Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter"

Transcript

1 Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter

2 Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου Εισαγωγή Συνοπτική παρουσίαση Βασική οθόνη μέτρησης Οθόνη επιλογής Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) Εικονίδια στη γραμμή κατάστασης Αλλαγή της μπαταρίας ιόντων λιθίου μέσω USB Χρήση της έξυπνης βάσης Χρήση της προέκτασης έξυπνης βάσης Χειρισμός Χρήση της οθόνης αφής Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Εκκαθάριση Κωδικοί μηνυμάτων Μέτρηση μόνιμης / ελάχιστης-μέγιστης απόστασης Πρόσθεση / Αφαίρεση Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) Στιγμιότυπο οθόνης Μνήμη Ρυθμίσεις Συνοπτική παρουσίαση Μονάδες κλίσης Προειδοποίηση μετακίνησης της οριζοντίωσης Μονάδες απόστασης Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Beep Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ψηφιακού αλφαδιού (Απ)Ενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων Ενεργοποίηση με κλείδωμα πλήκτρων Bluetooth /WLAN Βαθμονόμηση αισθητήρα κλίσης (Βαθμονόμηση κλίσης) Εξατομικευμένα αγαπημένα Φωτισμός Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση οθόνης αφής Ημερομηνία και ώρα Ρύθμιση πυξίδας Offset Μηδενισμός Ενημέρωση πληροφοριών/λογισμικού Λειτουργίες Συνοπτική παρουσίαση Χρονοδιακόπτης Μεταβίβαση δεδομένων σημείου Λειτουργία μέτρησης έξυπνης γωνίας Πυξίδα Μέτρηση μεμονωμένης απόστασης Λειτουργία Σημείο προς Σημείο / απόσταση Αλφάδι Εμβαδόν Μέτρηση έξυπνου εμβαδού Φωτογραφία Αποτύπωση δεδομένων σε αρχείο DXF Ρύθμιση επιπέδου μέτρησης Εμβαδόν τριγώνου Ανίχνευση ύψους Έξυπνη οριζόντια λειτουργία Κεκλιμένα αντικείμενα Πυθαγόρας (2 σημεία) Όγκος Χάραξη Υπολογιστής Gallery Πλάτος Διάμετρος Μέτρηση προφίλ ύψους Τραπέζιο Πυθαγόρας (3 σημεία) Εμβαδόν από τη φωτογραφία Τεχνικά χαρακτηριστικά Κωδικοί μηνυμάτων Φροντίδα Εγγύηση Οδηγίες ασφαλείας Τομείς ευθύνης Επιτρεπόμενη χρήση Μη επιτρεπόμενη χρήση Περιορισμοί χρήσης Απόρριψη Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) Χρήση του προϊόντος με Bluetooth Κατηγορία λέιζερ Πινακίδες Leca DISTO TM S

3 Ρύθμιση οργάνου Εισαγωγή Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας και το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά. Ο υπεύθυνος του προϊόντος πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες κατανοούν και τηρούν αυτές τις οδηγίες. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη σημασία: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση ή ακούσια χρήση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ Υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση ή ακούσια χρήση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει μικρό τραυματισμό ή σημαντική υλική, οικονομική ή περιβαλλοντική ζημιά. Σημαντικές παράγραφοι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρήση του οργάνου, καθώς επιτρέπουν την τεχνικά ορθή και αποδοτική χρήση του. Συνοπτική παρουσίαση Ένδειξη Ενεργοποίηση / Μέτρηση Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) Περιήγηση Clear / Off (Eκκαθάριση/ απενεργοποίηση) Πλήκτρα επιλο γής συνδεδεμένα με τα σύμβο λα παραπάνω Οθόνη λειτουρ γιών Enter / Ίσον Πρόσθεση / Αφαίρεση Leca DISTO TM S

4 Ρύθμιση οργάνου Βασική οθόνη μέτρησης Οθόνη επιλογής Γραμμή κατάστασης FUNC Λειτουργία / Ρυθμίσεις Κύρια γραμμή Ενεργή λειτουργία Αγγίξτε εδώ για έναρξη του ON/DIST σε λειτουργία απόστασης Αγαπημένα Ρυθμίσεις Λειτουργία Βοήθειας Leca DISTO TM S

5 Ρύθμιση οργάνου Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) Εικονίδια στη γραμμή κατάστασης Βαθμός ζουμ 1x Μετακινηθείτε με κύλιση πάνω και κάτω για περισσότερα αποτελέσματα Ισχύς μπαταρίας Bluetooth είναι ενεργοποιημένο Ρύθμιση φωτεινότητας με το αριστερό και δεξί πλήκτρο περιήγησης Ενεργή λειτουργία m Σταυρόνημα Ζουμε με τα πλήκτρα πε ριήγησης πάνω και κάτω Bluetooth σύνδεση εδραιώθηκε Η συσκευή δεν είναι οριζοντιωμένη Η συσκευή είναι οριζοντιωμένη Η συσκευή μετακινήθηκε μετά την οριζοντίωση - επηρεάζεται η ακρίβεια μέτρησης Το Offset ενεργοποιείται και αφαιρεί την καθορισμένη τιμή από τη μετρηθείσα απόσταση Το Offset ενεργοποιείται και προσθέτει την καθορισμένη τιμή από τη μετρηθείσα απόσταση Η συσκευή πραγματοποιεί μέτρηση DISTO WLAN hotspot ενεργοποιημένο Άλλη συσκευή συνδεδεμένη στο DISTO WLAN hotspot Αγαπημένα Λειτουργία πελάτη WLAN ενεργοποιημένη Το DISTO είναι συνδεδεμένο ως πελάτης στο δίκτυο WLAN Ανοίξτε 2 δάχτυλα για ζουμ στην οθόνη αφής Μεγέθυνση Επίπεδο μέτρησης Leca DISTO TM S

6 Ρύθμιση οργάνου Αλλαγή της μπαταρίας ιόντων λιθίου μέσω USB Φορτίστε την μπαταρία πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο για να φορτίσετε την μπαταρία. Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου στην οπή της συσκευής και το μεγάλο άκρο του φορτιστή σε μια πρίζα. Επιλέξτε το σωστό φις ανάλογα με την εκάστοτε χώρα. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ φορτίζει. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή για τη φόρτιση της συσκευής, αλλά έτσι η φόρτιση διαρκεί περισσότερο. Εάν η συσκευή συνδεθεί σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, μπορείτε να κατεβάσετε (download) ή να διαγράψετε το gallery. Το ανέβασμα (upload) δεδομένων δεν είναι εφικτό. Φορτίζετε τις μπαταρίες όταν το σύμβολο της μπαταρίας αναβο σβήνει. Κατά τη φόρτιση, η συσκευή μπορεί να αναπτύξει θερμοκρασία. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοση της συσκευής. Εάν η μπαταρία αναπτύξει θερμοκρασία πάνω από 40 C / 104 F, ο φορτιστής διακόπτει τη διαδικασία. Στη συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης -20 C έως +30 C (- 4 F έως +86 F), οι μπαταρίες με κατάσταση φόρτισης 50% έως 100% μπορούν να αποθηκευτούν έως και 1 χρόνο. Μετά από αυτό το διάστημα αποθήκευσης, οι μπαταρίες πρέπει να επαναφορτιστούν. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Όταν φορτίζετε στην μπαταρία, η κατάσταση επισημαίνεται από τα εξής εικονίδια: ΠΡΟΣΟΧΗ Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή. Η ζημιά που προκαλείται από πλημμελή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια της Leca. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί ή η συσκευή να υποστεί ζημιά εάν χρησιμοποιηθούν μη εγγεκριμένοι φορτιστές. Εάν η συσκευή συνδεθεί σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, μπορείτε να κατεβάσετε (download) ή να διαγράψετε το gallery. Το ανέβασμα (upload) δεδομένων δεν είναι εφικτό. Φορτίζει Πλήρως φορτισμένη 4 h Leca DISTO TM S

7 Ρύθμιση οργάνου Χρήση της έξυπνης βάσης Αναδιπλώστε προς τα έξω την έξυπνη βάση. Χρησιμοποιήστε την ως μίνι τρίποδο. Σπείρωμα τριπόδου ή αντάπτορα Ξεκλείδωμα Κλείδωμα Χρήση της προέκτασης έξυπνης βάσης Η προέκταση της έξυπνης βάσης υποστηρίζει στη σταθερή στόχευση αποτρέποντας την ακούσια κλίση. Μη μετακινείτε ή γέρνετε την έξυπνη βάση κατά τη μέ τρηση. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τρίποδο με αντάπτορα Leca FTA360-S. Leca DISTO TM S

8 Χειρισμός Χειρισμός Χρήση της οθόνης αφής Χρησιμοποιείτε μόνο τα δάκτυλά σας στην οθόνη αφής. Φροντίστε ώστε η οθόνη να μην έρχεται σε επαφή με άλλες ηλε κτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκκενώσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην οθόνη αφής. Φροντίστε ώστε η οθόνη αφής να μην έρθει σε επαφή με νερό. Η οθόνη αφής μπορεί να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό. Για να αποφευχθεί η ζημιά στην οθόνη αφής, μην την ακουμπάτε με αιχμηρά αντικείμενα και μην ασκείτε υπερβολική πίεση με τα δάχτυλά σας. Άγγιγμα Τράβηγμα Αγγίξτε την οθόνη για να ανοίξει ένα κουμπί οθόνης ή για να κάνετε μια επιλογή. Αγγίζοντας το εικονίδιο στη μέση της κάτω γραμμής, ενεργοποιείται η μέτρηση απόστασης ή τίθεται σε λειτουργία η κάμερα. Τραβήξτε (σύρετε) το δάκτυλό σας στην οθόνη για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη ή την επόμενη οθόνη στη λειτουργία Gallere. Άνοιγμα Απλώστε τα 2 από τα δάχτυλά σας για ζουμ, αν είναι ενεργοποιημένος ο εντοπιστής κουκκίδας. Αντί για την οθόνη αφής, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά στο πληκτρολόγιο. Leca DISTO TM S

9 Χειρισμός Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Εκκαθάριση Κωδικοί μηνυμάτων ON OFF 2 δευτ. Η συσκευή απενεργοποι είται. Εάν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο επί 180 δευτ., η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση διαγώνιας (μέγιστες τιμές) ή οριζόντιας απόστασης (ελάχιστες τιμές) 1x Αναίρεση τελευταίας ενέργειας. 2x Έξοδος από την τρέχουσα λειτουργία, μετάβαση στο προεπιλεγμένη πρόγραμμα λειτουργίας. Μέτρηση μόνιμης / ελάχιστης-μέγιστης απόστασης Η ελάχιστη και η μέγιστη μετρούμενη απόσταση εμφανίζεται ελάχ. μέγ. 1 2 στην οθόνη (mn, max.). Η τιμή 3 που μετρήθηκε τελευταία εμφανίζεται στην κεντρική 2 δευτ. γραμμή. Πρόσθεση / Αφαίρεση m 2 Η επόμενη μέτρηση προστίθεται στην προη γούμενη. 2x Η επόμενη μέτρηση αφαιρείται από την προηγούμενη m m m m Εάν εμφανιστεί το εικονίδιο πληροφοριών μαζί με έναν αριθμό, ανατρέξτε στις οδηγίες στην ενότητα "Κωδικοί μηνυμάτων". Παράδειγμα: Διακόπτει τη μέτρηση μόνιμης /ελάχιστης-μέγιστης απόστασης. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία όπως επιθυμείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια διαδικασία για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε εμβαδά ή όγκους. Leca DISTO TM S

10 Χειρισμός Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) 1 1x 2 4x 2x 3 1x m 1x OV * 0.00m Έξοδος από τον εντοπιστή κουκκίδας (οθόνη). Αυτό βοηθά σημαντικά για τις υπαίθριες μετρήσεις. Ο ενσωματωμένος εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) δείχνει το στόχο στην οθόνη. Η συσκευή πραγματοποιεί μέτρηση στη μέση του σταυρονήματος, ακόμη κι αν η κουκκίδα λέιζερ δεν είναι ορατή. Παρατηρούνται σφάλματα παράλαξης όταν η κάμερα εντοπιστή κουκκίδας χρησιμοποιείται σε κοντινούς στόχους, γεγονός που γίνεται αντιληπτό από τη μετατόπιση του λέιζερ πάνω στο σταυρόνημα. Σε αυτή την περίπτωση, το σφάλμα διορθώνεται αυτόματα με μετατόπιση του σταυρονήματος. * OV = Επισκόπηση Στιγμιότυπο οθόνης 2 δευτ. 1 1x 0.00m Το στιγμιότυπο οθόνης αποθηκεύεται στην gallery. Leca DISTO TM S

11 Χειρισμός Μνήμη Ο εντοπιστής κουκκίδας πρέπει να είναι απενεργοποιημένος m Διαγραφή μνήμης. Μεταφορά τιμής για περαιτέρω ενέργειες. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα μετακίνησης Πάνω/Κάτω για να εμφανίσετε περισσότερα αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη μέτρηση. Χρησιμοποιήστε το αριστερό/δεξί πλήκτρο περιήγησης για εναλλαγή ανάμεσα στις μετρήσεις. Leca DISTO TM S

12 Ρυθμίσεις Συνοπτική παρουσίαση 1 2 Μονάδες κλίσης Μονάδες κλίσης Προειδοποίηση μετακίνησης WLAN / Bluetooth Ψηφιακό αλφάδι Κλείδωμα πληκτρολογίου Φωτισμός Βαθμονόμηση κλίσης Αγαπημένα Ρύθμιση πυξίδας Οθόνη αφής Ημερομηνία και ώρα Μονάδες απόστασης Offset Μηδενισμός Ενημέρωση πληροφοριών/λογισμικού Beep Εναλλαγή μεταξύ 4 των παρακάτω μονάδων: ± ± % 0.0 mm/m 0.00 n/ft Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. 5 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Leca DISTO TM S

13 Ρυθμίσεις Προειδοποίηση μετακίνησης της οριζοντίωσης Επιλέξτε την ευαισθησία της οριζοντίωσης, που απαιτείται για ορισμένες λειτουργίες μέτρησης. FINE σημαίνει ότι η οριζοντίωση της συσκευής είναι ευαίσθητη σε οποιονδήποτε μικρό κραδασμό. Επιλέξτε ROUGH όταν πραγματοποιείτε εργασίες σε απαιτητικά περιβάλλοντα κατασκευών με πολλές κρούσεις και κραδασμούς. Σε αυτή την περίπτωη, η ακρίβεια μειώνεται σε σχέση με τις κινήσεις. 4 5 Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Leca DISTO TM S

14 Ρυθμίσεις Μονάδες απόστασης m m m 0.0 mm Εναλλαγή μεταξύ των παρακάτω μονάδων: Art. No : 0.00 ft 0.00 n 0 n 1/32 0'00" 1/32 US-Model Art. No : 0.00 m 0 n 1/ m 0'00" 1/ m 0 n 1/8 0.0 mm 0'00" 1/ ft 0 n 1/ n 0'00" 1/4 0 n 1/ yd 0'00" 1/ Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Leca DISTO TM S

15 Ρυθμίσεις Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Beep Έξοδος από τις Για ενεργοποίηση, επαναλάβετε ρυθμίσεις. τη διαδικασία. ON OFF Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ψηφιακού αλφαδιού Το ψηφιακό αλφάδι εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Για ενεργοποίηση, επαναλάβετε τη διαδικασία. Έξοδος από τις ρυθμίσεις. 1 ON OFF (Απ)Ενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων 2 Για απενεργοποίηση, επαναλάβετε τη διαδικασία. Το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργό εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. 3 1 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Ενεργοποίηση με κλείδωμα πλήκτρων 2 εντός 2 δευτ. OFF ON Leca DISTO TM S

16 Ρυθμίσεις Bluetooth /WLAN 1 ON 2 OFF OFF Για επεξήγηση, βλ. πλαίσιο πληροφοριών παρακάτω. Ειδικές ρυθμίσεις για τη μεταφορά δεδομένων. 3 Bluetooth /WLAN ενεργοποιείται και το μαύρο εικονίδιο Bluetooth /WLAN εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Αν η σύνδεση εδραιωθεί, το χρώμα του εικονιδίου αλλάζει σε μπλε. Ειδικές Bluetooth Ρυθμίσεις Αριθμητική λειτουργία: Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία αν θέλετε να μεταφέρετε δεδομένα σε με τη μορφή αριθμών, π.χ. σε φύλλα εργασίας. Οι μονάδες ft/n κλασματικής μορφής μετατρέπονται σε δεκαδικό αριθμό. Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη. Τα 'Αγαπημένα' εξαφανίζονται και εμφανίζονται δύο πλήκτρα λειτουργιών: Επιτρέπει τη χρήση των πλήκτρων με τα βέλη για τη μετακίνηση του κέρσορα στον υπολογιστή σας. αποστέλλει την τιμή της κεντρικής γραμμής στον υπολογιστή σας. Λειτουργία κειμένου: Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για να μεταφέρετε δεδομένα με τη μορφή κειμένου, π.χ. εργασία με πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη. Τα 'Αγαπημένα' εξαφανίζονται και εμφανίζονται δύο πλήκτρα λειτουργιών: Επιτρέπει τη χρήση των πλήκτρων με τα βέλη για τη μετακίνη ση του κέρσορα στον υπολογιστή σας. αποστέλλει την τιμή της κεντρικής γραμμής στον υπολογιστή σας. Λειτουργία εφαρμογών: Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για τη μεταφορά δεδομένων μέσω εφαρμογής. Ειδικές ιδιότητες: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ENCRYPTED (Κρυπτογραφημένη). Σε περίπτωση προβλήματος με τη μεταφορά δεδομένων, επιλέξτε UNENCRYPTED (Μη κρυπτογραφημένη). Ειδικές ρυθμίσεις WLAN WLAN: To DISTO λειτουργεί ως hotspot. Μεταφορά δεδομένων μη ασφαλής ή ασφαλής με σειριακό αριθμό ως κωδικό πρόσβασης. Συνιστάται για τυπική χρήση. Μπορείτε να επιλέξετε το διαθέσιμο δίκτυο WLAN με δυνατότητα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. Συνιστάται για εφαρμογές GIS. Leca DISTO TM S

17 Ρυθμίσεις Bluetooth μεταβίβαση δεδομένων Συνδέστε τη συσκευή με το smartphone σας, tablet, laptop... Η τρέχουσα μέτρηση μεταβιβάζεται αυτόματα εάν η σύνδεση Bluetooth έχει εδραιωθεί. Για να μεταβιβαστεί ένα αποτέλεσμα από την κεντρική γραμμή, πατήστε =. Bluetooth απενεργοποιείται μόλις απενεργοποιηθεί το Μεταφορά δεδομένων WLAN Μόνο δεδομένα από τη λειτουργία μεταβίβασης Δεδομένων σημείου μπορούν να μεταφερθούν μέσω WLAN. Για τη λήψη των δεδομένων χρειάζεται αντίστοιχο πρό γραμμα, π.χ. DISTO Transfer. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας. Η αποτελεσματική και πρωτοποριακή μονάδα Bluetooth Smart (με το νέο πρότυπο Bluetooth V4.0) λειτουργεί με όλες τις συσκευές Bluetooth Smart Ready. Όλες οι υπόλοιπες συσκευές Bluetooth δεν υποστηρίζουν τη μονάδα εξοικονόμησης ενέργειας Bluetooth Smart, η οποία είναι ενσωματωμένη στη συ- Δεν παρέχουμε εγγύηση για το δωρεάν λογισμικό DISTO ούτε υποστήριξη. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη που αφορά στη χρήση του δωρεάν λογισμικού και δεν παρέχουμε διορθώσεις ή αναβαθμίσεις. Μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη γκάμα από λογισμικό στην ιστοσελίδα μας, το οποίο διατίθεται προς πώληση. Εφαρμογές (Apps) για Androd ή Mac OS μπορείτε να βρείτε στα ειδικά διαδικτυακά καταστήματα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας. Leca DISTO TM S

18 Ρυθμίσεις Βαθμονόμηση αισθητήρα κλίσης (Βαθμονόμηση κλίσης) Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια Περιστρέψτε τη συσκευή οριζόντια κατά 180 και τοποθετήστε την ξανά σε μια απόλυτα επίπεδη επιφάνεια Περιστρέψτε τη συσκευή οριζόντια κατά 180 και τοποθετήστε την ξανά σε μια απόλυτα επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια. 10 Μετά από 2 δευτ. η συσκευή επιστρέφει στη βασική λειτουργία. Leca DISTO TM S

19 Ρυθμίσεις Εξατομικευμένα αγαπημένα 1 Φωτισμός Favorte 2 3 Επιλέξτε την 'αγαπημένη' λειτουργία. 4 Πατήστε το αρι στερό ή δεξί πλή κτρο επιλογής. Η λειτουργία ορίζε ται στα αγαπημένα πάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο επιλογής. Επιλέξτε τις αγαπημένες σας λειτουργίες για γρήγορη πρό σβαση. Συντόμευση: Πατήστε επί 2 δευτ. ένα πλήκτρο επιλογής στη λειτουργία μέτρησης. Επιλέξτε την αγαπημένη σας λειτουργία και πατή στε ξανά το αντίστοιχο πλήκτρο επιλογής στιγμιαία /6 3 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 Επιλέξτε τη φωτεινότητα. 4 Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. 5 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Για εξοικονόμηση ισχύος, μειώστε τη φωτεινότητα εάν δεν τη χρειάζεστε. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση οθόνης αφής 1 2 Για απενεργοποίηση, επαναλάβετε τη διαδικασία. 3 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. OFF ON Leca DISTO TM S

20 Ρυθμίσεις Ημερομηνία και ώρα : 00 Ρύθμιση ώρας (ωω:λλ) Ρύθμιση ημερομηνίας (εεεε-λλ-ηη) Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Ρύθμιση πυξίδας Ρύθμιση της μαγνητικής απόκλισης Ανάλογα με τη γεωγραφική σας θέση, η γωνία απόκλισης μπορεί να διαφέρει σε σχέση με άλλες τοποθεσίες, καθώς οι γεωγραφικοί και μαγνητικοί πόλοι ευθυγραμμίζονται. Ωστόσο, αν δεν επιλεγεί η θέση αναφοράς, η διαφορά απόκλισης μεταξύ των πόλων μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Για καλύτερα αποτελέσματα, επιλέξτε το πλησιέστερο γεωγραφικό σημείο αναφοράς ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα CH-Zürch Επιλέξτε την πλησιέστερη τοποθεσία και η συσκευή ρυθμίζει την απόκλιση ανάλογα. 4 Επιβε βαίωση Πίσω 5 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Leca DISTO TM S

21 Ρυθμίσεις Offset Επιλέξτε ψηφίο m Ρυθμίστε το ψηφίο m Εγκρίνετε την τιμή. 6 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Με το offset, προστίθεται η αφαιρείται μια συγκεκριμένη τιμή αυτόματα σε όλες τις μετρήσεις. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να συνυπολογίσετε τις ανοχές. Εμφανίζεται το εικονίδιο offset. Μηδενισμός Δεύτερη επιβεβαίωση με τα πλήκτρα επιλογής: Απόρριψη: Επιβεβαίωση: 4 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Με το μηδενισμό, το όργανο επιστρέφει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Όλες οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και οι αποθηκευμένες πληροφορίες χάνονται. Η επαναρύθμιση μηχανικών μερών (HARDWARE-RESET) πραγματοποιείται πατώντας το πλήκτρο ON/DIST επί 15 δευτ. Leca DISTO TM S

22 Ρυθμίσεις Ενημέρωση πληροφοριών/λογισμικού Συνδέστε τη συσκευή μέσω USB στον υπολογιστή σας. 5 Για να ενημε ρωθεί το λογισμικό, ακουθήστε τις οδηγίες στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πάντοτε την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού. Leca DISTO TM S

23 Λειτουργίες Συνοπτική παρουσίαση Χρονοδιακόπτης Μεταβίβαση δεδομένων σημείου Λειτουργία μέτρησης έξυπνης Πυξίδα Μονή μέτρηση απόστασης Λειτουργία Σημείο προς Σημείο / Αλφάδι Εμβαδόν Λειτουργία μέτρησης έξυπνου εμ- Φωτογραφία Φάκελος DXF Αποτύπωση δεδομένων σε αρχείο Ρύθμιση επιπέδου μέτρησης Εμβαδόν τριγώνου Ανίχνευση ύψους Έξυπνη οριζόντια λειτουργία Μέτρηση σε κεκλιμένα αντικείμενα Πυθαγόρας (2 σημεία) Όγκος Χάραξη Υπολογιστής Gallery Πλάτος Διάμετρος Μέτρηση προφίλ ύψους Τραπέζιο Πυθαγόρας (3 σημεία) Εμβαδόν από τη φωτογραφία Leca DISTO TM S

24 Λειτουργίες Χρονοδιακόπτης sec 10 sec 5 sec 2 sec Off Επιλέξτε ώρα ενεργοποίησης. 4 Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. Η αυτόματη ενεργοποίηση αρχίζει εάν πατήσετε το πλήκτρο Ενεργοποίη ση/μέτρηση. Leca DISTO TM S

25 Λειτουργίες Μεταβίβαση δεδομένων σημείου 1 2 Η οριζοντίωση είναι υπο χρεωτική! Για την οριζο ντίωση, η έξυπνη βάση πρέπει να ανα διπλωθεί προς τα έξω και η συσκευή να βρίσκεται σε κλίση +/-5. Περιστρέψτε τη συσκευή δύο φορές ±5 90 δεξιά m 90 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Η οριζοντίωση έχει ολοκληρωθεί 90 όταν στην οθόνη εμφανιστεί ένα εικονίδιο OK. Μη μετακινείτε τη συσκευή κατά την οριζοντίωση! Ελέγξτε τη γραμμή κατάστασης: ένδειξη σωστής οριζοντίωσης ένδειξη ανεπαρκούς ορι ζοντίωσης ένδειξη ότι η έξυπνη βάση μετακινήθηκε κατά την οριζοντίωση 3 4 P Στρέψτε το λέιζερ στο πρώτο σημείο. 5 Μεταφορά δεδομένων WLAN 3 συντεταγμένων x, y, z m με φωτογραφία του εντοπιστή κουκκίδας χωρίς φωτογραφία του εντοπιστή κουκκίδας 6 Στρέψτε το σε πρόσθετα σημεία. 7 2x Έξοδος από την τρέχουσα λειτουργία, μετάβαση στο προεπιλεγμένη πρόγραμμα λειτουργίας. Αυτή η λειτουργία αποστέλλει τις συντεταγμένες x, y, z του μετρηθέντος σημείου. Αν το WLAN είναι απενεργοποιημένο, η συσκευή σας ζητά να το ενεργοποιήστε. Η μεταφορά δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με WLAN. Leca DISTO TM S

26 Λειτουργίες Λειτουργία μέτρησης έξυπνης γωνίας Στρέψτε το λέιζερ στο σημείο στον πρώτο τοίχο. Στρέψτε το λέιζερ προς τη γω νία m 5.269m 3 Στρέψτε το λέιζερ στο σημείο στον δεύτερο τοίχο Leca DISTO TM S

27 Λειτουργίες Πυξίδα 1 2 Απόρ ριψη Βαθμονόμηση Επιβε βαίωση N Το βέλος είναι πάντοτε στραμμένο προς τον πραγματικό βορρά. 4 Έξοδος. Στα παρακάτω σημεία, η πυξίδα πιθανόν να μη λειτουργεί σωστά: Μέσα σε κτίρια Κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης (π.χ. σε αποβάθρες σιδηροδρομικών συρμών) Κοντά σε μαγνήτες, μεταλλικά αντικείμενα ή ηλεκτρικές οικιακές συσκευές Βαθμονόμηση πυξίδας: Η πυξίδα πρέπει να βαθμονομηθεί πριν από την πρώτη μέτρηση κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Περιστρέψτε τη συσκευή αργά διαγράφοντας κίνηση σχήματος 8, μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί το εικονίδιο OΚ. Μετά από 2 δευτ., η συσκευή επιστρέφει στη λειτουργία πυξίδας. Leca DISTO TM S

28 Λειτουργίες Μέτρηση μεμονωμένης απόστασης Στρέψτε το ενεργό λέιζερ προς το στόχο m Επιφάνειες στόχοι: Μπορεί να παρατηρηθούν σφάλματα μέτρησης όταν πραγματοποιείτε μέτρηση σε άχρωμα υγρά, γυαλί, φελιζόλ ή ημιδιαπερατές επιφάνειες ή όταν το λέιζερ είναι στραμμένο με πολύ γυαλιστερές επιφάνειες. Σε σκούρες επιφάνειες, ο χρόνος μέτρησης αυξάνεται. Leca DISTO TM S

29 Λειτουργίες Λειτουργία Σημείο προς Σημείο / απόσταση 1 2 P1 Πραγμα τοποιήστε αρχικοποίηση της συ σκευής για τις κάθετες και οριζόντιες τιμές. Βλ. "Οριζοντίωση". 3 1 Στρέψτε το λέιζερ προς τον πρώτο στόχο Στρέψτε το λέιζερ προς το δεύτερο στόχο m Οριζοντιώστε τη συσκευή και θα εμφανιστούν περισσότερες τιμές! Μη μετακινή στε την έξυπνη βάση μετά την οριζοντίωση! m 2.419m m Οριζοντίωση Οριζοντιώστε τη συσκευή για εμφανιστούν περισσότερα δεδομένα. Μη μετακινή σετε τη συσκευή μετά την οριζοντίωση. Για την οριζοντίωση, η έξυπνη βάση πρέ πει να αναδιπλωθεί προς τα έξω και η συσκευή να βρίσκεται σε κλίση +/-5. Περιστρέψτε τη συσκευή δύο φορές 90 δεξιά m ±5 90 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Η οριζοντίωση έχει ολοκληρωθεί όταν 90 στην οθόνη εμφανιστεί ένα εικονίδιο OK. Ελέγξτε τη γραμμή κατάστασης: ένδειξη σωστής οριζοντίωσης ένδειξη ανεπαρκούς ορι ζοντίωσης ένδειξη ότι η έξυπνη βάση μετακινήθηκε κατά την ορι ζοντίωση Leca DISTO TM S

30 Λειτουργίες Αλφάδι Εμφανίζει κλίσεις 360 με εγκάρσια κλίση +/- 10. Από το όργανο ακούγεται ένας ήχος (beep) στις 0 και 90. Ιδανική για οριζόντιες ή κάθετες ρυθμίσεις. Εμβαδόν Στρέψτε το λέιζερ προς το πρώτο σημείο στόχευσης. Στρέψτε το λέιζερ προς το δεύ τερο σημείο στόχευσης m Πρώτη απόσταση 6 Δεύτερη απόσταση 3.9I0 m m m 2 Περίμετρος Εμβαδόν Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κεντρική γραμμή και η μετρηθείσα τιμή εμφανί ζεται από πάνω. Μερικές μετρήσεις / Λειτουργία Panter: Πατήστε + ή - πριν αρχίσει η πρώτη μέτρηση. Πραγματοποιήστε τη μέτρηση και προσθέστε ή αφαιρέστε αποστάσεις. Ολοκληρώστε με το =. Μετρήστε το 2ο μήκος. Leca DISTO TM S

31 Λειτουργίες Μέτρηση έξυπνου εμβαδού Στρέψτε το λέιζερ στο πρώτο σημείο m Απόσταση Σημείο προς Σημείο ανάμεσα στα δύο σημεία που μετρήθηκαν τελευταία. 1 Στοχεύστε σε πρόσθε τα σημεία (έως 20) m m 2 Leca DISTO TM S

32 Λειτουργίες Φωτογραφία 1x x OV * Λήψη φωτογραφίας. Έξοδος. Αγγίξτε το εικονίδιο της κάμερας στη μέση της κάτω γραμμής για να τραβήξετε φωτογραφία. Για στιγμιότυπα οθόνης, πατήστε το πλήκτρο της κάμερας επί 2 δευτ. * OV = Επισκόπηση Leca DISTO TM S

33 1 Λειτουργίες Αποτύπωση δεδομένων σε αρχείο DXF 2 Η οριζοντίωση είναι υποχρεωτική! Για την οριζοντίωση, η έξυπνη βάση πρέπει να αναδιπλωθεί προς τα έξω και η συσκευή να βρίσκεται σε κλίση +/-5. Περιστρέψτε τη συσκευή δύο φορές ±5 90 δεξιά m 90 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Η οριζοντίωση έχει ολοκληρωθεί όταν στην οθόνη εμφανιστεί ένα εικονίδιο OK. 90 Μη μετακινείτε τη συσκευή κατά την οριζοντίωση! Ελέγξτε τη γραμμή κατάστασης: ένδειξη σωστής οριζο ντίωσης ένδειξη ανεπαρκούς οριζοντίωσης ένδειξη ότι η έξυπνη βάση μετακινήθηκε κατά την οριζοντίωση Στοχεύστε σε πρόσθετα σημεία (έως 30). P Στρέψτε το λέιζερ στο πρώτο σημείο. 6 Σταματά την αποτύπωση DXF και αποθηκεύει τα δεδομένα. 7 2x Έξοδος από την τρέχουσα λειτουργία, μετάβαση στο προεπιλεγμένη πρόγραμμα λειτουργίας. Μπορούν να δημιουργηθούν έως 20 αρχεία DXF (με 30 σημεία μέτρησης/φωτογραφίες έκαστο). Αν ο εντοπιστής κουκκίδας είναι ενεργοποιημέ νος, οι αντίστοιχες φωτογραφίες αποθηκεύονται με ανάλυση 300 x 400 dp. Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας! Leca DISTO TM S

34 Λειτουργίες Ρύθμιση επιπέδου μέτρησης Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. Εάν η συσκευή είναι απενεργο ποιημένη, το επίπεδο επι στρέφει στην στάνταρ ρύθ μιση (πίσω μέρος της συσκευής). Η απόσταση μετράται από το πίσω άκρο της συσκευής (στάνταρ ρύθμιση). Η απόσταση μετράται από το μπροστινό άκρο της συσκευής (σύμβολο κλειδώματος = μόνιμα). Ο προσανατολισμός της έξυπνης βάσης ανιχνεύεται αυτόματα και το μηδενικό σημείο ρυθμίζεται ανάλογα. Leca DISTO TM S

35 Λειτουργίες Εμβαδόν τριγώνου Στρέψτε το λέιζερ προς το πρώτο σημείο στόχευσης. Στρέψτε το λέιζερ προς το δεύτερο σημείο στόχευσης. Στρέψτε το λέιζερ προς το τρίτο σημείο στόχευσης m m m m 2 Πρώτη απόσταση Δεύτερη απόσταση Τρίτη απόσταση Εμβαδόν τριγώνου 9 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλο ήγησης πάνω/κάτω για να εμφανιστούν πε ρισσότερα απο τελέσματα m Γωνία ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη μέτρηση Περίμετρος Leca DISTO TM S

Leica DISTO D5 The original laser distance meter

Leica DISTO D5 The original laser distance meter Leica DTO D5 The original laser distance meter 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 Leica DTO D5 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DTO D5 της Leica. Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5 Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0 Ελληνικά Αναπόσπαστο τµήµα αυτών των οδηγιών χρήσης αποτελούν οι υποδείξεις για την ασφάλεια (738266) στο ξεχωριστό φυλλάδιο. Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Κάποιες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Παρακαλώ ρωτήστε στα καταστήματα για λεπτομέρειες. To Αndroid είναι εμπορικό σήμα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX110GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605 MFL67982010 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0)

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0) ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide MFL68043814 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Ο οδηγός βίντεο (Video Guide) σας παρουσιάζει τις νέες βασικές λειτουργίες του G2. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440 MFL67868136 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone 575

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone 575 Όμιλος Vodafone Group 2013. Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone Group. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται αν

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου, μεταβείτε στη διεύθυνση www.alcatelonetouch. com για να κατεβάσετε το πλήρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου, μεταβείτε στη διεύθυνση www.alcatelonetouch. com για να κατεβάσετε το πλήρες Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου, μεταβείτε στη διεύθυνση www.alcatelonetouch. com για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήστη. Επιπλέον, στον ιστότοπο μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 208

Οδηγός χρήσης Nokia 208 Οδηγός χρήσης Nokia 208 Τεύχος 2.1 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης βασίζονται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση. Copyright 2011 TCT Mobile Limited

Ειδοποίηση. Copyright 2011 TCT Mobile Limited Όμιλος Vodafone Group 2011 Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone Group. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Cat S50 Smartphone Εγχειρίδιο χρήσης MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Εγχειρίδιο χρήσης MIL SPEC Cat S50 Smartphone Εγχειρίδιο χρήσης MIL SPEC Διαβάστε πριν προχωρήσετε Προφυλάξεις που αφορούν την ασφάλεια Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφαλείας που ακολουθούν για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόμενα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόμενα Smartphone Ω1 1 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη

Διαβάστε περισσότερα

GT-S5260. Εγχειρίδιο χρήσης

GT-S5260. Εγχειρίδιο χρήσης GT-S5260 Εγχειρίδιο χρήσης Χρήση του παρόντος εγχειριδίου Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του κινητού τηλεφώνου σας. Για γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

SM-G920F. Εγχειρίδιο χρήσης

SM-G920F. Εγχειρίδιο χρήσης SM-G920F Εγχειρίδιο χρήσης Greek. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Περιεχόμενα Βασικές λειτουργίες 4 Διαβάστε πρώτα 5 Περιεχόμενα συσκευασίας 6 Διάταξη συσκευής 8 Κάρτα SIM ή USIM 10 Μπαταρία 15 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση SIM, μπαταρίας και κάρτας μνήμης 4 Φόρτιση της μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χρήσης VF-995N

Eγχειρίδιο χρήσης VF-995N Eγχειρίδιο χρήσης Όμιλος Vodafone 2015. Τα Vodafone και Vodafone λογότυπα είναι εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρεία ποθ αναφέρονται στο παρόν έντυπο ενδέχεται να αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

SM-N910C SM-N910F SM-N910H. Εγχειρίδιο χρήσης

SM-N910C SM-N910F SM-N910H. Εγχειρίδιο χρήσης SM-N910C SM-N910F SM-N910H Εγχειρίδιο χρήσης Greek. 10/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Περιεχόμενα Διαβάστε πρώτα Πρώτα βήματα 7 Περιεχόμενα συσκευασίας 8 Διάταξη συσκευής 10 S Pen 13 Χρήση της κάρτας SIM

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Asha 503

Οδηγός χρήσης Nokia Asha 503 Οδηγός χρήσης Nokia Asha 503 Τεύχος 1.0 EL Οδηγός χρήσης Nokia Asha 503 Περιεχόμενα Ασφάλεια 4 Έναρξη χρήσης 6 Πλήκτρα και μέρη 6 Τοποθέτηση κάρτας SIM, μπαταρίας και κάρτας μνήμης 6 Φόρτιση της μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Φωτοαντιγραφής

Οδηγίες Φωτοαντιγραφής Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Φωτοαντιγραφής 1 2 3 4 5 6 Τοποθέτηση Πρωτοτύπων Αντιγραφή Αντιμετώπιση Προβλημάτων Εργαλεία Χρήστη (Δυνατότητες Φωτοτυπικού) Παρατηρήσεις Προδιαγραφές Διαβάστε προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της φωτογραφικής σας μηχανής. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο. Κάντε κλικ σε ένα θέμα Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων Γρήγορη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580 Manual Turbo-X G580 Octacore Smartphone G580 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΑ... 4 1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 4 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 7 1.3.1 Προσοχή...

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα