The original laser distance meter. The original laser distance meter

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The original laser distance meter. The original laser distance meter"

Transcript

1 Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter

2 Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου Εισαγωγή Συνοπτική παρουσίαση Βασική οθόνη μέτρησης Οθόνη επιλογής Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) Τοποθέτηση μπαταριών Χειρισμός Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Εκκαθάριση Κωδικοί μηνυμάτων Τελικό εξάρτημα πολλαπλών λειτουργιών Μέτρηση μόνιμης /ελάχιστης-μέγιστης απόστασης Πρόσθεση / Αφαίρεση Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) Ρυθμίσεις Συνοπτική παρουσίαση Μονάδες κλίσης Μονάδες απόστασης Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Beep Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ψηφιακού αλφαδιού (Απ)ενεργοποίηση του κλειδώματος πληκτρολογίου Ξεκλείδωμα πληκτρολογίου Εξατομικευμένα αγαπημένα Φωτισμός (Απ)ενεργοποίηση Bluetooth Smart Βαθμονόμηση αισθητήρα κλίσης (Βαθμονόμηση κλίσης) Μηδενισμός Offset Λειτουργίες Συνοπτική παρουσίαση Χρονοδιακόπτης Υπολογιστής Ρύθμιση επιπέδου μέτρησης/τριπόδου Μνήμη Μέτρηση μεμονωμένης απόστασης Έξυπνη οριζόντια λειτουργία Μέτρηση προφίλ ύψους Εμβαδόν Όγκος Εμβαδόν τριγώνου Λειτουργία μεγάλης εμβέλειας Ανίχνευση κλίσης Κεκλιμένα αντικείμενα Ανίχνευση ύψους Τραπέζιο Χάραξη Πυθαγόρας (2 σημεία) Πυθαγόρας (3 σημεία) Τεχνικά χαρακτηριστικά Κωδικοί μηνυμάτων Φροντίδα Εγγύηση Οδηγίες ασφαλείας Τομείς ευθύνης Επιτρεπόμενη χρήση Μη επιτρεπόμενη χρήση Κίνδυνοι κατά τη χρήση Περιορισμοί χρήσης Απόρριψη Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) Χρήση του προϊόντος με Bluetooth Κατηγορία λέιζερ Πινακίδες Leca DISTO TM D

3 Ρύθμιση οργάνου Εισαγωγή Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας και το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά. Ο υπεύθυνος του προϊόντος πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες κατανοούν και τηρούν αυτές τις οδηγίες. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη σημασία: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση ή ακούσια χρήση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ Υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση ή ακούσια χρήση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει μικρό τραυματισμό ή σημαντική υλική, οικονομική ή περιβαλλοντική ζημιά. Σημαντικές παράγραφοι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρήση του οργάνου, καθώς επιτρέπουν την τεχνικά ορθή και αποδοτική χρήση του. Συνοπτική παρουσίαση Ένδειξη Ενεργοποίηση / Μέτρηση Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) Περιήγηση Clear / Off (Eκκαθάριση / απενεργοποίηση) Πλήκτρα επιλογής συνδεδεμένα με τα σύμβολα παραπάνω Οθόνη λειτουργιών Enter / Ίσον Πρόσθεση / Αφαίρεση Leca DISTO TM D

4 Ρύθμιση οργάνου Βασική οθόνη μέτρησης Οθόνη επιλογής Γραμμή κατάστασης Δείκτης σελίδας Λειτουργία / Ρυθμίσεις Κύρια γραμμή Ενεργή λειτουργία Αγαπημένα Ρυθμίσεις Λειτουργία Βοήθειας Leca DISTO TM D

5 Ρύθμιση οργάνου Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) Τοποθέτηση μπαταριών Βαθμός ζουμ Ρύθμιση φωτεινότητας με το αριστερό και δεξί πλήκτρο περιήγησης 1x Σταυρόνημα Για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη χρήση, μη χρησιμοποιείτε μπα ταρίες ψευδαργύρουάνθρακα. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μπαταρίες υψηλής ποιότητας. Αλλάζετε τις μπαταρίες όταν αναβοσβήνει το σύμ βολο της μπαταρίας. Ενεργή λειτουργία Ζουμ (1x, 2x, 4x) με τα πλήκτρα πε ριήγησης πάνω και κάτω Αγαπημένα Leca DISTO TM D

6 Χειρισμός Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Εκκαθάριση Κωδικοί μηνυμάτων ON OFF 2 δευτ. Η συσκευή απενεργοποιείται. Πατήστε το κουμπί ON επί 2 δευτ. για να αρχίσει η συνεχής λειτουργία του λέι ζερ. Εάν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο επί 180 δευτ., η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Τελικό εξάρτημα πολλαπλών λειτουργιών 1x Αναίρεση τελευταίας ενέργειας. 2x Έξοδος από την τρέχουσα λειτουργία, μετάβαση στο προεπιλεγμένη πρόγραμμα λειτουργίας. Εάν εμφανιστεί το εικονίδιο πληροφοριών μαζί με έναν αριθμό, ανατρέξτε στις οδηγίες στην ενότητα "Κωδικοί μηνυμάτων". Παράδειγμα: Η προσανατολισμός του τελικού εξαρτήματος ανιχνεύεται αυ τόματα και το μηδενικό σημείο ρυθμίζεται ανά λογα. Μέτρηση μόνιμης /ελάχιστης-μέγιστης απόστασης 1 2 δευτ. 2 ελάχ. μέγ. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση διαγώνιας (μέγιστες τιμές) ή οριζόντιας απόστασης (ελάχιστες τιμές) Η ελάχιστη και η μέγιστη μετρούμενη απόσταση εμφανίζεται στην οθόνη (mn, max.). Η τιμή που μετρήθηκε τελευταία εμφανίζεται στην κεντρική γραμμή m 3 Διακόπτει τη μέτρηση μόνιμης /ελάχιστης-μέγιστης απόστασης. Leca DISTO TM D

7 Χειρισμός Πρόσθεση / Αφαίρεση m 2 Η επόμενη μέτρηση προστίθεται στην προηγούμενη. 2x Η επόμενη μέτρηση αφαιρείται από την προηγούμενη m m m Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία όπως επιθυμείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια διαδικασία για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε εμβαδά ή όγκους. Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) 1x 4x 4x 1x 1 2 2x 2x 3 4 1x 1x Έξοδος από τον εντοπιστή κουκκίδας (οθόνη). Αυτό βοηθά σημαντικά για τις υπαίθριες μετρήσεις. Ο ενσωματωμένος εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) δείχνει το στόχο στην οθόνη. Η συσκευή πραγματοποιεί μέτρηση στη μέση του σταυρονήματος, ακόμη κι αν η κουκκίδα λέιζερ δεν είναι ορατή. Παρατηρούνται σφάλματα παράλαξης όταν η κάμερα εντοπιστή κουκκίδας χρησιμοποιείται σε κοντινούς στόχους, γεγονός που γίνεται αντιληπτό από τη μετατόπιση του λέιζερ πάνω στο σταυρόνημα. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να βασίζεστε στην πραγματική κουκκίδα λέιζερ. Leca DISTO TM D

8 Ρυθμίσεις Συνοπτική παρουσίαση 1 2 Μονάδες κλίσης Μονάδες απόστασης Beep Ψηφιακό αλφάδι Κλείδωμα πληκτρολογίου Αγαπημένα Φωτισμός Bluethooth Βαθμονόμηση κλίσης Μηδενισμός Offset Μονάδες κλίσης Εναλλαγή μεταξύ των 4 παρακάτω μονάδων: 5 ± 90.0 ± % 0.0 mm/m 0.00 n/ft Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Leca DISTO TM D

9 Ρυθμίσεις Μονάδες απόστασης 1 2 Εναλλαγή μεταξύ των 3 παρακάτω μονάδων: m m 0.00 m 0 mm 0.00 ft 0'00" 1/ n 0 n 1/ yd Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Beep Για ενεργοποίηση, επαναλάβετε τη διαδικασία. Έξοδος από τις ρυθμίσεις. ON OFF Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ψηφιακού αλφαδιού Το ψηφιακό αλφάδι εμφανίζεται στη γραμμή κα τάστασης. Για ενεργοποίηση, επαναλάβετε τη δι αδικασία. Έξοδος από τις ρυθμίσεις. ON OFF Leca DISTO TM D

10 Ρυθμίσεις (Απ)ενεργοποίηση του κλειδώματος πληκτρολογίου Ξεκλείδωμα πληκτρολογίου 1 2 Για απενεργοποίηση, επαναλάβετε τη διαδικασία. 3 1 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. 2 εντός 2 δευτ. OFF ON Εξατομικευμένα αγαπημένα Φωτισμός Επιλέξτε την 'αγαπημένη' λειτουργία. 4 Πατήστε το αριστερό ή δεξί πλήκτρο επιλογής. Η λειτουργία ορίζεται στα αγαπημένα πάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο επιλογής. 5 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Επιλέξτε τις αγαπημένες σας λειτουργίες για γρήγορη πρόσβαση. Συντόμευση: Πατήστε επί 2 δευτ. ένα πλήκτρο επιλογής στη λειτουργία μέτρησης /6 3 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 Επιλέξτε τη φωτεινότητα. 4 Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. 5 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Για εξοικονόμηση ισχύος, μειώστε τη φωτεινότητα εάν δεν τη χρειάζεστε. Leca DISTO TM D

11 Ρυθμίσεις (Απ)ενεργοποίηση Bluetooth Smart 1 2 Για ενεργοποίηση, επαναλάβετε τη διαδικασία. 3 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Προεπιλεγμένη λειτουργία: Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο. Το εικονίδιο Bluetooth στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται εάν η συσκευή έχει συνδεθεί μέσω Bluetooth. ON OFF Ενεργοποιήστε το Bluetooth Smart στις Ρυθμίσεις. Συνδέστε τη συσκευή με το smparphone σας, pad, laptop... Ένα μπλε σύμβολο Bluetooth εμφανίζεται στο αποστασιόμετρο λέιζερ, εάν εδραιωθεί η σύνδεση. Το Bluetooth απενεργοποιείται μόλις απενεργοποιηθεί το αποστασιόμετρο λέιζερ. Η αποτελεσματική και πρωτοποριακή μονάδα Bluetooth Smart (με το νέο πρότυπο Bluetooth V4.0) λειτουργεί με όλες τις Smart Ready Bluetooth συσκευές. Όλες οι υπόλοιπες Bluetooth συσκευές δεν υποστηρίζουν τη μονάδα εξοικονόμησης ενέργειας Bluetooth Smart, η οποία είναι ενσωματωμένη στη συσκευή. Δεν παρέχουμε εγγύηση για το δωρεάν λογισμικό DISTO, ούτε υποστήριξη. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη που αφορά στη χρήση του δωρεάν λογισμικού και δεν παρέχουμε διορθώσεις ή αναβαθμίσεις. Μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη γκάμα από λογισμικό στην ιστοσελίδα μας, το οποίο διατίθεται προς πώληση. Εφαρμογές (Apps) για Androd ή Mac OS μπορείτε να βρείτε στα ειδικά διαδικτυακά καταστήματα. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα μας. Leca DISTO TM D

12 Ρυθμίσεις Βαθμονόμηση αισθητήρα κλίσης (Βαθμονόμηση κλίσης) Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια Περιστρέψτε τη συσκευή οριζόντια κατά 180 και τοποθετήστε την ξανά σε μια απόλυτα επίπεδη επιφάνεια Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια. 10 Μετά από 2 δευτ. η συσκευή επιστρέφει στη βασική λειτουργία. Περιστρέψτε τη συσκευή οριζόντια κατά 180 και τοποθετήστε την ξανά σε μια απόλυτα επίπεδη επιφάνεια. Leca DISTO TM D

13 Ρυθμίσεις Μηδενισμός 1 2 Reset devce? 3 Δεύτερη επιβεβαίωση με τα πλήκτρα επιλογής: Απόρριψη: Επιβεβαίωση: 4 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Με το μηδενισμό, το όργανο επιστρέφει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Όλες οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και οι αποθηκευμέ νες πληροφορίες χάνονται. Offset Επιλέξτε ψηφίο m Ρυθμίστε το ψηφίο m Εγγρίνετε την τιμή. 6 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Με το offset, προστίθεται η αφαιρείται μια συγκεκριμένη τιμή αυτόματα σε όλες τις μετρήσεις. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να συνυπολογίσετε τις ανοχές. Εμφανίζεται το εικονίδιο offset. Leca DISTO TM D

14 Λειτουργίες Συνοπτική παρουσίαση Χρονοδιακόπτης Υπολογιστής Ρύθμιση επιπέδου μέτρησης Μνήμη Μονή μέτρηση απόστασης Έξυπνη οριζόντια λειτουργία Μέτρηση προφίλ ύψους Εμβαδόν Όγκος Εμβαδόν τριγώνου Λειτουργία μεγάλης εμβέλειας Ανίχνευση κλίσης Μέτρηση σε κεκλιμένα αντικείμενα Ανίχνευση ύψους Τραπέζιο Χάραξη Πυθαγόρας 1 Πυθαγόρας 2 Χρονοδιακόπτης sec 5 sec 2 sec Off Επιλέξτε ώρα ενεργοποίησης. 4 Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. Η αυτόματη ενεργοποίηση αρχίζει εάν πατήσετε το πλήκτρο Ενεργο ποίηση/μέτρηση. Υπολογιστής Επιλέξτε πλήκτρο στην οθόνη. Επιβεβαιώστε κάθε πλήκτρο. Το αποτέλεσμα της μέτρησης από την κύρια γραμμή μεταβιβάζεται στον υπολογιστή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω υπολογισμούς. Τα κλάσματα ft/n μετατρέπονται σε μέτρα. Leca DISTO TM D

15 Λειτουργίες Ρύθμιση επιπέδου μέτρησης/τριπόδου Η απόσταση μετράται από το πίσω άκρο της συσκευής (στάνταρ ρύθμιση). Η απόσταση μετράται από το μπροστινό άκρο της συσκευής (σύμβολο κλειδώματος = μόνιμα). Η απόσταση μετράται μόνιμα από το σπείρωμα του τριπόδου. 4 Εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, το επίπεδο επιστρέφει στην στάνταρ ρύθμιση (πίσω μέρος της συσκευής). Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. Μνήμη Εναλλαγή μεταξύ μετρήσεων m m m 4 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοή γησης πάνω/κάτω για να εμφανι στούν περισσότε ρα αποτελέσματα. Συντόμευση Leca DISTO TM D

16 Λειτουργίες Μέτρηση μεμονωμένης απόστασης Στρέψτε το ενεργό λέιζερ προς το στόχο m Επιφάνειες στόχοι: Μπορεί να παρατηρηθούν σφάλματα μέτρησης όταν πραγματοποιείτε μέτρηση σε άχρωμα υγρά, γυαλί, φελιζόλ ή ημιδιαπερατές επιφάνειες ή όταν το λέιζερ είναι στραμμένο με πολύ γυαλιστερές επιφάνειες. Σε σκούρες επιφάνειες, ο χρόνος μέτρησης αυξάνεται. Έξυπνη οριζόντια λειτουργία προς το στόχο m m m x y z x z (έως 360 και με αντίθετη κλίση ±10 ) y Leca DISTO TM D

17 Λειτουργίες Μέτρηση προφίλ ύψους d 4 h 5 REF Στοχεύστε στο σημείο μέτρησης (REF). REF Στοχεύστε σε πρόσθετα σημεία 1-x m m d h Οριζόντια απόσταση μέχρι τη συσκευή Διαφορά ύψους μέχρι το σημείο αναφοράς (REF). 7 Έξοδος από τη λειτουργία. Ιδανική για μέτρηση διαφορών ύψους μέχρι ένα σημείο μέτρησης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση προφίλ, καθώς μαζί με κάθε μέτρηση εμφανίζεται η διαφορά ύψους και η οριζόντια απόσταση μέχρι τη συ σκευή. Leca DISTO TM D

18 Λειτουργίες Εμβαδόν προς το πρώτο σημείο στόχευσης. προς το δεύτερο σημείο στόχευσης m Πρώτη απόσταση 6 Δεύτερη απόσταση 3.9I0 m m m 2 Περίμετρος Εμβαδόν Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κεντρική γραμμή και η μετρηθείσα τιμή εμφανίζεται από πάνω. Μερικές μετρήσεις / Λειτουργία Panter: Πατήστε + ή - αφότου αρχίσει η πρώτη μέτρηση. Πραγματοποιήστε τη μέτρηση και προσθέστε ή αφαιρέστε αποστάσεις. Ολοκληρώστε με μέτρηση DIST. 2ου μήκους. Leca DISTO TM D

19 Λειτουργίες Όγκος προς το πρώτο σημείο στόχευσης. προς το δεύτερο σημείο στόχευσης. προς το τρίτο σημείο στόχευσης m Περίμετρος 8 Εμβαδά τοίχου m m m 3 Εμβαδόν οροφής/δαπέδου Όγκος Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοή γησης πάνω/κάτω για να εμφανι στούν περισσότε ρα αποτελέσματα. Leca DISTO TM D

20 Λειτουργίες Εμβαδόν τριγώνου προς το πρώτο σημείο στόχευσης. προς το δεύτερο σημείο στόχευσης. προς το τρίτο ση μείο στόχευσης. 8 9 Περίμετρος Γωνία ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη Χρησιμοποιήστε μέτρηση τα πλήκτρα πλοή Εμβαδόν τριγώνου γησης πάνω/κάτω για να εμφανι στούν περισσότε ρα αποτελέσματα m m 2 Λειτουργία μεγάλης εμβέλειας 1 2 Η λειτουργία μεγάλης εμβέλειας καθιστά εφικτή τη μέτρηση δύσκολων στό χων σε δυσχερείς συνθήκες π.χ. έντονο φως ημέρας ή κακή ανακλαστικότητα στόχου. Ο χρόνος μέτρησης αυξάνεται. Ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης δείχνει αν η λειτουργία είναι ενεργή. Leca DISTO TM D

21 Λειτουργίες Ανίχνευση κλίσης Η κλίση εμφανίζεται μόνιμα. Από το όργανο ακούγεται ένας ήχος (beep) στις 0 και 90. Ιδανική για οριζόντιες ή κάθετες ρυθμίσεις. Κεκλιμένα αντικείμενα στο επάνω σημείο στόχευσης. στο κάτω σημείο στόχευσης m Οριζόντια απόσταση ανάμεσα και στα δύο 6 σημεία Κάθετο ύψος ανάμεσα και στα δύο σημεία m m Συμπεριλαμβανόμενη γωνία ανάμεσα και στα δύο σημεία Απόσταση ανάμεσα και στα δύο σημεία Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω/κάτω για να εμφανιστούν περισσότερα αποτελέσματα. Έμμεση μέτρηση απόστασης ανάμεσα στα δύο σημεία με πρόσθετα αποτελέσματα. Ιδανική για εφαρμογές όπως μήκος και κλίση στέγης, ύψος καμινάδας στη στέγη... Το σημαντικό είναι ότι το όργανο είναι τοποθετημένο γραμμικά σε κλίση ως προς τα 2 σημεία. Leca DISTO TM D

22 Λειτουργίες Ανίχνευση ύψους Px Px P0 στο κάτω σημείο. P0 στα επάνω σημείο και η ανίχνευση γωνίας/ύψους αρχίζει αυτόματα. Px m m x y = Ανίχνευση ύψους εάν η συσκευή ενεργοποιηθεί πάνω σε τρίποδο P0 x y Σταματά την ανίχνευση ύψους και εμφανίζει την τελευταία μέτρηση. 8 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω/κάτω για να εμφανιστούν περισσότερα αποτελέσματα. Μπορεί να προσδιοριστεί το ύψος κτιρίων ή δένδρων χωρίς ανακλαστικά ση μεία. Στο κάτω σημείο, μετράται η απόσταση και η κλίση - που χρειάζεται ανακλαστικό στόχο λέιζερ. Το επάνω σημείο μπορεί να στοχευτεί με τον εντο πιστή κουκκίδας / σταυρόνημα και δεν χρειάζεται ανακλαστικό στόχο λέιζερ δι ότι μετράται μόνο η κλίση. Leca DISTO TM D

23 Λειτουργίες Τραπέζιο στο επάνω σημείο. στο 2ο σημείο. x m m Εμφαδόν τραπεζίου x 7 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοή γησης πάνω/κάτω για να εμφανι στούν περισσότε ρα αποτελέσματα. Leca DISTO TM D

24 Λειτουργίες Χάραξη Μπορείτε να εισάγετε δύο δια φορετικές αποστάσεις (a και b) για τη σήμανση των μετρηθέντων μηκών. a = b a a = b a 1 2 b b b b Επιλέξτε ψηφίο m Ρυθμίστε το ψηφίο m Ρυθμίστε Εγκρίνετε την τιμή "a". την τιμή "b" m 7 Επιβεβαιώστε την τιμή "b" και αρχίστε τη μέτρηση. 8 Μετακινήστε αργά τη συσκευή κατά μήκος της γραμμής χάραξης. Η απόσταση έως το επό μενο σημείο χάραξης εμφανίζεται στην οθόνη. Λείπει η ένδειξη m δίπλα στην από σταση m m m Όταν πλησιάζετε στο σημείο χάραξης σε απόσταση μικρότερη του 0,1 m, από το όργανο αρχίζει να ακούγεται ένα μπιπ. Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία πατώντας το κουμπί CLEAR/OFF. Leca DISTO TM D

25 Λειτουργίες Πυθαγόρας (2 σημεία) προς τον πρώτο στόχο. προς το δεύτερο στόχο. 6 7 Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κεντρική γραμμή. Πατώντας το πλήκτρο μέτρησης επί 2 δευτ. στη λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα η μέτρηση Ελάχιστης ή η Μέ γιστης απόστασης m Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοή γησης πάνω/κάτω για να εμφανι στούν περισσότε ρα αποτελέσματα. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Πυθαγόρας μόνο για έμμεση οριζόντια μέτρηση. Για τη μέτρηση ύψους (κάθετα), είναι πιο ακριβές να χρησιμοποιείτε μια λειτουργία με τη μέτρηση κλίσης. Leca DISTO TM D

26 Λειτουργίες Πυθαγόρας (3 σημεία) προς τον πρώτο στόχο. προς το δεύτερο στόχο. προς τον τρίτο στόχο. 8 9 Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κεντρική γραμμή. Πατώντας το πλήκτρο μέτρησης επί 2 δευτ. στη λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα η μέτρηση Ελάχιστης ή η Μέγιστης απόστασης m Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοή γησης πάνω/κάτω για να εμφανι στούν περισσότε ρα αποτελέσματα. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Πυθαγό ρας μόνο για έμμεση οριζόντια μέτρηση. Για τη μέτρηση ύψους (κάθετα), είναι πιο ακριβές να χρησιμοποιείτε μια λειτουργία με τη μέτρηση κλίσης. Leca DISTO TM D

27 Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέτρηση απόστασης Τυπική ανοχή μέτρησης* ± 1.0 mm / ~1/16" *** Μέγιστη ανοχή ± 2.0 mm / 0.08 n *** μέτρησης** Τυπική εμβέλεια* 200 m / 660 ft Εμβέλεια σε μη ευνοϊκή 80 m / 260 ft συνθήκη **** Μικρότερη τιμή που εμφανίζεται 0.1 mm / 1/32 n Power range technology ναι Ø κουκκίδας λέιζερ (σε απόσταση) Μέτρηση κλίσης 6 /30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) Ανοχή μέτρησης έως την ακτίνα λέιζερ***** ± 0.2 Ανοχή μέτρησης έως το κέλυφος***** ± 0.2 Εμβέλεια* 360 Γενικά Κατηγορία λέιζερ 2 Τύπος λέιζερ 635 nm, < 1 mw Κατηγορία προστασίας IP54 (προστασία από σκόνη και πιτσίλισμα νερού) Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 90 δευτ. λέιζερ Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 180 δευτ. λέιζερ Bluethooth Smart Bluethooth v4.0 Διάρκεια μπαταρίας (2 x AA) έως 5000 μετρήσεις Διάσταση (Υ x B x Π) 143 x 58 x 29 mm 5.6 x 2.28 x 1.14 n Βάρος (με μπαταρίες) 198 g / 6.37 oz Εύρος θερμοκρασιών: - Αποθήκευση -Λειτουργία -25 έως 70 C -13 έως 158 F -10 έως 50 C 14 έως 122 F * ισχύει για 100 % ανακλαστικότητα στόχου (λευκός βαμμένος τοίχος), χαμηλό φωτισμό φόντου, 25 ºC ** ισχύει για 10 έως 100 % ανακλαστικότητα στόχου, υψηλό φωτισμό φόντου, - 10 ºC έως + 50 ºC *** Ισχύουν ανοχές από 0,05 m έως 10 m με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Η μέγιστη ανοχή μπορεί να μειωθεί στο 0.1 mm/m μεταξύ 10 m και 30 m και στο 0.20 mm/m για αποστάσεις από 30 m έως 100 m και στο 0.30 mm/m για αποστάσεις πάνω 100 m **** ισχύει για 100 % ανακλαστικότητα στόχου, φωτισμό φόντου περίπου 30'000 lux ***** μετά τη βαθμονόμηση του χρήστη. Πρόσθετη απόκλιση σχετική με γωνία +/- 0,01 για κάθε μοίρα έως +/-45 σε κάθε τεταρτημόριο. Ισχύει για θερμοκρασία δωματίου Σε ολόκληρο το εύρος τιμών θερμοκρασίας, η μέγιστη απόκλιση αυξάνεται κατά +/-0.1. Για ακριβή έμμεσα αποτελέσματα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τρίποδο. Για ακριβείς μετρήσεις κλίσης, η αντίθετη κλίση πρέπει να αποφεύγεται. Λειτουργίες Μέτρηση απόστασης ναι Μέτρηση ελάχιστης/μέγιστης ναι απόστασης Μόνιμη μέτρηση ναι Χάραξη ναι Πρόσθεση/Αφαίρεση ναι Εμβαδόν ναι Εμβαδόν τριγώνου ναι Όγκος ναι Τραπέζιο ναι Λειτουργία Panter (εμβαδόν με ναι μερική μέτρηση) Πυθαγόρας 2 σημείων, 3 σημείων Έξυπνη οριζόντια λειτουργία / ναι Έμμεσο ύψος Μέτρηση προφίλ ύψους ναι Ανίχνευση κλίσης ναι Κεκλιμένα αντικείμενα ναι Ανίχνευση ύψους ναι Μνήμη 20 ενδείξεις Beep ναι Φωτιζόμενη έγχρωμη οθόνη ναι Τελικό εξάρτημα πολλαπλών ναι λειτουργιών Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) Ζουμ 4x Ψηφιακό αλφάδι ναι Bluethooth Smart ναι Εξατομικευμένα αγαπημένα ναι Χρονοδιακόπτης ναι Λειτουργία μεγάλης εμβέλειας ναι Υπολογιστής ναι Leca DISTO TM D

28 Κωδικοί μηνυμάτων Εάν το μήνυμα Error (Σφάλμα) δεν εξαφανιστεί μετά από επανειλημμένες ενεργο ποιήσεις της συσκευής, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα InFo μαζί με έναν αριθμό, πατήστε το κουμπί Clear και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: Αρ. Αιτία Διόρθωση 156 Εγκάρσια κλίση μεγαλύτερη από Σφάλμα βαθμονόμησης 204 Σφάλμα υπολογισμού 240 Σφάλμα μεταφοράς δεδομένων 252 Θερμοκρασία πολύ υψηλή. 253 Θερμοκρασία πολύ χαμηλή 255 Σήμα λήψης πολύ ασθενές, ο χρόνος μέτρησης πολύ μεγάλος 256 Σήμα λήψης πολύ υψηλό 257 Πολύ έντονο φως στο φόντο 258 Η μέτρηση βρίσκεται εκτός εμβέλειας 260 Η ακτίνα λέιζερ διακόπτεται Κρατήστε το όργανο χωρίς να σχηματίζει εγκάρσια κλίση. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε μια απολύτως οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια. Επαναλάβετε τη διαδικασία βαθμονόμησης. Εάν το σφάλμα επαναλαβάνεται, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Πραγματοποιήστε τη μέτρηση ξανά. Επαναλάβετε τη διαδικασία. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Ζεστάνετε τη συσκευή. Αλλάξτε την επιφάνεια στόχευσης (π.χ. λευκό χαρτί). Αλλάξτε την επιφάνεια στόχευσης (π.χ. λευκό χαρτί). Η επιφάνεια στόχευσης πρέπει να είναι πιο σκοτεινή. Διορθώστε την εμβέλεια. Επαναλάβετε τη μέτρηση. Φροντίδα Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό, μαλακό πανί. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καθαριστικούς παράγοντες ή διαλυτικά. Εγγύηση Εφ' όρου ζωής εγγύηση κατασκευαστή Κάλυψη εγγύησης για όσο διάστημα χρησιμοποιείται το προϊόν σύμφωνα με τη Διεθνή Περιορισμένη Εγγύηση της Leca Geosystems. Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση για όλα τα προϊόντα που παρουσιάσουν ελάττωμα λόγω βλάβης στα υλικά ή την κατασκευή, για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. 3 χρόνια δωράν Εγγυημένο σέρβις σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό και χρειαστεί σέρβις υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης, χωρίς πρόσθετη χρέωση. Για να λάβετε την 3ετή δωρεάν εγγύηση, πρέπει να καταχωρήσετε το προϊόν στη διεύθυνση εντός 8 εβδομάδων από την ημερομηνία αγοράς. Εάν δεν καταχωρήσετε το προϊόν, ισχύει εγγύηση 2 ετών δωρεάν. Οδηγίες ασφαλείας Ο υπεύθυνος του οργάνου πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες κατα νοούν και τηρούν αυτές τις οδηγίες. Τομείς ευθύνης Τομέας ευθύνης του κατασκευαστή του γνήσιου εξοπλισμού: Leca Geosystems AG Henrch-Wld-Strasse CH-9435 Heerbrugg Ιστότοπος: Η παραπάνω εταιρεία είναι υπεύθυνη για την παράδοση του προϊόντος, μαζί με το εγχειρίδιο χρήσης, σε άριστη ως προς την ασφάλεια κατάσταση. Η παραπάνω εταιρεία δεν ευθύνεται για τα αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών. Τομέας ευθύνης του κατόχου: Να κατανοήσει τις οδηγίες ασφαλείας στο προϊόν και τις οδηγίες στο εγχει ρίδιο χρήσης. Να εξοικειωθεί με τους τοπικούς κανονισμούς ασφάλειας περί πρόληψης ατυχημάτων. Να αποτρέπει πάντοτε την πρόσβαση στο προϊόν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Leca DISTO TM D

29 Οδηγίες ασφαλείας Επιτρεπόμενη χρήση Μέτρηση αποστάσεων Μέτρηση κλίσης Μεταφορά δεδομένων με Bluetooth Μη επιτρεπόμενη χρήση Χρήση του προϊόντος χωρίς οδηγίες Χρήση εκτός των αναφερόμενων ορίων Απενεργοποίηση των συστημάτων ασφάλειας και αφαίρεση των επεξηγηματικών και προειδοποιητικών πινα κίδων Άνοιγμα του εξοπλισμού με εργαλεία (κατσαβίδια, κ.λπ.) Πραγματοποίηση τροποποιήσεων ή μετατροπών του προϊόντος Χρήση αξεσουάρ από άλλους κατασκευαστές χωρίς ρητή έγκριση Σκόπιμη θάμβωση τρίτων, ακόμη και στο σκοτάδι Ανεπαρκής ασφάλιση του χώρου μετρήσεων (π.χ. κατά τις μετρήσεις σε δρόμους, εργοτάξια, κ.λπ.) Συνειδητός ή απερίσκεπτος χειρισμός πάνω σε ικριώματα, σε σκάλες, κατά τη μέτρηση κοντά σε μηχανήματα που λειτουργούν ή σε ανοικτά εξαρτήματα μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων που δεν προστατεύονται. Άμεση στόχευση στον ήλιο Κίνδυνοι κατά τη χρήση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προσέχετε για τυχόν εσφαλμένες μετρήσεις εάν το όργανο είναι ελαττωματικό ή εάν έχει πέσει κάτω ή εάν έχει τύχει πλημ μελούς χρήσης ή εάν έχει τροποποιηθεί. Ανά διαστήματα πραγματοποιείτε δοκι μαστικές μετρήσεις. Ιδίως μετά από ακατάλληλη χρήση του οργάνου, και πριν, στη διάρκεια και μετά από σημαντικές μετρήσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν εσείς οι ίδιοι. Σε περίπτωση ζημιάς, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν είναι ρητά εγκεκριμένες μπορεί να αφαιρέσουν από το χρήστη τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί τον εξοπλισμό. Περιορισμοί χρήσης Βλ. ενότητα "Τεχνικά χαρακτηριστικά". Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε περιοχές μόνιμα κατοικήσιμες από ανθρώπους. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον που ενέχει κίνδυνο έκρηξης ή σε επικίνδυνο περιβάλλον. Απόρριψη ΠΡΟΣΟΧΉ Οι άδειες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Φροντίστε το περιβάλλον και μεταφέρετέ τις σε σημεία αποκομιδής σύμφωνα με τους εθνικές ή τοπικές κανονισμούς. Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Φροντίστε για την κατάλληλη απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας. Τηρείτε τις εθνικές διατάξεις διάθεσης απορριμμάτων. Πληροφορίες για την επεξεργασία του προϊόντος και τη διαχείριση αποβλήτων μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η συσκευή πληροί τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις των σχετικών προτύπων και διατάξεων. Ωστόσο, η πιθανότητα να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλες συσκευές δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς. Leca DISTO TM D

30 Οδηγίες ασφαλείας Χρήση του προϊόντος με Bluetooth ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλον εξοπλισμό, σε εγκαταστάσεις (π.χ. ιατρικές συσκευές όπως βηματοδότες ή ακουστικά βαρυκοΐας) και μέσα σε αεροσκάφος. Μπορεί επίσης να επηρεάσει ανθρώπους και ζώα. Προφυλάξεις: Παρόλο που αυτό το προϊόν πληροί τα πλέον αυστηρά πρότυπα και κανονισμούς, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να βλαφθούν άνθρωποι και ζώα. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πρατήρια καυσίμων, σε εργοστάσια χημικών, σε περιοχές με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα και σε σημεία που πραγματοποιούνται εκρήξεις. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μέσα σε αεροπλάνο. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά στο σώμα σας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Κατηγορία λέιζερ Η συσκευή δημιουργεί ορατές ακτίνες λέιζερ, που εκπέμπονται από το όργανο. Πρόκειται για προϊόν κατηγορίας λέιζερ 2 σύμφωνα με: IEC : 2007 "Ασφάλεια ακτινοβολίας προϊόντων λέιζερ" Προϊόντα λέιζερ κατηγορίας 2: Μην κοιτάζετε κατευθείαν την ακτίνα λέιζερ και μην τη στρέφετε χωρίς λόγο προς άλλα άτομα. Συνήθως τα μάτια προστατεύονται όταν το πρόσωπο στρέφεται αυτόματα προς την αντίθετη κατεύθυνση ή με το ανοιγοκλείσιμο των ματιών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εάν κοιτάξετε κατευθείαν στην ακτίνα λέιζερ με οπτικά βοηθήματα (π.χ. κιάλια, τηλεσκόπιο) μπορεί να αποβεί επικίνδυνο. ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν κοιτάξετε στην ακτίνα λέιζερ, αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα μάτια. Πινακίδες Ακτινοβολία λέιζερ Μην κοιτάζετε απευθείας στην ακτίνα Λέιζερ Κατηγορίας 2 κατά IEC :2007 Μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς: <1mW Μήκος κύματος εκπομπής: nm Εκτροπή ακτίνας: 0.16 x 0.6 mrad Διάρκεια παλμού: 0.2 x 10-9 s x 10-9 s Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων (σχέδια, περιγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά) χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Leca DISTO TM D

Leica DISTO D5 The original laser distance meter

Leica DISTO D5 The original laser distance meter Leica DTO D5 The original laser distance meter 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 Leica DTO D5 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DTO D5 της Leica. Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5 Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0 Ελληνικά Αναπόσπαστο τµήµα αυτών των οδηγιών χρήσης αποτελούν οι υποδείξεις για την ασφάλεια (738266) στο ξεχωριστό φυλλάδιο. Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Κάποιες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Παρακαλώ ρωτήστε στα καταστήματα για λεπτομέρειες. To Αndroid είναι εμπορικό σήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση. Copyright 2011 TCT Mobile Limited

Ειδοποίηση. Copyright 2011 TCT Mobile Limited Όμιλος Vodafone Group 2011 Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone Group. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone 575

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone 575 Όμιλος Vodafone Group 2013. Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone Group. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται αν

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX110GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου, μεταβείτε στη διεύθυνση www.alcatelonetouch. com για να κατεβάσετε το πλήρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου, μεταβείτε στη διεύθυνση www.alcatelonetouch. com για να κατεβάσετε το πλήρες Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου, μεταβείτε στη διεύθυνση www.alcatelonetouch. com για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήστη. Επιπλέον, στον ιστότοπο μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605 MFL67982010 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 208

Οδηγός χρήσης Nokia 208 Οδηγός χρήσης Nokia 208 Τεύχος 2.1 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης βασίζονται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440 MFL67868136 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0)

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0) ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide MFL68043814 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Ο οδηγός βίντεο (Video Guide) σας παρουσιάζει τις νέες βασικές λειτουργίες του G2. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ GR LFF 6020 Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την πολυλειτουργική συσκευή, έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Cat S50 Smartphone Εγχειρίδιο χρήσης MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Εγχειρίδιο χρήσης MIL SPEC Cat S50 Smartphone Εγχειρίδιο χρήσης MIL SPEC Διαβάστε πριν προχωρήσετε Προφυλάξεις που αφορούν την ασφάλεια Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφαλείας που ακολουθούν για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO V60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO V60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO V60 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO S60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO S60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO S60 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO V70 & XC70. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO V70 & XC70. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO V70 & XC70 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo.

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση SIM, μπαταρίας και κάρτας μνήμης 4 Φόρτιση της μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C6-01

Οδηγός χρήσης Nokia C6-01 Οδηγός χρήσης Nokia C6-01 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων και της

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

SM-G920F. Εγχειρίδιο χρήσης

SM-G920F. Εγχειρίδιο χρήσης SM-G920F Εγχειρίδιο χρήσης Greek. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Περιεχόμενα Βασικές λειτουργίες 4 Διαβάστε πρώτα 5 Περιεχόμενα συσκευασίας 6 Διάταξη συσκευής 8 Κάρτα SIM ή USIM 10 Μπαταρία 15 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χρήσης VF-995N

Eγχειρίδιο χρήσης VF-995N Eγχειρίδιο χρήσης Όμιλος Vodafone 2015. Τα Vodafone και Vodafone λογότυπα είναι εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρεία ποθ αναφέρονται στο παρόν έντυπο ενδέχεται να αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόμενα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόμενα Smartphone Ω1 1 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη

Διαβάστε περισσότερα