Οδηγίες λειτουργίας SAP BO Avτλίες κενο με πλευρικ αγωγ / Συμπιεστές με πλευρικ αγωγ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας SAP BO 545 1.10.2008. Avτλίες κενο με πλευρικ αγωγ / Συμπιεστές με πλευρικ αγωγ"

Transcript

1 Οδηγίες λειτουργίας Avτλίες κενο με πλευρικ αγωγ / Συμπιεστές με πλευρικ αγωγ SAP F O E SAP 50 SAP 90 SAP 110 SAP 150 SAP 180 SAP 220 SAP 300 SAP 380 SAP 450 SAP 530 SAP 710 SAP 1060 SAP 1500 Q N Μοντέλα Οι παροσες οδηγίες λειτουργίας ανταποκρίνονται στις ακλουθες αντλίες κενο με πλευρικ αγωγ και στους ακλουθους συμπιεστές με πλευρικ αγωγ: SAP Η εξάρτηση της ονομαστικής παροχής απ την υποπίεση και την υπερπίεση αναφέρεται στα φλλα τεχνικών στοιχείων D 545/1, D 545/2 και D 545/3 ή D 645/1, D 645/2 και D 645/3. Περιγραφή Τα μοντέλα SAP που συμπιέζουν σμφωνα με τη δυναμική αρχή, λειτουργον με ελεθερα περιστρεφμενη πτερωτή. Διαθέτουν ενσωματωμένο κινητήρα και στο άκρο του άξονά του είναι διατεταγμένη λυμένη διπλή πτερωτή. Στα μεγέθη έως και SAP / 4 kw (εικνα ) η ψξη του κινητήρα και του κελφους του φυσητήρα επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω του ανεμιστήρα του κινητήρα. Τα μεγέθη απ το μοντέλο SAP / 5,5 kw (εικνα ) διαθέτουν επιπλέον έναν ανεμιστήρα ψξεως, ο οποίος βρίσκεται μεταξ κινητήρα και κελφους του φυσητήρα. Τα στμια εισαγωγής και εξαγωγής διαθέτουν απ ένα ενσωματωμένο σιγητήρα. Το ένθεμα του σιγητήρα διαθέτει απ την πλευρά αναρρφησης ένα κσκινο, το οποίο εμποδίζει να διέλθουν σωματίδια βρμας (μεγαλτερα απ 5 mm). Η είσοδος και η έξοδος διαθέτουν σνδεσμο με εσωτερικ σπείρωμα σμφωνα με την προδιαγραφή DIN ISO 228 (σπείρωμα συνδέσμων αερίου). Παραλλαγές της SAP διαθέτουν απ την πλευρά αναρρφησης μαγνητικ διακπτη και απ την πλευρά πίεσης διάφορες φλάντζες σνδεσης. Εκτς απ τον άξονα, τον οπλισμ και το στάτη του κινητήρα, τα υπλοιπα κρια μέρη του συγκροτήματος είναι κατασκευασμένα απ κράμα χυτεσεως ελαφρο μετάλλου. Εξαρτήματα: Εάν χρειαστεί, μπορείτε να προμηθευτείτε βαλβίδα αναστολής αναρρφησης ή πίεσης, βαλβίδα αναστροφής, φίλτρο αναρρφησης, διακπτη κυκλώματος κινητήρα, και μεταγωγέα εναλλαγής. Ειδικς εξοπλισμς: Εσωτερική επένδυση PTFE για ελαφρώς δραστικά μέσα, στεγαντητα έναντι αερίων. O E F F BO 545 E Gardner Denver Schopfheim GmbH Postfach 1260 N A B SCHOPFHEIM GERMANY Fon / Fax / de.gardnerdenver.com

2 SAP (01) SAP (02) B A A B Q Q Χρήσεις Οι μηχανές SAP είναι κατάλληλες για εφαρμογές στον επαγγελματικ τομέα, δηλ. τα συστήματα προστασίας ανταποκρίνονται στην προδιαγραφή EN DIN 294, πίνακας 4 για άτομα απ ηλικία 14 ετών. Τα μοντέλα SAP μπορον με τον ίδιο εξοπλισμ να χρησιμοποιηθον τσο σαν αντλίες κενο, σο και σαν συμπιεστές. Είναι κατάλληλα για την μεταφορά αέρα με σχετική υγρασία έως 90% και ξηρά μη δραστικά αέρια. Υπάρχει επίσης ο εξοπλισμς για στεγανά μοντέλα έναντι αερίων, η στεγαντητα του οποίου εξαρτάται απ το δακτυλίδι στεγαντητας του άξονα, του οποίου η διάρκεια ζωής καθορίζεται απ τις συνθήκες χρησιμοποίησης. Δεν επιτρέπεται να γίνεται αναρρφηση επικίνδυνων μειγμάτων (π.χ. εφλεκτων ή εκρηκτικών αερίων και ατμών), υδρατμών ή δραστικών αερίων. Κατά τη μεταφορά εφλεκτων ή επικινδνων δραστικών αερίων και ατμών με ειδικά μοντέλα, πρέπει να τηρονται οι οδηγίες ασφάλειας ΧΟ 1. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος και αναρρφησης πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στους 5 και 40 C. Για θερμοκρασίες που βρίσκονται εκτς αυτών των ορίων, σας παρακαλομε να έλθετε σε επαφή μαζί μας. Εάν το μέσο εμφανίζει μικρή δραστικτητα, μπορεί να προβλεφτεί μία εσωτερική επένδυση PTFE. Η μέγιστη επιτρεπμενη διαφορά (υποπίεση ή υπερπίεση) για τον αέρα, εξαρτάται απ τον εγκαταστημένο κινητήρα. Η διαφορά αυτή αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων (Ν), ή για κανονικές τάσεις και συχντητες μπορείτε να την πληροφορηθείτε απ το φλλο στοιχείων: SAP 50, SAP 90, SAP 110, SAP 150, SAP 180 βλέπε φλλο στοιχείων D 545/1 ή D 645/1 SAP 220, SAP 300, SAP 380, SAP 450 βλέπε φλλο στοιχείων D 545/2 ή D 645/2 SAP 530, SAP 710, SAP 1060, SAP 1500 βλέπε φλλο στοιχείων D 545/3 ή D 645/3 Οταν η λειτουργία γίνεται με διαφορές πιέσεως που είναι πάνω απ τα ρια αυτά, υπερφορτώνεται ο κινητήρας. Εκτς απ τη διαφορά πιέσεως θα πρέπει να τηρείται και η μέγιστη επιτρεπμενη ισχς ρεματος, η οποία αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων (Ν). Επειδή το φορτίο εξαρτάται απ την πυκντητα του μεταφερμενου μέσου, για τη μεταφορά αερίων ισχουν άλλες διαφορές πιέσεως απ τι για τον αέρα. Σας παρακαλομε να απευθυνθείτε στον κατασκευαστή. Εάν υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισμο του μεταφερμενου μέσου, ο οποίος υπερβαίνει τα επιτρεπτά ρια, ττε πρέπει να χρησιμοποιηθεί βαλβίδα αναστολής πιέσεως ή αναρροφήσεως (εξάρτημα). Σε περιπτώσεις χρήσεως, κατά τις οποίες το αθέλητο σταμάτημα ή η διακοπή του φυσητήρα μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε ανθρώπους ή σε εξοπλισμος, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Χειρισμς και τοποθέτηση (εικνες, και ) Οταν η συσκευή είναι σε ζεστή κατάσταση λειτουργίας οι θερμοκρασίες επιφανειών των εξαρτημάτων (Q) μπορεί να υπερβον τους 70 C. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να αποφεγετε κάθε επαφή με τα εξαρτήματατ αυτά. Κατά την εγκατάσταση και ιδιαίτερα κατά τη συναρμολγηση του φυσητήρα, πρέπει να ληφθεί υπψη τι τα στμια εισαγωγής (E) και εξαγωγής του αέρα ψξης (F) πρέπει να απέχουν απ τον πλησιέστερο τοίχο τουλάχιστον 10 εκατοστά. Τα μοντέλα SAP μπορον να λειτουργον σε διάφορες θέσεις εγκατάστασης. Η εγκατάσταση των μοντέλων SAP πάνω σε σταθερ υπστρωμα μπορεί να γίνει χωρίς δέσιμο. Εάν η τοποθέτηση γίνει πάνω σε βάθρο, κάνουμε τη σσταση να γίνει δέσιμο χρησιμοποιώντας ελαστικος απορροφητήρες κροσεων. Εάν η εγκατάσταση γίνει σε υψμετρο μεγαλτερο των 1000 μέτρων πάνω απ την επιφάνεια της θάλασσας, διαπιστώνεται μείωση της απδοσής τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις σας παρακαλομε να έρθετε σε επαφή μαζί μας. X

3 Εγκατάσταση (εικνες, και ) Κατά την τοποθέτηση και λειτουργία πρέπει να λαμβάνεται υπψη ο κανονισμς πρληψης ατυχημάτων. 1. Παρακαλομε αφαιρέσατε τα ασφαλιστικάμεταφοράστα (Α) και (Β). 2. Κατά τη λειτουργία κενο ο αγωγς αναρρφησης συνδέεται στο (Α) και κατά τη λειτουργία πίεσης ο αγωγς πίεσης συνδέεται στο (Β). Σε περίπτωση που οι αγωγοί είναι πολ στενοί ή πολ μακριοί, μειώνεται η απδοση του φυσητήρα. Εάν ο αγωγς σνδεσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά για αέρα αναρρφησης ή πεπιεσμένο αέρα, μπορεί να συναρμολογηθεί ένα εξάρτημα μεταγωγέα (ZWS). Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μνο μία σνδεση για λειτουργία κενο και πίεσης. 3. Τα ηλεκτρικά στοιχεία του κινητήρα αναφέρονται στην πινακίδα στοιχείων (Ν) ή στην πινακίδα στοιχείων κινητήρα. Οι κινητήρες ανταποκρίνονται στην προδιαγραφή DIN/VDE 0530 και έχουν κατασκευαστεί σμφωνα με το είδος προστασίας IP 55 και κατηγορία μνωσης F. Το ανάλογο σχεδιάγραμμα συνδεσης βρίσκεται στο κουτί ακροδεκτών του κινητήρα (δεν υπάρχει στα μοντέλα με βσμα σνδεσης). Τα στοιχεία των κινητήρων πρέπει να συγκρίνονται με τα στοιχεία του υπάρχοντος ηλεκτρικο δικτου (είδος ρεματος, τάση, συχντητα, επιτρεπμενη ισχς ρεματος). 4. Συνδέετε τον κινητήρα μέσω του διακπτη κυκλώματος κινητήρα (για ασφάλεια πρέπει να προβλεφτεί ένας διακπτης κυκλώματος κινητήρα και για την ανακοφιση εφελκυσμο του καλωδίου σνδεσης μία κοχλιωτή σνδεση τπου). Συνιστομε τη χρησιμοποίηση διακοπτών κυκλώματος κινητήρα, των οποίων το κλείσιμο γίνεται με επιβράδυνση και εξαρτάται απ ενδεχμενη υπέρταση. Μπορεί να εμφανιστεί βραχχρονη υπέρταση κατά την κρα εκκίνηση του φυσητήρα. Εάν χρησιμοποιηθεί μαγνητική βαλβίδα ή διακπτης αλλαγής (ZWS), πρέπει να συνδεθεί και ο μαγνήτης ανψωσης (Χ). Επίσης πρέπει να λάβετε υπψη σας τα στοιχεία τάσης του μαγνήτη ανψωσης. Η ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνει μνο απ ειδικ ηλεκτρολγο και εφσον τηρείται η προδιαγραφή ΕΝ Ο κεντρικς διακπτης πρέπει να προβλεφθεί απ τον εκμεταλλευτή της συσκευής. Θέση λειτουργίας (εικνα και ) Μέγιστος αριθμς εκκινήσεων ανά ώρα: Βάζετε σε λειτουργία τον κινητήρα προς εξακρίβωση της φοράς περιστροφής (βλέπε βέλος φοράς περιστροφής (Ο)). 2. Κατά το μέγιστο δυνατ στραγγαλισμ στην πλευρά της εγκατάστασης οι διαφορές πίεσης που εμφανίζονται στην αντλία κενο ή στο συμπιεστή, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλτερες απ τις μέγιστες επιτρεπμενες διαφορές πίεσης που αναφέρονται στην πινακίδα στοιχείων (N). Προσοχή! Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των τιμών ταν το σστημα βρίσκεται σε θερμοκρασία λειτουργίας, είναι απαραίτητη η ανακοφιση του ανεμιστήρα υψηλής πίεσης με τη βοήθεια περιοριστικής βαλβίδας ZBS, ZUV ή ZBD ως προαιρετικο εξαρτήματος, η οποία εφαρμζεται στο σστημα εκ των υστέρων. 3. Η σγκριση της μετρηθείσας ισχος ρεματος με τη μέγιστη ισχ ρεματος που αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων (N), δεν είναι απαραίτητη, διτι είναι εξαρτώμενη απ την τάση. Κίνδυνοι για το προσωπικ χειρισμο Εκπομπή θορβων: Οι υψηλτερες στάθμες ηχητικής πίεσης (πλέον ακατάλληλη κατεθυνση και φορτίο) ή οι στάθμες ηχητικής παραγωγής, που μετρήθηκαν σμφωνα με τους ονομαστικος ρους της προδιαγραφής DIN μέρος 13 (ανταποκρ. 3.GSGV) αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα. Για να αποφγετε διαρκή βλάβη του ακουστικο συστήματος, σας συνιστομε τη χρησιμοποίηση προσωπικών ωτασπίδων, ταν παραμένετε διαρκώς στην περιοχή του λειτουργοντος φυσητήρα. Φροντίδα και συντήρηση Κατά την εκτέλεση έργων συντήρησης που υπάρχει κίνδυνος τραυματισμο ανθρώπων απ κινομενα εξαρτήματα ή απ τέτοια που βρίσκοντα υπ τάση, πρέπει να διακπτεται η λειτουργία του φυσητήρα, ή βγάζοντας το καλώδιο απ την πρίζα ή κλείνοντας το γενικ διακπτη. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται και η ακοσια επαναλειτουργία του φυσητήρα. Οι εργασίες συντήρησης δεν πρέπει να εκτελονται ταν ο φυσητήρας είναι ακμα ζεστς. (Κίνδυνος τραυματισμο απ υπέρθερμα εξαρτήματα της μηχανής). Σωληνώσεις υπ πίεση, οφείλουν να αποσυμπιέζονται πριν την αποσυναρμολγηση. Σε περίπτωση βλάβης του πυκνωτή (1 ~ μηχανισμς κίνησης), αντικαταστήστε τον μνο με κάποιον που διαθέτει τις ίδιες ονομαστικές τιμές. Αυτές οι αντλίες κενο με πλευρικ αγωγ ή οι συμπιεστές με πλευρικ αγωγ δεν χρειάζονται καμία συντήρηση, εκτς βέβαια απ το φιλτράρισμα. Εάν γίνεται ανεπαρκή συντήρηση του φίλτρου, μειώνεται η απδοση του φυσητήρα. 1. Δίσκος φίλτρου στο περίβλημα του σιγαστήρα: Το καθάρισμα μπορεί να γίνει μέσα απ το άνοιγμα (A) ή (B). 2. Επιπρσθετο φίλτρο (εξάρτημα): Το φίλτρο αναρρφησης (ZAF) πρέπει το καθαρίζεται το αργτερο μετά απ κάθε 250 ώρες λειτουργίας και η υποδοχή του φίλτρου πρέπει να ανανεώνεται μετά απ 3000 ώρες λειτουργίας. Ξεβιδώνετε το περικχλιο (m 1 ). Απομακρνετε το προστατευτικ κάλυμμα (h) και το στοιχείο του φίλτρου (f 1 ). Καθαρίζετε το στοιχείο του φίλτρου (φυσώντας το και χτυπώντας το με το χέρι) ή κάνετε αντικατάστασή του. Η εγκατάσταση του φίλτρου γίνεται κατά την αντίστροφη ακολουθία (βλέπε εικνα ). Το στοιχείο του φίλτρου αναρρφησης (ZVF) πρέπει, ανάλογα με το βαθμ ακαθαρσίας του αναρροφομενου μέσου, να καθαρίζεται με αέρα ή να γίνεται αντικατάστασή του. Το στοιχείο του φίλτρου (f 2 ) μπορεί να αφαιρεθεί, εφσον απομακρυνθον οι συσφιγκτήρες (m 2 ) (βλέπε εικνα ). 3. Εδραση: Τα ρουλεμάν διαθέτουν διαρκή λίπανση και ως εκ τοτου δε χρειάζονται καμία συντήρηση. Κατά τη μεταφορά εφλεκτων ή επικινδνων δραστικών αερίων και ατμών με ειδικά μοντέλα, πρέπει να τηρονται οι οδηγίες ασφάλειας ΧΟ 1. ZAF f 1 h m 1 f 2 ZVF m 2

4 Βλάβες και βοήθεια 1. Ο φυσητήρας δεν επιτυγχάνει τον κανονικ αριθμ στροφών: 1.1 Η ηλεκτρική τάση/συχντητα δεν ανταποκρίνεται στα στοιχεία του κινητήρα. 1.2 Η σνδεση στον πίνακα ακροδεκτών δεν είναι σωστή. 2. Ο φυσητήρας τίθεται εκτς λειτουργίας απ το διακπτη κυκλώματος κινητήρα: 2.1 Βλάβη πως στο 1.1 και Ο διακπτης κυκλώματος κινητήρα δεν έχει ρυθμιστεί σωστά. 2.3 Ο διακπτης κυκλώματος κινητήρα ελευθερώνεται πολ γρήγορα. Βοήθεια: Χρησιμοποίηση ενς διακπτη κυκλώματος κινητήρα με επιβραδυνμενη αποσνδεση, η οποία λαμβάνει υπψη την βραχχρονη υπέρταση κατά την εκκίνηση (μοντέλο με σστημα αποσνδεσης σε βραχυκκλωμα και υπερφρτωση, σμφωνα με την προδιαγραφή VDE 0660 τμήμα 2 ή IEC 947-4). 2.4 Ο φυσητήρας είναι υπερφορτωμένος, δηλ. η διαφορά πίεσης είναι πολ υψηλή. Βοήθεια: Μεγαλώνετε το άνοιγμα αναρρφησης και εξαγωγής του αέρα στο συγκρτημα, μειώνετε τις απώλειες του αγωγο χρησιμοποιώντας αγωγος μεγαλτερης διαμέτρου, απομακρνετε κάθε στένωση του αγωγο. Αναστέλετε τη διαφορά πίεσης κάνοντας μεταγενέστερη εγκατάσταση μιας βαλβίδας αναστολής (εξάρτημα). 2.5 Η ισχς μετάδοσης κίνησης είναι πολ μικρή. Βοήθεια: Εάν είναι παραδοτέο, χρησιμοποιείτε φυσητήρα με ισχυρτερο κινητήρα (Δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή μνο του κινητήρα). 3. Δεν επιτυγχάνεται η επιθυμητή διαφορά πίεσης: 3.1 Φυσητήρας πολ μικρς, ισχς μετάδοσης κίνησης πολ μικρή. 3.2 Τα φίλτρα είναι λερωμένα. 3.3 Οι απώλειες πίεσης μέσα στο σστημα αγωγών είναι πολ μεγάλες. Βοήθεια: Προβλέψτε αγωγος με μεγαλτερη διατομή, απομακρνετε στενώσεις. 3.4 Το σστημα δεν είναι στεγαν. 4. Ο φυσητήρας υπερθερμαίνεται: 4.1 Η θερμοκρασία περιβάλλοντος και αναρρφησης είναι πολ υψηλή. 4.2 Η διαφορά πίεσης είναι μεγαλτερη απ τα επιτρεπτά ρια. 4.3 Εμποδίζεται η ροή του αέρα ψξης. 5. Ενοχλητικς θρυβος κατά την εξαγωγή αέρα (αντλία κενο) ή κατά την αναρρφηση (συμπιεστής): Βοήθεια: Εγκατάσταση επιπρσθετου σιγητήρα ZGD (εξάρτημα). 6. Μαγνητική βαλβίδα ή διακπτης αλλαγής ZWS (προαιρετικ εξάρτημα) δεν λειτουργεί: 6.1 Το είδος του ρεματος, η τάση και η συχντητα δεν ανταποκρίνονται στα στοιχεία του μαγνήτη ανψωσης. 6.2 Ο μεταγωγέας είναι λερωμένος. Βοήθεια: Αποσυναρμολγηση και καθάρισμα. Παράρτημα: Εργασίες επισκευής: Οταν εκτελονται εργασίες επισκευής επί τπου, πρέπει να διακοπεί ο κινητήρας απ το δίκτυο απ έναν ηλεκτρολγο έτσι, ώστε να είναι αδνατη η αθέλητη εκκίνηση. Για την εκτέλεση επισκευών συνιστομε τον κατασκευαστή, τα υποκαταστήματά του ή τις αντιπροσωπείες του, ιδιαίτερα ταν πρκειται για επισκευές που καλπτονται απ την εγγηση. Την διεθυνση του υπεθυνου για σας Σέρβις επισκευής, μπορείτε να την πληροφορηθείτε απ τον κατασκευαστή (βλέπε διεθυνση κατασκευαστή). Μετά π επισκευή ή πριν απ την επαναλειτουργία, πρέπει να τηρονται τα μέτρα ασφάλειας που αναφέρονται στην εγκατάσταση και στη θέση λειτουργίας, πως ακριβώς κατά την πρώτη λειτουργία. Μεταφορά εντς της επιχείρησης: Η μεταφορά ή η ανψωση των μοντέλων SAP 180 έως SAP 1500 πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια του κρίκου μεταφοράς. Βάρη βλέπε πίνακα. Αποθήκευση: Οι φυσητήρες SAP πρέπει να αποθηκεονται σε ξηρ περιβάλλον με κανονική υγρασία. Σε χώρους με σχετική υγρασία πάνω απ 80%, συνιστομε την αποθήκευση μέσα στο προστατευτικ κάλυμμα με το ανάλογο ξηραντικ μέσο. Απομάκρυνση: Τα εξαρτήματα που φθείρονται (φέρουν το ανάλογο χαρακτηριστικ στον κατάλογο ανταλλακτικών), ανήκουν στα ειδικά απορρίμματα και πρέπει να απομακρνονται σμφωνα με τους κανονισμος τις εκάστοτε χώρας. Κατάλογος ανταλλακτικών: E 545/1 SAP 50 > SAP 300; SAP 380, 450, 530 (4 kw + 4,8 kw) E 545/2 SAP 380, 450, 530 (5,5 kw > 9 kw); SAP 710; SAP 1060; SAP 1500 SAP Ακουστική στάθμη (μεγ.) Στάθμη ηχητικής παραγωγής Βάρος (μεγ.) Μήκος (μεγ.) Πλάτος Υψος 50 Hz ,5 92, db(a) 60 Hz , Hz db(a) 60 Hz kg ,5 24, mm mm mm / PM7

5 Σειρά G Πρόσθετο εγχειρίδιο λειτουργίας Μεταφορά αερίων και μιγμάτων αερίων με συμπιεστές πλευρικού καναλιού Περιοχή ισχύος Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας ισχύουν για όλους τους συμπιεστές πλευρικού καναλιού SAP και SAH που έχουν παραγγελθεί με την προσθήκη "Μειωμένη διαρροή (RL2)". Εκδόσεις Τα μέρη από τα οποία διέρχεται αέριο είναι ειδικά εμποτισμένα και στεγανοποιημένα. Το ποσοστό διαρροής μπορεί να ανέρχεται σε μεγ. 1 I/min σε τελική πίεση και ακινητοποιημένο άξονα Χρήση Οι προαναφερόμενες μηχανές είναι κατάλληλες για τη μεταφορά αερίων με σχετική υγρασία έως και 90%. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά αναφλέξιμων μιγμάτων με τις προαναφερόμενες μηχανές δηλ. σε μίγματα από αέρια, αέρα και αδρανή αέρια δεν επιτρέπεται το ποσοστό του μεταφερόμενου εύφλεκτου αερίου να βρίσκεται εντός του ορίου έκρηξης αυτού του εύφλεκτου αερίου. Δεν επιτρέπεται η χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες Για την παρακολούθηση της ασφάλειας ανθρώπων και κτιρίων πρέπει να εγκαθίστανται διατάξεις ασφαλείας σύμφωνα με τις τοπικά ισχύουσες οδηγίες για μέρη εγκαταστάσεων από τα οποία διέρχεται αέριο. Έναρξη λειτουργίας Στον υψηλότερο δυνατό στραγγαλισμό στην πλευρά της εγκατάστασης, οι διαφορές πίεσης που παρουσιάζονται στο συμπιεστή δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες από τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαφορές πίεσης σύμφωνα με την πινακίδα λειτουργίας. Εάν υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισμού εκτός των επιτρεπόμενων ορίων, πρέπει να προβλεφθεί στην εγκατάσταση μια διάταξη περιορισμού πίεσης. Για τις εξαρτήσεις της ογκομετρικής ροής της υποπίεσης ή υπερπίεσης, που ισχύουν μόνο για τον αέρα, συμβουλευτείτε τα συνημμένα φύλλα δεδομένων. Αναφέρονται σε ελεύθερο ατμοσφαιρικό αέρα 1 bar (απολ.) και 20 C. Συντήρηση και επισκευή Οι αντλίες υποπίεσης ή/και συμπιεστές πλευρικού καναλιού για την αναφερόμενη περιοχή ισχύος δεν χρήζουν συντήρησης εκτός από τον στεγανοποιητικό δακτύλιο του άξονα μεταξύ κινητήρα και συμπιεστή. Η στεγανότητα του συμπιεστή πρέπει να επιτηρείται από τον ιδιοκτήτη. Εάν διαπιστωθεί αυξημένο ποσοστό διαρροής, πρέπει να αντικατασταθεί ο στεγανοποιητικός δακτύλιος του άξονα. Αντικαθιστάτε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο του άξονα και το ρουλεμάν το αργότερο κάθε ώρες λειτουργίας ή μετά από δύο χρόνια. Ο ίδιος ο πελάτης δεν επιτρέπεται να ανοίγει το συγκρότημα, π.χ. για αντικατάσταση του στεγανοποιητικού δακτυλίου του άξονα ή του ρουλεμάν, αλλά μόνο το εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή. Μετά τη συντήρηση αναδημιουργήστε και ελέγξτε τη μειωμένη διαρροή. Η πίεση ελέγχου για τον έλεγχο στεγανότητας αντιστοιχεί στο 1,5πλάσιο της μέγιστη πίεσης λειτουργίας που αναφέρεται στην πινακίδα λειτουργίας. Gardner Denver Deutschland GmbH Τ.Θ Bad Neustadt / Saale Γερμανία Τηλ.: Φαξ: URL: Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Πρωτότυπο εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά

6 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ σύμφωνα με την 98/37/ΕΚ Με την παρούσα, ο κατασκευαστής: δηλώνει ότι η μηχανή: της: Gardner Denver Deutschland GmbH Postfach 1510 D Bad Neustadt / Saale συμπιεστής πλευρικών καναλιών σειράς G G-SAP Τύποι SAP 50, SAP 90, SAP 110, SAP 150, SAP 180, SAP 220, SAP 300, SAP 380, SAP 450, SAP 530, SAP 710, SAP 1060, SAP 1500 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της προαναφερόμενης οδηγίας. Πέραν αυτού, το κατονομαζόμενο προϊόν συμμορφώνεται με τις διατάξεις των ακόλουθων οδηγιών: 2006/95/EK Οδηγία 2006/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως (Κωδικοποιημένη έκδοση) Έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα: EN :1996 Συμπιεστές και αντλίες κενού Απαιτήσεις ασφάλειας Μέρος 1: Συμπιεστές EN :1996 Συμπιεστές και αντλίες κενού Απαιτήσεις ασφάλειας Μέρος 2: Αντλίες κενού Gardner Denver Deutschland GmbH Bad Neustadt / Saale, ppa. Fred Bornschlegl

2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6

2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 Έκδοση: 12.2009 610.44482.70.000 Πρωτότυπο εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά Πρόσθετο εγχειρίδιο λειτουργίας G-BH7 Συμπλήρωμα για τις Οδηγίες λειτουργίας 610.44436.70.000 Συσκευές της ομάδας ΙΙ, κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετο εγχειρίδιο λειτουργίας G-BH1 2BH1 1 2BH1 2 2BH1 3 2BH1 4 2BH1 5 2BH1 6 2BH1 8 2BH1 9. Συμπλήρωμα για τις Οδηγίες λειτουργίας

Πρόσθετο εγχειρίδιο λειτουργίας G-BH1 2BH1 1 2BH1 2 2BH1 3 2BH1 4 2BH1 5 2BH1 6 2BH1 8 2BH1 9. Συμπλήρωμα για τις Οδηγίες λειτουργίας Έκδοση: 12.2009 610.44479.70.000 Πρωτότυπο εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά Πρόσθετο εγχειρίδιο λειτουργίας G-BH1 Συμπλήρωμα για τις Οδηγίες λειτουργίας 610.44434.70.000 Συσκευές της ομάδας ΙΙ, κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό 1/12 R-GR 26564-XC-B2/6.9 Αντικαταστεί: 12.5 Τύπος DR 6 DP...XC και ZDR 6 D...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρές συσκευών 5X (DR 6...) και 4X (ZDR 6...) Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων.... EL...1 Γενικές υποδείξεις....... EL...1 Υποδείξεις ασφαλείας..... EL...2 Ενεργοποίηση.......... EL...3 Λειτουργία............. EL...3 Τερματισμός λειτουργίας..

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες τοποθέτησης

Συνθήκες τοποθέτησης Συνθήκες τοποθέτησης για τη συσκευή SUNNY CENTRAL 350 Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς OPTIFLUX 1000 Γρήγορη έναρξη Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς Το τεχνικό εγχειρίδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνον όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό εγχειρίδιο για το μετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Jet WJ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της Για οικιακές και βιοµηχανικές εφαρµογές Φίλτρο προστασίας µε αναστροφή ροής Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της σειράς PROFI, είναι φίλτρα πλέγµατος για συστήµατα πόσιµου νερού. Με την κατοχυρωµένη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Προϋποθέσεις τοποθέτησης για SUNNY CENTRAL 250, 250HE Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Σειρά αντιστροφέων TripleLynx Το σημείο αναφοράς στους ηλιακούς αντιστροφείς της Danfoss τριφασικός Χωρίς μετασχηματιστή 10, 12.5 και 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Μέγιστη ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Sub TWI 4-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Sub TWI 4-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Sub TWI 4-6 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Τεχνικές προδιαγραφές 5 2 Ασφάλεια 5 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Χαρακτηριστικές καμπύλες Δp-c (σταθερή) Κλάση ενεργειακής αποδοτικότητας Κατηγορία EEI A Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα 4/3, 4/2 και 3/2 οδών με χειροκίνητη λειτουργία

Βαλβίδα 4/3, 4/2 και 3/2 οδών με χειροκίνητη λειτουργία 1/10 Βαλβίδα 4/3, 4/2 και 3/2 οδών με χειροκίνητη λειτουργία R-GR 22280-XC-2/07.09 Τύπου WMM 6...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρά συσκευών 5X Μέγιστη πίεση λειτουργίας 315 br Μέγιστη ογκομετρική ροή 60 λίτρα/λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O el Smoke Alarm Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Graphics 4 2 Εισαγωγή 6 3 Τοποθέτηση 7 4 Συντήρηση 10 5 Τεχνικά στοιχεία 11 6 Εξυπηρέτηση πελατών 12 Bosch Sicherheitssysteme

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας για Αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης για λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου 15-75 kw Διαθέσιμος σε τρία μοντέλα: GPH AK 28 έως 28 kw GPH AK 50 έως 50 kw GPH AK 75 έως

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-BAC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 2 Εικόνα 3 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Πληροφορίες για το προϊόν 5 1.2.1 Κωδικοποίηση ονομασίας τύπου 5 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiCargo MC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-IPH-O/W. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-IPH-O/W. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-IPH-O/W GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Τομείς εφαρμογής 3 1.2 Πληροφορίες προϊόντος 3 1.2.1 Κωδικοποίηση 3 1.2.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Κορυφαία κατηγορία - Εργαστείτε όπωςοι επαγγελματίες. Ιδανικός εξοπλισμός για κάθε περίπτωση: οι κορυφαίες σκούπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισχύ, μεγάλο κάδο και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία πετρελαίου 60 l/min

Αντλία πετρελαίου 60 l/min Αντλία πετρελαίου 60 l/min 230 V AC Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενο: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Πεδίο χρήσης 1.4 Απαιτήσεις από το σημείο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS / Συστήματα φόρτισης συσσωρευτών / Τεχνολογία συγκόλλησης / Ηλεκτρονικά συστήματα ηλιακής ενέργειας ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS / Συσκευή πολλαπλών λειτουργιών για μέγιστη σταθερότητα παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

Installationsplan / Installation plan PW 6321 EL

Installationsplan / Installation plan PW 6321 EL Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Pianta di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ II ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Ρυθμιστές 38 2. Πυροκόπτες 39 3. Αντεπίστροφες βαλβίδες ασφαλείας αερίων 40 4. Αξεσουάρ 41 37 1. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Ρυθμιστές κυλινδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO Έκδοση 03/2006

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα EMV 110 603 Σύνδεση σωλήνα: αρσενική ένωση/θηλυκό σπείρωμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER

Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER COM-C Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Ο κατανεμητής επικοινωνιών COM-C της SMA Solar Technology AG χρησιμεύει

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικές πληροφορίες Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά / Περιεχόμενο Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εγκατάσταση και την επιλογή των καλωδίων των κύριων διανομέων D και.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s ABB MCB s Περιεχόμενα 1. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () S200... 2 2. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () SH200... 5 3. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () με διακοπή ουδετέρου SN201... 7 4. Μικροαυτόματοι Διακόπτες υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Τομή της αντλίας με αριθμούς θέσης Εικόνα 2 Συναρμολόγηση και σωληνώσεις της αντλίας 2 Εικόνα 3 Διαστάσεις Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης - Ηλιακά συστήματα - Συστήματα Ψύξης Κλιματισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALPHA2 Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού. Κιτ Συστοιχίας φιαλών υγραερίου

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού. Κιτ Συστοιχίας φιαλών υγραερίου Κιτ Συστοιχίας υγραερίου σελίδα 1 από 5 Το κιτ πολλαπλής σύνδεσης της GOK προορίζεται για τη σύνδεση 2, 4, 6 ή περισσοτέρων υγραερίου σε μια εγκατάσταση τροφοδοσίας. Με τη βοήθεια του μεταγωγέα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα VGP ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Edition 05.11

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα VGP ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Edition 05.11 3...4 Edition 5. D GB F NL I E DK S N P TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Οδηγίες χειρισμού Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Μετάφραση από τα Γερμανικά 28 2 Elster GmbH Περιεχόμενα Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα... Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα