ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ( ΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ( ΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ)"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ( ΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ)

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΛΕΦΑΞ: TELEFAX: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΤΕΛΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Επιµέλεια - Έκδοση: Βασιλείου Χρήστος Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 18 Ιουλίου 2011 TELEPHONS: GENERAL INFORMATION: RECEIVING OFFICE: FEES: EXAMINERS: ACCOUNTS OFFICE: LEGAL METTERS: TECHNICAL INFORMATION: PUBLIC RELATIONS: Editor - Publisher: Vassiliou Christos Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) July 189, 2011

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

4 2

5 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Ηµεροµηνία έκδοσης: 18/07/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 JULY 2010 Publication date: 18/07/2011 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...31 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products

6 2.8 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B1) 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B2) 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B3) 4.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS (B1) 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS (B2) 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek CHAPTER 4.EUROPEAN PATENTS AFTER LIMITATION PROCEEDINGS (B3) 4.1 Notification concerning the translation into Greek of European patents after limitation proceedings Index by publication number of European patents after limitation proceedings translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of European patents after limitation proceedings translated into Greek

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΓ Ε 5.2 Ανακλήσεις από ΕΓ Ε χορηγηθέντων Ε Ε CHAPTER 5 REVOCATION FROM EPO 5.2 Revocations from EPO of European patents ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

8 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 6

9 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

10 8

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F04B 9/107 IPC8: B01D 61/06 IPC8: F04B 9/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)Torres Martinez, Manuel c/sancho el Fuerte, 21, E Pamplona, Navarra, ΙΣΠΑΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/01/2009 ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)Torres Martinez, Manuel ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σόλωνος 136, ΑΘΗΝΑ (74):ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σόλωνος 136,10677 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΚΤΗ- ΣΕΩΣ ΩΘΗΣΕΩΣ ΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ Η εφεύρεση αφορά µια αντλία µε µια διάταξη απ` ευθείας ανακτήσεως ωθήσεως δια την κίνηση υγρών, διαµορφωµένη από ένα µηχανισµό αντλήσεως, ο οποίος διαµορφούται από έµβολα (4), τα οποία ενεργοποιούνται σε παλινδροµική διαµήκη κίνηση, όπου το αντίστοιχο έµβολο (4) κινείται σε κάθε µηχανισµό αντλήσεως µεταξύ δυο θαλάµων (6 και 7), µέσω ενός εκ των οποίων διεξάγεται η δίοδος του υγρού δια να αντλείται, ενώ εις τον άλλο θάλαµο εισάγεται και εξάγεται το αποβαλλόµενο ρεύµα του εφαρµοζοµένου συστήµατος, ώστε το αναφερθέν αποβαλλόµενο ρεύµα να λειτουργεί δια την άµεσο ώθηση του εµβόλου (4) ασκώντας µια συµπληρωµατική επίδραση εις την κίνηση αυτού. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01K 23/00 IPC8: E01H 1/12 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΤΕΧΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Πάτµου 1, ΜΟΣΧΑΤΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/01/2009 ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΑΤΕΧΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ Ό συλλέκτης κοπράνων αποτελείται απο δύο βασικά µέρη την λαβή µεταφοράς του µε τον κορµό και τα δύο σκέλη στα άκρα των οποίων είναι ενσωµατωµένο το διαιρούµενο δοχείο. Ο συλλέκτης κοπράνων θα προσφέρει καθαρά πεζοδρόµια πλατείες και άλλους χώρους, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες των ζώων, µία πρωτόγνωρη ευκολία και την απ`ενοχοποίηση των φιλοζωικών αισθηµάτων. 9

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: C01F 7/06 IPC8: C01F 7/76 IPC8: C01F 11/46 IPC8: C01G 23/053 IPC8: C01G 49/08 IPC8: C01B 33/12 IPC8: C01B 17/74 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σαλώνων 31, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α 2)ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΪ Ω-ΣΤΕΦΑΝΙΑ Κωστή Παλαµά 19, ΧΑΛΑΝ ΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 3)ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πόρου 31, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α 4)ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΝΗ Κόσσου 11, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/01/2009 ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2)ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΪ Ω-ΣΤΕΦΑΝΙΑ 3)ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4)ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΝΗ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΟΥΛΟΥΦΑΣ ΠΛΑΤΩΝ Πολυτεχνείου 12, ΑΘΗΝΑ (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛ- ΛΕΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΙΛΥΟΣ Μέθοδος ολικής ανάκτησης των οξειδίων των µετάλλων ευρισκόµενων στην ερυθρά ιλύ, η οποία περιέχει πολύτιµα οξείδια σε µεγάλες συγκεντρώσεις, όπως οξείδια του τιτανίου και αλουµινίου, καθώς και οξείδια του σιδήρου που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή φερριτών. Η προτεινόµενη διεργασία αποδίδει υπερκαθαρά προϊόντα, ειδικότερα, διοξείδιο του πυριτίου και θειικό ασβέστιο (πρώτες ύλες στη βιοµηχανία τσιµέντου), διοξείδιο του τιτανίου (7ΐγµέντα), στυπτηρίες (φαρµακευτικές χρήσεις) και µαγνητίτη (ηλεκτρικές - ηλεκτρονικές εφαρµογές). Το` τελικό προϊόν της διεργασίας είναι διάλυµα αποτελούµενο από αργιλικό νάτριο, κατάλληλο ώστε να ανακυκλωθεί στη µέθοδο Bayer Ολα τα χρησιµοποιούµενα αντιδραστήρια, δηλ., υδροχλωρικό οξύ, θειικό οξύ, καυστικό νάτριο ή αµµωνία, ανακυκλώνονται πλήρως µε απλή απόσταξη. Ανακυκλώσιµα είναι και πολύπλοκα αντιδραστήρια ή χηλικοί παράγοντες, ενώ τα ενδιάµεσα προϊόντα χρησιµοποιούνται σε µεταγενέστερα στάδια της διεργασίας. Οι ενεργειακές απαιτήσεις περιορίζονται, καθώς σε ορισµένα στάδια εκλύεται θερµότητα. Τέλος, µε την ολοκλήρωση της διεργασίας δεν υφίστανται κατάλοιπα της ερυθράς ιλύος (πλήρης αξιοποίηση). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A63B 31/11 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ Τύχης 9, ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/01/2009 ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1) ΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΡΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ακαδηµίας 57, ΑΘΗΝΑ (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΑ ΥΣΗΣ- ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ Πέλµα ελεύθερης κατάδυσης - υποβρυχίου ψαρέµατος το οποίο αποτελείται από ελαστικό πέλµα (1), λεπίδα (2) από σύνθετα υλικά και στο οποίο ο τρόπος σύνδεσης της λεπίδας µε το πέλµα γίνεται µε τη χρησιµοποίηση άρθρωσης (4). Η άρθρωση επιτρέπει το λύγισµα της λεπίδας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σχηµατίζονται κυµατικές εικόνες ηµιτονοειδής µορφής. Το πλεονέκτηµα της εφεύρεσης έγκειται στο ότι µε τη χρησιµοποίηση της άρθρωσης δηµιουργείται τέτοιο προφίλ λυγίσµατος λεπίδας ώστε καταργούνται πλήρως οι δυνάµεις υδροδυναµικής αντίστασης στη διεύθυνση κίνησης του δύτη. 10

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B01J 13/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΟΡ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πλατεία Αγίου Σύλλα 5,, ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κανάρη 9,, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/01/2009 ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΟΡ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κανάρη 9,15354 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΝΑ- ΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟ- ΛΟΓΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΙΑΣΗΣ, ΑΝΤΙ- ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙ- ΚΕΣ Αναπτύξαµε πολλαπλά αποκρινοµενα σε διεγέρσεις νανοδοχεία, οργανικά, ανόργανα ή συνδυασµό και των δύο, χρησιµοποιώντας δύο µεθόδους του πολυστυρενίου ή µεθακρυλικού µεθυλεστέρα και της πορείας επιφανειοδραστικών ουσιών. Τα νανοδοχεία είναι µαγνητικά, µη µαγνητικά, αντιβακτηριακά, φωτοκαταλυτικά, κτλ. Αναπτύξαµε την τεχνολογία πλήρωσης των δοχείων µε ένα σύστηµα υψηλού κενού. Αναπτύξαµε µεθόδους εναπόθεσης ORMOSIL και Αγώγιµων Πολυµερών όπου και οι δύο έχουν επιφέρει ιδιότητες υψηλής προστασίας.επιπλέον, ενσωµατώσαµε τα νανοδοχεία µέσα σε επικαλύψεις από QRMOSIL, CP και CP-ORMOSIL. Το σύστηµα επιδεικνύει αυτοίαση. Τα δοχεία έχουν εµβολιαστεί µε χηµικές ενώσεις, έτσι ώστε να χρησιµοποιηθούν για αναγνώριση καρκίνου. Το πεδίο των εφαρµογών τους είναι από τον τοµέα της διάβρωσης σε αυτόν της ιατρικής, του περιβάλλοντος, των καλλυντικών και άλλων εφαρµογών Η εφεύρεση αναφέρεται σε δοχείο που τοποθετείται σε ψυγεία, κλείνει αεροστεγώς και µε την βοήθεια αισθητήρων ρυθµίζει την θερµοκρασία και την υγρασία που απαιτείται για την συντήρηση των τυριών. Ο συντηρητής τυριών(α) αποτελείται από το δοχείο(2), στο επάνω µέρος του οποίου κουµπώνει αεροστεγώς το καπάκι(ι). Το καπάκι(1) στο κάτω µέρος του και στο εσωτερικό του δοχείου όταν είναι κλειστό, έχει τους αισθητήρες θερµοκρασίας(3) υγρασίας(4). Το κύκλωµα επεξεργασίας(5) θερµοκρασίας υγρασίας βρίσκεται στο εσωτερικό του καπακιού(ι). Στο επάνω και εξωτερικό µέρος του καπακιού(ι), υπάρχουν, τα κοµβία ρύθµισης(6) της θερµοκρασίας υγρασίας, η οθόνη(7) ενδείξεων των ρυθµίσεων, η µπαταρία τροφοδότησης(8) του κυκλώµατος και τέλος τα όργανα οπτικοακουστικής ένδειξης(9, 10) συναγερµού σε περίπτωση προβλήµατος ολοκλήρωσης ή διατήρησης των ρυθµίσεων. Τα όργανα οπτικοακουστικών ενδείξεων είναι λυχνίες led(9) που αναβοσβήνουν όταν υπάρξει πρόβληµα και βοµβητής(ιο), ο οποίος ενεργοποιείται ανάλογα. Ο Συντηρητής τυριών(α) µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οποιοδήποτε από τα υφιστάµενα είδη τυριών. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E03C 1/282 IPC8: E03C 1/284 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΑΚΑΡΙΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.Αλεξάνδρου 52, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/01/2009 ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΑΚΑΡΙΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΟΣΜΟΠΑΓΙ Α (ΣΙΦΟΝΙ) Επιτοίχια οσµοπαγίδα (σιφόνι) που αποτελείται απο κυρίως θάλαµο (1), κατακόρυφα χωρισµένο µερικά (5), µε δύο στόµια εισόδου - εξόδου (2), διάφανο βιδωτό υδατοστεγές καπάκι ελέγχου και καθαρισµού (3), και ενδεδειγµένες εγκάρσιες διαµπερείς τρύπες (4)για βίδες στήριξης στον τοίχο. Η επιτοίχια οσµοπαγίδα (σιφόνι) τοποθετείται σταθερά στον τοίχο κάτω απο την συσκευή που συνδέεται, αφήνοντας µέγιστοωφέλιµο χώρο, εύκολη πρόσβαση για έλεγχο και καθαρισµό και επιτρέπει την αναβαθµισµένη σχεδίαση των συσκευών υγιεινής, έτσι ώστε να καλύπτεται ευκολότατα και να µην εµποδίζει η οσµοπαγίδα (σιφόνι) τους. 11

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61F 2/30 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ακροπόλεως 120,, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/01/2009 ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΘΡΟΠΛΑ- ΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ Η µηριαία πρόθεση αποτελούµενη από τον στυλεό (1), τον κλωβό (2) και την µόνωση (3) αποτελεί ένα ισχυρό ενιαίο σύνολο µε ιδιότητα κίνησης µεταξύ στυλεού(ι) και κλωβού(2) λόγω της ελαστικότητας της µόνωσης(3), αποσβένοντας έτσι τις κρουστικές δυνάµεις που δηµιουργούνται κατά την φόρτιση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την οµαλή µετάδοση ενέργειας στο µηρό και στην κοτύλη ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες χαλάρωσης της αρθροπλαστικής. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A47C 1/028 IPC8: A47C 13/00 IPC8: A47B 85/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΤΩΠΟ Η ΘΩΜΑ ΑΜΑΛΙΑ ηµητρακοπούλου 50, Κουκάκι, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/01/2009 ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΑΤΩΠΟ Η ΘΩΜΑ ΑΜΑΛΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ Το πολυµορφικό κάθισµα αποτελείται από έναν σκελετό, που αποτελείται από τέσσερα καµπυλωµένα στοιχειά (1, 2, 3, 4) και πέντε ευθύγραµµα στοιχεία (5, 6, 7, 8, 9), και µια συνεχής πλέξη που έχει συγκεκριµένη πορεία και περνά διαδοχικά από τα σηµεία (i, ii, iii, iν, ν, νi, νii, νiii, ίχ). Το πολυµορφικό κάθισµα έχει τρεις διαφορετικές χρήσεις: αυτή της πολυθρόνας (σχέδιο 19), αυτή της καρέκλας (σχέδιο 20) και αυτή του σκαµπό (σχέδιο 21). Πλεονέκτηµα της παρούσας εφεύρεσης είναι ότι µπορεί κανείς να έχει τρεις διαφορετικές χρήσεις µε ένα µόνο αντικείµενο. Η µέθοδος παραγωγής του πολυµορφικού καθίσµατος, το καθιστά οικονοµικό στη χρήση των υλικών, και ελαφρύ. Η µέθοδος εναλλαγής της χρήσης του, αυτή της περιστροφής, το κάνει εργονοµικό. 12

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61B 7/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Καραϊσκάκη 6, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/01/2009 ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟΥ Ενδιάµεσα του Κώδωνα και των ακουστικών στο Στηθοσκόπιο-ποµπό τοποθετείται ένας ποµπός ο οποίος επικοινωνεί (π. χ. µε Bluetooth) και µεταδίδει ήχο στο δέκτη που ευρίσκεται στο Στηθοσκόπιο δέκτη ή απλά ακουστικά-δέκτες. Το Στηθοσκόπιο-ποµπός µπορεί να εκπέµψει και το σήµα του να ληφθεί αναλλοίωτο από πολλαπλούς Στηθοσκόπιο-δέκτες ή απλά ακουστικά-δέκτες που θα είναι συντονισµένα (συνδεδεµένα π. χ. Bluetooth). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B25B 15/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Καραϊσκάκη 6, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/01/2009 ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΟΛΥΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΟΥ Πρόκειται για πολυκεφαλή του κατσαβιδιού που αποτελείται από µεταλλικό περίβληµα το οποίο περικλείει πολλαπλές, εφαπτόµιενες και παράλληλες (µεταξύ τους και ως προς τον άξονα του κατσαβιδιού) ράβδους οι οποίες µπορούν να ολισθαίνουν ανάλογα µε την πίεση που τους ασκείται έτσι ώστε όταν κάποιο αντικείµενο όπως η κεφαλή της βίδας τις πιέσει, οι ράβδοι να υποχωρούν ή προεξέχουν ανάλογα µε το σχήµα και την µορφή της κεφαλής της βίδας µε τέτοιο τρόπο που να σχηµατίζεται το ανάγλυφο αντίγραφο της κεφαλής της βίδας και µε την στροφή δεξιά ή αριστερά να επιτυγχάνεται βίδωµια ή ξεβίδωµα της βίδας. Τοπλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι δεν απαιτούνται πολλά διαφορετικά κατσαβίδια αλλά µε µόνο την Πολυκεφαλή κατσαβιδιού µπορεί κανείς να βιδώσεικάθε τύπο βίδας, κάθε σχήµα βίδας και κάθε τύποκεφαλής βίδας. 13

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B25B 13/10 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Καραϊσκάκη 6, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/01/2009 ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΟΛΥΚΕΦΑΛΗ ΚΛΕΙ ΙΟΥ Η πολυκεφαλή του κλειδιού αποτελείται από µεταλλικό περίβληµα το οποίο περικλείει πολλαπλά, εφαπτόµενα και παράλληλα (µεταξύ τους και ως προς τον άξονα του κλειδιού) φύλλα τα οποία µπορούν να ολισθαίνουν ανάλογα µε την πίεση που τους ασκείται έτσι ώστε όταν κάποιο αντικείµενο όπως η κεφαλή της βίδας τα πιέσει, τα φύλλα να υποχωρούν ή προεξέχουν ανάλογα µε το σχήµα και την µορφή της κεφαλής της βίδας µε τέτοιο τρόπο που τα προεξέχοντα φύλλα της Πολυκεφαλής να εφάπτονται στη βίδα και µε την στροφή δεξιά ή αριστερά να επιτυγχάνεται βίδωµα ή ξεβίδωµα της βίδας. Το πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσηςείναι ότι δεν απαιτούνται πολλά διαφορετικά κλειδία αλλά µε µόνο το πολυκλειδί µπορεί κανείς να βιδώσει κάθε τύπο βίδας, κάθε σχήµα βίδας και κάθε τύποκεφαλής βίδας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61K 36/18 IPC8: C11B 9/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σισες Ρεθύµνου, ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/01/2009 ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΝΥΧΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΛΑ Α- ΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟ ΚΙΣΤΟΣ Ο ΚΡΗΤΙ- ΚΟΣ (CISTUS CRETICUS) ΠΟΥ ΣΥΛΛΕ- ΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ Το λάδανο από το φυτό Κίστος ο Κρητικός (Cistus Creticus) είναι µια αρωµατική ρητίνη γνωστή από τα αρχαία χρόνια και χρησιµοποιείται κυρίως ως θυµίαµα και ως φάρµακο στην λαϊκή θεραπευτική. Μαζεύετεµε τον παραδοσιακό τρόπο, είναι αγνό φυσικό προϊόν και έχει διαφορετικά: σύσταση, ιδιότητες και άρωµα από τις γόµες που συλλέγονται µε διαφορετικούς τρόπος (µε βρασµό ή µε σαπωνοποίηση) από διαφορετικό είδους Κίστου στις χώρες της δυτικής Μεσογείους. Στην παρούσα εφεύρεση εφαρµόζονται οι κλασικές µέθοδοι της επεξεργασία των αρωµατικών ρητινών, µπορεί να γίνει µε δυο τρόπους: 1. εκχύλιση µε πτητικούς διαλυτές. 2. εκχύλιση εξαιρετικά κρίσιµου διοξειδίου του άνθρακα. Τα προϊόντα χρήση αυτής της εφεύρεσης είναι: 1. τα αιθέρια έλαια (στην περίπτωση των ρητινών αποκαλούνται απόλυτα absolute) 2. διαλύµατα. 14

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B67C 3/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καραϊσκάκη 11- Αµπελάκια, Σαλαµίνα, ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/01/2009 ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩ- ΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΟΧΕΙΩΝ ΧΩ- ΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 50ml ΚΑΙ 2Ο ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΛΕΠΤΟΡΡΕΥΣΤΟ ΥΓΡΟ Ηµιαυτόµατο σύστηµα πλήρωσης δοχείων µε υγρό. Είναι ζυγιστικο σύστηµα µε ακρίβεια πλήρωσης καλύτερη των 5 γραµµαρίων και µέγιστο βάρος 30 κιλών Έχει ολισθαίνοντα και ρυθµιζόµενα υδραυλικά µέρη ώστε να δέχεται όλων των τύπων φιάλες και δοχεία από 50ml έως και 20 λίτρων. Χρησιµοποιεί δυο ταχύτητες πλήρωσης, γρήγορη για συντόµευση του χρόνου πλήρωσης και αργή για επίτευξη ακρίβειας στο τελικό βάρους Βρίσκει χρησιµότητα στην συσκευασία ελαιολάδου, οίνου ή άλλων υγρών. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E06C 1/56 IPC8: E06C 9/14 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ξεροπυγαδο Μάνδρας, ΜΑΝ ΡΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/01/2009 ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΣΦΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΡ- ΦΟΠΟΙΗΣΗ Η εφεύρεση αναφέρεται σε σύστηµα σύσφιξης και µορφοποίησης διάτρητων σιδηρών υλικών, όπως συνδετικοί κρίκοι για ανεµόσκαλες που χρησιµοποιούνται στην ναυτιλία, συνδέσεις για σωλήνες για υδραυλική χρήση κτλ. Το σύστηµα µας αποτελείται από ένα κεντρικό πλαίσιο(3) του οποίου η βάση πατάει σε τροχούς(4) για εύκολη µεταφορά, που χαρακτηρίζεται από 2 παράλληλους κηλοδοκούς(ι) µε κάθετες παράλληλες θήκες(2) που ενώνουν τους παράλληλους κηλοδοκούς(ι) σε όποια και όσα σηµεία θέλουµε, στις οποίες τοποθετούνται τα σκαλοπάτια ανεξαρτήτου διαστάσεων. Παράλληλα, χαµηλότερα και από τις εξωτερικές πλευρές των κηλοδοκών(ι), κολληµένοι στις κάθετες πλευρές του πλαισίου(3) υπάρχουν ζεύγη οδηγών(5) στους οποίους τρέχει µηχανισµός(6) στον οποίον στηρίζεται ο υδραυλικός κύλινδρος(7), ο οποίος τροφοδοτούµενος από αερουδραυλική αντλία(8) συµπιέζει µέσω καλουπιών(9) µορφοποιώντας τους συνδετικούς κρίκους(10) της ανεµόσκαλας(11). Ο µηχανισµός(6) έχει την δυνατότητα να κινείται και κάθετα του πλαισίου(3) µέσω εσωτερικού οδηγού(12) τοποθετηµένος στο κάτω µέρος του (µηχανισµού(6)). 15

18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): Η Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Τ Α Ι ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F21L 19/00 IPC8: F21V 37/02 IPC8: F23D 3/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΜΥΡΝΙΟΥ ΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Σαπφούς 1, ΠΕΡΑΜΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/01/2009 ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΜΥΡΝΙΟΥ ΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΨΥΧΑ ΘΕΩΝΗ Κιµώλου 2,18541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΛΑΜΠΑ Α ΜΕ ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ Η λαµπάδα µε lamp oil που αποτελείται από 3 µέρη το δοχείο (1) τον µηχανισµό (2) και το γυαλάκι (3). Το υγρό σε συνδυασµό µε το φυτίλι ρυθµίζουν το µέγεθος της φλόγας αναλόγως καιρού ενώ το γυαλάκι την προστατεύει από τον αέρα. Το πλεονέκτηµα αυτήςτης εφεύρεσης που έχει το σχήµα λαµπάδας είναι ότι δεν στάζει δεν σβήνει και δεν πρόκειται να κάψει ρούχα ή µαλλιά όταν την ακουµπήσεις. 16

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα