Trendsetter: Μοντέλο TST. Οδηγός ασφαλείας για τους χειριστές. Συσκευές προετοιμασίας πλακών και Συσκευές φωτομηχανικής αναπαραγωγής.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Trendsetter: Μοντέλο TST. Οδηγός ασφαλείας για τους χειριστές. Συσκευές προετοιμασίας πλακών και Συσκευές φωτομηχανικής αναπαραγωγής."

Transcript

1 Trendsetter: Συσκευές προετοιμασίας πλακών και Συσκευές φωτομηχανικής αναπαραγωγής Μοντέλο TST Οδηγός ασφαλείας για τους χειριστές Ελληνικά A-EL Αναθ. A

2

3 Copyright Kodak, Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Μέρος της τεκμηρίωσης διατίθεται σε μορφή Portable Document Format (PDF). Επιτρέπεται η αναπαραγωγή τέτοιου είδους τεκμηρίωσης από το αρχείο PDF για εσωτερική χρήση. Για τη δημιουργία αντιγράφων πρέπει να γίνεται αναπαραγωγή ολόκληρου του αρχείου PDF. Εμπορικά σήματα Οι ονομασίες Acrobat, Adobe, Distiller, Illustrator, Photoshop και PostScript είναι εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated. Οι ονομασίες Apple, AppleShare, AppleTalk, imac, ImageWriter, LaserWriter, Mac OS, Power Macintosh και TrueType είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. Η ονομασία Macintosh είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., σήμα κατατεθέν στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Hexachrome, PANTONE, PANTONE Goe, PANTONE Hexachrome και PANTONE MATCHING SYSTEM είναι ιδιοκτησία της Pantone, Inc. Οι ονομασίες PEARL, PEARLdry, PEARLgold, PEARLhdp και PEARLsetter είναι σήματα κατατεθέντα της Presstek, Inc. Η ονομασία XEROX είναι εμπορικό σήμα της XEROX CORPORATION. Συμμόρφωση FCC REACH Όλα τα προϊόντα της Kodak που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του τμήματος 15 των Κανονισμών FCC σχετικά με ψηφιακές συσκευές κλάσης Α. Η λειτουργία του εξοπλισμού της Kodak σε κατοικημένη περιοχή ενδέχεται να προκαλέσει μη αποδεκτές παρεμβολές στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές λήψεις, που απαιτούν διορθωτικές ενέργειες από το χειριστή. Ανατρέξτε στη διεύθυνση για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH). Περιορισμός ευθύνης Το προϊόν, το λογισμικό ή οι υπηρεσίες παρέχονται ως έχουν και ως διατίθενται. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου δηλώνεται ειδικά στη σύμβαση, η Kodak αποποιείται ρητά οποιαδήποτε εγγύηση ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένους σκοπούς και μη παραβίασης δικαιωμάτων. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου δηλώνεται ειδικά στη σύμβαση, η Kodak δεν φέρει ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές, αποθετικές ή παραδειγματικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των αποζημιώσεων για απώλεια κερδών, άυλη εμπορική αξία, χρήση, δεδομένα ή άλλες άυλες απώλειες (ακόμα και αν η Kodak έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών), που προκύπτουν από: (i) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προϊόντος ή του λογισμικού; (ii) το κόστος προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών που προκύπτει από τα προϊόντα, τα αγαθά, τα δεδομένα, το λογισμικό, τις πληροφορίες ή της υπηρεσίες που αγοράστηκαν, (iii) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προϊόντα, το λογισμικό ή τα δεδομένα ή τροποποίησή τους, (iv) δηλώσεις ή ενέργειες τρίτων, (v) οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με το προϊόν, το λογισμικό ή τις υπηρεσίες. Το κείμενο και τα σχέδια είναι για λόγους απεικόνισης και αναφοράς μόνο. Οι προδιαγραφές στις οποίες βασίζονται υπόκεινται σε αλλαγές. Η Kodak έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση στο παρόν έγγραφο. Η Kodak δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν έγγραφο, καθώς και για παρεπόμενες, αποθετικές, άμεσες ή ειδικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ζημιών λόγω απώλειας χρήσης, απώλειας ή τροποποίησης δεδομένων, των καθυστερήσεων, των διαφυγόντων κερδών ή διαφυγουσών οικονομιών που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος εγγράφου. Αναθεώρηση

4

5 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή στις πληροφορίες ασφαλείας...1 Διαβάστε αυτόν τον οδηγό...1 Ορισμοί...2 Ετικέτες προτύπων ασφαλείας και ετικέτες στοιχείων συμμόρφωσης...3 Πηγές επιπλέον πληροφοριών ασφαλείας...6 Είδη μηνυμάτων ασφαλείας Ασφαλής λειτουργία μιας συσκευής εξόδου Ασφαλής συντήρηση μιας συσκευής εξόδου Χαρακτηριστικά ασφαλείας...19 Σύστημα διατάξεων αλληλασφάλισης...19 Διακόπτης τροφοδοσίας ρεύματος/έκτακτης ανάγκης...23 Κουμπιά διακοπής έκτακτης ανάγκης Χαρακτηριστικά ασφαλείας στο δίσκο εκφόρτωσης Κίνδυνοι...29 Κίνδυνοι λέιζερ...29 Μηχανικοί κίνδυνοι Ηλεκτρικοί κίνδυνοι...37

6 vi Trendsetter: Συσκευές προετοιμασίας πλακών και Συσκευές φωτομηχανικής αναπαραγωγής Οδηγός ασφαλείας για τους χειριστές

7 1 Εισαγωγή στις πληροφορίες ασφαλείας Διαβάστε αυτόν τον οδηγό Πριν χρησιμοποιήσετε μια συσκευή προετοιμασίας πλακών ή συσκευή φωτομηχανικής αναπαραγωγής (στο εξής η "συσκευή εξόδου") Trendsetter, διαβάστε τον οδηγό ασφαλείας, κατανοήστε την ορολογία ασφαλείας και μάθετε πού μπορείτε να βρίσκετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια. Διαβάστε αυτόν τον οδηγό ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε μια συσκευή εξόδου ή εκτελέσετε οποιεσδήποτε διαδικασίες συντήρησης σε αυτήν. Όλοι όσοι χρησιμοποιούν τη συσκευή εξόδου θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο παρόν έγγραφο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν δεν διαβάσετε, κατανοήσετε και ακολουθήσετε τις πληροφορίες του παρόντος οδηγού ενδέχεται να προκύψει εσφαλμένη λειτουργία του προϊόντος αυτού και να δημιουργηθεί κάποια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Εξοικειωθείτε με τις ετικέτες ασφαλείας. Οι ετικέτες σάς υπενθυμίζουν σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας κατά το χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής εξόδου. Εάν στις ετικέτες δεν παρέχονται πληροφορίες ασφαλείας στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στον εργασιακό σας χώρο, ρωτήστε κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις εάν υπάρχουν διαθέσιμες ετικέτες σε αυτήν τη γλώσσα. Οι συσκευές εξόδου της Kodak διαθέτουν χαρακτηριστικά ασφαλείας που μειώνουν τον κίνδυνο πρόκλησης σωματικής βλάβης από τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτό το είδος συσκευών, περιλαμβανομένων των εξής: Ακτινοβολία λέιζερ Κινούμενα μηχανικά μέρη Επικίνδυνη τάση ρεύματος και επικίνδυνα ηλεκτρικά μέρη Το παρόν έγγραφο περιγράφει αυτούς τους κινδύνους, σας παρουσιάζει πού μπορεί να τους συναντήσετε και εξηγεί τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που μειώνουν τον κίνδυνο πρόκλησης σωματικής βλάβης από αυτούς. Επίσης, σας κατευθύνει σε διαδικασίες για τον ασφαλή χειρισμό των μέσων και την ασφαλή συντήρηση της συσκευής εξόδου.

8 2 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στις πληροφορίες ασφαλείας Ορισμοί Το παρόν έγγραφο θεωρεί δεδομένη την κατανόηση ορισμένων όρων. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σέρβις Κάποιος τον οποίο έχει εγκρίνει η Kodak για να εκτελεί διαδικασίες σέρβις. Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι σέρβις εκπαιδεύονται ως προς τις κατάλληλες διαδικασίες λειτουργίας και ρύθμισης του συστήματος λέιζερ και τη συντήρηση των μηχανικών και ηλεκτρονικών συστημάτων της συσκευής εξόδου. Θύρα Ένα τμήμα με μεντεσέδες στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής εξόδου. Η θύρα ανοίγει και κλείνει, ως τμήμα της καθημερινής, κανονικής λειτουργίας της συσκευής. Η θύρα είναι κατακόρυφη και μπορεί να ανοίξει χωρίς να χρησιμοποιηθούν εργαλεία. Οι συσκευές εξόδου Trendsetter που διαθέτουν τον προαιρετικό εξοπλισμό αυτόματης φόρτωσης, διαθέτουν μια θύρα χώρου πλακών εκτύπωσης, την οποία οι χειριστές ανοίγουν για να φορτώσουν πλάκες εκτύπωσης στο χώρο πλακών. Χειριστής Κάποιος του οποίου κύρια ευθύνη είναι να φορτώνει μέσα (πλάκες αλουμινίου για συσκευές προετοιμασίας αλουμινίου και θερμικές πλάκες απεικόνισης για συσκευές φωτομηχανικής αναπαραγωγής) στη συσκευή εξόδου και να ξεκινάει τη διαδικασία έκθεσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με τη συσκευή εξόδου και τον προαιρετικό της εξοπλισμό, οι χειριστές επίσης εκφορτώνουν τα μέσα που έχουν υποστεί έκθεση. Οι χειριστές μπορούν να αφαιρέσουν μέσα που έχουν κολλήσει ή μέσα που έπεσαν από το τύμπανο, από το εσωτερικό της συσκευής εξόδου και μπορεί να είναι υπεύθυνοι για ορισμένες εργασίες συντήρησης σε σημεία που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση. Εργαλείο πρόσβασης χειριστή Ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή Πάνελ Ένα μεγάλο κομμάτι της εξωτερικής ή εσωτερικής επιφάνειας της συσκευής εξόδου. Ο χειριστής μπορεί να ανοίξει ή να αφαιρέσει τα μπροστινά πάνελ και το πάνελ της δεξιάς πλευράς για εργασίες συντήρησης ή για αποκατάσταση του συστήματος μετά από

9 Ετικέτες προτύπων ασφαλείας και ετικέτες στοιχείων συμμόρφωσης 3 σφάλμα. Ο χειριστής ασφαλίζει τα πάνελ αυτά με ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή ή κλείνοντάς τα με το χέρι. Σε όλα τα άλλα πάνελ έχουν πρόσβαση μόνο οι αντιπρόσωποι σέρβις. Ετικέτες προτύπων ασφαλείας και ετικέτες στοιχείων συμμόρφωσης Οι συσκευές εξόδου Trendsetter σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ασφαλείας, για τη μείωση του κινδύνου θανάτου και σοβαρού τραυματισμού από λέιζερ, κινούμενα μηχανικά μέρη και ηλεκτροπληξία. Οι συσκευές εξόδου Trendsetter συμμορφώνονται με τα παρακάτω πρότυπα: Προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1, όπως καθορίζεται στους Ομοσπονδιακούς κανονισμούς 21 CFR των Η.Π.Α., σε συμφωνία με τους κανονισμούς του Κέντρου ρυθμιστικού ελέγχου ιατρικών συσκευών και συσκευών ακτινοβολίας (CDRH) Προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1, όπως καθορίζεται στο EN , Ασφάλεια προϊόντων λέιζερ CSA Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφορικής Ασφάλεια Τμήμα 1 UL Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφορικής Ασφάλεια Τμήμα 1 EN Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφορικής Ασφάλεια Τμήμα 1 EN Ασφάλεια μηχανημάτων, Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανημάτων Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΚ Οδηγία περί μηχανημάτων 98/37/ΕΚ Οδηγία περί ΗΜΣ 2004/108/ΕΚ Προϊόν κατηγορίας Α, όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς της Ομοσπονδιακής επιτροπής επικοινωνιών (FCC), τμήμα 15 Εκπομπές θορύβου στον αέρα: μέγιστο 76 db(a) Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: μέγιστο 30 C Ετικέτα στοιχείων προδιαγραφών στη συσκευή εξόδου Στην ετικέτα στοιχείων προδιαγραφών εξόδου αναγράφονται πολλές από τις ενδείξεις συμμόρφωσης με κανονισμούς, καθώς και ο αριθμός σειράς της συσκευής εξόδου. Η ετικέτα βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής εξόδου, δίπλα στο διακόπτη τροφοδοσίας ρεύματος.

10 4 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στις πληροφορίες ασφαλείας Εικόνα 1: Ετικέτα στοιχείων προδιαγραφών στη συσκευή εξόδου Trendsetter Μετάφραση της ετικέτας στοιχείων προδιαγραφών: Μοντέλο Αριθμός σειράς Ημερομηνία κατασκευής: Έτος/Μήνας/Ημέρα Πλήρεις ηλεκτρολογικές προδιαγραφές σε Volt, Hertz και Ampere Σήματα συμμόρφωσης με κανόνες, με αριθμούς αρχείων Kodak Graphic Communications Canada Company 3700 Gilmore Way, Burnaby, BC, Καναδάς V5G 4M1 Κατασκευάστηκε στην Κίνα Εικόνα 2: Ετικέτα στοιχείων προδιαγραφών στη συσκευή εξόδου Trendsetter UHR

11 Ετικέτες προτύπων ασφαλείας και ετικέτες στοιχείων συμμόρφωσης 5 Εικόνα 3: Θέση της ετικέτας στοιχείων προδιαγραφών στο πίσω μέρος της συσκευής εξόδου Ετικέτες στοιχείων συμμόρφωσης στη συσκευή εξόδου Οι ετικέτες που παρουσιάζουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες της Ομοσπονδιακής επιτροπής επικοινωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών (Federal Communications Commission - FCC) και με τις απαιτήσεις του Κέντρου ρυθμιστικού ελέγχου ιατρικών συσκευών και συσκευών ακτινοβολίας (Center for Devices and Radiological Health - CDRH) των Η.Π.Α. βρίσκονται πίσω από το πάνελ στη δεξιά πλευρά της συσκευής εξόδου. Μετάφραση της ετικέτας της FCC: Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το τμήμα 15 των Κανονισμών της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις: (1) Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές. (2) Η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν λαμβανόμενες παρεμβολές, περιλαμβανομένων παρεμβολών οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Εικόνα 4: Ετικέτα FCC

12 6 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στις πληροφορίες ασφαλείας Μετάφραση της ετικέτας του CDRH: Το παρόν προϊόν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με ή υπερβαίνοντας τις απαιτήσεις για προϊόντα λέιζερ, όπως αυτές δηλώνονται στις ενότητες 21CFR και 21CFR του Νόμου για τη Υγεία και την Ασφάλεια του Εικόνα 5: Ετικέτα CDRH Εικόνα 6: Θέση των ετικετών της FCC και του CDRH πίσω από το πάνελ δεξιάς πλευράς Πηγές επιπλέον πληροφοριών ασφαλείας Οι πληροφορίες ασφαλείας του παρόντος εγγράφου ισχύουν για τη λειτουργία και τη συντήρηση μόνο των συσκευών εξόδου Trendsetter και του προαιρετικού τους εξοπλισμού. Εάν έχετε άλλες απορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής εξόδου, επικοινωνήστε με κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Για άλλα προϊόντα της Kodak ή τρίτων κατασκευαστών, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση ασφαλείας που παρέχεται από τον κατασκευαστή εκείνου του εξοπλισμού. Για αναλυτικές οδηγίες ασφαλείας σχετικά με το περιβάλλον προεκτύπωσης, απευθυνθείτε στον υπεύθυνο ασφαλείας του εργασιακού σας χώρου. Για τεκμηρίωση της Kodak, εκπαιδευτικά μαθήματα, στοιχεία λήψης και στοιχεία επικοινωνίας για υπηρεσίες σέρβις και υποστήριξης

13 Είδη μηνυμάτων ασφαλείας 7 Είδη μηνυμάτων ασφαλείας μεταβείτε στη σελίδα Η ιστοσελίδα αυτή παρέχει επίσης συνδέσμους για Δελτία δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS). Για πληροφορίες συμμόρφωσης με κανονισμούς και ενημερωμένες, καθώς και μεταφρασμένες εκδόσεις του παρόντος εγγράφου μεταβείτε στην ιστοσελίδα ecentral, τη διαδικτυακή πύλη της Kodak, στη διεύθυνση https://ecentral.kodak.com/. Τα μηνύματα με ένα εικονίδιο ασφαλείας και τις λέξεις ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ παρέχουν σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας. Μηνύματα με τη λέξη ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σας εφιστούν την προσοχή στην πιθανότητα πρόκλησης βλάβης στη συσκευή εξόδου. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Δηλώνει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δηλώνει μια πιθανή επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δηλώνει μια πιθανή επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί ενδέχεται να οδηγήσει σε μικρό ή μεσαίας έκτασης τραυματισμό. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δηλώνει μια κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε βλάβη της συσκευής εξόδου.

14 8 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στις πληροφορίες ασφαλείας

15 2 Ασφαλής λειτουργία μιας συσκευής εξόδου Ακολουθήστε τις υποδείξεις όλων των μηνυμάτων ασφαλείας και τις διαδικασίες για τη λειτουργία της συσκευής εξόδου και την επίλυση προβλημάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα πως όλοι όσοι χειρίζονται τη συσκευή εξόδου έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον οδηγό ασφαλείας. Τα μηνύματα ασφαλείας και οι διαδικασίες αναλύονται στα θέματα βοήθειας που είναι διαθέσιμα μέσω του μενού Βοήθεια του λογισμικού ελέγχου της συσκευής και στον οπτικό οδηγό αναφοράς. Κατά την κανονική λειτουργία (φόρτωση μέσων, έκθεση και εκφόρτωση), όλα τα πάνελ πρέπει να είναι κλειστά και ασφαλισμένα για να μειωθεί ο κίνδυνος έκθεσης σε ακτινοβολία λέιζερ ή επαφής με κινούμενα μέρη. Εικόνα 7: Όλα τα πάνελ κλειστά σε συσκευή εξόδου με χειροκίνητη φόρτωση και εκφόρτωση Εικόνα 8: Όλα τα πάνελ κλειστά σε συσκευή εξόδου με χειροκίνητη φόρτωση και αυτόματη εκφόρτωση

16 10 Κεφάλαιο 2 Ασφαλής λειτουργία μιας συσκευής εξόδου Εικόνα 9: Όλα τα πάνελ κλειστά σε συσκευή εξόδου με αυτόματη φόρτωση και εκφόρτωση Κατά την κανονική λειτουργία μιας συσκευής εξόδου αυτόματης φόρτωσης, μπορείτε να ανοίξετε και να κλείσετε τη θύρα του χώρου πλακών εκτύπωσης για να φορτώσετε πλάκες. Εικόνα 10: Άνοιγμα της θύρας του χώρου πλακών εκτύπωσης για τη φόρτωση πλακών κατά την κανονική λειτουργία Κατά την επίλυση ενός προβλήματος, ενδέχεται να σας δοθεί η οδηγία να ανοίξετε τα δύο μπροστινά πάνελ για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες: Να αφαιρέσετε μέσα που έχουν κολλήσει ή ξεφύγει από το τύμπανο Να επανατοποθετήσετε τους σφιγκτήρες του άκρου διαφυγής στο τύμπανο (να τους θέλετε στη θέση παραμονής) Εικόνα 11: Άνοιγμα των μπροστινών πάνελ

17 11 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε την ενότητα βοήθειας, τον οπτικό οδηγό αναφοράς και τις ετικέτες που βρίσκονται επάνω στη συσκευή εξόδου για να αναγνωρίσετε τα μέρη της συσκευής εξόδου με δυνατότητα κίνησης. Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε μέρη με δυνατότητα κίνησης, τα οποία βρίσκονται σε κίνηση. Όταν ανοίγετε ένα πάνελ για να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης ή να επιλύσετε ένα πρόβλημα, ακολουθήστε τις διαδικασίες που αναφέρονται στη βοήθεια ή στον οπτικό οδηγό αναφοράς για τη διακοπή της μηχανικής λειτουργίας και κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη έως ότου σταματήσει εντελώς η κίνηση του τυμπάνου. Η πιθανότητα επαφής με τα κινούμενα μέρη της συσκευής εξόδου μπορεί να αποτελέσει επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν πλησιάσετε τη συσκευή εξόδου, βεβαιωθείτε πως δεν φοράτε κάτι που να μπορεί να πιαστεί στα κινούμενα μέρη. Βγάλτε είδη, όπως γραβάτες και κοσμήματα, μαζέψτε τα μακριά μανίκια και τα μακριά μαλλιά. Η πιθανότητα επαφής με τα κινούμενα μέρη της συσκευής εξόδου μπορεί να αποτελέσει επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη σκύβετε κοντά στα φράγματα ασφαλείας του δίσκου εκφόρτωσης όταν ο δίσκος εκφόρτωσης κινείται ή όταν ακούτε τον χαρακτηριστικό ήχο που δηλώνει ότι κινείται ο δίσκος εκφόρτωσης. Οι κίνδυνοι από τα κινούμενα μηχανικά μέρη που σχετίζονται με το δίσκο εκφόρτωσης μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα μικρό ή μεσαίας έκτασης τραυματισμό. Ασφαλής χειρισμός των πλακών ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χειρίζεστε τις πλάκες να φοράτε προστατευτικά γάντια για να προφυλάσσετε τα χέρια σας από τις αιχμηρές άκρες και γωνίες των πλακών. Εάν δεν φοράτε προστατευτικά γάντια, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος τραυματισμών μικρής ή μεσαίας έκτασης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν φορτώνετε στοίβες πλακών στη συσκευή εξόδου χρησιμοποιήστε εργονομικές τεχνικές ανύψωσης. Οι ακατάλληλες τεχνικές ανύψωσης ενδέχεται να προκαλέσουν μικρό ή μεσαίας έκτασης τραυματισμό. Συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο ασφαλείας του εργασιακού σας χώρου για πληροφορίες σχετικά με τις εγκεκριμένες μεθόδους ανύψωσης βαρέων αντικειμένων. Ασφαλής χειρισμός μαγνητικών σφιγκτήρων ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν έχετε εμφυτευμένο καρδιακό βηματοδότη ή αυτόματο εμφυτεύσιμο καρδιομετατροπέα απινιδωτή (AICD), κρατήστε τους μαγνητικούς σφιγκτήρες του άκρου διαφυγής του τυμπάνου σε απόσταση που να ξεπερνά τα 7 cm (2,75 in.), μακριά από το εμφύτευμα, ειδικά όταν κρατάτε τους σφιγκτήρες στα χέρια σας για να τους επανατοποθετήσετε στο τύμπανο. Η έκθεση σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των συσκευών αυτών, από κανονική λειτουργία σε διαγνωστική λειτουργία, η οποία εάν είναι παρατεταμένη μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας ή/και τον κατασκευαστή του εμφυτεύματος.

18 12 Κεφάλαιο 2 Ασφαλής λειτουργία μιας συσκευής εξόδου Εικόνα 12: Ετικέτα προειδοποίησης για βηματοδότες Εικόνα 13: Θέσεις ετικετών προειδοποίησης για βηματοδότες στους σφιγκτήρες του άκρου διαφυγής ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χειρίζεστε τους μαγνητικούς σφιγκτήρες του άκρου διαφυγής του τυμπάνου να φοράτε προστατευτικά γάντια και να μη βάζετε τα δάχτυλά σας ανάμεσα στους σφιγκτήρες και την επιφάνεια του τυμπάνου. Διαφορετικά μπορεί να μαγκώσετε τα απροστάτευτα δάχτυλά σας μεταξύ των σφιγκτήρων του άκρου διαφυγής και του τυμπάνου, με αποτέλεσμα μικρό ή μεσαίας έκτασης τραυματισμό. Εκπομπές στον αέρα Ανάλογα με το είδος των μέσων που χρησιμοποιείτε, το σύστημα της συσκευής προετοιμασίας πλακών ενδέχεται να χρειάζεται μονάδα φιλτραρίσματος. Το εξάρτημα αφαίρεσης υπολειμμάτων των συσκευών προετοιμασίας πλακών Trendsetter είναι η Ενιαία καμπίνα αφαίρεσης υπολειμμάτων (Universal Debris Removal Cabinet - UDRC), που πραγματοποιεί αναρρόφηση των εκπομπών στον αέρα, που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής εικόνων, στο εσωτερικό της καμπίνας, όπου παγιδεύονται σε ένα φίλτρο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι εκπομπές σωματιδίων οι οποίες δεν φιλτράρονται κατάλληλα ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία σας. Για να λάβετε έναν κατάλογο με τις εκπομπές στον αέρα, οι οποίες σχετίζονται με τα μέσα που

19 13 χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στο Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) του κατασκευαστή ή επικοινωνήστε απευθείας με τον κατασκευαστή ή το διανομέα του μέσου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε φίλτρο σωματιδίων αφαίρεσης υπολειμμάτων με ζημιά στη φλάντζα και μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε έκθεση μέσων εκτύπωσης με εξαντλημένο φίλτρο. Η αδυναμία τήρησης των προειδοποιήσεων αυτών ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση σε εκπομπές στον αέρα, οι οποίες να υπερβαίνουν τα ισχύοντα κανονιστικά όρια, καθώς και πιθανή δυσφορία, ασθένεια, τραυματισμό ή/και αναπηρία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα μέσα. Η χρήση μη εγκεκριμένων μέσων μπορεί να σας εκθέσει σε εκπομπές επιβλαβών αερίων πέραν των ισχυόντων κανονιστικών ορίων. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα δυσφορία, ασθένεια, τραυματισμό ή/και αναπηρία.

20 14 Κεφάλαιο 2 Ασφαλής λειτουργία μιας συσκευής εξόδου

21 3 Ασφαλής συντήρηση μιας συσκευής εξόδου Οι εργασίες συντήρησης τις οποίες μπορεί να εκτελέσει ένας χειριστής με ασφάλεια περιγράφονται στα θέματα βοήθειας που είναι διαθέσιμα μέσω του μενού Βοήθεια του λογισμικού ελέγχου της συσκευής και στον οπτικό οδηγό αναφοράς. Ένας χειριστής μπορεί να εκτελέσει με ασφάλεια τις παρακάτω εργασίες συντήρησης: Καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών, περιλαμβανομένης της περιοχής εισαγωγής των μέσων Καθαρισμό της ταινίας εντοπισμού άκρου Καθαρισμό του κυλίνδρου πλάκας Αντικατάσταση των φίλτρων της παροχής πεπιεσμένου αέρα Αντικατάσταση του φίλτρου εισαγωγής αέρα Αντικατάσταση του φίλτρου αφαίρεσης υπολειμμάτων Αντικατάσταση της ταινίας φιλμ Dupont Mylar σε ορισμένες συσκευές προετοιμασίας πλακών αυτόματης φόρτωσης Αντικατάσταση του φίλτρου σωματιδίων στην Ενιαία καμπίνα αφαίρεσης υπολειμμάτων (Universal Debris Removal Cabinet - UDRC) Όλες οι άλλες εργασίες συντήρησης και σέρβις θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Σε ορισμένες εργασίες συντήρησης περιλαμβάνονται οδηγίες για το άνοιγμα των δύο μπροστινών πάνελ (για τον καθαρισμό της ταινίας εντοπισμού άκρου και του κυλίνδρου πλάκας) ή την αφαίρεση του πάνελ της δεξιάς πλευράς (για την αντικατάσταση του φίλτρου εισαγωγής αέρα). Ακολουθήστε τις οδηγίες των εργασιών αυτών για να ανοίξετε ή να αφαιρέσετε με ασφάλεια αυτά τα πάνελ. Εικόνα 14: Πάνελ τα οποία μπορούν οι χειριστές να ανοίξουν ή να αφαιρέσουν με ασφάλεια

22 16 Κεφάλαιο 3 Ασφαλής συντήρηση μιας συσκευής εξόδου Μπροστινά πάνελ Το πάνελ μπροστά δεξιά είναι ασφαλισμένο με ηλεκτρομαγνητική ασφάλεια η οποία ξεκλειδώνεται με δύο τρόπους: Μέσω της λειτουργίας Ξεκλείδωμα του λογισμικού Κονσόλας εκτύπωσης. Εάν υπάρχουν εργασίες σε έκθεση όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Ξεκλείδωμα, το λογισμικό θα εμφανίσει ένα μήνυμα που θα σας ρωτάει εάν θέλετε να ακυρώσετε τις εργασίες πριν στείλει την εντολή ξεκλειδώματος. Εάν το τύμπανο κινείται όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Ξεκλείδωμα, κανονικά δεν απελευθερώνεται η ηλεκτρομαγνητική ασφάλεια πριν σταματήσει να κινείται εντελώς το τύμπανο. Μέσω του διακόπτη τροφοδοσίας ρεύματος/έκτακτης ανάγκης, στο πίσω μέρος της συσκευής εξόδου. Η ηλεκτρομαγνητική ασφάλεια απελευθερώνεται αμέσως μόλις ο διακόπτης γυρίσει στη θέση απενεργοποίησης και διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος. Εάν το τύμπανο κινείται όταν διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος, κανονικά το τύμπανο σταματάει να περιστρέφεται μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα από την απελευθέρωση της ασφάλειας. Περιμένετε πέντε δευτερόλεπτα πριν ανοίξετε το μπροστά δεξιά πάνελ. Όταν απελευθερωθεί η ασφάλεια, μπορείτε να ανοίξετε το μπροστά δεξιά πάνελ και κατόπιν το μπροστά αριστερά πάνελ. Εάν δείτε οποιαδήποτε κίνηση μηχανικών μερών όταν ανοίξετε τα μπροστινά πάνελ, η συσκευή εξόδου χρειάζεται επισκευή. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη. Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη τροφοδοσίας ρεύματος/ έκτακτης ανάγκης στη θέση απενεργοποίησης και ασφαλίστε τον με ένα λουκέτο. Κλείστε τα μπροστινά πάνελ. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Όταν κλείσετε τα μπροστινά πάνελ (πρώτα το μπροστά αριστερά πάνελ και μετά το μπροστά δεξιά πάνελ) η ηλεκτρομαγνητική ασφάλεια ενεργοποιείται εκ νέου. Η συσκευή εξόδου δεν θα συνεχίσει να λειτουργεί εάν δεν κλείσουν πρώτα και ασφαλίσουν όλα τα πάνελ. Πάνελ δεξιάς πλευράς Μπορείτε να αφαιρέσετε το πάνελ της δεξιάς πλευράς χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή για να χαλαρώσετε (στρέφοντας αριστερόστροφα) τους συνδέσμους που συγκρατούν το πάνελ στη συσκευή εξόδου. Εάν αφαιρέσετε το πάνελ ενώ λειτουργεί η συσκευή εξόδου και πριν τεθεί σε λειτουργία

23 17 το σύστημα διατάξεων αλληλασφάλισης, υπάρχει ένα μεταλλικό φράγμα πίσω από το πάνελ που μειώνει τον κίνδυνο έκθεσης σε ακτινοβολία λέιζερ ή επαφής με τα κινούμενα μέρη. Εικόνα 15: Μεταλλικό φράγμα πίσω από το πάνελ δεξιάς πλευράς ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην πραγματοποιείτε μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή τροποποιήσεις στη συσκευή εξόδου. Οι μη εξουσιοδοτημένες εργασίες αφαίρεσης των πάνελ, οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις μπορεί να σας εκθέσουν σε ορατή και μη ορατή ακτινοβολία λέιζερ υψηλής ισχύος, σε κίνδυνο από κινούμενα μηχανικά μέρη ή/και σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, και μπορεί να επιφέρουν θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην αφαιρείτε τα πάνελ πρόσβασης για σέρβις. Μόνο κάποιος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σέρβις μπορεί να προσεγγίσει με ασφάλεια τις περιοχές που προστατεύονται από αυτά τα πάνελ. Η μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση των πάνελ μπορεί να σας εκθέσει σε ορατή και μη ορατή ακτινοβολία λέιζερ υψηλής ισχύος ή/και σε κίνδυνο από κινούμενα μηχανικά μέρη, που μπορεί να επιφέρουν θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην αφαιρείτε τυχόν καλύμματα που φέρουν την ετικέτα επικίνδυνης τάσης ρεύματος. Οι περιοχές αυτές περιέχουν εξαρτήματα υψηλής τάσης που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ηλεκτροπληξία, με αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιτρέπετε την ελεύθερη εισροή νερού ή άλλων υγρών στη συσκευή εξόδου. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό από ηλεκτροπληξία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε χημικά διαλυτικά ή δραστικά διαλύματα καθαρισμού για τον καθαρισμό των υποδοχέων φίλτρου παροχής πεπιεσμένου αέρα. Μπορεί να προκληθούν ρωγμές ή ραγίσματα στα πλαστικά μέρη. Εάν υπάρχει ζημιά στα πλαστικά μέρη, όταν αυτά εκτεθούν σε υψηλή πίεση αέρα μπορεί να εκραγούν και να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.

24 18 Κεφάλαιο 3 Ασφαλής συντήρηση μιας συσκευής εξόδου

25 4 Χαρακτηριστικά ασφαλείας Όλες οι συσκευές εξόδου διαθέτουν χαρακτηριστικά ασφαλείας που μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμών από το λέιζερ ή τα επικίνδυνα μηχανικά ή ηλεκτρικά μέρη που σχετίζονται με αυτό το είδος μηχανήματος. Στα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται ένα σύστημα διατάξεων αλληλασφάλισης, ένας διακόπτης τροφοδοσίας ρεύματος/έκτακτης ανάγκης και κουμπιά διακοπής έκτακτης ανάγκης. Στον προαιρετικό εξοπλισμό της συσκευής εξόδου (για παράδειγμα, εξαρτήματα που προσθέτουν τη δυνατότητα αυτόματης φόρτωσης ή αυτόματης εκφόρτωσης) ενδέχεται να περιλαμβάνονται επιπρόσθετα, ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Σύστημα διατάξεων αλληλασφάλισης Όλες οι συσκευές εξόδου Trendsetter είναι εξοπλισμένες με ένα σύστημα διατάξεων αλληλασφάλισης που μειώνει τις πιθανότητες έκθεσης σε κίνδυνο, ξεκλειδώνοντας τα πάνελ μόνο όταν μπορεί να υπάρξει ασφαλής πρόσβαση στις περιοχές που αυτά καλύπτουν. Σημαντικό: Το σύστημα διατάξεων αλληλασφάλισης αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ασφαλείας. Παρεμβαίνοντας στο σύστημα με οποιονδήποτε τρόπο θα θέσετε σε κίνδυνο τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια όλων όσοι βρίσκονται κοντά στη συσκευή εξόδου. Οι συσκευές εξόδου Trendsetter χρησιμοποιούν διάφορα είδη συστημάτων αλληλασφάλισης για να μειώσουν τις πιθανότητες τραυματισμού από τους παρακάτω κινδύνους: Κίνδυνοι λέιζερ εγγραφής (η μη ορατή ακτίνα λέιζερ που πραγματοποιεί την έκθεση των μέσων) Κίνδυνοι λέιζερ εστίασης (η ορατή ακτίνα λέιζερ που κρατάει το λέιζερ εγγραφής εστιασμένο στα μέσα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκθεσης) Κίνδυνοι από μηχανικά μέρη (κινούμενα μέρη, όπως το τύμπανο και η βάση) Εάν ανοίξετε ή αφαιρέσετε ένα αλληλασφαλισμένο πάνελ ενώ λειτουργεί η συσκευή εξόδου, η συσκευή εξόδου θα πάψει να στέλνει ισχύ στο λέιζερ και θα σταματήσει κάθε μηχανική δραστηριότητα. Στο λογισμικό ελέγχου της συσκευής ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα που να υποδεικνύει κάποιο πρόβλημα. Δεν θα σας επιτραπεί η περαιτέρω λειτουργία της συσκευής εξόδου έως ότου κλείσουν και ασφαλίσουν όλα τα πάνελ. Εάν ανοίξετε την αλληλασφαλισμένη θύρα του χώρου πλακών εκτύπωσης για να φορτώσετε πλάκες σε κάποια συσκευή εξόδου

26 20 Κεφάλαιο 4 Χαρακτηριστικά ασφαλείας εξοπλισμένη με προαιρετικό εξοπλισμό αυτόματης φόρτωσης, τότε η συσκευή εξόδου θα συνεχίσει τη διαδικασία έκθεσης, αλλά η διάταξη συλλογής δεν θα κινηθεί έως ότου κλείσει ξανά η θύρα. Εικόνα 16: Ετικέτα αλληλασφαλισμένου πάνελ λέιζερ Εικόνα 17: Θέση των διακοπτών αλληλασφάλισης πίσω από τα μπροστινά πάνελ Εικόνα 18: Θέση του διακόπτη αλληλασφάλισης πίσω από το πάνελ δεξιάς πλευράς

27 Σύστημα διατάξεων αλληλασφάλισης 21 Εικόνα 19: Θέση του διακόπτη αλληλασφάλισης που μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού από την κίνηση της διάταξης συλλογής ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην παρεμβαίνετε στο σύστημα διατάξεων αλληλασφάλισης των θυρών ή των πάνελ. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να αφαιρέσετε οποιοδήποτε πάνελ ενώ η συσκευή εξόδου πραγματοποιεί έκθεση μέσων. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εξόδου ενώ είναι ανοικτό κάποιο από τα πάνελ. Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εξόδου, εάν έχει εμφανιστεί το μήνυμα προειδοποίησης για το σύστημα διατάξεων αλληλασφάλισης των λέιζερ στο λογισμικό ελέγχου της συσκευής. (Αυτό ισχύει μόνο για τα μηνύματα που σχετίζονται με τις διατάξεις αλληλασφάλισης των πάνελ. Δεν ισχύει για τα μηνύματα που σχετίζονται με τις διατάξεις αλληλασφάλισης της διάταξης συλλογής). Οποιαδήποτε παρέμβαση στο σύστημα διατάξεων αλληλασφάλισης μπορεί να σας εκθέσει σε ακτινοβολία λέιζερ ή/και σε κινούμενα μηχανικά μέρη. Η έκθεση σε ορατή και μη ορατή ακτινοβολία λέιζερ υψηλής ισχύος μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα και μόνιμο εκφυλισμό ή απώλεια της όρασης. Η πιθανότητα επαφής με την κίνηση των μηχανικών μερών μπορεί να αποτελέσει επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν ανοίγετε ένα πάνελ, περιμένετε μερικά λεπτά πριν αρχίσετε τις εργασίες στο εσωτερικό της συσκευής εξόδου. Μπορεί να χρειαστούν έως και δύο δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθούν πλήρως οι πηγές λέιζερ από το σύστημα διατάξεων ασφαλείας και έως πέντε δευτερόλεπτα για να διακοπούν πλήρως οι μηχανικές κινήσεις από το σύστημα. Η έκθεση σε ορατή και μη ορατή ακτινοβολία λέιζερ υψηλής ισχύος μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα και μόνιμο εκφυλισμό ή απώλεια της όρασης. Η πιθανότητα επαφής με την κίνηση των μηχανικών μερών μπορεί να αποτελέσει επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ScanFront 330 Οδηγός λειτουργίας

ScanFront 330 Οδηγός λειτουργίας ScanFront 330 Οδηγός λειτουργίας ιαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το σαρωτή. Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου, αποθηκεύστε το σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Συσκευή προβολής PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Εγχειρίδιο Χρήσης Αρ. μοντέλου NP-PX602UL-WH/NP-PX602UL-BK/NP-PX602WL-WH/NP-PX602WL-BK Ver. 2 11/14 Οι επωνυμίες Apple, Mac, Mac OS, και MacBook

Διαβάστε περισσότερα

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ GR LFF 6020 Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την πολυλειτουργική συσκευή, έχετε

Διαβάστε περισσότερα

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών Model No. VS14755 Περιεχόμενα Πληροφορίες Συμμόρφωσης...1 Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας...2 Δήλωση Συμμόρφωσης με RoHS...3 Πληροφορίες Πνευματικών Δικαιωμάτων...4

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2007 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1 Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX110GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη CMP0015-00 EL

Οδηγίες χρήστη CMP0015-00 EL CMP0015-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης HP Officejet 150 Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση SIM, μπαταρίας και κάρτας μνήμης 4 Φόρτιση της μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης Μοντέλο SHARK Ημερομηνία έκδοσης: 9η έκδοση CE: Ιούλιος 2010 Αναθεώρηση 3: 17/9/10 Κατασκευαστής: AVANTI Wind Systems A/S

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού ii Εγχειρίδιο χειρισμού Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από Νόμους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη οθόνη LCD. Σημαντικό

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη οθόνη LCD. Σημαντικό Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη οθόνη LCD Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες «Οδηγίες χρήσης» και το Εγχειρίδιο εγκατάστασης (ξεχωριστό έντυπο) για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν BlackBerry PlayBook Tablet %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%%*"*!&)%)"%*")&"*%*!&%&&)"&')!1 MAT-51597-019 MAT-51597-019 PRINTSPEC-021 SWDT43156-1235001-0525101357-019

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 208

Οδηγός χρήσης Nokia 208 Οδηγός χρήσης Nokia 208 Τεύχος 2.1 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης βασίζονται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0)

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0) ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide MFL68043814 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Ο οδηγός βίντεο (Video Guide) σας παρουσιάζει τις νέες βασικές λειτουργίες του G2. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T790 T1300. Χρήση του εκτυπωτή

Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T790 T1300. Χρήση του εκτυπωτή Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T790 T1300 Χρήση του εκτυπωτή 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605 MFL67982010 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 4η έκδοση, Φεβρουάριος 2012 Οι όροι Macintosh, Mac OS X και PowerBook είναι σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης Μοντέλο SHARK Ημερομηνία έκδοσης: 8η Έκδοση CE: Δεκέμβριος 2009 Κατασκευαστής: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej 19 3400 Hillerød

Διαβάστε περισσότερα

Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών από την CFESA.

Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών από την CFESA. Φριτέζα διατήρησης λαδιού (OCF30) Ηλεκτρικές φριτέζες Εγχειρίδιο εγκατάστασης & λειτουργίας Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 5920G/5920. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 5920G/5920. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 5920G/5920 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Aspire Σειρά 5920G/5920 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 05/2007 Μπορεί περιοδικά να γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4708-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4708-00 EL NPD4708-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα