Leica DISTO TM D3. The original laser distance meter

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Leica DISTO TM D3. The original laser distance meter"

Transcript

1 TM Leica DITO TM D3 The original laser distance meter

2 Leica DITO D3

3 ,8,9 a b b ,17, TIMER? a max b min MENU UNIT REET IPOD BEEP ONOFF

4

5 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DITO D3 της Leica. Πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία, διαβάστε πολύ καλά τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης. Ο ιδιοκτήτης οφείλει να διασφαλίζει ότι όλοι οι χρήστες θα κατανοήσουν και θα ακολουθήσουν αυτές τις υποδείξεις. Περιεχόμενα Υποδείξεις για την ασφάλεια... 1 Θέση σε λειτουργία... 5 Λειτουργίες μενού... 6 Χειρισμός... 8 Μέτρηση... 9 Συναρτήσεις... 9 Παράρτημα Υποδείξεις για την ασφάλεια Σύμβολα που χρησιμοποιούνται Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη σημασία: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος από τη χρήση ή από ακατάλληλη χρήση, ο οποίος μπορεί να επιφέρει σοβαρές σωματικές βλάβες ή θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος από τη χρήση ή από ακατάλληλη χρήση, ο οποίος μπορεί να επιφέρει μικρές σωματικές βλάβες, αλλά σημαντικές υλικές ζημιές, ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία ή στο περιβάλλον. Πληροφορίες για τη χρήση, η οποία βοηθάει το χρήστη να χρησιμοποιεί τεχνικά σωστά και αποτελεσματικά το προϊόν. Σκοπός χρήσης Κατάλληλη χρήση Μέτρηση αποστάσεων Υπολογισμός συναρτήσεων, π.χ. εμβαδού και όγκου Μέτρηση κλίσεων N 1 Υποδείξεις για την ασφάλεια

6 N Ακατάλληλη χρήση Χρήση του προϊόντος χωρίς οδηγίες Χρήση εκτός των ορίων εφαρμογής Αδρανοποίηση συστημάτων ασφαλείας και απομάκρυνση πινακίδων υποδείξεων και προειδοποίησης Άνοιγμα του προϊόντος με εργαλεία (κατσαβίδια κτλ.) Διενέργεια μετατροπών ή τροποποιήσεων στο προϊόν Χρήση αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών, που δεν προτείνονται από τη Leica Geosystems Συνειδητός ή απερίσκεπτος χειρισμός πάνω σε ικριώματα, σε σκάλες, κατά τη μέτρηση κοντά σε μηχανήματα που λειτουργούν ή ανοιχτά εξαρτήματα μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων που δεν προστατεύονται Άμεση στόχευση στον ήλιο Σκόπιμη θάμβωση τρίτων, ακόμη και στο σκοτάδι Ανεπαρκής ασφάλιση του σημείου μετρήσεων (π.χ.: διενέργεια μετρήσεων σε δρόμους, σε εργοτάξια κτλ.) Όρια χρήσης Βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά". Το DITO της Leica είναι κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον που μπορεί να κατοικηθεί μόνιμα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε επικίνδυνο ή εκρηκτικό περιβάλλον. Τομείς ευθύνης Τομέας ευθύνης του κατασκευαστή του γνήσιου εξοπλισμού Leica Geosystems AG, C-9435 eerbrugg (εν συντομία Leica Geosystems): Η Leica Geosystems είναι υπεύθυνη για την άψογη ως προς την ασφάλεια παράδοση του προϊόντος μαζί με τις οδηγίες χρήσης. (εκδόσεις σε επιπρόσθετες γλώσσες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Τομέας ευθύνης του κατασκευαστή ξένων αξεσουάρ: Οι κατασκευαστές ξένων αξεσουάρ για το DITO της Leicaείναι υπεύθυνοι για την εξέλιξη, την υλοποίηση και την επικοινωνία των σχεδίων ασφαλείας για τα προϊόντα τους και την αποτελεσματικότητά τους σε συνδυασμό με το προϊόν της Leica Geosystems. Τομέας ευθύνης του ιδιοκτήτη: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟίΗΣΗ Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη χρήση του εξοπλισμού, τη χρήση των συνεργατών του και την ενημέρωση και εκπαίδευση όσων χρησιμοποιούν το προϊόν. Για τον ιδιοκτήτη ισχύουν οι ακόλουθες υποχρεώσεις: Να κατανοεί τις πληροφορίες για την προστασία που υπάρχουν στο προϊόν και τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης. Να γνωρίζει τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας για ατυχημάτων που ισχύουν τοπικά και στην επιχείρηση. Υποδείξεις για την ασφάλεια 2

7 Ενημερώνει τη Leica Geosystems, μόλις παρουσιαστούν ελλείψεις ασφαλείας στο προϊόν. Κίνδυνοι από τη χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσοχή για εσφαλμένες μετρήσεις κατά τη χρήση ενός ελαττωματικού προϊόντος, ή προιόντος που χρησιμοποιείται με ακατάλληλο τρόπο ή έχει υποστεί πτώση. Προφυλάξεις: Διενεργείτε περιοδικά μετρήσεις ελέγχου. Ιδίως μετά από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος από σημαντικές μετρήσεις. Φροντίστε επίσης να είναι καθαρό το οπτικό σύστημα και προσέξτε για τυχόν μηχανικές ζημιές τον αναστολέων στο DITO της Leica. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη χρήση του προϊόντος για τη μέτρηση αποστάσεων ή για τον εντοπισμό της θέσης κινούμενων αντικειμένων (π.χ. γερανών, εργοταξιακών μηχανημάτων, εξεδρών,...) ενδέχεται να παρουσιαστούν λανθασμένα αποτελέσματα λόγω απρόβλεπτων συμβάντων. Προφυλάξεις: Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο ως αισθητήρα μέτρησης και όχι ως συσκευή ελέγχου. Το σύστημά σας πρέπει να είναι σχεδιασμένο και να λειτουργεί έτσι ώστε σε περίπτωση λανθασμένης μέτρησης, βλάβης του προϊόντος ή διακοπής της παροχής ρεύματος να διασφαλίζεται με κατάλληλα συστήματα ασφαλείας (π.χ. τελικός διακόπτης ασφαλείας) ώστε δε θα μπορεί να προκληθούν ζημιές. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι αποφορτισμένες μπαταρίες δεν πρέπει να διατίθενται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να φροντίζετε για την προστασία του περιβάλλοντος και να τις διαθέτετε στα σημεία συλλογής σύμφωνα με τους εθνικούς ή διεθνείς κανονισμούς. Το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η διάθεση του προϊόντος στα απορρίμματα πρέπει να πραγματοποιείται κατάλληλα, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα. Μην επιτρέπετε την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού στο προϊόν. Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και τη διαχείριση απορριμμάτων διατίθενται στην ιστοσελίδα της Leica Geosystems στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον αντιπρόσωπο της Leica Geosystems της περιοχής σας. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) Ως ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα χαρακτηρίζουμε την ικανότητα του προϊόντος, να λειτουργεί απροβλημάτιστα σε περιβάλλον με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ηλεκτροστατικά φορτία, χωρίς να προκαλεί ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές σε άλλες συσκευές. N 3 Υποδείξεις για την ασφάλεια

8 N ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το DITO της Leica ανταποκρίνονται στις αυστηρές απαιτήσεις των ισχυόντων οδηγιών και προτύπων. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να αποκλειστεί τελείως η πιθανότητα παρεμβολής σε άλλες συσκευές. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πραγματοποιείτε επισκευές στο προϊόν. Σε περίπτωση βλάβης, απευθυνθείτε στον έμπορό σας. Κατηγορία λέιζερ Ενσωματωμένο τηλέμετρο Το DITO της Leica παράγει μία ορατή δέσμη λέιζερ η οποία εξέρχεται από την μπροστινή πλευρά της συσκευής. Το προϊόν ανταποκρίνεται στην κατηγορία λέιζερ 2 κατά: IEC : 2007 "Ασφάλεια συστημάτων λέιζερ" Προϊόντα κατηγορίας λέιζερ 2: Μην κοιτάτε τη δέσμη λέιζερ και μην την κατευθύνετε χωρίς λόγο σε άλλα πρόσωπα. Η προστασία των ματιών πραγματοποιείται συνήθως με αντιδράσεις απομάκρυνσης συμπεριλαμβανομένου του αντανακλαστικού των βλεφάρων. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το απευθείας κοίταγμα στη δέσμη λέιζερ με οπτικά βοηθήματα (π.χ. τηλεσκόπια, κυάλια) μπορεί να είναι επικίνδυνο. Προφυλάξεις: Μην κοιτάτε τη δέσμη λέιζερ με οπτικά βοηθήματα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κοίταγμα της δέσμης λέιζερ μπορεί να είναι επικίνδυνη για τα μάτια. Προφυλάξεις: Μην κοιτάτε τη δέσμη λέιζερ. Φροντίστε ώστε η δέσμη λέιζερ να διέρχεται είτε πάνω είτε κάτω από το ύψος των ματιών. Πινακίδες Ακτινοβολία λέιζερ Μην κοιτάτε τη δέσμη λέιζερ Κατηγορία λέιζερ 2 κατά IEC :2007 Μεγ. ισχύς εξόδου *: <1mW Μήκος κύματος: nm Απόκλιση δέσμης 0.16 x 0.6 mrad Διάρκεια παλμού 1 x 10-9 s Θέση της πινακίδας τύπου, βλέπε τελευταία σελίδα! Υποδείξεις για την ασφάλεια 4

9 Θέση σε λειτουργία Τοποθέτηση/αντικατάσταση μπαταριών Βλέπε σκίτσο {A}: 1 Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης μπαταριών και τοποθετήστε το λουράκι. 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. 3 Κλείστε ξανά τη θήκη μπαταριών. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες, όταν αναβοσβήνει διαρκώς αυτό το σύμβολο στην οθόνη. Χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές μπαταρίες. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία επειδή υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης. Εναλλαγή αναφοράς (τελικό εξάρτημα πολλαπλών λειτουργιών) Βλέπε σκίτσο {B}: Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή για τις ακόλουθες καταστάσεις μέτρησης: Για μετρήσεις από μία ακμή, ανοίξτε τη γωνία μέχρι να κουμπώσει για πρώτη φορά. Βλέπε σκίτσο {C}. Για μετρήσεις από μια γωνία, ανοίξτε τη γωνία μέχρι να κουμπώσει, σπρώξτε στη συνέχεια τη γωνία προς τη δεξιά πλευρά πιέζοντάς την ελαφρά, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να ανοίξετε τελείως τη γωνία. Βλέπε σκίτσο {D}. Ένας ενσωματωμένος αισθητήρας αναγνωρίζει τη θέση της γωνίας και προσαρμόζει το μηδενικό σημείο της συσκευής. Πληκτρολόγιο Βλέπε σκίτσο {Å}: 1 Πλήκτρο ON/DIT (ενεργοποίηση/μέτρηση) 2 Πλήκτρο συν (+) 3 Πλήκτρο πλην (+) 4 Πλήκτρο Εμβαδόν / όγκος 5 Πλήκτρο Έμμεση μέτρηση (Πυθαγόρας) 6 Πλήκτρο Επίπεδο μέτρησης 7 Πλήκτρο λειτουργιών 8 Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 9 Πλήκτρο αποθήκευσης 10 Μενού/πλήκτρο ίσον 11 Πλήκτρο Clear/απενεργοποίηση Ένδειξη Βλέπε σκίτσο {F} 1 Λέιζερ ενεργό 2 Επίπεδο μέτρησης (μπροστά) 3 Επίπεδο μέτρησης (πίσω) 4 Επίπεδο μέτρησης (γωνία) 5 Μέτρηση με τρίποδα N 5 Θέση σε λειτουργία

10 N 6 Λειτουργία χάραξης 7 Απλή μέτρηση - Πυθαγόρας 8 Διπλή μέτρηση - Πυθαγόρας 9 Απλή μέτρηση (τμηματικής απόστασης) 10 Φωτισμός 11 Αποθήκευση σταθεράς, εμφάνιση σταθεράς 12 Μνήμη ιστορικού, εμφάνιση τιμών 13 Ένδειξη μπαταρίας 14 Χρονοδιακόπτης 15 Εμβαδόν/όγκος 16 Κλίση 17 Μέτρηση οριζόντιας απόστασης με τη βοήθεια της κλίσης 18 Λειτουργία γωνίας δωματίου 19 Μενού 20 Συνεχές λέιζερ 21 Επαναφορά 22 Επίπεδο μέτρησης (τρίποδας) 23 Beep 24 Περίμετρος 25 Εμβαδόν τοίχου 26 Εμβαδόν οροφής 27 Ενδιάμεση σειρά 1 28 Ενδιάμεση σειρά 2 29 Ενδιάμεση σειρά 3 30 Κύρια γραμμή Λειτουργίες μενού Ρυθμίσεις Στο μενού μπορούν να τροποποιηθούν και να αποθηκευτούν μόνιμα ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις παραμένουν αποθηκευμένες μετά την απενεργοποίηση της συσκευής ή την αντικατάσταση των μπαταριών. Πλοήγηση στο μενού Το μενού επιτρέπει ρυθμίσεις σε επίπεδο χρήστη. Η συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί ειδικά στις προσωπικές ανάγκες κάθε χρήστη. Γενική περιγραφή Πατώντας το πλήκτρο παρατεταμένα - Βρίσκεστε στο MENU, εμφανίζονται οι επιλεγμένες μονάδες μέτρησης και το σύμβολο. Πατήστε το πλήκτρο σύντομα για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα επιμέρους σημεία του μενού. Βλέπε σκίτσο {G}. Πατήστε το πλήκτρο ή για να προβείτε σε αλλαγές στο εκάστοτε σημείο του μενού. Πατήστε το πλήκτρο σύντομα για να μεταβείτε στο επόμενο σημείο του μενού. Πατώντας στο μενού το πλήκτρο παρατεταμένα, αποθηκεύονται οι νέες ρυθμίσεις, που έχετε επιλέξει στα Λειτουργίες μενού 6

11 σημεία του υπομενού. Με το πλήκτρο μπορείτε να εξέλθετε ανά πάσα στιγμή από το μενού χωρίς να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Ρύθμιση μονάδας μέτρησης για μετρήσεις απόστασης Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες μονάδες μέτρησης: Απόσταση Εμβαδόν Όγκος m m² m³ m m² m³ m m² m³ ft 0.00 ft² 0.00 ft³ 5. 0'00'' 1 / ft² 0.00 ft³ in 0.00 ft² 0.00 ft³ / 32 in 0.00 ft² 0.00 ft³ Ρύθμιση μονάδας μέτρησης για μετρήσεις κλίσης Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες μονάδες μέτρησης για τις μετρήσεις κλίσης: Μονάδες μέτρησης για την κλίση 1. +/ % Beep ( BEEP) Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Beep. Λέιζερ συνεχές ( ) Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συνεχή λειτουργία του λέιζερ. Εάν το λέιζερ είναι ρυθμισμένο στη συνεχή λειτουργία, πραγματοποιείται κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο μία μέτρηση. Το λέιζερ απενεργοποιείται αυτόματα μόνο μετά από 15 λεπτά. Μέτρηση με τρίποδα ( IPOD ) Για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε σωστές μετρήσεις με τρίποδα, πρέπει να προσαρμοστεί το επίπεδο μέτρησης. Επιλέξτε σε αυτό το σημείο του μενού το σύμβολο IPOD. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναφορά στον τρίποδαμπορείτε στη συνέχεια να δείτε την αντίστοιχη ρύθμιση στην οθόνη. Φωτισμός οθόνης - πληκτρολογίου ( ) Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο φωτισμό για την οθόνη και το πληκτρολόγιο. N 7 Λειτουργίες μενού

12 N Μηδενισμός - επαναφορά στην εργοστασιακή ρύθμιση ( ) Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το REET. Εάν επιλέξετε τη λειτουργία του μενού REET και την επιβεβαιώσετε, η συσκευή επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Με την επαναφορά επανέρχονται οι ακόλουθες τιμές: Επίπεδο μέτρησης (πίσω) Φωτισμός οθόνης (ΕΝΕΡΓΟ) Beep (ΕΝΕΡΓΟ) Μονάδα μέτρησης (m(mm)) Διαγραφή tack και Memory Όλες οι ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει οι ίδιοι καθώς και οι αποθηκευμένες τιμές χάνονται. Χειρισμός Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Τίθεται σε λειτουργία η συσκευή και το λέιζερ. Το σύμβολο μπαταρίας εμφανίζεται μέχρι να πατήσετε το επόμενο πλήκτρο. Πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο, απενεργοποιείται η συσκευή. Η συσκευή απενεργοποιείται εκτός αυτού αυτόματα μετά από έξι λεπτά χωρίς να πατηθεί κάποιο πλήκτρο. Πλήκτρο CLEAR Ακυρώνεται η τελευταία ενέργεια. Στα πλαίσια μιας συνάρτησης εμβαδού ή όγκου, μπορείτε να διαγράφετε κατά βήματα επιμέρους μετρήσεις και να κάνετε νέες μετρήσεις. Φωτισμός οθόνης - πληκτρολογίου Η συσκευή διαθέτει έναν αισθητήρα, που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού το φωτισμό της οθόνης και του πληκτρολογίου. Ρύθμιση επιπέδου μέτρησης Προεπιλεγμένο είναι το πίσω επίπεδο μέτρησης. Πατήστε το πλήκτρο - η επόμενη μέτρηση γίνεται από την μπροστινή ακμή. Η αλλαγή του επιπέδου μέτρησης υποδηλώνεται από ένα διαφορετικό Beep. Μετά από μια μέτρηση, το επίπεδο μέτρησης επανέρχεται αυτόματα στην προεπιλεγμένη ρύθμιση (πίσω επίπεδο μέτρησης). Βλέπε σκίτσο {Ç}. Πατήστε παρατεταμένα το να να θέσετε το επίπεδο μέτρησης μπροστά. Πατήστε το να να θέσετε το επίπεδο μέτρησης πίσω. Χειρισμός 8

13 Μέτρηση Μέτρηση μεμονωμένης απόστασης Ενεργοποιείται το λέιζερ. Πατώντας δεύτερη φορά, πραγματοποιείται μέτρηση απόστασης. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται αμέσως. Μέτρηση ελάχιστης/μέγιστης απόστασης Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τον προσδιορισμό της ελάχιστης ή/και μέγιστης απόστασης από ένα συγκεκριμένο σημείο μέτρησης καθώς και της αφαίρεση αποστάσεων. Βλέπε σκίτσο {É} Ο υπολογισμός διαγωνίων δωματίων (μέγιστη τιμή) ή ακόμη και οριζόντιων αποστάσεων (ελάχιστη τιμή) είναι κάποιες εφαρμογές Πατήστε το πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο, μέχρι να ακουστεί "μπιπ". Μετακινήστε τότε την κουκίδα λέιζερ γύρω από το σημείο στόχευσης - (π.χ. τη γωνία σε ένα δωμάτιο). Πατήστε για να διακόψετε τη συνεχή μέτρηση. Οι αντίστοιχες μέγιστες και ελάχιστες τιμές εμφανίζονται στην οθόνη, καθώς και η τελευταία μετρημένη τιμή στην κύρια γραμμή. Συναρτήσεις Πρόσθεση / αφαίρεση Μέτρηση απόστασης. Η επόμενη μέτρηση προστίθεται στην προηγούμενη. Η επόμενη μέτρηση αφαιρείται από την προηγούμενη. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία εάν χρειάζεται. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται κάθε φορά στην κύρια σειρά, η προηγούμενη τιμή στη δεύτερη σειρά. Ακυρώνεται η τελευταία ενέργεια. Εμβαδόν Πατήστε το πλήκτρο μία φορά. Το σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο και μετρήστε την πρώτη διάσταση (π.χ. μήκος) Πατήστε το πλήκτρο και μετρήστε τη δεύτερη διάσταση (π.χ. πλάτος) Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κύρια γραμμή. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για να υπολογιστεί η περίμετρος. N 9 Μέτρηση

14 N Όγκος Πατήστε το πλήκτρο δύο φορές. Το σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο και μετρήστε την πρώτη διάσταση (π.χ. μήκος). Πατήστε το πλήκτρο και μετρήστε τη δεύτερη διάσταση (π.χ. πλάτος). Πατήστε το πλήκτρο και μετρήστε την τρίτη διάσταση (π.χ. ύψος). Η τιμή εμφανίζεται στη δεύτερη σειρά. Η τιμή του όγκου εμφανίζεται στην κύρια σειρά. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για να εμφανιστούν πρόσθετες πληροφορίες χώρου, όπως για παράδειγμα η περίμετρος, η επιφάνεια ενός τοίχου, το εμβαδόν της οροφής. Μέτρηση κλίσης Συναρτήσεις Ο αισθητήρας κλίσης μετράει κλίσεις μεταξύ ± 45. Κατά τη μέτρηση κλίσης, δεν πρέπει να κρατάτε το όργανο με εγκάρσια κλίση (± 10 ). Πατήστε το πλήκτρο μία φορά - ενεργοποιείται ο μετρητής κλίσης. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο. Η κλίση εμφανίζεται διαρκώς ως ή % ανάλογα με τη ρύθμιση. Βλέπε σκίτσο {J}. 10 Απευθείας οριζόντια απόσταση Πατήστε το πλήκτρο δύο φορές, στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο. Πατήστε το πλήκτρο - γίνεται μέτρηση της κλίσης και της απόστασης. Στην κύρια σειρά εμφανίζεται ως αποτέλεσμα η οριζόντια απόσταση που προέκυψε από αυτή τη μέτρηση. Λειτουργία γωνίας δωματίου Η γωνία σε ένα τρίγωνο μπορεί να υπολογιστεί με τη μέτρηση των τριών πλευρών. Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα για να ελέγξτε εάν η γωνία του δωματίου είναι ορθή. Βλέπε σκίτσο {Κ} Πατήστε το πλήκτρο τρεις φορές, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο γωνίας δωματίου. Επιλέξτε τα σημεία τερματισμού δεξιά και αριστερά (d1/ d2) από τη γωνία που θέλετε να μετρήσετε. Πατήστε το πλήκτρο και μετρήστε την πρώτη, κοντή πλευρά του τριγώνου (d1 ή d2). Πατήστε το πλήκτρο και μετρήστε τη δεύτερη, κοντή πλευρά του τριγώνου (d1 ή d2). Πατήστε το πλήκτρο και μετρήστε την τρίτη, μακριά πλευρά του τριγώνου (d3). Η γωνία του δωματίου εμφανίζεται ως αποτέλεσμα στην κύρια σειρά.

15 Λειτουργία χάραξης Μπορείτε να εισάγετε δύο διαφορετικές αποστάσεις (a και b) στη συσκευή και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την αφαίρεση προκαθορισμένων μηκών μέτρησης, π.χ. στην τοποθέτηση ξύλινων υποπλαισίων. Βλέπε σκίτσο {L}. Εισαγωγή αποστάσεων χάραξης: Πατήστε το πλήκτρο τέσσερις φορές, στην οθόνη a εμφανίζεται το σύμβολο της λειτουργίας χάραξης. Η τιμή (a) και η αντίστοιχη ενδιάμεση σειρά αναβοσβήνει. Με το και το μπορείτε να προσαρμόσετε τις τιμές (αρχικά την a και στη συνέχεια την b) για τις αποστάσεις χάραξης που επιθυμείτε. Πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο, η μέτρηση γίνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Αφού επιλέξετε την επιθυμητή τιμή (a) μπορείτε να την επιβεβαιώσετε με το πλήκτρο. Η τιμή (b) και η ενδιάμεση σειρά αναβοσβήνει (αποθηκεύεται αυτόματα η προκαθορισμένη τιμή (a)). Μπορείτε να εισάγετε την τιμή (b) με τα και. Η προκαθορισμένη τιμή b επιβεβαιώνεται επίσης με το πλήκτρο. b b Στη συνέχεια αρχίζετε με το πλήκτρο τη μέτρηση λέιζερ και η αντίστοιχη απόσταση χάραξης εμφανίζεται στην κύρια σειρά ανάμεσα από το σημείο χάραξης (πρώτα a και στη συνέχεια b) και τη συσκευή (πίσω επίπεδο μέτρησης) στην οθόνη. Μετακινώντας το DITO σιγά-σιγά κατά μήκος της γραμμής χάραξης, μειώνεται η απόσταση που εμφανίζεται. Όταν η απόσταση μέχρι το επόμενο σημείο χάραξης μειωθεί στο 0.1m η συσκευή αρχίζει να κάνει μπιπ. a b Τα βέλη στην οθόνη δείχνουν επιπρόσθετα, b προς ποια κατεύθυνση πρέπει να μετακινήσετε το DITO, για να φτάσει στην προκαθορισμένη απόσταση (αναλόγως a ή b). Μόλις φτάσει στο σημείο χάραξης, αλλάζει το μπιπ και αρχίζει να αναβοσβήνει η ενδιάμεση σειρά. Μπορείτε να διακόψετε ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία με το πλήκτρο. Έμμεση μέτρηση Η συσκευή μπορεί να υπολογίσει αποστάσεις με το πυθαγόρειο θεώρημα. Η μέθοδος αυτή είναι χρήσιμη, όταν είναι δυσπρόσιτη η απόσταση που θέλετε να μετρήσετε. Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε την προβλεπόμενη σειρά μέτρησης: 11 Συναρτήσεις N

16 N Όλα τα σημεία σκόπευσης πρέπει να βρίσκονται κάθετα ή οριζόντια στο επίπεδο του τοίχου Θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, εάν περιστρέφετε τη συσκευή γύρω από ένα σταθερό σημείο (π.χ. η γωνία τερματισμού είναι τελείως ανοιχτή και η συσκευή εφαρμόζει σε κάποιον τοίχο). Για τη μέτρηση μπορείτε να εμφανίσετε τη λειτουργία ελάχιστης/μέγιστης τιμής - βλέπε επεξήγηση στο "Μέτρηση -> Μέτρηση μέγιστης/ελάχιστης τιμής". Η ελάχιστη τιμή χρησιμοποιείται για μετρήσεις που πρέπει να βρίσκονται σε ορθή γωνία με το στόχο, ενώ η μέγιστη απόσταση χρησιμοποιείται σε όλες τις υπόλοιπες μετρήσεις. Φροντίστε ώστε να υπάρχει ορθή γωνία μεταξύ της πρώτης μέτρησης και της απόστασης που θέλετε να υπολογίσετε. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ελάχιστης/ μέγιστης τιμής, όπως περιγράφεται στο σημείο "Μέτρηση -> Μέτρηση ελάχιστης/μέγιστης απόστασης". Έμμεση μέτρηση - Υπολογισμός μιας απόστασης με 2 βοηθητικές μετρήσεις Βλέπε σκίτσο {Μ} π.χ. για τη μέτρηση ύψους/πλάτους κτιρίων. Χρήσιμη είναι η μέτρηση με τη βοήθεια ενός τρίποδα, εάν το ύψος καθορίζεται με δύο ή τρεις αποστάσεις. Πατήστε το πλήκτρο ìία φορά, στην οθόνη εμφανίζεται. Η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία Pointing. Σκοπεύστε το επάνω σημείο (1) και μετρήστε. Μετά την πρώτη μέτρηση αποθηκεύεται η τιμή. Κρατήστε τη συσκευή το δυνατόν οριζόντια. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να αρχίσει η συνεχής μέτρηση, μετακινήστε τη συσκευή οριζόντια γύρω από το ιδανικό σημείο μέτρησης. Πατήστε το πλήκτρο για να διακόψετε τη συνεχή μέτρηση (2). Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κύρια γραμμή, ενώ τα τμηματικά αποτελέσματα στις πρόσθετες γραμμές. Έμμεση μέτρηση - Υπολογισμός μιας απόστασης με 3 βοηθητικές μετρήσεις Βλέπε σκίτσο {N} Πατήστε το πλήκτρο δύο φορές, στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο. Η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία Pointing. Σκοπεύστε το επάνω σημείο (1) και μετρήστε. Μετά την πρώτη μέτρηση αποθηκεύεται η τιμή. Κρατήστε τη συσκευή το δυνατόν οριζόντια Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να αρχίσει η συνεχής μέτρηση, μετακινήστε τη συσκευή οριζόντια γύρω από το ιδανικό σημείο μέτρησης. Πατήστε το πλήκτρο για να διακόψετε τη συνεχή μέτρηση (2). Αποθηκεύεται η τιμή. Στοχεύστε το κάτω σημείο και. Συναρτήσεις 12

17 Πατήστε το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε την τρίτη μέτρηση.το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κύρια γραμμή, ενώ τα τμηματικά αποτελέσματα στις πρόσθετες γραμμές. Έμμεση μέτρηση - Υπολογισμός μιας τμηματικής απόστασης με 3 βοηθητικές μετρήσεις Βλέπε σκίτσο {Ο} π.χ. υπολογισμός του ύψους μεταξύ σημείου 1 και σημείου 2 με τρία σημεία μέτρησης. Πατήστε το πλήκτρο τρεις φορές, στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο. Η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία Pointing. Στοχεύστε το επάνω σημείο (1). Πατήστε το πλήκτρο και πραγματοποιήστε τη μέτρηση. Μετά την πρώτη μέτρηση αποθηκεύεται η τιμή. Στην οθόνη αναβοσβήνει (2). Κάντε τη μέτρηση. Μετά τη δεύτερη μέτρηση αποθηκεύεται η τιμή. Στην οθόνη αναβοσβήνει (3). Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να πραγματοποιηθεί η συνεχής μέτρηση. Μετακινήστε οριζόντια τη συσκευή γύρω από το ιδανικό σημείο μέτρησης. Πατήστε το πλήκτρο για να τερματίσετε τη συνεχή μέτρηση. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κύρια γραμμή, ενώ τα τμηματικά αποτελέσματα στις πρόσθετες γραμμές. Μνήμη σταθερών / μνήμη ιστορικού Αποθήκευση μιας σταθεράς Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης και τακτικής εμφάνισης μιας τιμής που χρησιμοποιείται συχνά, π.χ. το ύψος ενός δωματίου. Μετρήστε την απόσταση και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι η συσκευή να αναγνωρίσει την αποθήκευση με ένα μπιπ. Εμφάνιση μιας σταθεράς Πατήστε μία φορά το πλήκτρο για να εμφανιστεί η σταθερά και με το πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνέχιση του υπολογισμού. Μνήμη ιστορικού Πατήστε το πλήκτρο δύο φορές για να δείτε με την αντίστροφη σειρά τις τελευταίες 20 τιμές που μετρήσατε. Το πλήκτρο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για πλοήγηση. Πατήστε μία φορά το πλήκτρο για να χρησιμοποιήστε ένα αποτέλεσμα από την κύρια σειρά για τη συνέχεια του υπολογισμού. N 13 Συναρτήσεις

18 N Πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα και διαγράφονται όλες οι τιμές στη μνήμη ιστορικού Timer (αυτόματη ενεργοποίηση) Πατήστε το πλήκτρο - έχει ρυθμιστεί χρόνος 5 δευτερολέπτων. ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χρόνος (μεγ. 60 δευτερόλεπτα). Αφού αφήσετε ελεύθερο το πλήκτρο, γίνεται αντίστροφη μέτρηση των δευτερολέπτων που απομένουν (π.χ. 59, 58, 57...) μέχρι τη μέτρηση και εμφανίζονται στην οθόνη. Στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα ακούγεται ένα "μπιπ". Μετά το τελευταίο μπιπ ακολουθεί η μέτρηση, εμφανίζεται η τιμή μέτρησης. Η αυτόματη ενεργοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε μέτρηση. Παράρτημα Υποδείξεις στην οθόνη Όλες οι υποδείξεις στην οθόνη εμφανίζονται είτε με είτε με "Error". Υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των ακόλουθων σφαλμάτων: Αιτία Αντιμετώπιση 156 Εγκάρσια κλίση πάνω Κρατήστε τη συσκευή από 10 χωρίς εγκάρσια κλίση 160 Βασική φορά κλίσης, γωνία πολύ μεγάλη Μέτρηση γωνίας έως και ± 45 (> 45 ) 204 Λάθος στον υπολογισμό Επαναλάβετε τη διαδικασία 252 Θερμοκρασία πολύ υψηλή Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει 253 Θερμοκρασία πολύ Ζεστάνετε τη συσκευή χαμηλή 255 Σήμα λήψης πολύ ασθενές, χρόνος μέτρησης πολύ μεγάλος, απόσταση > 100 m 256 Σήμα εισόδου πολύ υψηλό 257 Λανθασμένη μέτρηση, υπερβολικός φωτισμός φόντου Χρησιμοποιήστε πλάκα στόχευσης Στόχος με πολύ μεγάλη αντανάκλαση (χρησιμοποιήστε πλάκα στόχευσης) Ο στόχος πρέπει να είναι πιο σκοτεινός (μετρήστε με άλλες συνθήκες φωτισμού) Παράρτημα 14

19 260 Η δέσμη λέιζερ διακόπηκε Error Αιτία Αντιμετώπιση Error Σφάλμα υλικού Εάν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται μετά από ενεργοποίηση της συσκευής πολλές φορές, η συσκευή σας έχει χαλάσει. Σε αυτήν την περίπτωση, απευθυνθείτε στον έμπορό σας. Τεχνικά χαρακτηριστικά Μετρήσεις απόστασης: Ακρίβεια μέτρησης σε αποστάσεις έως 10 m (2 σ, τυποποιημένη απόκλιση) Power Range Technology : Εμβέλεια (από τα περ. 80m χρησιμοποιήστε πλάκα στόχευσης) Μικρότερη μονάδα ένδειξης Μέτρηση απόστασης Μέτρηση ελάχιστης/ μέγιστης απόστασης, συνεχής μέτρηση Υπολογισμός εμβαδού/ όγκου στοιχείων χώρου Αιτία Αντιμετώπιση Πρόσθεση / αφαίρεση Επαναλάβετε τη Έμμεση μέτρηση μέσω μέτρηση πυθαγόρειου θεωρήματος Μετρήσεις κλίσεων: Αισθητήρας κλίσης: Ακρίβεια (2 σ, τυποποιημένη απόκλιση) - προς ακτίνα λέιζερ ± 0.3 ± προς περίβλημα τυπική: ± 1.0 mm* 0.05 m έως 100 m 0.1 mm Έμμεση μέτρηση μέσω αισθητήρα κλίσης (απευθείας οριζόντια απόσταση) Μέτρηση γωνίας μέσω αισθητήρα κλίσης (± 45 ) Γενικά: Κατηγορία λέιζερ Τύπος λέιζερ Ψ κουκίδας λέιζερ (σε απόσταση) Αυτομ. απενεργοποίηση του λέιζερ Αυτομ. απενεργοποίηση της συσκευής Φωτισμός οθόνης Φωτισμός πληκτρολογίου Τελικό εξάρτημα πολλαπλών λειτουργιών Timer (αυτόματη ενεργοποίηση) Αποθήκευση σταθεράς II 635 nm, < 1 mw 6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) μετά από 3 min μετά από 6 min N 15 Παράρτημα

20 N Μνήμη ιστορικού (20 τιμές) Σπείρωμα τρίποδα Διάρκεια ζωής μπαταριών, τύπου AAA, 2 x 1,5V Προστασία από νερό και σκόνη Διαστάσεις Βάρος (με μπαταρίες) Εύρος θερμοκρασιών: Αποθήκευση Λειτουργία * Η μέγιστη απόκλιση μπορεί να παρουσιαστεί σε δυσμενείς συνθήκες, όπως έντονη ηλιακή ακτινοβολία ή επιφάνεια-στόχο με πολύ χαμηλή αντανάκλαση. Σε αποστάσεις μεταξύ 10 m και 30 m μπορεί να αυξηθεί η απόκλιση κατά ± mm/m, από απόσταση μεγαλύτερη των 30 m κατά ± 0.1 mm/m. Συνθήκες μετρήσεων Εμβέλεια Η εμβέλεια περιορίζεται στα 100 m. Τη νύχτα, το σούρουπο ή όταν ο στόχος βρίσκεται σε σκιά, αυξάνεται η εμβέλεια χωρίς τη χρήση πίνακα στόχευσης. Χρησιμοποιήστε πίνακα στόχευσης στο φως της ημέρας ή εάν ο στόχος έχει κακές ιδιότητες αντανάκλασης. έως και μετρήσεις IP 54, προστασία από σκόνη, προστασία από ψεκασμό νερού 125 x 45 x 25 mm 110 g -25 C έως +70 C (13 F έως +158 F) -10 C έως +50 C (14 F έως +122 F) Επιφάνειες στόχων Υπάρχει η πιθανότητα εσφαλμένων μετρήσεων όταν στοχεύετε άχρωμα υγρά (π.χ. νερό), τζάμια που δεν είναι σκονισμένα, styropor ή παρόμοιες ημιδιαφανείς επιφάνειες. Σε στόχους που έχουν πολύ μεγάλη αντανάκλαση, μπορεί να εκτραπεί η δέσμη λέιζερ και να παρουσιαστούν λάθη μέτρησης. Σε επιφάνειες σκούρες και χωρίς αντανάκλαση μπορεί να αυξηθεί ο χρόνος μέτρησης. Φροντίδα Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Σκουπίστε τη με ένα μαλακό βρεγμένο πανί. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή διαλυτικά. Χειρίζεστε τη συσκευή με την ίδια προσοχή όπως τα κιάλια ή μια φωτογραφική μηχανή. Παράρτημα 16

21 Εγγύηση Η Leica Geosystems AG παρέχει για το DITO D3 εγγύηση τριών ετών*. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Internet στη διεύθυνση: Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων (σκίτσα, περιγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά). * Για να λάβετε την εγγύηση τριών ετών πρέπει να δηλώσετε το προϊόν στην ιστοσελίδα μας εντός οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία αγοράς. Εάν το προϊόν δεν είναι δηλωμένο, ισχύει εγγύηση δύο ετών. N 17 Παράρτημα

22

23

24 1 7 2 EXIT max. 3

25 Leica DITO D3

26 Leica Geosystems AG, eerbrugg, witzerland has been certified as being equipped with a quality system which meets the International tandards of Quality Management and Quality ystems (IO standard 9001) and Environmental Management ystems (IO standard 14001). Total Quality Management - Our commitment to total customer satisfaction. Ask your local Leica Geosystems agent for more information about our TQM program. Printed in witzerland - Copyright Leica Geosystems AG, eerbrugg, witzerland 2007 Translation of original text (760151) Pat. No.: WO , WO , WO , WO , U , EP , U , WO Leica Geosystems AG C-9435 eerbrugg (witzerland)

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DISTO της Leica. Στο συνημμένο φυλλάδιο θα βρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν θέσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO A3. The original laser distance meter

Leica DISTO A3. The original laser distance meter Leica DTO A3 The original laser distance meter Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.1 Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DTO της Leica. Στο συνηµµένο φυλλάδιο θα βρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO D2. The original laser distance meter

Leica DISTO D2. The original laser distance meter Leica DITO D2 The original laser distance meter 3 2 1 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DITO D2 της Leica. Πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία για πρώτη φορά, διαβάστε πολύ καλά τις

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO DXT The original laser distance meter

Leica DISTO DXT The original laser distance meter Leica DITO DXT The original laser distance meter Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DITO DXT της Leica. Πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία για πρώτη φορά, διαβάστε πολύ καλά τις υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Leica LINO L2. Self leveling alignment tool

Leica LINO L2. Self leveling alignment tool Leica LO L2 elf leveling alignment tool 3 6 7 5 8 4 9 2 1 1.5 m Οδηγίες χρήσης Έκδοση 757665 Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του LO της Leica. Στο τέλος των οδηγιών χρήσης θα βρείτε τις υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO D5 The original laser distance meter

Leica DISTO D5 The original laser distance meter Leica DTO D5 The original laser distance meter 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 Leica DTO D5 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DTO D5 της Leica. Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.2 Ελληνικά Πίνακας περιεχοµένων Πληκτρολόγιο... 2 Οθόνη... 2 Χειρισµός... 3 Πληροφορίες χρήστη... 6 Υποδείξεις για την ασφάλεια... 7 Τεχν. χαρακτηριστικά... 12 Κωδικοί µηνυµάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Συνοπτική παρουσίαση - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Διαβάστε περισσότερα

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων l οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany www.burg-wactr.d Structur

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Εισαγωγή- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Διαβάστε περισσότερα

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One Laser 650 nm SPEED SHUTTER 88 Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5 Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0 Ελληνικά Αναπόσπαστο τµήµα αυτών των οδηγιών χρήσης αποτελούν οι υποδείξεις για την ασφάλεια (738266) στο ξεχωριστό φυλλάδιο. Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης LAX 400

Οδηγίες χρήσης LAX 400 Οδηγίες χρήσης LX 400 Οδηγίες χρήσης Το STBIL-LX 400 είναι μια αυτοχωροσταθμιζόμενη συσκευή λέιζερ πολλαπλών γραμμών με απλό χειρισμό για οικοδομικές εφαρμογές. Η συσκευή λέιζερ είναι αυτοχωροσταθμιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου Χειρισμός Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρυθμίσεις Κωδικοί μηνυμάτων Φροντίδα Εγγύηση Οδηγίες ασφαλείας Λειτουργίες

Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου Χειρισμός Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρυθμίσεις Κωδικοί μηνυμάτων Φροντίδα Εγγύηση Οδηγίες ασφαλείας Λειτουργίες DEWALT DW03201 Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Εισαγωγή- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

Laser FLS 90. Οδηγίες χειρισμού

Laser FLS 90. Οδηγίες χειρισμού Laser FLS 90 el Οδηγίες χειρισμού L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3 L 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο STABILA REC-210 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ

Ο STABILA REC-210 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ Οδηγίες χρήσης Ο STABILA REC-0 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ GR Με το δέκτη REC-0 Line Ϝπορεί να γίνει λήψη Ϝόνο παλϝικής διαϝόρφωσης ακτινών λέιζερ από

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Soldi 420

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Soldi 420 Εγχειρίδιο Οδηγιών Soldi 420 Εισαγωγή Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή ανίχνευσης χαρτονομισμάτων Soldi 420. Με την αγορά αυτού του προϊόντος ποιότητας έχετε κάνει την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460

Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460 Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460 Εισαγωγή Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή ανίχνευσης χαρτονομισμάτων Soldi 460. Με την αγορά αυτού του προϊόντος ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

Το μέτρο σύγκρισης για ακρίβεια: Τεχνολογία μέτρησης Bosch.

Το μέτρο σύγκρισης για ακρίβεια: Τεχνολογία μέτρησης Bosch. Το μέτρο σύγκρισης για ακρίβεια: Τεχνολογία μέτρησης Bosch. Μέτρηση PLR 25, PLR 50 και PMB 300 L. Χωροστάθμηση PCL 10, PCL 20, PLT 2 και PLL 5. Ανίχνευση PDO Multi και PDO 6. 1619GU1016 GR Τυπωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση στη συσκευή. Για την ασφάλειά σας

Σήμανση στη συσκευή. Για την ασφάλειά σας ALC 2 F Σήμανση στη συσκευή Προσοχή! Ακτινοβολία λέιζερ. Μην κυττάζετε στην ακτίνα. Μέγιστη απόδοση εξόδου < 1 mw, Μήκος κύματος 630 650 nm, Προϊόν της κατηγορίας λέιζερ 2 (βάσει DIN EN 60825-1:2001-11)

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση IBICO 1421X Εγχειρίδιο Οδηγιών Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Πληκτρολόγιο 1421X Συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Εισαγωγή- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FOCUS ST-IIIB 1 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή του προϊόντος

Προσαρμογή του προϊόντος ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Προσαρμογή του προϊόντος 50 100 m = x4 Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100 m Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δομικό τοίχο ή δοκό) 18

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Leica Roteo Περιστρεφόμενα αλφάδια laser

Leica Roteo Περιστρεφόμενα αλφάδια laser Leica Roteo Περιστρεφόμενα αλφάδια laser All-round perfection Δυνατές επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα Τα περιστρεφόμενα laser Leica Roteo είναι αποδοτικά σε οποιαδήποτε εργασία αλφαδιάσματος. Τοποθετημένα

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της συσκευής

Περιγραφή της συσκευής Περιγραφή της συσκευής 9 10 11 12 13 1 Καλώδιο ρεύματος 2 Τροφοδοσία χαρτιού 3 Δίσκος χαρτιού 4 Συγκρατητής χαρτιού 5 Πτερύγιο τροφοδοσίας 6 Πάνελ λειτουργίας 9 Κύλινδρος εκτύπωσης 11 Καπάκι σαρωτή 12

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Αρ. μοντέλου ER2403 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σημαντικές πληροφορίες Μέρη της συσκευής Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10

GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10 GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ TR AdBlue Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν την αρχική εκκίνηση! Να διατηρείτε για μελλοντική χρήση. 2 GR Πίνακας περιεχομένων 1. Κατάλληλη χρήση... 4 2. Συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

aquauno LOGICA ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ME ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno LOGICA ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ME ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno LOGICA ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ME ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ AQUAUNO LOGICA ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣEΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς Περιεχόμενα Ζώνες κινδύνου 3 Ζώνες κινδύνου στη Γαλλία... 3 Προειδοποιήσεις ζωνών κινδύνου... 3 Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης... 4 Κουμπί αναφορά... 4 Αναφορά νέας ζώνης κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Κατασκευαστή

Οδηγίες Κατασκευαστή Οδηγίες Κατασκευαστή Stepper SPR-5009A Οδηγίες Ασφαλείας Προτού να αρχίσετε την άσκησή σας, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Κρατήστε τις οδηγίες για πληροφορίες, σε περίπτωση επισκευής και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πληκτρολόγιο Κωδικού 2605..

Οδηγίες χρήσης. Πληκτρολόγιο Κωδικού 2605.. Οδηγίες χρήσης Πληκτρολόγιο Κωδικού 605.. Περιεχόμενα Περιγραφή συσκευής... 4 Παρουσίαση συσκευής... 5 Πεδία εφαρμογής... 6 Χειρισμός... 8 Σήματα επιβεβαίωσης... 10 Διαδικασία έναρξης λειτουργίας... 11

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα