Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Επιμελητηριακά Νέα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. www.e-thesprotias.gr. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Επιμελητηριακά Νέα"

Transcript

1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ / ΣΕΛΙΔΑ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Επιμελητηριακά Νέα ΕΤΟΣ 10ο / ΜΑΡΤΙΟΣ / ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 / ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 46 Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

2 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ / ΣΕΛΙΔΑ 2 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ / ΣΕΛΙΔΑ 3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 13, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / Ηγουμενίτσα «Προδημοσίευση Προγραμμάτων Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» Προοδημοσίευση Προκήρυξης για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ FAX: Ε-ΜΑΙL: ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΟΣ Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΡΩΞΑΝΗ ΓΚΟΓΚΟΥ Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΣΠΑ η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας προέβη στην προδημοσίευση προκηρύξεων των Προγραμμάτων ενίσχυσης Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, με φορέα υλοποίησης τον ΕΟΜΜΕΧ. Επιλέξιμοι να ενταχθούν στα Προγράμματα, είναι νέοι και νέες έως 39 ετών και γυναίκες έως 55, που είναι άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2008 μέχρι της προδημοσίευσης των Προγραμμάτων. Θα χρηματοδοτηθεί η ίδρυση νέων επιχειρήσεων σχεδόν όλων των κλάδων, παροχής υπηρεσιών, εμπορίας και μεταποίησης με ποσοστό 50% για όλη την Ελλάδα, εκτός των νησιών με πληθυσμό κάτω των κατοίκων που η χρηματοδότηση είναι το 60% επί του συνόλου του προϋπολογισμού της επένδυσης. Τα όρια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης είναι: Α) από ,00 έως ,00 για επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης, Ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης. Β) από ,00 έως ,00 για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού Γ) από ,00 έως ,00 για τις εμπορικές επιχειρήσεις Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και στην συνέχεια ταχυδρομικώς. Ημέρες υποβολής προτάσεων από έως Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή του κανονισμού υλοποίησης των προγραμμάτων μπορείτε να απευθύνεστε στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας (Κυρά Βασιλικής 13-Ηγουμενίτσα, τηλ έως 8) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ενημερωθείτε στις ιστοσελίδες & Περιγραφή Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε όλη την ελληνική επικράτεια μέσω των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ , που αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: - Μεταποίηση - Τουρισμός - Εμπόριο - Υπηρεσίες Σε Ποιούς Απευθύνεται Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις θεματικές ενότητες: - Μεταποίηση - Τουρισμός - Εμπόριο - Υπηρεσίες Επίσης Μικρές και Πολύ μικρές Επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα δικαιόχρησης (franchise) και υπάγονται σε μία από τις παραπάνω θεματικές ενότητες και Μικρές και Πολύ μικρές Επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα (δηλ. σε διαφορετικές θεματικές ενότητες) υπό προϋποθέσεις.αναλυτικότερη πληροφόρηση για τους όρους και προϋποθέσεις υπάρχει στην ενότητα Όροι και Προϋποθέσεις»» καθώς και στην προδημοσίευση στα Συνημμένα Αρχεία. Προϋπολογισμός (Συνολικός προϋπολογισμός της προκήρυξης που αφορά σε όλη την χώρα) Όροι Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση καλείται «Δυνητικός Δικαιούχος της Ενίσχυσης». Oι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες: - από τριάντα χιλιάδες ευρώ ( ) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ ( ) το μέγιστο για τις θεματική ενότητα «Τουρισμός» - από τριάντα χιλιάδες ευρώ ( ) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ ( ) το μέγιστο για τις θεματική ενότητα «Υπηρεσίες» - από τριάντα χιλιάδες ευρώ ( ) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ ( ) το μέγιστο για την θεματική ενότητα «Εμπόριο» - από πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ ( ) το μέγιστο για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση» Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών και δεν έχουν τρεις πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, για την τήρηση των ορίων του εδαφίου αυτού, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο (2) ετών. Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κατ εξαίρεση στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτομα κατά το Να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος Δ της παρούσας. Διαρθρωτικό Ταμείο Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται: i) από πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ( έως ) για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση» ii) από τριάντα χιλιάδες έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ( έως ) για την θεματική ενότητα «Τουρισμός» iii) από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ ( έως ) για την θεματική ενότητα «Εμπόριο» iv) από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ ( έως ) για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες» Για τις ανάγκες της προκήρυξης η ελληνική επικράτεια υποδιαιρείται σε δύο (2) γεωγραφικές ζώνες. Το ποσοστό επιχορήγησης των επενδυτικών προτάσεων είναι: Γεωγραφική Ζώνη Α: 55% και Γεωγραφική Ζώνη Β: 65% (Θεσπρωτία). Για αναλυτικότερη πληροφόρηση αναζητήστε τα αρχεία της προδημοσίευση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα η στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 25/5/2009 (Πρόκειται για ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών και όχι ημερομηνία εναρξης υποβολής αιτήσεων. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων στους ΕΦΔ θα καθοριστεί με ΚΥΑ και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.) ΟΙΚ. ΕΠΟΠΤΗΣ: ΑΘ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια. Να έχουν συμπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται: Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης. Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α και β βαθμού. Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου ή κοινοπραξίας. Στοιχεία επικοινωνίας: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Πληροφορίες: Ώρες Λειτουργίας: 09:30-17:00 Δευτέρα - Παρασκευή Φαξ:

3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ / ΣΕΛΙΔΑ 4 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ / ΣΕΛΙΔΑ 5 Tεχνικοί ασφαλείας 1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι: α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους. β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους. 2. Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας. Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται: Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν. 3. Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α, Β, Γ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας). Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης. 4. Προκειμένου οι εργοδότες να ανταποκριθούν στην παραπάνω υποχρέωση τους έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν τα καθήκοντα αυτά: σε άτομα της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα) ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα) ή σε ΕΞΥΠΠ ή σε εργαζόμενο της επιχείρησης (κάτοχο απολυτηρίου τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και με οκταετή προϋπηρεσία που λογίζεται από την απόκτηση του απολυτηρίου ή της άδειας, εφόσον όμως αυτός απασχολείται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση) μετά από κατάλληλη επιμόρφωση τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον η επιχείρηση ανήκει στην Β ή Γ κατηγορία επικινδυνότητας και απασχολούν μέχρι 50 άτομα. 5. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων δίνεται η δυνατότητα και στους ίδιους τους εργοδότες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Οι περιπτώσεις αυτές είναι: α. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ κατηγορία και απασχολούν μέχρι 50 άτομα με την προϋπόθεση της κατάλληλης επιμόρφωσης (π.δ. 17/96 άρθρο 4 2γ). Για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων της επιμόρφωσης αυτής έχει εκδοθεί η 1483/12/ Υπουργική Απόφαση. β. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στις κατηγορίες Β ή Γ και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, εάν ο εργοδότης είναι πτυχιούχος (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που προβλέπονται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του (ν. 3144/03 άρθρο 9 5 πρώτο εδάφιο). γ. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β και απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζόμενους, εάν ο εργοδότης είναι πτυχιούχος (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που δεν προβλέπεται όμως για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών (ν. 3144/03 άρθρο 9 5 δεύτερο εδάφιο). δ. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στη κατηγορία Β και απασχολούν μέχρι και 6 εργαζόμενους, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης είναι πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και το αντικείμενο των σπουδών του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του (ν. 3144/03 άρθρο 9 6 πρώτο εδάφιο). ε. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β και απασχολούν μέχρι και 3 εργαζόμενους με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειας του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του ή αποδεδειγμένα ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οικονομική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας. (ν. 3144/03 άρθρο 9 6 δεύτερο εδάφιο). Για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων της επιμόρφωσης αυτής έχει εκδοθεί η 1481/11/ Υπουργική Απόφαση. στ. Αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό έχουν το δικαίωμα επιμόρφωσης, εφόσον έχουν τα υπόλοιπα προβλεπόμενα προσόντα, αλλά καμία υποχρέωση παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος δεν έχουν. 6. Επισημαίνεται ότι είναι στην απόλυτα διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν να αναθέσουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με ΕΞΥΠΠ ή να επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησής τους ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι. 7. Εφόσον επιλέξετε την περίπτωση να επιμορφωθείτε εσείς οι ίδιοι ή να επιμορφώσετε εργαζόμενο της επιχείρησής σας, μπορείτε να υποβάλλετε στο φορέα μας αίτηση συμμετοχής σε τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης συμπληρώνοντας την ανάλογη αίτηση που θα σας χορηγηθεί από τις υπηρεσίες μας. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ: Κάθε φορά που φεύγουμε για μια άλλη πόλη για να αγοράσουμε κάτι, κάποιο μαγαζί της περιοχής μας το οδηγούμε στο μαρασμό και το κλείσιμο. Επίσης ενημερώνουμε ότι το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, για την υλοποίηση των σεμιναρίων επιμόρφωσης σε θέματα ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ- ΛΕΙΑΣ, συνεργάζεται με το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Ιωαννίνων, στο οποίο και προωθηθεί τις αιτήσεις σας, για περαιτέρω έλεγχο αν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις επιμόρφωσης. Τα σεμινάρια υλοποιούνται στην Ηγουμενίτσα και με την προϋπόθεση της συμπλήρωσης τμημάτων 25 ατόμων/κατηγορία ή ειδικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες και λήψης της σχετικής αίτησης, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, στο τηλ , ή με το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Ιωαννίνων, υπεύθυνος κος Στέφανος Πανακούλιας, τηλ δώστε αίμα σώζει ζωές!!!

4 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ / ΣΕΛΙΔΑ 6 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ / ΣΕΛΙΔΑ 7 Eνίσχυση της επιχειρηματικότητας της γυναίκας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηγουμενίτσα Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι το Σάββατο, , διοργάνωσε Εσπερίδα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της γυναίκας, στα πλαίσια των προσπαθειών του, για την στήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της γυναίκας. Επίσημες ομιλήτριες ήταν η Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών κ. Σοφία Οικονομάκου και η κ. Στέλλα Ασκέλη στέλεχος της Αγροτουριστικής και συγγραφέας του επιτυχημένου βιβλίου της Αγροτουριστικής. Η κ. Σ. Οικονομάκου παρουσίασε τις καινοτόμες δράσεις του Δικτύου και το πρόγραμμα των Αντενών, την νέα υπηρεσία που θα εφαρμοστεί στα Ελληνικά Επιμελητήρια και η οποία στοχεύει στο να ενημερώνει τις γυναίκες επιχειρηματίες γύρω από θέματα του ενδιαφέροντός τους, να τις εκπαιδεύει με μαθήματα e-learning και να τις βοηθά να οργανώνουν σωστά την δική τους επιχείρηση. Επίσης ενημέρωσε για το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Δικτύου και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης. Σύμφωνα με την συνεργασία αυτή τα μέλη των Ελληνικών Επιμελητηρίων θα εκπαιδεύονται από την Γ. Γραμματεία αδαπάνως. Σύντομα η υπηρεσία αυτή θα παρέχεται και στα μέλη του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, και Παρουσίασε ακόμη την μελέτη και τα στατιστικά στοιχεία της έρευνας που διεξήγαγε το Δίκτυο για την χαρτογράφηση της επιχειρηματικότητας της γυναίκας στην Ελλάδα. Πάνω στα ευρήματα της έρευνας στηρίχτηκαν οι δράσεις του Δικτύου και οι παρεμβάσεις για την στήριξη των γυναικών επιχειρηματιών. Η κ. Ασκέλη παρουσίασε ένα πολύ ενδιαφέρον VIDEO το οποίο αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο επιτυχημένες μορφές αγροτοτουρισμού και ανέλυσε τις υπηρεσίες από τις οποίες μπορεί να επωφεληθεί αυτός που επιχειρεί αγροτοτουριστικά. Η εκδήλωσε υπήρξε επιτυχής, και η θεαματική προσέλευση των γυναικών επιχειρηματιών, αποδεικνύει το μεγάλο τους ενδιαφέρον για την επιχειρηματικότητα και την αναβάθμιση των επιχειρήσεών τους. Με το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε απονομή Τιμητικών Διακρίσεων σε γυναίκες επιχειρηματίες, κατόχους Ατομικών Επιχειρήσεων, που εγγράφηκαν στο μητρώο του Επιμελητηρίου τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του (έτος ίδρυσης 1989) και διατηρούν την ατομική επιχείρηση μέχρι και σήμερα. (Ακολουθεί Πίνακας των τιμηθέντων γυναικών) Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, παρείχε και θα συνεχίσει να παράσχει στις γυναίκες επιχειρηματίες μέλη του, υπηρεσίες και υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και τις προκλήσεις της αγοράς με σύγχρονα και καινοτόμα μέσα. Πίνακας Τιμηθέντων 1) Κα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ Ξυλουργικό Εργαστήριο & Εμπόριο Οικοδομικών Υλικών, στους Φιλιάτες. ΑΓΜ: 61 Ημερομηνία Εγγραφής: ) Κα ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΜΠΕΣΗ Καφεκοπτείο Μίνι Μάρκετ, στην Παραμυθιά. ΑΓΜ: 106 Ημερομηνία Εγγραφής: ) Κα ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ Ασφαλιστική Σύμβουλος, στην Ηγουμενίτσα. ΑΓΜ: 115 Ημερομηνία Εγγραφής: ) Κα ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΑΚΑΡΕΛΗ Εμπόριο Η/Υ-Συστημάτων και Υλικών γραφείου, στην Παραμυθιά. ΑΓΜ: 231 Ημερομηνία Εγγραφής: ) Κα ΕΛΕΝΗ ΤΖΟΒΑΡΑ Εμπόριο Ενδυμάτων, στην Ηγουμενίτσα. ΑΓΜ: 358 Ημερομηνία Εγγραφής: ) Κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων, στην Ηγουμενίτσα. ΑΓΜ: 378 Ημερομηνία Εγγραφής: ) Κα ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Οπωροπαντοπώλη, στους Φιλιάτες. ΑΓΜ: 448 Ημερομηνία Εγγραφής: ) Κα ΕΥΑΝΘΙΑ ΛΙΟΛΙΟΥ E security Ζαχαροπλάστη, στην Παραμυθιά. ΑΓΜ: 451 Ημερομηνία Εγγραφής: ) Κα ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ Εμπόριο Ψαριών, στην Ηγουμενίτσα. ΑΓΜ: 455 Ημερομηνία Εγγραφής: ) Κα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λογίστρια Φοροτέχνης, στην Ηγουμενίτσα. ΑΓΜ: 492 Ημερομηνία Εγγραφής: ) Κα ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΖΑΝΗ Κομμωτήριο, στην Ηγουμενίτσα. ΑΓΜ: 529 Ημερομηνία Εγγραφής: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηγουμενίτσα Προκήρυξη Προγράμματος: «E security, Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια». ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ 4 ΠΕΠ Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε το ανωτέρω πρόγραμμα που επιχορηγεί Μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με αντικείμενο την ψηφιακή ασφάλεια και με σκοπό την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνών και απειλών (κακόβουλων ή μη) εις βάρος της διαχειριζόμενης πληροφορίας, των πληροφοριακών συστημάτων, του λογισμικού κλπ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22/4/ Ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια. Η είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα είναι διαθέσιμη από τις και οι Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Πέμπτη και ώρα 12:00μμ. Επιλέξιμη προς χρηματοδότηση θεωρείται μία επιχείρηση όταν αθροιστικά: Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία σύστασης πριν την Ο κλάδος δραστηριότητας της Επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ (Παράγραφος 7) & ΙΙΙ (Παράγραφος 8) του Οδηγού Υποβολής. Η Επιχείρηση εμφανίζει θετικό μέσο όρο κερδών προ φόρων και αποσβέσεων τα τελευταία τρία οικονομικά έτη ή εφόσον δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία, τότε παρατίθενται στοιχεία των δύο τελευταίων οικονομικών ετών. Η Επιχείρηση απασχολεί κατ ελάχιστο έναν (1) εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) με σχέση εξηρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, επιπλέον του/ων επιχειρηματία/ων του/ων μετόχου/ων του/ων εταίρου/ων. Η αξία κτήσης του εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που είναι ήδη εγκατεστημένος στην Επιχείρηση (εξοπλισμός & λογισμικό) και αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από το 2000 έως την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης θα πρέπει κατ ελάχιστο να ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων δε δύναται να ξεπερνά τους 6 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους. Χρηματοδοτείται: Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού - Λογισμικού - Υπηρεσιών Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από έως ο μέγιστος, με ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο στο 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης. Το ύψος της ενισχυόμενης επένδυσης καθορίζεται με βάση την κατάταξη κάθε επιχείρησης σε προκαθορισμένες κατηγορίες, σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης και την υφιστάμενη υποδομή σε ΤΠΕ. Διαθέσιμος συνολικός προϋπολογισμός για την δράση: ,00 - Ε.Π.»Ψηφιακή Σύγκλιση» (Αν. Μακεδονία- Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόν. Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ. Ελλάδα): Περιφέρειες Μετάβασης: ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου: ,00 Αρμόδιος Φορέας: Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ, Τηλ.: Δευτέρα Παρασκευή, ώρες 08:00 20:00, (για κλήσεις από σταθερά), (για κλήσεις από κινητά) Ιστοσελίδα: gr/default.aspx. Για πληροφορίες αλλά και για τον οδηγό της δράσης μπορείτε να απευθύνεστε πέραν των ανωτέρω και στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, υπεύθυνος Πέτρος Ζουμπούλης, τηλ

5 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ / ΣΕΛΙΔΑ 8 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ / ΣΕΛΙΔΑ 9 Ζητούν συνεργασία ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΑ Όνομα Εταιρίας: Naos srl Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη: Piazza A. Balestrieri, 9/A - Parma Τηλ.: Fax: Ε-mail: Site: Γλώσσες για επαφή: Ιταλικά, Ελληνικά, Αγγλικά. Ζητούμενη Συνεργασία: Εισαγωγέα και διανομέα καινοτομικών καλλυντικών προϊόντων για περιποίηση προσώπου-σώματος anti-aging, αισθητικής, που δραστηριοποιείται στον τομέα καλλυντικών, παραφαρμακευτικών προϊόντων, κέντρων ομορφιάς, σπα. Όνομα Εταιρίας: MB Spa Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη: Via Calcara Breganze (VI) Italia Τηλ.: Fax: Ε-mail: Site: Ζητούμενη Συνεργασία: Διανομείς για την Ελλάδα κάδων θραύσης για εκσκαφείς. Όνομα Εταιρίας: Tessitura Fabbri Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη: Via Brodolini Pesaro Τηλ.: Fax: Ε-mail: Site: Ζητούμενη Συνεργασία: Αναζήτηση μίας εταιρίας που θα μπορέσει να μεταπωλήσει τα προϊόντα (εξοπλισμός ακτών και συγκεκριμένα ξαπλώστρες, ομπρέλες θαλάσσης και καρέκλες σκηνοθέτη) σε ξενοδοχειακές μονάδες, πισίνες και παραλιακές εγκαταστάσεις. Όνομα Εταιρίας: Giacomini Gianni Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη: Zona Ind. San Carlo, s.n.c Calvi Dell Umbria Τηλ.: Fax: Ε-mail: Γλώσσες για επαφή: Ιταλικά (Αγγλικά). Ζητούμενη Συνεργασία: Εισαγωγείς μαγιό και ανδρικών και γυναικείων εσωρούχων. Επίσης υγειονομικά και νοσοκομειακά ενδύματα με άριστα αποτελέσματα ποιότητας και τιμής. Όνομα Εταιρίας: Teqk materiali d avanguardia Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη: Via la Marmora 5 - Osilo (SS) Τηλ.: Fax: Ε-mail: Site: Ζητούμενη Συνεργασία: Αναζήτηση διανομέων στην Ελλάδα του δικού της προϊόντος «teqk» συνθετικό teak για σκάφη, γιοτ, πισίνες. Όνομα Εταιρίας: Top Chic srl Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη: Via Cefalu Milano Τηλ.: Fax: Ε-mail: Site: Κύκλος Εργασιών: Υπεύθυνος για επαφές: Silvio Ζητούμενη Συνεργασία: Import Export parfums and cosmetics big brands. Όνομα Εταιρίας: Tecnotras Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη: Piano di Frassineta Sassoferrato Τηλ.: Fax: Ε-mail: Γλώσσες για επαφή: Ιταλικά. Ζητούμενη Συνεργασία: Συνεργασίες για την Ιταλική επικράτεια σε Οδικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, logistics, έλξεις. Όνομα Εταιρίας: Emitex srl Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη: Via Luigi Dicuonzo, 159 Τηλ.: Fax: Ε-mail: - Site: www. almafuertemoda.com Ζητούμενη Συνεργασία: Αναζήτηση ενός εισαγωγέα για τη διανομή ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων casual στην Ελλάδα. Παρατηρήσεις: Η μάρκα «Almafuerte» παράγεται αποκλειστικά στην Ιταλία με μία άριστη σχέση ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ΤΙΜΗΣ. Όνομα Εταιρίας: Kristal Spose snc Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη: Via Leonardo Leo Napoli Τηλ.: Fax: Ε-mail: Site: Ζητούμενη Συνεργασία: Αντιπροσώπους και Διανομείς γαντιών νύφης, μετάληψης και Τελετής, αξεσουάρ νύφης, Τούλια, Βέρες, Καρφίτσες, Τεχνητά Άνθη, Κλαδιά λουλουδιών, Διαδήματα, Στεφάνια, σετ κοσμημάτων, Χτένες Μετάληψης. Όνομα Εταιρίας: Four Airt scarl Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη: Via Cavour 107 Giussano (MI) Τηλ.: Fax: Ε-mail: Γλώσσες για επαφή: Ιταλικά. Ζητούμενη Συνεργασία: Διανομέα ή Αντιπρόσωπο ή Εισαγωγέα αθλητικών ειδών, κυρίως κράνη για σκι, snowboard, ποδήλατα mountain bike, με δική τους μάρκα. Όνομα Εταιρίας: Tecno+ Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη: Via Zoccolanti Pergola (PU) Τηλ.: Fax: Ε-mail: Site: Γλώσσες για επαφή: Ιταλικά, Αγγλικά, Ισπανικά. Ζητούμενη Συνεργασία: Εισαγωγέα, Διανομέα καλλυντικών προϊόντων με την μάρκα «Bioninfea». ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑ Εταιρεία υποψήφιο μέλος του ΕΑΕΒΕ, με πρόεδρό της τον κ. Ilia Çili, μηχανικό/freelancer η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα, αναζητάει: Υλικά για θερμοκήπιο επιφάνειας μ2 (greenhouse), τύπος τούνελ (walk tunnel type) σκεπασμένο με πολυαιθυλένιο πλάτους (gap span) 9μ., ύψος 3.5μ και με σύστημα ύδρευσης με ελεύθερη πτώση (drop derogation). Τα στοιχεία επικοινωνίας: κιν.: ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Το γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων του γενικού προξενείου Ελλάδος στο Μόναχο απέστειλε ενημερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερμανία και κυρίως νωπών φρούτων & λαχανικών. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας Συνεδρίαση 281/ της επιτροπής τραπεζικών και πιστωτικών θεμάτων Τροποποίηση και διευκρίνιση διατάξεων της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/ , σχετικά με την αναγγελία ακάλυπτων επιταγών. Τροποποιείται η παράγραφος 1.α του κεφαλαίου Γ της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/ και καθορίζεται ότι η προβλεπόμενη στην εν λόγω διάταξη αναγγελία γίνεται εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά τη λήξη της προθεσμίας των οκτώ (8) ημερών, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1α του άρθρου 70 του ν. 3746/2009, εφόσον εντός της προθεσμίας αυτής η επιταγή δεν έχει πληρωθεί. Στην περίπτωση αυτή η αναγγελία αφορά το νομικό πρόσωπο το οποίο εκπροσωπούσαν. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/ παραμένουν αμετάβλητες. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩ- ΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ του ΥΠΟΙΟ με το Αριθ. Πρωτ.: /1715/Δ0019 Κοινοποιεί για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή το αρθ. 17 του Σχεδίου Νόμου «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 3746/2009. Με την εν λόγω διάταξη, η οποία ισχύει από την κατάθεση του σχεδίου νόμου στη Βουλή, ήτοι , η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών πρέπει να κατατεθεί μέχρι και τις στο αρμόδιο Τελωνείο, ή Δ.Ο.Υ. όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη. Καταργείται ο έλεγχος διαβατηρίων στα σύνορα με χώρες της ΕΕ. Οι ταξιδιώτες που επισκέπτονται οδικός την Ελβετία δεν θα είναι υποχρεωμένοι πλέον να επιδεικνύουν το διαβατήριό τους, καθώς τέθηκαν σε ισχύ οι συμφωνίες του Σένγκεν, που καταργούν τους συστηματικούς ελέγχους ταυτότητας στα σύνορα με όλες τις όμορές της χώρεςμέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελβετία, που συνορεύει με τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Αυστρία, είναι η 25η χώρα που καταργεί τους ελέγχους ρουτίνας προσχωρώντας στην ομάδα Σένγκεν των ευρωπαϊκών χωρών. Ωστόσο οι ελβετικές αρχές δηλώνουν ότι λόγω της μη συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελβετία παραμένει εκτός της τελωνειακής ζώνης της ΕΕ, επομένως οι συνοριακοί φρουροί θα συνεχίσουν να κάνουν τυχαίους τελωνειακούς ελέγχους, κατά τους οποίους οι ταξιδιώτες θα καλούνται να επιδεικνύουν την ταυτότητά τους. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου πολίτες της ΕΕ ζουν και εργάζονται στην Ελβετία, ενώ πολλοί περισσότεροι διασχίζουν σε τακτική βάση τα σύνορά της, συχνά επειδή εργάζονται σε ελβετικές πόλεις όπως η Γενεύη και η Βασιλεία και διαμένουν στη Γαλλία ή τη Γερμανία, όπου η στέγη είναι φθηνότερη. Οι ταξιδιώτες που επισκέπτονται την Ελβετία αεροπορικώς προερχόμενοι από χώρες της ΕΕ, θα περιμένουν μέχρι τις 29 Μαρτίου του 2009 για εισέρχονται στη χώρα χωρίς να επιδεικνύουν τα διαβατήριά τους. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Με τις διατάξεις του άρθρου 40 Ν.3762/ Ο9 (ΦΕΚ 75 τ.a ) παρέχεται από σήμερα η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους με ευνοϊκούς όρους, εφόσον υποβάλλουν αίτηση μέχρι 30/6/2009. Ειδικότερα, οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα: Α. Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών με έκπτωση 80% επί α) των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών κατά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος Νόμου (5/2009), β) των λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων. Β. Υπαγωγή στη ρύθμιση για διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των απαιτητών εισφορών μέχρι 96 μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 50% επί: α) των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών κατά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου (5/2009), β) των λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, με καταβολή ποσού προκαταβολής το οποίο καθορίζεται σε 3% επί της συνολικής κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Το ποσό των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100,00. Οι ανωτέρω μειώσεις ισχύουν για μία μόνο ρύθμιση και σε περίπτωση απώλειας αυτής, αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Προκειμένου οι εργοδότες να τύχουν της προαναφερόμενης ευνοϊκής ρύθμισης, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση για ρύθμιση στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ της έδρας της επιχείρησης μέχρι την 30/6/2009, προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος της συνολικής οφειλής τους, η οποία θα ρυθμιστεί ή θα εξοφληθεί στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ή την Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες αναζήτησης αναπτυξιακών προγραμμάτων στο διαδίκτυο. /

6 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / Ηγουμενίτσα «Ημερίδα Τουριστικής Ανάπτυξης στην Πλαταριά Θεσπρωτίας» Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα Τουριστικής Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στην Πλαταριά. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2009 στο Δημαρχείο της έδρας του Δήμου Συβότων με ικανοποιητική προσέλευση κόσμου. Βασικοί ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος του Τμήματος Τουρισμού & Μεταφορών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας κ. Χρήστος Κάτσιος, ο κ. Μιχαήλ Ματαράγκας, Εκπαιδευτικός, M.Sc in Hospitality Management, Στέλεχος του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και η κα Παναγιώτα Σουρτζή, Τουριστική Συντάκτρια, M.Sc Service Management. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, επικεντρώθηκαν στην Ανάπτυξη του Τουριστικού Προϊόντος της περιοχής με βασικό Oμιλία του κ. Χ. Κάτσιου Κυρίες και Κύριοι, Σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκδήλωση, που διοργανώνουμε στα πλαίσια των προσπαθειών μας για την για την προώθηση, προβολή και ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος του Νομού μας. Επίσης, καλωσορίζουμε στον ακριτικό μας νομό, τους φιλοξενούμενούς μας, ομιλητές, την κυρία Παναγιώτα Σουρτζή, M.Sc. in Services Management, και Τουριστική Συντάκτρια, και τον κο Μιχάλη Ματαράγκα, ο οποίος προέρχεται από τον χώρο της εκπαίδευσης, είναι στέλεχος του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με M.Sc. in Hotel & Catering Management. Καθώς συνηθίζεται εσφαλμένως, με την λέξη Τουρισμός, να συνδέεται άρρηκτα και αποκλειστικά ο τομέα των επιχειρήσεων φιλοξενίας (καταλύματα ξενοδοχεία), η σημερινή εκδήλωση, απευθύνεται όχι μόνο σε αυτές τις επιχειρήσεις αλλά και στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές, διότι για εμάς, Τουρισμός σημαίνει και Εμπόριο και Παροχή Υπηρεσιών. Κανείς κλάδος ή επιχειρηματίας δεν λειτουργεί μόνος του, ούτε μπορεί να συγκεντρώσει τους επαίνους ή τις κατηγορίες για την πορεία της επιχειρηματικότητας. Ο τουρισμός είναι ένα προϊόν με αλληλεπιδράσεις σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής και πολύ περισσότερο της οικονομικής μας ζωής. Ο στόχος που έχουμε θέσει για την ημερίδα αυτή, είναι να ενημερώσουμε και ευαισθητοποιήσουμε τις επιχειρήσεις μας σε ζητήματα όπως: Marketing, Παροχή Υπηρεσιών προς τους Πελάτες, Προβολή του προϊόντος μας, τακτικές και μέθοδοι για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών μας και κατ επέκταση την καταπολέμηση του μεγαλύτερου προβλήματος που αντιμετωπίζουμε, την μικρή τουριστική περίοδο. Κυρίες και Κύριοι φίλες και φίλοι επιχειρηματίες του Νομού μας, είναι γεγονός ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας, συνεισφέροντας το 18% του ΑΕΠ. Είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Το σύνολο των εσόδων της χώρας μας από τον τουρισμό είναι μεγαλύτερο από το σύνολο της αξίας των ελληνικών εξαγωγών, τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών, ενώ παράλληλα καλύπτει το 40% του ελλείμματος του ισοζυγίου των εξωτερικών πληρωμών. Συγκρινόμενος σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις. Η Παγκόσμια Οικονομική Κρίση, που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα επηρεάσει σίγουρα και την Χώρα μας αλλά και τον Τουρισμό στον Νομό μας. Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να ορίσουμε και την θέση του Νομού Θεσπρωτίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και να δώσουμε εκείνα τα εργαλεία και τις προϋποθέσεις που θα τοποθετήσουν τον προορισμό μας σε πλεονεκτική θέση. Καταρχήν πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι το τουριστικό προϊόν του νομού Θεσπρωτίας είναι διαφορετικό από αυτό των υπολοίπων περιοχών της υπόλοιπης Ηπείρου (πλην της Πρέβεζας, ως ένα βαθμό). Ακόμα και μέσα στην ίδια τη Θεσπρωτία το τουριστικό προϊόν διαφέρει, αφού το προϊόν των παράλιων περιοχών του νομού, είναι εντελώς διαφορετικό με αυτό του εσωτερικού της. Στο Νομό Θεσπρωτίας, βάσει στοιχείων εγγεγραμμένων μελών στο μητρώο μας, υπάρχουν περίπου 970 επιχειρήσεις, με άμεσο όφελος από την ανάπτυξη του τουρισμού. Αυτές είναι: 210 περίπου επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ / ΣΕΛΙΔΑ 10 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ / ΣΕΛΙΔΑ 11 άξονα την ποιότητα καθώς επίσης και στην τουριστική προβολή σε τοπικό επίπεδο. Ακολούθησε συζήτηση, όπου αναδείχθηκαν τα κύρια προβλήματα του τόπου, όπως η μικρή τουριστική περίοδος και η έλλειψη εκπαίδευσης τόσο των ιδιοκτητών των τουριστικών επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων σ αυτές. Η ανάγκη συσπείρωσης όσων εμπλέκονται με τον τουρισμό στο Νομό, κρίθηκε επιτακτική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου. Με το πέρας της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας κος Αλέξανδρος Πάσχος δήλωσε ότι «Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας στηρίζει έμπρακτα τις τουριστικές επιχειρήσεις του Νομού και θα συνεχίσει το έργο της και με τη διοργάνωση κι άλλων τέτοιου είδους εκδηλώσεων και σεμιναρίων. Στόχος μας είναι όλοι μαζί να προχωρήσουμε μπροστά και να αξιοποιήσουμε ό,τι καλύτερο μας προσφέρει αυτός ο τόπος.» Στα άμεσα σχέδια του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, εντάσσονται ενέργειες τουριστικής προβολής και εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, πρόκειται στο αμέσως επόμενο διάστημα να διοργανωθούν σεμινάρια επιμόρφωσης των τουριστικών επιχειρηματιών και ένα ταξίδι γνωριμίας (fam trip) για αλλοδαπούς και ημεδαπούς δημοσιογράφους, με στόχο την τόνωση της κίνησης στην περιοχή και την είσοδο σε νέες αγορές. δωματίων 50 ξενοδοχειακές μονάδες 470 περίπου εστιατόρια ταβέρνες (συμπεριλαμβανομένων και των café των παραλιακών περιοχών) 30 περίπου επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων-σκαφών-καθισμάτων κλπ o 80 περίπου επιχειρήσεις ταξιδιωτικών και ναυτιλιακών πρακτορείων 130 περίπου επιχειρήσεις γενικά εμπορίας ειδών δώρων (όπου οι περισσότερες λειτουργούν εποχικά) Το προσωπικό που απασχολείτε στις παραπάνω τουριστικές επιχειρήσεις, υπολογίζεται ότι τους καλοκαιρινούς μήνες ξεπερνάει τα άτομα. Η δυναμική του κλάδου, και η προσφορά του σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά και οικονομικό, είναι τεράστια και υψίστης σημασίας για το Νομό Θεσπρωτίας. Το κύριο τουριστικό προϊόν του νομού είναι το ήλιος-θάλασσα Οι περισσότερο ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές του νομού είναι των Συβότων, της Πέρδικας και της Πλαταριάς Η τουριστική σαιζόν είναι σχεδόν 2 μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, με πολύ μικρές πληρότητες τον Ιούνιο και Σεπτέμβριο Ο Νομός μας όμως, μπορεί να προσφέρει εκτός από το στερεότυπο Ήλιος και Θάλασσα, που απλόχερα διαθέτουμε, αρκετές μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Ο πολιτισμός, η κουλτούρα, αλλά και η ιστορία του τόπου μας, είναι στοιχεία που μπορούμε να αναδείξουμε στα μάτια του επισκέπτη, συμπληρώνοντας έτσι το τουριστικό προϊόν μας. Η Πολιτεία έδωσε στο παρελθόν κάποια εργαλεία για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεών μας, τα οποία και εκμεταλλευθήκαμε μερικώς. Χρειάζεται όμως να δώσει πολύ περισσότερα, για να μπορέσει να αναδειχθεί ο Ελληνικός τουρισμός, εν γένει, στη θέση που του αξίζει και δικαιούται. Εργαλεία που αφενός μεν θα εκσυγχρονίζουν τις επιχειρήσεις και αφετέρου θα δημιουργούν έργα υποδομής, απολύτως απαραίτητα για την τουριστική ανάπτυξη της κάθε περιοχής. Πιστεύουμε ότι οι προϋποθέσεις για την Ανάπτυξη του Τουρισμού στον Νομό μας είναι : 1) Η επιμήκυνση της Τουριστικής περιόδου, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη που μπορεί να μας προσφέρει ο Τουρισμός, ακολουθώντας 2 βασικά βήματα: Πρώτο βήμα είναι να Καθορίσουμε και να Σχεδιάσουμε το τουριστικό προϊόν που θα πουλήσουμε τους υπόλοιπους μήνες (πέρα του Ιουλίου Αυγούστου), και σίγουρα ΔΕΝ θα είναι το στερεότυπο ήλιος - θάλασσα, αφού μιλάμε για μήνες της Άνοιξης και του Φθινοπώρου. Και το δεύτερο βήμα είναι να δούμε ΠΟΙΟΙ θα είναι αυτοί που θα μας επισκεφθούν για να αγοράσουν το νέο τουριστικό προϊόν που θα σχεδιάσουμε. Που θα στοχεύσουμε δηλαδή. Σε ποιες αγορές, και ποιο θα είναι το προφίλ των επισκεπτών! Αφού πραγματοποιήσουμε τα δύο αυτά βήματα, θα είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε την στρατηγική εκείνη που θα μας οδηγήσει στην σωστή τοποθέτηση του νομού μας ως τουριστικού προορισμού και θα μας βοηθήσει στην αποτελεσματική προσέγγιση επισκεπτών, πέρα της συνηθισμένης περιόδου του καλοκαιριού. 2) Υποδομές. Ο Νομός μας δεν διαθέτει κανένα Ξενοδοχείο 5 Αστέρων, ώστε να προσελκύσει Τουρισμό υψηλών εισοδημάτων, ενώ οι υπάρχουσες Ξενοδοχειακές μονάδες και ενοικιαζόμενα δωμάτια βρίσκονται σε μέτριο επίπεδο, αφού δεν έχουμε εκμεταλλευτεί πλήρως τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκσυγχρονισμό και βελτίωση των υποδομών μας. Οι ΟΤΑ Α και β βαθμού πρέπει να αντιληφθούν τον σοβαρότατο ρόλο που διαδραματίζουν στην παροχή υπηρεσιών τόσο προς τους επισκέπτες όσο και προς τις επιχειρήσεις τους, και να επιλύουν με τον ταχύτερο και βέλτιστο τρόπο διάφορα προβλήματα όπως η υδροδότηση, ο βιολογικός καθαρισμός, η πρόσβαση σε παραλίες και επισκέψιμους χώρους, η λεωφορειακή σύνδεση με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, η καθαριότητα, ο επαρκής φωτισμός αλλά και η επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στην διεκπεραίωση υποθέσεων των τουριστικών επιχειρήσεων (αδειοδοτήσεις, έλεγχοι) κλπ. Όσον αφορά τα μεγάλα έργα υποδομής που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την Τουρισμό στον Νομό μας, τα τελευταία χρόνια έχουνε γίνει σημαντικά βήματα. Η Εγνατία Οδός είναι ένας σημαντικότατος οδικός άξονας που μπορεί να προσφέρει πολλά στην Τουριστική Ανάπτυξη του Νομού μας, ανοίγοντας σε μας την σημαντική αγορά της Βορειο - Δυτικής Ελλάδας. Η βελτίωση του οδικού άξονα Ηγουμενίτσα Πρέβεζα, και η σύνδεση του στην Ιόνια οδό επίσης αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές προϋποθέσεις ανάπτυξης για τον Τουρισμό στην περιοχή μας. Το Λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αναμφισβήτητα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην Τουριστική Ανάπτυξη του Νομού μας. Οι χιλιάδες διερχόμενοι από το εξωτερικό κάθε Καλοκαίρι που βγαίνουν στο Λιμάνι - μπαίνουν στην Εγνατία και φεύγουν χωρίς να γνωρίζουν το παραμικρό για τον τόπο μας, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, με την συνεργασία όλων μας, ώστε όλοι αυτοί να ενημερωθούν και να πληροφορηθούν ότι βρίσκονται σε ένα από τα πιο όμορφα και φιλόξενα μέρη της Ελλάδας, με πλούσια φυσική ομορφιά, καταπληκτικές παραλίες και εξαιρετικό φαγητό!! Η κατασκευή μιας σύγχρονης Μαρίνας στην πόλη της Ηγουμενίτσας, θα αποτελούσε σίγουρα πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες ποιοτικού τουρισμού και υψηλών εισοδημάτων, δίνοντας έτσι μια αναπτυξιακή δυναμική στον Τουρισμό του Νομού μας. Επίσης, στις υποδομές για την ανάπτυξη του τουρισμού συγκαταλέγουμε και το Μουσείο της Ηγουμενίτσας, η λειτουργία του οποίου αναμένεται σύντομα, ευελπιστώντας να προλάβουμε την και φετινή περίοδο, ώστε ο επισκέπτης πέρα από το μπάνιο στην θάλασσα να έχει και κάτι να δει για την ιστορία αυτού του τόπου που τον φιλοξενεί!! 3) Η στενή παρακολούθηση όλων των τελευταίων τάσεων και εξελίξεων πάνω στον Τουρισμό. Το νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στο χώρο του τουρισμού, είναι άκρως ανταγωνιστικό με τον πελάτη να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. ΑΝ σε αυτό προσθέσουμε το γεγονός ότι η Παγκόσμια Οικονομική Κρίση, έχει επηρεάσει την Καταναλωτική Συμπεριφορά των ανθρώπων σε όλους τους τομείς της Οικονομίας και κατά συνέπεια και στον Τουρισμό, τώρα είναι η στιγμή ίσως περισσότερο από ποτέ που πρέπει να παρακολουθήσουμε στενά όλες τις νέες τάσεις και εξελίξεις. Οι Νέες Τάσεις λοιπόν θέλουν τον Σύγχρονο Τουρίστα : i. Να είναι περισσότερο σκεπτικός με τον Τόπο που θα επιλέξει να επισκεφτεί. ii. Να έχει πλέον στη διάθεση του περισσότερο χρόνο διακοπών, αλλά χωρισμένο σε περισσότερα διαστήματα. iii. Να έχει σταματήσει τις πολυήμερες διακοπές των 15 και 20 ημερών και να προτιμά τις διακοπές των τριημέρων. iv. Είναι περισσότερο απαιτητικός και πολύ καλλίτερα πληροφορημένος. v. Δεν του αρκεί να κάνει ένα μπάνιο στην θάλασσα και ηλιοθεραπεία, αναζητάει να μάθει την ιστορία του τόπου. vi. Επιθυμεί να συμμετάσχει σε δραστηριότητες του τόπου που επισκέπτεται και αναζητεί συνεχώς νέες εμπειρίες. vii. Είναι συχνότερα μεγάλος σε ηλικία και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος. viii. Πριν επιλέξει έναν προορισμό, έρευνες δείχνουν ότι επισκέπτεται πρώτα το Διαδίκτυο για να αντλήσει πληροφορίες, σε ποσοστό 60%!! Τις ΤΑΣΕΙΣ αυτές θα πρέπει να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και να τις προσαρμόσουμε στο Τουριστικό Προϊόν του Νομού μας, και στο Σχέδιο Προβολής που θα εφαρμόσουμε! Η Στοχευμένη Προβολή και το Μάρκετινγκ που θα πρέπει να αναπτύξουμε στον Νομό μας. Η ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη μας και τις τάσεις που αναφέραμε είναι: Γιατί να επισκεφθεί κάποιος την Θεσπρωτία; Τι είναι αυτό το παραπάνω που προσφέρουμε ως τόπος, ώστε κάποιος να επιλέξει τον δικό μας Νομό και όχι κάποιον άλλο; Αυτή τη στιγμή στην Θεσπρωτία το βασικό τουριστικό προϊόν που διαθέτουμε είναι αυτό του Ήλιου και της Θάλασσας, το οποίο προσφέρεται τους καλοκαιρινούς μόνον μήνες, και σε πολύ λιγότερο βαθμό ο εναλλακτικός τουρισμός στην περιοχή του Αχέροντα, και πάλι κατά τους καλοκαιρινούς μόνον μήνες. Είναι γεγονός ότι ο νομός μας έχει εδραιωθεί στο μυαλό των περισσοτέρων ξένων επισκεπτών ως προορισμός του ήλιου και της θάλασσας και αυτό θα πρέπει ΟΧΙ να το αλλάξουμε, αλλά να το Εμπλουτίσουμε! Η Θεσπρωτία δεν είναι μόνο αυτό. Είναι Πολιτισμός, Κουλτούρα και Ιστορία, τα οποία πρέπει να τα αναδείξουμε ακόμα περισσότερο και να τα προσφέρουμε παράλληλα στον ξένο επισκέπτη συμπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό το τουριστικό προϊόν του ήλιου και της θάλασσας που ήδη διαθέτουμε. 4) Και τέλος, η Βασικότερη ίσως Προϋπόθεση, είμαστε εμείς οι ίδιοι, οι Επιχειρηματίες, να αποκτήσουμε μια περισσότερη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ και ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ. Γιατί στο τέλος, η Ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αυτή που μετράει, και μπορεί να αναπτύξει έναν τόπο, όση διαφήμιση και προβολή αν κάνουμε, και όσους δρόμους και λιμάνια αν φτιάξουμε! Θα πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε τον Τουρισμό ως δεύτερο και τρίτο επάγγελμα, και να ασχοληθούμε σοβαρά μαζί του. Μόνον έτσι θα αλλάξει κάτι! Κλείνοντας θα ήθελα να σημειώσω, ότι ο τουρισμός αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την Χώρα μας αλλά και για το Νομό μας. Για να μπορέσουμε να μετατρέψουμε αυτό το πλεονέκτημα σε όφελος για τον τόπο, απαιτείτε η συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Κάτι το οποίο το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, έχει επανειλημμένα επισημάνει. Ο τουρισμός δεν είναι υπόθεση ενός ανθρώπου, είναι υπόθεση όλων μας. Είναι υπόθεση τόσο των Ιδιωτών, όσο και της Πολιτείας. Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια των επιχειρηματιών για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους, αλλά και του τόπου συνολικά. Σας ευχαριστώ.

7 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ / ΣΕΛΙΔΑ 12 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ / ΣΕΛΙΔΑ 13 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / Ηγουμενίτσα Δραστηριότητες Επιμελητηρίου Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, στα πλαίσια των προσπαθειών του για την ενημέρωση των μελών του αλλά και την προώθηση και στήριξη του τουριστικού προϊόντος του νομού, υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις: 1) Έκθεση Τρικάλων ( ). Συμμετείχαμε στην 1η Έκθεση ΕΧΡΟ Επιχειρώ ΤΡΙΚΑΛΑ 2009, που πραγματοποιήθηκε στις 19 έως 24 Μαρτίου 2009 στον Δημοτικό χώρο (παραπλεύρως Αετών Μέλαθρον) στα Τρίκαλα. Στο περίπτερο του Επιμελητηρίου, φιλοξενήθηκε η Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής Ν. Θεσπρωτίας, που εκπροσωπήθηκε επάξια από τον κο Δ. Δρίζη, και προβλήθηκε αποκλειστικά ο Νομός μας, ως τουριστικός προορισμός. Η έκθεση συγκέντρωσε πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών και ήταν ιδιαίτερα επιτυχής η συμμετοχή μας καθώς ήταν η μοναδική συμμετοχή αφενός Επιμελητηρίου και αφετέρου περιπτέρου τουριστικής προβολής νομού. Μεγάλος αριθμός των επισκεπτών στο περίπτερό μας δήλωσε ότι γνώριζε την περιοχή μας και επιθυμούσε να μας επισκεφθεί ως άμεσο προορισμό διακοπών, ιδιαίτερα με την αναμενόμενη ολοκλήρωση των τμημάτων της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ. 2) «Ημερίδα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, Ηγουμενίτσα 08 Απριλίου» Πραγματοποιήσαμε Ημερίδα-σεμινάριο με τίτλο «Η Σημασία ενός Συστήματος Ποιότητας για την σύγχρονη Επιχείρηση. Προσαρμογή των συστημάτων στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης.», την Τετάρτη 8 Απριλίου, στην Αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας. Η Ημερίδα απευθυνόταν σε όλες τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονταν να ενημερωθούν για την Πιστοποίηση γενικά αλλά και την δυνατότητα πιστοποίησης των υπηρεσιών και προϊόντων τους, εκμεταλλευόμενες τα αναμενόμενα προγράμματα του Δ ΚΠΣ - ΕΣΠΑ. Ομιλητές στης εκδήλωση ήταν οι κ.κ. Αρβανάκος Κωνσταντίνος, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δ/νων Σύμβ. «MTS - Κ. ΑΡΒΑΝΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Ε.», Παπακουνάδης Άγγελος, Τεχνολόγος Τροφίμων Υπευθ. Διασφάλισης Ποιότητας «MTS» και ο κος Γαλατσάνος Χαράλαμπος, Μηχανολόγος, Δ/νων Σύμβ. «EQA HELLAS» (Φορέας Πιστοποίησης). Παρότι η προσέλευση του κοινού δεν κρίθηκε ικανοποιητική, η εκδήλωση ήταν επιτυχής, καθώς έγινε ανάλυση του θέματος της πιστοποίησης, δόθηκαν παραδείγματα και ακολούθησε συζήτηση και ερωταπαντήσεις επί του θέματος. 3) «Ενημερωτική εκδήλωση με ΕΟΜΜΕΧ για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Νέων και Γυναικών, Ηγουμενίτσα 11 Απριλίου» Σε συνεργασία με τον ΕΟΜΜΕΧ, πραγματοποιήσαμε ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων και Γυναικών», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ II, το Σάββατο 11 Απριλίου 2009, στο Πολιτιστικό Κέντρο ΠΑΝΘΕΟΝ του Δήμου Ηγουμενίτσας. Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο κος Γιώργος Σουφλιάς, Πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ, και ο κος Γιώργος Μπόλας, Διευθυντής Επιχειρηματικότητας ΕΟΜΜΕΧ. Παρά το μικρό χρονικό περιθώριο ενημέρωσης για την υλοποίησή της, η προσέλευση του κοινού ήταν ικανοποιητική και επετεύχθη ο στόχος της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων. 4) INTERREG III ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ, έργο ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ. Στα πλαίσια της προετοιμασίας για την αρτιότερη και επιτυχέστερη υλοποίηση του ανωτέρω έργου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας την Τρίτη στα γραφεία του φορέα με τον ανάδοχο του έργου κο Νικόλαο Θεοφιλόπουλο, εκπρόσωπο της εταιρείας IMPETUS AE, και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Vlore (Αλβανία) κο Edmond Leka., ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / Ηγουμενίτσα «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ 4 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ» Την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η καθιερωμένη Συνάντηση των Διοικητικών Επιτροπών & των Δ/ντών, των τεσσάρων Ηπειρωτικών Επιμελητηρίων (Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων & Πρέβεζας) στα Ιωάννινα, κατά την οποία συζητήθηκαν τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι Ηπειρώτες Επιχειρηματίες, όσο και ο Επιμελητηριακός Θεσμός. Περισσότερο συγκεκριμένα: 1) Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην αναπτυσσόμενη διεθνή οικονομική ύφεση, η οποία φαίνεται να προσεγγίζει και την Ελληνική Οικονομία. Αξιολογήθηκε η ευθύνη και ο ρόλος των Τραπεζών και του Τραπεζικού Συστήματος, στη δημιουργία αυτής της οικονομικής ύφεσης, αλλά επίσης, και η ευθύνη και ο ρόλος των Τραπεζών, στην επανόρθωση και την αποκατάσταση της ομαλότητας στις τοπικές και διεθνείς αγορές. Η κρατική ενίσχυση των Τραπεζών είναι μεν στη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά και στην υποστήριξη των Επιχειρήσεων που πραγματικά βρίσκονται σε ανάγκη. Επίσης, να ενεργοποιηθούν άμεσα οι Πόροι που μπορούν να φτάσουν στις Επιχειρήσεις, από το Ε.Σ.Π.Α. 2) Το ΤΕΜΠΜΕ και οι δυνατότητές του στην υπηρεσία των Επιχειρήσεων, αποτέλεσε άλλο ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν σε έκταση. Προτείνεται να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα όπως: i. Ο διπλασιασμός του διαθέσιμου Κεφαλαίου του Ταμείου ii. Η καθιέρωση ανώτερου ορίου ενίσχυσης χαμηλότερου από το ισχύον, ώστε να επωφελούνται περισσότερες και μικρότερες Επιχειρήσεις. iii. Η αύξηση των δόσεων επιστροφής της ενίσχυσης, από έξι στις οκτώ δόσεις. iv. Η κερδοφορία να αναφέρεται στον Μ.Ο. της τριετίας των διαχειριστικών χρήσεων. 3) Σε σχέση με τη συζήτηση για τη δημιουργία Τουριστικού Επιμελητηρίου, όχι μόνο θεωρείται ως μη αναγκαία, αλλά και προτείνεται η κατάργηση του υφιστάμενου Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου και ένταξη των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων κλπ, στα Επιμελητήρια, όπως ήδη ισχύει και για όλες τις Τουριστικές Επιχειρήσεις. 4) Επειδή παρατηρήθηκε η υποβαθμισμένη συμμετοχή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές των Προγραμμάτων, προτείνεται προς τα αρμόδια Υπουργεία, η συμμετοχή εκπροσώπων των Επιμελητηρίων με τακτικά μέλη των εν λόγω Επιτροπών. 5) Τέλος, διερευνήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας ενός Δικτύου/ Συνδέσμου Ορεινών Επιμελητηρίων, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των περιοχών με τον ιδιαίτερο αυτόν χαρακτήρα.

8 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Υπενθυμίζουμε στα μέλη που έχουν προβεί σε κατοχύρωση Διακριτικού Τίτλου στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, να προβούν σε έλεγχο αν ο Τίτλος αυτός έχει εισαχθεί και καταχωρηθεί και στην Δ.Ο.Υ. που ανήκει. Επισημαίνουμε ότι Διακριτικός Τίτλος ή Επωνυμία που κατοχυρώθηκε στο Επιμελητήριο αλλά δεν έχει δηλωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. παύει να ισχύει με την πάροδο 2 μηνών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο. Επίσης συνιστούμε στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Διακριτικό τίτλο (ιδιαίτερα επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, π.χ. εστιατόρια, καφέ, τουριστικά καταλύματα κ.λ.π.) και δεν έχουν μεριμνήσει για την καταχώρησή του στο μητρώο του Επιμελητηρίου, να το πράξουν σύντομα, καθώς ουδεμία διασφάλιση έχουν για την απαγόρευση χρήσης του από οποιοδήποτε άλλο μέλος. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 1. Όσες επιχειρήσεις διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) και επιθυμούν να παραλαμβάνουν σε αυτή διάφορες ενημερώσεις του Επιμελητηρίου, παρακαλούνται να στείλουν στο ή με τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, τίτλος, Α.Φ.Μ.) και συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου (π.χ. Αλουμινοκατασκευές, Καταλύματα, Είδη Κιγκαλερίας - Σιδηρικά, Εμπόριο Ηλεκτρικών Συσκευών, Εξοπλισμοί Γραφείου κλπ). Επίσης αναφέρετε και ιστοσελίδα που πιθανόν διαθέτεται. 2. Όσες επιχειρήσεις έχουν προβεί στην αντικατάσταση των ΚΑΔ (Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας) στην Δ.Ο.Υ., παρακαλούνται να αποστείλουν την μεταβολή τους στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας για την τακτοποίηση του μητρώου τους (τηλ έως 8, Fax ). ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ. Σας ενημερώνουμε ότι εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η με αριθμ. Κ1 2374/ Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γ. Βλάχου με την οποία η προθεσμία έναρξης λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου παρατείνεται για την 01/04/ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ / ΣΕΛΙΔΑ 14 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ / ΣΕΛΙΔΑ 15Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, έχοντας πεποίθηση στην άρρηκτη σχέση με τα μέλη του, τα οποία πρέπει να υπηρετεί και να εξυπηρετεί, και στο πλαίσιο του διαλόγου που Ανακοινώσεις εγκαινιάζει, ξεκινάει προσπάθεια συγκέντρωσης στοιχείων που θα βοηθήσουν τόσο στην καταγραφή και αξιολόγηση των προβλημάτων των επαγγελματιών, όσο και στην δίοδο επικοινωνίας που επιδιώκουμε να ανοίξουμε μαζί σας. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, ενόψει της Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ , προτίθεται να συντάξει Κατάλογο Συμβούλων Επιχειρήσεων, που ασχολούνται με το αντικείμενο της σύνταξης μελετών και παρακολούθησης έργων & επενδυτικών προγραμμάτων, τον οποίο θα χορηγεί στους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Καθώς αρκετά μέλη δεν έχουν καταχωρήσει τους σχετικούς Κωδικούς Επαγγέλματος στις δηλώσεις τους, στις Δ.Ο.Υ., και για την ορθότερη και πληρέστερη δημιουργία του ανωτέρω καταλόγου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν μέσω Fax, ή ταχυδρομείου έντυπη ενυπόγραφη αίτηση, όπου θα εμφανίζονται α) τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου (επιχείρησης, δραστηριότητας και επικοινωνίας) και β) θα δηλώνει ότι ασχολείται με τα ανωτέρω αντικείμενα και επιθυμεί να ενταχθεί στην Κατάσταση Συμβούλων Επιχειρήσεων Ν. Θεσπρωτίας που συντάσσει το Επιμελητήριο (Διεύθυνση: Κυρά Βασιλικής 13, Ηγουμενίτσα, Fax: , ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: Αναστάσιου Σπυρίδων Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Κισσόπουλος Χρήστος Λογιστικά - Φοροτεχνικά Αθανασίου Βασιλική Οικονομολόγος - Λογιστής Λιάκος Αντώνιος Οικονομολόγος NRG Consulting - Γκυπάλη Σταυρούλα Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ντούκας Φώτιος Οικονομολόγος Κωλέτσης Αθανάσιος Οικονομολόγος - Λογιστής Κανάτσος Σπυρίδωv Λογιστής Mούσης Σπυρίδων Λογιστής Σιώζος Βασίλειος Λογιστικά - Φοροτεχνικά Ευαγγέλου Δημήτριος Ασφαλιστικός & Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ Η κάρτα μέλους του Επιμελητήριου Θεσπρωτίας αποβλέπει στην παροχή ειδικών εκπτώσεων στην πώληση ειδών και στην παροχή υπηρεσιών σε όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου. Οι επιχειρηματίες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής είναι οι παρακάτω: Χρήστος Μπολότσης & ΣΙΑ Ο.Ε Έπιπλα (Κατασκευή - Εμπορία ) Αφοί Αντ. Κάτσιου Ο.Ε.-SAVOY Επιπλωμένα Διαμερίσματα Αφοί Αντ. Κάτσιου Ο.Ε.-DROMEAS Έπιπλα γραφείου-παιδικό δωμάτιο Μόσχου-Βεζούρη Αικατερίνη Είδη Γάμου Βαπτίσεως-Είδη Δώρων Παπαχρήστου Γ. Σπυρίδων Έτοιμα Ενδύματα Μπούκας Θεοχάρης-Χρήστος Κατάστημα Η/Υ- Σχολή Η/Υ Κοκκόρη Χρυσάνθη Ανθή -Φυτά-Είδη Δώρων-Στολισμοί Εκ/ σιων Τσακίρης Χρυσόστομος Πλυντήριο Αυτοκινήτων-Εμπορία Αξεσουάρ Αφοί Δημ. Λιάκου & ΣΙΑ ΟΕ Κρεοπωλείο-Λιανικό Εμπόριο Κρέατος Ζώτου Μαρία Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας - Διδασκαλίας Κόντος Χρ. Βασίλειος Ενδύματα-Υποδήματα Μακατσώρης Ευάγγελος Φυσικοθεραπείες Λύχνος Γεώργιος Εισαγωγές -Εξαγωγές Σκαφών/Μηχ. Γ. Κάτσιος- Ελ. Κάτσιου Τουρ. & Ναύτη. Επιχ/σεις Αγγελική Χ. Δημητρίου (Ντεκόρ) Επιπλα-Διακοσμητικά-Ταπετσαρίες Σωτηρίου Βασιλική Φροντιστήριο Γαλλικών Ταγκατίδου Γεωργία T&G Εμπόριο Γυναικεία - Ενδύματα HOTEL KINISSI PALACE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ερωτηματολόγιο Με τα στοιχεία που θα μας δώσετε θα επιδιώξουμε να επιτύχουμε άμεση επικοινωνία μαζί σας με σκοπό να μπορούμε να σας ενημερώνουμε έγκυρα και έγκαιρα για εξελίξεις σε επείγοντα θέματα γενικού ενδιαφέροντος και σε θέματα χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Για να επιτύχει η προσπάθεια μας, αυτή απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δική σας συμμετοχή. Η δική σας γνώμη και άποψη έχει ειδική βαρύτητα και μας οδηγεί στην ιεράρχηση και άμεση αντιμετώπιση των θεμάτων που σας απασχολούν καθώς και στην κατάρτιση του προγραμματισμού δράσης της Διοίκησης του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του. Στον αγώνα αυτό θέλουμε να μας βοηθήσετε, συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο, που θα μας το επιστρέψετε το αργότερο μέχρι τις 06 Απριλίου Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

9 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ / ΣΕΛΙΔΑ 16 πέτυχε τους στόχους σου Διαφημίσου και εσύ στα Επιμελητηριακά Νέα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ Οπισθοφυλλο 500 Σαλόνι (2 σελίδες) 600 Εσωτερική Ολοδέλιδη 350 Εσωτερική Ημισέλιδη 200 1/4 Σελίδας Εσωτερική 100 Υποσημειώσεις: * Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 19% ** Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος καταχώρησης της προβολή σας στο έντυπο, θα πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική αίτηση που θα παραλάβετε από το Επιμ. Θεσπρωτίας. Για το τεύχος 46 τα αιτήματα προβολής θα πρέπει να παραδοθούν έως τις 10 Απρίλη. *** Για την προβολή σε 3 συνεχείς εκδόσεις, έκπτωση 10%. **** Για άνω των 3 εκδόσεων, έκπτωση 20%. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με: κ. Αναστασία Σμυρόγλου, τηλ ή κ. Πέτρο Ζουμπούλη, τηλ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα - ταυτότητα ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο: Το Επιμελητήριο Τρικάλων ΑΛΛΑΖΕΙ. οικονομία

Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο: Το Επιμελητήριο Τρικάλων ΑΛΛΑΖΕΙ. οικονομία .: ðåñéå üìåíá ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΜΑΪΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΒΕΤ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ.: 24310 27493, FAX: 24310 38945 www.trikala-chamber.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστήρια επιστολή του προέδρου. Επιχειρηματικά νέα... Νέα Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου. Ψαλίδισμα στο αφορολόγητο

Ευχαριστήρια επιστολή του προέδρου. Επιχειρηματικά νέα... Νέα Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου. Ψαλίδισμα στο αφορολόγητο Τεύχος 62 Δεκέμβριος 2011 Παραλήπτης kcci Καλά Χριστούγεννα Ο Πρόεδρος και το ιοικητικό Συµβούλιο του Επιµελητηρίου Καβάλας, o Πρόεδρος και το ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Αιµοδοτών Επιµελητηρίου Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 54 * After 25 centruries, Greek temple sees the light Ο τίτλος του CNN Travel στο άρθρο παρουσίασης του ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

επικοινωνία Στο προσκήνιο της επιχειρηματικότητας η Κορινθία με την Έκθεση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 44

επικοινωνία Στο προσκήνιο της επιχειρηματικότητας η Κορινθία με την Έκθεση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 44 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 44 επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Στο προσκήνιο της επιχειρηματικότητας η Κορινθία με την Έκθεση περιεχόμενα χρήσιμα EΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΤΕΥΧΟΣ 51ο ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΤΕΥΧΟΣ 51ο ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 51ο ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε Ε - ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κ Ι Α ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΩΔ.: 5337 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ημερίδα για το

Διαβάστε περισσότερα

www.korinthiacc.gr EΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ αναζητήστε προβληθείτε πληροφορίες: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

www.korinthiacc.gr EΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ αναζητήστε προβληθείτε πληροφορίες: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ EΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ www.korinthiacc.gr ενημερωθείτε ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ [νέα, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ [διαδικασίες, δικαιολογητικά,

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ MΑΪΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 31 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ΟΘΩΝΟΣ 3, Τ. Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ / email: info@fthiotidoscc.gr / 22310

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εκπέμπουν τα συνεργεία αυτοκινήτου Σήμα κινδύνου Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

εκπέμπουν τα συνεργεία αυτοκινήτου Σήμα κινδύνου Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΤΕΥXΟΣ 265 Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τα συνεργεία αυτοκινήτου Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα www.acsmi.gr // info@acsmi.gr BIOTEXNIKO EΠIMEΛHTHPIO

Διαβάστε περισσότερα

H ΔIOIKHΣH TOY EΠAΓΓEΛMATIKOY EΠIMEΛHTHPIOY ΠEIPAIΩΣ

H ΔIOIKHΣH TOY EΠAΓΓEΛMATIKOY EΠIMEΛHTHPIOY ΠEIPAIΩΣ H ΔIOIKHΣH TOY EΠAΓΓEΛMATIKOY EΠIMEΛHTHPIOY ΠEIPAIΩΣ ΔIOIKHTIKH EΠITPOΠH Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ Α Αντιπρόεδρος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Β Αντιπρόεδρος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ Οικονομικός Επόπτης ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 16

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 16 NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 16 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ / Ο Θ Ω Ν Ο Σ 3, Τ. Κ. 3 5 1 0 0 Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβιβάστε την επιχείρηση σας μέσω του www.tok-toc.biz Πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα από το ΒΕΑ

Μεταβιβάστε την επιχείρηση σας μέσω του www.tok-toc.biz Πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα από το ΒΕΑ Το Επιμελητήριο των Μικρών & πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στην υπηρεσία της επιχείρησής σας... διμηνιαιο δελτιο ΒιοΤΕχνικου ΕΠιΜΕληΤηριου ΑΘηνΑσ ΑκΑδηΜΙΑΣ 18, 10671 ΑθηνΑ www.acsmi.gr info@acsmi.gr ΙΟΥΛΙΟΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Μια σπάνια χειμωνιάτικη εικόνα της Σικίνου. Φωτό: Κοινότητα Σικίνου

Μια σπάνια χειμωνιάτικη εικόνα της Σικίνου. Φωτό: Κοινότητα Σικίνου MHNIAIA ENHMEPΩTIKH EKΔOΣH TOY EΠIMEΛHTHPIOY KYKΛAΔΩN TEYXOΣ 59 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 διανέμεται δωρεάν σ αυτό το τεύχος... ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Η 25η Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. σελ. 6 Βράβευση της Μυκόνου στη

Διαβάστε περισσότερα

«Ευ Αειφορείν» Πρόγραμμα. Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΤΕΥXΟΣ 271

«Ευ Αειφορείν» Πρόγραμμα. Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΤΕΥXΟΣ 271 ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΤΕΥXΟΣ 271 Πρόγραμμα «Ευ Αειφορείν» Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα www.acsmi.gr // info@acsmi.gr BIOTEXNIKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ AΘHNAΣ ΔIEYΘYNΣH:

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική επιστροφή του ελληνικού τουρισμού

Δυναμική επιστροφή του ελληνικού τουρισμού Αριθμός φύλλου 26 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ συνεντευξη Άγγελος Τσακανίκας Ο υπεύθυνος έρευνας του ΙΟΒΕ τονίζει πως απαιτείται περισσότερος επαγγελματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4ήμερο υψηλών προσδοκιών

4ήμερο υψηλών προσδοκιών 37η xenia ημέρα 1η, 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 37ης xenia 27-30 Ιανουαρίου, στο Ελληνικό 4ήμερο υψηλών προσδοκιών Στις εγκαταστάσεις του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Καβάλας Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΡΑΣΗΣ 1 «Σχέδιο στήριξης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηµατιών (σε φάση start-up)» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του προγράµµατος Η στρατηγική του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Σερρών ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης Προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» και λειτουργία ΤΕ Σερρ ών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΔIOIKHΣH TOY EΠAΓΓEΛMATIKOY EΠIMEΛHTHPIOY ΠEIPAIΩΣ

H ΔIOIKHΣH TOY EΠAΓΓEΛMATIKOY EΠIMEΛHTHPIOY ΠEIPAIΩΣ H ΔIOIKHΣH TOY EΠAΓΓEΛMATIKOY EΠIMEΛHTHPIOY ΠEIPAIΩΣ ΔIOIKHTIKH EΠITPOΠH Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ Α Αντιπρόεδρος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Β Αντιπρόεδρος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ Οικονομικός Επόπτης ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα