ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2005

2 Αγαπητοί επιχειρηµατίες ή υποψήφιοι επενδυτές, Το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.) Βορείου Αιγαίου, σας παρουσιάζει ένα συνοπτικό φυλλάδιο µε την περιγραφή των πιο χρήσιµων Εθνικών ή Κοινοτικών προγραµµάτων, µε την βοήθεια των οποίων µπορείτε να εξασφαλίσετε µέρος της χρηµατοδότησης των επενδυτικών σας σχεδίων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα φυλλάδιο αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί σαν εργαλείο από όλους, ώστε να µπορέσετε στην παρούσα φάση να διερευνήσετε αν το επενδυτικό σχέδιο που έχετε κατά νου µπορεί να χρηµατοδοτηθεί, ποιες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν, ποια είναι η πιο συµφέρουσα κ.λ.π. Επιπλέον, οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτό βασίζονται στην τρέχουσα ή στην τελευταία προκήρυξη των προγραµµάτων, που πρακτικά σηµαίνει ότι όταν αυτά προκηρυχθούν ξανά µπορεί να υπάρχουν αλλαγές ή ακόµα και να προκηρυχθούν νέα προγράµµατα που δεν περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο. Για να έχετε ασφαλή ενηµέρωση για όλα τα προγράµµατα (Εθνικά ή Κοινοτικά κ.λ.π.) πρέπει να απευθυνθείτε στους επιχειρηµατικούς συµβούλους του Κ.Ε.Τ.Α., που θα τους βρείτε στα τοπικά γραφεία που έχουν ιδρυθεί σε όλους τους Νοµούς της Περιφέρειας. Εκεί µπορείτε να υποδείξετε τα προγράµµατα που σας ενδιαφέρουν, ώστε να ενηµερωθείτε άµεσα όταν προκηρυχθούν ή ακόµα και να θέσετε το ερώτηµα σας, ώστε οι σύµβουλοι αφού το επεξεργαστούν να σας υποδείξουν το καταλληλότερο πρόγραµµα για χρηµατοδότηση και να σας ενηµερώνουν. Σύντοµα, το Κ.Ε.Τ.Α. Βορείου Αιγαίου θα παρέχει επικαιροποιηµένες πληροφορίες, σε καθηµερινή βάση, µέσω ικτυακού Τόπου που κατασκευάζεται για τον συγκεκριµένο σκοπό, ώστε ο καθένας να µπορεί να τον επισκεφτεί, να ενηµερωθεί αξιόπιστα και να υποβάλει ερωτήµατα ή αιτήµατα για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αναπτυξιακός Νόµος 2601/98 4 Προγράµµατα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Βορείου Αιγαίου 7 Προγράµµατα του Υπουργείου Ανάπτυξης 10 Προγράµµατα Κοινωνίας της Πληροφορίας 27 Προγράµµατα Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας 31 Προγράµµατα του Υπουργείου Γεωργίας: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου » 37 Ολοκληρωµένα Προγράµµατα ανάπτυξης αγροτικού χώρου 42 Ολοκληρωµένα Προγράµµατα ανάπτυξης αγροτικού χώρου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 51 Υπουργείο Γεωργίας: Έγγραφο Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης 52 Υπουργείο Γεωργίας: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αλιεία» 55 Leader

4 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν. 3299/04 4

5 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2601/98 Α. ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1. Επιχορήγηση (κεφαλαιακή ενίσχυση) της επένδυσης ή του επιχειρηµατικού σχεδίου 2. Επιδότηση των δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 3. Φορολογική απαλλαγή µε τη δηµιουργία αφορολόγητων αποθεµατικών. 4. Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης. Τα ανωτέρω είδη ενισχύσεων παρέχονται εναλλακτικά ως εξής: (α) επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, (β) φορολογική απαλλαγή, (γ) επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης. Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Μεταποιητικές επιχειρήσεις 2. Επιχειρήσεις ενέργειας και αφαλάτωσης ύδατος 3. Βυρσοδεψεία 4. Επιχειρήσεις έρευνας (ερευνητικά εργαστήρια) 5. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προηγµένης τεχνολογίας 6. Επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισµικού 7. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ποιότητας. 8. Μεταλλευτικές επιχειρήσεις 9. Επιχειρήσεις αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών 10. Γεωργικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές επιχειρήσεις 11. Αγροτικοί ή αγροτοβιοµηχανικοί συνεταιρισµοί 12. Επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας πρωτογενών προϊόντων. 13. Επιχειρήσεις εκµετάλλευσης σταθµών αυτοκινήτων 14. Επιχειρήσεις υγρών καυσίµων και υγραερίων 15. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις 16. Μεταφορικές επιχειρήσεις 17. Εµπορικές επιχειρήσεις 5

6 18. Εταιρείες Logistics 19. Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης 20. Τουριστικές επιχειρήσεις 21. Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια. Υπάγονται τέλος στις ενισχύσεις του παρόντος Νόµου : 1. Εταιρείες Ο.Τ.Α. 2. Ιερές Μονές Γ. ΙΑΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Η χώρα χωρίζεται σε 4 ζώνες εφαρµογής του Αναπτυξιακού Νόµου (Α, Β, Γ και ). Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου υπάγονται στη περιοχή, και συγκεκριµένα στην υποπεριοχή 2, για την οποία ισχύουν τα υψηλότερα ποσοστά επιχορήγησης.. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σε κάθε περίπτωση ορίζονται ελάχιστα όρια προϋπολογισµού, όπως παρακάτω: Για µεγάλες επιχειρήσεις, Για µεσαίες επιχειρήσεις, Για µικρές επιχειρήσεις, Για πολύ µικρές επιχειρήσεις, Ε. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ανάλογα µε την περίπτωση κυµαίνεται από 35 % έως 40 %. Επιπλέον, στα παραπάνω ποσοστά προστίθεται ένα 5 % εφόσον συντρέχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως 15 %, εκτός των επιχειρήσεων του τοµέα των µεταφορών. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 55 %. ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι προτάσεις υποβάλλονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Ανάλογα µε το ύψος του προϋπολογισµού, αυτές υποβάλλονται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. 6

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 7

8 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Επιλέξιµες είναι: Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α. Υφιστάµενες επιχειρήσεις του τοµέα της µεταποίησης, της εξόρυξης και της πληροφορικής, σύµφωνα Πίνακα, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Απασχολούν 0 έως 50 εργαζοµένους Έχουν κύκλο εργασιών από έως Το ετήσιο συνολικό ενεργητικό τους δεν υπερβαίνει τα εν ανήκουν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 25% σε µη µικροµεσαίες επιχειρήσεις Β. Υπό ίδρυση νέες ΜΜΕ, εφόσον έχουν εταιρική µορφή. Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών: Κτίρια και εγκαταστάσεις (µέχρι το 45 % του συνολικού προϋπολογισµού) Μηχανήµατα και εξοπλισµός Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας Συστήµατα αυτοµατοποίησης ικαιώµατα τεχνογνωσίας Πιστοποίηση κατά ISO (µέχρι ) Γ. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο προϋπολογισµός κάθε πρότασης µπορεί να είναι από έως ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης µπορεί να ανέλθει µέχρι 45 % του συνολικού κόστους των επιλέξιµων δαπανών. 8

9 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρήσεων είναι: Ξενοδοχεία τάξης και Ε Camping τάξης Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα Ξενοδοχεία και camping τάξης Β και Γ, εφόσον δεν έχουν επιχορηγηθεί τα τελευταία 7 χρόνια από τον Αναπτυξιακό Νόµο και εφόσον τα ξενοδοχεία Β τάξης διαθέτουν µέχρι 100 κλίνες και τα camping Β τάξης µέχρι 150 θέσεις Τουριστικά γραφεία και Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) Επιχειρήσεις εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής Απαραίτητες προϋποθέσεις για να είναι µια επιχείρηση επιλέξιµη είναι οι παρακάτω: Απασχολούν 0 έως 50 εργαζοµένους Έχουν κύκλο εργασιών από έως Το ετήσιο συνολικό ενεργητικό τους δεν υπερβαίνει τα εν ανήκουν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 25% σε µη µικροµεσαίες επιχειρήσεις Μπορούν να συµµετέχουν και υπό ίδρυση νέες εταιρείες, εφόσον δηµιουργούνται από ήδη υφιστάµενες επιχειρήσεις, µε σκοπό την υλοποίηση µιας «κοινής δράσης». Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών: Κτίρια και εγκαταστάσεις Μηχανήµατα και εξοπλισµός Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας Συστήµατα αυτοµατοποίησης ικαιώµατα τεχνογνωσίας Γ. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο προϋπολογισµός κάθε πρότασης µπορεί να είναι από έως ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης µπορεί να ανέλθει µέχρι 45 % του συνολικού κόστους των επιλέξιµων δαπανών. 9

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 10

11 ΡΑΣΗ του ΕΠΑΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Στο Πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν µόνο υφιστάµενες επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τους παρακάτω όρους: Ανήκουν σε κλάδους µεταποίησης, πληροφορικής, συσκευασίας, φωτογραφεία, αναπαραγωγής κασετών µουσικής και βιντεοκασετών, παραγωγής και διανοµής πάγου και τα πλυντήρια - στεγνοκαθαριστήρια. Ειδικά από τον κλάδο τροφίµων και ποτών, εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την πρώτη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Έχουν αρχίσει τη δραστηριότητα τους πριν από τρία χρόνια. Ο µέσος κύκλος εργασιών τους κατά την τελευταία τριετία είναι τουλάχιστον (αφορά µόνο τον κύκλο εργασιών της επιλέξιµης δραστηριότητας σε περίπτωση µικτής). Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού της επιχείρησης δεν υπερβαίνει τα (συνολικός κύκλος εργασιών). Έχουν έως 50 εργαζοµένους (κατά τον χρόνο υποβολής της πρότασης). εν ανήκουν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 25 % σε µη µικροµεσαία επιχείρηση. Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν επενδύσεις σε πάγια (κτιριακά, εξοπλισµός, εξοπλισµός µηχανοργάνωσης, λογισµικό) µέχρι 98 % του επενδυτικού σχεδίου και άυλες ενέργειες µέχρι 20 %. Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισµός των επιχειρηµατικών σχεδίων ορίζεται από έως Παρόλα αυτά, ο προϋπολογισµός δεν µπορεί να υπερβαίνει το 85% του µέσου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας ο οποίος προέρχεται από την επιλέξιµη δραστηριότητα.. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 55 % (εφόσον η επιχείρηση επιτύχει και ορισµένους στόχους, που καθορίζονται µε το επιχειρηµατικό σχέδιο). 11

12 ΡΑΣΗ του ΕΠΑΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προτάσεις µπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις που είναι µεταποιητικές ή επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών στη µεταποίηση υπηρεσιών (κωδικοί ΣΤΑΚΟ 631 και 722) ή εργαστήρια παροχής υπηρεσιών ποιότητας (κωδικός ΣΤΑΚΟ 743). Επιπλέον, για να είναι επιλέξιµη µια επιχείρηση, πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να εµφανίζει κατά την τελευταία τριετία µέσο όρο αποτελεσµάτων προ αποσβέσεων και φόρων θετικό (κέρδη). Να τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ. Τα εργαστήρια παροχής υπηρεσιών ποιότητας µπορούν να τηρούν και βιβλία Β κατηγορίας. Να χαρακτηρίζεται σαν µεσαία επιχείρηση, σύµφωνα µε τη σύσταση 2003/361/EK. Ειδικά, µόνο, τα εργαστήρια µπορούν να είναι και µικρές ή πολύ µικρές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών πρέπει να είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη σύσταση 2003/361/EK και να απασχολούν τουλάχιστον 30 άτοµα ή και λιγότερα, µόνο στην περίπτωση που ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού υπερβαίνουν τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. Για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις υποστηρικτικών στη µεταποίηση υπηρεσιών, ο µέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών της κατά την τελευταία τριετία, που προέρχεται από την επιλέξιµη δραστηριότητα να είναι τουλάχιστον Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Το επιχειρηµατικό σχέδιο µπορεί να περιλαµβάνει δαπάνες για κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισµό κτιριακών εγκαταστάσεων ή για διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου (συνολικά µέχρι 30 % του συνολικού προϋπολογισµού και έως ), δαπάνες για ειδικές εγκαταστάσεις και για προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού, αγορά τεχνογνωσίας και άυλες επενδύσεις. Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός κάθε επιχειρηµατικού σχεδίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 85 % του µέσου κύκλου εργασιών της επιλέξιµης δραστηριότητας κατά την τελευταία τριετία και µέχρι του ποσού των Ο κατώτατος προϋπολογισµός ορίζεται σε , ενώ για τα εργαστήρια σε ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 55 % (εφόσον η επιχείρηση επιτύχει και ορισµένους στόχους, που καθορίζονται µε το επιχειρηµατικό σχέδιο). 12

13 Πρόγραµµα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» του Υπουργείου Ανάπτυξης Α. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Νέοι και νέες που έχουν συµπληρώσει το 18 ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 39 ο έτος της ηλικίας τους και δεν ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα πριν την υποβολή της πρότασης. Η άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος δεν θεωρείται επιχειρηµατική δραστηριότητα. Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας των νέων, µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για τη δηµιουργία νέων και βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Οι χρηµατοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων σε επιλεγµένες δραστηριότητες των τοµέων της Μεταποίησης, του Εµπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισµού. Οι επιλέξιµες δραστηριότητες αναφέρονται αναλυτικά σε Πίνακα, που επισυνάπτεται στον Κανονισµό Υλοποίησης του προγράµµατος.. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Εξοπλισµός και Ειδικές Εγκαταστάσεις ιαµόρφωση Χώρων (όχι κατασκευή νέου κτιρίου) Προβολή-Προώθηση Άλλες απάνες Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ελάχιστος προϋπολογισµός είναι τα Μέγιστος προϋπολογισµός είναι τα για επενδύσεις στον τοµέα των υπηρεσιών και για επενδύσεις στον τοµέα της µεταποίησης. Για κάθε κατηγορία δαπανών, καθορίζονται ελάχιστα και µέγιστα όρια προϋπολογισµού. ΣΤ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης καθορίζεται σε 50 %. 13

14 Πρόγραµµα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» του Υπουργείου Ανάπτυξης Α. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Γυναίκες που έχουν συµπληρώσει το 18 ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 55 Ο έτος της ηλικίας τους και δεν ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα πριν την υποβολή της πρότασης. Η άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος δεν θεωρείται επιχειρηµατική δραστηριότητα. Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας των γυναικών, µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για τη δηµιουργία νέων και βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Οι χρηµατοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων σε επιλεγµένες δραστηριότητες των τοµέων της Μεταποίησης, του Εµπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισµού. Οι επιλέξιµες δραστηριότητες αναφέρονται αναλυτικά σε Πίνακα, που επισυνάπτεται στον Κανονισµό Υλοποίησης του προγράµµατος.. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Εξοπλισµός και Ειδικές Εγκαταστάσεις ιαµόρφωση Χώρων (όχι κατασκευή νέου κτιρίου) Προβολή-Προώθηση Άλλες απάνες Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ελάχιστος προϋπολογισµός είναι τα Μέγιστος προϋπολογισµός είναι τα για επενδύσεις στον τοµέα των υπηρεσιών και για επενδύσεις στον τοµέα της µεταποίησης. Για κάθε κατηγορία δαπανών, καθορίζονται ελάχιστα και µέγιστα όρια προϋπολογισµού. ΣΤ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης καθορίζεται σε 55 %. 14

15 Πρόγραµµα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» του Υπουργείου Ανάπτυξης Α. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άτοµα µε αναπηρίες που έχουν συµπληρώσει το 21 ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 55 ο έτος της ηλικίας τους και δεν ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα πριν την υποβολή της πρότασης. Η άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος δεν θεωρείται επιχειρηµατική δραστηριότητα. Για τα άτοµα µε αναπηρία πρέπει να πιστοποιείται η πάθηση του ατόµου και το ποσοστό αναπηρίας του, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο του ποσοστού 50% µε απόφαση είτε της Υγειονοµικής Επιτροπής του ΙΚΑ του ν.2643/1998, είτε της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας τους. Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας των ατόµων µε αναπηρίες, µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για τη δηµιουργία νέων και βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Επιλέξιµες είναι σχεδόν όλες οι δραστηριότητες της µεταποίησης, του εµπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισµού. Οι µη επιλέξιµες δραστηριότητες αναφέρονται αναλυτικά σε Πίνακα.. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Εξοπλισµός και Ειδικές Εγκαταστάσεις ιαµόρφωση Χώρων (όχι κατασκευή νέου κτιρίου) Προβολή-Προώθηση Άλλες απάνες Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ελάχιστος προϋπολογισµός είναι τα Μέγιστος προϋπολογισµός είναι τα για επενδύσεις στον τοµέα των υπηρεσιών και για επενδύσεις στον τοµέα της µεταποίησης. Για κάθε κατηγορία δαπανών, καθορίζονται ελάχιστα και µέγιστα όρια προϋπολογισµού. ΣΤ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης καθορίζεται σε 50 %. 15

16 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κατηγορία ΕΞΕ: Εξοικονόµηση ενέργειας. Κατηγορία ΣΗΘ: Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (σε υφιστάµενες επιχειρηµατικές µονάδες, σε νεοϊδρυόµενες επιχειρηµατικές µονάδες, σε υψηλής τεχνολογίας υαλόφρακτες θερµοκηπιακές µονάδες). Κατηγορία ΥΠΟ: Υποκατάσταση συµβατικών καυσίµων µε αέριο καύσιµο (φυσικό αέριο ή υγραέριο). Κατηγορία ΑΠΕ: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (αιολικά συστήµατα, γεωθερµικές εφαρµογές, µικρά υδροηλεκτρικά έργα ισχύος µέχρι 10 MWe, κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήµατα, αξιοποίηση βιοµάζας, φωτοβολταϊκά συστήµατα, παθητικά συστήµατα). Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ικαίωµα υποβολής πρότασης επένδυσης έχει κάθε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που δεν περιλαµβάνεται στον δηµόσιο τοµέα. Γ. ΥΨΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οι προϋπολογισµοί των προτάσεων πρέπει να είναι από ανά τεχνολογική κατηγορία, έως ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης κυµαίνεται από 30 % έως 50 % ανάλογα µε την δραστηριότητα της επιχείρησης και την περιοχή, στην οποία πραγµατοποιείται η επένδυση. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, απαιτείται είτε η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης, είτε η εφαρµογή επιστηµονικά αποδεκτής µεθόδου προσδιορισµού του προς εκµετάλλευση ενεργειακού δυναµικού. Στους τοµείς ηλεκτροπαραγωγής, προϋπόθεση είναι η ύπαρξη Άδειας Παραγωγής. Για όλες τις τεχνολογικές κατηγορίες και υποκατηγορίες ΑΠΕ και ΣΗΘ, προϋπόθεση είναι η Άδεια Εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται. 16

17 ΡΑΣΗ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΧΩΡΑ» Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Επιλέξιµες επενδύσεις για τον ενεργειακό εφοδιασµό της νησιωτικής χώρας νοούνται οι παρακάτω: Συστήµατα αφαλάτωσης νερού, µε χρήση τεχνολογιών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Συστήµατα παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία αποβλήτων και χρήση του για παραγωγή θερµικής ή / και ηλεκτρικής ενέργειας και αξιοποίηση της. Εξοικονόµηση ενέργειας µέσω συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης, κλιµατισµού. Συστήµατα συµπαραγωγής µόνο µε χρήση βιοµάζας ή γεωθερµίας. Υβριδικά συστήµατα για ηλεκτροπαραγωγή µε χρήση συνδυασµού τεχνολογιών ΑΠΕ. Φωτοβολταϊκά συστήµατα, είτε συνδεδεµένα στο δίκτυο, είτε αυτόνοµα. Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ικαίωµα υποβολής πρότασης επένδυσης έχει κάθε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που δεν περιλαµβάνεται στον δηµόσιο τοµέα. Νοµικά πρόσωπα που ανήκουν στον ευρύτερο δηµόσιο φορέα έχουν δικαίωµα υποβολής πρότασης επένδυσης, µε την προϋπόθεση ότι τα ίδια κεφάλαια της προτεινόµενης επένδυσης δεν προέρχονται από πόρους του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε). Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών και τα αντίστοιχα ανώτατα όρια τους, παρουσιάζονται παρακάτω: Κύριος εξοπλισµός % Αµοιβές συµβούλων 0 5 % Επεµβάσεις σε οικόπεδα, κτίρια και έργα υποδοµής 0 8 % Μίσθωση βοηθητικού εξοπλισµού και µετρητικών οργάνων 0 2 %. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο ελάχιστος προϋπολογισµός µιας πρότασης είναι , ενώ ο µέγιστος προϋπολογισµός ανέρχεται σε Σηµειώνεται ότι το ίδιο νοµικό πρόσωπο έχει δικαίωµα υποβολής προτάσεων συνολικού προϋπολογισµού µέχρι Ε. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης για τους Νοµούς της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανέρχεται σε 50 %. 17

18 ΡΑΣΗ «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ» του Υπουργείου Ανάπτυξης Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιλέξιµες επιχειρήσεις είναι: Ξενοδοχεία τάξης και Ε, Camping τάξης, Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια διαµερίσµατα, Τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες επαύλεις. Ξενοδοχεία και camping τάξης Γ ή και ανώτερης υπό προϋποθέσεις. Για να κριθεί µια επιχείρηση επιλέξιµη, πρέπει να πληροί ορισµένα κριτήρια µεγέθους (έως 50 εργαζόµενους και ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα ), χρόνου λειτουργίας (3 χρόνια) και σύνθεσης µετοχικού κεφαλαίου (επιχειρήσεις, στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων δεν συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο του 25% άλλες επιχειρήσεις που δεν πληρούν το κριτήριο µεγέθους), όπως επίσης και να διαθέτει ειδικό σήµα του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ. Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Οι επιλέξιµες ενέργειες διακρίνονται σε έξι κατηγορίες, όπως παρακάτω: Βελτίωση / αναβάθµιση κτιριακών εγκαταστάσεων, Εκσυγχρονισµός κινητού εξοπλισµού εσωτερικών χώρων, Έργα διαµόρφωσης και εξοπλισµού περιβάλλοντος χώρου, Επενδύσεις σε ηλεκτρονικό, µηχανολογικό, εξοπλισµό, Έργα εξοικονόµησης ενέργειας / ύδατος, Έργα προστασίας περιβάλλοντος και υγείας πελατών. Για να υπαχθεί µία επιχείρηση, θα πρέπει να πραγµατοποιήσει ενέργειες, οι οποίες να περιλαµβάνονται σε 3 από τις 6 παραπάνω κατηγορίες εργασιών. Γ. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο συνολικός προϋπολογισµός µπορεί να είναι µέχρι : Το ποσό των ,57 ευρώ, συνολικά. Το ποσόν των 2.347,76 ευρώ, ανά κλίνη προκειµένου για ξενοδοχεία και ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια και διαµερίσµατα και ανά τρεις (3) θέσεις, προκειµένου για camping.. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 40%. Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Οι προτάσεις θα υποβάλλονται συνεχώς µέχρι και το

19 ΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» του Υπουργείου Ανάπτυξης Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύµατα Camping Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια και διαµερίσµατα Τουριστικά γραφεία και τουριστικές επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών Επιχειρήσεις εκµίσθωσης αυτοκινήτων Ι.Χ. Ναυλοµεσιτικά γραφεία Επιχειρήσεις πλοιοκτήτες τουλάχιστον 5 επαγγελµατικών σκαφών αναψυχής και επιχειρήσεις κρουαζιερόπλοιων δυναµικότητας µέχρι 50 επιβατών Επιχειρήσεις εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής Καταστήµατα τουριστικών ειδών, εφόσον διαθέτουν ειδικό σήµα του Ε.Ο.Τ. Τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες επαύλεις Για να κριθεί µια επιχείρηση επιλέξιµη, πρέπει να πληροί ορισµένα κριτήρια µεγέθους (έως 150 εργαζόµενους και ετήσιο κύκλο εργασιών από ), χρόνου λειτουργίας (3 χρόνια) και σύνθεσης µετοχικού κεφαλαίου (επιχειρήσεις, στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων δεν συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο του 25% άλλες επιχειρήσεις που δεν πληρούν το κριτήριο µεγέθους), όπως επίσης και να διαθέτει ειδικό σήµα του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ. Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1) Έρευνα αγοράς, εκπόνηση µελετών µάρκετινγκ. 2) Αναδιοργάνωση Αυτοµατοποίηση Ηλεκτρονική ικτύωση. 3) Προβολή ιαφήµιση. 4) ηµιουργία κοινών τουριστικών πακέτων, συνδυασµένες ενέργειες ένταξης σε πακέτα εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 5) Απόκτηση και εφαρµογή τεχνογνωσίας ανάπτυξης και διαχείρισης ειδικών µορφών τουρισµού. 6) Συνενώσεις Συγχωνεύσεις ΜΜΕ. Γ. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο µέγιστος προϋπολογισµός ορίζεται σε ανά επιχείρηση.. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 40%. Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Οι προτάσεις θα υποβάλλονται συνεχώς µέχρι 30/6/

20 ΡΑΣΗ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ (CLUSTERING)» Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οποιαδήποτε επιχείρηση µε έδρα και δραστηριότητα την Ελλάδα ανεξάρτητα του τοµέα που ανήκει, σύµφωνα µε πίνακα δραστηριοτήτων κατά ΣΤΑΚΟ, εφόσον πληροί τα κριτήρια ΜΜΕ, µε τους παρακάτω περιορισµούς: Κάθε δίκτυο αποτελείται κατ ελάχιστο από έξι (6) επιχειρήσεις ΜΜΕ. Το σύνολο των επιχειρήσεων-µελών του ικτύου θα πρέπει να έχει συνολικό Μέσο Ετήσιο Κύκλο Εργασιών στην προηγούµενη τριετία (2000, 2001, 2002) τουλάχιστον Ο Μέσος Ετήσιος Κύκλος Εργασιών στην προηγούµενη τριετία (2000, 2001 και 2002) να είναι ίσος ή µεγαλύτερος των ανά µέλος του ικτύου. Ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής επιχείρησης στο µετοχικό κεφάλαιο του ικτύου ορίζεται το 5 % και µέγιστο ποσοστό συµµετοχής ορίζεται το 30%. Οι επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στον τουριστικό τοµέα είναι επιλέξιµες µόνο εφόσον συµµετέχουν στο δίκτυο µαζί µε τουριστικές επιχειρήσεις και η συµµετοχή τους αθροιστικά δεν υπερβαίνει το 40 % του προϋπολογισµού του έργου και της σύνθεσης του µετοχικού κεφαλαίου. Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κάθε δίκτυο πρέπει να αποκτήσει νοµική µορφή και έδρα, που θα δηλώνονται κατά την υποβολή της πρότασης και θα συστήνεται πριν την υπογραφή της σύµβασης για την δηµόσια χρηµατοδότησή του. Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ α. Αµοιβές εξωτερικών συµβούλων β. απάνες παραγωγικών επενδύσεων (κτιριακά, εξοπλισµός, λογισµικό, τεχνογνωσία) γ. απάνες προβολής και προώθησης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών του ικτύου. δ. Συµµετοχή σε εκθέσεις ε. Άλλες δαπάνες (έξοδα σύστασης, έξοδα εγκατάστασης και πιστοποίησης συστηµάτων ISO και HACCP κ.λ.π.). εν εντάσσονται στο Πρόγραµµα δίκτυα, που στοχεύουν στην ίδρυση ή επέκταση τουριστικών καταλυµάτων οποιασδήποτε λειτουργικής µορφής.. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο προϋπολογισµός µιας πρότασης µπορεί να είναι από έως Ε. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50 %. 20

21 Πρόγραµµα «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» του Υπουργείου Ανάπτυξης Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ασχολούνται µε την µεταποίηση, το εµπόριο, τον τουρισµό ή την παροχή υπηρεσιών (επιλέξιµες δραστηριότητες από Πίνακα). Έχουν απασχολούµενο προσωπικό έως 250 άτοµα και κύκλο εργασιών έως εν ανήκουν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 25 % σε επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια των ΜΜΕ. Λειτουργούν τουλάχιστον για 2 έτη. Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα έχει σκοπό να ενισχύσει µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που είναι µεταποιητικές, εµπορικές, παροχής υπηρεσιών ή τουριστικές, στον εκσυγχρονισµό και τον εξορθολογισµό της παραγωγικής διαδικασίας, για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής ποιότητας µε την ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστηµάτων ιασφάλισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2000 ή το ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ή το ΕΛΟΤ 1801 (Υγεία και Ασφάλεια), µε τελικό στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. α. Έξοδα εγκατάστασης Συστήµατος β. Έξοδα πιστοποίησης Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Για την υιοθέτηση και εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 9001:2000, ενισχύονται έργα προϋπολογισµού έως Για την υιοθέτηση Συστήµατος ιαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ενισχύονται έργα προϋπολογισµού έως Για την υιοθέτηση Συστήµατος ιαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 ενισχύονται έργα προϋπολογισµού έως Σε περίπτωση που προβλέπεται η υιοθέτηση Συστηµάτων ιαχείρισης κατά τα δύο πρότυπα, ήτοι ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 9001:2000 και ΕΛΟΤ 1416 ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισµού έως Ε. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 40%. 21

22 ΡΑΣΗ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για Εγκατάσταση Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης κατά ISO 14001» του Υπουργείου Ανάπτυξης Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ασχολούνται µε την µεταποίηση, το εµπόριο, τον τουρισµό ή την παροχή υπηρεσιών (δραστηριότητες σύµφωνα µε Πίνακα). Έχουν απασχολούµενο προσωπικό έως 250 άτοµα και κύκλο εργασιών έως ή συνολικό ισολογισµό µέχρι εν ανήκουν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 25 % σε επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια των ΜΜΕ. Λειτουργούν τουλάχιστον για 2 έτη. Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραµµα αποτελεί µια επί µέρους παρέµβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, που σκοπό έχει την ενίσχυση υφιστάµενων ΜΜΕ των τοµέων µεταποίησης, υπηρεσιών, τουρισµού και εµπορίου για την εισαγωγή και πιστοποίηση Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης κατά ISO α. Έξοδα εγκατάστασης Συστήµατος β. Έξοδα πιστοποίησης Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο προϋπολογισµός µιας πρότασης µπορεί να είναι µέχρι Ε. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 40%. 22

23 ΡΑΣΗ «Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Σχεδίων» του Υπουργείου Ανάπτυξης Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ασχολούνται µε την µεταποίηση (δραστηριότητες που αναφέρονται σε Πίνακα) ή ορισµένες δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα (άντληση πετρελαίου, εξόρυξη µεταλλευµάτων και ορυκτών). Έχει κύκλο εργασιών τουλάχιστον Να έχει κλείσει τουλάχιστον µια διαχειριστική χρήση. Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραµµα στοχεύει ώστε µια οποιαδήποτε επιλέξιµη µεταποιητική επιχείρηση να αποκτήσει: Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) κατά ΕΜΑS (Κανονισµός (ΕΚ) 761/2001) ή Οικολογικό Σήµα για ένα ή περισσότερα προϊόντα (Κανονισµός (ΕΚ) 1980/2000). Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ α. Αµοιβές εµπειρογνωµόνων β. απάνες Επαλήθευσης & οκιµών γ. Προµήθεια Η/Μ & λοιπού εξοπλισµού. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο προϋπολογισµός µιας πρότασης µπορεί να είναι µέχρι Ε. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 50%. 23

24 ΡΑΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (CLUSTERING) του Υπουργείου Ανάπτυξης Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οποιαδήποτε επιχείρηση µε έδρα και δραστηριότητα την Ελλάδα ανεξάρτητα του τοµέα που ανήκει, σύµφωνα µε πίνακα δραστηριοτήτων κατά ΣΤΑΚΟ, εφόσον πληροί τα κριτήρια ΜΜΕ, µε τους παρακάτω περιορισµούς: Κάθε δίκτυο αποτελείται κατ ελάχιστο από έξι (6) επιχειρήσεις ΜΜΕ. Το σύνολο των επιχειρήσεων-µελών του ικτύου θα πρέπει να έχει συνολικό Μέσο Ετήσιο Κύκλο Εργασιών στην προηγούµενη τριετία (2000, 2001, 2002) τουλάχιστον 2 εκατοµµύρια ευρώ. Ο Μέσος Ετήσιος Κύκλος Εργασιών στην προηγούµενη τριετία (2000, 2001 και 2002) να είναι ίσος ή µεγαλύτερος των ανά µέλος του ικτύου. Ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής επιχείρησης στο µετοχικό κεφάλαιο του ικτύου ορίζεται το 5 % και µέγιστο ποσοστό συµµετοχής ορίζεται το 30%. Οι επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στον τοµέα της µεταποίησης είναι επιλέξιµες µόνο εφόσον συµµετέχουν στο δίκτυο µαζί µε τουριστικές επιχειρήσεις και η συµµετοχή τους αθροιστικά δεν υπερβαίνει το 20 % του προϋπολογισµού του έργου και της σύνθεσης του µετοχικού κεφαλαίου. Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κάθε δίκτυο πρέπει να αποκτήσει νοµική µορφή και έδρα, που θα δηλώνονται κατά την υποβολή της πρότασης και θα συστήνεται πριν την υπογραφή της σύµβασης για την δηµόσια χρηµατοδότησή του. Αντικείµενο και στόχος του ικτύου είναι η ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε τους τοµείς δραστηριότητας των µελών του, καθώς και η παροχή υπηρεσιών προς τα µέλη. Ωστόσο, το δίκτυο επιχειρήσεων έχει τη δική του οικονοµική ζωή και είναι δυνατόν να παρέχει υπηρεσίες και σε µη µέλη. Στην περίπτωση αυτή οι παρεχόµενες υπηρεσίες αµείβονται σε τιµές αγοράς. Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ α. Αµοιβές εξωτερικών συµβούλων β. απάνες παραγωγικών επενδύσεων (κτιριακά, εξοπλισµός, λογισµικό, τεχνογνωσία) γ. απάνες προβολής και προώθησης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών του ικτύου. δ. Συµµετοχή σε εκθέσεις ε. Άλλες δαπάνες (έξοδα σύστασης, έξοδα εγκατάστασης και πιστοποίησης συστηµάτων ISO και HACCP κ.λ.π.).. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο προϋπολογισµός µιας πρότασης µπορεί να είναι από έως Ε. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 50%. 24

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Quality Services Ltd

Advanced Quality Services Ltd ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 16/06/2009 ΕΩΣ 30/06/2009 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (N.3908/2011)

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (N.3908/2011) ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (N.3908/2011) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) ηµιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισµός: χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005.

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005. ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο A ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΏΘΗΣΗ (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Πληροφοριακά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 1 Περιεχόμενα 1. 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. 2. Ποσοστά ενίσχυσης 3. 3. Βασικοί όροι και καιπροϋποθέσεις 4. 4. Κριτήρια Αξιολόγησης 2 Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άµεσα στη δηµοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 ψηφίστηκε με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ελληνική επικράτεια, παρέχοντας κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Παντελής ηµητρίου Σχέδια Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ΥΕΒ&Τ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1: Α. ΦΟΡΕΑΣ: του εντός του 2 ου Έτους µετά την Ίδρυση και εντός του 3 ου Έτους µετά την Ίδρυση Επιχείρηση που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Περιεχόμενα Δράση Digi Lodge Ενίσχυση Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες DATA RC 2 Δράση «Ενίσχυσης ξενοδοχειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ )

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) (Ι) Η οικονοµοτεχνική µελέτη περιλαµβάνει: Εισαγωγή: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ» Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 . ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

N.3908/2011 & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ

N.3908/2011 & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ N.3908/2011 & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη"

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ Μακεδονία - Θράκη ΑΠ 01. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 307.733,8 19 607.933,1 197,6 483.992,2 157,3 239.752,7 77,9 17 Σιδηρόδρομοι (TEN-T) 37.00 1 64.841,6 175,2 36.906,6 99,7 30.323,5 82,0 20 Αυτοκινητόδρομοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων - Νέος Επενδυτικός Νόµος ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν. 3908/2011 & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων - Νέος Επενδυτικός Νόµος ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν. 3908/2011 & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣΝΟΜΟΣ Ν. 3908/2011 & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Σκοπός-ΠλαίσιοΕφαρµογής Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Η προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας µε τη διαµόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (σύμφωνα με την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/27-01-2011). Ενίσχυση ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου

Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου Μαρία Κονέ Συμβ. Επιχειρήσεων ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαιούχοι Νεανική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Προϋποθέσεις συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες: Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργες, μισθωτοί,

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα. προγράµµατα που. Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων»

Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα. προγράµµατα που. Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων» /νση: 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 14, ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 221 00 Τηλ: 2710-230233 Fax: 2710-230236 Η Εταιρεία προγράµµατα που Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 100% Αναλυτικά οι νέες δράσεις είναι: 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στόχος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων - Νέος Επενδυτικός Νόµος ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν. 3908/2011 & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων - Νέος Επενδυτικός Νόµος ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν. 3908/2011 & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣΝΟΜΟΣ Ν. 3908/2011 & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Ενότητες Ενότητα 1. Σκοπός-Πλαίσιο Εφαρµογής Ενότητα 2. Υπαγόµενα Επενδυτικά Σχέδια Ενότητα 3. Παρεχόµενες ενισχύσεις Ενότητα 4. Καθορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Εισηγητής: Γρηγόρης Καλαμακίδης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2-04 ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2-04 ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2-04 ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Το πρόγραµµα ΤΕΜΠΜΕ 2 04 αφορά τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ελληνική αγορά 3 έτη κι άνω οιασδήποτε µορφής,( Ατοµικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 1. Οι δαπάνες για κατασκευή (ανέγερση) αποθήκης είναι επιλέξιµες; Οι δαπάνες για κατασκευή αποθήκης όπως και γενικότερα δαπάνες ανέγερσης κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/2004

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/2004 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/2004 Οι ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα γνωρίζουν σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Η σηµαντική αυτή αύξηση σχετίζεται άµεσα µε την εξυγίανση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τα προαπαιτούμενα, τις υποχρεώσεις και το επενδυτικό σχέδιο Ένας διαφωτιστικός οδηγός για την καλύτερη ενημέρωση σας Για μια ερμηνευμένη λύση κομμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

( ) (1) - 200.000.000,00 70% . 140.000.000,00 30% . 60.000.000,00 . . 65.000.000 (60.000.000

( )  (1) - 200.000.000,00 70% . 140.000.000,00 30% . 60.000.000,00    .      .       65.000.000 (60.000.000 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ II) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) Ταχ. /νση: 19 ο χλµλεωφ.μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 350 Προς: ήµο Νέας Ιωνίας

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11. Συνοπτική παρουσίαση

Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11. Συνοπτική παρουσίαση Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11 Συνοπτική παρουσίαση Ο Επενδυτικός Νόμος 3908/11, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 4072/12, 4146/13 και 4242/14, αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 Η AQS, η οποία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη προτάσεων Αναπτυξιακού Νόμου, αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας την όλη διαδικασία υποβολής του φακέλου στον εκάστοτε αρμόδιο

Διαβάστε περισσότερα