διαχείριση Επιπλέον,. ΦΟΥΡΚΑΣ τα αποτελέσµατα από τη σύγκριση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "διαχείριση Επιπλέον,. ΦΟΥΡΚΑΣ τα αποτελέσµατα από τη σύγκριση"

Transcript

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- 4 ΟΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ. Παρέµβαση ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ; σε Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ παιδιάτρους 5 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ H/M EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ EιρήνηΝ. Αγαπηδάκη, ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Χριστίνα ηµητρακάκη, Γιάννης Τούντας 6 ΤΟ Κέντρο ΠΡΟΒΛΗΜΑ Μελετών ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γεράσιµος. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ Κολαϊτης, Στέλιος Χριστογιώργος Παιδοψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθη- 7 Η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ Η κατάθλιψη Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ είναι µια συχνή και σοβαρή8διαταραχή ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ η οποία ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ «προτιµά» ΜΟΝΑ ΩΝ τις γυναίκες και έχει σοβαρές Α. ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ συνέπειες στη ζωή και τη λειτουργικότητα της µητέρας, αλλά και του παιδιού της. 9 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙ ΩΝ Η «κατάθλιψη της µητέρας» Περιβαλλοντική (maternal depression) είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται για ραποµπή των µητέρων µε κατάθλιψη. κτυπο Τ. που ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ έχει η κατάθλιψη της µητέρας, των σχετικά ευθύνη µε τον έγκαιρο εντοπισµό και την πα- άλλαξε ΑΘΗΝΩΝ η υποκειµενική «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» αντίληψη για τον αντί- να περιγράψει του την κατάθλιψη νοσοκοµείου που εκδηλώνεται και οικολογική παιδιάτρων της οµάδας παρέµβασης σε σχέση Πρόκειται για ηµι-πειραµατική µελέτη µη ισοδύναµων οµάδων µε µετρήσεις πριν και µετά την βαθµό. µε την 10 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ σε µητέρες µε µικρά παιδιά (Chaudron et al., οµάδα ελέγχου, σε στατιστικά σηµαντικό ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2004) και έχει απασχολήσει την παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα, λόγω των πολλαπλών ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΠΗΓΗ διαχείριση αρνητικών της επιπτώσεων (Goodman, 2009). sign [NCGD] pretest-posttest). Το δείγµα απο- Επιπλέον,. ΦΟΥΡΚΑΣ τα αποτελέσµατα από τη σύγκριση παρέµβαση (non equivalent control group de- ΕΣΟ ΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Η κλιµατική αλλαγή είναι αδιαµφισβήτητη και τέλεσαν αποτελεί 43 ιδιώτες µείζων παιδίατροι, ζήτηµα για οι την οποίοι ανθρωπότητα, όπως δήλωσε η 4 η ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. µεταξύ των µετρήσεων πριν και µετά την παρέµβαση 11 για την οµάδα παρέµβασης, έδειξαν Συγκεκριµένα, επιδρά στη γνωστική, κοινωνική, επιλέχθη καν συµπτωµατικά. ιεθνής Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή (IPCC) συµπεριφορική και νευροφυσιολογική ανάπτυξη τωνμάλιστα, βρεφών, δηµιουργώντας σε έκθεση του έναπαγκόσµιου αρνη- ΓιαΟργανισµού τη διεξαγωγή της Υγείας έρευνας το 2010, χρησιµοποιήθη- αναφέσθηση Ρ ΧΡΗΣΤΟΣ αυτό-αποτελεσµατικότητας ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ για την ότι άλλαξε ΣΥΣΤΗΜΑ σε EMAS στατιστικά σηµαντικό βαθµό η αί- το τικό περιβάλλον ανάπτυξης. Επιπλέον, έχει καν τα εξής ψυχοµετρικά εργαλεία: 1) ερωτη- εφαρµογή πρακτικών ανίχνευσης και παραποµπής αλλά και η υποκειµενική αντίληψη για ρεται ότι «η κλιµατική αλλαγή επηρεάζει το θεµελιώδες δικαίωµα για την υγεία», τονίζονταλασµού, ενώ τις επιδρά επιπτώσεις αρνητικάπου στηνπροκαλεί. εφαρµογή Οι υπηρεσίες ερωτηµατολόγιο υγείας, για την παρότι κατάθλιψη συµβάλλουν στις µητέ- τον αντίκτυπο ΤΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ που έχει ΑΠΟ ηχρονιεσ κατάθλιψη ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ της µητέ- 12 Ο ΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ συνδεθεί και µε την πρόωρη διακοπή του θη- µατολόγιο δηµογραφικών στοιχείων, 2) το ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ προληπτικών µέτρων ασφαλείας και τη χρήση ρες της Leiferman (Leiferman, 2008), το οποίο ρας. Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την υγεία, παιδιατρικών υπηρεσιών υγείας (Olson et al., αξιολογεί µέσα τις από µεταβλητές τους φυσικούς του Μοντέλου πόρους Πεποιθήσεων και µέσω για την των Υγεία: αποβλήτων που παρά- Όπως 13φαίνεται ΠΑΙ ΙΚΗ και ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: από τα αποτελέσµατα, ΤΙ ΕΙΝΑΙ, η πα- και 2003). τα προϊόντα που καταναλώνουν, καθώς ρέµβαση ΠΩΣ ΤΗΝ είχεαναγνωριζουμε θετική επίδραση ΚΑΙ ΠΩΣ στη βελτίωση γουν, Μία απόωστόσο τις κύριες ταυτόχρονα κατηγορίες επαγγελµατιών µπορούν να αποτελέσουν υποκειµενική το ευθύνη µεγαλύτερο ανίχνευσης υποστηρικτή της κατάθλιψης, υποκειµενική ευθύνη παρακολούθη- και της αυτό-αποτελεσµατικότητας των παιδιά- των στάσεων, ΜΠΟΡΟΥΜΕ των ΝΑ γνώσεων, ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ των πεποιθήσεων Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ της υγείας περιβαλλοντικής της ΠΦΥ που εµπλέκονται υγείας. στη διαχείριση της κατάθλιψης στις µητέρες είναι και οι σης, ευνοϊκές στάσεις για την ψυχική υγεία, τρων της οµάδας παρέµβασης, σε ότι αφορά 14 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ παιδίατροι. O παιδίατρος λόγω της τακτικής ιατρικής πλαίσιο εξέτασης αυτό, του παιδιού, πραγµατοποιήθηκε βρίσκεται σε πλε- η 16 η της Επιστηµονική µητερας, αυτό-αποτελεσµατικότητα Ηµερίδα του Εθνικού ι- του στις 15 µητέρες. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ υποκειµενικός αντίκτυπος της κατάθλιψης στην ανίχνευση & παραποµπή της κατάθλιψης Στο κτύου ονεκτική Νοσοκοµείων&Υπηρεσιών θέση για να παρέχει έγκαιρο ΠροαγωγήςΥγείας παιδιά- τρου (Ε..Ν.Υ.Π.Υ),µε στην ανίχνευση θέµα και «Περιβαλλοντικτάθλιψη. Ευθύνη Μελέτες του που Νοσοκοµείου διερευνούν το ζήτηµα & Οικολογική χείρισης ιαχείριση», (ανίχνευση σκοπός & παραποµπή), της οποίας καθώς και ή- τα σκορ σε αυτούς τους παράγοντες τόσο λι- παραποµπή εντοπισµό και παραποµπή των µητέρων µε κα- της καταθλιψης στις µητέρες, πρακτικές δια- Ειδικότερα, 16 ΝΕΕΣ φάνηκε ΕΚ ΟΣΕΙΣ ότι όσο χαµηλότερα είναι της ανίχνευσης της κατάθλιψης της µητέρας, 3) κλίµακα γνώσεων των καταθλιπτικών συµπτωµάτων. ο παιδίατρος πρακτικές διαχείρισης της κατάγότερες 17 ΠΡΟΣΕΧΗ πιθανότητες ΣΥΝΕ ΡΙΑ υπάρχουν να εφαρµόσει ταν η ενηµέρωση των στελεχών υπηρεσιών υγείας σχετικά µε τη συµβολή του Νοσοκοµείολιπή ανίχνευση στην προστασία της κατάθλιψης του περιβάλλοντος. της µητέρας Μέσα από την παρουσίαση της υφιστά- θλιψης και αντίστροφα. δείχνουν ότι τα κυριότερα εµπόδια για την ελ- από τον παιδίατρο συνίστανται στα εξής: οι παιδίατροι δε θεωρούν ότι η ανίχνευση της κατά- το οποίο αναπτύχθηκε βάσει του Μοντέλου Πε- Η εφαρµογή συστηµατικών εκπαιδευτικών πα- Η παρέµβαση περιελάµβανε εκπαιδευτικό υλικό ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ µενης κατάστασης, των εφαρµοζόµενων µέτρων, των ενδεχοµένων δυσχερειών και ωφεληµάτων, θλιψης της µητέρας έγινε αποτελεί κατανοητή δική τους η ανάγκη ευθύνη, συνεχούς ποιθήσεων προσπάθειας για την Υγείαβελτίωσης και περιλάµβανε της Περιβαλλοντικής ιαχείρισηςστο χώρο του Νοσοκοµείου Αλεξανδρουπόλεως 25, Αθήνα µεταξύ άλλων, την εκπαίδευση στη χορήγηση του ρεµβάσεων NEA σε παιδιάτρους, YΓEIA θα µπορούσε να ενώ ακόµη και αν το αναγνωρίζουν, δεν εφαρ- µόζουν πρακτικές ανίχνευσης και αντιµετώπισης, λόγω ελλιπούς της ορθής εκπαίδευσης ιαχείρισης (Chaudron των etαποβλήτων, ψης Patient της Health Ανακύκλωσης Questionnaire-2 και [PHQ-2]. του Βιο- σύντοµου εργαλείου στους τοµείς ανίχνευσης τηςενεργειακής της κατάθλι- Τηλ.: , fax: , Οικονοµίας, al., 2007). Σε ότι αφορά στα αποτελέσµατα της µελέτης, η website:www.neahygeia.gr κλιµατικού Σχεδιασµού, ώστε το Νοσοκοµείο σύγκριση να προσφέρει µεταξύ τωντις οµάδων βέλτιστες παρέµβασης περιβαλλοντικές Σκοπός της συνθήκες παρούσας που µελέτης θα συµβάλλουν ήταν η διεξα-µε το ελέγχου καλύτερο µετάδυνατό την παρέ τρόπο µβαση, στη έδειξε θεραπεία. ότι η Η. Σχορετσανίτη, Χ. Βλαχοπούλου, Φ. Φιλιππίδης, και Γραµµατεία Σύνταξης: Χ. ηµητρακάκη, γωγή και αξιολόγηση παρέµβασης δευτερογενούς πρόληψης σε παιδιάτρους της Αττικής, µε στάσεις σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου στην Εκδότης: Χριστίνα ηµητρακάκη οµάδα παρέµβασης παρουσίασε βελτιωµένες Κ. Γιαννοπούλου στόχο: την αύξηση των γνώσεων και της αυτόαποτελεσµατικότητάς τους, καθώς και την αλ- αυτό-αποτελεσµατικότητας για εφαρµογή πρα- Παραγωγή - Εκτύπωση: Άρτιον Γραφικές Τέχνες υποκειµενική ευθύνη καθώς Ιωάννα και στην Πετρούλια αίσθηση Ιδιοκτήτης: Χριστίνα ηµητρακάκη, Ψυχολόγος, M.Sc. Κλινική Νευροψυχολογία λαγή των στάσεων και των πεποιθήσεών τους, κτικών ανίχνευσης και παραποµπής. Επίσης, AEE Συντονίστρια Ε..Ν.Υ.Π.Υ. Περιεχόµενα #

2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ NOΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οι Χρόνιες Περιβαλλοντικές Ασθένειες των Νοσηλευτικών Κτιριακών Υποδοµών. Υπάρχει Θεραπεία; Παναγιώτης Ταβανιώτης Αρχιτέκτων, Εξειδικευµένος σε Μελέτες Νοσηλευτικών Κτιρίων Τα Χαρακτηριστικά των Συγχρόνων Νοσηλευτικών Κτιρίων Παρατίθενται τα κύρια χαρακτηριστικά των συγχρόνων κτιριακών νοσηλευτικών υποδοµών καθώς και οι διαφορές τους από τις παλαιές αντίστοιχες υποδοµές. Αυτά είναι: α) Η διαφορά µεγέθους µεταξύ των µικρών παλαιών νοσηλευτικών κτιρίων και των εκτετα- µένων ή και τεραστίων σύγχρονων. β) Η πολυπλοκότητα της αρχιτεκτονικής διάταξης µεταξύ των παλαιών, απλούστατων νοσηλευτικών κτιρίων και των σύγχρονων αντίστοιχων. γ) Η ανάγκη ενσωµάτωσης πολύπλοκου και απαιτητικού βιοϊατρικού εξοπλισµού στα σύγχρονα κτίρια σε αντίθεση µε τα παλαιά. δ ) Η διαφοροποίηση και συνεχής βελτίωση των απαιτήσεων για τις συνθήκες νοσηλείας των ασθενών και εργασίας του προσωπικού. ε) Η συνεχής διαφοροποίηση και αύξηση των απαιτήσεων για την υγιεινή και την ασηψία χώρων, κτιριακών υλικών, Η/Μ εγκαταστάσεων. Τα Προκύπτοντα Περιβαλλοντικά Προβλήµατα Οι προαναφερόµενες διαφοροποιήσεις που αποδεικνύονται από πολλά παραδείγµατα προερχόµενα από τις µελέτες που έχουν εκπονηθεί (π.χ. τα σύγχρονα Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία Λάρισας και Αλεξανδρούπολης, το παλαιό Αρεταίειο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο κλπ), είναι επόµενο ότι έγιναν στην διάρκεια των χρόνων πρόξενοι προβληµάτων, που οφείλονται στην εξέλιξη και την εξ αυτής ανάπτυξη των κτιριακών νοσηλευτικών εγκαταστάσεων. Τα προβλήµατα αυτά εντοπίζονται στους πιο κάτω τοµείς: α) Στην µεγιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης π.χ. ενεργειακή κατανάλωση για θέρ- µανση, κλιµατισµό, φωτισµό, κίνηση κλπ. β) Στην κατασπατάληση φυσικών πόρων π.χ. κατανάλωση νερού για καθαριότητα, απολύ- µανση, ασηψία κλπ. γ) Στην δυσχέρεια της διαχείρισης αποβλήτων λόγω της ραγδαίας αύξησης του όγκου αυτών, της παραγωγής επικινδύνων αποβλήτων για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου π.χ. καλλιέργειες διαγνωστικών εργαστηρίων, φαρ- µακευτικά απόβλητα κλπ). δ) Στην δηµιουργία µη φιλικών προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, κτιρίων. Η Αντιµετώπιση των Προβληµάτων Για την αντιµετώπιση των προαναφερόµενων προβληµάτων υπάρχουν σήµερα θεραπείες που αναφέρονται συνοπτικά: α) Για την µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και για τον εξορθολογισµό της κατανάλωσης φυσικών πόρων, υφίστανται σήµερα συστήµατα και µέθοδοι µελέτης και οργάνωσης των Η/Μ εγκαταστάσεων των σύγχρονων νοσηλευτικών κτιριακών υποδοµών, που προσδίδουν σηµαντικά αποτελέσµατα (π.χ. εκµετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας, συστήµατα εναλλακτών θερµότητας, συστήµατα αυτοµατισµών κλπ). β) Για την διαχείριση των αποβλήτων υφίσταται πλέον η κοινοτική και εθνική νοµοθεσία καθώς και κίνητρα για την εφαρµογή αυτών. γ) Για την περαιτέρω µείωση του ενεργειακού αποτυπώµατος των νοσηλευτικών κτιρίων υφίστανται σήµερα οι αρχές και οι υποδείξεις της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής. Τέλος, µνεία θα πρέπει να γίνει στον σηµαντικότερο παράγοντα για την βελτίωση του ανθρώπινου περιβάλλοντος στις νοσηλευτικές κτιριακές υποδοµές, που είναι η βελτίωση της σχέσης µεταξύ κτιριακής υποδοµής και χρήστη (ασθενούς, εργαζοµένου, επισκέπτη). ηλαδή η φιλικότητα του κτιρίου και η αποφυγή του συνήθους ιδρυµατικού χαρακτήρα των νοσηλευτικών κτιρίων. Ως παράδειγµα αναφέρεται πιο κάτω η δηµιουργία της νέας ογκολογικής µονάδας του νοσοκοµείου παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία», που λειτούργησε πρόσφατα µετά από δωρεά του Συλλόγου Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο «Η Ελπίδα», µε µελέτη και επίβλεψη οµάδας µελετητών της αρχιτεκτονικής µας οµάδας. Στη µονάδα αυτή η αρχιτεκτονική µελέτη του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου είχε ως αποτέλεσµα την προαναφερθείσα φιλικότητα του κτιρίου προς τον χρήστη. Έτσι, το κτιριακό σύνολο (5 κτίρια συνδεδεµένα µεταξύ τους και µε το παλαιό κτίριο του Νοσοκοµείου Παίδων) µελετήθηκε και πραγµατοποιήθηκε έτσι ώστε να αποκρύπτεται ο χαρακτήρας του υψηλής τεχνολογικής αιχµής νοσηλευτικού κτιρίου και να δίνεται η εντύπωση χώρου αναψυχής των παιδιών. Τούτο έγινε δυνατόν, όχι µόνο µε την πρόβλεψη εσωτερικών και εξωτερικών παιχνιδότοπων, αλλά κυρίως µε το συνολικό ύφος (χρώµατα, αρχιτεκτονικοί όγκοι και επίπλωση) και επιπλέον µε την ενσωµάτωση στη συνολική εσωτερική διακόσµηση του ονειρικού κόσµου ενός σύγχρονου παιδικού παραµυθιού. 4

3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ NOΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Το Πρόβληµα της Ενεργειακής Οικονοµίας στις H/M Eγκαταστάσεις των Nοσηλευτικών Κτιρίων Νικόλαος Παπαδόπουλος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Εξειδικευµένος σε Μελέτες Νοσηλευτικών κτιρίων Ορισµοί Η ενεργειακή οικονοµία ή εξοικονόµηση ενέργειας, αφορά στη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Σε σχέση µε τις ηλεκτροµηχανολογικές (Η/Μ) εγκαταστάσεις, επιτυγχάνεται µέσω της βελτίωση της απόδοσής τους και µέσω της πειθαρχηµένης συµπεριφοράς των χρηστών απέναντί τους. Η αειφορία αφορά στην εξυπηρέτηση των σηµερινών αναγκών, προνοώντας για την κάλυψη των µελλοντικών (µε χρήση ΑΠΕ, ανακύκλωση προϊόντων και µεγιστοποίηση παραγωγής από δεδοµένη πρώτη ύλη). Το όφελος από την συνδυασµένη εφαρµογή εξοικονόµησης ενέργειας και αειφορίας είναι η εξοικονόµηση χρηµατικών πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος. Θεσµικό Πλαίσιο Το θέµα της ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος βρίσκεται, διεθνώς, στην πρώτη γραµµή. Η κατανάλωση αυξάνεται και οι παραδοσιακές πηγές µειώνονται. Η εξοικονόµηση ενέργειας και η αειφορία δεν επαφίενται µόνο στη καλή θέληση των εµπλεκο- µένων. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία « », θα πρέπει ; µέχρι το 2020, ; να έχει επιτευχθεί µείωση κατανάλωσης ενέργειας και εκποµπών CO2 κατά 20% και ; η συµµετοχή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας να έχει ανέλθει στο 20% του συνόλου των πηγών από τις οποίες παράγεται η καταναλισκόµενη ενέργειας. Αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, αφορούν και τα θέµατα ανακύκλωσης (ιατρικές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, εξαιρώντας εµφυτεύ- µατα και µολυσµένα). Η Ελλάδα συµµετέχει στην προσπάθεια επίτευξης αυτών των στόχων. Περιγραφή της Σηµερινής Κατάστασης Οι νοσοκοµειακές µονάδες, έχουν σηµαντικό περιθώριο κέρδους ως ενεργοβόρα κτίρια. ; Έχουν υψηλές απαιτήσεις ενέργειας,ιδιαίτερα σε ειδικά τµή- µατα όπως τα χειρουργεία, οι ανανήψεις, η ΜΕΘ, η ΜΑΦ, η ΜΠ (παρακολούθησης), η ΜΕ (εγκαυ- µάτων) κλπ. ; Λειτουργούν συνεχώς επί 24 ώρες ηµερησίως, επί 365 ηµέρες το χρόνο. ; Η συντήρησή τους, γενικά, είναι ανεπαρκής και οι επεµβάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας ελάχιστες. Σηµαντικές εγκαταστάσεις,από την άποψη κατανάλωσης ενέργειας, είναι:. Ο κλιµατισµός, κύριος καταναλωτής, απαραίτητος για δηµιουργία υγιεινού περιβάλλοντος και συνθηκών άνεσης.. Ο φωτισµός.. Το ζεστό νερό χρήσης.. Ο ατµός, για κεντρική αποστείρωση, πλυντήρια, κουζίνα κ.ά.. Ο πεπιεσµένος αέρας και τα ιατρικά αέρια.. Τα ιατρικά µηχανήµατα και. Λοιπά φορτία. Μέτρα Εξοικονόµησης και Αειφορίας Σε όλη την διάρκεια ζωής των νοσοκοµειακών µονάδων (σύλληψη, µελέτη, κατασκευή, λειτουργία έως και την κατεδάφιση), πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες εξοικονόµησης ενέργειας και αειφορίας. Η εξοικονόµηση ενέργειας εξαρτάται, σε µεγάλο βαθµό, από την καλή λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων και συνεπώς και από την καλή συντήρησή τους. Λανθασµένα, η ανάγκη συντήρησης συχνά θεωρείται πολυτέλεια, ιδιαίτερα σε νέα έργα αφού στην αρχή οι βλάβες είναι ελάχιστες, ενώ η έλλειψή της είναι βολική. Ο διαχωρισµός των µέτρων εξοικονόµησης στις τρεις ακόλουθες κατηγορίες διευκολύνει την αποτελεσµατική διαχείρισή τους: 1. Άµεσα µέτρα (µικρού κόστους). 2. Μεσοπρόθεσµα µέτρα (χα- µηλού, σχετικά, κόστους). 3. Μέτρα που απαιτούν σηµαντικές ανακατασκευές και δαπάνες και αφορούν στο απώτερο µέλλον. Ενδεικτικά µόνον, σηµειώνονται κάποια µέτρα ανά κατηγορία: Άµεσα µέτρα - Καθαρισµός και αντικατάσταση φίλτρων αέρα κλιµατισµού.- Καθαρισµός πτερυγίων µεγάλων ανεµιστήρων. - Ρύθµιση οργάνων µέτρησης και αυτοµατισµών. - Παύση λειτουργίας κυκλοφορητών, όταν δεν είναι απαραίτητη. Μεσοπρόθεσµα µέτρα - Προθέρµανση ή πρόψυξη χώρων, χωρίς προσαγωγή νέου αέρα. - Ε- γκατάσταση συστήµατος ή/και τοπικών συστη- µάτων βελτίωσης συντελεστή ισχύος, για τις περιπτώσεις µερικής φόρτισης.- Επισκευή ή αντικατάσταση της θερµικής µόνωσης σωλήνων, δοχείων και λεβήτων. Μέτρα που απαιτούν σηµαντικές ανακατασκευές και δαπάνες - Εγκατάσταση σύγχρονου Συστή- µατος Ενεργειακής ιαχείρισης Κτιρίων (BEMS), για την βέλτιστη λειτουργία των εγκαταστάσεων. - Τροποποίηση των δοχείων αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης, για προσαρµογή στις ανάγκες (περίπτωση υπερδιαστασιολογηµένων συστηµάτων). - Εγκατάσταση µονάδων συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΘ). - Εγκατάσταση αντλιών θερµότητας µε εκµετάλλευση γεωθερµίας. Σε κάθε περίπτωση, ο εγκαθιστάµενος εξοπλισµός πρέπει να είναι υψηλής ενεργειακής κλάσης. Μετά την σύντοµη περίοδο απόσβεσης των παραπάνω επεµβάσεων, προσκοµίζονται ση- µαντικά οφέλη. υστυχώς η εξοικονόµηση ενέργειας δεν έχει άµεσα ορατά αποτελέσµατα και ίσως αυτός είναι ένας λόγος που δεν δίνεται έµφαση σε αυτήν. Οφέλη Άµεσα οφέλη από την εφαρµογή των προηγουµένων µέτρων είναι:. Μικρότερο κόστος λειτουργίας (πάγια έξοδα).. Προστασία του περιβάλλοντος.. ηµιουργία θέσεων εργασίας.. υνατότητα απορρόφησης κοινοτικών πόρων (ΕΣΠΑ, Life+ κ.α.).. Συµβολή στην ανάπτυξη. Μερικά από τα έµµεσα οφέλη είναι:. Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας χάρη στους εξοικονοµούµενους πόρους.. Παράπλευρα οφέλη προληπτικής συντήρησης (επιµήκυνση ζωής µηχανηµάτων κ.α.).. ηµιουργία στατιστικών (απαραίτητα στην χάραξη στρατηγικής). Εάν θεωρηθεί ότι, το πλήθος και η κατανοµή των νοσοκοµείων δεν είναι σε κακό επίπεδο θα έπρεπε να δοθεί έµφαση στην συντήρηση και αναβάθµιση των υπαρχόντων. Επίλογος Η διεθνής εξειδικευµένη εµπειρία και οι ευρωπαϊκές οδηγίες, τις οποίες οφείλουµε να εφαρµόσουµε, δείχνουν τον δρόµο για δράση. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να προβλέψεις το µέλλον από το να το σχεδιάσεις; Η πρόβλεψη βάζει τα θεµέλια για ανάπτυξη µόλις δοθεί η ευκαιρία, ενώ κάθε καθυστέρηση συνεπάγεται επιβαρύνσεις, αφού συνεχίζεται η σπατάλη ενέργειας. Ας εκµεταλλευθούµε την ευκαιρία που µας δίνει η κρίση! 5

4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ NOΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Το Πρόβληµα της ιαχείρισης των Αποβλήτων ηµήτρης Οικονοµίδης Χηµικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Νοµοθετικό Πλαίσιο Η ορθολογική διαχείριση των Αποβλήτων από Υγειονοµικές Μονάδες (ΑΥΜ) αποτελεί αναγκαιότητα και ταυτόχρονα προτεραιότητα στην Ελλάδα, προκειµένου, αφ' ενός µεν να εξασφαλίζεται και να προστατεύεται το περιβάλλον και η δηµόσια υγεία και αφ' ετέρου να εφαρµόζεται η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα αυτό, η oποία δίνει έµφαση στην πρόληψη και ελαχιστοποίηση της παραγωγής και επικινδυνότητας των αποβλήτων. Το νοµοθετικό πλαίσιο διαχείρισης ΑΥΜ στην Ελλάδα περιλαµβάνει τις ακόλουθες νοµοθετικές διατάξεις: Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος. - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ. - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/ 98/ΕΚ. - Ρύθµιση θεµάτων ΥΠΕΚΑ». Ο Νόµος θέτειτιςγενικέςαρχέςδιαχείρισης αποβλήτων. ΚΥΑ /2012 «Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση ΑΥΜ» που αποσκοπεί στη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου διαχείρισης των ΑΥΜ και στην συµβατότητα µε την Οδηγία 2008/98 ΕΚ και το Ν.4042/ 2012, θέτοντας όρους και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των ΑΥΜ. Ειδικό Εθνικό Σχέδιο ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΕΣ ΕΑΥΜ) (ΥΠΕΚΑ/33312/4110/ ). Προέλευση ΑΥΜ, Κατηγορίες και Παραγόµενες Ποσότητες Τα ΑΥΜ παράγονται από τις δραστηριότητες ΥΜ, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής: ηµόσια Θεραπευτήρια ( Θ), Ιδιωτικά Θεραπευτήρια (ΙΘ), Κέντρα Υγείας (ΚΥ), ηµοτικά Ιατρεία ( Ι), ΝΠΙ παροχής υπηρεσιών υγείας (ΝΠΙ ), Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας ασφαλιστικών οργανισµών (ΙΚΑ), Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας ενόπλων δυνάµεων (ΣΝ), Κέντρα Αιµοδοσίας (ΚΑ), ιαγνωστικά/ερευνητικά εργαστήρια ( Ε), Μικροβιολογικά εργαστήρια (Μ), Οδοντιατρεία (Ο ), Κτηνιατρικές κλινικές (ΚΚ), Κτηνιατρικά διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια (Κ ΕΕ). Τα ΑΥΜ ταξινοµούνται στις εξής κατηγορίες (άρθρο 2 ΚΥΑ /2012): 1.Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) που προσοµοιάζουν µε τα οι- κιακά απόβλητα. 2. Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ): - Επικίνδυνα Απόβλητα Αµιγώς Μολυσµατικά (ΕΑΑΜ), εκδηλώνουν µόνο την επικίνδυνη ιδιότητα Η9 (µολυσµατικά) (παράρτηµα III Ν. 4042/2012). -Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ), εκδηλώνουν την επικίνδυνη ιδιότητα Η9 ταυτόχρονα µε µία ή περισσότερες επικίνδυνες ιδιότητες. -Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ), εκδηλώνουν µία τουλάχιστον επικίνδυνη ιδιότητα εκτός της Η9 3. Ειδικά Ρεύµατα Αποβλήτων: - Ραδιενεργά. - Συσκευασίες µε αέρια υπό πίεση. - Ρεύµατα αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης (µπαταρίες, απόβλητα έλαια κλπ). Το 2008 παρήχθησαν στην Ελλάδα περίπου τόνοι στερεών ΑΥΜ. Υφιστάµενη Κατάσταση ιαχείρισης ΑΥΜ Στη συλλογή ΑΥΜ παρατηρούνται προβλήµατα όπως ελλιπής διαλογή στην πηγή, έλλειψη εσωτερικού κανονισµού διαχείρισης, προγραµµάτων εκπαίδευσης προσωπικού, διαφυγή ΕΑΑΜ-ΜΕΑ στα ΑΣΑ, ανάµιξη διαφορετικών ΕΑΥΜ, προβλήµατα, ως προς την επιλογή χρώµατος περιέκτη και µεθόδου επεξεργασίας (σε µικρότερες ΥΜ και ΣΝ). Κατά τη µεταφορά ΑΥΜ, παρατηρείται χειρωνακτική µεταφορά (κυρίως σε µικρές ΥΜ), µικρό ποσοστό αποκλειστικής χρήσης κάδων, καθηµερινής απολύµανσης, τήρησης συνοδευτικών εγγράφων και αντίστοιχης κοινοποίησης στις αρ- µόδιες υπηρεσίες. Για την αποθήκευση ΑΥΜ, γίνεται χρήση ψυκτικού θαλάµου κυρίως για προσωρινή αποθήκευση µολυσµατικών, κυτταροστα τικών/κυτταροτοξικών αποβλήτων και χρήση άλλων χώρων για υπόλοιπες κατηγορίες. Αρκετές µονάδες αποθηκεύουν απόβληταγια µεγάλο διάστηµα, συµπεριλαµβανοµένων και ΕΑΑΜ. Ως προς τα υγρά απόβλητα, δεν γίνεται πάντα σωστή διαχείριση στις ΥΜ, µε αποτέλεσµα συχνά να καταλήγουν στην αποχέτευση. Επεξεργασία στερεών ΕΑΥΜ εντός των ΥΜ γίνεται µε κινητές µονάδες αποστείρωσης (ΕΑΑΜ), χωρίς όµως η ΥΜ να διαθέτει την απαιτούµενη υποδοµή σύνδεσης και εξυπηρέτησης της κινητής µονάδας και σε ορισµένες περιπτώσεις µε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, οι οποίες όµως λειτουργούν χωρίς να πληρούν προδιαγραφές (Οδηγία 2000/76/ΕΚ, ΚΥΑ 22912/1117/2005, άδειες, εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους). Επεξεργασία ΕΑΥΜ εκτός των ΥΜ γίνεται σε πέντε µονάδες αποστείρωσης (ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης, Β' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, Τσαΐρι Ρόδου), χωρίς όπως είναι προφανές, την κατάλληλη χωροταξική κατανοµή και σε µία µονάδα αποτέφρωσης ΕΑΥΜ, σε λειτουργία από το 2002 (Αττική). Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το έτος 2008, από το σύνολο παραχθέντων ΕΑΑΜ ( tn) διατέθηκε για βιολογική αδρανοποίηση ποσοστό 18,1%, ενώ από το σύνολο παραχθέντων ΕΑΥΜ ( tn) διατέθηκε για αποτέφρωση ποσοστό 24,91%. Στόχοι ΕΣ ΕΑΥΜ - Απαραίτητες ράσεις και Υποδοµές Το ΕΕΣ ΕΑΥΜ θέτει τους παρακάτω στόχους: i) Συµµόρφωση τωνυμµε τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. ii) Οργάνωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων δικτύων διαχείρισης ΑΥΜ εντός ΥΜ (διαλογή στην πηγή, ασφαλής συλλογή, εκπαίδευση προσωπικού, εξοπλισµός, µονάδες αποθήκευσης, µονάδες επεξεργασίας υ- γρών αποβλήτων, συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης). Οργάνωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων δικτύων διαχείρισης ΑΥΜ εκτός ΥΜ. Υλοποίηση προβλεπόµενων έργων υποδοµής (συνιστούν ένα δίκτυο διαχείρισης ικανό να καλύψει τις ανάγκες της χώρας έως τουλάχιστον το έτος 2040): - ύο νέες Μονάδες Αποτέφρωσης (Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησος), µη αποκλειοµένων και περαιτέρω προτάσεων του ιδιωτικού τοµέα. -Νέα εγκατάσταση διαχείρισης της τέφρας (Αττική).- Νέες µονάδες αποστείρωσης για την κάλυψη των αναγκών των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. - ιερεύνηση δυνατότητας υλοποίησης εγκαταστάσεων αποστείρωσης ΕΑΑΜ εντός µεγάλων ΥΜ, µόνο για τα παραγόµενα απόβλητά τους. iii) Προώθηση εφαρµογής προγραµµάτων χωριστής συλλογής ΑΥΜ σε δραστηριότητες που δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο ΥΜ (άρθρο 2 ΚΥΑ οικ / 2012). iv) Ενηµέρωση/εκπαίδευση εµπλεκοµένων, ευαισθητοποίηση κοινού. 6

5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ NOΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η Βιοκλιµατική Συνιστώσα Πέτρος Ταβανιώτης Αρχιτέκτων, Μ.Sc. in Environmental Design of Buildings Σε πολλές περιπτώσεις η εφαρµογή των αρχών του βιοκλιµατικού σχεδιασµού στα κτίρια των νοσοκοµείων είναι ιδιαίτερα δύσκολη, δεδοµένης τόσο της συνεχούς λειτουργίας τους όσο και των αυξηµένων αναγκών σε ενέργεια. Έτσι, το νοσοκοµείο µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας αποτελεί όνειρο από δύσκολο έως ανέφικτο. Παρόλα αυτά, η εφαρµογή όσων το δυνατό περισσότερων αρχών Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού στα νοσηλευτικά κτίρια, είναι βέβαιο ότι θα έχει θετικό αποτέλεσµα προς τον ζητούµενο στόχο της εξοικονόµησης ενέργειας. Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός Κελύφους Κατάλληλα σχεδιασµένο και κατασκευασµένο κέλυφος αποτελεί το πρώτο βήµα προς την επίτευξη του στόχου για εξοικονόµηση ενέργειας και για δηµιουργία συνθηκών άνεσης. Μέτρα που λαµβάνονται γι αυτό είναι: 1. Επαρκής Θερµοµόνωση. 2. Επιλογή θερµο- µονωτικών κουφωµάτων. 3. Κατάλληλος σχεδιασµός οικοδοµικών λεπτοµερειών για την εξάλειψη των θερµογεφυρών. 4. Προσοχή στην κατασκευή για την αποφυγή αθέλητου αερισµού (από χαραµάδες). 5. Εκµετάλλευση/αποφυγή ηλιακής ακτινοβολίας: Ο ήλιος, ειδικά στην Ελλάδα, είναι ανεπιθύµητος το καλοκαίρι, αλλά επιθυµητός το χειµώνα. Με κατάλληλο σχεδιασµό κελύφους (π.χ. σχεδιασµό ηλιοπροστασίας, φύτευση φυλλοβόλων δένδρων κοντά σε ανοίγµατα, µεγάλα ανοίγµατα στο νότο και µικρά στο βορρά κ.λ.π.) αλλά και εσωτερικής διαρρύθµισης µπορούµε να επιτύχουµε εκµετάλλευση ή αποφυγή της ηλιακής ακτινοβολίας, εξοικονοµώντας έτσι ενέργεια για θέρµανση ή δροσισµό και συνεισφέροντας στη δηµιουργία συνθηκών θερµικής άνεσης στο χώρο. 6. Σηµαντική συνεισφορά τόσο στην εξοικονόµηση ενέργειας όσο και στην δηµιουργία ευχάριστων και άνετων συνθηκών στο εσωτερικό των κτιρίων έχει η -µε κατάλληλο σχεδιασµό α- νοιγµάτων και εσωτερικής διαρρύθµισης- εξασφάλιση επαρκούς φυσικού (ηµερήσιου) φωτισµού και επαρκούς φυσικού αερισµού. Επιπροσθέτως, µε κατάλληλο σχεδιασµό µπορούµε να εξασφαλίσουµε τη δυνατότητα εφαρ- µογής της τεχνικής του νυκτερινού δροσισµού, κατά την περίοδο ψύξης (θέρος), η οποία έχει σηµαντική συνεισφορά στην εξοικονόµηση ενέργειας για δροσισµό. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός Οικοπέδου και Περιβάλλοντος Χώρου Ο κατάλληλος σχεδιασµός περιβάλλοντος χώρου µπορεί να έχει σηµαντική συνεισφορά στην εξοικονόµηση ενέργειας, τόσο για θέρµανση όσο και για δροσισµό. Ως παραδείγµατα αναφέρονται: Χρήση πράσινου σε κατάλληλα σηµεία (π.χ. κοντά σε χώρους κύριας χρήσης) για ενί- σχυση του δροσισµού λόγω εξάτµισης. - Φύτευση φυλλοβόλων δένδρων κοντά στα ανοίγµατα. - Φύτευση αειθαλών δένδρων σε κατάλληλες θέσεις στο οικόπεδο, για τη δηµιουργία φυσικών ανεµοφρακτών (προστασία από δυσµενείς ανέ- µους, π.χ. το χειµώνα). - Κατάλληλη µέριµνα, κατά τη διάταξη κτιριακών όγκων στο οικόπεδο, προκειµένου να εξασφαλίζεται επαρκής ηλιασµός για όλα τα κτίρια, (ιδιαίτερα σηµαντικό για τα οικόπεδα των νοσοκοµείων τα οποία είναι συχνά ήδη "επιβαρυµένα" µε πολλούς και µεγάλους κτιριακούς όγκους, ενώ οι ανάγκες για επεκτάσεις και αναδιαρρυθµίσεις στα νοσηλευτικά κτίρια είναι συνεχείς. Υπολογιστικά Εργαλεία Λογιστικά Προσοµοίωσης Σήµερα διατίθενται στην αγορά εξελιγµένα λογισµικά προσοµοίωσης. Τα εργαλεία αυτά αποτελούν ιδιαιτέρως σηµαντικά βοηθήµατα για τον µελετητή: - Ο Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός γίνεται ευκολότερος µε τη βοήθειά τους. - ιατίθεται µεγάλη ποικιλία επιλογών και µεγάλη εξειδίκευση, αναλόγως των αναγκών και του απαιτούµενου επιπέδου ακριβείας. - Με τη χρήση τους εξασφαλίζεται µεγαλύτερη ακρίβεια υπολογισµών και, κατ' επέκταση, βεβαιότητα αποφάσεων και επιλογών, ενώ ενδεχόµενα σφάλµατα µπορούν να αποφευχθούν έγκαιρα. Για να είναι πιο αποτελεσµατική η χρήση των προγραµµάτων αυτών είναι αναγκαίο να γίνεται σε αρχικό στάδιο της µελέτης (και να προχωράει παράλληλα µε αυτή). Βάση της εµπειρίας στο σχεδιασµό κτιρίων µε χρήση των παραπάνω αρχών καθώς και εξειδικευµένων λογισµικών προσοµοίωσης, παραδείγµατα µελετών (νοσοκοµειακών κτιρίων και µη) µε εφαρµογή τέτοιων προγραµµάτων, αναφέρονται στη συνέχεια: - Ο- γκολογική µονάδα Παίδων "Αγία Σοφία". - ΤΕΠ Ηγουµενίτσας. - Νοσοκοµείο Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη. - Σχολή Αστυφυλάκων Κοµοτηνής. - Πινακοθήκη ήµου Αρταίων. - Σεράφειο Αθλητικό και Πολιτιστικό κέντρο ήµου Αθηναίων κ.ά. Παράγων Άνθρωπος Τέλος, εξετάζεται ο παράγων άνθρωπος σε σχέση µε το Βιοκλιµατικό Σχεδιασµό των κτιρίων, από δυο διαφορετικές οπτικές γωνίες: 1. ως µέτοχος και 2. ως αποδέκτης. Στην πρώτη περίπτωση, είναι προφανές ότι η συµβολή του χρήστη είναι αναγκαία προκειµένου να λειτουργήσουν πολλές από τις αρχές του Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού που αναφέρθηκαν παραπάνω (σε συνδυασµό ίσως µε την εφαρµογή διαφόρων αυτοµατισµών), για παράδειγµα άνοιγ- µα-κλείσιµο παραθύρων, αναλόγως των επικρατουσώνσυνθηκών, κλείσιµοτου διακόπτη του φωτισµού κλπ, χειρισµός κινητών συστηµάτων σκίασης κ.α. Σήµερα, η ενεργειακή εκπαίδευση των χρηστών των κτιρίων είναι συνήθης πρακτική που εφαρµόζεται σε πολλά Βιοκλιµατικά Κτίρια. Η εκπαίδευση των χρηστών πρέπει να συνδυάζεται µε την ευαισθητοποίησή τους καθώς και τη γενικότερη αλλαγή νοοτροπιών παλαιότερων ετών. Στη δεύτερη περίπτωση, εξετάζεται ο παράγων άνθρωπος ως τελικός αποδέκτης του αποτελέσµατος των παραπάνω αρχών: Ο Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός των κτιρίων, εκτός από εξοικονό- µηση ενέργειας, οδηγεί σε κτίρια µε ευχάριστες συνθήκες παραµονής για τους χρήστες. Ευχάριστες συνθήκες παραµονής στο κτίριο συνεπάγονται αποδεδειγµένα καλύτερη απόδοση των εργαζοµένων, αλλά και γενικότερη αίσθηση ευεξίας, µε προφανή θετικά αποτελέσµατα στην ί- αση του ασθενούς. Ως συµπέρασµα ο Βιοκλιµα τικός Σχεδιασµός συµβάλλει στη φιλικότητα του κτιρίου στο χρήστη, πράγµα ζητούµενο στα νοσηλευτικά κτίρια. 7

6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ NOΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ιαχείριση Απόβλητων Υγειονοµικών Μονάδων Αριστοτέλης Παπαδηµητρίου Επισκέπτης Υγείας, Νοσηλευτής Επιτήρησης Λοιµώξεων Υπεύθυνος ιαχείρισης Αποβλήτων Υ.Μ., Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» Η φύση δεν παράγει απορρίµµατα. Στα φυσικά οικοσυστήµατα αυτό που θεωρείται απόβλητο από έναν οργανισµό αποτελεί πρώτη ύλη για κάποιον άλλο και έτσι συνεχίζεται ο κύκλος της ζωής. Ο άνθρωπος αποτελεί το µοναδικό είδος του πλανήτη, όπου αντί να προσαρµόζεται στο περιβάλλον έχει την ικανότητα να προσαρµόζει το περιβάλλον στις ανάγκες του. Η ανθρώπινη δραστηριότητα όµως παράγει απορρίµµατα τα οποία εξ αιτίας της τεχνολογικής προόδου δεν µπορούν να αφοµοιωθούν από το οικοσύστηµα, ενώ παράλληλα λόγω αυτής της προόδου ένα µέρος των αποβλήτων αποτελεί απειλή για το περιβάλλον και κατ επέκταση για τον άνθρωπο. Επίσης συνέπεια της προόδου είναι ο συνεχώς αυξανόµενος ρυθµός παραγωγής αποβλήτων που επιτείνει το ήδη σοβαρό πρόβληµα. Οι υπηρεσίες υγείας έχουν ως βασικό στόχο την θεραπεία και την πρόληψη ασθενειών και τη µη περαιτέρω επιδείνωση της υγείας των ασθενών. Οι υπηρεσίες υγείας και κυρίως τα νοσοκοµεία, µε τη λειτουργία τους, παράγουν µεγάλες ποσότητες αποβλήτων στερεών και υγρών, ένα µέρος των οποίων χαρακτηρίζεται επικίνδυνο λόγω του µολυσµατικού χαρακτήρα του ενώ ένα ποσοστό διαθέτει και άλλα χαρακτηριστικά κινδύνου όπως τοξικότητα. Αυτά τα απόβλητα δυνητικά απειλούν την υγεία των ασθενών, του προσωπικού, τη δηµόσια υγεία και παράλληλα µπορεί να ρυπάνουν το περιβάλλον γεγονός που αποτελεί έµµεσο κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. ιεθνείς και κρατικές αρχές επικεντρώνονται στην ορθή διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, ειδική υποκατηγορία των οποίων αποτελούν τα επικίνδυνα απόβλητα υγειονοµικών µονάδων, όπως ορίζονται στη ΚΥΑ /2012 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονοµικών µονάδων», η οποία είναι στοιχείο ενός πλέγµατος νοµοθετηµάτων που απορρέουν από Κανονισµούς και Οδηγίες της Ε.Ε. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Βασιλείας την οποία η Ελλάδα προσυπέγραψε το 1994, η διαχείριση των αποβλήτων διέπεται από τέσσερις βασικές κατευθυντήριες αρχές: Η αρχήτηςευθύνης του παραγωγού των αποβλήτων και όλων των εµπλεκόµενων στη διαχείριση, η οποία θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει σύµφωνα µε την οποία ο παραγωγός επιβαρύνεται µε το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων και αποκατάστασης ατυχηµάτων. Η αρχή της πρόληψης της δηµιουργίας των αποβλήτων και της ελαχιστοποίησης τους. Η αρχή της εγγύτητας η οποία ορίζει ότι η διαχείριση, η επεξεργασία καθώς και η τελική διάθεση των αποβλήτων και των υπολειµµάτων που προκύπτουν να γίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σηµείο παραγωγής τους. Ως προς την διαχείριση των αποβλήτων από τη στιγµή της δηµιουργίας τους έως την επεξεργασία και την οριστική τελική διάθεση υπάρχουν κάποιες επιλογέςπουιεραρχούνταιωςεξής: Πρόληψη της δηµιουργίας και ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων (χρήση υλικών φιλικότερων προς το περιβάλλον, ορθή διαλογή και συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων). Επαναχρησιµοποίηση (αντικατάσταση υλικών µιας χρήσεως µε υλικά που επιδέχονται απολύµανση-αποστείρωση χωρίς να παραβλάπτεται η ασφάλεια των ασθενών, του προσωπικού και η ποιότητα των παρεχόµενωνυπηρεσιών). Ανακύκλωση των αποβλήτων (υπό προϋποθέσεις και αυστηρούς όρους ασφαλείας εφαρµόσιµης ακόµη και σε µέρος των µολυσµατικών αποβλήτων). Ανάκτηση ενέργειας (επεξεργασία των αποβλήτων κυρίως µε τεχνολογία αποτέφρωσης µε ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας). Τελική διάθεση (επεξεργασία των αποβλήτων ώστε να καταστούν ασφαλή για απόθεση). Η διεθνής βιβλιογραφία προτείνει διάφορες ταξινοµήσεις των ιατρικών αποβλήτων κυρίως µε βάση τις προτάσεις του Π.Ο.Υ. Η Ελληνική νο- µοθεσία ορίζει την εξής κατηγοριοποίηση για τα Απόβλητα Υγειονοµικών Μονάδων (ΑΥΜ): Αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) που προσο- µοιάζουν µε τα οικιακά απόβλητα (περιλαµβάνονται διάφορα ανακυκλώσιµα υλικά). Επικίνδυνα απόβλητα υγειονοµικών µονάδων (ΕΑΥΜ). Ε- πικίνδυνα απόβλητα αµιγώς µολυσµατικά (ΕΑ ΑΜ). Μικτά επικίνδυνα απόβλητα (ΜΕΑ) τα οποία εκτός της µολυσµατικής ιδιότητας περιέχουν και ουσίες µε τοξική δράση (κυτταροστατικά, εργαστηριακά απόβλητα, παθολογοανατο- µικά κλπ). Άλλα επικίνδυνα απόβλητα (ΑΕΑ) τα οποία ενέχουν κίνδυνο τοξικότητας, όπως φάρ- µακα (ληγµένα, αχρηστεµένα, περιλαµβανοµένων των κυτταροστατικών), χηµικές ουσίες, υ- δράργυρος, διαλύτες ακτινολογικών εργαστηρίων. Ειδικά ρεύµατα αποβλήτων στα οποία συγκαταλέγονται τα ραδιενεργά, ηλεκτρικοί συσσωρευτές, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), έλαια. Για την επεξεργασία των αποβλήτων προτείνονται δύο κύριες µέθοδοι: Αποτέφρωση, δηλαδή θερµική επεξεργασία των αποβλήτων σε σταθερές ειδικές µονάδες µε συγκεκριµένες συνθήκες. Η αποτέφρωση εφαρµόζεται στο σύνολο των αποβλήτων (ΕΑ ΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ). Αποστείρωση, δηλαδή επεξεργασία των αποβλήτων υπό συγκεκριµένες συνθήκες ούτως ώστε το µικροβιακό φορτίο να µειωθεί και πρακτικά να εξισωθεί (ποιοτικά ποσοτικά) µε τα οικιακά απόβλητα. Η αποστείρωση εφαρµόζεται µόνο στα αµιγώς µολυσµατικά απόβλητα (ΕΑΑΜ). Η εφαρµογή ενός αξιόπιστου προγράµµατος διαχείρισης νοσοκοµειακών αποβλήτων απαιτεί ενδελεχή καταγραφή των διαφόρων ειδών ποιοτικά και ποσοτικά, κατάρτιση γραπτών διαδικασιών, εκπαίδευση και κυρίως ευαισθητοποίηση του προσωπικού ως προς το διαχωρισµό των αποβλήτων στην πηγή και συλλογή σε κατάλληλους περιέκτες, µε τη χρήση χρωµατικής κωδικοποίησης. Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί ένα αναπόσπαστο κρίκο στην αλυσίδα της ολοκληρωµένης παροχής υπηρεσιών υγείας διότι αποσκοπεί στην προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 8

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» E. Xλιοπάνου Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Ε. Γιαμά και Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας

Προγράµµατα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας N YGEIA 77:Layout 1 10/18/12 3:33 PM Page 1 Eφαρµοσµένα Προγράµµατα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας ΠEPIEXOMENA 4 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS) Ιούνιος 2008 Περιεχόµενα Εισαγωγικό Σηµείωµα 2 Vodafone & Περιβάλλον 3 Η Εταιρεία 4 Η ιστορία της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ της ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ιαχείριση Νοσοκοµειακών Αποβλήτων : Συµπεράσµατα από την Ελληνική Πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου ιπλωµατική εργασία: Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Η πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. επιπτώσεων από τη λειτουργία των. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

Οκτώβριος 2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. επιπτώσεων από τη λειτουργία των. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Οκτώβριος 2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ σε τομείς που βοηθούν ή συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΤΗΙΝΚ

Διαβάστε περισσότερα