Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI"

Transcript

1 Ochranný otočný kryt neupínajte. Nepoužívajte poškodené alebo deformované pílové ostrie. Opotrebovanú vložku taniera vymeňte. Nepoužívajte pílové ostria, ktoré nezodpovedajú kľúčovým údajom uvedeným v tomto návode na použitie. Ochranný kryt smie byť otvorený len vtedy, keď je zariadenie spustené na obrobku. Nepoužívajte pílové ostria vyrobené z vysokorýchlostnej ocele. Akékoľvek závady na zariadení, vrátane závad týkajúcich sa ochrany pílových ostrí, sa musia ihneď po zistení nahlásiť osobám zodpovedným za bezpečnosť. Je nevyhnutné vybrať také pílové ostrie, ktoré je vhodné pre rezaný materiál. Nikdy nepoužívajte rozbrusovačku na rezanie materiálov iných, ako sú uvedené v návode na použitie. Pri preprave rozbrusovačky musí byť vždy aktivované blokovanie rukoväte. Ostria používajte len s krytmi v dobrom prevádzkovom stave, správne udržiavané a v správnej polohe. Z podlahy odstraňujte uvoľnený materiál, napr. triesky a odrezky. Používajte len pílové ostria, ktoré boli správne naostrené. Zásadné je dodržiavať maximálnu rýchlosť uvedenú na pílovom ostrí. Na zaistenie ostria píly nepoužívajte žiadne iné príruby okrem dodaných alebo uvedených v návode. Neodstraňujte žiadne odrezky ani iné časti obrobku z oblasti rezania, kým je zariadene spustené a hlava píly nie je v pokojovej polohe. Zabezpečte, aby bolo zariadenie vždy stabilné a zaistené (napr. upevnené k stolu). Dlhé obrobky musia byť vhodne podoprené. Nepoužívajte prasknuté alebo porušené pílové ostria. Pred použitím nástroja si prečítajte návod. Je možné nechať si zariadenie previesť. Pri vytváraný pri práci s týmto nástrojom môže byť zdraviu škodlivý. Používajte systém na pohlcovanie prachu a noste vhodnú masku na ochranu pred prachom. Dôkladne odstráňte usadený prach, napr. pomocou vysávača. Materiál s okrúhlym alebo nepravidelným prierezom (napríklad palivové drevo) sa nesmie píliť, lebo sa počas pílenia sa nedá bezpečne uchytiť. Pri pílení tenkého materiálu navrstveného na okraji je potrebné na bezpečnú podporu použiť vhodné pomocné ochranné zariadenie. Pri používaní ovládacích prvkov alebo nastavení, alebo pri vykonávaní iných ako tu uvedených procedúr, môže vzniknúť riziko nebezpečného vystavenia vyžarovaniu. Pri práci s mechanickým nástrojom alebo ofukovaní prachu vždy používajte ochranné okuliare alebo Slovensko ochranné okuliare s bočnými chráničmi. Ak pri práci vzniká prach, používajte aj protiprachovú masku. Vedno uporabljajte rezila s pravilno velikostjo in obliko odprtine za vpenjanje. Če se rezila ne ujemajo z montažnimi elementi žage, je njihovo vrtenje ekscentrično, kar povzroči izgubo nadzora. Uporabljajte le rezila, ki so določena v teh navodilih in so v skladu z EN NAMEN UPORABE Rozbrusovačku možno používať na pílenie pevného dreva, lepeného dreva, glejených dýh, materiálov podobných drevu a plastov. Nepoužívajte tento produkt žiadnym iným spôsobom okrem spôsobu uvedeného na bežné použitie. LASERSKA VARNOST Med delovanjem ne glejte v laserski žarek. Laserskega žarka ne usmerjajte neposredno v oči drugih oseb. To lahko povzroči resno poškodbo oči. Laserja ne postavljajte tako, da bi lahko kdor koli namerno ali nenamerno pogledal neposredno v laserski žarek. Ne glejte laserskega žarka z optičnimi pripomočki. Laserja ne uporabljajte v bližini otrok in ne dovolite otrokom, da bi ga uporabljali. Laserske naprave nikoli ne poskušajte popravljati sami. Ne poskušajte spreminjati delov laserske naprave sami. Popravila lahko izvaja le proizvajalec laserja ali pooblaščeni serviser. Laserja ne menjajte z laserjem druge vrste. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI Surové materiály recyklujte, namiesto toho, aby ste ich zlikvidovali ako odpad. Stroj, príslušenstvo a obaly by sa mali triedene recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Varnostni alarm Skladnost CE Skladnost GOST-R Pred zagonom naprave pozorno preberite navodila. 65 EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI NO RU PL CS HU RO LV LT ET HR SL SK EL TR

2 Slovensko Pred zagonom naprave pozorno preberite navodila. Ne glejte v žarek. Nosite zaščito za ušesa Nosite zaščito za ušesa Vedno nosite zaščito za oči. Ne izpostavljajte dežju in ne uporabljajte na vlažnih mestih. Opotrebované elektrické zariadenia by ste nemali odhadzovať do domového odpadu. Prosíme o recykláciu ak je možné. Kontaktujte miestne úrady, alebo predajcu pre viac informácií ohľadom ekologického spracovania. Vedno nosite zaščito za oči. Vedno nosite zaščito za oči. NEVARNOST! Ostro rezilo. Ne dotikaj se! Širina rezanja Širina rezanja VZDRŽEVANJE Ne spreminjajte nobenih nastavitev, ko motor deluje. Po vsaki uporabi preverite, ali je stroj poškodovan in ali ima zlomljene dele ter ga vzdržujte v dobrem delovnem stanju s tem, ko takoj zamenjate ali popravite poškodovane dele. Počistite nakopičeni prah. Da bi zagotovili varnost in zanesljivost, mora vsa popravila stroja opraviti pooblaščen servisni center (z izjemo z zunanje strani dostopnih ščetk). O okvarah stroja, vključno z varovali in rezili, morate poročati takoj, ko jih odkrijete. OPOZORILO Za večjo varnost in zanesljivost morajo vsa popravila izvajati v pooblaščenem servisnem centru Ryobi. Les Les Ne žaganje kovin Ne žaganje kovin Zobje rezila Lasersko sevanje. 66

3 SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA OPOZORILO Pri uporabi električnih orodij morate vedno upoštevati osnovna varnostna opozorila, saj le tako lahko zmanjšate nevarnost požara, električnega udara ali telesnih poškodb. Pred uporabo tega izdelka preberite vsa navodila in shranite priročnik. Delovno območje naj bo vedno čisto. Neurejeni prostori in delovne mize privabljajo nesreče. Preglejte delovno območje. Orodja ne izpostavljajte dežju. Orodja ne uporabljajte v mokrih ali vlažnih okoljih. Delovno območje naj bo vedno dobro osvetljeno. Nikoli ne uporabljajte orodja blizu vnetljivih tekočin ali plinov. Zaščita pred električnim udarom. Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, kuhalniki in hladilniki. Drugih oseb ne spuščajte zraven. Tretje osebe, predvsem otroci, orodja ne smejo uporabljati in se orodja ter podaljševalnega kabla ne smejo dotikati; zadrževati se morajo zunaj delovnega območja. Orodja, ki jih ne uporabljajte, shranite. Ko orodja ne uporabljate, ga shranite na suho mesto in zaklenite, da otroci ne bodo imeli dostopa. Orodja ne preobremenjujte. Nalogo bo opravilo bolje in varneje, če ga uporabite za namen, za katerega je namenjen. Uporabljajte ustrezno orodje. Z malimi orodji orodji ne opravljajte del, ki so predvidena za večja orodja. Orodja ne uporabljajte za dela, za katera ni namenjeno krožnih žag na primer ne uporabljajte za rezanje vej in debel. Bodite primerno oblečeni. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita; saj bi se lahko zagozdili v premikajoče se dele orodja. Pri delu na prostem je priporočljiva uporaba nezdrsljivih čevljev. Nosite tudi zaščitno pokrivalo, če imate dolge lase. Uporabljajte zaščitno opremo. Uporabljajte zaščitna očala. Če pri delu nastaja prah, nosite obrazne maske ali maske proti prahu. Priključite opremo za sesanje prahu. Če je orodje namenjeno priključitvi na opremo za sesanje in zbiranje prahu, se prepričajte, da so ti priključeni in ustrezno uporabljeni. Z napajalnim kablom ravnajte, kot je predpisano. Nikoli ne povlecite za kabel, kadar izklapljate vtikač iz vtičnice. Kabel držite proč od vročine, olja ali ostrih robov. Varno delo. Kjer je to mogoče, uporabljajte sponko ali primež. To je varneje kot uporaba rok. Ne segajte preko dosega. Pazite, da stojite stabilno in da imate ravnotežje. Orodja vzdržujte nežno. Za boljše in varnejše Slovenčina delovanje naj bodo rezalna orodja nabrušena in čista. Sledite navodilom za mazanje in menjavo dodatkov. Redno preverjajte napajalne kable orodja in jih v primeru poškodb dajte v popravilo pooblaščenemu servisu. Redno preverjajte podaljške in jih v primeru poškodb zamenjajte z novimi. Ročaji naj bodo suhi, čisti in brez madežev olja ali masti. Odklopite orodja. Kadar orodja ne uporabljate oz. pred servisiranjem in med menjavo dodatkov (kot so rezila, svedri ipd.), orodja odklopite iz napajanja. Ostranite nastavljive ključe in zatiče. Pred vklopom orodja preverite, da so zatiči in nastavljivi ključi odstranjeni iz orodja. Preprečite nehoten zagon. Pred vložením akumulátora vždy skontrolujte, či je zariadenie vypnuté. Uporabljajte podaljške za zunanjo uporabo. Kadar orodje uporabljate zunaj, uporabljajte le podaljške za zunanjo uporabo. Bodite pozorni. Spremljajte potek dela, uporabljajte zdrav razum in orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni. Preverite, ali so kje poškodovani deli. Pred nadaljnjo uporabo pozorno preglejte orodje in zagotovite, da orodje pravilno in ustrezno deluje. Preverite nastavitev premikajočih se delov, njihove povezave, morebitne lome, namestitev in druge pogoje, ki bi lahko vplivali na delovanje naprave. Varovalo ali drug poškodovan del morate ustrezno popraviti ali zamenjati pri pooblaščenem serviserju, razen če ni drugače navedeno v navodilih za uporabo. Okvarjena stikala mora zamenjati pooblaščeni servisni center. Orodja ne uporabljajte, če ga ne morete vklopiti ali izklopiti s stikalom. Opozorilo. Uporaba katerih koli dodatkov ali priključkov, ki niso priporočeni v teh navodilih za uporabo, lahko predstavljajo tveganje za osebne poškodbe. Orodje naj popravi pooblaščena oseba. To električno orodje izpolnjuje ustrezne varnostne kriterije. Popravila lahko izvaja le pooblaščena oseba, ki uporablja originalne rezervne dele; v nasprotnem primeru bi bil uporabnik lahko v nevarnosti. SPECIFIČNA VARNOSTNA PRAVILA Nosite ščitnike za ušesa. Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo sluha. Pri uporabi stroja vedno nosite očala. Priporočljivo je, da nosite rokavice, masivne čevlje, v katerih ne drsi, in predpasnik. Pred vykonaním akýchkoľvek prác na zariadení vždy odpojte súprava batérie. Pred vložením alebo odstránením jednotky akumulátora vždy skontrolujte, či je zariadenie vypnuté. Žagovine in trsk ne smete odstranjevati, medtem ko stroj teče. Nikoli ne segajte v območje nevarnosti ravni, ko ta deluje. Popravila lahko izvaja le pooblaščeni serviser. EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI NO RU PL CS HU RO LV LT ET HR SL SK EL TR 67

4 Slovenčina Na stroju vedno uporabljajte zaščito. Ne ukleščite nihajnega varovala. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih rezil. Vložek mize zamenjajte, ko je ta obrabljen. Ne uporabljajte rezil, ki ne ustrezajo ključnim podatkom, navedenim v teh navodilih za uporabo. Zaščitni pokrov smete odpreti le, ko se žaga spusti do obdelovanca. Ne uporabljajte rezil iz hitroreznega jekla. Če odkrijete napake na stroju, vključno z napakami, povezanimi z zaščito rezila, je treba to čim prej sporočiti osebam, ki so odgovorne za varnost. Pomembno je, da izberete rezilo, ki je primerno za material, ki ga režete. Zajeralne žage nikoli ne uporabljajte za rezanje tistih materialov, ki niso določeni v navodilih za uporabo. Zaklep ročaja mora biti med prevažanjem zajeralne žage vedno aktiviran. Žago uporabljajte le z dobro vzdrževanimi varovali, ki so v dobrem delovnem stanju in na svojih položajih. Pazite, da na tleh ne bodo predmeti in smeti, npr. odkruški in odrezki. Uporabljajte le rezila, ki so ustrezno nabrušena. Ključnega pomena je, da upoštevate najvišjo hitrost, navedeno na rezilu. Za zaščito rezila ne uporabljajte prirobnic, ki niso priložene ali ki niso navedene v navodilih za uporabo. Z območja rezanja ne odstranjujte odrezkov ali ostalih delov, ko stroj teče in ko glava žage ni v položaju mirovanja. Zagotovite, da je stroj vedno stabilen in zavarovan (npr. pritrjen na mizo). Dolge obdelovance je treba ustrezno podpreti. Ne uporabljajte zvitih ali počenih rezil. Pred uporabo orodja pozorno preberite navodila. Če je možno, naj vam delo z orodjem predstavijo. Prah, ki nastane ob uporabi tega orodja, lahko škoduje zdravju. Uporabljajte sistem odsesavanja prahu in nosite ustrezno masko za zaščito proti prahu. Odstranite nakopičeni prah, npr. s sesalnikom. Ne smete rezati lesa z okroglim ali neenakomernim premerom (kot so npr. drva), ker ga med rezanjem ne morete varno držati. Kadar žagate kup tankih obdelovancev, zloženih na robu, je treba za dobro podporo uporabiti ustrezno pomožno ograjo. Uporaba krmilnih elementov ali nastavitev delovanja, drugačnega od predpisanega, lahko povzroči izpostavljenost nevarnemu laserskemu sevanju. Vedno nosite zaščitna očala s stranskimi ščitniki, ko uporabljate električna orodja ali ko spihujete prah. Če pri delu nastaja prah, nosite tudi zaščitno masko proti prahu. Vždy používajte ostria s otvormi na hriadeľ správnej veľkosti a tvaru. Ostria, ktoré nie sú kompatibilné s montážnym technickým vybavením píly, budú bežať excentricky a spôsobia stratu kontroly. Používajte len ostria špecifikované v tomto návode, ktoré spĺňajú normu EN ÚČEL POUŽITIA Zajeralno žago lahko uporabljate za žaganje trdnega lesa, vezanega lesa, furnirja, lesu podobnih materialov in plastike. Tega izdelka ne uporabljajte za namene, ki se razlikujejo od običajne uporabe. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI S LASEROM Počas činnosti nepozerajte do lúča. Nesvieťte laserovým lúčom priamo do očí iných osôb. Mohlo by dôjsť k vážnemu poraneniu očí. Nepracujte s laserom v polohe, pri ktorej by sa mohol niekto, či už úmyselne alebo neúmyselne, pozrieť do laserového lúča. Nepoužívajte optické nástroje na zobrazenie laserového lúča. Nepoužívajte laser v blízkosti detí ani nedovoľte deťom pracovať s laserom. Nepokúšajte sa opravovať laserové zariadenie sami. Nepokúšajte sa sami vymieňať žiadne diely laserového zariadenia. Akékoľvek opravy môže vykonávať len výrobca lasera alebo autorizovaný servisný pracovník. Nevymieňajte laser za iný typ. ZAŠČITA OKOLJA SYMBOLY Namesto, da napravo zavržete, reciklirajte surovine. Napravo, pribor in embalažo je treba sortirati za okolju prijazno recikliranje. Výstražná značka CE konformita GOST-R konformita Pred spustením zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. 68

5 Pred spustením zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. Noste ochranu sluchu Noste ochranu sluchu Vždy používajte chrániče zraku. Vždy používajte chrániče zraku. Vždy používajte chrániče zraku. NEBEZPEČENSTVO! Ostré čepele. Nedotýkajte sa! Šírka rezu Šírka rezu ÚDRŽBA Nepozerajte priamo do lúča. Slovenčina Nevystavujte dažďu ani nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Odpadne električne izdelke odlagajte skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Reciklažo opravljajte na predpisanih mestih. Za reciklažni nasvet se obrnite na lokalne oblasti. Kým sa motor pohybuje, nevykonávajte žiadne nastavenia. Po každom použití skontrolujte na zariadení poruchy alebo poškodené diely a udržiavajte ho špičkovom prevádzkovom stave príslušné diely opravte alebo vymeňte bezodkladne. Odstráňte nahromadený prach. Na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti musí všetky opravy, s výnimkou externe dostupných kefiek, vykonávať autorizované servisné centrum. Poruchy na nástroji, vrátane ochranných krytov alebo pílových ostrí, sa musia nahlásiť ihneď po ich zistení. VAROVANIE Na zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti musí všetky opravy vykonávať autorizované servisné stredisko alebo kvalifikovaná servisná organizácia. EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI NO RU PL CS HU RO LV LT ET HR SL SK EL TR Drevo Drevo Nerežte kovové Nerežte kovové Zúbky čepele Laserové vyžarovanie. 69

6 Ελληνικά ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, θα πρέπει να τηρούνται πάντα βασικές προφυλάξεις για μείωση του κινδύνου φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε τις. Διατηρείτε καθαρό τον χώρο εργασίας. Οι ακατάστατοι χώροι και πάγκοι εργασίας προκαλούν ατυχήματα. Εξετάστε τον χώρο εργασίας. Μην εκθέτετε τα εργαλεία σε βροχή. Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σε βρεγμένο χώρο ή σε συνθήκες υγρασίας. Να δουλεύετε σε καλά φωτισμένη περιοχή. Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια. Προστατευτικό από ηλεκτροπληξία. Αποφύγετε την επαφή με γειωμένες επιφάνειες (π.χ. σωλήνες, καλοριφέρ, εστίες, ψυγεία). Διατηρείτε μακριά τους παριστάμενους. Μην αφήνετε άλλα άτομα και ιδιαίτερα παιδιά να εμπλέκονται στην εργασία, να αγγίζουν το εργαλείο ή την προέκταση και διατηρείτε τους παριστάμενους μακριά από τον χώρο εργασίας σας. Φυλάσσετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε. Όταν δεν χρησιμοποιούνται, τα εργαλεία πρέπει να φυλάσσονται σε στεγνό και κλειδωμένο χώρο, μακριά από παιδιά. Μην πιέζετε υπερβολικά το εργαλείο. Η δουλειά θα γίνει καλύτερα και ασφαλέστερα με τον ρυθμό για τον οποίο προορίζεται. Χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο. Μην πιέζετε μικρά εργαλεία να κάνουν τη δουλειά εργαλείων βαριάς χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία για μη επιθυμητούς σκοπούς, π.χ. μην χρησιμοποιείτε κυκλικούς κόπτες για να κόψετε κλαδιά δέντρων ή κούτσουρα. Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα γιατί μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα εξαρτήματα. Προτείνονται αντιολισθητικά υποδήματα όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους. Φοράτε επίσης προστατευτικά μαλλιών για να καλύψετε μακριά μαλλιά. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό. Χρησιμοποιείτε γυαλιά ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε μάσκα προσώπου ή κατά της σκόνης όταν οι εργασίες παράγουν σκόνη / πριονίδια. Συνδέστε τον εξοπλισμό απομάκρυνσης σκόνης / πριονιδιού. Αν το εργαλείο διαθέτει σύνδεση απομάκρυνσης σκόνης / πριονιδιού και εξοπλισμό συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί και χρησιμοποιούνται σωστά. Προσέχετε στη χρήση του καλωδίου. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι και αιχμηρές γωνίες. Ασφαλής εργασία. Όπου είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή μέγγενη για να συγκρατήσετε το τεμάχιο εργασίας. Είναι ασφαλέστερο από το να χρησιμοποιείτε το χέρι σας. Μην τεντώνεστε. Διατηρείτε σταθερό πάτημα και ισορροπία συνεχώς. Συντηρείτε προσεκτικά τα εργαλεία. Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά για καλύτερη και ασφαλέστερη απόδοση. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λίπανση και αλλαγή εξαρτημάτων. Ελέγχετε τακτικά τα καλώδια του εργαλείου και αν έχουν φθαρεί, επισκευάστε τα πηγαίνοντάς τα σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση σέρβις. Ελέγχετε τακτικά τα καλώδια προέκτασης και προχωρήστε σε αντικαταστάσεις εάν έχουν φθαρεί. Διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές και χωρίς λάδι και γράσο. Αποσυνδέστε τα εργαλεία. Όταν δεν χρησιμοποιούνται, πριν το σέρβις και κατά την αλλαγή εξαρτημάτων όπως λεπίδες, μικρά εξαρτήματα και κόπτες, αποσυνδέετε τα εργαλεία από το ρεύμα. Αφαιρέστε κλειδιά προσαρμογής και άλλα κλειδιά. Ελέγχετε πάντα ότι τα κλειδιά και τα κλειδιά προσαρμογής έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο πριν το ενεργοποιήσετε. Αποφύγετε τις τυχαίες εκκινήσεις. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο πριν τοποθετήσετε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίων για εξωτερικούς χώρους. Όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια προέκτασης κατάλληλα για εξωτερική χρήση και με την αντίστοιχη σήμανση. Παραμείνετε σε εγρήγορση. Προσέχετε τι κάνετε, χρησιμοποιείτε κοινή λογική και μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν είστε κουρασμένοι. Ελέγξτε για φθαρμένα εξαρτήματα. Πριν χρησιμοποιήσετε άλλο το εργαλείο, θα πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά για να βεβαιωθεί ότι λειτουργεί σωστά και εκτελεί την επιθυμητή λειτουργία. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση των κινούμενων εξαρτημάτων, τυχόν πιάσιμο αυτών, σπασίματα, στερέωση και άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργία του εργαλείου. Προστατευτικά ή άλλα εξαρτήματα που έχουν φθαρεί θα πρέπει να συντηρούνται κατάλληλα ή να αντικαθίστανται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, εκτός αν αναφέρεται άλλως στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Επισκευάζετε τους ελαττωματικούς διακόπτες σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν δεν ενεργοποιείται και απενεργοποιείται. Προειδοποιηση. Η χρήση οποιουδήποτε εξαρτήματος ή προσαρτήματος εκτός του προτεινόμενου σε αυτές τις οδηγίες, μπορεί να αποτελεί κίνδυνο τραυματισμού. Επισκευάζετε το εργαλείο πηγαίνοντάς το σε ειδικευμένους τεχνικούς. Το παρόν ηλεκτρικό εργαλείο συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανόνες ασφάλειας. Οι επισκευές θα πρέπει να διενεργούνται μόνο από ειδικευμένα άτομα με χρήση αυθεντικών 70

7 ανταλλακτικών, διαφορετικά μπορεί να προκύψει σημαντικός κίνδυνος για τον χρήστη. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φοράτε ωτοασπίδες. Η επίδραση θορύβου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. Στις εργασίες με τη μηχανή φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Συνίστανται τα προστατευτικά γάντια, τα σταθερά και αντιολισθητικά παπούτσια και η ποδιά. Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή τραβάτε το μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την μπαταρία. Τα γρέζια ή οι σκλήθρες δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται με κινούμενη μηχανή. Μην απλώνετε τα χέρια σας στην επικίνδυνη περιοχή της κινούμενης μηχανής. Αναθέτετε την επισκευή των κατεστραμμένων εξαρτημάτων μόνο σ έναν ειδικευμένο τεχνίτη. Χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε τη διάταξη προστασίας της μηχανής. Το κινητό προστατευτικό κάλυμμα δεν επιτρέπεται να ασφαλιστεί στην ανοιχτή κατάσταση. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικές ή στρεβλωμένες πριονολάμες. Να αντικαθίσταται το φθαρμένο ένθετο του πάγκου. Οι λεπίδες πριονιού, που δεν αντιστοιχούν με τα χαρακτηριστικά στοιχεία σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν. Το αιωρούμενο προστατευτικό κάλυμμα επιτρέπεται να ανοίγει μόνο αυτόματα κατά τη στροφή του πριονιού προς τα κάτω. Δεν χρησιμοποιείτε πριονοδίσκους κατασκευασμένους από ταχυχάλυβα. Σφάλματα στη μηχανή, συμπεριλαμβανομένης της προστατευτικής διάταξης ή των πριονοδίσκων, πρέπει μόλις γίνουν αυτά αντιληπτά, να δηλωθούν στον υπεύθυνο ασφαλείας. Επιλέγετε ένα κατάλληλο πριονοδίσκο για το υλικό που θέλετε να κόψετε. Δεν χρησιμοποιείτε το φαλτσοπρίονο για την κοπή διαφορετικών υλικών, από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες χειρισμού. Εκτελείτε τη μεταφορά του φαλτσοπρίονου μόνο με τοποθετημένη την ασφάλεια μεταφοράς στη χειρολαβή. Να χρησιμοποιείτε το φαλτσοπρίονο μόνο με καλά λειτουργούν και καλά συντηρημένο προστατευτικό κάλυμμα. Το προστατευτικό κάλυμμα πρέπει να πηγαίνει αυτόματα προς τα πίσω. Το δάπεδο να διατηρείται ελεύθερο από κατάλοιπα υλικών, π.χ. ροκανίδια κλπ. Χρησιμοποιείτε μόνο Ελληνικά κανονικά ακονισμένους πριονοδίσκους. Πρέπει να τηρείται ο αναφερόμενος επάνω στον πριονοδίσκο μέγιστος αριθμός στροφών. Χρησιμοποιείτε μόνο τις εμπεριεχόμενες και τις απεικονιζόμενες στις οδηγίες χειρισμού φλάντζες για τη στερέωση του πριονοδίσκου. Μην απομακρύνετε υπολείμματα πριονίσματος ή άλλα τμήματα του κατεργασθέντος αντικειμένου από την περιοχή πριονίσματος όταν λειτουργεί η μηχανή και δεν έχει ακινητοποιηθεί η κεφαλή του πριονιού. Να σιγουρεύεστε πως η μηχανή είναι σταθερή (π.χ. στερέωση στον πάγκο εργασίας). Τεμάχια κατεργασίας μεγάλου μήκους πρέπει να στηρίζονται κατάλληλα. Οι ραγισμένες πριονόλαμες (πριονόδισκοι) ή αυτές που έχουν παραμορφωθεί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν! Πριν τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά συνίσταται να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να εξοικειωθείτε με τον πρακτικό χειρισμό της συσκευής. Η δημιουργούμενη κατά την εργασία σκόνη είναι συχνά επιβλαβής για την υγεία (π.χ. κατά την επεξεργασία ξύλου δρυός και οξιάς, πετρωμάτων, χρωμάτων που μπορεί να εμπεριέχουν μόλυβδο ή άλλες βλαβερές ουσίες) και δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το σώμα. Χρησιμοποιείτε μια διάταξη αναρρόφησης της σκόνης και φοράτε επιπλέον μια κατάλληλη προσωπίδα προστασίας από τη σκόνη. Απομακρύνετε εντελώς τη μαζεμένη σκόνη, π.χ. με αναρρόφηση. Δεν επιτρέπεται το κόψιμο αντικειμένων με στρογγυλή ή όχι ομοιόμορφη διατομή (π.χ. καυσόξυλα), διότι δεν συγκρατούνται καλά κατά το πριόνισμα. Όταν κόβετε όρθια αντικείμενα που είναι σχετικά λεπτά, να υπάρχει βοηθητικός οδηγός για ασφαλή καθοδήγηση. Η χρήση ελέγχων ή προσαρμογών ή η εκτέλεση διαδικασιών εκτός από αυτές που περιγράφονται στο παρόν μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας με πλαϊνές ασπίδες κατά τον χειρισμό μηχανοκίνητων εργαλείων ή σε εργασίες με σκόνη. Αν η εργασία προκαλεί σκόνη, φοράτε και ειδική μάσκα. Οι ακατάλληλοι για τον άξονα στον οποίον θα τοποθετηθούν δίσκοι δεν θα περιστραφούν σωστά και μπορούν να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ελαττωματικές ή ακατάλληλες βίδες ή φλάντζες δίσκου. Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, σύμφωνες με το ΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΌΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ Το φαλτσοπρίονο προορίζεται για ξύλα μασίφ, για κολλημένα ξύλα, για υλικά παρόμοια με ξύλο και για πλαστικά. Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τον αναφερόμενο σκοπό προορισμού. 71 EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI NO RU PL CS HU RO LV LT ET HR SL SK EL TR

8 Ελληνικά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ Μην κοιτάζεστε στην ακτίνα κατά τη λειτουργία. Μην προβάλλετε την ακτίνα λέιζερ απευθείας στα μάτια των άλλων. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού οφθαλμολογικού τραυματισμού. Μην τοποθετείτε το λέιζερ σε θέση που μπορεί να προκαλέσει την άμεση οπτική επαφή με αυτό, σκόπιμα ή όχι. Μην χρησιμοποιείτε οπτικά εργαλεία για να δείτε την ακτίνα λέιζερ. Μην χρησιμοποιείτε το λέιζερ κοντά σε παιδιά και μην αφήνετε παιδιά να το χρησιμοποιούν. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή λέιζερ μόνοι σας. Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής λέιζερ μόνοι σας. Οι επισκευές θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από τον κατασκευαστή του λέιζερ ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Μην αντικαθιστάτε το λέιζερ με άλλο διαφορετικού τύπου. Φοράτε προστατευτικά αυτιών Φοράτε πάντα προστατευτικά ματιών. Φοράτε πάντα προστατευτικά ματιών. Φοράτε πάντα προστατευτικά ματιών. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Αιχμηρή λεπίδα. Μην αγγίζετε! Πλάτος κοπής ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ανακυκλώνετε τις πρώτες ύλες αντί να τις πετάτε στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Για την προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει να γίνετα ι διαλογή του εργαλείου, των εξαρτημάτων και των συσκευασιών του. Πλάτος κοπής Ξύλο ΣΎΜΒΟΛΑ Προειδοποίηση ασφάλειας Ξύλο Συμμόρφωση CE Μην κόβετε μέταλλα Συμμόρφωση GOST-R Μην κόβετε μέταλλα Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Δόντια λεπίδας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Ακτινοβολία λέιζερ. Φοράτε προστατευτικά αυτιών Μην κοιτάζετε απευθείας στην ακτίνα. 72

9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Να μην εκτίθεται σε βροχή και να μην χρησιμοποιείται σε τοποθεσίες με υγρασία. Τα ηλεκτρικά προϊόντα προς απόρριψη δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Παρακαλούμε ανακυκλώστε όπου υπάρχουν οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Μιλήστε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να σας ενημερώσουν σχετικά με τα προγράμματα ανακύκλωσης. Μην πραγματοποιειτε καμια ρυθμιση οταν ο κινητηρασ βρισκεται σε λειτουργια. Μετά από κάθε χρήση, ελέγξτε το μηχάνημά σας για ζημιές ή φθαρμένα εξαρτήματα και διατηρείτε το πάντα σε άριστη κατάσταση επισκευάζοντας ή αντικαθιστώντας τα εξαρτήματα αμέσως μόλις χρειαστεί. Καθαρίστε πριονίδια που έχουν μαζευτεί. Για σίγουρη ασφάλεια και αξιοπιστία, όλες οι επισκευές - εκτός των εξωτερικά προσβάσιμων βουρτσών - θα πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Προβλήματα στο μηχάνημα, συμπεριλαμβάνοντας τα προστατευτικά ή τις λεπίδες κόπτη, θα πρέπει να αναφέρονται αμέσως μόλις διαπιστώνονται. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία, όλες οι επιδιορθώσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από εγκεκριμένο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης Ryobi. Ελληνικά EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI NO RU PL CS HU RO LV LT ET HR SL SK EL TR 73

10 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 74

11

12

13

14 5 6 5s 7 10s 78

15

16

17

18

19

20

21

22 =90 90

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick Τμήμα: Έχω διαβάσει και αντιλαμβάνομαι τους κανόνες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullanım Kılavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης. SCARIFIER SP36 Οδηγίες Χρήσης ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Ορισµός Συµβόλων ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ! ιαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης της µηχανής και του σέρβις. Να γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: MHQ-16215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ E.U. Patent NO. 1367337 Συγχαρητήρια για την επιλογή της θερμάστρας με ακτινοβολία και επαγωγή θερμότητας νέας τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης

Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης - 1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να ακολουθείται τις βασικές προφυλάξεις καθώς και να τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

AQUILA COMPLETE BAG WITH 5 ELECTRIC TOOLS ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ XPV 135 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

AQUILA COMPLETE BAG WITH 5 ELECTRIC TOOLS ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ XPV 135 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ AQUILA COMPLETE BAG WITH 5 ELECTRIC TOOLS ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ XPV 135 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυµατισµών οποιουδήποτε προσώπου, συνιστάται,

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5 1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. 1-2-3)... 2 3 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 2 4 ΣΥΜΒΟΛΑ... 3 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ... 3 5.1 Χώρος εργασίας... 3 5.2 Ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 1 Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αριθμ. μοντέλου ES-RT51/ES-RT31

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αριθμ. μοντέλου ES-RT51/ES-RT31 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική σας αναφορά. Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αριθμ. μοντέλου ES-RT51/ES-RT1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας BC52N

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας BC52N EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας BC52N Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε αυτή την ηλεκτρονική ζυγαριά BRANDT. Για την κατασκευή της συσκευής αυτής συγκεντρώσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Επιδαπέδιος & Επιτραπέζιος ανεμιστήρας MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Εγχειρίδιο Χρήσης. Επιδαπέδιος & Επιτραπέζιος ανεμιστήρας MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Εγχειρίδιο Χρήσης Επιδαπέδιος & Επιτραπέζιος ανεμιστήρας MFS-16213 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Σημάνσεις Ασφαλείας Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

WSC 85. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02

WSC 85. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02 WSC 85 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I.

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατόπιν αιτήματος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10 Oδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Σύντομη εισαγωγή 2 Εξαρτήματα, κουμπιά ελέγχου και ενδεικτικά της συσκευής 2 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια σας 3 Λειτουργίες καταμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. μοντέλου ES-WU10. Οδηγίες Χρήσης Αποτριχωτική μηχανή

Αρ. μοντέλου ES-WU10. Οδηγίες Χρήσης Αποτριχωτική μηχανή Οδηγίες Χρήσης Αποτριχωτική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-WU10 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική σας αναφορά. 0 1 A 1 4 2 B 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνό σκούπισμα

Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνό σκούπισμα Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνό σκούπισμα Nr.: 2342190 I.-Nr.: 11022 TH-VC 1930 SA Προσοχή Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή τραυματισμών

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

50mm. 1x A B. a b c. 4 b

50mm. 1x A B. a b c. 4 b 50mm 4x x A B x C x D 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 B D 5 A B 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα