Οδηγίες λειτουργίας SAP BO Avτλίες κενο με πλευρικ αγωγ / Συμπιεστές με πλευρικ αγωγ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας SAP BO 545 1.10.2008. Avτλίες κενο με πλευρικ αγωγ / Συμπιεστές με πλευρικ αγωγ"

Transcript

1 Οδηγίες λειτουργίας Avτλίες κενο με πλευρικ αγωγ / Συμπιεστές με πλευρικ αγωγ SAP F O E SAP 50 SAP 90 SAP 110 SAP 150 SAP 180 SAP 220 SAP 300 SAP 380 SAP 450 SAP 530 SAP 710 SAP 1060 SAP 1500 Q N Μοντέλα Οι παροσες οδηγίες λειτουργίας ανταποκρίνονται στις ακλουθες αντλίες κενο με πλευρικ αγωγ και στους ακλουθους συμπιεστές με πλευρικ αγωγ: SAP Η εξάρτηση της ονομαστικής παροχής απ την υποπίεση και την υπερπίεση αναφέρεται στα φλλα τεχνικών στοιχείων D 545/1, D 545/2 και D 545/3 ή D 645/1, D 645/2 και D 645/3. Περιγραφή Τα μοντέλα SAP που συμπιέζουν σμφωνα με τη δυναμική αρχή, λειτουργον με ελεθερα περιστρεφμενη πτερωτή. Διαθέτουν ενσωματωμένο κινητήρα και στο άκρο του άξονά του είναι διατεταγμένη λυμένη διπλή πτερωτή. Στα μεγέθη έως και SAP / 4 kw (εικνα ) η ψξη του κινητήρα και του κελφους του φυσητήρα επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω του ανεμιστήρα του κινητήρα. Τα μεγέθη απ το μοντέλο SAP / 5,5 kw (εικνα ) διαθέτουν επιπλέον έναν ανεμιστήρα ψξεως, ο οποίος βρίσκεται μεταξ κινητήρα και κελφους του φυσητήρα. Τα στμια εισαγωγής και εξαγωγής διαθέτουν απ ένα ενσωματωμένο σιγητήρα. Το ένθεμα του σιγητήρα διαθέτει απ την πλευρά αναρρφησης ένα κσκινο, το οποίο εμποδίζει να διέλθουν σωματίδια βρμας (μεγαλτερα απ 5 mm). Η είσοδος και η έξοδος διαθέτουν σνδεσμο με εσωτερικ σπείρωμα σμφωνα με την προδιαγραφή DIN ISO 228 (σπείρωμα συνδέσμων αερίου). Παραλλαγές της SAP διαθέτουν απ την πλευρά αναρρφησης μαγνητικ διακπτη και απ την πλευρά πίεσης διάφορες φλάντζες σνδεσης. Εκτς απ τον άξονα, τον οπλισμ και το στάτη του κινητήρα, τα υπλοιπα κρια μέρη του συγκροτήματος είναι κατασκευασμένα απ κράμα χυτεσεως ελαφρο μετάλλου. Εξαρτήματα: Εάν χρειαστεί, μπορείτε να προμηθευτείτε βαλβίδα αναστολής αναρρφησης ή πίεσης, βαλβίδα αναστροφής, φίλτρο αναρρφησης, διακπτη κυκλώματος κινητήρα, και μεταγωγέα εναλλαγής. Ειδικς εξοπλισμς: Εσωτερική επένδυση PTFE για ελαφρώς δραστικά μέσα, στεγαντητα έναντι αερίων. O E F F BO 545 E Gardner Denver Schopfheim GmbH Postfach 1260 N A B SCHOPFHEIM GERMANY Fon / Fax / de.gardnerdenver.com

2 SAP (01) SAP (02) B A A B Q Q Χρήσεις Οι μηχανές SAP είναι κατάλληλες για εφαρμογές στον επαγγελματικ τομέα, δηλ. τα συστήματα προστασίας ανταποκρίνονται στην προδιαγραφή EN DIN 294, πίνακας 4 για άτομα απ ηλικία 14 ετών. Τα μοντέλα SAP μπορον με τον ίδιο εξοπλισμ να χρησιμοποιηθον τσο σαν αντλίες κενο, σο και σαν συμπιεστές. Είναι κατάλληλα για την μεταφορά αέρα με σχετική υγρασία έως 90% και ξηρά μη δραστικά αέρια. Υπάρχει επίσης ο εξοπλισμς για στεγανά μοντέλα έναντι αερίων, η στεγαντητα του οποίου εξαρτάται απ το δακτυλίδι στεγαντητας του άξονα, του οποίου η διάρκεια ζωής καθορίζεται απ τις συνθήκες χρησιμοποίησης. Δεν επιτρέπεται να γίνεται αναρρφηση επικίνδυνων μειγμάτων (π.χ. εφλεκτων ή εκρηκτικών αερίων και ατμών), υδρατμών ή δραστικών αερίων. Κατά τη μεταφορά εφλεκτων ή επικινδνων δραστικών αερίων και ατμών με ειδικά μοντέλα, πρέπει να τηρονται οι οδηγίες ασφάλειας ΧΟ 1. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος και αναρρφησης πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στους 5 και 40 C. Για θερμοκρασίες που βρίσκονται εκτς αυτών των ορίων, σας παρακαλομε να έλθετε σε επαφή μαζί μας. Εάν το μέσο εμφανίζει μικρή δραστικτητα, μπορεί να προβλεφτεί μία εσωτερική επένδυση PTFE. Η μέγιστη επιτρεπμενη διαφορά (υποπίεση ή υπερπίεση) για τον αέρα, εξαρτάται απ τον εγκαταστημένο κινητήρα. Η διαφορά αυτή αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων (Ν), ή για κανονικές τάσεις και συχντητες μπορείτε να την πληροφορηθείτε απ το φλλο στοιχείων: SAP 50, SAP 90, SAP 110, SAP 150, SAP 180 βλέπε φλλο στοιχείων D 545/1 ή D 645/1 SAP 220, SAP 300, SAP 380, SAP 450 βλέπε φλλο στοιχείων D 545/2 ή D 645/2 SAP 530, SAP 710, SAP 1060, SAP 1500 βλέπε φλλο στοιχείων D 545/3 ή D 645/3 Οταν η λειτουργία γίνεται με διαφορές πιέσεως που είναι πάνω απ τα ρια αυτά, υπερφορτώνεται ο κινητήρας. Εκτς απ τη διαφορά πιέσεως θα πρέπει να τηρείται και η μέγιστη επιτρεπμενη ισχς ρεματος, η οποία αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων (Ν). Επειδή το φορτίο εξαρτάται απ την πυκντητα του μεταφερμενου μέσου, για τη μεταφορά αερίων ισχουν άλλες διαφορές πιέσεως απ τι για τον αέρα. Σας παρακαλομε να απευθυνθείτε στον κατασκευαστή. Εάν υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισμο του μεταφερμενου μέσου, ο οποίος υπερβαίνει τα επιτρεπτά ρια, ττε πρέπει να χρησιμοποιηθεί βαλβίδα αναστολής πιέσεως ή αναρροφήσεως (εξάρτημα). Σε περιπτώσεις χρήσεως, κατά τις οποίες το αθέλητο σταμάτημα ή η διακοπή του φυσητήρα μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε ανθρώπους ή σε εξοπλισμος, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Χειρισμς και τοποθέτηση (εικνες, και ) Οταν η συσκευή είναι σε ζεστή κατάσταση λειτουργίας οι θερμοκρασίες επιφανειών των εξαρτημάτων (Q) μπορεί να υπερβον τους 70 C. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να αποφεγετε κάθε επαφή με τα εξαρτήματατ αυτά. Κατά την εγκατάσταση και ιδιαίτερα κατά τη συναρμολγηση του φυσητήρα, πρέπει να ληφθεί υπψη τι τα στμια εισαγωγής (E) και εξαγωγής του αέρα ψξης (F) πρέπει να απέχουν απ τον πλησιέστερο τοίχο τουλάχιστον 10 εκατοστά. Τα μοντέλα SAP μπορον να λειτουργον σε διάφορες θέσεις εγκατάστασης. Η εγκατάσταση των μοντέλων SAP πάνω σε σταθερ υπστρωμα μπορεί να γίνει χωρίς δέσιμο. Εάν η τοποθέτηση γίνει πάνω σε βάθρο, κάνουμε τη σσταση να γίνει δέσιμο χρησιμοποιώντας ελαστικος απορροφητήρες κροσεων. Εάν η εγκατάσταση γίνει σε υψμετρο μεγαλτερο των 1000 μέτρων πάνω απ την επιφάνεια της θάλασσας, διαπιστώνεται μείωση της απδοσής τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις σας παρακαλομε να έρθετε σε επαφή μαζί μας. X

3 Εγκατάσταση (εικνες, και ) Κατά την τοποθέτηση και λειτουργία πρέπει να λαμβάνεται υπψη ο κανονισμς πρληψης ατυχημάτων. 1. Παρακαλομε αφαιρέσατε τα ασφαλιστικάμεταφοράστα (Α) και (Β). 2. Κατά τη λειτουργία κενο ο αγωγς αναρρφησης συνδέεται στο (Α) και κατά τη λειτουργία πίεσης ο αγωγς πίεσης συνδέεται στο (Β). Σε περίπτωση που οι αγωγοί είναι πολ στενοί ή πολ μακριοί, μειώνεται η απδοση του φυσητήρα. Εάν ο αγωγς σνδεσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά για αέρα αναρρφησης ή πεπιεσμένο αέρα, μπορεί να συναρμολογηθεί ένα εξάρτημα μεταγωγέα (ZWS). Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μνο μία σνδεση για λειτουργία κενο και πίεσης. 3. Τα ηλεκτρικά στοιχεία του κινητήρα αναφέρονται στην πινακίδα στοιχείων (Ν) ή στην πινακίδα στοιχείων κινητήρα. Οι κινητήρες ανταποκρίνονται στην προδιαγραφή DIN/VDE 0530 και έχουν κατασκευαστεί σμφωνα με το είδος προστασίας IP 55 και κατηγορία μνωσης F. Το ανάλογο σχεδιάγραμμα συνδεσης βρίσκεται στο κουτί ακροδεκτών του κινητήρα (δεν υπάρχει στα μοντέλα με βσμα σνδεσης). Τα στοιχεία των κινητήρων πρέπει να συγκρίνονται με τα στοιχεία του υπάρχοντος ηλεκτρικο δικτου (είδος ρεματος, τάση, συχντητα, επιτρεπμενη ισχς ρεματος). 4. Συνδέετε τον κινητήρα μέσω του διακπτη κυκλώματος κινητήρα (για ασφάλεια πρέπει να προβλεφτεί ένας διακπτης κυκλώματος κινητήρα και για την ανακοφιση εφελκυσμο του καλωδίου σνδεσης μία κοχλιωτή σνδεση τπου). Συνιστομε τη χρησιμοποίηση διακοπτών κυκλώματος κινητήρα, των οποίων το κλείσιμο γίνεται με επιβράδυνση και εξαρτάται απ ενδεχμενη υπέρταση. Μπορεί να εμφανιστεί βραχχρονη υπέρταση κατά την κρα εκκίνηση του φυσητήρα. Εάν χρησιμοποιηθεί μαγνητική βαλβίδα ή διακπτης αλλαγής (ZWS), πρέπει να συνδεθεί και ο μαγνήτης ανψωσης (Χ). Επίσης πρέπει να λάβετε υπψη σας τα στοιχεία τάσης του μαγνήτη ανψωσης. Η ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνει μνο απ ειδικ ηλεκτρολγο και εφσον τηρείται η προδιαγραφή ΕΝ Ο κεντρικς διακπτης πρέπει να προβλεφθεί απ τον εκμεταλλευτή της συσκευής. Θέση λειτουργίας (εικνα και ) Μέγιστος αριθμς εκκινήσεων ανά ώρα: Βάζετε σε λειτουργία τον κινητήρα προς εξακρίβωση της φοράς περιστροφής (βλέπε βέλος φοράς περιστροφής (Ο)). 2. Κατά το μέγιστο δυνατ στραγγαλισμ στην πλευρά της εγκατάστασης οι διαφορές πίεσης που εμφανίζονται στην αντλία κενο ή στο συμπιεστή, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλτερες απ τις μέγιστες επιτρεπμενες διαφορές πίεσης που αναφέρονται στην πινακίδα στοιχείων (N). Προσοχή! Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των τιμών ταν το σστημα βρίσκεται σε θερμοκρασία λειτουργίας, είναι απαραίτητη η ανακοφιση του ανεμιστήρα υψηλής πίεσης με τη βοήθεια περιοριστικής βαλβίδας ZBS, ZUV ή ZBD ως προαιρετικο εξαρτήματος, η οποία εφαρμζεται στο σστημα εκ των υστέρων. 3. Η σγκριση της μετρηθείσας ισχος ρεματος με τη μέγιστη ισχ ρεματος που αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων (N), δεν είναι απαραίτητη, διτι είναι εξαρτώμενη απ την τάση. Κίνδυνοι για το προσωπικ χειρισμο Εκπομπή θορβων: Οι υψηλτερες στάθμες ηχητικής πίεσης (πλέον ακατάλληλη κατεθυνση και φορτίο) ή οι στάθμες ηχητικής παραγωγής, που μετρήθηκαν σμφωνα με τους ονομαστικος ρους της προδιαγραφής DIN μέρος 13 (ανταποκρ. 3.GSGV) αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα. Για να αποφγετε διαρκή βλάβη του ακουστικο συστήματος, σας συνιστομε τη χρησιμοποίηση προσωπικών ωτασπίδων, ταν παραμένετε διαρκώς στην περιοχή του λειτουργοντος φυσητήρα. Φροντίδα και συντήρηση Κατά την εκτέλεση έργων συντήρησης που υπάρχει κίνδυνος τραυματισμο ανθρώπων απ κινομενα εξαρτήματα ή απ τέτοια που βρίσκοντα υπ τάση, πρέπει να διακπτεται η λειτουργία του φυσητήρα, ή βγάζοντας το καλώδιο απ την πρίζα ή κλείνοντας το γενικ διακπτη. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται και η ακοσια επαναλειτουργία του φυσητήρα. Οι εργασίες συντήρησης δεν πρέπει να εκτελονται ταν ο φυσητήρας είναι ακμα ζεστς. (Κίνδυνος τραυματισμο απ υπέρθερμα εξαρτήματα της μηχανής). Σωληνώσεις υπ πίεση, οφείλουν να αποσυμπιέζονται πριν την αποσυναρμολγηση. Σε περίπτωση βλάβης του πυκνωτή (1 ~ μηχανισμς κίνησης), αντικαταστήστε τον μνο με κάποιον που διαθέτει τις ίδιες ονομαστικές τιμές. Αυτές οι αντλίες κενο με πλευρικ αγωγ ή οι συμπιεστές με πλευρικ αγωγ δεν χρειάζονται καμία συντήρηση, εκτς βέβαια απ το φιλτράρισμα. Εάν γίνεται ανεπαρκή συντήρηση του φίλτρου, μειώνεται η απδοση του φυσητήρα. 1. Δίσκος φίλτρου στο περίβλημα του σιγαστήρα: Το καθάρισμα μπορεί να γίνει μέσα απ το άνοιγμα (A) ή (B). 2. Επιπρσθετο φίλτρο (εξάρτημα): Το φίλτρο αναρρφησης (ZAF) πρέπει το καθαρίζεται το αργτερο μετά απ κάθε 250 ώρες λειτουργίας και η υποδοχή του φίλτρου πρέπει να ανανεώνεται μετά απ 3000 ώρες λειτουργίας. Ξεβιδώνετε το περικχλιο (m 1 ). Απομακρνετε το προστατευτικ κάλυμμα (h) και το στοιχείο του φίλτρου (f 1 ). Καθαρίζετε το στοιχείο του φίλτρου (φυσώντας το και χτυπώντας το με το χέρι) ή κάνετε αντικατάστασή του. Η εγκατάσταση του φίλτρου γίνεται κατά την αντίστροφη ακολουθία (βλέπε εικνα ). Το στοιχείο του φίλτρου αναρρφησης (ZVF) πρέπει, ανάλογα με το βαθμ ακαθαρσίας του αναρροφομενου μέσου, να καθαρίζεται με αέρα ή να γίνεται αντικατάστασή του. Το στοιχείο του φίλτρου (f 2 ) μπορεί να αφαιρεθεί, εφσον απομακρυνθον οι συσφιγκτήρες (m 2 ) (βλέπε εικνα ). 3. Εδραση: Τα ρουλεμάν διαθέτουν διαρκή λίπανση και ως εκ τοτου δε χρειάζονται καμία συντήρηση. Κατά τη μεταφορά εφλεκτων ή επικινδνων δραστικών αερίων και ατμών με ειδικά μοντέλα, πρέπει να τηρονται οι οδηγίες ασφάλειας ΧΟ 1. ZAF f 1 h m 1 f 2 ZVF m 2

4 Βλάβες και βοήθεια 1. Ο φυσητήρας δεν επιτυγχάνει τον κανονικ αριθμ στροφών: 1.1 Η ηλεκτρική τάση/συχντητα δεν ανταποκρίνεται στα στοιχεία του κινητήρα. 1.2 Η σνδεση στον πίνακα ακροδεκτών δεν είναι σωστή. 2. Ο φυσητήρας τίθεται εκτς λειτουργίας απ το διακπτη κυκλώματος κινητήρα: 2.1 Βλάβη πως στο 1.1 και Ο διακπτης κυκλώματος κινητήρα δεν έχει ρυθμιστεί σωστά. 2.3 Ο διακπτης κυκλώματος κινητήρα ελευθερώνεται πολ γρήγορα. Βοήθεια: Χρησιμοποίηση ενς διακπτη κυκλώματος κινητήρα με επιβραδυνμενη αποσνδεση, η οποία λαμβάνει υπψη την βραχχρονη υπέρταση κατά την εκκίνηση (μοντέλο με σστημα αποσνδεσης σε βραχυκκλωμα και υπερφρτωση, σμφωνα με την προδιαγραφή VDE 0660 τμήμα 2 ή IEC 947-4). 2.4 Ο φυσητήρας είναι υπερφορτωμένος, δηλ. η διαφορά πίεσης είναι πολ υψηλή. Βοήθεια: Μεγαλώνετε το άνοιγμα αναρρφησης και εξαγωγής του αέρα στο συγκρτημα, μειώνετε τις απώλειες του αγωγο χρησιμοποιώντας αγωγος μεγαλτερης διαμέτρου, απομακρνετε κάθε στένωση του αγωγο. Αναστέλετε τη διαφορά πίεσης κάνοντας μεταγενέστερη εγκατάσταση μιας βαλβίδας αναστολής (εξάρτημα). 2.5 Η ισχς μετάδοσης κίνησης είναι πολ μικρή. Βοήθεια: Εάν είναι παραδοτέο, χρησιμοποιείτε φυσητήρα με ισχυρτερο κινητήρα (Δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή μνο του κινητήρα). 3. Δεν επιτυγχάνεται η επιθυμητή διαφορά πίεσης: 3.1 Φυσητήρας πολ μικρς, ισχς μετάδοσης κίνησης πολ μικρή. 3.2 Τα φίλτρα είναι λερωμένα. 3.3 Οι απώλειες πίεσης μέσα στο σστημα αγωγών είναι πολ μεγάλες. Βοήθεια: Προβλέψτε αγωγος με μεγαλτερη διατομή, απομακρνετε στενώσεις. 3.4 Το σστημα δεν είναι στεγαν. 4. Ο φυσητήρας υπερθερμαίνεται: 4.1 Η θερμοκρασία περιβάλλοντος και αναρρφησης είναι πολ υψηλή. 4.2 Η διαφορά πίεσης είναι μεγαλτερη απ τα επιτρεπτά ρια. 4.3 Εμποδίζεται η ροή του αέρα ψξης. 5. Ενοχλητικς θρυβος κατά την εξαγωγή αέρα (αντλία κενο) ή κατά την αναρρφηση (συμπιεστής): Βοήθεια: Εγκατάσταση επιπρσθετου σιγητήρα ZGD (εξάρτημα). 6. Μαγνητική βαλβίδα ή διακπτης αλλαγής ZWS (προαιρετικ εξάρτημα) δεν λειτουργεί: 6.1 Το είδος του ρεματος, η τάση και η συχντητα δεν ανταποκρίνονται στα στοιχεία του μαγνήτη ανψωσης. 6.2 Ο μεταγωγέας είναι λερωμένος. Βοήθεια: Αποσυναρμολγηση και καθάρισμα. Παράρτημα: Εργασίες επισκευής: Οταν εκτελονται εργασίες επισκευής επί τπου, πρέπει να διακοπεί ο κινητήρας απ το δίκτυο απ έναν ηλεκτρολγο έτσι, ώστε να είναι αδνατη η αθέλητη εκκίνηση. Για την εκτέλεση επισκευών συνιστομε τον κατασκευαστή, τα υποκαταστήματά του ή τις αντιπροσωπείες του, ιδιαίτερα ταν πρκειται για επισκευές που καλπτονται απ την εγγηση. Την διεθυνση του υπεθυνου για σας Σέρβις επισκευής, μπορείτε να την πληροφορηθείτε απ τον κατασκευαστή (βλέπε διεθυνση κατασκευαστή). Μετά π επισκευή ή πριν απ την επαναλειτουργία, πρέπει να τηρονται τα μέτρα ασφάλειας που αναφέρονται στην εγκατάσταση και στη θέση λειτουργίας, πως ακριβώς κατά την πρώτη λειτουργία. Μεταφορά εντς της επιχείρησης: Η μεταφορά ή η ανψωση των μοντέλων SAP 180 έως SAP 1500 πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια του κρίκου μεταφοράς. Βάρη βλέπε πίνακα. Αποθήκευση: Οι φυσητήρες SAP πρέπει να αποθηκεονται σε ξηρ περιβάλλον με κανονική υγρασία. Σε χώρους με σχετική υγρασία πάνω απ 80%, συνιστομε την αποθήκευση μέσα στο προστατευτικ κάλυμμα με το ανάλογο ξηραντικ μέσο. Απομάκρυνση: Τα εξαρτήματα που φθείρονται (φέρουν το ανάλογο χαρακτηριστικ στον κατάλογο ανταλλακτικών), ανήκουν στα ειδικά απορρίμματα και πρέπει να απομακρνονται σμφωνα με τους κανονισμος τις εκάστοτε χώρας. Κατάλογος ανταλλακτικών: E 545/1 SAP 50 > SAP 300; SAP 380, 450, 530 (4 kw + 4,8 kw) E 545/2 SAP 380, 450, 530 (5,5 kw > 9 kw); SAP 710; SAP 1060; SAP 1500 SAP Ακουστική στάθμη (μεγ.) Στάθμη ηχητικής παραγωγής Βάρος (μεγ.) Μήκος (μεγ.) Πλάτος Υψος 50 Hz ,5 92, db(a) 60 Hz , Hz db(a) 60 Hz kg ,5 24, mm mm mm / PM7

5 Σειρά G Πρόσθετο εγχειρίδιο λειτουργίας Μεταφορά αερίων και μιγμάτων αερίων με συμπιεστές πλευρικού καναλιού Περιοχή ισχύος Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας ισχύουν για όλους τους συμπιεστές πλευρικού καναλιού SAP και SAH που έχουν παραγγελθεί με την προσθήκη "Μειωμένη διαρροή (RL2)". Εκδόσεις Τα μέρη από τα οποία διέρχεται αέριο είναι ειδικά εμποτισμένα και στεγανοποιημένα. Το ποσοστό διαρροής μπορεί να ανέρχεται σε μεγ. 1 I/min σε τελική πίεση και ακινητοποιημένο άξονα Χρήση Οι προαναφερόμενες μηχανές είναι κατάλληλες για τη μεταφορά αερίων με σχετική υγρασία έως και 90%. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά αναφλέξιμων μιγμάτων με τις προαναφερόμενες μηχανές δηλ. σε μίγματα από αέρια, αέρα και αδρανή αέρια δεν επιτρέπεται το ποσοστό του μεταφερόμενου εύφλεκτου αερίου να βρίσκεται εντός του ορίου έκρηξης αυτού του εύφλεκτου αερίου. Δεν επιτρέπεται η χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες Για την παρακολούθηση της ασφάλειας ανθρώπων και κτιρίων πρέπει να εγκαθίστανται διατάξεις ασφαλείας σύμφωνα με τις τοπικά ισχύουσες οδηγίες για μέρη εγκαταστάσεων από τα οποία διέρχεται αέριο. Έναρξη λειτουργίας Στον υψηλότερο δυνατό στραγγαλισμό στην πλευρά της εγκατάστασης, οι διαφορές πίεσης που παρουσιάζονται στο συμπιεστή δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες από τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαφορές πίεσης σύμφωνα με την πινακίδα λειτουργίας. Εάν υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισμού εκτός των επιτρεπόμενων ορίων, πρέπει να προβλεφθεί στην εγκατάσταση μια διάταξη περιορισμού πίεσης. Για τις εξαρτήσεις της ογκομετρικής ροής της υποπίεσης ή υπερπίεσης, που ισχύουν μόνο για τον αέρα, συμβουλευτείτε τα συνημμένα φύλλα δεδομένων. Αναφέρονται σε ελεύθερο ατμοσφαιρικό αέρα 1 bar (απολ.) και 20 C. Συντήρηση και επισκευή Οι αντλίες υποπίεσης ή/και συμπιεστές πλευρικού καναλιού για την αναφερόμενη περιοχή ισχύος δεν χρήζουν συντήρησης εκτός από τον στεγανοποιητικό δακτύλιο του άξονα μεταξύ κινητήρα και συμπιεστή. Η στεγανότητα του συμπιεστή πρέπει να επιτηρείται από τον ιδιοκτήτη. Εάν διαπιστωθεί αυξημένο ποσοστό διαρροής, πρέπει να αντικατασταθεί ο στεγανοποιητικός δακτύλιος του άξονα. Αντικαθιστάτε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο του άξονα και το ρουλεμάν το αργότερο κάθε ώρες λειτουργίας ή μετά από δύο χρόνια. Ο ίδιος ο πελάτης δεν επιτρέπεται να ανοίγει το συγκρότημα, π.χ. για αντικατάσταση του στεγανοποιητικού δακτυλίου του άξονα ή του ρουλεμάν, αλλά μόνο το εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή. Μετά τη συντήρηση αναδημιουργήστε και ελέγξτε τη μειωμένη διαρροή. Η πίεση ελέγχου για τον έλεγχο στεγανότητας αντιστοιχεί στο 1,5πλάσιο της μέγιστη πίεσης λειτουργίας που αναφέρεται στην πινακίδα λειτουργίας. Gardner Denver Deutschland GmbH Τ.Θ Bad Neustadt / Saale Γερμανία Τηλ.: Φαξ: URL: Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Πρωτότυπο εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά

6 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ σύμφωνα με την 98/37/ΕΚ Με την παρούσα, ο κατασκευαστής: δηλώνει ότι η μηχανή: της: Gardner Denver Deutschland GmbH Postfach 1510 D Bad Neustadt / Saale συμπιεστής πλευρικών καναλιών σειράς G G-SAP Τύποι SAP 50, SAP 90, SAP 110, SAP 150, SAP 180, SAP 220, SAP 300, SAP 380, SAP 450, SAP 530, SAP 710, SAP 1060, SAP 1500 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της προαναφερόμενης οδηγίας. Πέραν αυτού, το κατονομαζόμενο προϊόν συμμορφώνεται με τις διατάξεις των ακόλουθων οδηγιών: 2006/95/EK Οδηγία 2006/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως (Κωδικοποιημένη έκδοση) Έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα: EN :1996 Συμπιεστές και αντλίες κενού Απαιτήσεις ασφάλειας Μέρος 1: Συμπιεστές EN :1996 Συμπιεστές και αντλίες κενού Απαιτήσεις ασφάλειας Μέρος 2: Αντλίες κενού Gardner Denver Deutschland GmbH Bad Neustadt / Saale, ppa. Fred Bornschlegl

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP3 BGP3V (3 )

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP3 BGP3V (3 ) ΕΚΔΟΣΗ: Μάρτιος 2008 ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP3 BGP3V (3 ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. O.T. 39 A, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Κ. 570 22 Τηλ.: (2310) 79 78 33, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ STEYR MOTORS MARINE 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ P/N Z001022/7 9η έκδοση Ιανουάριος 2009 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut

Διαβάστε περισσότερα

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar"

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar" για την αντικατάσταση της Δ3/Α/11346/30-06-2003 ΚΥΑ «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20 Εγχειρίδιο οδηγιών Βαλβίδες της σειράς EU και EW Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου... 1 Εκπαιδευτικές υπηρεσίες... 2 Περιγραφή... 3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Όλα τα προϊόντα Προδιαγραφές. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Περιεχόμενα. Όλα τα προϊόντα Προδιαγραφές. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Οδηγίες ασφαλείας D103022X0GR Περιεχόμενα Όλαταπροϊόντα... Gr-91 Βαλβίδες ελέγχου... Gr-92 Ενεργοποιητές με βαλβίδα ελέγχου... Gr-93 Ρυθμιστές... Gr-94 Ανακουφιστικές βαλβίδες... Gr-95 Όργανα, διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα