ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πειραιάς 19 / 01 / 2015 Α.Π 3348 Σχετ 42183/14 Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας 1 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Αρ. Σκιαδοπουλος Τηλέφωνο : (22410) FAX : ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΗΡΙΔΑΝΟΣ ΑΕ Ξενοδοχείο «ΘΑΛΑΣΣΑ» Λάμπη Κω Κως (συν σντιγρ. ΜΠΕ.) 1) Ε.Ο.Τ. Δ/νση Τουρισμού Δωδ/σου ΡΟΔΟΣ (συν. 1 αντ. MΠΕ) 2) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου Διοικητήριο Ρόδος ) Υ.ΠΕ.K.A Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Γεν. Θεμάτων Πατησίων ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, («ΘΑΛΑΣΣΑ»), κλασικού τύπου 3*, δυναμικότητας 257 κλινών, εντός γηπέδου επιφανείας ,0 τμ, στην περιοχή «Λάμπη» (ΚΜ 312 Α & 303 γαιών Κω Εξοχής), Δήμου Κω, νήσου Κω, Δωδεκανήσου, ιδιοκτησίας «ΗΡΙΔΑΝΟΣ Α.Ε.» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.1650/86 «προστασία περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160/Α) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91Α) 2. Τον Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α ) Περιβαλλοντική Αδειοδοτηση έργων και δραστηριοτήτων..» 3. Τον Ν.3028/02, «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 4. Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289Α/79) «Προστασία δασών & δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως ισχύει. 5. Τον Ν.4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/12) «Ποινική προστασία περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με Οδηγία 2008/99/Ε.Κ.- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-εναρμόνιση με Οδηγ. 2008/98/Ε.Κ.-Ρύθμιση θεμάτων Υπ ΠΕ.Κ.Α». 6. Την Y.A. 1958/12 (ΦΕΚ 21Β/12) «κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παραγρ 4, του Ν. 4014/11». 7. Την ΥΑ 20741/ περί Τροποποίησης της ΥΑ 1958/ περί «Κατάταξης δημοσίων & ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες.». 8. Την Υ.Α /14 (ΦΕΚ 135Β/14) «Εξειδίκευση των περιεχομένων φακέλων περιβαλλοντικής Αδειοδοτησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α, της απόφασης Υπουργού ΠΕ.Κ.Α, με αρ /12, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11, του Ν. 4014/11 καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας. 9. Την Υ.Α. οικ /ευπε/ (ΦΕΚ 964Β/13) «Εξειδίκευση διαδικασιών ειδικότερων κριτηρίων Περ/κής Αδειοδοτησης έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3,4,5,6, και 7 του Ν.4014/11, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο -2-, παρ. 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανώτερων διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού, με τις διαδικασίες αυτές θέματα». 10. Την υπ.αρ. Η.Π.37111/2021/03 (ΦΕΚ1391/Β/03) Κ.Υ.Α. περί "καθορισμού τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης Περ/κών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγρ. -2 του άρθρου -5- του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 2 & 3, του άρθρου -3- του Ν. 3010/02. 1

2 11. Την Υ.Α.οικ.48963/ «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Π.Ο, για έργα & δραστηριότητες κατηγορίας -Α- της υπ.αρ.1958/12. ΚΥΑ, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ 7, του Ν.4014/11». 12. ΚΥΑ 1649/45/14 (ΦΕΚ 445Β/14) «Εξειδίκευση διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στην δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων Α Κατηγορίας, της Υ.Α. 1958/12, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19,παραγρ 9, του Ν.4014/11, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας. 13. Την Υ.Α 15277/12 (ΦΕΚ 1077Β/12) Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις ΕΠΟ η στις ΠΠΔ της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της ΥΑ 1958/12, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/ Την ΚΥΑ 21398/12 (ΦΕΚ 1470.Β/12) περί Ίδρυσης κα λειτουργίας Ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης η τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19, του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209 Α /11) 15. Τον Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 280 Α ) «Προστασία και Διαχείριση Υδάτων» 16. Την ΚΥΑ 43504/05 (ΦΕΚ 1784Β/05) Κατηγορίες Αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών 17. Την ΚΥΑ / (ΦΕΚ354Β/11) καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμο ποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις. 18. Την ΚΥΑ / (ΦΕΚ 2220Β/13) «Τροποποίηση της υπ.αρ /11 ΚΥΑ». 19. Την υπ.αρ / Εγκύκλιο Δ/νσης Προστασίας / Ειδικής Γραμματείας Υδάτων / Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α, «διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ / Την υπ.αρ. 1589/ Εγκύκλιο Δ/νσης Προστασίας/ Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ, «Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ / «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», μετά την έκδοση του Ν. 4014/ Την υπ.αρ / Εγκύκλιο / Γενικής Δ/νσης Περ/ντος (ΕΥΠΕ)/ΥΠΕΚΑ, «διευκρινίσεις επι των θεμάτων που θίγονται από το άρθρο 12 / Ν. 4014/11,σχετικα με την άδεια διάθεσης λυμάτων- βιομηχ. αποβλήτων 22. Το από ΠΔ (ΦΕΚ 61 Δ), «τροποποίηση του από Π.Δ/τος, περί καθορισμού των όρων και των περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κείμενων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/Δ). 23. Την Υ.Α.25290/03 (ΦΕΚ1487/03) Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 24. Την ΚΥΑ 24208/09 (ΦΕΚ 1138 Β/09), Απόφαση Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, περί «Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης. 25. ΚΥΑ 67659/13 (ΦΕΚ 3155Β/13) Απόφαση Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, «Έγκρισης τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τοντουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περ/κων Επιπτώσεων αυτού». 26. Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60 Α /11) «Διατήρηση της βιοποικιλοτητας και άλλες διατάξεις». 27. ΚΥΑ 8353/12 (ΦΕΚ 415Β/12) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ.αρ /10 ΚΥΑ, περί καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανιδας και των οικοτοπων /ενδιαιτημάτων της». 28. Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α/10) Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρ. Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης. 29. Το 143/10 Π.Δ. (ΦΕΚ 236/Α/ ) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 30. Την υπ.αρ. οικ /5738/ (ΦΕΚ 3181Β/ ) Απόφαση Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου : «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής». 31. Την με Α.Π. οικ /1868/Φ.2.4. ΠΕΣΠΑ/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Συγκρότησης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδοτησης (ΠΕΣΠΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2. του άρθρου 13, του Ν.4014/ Την με Α.Π. οικ /2596/Φ.2.4.ΠΕΣΠΑ/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, περί «Επικαιροποιησης Συγκρότησης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδοτησης (ΠΕΣΠΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.α. του άρθρου 13, του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35, του Ν.4062/12». 33. Την από 4/2/14 αίτηση της «ΗΡΙΔΑΝΟΣ ΑΕ», με την οποία κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας η Περιβαλλοντική Μελέτη (Μ.Π.Ε.) του εν θεματι έργου. (η αρχική αίτηση της ΗΡΙΔΑΝΟΣ ΑΕ, υπεβλήθη στην Υπηρεσία μας στις 14/10/2013, η οποία δεν προωθήθηκε λόγω σχετικών ελλείψεων). 34. Την υπ.αρ. 56/ Απόφαση Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Έγκρισης Περ/κών Ορων (ΑΕΠΟ), για «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, Β Τάξης και επέκταση με μετατροπή σε Α Τάξη, συνολικής δυναμικότητας 176 κλινών, κλασσικού τύπου, στην θέση «Λάμπη», Δημου Κω, νήσου Κω, ιδιοκτησίας «ΗΡΙΔΑΝΟΣ ΑΕ». 35. Το με Α.Π (ΜΗΤΕ 1143-Κ01-3Α ), Ειδικό Σήμα Λειτουργίας / Δ/νση Τουρισμού Δωδ/σου / ΕΟΤ, που αφορά το Ξενοδοχείο ΘΑΛΑΣΣΑ, -3*, κλασικού τύπου, στην περιοχή Λάμπη Κω, εγκεκριμένης δυναμικότητας 100 δωματίων-190 κλινών και πραγματικής δυναμικότητας 135 δωματίων -257 κλινών, ιδιοκτησίας ΗΡΙΔΑΝΟΣ ΑΕ. 2

3 36. Την υπ.αρ Δήλωση Ένταξης / Προσωρινή υπαγωγή / στον Ν. 4014/2011 (Α.Π / ). 37. Την υπ.αρ Δήλωση Ένταξης / Υπαγωγή στον Ν. 4178/13 (Α.Π / ). 38. Την υπ.αρ 18/88 Οικοδομική Άδεια (Ξενοδοχείο Β Τάξης 190 κλινών). 39. Την με Α.Π. 1931/ Βεβαίωση ΔΕΥΑΚ Δήμου Κω, σύμφωνα με την οποία η Ξενοδοχειακή μονάδα ΘΑΛΑΣΣΑ, ιδιοκτησίας ΗΡΙΔΑΝΟΣ ΑΕ, στην περιοχή ΛΑΜΠΗ, είναι συνδεδεμένη με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης Κω. 40. Την με Α.Π. 1517/2001 Βεβαίωση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κω, σύμφωνα με την οποία οι ΚΜ 303 & ΚΜ 312 Α γαιών Εξοχής Κω, βρίσκονται στην Ζώνη -2Β της ΖΟΕ Δήμου Κω, στην οποία επιτρέπονται οι χρήσεις Τουριστικών και Ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων 41. Την με Α.Π. 1438/ βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κω, με την οποία βεβαιώνεται η δυνατότητα αποκομιδής απορριμμάτων Ξενοδοχειακής μονάδας, ιδιοκτησίας ΗΡΙΔΑΝΟΣ ΑΕ 42. Το με Α.Π. 4371/87 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου (αφορά και την ΚΜ 312 Α / χαρακτηρίζεται ως αγρός). 43. Η με Α.Π. 5386/ Πράξη Χαρακτηρισμού της ΚΜ 303 Εξοχής Κω, (χαρακτηρίζεται ως γεωργική). 44. Το με Α.Π. 2341/ έγγραφο της ΚΒ Εφορείας Προϊστορικών-Κλασσικών Αρχ/των Δωδ/σου 45. Την υπ.αρ. ΕΥΠΕ / / Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ, «Διευκρινίσεις σχετικά με την ανανέωση ΑΕΠΟ» 46. Το γεγονός ότι παρήλθε διετία από την ημερομηνία λήξης της ΑΕΠΟ και ως εκ τούτου ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδοτησης του έργου, με την υποβολή νέας ΜΠΕ. 47. Το με Α.Π. 7300/466/ έγγραφο μας, με το οποίο διαβιβάσθηκε η Μ.Π.Ε του εν θεματι έργου, για δημοσιοποίηση-διαβουλευση στο Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου, με κοινοποίηση στην Δ/νση Τουρισμού Δωδ/σου, ΚΒ ΕΠΚΑ, Δ/νση Δασών και στο Δήμο Κω. 48. Την με Α.Π. Π.Σ. 4916/ «Δημοσίευση Ανακοίνωσης», της ΜΠΕ του έργου, από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων / Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 49. Το με Α.Π. 1624/ έγγραφο της Δ/νσης Τουρισμού Δωδεκανήσου (θετική γνωμοδότηση). 50. Το με Α.Π. 2831/ έγγραφο ΚΒ ΕΠΚΑ (θετική γνωμοδότηση). 51. Το με Α.Π / έγγραφο Δ/νσης Δασών Δωδ/σου (σύμφωνη γνώμη) 52. Το με Α.Π. 3936/ έγγραφο Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομιας (θετική γνωμοδότηση). 53. Το με Α.Π / έγγραφο μας με το οποίο διαβιβάσθηκε στο ΠΕΣΠΑ / ΑΔΑ, ο φάκελος μελέτης του εν θεματι έργου, με συνηγμένη σχετική Εισήγηση της Υπηρεσίας μας, για χορήγηση σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με την παραγρ. 2 / άρθρο 9 / Ν. 4014/11 (και παροχή γνώμης σε Γ.Γ, / παρ.1-γ - άρθρ-13 / Ν.4014/11, καθοσον δεν διαβιβάσθηκε εμπρόθεσμα η γνώμη του Π.Σ.), 54. Το με Α.Π /Φ.ΠΕΣΠΑ 8/14/ έγγραφο της Γραμματείας ΠΕΣΠΑ / ΑΔΑ, με το οποίο μας διαβιβάσθηκαν τα αποσπασματα Πρακτικών της 8/ Συνεδρίασης. ΠΕΣΠΑ / ΑΔΑ. 55. Τα Πρακτικά της 8/ Συνεδρίασης. ΠΕΣΠΑ / ΑΔΑ ( Θέμα 4 ο Ομόφωνη θετική Γνωμοδότηση ). 56. Το Ν.4014/11 και ειδικότερα το άρθρο -4- του («έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α-2») - το άρθρο -9- (υφιστάμενα έργα στερούμενα Π.Ο.) - το άρθρο -13- (Συμβούλιο Περ/ντικής Αδειοδότησης). 57. Το γεγονός ότι το εν θεματι έργο κατατάσσεται στην -Α2- υποκατηγορία του Παραρτήματος VI- (Ομάδα 6 η Τουριστικές εγκαταστάσεις α.α.2 «Κύρια Ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων οικισμών, δυναμικότητας 100<Χ<800, (εκτός ζώνης Natura 2000), της υπ.αρ Y.A.1958/12 (ΦΕΚ 21Β/12) «κατάταξη δημόσιων & ιδιωτικών έργων & δραστηριοτήτων σε κατηγορίες». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε τους κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία του έργου : «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδας, («ΘΑΛΑΣΣΑ»), κλασικού τύπου 3*, δυναμικότητας 257 κλινών, εντός γηπέδου επιφανείας ,0 τμ, στην περιοχή «Λαμπη» (ΚΜ 312 Α & 303 γαιών Κω Εξοχής), Δήμου Κω, νήσου Κω, Δωδεκανήσου, ιδιοκτησίας «ΗΡΙΔΑΝΟΣ Α.Ε.» α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας (αποσπάσματα από υποβληθείσα μελέτη) ΕΠΩΝΥΜΙΑ (δ.τ.) : «ΘΑΛΑΣΣΑ» ΕΙΔΟΣ : Κλασσικού Τύπου - Ξενοδοχείο 3* Θέση : Περιοχή Λάμπη, Δήμου Κω, νήσου Κω, Δωδ/σου. (Εκτός σχεδίου Εντος ΖΟΕ 2Β) Εκπρόσωπος της μονάδας Τριανταφυλλοπούλου Μαρία ΤΕΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ 257 ΚΛΙΝΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : «ΗΡΙΔΑΝΟΣ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ ΔΥΟ Κω) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ : Η εν θεματι Ξενοδοχειακή μονάδα, ιδιοκτησίας «ΗΡΙΔΑΝΟΣ Α.Ε.» (Κ.Μ. 312 Α και 303 Γαιών Κω Εξοχής) βρίσκεται στην περιοχή Λάμπη Δήμου Κω, νήσου Κω. Απέχει περίπου 800m από το κέντρο της πόλης Κω και 200 m περίπου από την οργανωμένη παραλία της περιοχής. Εμβαδόν γηπέδου Ε = ,00 τ.μ. (Κ.Μ. 312 Α και 303 Γαιών Κω εξοχής) 3

4 Επιτρεπόμενη κάλυψη 20% = 4014,40τ.μ. - Καλυπτόμενη επιφάνεια = 2598,50 τ.μ. < 4014,40 τ.μ. Ισχύει η ΖΟΕ της Κω (Π.Δ. της /ΦΕΚ 427Δ) σύμφωνα με την οποία η περιοχή χαρακτηρίζεται ως τουριστική ζώνη (περιοχή 2Β), όπου επιτρέπονται οι χρήσεις τουριστικών εγκαταστάσεων, καταστημάτων και κατοικίας Για την εν λόγω μονάδα έχει εκδοθεί η υπ.αρ. 18/88 οικοδομική άδεια. Η επιχείρηση έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4014/2011 & Ν 4178/13 για την τακτοποίηση κάποιων επιπλέον εγκαταστάσεων Το έργο είναι συνδεδεμένο με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΚ Η ηλεκτροδότηση γίνεται από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Το οδικό δίκτυο που εξυπηρετεί την περιοχή αποτελείται από ασφαλτοστρωμένους οδούς πλάτους 8,00 μ. Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Το ξενοδοχείο αποτελείται από 3 κτίρια, σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο. Το Κεντρικό Κτίριο, αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και όροφο Οι πτέρυγες Α&Β αποτελούνται από ισόγειο, 1 ο όροφο και 2 ο όροφο. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ: Το υπόγειο του κεντρικού κτιρίου έχει εμβαδόν 1153,72 τ.μ.(εκ των οποίων 177,1τ.μ. προσμετρούν στη δόμηση) και περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους, όπως ψυχροστάσια, αποθήκες, λινοθήκες, κ.λ.π., κουζίνα και εστιατόριο και 6 δίκλινα δωμάτια και 1 μονόκλινο. Στον υπόγειο του κεντρικού κτιρίου, έγινε μετατροπή των αποθηκών σε δωμάτια εμβαδού 334,01τ..μ. μετά από εκσκαφή του περιβάλλοντος χώρου μέχρι τη στάθμη των δαπέδων των υπογείων. Συνολικά στο υπόγειο οι επιφάνειες που προσμετρούν είναι (177,1+334,01)=511,11μ2 ΙΣΟΓΕΙΟ: το ισόγειο του κεντρικού κτιρίου έχει εμβαδόν 888,19τ.μ. και περιλαμβάνει τους χώρους του Lobby, του σαλονιού, γραφεία και 12 μονόκλινα δωμάτια. ΟΡΟΦΟΣ: ο όροφος του κεντρικού κτιρίου έχει εμβαδόν 545,13τ.μ. Περιλαμβάνει 26 δίκλινα δωμάτια. Στον όροφο του κεντρικού κτιρίου έχει γίνει προσθήκη δωματίων εμβαδού 145,83τ.μ. με περιμετρική τοιχοποιία και στέγη. Συνολικά το εμβαδόν του ορόφου του κεντρικού κτιρίου ανέρχεται σε (545,13+145,83)=690,96μ2 ΠΤΕΡΥΓΕΣ Α & Β ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο του κτιρίου έχει εμβαδόν 830,85τ.μ. και περιλαμβάνει 22 δίκλινα δωμάτια 1 ος ΟΡΟΦΟΣ: Έχει συνολικό εμβαδόν 792,69τ.μ. και περιλαμβάνει 34 δίκλινα δωμάτια 2 ος ΟΡΟΦΟΣ: Έχει συνολικό εμβαδόν 778,33τ.μ. και περιλαμβάνει 34 δίκλινα δωμάτια Συνολικά το ξενοδοχείο περιλαμβάνει 135 δωμάτια (122 δίκλινα + 13 μονόκλινα), με συνολικά 257 κλίνες. ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εκτός των βασικών κτιρίων, το ξενοδοχείο διαθέτει και κάποιους βοηθητικούς χώρους οι οποίοι έχουν υπαχθεί επίσης στον Ν.4014/2011 & 4178/13. Πρόκειται για: i) Την κατασκευή ξύλινου εξ ολοκλήρου κλειστού χώρου 72,00μ2 (χώρος πολλαπλών χρήσεων). ii) Την κατασκευή ξύλινου κτίσματος που χρησιμεύει ως χώρος παρασκηνίων σε ανοιχτό αμφιθέατρο 39,20μ2. iii) Την κατασκευή ανοιχτού αμφιθέατρου με κερκίδες από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα iv) Την κατασκευή ξύλινου εξ ολοκλήρου ανοικτού περιμετρικά χώρου που λειτουργεί ως pool bar 74,48μ2 v) Την κατασκευή ξύλινης αποθήκης εμβαδού 63,45μ2 vi) Την κατασκευή κτίσματος τουαλετών κοντά στο αμφιθέατρο με περιμετρική τοιχοποιία και επικάλυψη ξύλινης κεραμοσκεπούς στέγης εμβαδού 25,67μ2. Το συνολικό εμβαδόν των κύριων χώρων του ξενοδοχείου υπολογίζεται σε : Υπόγειο : 1153,72 (τα 511,11 προσμετρούν στη δόμηση) - Ισόγειο : 1719,04 τμ - Α οροφος : 1483,65 τμ - Β οροφος : 778,33 τμ - Σύνολο: 5134,74 (τα 4492,13 προσμετρούνται στην δόμηση) Σύνολο επιφανειών που προσμετρούν στη δόμηση: (511, , ,82+778,33) = 4492,13τ.μ.. Επιτρεπόμενη δόμηση: 20072*0,2=4014,40τ.μ.<4492,13 τ.μ.. Η υπερβάλλουσα δόμηση έχει τακτοποιηθεί με την ένταξη της επιχείρησης στους Ν.4014/2011 & 4178/13. Συνολική δυναμικότητα του ξενοδοχείου :135 δωμάτια (122δίκλινα + 13 μονόκλινα) & 257 κλίνες Λειτουργούν δυο πισίνες (μεγάλη 262,0 m2 & παιδική 45,0 m2, σύμφωνα με την υπ.αρ. 008/09 Άδεια Λειτουργίας β1) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 1) Ισχύουν οι ειδικές διατάξεις της παρ.ζ του άρθρου 8 του από Π.Δ. (ΦΕΚ 61/Δ), για την επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων και την προστασία από τον θόρυβο.) 2) Ισχύει η ΚΥΑ /11 (ΦΕΚ 354Β/2011) «καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμο ποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις»., όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ /13 β2) Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Δεν έχουν καθοριστεί για τους εδαφικούς αποδέκτες μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων. - Για την ατμόσφαιρα όσον αφορά τους ρύπους SO2 NO2 NOX, PM10 και Pb, ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην ΠΥΣ 34/02 (ΦΕΚ 125 Α/02) - Για τους ρύπους CO και Βενζολιο : ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην Οδηγία 2000/69/ΕΚ - Ουδεμία διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται σε υδάτινο επιφανειακό αποδέκτη. 4

5 γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων Κατά την διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών : - Ισχύει η υπ.αρ /2028/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1418/ ) «περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» Κατά την διάρκεια λειτουργίας της μονάδας : - Ισχύει η παράγραφος Ζ2 του άρθρου 1 του από Π.Δ., σύμφωνα με την οποία οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι ~35 db(a) και στα όρια του γηπέδου ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 50 db(a). - Ισχύει το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 2931Α/81), βάσει του οποίου καθορίζεται το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, που εκπέμπεται στο περιβάλλον, από τη λειτουργία των πάσης φύσεως σταθερών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, (περιλαμβανομένων και των κλιματιστικών μονάδων) και σύμφωνα με το οποίο το ανώτατο όριο θορύβου είναι 50 db(a) στα όρια του οικοπέδου. - Ισχύει η υπ.αρ /2028/03 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1418/ ) «περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» - Ισχύει η Υ.Α 13568/24/06 (ΦΕΚ 384Β/06), περί μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/49/ΕΚ δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν. Γενικές ρυθμίσεις Ο φορέας του έργου ως και πας, κατά νόμο υπόχρεος, φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση (ΑΕΠΟ). Ο φορέας του έργου, υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την Απόφαση (ΑΕΠΟ), και να γνωστοποιήσει το όνομά του στην περιβαλλοντική αρχή. Ο φορέας του έργου, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους Π.Ο. του έργου. Γενικοί όροι που αφορούν στο σύνολο του έργου. 1. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, που αφορούν στην εκτέλεση του συνόλου των έργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Οι πάσης φύσεως κτιριακές εγκαταστάσεις να είναι μορφολογικά δεμένες με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους όρους δόμησης του αρμόδιου Πολεοδομικού Γραφείου και τους όρους-προϋποθέσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Τουρισμού Δωδ/σου. 3. Να γίνεται συλλογή-διαφύλαξη εδαφικού υλικού, από οποιαδήποτε χωματουργική εργασία λαμβάνει χώρα εντός του γηπέδου, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση του, στην αποκατάσταση-διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ύστερα από εμπλουτισμό αυτού με φυτευτικό υλικό κατάλληλο να υποστηρίξει τις φυτεύσεις. 4. Γενικά οι πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες και ειδικότερα οι χωματουργικές, κατά το δυνατόν, δεν θα διενεργούνται σε περίοδο τουριστικής αιχμής, προς αποφυγήν όχλησης γειτονικών τουριστικών μονάδων. 5. Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω εργασίες θα διενεργούνται τηρώντας αυστηρά μέτρα προστασίας από έκλυση σκόνης (πχ διαβροχή χύδην υλικών, σκέπασμα καρότσας φορτηγών οχημάτων κλπ) και εκπομπή θορύβου (πχ τήρηση ωραρίου κοινής ησυχίας, επιλογή δρομολογίων βαρέων οχημάτων έξω από κατοικημένες περιοχές κλπ). Ανάλογα μέτρα να λαμβάνονται και κατά την μεταφορά προϊόντων εκσκαφής στους εγκεκριμένους χώρους διάθεσης 6. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη προϊόντων εκσκαφής, σε ρέματα, χείμαρρους, ακτές και σε οποιοδήποτε άλλο ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής 7. Να γίνεται συντήρηση των φυτευτικών ειδών με : α) λίπανση δύο φορές το έτος και συνολικά για 2-3 έτη, β) πότισμα (άρδευση) πολύ συχνά τους θερινούς μήνες, γ) συχνό σκάλισμα την εαρινή περίοδο για την αναμόχλευση και αερισμό του εδάφους δ) απομάκρυνση αποξηραμένων φυτών και αντικατάστασή με νέα φυτά. 8. Όι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και λειτουργίες (π.χ. αντλιοστάσια, εξαεριστήρες, κλιματιστικά κτλ) να είναι ηχητικά άριστα μονωμένες και τοποθετημένες σε τόση απόσταση από τους χώρους ανάπαυσης των φιλοξενούμενων, ώστε η στάθμη θορύβου μέσα σ' αυτούς τους χώρους (με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα) να μην ξεπερνά τα 35 db(a). 9. Η προσωρινή φύλαξη των απορριμμάτων να γίνεται με υγειονομικά αποδεκτούς όρους και σύμφωνα πάντα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, και στη συνέχεια απομάκρυνσή των με απορριμματοφόρα οχήματα στον χώρο τελικής διάθεσης. 10. Τα υγρά απόβλητα της μονάδας, σύμφωνα με σχετική Βεβαίωση ΔΕΥΑ/Κω, θα διατίθενται προς επεξεργασία στο Κεντρικό Δημοτικό Δίκτυο αποχέτευσης, με τους όρους-προϋποθέσεις του ισχύοντος «κανονισμού σύνδεσης». 11. Η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών, θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αρ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87Β) και όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αρ. Γ4/1150/76 (ΦΕΚ 937Β) καθώς και σύμφωνα με την με Α.Π. Υ2/81301/02/ Εγκύκλιο της Δ/νσης Υγιεινής Περ/ντος / Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγυης. Κατά την περίοδο λειτουργίας τους, θα παρακολουθείται η ποιότητα του νερού, και θα καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο τα αποτελέσματα χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων. 5

6 12. Τα ύδατα των κολυμβητικών δεξαμενών (κατά το άδειασμα τους), θα διατίθενται σταδιακά στο Κεντρικό Δημοτικό Δίκτυο αποχέτευσης, κατόπιν συνεννόησης με την ΔΕΥΑ Κω. Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση αυτων, με διάθεση σε επιφανειακούς η υπόγειους αποδέκτες 13. Η μονάδα να εφοδιασθεί με το κατάλληλο & εγκεκριμένο σύστημα πυροπροστασίας. 14. Να γίνεται έλεγχος και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας. 15. Ο καθαρισμός των φίλτρων των κλιματιστικών συσκευών να γίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις και τις υποδείξεις των κατασκευαστών. 16. Να ληφθούν μέτρα μείωσης των στερεών αποβλήτων της μονάδας, όπως : Χρησιμοποίηση υλικών πολλαπλών χρήσεων χρησιμοποίηση μεγάλων η επαναχρησιμοποιουμένων συσκευασιών-συλλογή υλικών που δύνανται να ανακυκλωθούν (αλουμίνιο, χαρτί, γυαλί) και διάθεση τους σε ειδικά κέντρα ανακύκλωσης χρησιμοποίηση προϊόντων που προέρχονται από ανακύκλωση και προϊόντων που είναι ανακυκλώσιμα. 17. Οι συσκευασίες μη επικινδύνων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και λειτουργία της μονάδας να παραδίδονται σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (όταν αυτά λειτουργήσουν και στην περιοχή αναφοράς), σύμφωνα με το Ν. 2939/01 ΦΕΚ 179-Α Τα προς απόσυρση είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές να παραδίδονται στα κατάλληλα σημεία που έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν από τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης όταν αυτά λειτουργήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 115/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) 19. Θα ληφθούν κατά το δυνατόν μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας όπως : α) τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών η φωτοβολταικών στοιχείων σε κατάλληλα σημεία της μονάδας ώστε να προκαλείται η μικρότερη αισθητική ρύπανση β) χρήση κατά προτίμηση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας κλπ. 20. Η λειτουργία των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης να είναι εντός των ορίων που ορίζει η ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ 369/Β/93), περί ρύθμισης θεμάτων σχετικών με την λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτιρίων και νερού. 21. Θα τηρείται σχετικό βιβλίο συντήρησης ρύθμισης των εγκαταστάσεων - εστιών καύσης 22. Σε ετήσια βάση (κάθε Φεβρουάριο) θα υποβάλλεται στο Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ Δωδ/σου, «Έκθεση παραγωγού αποβλήτων», σε 2 αντίγραφα (για τα επικίνδυνα και μη απόβλητα της μονάδας), με στοιχεία που θα αναφέρονται στο προηγούμενο έτος). 23. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, που αφορούν το σύνολο των έργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 24. Ισχύουν οι όροι, μέτρα & περιορισμοί που περιγράφονται στην Μ.Π.Ε, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους. 25. Εξαιρούνται αυτοδίκαια από τους Περιβαλλοντικούς Όρους, οι αυθαίρετες κατασκευές που δεν θα ολοκληρώσουν την υπαγωγή τους στο Ν. 4178/13, με τροποποίηση της ΑΕΠΟ. ε) Περιβάλλον περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικές προστατευόμενες ζώνες - Δεν υπάρχουν ειδικά προστατευόμενες ζώνες (από περιβαλλοντικής άποψης) - Η περιοχή βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου (ΦΕΚ 1287Β/ ) στ ) Χρονικό διάστημα ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων Οι περιβαλλοντικοί όροι (Π.Ο.) της παρούσας Απόφασης ισχύουν για δέκα (10) έτη από την έκδοσή της και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια και οι συναρμόδιοι φορείς, δεν έχουν επιπλέον επιφυλάξεις κατά την διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ, και εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο -5 του Ν. 4014/11. Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον -2 μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου ή δραστηριότητας, όπως περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση του άρθρου -6 / Ν. 4014/11. Σε περίπτωση που από τακτικές & έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ-9 του άρθρο -2 σε συνδυασμό με το άρθρο -6 του Ν. 4014/11, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρο -17 του Ν. 4014/11. Η παρούσα απόφαση χορηγείται βάσει δεδομένων που παρουσιάζονται στην Μ.Π.Ε. που την συνοδεύει και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, χωρίς τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων του αρθρ. 20 / Ν. 4014/11. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της ΜΠΕ. είναι αναληθή, η ισχύς της παρούσας ανακαλείται. Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως περιγράφεται στην Μ.Π.Ε. με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, είναι δυνατή, μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της αρμόδιας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω έργου Υπηρεσίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. 6

7 ζ) Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ. Η ΑΕΠΟ, η σχετική θεωρημένη Μ.Π.Ε. και ο φάκελος που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση: - να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας - να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο - να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες - να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ, επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρ 28, 29 & 30 / Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν.3010/02, Ν.4014/11, Ν.4042/12 Λοιπές διατάξεις Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην Μ.Π.Ε, με ευθύνη του φορέα του έργου Η Α.Ε.Π.Ο. ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. Δυνατότητα προσφυγής κατά της Α.Ε.Π.Ο. Κατά της παρούσης, επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου -1- του Ν.2503/97, προσφυγή στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Δημοσιοποίηση H επιβαλλόμενη από τον νόμο δημοσίευση της παρούσας Απόφασης, γίνεται με την ανάρτηση της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στην δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο -19- / Ν.4014/11, καθώς και στην Κ.Υ.Α /12 (ΦΕΚ 1470.Β/12) Εσωτ. Διανομή 1. Χρον. Αρχείο 2. Φ. Ηριδανος 257 Κως 3. Φακ. Χρον. Α.Π. 4. Φακ. Γεν. Γραμματέα 5. Φακ. Γεν. Δ/ντη Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 7

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 21 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων (4*), με την ονομασία ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Περιβ/κού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2505 7 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 170613 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα