Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI"

Transcript

1 Ochranný otočný kryt neupínajte. Nepoužívajte poškodené alebo deformované pílové ostrie. Opotrebovanú vložku taniera vymeňte. Nepoužívajte pílové ostria, ktoré nezodpovedajú kľúčovým údajom uvedeným v tomto návode na použitie. Ochranný kryt smie byť otvorený len vtedy, keď je zariadenie spustené na obrobku. Nepoužívajte pílové ostria vyrobené z vysokorýchlostnej ocele. Akékoľvek závady na zariadení, vrátane závad týkajúcich sa ochrany pílových ostrí, sa musia ihneď po zistení nahlásiť osobám zodpovedným za bezpečnosť. Je nevyhnutné vybrať také pílové ostrie, ktoré je vhodné pre rezaný materiál. Nikdy nepoužívajte rozbrusovačku na rezanie materiálov iných, ako sú uvedené v návode na použitie. Pri preprave rozbrusovačky musí byť vždy aktivované blokovanie rukoväte. Ostria používajte len s krytmi v dobrom prevádzkovom stave, správne udržiavané a v správnej polohe. Z podlahy odstraňujte uvoľnený materiál, napr. triesky a odrezky. Používajte len pílové ostria, ktoré boli správne naostrené. Zásadné je dodržiavať maximálnu rýchlosť uvedenú na pílovom ostrí. Na zaistenie ostria píly nepoužívajte žiadne iné príruby okrem dodaných alebo uvedených v návode. Neodstraňujte žiadne odrezky ani iné časti obrobku z oblasti rezania, kým je zariadene spustené a hlava píly nie je v pokojovej polohe. Zabezpečte, aby bolo zariadenie vždy stabilné a zaistené (napr. upevnené k stolu). Dlhé obrobky musia byť vhodne podoprené. Nepoužívajte prasknuté alebo porušené pílové ostria. Pred použitím nástroja si prečítajte návod. Je možné nechať si zariadenie previesť. Pri vytváraný pri práci s týmto nástrojom môže byť zdraviu škodlivý. Používajte systém na pohlcovanie prachu a noste vhodnú masku na ochranu pred prachom. Dôkladne odstráňte usadený prach, napr. pomocou vysávača. Materiál s okrúhlym alebo nepravidelným prierezom (napríklad palivové drevo) sa nesmie píliť, lebo sa počas pílenia sa nedá bezpečne uchytiť. Pri pílení tenkého materiálu navrstveného na okraji je potrebné na bezpečnú podporu použiť vhodné pomocné ochranné zariadenie. Pri používaní ovládacích prvkov alebo nastavení, alebo pri vykonávaní iných ako tu uvedených procedúr, môže vzniknúť riziko nebezpečného vystavenia vyžarovaniu. Pri práci s mechanickým nástrojom alebo ofukovaní prachu vždy používajte ochranné okuliare alebo Slovensko ochranné okuliare s bočnými chráničmi. Ak pri práci vzniká prach, používajte aj protiprachovú masku. Vedno uporabljajte rezila s pravilno velikostjo in obliko odprtine za vpenjanje. Če se rezila ne ujemajo z montažnimi elementi žage, je njihovo vrtenje ekscentrično, kar povzroči izgubo nadzora. Uporabljajte le rezila, ki so določena v teh navodilih in so v skladu z EN NAMEN UPORABE Rozbrusovačku možno používať na pílenie pevného dreva, lepeného dreva, glejených dýh, materiálov podobných drevu a plastov. Nepoužívajte tento produkt žiadnym iným spôsobom okrem spôsobu uvedeného na bežné použitie. LASERSKA VARNOST Med delovanjem ne glejte v laserski žarek. Laserskega žarka ne usmerjajte neposredno v oči drugih oseb. To lahko povzroči resno poškodbo oči. Laserja ne postavljajte tako, da bi lahko kdor koli namerno ali nenamerno pogledal neposredno v laserski žarek. Ne glejte laserskega žarka z optičnimi pripomočki. Laserja ne uporabljajte v bližini otrok in ne dovolite otrokom, da bi ga uporabljali. Laserske naprave nikoli ne poskušajte popravljati sami. Ne poskušajte spreminjati delov laserske naprave sami. Popravila lahko izvaja le proizvajalec laserja ali pooblaščeni serviser. Laserja ne menjajte z laserjem druge vrste. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI Surové materiály recyklujte, namiesto toho, aby ste ich zlikvidovali ako odpad. Stroj, príslušenstvo a obaly by sa mali triedene recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Varnostni alarm Skladnost CE Skladnost GOST-R Pred zagonom naprave pozorno preberite navodila. 65 EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI NO RU PL CS HU RO LV LT ET HR SL SK EL TR

2 Slovensko Pred zagonom naprave pozorno preberite navodila. Ne glejte v žarek. Nosite zaščito za ušesa Nosite zaščito za ušesa Vedno nosite zaščito za oči. Ne izpostavljajte dežju in ne uporabljajte na vlažnih mestih. Opotrebované elektrické zariadenia by ste nemali odhadzovať do domového odpadu. Prosíme o recykláciu ak je možné. Kontaktujte miestne úrady, alebo predajcu pre viac informácií ohľadom ekologického spracovania. Vedno nosite zaščito za oči. Vedno nosite zaščito za oči. NEVARNOST! Ostro rezilo. Ne dotikaj se! Širina rezanja Širina rezanja VZDRŽEVANJE Ne spreminjajte nobenih nastavitev, ko motor deluje. Po vsaki uporabi preverite, ali je stroj poškodovan in ali ima zlomljene dele ter ga vzdržujte v dobrem delovnem stanju s tem, ko takoj zamenjate ali popravite poškodovane dele. Počistite nakopičeni prah. Da bi zagotovili varnost in zanesljivost, mora vsa popravila stroja opraviti pooblaščen servisni center (z izjemo z zunanje strani dostopnih ščetk). O okvarah stroja, vključno z varovali in rezili, morate poročati takoj, ko jih odkrijete. OPOZORILO Za večjo varnost in zanesljivost morajo vsa popravila izvajati v pooblaščenem servisnem centru Ryobi. Les Les Ne žaganje kovin Ne žaganje kovin Zobje rezila Lasersko sevanje. 66

3 SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA OPOZORILO Pri uporabi električnih orodij morate vedno upoštevati osnovna varnostna opozorila, saj le tako lahko zmanjšate nevarnost požara, električnega udara ali telesnih poškodb. Pred uporabo tega izdelka preberite vsa navodila in shranite priročnik. Delovno območje naj bo vedno čisto. Neurejeni prostori in delovne mize privabljajo nesreče. Preglejte delovno območje. Orodja ne izpostavljajte dežju. Orodja ne uporabljajte v mokrih ali vlažnih okoljih. Delovno območje naj bo vedno dobro osvetljeno. Nikoli ne uporabljajte orodja blizu vnetljivih tekočin ali plinov. Zaščita pred električnim udarom. Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, kuhalniki in hladilniki. Drugih oseb ne spuščajte zraven. Tretje osebe, predvsem otroci, orodja ne smejo uporabljati in se orodja ter podaljševalnega kabla ne smejo dotikati; zadrževati se morajo zunaj delovnega območja. Orodja, ki jih ne uporabljajte, shranite. Ko orodja ne uporabljate, ga shranite na suho mesto in zaklenite, da otroci ne bodo imeli dostopa. Orodja ne preobremenjujte. Nalogo bo opravilo bolje in varneje, če ga uporabite za namen, za katerega je namenjen. Uporabljajte ustrezno orodje. Z malimi orodji orodji ne opravljajte del, ki so predvidena za večja orodja. Orodja ne uporabljajte za dela, za katera ni namenjeno krožnih žag na primer ne uporabljajte za rezanje vej in debel. Bodite primerno oblečeni. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita; saj bi se lahko zagozdili v premikajoče se dele orodja. Pri delu na prostem je priporočljiva uporaba nezdrsljivih čevljev. Nosite tudi zaščitno pokrivalo, če imate dolge lase. Uporabljajte zaščitno opremo. Uporabljajte zaščitna očala. Če pri delu nastaja prah, nosite obrazne maske ali maske proti prahu. Priključite opremo za sesanje prahu. Če je orodje namenjeno priključitvi na opremo za sesanje in zbiranje prahu, se prepričajte, da so ti priključeni in ustrezno uporabljeni. Z napajalnim kablom ravnajte, kot je predpisano. Nikoli ne povlecite za kabel, kadar izklapljate vtikač iz vtičnice. Kabel držite proč od vročine, olja ali ostrih robov. Varno delo. Kjer je to mogoče, uporabljajte sponko ali primež. To je varneje kot uporaba rok. Ne segajte preko dosega. Pazite, da stojite stabilno in da imate ravnotežje. Orodja vzdržujte nežno. Za boljše in varnejše Slovenčina delovanje naj bodo rezalna orodja nabrušena in čista. Sledite navodilom za mazanje in menjavo dodatkov. Redno preverjajte napajalne kable orodja in jih v primeru poškodb dajte v popravilo pooblaščenemu servisu. Redno preverjajte podaljške in jih v primeru poškodb zamenjajte z novimi. Ročaji naj bodo suhi, čisti in brez madežev olja ali masti. Odklopite orodja. Kadar orodja ne uporabljate oz. pred servisiranjem in med menjavo dodatkov (kot so rezila, svedri ipd.), orodja odklopite iz napajanja. Ostranite nastavljive ključe in zatiče. Pred vklopom orodja preverite, da so zatiči in nastavljivi ključi odstranjeni iz orodja. Preprečite nehoten zagon. Pred vložením akumulátora vždy skontrolujte, či je zariadenie vypnuté. Uporabljajte podaljške za zunanjo uporabo. Kadar orodje uporabljate zunaj, uporabljajte le podaljške za zunanjo uporabo. Bodite pozorni. Spremljajte potek dela, uporabljajte zdrav razum in orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni. Preverite, ali so kje poškodovani deli. Pred nadaljnjo uporabo pozorno preglejte orodje in zagotovite, da orodje pravilno in ustrezno deluje. Preverite nastavitev premikajočih se delov, njihove povezave, morebitne lome, namestitev in druge pogoje, ki bi lahko vplivali na delovanje naprave. Varovalo ali drug poškodovan del morate ustrezno popraviti ali zamenjati pri pooblaščenem serviserju, razen če ni drugače navedeno v navodilih za uporabo. Okvarjena stikala mora zamenjati pooblaščeni servisni center. Orodja ne uporabljajte, če ga ne morete vklopiti ali izklopiti s stikalom. Opozorilo. Uporaba katerih koli dodatkov ali priključkov, ki niso priporočeni v teh navodilih za uporabo, lahko predstavljajo tveganje za osebne poškodbe. Orodje naj popravi pooblaščena oseba. To električno orodje izpolnjuje ustrezne varnostne kriterije. Popravila lahko izvaja le pooblaščena oseba, ki uporablja originalne rezervne dele; v nasprotnem primeru bi bil uporabnik lahko v nevarnosti. SPECIFIČNA VARNOSTNA PRAVILA Nosite ščitnike za ušesa. Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo sluha. Pri uporabi stroja vedno nosite očala. Priporočljivo je, da nosite rokavice, masivne čevlje, v katerih ne drsi, in predpasnik. Pred vykonaním akýchkoľvek prác na zariadení vždy odpojte súprava batérie. Pred vložením alebo odstránením jednotky akumulátora vždy skontrolujte, či je zariadenie vypnuté. Žagovine in trsk ne smete odstranjevati, medtem ko stroj teče. Nikoli ne segajte v območje nevarnosti ravni, ko ta deluje. Popravila lahko izvaja le pooblaščeni serviser. EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI NO RU PL CS HU RO LV LT ET HR SL SK EL TR 67

4 Slovenčina Na stroju vedno uporabljajte zaščito. Ne ukleščite nihajnega varovala. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih rezil. Vložek mize zamenjajte, ko je ta obrabljen. Ne uporabljajte rezil, ki ne ustrezajo ključnim podatkom, navedenim v teh navodilih za uporabo. Zaščitni pokrov smete odpreti le, ko se žaga spusti do obdelovanca. Ne uporabljajte rezil iz hitroreznega jekla. Če odkrijete napake na stroju, vključno z napakami, povezanimi z zaščito rezila, je treba to čim prej sporočiti osebam, ki so odgovorne za varnost. Pomembno je, da izberete rezilo, ki je primerno za material, ki ga režete. Zajeralne žage nikoli ne uporabljajte za rezanje tistih materialov, ki niso določeni v navodilih za uporabo. Zaklep ročaja mora biti med prevažanjem zajeralne žage vedno aktiviran. Žago uporabljajte le z dobro vzdrževanimi varovali, ki so v dobrem delovnem stanju in na svojih položajih. Pazite, da na tleh ne bodo predmeti in smeti, npr. odkruški in odrezki. Uporabljajte le rezila, ki so ustrezno nabrušena. Ključnega pomena je, da upoštevate najvišjo hitrost, navedeno na rezilu. Za zaščito rezila ne uporabljajte prirobnic, ki niso priložene ali ki niso navedene v navodilih za uporabo. Z območja rezanja ne odstranjujte odrezkov ali ostalih delov, ko stroj teče in ko glava žage ni v položaju mirovanja. Zagotovite, da je stroj vedno stabilen in zavarovan (npr. pritrjen na mizo). Dolge obdelovance je treba ustrezno podpreti. Ne uporabljajte zvitih ali počenih rezil. Pred uporabo orodja pozorno preberite navodila. Če je možno, naj vam delo z orodjem predstavijo. Prah, ki nastane ob uporabi tega orodja, lahko škoduje zdravju. Uporabljajte sistem odsesavanja prahu in nosite ustrezno masko za zaščito proti prahu. Odstranite nakopičeni prah, npr. s sesalnikom. Ne smete rezati lesa z okroglim ali neenakomernim premerom (kot so npr. drva), ker ga med rezanjem ne morete varno držati. Kadar žagate kup tankih obdelovancev, zloženih na robu, je treba za dobro podporo uporabiti ustrezno pomožno ograjo. Uporaba krmilnih elementov ali nastavitev delovanja, drugačnega od predpisanega, lahko povzroči izpostavljenost nevarnemu laserskemu sevanju. Vedno nosite zaščitna očala s stranskimi ščitniki, ko uporabljate električna orodja ali ko spihujete prah. Če pri delu nastaja prah, nosite tudi zaščitno masko proti prahu. Vždy používajte ostria s otvormi na hriadeľ správnej veľkosti a tvaru. Ostria, ktoré nie sú kompatibilné s montážnym technickým vybavením píly, budú bežať excentricky a spôsobia stratu kontroly. Používajte len ostria špecifikované v tomto návode, ktoré spĺňajú normu EN ÚČEL POUŽITIA Zajeralno žago lahko uporabljate za žaganje trdnega lesa, vezanega lesa, furnirja, lesu podobnih materialov in plastike. Tega izdelka ne uporabljajte za namene, ki se razlikujejo od običajne uporabe. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI S LASEROM Počas činnosti nepozerajte do lúča. Nesvieťte laserovým lúčom priamo do očí iných osôb. Mohlo by dôjsť k vážnemu poraneniu očí. Nepracujte s laserom v polohe, pri ktorej by sa mohol niekto, či už úmyselne alebo neúmyselne, pozrieť do laserového lúča. Nepoužívajte optické nástroje na zobrazenie laserového lúča. Nepoužívajte laser v blízkosti detí ani nedovoľte deťom pracovať s laserom. Nepokúšajte sa opravovať laserové zariadenie sami. Nepokúšajte sa sami vymieňať žiadne diely laserového zariadenia. Akékoľvek opravy môže vykonávať len výrobca lasera alebo autorizovaný servisný pracovník. Nevymieňajte laser za iný typ. ZAŠČITA OKOLJA SYMBOLY Namesto, da napravo zavržete, reciklirajte surovine. Napravo, pribor in embalažo je treba sortirati za okolju prijazno recikliranje. Výstražná značka CE konformita GOST-R konformita Pred spustením zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. 68

5 Pred spustením zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. Noste ochranu sluchu Noste ochranu sluchu Vždy používajte chrániče zraku. Vždy používajte chrániče zraku. Vždy používajte chrániče zraku. NEBEZPEČENSTVO! Ostré čepele. Nedotýkajte sa! Šírka rezu Šírka rezu ÚDRŽBA Nepozerajte priamo do lúča. Slovenčina Nevystavujte dažďu ani nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Odpadne električne izdelke odlagajte skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Reciklažo opravljajte na predpisanih mestih. Za reciklažni nasvet se obrnite na lokalne oblasti. Kým sa motor pohybuje, nevykonávajte žiadne nastavenia. Po každom použití skontrolujte na zariadení poruchy alebo poškodené diely a udržiavajte ho špičkovom prevádzkovom stave príslušné diely opravte alebo vymeňte bezodkladne. Odstráňte nahromadený prach. Na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti musí všetky opravy, s výnimkou externe dostupných kefiek, vykonávať autorizované servisné centrum. Poruchy na nástroji, vrátane ochranných krytov alebo pílových ostrí, sa musia nahlásiť ihneď po ich zistení. VAROVANIE Na zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti musí všetky opravy vykonávať autorizované servisné stredisko alebo kvalifikovaná servisná organizácia. EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI NO RU PL CS HU RO LV LT ET HR SL SK EL TR Drevo Drevo Nerežte kovové Nerežte kovové Zúbky čepele Laserové vyžarovanie. 69

6 Ελληνικά ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, θα πρέπει να τηρούνται πάντα βασικές προφυλάξεις για μείωση του κινδύνου φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε τις. Διατηρείτε καθαρό τον χώρο εργασίας. Οι ακατάστατοι χώροι και πάγκοι εργασίας προκαλούν ατυχήματα. Εξετάστε τον χώρο εργασίας. Μην εκθέτετε τα εργαλεία σε βροχή. Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σε βρεγμένο χώρο ή σε συνθήκες υγρασίας. Να δουλεύετε σε καλά φωτισμένη περιοχή. Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια. Προστατευτικό από ηλεκτροπληξία. Αποφύγετε την επαφή με γειωμένες επιφάνειες (π.χ. σωλήνες, καλοριφέρ, εστίες, ψυγεία). Διατηρείτε μακριά τους παριστάμενους. Μην αφήνετε άλλα άτομα και ιδιαίτερα παιδιά να εμπλέκονται στην εργασία, να αγγίζουν το εργαλείο ή την προέκταση και διατηρείτε τους παριστάμενους μακριά από τον χώρο εργασίας σας. Φυλάσσετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε. Όταν δεν χρησιμοποιούνται, τα εργαλεία πρέπει να φυλάσσονται σε στεγνό και κλειδωμένο χώρο, μακριά από παιδιά. Μην πιέζετε υπερβολικά το εργαλείο. Η δουλειά θα γίνει καλύτερα και ασφαλέστερα με τον ρυθμό για τον οποίο προορίζεται. Χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο. Μην πιέζετε μικρά εργαλεία να κάνουν τη δουλειά εργαλείων βαριάς χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία για μη επιθυμητούς σκοπούς, π.χ. μην χρησιμοποιείτε κυκλικούς κόπτες για να κόψετε κλαδιά δέντρων ή κούτσουρα. Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα γιατί μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα εξαρτήματα. Προτείνονται αντιολισθητικά υποδήματα όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους. Φοράτε επίσης προστατευτικά μαλλιών για να καλύψετε μακριά μαλλιά. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό. Χρησιμοποιείτε γυαλιά ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε μάσκα προσώπου ή κατά της σκόνης όταν οι εργασίες παράγουν σκόνη / πριονίδια. Συνδέστε τον εξοπλισμό απομάκρυνσης σκόνης / πριονιδιού. Αν το εργαλείο διαθέτει σύνδεση απομάκρυνσης σκόνης / πριονιδιού και εξοπλισμό συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί και χρησιμοποιούνται σωστά. Προσέχετε στη χρήση του καλωδίου. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι και αιχμηρές γωνίες. Ασφαλής εργασία. Όπου είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή μέγγενη για να συγκρατήσετε το τεμάχιο εργασίας. Είναι ασφαλέστερο από το να χρησιμοποιείτε το χέρι σας. Μην τεντώνεστε. Διατηρείτε σταθερό πάτημα και ισορροπία συνεχώς. Συντηρείτε προσεκτικά τα εργαλεία. Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά για καλύτερη και ασφαλέστερη απόδοση. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λίπανση και αλλαγή εξαρτημάτων. Ελέγχετε τακτικά τα καλώδια του εργαλείου και αν έχουν φθαρεί, επισκευάστε τα πηγαίνοντάς τα σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση σέρβις. Ελέγχετε τακτικά τα καλώδια προέκτασης και προχωρήστε σε αντικαταστάσεις εάν έχουν φθαρεί. Διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές και χωρίς λάδι και γράσο. Αποσυνδέστε τα εργαλεία. Όταν δεν χρησιμοποιούνται, πριν το σέρβις και κατά την αλλαγή εξαρτημάτων όπως λεπίδες, μικρά εξαρτήματα και κόπτες, αποσυνδέετε τα εργαλεία από το ρεύμα. Αφαιρέστε κλειδιά προσαρμογής και άλλα κλειδιά. Ελέγχετε πάντα ότι τα κλειδιά και τα κλειδιά προσαρμογής έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο πριν το ενεργοποιήσετε. Αποφύγετε τις τυχαίες εκκινήσεις. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο πριν τοποθετήσετε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίων για εξωτερικούς χώρους. Όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια προέκτασης κατάλληλα για εξωτερική χρήση και με την αντίστοιχη σήμανση. Παραμείνετε σε εγρήγορση. Προσέχετε τι κάνετε, χρησιμοποιείτε κοινή λογική και μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν είστε κουρασμένοι. Ελέγξτε για φθαρμένα εξαρτήματα. Πριν χρησιμοποιήσετε άλλο το εργαλείο, θα πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά για να βεβαιωθεί ότι λειτουργεί σωστά και εκτελεί την επιθυμητή λειτουργία. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση των κινούμενων εξαρτημάτων, τυχόν πιάσιμο αυτών, σπασίματα, στερέωση και άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργία του εργαλείου. Προστατευτικά ή άλλα εξαρτήματα που έχουν φθαρεί θα πρέπει να συντηρούνται κατάλληλα ή να αντικαθίστανται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, εκτός αν αναφέρεται άλλως στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Επισκευάζετε τους ελαττωματικούς διακόπτες σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν δεν ενεργοποιείται και απενεργοποιείται. Προειδοποιηση. Η χρήση οποιουδήποτε εξαρτήματος ή προσαρτήματος εκτός του προτεινόμενου σε αυτές τις οδηγίες, μπορεί να αποτελεί κίνδυνο τραυματισμού. Επισκευάζετε το εργαλείο πηγαίνοντάς το σε ειδικευμένους τεχνικούς. Το παρόν ηλεκτρικό εργαλείο συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανόνες ασφάλειας. Οι επισκευές θα πρέπει να διενεργούνται μόνο από ειδικευμένα άτομα με χρήση αυθεντικών 70

7 ανταλλακτικών, διαφορετικά μπορεί να προκύψει σημαντικός κίνδυνος για τον χρήστη. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φοράτε ωτοασπίδες. Η επίδραση θορύβου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. Στις εργασίες με τη μηχανή φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Συνίστανται τα προστατευτικά γάντια, τα σταθερά και αντιολισθητικά παπούτσια και η ποδιά. Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή τραβάτε το μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την μπαταρία. Τα γρέζια ή οι σκλήθρες δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται με κινούμενη μηχανή. Μην απλώνετε τα χέρια σας στην επικίνδυνη περιοχή της κινούμενης μηχανής. Αναθέτετε την επισκευή των κατεστραμμένων εξαρτημάτων μόνο σ έναν ειδικευμένο τεχνίτη. Χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε τη διάταξη προστασίας της μηχανής. Το κινητό προστατευτικό κάλυμμα δεν επιτρέπεται να ασφαλιστεί στην ανοιχτή κατάσταση. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικές ή στρεβλωμένες πριονολάμες. Να αντικαθίσταται το φθαρμένο ένθετο του πάγκου. Οι λεπίδες πριονιού, που δεν αντιστοιχούν με τα χαρακτηριστικά στοιχεία σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν. Το αιωρούμενο προστατευτικό κάλυμμα επιτρέπεται να ανοίγει μόνο αυτόματα κατά τη στροφή του πριονιού προς τα κάτω. Δεν χρησιμοποιείτε πριονοδίσκους κατασκευασμένους από ταχυχάλυβα. Σφάλματα στη μηχανή, συμπεριλαμβανομένης της προστατευτικής διάταξης ή των πριονοδίσκων, πρέπει μόλις γίνουν αυτά αντιληπτά, να δηλωθούν στον υπεύθυνο ασφαλείας. Επιλέγετε ένα κατάλληλο πριονοδίσκο για το υλικό που θέλετε να κόψετε. Δεν χρησιμοποιείτε το φαλτσοπρίονο για την κοπή διαφορετικών υλικών, από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες χειρισμού. Εκτελείτε τη μεταφορά του φαλτσοπρίονου μόνο με τοποθετημένη την ασφάλεια μεταφοράς στη χειρολαβή. Να χρησιμοποιείτε το φαλτσοπρίονο μόνο με καλά λειτουργούν και καλά συντηρημένο προστατευτικό κάλυμμα. Το προστατευτικό κάλυμμα πρέπει να πηγαίνει αυτόματα προς τα πίσω. Το δάπεδο να διατηρείται ελεύθερο από κατάλοιπα υλικών, π.χ. ροκανίδια κλπ. Χρησιμοποιείτε μόνο Ελληνικά κανονικά ακονισμένους πριονοδίσκους. Πρέπει να τηρείται ο αναφερόμενος επάνω στον πριονοδίσκο μέγιστος αριθμός στροφών. Χρησιμοποιείτε μόνο τις εμπεριεχόμενες και τις απεικονιζόμενες στις οδηγίες χειρισμού φλάντζες για τη στερέωση του πριονοδίσκου. Μην απομακρύνετε υπολείμματα πριονίσματος ή άλλα τμήματα του κατεργασθέντος αντικειμένου από την περιοχή πριονίσματος όταν λειτουργεί η μηχανή και δεν έχει ακινητοποιηθεί η κεφαλή του πριονιού. Να σιγουρεύεστε πως η μηχανή είναι σταθερή (π.χ. στερέωση στον πάγκο εργασίας). Τεμάχια κατεργασίας μεγάλου μήκους πρέπει να στηρίζονται κατάλληλα. Οι ραγισμένες πριονόλαμες (πριονόδισκοι) ή αυτές που έχουν παραμορφωθεί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν! Πριν τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά συνίσταται να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να εξοικειωθείτε με τον πρακτικό χειρισμό της συσκευής. Η δημιουργούμενη κατά την εργασία σκόνη είναι συχνά επιβλαβής για την υγεία (π.χ. κατά την επεξεργασία ξύλου δρυός και οξιάς, πετρωμάτων, χρωμάτων που μπορεί να εμπεριέχουν μόλυβδο ή άλλες βλαβερές ουσίες) και δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το σώμα. Χρησιμοποιείτε μια διάταξη αναρρόφησης της σκόνης και φοράτε επιπλέον μια κατάλληλη προσωπίδα προστασίας από τη σκόνη. Απομακρύνετε εντελώς τη μαζεμένη σκόνη, π.χ. με αναρρόφηση. Δεν επιτρέπεται το κόψιμο αντικειμένων με στρογγυλή ή όχι ομοιόμορφη διατομή (π.χ. καυσόξυλα), διότι δεν συγκρατούνται καλά κατά το πριόνισμα. Όταν κόβετε όρθια αντικείμενα που είναι σχετικά λεπτά, να υπάρχει βοηθητικός οδηγός για ασφαλή καθοδήγηση. Η χρήση ελέγχων ή προσαρμογών ή η εκτέλεση διαδικασιών εκτός από αυτές που περιγράφονται στο παρόν μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας με πλαϊνές ασπίδες κατά τον χειρισμό μηχανοκίνητων εργαλείων ή σε εργασίες με σκόνη. Αν η εργασία προκαλεί σκόνη, φοράτε και ειδική μάσκα. Οι ακατάλληλοι για τον άξονα στον οποίον θα τοποθετηθούν δίσκοι δεν θα περιστραφούν σωστά και μπορούν να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ελαττωματικές ή ακατάλληλες βίδες ή φλάντζες δίσκου. Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, σύμφωνες με το ΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΌΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ Το φαλτσοπρίονο προορίζεται για ξύλα μασίφ, για κολλημένα ξύλα, για υλικά παρόμοια με ξύλο και για πλαστικά. Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τον αναφερόμενο σκοπό προορισμού. 71 EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI NO RU PL CS HU RO LV LT ET HR SL SK EL TR

8 Ελληνικά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ Μην κοιτάζεστε στην ακτίνα κατά τη λειτουργία. Μην προβάλλετε την ακτίνα λέιζερ απευθείας στα μάτια των άλλων. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού οφθαλμολογικού τραυματισμού. Μην τοποθετείτε το λέιζερ σε θέση που μπορεί να προκαλέσει την άμεση οπτική επαφή με αυτό, σκόπιμα ή όχι. Μην χρησιμοποιείτε οπτικά εργαλεία για να δείτε την ακτίνα λέιζερ. Μην χρησιμοποιείτε το λέιζερ κοντά σε παιδιά και μην αφήνετε παιδιά να το χρησιμοποιούν. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή λέιζερ μόνοι σας. Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής λέιζερ μόνοι σας. Οι επισκευές θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από τον κατασκευαστή του λέιζερ ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Μην αντικαθιστάτε το λέιζερ με άλλο διαφορετικού τύπου. Φοράτε προστατευτικά αυτιών Φοράτε πάντα προστατευτικά ματιών. Φοράτε πάντα προστατευτικά ματιών. Φοράτε πάντα προστατευτικά ματιών. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Αιχμηρή λεπίδα. Μην αγγίζετε! Πλάτος κοπής ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ανακυκλώνετε τις πρώτες ύλες αντί να τις πετάτε στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Για την προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει να γίνετα ι διαλογή του εργαλείου, των εξαρτημάτων και των συσκευασιών του. Πλάτος κοπής Ξύλο ΣΎΜΒΟΛΑ Προειδοποίηση ασφάλειας Ξύλο Συμμόρφωση CE Μην κόβετε μέταλλα Συμμόρφωση GOST-R Μην κόβετε μέταλλα Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Δόντια λεπίδας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Ακτινοβολία λέιζερ. Φοράτε προστατευτικά αυτιών Μην κοιτάζετε απευθείας στην ακτίνα. 72

9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Να μην εκτίθεται σε βροχή και να μην χρησιμοποιείται σε τοποθεσίες με υγρασία. Τα ηλεκτρικά προϊόντα προς απόρριψη δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Παρακαλούμε ανακυκλώστε όπου υπάρχουν οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Μιλήστε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να σας ενημερώσουν σχετικά με τα προγράμματα ανακύκλωσης. Μην πραγματοποιειτε καμια ρυθμιση οταν ο κινητηρασ βρισκεται σε λειτουργια. Μετά από κάθε χρήση, ελέγξτε το μηχάνημά σας για ζημιές ή φθαρμένα εξαρτήματα και διατηρείτε το πάντα σε άριστη κατάσταση επισκευάζοντας ή αντικαθιστώντας τα εξαρτήματα αμέσως μόλις χρειαστεί. Καθαρίστε πριονίδια που έχουν μαζευτεί. Για σίγουρη ασφάλεια και αξιοπιστία, όλες οι επισκευές - εκτός των εξωτερικά προσβάσιμων βουρτσών - θα πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Προβλήματα στο μηχάνημα, συμπεριλαμβάνοντας τα προστατευτικά ή τις λεπίδες κόπτη, θα πρέπει να αναφέρονται αμέσως μόλις διαπιστώνονται. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία, όλες οι επιδιορθώσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από εγκεκριμένο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης Ryobi. Ελληνικά EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI NO RU PL CS HU RO LV LT ET HR SL SK EL TR 73

10 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 74

11

12

13

14 5 6 5s 7 10s 78

15

16

17

18

19

20

21

22 =90 90

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick Τμήμα: Έχω διαβάσει και αντιλαμβάνομαι τους κανόνες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

AQUILA COMPLETE BAG WITH 5 ELECTRIC TOOLS ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ XPV 135 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

AQUILA COMPLETE BAG WITH 5 ELECTRIC TOOLS ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ XPV 135 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ AQUILA COMPLETE BAG WITH 5 ELECTRIC TOOLS ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ XPV 135 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυµατισµών οποιουδήποτε προσώπου, συνιστάται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5 1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. 1-2-3)... 2 3 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 2 4 ΣΥΜΒΟΛΑ... 3 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ... 3 5.1 Χώρος εργασίας... 3 5.2 Ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 1 Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I.

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατόπιν αιτήματος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 GR Οδηγός χρήσης... 2-7 SLO Uporabniški priročnik... 8-13 CR Korisnički priručnik... 14-19 TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 ENG User Guide... 26-31 GR CM707 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Alarm system SAS-ALARM240 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (EL) USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) NÁVOD K POUŽITÍ (CS)

Alarm system SAS-ALARM240 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (EL) USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) NÁVOD K POUŽITÍ (CS) SAS-ALARM240 USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) BEDIENUNGSANLEITUNG (DE) MANUAL DE USUARIO (ES) MANUEL DE L UTILISATEUR (FR) MANUALE PER L UTENTE (IT) MANUAL DO UTILIZADOR (PT) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ Μοντέλο Αρ: S1528CH 220~240V 50/60Hz 300W 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A B Γ Δ E ΣΤ Ζ Μοτέρ Μπολ Λεπίδα Καπάκι Διακόπτης Άξονας στήριξης λεπίδας Κουμπί ασφάλισης ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Κρατήστε τη συσκευή μακριά

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ MOD. ΗΜ-1014 1 ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 1. 2 χτενάκια για 22 µήκη (από 3-18mm και από 21-36mm). 2. 1 χτενάκι ακριβείας (0.5-2.5mm) 3. Λεπίδες: Κινούµενη λεπίδα: ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ KALIVIS KD-5130S. Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης. Οδηγίες Λειτουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ KALIVIS KD-5130S. Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης. Οδηγίες Λειτουργίας KALIVIS KD-5130S Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης Οδηγίες Λειτουργίας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις υποδείξεις ασφαλείας του παρόντος φυλλαδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Οδηγίες λειτουργίας Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Οδηγίες λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις δαπέδων. ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης

Επενδύσεις δαπέδων. ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης Επενδύσεις δαπέδων ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης ΠΑΤΩΜΑΤΑ «ZM14024 και LINY» ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Αρ. μοντέλου ER2403 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σημαντικές πληροφορίες Μέρη της συσκευής Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

STEB 70 Quick STEB 80 Quick

STEB 70 Quick STEB 80 Quick STEB 70 Quick STEB 80 Quick el Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης 52 www.metabo.com 15 16 17 14 13 12 11 10 30 mm 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 13. STEB 70 Quick STEB 80 Quick M Nm (inlbs) 6 (53.1) 6 (53.1) T 1 mm (in) 70

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Χώρος εργασίας... 3 4.2 Ηλεκτρική ασφάλεια... 3 4.3 Ατομική ασφάλεια... 3 4.4 Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών εργαλείων... 4 4.5 Σέρβις...

4.1 Χώρος εργασίας... 3 4.2 Ηλεκτρική ασφάλεια... 3 4.3 Ατομική ασφάλεια... 3 4.4 Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών εργαλείων... 4 4.5 Σέρβις... 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. A)... 2 2 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 2 3 ΣΥΜΒΟΛΑ... 2 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ... 3 4.1 Χώρος εργασίας... 3 4.2 Ηλεκτρική ασφάλεια... 3 4.3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου...

1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου... ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου... 3 1 1. Έντυπα αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη δαπέδου. Δάπεδο Laden Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης

Επικάλυψη δαπέδου. Δάπεδο Laden Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης Επικάλυψη δαπέδου Δάπεδο Laden Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ «LADEN» Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk Extreme. 823 0064 010 e

Nilfisk Extreme. 823 0064 010 e Nilfisk Extreme Kasutajajuhend Lietošanas instrukcijas Naudojimo instrukcija Instrukcja obsługi Návod k použití Navodila za uporabo Használati utasítás Návod na použitie Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type H2201 / 5669 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr II Type H2201 Max: 150 Kg Min:

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic. 4 a. Οδηγίες Χρήσης. 6 a b. 3 a b A B C + 3. Συσκευή για πεντικιούρ. Αριθμός μοντέλου ES2502. c d Β

Panasonic. 4 a. Οδηγίες Χρήσης. 6 a b. 3 a b A B C + 3. Συσκευή για πεντικιούρ. Αριθμός μοντέλου ES2502. c d Β Panasonic Συσκευή για πεντικιούρ Οδηγίες Χρήσης 1 A B C D E 4 a 1 2 b Αριθμός μοντέλου ES2502 1 2 F 5 1 2 2 + - 2 - + 3 1 6 a b A c d Β Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα