A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56 ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: Α.Π.: 2437/743/Α3 ΘΕΜΑ: Νέοι Κατάλογοι επιχειρηματικών σχεδίων του Πρώτου Σταδίου Αξιολόγησης για την 1 η, την 2 η και την 3 η Περίοδο Υποβολών, στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ A Π Ο Φ Α Σ Η Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α 265/ ) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/ ) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», και ιδίως το άρθρο 2, παρ (2) αυτού. 4. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σελίδα 1 από 7 \\epanserver02\monada_a3\θσ 08-ΕΠ 08iii\02-8iii Πτυχιούχοι\Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ\ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ\NEOI ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΤΥΧ Β fin.docx

2 5. Την υπ. αριθμ / (ΥΟΔΔ 178/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού». 6. Την με Α.Π /ΕΥΘΥ 615/ (Β 1248) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ. 1 του N.4314/2014 και κατάργηση της με αριθμ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 7. Την με Α.Π /ΕΥΘΥ455/ (Β 2064/ ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, και Ανάπτυξης Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/ υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ 1 του ν.4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) Κοινής Υπουργικής Απόφασης» (Β 1248). 8. Την με Α.Π / Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑΝΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ). 9. Την με Α.Π /30.06/2017 (Ορθή Επανάληψη ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Μονάδες Α3 και Γ της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ». 10. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) », αρ. απόφασης C(2014)3542 final/ Την με αριθμό C(2014) final/ Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001). 12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει. 13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου. 14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση τοθ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σελίδα 2 από 7 \\epanserver02\monada_a3\θσ 08-ΕΠ 08iii\02-8iii Πτυχιούχοι\Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ\ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ\NEOI ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΤΥΧ Β fin.docx

3 15. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου. 16. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/ Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων. 18. Την με Α.Π / Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΑΔΑ:7ΠΧΒ0-2ΥΜ). 19. Την υπ αριθ /EΥΘΥ1016/ (ΦΕΚ 5968/Β/ ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: Αντικατάσταση της υπ αριθ /EΥΘΥ/1020/ (ΦΕΚ Β 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ αριθ /ΕΥΘΥ712/ (ΦΕΚ Β 1822) υπουργικής απόφασης Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 20. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/ «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει. 21. Την Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της ]. 22. Το με Α.Π. 4843/119432/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού». 23. Την με Α.Π /ΕΥΘΥ 1217/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/ ). 24. Την υπ αριθ. 1557/432Γ/Γ01/ Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0). 25. Την υπ αριθ. 2640/803Γ01/ σύμβαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σελίδα 3 από 7 \\epanserver02\monada_a3\θσ 08-ΕΠ 08iii\02-8iii Πτυχιούχοι\Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ\ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ\NEOI ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΤΥΧ Β fin.docx

4 26. Την υπ αριθ. 3505/815/Α1/ Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΦΕΠΑΕ». 27. Την υπ αριθ / Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού (δεσμευμένου) Λογαριασμού (escrow account) (ΦΕΚ 1738/Β/ ). 28. Την από Σύμβαση για την σύσταση ανοιχτών καταπιστευτικών λογαριασμών (Escrow Accounts), μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και του ΕΦΕΠΑΕ. 29. Το δελτίο εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8iii και τίτλο «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» - Άξονες Προτεραιότητας 02 και 02Σ, όπως εγκρίθηκε στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ στις 25/6/2015 και τροποποιήθηκε με τις με Α.Π. 2179/641Α1/ και 1071/345/Α1/ Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» » (ΕΠΑνΕΚ). 30. Την με Α.Π. 1158/314 Α1/ Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ για την έγκριση μέσω της 15ης Γραπτής Διαδικασίας, της Μεθοδολογίας και των Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων για τη Δράση με τίτλο «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- Β Κύκλος» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με Α.Π. 2179/641 Α1/ Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). 31. Την με Α.Π. 1071/345/Α1/ Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ για την έγκριση, μέσω της 37ης Γραπτής Διαδικασίας, Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και κριτηρίων Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 8iii, 2b, 3c και 4c του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία » (ΕΠΑΝΕΚ). Ειδικότερα την απόφασή της ως προς την τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8iii και τίτλο «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 02 και 02Σ που αφορά κυρίως στην αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης (συνολική Δημόσια Δαπάνη από 180 εκ. σε 250 εκ. ) και την αντίστοιχη αύξηση των δεικτών εκροής καθώς και στην τροποποίηση της μεθοδολογίας επιλογής πράξεων για τη 2η πρόσκληση στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης. 32. Το με Α.Π /ΕΥΚΕ 5529/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2205/818/Α2/ ) έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: Έκφραση γνώμης για Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β Κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2713/1046/A2/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σελίδα 4 από 7 \\epanserver02\monada_a3\θσ 08-ΕΠ 08iii\02-8iii Πτυχιούχοι\Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ\ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ\NEOI ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΤΥΧ Β fin.docx

5 2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικά το Κεφάλαιο Ι.10.2 και Παράρτημα V αυτής. 34. Την με Α.Π. 80/5/Α3/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 18/ ) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β Κύκλος) (ΑΔΑ:6ΘΑΤ465ΧΙ8-ΩΗΛ). 35. Την υπ αριθμ. 3927/569/Β3/ (ΑΔΑ: ΩΔΛΩ465ΧΙ465-ΘΚΛ) Απόφαση με θέμα: Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β Κύκλος» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ», ΕΣΠΑ Την υπ αριθμ. 1001/358/Α3/ Απόφαση (ΑΔΑ: 9Κ8465ΧΙ8-ΤΣΞ) με θέμα: Ορισμός Αξιολογητών για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β Κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ Την με ΑΠ. 800/287/Α3/ (ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ) Απόφαση με θέμα: Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης, στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ Την με Α.Π. 1879/620/Α3/ (ΑΔΑ: 6ΑΛΥ465ΧΙ8-ΒΧΦ) Απόφαση με θέμα: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ Πρώτη (1η) Περίοδος Υποβολών. 39. Την με Α.Π. 1053/366/Α3/ (ΑΔΑ: 9ΛΙ7465ΧΙ8-45Α) απόφαση με θέμα: Δεύτερη (2η) περίοδος υποβολών- Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης, στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ Την με Α.Π. 3012/984/Α3/ με θέμα: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ Δεύτερη (2η) Περίοδος Υποβολών. 41. Την με Α.Π. 1054/367/Α3/ (ΑΔΑ: 61ΦΥ465ΧΙ8-0ΨΕ) Απόφαση με θέμα: Τρίτη (3η) περίοδος υποβολών- Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης, στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ Την με Α.Π. 3350/1093/Α3/ (ΑΔΑ:ΨΨΒΣΧΙ8-ΨΛ4) Απόφαση με θέμα: Τρίτη (3η) Περίοδος Υποβολών - Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σελίδα 5 από 7 \\epanserver02\monada_a3\θσ 08-ΕΠ 08iii\02-8iii Πτυχιούχοι\Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ\ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ\NEOI ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΤΥΧ Β fin.docx

6 Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ Την με Α.Π. 2218/Β3/465/ (ΑΔΑ:ΩΝ0Λ465ΧΙ8-7ΓΜ) Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-B Κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ , με την οποία αυξήθηκε ο προϋπολογισμός της Δράσης κατά 70 εκ. και ανέρχεται σε 150 εκ. ευρώ. 44. To με Α.Π. 848/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2421 / 741/ ) έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: Διαβίβαση έργων προς Β στάδιο αξιολόγησης κατόπιν αύξησης του Π/Υ της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - Β Κύκλος. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Την κατάρτιση Πινάκων των δυνητικών δικαιούχων της Δράσης που προχωράνε στο Δεύτερο Στάδιο της αξιολόγησης, σύμφωνα με το Παράρτημα V- Κεφάλαιο Ι.2 «Διαδικασία Αξιολόγησης» της Αναλυτικής Πρόσκληση της Δράσης, ανά Περίοδο Υποβολών, ως εξής: 1.1. Για την ΠΡΩΤΗ (1 η ) περίοδο υποβολών, με χίλια δεκαπέντε (1.015) επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου ,17 κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αυξημένη κατά 20%, ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Για τη ΔΕΥΤΕΡΗ (2 η ) περίοδο υποβολών, με τετρακόσια εννέα (409) επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ,38 κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αυξημένη κατά 20%, ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Για την ΤΡΙΤΗ (3 η ) περίοδο υποβολών, με δύο χιλιάδες εννέα (2.009) επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ,83 κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αυξημένη κατά 20%, ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι με Α.Π. 800/287/Α3/ (ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ), 1053/366/Α3/ (ΑΔΑ: 9ΛΙ7465ΧΙ8-45Α) και 1054/367/Α3/ (ΑΔΑ: 61ΦΥ465ΧΙ8-0ΨΕ) Αποφάσεις της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ. 3. Η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σελίδα 6 από 7 \\epanserver02\monada_a3\θσ 08-ΕΠ 08iii\02-8iii Πτυχιούχοι\Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ\ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ\NEOI ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΤΥΧ Β fin.docx

7 4. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διενέργεια της επικείμενης αξιολόγησης, σύμφωνα με το Παράρτημα V της Απόφασης του ανωτέρω σχετικού Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα Συνημμένα Παραρτήματα I, II, III Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ 4. ΕΦΕΠΑΕ 5. ΜΟΔ Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ Μονάδες ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ Α1, Α3 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σελίδα 7 από 7 \\epanserver02\monada_a3\θσ 08-ΕΠ 08iii\02-8iii Πτυχιούχοι\Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ\ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ\NEOI ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΤΥΧ Β fin.docx

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ - ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑ 1 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα Κατηγορία Δικαιούχου: Β Σελίδα 1 από 80 1 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 72, ,00 2 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 72, ,00 3 Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 72, ,00 4 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 71, ,00 5 Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 71, ,00 6 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 71, ,00 7 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 71, ,00 8 Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 71, ,00 9 Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 70, ,00 10 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70, ,00 11 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 69, ,00 12 Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 69, ,00 13 Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 69, ,00 14 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 68, ,00 15 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 68, ,70 16 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 68, ,00 17 Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 68, ,00 18 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, ,00 19 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 20 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, ,00 21 Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, ,00 22 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,27 23 Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, ,00 24 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 25 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 26 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 27 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 28 Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, ,00 29 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 30 Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, ,00 31 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 32 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 33 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, ,00 34 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 35 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 36 Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, ,00 37 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 38 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, ,00 39 Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, ,00 40 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,40 41 Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, ,00 42 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 43 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 44 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00

9 ΟΜΑΔΑ 1 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα Κατηγορία Δικαιούχου: Β 45 Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, ,00 46 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, ,00 47 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 48 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 49 Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, ,47 50 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 51 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 52 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 53 Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, ,00 54 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 55 Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, ,00 56 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 57 Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, ,00 58 Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, ,00 59 Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, ,00 60 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 61 Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, ,00 62 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 63 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 64 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 65 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 66 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 67 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 68 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, ,00 69 Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, ,00 70 Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, ,00 71 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 72 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 73 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 74 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 75 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,29 76 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, ,00 77 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 78 Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, ,00 79 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, ,00 80 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 81 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 82 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 83 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 84 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, ,00 85 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 86 Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, ,00 87 Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, ,00 88 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, ,00 89 Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, ,00 Σελίδα 2 από 80

10 ΟΜΑΔΑ 1 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα Κατηγορία Δικαιούχου: Β 90 Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, ,00 91 Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, ,00 92 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 93 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 94 Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, ,00 95 Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, ,00 96 Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, ,00 97 Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, ,00 98 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 99 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, ,00 Σελίδα 3 από 80

11 ΟΜΑΔΑ 1 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα Κατηγορία Δικαιούχου: Β 135 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, ,00 Σελίδα 4 από 80

12 ΟΜΑΔΑ 1 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα Κατηγορία Δικαιούχου: Β 180 Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 67, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 Σελίδα 5 από 80

13 ΟΜΑΔΑ 1 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα Κατηγορία Δικαιούχου: Β 225 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 66, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 66, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 66, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 66, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 66, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 66, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 66, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 66, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 66, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 66, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 65, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 65, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 65, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 65, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 65, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 65, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 65, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 64, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 64, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 64, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64, ,00 Σελίδα 6 από 80

14 ΟΜΑΔΑ 1 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα Κατηγορία Δικαιούχου: Β 270 Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 64, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 64, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 64, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 64, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 64, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 64, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 64, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 64, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 64, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 64, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 64, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 63, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 63, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 63, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 63, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 63, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 63, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 62, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 62, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 62, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 62, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 62, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 62, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 62, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 61, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 61, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61, ,00 Σελίδα 7 από 80

15 ΟΜΑΔΑ 1 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα Κατηγορία Δικαιούχου: Β 315 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 61, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 61, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 61, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 61, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 61, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 61, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 61, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 61, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 61, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 61, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 61, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 60, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 60, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 60, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59, ,00 Σελίδα 8 από 80

16 ΟΜΑΔΑ 1 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα Κατηγορία Δικαιούχου: Β 360 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 59, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 59, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 59, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 59, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 59, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 59, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 59, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 59, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 59, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 59, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 59, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 58, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 58, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 58, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 58, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 58, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 58, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 58, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 58, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 58, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 58, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 57, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 57, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 57, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 57, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 57, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 57, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 57, ,71 Σελίδα 9 από 80

17 ΟΜΑΔΑ 1 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα Κατηγορία Δικαιούχου: Β 405 Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 57, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 57, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 57, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 56, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 56, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 56, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 56, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 56, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 56, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 55, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 55, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 55, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 54, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 54, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 54, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 54, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 54, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 54, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 54, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 54, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 54, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 54, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 53, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 53, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 53, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 53, ,00 Σελίδα 10 από 80

18 ΟΜΑΔΑ 1 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα Κατηγορία Δικαιούχου: Β 450 Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 53, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 53, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 52, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 52, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 51, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 51, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 51, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 51, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 50, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 50, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 50, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 49, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 49, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 49, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 49, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 49, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 48, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 48, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 48, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 48, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 47, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 47, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 47, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 46, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 46, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 46, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 46, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 45, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 45, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 45, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 45, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 44, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 44, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 44, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 44, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 43, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 43, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 43, , Ν5ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 43, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 42, , Ν5ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 41, , Ν5ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 41, , Ν5ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΣ 41, ,00 Σελίδα 11 από 80

19 ΟΜΑΔΑ 2 Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόνησσος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη Κατηγορία Δικαιούχου: A 1 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 58, ,00 2 Ν5ΠΤ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 58, ,00 3 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 56, ,00 4 Ν5ΠΤ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 56, ,00 5 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 56, ,00 6 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56, ,00 7 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 56, ,00 8 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 56, ,00 9 Ν5ΠΤ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 55, ,00 10 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 55, ,00 11 Ν5ΠΤ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 55, ,00 12 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 55, ,00 13 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 55, ,00 14 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 55, ,00 15 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 54, ,00 16 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 53, ,00 17 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 52, ,00 18 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 51, ,00 19 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 51, ,00 20 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 51, ,00 21 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 50, ,00 22 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 48, ,00 23 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 47, ,00 24 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 45, ,56 25 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 44, ,00 ΟΜΑΔΑ 2 Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόνησσος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 1 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 75, ,00 2 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 75, ,00 3 Ν5ΠΤ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 75, ,00 4 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 75, ,00 5 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 74, ,00 6 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 74, ,00 7 Ν5ΠΤ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 74, ,00 8 Ν5ΠΤ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 74, ,00 9 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 73, ,00 10 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 72, ,00 11 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 72, ,00 12 Ν5ΠΤ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 72, ,00 13 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 71, ,00 Σελίδα 12 από 80

20 ΟΜΑΔΑ 2 Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόνησσος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 14 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 71, ,00 15 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70, ,00 16 Ν5ΠΤ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 69, ,00 17 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 69, ,00 18 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 69, ,00 19 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 68, ,00 20 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 68, ,00 21 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 68, ,00 22 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 68, ,00 23 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,80 24 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 25 Ν5ΠΤ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 67, ,00 26 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67, ,00 27 Ν5ΠΤ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67, ,00 28 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67, ,00 29 Ν5ΠΤ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67, ,00 30 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67, ,00 31 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67, ,00 32 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 33 Ν5ΠΤ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67, ,00 34 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 35 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67, ,00 36 Ν5ΠΤ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67, ,00 37 Ν5ΠΤ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 67, ,00 38 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67, ,00 39 Ν5ΠΤ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 67, ,00 40 Ν5ΠΤ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67, ,00 41 Ν5ΠΤ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 67, ,00 42 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 43 Ν5ΠΤ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67, ,00 44 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67, ,00 45 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67, ,00 46 Ν5ΠΤ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67, ,29 47 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67, ,00 48 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 49 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67, ,80 50 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 51 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 52 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67, ,00 53 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 54 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 55 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 56 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 57 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 58 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67, ,00 Σελίδα 13 από 80

21 ΟΜΑΔΑ 2 Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόνησσος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 59 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 60 Ν5ΠΤ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 67, ,00 61 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 62 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 63 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 64 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67, ,00 65 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 66 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 67 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 68 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 69 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 70 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67, ,00 71 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 72 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 67, ,00 73 Ν5ΠΤ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 67, ,00 74 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 66, ,00 75 Ν5ΠΤ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 66, ,00 76 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 66, ,00 77 Ν5ΠΤ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 66, ,00 78 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66, ,00 79 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66, ,00 80 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 66, ,00 81 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 66, ,00 82 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66, ,00 83 Ν5ΠΤ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 66, ,04 84 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66, ,00 85 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66, ,00 86 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 66, ,00 87 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66, ,00 88 Ν5ΠΤ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 65, ,00 89 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 65, ,00 90 Ν5ΠΤ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 65, ,00 91 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 65, ,00 92 Ν5ΠΤ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 65, ,00 93 Ν5ΠΤ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 65, ,00 94 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 64, ,00 95 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63, ,00 96 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 63, ,00 97 Ν5ΠΤ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 63, ,00 98 Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 63, ,00 99 Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 62, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 62, , Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 62, , Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 61, , Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 61, ,56 Σελίδα 14 από 80

22 ΟΜΑΔΑ 2 Δυτική μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόνησσος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 104 Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 61, , Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 61, , Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 61, , Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 61, , Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 61, , Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 61, , Ν5ΠΤ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 61, , Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 61, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61, , Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 61, , Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 61, , Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 60, , Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 60, , Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 60, , Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 60, , Ν5ΠΤ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 60, , Ν5ΠΤ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 60, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59, , Ν5ΠΤ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 59, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59, , Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 59, , Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 59, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58, , Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 58, , Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 57, , Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 57, , Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 56, , Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 55, , Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 55, , Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 55, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55, , Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 54, , Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 53, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53, , Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 53, , Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 53, , Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 52, , Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 52, , Ν5ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 52, , Ν5ΠΤ ΚΡΗΤΗ 51, , Ν5ΠΤ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 51, , Ν5ΠΤ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 51, , Ν5ΠΤ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 50, ,00 Σελίδα 15 από 80

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56 ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 13-02-2018 Α.Π.: 1053/366/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Δεύτερη (2 η ) περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56 ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 02-02-2018 Α.Π.: 800/287/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Κατάλογος και βαθμολογική

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56 ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 13-02-2018 Α.Π.: 1054/367/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τρίτη (3 η ) περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 06-06-2019 Αρ. Πρωτ 3657/1188 /Α3 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 23/20.05.2019 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία: 06-06-2019 Αρ. Πρωτ: 3682/1198/Α3 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού Νο 28/20-03-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ημερομηνία: 08-07-2019 Αρ. Πρωτ: 4392/1501/Α3 ΘΕΜΑ: Αποδοχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ημερομηνία: 21-06-2019 Αρ. Πρωτ: 4027/1312/Α3 ΘΕΜΑ: Αποδοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Ημερομηνία: Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: ΑΠΟΦΑΣΗ

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Ημερομηνία: Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Ημερομηνία: 26-02-2019 Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Α.Π.: 1169/260/Α3 Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: 8011136300 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία: 03-04-2019 Αρ. Πρωτ: 2202/680/Α3 ΘΕΜΑ: Αποδοχή και έγκριση του Πρακτικών Νο

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Β3 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΦΕΚ (Υ.Ο.Δ.Δ.) 125 Ημερομηνία: 04 Φεβρουαρίου 2019 Α.Π.: 625/Β3/116 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αριθ. 4519/Β3/700/18-09-2017 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Πληροφορίες: Α. Φαλαγγά Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: 2131503787 Φαξ: 2107473666 e-mail: falagka@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 5-12-2018 Αρ. Πρωτ: 8293/2786/Α3 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 4/10-10-2018

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 08 09 2017 Αρ. Πρωτ: 4345/465/Α3 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 1/17-07-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία: 15-03-2019 Αρ. Πρωτ: 1630/439/Α3 Θέμα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία: 27-02-2019 Αρ. Πρωτ: 1199/264/Α3 Θέμα: Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 15-09-2017 Αρ. Πρωτ: 4476/492/Α3 Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: Παράταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Α3 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 29.08.2017 Α.Π.: 4119/416

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ ΜΟΝΑΔΑ Α3 Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 05-09-2019 Αρ. Πρωτ: 5224/1663/Α3 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Α3 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 31-07-2018 Α.Π.: 4799/1555/Α3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία: 19-11-2018 Αρ. Πρωτ: 7513/2537/Α3 ΘΕΜΑ: Αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία: 20-05-2019 Αρ. Πρωτ: 3321/1097/Α3 Θέμα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία: 29-11-2018 Αρ. Πρωτ: 8032/2704/Α3 ΘΕΜΑ: Αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ).

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 16-11 2017 Αρ. Πρωτ: 6068/843/Α3 Θέμα: Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ).

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Α3 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 11-07-2017 Α.Π.: 3440/171/Α3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 2512/410/Α2

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 2512/410/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56 ΤΚ 11527, Αθήνα ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 563/04.10.2018 Ημερομηνία: 27-09-2018 Α.Π.: 5916/1920/Α3 A Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Πληροφορίες: Α. Φαλαγγά Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: 2131503787 Φαξ: 2107473666 e-mail: falagka@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία: 02-04-2019 Αρ. Πρωτ: 2187/666/Α3 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού Νο 21/01.04.2019

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΜΧ9465ΧΙ8-Μ2Λ. Σελίδα 2/8. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΑΔΑ: ΩΜΧ9465ΧΙ8-Μ2Λ. Σελίδα 2/8. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 4. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α3 Ταχ. Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ταχ. Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α2 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ:2107473666 Ημερομηνία: 27-09-2018 Αρ. Πρωτ: 5920/1922/Α3 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 150 Ημερομηνία: 22-03-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α2 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Πληροφορίες: Α. Φαλαγγά Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: 2131503787 Φαξ: 2107473666 e-mail: falagka@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 26-02-2019 Α.Π.: 1172/261/Α3 Μονάδα Α3 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Δεύτερη (2 η ) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Μονάδα Α3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α2 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία: 11-06-2019 Αρ. Πρωτ: 3786/1220/Α3 Θέμα: Έγκριση του 3ου Πρακτικού (03.06.2019)

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Μονάδα Α2 Λεωφ. Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 29-07-2019 Α.Π.: 4812/893/Α2 Θέμα: Έγκριση των Πρακτικών 10/26.06.2019, 11/27.06.2019 και 12/28.06.2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ,ΤΣ & ΕΚΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ,ΤΣ & ΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56 ΤΚ 11527, Αθήνα ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18 Ημερομηνία: 09-01-2018 Α.Π.: 82/6/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ταχ. Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 Fax: 2131503629 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY A Π Ο Φ Α Σ Η

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY A Π Ο Φ Α Σ Η INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.20 11:28:28 EEST Reason: Location: Athens : 76446537-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ. κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ).

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ. κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Μονάδα Α3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α2 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία: 09-05-2019 Αρ. Πρωτ: 3031/1039/Α3 Θέμα: Έγκριση του 2ου Πρακτικού (03.05.2019)

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 27-03-2019 Αρ. Πρωτ: 2006/605/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Δεύτερη Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 04/09/2019 Α.Π.: 5197/947/Α2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 23 03-2018 Αρ. Πρωτ: 1839/608/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Β3 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΦΕΚ (Υ.Ο.Δ.Δ.) 520 Ημερομηνία: 03 Σεπτεμβρίου 2018 Α.Π.: 5327/Β3/1144 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑXΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Α2 Λεωφ. Μεσογείων 56 115

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α2 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 191-04.04.2018 Ημερομηνία: 23-03 2018 Αρ. Πρωτ: 1841/609/Α3 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Πληροφορίες: Ε. Μητσού Μεσογείων 56, 115 27, Αθήνα Τηλ: 2131503724 Fax: 210-7473666 E-mail: emitsou@mou.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ Αθήνα, 04 Φεβρουαρίου 2019 Α.Π.: 629/Β3/117

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Φ Α Σ Η

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Φ Α Σ Η Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 397 Ημερομηνία: 04-07-2018 Α.Π.: 4034/1314/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 18.06.2018 Αρ. Πρωτ: 3554/1278/Α3 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 3/07-05-2018

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Φ Α Σ Η

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Φ Α Σ Η Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18 Ημερομηνία: 09-01-2018 Α.Π.: 79/4/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α2 Λεωφ. Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα Ημερομηνία: 02-08-2019 Α.Π.: 4929/905/Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Επανασυγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Μονάδα Α3

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 13-12 2017 Αρ. Πρωτ:6716/967/Α3 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 2/09-10-2017

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ).

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ:ΥΟΔΔ 270 Ημερομηνία:24.04.2018 Α.Π.:2322/752/Α3 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ταχ. Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 191-04.04.2018 Ημερομηνία:23/03/2018 Α.Π.:1842/611/Α3 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Μονάδα Α3

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Οι Υπουργοί Οικονομικών Οικονομίας και Ανάπτυξης

A Π Ο Φ Α Σ Η. Οι Υπουργοί Οικονομικών Οικονομίας και Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ ΥΟΔΔ 727/06.12.2018 Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Πληροφορίες: Χ. Καρακάσης, Α. Μαλανδράκη Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: 2131503761,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: Αρ.

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: Αρ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 16-04-2019 Αρ. Πρωτ: 2562/806/Α3 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ:2107473666 Ημερομηνία: 27.06.2018 Αρ. Πρωτ: 3830/1230/Α3 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 1/19.04.2018

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία:17-09-2018 Α.Π.:5583/1837/Α3 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ).

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11»

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ).

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 30.07.2018 Αρ. Πρωτ: 4744/1528/Α3 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 1/17.07.2018

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-03-2019(ως προς το Σημείο Α και την αλλαγή σε Επιτροπή Αξιολόγησης)

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 733-12.12.2018 Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία:20-11-2018 Α.Π.:7533/2543/Α3 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο OOOO Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (06-05-2019) Ελένη Ζώγγου του Ευάγγελου, ΑΔΤ ΑΕ 046113, στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 08/08/2019 Α.Π.: 4975/Β2/690

A Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 08/08/2019 Α.Π.: 4975/Β2/690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Ημερομηνία: Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: ΑΠΟΦΑΣΗ

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Ημερομηνία: Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Ημερομηνία: 19-12-2018 Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Α.Π.: 8772/2897/Α3 Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: 8011136300 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Τέταρτη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Β3 Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2017 A Π Ο Φ Α Σ Η

Μονάδα Β3 Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2017 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ Τ.Σ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία:13.06.2018 Αρ. Πρωτ:3443/1115/Α3 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού Νο 01/27-04-2018

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 23 03 2018 Αρ. Πρωτ: 1836/606/Α3 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 14.09.2018 Αρ. Πρωτ: 5555/1831/Α3 ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 27-04-2017 Α.Π.: 1999/721/Α2

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 597 Ημερομηνία: 05-10-2018 Α.Π.: 6172/1118/Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία:10-06-2019 Α.Π.:3740/1211/Α3 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ταχ. Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 Fax: 2107473666 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 25-04-2019 Α.Π.: 2891/468/Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 24.07.2018 Α.Π.: 4560/1445/Α3 ΜΟΝΑΔΑ Α3 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Πρώτη (1 η ) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα