Trendsetter: Μοντέλο TST. Οδηγός ασφαλείας για τους χειριστές. Συσκευές προετοιμασίας πλακών και Συσκευές φωτομηχανικής αναπαραγωγής.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Trendsetter: Μοντέλο TST. Οδηγός ασφαλείας για τους χειριστές. Συσκευές προετοιμασίας πλακών και Συσκευές φωτομηχανικής αναπαραγωγής."

Transcript

1 Trendsetter: Συσκευές προετοιμασίας πλακών και Συσκευές φωτομηχανικής αναπαραγωγής Μοντέλο TST Οδηγός ασφαλείας για τους χειριστές Ελληνικά A-EL Αναθ. A

2

3 Copyright Kodak, Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Μέρος της τεκμηρίωσης διατίθεται σε μορφή Portable Document Format (PDF). Επιτρέπεται η αναπαραγωγή τέτοιου είδους τεκμηρίωσης από το αρχείο PDF για εσωτερική χρήση. Για τη δημιουργία αντιγράφων πρέπει να γίνεται αναπαραγωγή ολόκληρου του αρχείου PDF. Εμπορικά σήματα Οι ονομασίες Acrobat, Adobe, Distiller, Illustrator, Photoshop και PostScript είναι εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated. Οι ονομασίες Apple, AppleShare, AppleTalk, imac, ImageWriter, LaserWriter, Mac OS, Power Macintosh και TrueType είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. Η ονομασία Macintosh είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., σήμα κατατεθέν στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Hexachrome, PANTONE, PANTONE Goe, PANTONE Hexachrome και PANTONE MATCHING SYSTEM είναι ιδιοκτησία της Pantone, Inc. Οι ονομασίες PEARL, PEARLdry, PEARLgold, PEARLhdp και PEARLsetter είναι σήματα κατατεθέντα της Presstek, Inc. Η ονομασία XEROX είναι εμπορικό σήμα της XEROX CORPORATION. Συμμόρφωση FCC REACH Όλα τα προϊόντα της Kodak που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του τμήματος 15 των Κανονισμών FCC σχετικά με ψηφιακές συσκευές κλάσης Α. Η λειτουργία του εξοπλισμού της Kodak σε κατοικημένη περιοχή ενδέχεται να προκαλέσει μη αποδεκτές παρεμβολές στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές λήψεις, που απαιτούν διορθωτικές ενέργειες από το χειριστή. Ανατρέξτε στη διεύθυνση για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH). Περιορισμός ευθύνης Το προϊόν, το λογισμικό ή οι υπηρεσίες παρέχονται ως έχουν και ως διατίθενται. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου δηλώνεται ειδικά στη σύμβαση, η Kodak αποποιείται ρητά οποιαδήποτε εγγύηση ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένους σκοπούς και μη παραβίασης δικαιωμάτων. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου δηλώνεται ειδικά στη σύμβαση, η Kodak δεν φέρει ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές, αποθετικές ή παραδειγματικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των αποζημιώσεων για απώλεια κερδών, άυλη εμπορική αξία, χρήση, δεδομένα ή άλλες άυλες απώλειες (ακόμα και αν η Kodak έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών), που προκύπτουν από: (i) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προϊόντος ή του λογισμικού; (ii) το κόστος προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών που προκύπτει από τα προϊόντα, τα αγαθά, τα δεδομένα, το λογισμικό, τις πληροφορίες ή της υπηρεσίες που αγοράστηκαν, (iii) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προϊόντα, το λογισμικό ή τα δεδομένα ή τροποποίησή τους, (iv) δηλώσεις ή ενέργειες τρίτων, (v) οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με το προϊόν, το λογισμικό ή τις υπηρεσίες. Το κείμενο και τα σχέδια είναι για λόγους απεικόνισης και αναφοράς μόνο. Οι προδιαγραφές στις οποίες βασίζονται υπόκεινται σε αλλαγές. Η Kodak έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση στο παρόν έγγραφο. Η Kodak δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν έγγραφο, καθώς και για παρεπόμενες, αποθετικές, άμεσες ή ειδικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ζημιών λόγω απώλειας χρήσης, απώλειας ή τροποποίησης δεδομένων, των καθυστερήσεων, των διαφυγόντων κερδών ή διαφυγουσών οικονομιών που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος εγγράφου. Αναθεώρηση

4

5 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή στις πληροφορίες ασφαλείας...1 Διαβάστε αυτόν τον οδηγό...1 Ορισμοί...2 Ετικέτες προτύπων ασφαλείας και ετικέτες στοιχείων συμμόρφωσης...3 Πηγές επιπλέον πληροφοριών ασφαλείας...6 Είδη μηνυμάτων ασφαλείας Ασφαλής λειτουργία μιας συσκευής εξόδου Ασφαλής συντήρηση μιας συσκευής εξόδου Χαρακτηριστικά ασφαλείας...19 Σύστημα διατάξεων αλληλασφάλισης...19 Διακόπτης τροφοδοσίας ρεύματος/έκτακτης ανάγκης...23 Κουμπιά διακοπής έκτακτης ανάγκης Χαρακτηριστικά ασφαλείας στο δίσκο εκφόρτωσης Κίνδυνοι...29 Κίνδυνοι λέιζερ...29 Μηχανικοί κίνδυνοι Ηλεκτρικοί κίνδυνοι...37

6 vi Trendsetter: Συσκευές προετοιμασίας πλακών και Συσκευές φωτομηχανικής αναπαραγωγής Οδηγός ασφαλείας για τους χειριστές

7 1 Εισαγωγή στις πληροφορίες ασφαλείας Διαβάστε αυτόν τον οδηγό Πριν χρησιμοποιήσετε μια συσκευή προετοιμασίας πλακών ή συσκευή φωτομηχανικής αναπαραγωγής (στο εξής η "συσκευή εξόδου") Trendsetter, διαβάστε τον οδηγό ασφαλείας, κατανοήστε την ορολογία ασφαλείας και μάθετε πού μπορείτε να βρίσκετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια. Διαβάστε αυτόν τον οδηγό ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε μια συσκευή εξόδου ή εκτελέσετε οποιεσδήποτε διαδικασίες συντήρησης σε αυτήν. Όλοι όσοι χρησιμοποιούν τη συσκευή εξόδου θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο παρόν έγγραφο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν δεν διαβάσετε, κατανοήσετε και ακολουθήσετε τις πληροφορίες του παρόντος οδηγού ενδέχεται να προκύψει εσφαλμένη λειτουργία του προϊόντος αυτού και να δημιουργηθεί κάποια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Εξοικειωθείτε με τις ετικέτες ασφαλείας. Οι ετικέτες σάς υπενθυμίζουν σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας κατά το χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής εξόδου. Εάν στις ετικέτες δεν παρέχονται πληροφορίες ασφαλείας στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στον εργασιακό σας χώρο, ρωτήστε κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις εάν υπάρχουν διαθέσιμες ετικέτες σε αυτήν τη γλώσσα. Οι συσκευές εξόδου της Kodak διαθέτουν χαρακτηριστικά ασφαλείας που μειώνουν τον κίνδυνο πρόκλησης σωματικής βλάβης από τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτό το είδος συσκευών, περιλαμβανομένων των εξής: Ακτινοβολία λέιζερ Κινούμενα μηχανικά μέρη Επικίνδυνη τάση ρεύματος και επικίνδυνα ηλεκτρικά μέρη Το παρόν έγγραφο περιγράφει αυτούς τους κινδύνους, σας παρουσιάζει πού μπορεί να τους συναντήσετε και εξηγεί τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που μειώνουν τον κίνδυνο πρόκλησης σωματικής βλάβης από αυτούς. Επίσης, σας κατευθύνει σε διαδικασίες για τον ασφαλή χειρισμό των μέσων και την ασφαλή συντήρηση της συσκευής εξόδου.

8 2 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στις πληροφορίες ασφαλείας Ορισμοί Το παρόν έγγραφο θεωρεί δεδομένη την κατανόηση ορισμένων όρων. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σέρβις Κάποιος τον οποίο έχει εγκρίνει η Kodak για να εκτελεί διαδικασίες σέρβις. Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι σέρβις εκπαιδεύονται ως προς τις κατάλληλες διαδικασίες λειτουργίας και ρύθμισης του συστήματος λέιζερ και τη συντήρηση των μηχανικών και ηλεκτρονικών συστημάτων της συσκευής εξόδου. Θύρα Ένα τμήμα με μεντεσέδες στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής εξόδου. Η θύρα ανοίγει και κλείνει, ως τμήμα της καθημερινής, κανονικής λειτουργίας της συσκευής. Η θύρα είναι κατακόρυφη και μπορεί να ανοίξει χωρίς να χρησιμοποιηθούν εργαλεία. Οι συσκευές εξόδου Trendsetter που διαθέτουν τον προαιρετικό εξοπλισμό αυτόματης φόρτωσης, διαθέτουν μια θύρα χώρου πλακών εκτύπωσης, την οποία οι χειριστές ανοίγουν για να φορτώσουν πλάκες εκτύπωσης στο χώρο πλακών. Χειριστής Κάποιος του οποίου κύρια ευθύνη είναι να φορτώνει μέσα (πλάκες αλουμινίου για συσκευές προετοιμασίας αλουμινίου και θερμικές πλάκες απεικόνισης για συσκευές φωτομηχανικής αναπαραγωγής) στη συσκευή εξόδου και να ξεκινάει τη διαδικασία έκθεσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με τη συσκευή εξόδου και τον προαιρετικό της εξοπλισμό, οι χειριστές επίσης εκφορτώνουν τα μέσα που έχουν υποστεί έκθεση. Οι χειριστές μπορούν να αφαιρέσουν μέσα που έχουν κολλήσει ή μέσα που έπεσαν από το τύμπανο, από το εσωτερικό της συσκευής εξόδου και μπορεί να είναι υπεύθυνοι για ορισμένες εργασίες συντήρησης σε σημεία που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση. Εργαλείο πρόσβασης χειριστή Ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή Πάνελ Ένα μεγάλο κομμάτι της εξωτερικής ή εσωτερικής επιφάνειας της συσκευής εξόδου. Ο χειριστής μπορεί να ανοίξει ή να αφαιρέσει τα μπροστινά πάνελ και το πάνελ της δεξιάς πλευράς για εργασίες συντήρησης ή για αποκατάσταση του συστήματος μετά από

9 Ετικέτες προτύπων ασφαλείας και ετικέτες στοιχείων συμμόρφωσης 3 σφάλμα. Ο χειριστής ασφαλίζει τα πάνελ αυτά με ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή ή κλείνοντάς τα με το χέρι. Σε όλα τα άλλα πάνελ έχουν πρόσβαση μόνο οι αντιπρόσωποι σέρβις. Ετικέτες προτύπων ασφαλείας και ετικέτες στοιχείων συμμόρφωσης Οι συσκευές εξόδου Trendsetter σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ασφαλείας, για τη μείωση του κινδύνου θανάτου και σοβαρού τραυματισμού από λέιζερ, κινούμενα μηχανικά μέρη και ηλεκτροπληξία. Οι συσκευές εξόδου Trendsetter συμμορφώνονται με τα παρακάτω πρότυπα: Προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1, όπως καθορίζεται στους Ομοσπονδιακούς κανονισμούς 21 CFR των Η.Π.Α., σε συμφωνία με τους κανονισμούς του Κέντρου ρυθμιστικού ελέγχου ιατρικών συσκευών και συσκευών ακτινοβολίας (CDRH) Προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1, όπως καθορίζεται στο EN , Ασφάλεια προϊόντων λέιζερ CSA Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφορικής Ασφάλεια Τμήμα 1 UL Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφορικής Ασφάλεια Τμήμα 1 EN Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφορικής Ασφάλεια Τμήμα 1 EN Ασφάλεια μηχανημάτων, Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανημάτων Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΚ Οδηγία περί μηχανημάτων 98/37/ΕΚ Οδηγία περί ΗΜΣ 2004/108/ΕΚ Προϊόν κατηγορίας Α, όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς της Ομοσπονδιακής επιτροπής επικοινωνιών (FCC), τμήμα 15 Εκπομπές θορύβου στον αέρα: μέγιστο 76 db(a) Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: μέγιστο 30 C Ετικέτα στοιχείων προδιαγραφών στη συσκευή εξόδου Στην ετικέτα στοιχείων προδιαγραφών εξόδου αναγράφονται πολλές από τις ενδείξεις συμμόρφωσης με κανονισμούς, καθώς και ο αριθμός σειράς της συσκευής εξόδου. Η ετικέτα βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής εξόδου, δίπλα στο διακόπτη τροφοδοσίας ρεύματος.

10 4 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στις πληροφορίες ασφαλείας Εικόνα 1: Ετικέτα στοιχείων προδιαγραφών στη συσκευή εξόδου Trendsetter Μετάφραση της ετικέτας στοιχείων προδιαγραφών: Μοντέλο Αριθμός σειράς Ημερομηνία κατασκευής: Έτος/Μήνας/Ημέρα Πλήρεις ηλεκτρολογικές προδιαγραφές σε Volt, Hertz και Ampere Σήματα συμμόρφωσης με κανόνες, με αριθμούς αρχείων Kodak Graphic Communications Canada Company 3700 Gilmore Way, Burnaby, BC, Καναδάς V5G 4M1 Κατασκευάστηκε στην Κίνα Εικόνα 2: Ετικέτα στοιχείων προδιαγραφών στη συσκευή εξόδου Trendsetter UHR

11 Ετικέτες προτύπων ασφαλείας και ετικέτες στοιχείων συμμόρφωσης 5 Εικόνα 3: Θέση της ετικέτας στοιχείων προδιαγραφών στο πίσω μέρος της συσκευής εξόδου Ετικέτες στοιχείων συμμόρφωσης στη συσκευή εξόδου Οι ετικέτες που παρουσιάζουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες της Ομοσπονδιακής επιτροπής επικοινωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών (Federal Communications Commission - FCC) και με τις απαιτήσεις του Κέντρου ρυθμιστικού ελέγχου ιατρικών συσκευών και συσκευών ακτινοβολίας (Center for Devices and Radiological Health - CDRH) των Η.Π.Α. βρίσκονται πίσω από το πάνελ στη δεξιά πλευρά της συσκευής εξόδου. Μετάφραση της ετικέτας της FCC: Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το τμήμα 15 των Κανονισμών της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις: (1) Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές. (2) Η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν λαμβανόμενες παρεμβολές, περιλαμβανομένων παρεμβολών οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Εικόνα 4: Ετικέτα FCC

12 6 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στις πληροφορίες ασφαλείας Μετάφραση της ετικέτας του CDRH: Το παρόν προϊόν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με ή υπερβαίνοντας τις απαιτήσεις για προϊόντα λέιζερ, όπως αυτές δηλώνονται στις ενότητες 21CFR και 21CFR του Νόμου για τη Υγεία και την Ασφάλεια του Εικόνα 5: Ετικέτα CDRH Εικόνα 6: Θέση των ετικετών της FCC και του CDRH πίσω από το πάνελ δεξιάς πλευράς Πηγές επιπλέον πληροφοριών ασφαλείας Οι πληροφορίες ασφαλείας του παρόντος εγγράφου ισχύουν για τη λειτουργία και τη συντήρηση μόνο των συσκευών εξόδου Trendsetter και του προαιρετικού τους εξοπλισμού. Εάν έχετε άλλες απορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής εξόδου, επικοινωνήστε με κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Για άλλα προϊόντα της Kodak ή τρίτων κατασκευαστών, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση ασφαλείας που παρέχεται από τον κατασκευαστή εκείνου του εξοπλισμού. Για αναλυτικές οδηγίες ασφαλείας σχετικά με το περιβάλλον προεκτύπωσης, απευθυνθείτε στον υπεύθυνο ασφαλείας του εργασιακού σας χώρου. Για τεκμηρίωση της Kodak, εκπαιδευτικά μαθήματα, στοιχεία λήψης και στοιχεία επικοινωνίας για υπηρεσίες σέρβις και υποστήριξης

13 Είδη μηνυμάτων ασφαλείας 7 Είδη μηνυμάτων ασφαλείας μεταβείτε στη σελίδα Η ιστοσελίδα αυτή παρέχει επίσης συνδέσμους για Δελτία δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS). Για πληροφορίες συμμόρφωσης με κανονισμούς και ενημερωμένες, καθώς και μεταφρασμένες εκδόσεις του παρόντος εγγράφου μεταβείτε στην ιστοσελίδα ecentral, τη διαδικτυακή πύλη της Kodak, στη διεύθυνση https://ecentral.kodak.com/. Τα μηνύματα με ένα εικονίδιο ασφαλείας και τις λέξεις ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ παρέχουν σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας. Μηνύματα με τη λέξη ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σας εφιστούν την προσοχή στην πιθανότητα πρόκλησης βλάβης στη συσκευή εξόδου. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Δηλώνει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δηλώνει μια πιθανή επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δηλώνει μια πιθανή επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί ενδέχεται να οδηγήσει σε μικρό ή μεσαίας έκτασης τραυματισμό. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δηλώνει μια κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε βλάβη της συσκευής εξόδου.

14 8 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στις πληροφορίες ασφαλείας

15 2 Ασφαλής λειτουργία μιας συσκευής εξόδου Ακολουθήστε τις υποδείξεις όλων των μηνυμάτων ασφαλείας και τις διαδικασίες για τη λειτουργία της συσκευής εξόδου και την επίλυση προβλημάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα πως όλοι όσοι χειρίζονται τη συσκευή εξόδου έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον οδηγό ασφαλείας. Τα μηνύματα ασφαλείας και οι διαδικασίες αναλύονται στα θέματα βοήθειας που είναι διαθέσιμα μέσω του μενού Βοήθεια του λογισμικού ελέγχου της συσκευής και στον οπτικό οδηγό αναφοράς. Κατά την κανονική λειτουργία (φόρτωση μέσων, έκθεση και εκφόρτωση), όλα τα πάνελ πρέπει να είναι κλειστά και ασφαλισμένα για να μειωθεί ο κίνδυνος έκθεσης σε ακτινοβολία λέιζερ ή επαφής με κινούμενα μέρη. Εικόνα 7: Όλα τα πάνελ κλειστά σε συσκευή εξόδου με χειροκίνητη φόρτωση και εκφόρτωση Εικόνα 8: Όλα τα πάνελ κλειστά σε συσκευή εξόδου με χειροκίνητη φόρτωση και αυτόματη εκφόρτωση

16 10 Κεφάλαιο 2 Ασφαλής λειτουργία μιας συσκευής εξόδου Εικόνα 9: Όλα τα πάνελ κλειστά σε συσκευή εξόδου με αυτόματη φόρτωση και εκφόρτωση Κατά την κανονική λειτουργία μιας συσκευής εξόδου αυτόματης φόρτωσης, μπορείτε να ανοίξετε και να κλείσετε τη θύρα του χώρου πλακών εκτύπωσης για να φορτώσετε πλάκες. Εικόνα 10: Άνοιγμα της θύρας του χώρου πλακών εκτύπωσης για τη φόρτωση πλακών κατά την κανονική λειτουργία Κατά την επίλυση ενός προβλήματος, ενδέχεται να σας δοθεί η οδηγία να ανοίξετε τα δύο μπροστινά πάνελ για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες: Να αφαιρέσετε μέσα που έχουν κολλήσει ή ξεφύγει από το τύμπανο Να επανατοποθετήσετε τους σφιγκτήρες του άκρου διαφυγής στο τύμπανο (να τους θέλετε στη θέση παραμονής) Εικόνα 11: Άνοιγμα των μπροστινών πάνελ

17 11 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε την ενότητα βοήθειας, τον οπτικό οδηγό αναφοράς και τις ετικέτες που βρίσκονται επάνω στη συσκευή εξόδου για να αναγνωρίσετε τα μέρη της συσκευής εξόδου με δυνατότητα κίνησης. Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε μέρη με δυνατότητα κίνησης, τα οποία βρίσκονται σε κίνηση. Όταν ανοίγετε ένα πάνελ για να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης ή να επιλύσετε ένα πρόβλημα, ακολουθήστε τις διαδικασίες που αναφέρονται στη βοήθεια ή στον οπτικό οδηγό αναφοράς για τη διακοπή της μηχανικής λειτουργίας και κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη έως ότου σταματήσει εντελώς η κίνηση του τυμπάνου. Η πιθανότητα επαφής με τα κινούμενα μέρη της συσκευής εξόδου μπορεί να αποτελέσει επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν πλησιάσετε τη συσκευή εξόδου, βεβαιωθείτε πως δεν φοράτε κάτι που να μπορεί να πιαστεί στα κινούμενα μέρη. Βγάλτε είδη, όπως γραβάτες και κοσμήματα, μαζέψτε τα μακριά μανίκια και τα μακριά μαλλιά. Η πιθανότητα επαφής με τα κινούμενα μέρη της συσκευής εξόδου μπορεί να αποτελέσει επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη σκύβετε κοντά στα φράγματα ασφαλείας του δίσκου εκφόρτωσης όταν ο δίσκος εκφόρτωσης κινείται ή όταν ακούτε τον χαρακτηριστικό ήχο που δηλώνει ότι κινείται ο δίσκος εκφόρτωσης. Οι κίνδυνοι από τα κινούμενα μηχανικά μέρη που σχετίζονται με το δίσκο εκφόρτωσης μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα μικρό ή μεσαίας έκτασης τραυματισμό. Ασφαλής χειρισμός των πλακών ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χειρίζεστε τις πλάκες να φοράτε προστατευτικά γάντια για να προφυλάσσετε τα χέρια σας από τις αιχμηρές άκρες και γωνίες των πλακών. Εάν δεν φοράτε προστατευτικά γάντια, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος τραυματισμών μικρής ή μεσαίας έκτασης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν φορτώνετε στοίβες πλακών στη συσκευή εξόδου χρησιμοποιήστε εργονομικές τεχνικές ανύψωσης. Οι ακατάλληλες τεχνικές ανύψωσης ενδέχεται να προκαλέσουν μικρό ή μεσαίας έκτασης τραυματισμό. Συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο ασφαλείας του εργασιακού σας χώρου για πληροφορίες σχετικά με τις εγκεκριμένες μεθόδους ανύψωσης βαρέων αντικειμένων. Ασφαλής χειρισμός μαγνητικών σφιγκτήρων ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν έχετε εμφυτευμένο καρδιακό βηματοδότη ή αυτόματο εμφυτεύσιμο καρδιομετατροπέα απινιδωτή (AICD), κρατήστε τους μαγνητικούς σφιγκτήρες του άκρου διαφυγής του τυμπάνου σε απόσταση που να ξεπερνά τα 7 cm (2,75 in.), μακριά από το εμφύτευμα, ειδικά όταν κρατάτε τους σφιγκτήρες στα χέρια σας για να τους επανατοποθετήσετε στο τύμπανο. Η έκθεση σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των συσκευών αυτών, από κανονική λειτουργία σε διαγνωστική λειτουργία, η οποία εάν είναι παρατεταμένη μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας ή/και τον κατασκευαστή του εμφυτεύματος.

18 12 Κεφάλαιο 2 Ασφαλής λειτουργία μιας συσκευής εξόδου Εικόνα 12: Ετικέτα προειδοποίησης για βηματοδότες Εικόνα 13: Θέσεις ετικετών προειδοποίησης για βηματοδότες στους σφιγκτήρες του άκρου διαφυγής ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χειρίζεστε τους μαγνητικούς σφιγκτήρες του άκρου διαφυγής του τυμπάνου να φοράτε προστατευτικά γάντια και να μη βάζετε τα δάχτυλά σας ανάμεσα στους σφιγκτήρες και την επιφάνεια του τυμπάνου. Διαφορετικά μπορεί να μαγκώσετε τα απροστάτευτα δάχτυλά σας μεταξύ των σφιγκτήρων του άκρου διαφυγής και του τυμπάνου, με αποτέλεσμα μικρό ή μεσαίας έκτασης τραυματισμό. Εκπομπές στον αέρα Ανάλογα με το είδος των μέσων που χρησιμοποιείτε, το σύστημα της συσκευής προετοιμασίας πλακών ενδέχεται να χρειάζεται μονάδα φιλτραρίσματος. Το εξάρτημα αφαίρεσης υπολειμμάτων των συσκευών προετοιμασίας πλακών Trendsetter είναι η Ενιαία καμπίνα αφαίρεσης υπολειμμάτων (Universal Debris Removal Cabinet - UDRC), που πραγματοποιεί αναρρόφηση των εκπομπών στον αέρα, που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής εικόνων, στο εσωτερικό της καμπίνας, όπου παγιδεύονται σε ένα φίλτρο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι εκπομπές σωματιδίων οι οποίες δεν φιλτράρονται κατάλληλα ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία σας. Για να λάβετε έναν κατάλογο με τις εκπομπές στον αέρα, οι οποίες σχετίζονται με τα μέσα που

19 13 χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στο Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) του κατασκευαστή ή επικοινωνήστε απευθείας με τον κατασκευαστή ή το διανομέα του μέσου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε φίλτρο σωματιδίων αφαίρεσης υπολειμμάτων με ζημιά στη φλάντζα και μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε έκθεση μέσων εκτύπωσης με εξαντλημένο φίλτρο. Η αδυναμία τήρησης των προειδοποιήσεων αυτών ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση σε εκπομπές στον αέρα, οι οποίες να υπερβαίνουν τα ισχύοντα κανονιστικά όρια, καθώς και πιθανή δυσφορία, ασθένεια, τραυματισμό ή/και αναπηρία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα μέσα. Η χρήση μη εγκεκριμένων μέσων μπορεί να σας εκθέσει σε εκπομπές επιβλαβών αερίων πέραν των ισχυόντων κανονιστικών ορίων. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα δυσφορία, ασθένεια, τραυματισμό ή/και αναπηρία.

20 14 Κεφάλαιο 2 Ασφαλής λειτουργία μιας συσκευής εξόδου

21 3 Ασφαλής συντήρηση μιας συσκευής εξόδου Οι εργασίες συντήρησης τις οποίες μπορεί να εκτελέσει ένας χειριστής με ασφάλεια περιγράφονται στα θέματα βοήθειας που είναι διαθέσιμα μέσω του μενού Βοήθεια του λογισμικού ελέγχου της συσκευής και στον οπτικό οδηγό αναφοράς. Ένας χειριστής μπορεί να εκτελέσει με ασφάλεια τις παρακάτω εργασίες συντήρησης: Καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών, περιλαμβανομένης της περιοχής εισαγωγής των μέσων Καθαρισμό της ταινίας εντοπισμού άκρου Καθαρισμό του κυλίνδρου πλάκας Αντικατάσταση των φίλτρων της παροχής πεπιεσμένου αέρα Αντικατάσταση του φίλτρου εισαγωγής αέρα Αντικατάσταση του φίλτρου αφαίρεσης υπολειμμάτων Αντικατάσταση της ταινίας φιλμ Dupont Mylar σε ορισμένες συσκευές προετοιμασίας πλακών αυτόματης φόρτωσης Αντικατάσταση του φίλτρου σωματιδίων στην Ενιαία καμπίνα αφαίρεσης υπολειμμάτων (Universal Debris Removal Cabinet - UDRC) Όλες οι άλλες εργασίες συντήρησης και σέρβις θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Σε ορισμένες εργασίες συντήρησης περιλαμβάνονται οδηγίες για το άνοιγμα των δύο μπροστινών πάνελ (για τον καθαρισμό της ταινίας εντοπισμού άκρου και του κυλίνδρου πλάκας) ή την αφαίρεση του πάνελ της δεξιάς πλευράς (για την αντικατάσταση του φίλτρου εισαγωγής αέρα). Ακολουθήστε τις οδηγίες των εργασιών αυτών για να ανοίξετε ή να αφαιρέσετε με ασφάλεια αυτά τα πάνελ. Εικόνα 14: Πάνελ τα οποία μπορούν οι χειριστές να ανοίξουν ή να αφαιρέσουν με ασφάλεια

22 16 Κεφάλαιο 3 Ασφαλής συντήρηση μιας συσκευής εξόδου Μπροστινά πάνελ Το πάνελ μπροστά δεξιά είναι ασφαλισμένο με ηλεκτρομαγνητική ασφάλεια η οποία ξεκλειδώνεται με δύο τρόπους: Μέσω της λειτουργίας Ξεκλείδωμα του λογισμικού Κονσόλας εκτύπωσης. Εάν υπάρχουν εργασίες σε έκθεση όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Ξεκλείδωμα, το λογισμικό θα εμφανίσει ένα μήνυμα που θα σας ρωτάει εάν θέλετε να ακυρώσετε τις εργασίες πριν στείλει την εντολή ξεκλειδώματος. Εάν το τύμπανο κινείται όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Ξεκλείδωμα, κανονικά δεν απελευθερώνεται η ηλεκτρομαγνητική ασφάλεια πριν σταματήσει να κινείται εντελώς το τύμπανο. Μέσω του διακόπτη τροφοδοσίας ρεύματος/έκτακτης ανάγκης, στο πίσω μέρος της συσκευής εξόδου. Η ηλεκτρομαγνητική ασφάλεια απελευθερώνεται αμέσως μόλις ο διακόπτης γυρίσει στη θέση απενεργοποίησης και διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος. Εάν το τύμπανο κινείται όταν διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος, κανονικά το τύμπανο σταματάει να περιστρέφεται μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα από την απελευθέρωση της ασφάλειας. Περιμένετε πέντε δευτερόλεπτα πριν ανοίξετε το μπροστά δεξιά πάνελ. Όταν απελευθερωθεί η ασφάλεια, μπορείτε να ανοίξετε το μπροστά δεξιά πάνελ και κατόπιν το μπροστά αριστερά πάνελ. Εάν δείτε οποιαδήποτε κίνηση μηχανικών μερών όταν ανοίξετε τα μπροστινά πάνελ, η συσκευή εξόδου χρειάζεται επισκευή. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη. Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη τροφοδοσίας ρεύματος/ έκτακτης ανάγκης στη θέση απενεργοποίησης και ασφαλίστε τον με ένα λουκέτο. Κλείστε τα μπροστινά πάνελ. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Όταν κλείσετε τα μπροστινά πάνελ (πρώτα το μπροστά αριστερά πάνελ και μετά το μπροστά δεξιά πάνελ) η ηλεκτρομαγνητική ασφάλεια ενεργοποιείται εκ νέου. Η συσκευή εξόδου δεν θα συνεχίσει να λειτουργεί εάν δεν κλείσουν πρώτα και ασφαλίσουν όλα τα πάνελ. Πάνελ δεξιάς πλευράς Μπορείτε να αφαιρέσετε το πάνελ της δεξιάς πλευράς χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή για να χαλαρώσετε (στρέφοντας αριστερόστροφα) τους συνδέσμους που συγκρατούν το πάνελ στη συσκευή εξόδου. Εάν αφαιρέσετε το πάνελ ενώ λειτουργεί η συσκευή εξόδου και πριν τεθεί σε λειτουργία

23 17 το σύστημα διατάξεων αλληλασφάλισης, υπάρχει ένα μεταλλικό φράγμα πίσω από το πάνελ που μειώνει τον κίνδυνο έκθεσης σε ακτινοβολία λέιζερ ή επαφής με τα κινούμενα μέρη. Εικόνα 15: Μεταλλικό φράγμα πίσω από το πάνελ δεξιάς πλευράς ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην πραγματοποιείτε μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή τροποποιήσεις στη συσκευή εξόδου. Οι μη εξουσιοδοτημένες εργασίες αφαίρεσης των πάνελ, οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις μπορεί να σας εκθέσουν σε ορατή και μη ορατή ακτινοβολία λέιζερ υψηλής ισχύος, σε κίνδυνο από κινούμενα μηχανικά μέρη ή/και σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, και μπορεί να επιφέρουν θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην αφαιρείτε τα πάνελ πρόσβασης για σέρβις. Μόνο κάποιος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σέρβις μπορεί να προσεγγίσει με ασφάλεια τις περιοχές που προστατεύονται από αυτά τα πάνελ. Η μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση των πάνελ μπορεί να σας εκθέσει σε ορατή και μη ορατή ακτινοβολία λέιζερ υψηλής ισχύος ή/και σε κίνδυνο από κινούμενα μηχανικά μέρη, που μπορεί να επιφέρουν θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην αφαιρείτε τυχόν καλύμματα που φέρουν την ετικέτα επικίνδυνης τάσης ρεύματος. Οι περιοχές αυτές περιέχουν εξαρτήματα υψηλής τάσης που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ηλεκτροπληξία, με αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιτρέπετε την ελεύθερη εισροή νερού ή άλλων υγρών στη συσκευή εξόδου. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό από ηλεκτροπληξία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε χημικά διαλυτικά ή δραστικά διαλύματα καθαρισμού για τον καθαρισμό των υποδοχέων φίλτρου παροχής πεπιεσμένου αέρα. Μπορεί να προκληθούν ρωγμές ή ραγίσματα στα πλαστικά μέρη. Εάν υπάρχει ζημιά στα πλαστικά μέρη, όταν αυτά εκτεθούν σε υψηλή πίεση αέρα μπορεί να εκραγούν και να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.

24 18 Κεφάλαιο 3 Ασφαλής συντήρηση μιας συσκευής εξόδου

25 4 Χαρακτηριστικά ασφαλείας Όλες οι συσκευές εξόδου διαθέτουν χαρακτηριστικά ασφαλείας που μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμών από το λέιζερ ή τα επικίνδυνα μηχανικά ή ηλεκτρικά μέρη που σχετίζονται με αυτό το είδος μηχανήματος. Στα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται ένα σύστημα διατάξεων αλληλασφάλισης, ένας διακόπτης τροφοδοσίας ρεύματος/έκτακτης ανάγκης και κουμπιά διακοπής έκτακτης ανάγκης. Στον προαιρετικό εξοπλισμό της συσκευής εξόδου (για παράδειγμα, εξαρτήματα που προσθέτουν τη δυνατότητα αυτόματης φόρτωσης ή αυτόματης εκφόρτωσης) ενδέχεται να περιλαμβάνονται επιπρόσθετα, ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Σύστημα διατάξεων αλληλασφάλισης Όλες οι συσκευές εξόδου Trendsetter είναι εξοπλισμένες με ένα σύστημα διατάξεων αλληλασφάλισης που μειώνει τις πιθανότητες έκθεσης σε κίνδυνο, ξεκλειδώνοντας τα πάνελ μόνο όταν μπορεί να υπάρξει ασφαλής πρόσβαση στις περιοχές που αυτά καλύπτουν. Σημαντικό: Το σύστημα διατάξεων αλληλασφάλισης αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ασφαλείας. Παρεμβαίνοντας στο σύστημα με οποιονδήποτε τρόπο θα θέσετε σε κίνδυνο τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια όλων όσοι βρίσκονται κοντά στη συσκευή εξόδου. Οι συσκευές εξόδου Trendsetter χρησιμοποιούν διάφορα είδη συστημάτων αλληλασφάλισης για να μειώσουν τις πιθανότητες τραυματισμού από τους παρακάτω κινδύνους: Κίνδυνοι λέιζερ εγγραφής (η μη ορατή ακτίνα λέιζερ που πραγματοποιεί την έκθεση των μέσων) Κίνδυνοι λέιζερ εστίασης (η ορατή ακτίνα λέιζερ που κρατάει το λέιζερ εγγραφής εστιασμένο στα μέσα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκθεσης) Κίνδυνοι από μηχανικά μέρη (κινούμενα μέρη, όπως το τύμπανο και η βάση) Εάν ανοίξετε ή αφαιρέσετε ένα αλληλασφαλισμένο πάνελ ενώ λειτουργεί η συσκευή εξόδου, η συσκευή εξόδου θα πάψει να στέλνει ισχύ στο λέιζερ και θα σταματήσει κάθε μηχανική δραστηριότητα. Στο λογισμικό ελέγχου της συσκευής ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα που να υποδεικνύει κάποιο πρόβλημα. Δεν θα σας επιτραπεί η περαιτέρω λειτουργία της συσκευής εξόδου έως ότου κλείσουν και ασφαλίσουν όλα τα πάνελ. Εάν ανοίξετε την αλληλασφαλισμένη θύρα του χώρου πλακών εκτύπωσης για να φορτώσετε πλάκες σε κάποια συσκευή εξόδου

26 20 Κεφάλαιο 4 Χαρακτηριστικά ασφαλείας εξοπλισμένη με προαιρετικό εξοπλισμό αυτόματης φόρτωσης, τότε η συσκευή εξόδου θα συνεχίσει τη διαδικασία έκθεσης, αλλά η διάταξη συλλογής δεν θα κινηθεί έως ότου κλείσει ξανά η θύρα. Εικόνα 16: Ετικέτα αλληλασφαλισμένου πάνελ λέιζερ Εικόνα 17: Θέση των διακοπτών αλληλασφάλισης πίσω από τα μπροστινά πάνελ Εικόνα 18: Θέση του διακόπτη αλληλασφάλισης πίσω από το πάνελ δεξιάς πλευράς

27 Σύστημα διατάξεων αλληλασφάλισης 21 Εικόνα 19: Θέση του διακόπτη αλληλασφάλισης που μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού από την κίνηση της διάταξης συλλογής ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην παρεμβαίνετε στο σύστημα διατάξεων αλληλασφάλισης των θυρών ή των πάνελ. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να αφαιρέσετε οποιοδήποτε πάνελ ενώ η συσκευή εξόδου πραγματοποιεί έκθεση μέσων. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εξόδου ενώ είναι ανοικτό κάποιο από τα πάνελ. Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εξόδου, εάν έχει εμφανιστεί το μήνυμα προειδοποίησης για το σύστημα διατάξεων αλληλασφάλισης των λέιζερ στο λογισμικό ελέγχου της συσκευής. (Αυτό ισχύει μόνο για τα μηνύματα που σχετίζονται με τις διατάξεις αλληλασφάλισης των πάνελ. Δεν ισχύει για τα μηνύματα που σχετίζονται με τις διατάξεις αλληλασφάλισης της διάταξης συλλογής). Οποιαδήποτε παρέμβαση στο σύστημα διατάξεων αλληλασφάλισης μπορεί να σας εκθέσει σε ακτινοβολία λέιζερ ή/και σε κινούμενα μηχανικά μέρη. Η έκθεση σε ορατή και μη ορατή ακτινοβολία λέιζερ υψηλής ισχύος μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα και μόνιμο εκφυλισμό ή απώλεια της όρασης. Η πιθανότητα επαφής με την κίνηση των μηχανικών μερών μπορεί να αποτελέσει επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν ανοίγετε ένα πάνελ, περιμένετε μερικά λεπτά πριν αρχίσετε τις εργασίες στο εσωτερικό της συσκευής εξόδου. Μπορεί να χρειαστούν έως και δύο δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθούν πλήρως οι πηγές λέιζερ από το σύστημα διατάξεων ασφαλείας και έως πέντε δευτερόλεπτα για να διακοπούν πλήρως οι μηχανικές κινήσεις από το σύστημα. Η έκθεση σε ορατή και μη ορατή ακτινοβολία λέιζερ υψηλής ισχύος μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα και μόνιμο εκφυλισμό ή απώλεια της όρασης. Η πιθανότητα επαφής με την κίνηση των μηχανικών μερών μπορεί να αποτελέσει επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Magnus VLF. Οδηγός ασφαλείας. Συσκευές εξόδου. Μοντέλο MTA. Ελληνικά. 761-00039A-EL Αναθ. A

Magnus VLF. Οδηγός ασφαλείας. Συσκευές εξόδου. Μοντέλο MTA. Ελληνικά. 761-00039A-EL Αναθ. A Magnus VLF Συσκευές εξόδου Μοντέλο MTA Οδηγός ασφαλείας Ελληνικά 761-00039A-EL Αναθ. A Πνευματικά δικαιώματα Kodak, 2007. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Το έγγραφο αυτό διατίθεται και σε μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008 Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX Οδηγός χρήσης Τα Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network και Windows Server είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi

Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τον εκτυπωτή σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη. Εξωτερική προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη 1. Εγκατάσταση ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή της υπέρυθρης δέσμης ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται ελεύθερη, χωρίς εμπόδια, πάντα! ιαφορετικά, το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Δελτίο συντήρησης Αρ. δελτίου 2007-19M Aρ. OEM 2007-09 Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Επίσημη ειδοποίηση ανάκλησης σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης Asset Management Software Client Module Οδηγός χρήσης Μονάδα-πελάτης Kodak Asset Management Software Κατάσταση και ρυθμίσεις πόρων... 1 Μενού κατάστασης πόρων... 2 Μενού ρυθμίσεων πόρων... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

MF667. Σύντομος Οδηγός Χρήσης. USB Modem ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. Γρανικού 7, 151 25 Μαρούσι. Τηλ: 210 6146179, Φαξ: 210 6146178

MF667. Σύντομος Οδηγός Χρήσης. USB Modem ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. Γρανικού 7, 151 25 Μαρούσι. Τηλ: 210 6146179, Φαξ: 210 6146178 MF667 USB Modem Σύντομος Οδηγός Χρήσης ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε Γρανικού 7, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 6146179, Φαξ: 210 6146178 URL: http://www.zte.com.cn ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Copyright 2012 ZTE CORPORATION.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Sleep ISOfix Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141 Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS On-Line / Μηνύματα ασφαλείας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά ώστε να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν προσπαθήσετε να τον εγκαταστήσετε, λειτουργήσετε, συντηρήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ Το Σιάτσου Μασάζ συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες τεχνικές μασάζ και γίνεται με την πίεση και κινήσεις των δακτύλων των χεριών. Αυτή η μορφή σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1. Οδηγός χρήστη

Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1. Οδηγός χρήστη Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1 Οδηγός χρήστη Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση online

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Πώς να ξεκινήσετε Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα ποιοτικό προϊόν που κατασκευάστηκε από την Wila Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Wila προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

CB-19 CB RADIO COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV

CB-19 CB RADIO COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CB-19 CB RADIO CB-19 COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Βασικές δυνατότητες της συσκευής 40 κανάλια Άµεση επιλογή καναλιών 9/19 υνατότητα σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Συνδέσεις. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Συνδέσεις. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα