Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης"

Transcript

1 Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Προτού χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό, διαβάστε το περιεχόμενο του προτύπου EN 529 : 2005 και εξοικειωθείτε με τις απαιτήσεις σχετικά με τις συσκευές ατομικής προστασίας και τις πιθανές επιδράσεις τους στο χρήστη. Οι χρήστες του συστήματος TORNADO και AIRLINE FCV πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που συντρέχουν στο χώρο εργασίας πριν από τη χρήση του εξοπλισμού και πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί πλήρως στη χρήση της συσκευής. Τα εξαρτήματα κεφαλής TORNADO πρέπει να χρησιμοποιούνται με συμπιεστή T/POWER ή AIRLINE FCV. Πριν από τη χρήση του εξοπλισμού, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο σε συνδυασμό με το κατάλληλο Εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής τροφοδοσίας αέρα. Η μονάδα T/POWER πρέπει να είναι εξοπλισμένη με φίλτρα της σειράς TORNADO, κατάλληλα για τους κινδύνους που παρουσιάζονται στο χώρο εργασίας. Το προϊόν αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με φίλτρα μάρκας Protector που κατασκευάζονται από τη Scott Health and Safety Limited. Η χρήση άλλων φίλτρων καθιστά την έγκριση άκυρη και πιθανόν να μειώσει το επίπεδο προστασίας που παρέχεται. ΜΗΝ συγχέετε τις επισημάνσεις κατά EN και EN του φίλτρου TORNADO με τις επισημάνσεις φίλτρου που σχετίζονται με άλλα πρότυπα EN. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μονάδα T45 σε κλειστούς χώρους, ατμόσφαιρες με ανεπάρκεια οξυγόνου (<19,5%), ατμόσφαιρες εμπλουτισμένα με οξυγόνο (>23%) ή σε χώρους όπου υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό εάν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι εκτός του εύρους των - 10 C έως +50 C. Τα επίπεδα υγρασίας έως 95% RH δεν προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία του εξοπλισμού. Εάν η συσκευή έχει υποστεί βλάβη ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιείται. Το εξάρτημα κεφαλής και ο σωλήνας αέρα θα πρέπει να επιθεωρείται σε κάθε περίπτωση πριν από το χρήση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ζημιάς οποιουδήποτε είδους, (π.χ. χημικές βλάβες, σχισίματα ή ανοιγμένες ραφές), που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαρροές ή να περιορίσουν το επίπεδο προστασίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι κανονισμοί του COSHH επιβάλλουν υποχρεωτικά τη μηνιαία επιθεώρηση της συσκευής ενώ, στις άλλες χώρες, συνιστάται ιδιαίτερα η εκτέλεση ελέγχων σε μηνιαία βάση. Η προστασία διασφαλίζεται μόνον εφόσον η μονάδα φορεθεί σωστά. Τα επίπεδα προστασίας ενδέχεται να μειωθούν εάν η ταχύτητα του αέρα υπερβαίνει τα 2 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Στη σπάνια περίπτωση που η συσκευή τροφοδοσίας αέρα θα υποστεί αστοχία ενόσω βρίσκεται σε επικίνδυνο χώρο, ενδεχομένως να μειωθεί η ροή του αέρα στο εσωτερικό του εξαρτήματος κεφαλής. ΜΗΝ αφαιρέσετε το εξάρτημα κεφαλής. ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ σε ασφαλή περιοχή και, κατόπιν, αφαιρέστε το εξάρτημα κεφαλής. Η μονάδα T45 δεν είναι εγκεκριμένη ως εγγενώς ασφαλής. Η μονάδα T45 δεν είναι κατάλληλη για συγκόλληση με λέιζερ ή αέριο. Σε περιστάσεις με πολύ υψηλό φόρτο εργασίας, ενδέχεται να προκύψει αρνητική πίεση στο εσωτερικό του εξαρτήματος προσώπου, οπότε η προστασία θα είναι χαμηλότερη από το αναμενόμενο. Είναι απίθανο να επιτευχθούν οι προδιαγραφές για διαρροή εάν στην προσωπίδα εισέλθουν τρίχες από τα μαλλιά, οι βραχίονες από τα γυαλιά ή κάποιο ρούχο. Εάν τα γυαλιά προστασίας των ματιών από τα σωματίδια που εκτοξεύονται με υψηλή ταχύτητα φορεθούν επάνω από τυπικά γυαλιά οράσεως, τότε η κρούση πιθανόν να μεταδοθεί στα γυαλιά οράσεως, γεγονός που ενέχει κινδύνους για το χρήστη. Οι γρατσουνισμένες ζελατίνες ή όσες ζελατίνες έχουν υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικαθίστανται. Δεν πρέπει να τοποθετούνται φίλτρα απευθείας στο κράνος/καλύπτρα. 63

2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Περιγραφή: Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης με ζελατίνα, στεγανωτικό προσώπου, ταινία κεφαλής, αεραγωγό και σωλήνα αέρα Ταξινόμηση κατά τη χρήση σε συνδυασμό με: T/POWER EN TH2 AIRLINE FCV EN B Ελάχιστη παροχή σχεδιασμού κατά τη χρήση σε συνδυασμό με: Εκχωρηθείς* (ονομαστικός) παράγοντας προστασίας κατά τη χρήση σε συνδυασμό με: T/POWER AIRLINE FCV L/min 175 L/min T/POWER 20 (50) AIRLINE FCV 20 (50) Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: Εξάρτημα κεφαλής -10 C έως +50 C Συσκευή Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης για τη τροφοδοσίας αέρα συσκευή τροφοδοσίας αέρα που χρησιμοποιείται Βάρος: * Σύμφωνα με το πρότυπο EN 529 : 2005 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Οι επισημάνεις του εξαρτήματος κεφαλής T45 πληρούν το πρότυπο EN 12941, ως εξής: Επισημάνσεις μάσκας συγκόλλησης: Επισήμανση EUROMASKI CE EN175 S Επεξήγηση Όνομα κατασκευαστή Σήμανση CE Τυπική - μάσκα συγκόλλησης Αυξημένη ανθεκτικότητα Ημερομηνία κατασκευής: 06 Υποδεικνύει το έτος (2006) Υποδεικνύει το μήνα (Μάρτιο) Επισημάνσεις φίλτρου UV: Επισήμανση Επεξήγηση 1.7 Απόχρωση 1.7 (EN 169 και EN 170) 3 Απόχρωση 3 (EN 169 και EN 170) 5 Απόχρωση 5 (EN 169 και EN 170) EUROMASKI Όνομα κατασκευαστή Κατηγορία οπτικών προϊόντων 2 2 (EN 166) B Μεσαία αντοχή σε ισχύ (EN 166) F Χαμηλή αντοχή σε ισχύ (EN 166) CE Σήμανση CE Ημερομηνία κατασκευής: 04 Υποδεικνύει το έτος (2004) Υποδεικνύει το μήνα (Ιούνιο) 550 γραμμάρια Επισημάνσεις φίλτρου ζελατίνας: Επισήμανση Επεξήγηση 8 Απόχρωση 8 (EN 169) 10 Απόχρωση 10 (EN 169) EUROMASKI Όνομα κατασκευαστή Κατηγορία οπτικών προϊόντων 2 2 (EN 166) S Αυξημένη ανθεκτικότητα (EN 166) CE ΕΝΔΥΣΗ Σήμανση CE Ημερομηνία κατασκευής: 04 Υποδεικνύει το έτος (2004) Υποδεικνύει το μήνα (Ιούνιο) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το εξάρτημα κεφαλής θα πρέπει να ελέγχεται πριν από κάθε χρήση για οποιουδήποτε είδους βλάβη, όπως βαθιές χαραγές, τριβές, ρωγμές και φθορά. Τα φθαρμένα εξαρτήματα, τα μέρη που έχουν έλθει σε επαφή με διαλυτικά και τα μέρη που έχουν υποστεί σοβαρή κρούση θα πρέπει να αντικαθίστανται. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενώ τα υλικά που ενδεχομένως να έλθουν σε επαφή με το δέρμα του χρήστη δεν είναι γνωστό να προκαλούν ερεθισμό του δέρματος ή να έχουν άλλες ανεπιθύμητες επιδράσεις στην υγεία, ενδεχομένως να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ιδιαίτερα ευαίσθητα άτομα.

3 1. Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα κεφαλής και ο σωλήνας εισπνοής βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν έχει βλάβες που ενδεχομένως να μειώσουν την προστασία του αναπνευστικού συστήματος. 2. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο UV και το φίλτρο της ζελατίνας είναι καθαρά, σε καλή κατάσταση και δεν φέρουν ρωγμές, τομές ή γρατσουνιές που ενδεχομένως να περιορίζουν την όραση. Βεβαιωθείτε ότι το σώμα του φίλτρου της ζελατίνας έχει τοποθετηθεί σωστά στο σώμα της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά ή ατέλειες οποιουδήποτε είδους, το εξάρτημα κεφαλής ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται, ωσότου τα αντικείμενα που έχουν υποστεί ζημιά να αντικατασταθούν. Βεβαιωθείτε ότι η απόχρωση του φίλτρου της ζελατίνας που έχει επιλεγεί είναι κατάλληλη για τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης που θα εκτελεστούν. 3. Φορέστε το εξάρτημα κεφαλής και τραβήξτε το στεγανωτικό προσώπου κάτω από το πηγούνι, διασφαλίζοντας ότι τα μαλλιά και τα ρούχα δεν έχουν αιχμαλωτιστεί στο στεγανωτικό. 4. Το εξάρτημα κεφαλής πρέπει να ρυθμιστεί, προκειμένου να διασφαλιστεί μέγιστη προστασία και άνεση κατά τη χρήση. Όταν ρυθμιστεί σωστά, το επίπεδο όρασης θα βρίσκεται περίπου στη μέση του φίλτρου της ζελατίνας και η ταινία κεφαλής θα πρέπει να εφαρμόζει σωστά και άνετα γύρω από το κεφάλι. Για να προσαρμόσετε το επίπεδο όρασης: i) Αφαιρέστε το εξάρτημα κεφαλής και αναστρέψτε το, έτσι ώστε το στεγανωτικό προσώπου και η ταινία κεφαλής να βρίσκονται στο επάνω μέρος. ii) Ανασηκώστε τις γλωττίδες των ιμάντων κορυφής κεφαλής για να αφαιρέσετε την εγκοπή εντοπισμού, από την οπή εντοπισμού. iii) Η ρύθμιση γίνεται με την επανατοποθέτηση του πείρου σε διαφορετική οπή, για την αύξηση η τη μείωση του ύψους τοποθέτησης, ανάλογα με τις ανάγκες. iv) Φορέστε το εξάρτημα κεφαλής όπως περιγράφεται παραπάνω και βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο όρασης είναι σωστό. Επαναλάβετε τη διαδικασία αν είναι απαραίτητο. Για να ρυθμίσετε την ταινία κεφαλής: i) Φορέστε το εξάρτημα κεφαλής, όπως περιγράφεται παραπάνω. ii) Περιστρέψτε το ρυθμιστικό με λαβή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της ταινίας κεφαλής, ωσότου η ταινία κεφαλής τοποθετηθεί με άνεση και ασφάλεια στο κεφάλι σας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα κεφαλής, ωσότου επιτευχθεί το σωστό επίπεδο ρύθμισης. 5. Αν απαιτείται, η γωνία ανάκλισης του σώματος της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Για να ρυθμίσετε τη γωνία ανάκλισης: i) Αφαιρέστε το εξάρτημα κεφαλής και αναστρέψτε το, έτσι ώστε το στεγανωτικό προσώπου και η ταινία κεφαλής να βρίσκονται στο επάνω μέρος. ii) Ανασηκώστε την πλάκα ρύθμισης από τον πείρο της στο σώμα της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης. 65

4 Σημείωση: Η πλάκα ρύθμισης της ανάκλισης βρίσκεται μεταξύ του στεγανωτικού προσώπου και του σώματος της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης, στη δεξιά πλευρά του εξαρτήματος κεφαλής. iii) Η ρύθμιση γίνεται με την εισαγωγή του πείρου σε διαφορετική οπή, για την αύξηση η τη μείωση της γωνίας ανάκλισης, σύμφωνα με τις ανάγκες. 6. Σφίξτε τις βίδες τοποθέτησης του σώματος του φίλτρου της ζελατίνας, έτσι ώστε το σώμα του φίλτρου της ζελατίνας να μπορεί να κινηθεί, αλλά να παραμείνει σε ανυψωμένη θέση όταν απαιτείται. 7. Αφαιρέστε το εξάρτημα κεφαλής και βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εισπνοής είναι συνδεδεμένος στέρεα στον αγωγό αέρα. 8. Προσαρτήστε τον αγωγό εισπνοής στη συσκευή τροφοδοσίας αέρα και φορέστε τη συσκευή, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο χρήσης για τη συσκευή που χρησιμοποιείται. 9. Φορέστε το εξάρτημα κεφαλής όπως περιγράφεται παραπάνω, φροντίζοντας να διασφαλίσετε ότι ο σωλήνας εισπνοής να πέφτει ελεύθερα στην πλάτη και να μην διπλώνει, να μην στρίβει και να μην πατηθεί. ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ αφαιρείτε το εξάρτημα κεφαλής, έως ότου απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. 1. Αποσυνδέστε το σωλήνα αέρα εισπνοής και χρησιμοποιήστε ένα συνθετικό σφουγγάρι υγραμένο με ζεστή σαπουνάδα για να καθαρίσετε το εξάρτημα κεφαλής και το σωλήνα. ΜΗΝ επιτρέψετε την είσοδο νερού στον αεραγωγό ή στο σωλήνα. 2. Ξεπλύνετε το σφουγγάρι με καθαρό νερό και αφαιρέστε όλα τα ίχνη σαπουνιού από τη συσκευή. Αφήστε το εξάρτημα κεφαλής να στεγνώσει στον αέρα, σε θερμοκρασία δωματίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ την αποθηκεύσετε, έως ότου στεγνώσει τελείως. ΜΗΝ στεγνώνετε τη συσκευή σε θερμαντικό σώμα ή στον ήλιο. ΜΗΝ επιτρέψετε να γρατζουνιστεί ή να υποστεί βλάβη η ζελατίνα. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλύτες ή ισχυρά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό του προϊόντος. Εάν δεν ληφθούν υπόψη τα παραπάνω ενδέχεται να προκύψει βλάβη που δύσκολα θα ανιχνευθεί και η οποία ενδεχομένως να μειώσει το επίπεδο προστασίας. 3. Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί βλάβη ή τη συσκευή. 4. Εάν απαιτείται η εκτέλεση απολύμανσης, χρησιμοποιήστε απολυμαντικά μαντήλια TriGene TM ή διάλυμα απολυμαντικού TriGene TM σε ζεστό νερό. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Όταν ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να φυλάσσεται σε καθαρό και ξηρό χώρο, μακριά από πηγές άμεσης έκλυσης θερμότητας μεταξύ +10ºC και +50ºC, με υγρασία χαμηλότερη από 75% RH. 66

5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εκτελέστε σχολαστικό έλεγχο όλων των εξαρτημάτων πριν και μετά από κάθε περίπτωση χρήσης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα φίλτρα UV και τα φίλτρα της ζελατίνας. Σε περίπτωση που παρατηρούνται οποιουδήποτε είδους ατέλειες, το εξάρτημα που έχει υποστεί βλάβη ή το εξάρτημα κεφαλής θα πρέπει να αντικατασταθεί πριν από τη χρήση. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Να καταγράφετε τα στοιχεία σχετικά με τις δοκιμές και τη συντήρηση στο φύλλο μητρώου επιθεώρησης και συντήρησης που βρίσκεται στο πίσω μέρος αυτού του Εγχειριδίου. Οι καταγεγραμμένες πληροφορίες περιέχουν συνήθως: Όνομα του εργοδότη που είναι υπεύθυνος για τη συσκευή. Η μάρκα, ο αριθμός μοντέλου και η ένδειξη αναγνώρισης της συσκευής, μαζί με την περιγραφή τυχόν διακριτικών χαρακτηριστικών, επαρκών για τη σαφή αναγνώριση. Ημερομηνία επιθεώρησης/ συντήρησης, μαζί με το όνομα, την υπογραφή ή κάποια μοναδική επισήμανση αναγνώρισης του επιθεωρητή. Κατάσταση της συσκευής, στοιχεία για τυχόν ελαττώματα που εντοπίστηκαν και οι ενέργειες αποκατάστασης που έγιναν. 67

6 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Αρ. στοιχείου Περιγραφή Κωδ. εξαρτήματος 1 Σώμα μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης - 2 Προστατευτικό καπάκι - 3 Αγωγός αέρα, ιμάντας συγκράτησης και διάταξη συγκράτησης Διάταξη ταινίας κεφαλής Ιμάντας απορρόφησης (Συσκευασία των 10) Σετ εξαρτημάτων στερέωσης Σωλήνας αέρα εισπνοής T/HOSE/EPDM 8 Στεγανωτικό προσώπου και ορθοστάτες στερέωσης Ορθοστάτης στερέωσης (Συσκευασία των 4) Φίλτρο UV - Απόχρωση Φίλτρο UV - Απόχρωση Φίλτρο UV - Απόχρωση Ορθοστάτης στερέωσης (Συσκευασία των 2) Σώμα φίλτρου ζελατίνας Βίδα τοποθέτησης (Συσκευασία των 2) Ελατηριωτή ροδέλα (Συσκευασία των 2) Φίλτρο ζελατίνας - Απόχρωση Φίλτρο ζελατίνας - Απόχρωση Ορθοστάτης στερέωσης (Συσκευασία των 4) Υγρό TriGene (1 λίτρο) Απολυμαντικά μαντήλια TriGene (Συσκευασία των 20)

7 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Για αντικατάσταση του σωλήνα: 1. Αφαιρέστε το σωλήνα από τον αεραγωγό, ξεβιδώνοντας αριστερόστροφα. 2. Τοποθετήστε το νέο σωλήνα μέσα από το άνοιγμα που υπάρχει στο πίσω μέρος του αεραγωγού. Ασφαλίστε το σωλήνα βιδώνοντάς τον δεξιόστροφα, ωσότου σφίξει. ΜΗΝ σφίγγετε υπερβολικά. Για αντικατάσταση της ταινίας κεφαλής: 1. Αναστρέψτε το εξάρτημα κεφαλής, έτσι ώστε το στεγανωτικό προσώπου και η ταινία κεφαλής να βρίσκονται στο επάνω μέρος. 2. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα στερέωσης που στερεώνουν την ταινία κεφαλής και το στεγανωτικό προσώπου σε κάθε πλευρά του σώματος της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης, σημειώνοντας με ιδιαίτερη προσοχή τη θέση και τον προσανατολισμό τους. Τοποθετήστε τα στην άκρη. 3. Αποσύρετε την ταινία κεφαλής και τη διάταξη του αγωγού αέρα από το σώμα της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης. 4. Πιέστε μεταξύ τους τα δύο μισά της διαχωρισμένης γλωττίδας τοποθέτησης επάνω στο εξάρτημα συγκράτησης, ωσότου αλληλοεπικαλυφθούν μεταξύ τους. Αποσύρετε τη γλωττίδα τοποθέτησης από την οπή στην ταινία κεφαλής. Επαναλάβετε αυτή τη λειτουργία στην απέναντι πλευρά. 5. Ωθήστε τη μεγάλη οπή κοντά στις διαχωρισμένες γλωττίδες του εξαρτήματος συγκράτησης επάνω από το ρυθμιστικό με λαβή στην ταινία κεφαλής. 6. Αποσυνδέστε τον ιμάντα κορυφής κεφαλής από το εξάρτημα κεφαλής για να αποσυνδέσετε την ταινία συγκράτησης, τον αεραγωγό και το εξάρτημα συγκράτησης από την ταινία κεφαλής. 7. Ανοίξτε τον ιμάντα κορυφής κεφαλής στην ανταλλακτική ταινία κεφαλής και εισαγάγετε την ταινία συγκράτησης επάνω από το μισό του ιμάντα κορυφής κεφαλής. 8. Φροντίζοντας να διασφαλίσετε το σωστό προσανατολισμό του αγωγού αέρα και των εξαρτημάτων κεφαλής, τοποθετήστε το επάνω μέρος του ιμάντα κορυφής κεφαλής στο κάτω μέρος του αγωγού αέρα. 9. Τυλίξτε την ταινία συγκράτησης γύρω από την επάνω επιφάνεια του ιμάντα κορυφής κεφαλής και εισαγάγετε το ελεύθερο μισό του ιμάντα κορυφής κεφαλής μέσω από την ταινία συγκράτησης. Τοποθετήστε και ασφαλίστε τα δύο μισά του ιμάντα κορυφής κεφαλής μεταξύ τους. 10. Εισαγάγετε το ρυθμιστικό με λαβή στην ταινία κεφαλής μέσα από την μεγάλη οπή στο εξάρτημα συγκράτησης. 11. Εισαγάγετε την κάθε μία από τις διαχωρισμένες γλωττίδες του εξαρτήματος συγκράτησης διαμέσου των οπών στην ταινία κεφαλής, ωσότου τοποθετηθούν με ασφάλεια. 12. Ρυθμίστε τη θέση του καλύμματος κεφαλής στον αγωγό αέρα, για να διασφαλίσετε ότι το κάλυμμα κεφαλής είναι τοποθετημένο κεντρικά, έτσι ώστε ο ιμάντας απορρόφησης να βρίσκεται σε επαφή με την ταινία Velcro TM στο εμπρός μέρος του αγωγού αέρα. 13. Τοποθετήστε την ταινία κεφαλής και τη διάταξη του αγωγού αέρα στο σώμα της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης. 14. Τοποθετήστε τον καθένα από τους πείρους στερέωσης ΜΕΤΑΞΥ του σώματος της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης και του στεγανωτικού προσώπου. 69

8 Στερεώστε τα στη θέση τους, χρησιμοποιώντας το σετ εξαρτημάτων στερέωσης που είχατε αφαιρέσει προηγουμένως. ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα στερέωσης έχουν τοποθετηθεί και προσανατολιστεί σωστά. Φροντίστε να μην διασταυρωθεί το σπείρωμα όταν επανατοποθετούνται τα παξιμάδια στερέωσης στις οπές. ΜΗΝ σφίγγετε υπερβολικά τα παξιμάδια στερέωσης. Για αντικατάσταση του ιμάντα απορρόφησης: 1. Αποσυνδέστε τον ιμάντα απορρόφησης από τον ιμάντα Velcro TM που υπάρχει στον αγωγό αέρα. 2. Αποσυνδέστε την ταινία απορρόφησης από τα δέκα άγκιστρα συγκράτησης που υπάρχουν στην ταινία μετώπου. 3. Τυλίξτε τον νέο ιμάντα απορρόφησης γύρω από την ταινία μετώπου και στερεώστε τον στη θέση του, περνώντας τον επάνω από τα δέκα άγκιστρα συγκράτησης. 4. Προσαρτήστε τον ανταλλακτικό ιμάντα απορρόφησης κεντρικά στην ταινία Velcro TM στον αγωγό αέρα. Για αντικατάσταση του αγωγού αέρα: 1. Αποσυνδέστε τον αγωγό αέρα, τον ιμάντα και το εξάρτημα συγκράτησης, όπως περιγράφεται στις εργασίες 1 έως 6 στην ενότητα Για αντικατάσταση της ταινίας κεφαλής. 2. Ωθήστε τη μεγαλύτερη οπή στο ανταλλακτικό εξάρτημα συγκράτησης επάνω από το σωλήνα εισπνοής στον ανταλλακτικό αεραγωγό ωσότου τοποθετηθεί στέρεα. 3. Επανασυνδέστε τον αγωγό αέρα, τον ιμάντα και το εξάρτημα συγκράτησης στο εξάρτημα κεφαλής, όπως περιγράφεται στις εργασίες 7 έως 14 στην ενότητα Για αντικατάσταση της ταινίας κεφαλής. Για αντικατάσταση του στεγανωτικού προσώπου: Σημείωση: Για εύκολη πρόσβαση, θα χρειαστεί να αφαιρέσετε τη διάταξη της ταινίας κεφαλής και του αγωγού αέρα από το σώμα της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης, όπως περιγράφεται στην ενότητα Για αντικατάσταση της ταινίας κεφαλής. 1. Εργαζόμενοι από το εσωτερικό του σώματος της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης, αφαιρέστε τα δύο προστατευτικά καλύμματα από τα ένθετα με σπείρωμα που βρίσκονται στις δύο πλευρές του φίλτρου UV. Αφήστε στην άκρη τα προστατευτικά καλύμματα. 2. Αφαιρέστε προσεκτικά το στεγανωτικό προσώπου από τους τέσσερις ορθοστάτες στερέωσης στο εμπρός μέρος του σώματος της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης. 3. Αφαιρέστε το στεγανωτικό προσώπου από το σώμα της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης και απορρίψτε το στεγανωτικό. 4. Τοποθετήστε το ανταλλακτικό στεγανωτικό προσώπου περνώντας το επάνω από τα δύο ένθετα με σπείρωμα στις δύο πλευρές του φίλτρου UV και τοποθετήστε και πάλι τα προστατευτικά καλύμματα επάνω από τα ένθετα για να συγκρατηθεί το στεγανωτικό προσώπου. 5. Τοποθετήστε το εμπρός μέρος του στεγανωτικού προσώπου επάνω από τους τέσσερις ορθοστάτες στερέωσης στο εμπρός μέρος του σώματος της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης, φροντίζοντας να διασφαλίσετε ότι το στεγανωτικό προσώπου συγκρατείται σταθερά από τους ορθοστάτες. 6. Βεβαιωθείτε ότι το εμπρός άκρο του στεγανωτικού προσώπου εφαρμόζει επίπεδα στο εσωτερικό του σώματος της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης. 7. Επανατοποθετήστε την ταινία κεφαλής και τη διάταξη του αγωγού αέρα στο σώμα της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης, όπως περιγράφεται στην ενότητα Για αντικατάσταση της ταινίας κεφαλής. 70

9 Για αντικατάσταση του φίλτρου της ζελατίνας: 1. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα στερέωσης που στερεώνουν το σώμα του φίλτρου της ζελατίνας στο σώμα της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης. Τοποθετήστε τα στην άκρη. 2. Αφαιρέστε προσεκτικά τους δύο ορθοστάτες στερέωσης που στερεώνουν το φίλτρο της ζελατίνας στο σώμα του φίλτρου της ζελατίνας. 3. Αφαιρέστε το φίλτρο της ζελατίνας και απορρίψτε το. 4. Τοποθετήστε το ανταλλακτικό φίλτρο ζελατίνας στο σώμα του φίλτρου της ζελατίνας και στερεώστε το στη θέση του χρησιμοποιώντας τους δύο ορθοστάτες στερέωσης. 5. Προσαρτήστε το σώμα του φίλτρου της ζελατίνας στο σώμα της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης χρησιμοποιώντας τις βίδες στερέωσης και τις ελατηριωτές ροδέλες που είχαν αφαιρεθεί προηγουμένως. 6. Σφίξτε τις βίδες τοποθέτησης του σώματος του φίλτρου της ζελατίνας, έτσι ώστε το σώμα του φίλτρου της ζελατίνας να μπορεί να κινηθεί, αλλά να παραμείνει σε ανυψωμένη θέση όταν απαιτείται. ΜΗΝ σφίγγετε υπερβολικά. Για αντικατάσταση του φίλτρου UV: Σημείωση: Για ευκολότερη πρόσβαση, ίσως είναι καλύτερο να αφαιρέσετε το φίλτρο και το σώμα της ζελατίνας από το σώμα της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης, όπως περιγράφεται παραπάνω. 1. Εργαζόμενοι από το εσωτερικό του σώματος της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης, πιέστε τους δύο ορθοστάτες συγκράτησης προς τα έξω, διαμέσου της πρόσοψης του σώματος της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης και του φίλτρου UV. Αφήστε την άκρη ή απορρίψτε τους ορθοστάτες συγκράτησης, όπως χρειάζεται. 2. Συγκρατήστε την κάτω γλωττίδα του φίλτρου UV και τραβήξτε την, για να αποσύρετε το φίλτρο από το σώμα της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης. Απορρίψτε το φίλτρο UV. Σημείωση: Για διευκόλυνση της τοποθέτησης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, ακριβώς όπως περιγράφονται. 3. Εισαγάγετε το επάνω άκρο του φίλτρου UV στην οπή τοποθέτησής του στο σώμα της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης και περιστρέψτε το φίλτρο ελαφρά για να εισαγάγετε τις δύο γλωττίδες τοποθέτησης στη μία πλευρά του φίλτρου στις αντίστοιχες οπές τους. 4. Πιέστε την εξωτερική πλευρά του φίλτρου ελαφρά και εισαγάγετε τις δύο γλωττίδες τοποθέτησης στην απέναντι πλευρά του φίλτρου στις αντίστοιχες οπές. 5. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά στο σώμα της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης και ότι όλες οι γλωττίδες τοποθέτησης συγκρατούνται στέρεα στις αντίστοιχες οπές. 6. Στερεώστε το φίλτρο UV στο σώμα της μάσκας ηλεκτροσυγκόλλησης, τοποθετώντας τους δύο ορθοστάτες συγκράτησης στο κάτω άκρο του φίλτρου. 71

10 ΕΓΓΥΗΣΗ Τα προϊόντα που κατασκευάζονται στα εργοστάσιά μας στο Skelmersdale και το Vaasa καλύπτονται από εγγύηση 12 μηνών (εκτός εάν δηλώνεται κάτι διαφορετικό) για τα ανταλλακτικά, την εργασία και την επιστροφή στο εργοστάσιο. Η περίοδος ισχύος της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό χρήστη. Η εταιρεία εγγυάται ότι τα προϊόντα αυτά είναι ελεύθερα ελαττωμάτων ως προς τα υλικά και την εργασία κατά την παράδοση. Η SCOTT δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ελάττωμα που θα προκύψει λόγω εκούσιας πρόκλησης βλάβης, αμέλειας, κακών συνθηκών εργασίας, μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες του κατασκευαστή, κακής χρήσης ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων ή επισκευών. Για οποιεσδήποτε αξιώσεις που θα εγερθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης θα χρειαστεί να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ημερομηνία αγοράς. Όλες οι αξιώσεις στο πλαίσιο της εγγύησης θα πρέπει να προωθούνται μέσω της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών της SCOTT και κατ εφαρμογή των διαδικασιών αποστολής προϊόντων της εταιρείας. ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Inspec International Limited (0194) 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, England. BSI Product Services (0086) Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, HP2 4SQ, England. Finnish Institute of Occupational Health (0403) Topeliuksenkatu 41 a A, FI-00250, Helsinki, Finland. 72

SIGMA 2 Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή

SIGMA 2 Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή Οδηγίες χρήσης Αρ. είδους. 2015736 Έκδοση B 05. 2010 Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... ii 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ... 1 1.2 ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟΣ ΑΕΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 3 Ευρετήριο...Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!...5 Πιστοποιητικά και εγκρίσεις...6 Περιγραφή των στολών... 6 Έγκριση τύπου EC... 6 Ενδείξεις στη στολή...6 Σύμβολα/Εικονοδιαγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Ασφάλεια και λειτουργία Αντλίες Zenith 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Τηλ.: +1.704.289.6511 E-mail: CustomerCare@ColfaxCorp.com Διαδίκτυο: http://www.zenithpumps.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών από την CFESA.

Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών από την CFESA. Φριτέζα διατήρησης λαδιού (OCF30) Ηλεκτρικές φριτέζες Εγχειρίδιο εγκατάστασης & λειτουργίας Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ Μοντέλο: Σειρά PM4150 ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των ΗΠΑ) περιορίζει την αγορά αυτής της συσκευής μόνο από ιατρούς ή κατόπιν εντολής

Διαβάστε περισσότερα

Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013.

Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας Κολονοσκόπιο Fuse 1C Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013. Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει πλήρεις οδηγίες επανεπεξεργασίας για το σύστημα Κολονοσκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού

Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού Οδηγίες χρήσης 702-0107.4 Μάιος 2014 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή συμβόλων... 2 2. Προειδοποιήσεις, συστάσεις προσοχής και σημειώσεις... 2 2.1. Προειδοποιήσεις!...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

170BT. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 01 97-71

170BT. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 01 97-71 Προτού χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, ώστε να κατανοήσετε την ορθή χρήση της μονάδας. Εγχειρίδιο χειριστή 170BT ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ: 60200101 και άνω Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20 Εγχειρίδιο οδηγιών Βαλβίδες της σειράς EU και EW Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου... 1 Εκπαιδευτικές υπηρεσίες... 2 Περιγραφή... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΜΙΚΤΉΡΑΣ ΑΈΡΑ-ΟΞΥΓΌΝΟΥ (συνδέσεις DISS και NIST) Αρ. μοντέλου Σειρά PM5200 Σειρά PM5300 (απεικονίζεται)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΜΙΚΤΉΡΑΣ ΑΈΡΑ-ΟΞΥΓΌΝΟΥ (συνδέσεις DISS και NIST) Αρ. μοντέλου Σειρά PM5200 Σειρά PM5300 (απεικονίζεται) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ (συνδέσεις DISS και NIST) Αρ. μοντέλου Σειρά PM5200 Σειρά PM5300 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των ΗΠΑ) περιορίζει την αγορά αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

Φριτέζες αερίου σειράς Decathlon (CE)

Φριτέζες αερίου σειράς Decathlon (CE) Σειρές D20, D50, D60 & D80 ΜΟΝΟ Ε.Ε. Φριτέζες αερίου σειράς Decathlon (CE) Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις 1-318-865-1711 τιμή: $10.00 819-6248 Ιούνιος 2002 Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης 7 747 005 076.00-.RS Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB0-V / FCC0-V Σύστημα 50/00/00 l Οδηγίες εγκατάστασης 6 70 804 548 (0/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα ЕреоЮгзуз ухмвьлщн кбй хрпдеяоейт буцблеябт...............................

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Εγχειρίδιο οδηγιών Για χρήση με Απλές Λάμες και Λάμες Οδηγούς

KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Εγχειρίδιο οδηγιών Για χρήση με Απλές Λάμες και Λάμες Οδηγούς KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Εγχειρίδιο οδηγιών Για χρήση με Απλές Λάμες και Λάμες Οδηγούς Σχ. 1 Επισκόπηση και περιγραφή προϊόντος Το Βίντεο-λαρυγγοσκόπιο King Vision είναι φορητό, άκαμπτο, ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite

Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ [Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η Αγγλική] Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση και τη χρήση αυτής της συσκευής από επαγγελματία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Η Frymaster, μέλος της Εμπορικής Ένωσης Σέρβις Εξοπλισμού Φαγητού, συνιστά να χρησιμοποιείτε τεχνικούς με πιστοποίηση CFESA.

Η Frymaster, μέλος της Εμπορικής Ένωσης Σέρβις Εξοπλισμού Φαγητού, συνιστά να χρησιμοποιείτε τεχνικούς με πιστοποίηση CFESA. ΦΡΙΤΕΖΕΣ RE SERIES ELECTRIC Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Η Frymaster, μέλος της Εμπορικής Ένωσης Σέρβις Εξοπλισμού Φαγητού, συνιστά να χρησιμοποιείτε τεχνικούς με πιστοποίηση CFESA. 24ωρη τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα