ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2005

2 Αγαπητοί επιχειρηµατίες ή υποψήφιοι επενδυτές, Το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.) Βορείου Αιγαίου, σας παρουσιάζει ένα συνοπτικό φυλλάδιο µε την περιγραφή των πιο χρήσιµων Εθνικών ή Κοινοτικών προγραµµάτων, µε την βοήθεια των οποίων µπορείτε να εξασφαλίσετε µέρος της χρηµατοδότησης των επενδυτικών σας σχεδίων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα φυλλάδιο αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί σαν εργαλείο από όλους, ώστε να µπορέσετε στην παρούσα φάση να διερευνήσετε αν το επενδυτικό σχέδιο που έχετε κατά νου µπορεί να χρηµατοδοτηθεί, ποιες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν, ποια είναι η πιο συµφέρουσα κ.λ.π. Επιπλέον, οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτό βασίζονται στην τρέχουσα ή στην τελευταία προκήρυξη των προγραµµάτων, που πρακτικά σηµαίνει ότι όταν αυτά προκηρυχθούν ξανά µπορεί να υπάρχουν αλλαγές ή ακόµα και να προκηρυχθούν νέα προγράµµατα που δεν περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο. Για να έχετε ασφαλή ενηµέρωση για όλα τα προγράµµατα (Εθνικά ή Κοινοτικά κ.λ.π.) πρέπει να απευθυνθείτε στους επιχειρηµατικούς συµβούλους του Κ.Ε.Τ.Α., που θα τους βρείτε στα τοπικά γραφεία που έχουν ιδρυθεί σε όλους τους Νοµούς της Περιφέρειας. Εκεί µπορείτε να υποδείξετε τα προγράµµατα που σας ενδιαφέρουν, ώστε να ενηµερωθείτε άµεσα όταν προκηρυχθούν ή ακόµα και να θέσετε το ερώτηµα σας, ώστε οι σύµβουλοι αφού το επεξεργαστούν να σας υποδείξουν το καταλληλότερο πρόγραµµα για χρηµατοδότηση και να σας ενηµερώνουν. Σύντοµα, το Κ.Ε.Τ.Α. Βορείου Αιγαίου θα παρέχει επικαιροποιηµένες πληροφορίες, σε καθηµερινή βάση, µέσω ικτυακού Τόπου που κατασκευάζεται για τον συγκεκριµένο σκοπό, ώστε ο καθένας να µπορεί να τον επισκεφτεί, να ενηµερωθεί αξιόπιστα και να υποβάλει ερωτήµατα ή αιτήµατα για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αναπτυξιακός Νόµος 2601/98 4 Προγράµµατα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Βορείου Αιγαίου 7 Προγράµµατα του Υπουργείου Ανάπτυξης 10 Προγράµµατα Κοινωνίας της Πληροφορίας 27 Προγράµµατα Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας 31 Προγράµµατα του Υπουργείου Γεωργίας: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου » 37 Ολοκληρωµένα Προγράµµατα ανάπτυξης αγροτικού χώρου 42 Ολοκληρωµένα Προγράµµατα ανάπτυξης αγροτικού χώρου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 51 Υπουργείο Γεωργίας: Έγγραφο Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης 52 Υπουργείο Γεωργίας: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αλιεία» 55 Leader

4 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν. 3299/04 4

5 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2601/98 Α. ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1. Επιχορήγηση (κεφαλαιακή ενίσχυση) της επένδυσης ή του επιχειρηµατικού σχεδίου 2. Επιδότηση των δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 3. Φορολογική απαλλαγή µε τη δηµιουργία αφορολόγητων αποθεµατικών. 4. Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης. Τα ανωτέρω είδη ενισχύσεων παρέχονται εναλλακτικά ως εξής: (α) επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, (β) φορολογική απαλλαγή, (γ) επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης. Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Μεταποιητικές επιχειρήσεις 2. Επιχειρήσεις ενέργειας και αφαλάτωσης ύδατος 3. Βυρσοδεψεία 4. Επιχειρήσεις έρευνας (ερευνητικά εργαστήρια) 5. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προηγµένης τεχνολογίας 6. Επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισµικού 7. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ποιότητας. 8. Μεταλλευτικές επιχειρήσεις 9. Επιχειρήσεις αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών 10. Γεωργικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές επιχειρήσεις 11. Αγροτικοί ή αγροτοβιοµηχανικοί συνεταιρισµοί 12. Επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας πρωτογενών προϊόντων. 13. Επιχειρήσεις εκµετάλλευσης σταθµών αυτοκινήτων 14. Επιχειρήσεις υγρών καυσίµων και υγραερίων 15. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις 16. Μεταφορικές επιχειρήσεις 17. Εµπορικές επιχειρήσεις 5

6 18. Εταιρείες Logistics 19. Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης 20. Τουριστικές επιχειρήσεις 21. Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια. Υπάγονται τέλος στις ενισχύσεις του παρόντος Νόµου : 1. Εταιρείες Ο.Τ.Α. 2. Ιερές Μονές Γ. ΙΑΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Η χώρα χωρίζεται σε 4 ζώνες εφαρµογής του Αναπτυξιακού Νόµου (Α, Β, Γ και ). Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου υπάγονται στη περιοχή, και συγκεκριµένα στην υποπεριοχή 2, για την οποία ισχύουν τα υψηλότερα ποσοστά επιχορήγησης.. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σε κάθε περίπτωση ορίζονται ελάχιστα όρια προϋπολογισµού, όπως παρακάτω: Για µεγάλες επιχειρήσεις, Για µεσαίες επιχειρήσεις, Για µικρές επιχειρήσεις, Για πολύ µικρές επιχειρήσεις, Ε. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ανάλογα µε την περίπτωση κυµαίνεται από 35 % έως 40 %. Επιπλέον, στα παραπάνω ποσοστά προστίθεται ένα 5 % εφόσον συντρέχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως 15 %, εκτός των επιχειρήσεων του τοµέα των µεταφορών. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 55 %. ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι προτάσεις υποβάλλονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Ανάλογα µε το ύψος του προϋπολογισµού, αυτές υποβάλλονται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. 6

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 7

8 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Επιλέξιµες είναι: Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α. Υφιστάµενες επιχειρήσεις του τοµέα της µεταποίησης, της εξόρυξης και της πληροφορικής, σύµφωνα Πίνακα, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Απασχολούν 0 έως 50 εργαζοµένους Έχουν κύκλο εργασιών από έως Το ετήσιο συνολικό ενεργητικό τους δεν υπερβαίνει τα εν ανήκουν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 25% σε µη µικροµεσαίες επιχειρήσεις Β. Υπό ίδρυση νέες ΜΜΕ, εφόσον έχουν εταιρική µορφή. Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών: Κτίρια και εγκαταστάσεις (µέχρι το 45 % του συνολικού προϋπολογισµού) Μηχανήµατα και εξοπλισµός Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας Συστήµατα αυτοµατοποίησης ικαιώµατα τεχνογνωσίας Πιστοποίηση κατά ISO (µέχρι ) Γ. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο προϋπολογισµός κάθε πρότασης µπορεί να είναι από έως ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης µπορεί να ανέλθει µέχρι 45 % του συνολικού κόστους των επιλέξιµων δαπανών. 8

9 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρήσεων είναι: Ξενοδοχεία τάξης και Ε Camping τάξης Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα Ξενοδοχεία και camping τάξης Β και Γ, εφόσον δεν έχουν επιχορηγηθεί τα τελευταία 7 χρόνια από τον Αναπτυξιακό Νόµο και εφόσον τα ξενοδοχεία Β τάξης διαθέτουν µέχρι 100 κλίνες και τα camping Β τάξης µέχρι 150 θέσεις Τουριστικά γραφεία και Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) Επιχειρήσεις εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής Απαραίτητες προϋποθέσεις για να είναι µια επιχείρηση επιλέξιµη είναι οι παρακάτω: Απασχολούν 0 έως 50 εργαζοµένους Έχουν κύκλο εργασιών από έως Το ετήσιο συνολικό ενεργητικό τους δεν υπερβαίνει τα εν ανήκουν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 25% σε µη µικροµεσαίες επιχειρήσεις Μπορούν να συµµετέχουν και υπό ίδρυση νέες εταιρείες, εφόσον δηµιουργούνται από ήδη υφιστάµενες επιχειρήσεις, µε σκοπό την υλοποίηση µιας «κοινής δράσης». Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών: Κτίρια και εγκαταστάσεις Μηχανήµατα και εξοπλισµός Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας Συστήµατα αυτοµατοποίησης ικαιώµατα τεχνογνωσίας Γ. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο προϋπολογισµός κάθε πρότασης µπορεί να είναι από έως ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης µπορεί να ανέλθει µέχρι 45 % του συνολικού κόστους των επιλέξιµων δαπανών. 9

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 10

11 ΡΑΣΗ του ΕΠΑΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Στο Πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν µόνο υφιστάµενες επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τους παρακάτω όρους: Ανήκουν σε κλάδους µεταποίησης, πληροφορικής, συσκευασίας, φωτογραφεία, αναπαραγωγής κασετών µουσικής και βιντεοκασετών, παραγωγής και διανοµής πάγου και τα πλυντήρια - στεγνοκαθαριστήρια. Ειδικά από τον κλάδο τροφίµων και ποτών, εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την πρώτη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Έχουν αρχίσει τη δραστηριότητα τους πριν από τρία χρόνια. Ο µέσος κύκλος εργασιών τους κατά την τελευταία τριετία είναι τουλάχιστον (αφορά µόνο τον κύκλο εργασιών της επιλέξιµης δραστηριότητας σε περίπτωση µικτής). Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού της επιχείρησης δεν υπερβαίνει τα (συνολικός κύκλος εργασιών). Έχουν έως 50 εργαζοµένους (κατά τον χρόνο υποβολής της πρότασης). εν ανήκουν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 25 % σε µη µικροµεσαία επιχείρηση. Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν επενδύσεις σε πάγια (κτιριακά, εξοπλισµός, εξοπλισµός µηχανοργάνωσης, λογισµικό) µέχρι 98 % του επενδυτικού σχεδίου και άυλες ενέργειες µέχρι 20 %. Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισµός των επιχειρηµατικών σχεδίων ορίζεται από έως Παρόλα αυτά, ο προϋπολογισµός δεν µπορεί να υπερβαίνει το 85% του µέσου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας ο οποίος προέρχεται από την επιλέξιµη δραστηριότητα.. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 55 % (εφόσον η επιχείρηση επιτύχει και ορισµένους στόχους, που καθορίζονται µε το επιχειρηµατικό σχέδιο). 11

12 ΡΑΣΗ του ΕΠΑΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προτάσεις µπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις που είναι µεταποιητικές ή επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών στη µεταποίηση υπηρεσιών (κωδικοί ΣΤΑΚΟ 631 και 722) ή εργαστήρια παροχής υπηρεσιών ποιότητας (κωδικός ΣΤΑΚΟ 743). Επιπλέον, για να είναι επιλέξιµη µια επιχείρηση, πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να εµφανίζει κατά την τελευταία τριετία µέσο όρο αποτελεσµάτων προ αποσβέσεων και φόρων θετικό (κέρδη). Να τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ. Τα εργαστήρια παροχής υπηρεσιών ποιότητας µπορούν να τηρούν και βιβλία Β κατηγορίας. Να χαρακτηρίζεται σαν µεσαία επιχείρηση, σύµφωνα µε τη σύσταση 2003/361/EK. Ειδικά, µόνο, τα εργαστήρια µπορούν να είναι και µικρές ή πολύ µικρές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών πρέπει να είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη σύσταση 2003/361/EK και να απασχολούν τουλάχιστον 30 άτοµα ή και λιγότερα, µόνο στην περίπτωση που ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού υπερβαίνουν τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. Για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις υποστηρικτικών στη µεταποίηση υπηρεσιών, ο µέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών της κατά την τελευταία τριετία, που προέρχεται από την επιλέξιµη δραστηριότητα να είναι τουλάχιστον Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Το επιχειρηµατικό σχέδιο µπορεί να περιλαµβάνει δαπάνες για κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισµό κτιριακών εγκαταστάσεων ή για διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου (συνολικά µέχρι 30 % του συνολικού προϋπολογισµού και έως ), δαπάνες για ειδικές εγκαταστάσεις και για προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού, αγορά τεχνογνωσίας και άυλες επενδύσεις. Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός κάθε επιχειρηµατικού σχεδίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 85 % του µέσου κύκλου εργασιών της επιλέξιµης δραστηριότητας κατά την τελευταία τριετία και µέχρι του ποσού των Ο κατώτατος προϋπολογισµός ορίζεται σε , ενώ για τα εργαστήρια σε ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 55 % (εφόσον η επιχείρηση επιτύχει και ορισµένους στόχους, που καθορίζονται µε το επιχειρηµατικό σχέδιο). 12

13 Πρόγραµµα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» του Υπουργείου Ανάπτυξης Α. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Νέοι και νέες που έχουν συµπληρώσει το 18 ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 39 ο έτος της ηλικίας τους και δεν ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα πριν την υποβολή της πρότασης. Η άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος δεν θεωρείται επιχειρηµατική δραστηριότητα. Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας των νέων, µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για τη δηµιουργία νέων και βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Οι χρηµατοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων σε επιλεγµένες δραστηριότητες των τοµέων της Μεταποίησης, του Εµπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισµού. Οι επιλέξιµες δραστηριότητες αναφέρονται αναλυτικά σε Πίνακα, που επισυνάπτεται στον Κανονισµό Υλοποίησης του προγράµµατος.. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Εξοπλισµός και Ειδικές Εγκαταστάσεις ιαµόρφωση Χώρων (όχι κατασκευή νέου κτιρίου) Προβολή-Προώθηση Άλλες απάνες Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ελάχιστος προϋπολογισµός είναι τα Μέγιστος προϋπολογισµός είναι τα για επενδύσεις στον τοµέα των υπηρεσιών και για επενδύσεις στον τοµέα της µεταποίησης. Για κάθε κατηγορία δαπανών, καθορίζονται ελάχιστα και µέγιστα όρια προϋπολογισµού. ΣΤ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης καθορίζεται σε 50 %. 13

14 Πρόγραµµα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» του Υπουργείου Ανάπτυξης Α. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Γυναίκες που έχουν συµπληρώσει το 18 ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 55 Ο έτος της ηλικίας τους και δεν ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα πριν την υποβολή της πρότασης. Η άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος δεν θεωρείται επιχειρηµατική δραστηριότητα. Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας των γυναικών, µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για τη δηµιουργία νέων και βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Οι χρηµατοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων σε επιλεγµένες δραστηριότητες των τοµέων της Μεταποίησης, του Εµπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισµού. Οι επιλέξιµες δραστηριότητες αναφέρονται αναλυτικά σε Πίνακα, που επισυνάπτεται στον Κανονισµό Υλοποίησης του προγράµµατος.. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Εξοπλισµός και Ειδικές Εγκαταστάσεις ιαµόρφωση Χώρων (όχι κατασκευή νέου κτιρίου) Προβολή-Προώθηση Άλλες απάνες Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ελάχιστος προϋπολογισµός είναι τα Μέγιστος προϋπολογισµός είναι τα για επενδύσεις στον τοµέα των υπηρεσιών και για επενδύσεις στον τοµέα της µεταποίησης. Για κάθε κατηγορία δαπανών, καθορίζονται ελάχιστα και µέγιστα όρια προϋπολογισµού. ΣΤ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης καθορίζεται σε 55 %. 14

15 Πρόγραµµα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» του Υπουργείου Ανάπτυξης Α. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άτοµα µε αναπηρίες που έχουν συµπληρώσει το 21 ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 55 ο έτος της ηλικίας τους και δεν ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα πριν την υποβολή της πρότασης. Η άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος δεν θεωρείται επιχειρηµατική δραστηριότητα. Για τα άτοµα µε αναπηρία πρέπει να πιστοποιείται η πάθηση του ατόµου και το ποσοστό αναπηρίας του, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο του ποσοστού 50% µε απόφαση είτε της Υγειονοµικής Επιτροπής του ΙΚΑ του ν.2643/1998, είτε της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας τους. Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας των ατόµων µε αναπηρίες, µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για τη δηµιουργία νέων και βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Επιλέξιµες είναι σχεδόν όλες οι δραστηριότητες της µεταποίησης, του εµπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισµού. Οι µη επιλέξιµες δραστηριότητες αναφέρονται αναλυτικά σε Πίνακα.. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Εξοπλισµός και Ειδικές Εγκαταστάσεις ιαµόρφωση Χώρων (όχι κατασκευή νέου κτιρίου) Προβολή-Προώθηση Άλλες απάνες Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ελάχιστος προϋπολογισµός είναι τα Μέγιστος προϋπολογισµός είναι τα για επενδύσεις στον τοµέα των υπηρεσιών και για επενδύσεις στον τοµέα της µεταποίησης. Για κάθε κατηγορία δαπανών, καθορίζονται ελάχιστα και µέγιστα όρια προϋπολογισµού. ΣΤ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης καθορίζεται σε 50 %. 15

16 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κατηγορία ΕΞΕ: Εξοικονόµηση ενέργειας. Κατηγορία ΣΗΘ: Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (σε υφιστάµενες επιχειρηµατικές µονάδες, σε νεοϊδρυόµενες επιχειρηµατικές µονάδες, σε υψηλής τεχνολογίας υαλόφρακτες θερµοκηπιακές µονάδες). Κατηγορία ΥΠΟ: Υποκατάσταση συµβατικών καυσίµων µε αέριο καύσιµο (φυσικό αέριο ή υγραέριο). Κατηγορία ΑΠΕ: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (αιολικά συστήµατα, γεωθερµικές εφαρµογές, µικρά υδροηλεκτρικά έργα ισχύος µέχρι 10 MWe, κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήµατα, αξιοποίηση βιοµάζας, φωτοβολταϊκά συστήµατα, παθητικά συστήµατα). Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ικαίωµα υποβολής πρότασης επένδυσης έχει κάθε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που δεν περιλαµβάνεται στον δηµόσιο τοµέα. Γ. ΥΨΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οι προϋπολογισµοί των προτάσεων πρέπει να είναι από ανά τεχνολογική κατηγορία, έως ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης κυµαίνεται από 30 % έως 50 % ανάλογα µε την δραστηριότητα της επιχείρησης και την περιοχή, στην οποία πραγµατοποιείται η επένδυση. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, απαιτείται είτε η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης, είτε η εφαρµογή επιστηµονικά αποδεκτής µεθόδου προσδιορισµού του προς εκµετάλλευση ενεργειακού δυναµικού. Στους τοµείς ηλεκτροπαραγωγής, προϋπόθεση είναι η ύπαρξη Άδειας Παραγωγής. Για όλες τις τεχνολογικές κατηγορίες και υποκατηγορίες ΑΠΕ και ΣΗΘ, προϋπόθεση είναι η Άδεια Εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται. 16

17 ΡΑΣΗ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΧΩΡΑ» Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Επιλέξιµες επενδύσεις για τον ενεργειακό εφοδιασµό της νησιωτικής χώρας νοούνται οι παρακάτω: Συστήµατα αφαλάτωσης νερού, µε χρήση τεχνολογιών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Συστήµατα παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία αποβλήτων και χρήση του για παραγωγή θερµικής ή / και ηλεκτρικής ενέργειας και αξιοποίηση της. Εξοικονόµηση ενέργειας µέσω συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης, κλιµατισµού. Συστήµατα συµπαραγωγής µόνο µε χρήση βιοµάζας ή γεωθερµίας. Υβριδικά συστήµατα για ηλεκτροπαραγωγή µε χρήση συνδυασµού τεχνολογιών ΑΠΕ. Φωτοβολταϊκά συστήµατα, είτε συνδεδεµένα στο δίκτυο, είτε αυτόνοµα. Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ικαίωµα υποβολής πρότασης επένδυσης έχει κάθε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που δεν περιλαµβάνεται στον δηµόσιο τοµέα. Νοµικά πρόσωπα που ανήκουν στον ευρύτερο δηµόσιο φορέα έχουν δικαίωµα υποβολής πρότασης επένδυσης, µε την προϋπόθεση ότι τα ίδια κεφάλαια της προτεινόµενης επένδυσης δεν προέρχονται από πόρους του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε). Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών και τα αντίστοιχα ανώτατα όρια τους, παρουσιάζονται παρακάτω: Κύριος εξοπλισµός % Αµοιβές συµβούλων 0 5 % Επεµβάσεις σε οικόπεδα, κτίρια και έργα υποδοµής 0 8 % Μίσθωση βοηθητικού εξοπλισµού και µετρητικών οργάνων 0 2 %. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο ελάχιστος προϋπολογισµός µιας πρότασης είναι , ενώ ο µέγιστος προϋπολογισµός ανέρχεται σε Σηµειώνεται ότι το ίδιο νοµικό πρόσωπο έχει δικαίωµα υποβολής προτάσεων συνολικού προϋπολογισµού µέχρι Ε. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης για τους Νοµούς της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανέρχεται σε 50 %. 17

18 ΡΑΣΗ «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ» του Υπουργείου Ανάπτυξης Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιλέξιµες επιχειρήσεις είναι: Ξενοδοχεία τάξης και Ε, Camping τάξης, Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια διαµερίσµατα, Τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες επαύλεις. Ξενοδοχεία και camping τάξης Γ ή και ανώτερης υπό προϋποθέσεις. Για να κριθεί µια επιχείρηση επιλέξιµη, πρέπει να πληροί ορισµένα κριτήρια µεγέθους (έως 50 εργαζόµενους και ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα ), χρόνου λειτουργίας (3 χρόνια) και σύνθεσης µετοχικού κεφαλαίου (επιχειρήσεις, στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων δεν συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο του 25% άλλες επιχειρήσεις που δεν πληρούν το κριτήριο µεγέθους), όπως επίσης και να διαθέτει ειδικό σήµα του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ. Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Οι επιλέξιµες ενέργειες διακρίνονται σε έξι κατηγορίες, όπως παρακάτω: Βελτίωση / αναβάθµιση κτιριακών εγκαταστάσεων, Εκσυγχρονισµός κινητού εξοπλισµού εσωτερικών χώρων, Έργα διαµόρφωσης και εξοπλισµού περιβάλλοντος χώρου, Επενδύσεις σε ηλεκτρονικό, µηχανολογικό, εξοπλισµό, Έργα εξοικονόµησης ενέργειας / ύδατος, Έργα προστασίας περιβάλλοντος και υγείας πελατών. Για να υπαχθεί µία επιχείρηση, θα πρέπει να πραγµατοποιήσει ενέργειες, οι οποίες να περιλαµβάνονται σε 3 από τις 6 παραπάνω κατηγορίες εργασιών. Γ. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο συνολικός προϋπολογισµός µπορεί να είναι µέχρι : Το ποσό των ,57 ευρώ, συνολικά. Το ποσόν των 2.347,76 ευρώ, ανά κλίνη προκειµένου για ξενοδοχεία και ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια και διαµερίσµατα και ανά τρεις (3) θέσεις, προκειµένου για camping.. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 40%. Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Οι προτάσεις θα υποβάλλονται συνεχώς µέχρι και το

19 ΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» του Υπουργείου Ανάπτυξης Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύµατα Camping Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια και διαµερίσµατα Τουριστικά γραφεία και τουριστικές επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών Επιχειρήσεις εκµίσθωσης αυτοκινήτων Ι.Χ. Ναυλοµεσιτικά γραφεία Επιχειρήσεις πλοιοκτήτες τουλάχιστον 5 επαγγελµατικών σκαφών αναψυχής και επιχειρήσεις κρουαζιερόπλοιων δυναµικότητας µέχρι 50 επιβατών Επιχειρήσεις εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής Καταστήµατα τουριστικών ειδών, εφόσον διαθέτουν ειδικό σήµα του Ε.Ο.Τ. Τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες επαύλεις Για να κριθεί µια επιχείρηση επιλέξιµη, πρέπει να πληροί ορισµένα κριτήρια µεγέθους (έως 150 εργαζόµενους και ετήσιο κύκλο εργασιών από ), χρόνου λειτουργίας (3 χρόνια) και σύνθεσης µετοχικού κεφαλαίου (επιχειρήσεις, στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων δεν συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο του 25% άλλες επιχειρήσεις που δεν πληρούν το κριτήριο µεγέθους), όπως επίσης και να διαθέτει ειδικό σήµα του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ. Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1) Έρευνα αγοράς, εκπόνηση µελετών µάρκετινγκ. 2) Αναδιοργάνωση Αυτοµατοποίηση Ηλεκτρονική ικτύωση. 3) Προβολή ιαφήµιση. 4) ηµιουργία κοινών τουριστικών πακέτων, συνδυασµένες ενέργειες ένταξης σε πακέτα εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 5) Απόκτηση και εφαρµογή τεχνογνωσίας ανάπτυξης και διαχείρισης ειδικών µορφών τουρισµού. 6) Συνενώσεις Συγχωνεύσεις ΜΜΕ. Γ. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο µέγιστος προϋπολογισµός ορίζεται σε ανά επιχείρηση.. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 40%. Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Οι προτάσεις θα υποβάλλονται συνεχώς µέχρι 30/6/

20 ΡΑΣΗ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ (CLUSTERING)» Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οποιαδήποτε επιχείρηση µε έδρα και δραστηριότητα την Ελλάδα ανεξάρτητα του τοµέα που ανήκει, σύµφωνα µε πίνακα δραστηριοτήτων κατά ΣΤΑΚΟ, εφόσον πληροί τα κριτήρια ΜΜΕ, µε τους παρακάτω περιορισµούς: Κάθε δίκτυο αποτελείται κατ ελάχιστο από έξι (6) επιχειρήσεις ΜΜΕ. Το σύνολο των επιχειρήσεων-µελών του ικτύου θα πρέπει να έχει συνολικό Μέσο Ετήσιο Κύκλο Εργασιών στην προηγούµενη τριετία (2000, 2001, 2002) τουλάχιστον Ο Μέσος Ετήσιος Κύκλος Εργασιών στην προηγούµενη τριετία (2000, 2001 και 2002) να είναι ίσος ή µεγαλύτερος των ανά µέλος του ικτύου. Ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής επιχείρησης στο µετοχικό κεφάλαιο του ικτύου ορίζεται το 5 % και µέγιστο ποσοστό συµµετοχής ορίζεται το 30%. Οι επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στον τουριστικό τοµέα είναι επιλέξιµες µόνο εφόσον συµµετέχουν στο δίκτυο µαζί µε τουριστικές επιχειρήσεις και η συµµετοχή τους αθροιστικά δεν υπερβαίνει το 40 % του προϋπολογισµού του έργου και της σύνθεσης του µετοχικού κεφαλαίου. Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κάθε δίκτυο πρέπει να αποκτήσει νοµική µορφή και έδρα, που θα δηλώνονται κατά την υποβολή της πρότασης και θα συστήνεται πριν την υπογραφή της σύµβασης για την δηµόσια χρηµατοδότησή του. Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ α. Αµοιβές εξωτερικών συµβούλων β. απάνες παραγωγικών επενδύσεων (κτιριακά, εξοπλισµός, λογισµικό, τεχνογνωσία) γ. απάνες προβολής και προώθησης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών του ικτύου. δ. Συµµετοχή σε εκθέσεις ε. Άλλες δαπάνες (έξοδα σύστασης, έξοδα εγκατάστασης και πιστοποίησης συστηµάτων ISO και HACCP κ.λ.π.). εν εντάσσονται στο Πρόγραµµα δίκτυα, που στοχεύουν στην ίδρυση ή επέκταση τουριστικών καταλυµάτων οποιασδήποτε λειτουργικής µορφής.. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο προϋπολογισµός µιας πρότασης µπορεί να είναι από έως Ε. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50 %. 20

21 Πρόγραµµα «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» του Υπουργείου Ανάπτυξης Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ασχολούνται µε την µεταποίηση, το εµπόριο, τον τουρισµό ή την παροχή υπηρεσιών (επιλέξιµες δραστηριότητες από Πίνακα). Έχουν απασχολούµενο προσωπικό έως 250 άτοµα και κύκλο εργασιών έως εν ανήκουν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 25 % σε επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια των ΜΜΕ. Λειτουργούν τουλάχιστον για 2 έτη. Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα έχει σκοπό να ενισχύσει µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που είναι µεταποιητικές, εµπορικές, παροχής υπηρεσιών ή τουριστικές, στον εκσυγχρονισµό και τον εξορθολογισµό της παραγωγικής διαδικασίας, για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής ποιότητας µε την ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστηµάτων ιασφάλισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2000 ή το ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ή το ΕΛΟΤ 1801 (Υγεία και Ασφάλεια), µε τελικό στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. α. Έξοδα εγκατάστασης Συστήµατος β. Έξοδα πιστοποίησης Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Για την υιοθέτηση και εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 9001:2000, ενισχύονται έργα προϋπολογισµού έως Για την υιοθέτηση Συστήµατος ιαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ενισχύονται έργα προϋπολογισµού έως Για την υιοθέτηση Συστήµατος ιαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 ενισχύονται έργα προϋπολογισµού έως Σε περίπτωση που προβλέπεται η υιοθέτηση Συστηµάτων ιαχείρισης κατά τα δύο πρότυπα, ήτοι ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 9001:2000 και ΕΛΟΤ 1416 ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισµού έως Ε. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 40%. 21

22 ΡΑΣΗ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για Εγκατάσταση Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης κατά ISO 14001» του Υπουργείου Ανάπτυξης Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ασχολούνται µε την µεταποίηση, το εµπόριο, τον τουρισµό ή την παροχή υπηρεσιών (δραστηριότητες σύµφωνα µε Πίνακα). Έχουν απασχολούµενο προσωπικό έως 250 άτοµα και κύκλο εργασιών έως ή συνολικό ισολογισµό µέχρι εν ανήκουν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 25 % σε επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια των ΜΜΕ. Λειτουργούν τουλάχιστον για 2 έτη. Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραµµα αποτελεί µια επί µέρους παρέµβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, που σκοπό έχει την ενίσχυση υφιστάµενων ΜΜΕ των τοµέων µεταποίησης, υπηρεσιών, τουρισµού και εµπορίου για την εισαγωγή και πιστοποίηση Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης κατά ISO α. Έξοδα εγκατάστασης Συστήµατος β. Έξοδα πιστοποίησης Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο προϋπολογισµός µιας πρότασης µπορεί να είναι µέχρι Ε. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 40%. 22

23 ΡΑΣΗ «Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Σχεδίων» του Υπουργείου Ανάπτυξης Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ασχολούνται µε την µεταποίηση (δραστηριότητες που αναφέρονται σε Πίνακα) ή ορισµένες δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα (άντληση πετρελαίου, εξόρυξη µεταλλευµάτων και ορυκτών). Έχει κύκλο εργασιών τουλάχιστον Να έχει κλείσει τουλάχιστον µια διαχειριστική χρήση. Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραµµα στοχεύει ώστε µια οποιαδήποτε επιλέξιµη µεταποιητική επιχείρηση να αποκτήσει: Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) κατά ΕΜΑS (Κανονισµός (ΕΚ) 761/2001) ή Οικολογικό Σήµα για ένα ή περισσότερα προϊόντα (Κανονισµός (ΕΚ) 1980/2000). Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ α. Αµοιβές εµπειρογνωµόνων β. απάνες Επαλήθευσης & οκιµών γ. Προµήθεια Η/Μ & λοιπού εξοπλισµού. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο προϋπολογισµός µιας πρότασης µπορεί να είναι µέχρι Ε. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 50%. 23

24 ΡΑΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (CLUSTERING) του Υπουργείου Ανάπτυξης Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οποιαδήποτε επιχείρηση µε έδρα και δραστηριότητα την Ελλάδα ανεξάρτητα του τοµέα που ανήκει, σύµφωνα µε πίνακα δραστηριοτήτων κατά ΣΤΑΚΟ, εφόσον πληροί τα κριτήρια ΜΜΕ, µε τους παρακάτω περιορισµούς: Κάθε δίκτυο αποτελείται κατ ελάχιστο από έξι (6) επιχειρήσεις ΜΜΕ. Το σύνολο των επιχειρήσεων-µελών του ικτύου θα πρέπει να έχει συνολικό Μέσο Ετήσιο Κύκλο Εργασιών στην προηγούµενη τριετία (2000, 2001, 2002) τουλάχιστον 2 εκατοµµύρια ευρώ. Ο Μέσος Ετήσιος Κύκλος Εργασιών στην προηγούµενη τριετία (2000, 2001 και 2002) να είναι ίσος ή µεγαλύτερος των ανά µέλος του ικτύου. Ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής επιχείρησης στο µετοχικό κεφάλαιο του ικτύου ορίζεται το 5 % και µέγιστο ποσοστό συµµετοχής ορίζεται το 30%. Οι επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στον τοµέα της µεταποίησης είναι επιλέξιµες µόνο εφόσον συµµετέχουν στο δίκτυο µαζί µε τουριστικές επιχειρήσεις και η συµµετοχή τους αθροιστικά δεν υπερβαίνει το 20 % του προϋπολογισµού του έργου και της σύνθεσης του µετοχικού κεφαλαίου. Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κάθε δίκτυο πρέπει να αποκτήσει νοµική µορφή και έδρα, που θα δηλώνονται κατά την υποβολή της πρότασης και θα συστήνεται πριν την υπογραφή της σύµβασης για την δηµόσια χρηµατοδότησή του. Αντικείµενο και στόχος του ικτύου είναι η ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε τους τοµείς δραστηριότητας των µελών του, καθώς και η παροχή υπηρεσιών προς τα µέλη. Ωστόσο, το δίκτυο επιχειρήσεων έχει τη δική του οικονοµική ζωή και είναι δυνατόν να παρέχει υπηρεσίες και σε µη µέλη. Στην περίπτωση αυτή οι παρεχόµενες υπηρεσίες αµείβονται σε τιµές αγοράς. Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ α. Αµοιβές εξωτερικών συµβούλων β. απάνες παραγωγικών επενδύσεων (κτιριακά, εξοπλισµός, λογισµικό, τεχνογνωσία) γ. απάνες προβολής και προώθησης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών του ικτύου. δ. Συµµετοχή σε εκθέσεις ε. Άλλες δαπάνες (έξοδα σύστασης, έξοδα εγκατάστασης και πιστοποίησης συστηµάτων ISO και HACCP κ.λ.π.).. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο προϋπολογισµός µιας πρότασης µπορεί να είναι από έως Ε. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 50%. 24

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI OIKONOMIKΩN ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α / 23-12-2004 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ 3470/2006, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση.

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3299 (ΦΕΚ Α 261/23.12.2004) Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. Ευθείες ιατάξεις: *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.15 άρθρου 20 Ν.4146/2013,ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 6.5 Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας - Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 6423188, 6450212 Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 6423188, 6450212 Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013» ΓΕΝΙΚΑ Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση κεφαλαίου: Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο, τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. Επιδότηση χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση έως 800.000 ευρώ για τους µικροµεσαίους. 6+1 εργαλεία για δάνεια ακόµα και µε µηδενικά επιτόκια

Χρηµατοδότηση έως 800.000 ευρώ για τους µικροµεσαίους. 6+1 εργαλεία για δάνεια ακόµα και µε µηδενικά επιτόκια Επιδοτήσεις ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 Επιδοτήσεις & επιχειρηµατικότητα ηµόσιο & επιχειρηµατικότητα 8 ΣΕΛΙ ΕΣ 3/21 ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 #12

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Το Πρόγραμμα για τη «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (25% έως 70%) για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων των χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα