Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης."

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.2 Ελληνικά Πίνακας περιεχοµένων Πληκτρολόγιο... 2 Οθόνη... 2 Χειρισµός... 3 Πληροφορίες χρήστη... 6 Υποδείξεις για την ασφάλεια... 7 Τεχν. χαρακτηριστικά Κωδικοί µηνυµάτων DISTO le 5 Τηλέµετρο λέιζερ χειρός Συγχαρητήρια για την αγορά του DISTO. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης περιλαµβάνουν εκτός από τις υποδείξεις για την χρήση και σηµαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια (βλέπε κεφάλαιο "Υποδείξεις για την ασφάλεια"). Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Αναγνώριση προϊόντος Η ονοµασία τύπου του προϊόντος σας βρίσκεται στην µπροστινή πλευρά. Ο αρ. σειράς βρίσκεται στην θήκη µπαταριών. Αντιγράψτε αυτά τα στοιχεία στις οδηγίες χρήσης και αναφέρετε πάντοτε αυτά τα στοιχεία, όταν επικοινωνείτε µε την αντιπροσωπεία µας ή µε το τµήµα σέρβις. Τύπος: DISTO... Αρ. σειράς:... Ηµεροµηνία αγοράς:... Σύµβολα που χρησιµοποιούνται Τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης έχουν την εξής σηµασία: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος από την χρήση ή ακατάλληλη χρήση, που µπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό τραυµατισµό ή θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος από την χρήση ή ακατάλληλη χρήση, που µπορεί να προκαλέσει µόνο ελαφρύ τραυµατισµό ή/και σηµαντικές υλικές ζηµιές σε περιουσιακά στοιχεία ή στο περιβάλλον. Πληροφορία χρήσης, η οποία βοηθάει τον χρήστη να χρησιµοποιεί το προϊόν, από τεχνική άποψη, σωστά και αποτελεσµατικά. DISTO le

2 Πληκτρολόγιο Μέτρηση 2 Μέτρηση απόστασης 3 Εµβαδόν 4 Επίπεδο µέτρησης 5 Μονάδες µέτρησης 6 Μηδενισµός 7 Πλήκτρο on/off 8 Φωτισµός 9 Χρονοδιακόπτης 10 Ένταση ήχου D5-Z1 Οθόνη D5-Z2 1 Λέιζερ "on" 2 Επίπεδο µέτρησης (µπροστά / πίσω) 3 Πληροφορία 4 Βασική ένδειξη (π.χ. µετρηµένη απόσταση) 5 Μέτρηση απόστασης 6 Εµβαδόν/όγκος 7 Μονάδες µέτρησης µε εκθέτες (²/ ³) 8 Σύµβολο χρόνου για χρονοδιακόπτη πρόσθετες ενδείξεις (π.χ. προηγούµενες τιµές) 10 Ένδειξη µπαταρίας 11 Συσκευή για σέρβις 12 Φωτισµός (on/off) Πληκτρολόγιο 2 DISTO le

3 Χειρισµός Τοποθέτηση / αντικατάσταση µπαταριών 1 Πιέστε το κλιπ ασφάλισης και σπρώξτε το κάλυµµα προς τα δεξιά. 2 Ανοίξτε το καπάκι. Αντικαταστήστε τις µπαταρίες. DISTO le D5-Z3 Εµφανίζεται στην οθόνη σε περίπτωση πολύ χαµηλής τάσης µπαταρίας. Για τον τύπο της µπαταρίας, βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Τοποθετήστε τις µπαταρίες µε σωστή πολικότητα. Χρησιµοποιείτε µόνο αλκαλικές µπαταρίες. 3 Σπρώξτε το κάλυµµα προς τα µέσα µέχρι να το ακούσετε να ασφαλίζει. Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση DISTO Πατήστε σύντοµα. Τα εικονίδια Φωτισµού, Τάσης µπαταρίας και Βοµβητή εµφανίζονται µέχρι να πατήσετε το πλήκτρο µια φορά. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την συσκευή από οποιοδήποτε σηµείο του µενού. Η συκευή απενεργοποιείται αυτόµατα µετά από 90 δευτερόλεπτα, εφόσον δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο σε αυτό το χρονικό διάστηµα. Πλήκτρο µηδενισµού Το πλήκτρο µηδενισµού επαναφέρει την συσκευή σε κανονική κατάσταση λειτουργίας, δηλ. την επαναφέρει στο µηδέν (=Clear). Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί τόσο πριν όσο και µετά από µέτρηση/υπολογισµό. Στη διάρκεια µιας λειτουργίας (εµβαδόν ή όγκος) υπάρχει η δυνατότητα σταδιακής διαγραφής και εκ νέου µέτρησης των επιµέρους µετρήσεων. Φωτισµός Πατήστε σύντοµα. Ο φωτισµός ανάβει ή σβήνει, πατώντας µία φορά το πλήκτρο. Ο φωτισµός σβήνει µετά από 30 δευτερόλεπτα, εφόσον δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο. 3 Χειρισµός de

4 Ρύθµιση επιπέδου µέτρησης Πατήστε, µέχρι να εµφανιστεί το επιθυµητό επίπεδο µέτρησης. υνατές ρυθµίσεις Μπροστά Πίσω D5-Z4 Η ρύθµιση παραµένει, µέχρι να αλλάξει το επίπεδο µέτρησης και να απενεργοποιηθεί η συσκευή αυτόµατα ή χειροκίνητα. πίσω Βασική ρύθµιση: επίπεδο µέτρησης Μέτρηση Μέτρηση απόστασης Πατήστε, το λέιζερ ενεργοποιείται, η συσκευή βρίσκεται σε "κατάσταση λειτουργίας Pointing". Πατώντας δεύτερη φορά, ενεργοποιείται η µέτρηση απόστασης. Στη συνέχεια το αποτέλεσµα εµφανίζεται αµέσως στην επιλεγµένη µονάδα µέτρησης. Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη, αλλά όχι το λέιζερ, τότε γίνεται λόγος για "κανονική κατάσταση λειτουργίας" (Normal Mode). Εάν το λέιζερ είναι ενεργοποιηµένο, τότε γίνεται λόγος για "κατάσταση λειτουργίας Pointing". Μέτρηση και χάραξη Το DISTO είναι κατάλληλο για "χάραξη" - π.χ. για τη χάραξη αποστάσεων. D5-Z5 Μόνιµη λειτουργία λέιζερ Πατήστε µέχρι να ακούσεται ένα µακρόσυρτο "µπιπ". Το λέηζερ έχει ενεργοποιηθεί πλέον µόνιµα. Με κάθε περαιτέρω πάτηµα, πραγµατοποιείται και µια µέτρηση απόστασης. Πατήστε για να τερµατίσετε τη µόνιµη λειτουργία λέηζερ. Χειρισµός 4 DISTO le

5 Λειτουργία χρονοκαθυστέρησης Κρατήστε το πατηµένο, µέχρι να επιτευχθεί η επιθυµητή χρονοκαθυστέρηση (µεγ. 60 δευτερόλεπτα). εµφανίζεται στην οθόνη. Αφήνοντας το πλήκτρο, εµφανίζονται τα δευτερόλεπτα που αποµένουν (π.χ. 59, 58, 57...) µέχρι τη µέτρηση. Η αρίθµηση των τελευταίων 5 δευτερολέπτων συνοδεύεται από "µπιπ". Μετά το τελευταίο "µπιπ", διεξάγεται η µέτρηση και εµφανίζεται η τιµή της µέτρησης. DISTO le Υπολογισµοί Εµβαδόν Πατήστε µέχρι αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθόνη. Η πλευρά που πρόκειται να µετρηθεί αναβοσβήνει. ιενεργήστε 2 µετρήσεις (l x w). Το αποτέλεσµα και τα δύο µερικά αποτελέσµατα εµφανίζονται στην οθόνη. Όγκος Πατήστε µέχρι αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθόνη. Η πλευρά που πρόκειται να µετρηθεί αναβοσβήνει. Εκτελέστε 3 µετρήσεις (l x w x h). Το αποτέλεσµα και τα τρία µερικά αποτελέσµατα εµφανίζονται στην οθόνη. Επιλογή µονάδας µέτρησης Πατήστε, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η τρέχουσα µονάδα µέτρησης (π.χ m). Μονάδες µέτρησης προς επιλογή: m (mm) = m /16 = 1 / 16 * m (cm) = 0.00 m* in = 0.0 in* ft = 0.00 ft* in 1/16 = 0 1 / in 16 * ft in 1/16 = / ft in 16 * µόνο στις ΗΠΑ 5 Χειρισµός de

6 Πληροφορίες χρήστη Εµβέλεια Αυξηµένη εµβέλεια: Τη νύχτα, σε σκιερή επιφάνεια σκόπευσης και στη δύση του ηλίου. Μειωµένη εµβέλεια: Σε µατ πράσινες, µπλε επιφάνειες (επίσης σε φυτά και δένδρα). Ανώµαλες επιφάνειες Σε ανώµαλες επιφάνειες (π.χ. χοντρός σοβάς), η µέτρηση γίνεται στο κέντρο της πεφωτισµένης επιφάνειας. Για να µη µετράτε στους αρµούς του σοβά: Χρησιµοποιήστε πίνακα σκόπευσης, 3M "Post" ή χαρτόνι. ιαφανείς επιφάνειες Για να αποφεύγετε σφάλµατα µέτρησης, µη µετράτε άχρωµα υγρά (όπως νερό) ή γυαλί (που δεν είναι σκονισµένο). Σε άγνωστα υλικά ή υγρά, εκτελέστε δοκιµαστική µέτρηση. Κατά την σκόπευση µέσα από τζάµια ή όταν υπάρχουν περισσότερα αντικείµενα στην γραµµή σκόπευσης, µπορεί να παρουσιαστούν εσφαλµένες µετρήσεις. Βρεγµένες, λείες και στιλβωµένες επιφάνειες 1 Κατά την σκόπευση υπό "επίπεδη" γωνία, η δέσµη του λέιζερ εκτρέπεται. Το DISTO µπορεί να λάβει πολύ αδύνατο σήµα (µήνυµα 255). 2 Κατά την σκόπευση υπό ορθή γωνία, το DISTO µπορεί να λάβει πολύ δυνατό σήµα (µήνυµα 256). Κεκλιµένες, στρογγυλές επιφάνειες Μπορούν να µετρηθούν µε το λέιζερ: Προϋπόθεση: αρκετός χώρος στην επιφάνεια σκόπευσης για την κουκκίδα του λέιζερ. Σκόπευση µε το χέρι (περ m): Χρησιµοποιήστε πίνακες στόχευσης (DIN C6) ή/και (DIN A4). λευκή επιφάνεια: µέχρι 30 m καφέ επιφάνεια: από 30 m Πληροφορίες χρήστη 6 DISTO le

7 Υποδείξεις για την ασφάλεια Αυτές οι υποδείξεις έχουν σκοπό να παρέχουν στους κατόχους και τους χρήστες του DISTO τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν έγκαιρα κάθε είδους κινδύνους που προκαλούνται από τη χρήση και όσο είναι δυνατό να τους αποφεύγουν εκ των προτέρων. Ο κάτοχος οφείλει να βεβαιώνετε ότι όλοι οι χρήστες έχουν κατανοήσει και ακολουθούν αυτές τις υποδείξεις. Σκοπός χρήσης Κατάλληλη χρήση Η κατάλληλη χρήση του DISTO περιλαµβάνει τις ακόλουθες εφαρµογές: Μέτρηση αποστάσεων Υπολογισµοί εµβαδών και όγκων Ακατάλληλη χρήση Χρήση του προϊόντος χωρίς ενηµέρωση Χρήση εκτός των προβλεπόµενων ορίων DISTO le Καταστροφή συστηµάτων ασφαλείας και αποµάκρυνση πινακίδων µε υποδείξεις και προειδοποιήσεις Άνοιγµα του προϊόντος µε εργαλεία (κατσαβίδια κτλ.), εφόσον κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται ρητά για συγκεκριµένες περιπτώσεις Μετατροπές ή τροποποιήσεις στο προϊόν Λειτουργία µετά από κλοπή Χρήση αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών, τα οποία δεν είναι ρητά εγκεκριµένα από την Leica Geosystems. Συνειδητές ή ασυνείδητες ενέργειες επάνω σε ικριώµατα, σε σκάλες, κατά τη µέτρηση κοντά σε µηχανήµατα που βρίσκονται σε λειτουργία ή γυµνά εξαρτήµατα µηχανηµάτων ή σε εγκαταστάσεις Απευθείας σκόπευση κόντρα στον ήλιο Σκόπιµη θάµβωση τρίτων, ακόµη και στο σκοτάδι. Μη επαρκής ασφάλιση του χώρου όπου γίνεται η µέτρηση (π.χ. διεξαγωγή µετρήσεων σε δρόµους κτλ.). ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης, υπάρχει η πιθανότητα τραυµατισµού, σφάλµατος λειτουργίας και πρόκλησης υλικών ζηµιών. Ο κάτοχος ενηµερώνει το χρήστη για τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση του εξοπλισµού και τα προληπτικά µέτρα προστασίας. Το DISTO πρέπει να τίθεται σε λειτουργία µόνο, εφόσον έχει προηγηθεί η ενηµέρωση του χρήστη. Περιορισµοί χρήσης Βλέπε κεφάλαιο Τεχνικά χαρακτηριστικά Περιβάλλον: Κατάλληλο για χρήση σε κατοικήσιµες περιοχές, δεν µπορεί να χρησιµοποιείται σε χώρους φύλαξης δραστικών ή εκρηκτικών υλών. Επιτρέπεται η χρονικά περιορισµένη χρήση στη βροχή. 7 Υποδείξεις για την ασφάλεια de

8 Έκταση ευθύνης Έκταση ευθύνης του κατασκευαστή του γνήσιου εξοπλισµού Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbgg (εν συντοµία Leica Geosystems): H Leica Geosystems ευθύνεται για την παράδοση του προϊόντος (συµπεριλαµβανοµένου του εγχειριδίου χρήσης και των γνήσιων αξεσουάρ) σε τεχνικά άρτια και ασφαλή για το χρήστη κατάσταση. Έκταση ευθύνης του κατασκευαστή ξένων αξεσουάρ: Οι κατασκευαστές ξένων αξεσουάρ για το DISTO ευθύνονται για την ανάπτυξη, τη µεταφορά και την επικοινωνία στα πλαίσια των προληπτικών µέτρων προστασίας σε σχέση µε τα προϊόντα τους καθώς και τη συµβατικότητά τους µε τα προϊόντα της Leica Geosystems. Έκταση ευθύνης του κατόχου: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο κάτοχος ευθύνεται για την κατάλληλη χρήση του εξοπλισµού, την επιλογή των συνεργατών του, την καθοδήγησή τους καθώς και για την ασφάλεια λειτουργίας του εξοπλισµού. Ο χρήστης του οργάνου υποχρεούται: να κατανοεί τις πληροφορίες για την ασφάλεια, που αναφέρονται επάνω στο προϊόν, καθώς και τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης. να γνωρίζει τους τοπικά ισχύοντες κανονισµούς πρόληψης ατυχηµάτων να ενηµερώνει τη Leica Geosystems, σε περίπτωση εντοπισµού επικίνδυνων για την ασφάλεια ελαττωµάτων στον εξοπλισµό. Κίνδυνοι από τη χρήση Σηµαντικοί κίνδυνοι από τη χρήση ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Η ελλιπής ενηµέρωση ή η ανεπαρκής καθοδήγηση, µπορεί να οδηγήσουν σε λανθασµένους χειρισµούς ή σε ακατάλληλη χρήση, προκαλώντας ατυχήµατα µε σοβαρές συνέπειες, όπως σοβαρές σωµατικές βλάβες, υλικές ζηµιές, καθώς και ζηµιές σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων ή στο περιβάλλον. Προληπτικά µέτρα: Όλοι οι χρήστες υποχρεούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις του κατασκευαστή για την ασφάλεια και τις οδηγίες του κατόχου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Λάβετε υπόψη σας την πιθανότητα λανθασµένων µετρήσεων σε περίπτωση χρήσης προϊόντος που έχει υποστεί ζηµιά µετά από πτώση ή εξαιτίας άλλων µη αποδεκτών καταπονήσεων ή µετατροπών. Υποδείξεις για την ασφάλεια 8 DISTO le

9 Προληπτικά µέτρα: ιεξάγετε περιοδικά δοκιµαστικές µετρήσεις. Ιδίως µετά από έντονη καταπόνηση του προϊόντος ή πριν και µετά από κρίσιµες µετρήσεις. Προσέχετε επίσης την καθαριότητα του φακού και τις τυχόν µηχανικές ζηµιές των αναστολέων του DISTO. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Η ανεπαρκής προστασία ή/και σήµανση του σηµείου διενέργειας της µέτρησης, µπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις στην οδική κυκλοφορία, σε εργοτάξια, σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις κτλ. Προληπτικά µέτρα: Προσέχετε πάντοτε να υπάρχει επαρκής σήµανση του σηµείου διενέργειας της µέτρησης. Λαµβάνετε υπόψη τους τοπικά ισχύοντες κανονισµούς πρόληψης ατυχηµάτων και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη χρήση των προϊόντων για τη µέτρηση αποστάσεων ή για τη στόχευση κινούµενων αντικειµένων (π.χ. γερανοί, µηχανήµατα, πλατφόρµες ) µπορεί να προκύψουν εσφαλµένες µετρήσεις από απρόβλεπτα γεγονότα. Προληπτικά µέτρα: Χρησιµοποιείτε τα προϊόντα µόνο ως αισθητήρες µέτρησης και όχι ως όργανα ελέγχου. Το σύστηµά σας πρέπει να είναι τοποθετηµένο και να λειτουργεί έτσι ώστε να είναι διασφαλισµένο µε κατάλληλα συστήµατα ασφαλείας (π.χ. τελικός διακόπτης ασφαλείας) ότι δεν θα προκληθούν ζηµιές σε περίπτωση εσφαλµένης µέτρησης, βλάβης του προϊόντος ή διακοπής παροχής τάσης. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ιαθέτετε τον εξοπλισµό µε κατάλληλο τρόπο στα απορρίµµατα. Ακολουθείτε τις διατάξεις για τη διάθεση των απορριµµάτων που ισχύουν σε κάθε χώρα. Να εµποδίζετε πάντα τη χρήση του εξοπλισµού από αναρµόδια άτοµα. Κατηγοριοποίηση λέιζερ To DISTO παράγει µία ορατή ακτίνα λέιζερ, που εξέρχεται από την µπροστινή πλευρά της συσκευής. Το προϊόν αντιστοιχεί στην κατηγορία λέιζερ 2 σύµφωνα µε: IEC : 1993 Ασφάλεια από συστήµατα λέιζερ EN : 1994 Ασφάλεια από συστήµατα λέιζερ Το προϊόν αντιστοιχεί στην κατηγορία λέιζερ ΙΙ σύµφωνα µε: FDA 21CFR Ch.I 1040 : 2001 (US Departmt of Health and Human Service, Code of Federal Regulations) DISTO le Υποδείξεις για την ασφάλεια

10 Προϊόντα κατηγορίας λέιζερ 2 / ΙΙ: Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ και µην την κατευθύνεται άσκοπα επάνω σε άλλα πρόσωπα. Η προστασία του µατιού επιτυγχάνεται µε αποστροφή του βλέµµατος ή αντανακλαστικό κλείσιµο των βλεφάρων. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Υπάρχει κίνδυνος, όταν κοιτάτε απευθείας την ακτίνα µε βοηθητικά µέσα όρασης (όπως π.χ. κιάλια, τηλεφακούς). Προληπτικά µέτρα:: Μην κοιτάτε την ακτίνα µε βοηθητικά µέσα όρασης ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κοίταγµα της ακτίνας λέιζερ, µπορεί να εγκυµονεί κινδύνους για το µάτι. Προληπτικά µέτρα: Μην κοιτάτε την ακτίνα λέιζερ. Προσέχετε ώστε η ακτίνα λέιζερ να διέρχεται επάνω ή κάτω από το ύψος των µατιών (ειδικά στη σταθερή τοποθέτηση σε εγκαταστάσεις, µηχανήµατα κτλ.). ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Η απευθείας παρατήρηση µε το τηλεσκοπικό προσοφθάλµιο της ανακλώµενης ακτίνας λέιζερ του DISTO είναι επικίνδυνη για τα µάτια, όταν σκοπεύετε επιφάνειες που αντανακλούν όπως ένας καθρέπτης ή προκαλούν απρόσµενες αντανακλάσεις (π.χ. καθρέπτες, µεταλλικές επιφάνειες, παράθυρα, πρίσµατα). Προληπτικά µέτρα: Μην σκοπεύετε µε το τηλεσκοπικό προσοφθάλµιο επιφάνειες, που αντανακλούν όπως ένας καθρέπτης ή προκαλούν απρόσµενες αντανακλάσεις (π.χ. καθρέπτες, µεταλλικές επιφάνειες, παράθυρα, πρίσµατα). Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMV) Με τον όρο ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα χαρακτηρίζουµε την ικανότητα του DISTO να λειτουργεί άριστα σε περιβάλλον µε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία και ηλεκτροστατικό φορτίο, χωρίς να προκαλεί ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές σε άλλες συσκευές. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Πιθανότητα πρόκλησης βλάβης άλλων συσκευών από ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Παρόλο που το DISTO πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις των ισχυόντων οδηγιών και κανονισµών, η Leica Geosystems δεν µπορεί να αποκλείσει εντελώς την πιθανότητα πρόκλησης βλάβης σε άλλες συσκευές. Υποδείξεις για την ασφάλεια 10 DISTO le

11 Σήµανση Μέγ. ισχύς εξόδου: 0.95mW Μήκος κύµατος: nm Εφαρµοσµένο πρότυπο: EN :1994 IEC : 1993 DISTO le Οπή εξόδου ακτίνας λέιζερ D5-Z6 D5-Z7 D5-Z8 D5-Z9 Απόκλιση δέσµης: ιάρκεια παλµού: Μέγ. ισχύς ακτινοβολίας: * Ανακρίβεια µέτρησης: 0.16 x 0.6 mrad 15 x 10-9 s 0.95 mw* ±5% D5-Z10 Μέγ. ισχύς ακτινοβολίας 8 mw ανά παλµό: ΠΡΟΣΟΧΗ: Αναθέτετε την επισκευή των προϊόντων µόνο σε εξουσιοδοτηµένα από την Leica Geosystems τµήµατα Service. 11 Υποδείξεις για την ασφάλεια de

12 Τεχν. χαρακτηριστικά Ακρίβεια µέτρησης (2x τυποποιηµένη απόκλιση) Μικρότερη µονάδα ένδειξης Εµβέλεια τυπ.: ± 3mm / µεγ.: ± 5mm 1mm Εµβέλεια 0.2 m έως και 200 m * ** Χρόνος µέτρησης dist / trc περ.4s / κουκκίδας λέιζερ (σε απόσταση) Φωτισµός Ένδειξη πολλαπλών γραµµών Πολυλειτουργικό τελικό εξάρτηµα Λειτουργία χρονοκαθυστέρησης Μπαταρία, Type AA, 2x 1,5V Προστασία από νερό και σκόνη ιαστάσεις και βάρος Ακρίβεια µέτρησης αλφαδιού περ.1s 6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) έως και µετρήσεις (µόνο µε αλκαλικές µπαταρίες!) IP54 κατά IEC529: ασφαλές στη βροχή, προστατευµένο από σκόνη 142 x73 x 45 mm, 315g 1 Εύρος θερµοκρασίας Αποθήκευση Λειτουργία -25 C έως +70 C (-13 F έως +158 F) -10 C έως +50 C (-14 F έως +122 F) ιατηρούµε το δικαίωµα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών * Ενδειξη µονάδας µέτρησης έως 100m : 1cm ** Σε µεγάλες αποστάσεις εστίασης ± 5 ppm (± 0,5 mm/100m) µε προσθήκη λανθασµένου κοντινού πεδίου. Τεχν. χαρακτηριστικά 12 DISTO le

13 Κωδικοί µηνυµάτων Μηνύµατα σφάλµατος εµφανίζεται µαζί µε αριθµό µηνύµατος στην οθόνη. Αρ. µηνύ- Αιτία µατος 204 Λάθος στον υπολογισµό 252 Θερµοκρασία πολύ υψηλή, πάνω από 50 C (µέτρηση) 253 Θερµοκρασία πολύ χαµηλή, κάτω από - 10 C (µέτρηση) 255 Σήµα λήψης πολύ αδύναµο, χρόνος µέτρησης πολύ µεγάλος, απόσταση <200 mm 256 Σήµα λήψης πολύ δυνατό 257 Λανθασµένη µέτρηση, πολύ φως φόντου DISTO le Αντιµετώπιση Επαναλάβετε τη διαδικασία Αφήστε να κρυώσει η συσκευή Ζεστάνετε τη συσκευή Χρησιµοποιήστε πίνακα σκόπευσης, χρόνος µέτρησης >10 δευτ. Χρησιµοποιήστε πίνακα σκόπευσης (σωστή πλευρά) Χρησιµοποιήστε πίνακα σκόπευσης Αρ. µηνύ- Αιτία µατος 260 Η δέσµη λέιζερ διακόπηκε Όλα τα υπόλοιπα µηνύµατα Αντιµετώπιση Επαναλάβετε τη µέτρηση Ενηµερώστε το τµήµα σέρβις Εάν εµφανιστεί αυτό το µήνυµα, θέστε πολλές φορές σε λειτουργία τη συσκευή και ελέγξτε εάν το µήνυµα εµφανίζεται ακόµα. Στη συνέχεια καλέστε το τµήµα σέρβις, αναφέροντας τον αριθµό µηνύµατος. Φροντίδα Φροντίστε ιδίως τις οπτικές επιφάνειες µε την ίδια σχολαστικότητα που φροντίζετε τα γυαλιά, την φωτογραφική µηχανή και τα κυάλια σας. 13 Κωδικοί µηνυµάτων de

14

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5 Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0 Ελληνικά Αναπόσπαστο τµήµα αυτών των οδηγιών χρήσης αποτελούν οι υποδείξεις για την ασφάλεια (738266) στο ξεχωριστό φυλλάδιο. Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO D5 The original laser distance meter

Leica DISTO D5 The original laser distance meter Leica DTO D5 The original laser distance meter 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 Leica DTO D5 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DTO D5 της Leica. Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η µετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από τη JGC.

Η µετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από τη JGC. 1 Πριν αρχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και καταλάβει πλήρως το εγχειρίδιο οδηγιών, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του οργάνου. Αφού διαβάσετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX110GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά

maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Οκτώβριος 2011 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO V60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO V60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO V60 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO S60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO S60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO S60 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION.

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION. Η εταιρεία Riso δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή δαπάνη µπορεί να προκληθεί από τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου. Λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων µας, υπάρχει περίπτωση το µηχάνηµα να διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1611GR KX-TG1612GR KX-TG1711GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1611. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1711. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Συσκευή προβολής PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Εγχειρίδιο Χρήσης Αρ. μοντέλου NP-PX602UL-WH/NP-PX602UL-BK/NP-PX602WL-WH/NP-PX602WL-BK Ver. 2 11/14 Οι επωνυμίες Apple, Mac, Mac OS, και MacBook

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO V70 & XC70. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO V70 & XC70. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO V70 & XC70 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo.

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

OPEL CORSA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας

OPEL CORSA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας OPEL CORSA Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Εν συντομία... 6 Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα... 20 Καθίσματα, προσκέφαλα... 37 Αποθήκευση... 57 Όργανα και χειριστήρια...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Accutrend Plus Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Έκδοση οδηγιών χρήσης Ημερομηνία αναθεώρησης Τροποποιήσεις Έκδοση 1.0 2007-03 Νέο έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Κάποιες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Παρακαλώ ρωτήστε στα καταστήματα για λεπτομέρειες. To Αndroid είναι εμπορικό σήμα

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ GR LFF 6020 Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την πολυλειτουργική συσκευή, έχετε

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου Sheer Driving Pleasure X5 3.0si X5 4.8i X5 3.0d X5 3.0sd Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη Αυτοκινήτου Συγχαρητήρια που διαλέξατε μια BMW. Θα ανακαλύψετε ότι όσο καλύτερα γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα