ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 Μιχάλης Οικονόμου, Σπίτι στη νότια Γαλλία Λάδι σε χαρτόνι 42,5 x 65,5 εκ. Η κοινωνική ευθύνη συνίσταται στην ενσωμάτωση από τις επιχειρήσεις, αρχών, στόχων και δράσεων που άπτονται του συνόλου των δραστηριοτήτων τους και έχουν κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική διάσταση. Η Alpha Bank έχει ήδη σημαντική παρουσία στο κοινωνικό, αθλητικό, πολιτισμικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Ως Μέγας Χορηγός και Επίσημη Τράπεζα των Ολυμπιακών Αγώνων υλοποίησε το μεγαλύτερο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την Τράπεζα. Μαζί με την αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών μέσων, αποτελούν τη βάση των σχέσεων με το Προσωπικό, τους πελάτες και τους μετόχους μας. Οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι η βάση της επιτυχίας της Τραπέζης. Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της προσφοράς της στο κοινωνικό σύνολο, μεριμνά για το ανθρώπινο δυναμικό της και το εργασιακό περιβάλλον, την προστασία της φύσεως, την κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Προσωπικό Η Alpha Bank αξιοποιεί εξειδικευμένο Προσωπικό και νέες τεχνολογίες προσαρμόζοντας σταθερά τις θέσεις εργασίας στα δεδομένα της αγοράς. Ο αριθμός των απασχολουμένων στον Όμιλο την ανήρχετο σε άτομα έναντι την , σημειώνοντας αύξηση κατά άτομα ή 14,5%. Η αύξηση αυτή προέρχεται εξ ολοκλήρου από το Προσωπικό που απασχολείται στο εξωτερικό και κυρίως από την Jubanka, η εξαγορά της οποίας προσέθεσε στο δυναμικό μας άτομα. Αντιθέτως, στην Ελλάδα το Προσωπικό μειώθηκε κατά 52 άτομα και ανήλθε σε άτομα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής μας για εξοικονόμηση Προσωπικού μέσω περαιτέρω αυτοματοποιήσεως των συναλλαγών και διεκπεραιώσεως μέρους των εργασιών μας σε κεντρικό επίπεδο. Από το Προσωπικό αυτό, άτομα απασχολούνται στην Τράπεζα. Από την άποψη της ηλικίας, το Προσωπικό συγκεντρώνεται σε ποσοστό περίπου 70% εντός του εύρους των ετών. Όσον αφορά στην κατανομή της δυνάμεως κατά φύλο, ο γυναικείος πληθυσμός παρουσιάζει σταθερή αύξηση και αντιπροσωπεύει πλέον το 49,8% των απασχολουμένων, έναντι 47,8% κατά το έτος Κατά την τελευταία πενταετία αυξάνεται συστηματικά ο αριθμός των γυναικών που εξαντλούν τα έτη υπηρεσίας και αξιοποιούνται σε θέσεις ευθύνης. Το μορφωτικό επίπεδο των Υπαλλήλων βελτιώνεται διαρκώς, με τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου να μειώνονται κατά 12% περίπου προς όφελος των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως και των κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου οι οποίοι, στο σύνολό τους, παρουσιάζουν αύξηση 10,4%, υπερβαίνοντας το 40% του συνόλου. Όσον αφορά στο επίπεδο στελεχώσεως με κριτήριο το δικαίωμα υπογραφής, η αναλογία Υπαλλήλων ανά Στέλεχος διαμορφώνεται σε 3,3:1, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών Στελεχών στο σύνολο των κατόχων υπογραφής. Ανανέωση Προσωπικού Ο δείκτης ανανεώσεως προσωπικού την τελευταία πενταετία έχει σταθεροποιηθεί σε επίπεδο που προσεγγίζει το 4% ετησίως, ως αποτέλεσμα της υλοποιήσεως του προγράμματος λειτουργικής αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης. Το έτος 2005 πραγματοποιήθηκαν 141 προσλήψεις, που αφορούσαν, κυρίως, άτομα με εμπειρία στον χρηματοοικονομικό κλάδο, προοριζόμενα να αναλάβουν θέσεις ευθύνης με σημαντικές προοπτικές εξελίξεως. Στο πλαίσιο της πολιτικής ίσων ευκαιριών που εφαρμόζεται, οι γυναίκες που προσελήφθησαν αποτελούν το 55% του συνόλου. Ως προς το μορφωτικό επίπεδο των νεοπροσληφθέντων, το 58% είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως και κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Εσωτερική Επικοινωνία Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην αμφίδρομη ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία και στην προαγωγή της συμμετοχής του Προσωπικού στην κοινωνική και 42 43

2 πολιτιστική ζωή. Η απρόσκοπτη ροή πληροφοριών επιτυγχάνεται μέσα από τη λειτουργία και τη συνεχή αναβάθμιση της εσωτερικής ιστοσελίδας (Alpha Bank Intranet) και την κυκλοφορία του εταιρικού εντύπου «ΜΑΖΙ». Αναγνωρίζοντας τη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου ως ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της, η Τράπεζα εφαρμόζει πρωτοποριακά προγράμματα αναπτύξεως του Προσωπικού: Πρόγραμμα Αναπτύξεως «Alpha Junior Professional» Για νέους, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, με ελάχιστη ή και καθόλου επαγγελματική εμπειρία, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε εξειδικευμένα καθήκοντα. Εσωτερική επιλογή για κάλυψη θέσεων Για τη μέγιστη αξιοποίηση του Προσωπικού εφαρμόσθηκε με επιτυχία και αυτό το έτος η διαδικασία δημοσιεύσεως εσωτερικών αγγελιών για κάλυψη θέσεων. Περιγραφή θέσεων εργασίας Άρχισε η αποτύπωση της περιγραφής θέσεων εργασίας σε εξειδικευμένες κεντρικές υπηρεσίες, ως απαρχή για την τελική αξιολόγηση και κατάταξή τους σε μισθολογικά επίπεδα και για την κάλυψή τους με Στελέχη υψηλού επιπέδου. Αξιολόγηση Προσωπικού Η αξιολόγηση της αποδόσεως του Προσωπικού γίνεται με βάση ιδιότητες και χαρακτηριστικά που περιγράφονται ως πρότυπα στον χώρο εργασίας. Ο αξιολογούμενος και ο Προϊστάμενος συμφωνούν από κοινού τις ενέργειες αναπτύξεως του αξιολογούμενου. Επαγγελματική Κατάρτιση Για την Alpha Bank προτεραιότητα αποτελεί η δυνατότητα προσωπικής εξελίξεως του ανθρώπινου δυναμικού, που επιτυγχάνεται με τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση. Το περιβάλλον εργασίας είναι διαμορφωμένο ώστε να προάγει τη δημιουργικότητα, τη συνεχή βελτίωση και τον επαγγελματισμό, ενώ υποστηρίζονται οι προσπάθειες Υπαλλήλων και Στελεχών να παρακολουθήσουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και να αποκτήσουν επαγγελματικά πιστοποιητικά. Tα εκπαιδευτικά προγράμματα του 2005 κάλυψαν ανάγκες που καθορίσθηκαν με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο, όπως: Ενίσχυση των δεξιοτήτων πωλήσεων. Ανάπτυξη αποτελεσματικότερων τεχνικών εξυπηρετήσεως πελατείας. Βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων των Στελεχών. Ενίσχυση και συμπλήρωση των γνώσεων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τραπέζης. Επίσης, ενισχύθηκε η συμμετοχή του Προσωπικού σε εξειδικευμένα προγράμματα επιμορφώσεως εκτός Τραπέζης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέσω αυτών των προγραμμάτων: Δίδονται ευκαιρίες για ανταλλαγή εμπειριών από άλλους επιχειρησιακούς χώρους. Διευρύνονται οι ορίζοντες και ενισχύεται η ικανότητα προσανατολισμού στο διεθνές περιβάλλον, ώστε να γίνονται εύκολα κατανοητοί οι μηχανισμοί της διατραπεζικής επικοινωνίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ενισχύεται η αξία του ανθρώπινου δυναμικού της Τραπέζης. Εξ άλλου, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής Στελεχών και Υπαλλήλων σε προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαιδεύσεως και εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεως. Το Alpha Bank e-learning καταργεί τις αποστάσεις, αξιοποιεί καλύτερα τον χρόνο, αυξάνει την αποδοτικότητα καθώς και τον βαθμό προσαρμογής και αφομοιώσεως των νέων γνώσεων. Κοινωνική Αρωγή Η Τράπεζα ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για την προαγωγή της κοινωνικής αρωγής προς το Προσωπικό στους τομείς: Υγεία και ασφάλεια Προσωπικού Εφαρμόζεται πρόγραμμα ομαδικής ασφαλιστικής καλύψεως ζωής και υγείας, στο πλαίσιο της πολιτικής μέριμνας για την υγεία του Προσωπικού, μέσω του οποίου παρέχονται υψηλές ασφαλιστικές καλύψεις και υπηρεσίες υγείας, παρά τις σημαντικές δαπάνες που αυτές συνεπάγονται. Το πρόγραμμα παρέχει: - ασφάλιση ζωής και ατυχήματος, - κάλυψη νοσοκομειακής περιθάλψεως, - πρόσθετη κάλυψη υπηρεσιών περιθάλψεως πέραν εκείνων του Ταμείου Ασφαλίσεως Ασθενείας Προσωπικού και - προληπτικό έλεγχο υγείας Στελεχών. Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο της εργασίας Έχει αναπτυχθεί, σε πανελλαδική κλίμακα, δίκτυο ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες προστασίας σε όλο το Προσωπικό με συστηματική ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Ατομική υποστήριξη Υπαλλήλων Για τους Υπαλλήλους που αντιμετωπίζουν προσωπικές ή επαγγελματικές δυσκολίες, παρέχεται μέριμνα μέσω συνεργασίας με εξειδικευμένη κοινωνική λειτουργό. Τράπεζα αίματος Εφαρμόζεται, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία ιατρού, πρόγραμμα αιμοδοσίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των Yπαλλήλων σε αίμα. Ενίσχυση της οικογενειακής ζωής Έχουν καθιερωθεί ειδικές παροχές για την ενίσχυση των οικογενειών του Προσωπικού, όπως χορήγηση δώρου γάμου, κάλυψη των δαπανών των συμβάσεων με βρεφονηπιακούς σταθμούς, επιβράβευση των αριστούχων τέκνων Yπαλλήλων κ.ά. Καταπολέμηση διακρίσεων - Κοινωνική αλληλεγγύη Οι Τράπεζες, βάσει του Νόμου 2643/98, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν έναν αριθμό ατόμων ειδικών κατηγοριών. Οι υποχρεωτικές τοποθετήσεις αντιπροσωπεύουν για το έτος 2005 το 7,4% της δυνάμεως των απασχολουμένων. Πελάτες Η κοινωνική ευθύνη της Alpha Bank επεκτείνεται και στους πελάτες, με τους οποίους έχει μία σύνθετη και εξελισσόμενη στον χρόνο σχέση. Προτεραιότητα αποτελεί η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ κάθε παράπονο, σύσταση ή πρόταση από πελάτες είναι κίνητρο και ευκαιρία για βελτίωση. Με γνώμονα την αξιοπιστία, τη συνέπεια και την ταχύτητα στην τραπεζική εξυπηρέτηση και στόχο τη συνεχή ποιοτική βελτίωση των προϊόντων, δημιουργήθηκε και λειτουργεί Μονάδα Διασφαλίσεως Ποιότητας η οποία έχει θέσει ως προτεραιότητα τη μεγιστοποίηση της ποιότητας στην εξυπηρέτηση. Στην Υπηρεσία Πελατών της Τραπέζης μπορούν να απευθύνονται οι πελάτες για να εκφράσουν τυχόν παράπονα ή συστάσεις, που αποτελούν για εμάς κίνητρο και ευκαιρία για βελτίωση

3 Πολιτιστική Δραστηριότητα Με σκοπό τη διάσωση και τη διάδοση του ελληνικού πνεύματος, καθώς και την προαγωγή, κατά κύριο λόγο, της επιστήμης, η Τράπεζα και οι εταιρίες του Ομίλου έχουν ενεργό συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή με την υποστήριξη ανάλογων δραστηριοτήτων. Συλλογές Αρχαία Νομίσματα Το 2005 η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank εμπλουτίσθηκε με ένα Αθηναϊκό Δεκάδραχμο ένα από πιο σημαντικά και σπάνια νομίσματα της Αρχαιότητας. Το σημαντικό αυτό απόκτημα παρουσιάσθηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον χώρο της Τραπέζης την 15 Ιουνίου Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν σχετικές διαλέξεις, τα κείμενα των οποίων εκδόθηκαν σε καλαίσθητους μικρούς τόμους. Επίσης, το 2005 πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις σε διάφορες πόλεις της περιφέρειας, κατά τις οποίες παρουσιάσθηκε η ιστορία του νομίσματος με επικέντρωση στα νομίσματα της περιοχής. Η Νομισματική Συλλογή συμμετείχε στις εκθέσεις «Ελαίας Εγκώμιον» που διοργανώθηκαν από το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Μουσείο Χαρτονομισμάτων Στην Τράπεζα ανήκει το μοναδικό στην Ελλάδα Μουσείο Χαρτονομισμάτων, ένα από τα πληρέστερα του είδους, που στεγάζεται στο πρώτο Κτήριο της Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα. Την 30 Σεπτεμβρίου 2005 πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα τα εγκαίνια του Μουσείου μετά από τη ριζική ανακαίνιση του Κτηρίου και την αναδιάρθρωση των εκθεμάτων σύμφωνα με τις σύγχρονες μουσειολογικές προδιαγραφές. Τα εκθέματα παρουσιάζονται σε τέσσερις αίθουσες και καλύπτουν διαχρονικά όλες σχεδόν τις εκδόσεις των ελληνικών χαρτονομισμάτων από το 1822 έως το Εκτός από τα χαρτονομίσματα, η Συλλογή περιλαμβάνει αξιόλογο αρχειακό και ιστορικό υλικό. Το Μουσείο λειτουργεί πλέον σε καθημερινή βάση όλο το έτος με δωρεάν είσοδο για το κοινό, ενώ έχουν εκπονηθεί προγράμματα για τις επισκέψεις σχολείων και λοιπών εκπαιδευτικών οργανισμών. Έργα Τέχνης Η Συλλογή Έργων Τέχνης αποτελείται από πίνακες, χαρακτικά και γλυπτά γνωστών καλλιτεχνών και εμπλουτίζεται συνεχώς με σημαντικά έργα. Ένα μέρος των έργων κοσμεί κεντρικές υπηρεσίες και Καταστήματα, ενώ στοιχεία και φωτογραφίες τους παρέχονται για τον εμπλουτισμό σχετικών άρθρων και για την έκδοση μονογραφιών. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Χορηγίες Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων σε θέματα πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας, η Τράπεζα ανέλαβε τη χορηγία των μουσικών παραστάσεων του Κύκλου εκδηλώσεων «Beethoven - Η Τέχνη του Κουαρτέτου Εγχόρδων», που πραγματοποιήθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Ιανουάριος-Μάρτιος 2005). Επίσης, ανέλαβε τη χορηγία των συναυλιών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Arturo Toscanini υπό τη διεύθυνση του κορυφαίου αρχιμουσικού Lorin Maazel, που πραγματοποιήθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (8 και 9 Δεκεμβρίου 2005). Εκθέσεις Το επιστέγασμα των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επετείου των 125 ετών από το ξεκίνημα της Τραπέζης Πίστεως και των 165 ετών από την ίδρυση της Ιονικής Τραπέζης αποτέλεσε η εικαστική έκθεση με τίτλο «Η Συλλογή της Alpha Bank - Ζωγραφική, Χαρακτική, Γλυπτική», με 200 σημαντικά έργα, που εγκαινιάσθηκε την 10 Οκτωβρίου 2005 στο νέο κτήριο του Μουσείου Μπενάκη. Στη διάρκειά της οργανώθηκαν ξεναγήσεις για το κοινό καθώς και για το Προσωπικό της Τραπέζης. Έγιναν επίσης ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά του Προσωπικού και για σχολεία. Συνεχίσθηκε η περιοδεία της εκθέσεως «Η Ελλάδα μέσα από χάρτες και χαρακτικά περιηγητών», με έργα από τη Συλλογή, στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη και στον Βόλο. Τα έργα της εκθέσεως, μετά την επιστροφή τους από τον Βόλο, αναρτήθηκαν στο ισόγειο του Κεντρικού Καταστήματος. Η έκθεση χαρακτικής «Ελληνες Χαράκτες στον εικοστό αιώνα», που συνδιοργανώθηκε με το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, παρουσιάσθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων. Έργα μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαιδεύσεως με θέμα «Φύση χωρίς σκουπίδια» αναρτήθηκαν στο ισόγειο του Κεντρικού Καταστήματος (Πεσμαζόγλου 14), σε έκθεση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. Εκπαιδευτικά και Πολιτιστικά Προγράμματα για Παιδιά και Νέους Μέσω της σειράς προϊόντων Alpha για παιδιά, εφήβους και νέους, η Τράπεζα επικεντρώθηκε σε πολλαπλές συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς και με την εκπαιδευτική κοινότητα, παρέχοντας στα ίδια τα παιδιά και στους νέους ευκαιρίες να αναδείξουν το ταλέντο τους, να επιβραβευθούν για τις επιδόσεις τους, καθώς και να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Επιπλέον υποστήριξε τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου Ηρακλειδών και του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και την έκδοση «Το Αλφαβητάρι του Μουσείου Μπενάκη», το οποίο κατά τρόπο πρωτότυπο παροτρύνει τα παιδιά να γνωρίσουν τα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας εκθέματα του Μουσείου. Με χορηγία της Τραπέζης πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Πρώτης Σερρών, από 11 έως 16 Μαΐου 2005, η Μαθητιάδα 2005, κατά το πρότυπο των Ολυμπιακών Αγώνων, με τη συμμετοχή μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από κάθε γωνιά της χώρας και από τα ελληνικά σχολεία της ομογένειας στις πέντε ηπείρους. Συνέδρια Η Alpha Bank ήταν «Ιδρυτικός Χορηγός» του Διεθνούς Συνεδρίου «4th International Banking Forum-Banking in 2010», που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Athens Hilton, την 8 Δεκεμβρίου 2005, με διοργάνωση του Economist Conferences. Στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Πυρηνικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος δόθηκαν εκ μέρους της Τραπέζης υποτροφίες σε δύο νέους επιστήμονες. Αθλητικές Διοργανώσεις Αθλητικό Πανόραμα Alpha Bank Είναι εκδήλωση περιοδεύοντος χαρακτήρος που παρουσιάζει στο ευρύ κοινό αθλήματα σε πραγματικές συνθήκες, ενημερώνει γύρω από τον αθλητισμό και παράλληλα παρουσιάζει το κοινωνικό έργο της Τραπέζης. Το 2005 το Αθλητικό Πανόραμα επισκέφθηκε 21 πόλεις και νησιά της Ελλάδος επιδεικνύοντας αθλήματα όπως η ιστιοσανίδα, η κωπηλασία, το extreme τραμπολίνο, το καράτε, το ταεκβοντό, η σκοποβολή με laser screen, το ποδόσφαιρο, η καλαθοσφαίριση, η φόρμουλα 1 και το playstation 2. Για πρώτη φορά λειτούργησε και ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο αφιερωμένο στο περιβάλλον και στα περιβαλλοντικά προγράμματα «Γαλάζιες Σημαίες» και «Φύση χωρίς Σκουπίδια» που υποστηρίζει η Τράπεζα. Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών Για πέμπτο συνεχές έτος η Τράπεζα ήταν χορηγός του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, του μοναδικού που διεξάγεται στην αυθεντική διαδρομή, καθώς και του Αγώνα Δρόμου των μέτρων. Στους αγώνες του 2005 επίσημος προσκεκλημένος ήταν ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του Μαραθωνίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας Stefano Baldinni, ο οποίος έδωσε και την εκκίνηση του αγώνα. Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, η Alpha Bank βραβεύθηκε από τον ΣΕΓΑΣ για την πολυετή προσφορά της στον χώρο του αθλητισμού. Λοιπές αθλητικές χορηγίες Η Τράπεζα από το 2005 επέκτεινε τη συνεργασία της με τον ΣΕΓΑΣ αναλαμβάνοντας τη χορηγία των Εθνικών Ομάδων Στίβου. Υποστήριξε επίσης αθλητές 46 47

4 από τον χώρο της ιστιοπλοΐας, της ιππασίας και του αγωνιστικού αυτοκινήτου. Τέλος, η Τράπεζα ήταν χορηγός του 52ου Ράλλυ Ακρόπολις που διοργανώθηκε στην Ελλάδα από την ΕΛΠΑ και ανακηρύχθηκε ως το καλύτερο Ράλλυ για το 2005, καθώς και του 4ου Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, το οποίο πραγματοποιήθηκε από 20 έως 24 Απριλίου Εκδόσεις Στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου των 125/165 ετών της Τραπέζης, πραγματοποιήθηκαν δύο πολύ σημαντικές εκδόσεις: «Η Συλλογή της Alpha Bank. Ζωγραφική-Χαρακτική- Γλυπτική», βιβλίο-λεύκωμα στα ελληνικά και στα αγγλικά, το οποίο εκτός από τα έργα της Συλλογής των Έργων Τέχνης περιλαμβάνει και εκτενή κείμενα με την ιστορία της Τραπέζης Πίστεως και της Ιονικής Τραπέζης. «Papers of the Ionian Bank Limited», βιβλίο της Zoe Browne, το οποίο αποτελεί ένα αναλυτικό ευρετήριο για το αρχειακό υλικό της Ionian Bank Ltd που φυλάσσεται στο Τμήμα Βιβλιοθήκης του London School of Economics. Περιοδικές Εκδόσεις Το 2005 εκδόθηκαν τέσσερα τεύχη του περιοδικού «Μαζί με τους Μετόχους», το οποίο σε τακτά χρονικά διαστήματα προσφέρει πλήρη ενημέρωση στους μετόχους που στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου. Εκδόθηκαν, επίσης, τρία τεύχη του τριμηνιαίου περιοδικού «Οικονομικό Δελτίο», που πραγματεύεται επίκαιρα θέματα για την ελληνική και διεθνή οικονομία, διαβάζεται με ενδιαφέρον από επιχειρηματίες, μελετητές και δημοσιογράφους και αποτελεί συχνά πηγή αναφοράς για άρθρα στον τύπο. Συνεχίσθηκε η έκδοση του «Εβδομαδιαίου Δελτίου Οικονομικών Εξελίξεων» που αναφέρεται στις ελληνικές και διεθνείς οικονομικές εξελίξεις καθώς και του διμηνιαίου περιοδικού «The Greek Economy», μέσω του οποίου γίνεται προβολή των σύγχρονων ελληνικών οικονομικών θεμάτων στο εξωτερικό. Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις εκδόσεις της εφημερίδας «Μαζί», που εκδίδεται επί σειρά ετών για την εσωτερική επικοινωνία του Ομίλου και καλύπτει τις δραστηριότητες της Τραπέζης και των Εταιριών. Επίσης, συνεχίσθηκε με επιτυχία η έκδοση του οδηγού αγορών «Μαζί στην Αγορά», ο οποίος εκδίδεται δύο φορές το έτος και διανέμεται δωρεάν στους κατόχους των καρτών της Τραπέζης. Τέλος, η Alpha Αστικά Ακίνητα, για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα που αφορούν την αγορά των ακινήτων, συνέχισε την έκδοση του ενδιαφέροντος περιοδικού «Ακίνητα» που κυκλοφορεί δύο φορές το έτος. Ιστορικό Αρχείο Το Ιστορικό Αρχείο λειτουργεί με σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του Ομίλου. Στη διάρκεια του 2005 πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων η εκκαθάριση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του υλικού που προέρχεται από το προσωπικό αρχείο του κ. Ι. Σ. Κωστοπούλου και από αρχεία Διευθύνσεων. Έγινε η αρχειονομική επεξεργασία και ευρετηρίαση της αρχειακής συλλογής που περιλαμβάνει αντικείμενα και ενθυμήματα της Τραπέζης Πίστεως και της Λαϊκής Τραπέζης, αρχιτεκτονικά σχέδια, στοιχεία και προσκλήσεις εγκαινίων Καταστημάτων, καθώς και αναμνηστικών αντικειμένων του Προσωπικού της Τραπέζης Πίστεως. Επίσης δημιουργήθηκε ονομαστικό ευρετήριο για μία επιμέρους κατηγορία ατομικών φακέλων του Προσωπικού της Τραπέζης Πίστεως και της Τραπέζης Ι.Φ. Κωστοπούλου. Βιβλιοθήκη Λειτουργεί στο Κεντρικό Κτήριο της Τραπέζης και διαθέτει πλέον των τίτλων οικονομικών, ιστορικών, λογοτεχνικών και γενικού ενδιαφέροντος βιβλίων, καθώς και λεξικών, ενώ το 2005 εμπλουτίσθηκε με σημαντικό αριθμό νέων βιβλίων και λεξικών γενικής χρήσεως. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τη μοναδική στην Ελλάδα πλήρη συλλογή από ιστορικούς και γεωγραφικούς χάρτες της Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα που προέρχεται από το Χαρτογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Tuebingen. Κοινωνική Προσφορά Κάθε έτος σχεδιάζονται και υλοποιούνται χορηγικά προγράμματα μέσω των οποίων ενισχύονται διάφοροι φορείς για τη διοργάνωση και εκτέλεση σημαντικών πολιτιστικών, κυρίως, εκδηλώσεων. Δίδεται προτεραιότητα στην ενίσχυση της περιφέρειας ή ομάδων και φορέων που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο. Υποστηρίζονται επίσης ομάδες που αναλαμβάνουν αθλητικές πρωτοβουλίες για την απασχόληση των νέων, καθώς και ομάδες απεξαρτήσεως από ναρκωτικές ουσίες. Η συμβολή δεν είναι μόνο χρηματική, αλλά περιλαμβάνει αποστολή βιβλίων, μέσων υποδομής, εποπτικού υλικού κ.λπ. σε σχολεία, βιβλιοθήκες ή συλλόγους όλης της χώρας. Πρόκειται για πρωτοβουλίες που δεν ανακοινώνονται λεπτομερώς ενώ, λόγω του μεγάλου αριθμού τους, δεν είναι δυνατή η ονομαστική παράθεση όλων όσοι λαμβάνουν ενίσχυση από την Τράπεζα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμοί που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τη μόρφωση, η τοπική αυτοδιοίκηση, νοσοκομεία, ιατρικές οργανώσεις και εν γένει οργανώσεις που σχετίζονται με την περίθαλψη και την υγεία, πολιτιστικοί οργανισμοί και ιδρύματα, η Εκκλησία και εκκλησιαστικές οργανώσεις. Επίσης ενισχύονται μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα, σύνδεσμοι, επαγγελματικοί σύλλογοι και ενώσεις, αθλητικοί εξωραϊστικοί και φυσιολατρικοί σύλλογοι, τοπικές εφορείες προσκόπων και οδηγών, καθώς και διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το ποσό που διέθεσε η Τράπεζα στους ανωτέρω κατά το 2005 ανέρχεται σε Ευρώ 2,5 εκατ., ενώ το συνολικό ποσό κατά την πενταετία υπερβαίνει τα Ευρώ 15 εκατ., χωρίς να ληφθούν υπ' όψιν τα ποσά που δόθηκαν το 2004 στο πλαίσιο της Ολυμπιακής Χορηγίας. Ιδρύματα Λειτουργούν ανεξάρτητα από τον Όμιλο και αναφέρονται στον Απολογισμό Δραστηριοτήτων της Τραπέζης λόγω του κοινωνικού και πολιτιστικού έργου που επιτελούν. Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου Το κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου ιδρύθηκε το 1979 με δωρεά του τότε Προέδρου της Τραπέζης Πίστεως Σπύρου Ι. Κωστοπούλου και της συζύγου του Ευρυδίκης, με την ευκαιρία του εορτασμού της εκατοστής επετείου της Τραπέζης. Σκοπός του είναι η προώθηση του πολιτισμού και η προσφορά κοινωφελούς έργου με την ενίσχυση της έρευνας, της εκπαιδεύσεως και των τεχνών εντός και εκτός Ελλάδος. Κατά το 2005, ιδιαίτερη έμφαση εδόθη στον τομέα της Αρχαιολογίας με την ενίσχυση Μουσείων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού. Στον τομέα των γραμμάτων και της παιδείας ενισχύθηκαν βιβλιοθήκες για τον εμπλουτισμό και την συντήρηση των αρχείων τους, εδόθησαν υποτροφίες για σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, το Ίδρυμα ενίσχυσε περιβαλλοντικές και οικολογικές οργανώσεις, καθώς και ιδρύματα και κοινωφελείς εταιρίες. Στον τομέα των εικαστικών διοργανώθηκαν εκθέσεις, ενισχυθήκαν οργανισμοί και διενεργήθηκαν εκδηλώσεις στους τομείς του χορού, του κινηματογράφου και της μουσικής. Ίδρυμα Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου Συστήθηκε το 1989, ως συμβολή στην ανοικοδόμηση της πόλεως της Καλαμάτας μετά τους σεισμούς που την έπληξαν και φέρει το όνομα της συζύγου του ιδρυτού της Τραπέζης. Η Τράπεζα ανέλαβε την ανέγερση και τον εξοπλισμό παιδικού σταθμού σε οικόπεδο που παραχώρησαν ο κ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος και η κ. Αναστασία Σ. Κωστοπούλου. Τα έξοδα λειτουργίας του καλύπτονται ισομερώς από την Τράπεζα, το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, την κ. Αναστασία Σ. Κωστοπούλου, τον κ. Γιάννη Σ. Κωστόπουλο και τον κ. Φώτη Π. Κωστόπουλο. Σε αυτόν τον πρότυπο παιδικό σταθμό, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό μεριμνά τόσο για το παιδί όσο και για την οικογένειά του. Ο σταθμός φιλοξενεί 75 παιδιά οικογενειών με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα

5 Πολιτιστικό Ίδρυμα Ιονικής Τραπέζης Ιδρύθηκε το 1999 και κάθε έτος ενισχύει επιλεγμένα κοινωφελή και πολιτιστικά ιδρύματα των Επτανήσων. Προστασία του Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική Πολιτική Η Τράπεζα ακολουθεί σαφή και ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική, εκπληρώνοντας ταυτοχρόνως τις προσδοκίες των μετόχων της. Πάντα ευαισθητοποιημένη στα μεγάλα κοινωνικά θέματα, αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται άμεσα από τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και την ευθύνη που έχει να συμβάλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για τον λόγον αυτόν, έχει αναπτύξει μία σειρά πρωτοβουλιών, που είναι συμβατές με τους διεθνείς κανόνες και πρακτικές, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Δεσμεύεται για την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων συνεπειών από τη λειτουργία της στο περιβάλλον και θέτει μετρήσιμους στόχους, η πορεία υλοποιήσεως των οποίων παρακολουθείται συστηματικά κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διατύπωση συγκεκριμένων κανόνων και την εφαρμογή τους σε όλες τις Εταιρίες του Ομίλου. Εφαρμογή και τήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής Έχουμε θέσει στόχους στους τομείς δραστηριοτήτων, τους οποίους παρακολουθούμε και ελέγχουμε συστηματικά ώστε να διασφαλίζεται η τήρησή τους. Κατά την κατακύρωση συμβολαίων σε προμηθευτές λαμβάνεται υπ' όψιν εάν οι εργασίες τους πληρούν τα κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας. Οργανωτικά έχουν ανατεθεί σαφείς αρμοδιότητες, με τη Διεύθυνση Περιουσίας να είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και τον προσδιορισμό των στόχων, ενώ η Διεύθυνση Επιθεωρήσεως διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων. Ενημέρωση Εργαζομένων Μεριμνούμε για την ενίσχυση της οικολογικής συνειδήσεως του Προσωπικού και την ενημέρωσή του για τα λειτουργικά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων. Πολιτική κατά του καπνίσματος Από τον Δεκέμβριο του 2002 εφαρμόζεται πολιτική κατά του καπνίσματος στους χώρους αναμονής και συναλλαγών του κοινού και στους χώρους εργασίας. Χώροι Γραφείων Σε περιπτώσεις ενοικιάσεως ή αγοράς, δίδεται προτεραιότητα σε κτήρια που πληρούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα κριτήρια της Τραπέζης για εξοικονόμηση ενέργειας. Οι εργασιακοί χώροι μελετώνται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι άριστες κατά το δυνατόν συνθήκες εργασίας για το Προσωπικό και την πελατεία, ενώ τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ή τη συντήρησή τους, είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχειρίσεως Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχειρίσεως που εφαρμόζουμε και οι τομείς που δραστηριοποιούμεθα για την άσκηση της πολιτικής μας για το περιβάλλον περιλαμβάνει: Εξοικονόμηση Ενέργειας Επιδιώκεται η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθεσίμων υλικών, η συστηματική παρακολούθηση και μείωση, κατά το δυνατόν, της καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και πετρελαίου, η σταδιακή υποκατάσταση του πετρελαίου θερμάνσεως με φυσικό αέριο, η εξοικονόμηση καυσίμων, η ορθή διαχείριση των αποβλήτων (ανακύκλωση ή απόσυρση), σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους στόχους που τίθενται. Σε όλα τα νέα κτήρια αλλά και κατά την ανακαίνιση των παλαιών λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αξιοποιείται ο φυσικός φωτισμός και να εξοικονομείται ενέργεια. Εξοικονόμηση Νερού Λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξοικονόμηση νερού και είναι άμεση η επέμβαση όταν διαπιστώνεται διαρροή. Σε ορισμένα κτήρια έχουν κατασκευασθεί αντλητικά συστήματα και μονάδες αποσκληρύνσεως για την άντληση και χρησιμοποίηση, μετά από επεξεργασία, των υπόγειων διαθέσιμων υδάτων. Περιορισμός άσκοπης χρήσεως χαρτιού Η Τράπεζα, κατά πάγια πολιτική, επενδύει σε ηλεκτρονικά συστήματα και τροποποιεί τις διαδικασίες αξιοποιώντας την ηλεκτρονική επικοινωνία, τόσο εντός όσο και εκτός αυτής, με σκοπό τον περιορισμό στο ελάχιστο δυνατόν, του χάρτινου αρχείου. Η κατανάλωση χαρτιού ανά εργαζόμενο γίνεται σύμφωνα με τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες, ενώ για τις Μονάδες ορίζεται σε ετήσια βάση το ύψος της δαπάνης για την προμήθεια χαρτιού. Για το στέγνωμα των χεριών χρησιμοποιούνται χάρτινες χειροπετσέτες, κατασκευασμένες χωρίς λευκαντικά και 100% ανακυκλώσιμες. Το άχρηστο χαρτί περισυλλέγεται με σκοπό την ανακύκλωση. Αποφεύγεται η χρήση πλαστικού στις συσκευασίες των αποθηκών και για τη διακίνηση υλικών προς τις Διευθύνσεις και τα Καταστήματα χρησιμοποιούνται χαρτοκιβώτια από ανακύκλωση. Χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, ανακύκλωση και διαχείριση ρυπογόνων υλικών Μέσω πιστοποιημένων εταιριών έχουν αποσυρθεί οι μετασχηματιστές μέσης τάσεως με μονωτικό έλαιο Πίνακας 1: Κατανάλωση νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου θερμάνσεως Πίνακας 2: Ανακύκλωση χαρτιού τύπου Clofen (PCBs), που υπήρχαν σε ορισμένα κτήρια και έχουν ληφθεί τα ανάλογα πιστοποιητικά εξαλείψεως μετά την ασφαλή θερμοκαταστροφή τους σε χώρα του εξωτερικού. Επίσης, η απόσυρση των συσσωρευτών ρεύματος (UPS, Η/Ζ, συναγερμού κ.λπ.) γίνεται μέσω πιστοποιημένων εταιριών σε μία προσπάθεια ανακυκλώσεως των καταναλωτικών μπαταριών, σύμφωνα με την περιβαλλοντική κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Η Τράπεζα προμηθεύεται κλιματιστικά μηχανήματα με οικολογικό ψυκτικό υγρό R407 και φιάλες κατασβέσεως με FM200, υλικά που έχουν κριθεί φιλικά προς το περιβάλλον και ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Επίσης, έχουν δοθεί οδηγίες προφυλάξεων στην περίπτωση καθαρισμού υπολειμμάτων ρυπογόνων υλικών, με σκοπό την παρεμπόδιση της διασποράς τους σε επιφανειακά και υπόγεια νερά και στο έδαφος. Μεταχειρισμένος εξοπλισμός Έπιπλα και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που αντικαθίσταται προσφέρονται κατά κανόνα, εφόσον μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, σε κοινωφελή ιδρύματα, δημόσιους οργανισμούς ή ιδιώτες. Στους τομείς που έχουν τεθεί μετρήσιμοι στόχοι, τα αποτελέσματα κάθε έτος αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος, όπως φαίνεται στους πίνακες 1 και / / Στόχος Απολογισμός Στόχος Νερό (m 3 ) % -5,85% -1% Ηλεκτρ. Ενέργεια (mwh) % -1,62% -0,5% Πετρέλαιο Θερμάνσεως (lt) % -2,16% -5% Σημείωση: Τα στοιχεία αφορούν Κτήρια συνολικής εκτάσεως m 2 που στεγάζουν Κεντρικές Διοικητικές Υπηρεσίες στην Αττική. 2005/ / Στόχος Απολογισμός Στόχος Πολτοποίηση (kg) % -34,4%* 10% * Κατά το 2003/2004 η πολτοποίηση ήταν ασυνήθιστα μεγάλη, λόγω καταναλώσεως χαρτιού για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι το 2005 υπήρξε σημαντική μείωση της πολτοποιήσεως. Σημείωση: Τα στοιχεία αφορούν όλες τις Κεντρικές Υπηρεσίες στην Αττική

6 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Υποστήριξη Προγραμμάτων για την Προστασία της Φύσεως «Γαλάζιες Σημαίες» Η Τράπεζα υποστηρίζει συνεχώς από το 2001, ως αποκλειστικός χορηγός, το διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες». Το πρόγραμμα, που έχει ως σκοπό την προστασία και ανάδειξη των ελληνικών ακτών, διαχειρίζεται στην Ελλάδα από το 1992 η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. «Φύση χωρίς Σκουπίδια» Μέσω της σειράς προϊόντων και υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους και νέους Alpha και σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, η Τράπεζα υποστηρίζει προγράμματα ενισχύσεως της οικολογικής συνειδήσεως των νέων. Από το 2004 χορηγεί το πρόγραμμα «Φύση χωρίς Σκουπίδια», στο οποίο συμμετέχουν πολλές εθελοντικές ομάδες από όλη τη χώρα. Ήδη 263 σχολεία έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα. Αναπτύχθηκε παράλληλα στενή συνεργασία με δήμους, κοινότητες και ακριτικά σχολεία, στους οποίους απεστάλη απαραίτητος εξοπλισμός και υλικό. Διευκόλυνση ατόμων με ειδικές ανάγκες Οι περισσότεροι ανελκυστήρες των Μονάδων είναι εξοπλισμένοι με σύστημα γραφής Μπράιγ για τη διευκόλυνση ατόμων με προβλήματα οράσεως, καθώς και με τηλεφωνικές συσκευές για ενδοεπικοινωνία σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών. Στα Κεντρικά Κτήρια και στα Καταστήματα που ανακαινίζονται έχουν κατασκευασθεί κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) για τη διευκόλυνση προσβάσεως εμποδιζόμενων ατόμων ή ατόμων που κινούνται με αναπηρικά αμαξίδια. Στόχοι Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι η Alpha Bank εφαρμόζει προγράμματα ενεργειών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων και της κοινωνίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, πολύ πριν γίνει γνωστός ο όρος «κοινωνική ευθύνη». Σκοπός της είναι να εξακολουθήσει να προβαίνει σε ενέργειες που θα εξασφαλίζουν: Ενίσχυση των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Συνέχιση αυτής της πολιτικής στους τομείς: - Περιβάλλον - Κοινωνία - Εργαζόμενοι - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Παιδεία. Επέκταση και εφαρμογή της κοινωνικής ευθύνης σε όλες τις Εταιρίες του Ομίλου. Αξιοποίηση των χορηγιών που θα αναλαμβάνει στο μέλλον και ένταξή τους στον σχεδιασμό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η καλή οργάνωση, η δυναμικότητα, η πρωτοπορία και κυρίως η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η Alpha Bank στην πελατεία της, πιστοποιούνται και από το πλήθος διακρίσεων που λαμβάνει κάθε έτος. Κατά το 2005, η Alpha Bank διακρίθηκε ως: Κορυφαία εταιρία στον τομέα της κοινωνικής υπευθυνότητας, στο πλαίσιο του θεσμού «Famous Brands», που επιβραβεύει τις κορυφαίες σε φήμη και αξιοπιστία επωνυμίες στην Ελλάδα, όπως τις αξιολογούν οι καταναλωτές. Η έρευνα διεξήχθη σε ευρύ κοινό στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με δείγμα ατόμων. Καλύτερη Ελληνική Τράπεζα στο πλαίσιο των βραβείων «Awards for Excellence 2005» που διοργανώνει το περιοδικό Euromoney. Επιχείρηση που παρουσιάζει πολύχρονο και επιτυχημένο παρελθόν, δυναμικό παρόν και υποσχόμενο μέλλον στην ελληνική αγορά. Η Τράπεζα τιμήθηκε με το «Βραβείο Επιχείρηση και Παράδοση» στην ετήσια απονομή των Βραβείων ΕΒΕΑ 2005 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλύτερη Τράπεζα στο πλαίσιο των Επιχειρηματικών Βραβείων του περιοδικού «ΧΡΗΜΑ», με την απονομή του πρώτου βραβείου

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

δρόμου που διεξάγεται μέσα στα πλαίσια των ετήσιων αθλητικών αγώνων "Λεμέσια". Χορηγός των Παγκύπριων Αγώνων Κωπηλασίας.

δρόμου που διεξάγεται μέσα στα πλαίσια των ετήσιων αθλητικών αγώνων Λεμέσια. Χορηγός των Παγκύπριων Αγώνων Κωπηλασίας. H Deloitte, δίνει μεγάλη έμφαση στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Με σωρείαν πρωτοβουλιών η Deloitte στηρίζει και μεριμνά για τους ανθρώπους, την προστασία της φύσης και την κοινωνική και πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 01 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον πολιτισμό Ο διαμορφούμενος χαρακτήρας της πολιτιστικής πολιτικής Πολιτισμοκεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΕΚΕ (1) Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη νοείται η ηθική ευθύνη, η συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1837-2017 180 χρόνια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ: 1837-2017 / 180 χρόνια Επετειακό έμβλημα Βασικοί άξονες Θεματολογία Σκοπός Επετειακό έμβλημα Επετειακό έμβλημα και λογότυπος Επετειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Εισηγητές: Αντιγόνη Κατσάρα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Επιχειρήσεων Κατερίνα Σκλαβενίτη, Υπεύθυνη συντονισμού & υλοποίησης της δράσης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις Σύνταξη Μελέτης & Έρευνας για την ΕΚΕ Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής ς ς σε Επιχειρήσεις Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη

Κοινωνική Αλληλεγγύη ??? 28.5.14 1 Κοινωνική Αλληλεγγύη 2009 2013 200Κ ευρώ για τη στήριξη Κοινωνικών Παντοπωλείων και σίτιση απόρων 1,5 εκατ. ευρώ σε δωρεές πετρελαίου θέρμανσης για στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων (άνεργοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] H ΔΕΗ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες

[ 1 ] H ΔΕΗ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες [ 1 ] [ 1 ] >> H ΔΕΗ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Νομισματική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστημίου 41, 102 52, Αθήναι, Τηλ. 210 326 2460-1 www.alphanumismatics.gr, numismatic@alpha.gr εκέμβριος 2014 Νέα Έκθεση: Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη. Η Remedica νοιάζεται

Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη. Η Remedica νοιάζεται Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη Η Remedica νοιάζεται Το Συγκρότημα Remedica ιδρύθηκε το 1960 και είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Κύπρο. Η Remedica παρασκευάζει ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οι απασχολούμενοι στις Εταιρίες του Ομίλου Alpha Bank ανήλθαν στις 31.12.2009 σε 7.662 άτομα έναντι 8.061 στις 31.12.2008, σημειώνοντας μείωση κατά 5% συνολικά: ΓΡΑΦΗΜΑ 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ»

ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ» ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ» ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΠΑΚ 4 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Η ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης Η αναγκαιότητα για Δια Βίου Μάθηση Η Δια Βίου Μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Ρόδος, µια Πόλη Τέχνης και Πολιτισµού Ο Πολιτισµός ήταν πάντα ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωή στην Ρόδο. Ο Δήµος Ροδίων οργανώνει καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς, µε έµφαση στους

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό: 6972015621

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό: 6972015621 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΝΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΖΗΛΑΚΟΥ 1 ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Για δεύτερη χρονιά, διοργανώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 1 ) Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού 1.1 Χρονικό διάστημα υλοποίησης : Από - Έως (2 ημερομηνίες της μορφής (ηη/μμ/εεεε) χωρισμένες με (-) πχ: 01/09/2013-10/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία λειτουργεί πάντα συμμορφούμενη με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η εταιρεία λειτουργεί πάντα συμμορφούμενη με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αρχή 1 η : Υποστήριξη και σεβασμός της προστασίας διεθνών αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αρχή 2 η : Εξασφάλιση μη εμπλοκής επιχειρήσεων σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόγραμμα εκδηλώσεων για τη ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2015 στο ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Μουσεία για μια Βιώσιμη Κοινωνία» 17, 18 και 19 Μαΐου Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΔΕΠ) ΟΤΑ Α.Ε ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ 2015-2016 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΤΕΚΕ/1015

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρου Αρναουτάκη. Tour of Crete MTB 2013. Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης. Τοποθεσίες αγώνων. 20/10/13 Ηράκλειο. Φουρνί Κ.

Σταύρου Αρναουτάκη. Tour of Crete MTB 2013. Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης. Τοποθεσίες αγώνων. 20/10/13 Ηράκλειο. Φουρνί Κ. Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη Φίλες και φίλοι, Η ποδηλασία είναι ένα από τα αθλήματα που έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει σε μεγάλο βαθμό την άθληση, την οικολογία και την φύση. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ «Οι καλοί άνθρωποι δε χρειάζονται νόμους για να ενεργούν υπεύθυνα, ενώ οι κακοί άνθρωποι θα βρουν τρόπους για να τους παρακάμψουν» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ Βληκίδου Χρυσαφένια

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ Κωδ.: 15/1001 ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩN ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα 4 Ιουνίου 2008, το

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα