp , May Μοσχούρης, Σ.Ι. και Φιλιππάκη, Μ. Outsourcing και Ελληνικές Επιχειρήσεις. Logistics and Management, τεύχος 23, σελ , Σεπτέμβριος Οκτώβριος Μοσχούρης, Σ. Το Outsourcing στην Ελλάδα. Αποθήκη και Μεταφορές, τεύχος 21, σελ , Μάρτιος Απρίλιος Theodoras, D., Laios, L., and Moschuris, S. Improving Customer Service Performance within a Food Supplier-Retailers Context. International Journal of Retail and Distribution Management, vol. 33, no. 5, pp , Moschuris, S.J., and Kondylis, M.N. Outsourcing in Public Hospitals: A Greek Perspective. Journal of Health Organization and Management, vol. 20, no. 1, pp. 4-14, Moschuris, S.J., and Apergi, A. Transportation Outsourcing: A Survey of Greek Practices. Paradigm, vol. X, no. 1, pp. 1-10, Moschuris, S.J. Triggering Mechanisms in Make or Buy Decisions: An Empirical Analysis. The Journal of Supply Chain Management, vol. 43, no. 1, pp , Winter Moschuris, S.J., and Kondylis, M.N. Outsourcing in Private Healthcare Organisations: A Greek Perspective. Journal of Health Organization and Management, vol. 21, no. 2, pp , Moschuris, S.J., and Kondylis, M.N. Outsourcing in Hospitals: A Survey of Decision-Making Factors, Benefits, and Obstacles. E-Hospital Journal, vol. 10, no. 1, pp , Aslani, M.P., Laios, L.G., and Moschuris, S.J. The Perceived Impact of E-Procurement in EU Enterprises. International Journal of Value Chain Management, vol. 2, no. 2, pp , Moschuris, S.J. Organizational Participants in the Make-or-Buy Process. Industrial Marketing Management, vol. 37, no. 2, pp , Malindretos, G., and Moschuris, S. Supply Chain Strategy and Outsourcing: The Case of the Greek Pharmaceutical Sector. Spoudai, vol. 58, no. 3-4, pp , Lacroix, R.N., Laios, L., and Moschuris, S. City of London Green Public e-procurement Project: Results & Perspectives. Operations and Supply Chain Management, vol. 4, no. 2/3, pp , Pavlis, N., Moschuris, S., and Laios, L. The Relationship of Supply Management Performance with Financial Performance and Customer Service: An Empirical Analysis. MIBES Transactions International Journal, vol. 5, no. 2, pp , Pavlis, N., Moschuris, S.J., Laios, L., and Psychoyios, D. Financial Ratio Analysis: The Case of Customer Service Evaluation. Journal of Financial Decision Making, vol. 7, no. 2, pp , Moschuris, S.J., and Velis, G.F. Customer Perceptions on Service Satisfaction with Third Party Logistics (3PL) Service. International Journal of Applied Logistics, vol. 3, no. 4, pp , Liapopoulos, N.K., and Moschuris, S.J. The State of Outsourcing in Companies Operating in Greece. International Journal of Engineering and Management, vol. 4, no. 1, pp. 1-13, Nikou, C., and Moschuris, S.J. Final Supplier Selection System in Military Critical Items. SPOUDAI Journal of Economics and Business, vol. 62, nos. 1-2, pp , Peppa, V.P., and Moschuris, S.J. RFID Technology in Supply Chain Management: A Review of the Literature and Prospective Adoption to the Greek Market. Global Journal of Engineering Education, vol. 15, no. 1, pp , 2013.

10 Liapopoulos, N.K., and Moschuris, S.J. An Empirical Investigation of Outsourcing Decisions in Enterprises Operating in Greece. SPOUDAI Journal of Economics and Business, vol. 63, nos. 1-2, pp. xx-xx, ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Μοσχούρης, Σ. και Λάιος, Λ. Η Απόφαση για Αγορά ή Ιδιοκατασκευή στις Ελληνικές Επιχειρήσεις. Κεφάλαιο 7, σελ του βιβλίου: Σύγχρονη Διοίκηση Προμηθειών. Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Προμηθειών, Μοσχούρης, Σ. Ανάθεση Δραστηριοτήτων σε Τρίτους: Το Δίλημμα Αγορά ή Ιδιοκατασκευή. Κεφάλαιο 6, σελ του βιβλίου: Διοίκηση Εφοδιασμού. Συγγραφέας: Καθηγητής Λάμπρος Λάιος. Έκδοση της HUMANTEC Μ.Ε.Π.Ε., Πειραιάς Moschuris, S.J., and Nikitas, S.A. Outsourcing the Warehousing Function: A Survey of Greek Practices. Chapter 7 of the book: Outsourcing Management for Supply Chain Operations and Logistics Services. IGI Global, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Harrison, A. και van Hoek, R. Logistics. Μάνατζμεντ & Στρατηγική. Α Έκδοση. Εκδοτικός Οίκος Rosili, ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ Theodoras, D.T., and Moschuris, S.J. Evaluating Service Attributes in Different Product Categories: A Case Study. Έχει γίνει δεκτό για δημοσίευση στον τόμο προς τιμή του αείμνηστου Καθηγητή Ρήγα Κωνσταντίνου. Μαλινδρέτος, Γ. και Μοσχούρης, Σ. Στρατηγικές Συμμαχίες, Εφοδιαστική και Βιωσιμότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Έχει γίνει δεκτό για δημοσίευση στον τόμο προς τιμή του αείμνηστου Καθηγητή Ρήγα Κωνσταντίνου. Moschuris, S.J., and Skartsari, E. Outsourcing in the hotel sector: a Greek perspective. Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Σωτήριου Καρβούνη, Πειραιάς 2012, σελ ΜΕΛΕΤΕΣ Λάιος, Λ., Ασημακοπούλου, Β. και Μοσχούρης, Σ. Οδηγός Υποστήριξης ΜΜΕ: Κρατικές Προμήθειες. Έκδοση του Ελληνικού Οργανισμού Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας, Σεπτέμβριος Μοσχούρης, Σ. και Παυλής, Ν. Εισαγωγή 3 rd Party Logistics στις ΜΜΕ. Η συγκεκριμένη κλαδική μελέτη εκπονήθηκε το 2005 υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Ι. Χασσίδ στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης του Οργανισμού Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ο.Ε.Τ.Α.). ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Moschuris, S.J., and Laios, L.G. The Outsourcing Decision in Greek Enterprises. Proceedings of the 12 th International Logistics Congress, Society of Logistics Engineers, pp , Moschuris, S.J., and Laios, L.G. Reasons and Criteria for Outsourcing Decisions. Proceedings of the EUROLOG 2000, European Logistics Association, pp Μοσχούρης, Σ. και Λάιος, Λ. Εφαρμογή του E-Commerce στην Αλυσίδα Εφοδιασμού. Τι Είδους Δραστηριότητες Διευκολύνονται; Πρακτικά του 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Logistics 2000, Ελληνική Εταιρεία Logistics.

11 Aslani, M.P., and Moschuris, S.J. Understanding E-Procurement. 1 st IFPMM Winter School on Advanced Purchasing Research, 2001, Mumbai, India. Moschuris, S.J., and Chatziioannidis, A.A. Third Party Logistics Services Usage by Large Greek Firms. Proceedings of the 11 th IPSERA Conference 2002, University of Twente, pp Kalogeropoulou, A.N., Aslani, M.P., and Moschuris, S.J. Socio-economic Impact of B2B E- Commerce Applications on Supply Chain Management of European Enterprises. Proceedings of the 30 th International Conference on Computers and Industrial Engineering, 2002, Tinos Island, pp Μοσχούρης, Σ. και Χατζηϊωαννίδης Α. Ανάθεση εκ Μέρους των Ελληνικών Επιχειρήσεων της Παροχής Υπηρεσιών Logistics σε Τρίτες Εξειδικευμένες Εταιρείες. Πρακτικά του 6 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Logistics 2002, Ελληνική Εταιρεία Logistics. Moschuris, S.J., Aslani, M.P., and Laios, L.G. E-Procurement and Buyers-Suppliers Perceptions. Proceedings of the 14 th Annual North American Research Symposium on Purchasing and Supply Management, 2003, Tempe, Arizona, pp Theodoras, D.T., Laios, L.G., and Moschuris, S.J. Defining Marketing and Logistics Customer Service within the Greek Food Industry. Proceedings of the 9 th International Conference on Marketing and Development, 2005, Thessaloniki, Greece. Pavlis, N., Laios, L., and Moschuris, S. The Financial Impact of Supply Management: Finding from an Empirical Study. Proceedings of the 18 th IPSERA Conference 2009, Oestrich-Winkel, Germany, pp Lacroix, R.N., Laios, L., and Moschuris, S. Sustainable Logistics: Challenges and Opportunities of Greening the Procurement Process. Proceedings of the 1 st International Conference on Supply Chains, 2010, Katerini, Greece. Lacroix, R.N., Laios, L., and Moschuris, S. Green Procurement Best Practices on Influencing Suppliers to Act Sustainably: Monitoring Versus Collaboration. Proceedings of the 2 nd International Conference on Supply Chains, 2012, Katerini, Greece. Nikou. C., and Moschuris, S.J. Evaluating an Overseas Supplier. 2 ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο, 2012, ΤΕΙ Πειραιά. Nikou, C., and Moschuris, S.J. Improvement of Order Performance of a Supplier. 2 ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμογές Μαθηματικών και Πληροφορικής στη Στρατιωτική Επιστήμη, 2013, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Moschuris, S.J., and Nikou, C. Multivariate Statistical Techniques and Analytical Hierarchical Procedure in Supplier Selection of Military Critical Items. 29 th European Meeting of Statisticians, 2013, Budapest, Hungary. ΚΡΙΤΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ International Journal of Technology Management. Management Research News. Operational Research: An International Journal. EuroMed Journal of Business. Clinical Governance: An International Journal. Journal of Supply Chain Management. Journal of Health Organization and Management.

12 ΚΡΙΤΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ International Conference Global Management 2008, Porto, Portugal. Πρακτικά 23 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, 2010, Βέροια, Ελλάδα. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Journal Title ISSN Impact Factor Omega International Journal of Management Science Production and Inventory Management Journal European Journal of Marketing The Journal of Supply Chain Management International Journal of Operations and Production Management International Journal of Retail and Distribution Management Journal of Health Organization and Management Paradigm E-Hospital Journal X - International Journal of Value Chain Management Industrial Marketing Management Spoudai Operations and Supply Chain Management MIBES Transactions International Journal Journal of Financial Decision Making International Journal of Applied Logistics

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς (210) 414 2353 (Γραφείο). +30 6932 792723 (Mobile).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητή Γεωργίου Ι. Πολυχρονόπουλου Διευθυντή/Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας Ι. Προσωπικά στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Αγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι: Μάρω Βλαχοπούλου Θέση:Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Γνωστικό αντικείμενο: "Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ" e-mail: mavla (at) uom.gr [Προσωπική ιστοσελίδα] Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΓEΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Διεύθυνση: Οδός Mυρτιάς, αρ. 8, Αγία Παρασκευή Αττικής T.K. 153 41 Tηλέφωνα: 210-6008246, 210-6036417, 6932-741188 FAX: 210-6399672

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ : Ανδρέας I. Ανδρονικίδης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1971 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 540 06 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310891584 FAX : 2310891544

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣTOIXEIA Ονοματεπώνυμο : Γρηγόρης Χονδροκούκης Γνωστικό Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάζαρος Σαρηγιαννίδης PhD. MSc Προσωπικές Πληροφορίες Ονοµατεπώνυµο: Λάζαρος Σαρηγιαννίδης Όνοµα Πατέρα: Ιωάννης Όνοµα Μητέρας: Δανάη Ηµεροµηνία Γέννησης: 10/10/1980 Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόεδρος

Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόεδρος Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόεδρος I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΑ / E-MAILS Διεύθυνση : Παραδείσου 15-171 23 Ν. Σμύρνη

Διαβάστε περισσότερα

τµηµάτων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων στις Ελληνικές Επιχειρήσεις, λ) την Επίδραση του Internet στις Στρατηγικές Μάρκετινγκ και Πωλήσεων σε Ευρωπαϊκές και Αµερικάνικες επιχειρήσεις, µ) τη ιαδικασία Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδημαϊκές Θέσεις... 3 2.1 Πλήρους Απασχόλησης (Full-time Posts)... 3 2.2 Μερικής Απασχόλησης (Part-time and

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail.

ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail. ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - Τρία παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 104-34. Τηλ.: (210) 8203652. Φαξ: (210)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδηµαϊκές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.

Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb. Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University, Department of Information

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Απρίλιος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 2. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ... 5 2.1 Ακαδημαϊκές / Εκπαιδευτικές Θέσεις... 5 2.2 Διοικητικές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ, Ph.D

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ, Ph.D ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ, Ph.D Καθηγητής Μάρκετινγκ Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία Γέννησης: 19 Φεβρουαρίου 1962 ιεύθυνση: Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πατησίων 76,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών Αθήνα 2013 Σταδίου 5, 2 Ος όροφος, Αθήνα, 105 62 Τηλ..: +30 2103689391, +30 6976196352, φάξ: +30

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Βασίλειος Κώστογλου Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 3. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα