Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI"

Transcript

1 Ochranný otočný kryt neupínajte. Nepoužívajte poškodené alebo deformované pílové ostrie. Opotrebovanú vložku taniera vymeňte. Nepoužívajte pílové ostria, ktoré nezodpovedajú kľúčovým údajom uvedeným v tomto návode na použitie. Ochranný kryt smie byť otvorený len vtedy, keď je zariadenie spustené na obrobku. Nepoužívajte pílové ostria vyrobené z vysokorýchlostnej ocele. Akékoľvek závady na zariadení, vrátane závad týkajúcich sa ochrany pílových ostrí, sa musia ihneď po zistení nahlásiť osobám zodpovedným za bezpečnosť. Je nevyhnutné vybrať také pílové ostrie, ktoré je vhodné pre rezaný materiál. Nikdy nepoužívajte rozbrusovačku na rezanie materiálov iných, ako sú uvedené v návode na použitie. Pri preprave rozbrusovačky musí byť vždy aktivované blokovanie rukoväte. Ostria používajte len s krytmi v dobrom prevádzkovom stave, správne udržiavané a v správnej polohe. Z podlahy odstraňujte uvoľnený materiál, napr. triesky a odrezky. Používajte len pílové ostria, ktoré boli správne naostrené. Zásadné je dodržiavať maximálnu rýchlosť uvedenú na pílovom ostrí. Na zaistenie ostria píly nepoužívajte žiadne iné príruby okrem dodaných alebo uvedených v návode. Neodstraňujte žiadne odrezky ani iné časti obrobku z oblasti rezania, kým je zariadene spustené a hlava píly nie je v pokojovej polohe. Zabezpečte, aby bolo zariadenie vždy stabilné a zaistené (napr. upevnené k stolu). Dlhé obrobky musia byť vhodne podoprené. Nepoužívajte prasknuté alebo porušené pílové ostria. Pred použitím nástroja si prečítajte návod. Je možné nechať si zariadenie previesť. Pri vytváraný pri práci s týmto nástrojom môže byť zdraviu škodlivý. Používajte systém na pohlcovanie prachu a noste vhodnú masku na ochranu pred prachom. Dôkladne odstráňte usadený prach, napr. pomocou vysávača. Materiál s okrúhlym alebo nepravidelným prierezom (napríklad palivové drevo) sa nesmie píliť, lebo sa počas pílenia sa nedá bezpečne uchytiť. Pri pílení tenkého materiálu navrstveného na okraji je potrebné na bezpečnú podporu použiť vhodné pomocné ochranné zariadenie. Pri používaní ovládacích prvkov alebo nastavení, alebo pri vykonávaní iných ako tu uvedených procedúr, môže vzniknúť riziko nebezpečného vystavenia vyžarovaniu. Pri práci s mechanickým nástrojom alebo ofukovaní prachu vždy používajte ochranné okuliare alebo Slovensko ochranné okuliare s bočnými chráničmi. Ak pri práci vzniká prach, používajte aj protiprachovú masku. Vedno uporabljajte rezila s pravilno velikostjo in obliko odprtine za vpenjanje. Če se rezila ne ujemajo z montažnimi elementi žage, je njihovo vrtenje ekscentrično, kar povzroči izgubo nadzora. Uporabljajte le rezila, ki so določena v teh navodilih in so v skladu z EN NAMEN UPORABE Rozbrusovačku možno používať na pílenie pevného dreva, lepeného dreva, glejených dýh, materiálov podobných drevu a plastov. Nepoužívajte tento produkt žiadnym iným spôsobom okrem spôsobu uvedeného na bežné použitie. LASERSKA VARNOST Med delovanjem ne glejte v laserski žarek. Laserskega žarka ne usmerjajte neposredno v oči drugih oseb. To lahko povzroči resno poškodbo oči. Laserja ne postavljajte tako, da bi lahko kdor koli namerno ali nenamerno pogledal neposredno v laserski žarek. Ne glejte laserskega žarka z optičnimi pripomočki. Laserja ne uporabljajte v bližini otrok in ne dovolite otrokom, da bi ga uporabljali. Laserske naprave nikoli ne poskušajte popravljati sami. Ne poskušajte spreminjati delov laserske naprave sami. Popravila lahko izvaja le proizvajalec laserja ali pooblaščeni serviser. Laserja ne menjajte z laserjem druge vrste. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI Surové materiály recyklujte, namiesto toho, aby ste ich zlikvidovali ako odpad. Stroj, príslušenstvo a obaly by sa mali triedene recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Varnostni alarm Skladnost CE Skladnost GOST-R Pred zagonom naprave pozorno preberite navodila. 65 EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI NO RU PL CS HU RO LV LT ET HR SL SK EL TR

2 Slovensko Pred zagonom naprave pozorno preberite navodila. Ne glejte v žarek. Nosite zaščito za ušesa Nosite zaščito za ušesa Vedno nosite zaščito za oči. Ne izpostavljajte dežju in ne uporabljajte na vlažnih mestih. Opotrebované elektrické zariadenia by ste nemali odhadzovať do domového odpadu. Prosíme o recykláciu ak je možné. Kontaktujte miestne úrady, alebo predajcu pre viac informácií ohľadom ekologického spracovania. Vedno nosite zaščito za oči. Vedno nosite zaščito za oči. NEVARNOST! Ostro rezilo. Ne dotikaj se! Širina rezanja Širina rezanja VZDRŽEVANJE Ne spreminjajte nobenih nastavitev, ko motor deluje. Po vsaki uporabi preverite, ali je stroj poškodovan in ali ima zlomljene dele ter ga vzdržujte v dobrem delovnem stanju s tem, ko takoj zamenjate ali popravite poškodovane dele. Počistite nakopičeni prah. Da bi zagotovili varnost in zanesljivost, mora vsa popravila stroja opraviti pooblaščen servisni center (z izjemo z zunanje strani dostopnih ščetk). O okvarah stroja, vključno z varovali in rezili, morate poročati takoj, ko jih odkrijete. OPOZORILO Za večjo varnost in zanesljivost morajo vsa popravila izvajati v pooblaščenem servisnem centru Ryobi. Les Les Ne žaganje kovin Ne žaganje kovin Zobje rezila Lasersko sevanje. 66

3 SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA OPOZORILO Pri uporabi električnih orodij morate vedno upoštevati osnovna varnostna opozorila, saj le tako lahko zmanjšate nevarnost požara, električnega udara ali telesnih poškodb. Pred uporabo tega izdelka preberite vsa navodila in shranite priročnik. Delovno območje naj bo vedno čisto. Neurejeni prostori in delovne mize privabljajo nesreče. Preglejte delovno območje. Orodja ne izpostavljajte dežju. Orodja ne uporabljajte v mokrih ali vlažnih okoljih. Delovno območje naj bo vedno dobro osvetljeno. Nikoli ne uporabljajte orodja blizu vnetljivih tekočin ali plinov. Zaščita pred električnim udarom. Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, kuhalniki in hladilniki. Drugih oseb ne spuščajte zraven. Tretje osebe, predvsem otroci, orodja ne smejo uporabljati in se orodja ter podaljševalnega kabla ne smejo dotikati; zadrževati se morajo zunaj delovnega območja. Orodja, ki jih ne uporabljajte, shranite. Ko orodja ne uporabljate, ga shranite na suho mesto in zaklenite, da otroci ne bodo imeli dostopa. Orodja ne preobremenjujte. Nalogo bo opravilo bolje in varneje, če ga uporabite za namen, za katerega je namenjen. Uporabljajte ustrezno orodje. Z malimi orodji orodji ne opravljajte del, ki so predvidena za večja orodja. Orodja ne uporabljajte za dela, za katera ni namenjeno krožnih žag na primer ne uporabljajte za rezanje vej in debel. Bodite primerno oblečeni. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita; saj bi se lahko zagozdili v premikajoče se dele orodja. Pri delu na prostem je priporočljiva uporaba nezdrsljivih čevljev. Nosite tudi zaščitno pokrivalo, če imate dolge lase. Uporabljajte zaščitno opremo. Uporabljajte zaščitna očala. Če pri delu nastaja prah, nosite obrazne maske ali maske proti prahu. Priključite opremo za sesanje prahu. Če je orodje namenjeno priključitvi na opremo za sesanje in zbiranje prahu, se prepričajte, da so ti priključeni in ustrezno uporabljeni. Z napajalnim kablom ravnajte, kot je predpisano. Nikoli ne povlecite za kabel, kadar izklapljate vtikač iz vtičnice. Kabel držite proč od vročine, olja ali ostrih robov. Varno delo. Kjer je to mogoče, uporabljajte sponko ali primež. To je varneje kot uporaba rok. Ne segajte preko dosega. Pazite, da stojite stabilno in da imate ravnotežje. Orodja vzdržujte nežno. Za boljše in varnejše Slovenčina delovanje naj bodo rezalna orodja nabrušena in čista. Sledite navodilom za mazanje in menjavo dodatkov. Redno preverjajte napajalne kable orodja in jih v primeru poškodb dajte v popravilo pooblaščenemu servisu. Redno preverjajte podaljške in jih v primeru poškodb zamenjajte z novimi. Ročaji naj bodo suhi, čisti in brez madežev olja ali masti. Odklopite orodja. Kadar orodja ne uporabljate oz. pred servisiranjem in med menjavo dodatkov (kot so rezila, svedri ipd.), orodja odklopite iz napajanja. Ostranite nastavljive ključe in zatiče. Pred vklopom orodja preverite, da so zatiči in nastavljivi ključi odstranjeni iz orodja. Preprečite nehoten zagon. Pred vložením akumulátora vždy skontrolujte, či je zariadenie vypnuté. Uporabljajte podaljške za zunanjo uporabo. Kadar orodje uporabljate zunaj, uporabljajte le podaljške za zunanjo uporabo. Bodite pozorni. Spremljajte potek dela, uporabljajte zdrav razum in orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni. Preverite, ali so kje poškodovani deli. Pred nadaljnjo uporabo pozorno preglejte orodje in zagotovite, da orodje pravilno in ustrezno deluje. Preverite nastavitev premikajočih se delov, njihove povezave, morebitne lome, namestitev in druge pogoje, ki bi lahko vplivali na delovanje naprave. Varovalo ali drug poškodovan del morate ustrezno popraviti ali zamenjati pri pooblaščenem serviserju, razen če ni drugače navedeno v navodilih za uporabo. Okvarjena stikala mora zamenjati pooblaščeni servisni center. Orodja ne uporabljajte, če ga ne morete vklopiti ali izklopiti s stikalom. Opozorilo. Uporaba katerih koli dodatkov ali priključkov, ki niso priporočeni v teh navodilih za uporabo, lahko predstavljajo tveganje za osebne poškodbe. Orodje naj popravi pooblaščena oseba. To električno orodje izpolnjuje ustrezne varnostne kriterije. Popravila lahko izvaja le pooblaščena oseba, ki uporablja originalne rezervne dele; v nasprotnem primeru bi bil uporabnik lahko v nevarnosti. SPECIFIČNA VARNOSTNA PRAVILA Nosite ščitnike za ušesa. Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo sluha. Pri uporabi stroja vedno nosite očala. Priporočljivo je, da nosite rokavice, masivne čevlje, v katerih ne drsi, in predpasnik. Pred vykonaním akýchkoľvek prác na zariadení vždy odpojte súprava batérie. Pred vložením alebo odstránením jednotky akumulátora vždy skontrolujte, či je zariadenie vypnuté. Žagovine in trsk ne smete odstranjevati, medtem ko stroj teče. Nikoli ne segajte v območje nevarnosti ravni, ko ta deluje. Popravila lahko izvaja le pooblaščeni serviser. EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI NO RU PL CS HU RO LV LT ET HR SL SK EL TR 67

4 Slovenčina Na stroju vedno uporabljajte zaščito. Ne ukleščite nihajnega varovala. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih rezil. Vložek mize zamenjajte, ko je ta obrabljen. Ne uporabljajte rezil, ki ne ustrezajo ključnim podatkom, navedenim v teh navodilih za uporabo. Zaščitni pokrov smete odpreti le, ko se žaga spusti do obdelovanca. Ne uporabljajte rezil iz hitroreznega jekla. Če odkrijete napake na stroju, vključno z napakami, povezanimi z zaščito rezila, je treba to čim prej sporočiti osebam, ki so odgovorne za varnost. Pomembno je, da izberete rezilo, ki je primerno za material, ki ga režete. Zajeralne žage nikoli ne uporabljajte za rezanje tistih materialov, ki niso določeni v navodilih za uporabo. Zaklep ročaja mora biti med prevažanjem zajeralne žage vedno aktiviran. Žago uporabljajte le z dobro vzdrževanimi varovali, ki so v dobrem delovnem stanju in na svojih položajih. Pazite, da na tleh ne bodo predmeti in smeti, npr. odkruški in odrezki. Uporabljajte le rezila, ki so ustrezno nabrušena. Ključnega pomena je, da upoštevate najvišjo hitrost, navedeno na rezilu. Za zaščito rezila ne uporabljajte prirobnic, ki niso priložene ali ki niso navedene v navodilih za uporabo. Z območja rezanja ne odstranjujte odrezkov ali ostalih delov, ko stroj teče in ko glava žage ni v položaju mirovanja. Zagotovite, da je stroj vedno stabilen in zavarovan (npr. pritrjen na mizo). Dolge obdelovance je treba ustrezno podpreti. Ne uporabljajte zvitih ali počenih rezil. Pred uporabo orodja pozorno preberite navodila. Če je možno, naj vam delo z orodjem predstavijo. Prah, ki nastane ob uporabi tega orodja, lahko škoduje zdravju. Uporabljajte sistem odsesavanja prahu in nosite ustrezno masko za zaščito proti prahu. Odstranite nakopičeni prah, npr. s sesalnikom. Ne smete rezati lesa z okroglim ali neenakomernim premerom (kot so npr. drva), ker ga med rezanjem ne morete varno držati. Kadar žagate kup tankih obdelovancev, zloženih na robu, je treba za dobro podporo uporabiti ustrezno pomožno ograjo. Uporaba krmilnih elementov ali nastavitev delovanja, drugačnega od predpisanega, lahko povzroči izpostavljenost nevarnemu laserskemu sevanju. Vedno nosite zaščitna očala s stranskimi ščitniki, ko uporabljate električna orodja ali ko spihujete prah. Če pri delu nastaja prah, nosite tudi zaščitno masko proti prahu. Vždy používajte ostria s otvormi na hriadeľ správnej veľkosti a tvaru. Ostria, ktoré nie sú kompatibilné s montážnym technickým vybavením píly, budú bežať excentricky a spôsobia stratu kontroly. Používajte len ostria špecifikované v tomto návode, ktoré spĺňajú normu EN ÚČEL POUŽITIA Zajeralno žago lahko uporabljate za žaganje trdnega lesa, vezanega lesa, furnirja, lesu podobnih materialov in plastike. Tega izdelka ne uporabljajte za namene, ki se razlikujejo od običajne uporabe. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI S LASEROM Počas činnosti nepozerajte do lúča. Nesvieťte laserovým lúčom priamo do očí iných osôb. Mohlo by dôjsť k vážnemu poraneniu očí. Nepracujte s laserom v polohe, pri ktorej by sa mohol niekto, či už úmyselne alebo neúmyselne, pozrieť do laserového lúča. Nepoužívajte optické nástroje na zobrazenie laserového lúča. Nepoužívajte laser v blízkosti detí ani nedovoľte deťom pracovať s laserom. Nepokúšajte sa opravovať laserové zariadenie sami. Nepokúšajte sa sami vymieňať žiadne diely laserového zariadenia. Akékoľvek opravy môže vykonávať len výrobca lasera alebo autorizovaný servisný pracovník. Nevymieňajte laser za iný typ. ZAŠČITA OKOLJA SYMBOLY Namesto, da napravo zavržete, reciklirajte surovine. Napravo, pribor in embalažo je treba sortirati za okolju prijazno recikliranje. Výstražná značka CE konformita GOST-R konformita Pred spustením zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. 68

5 Pred spustením zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. Noste ochranu sluchu Noste ochranu sluchu Vždy používajte chrániče zraku. Vždy používajte chrániče zraku. Vždy používajte chrániče zraku. NEBEZPEČENSTVO! Ostré čepele. Nedotýkajte sa! Šírka rezu Šírka rezu ÚDRŽBA Nepozerajte priamo do lúča. Slovenčina Nevystavujte dažďu ani nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Odpadne električne izdelke odlagajte skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Reciklažo opravljajte na predpisanih mestih. Za reciklažni nasvet se obrnite na lokalne oblasti. Kým sa motor pohybuje, nevykonávajte žiadne nastavenia. Po každom použití skontrolujte na zariadení poruchy alebo poškodené diely a udržiavajte ho špičkovom prevádzkovom stave príslušné diely opravte alebo vymeňte bezodkladne. Odstráňte nahromadený prach. Na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti musí všetky opravy, s výnimkou externe dostupných kefiek, vykonávať autorizované servisné centrum. Poruchy na nástroji, vrátane ochranných krytov alebo pílových ostrí, sa musia nahlásiť ihneď po ich zistení. VAROVANIE Na zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti musí všetky opravy vykonávať autorizované servisné stredisko alebo kvalifikovaná servisná organizácia. EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI NO RU PL CS HU RO LV LT ET HR SL SK EL TR Drevo Drevo Nerežte kovové Nerežte kovové Zúbky čepele Laserové vyžarovanie. 69

6 Ελληνικά ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, θα πρέπει να τηρούνται πάντα βασικές προφυλάξεις για μείωση του κινδύνου φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε τις. Διατηρείτε καθαρό τον χώρο εργασίας. Οι ακατάστατοι χώροι και πάγκοι εργασίας προκαλούν ατυχήματα. Εξετάστε τον χώρο εργασίας. Μην εκθέτετε τα εργαλεία σε βροχή. Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σε βρεγμένο χώρο ή σε συνθήκες υγρασίας. Να δουλεύετε σε καλά φωτισμένη περιοχή. Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια. Προστατευτικό από ηλεκτροπληξία. Αποφύγετε την επαφή με γειωμένες επιφάνειες (π.χ. σωλήνες, καλοριφέρ, εστίες, ψυγεία). Διατηρείτε μακριά τους παριστάμενους. Μην αφήνετε άλλα άτομα και ιδιαίτερα παιδιά να εμπλέκονται στην εργασία, να αγγίζουν το εργαλείο ή την προέκταση και διατηρείτε τους παριστάμενους μακριά από τον χώρο εργασίας σας. Φυλάσσετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε. Όταν δεν χρησιμοποιούνται, τα εργαλεία πρέπει να φυλάσσονται σε στεγνό και κλειδωμένο χώρο, μακριά από παιδιά. Μην πιέζετε υπερβολικά το εργαλείο. Η δουλειά θα γίνει καλύτερα και ασφαλέστερα με τον ρυθμό για τον οποίο προορίζεται. Χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο. Μην πιέζετε μικρά εργαλεία να κάνουν τη δουλειά εργαλείων βαριάς χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία για μη επιθυμητούς σκοπούς, π.χ. μην χρησιμοποιείτε κυκλικούς κόπτες για να κόψετε κλαδιά δέντρων ή κούτσουρα. Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα γιατί μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα εξαρτήματα. Προτείνονται αντιολισθητικά υποδήματα όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους. Φοράτε επίσης προστατευτικά μαλλιών για να καλύψετε μακριά μαλλιά. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό. Χρησιμοποιείτε γυαλιά ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε μάσκα προσώπου ή κατά της σκόνης όταν οι εργασίες παράγουν σκόνη / πριονίδια. Συνδέστε τον εξοπλισμό απομάκρυνσης σκόνης / πριονιδιού. Αν το εργαλείο διαθέτει σύνδεση απομάκρυνσης σκόνης / πριονιδιού και εξοπλισμό συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί και χρησιμοποιούνται σωστά. Προσέχετε στη χρήση του καλωδίου. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι και αιχμηρές γωνίες. Ασφαλής εργασία. Όπου είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή μέγγενη για να συγκρατήσετε το τεμάχιο εργασίας. Είναι ασφαλέστερο από το να χρησιμοποιείτε το χέρι σας. Μην τεντώνεστε. Διατηρείτε σταθερό πάτημα και ισορροπία συνεχώς. Συντηρείτε προσεκτικά τα εργαλεία. Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά για καλύτερη και ασφαλέστερη απόδοση. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λίπανση και αλλαγή εξαρτημάτων. Ελέγχετε τακτικά τα καλώδια του εργαλείου και αν έχουν φθαρεί, επισκευάστε τα πηγαίνοντάς τα σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση σέρβις. Ελέγχετε τακτικά τα καλώδια προέκτασης και προχωρήστε σε αντικαταστάσεις εάν έχουν φθαρεί. Διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές και χωρίς λάδι και γράσο. Αποσυνδέστε τα εργαλεία. Όταν δεν χρησιμοποιούνται, πριν το σέρβις και κατά την αλλαγή εξαρτημάτων όπως λεπίδες, μικρά εξαρτήματα και κόπτες, αποσυνδέετε τα εργαλεία από το ρεύμα. Αφαιρέστε κλειδιά προσαρμογής και άλλα κλειδιά. Ελέγχετε πάντα ότι τα κλειδιά και τα κλειδιά προσαρμογής έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο πριν το ενεργοποιήσετε. Αποφύγετε τις τυχαίες εκκινήσεις. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο πριν τοποθετήσετε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίων για εξωτερικούς χώρους. Όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια προέκτασης κατάλληλα για εξωτερική χρήση και με την αντίστοιχη σήμανση. Παραμείνετε σε εγρήγορση. Προσέχετε τι κάνετε, χρησιμοποιείτε κοινή λογική και μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν είστε κουρασμένοι. Ελέγξτε για φθαρμένα εξαρτήματα. Πριν χρησιμοποιήσετε άλλο το εργαλείο, θα πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά για να βεβαιωθεί ότι λειτουργεί σωστά και εκτελεί την επιθυμητή λειτουργία. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση των κινούμενων εξαρτημάτων, τυχόν πιάσιμο αυτών, σπασίματα, στερέωση και άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργία του εργαλείου. Προστατευτικά ή άλλα εξαρτήματα που έχουν φθαρεί θα πρέπει να συντηρούνται κατάλληλα ή να αντικαθίστανται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, εκτός αν αναφέρεται άλλως στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Επισκευάζετε τους ελαττωματικούς διακόπτες σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν δεν ενεργοποιείται και απενεργοποιείται. Προειδοποιηση. Η χρήση οποιουδήποτε εξαρτήματος ή προσαρτήματος εκτός του προτεινόμενου σε αυτές τις οδηγίες, μπορεί να αποτελεί κίνδυνο τραυματισμού. Επισκευάζετε το εργαλείο πηγαίνοντάς το σε ειδικευμένους τεχνικούς. Το παρόν ηλεκτρικό εργαλείο συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανόνες ασφάλειας. Οι επισκευές θα πρέπει να διενεργούνται μόνο από ειδικευμένα άτομα με χρήση αυθεντικών 70

7 ανταλλακτικών, διαφορετικά μπορεί να προκύψει σημαντικός κίνδυνος για τον χρήστη. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φοράτε ωτοασπίδες. Η επίδραση θορύβου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. Στις εργασίες με τη μηχανή φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Συνίστανται τα προστατευτικά γάντια, τα σταθερά και αντιολισθητικά παπούτσια και η ποδιά. Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή τραβάτε το μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την μπαταρία. Τα γρέζια ή οι σκλήθρες δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται με κινούμενη μηχανή. Μην απλώνετε τα χέρια σας στην επικίνδυνη περιοχή της κινούμενης μηχανής. Αναθέτετε την επισκευή των κατεστραμμένων εξαρτημάτων μόνο σ έναν ειδικευμένο τεχνίτη. Χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε τη διάταξη προστασίας της μηχανής. Το κινητό προστατευτικό κάλυμμα δεν επιτρέπεται να ασφαλιστεί στην ανοιχτή κατάσταση. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικές ή στρεβλωμένες πριονολάμες. Να αντικαθίσταται το φθαρμένο ένθετο του πάγκου. Οι λεπίδες πριονιού, που δεν αντιστοιχούν με τα χαρακτηριστικά στοιχεία σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν. Το αιωρούμενο προστατευτικό κάλυμμα επιτρέπεται να ανοίγει μόνο αυτόματα κατά τη στροφή του πριονιού προς τα κάτω. Δεν χρησιμοποιείτε πριονοδίσκους κατασκευασμένους από ταχυχάλυβα. Σφάλματα στη μηχανή, συμπεριλαμβανομένης της προστατευτικής διάταξης ή των πριονοδίσκων, πρέπει μόλις γίνουν αυτά αντιληπτά, να δηλωθούν στον υπεύθυνο ασφαλείας. Επιλέγετε ένα κατάλληλο πριονοδίσκο για το υλικό που θέλετε να κόψετε. Δεν χρησιμοποιείτε το φαλτσοπρίονο για την κοπή διαφορετικών υλικών, από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες χειρισμού. Εκτελείτε τη μεταφορά του φαλτσοπρίονου μόνο με τοποθετημένη την ασφάλεια μεταφοράς στη χειρολαβή. Να χρησιμοποιείτε το φαλτσοπρίονο μόνο με καλά λειτουργούν και καλά συντηρημένο προστατευτικό κάλυμμα. Το προστατευτικό κάλυμμα πρέπει να πηγαίνει αυτόματα προς τα πίσω. Το δάπεδο να διατηρείται ελεύθερο από κατάλοιπα υλικών, π.χ. ροκανίδια κλπ. Χρησιμοποιείτε μόνο Ελληνικά κανονικά ακονισμένους πριονοδίσκους. Πρέπει να τηρείται ο αναφερόμενος επάνω στον πριονοδίσκο μέγιστος αριθμός στροφών. Χρησιμοποιείτε μόνο τις εμπεριεχόμενες και τις απεικονιζόμενες στις οδηγίες χειρισμού φλάντζες για τη στερέωση του πριονοδίσκου. Μην απομακρύνετε υπολείμματα πριονίσματος ή άλλα τμήματα του κατεργασθέντος αντικειμένου από την περιοχή πριονίσματος όταν λειτουργεί η μηχανή και δεν έχει ακινητοποιηθεί η κεφαλή του πριονιού. Να σιγουρεύεστε πως η μηχανή είναι σταθερή (π.χ. στερέωση στον πάγκο εργασίας). Τεμάχια κατεργασίας μεγάλου μήκους πρέπει να στηρίζονται κατάλληλα. Οι ραγισμένες πριονόλαμες (πριονόδισκοι) ή αυτές που έχουν παραμορφωθεί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν! Πριν τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά συνίσταται να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να εξοικειωθείτε με τον πρακτικό χειρισμό της συσκευής. Η δημιουργούμενη κατά την εργασία σκόνη είναι συχνά επιβλαβής για την υγεία (π.χ. κατά την επεξεργασία ξύλου δρυός και οξιάς, πετρωμάτων, χρωμάτων που μπορεί να εμπεριέχουν μόλυβδο ή άλλες βλαβερές ουσίες) και δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το σώμα. Χρησιμοποιείτε μια διάταξη αναρρόφησης της σκόνης και φοράτε επιπλέον μια κατάλληλη προσωπίδα προστασίας από τη σκόνη. Απομακρύνετε εντελώς τη μαζεμένη σκόνη, π.χ. με αναρρόφηση. Δεν επιτρέπεται το κόψιμο αντικειμένων με στρογγυλή ή όχι ομοιόμορφη διατομή (π.χ. καυσόξυλα), διότι δεν συγκρατούνται καλά κατά το πριόνισμα. Όταν κόβετε όρθια αντικείμενα που είναι σχετικά λεπτά, να υπάρχει βοηθητικός οδηγός για ασφαλή καθοδήγηση. Η χρήση ελέγχων ή προσαρμογών ή η εκτέλεση διαδικασιών εκτός από αυτές που περιγράφονται στο παρόν μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας με πλαϊνές ασπίδες κατά τον χειρισμό μηχανοκίνητων εργαλείων ή σε εργασίες με σκόνη. Αν η εργασία προκαλεί σκόνη, φοράτε και ειδική μάσκα. Οι ακατάλληλοι για τον άξονα στον οποίον θα τοποθετηθούν δίσκοι δεν θα περιστραφούν σωστά και μπορούν να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ελαττωματικές ή ακατάλληλες βίδες ή φλάντζες δίσκου. Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, σύμφωνες με το ΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΌΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ Το φαλτσοπρίονο προορίζεται για ξύλα μασίφ, για κολλημένα ξύλα, για υλικά παρόμοια με ξύλο και για πλαστικά. Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τον αναφερόμενο σκοπό προορισμού. 71 EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI NO RU PL CS HU RO LV LT ET HR SL SK EL TR

8 Ελληνικά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ Μην κοιτάζεστε στην ακτίνα κατά τη λειτουργία. Μην προβάλλετε την ακτίνα λέιζερ απευθείας στα μάτια των άλλων. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού οφθαλμολογικού τραυματισμού. Μην τοποθετείτε το λέιζερ σε θέση που μπορεί να προκαλέσει την άμεση οπτική επαφή με αυτό, σκόπιμα ή όχι. Μην χρησιμοποιείτε οπτικά εργαλεία για να δείτε την ακτίνα λέιζερ. Μην χρησιμοποιείτε το λέιζερ κοντά σε παιδιά και μην αφήνετε παιδιά να το χρησιμοποιούν. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή λέιζερ μόνοι σας. Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής λέιζερ μόνοι σας. Οι επισκευές θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από τον κατασκευαστή του λέιζερ ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Μην αντικαθιστάτε το λέιζερ με άλλο διαφορετικού τύπου. Φοράτε προστατευτικά αυτιών Φοράτε πάντα προστατευτικά ματιών. Φοράτε πάντα προστατευτικά ματιών. Φοράτε πάντα προστατευτικά ματιών. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Αιχμηρή λεπίδα. Μην αγγίζετε! Πλάτος κοπής ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ανακυκλώνετε τις πρώτες ύλες αντί να τις πετάτε στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Για την προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει να γίνετα ι διαλογή του εργαλείου, των εξαρτημάτων και των συσκευασιών του. Πλάτος κοπής Ξύλο ΣΎΜΒΟΛΑ Προειδοποίηση ασφάλειας Ξύλο Συμμόρφωση CE Μην κόβετε μέταλλα Συμμόρφωση GOST-R Μην κόβετε μέταλλα Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Δόντια λεπίδας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Ακτινοβολία λέιζερ. Φοράτε προστατευτικά αυτιών Μην κοιτάζετε απευθείας στην ακτίνα. 72

9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Να μην εκτίθεται σε βροχή και να μην χρησιμοποιείται σε τοποθεσίες με υγρασία. Τα ηλεκτρικά προϊόντα προς απόρριψη δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Παρακαλούμε ανακυκλώστε όπου υπάρχουν οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Μιλήστε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να σας ενημερώσουν σχετικά με τα προγράμματα ανακύκλωσης. Μην πραγματοποιειτε καμια ρυθμιση οταν ο κινητηρασ βρισκεται σε λειτουργια. Μετά από κάθε χρήση, ελέγξτε το μηχάνημά σας για ζημιές ή φθαρμένα εξαρτήματα και διατηρείτε το πάντα σε άριστη κατάσταση επισκευάζοντας ή αντικαθιστώντας τα εξαρτήματα αμέσως μόλις χρειαστεί. Καθαρίστε πριονίδια που έχουν μαζευτεί. Για σίγουρη ασφάλεια και αξιοπιστία, όλες οι επισκευές - εκτός των εξωτερικά προσβάσιμων βουρτσών - θα πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Προβλήματα στο μηχάνημα, συμπεριλαμβάνοντας τα προστατευτικά ή τις λεπίδες κόπτη, θα πρέπει να αναφέρονται αμέσως μόλις διαπιστώνονται. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία, όλες οι επιδιορθώσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από εγκεκριμένο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης Ryobi. Ελληνικά EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI NO RU PL CS HU RO LV LT ET HR SL SK EL TR 73

10 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 74

11

12

13

14 5 6 5s 7 10s 78

15

16

17

18

19

20

21

22 =90 90

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5 1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. 1-2-3)... 2 3 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 2 4 ΣΥΜΒΟΛΑ... 3 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ... 3 5.1 Χώρος εργασίας... 3 5.2 Ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ράπανο µπαταρίας Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ MT067

ράπανο µπαταρίας Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ MT067 ράπανο µπαταρίας ΜΟΝΤΕΛΟ MT066 ΜΟΝΤΕΛΟ MT067 005103 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Για την προσωπική σας ασφάλεια, ΙΑΒΑΣΤΕ και ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ πριν από την χρήση. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

J O N S E R E D S E R V I C E

J O N S E R E D S E R V I C E J O N S E R E D S E R V I C E GR Εγχειρίδιο Χειριστή EE Kasutusjuhend LV Lietotāja instrukcija LT Vartotojo instrukcija 108 89 49-30 ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ: Αποσυνδέετε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στην εργασία με χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα

Ασφάλεια στην εργασία με χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα Ασφάλεια στην εργασία με χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα { Πίνακας περιεχομένων Αρχικές οδηγίες χρήσης Τυπώθηκε σε χαρτί λευκασμένο χωρίς χλώριο. Τα τυπογραφικά μελάνια περιέχουν φυτικά έλαια, το

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής εργασία με τον αρμοκόφτη

Ασφαλής εργασία με τον αρμοκόφτη Ασφαλής εργασία με τον αρμοκόφτη { Πίνακας περιεχομένων Αρχικές οδηγίες χρήσης Τυπώθηκε σε χαρτί λευκασμένο χωρίς χλώριο. Τα τυπογραφικά μελάνια περιέχουν φυτικά έλαια, το χαρτί είναι ανακυκλώσιμο. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Παρακαλώ διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την πρώτη λειτουργία. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

170BT. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 01 97-71

170BT. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 01 97-71 Προτού χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, ώστε να κατανοήσετε την ορθή χρήση της μονάδας. Εγχειρίδιο χειριστή 170BT ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ: 60200101 και άνω Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

115378826 Rev. 1 6/1/10 BRW

115378826 Rev. 1 6/1/10 BRW R FI KÄYTTÖOHJEKIRJA TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten. SE DK BRUKSANVISNING VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια, καθώς και στην προστασία του συστήματος και του περιβάλλοντος εργασίας σας από ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. TCS Li-18/20 Art. 8866

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. TCS Li-18/20 Art. 8866 D Betriebsanleitung Accu-Hochentaster GB Operating Instructions Battery Pole Pruner F Mode d emploi Élagueuse sur perche sur accu NL Gebruiksaanwijzing Accu-telescoopkettingzaag S Bruksanvisning Batteridriven

Διαβάστε περισσότερα

LIBRETTO D ISTRUZIONI

LIBRETTO D ISTRUZIONI IT NL PT GR LIBRETTO D ISTRUZIONI INFORMAZIONI IMPORTANTI: Siete pregati di leggere attentamente questo istruzioni e prendere dimestichezza con il prodotto prima di usario. Mantenga queste istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD 4-485-833-13(1) (EL) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD Οδηγός αναφοράς BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/ BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 885 600 GR 2 VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1... Πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας... 5 2... Γενική επισκόπηση... 7 2.1....Περιγραφή συστήματος... 7 2.2... Τρόπος λειτουργίας... 8 2.3...

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στην εργασία με το αλυσοπρίονο

Ασφάλεια στην εργασία με το αλυσοπρίονο Ασφάλεια στην εργασία με το αλυσοπρίονο { Πίνακας περιεχομένων Αρχικές οδηγίες χρήσης Τυπώθηκε σε χαρτί λευκασμένο χωρίς χλώριο. Τα τυπογραφικά μελάνια περιέχουν φυτικά έλαια, το χαρτί είναι ανακυκλώσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ GR LFF 6020 Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την πολυλειτουργική συσκευή, έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Φωτοαντιγραφής

Οδηγίες Φωτοαντιγραφής Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Φωτοαντιγραφής 1 2 3 4 5 6 Τοποθέτηση Πρωτοτύπων Αντιγραφή Αντιμετώπιση Προβλημάτων Εργαλεία Χρήστη (Δυνατότητες Φωτοτυπικού) Παρατηρήσεις Προδιαγραφές Διαβάστε προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0)

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0) ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide MFL68043814 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Ο οδηγός βίντεο (Video Guide) σας παρουσιάζει τις νέες βασικές λειτουργίες του G2. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα