KDV.. fr Mode d emploi it Istruzioni per I uso es Instrucciones de uso. pt Instruções de serviço el Οδηγίες χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KDV.. fr Mode d emploi it Istruzioni per I uso es Instrucciones de uso. pt Instruções de serviço el Οδηγίες χρήσης"

Transcript

1 KDV.. fr Mode d emploi it Istruzioni per I uso es Instrucciones de uso pt Instruções de serviço el Οδηγίες χρήσης

2 fr Table des matières Prescriptions-d'hygiène-alimentaire... 5 Consignes de sécurité et avertissements... 5 Conseil pour la mise au rebut... 7 Étendue des fournitures... 8 Contrôler la température ambiante et l aération... 8 Branchement de l appareil... 9 Présentation de l appareil Enclenchement de l appareil Réglage de la température Contenance utile Le compartiment réfrigérateur Super-réfrigération Le compartiment congélateur Capacité de congélation maximale.. 13 Congélation de produits frais Supercongélation Décongélation des produits Equipement Autocollant «OK» Arrêt et remisage de l'appareil Si vous dégivrez l'appareil Nettoyage de l appareil Odeurs Éclairage (LED) Economies d énergie Bruits de fonctionnement Remédier soi même aux petites pannes Autodiagnostic de l appareil Service après-vente it Indice Avvertenze di sicurezza e pericolo Avvertenze per lo smaltimento Fornitura Osservare la temperatura ambiente e la ventilazione Collegare l apparecchio Conoscere l apparecchio Accendere l apparecchio Regolare la temperatura Capacità utile totale Il frigorifero Super-raffredamento Il congelatore Max. capacità di congelamento Congelamento di alimenti freschi Super-congelamento Decongelare surgelati Dotazione Adesivo «OK» Spegnere e mettere fuori servizio l'apparecchio Scongelamento Pulizia dell apparecchio Odori Illuminazione (LED) Risparmiare energia Rumori di funzionamento Eliminare piccoli guasti Autotest dell apparecchio Servizio Assistenza Clienti... 38

3 es Índice Consejos y advertencias de seguridad Consejos para la eliminación del embalaje y el desguace de los aparatos usados Volumen de suministro (elementos incluidos en el equipo de serie) Prestar atención a la temperatura del entorno y la ventilación del aparato Conectar el aparato a la red eléctrica Familiarizándose con la unidad Conectar el aparato Ajustar la temperatura Capacidad útil Compartimento frigorífico Superfrío Compartimento de congelación Capacidad máxima de congelación 47 Congelar alimentos frescos Supercongelación Descongelar los alimentos Equipamiento Adhesivo «OK» Desconexión y paro del aparato Al desescarchar el aparato Limpieza de la unidad Olores Iluminación interior (LED) Consejos prácticos para ahorrar energía eléctrica Ruidos de funcionamiento del aparato Pequeñas averías de fácil solución. 55 Autocomprobación del aparato Servicio de Asistencia Técnica pt Índice Instruções desegurança edeaviso 58 Instruções sobre reciclagem O fornecimento inclui Ter em atenção a temperatura ambiente e a ventilação Ligar o aparelho Familiarização com o aparelho Ligar o aparelho Regular a temperatura Capacidade útil Zona de refrigeração Superrefrigeração Zona de congelação Máx. capacidade de congelação Congelação de alimentos frescos Supercongelação Descongelação dos alimentos Equipamento Autocolante «OK» Desligar e desactivar o aparelho Descongelação Limpeza do aparelho Odores Iluminação (LED) Como poupar energia Ruídos de funcionamento Eliminação de pequenas anomalias 72 Auto-teste do aparelho Assistência Técnica... 73

4 el Πίνακας περιεχομένων Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιητικές υποδείξεις Υποδείξεις απόσυρσης Συνοδεύουν τη συσκευή Προσέχετε τη θερμοκρασία και τον αερισμό του χώρου Σύνδεση της συσκευής Γνωρίστε τη συσκευή Θέση της συσκευής σε λειτουργία Ρύθμιση θερμοκρασίας Ωφέλιμο περιεχόμενο Χώρος συντήρησης Υπερψύξη Χώρος κατάψυξης Μέγ. απόδοση κατάψυξης Κατάψυξη νωπών τροφίμων Υπερκατάψυξη Απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων Εξοπλισμός Επικολλημένη ετικέτα ΟΚ Σβήσιμο και μακροχρόνια θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας Απόψυξη Καθαρισμός της συσκευής Οσμές Φωτισμός (LED) Έτσι μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια Θόρυβοι λειτουργίας Πώς θα διορθώσετε μόνες/-οι σας μικροβλάβες Αυτοέλεγχος συσκευής Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών... 90

5 fr frtable des matièresfrmode d emploi Prescriptionsd'hygiène-alimentaire Chère cliente, cher client, Conformément à la réglementation française visant à empêcher la présence de listéries dans le compartiment réfrigérateur, nous vous remercions de respecter les consignes suivantes : Nettoyez fréquemment le compartiment intérieur du réfrigérateur à l'aide d'un détergent non agressif, ne provoquant pas d'oxydati on des pièces métalliques (utilisez par ex. de l'eau tiède additionnée d'un peu de produit à vaisselle). Ensuite, désinfectez avec de l eau additionnée de vinaigre ou de jus de citron les surfaces que vous avez préalablement nettoyées, ou utilisez un produit germicide en vente habituelle dans le commerce et adapté aux réfrigérateurs (avant d utiliser ce produit sur les pièces métalliques, faites un test de compatibilité à un endroit peu visible). Enlevez les emballages commerciaux avant de mettre les produits alimentaires dans le compartiment réfrigérateur (par ex. le carton qui réunit les pots de yaourt). Pour éviter toute contamination entre des produits alimentaires de nature différente, rangez-les bien séparés les uns des autres, bien emballés ou rangés dans des récipients à couvercle. Avant de préparer des plats et de saisir des produits alimentaires, lavezvous les mains. Avant de préparer d autres plats, lavez-vous à nouveau les mains. Lavez-les encore une fois avant de prendre un repas. Lavez les ustensiles de cuisine dont vous venez de vous servir avant de les réutiliser (cuillère en bois, planche de découpe, couteau de cuisine, etc.). Consignes de sécurité et avertissements Avant de mettre l appareil en service Veuillez lire attentivement et entièrement les informations figurant dans les notices d utilisation et de montage. Elle contiennent des remarques importantes concernant l installation, l utilisation et l entretien de l appareil. Conservez toute la documentation pour pouvoir la consulter à nouveau ultérieurement ou si l appareil doit changer un jour de propriétaire. 5

6 fr Sécurité technique Cet appareil contient une petite quantité d un fluide réfrigérant écologique mais inflammable, le R 600a. Pendant le transport et la mise en place de l appareil, veillez à ne pas endommager les tuyauteries du circuit frigorifique. Si le fluide réfrigérant jaillit, il peut provoquer des lésions oculaires ou s enflammer. Si l'appareil est endommagé éloignez de l'appareil toute flamme nue ou source d'inflammation, aérez bien la pièce pendant quelques minutes, éteignez l'appareil puis débranchez la fiche mâle de la prise de courant, prévenez le service après-vente. Plus l'appareil contient du fluide réfrigérant et plus grande doit être la pièce dans laquelle il se trouve. Dans les pièces trop petites, un mélange gaz-air inflammable peut se former en cas de fuite. Comptez 1 m³ de volume minimum de la pièce pour 8 g de fluide réfrigérant. La quantité de fluide présente dans l'appareil est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de ce dernier. Si le cordon d alimentation électrique de cet appareil a été endommagé, il faut confier son remplacement au fabricant, au service après-vente ou à une personne détenant des qualifications similaires. Les installations et réparations inexpertes peuvent engendrer des risques considérables pour l utilisateur. Les réparations ne pourront être réalisées que par le fabricant, le service après-vente ou une personne détenant des qualifications similaires. Il ne faut utiliser que les pièces d'origine du fabricant. Le fabricant ne garantit que les pièces d'origine car elles seules remplissent les exigences de sécurité. S il faut allonger le cordon de raccordement au secteur avec un prolongateur, procurez-vous-le exclusivement auprès du service aprèsvente. Pendant l utilisation N utilisez pas d appareils électriques à l intérieur de l appareil (par ex. appareils de chauffage, machine àglaçons, etc.). Risque d explosion! Ne dégivrez ni et ne nettoyez jamais l appareil avec un nettoyeur à vapeur! La vapeur risque d atteindre des pièces électriques et de provoquer un court-circuit. Risque d électrocution! Pour détacher le givre ou les couches de glace, n utilisez jamais d objets pointus ou présentant des arêtes vives. Vous risqueriez d endommager les tuyaux de fluide réfrigérant. Le fluide réfrigérant en train de jaillir risque de s enflammer ou de provoquer des lésions oculaires. Ne stockez dans l appareil ni produits contenant des gaz propulseurs inflammables (par ex. bombes aérosols) ni produits explosifs. Risque d explosion! Ne vous servez pas des socles, clayettes et portes comme marchepieds ou pour vous appuyer. Pour dégivrer et nettoyer l appareil, débranchez la fiche mâle de la prise de courant ou retirez le fusible / désarmez le disjoncteur. Pour débrancher l appareil, tirez sur la fiche mâle et non pas sur son cordon. 6

7 fr Stockez les boissons fortement alcoolisées en position verticale dans des récipients bien fermés. L huile et la graisse ne doivent pas entrer en contact avec les parties en matières plastiques et le joint de porte. Ces derniers pourraient sinon devenir poreux. Ne recouvrez et n obstruez jamais les orifices de ventilation de l appareil. Cet appareil ne pourra être utilisé par des personnes (enfants compris) présentant des capacités physiques, sensorielles ou psychiques restreintes ou manquant de connaissances que sous la surveillance d une personne chargée de leur sécurité ou après que cette dernière leur aura enseigné à utiliser l appareil. Dans le compartiment congélateur, ne stockez pas de boissons, gazeuses en particulier, en bouteilles ou en canettes car elles éclateraient. Les bouteilles et les canettes risqueraient d éclater! Ne portez jamais des produits surgelés à la bouche immédiatement après les avoir sorties du compartiment congélateur. Risque d engelures! Évitez tout contact prolongé des mains avec les produits congelés, la glace ou les tubes de l évaporateur, etc. Risque d engelures! Les enfants et l appareil Ne confiez jamais l emballage et ses pièces constitutives aux enfants. Ils risquent de s'étouffer avec les cartons pliants et les feuilles de plastique! L appareil n est pas un jouet pour enfants! Appareils équipés d une serrure : rangez la clé hors de portée des enfants! Dispositions générales L appareil convient pour réfrigérer et congeler les produits alimentaires. Cet appareil est destiné à un usage domestique dans un foyer privé, et à l environnement domestique. L appareil a été antiparasité conformément à la directive UE 2004 / 108 / EC. Le circuit frigorifique a subi un contrôle d étanchéité. Ce produit est conforme aux dispositions de sécurité applicables visant les appareils électriques (EN ). Conseil pour la mise au rebut * Mise au rebut de l'emballage L emballage protège votre appareil contre les dommages susceptibles de survenir en cours de transport. Tous les matériaux qui le composent sont compatibles avec l environnement et recyclables. Aidez-nous : à éliminer l emballage dans le respect de l environnement. Pour connaître les circuits actuels de mise au rebut, adressez-vous s.v.p. à votre revendeur ou à l administration de votre commune. 7

8 fr * Mise au rebut de l'ancien appareil Les appareils usagés ne sont pas des déchets dénués de valeur! Leur élimination dans le respect de l'environnement permet d'en récupérer de précieuses matières premières. Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2002 / 96 / CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE. ã=mise en garde Avant de mettre au rebut l'appareil qui ne sert plus : 1. Débranchez sa fiche mâle. 2. Sectionnez son câble d alimentation et retirez-le avec la fiche mâle. 3. Pour dissuader les enfants de grimper dans l appareil, ne retirez pas les clayettes et les bacs! 4. Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l appareil lorsqu il ne sert plus. Risque d étouffement! Les appareils réfrigérants contiennent du fluide réfrigérant. L isolant contient des gaz. Il faut que le fluide réfrigérant et les gaz soient éliminés dans les règles de l art. Jusqu'à l'enlèvement de l'appareil, veillez bien à ce que son circuit frigorifique ne soit pas endommagé. Étendue des fournitures Après avoir déballé, vérifiez toutes les pièces pour détecter d éventuels dégâts dus au transport. En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l appareil ou auprès de notre service après-vente. La livraison comprend les pièces suivantes : Appareil indépendant Équipement (selon le modèle) Notice d utilisation Notice de montage Carnet de service après-vente Pièce annexe de la garantie Informations relatives à la consommation d énergie et aux bruits Sachet avec quincaillerie de montage Contrôler la température ambiante et l aération Température ambiante L appareil a été conçu pour une catégorie climatique précise. Suivant la catégorie climatique, l appareil est utilisable dans les températures ambiantes suivantes. 8

9 La catégorie climatique de l appareil figure sur sa plaque signalétique, Fig... Catégorie Température ambiante climatique admissible SN +10 C à 32 C N +16 C à 32 C ST +16 C à 38 C T +16 C à 43 C Aération Fig. 3 L air situé contre la paroi arrière et les parois latérales de l appareil s échauffe. L'air chaud doit pouvoir s'échapper sans obstacle. S'il ne le peut pas, le groupe frigorifique doit fonctionner plus longtemps, ce qui augmente la consommation de courant. Pour cette raison, ne recouvrez ni et n'obstruez jamais les orifices d'aération de l'appareil. Branchement de l appareil Après l installation de l appareil en position verticale, attendez au moins une heure avant de le mettre en service. Il peut en effet arriver, pendant le transport, que l huile présente dans le compresseur se déplace vers le circuit frigorifique. Avant la première mise en service, nettoyez le compartiment intérieur de l appareil. (Voir le chapitre «Nettoyage de l appareil».) Branchement électrique fr La prise doit être proche de l appareil et demeurer librement accessibles même après avoir installé ce dernier. L appareil est conforme à la classe de protection I. Raccordez l appareil au courant alternatif V / 50 Hz, via une prise femelle installée réglementairement et comportant un fil de terre. La prise doit être protégée par un fusible supportant un ampérage de 10 A à 16 A. Sur les appareils qui fonctionneront dans des pays non européens, il faut vérifier que la tension et le type de courant mentionnés sur la plaque signalétique correspondent bien avec celle et celui offert par votre secteur. Vous trouverez ces indications sur la plaque signalétique. Fig.. ã=mise en garde Il ne faut en aucun cas raccorder l appareil à des fiches électroniques d économie d énergie. Nos appareils peuvent être alimentés via des onduleurs pilotés par le secteur ou à pilotage sinusoïdal. Directement raccordées au réseau public, les installations photovoltaïques font appel à des onduleurs pilotés par le secteur. Dans les solutions en îlots (p. ex. sur les bateaux ou les refuges de montagne), ne disposant pas d un raccordement direct au réseau électrique public, il faut utiliser des onduleurs à pilotage sinusoïdal. 9

10 fr Présentation de l appareil Veuillez déplier la dernière page, illustrée, de la notice. La présente notice d utilisation vaut pour plusieurs modèles. L équipement des modèles peut varier. Selon le modèle, l appareil peut différer du contenu des illustrations. Fig Éléments de commande 5 Clayette en verre dans le compartiment congélateur 6 Éclairage (LED) 7 Clayette en verre dans le compartiment réfrigérateur 8 Tiroir à légumes 9 Pied à vis 10 Rangement en contre-porte 11 Clayette à grandes bouteilles A B Compartiment congélateur Compartiment réfrigérateur Éléments de commande Fig. 2 1 Touche Marche / Arrêt Il sert à allumer et éteindre l'ensemble de l'appareil. 2 Affichage de la température régnant dans le compartiment réfrigérateur Les chiffres correspondent aux températures C réglées dans le compartiment réfrigérateur. 3 La mention «super» Ce voyant ne s allume que pour indiquent que la superréfrigération et la supercongélation s est enclenchée. 4 Touche de réglage de la température dans le compartiment réfrigérateur Cette touche sert à régler la température du compartiment réfrigérateur. Enclenchement de l appareil Allumez l appareil par la touche Marche / Arrêt. Fig. 2/1 L appareil commence à réfrigérer. Porte en position ouverte, l éclairage est allumé. 10

11 fr Remarques concernant le fonctionnement de l appareil Après son allumage, l appareil peut avoir besoin de plusieurs heures pour atteindre les températures réglées. Pendant cette période, ne rangez pas de produits alimentaires dans l appareil. L appareil chauffe légèrement une partie de ses surfaces frontales pour empêcher une condensation d eau dans la zone du joint de porte. Si après avoir refermé le compartiment congélateur la porte refuse de s ouvrir à nouveau, attendez s.v.p 2 à 3 minutes, temps nécessaire àla dépression, dans le compartiment, pour se résorber. Réglage de la température Fig. 2 Compartiment réfrigérateur La température est réglable entre +2 C et +8 C. Appuyez sur la touche de réglage de la température4 jusqu àcequela température souhaitée soit réglée dans le compartiment réfrigérateur. L appareil mémorise la valeur réglée en dernier. La température réglée s affiche à l indicateur 2. Nous recommandons de régler le compartiment réfrigérateur sur +4 C (réglage usine). Evitez de stocker les produits alimentaires délicats à une température supérieure à +4 C. Compartiment congélateur La température régnant dans le compartiment congélateur dépend de celle régnant dans le compartiment réfrigérateur. Une baisse de la température dans le compartiment réfrigérateur entraîne aussi une baisse de celle du compartiment congélateur. Contenance utile Vous trouverez les indications relatives à la contenance utile sur la plaque signalétique de votre appareil. Le compartiment réfrigérateur La température dans le compartiment réfrigérateur est réglable entre +2 C et +8 C. Le compartiment réfrigérateur est l endroit idéal où ranger les plats finis de préparer, les pâtisseries, conserves, le lait condensé, le fromage dur, les fruits et légumes craignant le froid ainsi que les agrumes. Consignes de rangement : Rangez les aliments si possible bien emballés ou bien couverts. Ils garderont ainsi arôme, couleur et fraîcheur. Ceci empêche en outre que certains aliments ne communiquent leur goût à d autres et que les pièces en plastique changent anormalement de couleur. 11

12 fr Remarque Évitez que les produits alimentaires entrent en contact avec la paroi arrière. Cela gênerait sinon la circulation de l air. Les produits alimentaires ou les emballages pourraient rester collés, par congélation, contre la paroi arrière. Tenez compte des différentes zones froides dans le compartiment réfrigérateur! L air circulant dans le compartiment réfrigérateur fait que des zones différemment froides apparaissent : La zone la plus froide se trouve dans le bac tiroir. Fig. 4 Remarque Dans la zone la plus froide, rangez les aliments délicats (par ex.le poisson, la charcuterie, la viande). Zone la moins froide elle se trouve complètement en haut, contre la porte. Remarque Rangez dans la zone la moins froide par ex. le fromage et le beurre. Ainsi, au moment de servir, le fromage conservera tout son arôme et le beurre restera tartinable. Super-réfrigération Pendant la super-réfrigération, la température dans le compartiment réfrigérateur descend le plus bas possible pendant env. 2 jours et demi. Ensuite, l appareil commute sur la température réglée avant que vous n activiez la super-réfrigération. Activez la super-réfrigération par exemple : Avant de ranger de grandes quantités d aliments. Pour refroidir rapidement des boissons. Allumage et extinction Fig. 2 Appuyez sur la touche 4 de réglage de la température jusqu à que la mention super 3 s allume. La super-réfrigération se désactive automatiquement au bout de 2½ jours. Le compartiment congélateur Utilisation du compartiment congélateur Sert à ranger des produits surgelés. Sert à confectionner des glaçons. Pur congeler des produits alimentaires. Remarque Veillez à ce que la porte du compartiment congélateur soit correctement fermée! Si cette porte reste ouverte, les produits surgelés dégèleront. Le compartiment congélateur se givre fortement. En outre : gaspillage d énergie dû à une consommation élevée d électricité! 12

13 fr Achats de produits surgelés Leur emballage doit être intact. Ne dépassez pas la date-limite de conservation. Il faut que la température dans le congélateur bahut du supermarché soit de 18 C ou encore plus basse. Utilisez de préférence un sac isotherme pour le transport puis rangez les produits le plus rapidement possible dans le compartiment congélateur. Capacité de congélation maximale Sur la plaquette signalétique, vous trouverez des indications concernant la capacité de congélation maximale en 24 heures (voir le chapitre «Service après-vente»). Congélation de produits frais Pour congeler les aliments, n utilisez que des aliments frais et d un aspect impeccable. Il faudrait blanchir les légumes avant de les congeler, pour préserver le mieux possible leur valeur nutritive, leur arôme et leur teinte. Il n est pas nécessaire de blanchir les aubergines, poivrons, courgettes et asperges. Vous trouverez en librairie toute une bibliographie sur la congélation et le blanchissement. Remarque Veillez à ce que les produits alimentaires à congeler n entrent pas en contact avec des produits déjà congelés. Se prêtent à la congélation : Pâtisseries, poissons et fruits de mer, viande de boucherie et gibier, volaille, fruits, légumes, herbes culinaires, œufs sans la coque, produits laitiers comme le fromage, le beurre et le fromage blanc, plats précuisinés et restes de plats tels que les soupes, ragouts, la viande et le poisson cuits, les plats aux pommes de terre, les soufflés et mets sucrés. Ne se prêtent pas à la congélation : Variétés de légumes habituellement dégustées crues telles que la salade ou les radis, œufs dans leur coque, raisins, pommes, poires et pêches entières, œufs cuits durs, yaourt, lait caillé, crème acidulée, crème fraîche et mayonnaise. Emballer les surgelés L air ne doit pas pénétrer dans l emballage pour que les aliments ne perdent pas leur goût ni ne sèchent pas. 1. Placez les aliments dans l emballage. 2. Presser pour chasser l air. 3. Obturez l emballage hermétiquement. 4. Indiquez sur l emballage le contenu et la date de congélation. Emballages adaptés : Feuilles en plastique, feuilles en polyéthylène, feuilles d'aluminium, boîtes de congélation. Vous trouverez ces produits dans le commerce spécialisé. 13

14 fr Emballages inadaptés : Le papier d'emballage, le papier sulfurisé, les feuilles de cellophane, les sacs poubelles et les sacs en plastique ayant déjà servi. Moyens d obturation adaptés : Caoutchoucs, clips en plastique, ficelles, rubans adhésifs résistants au froid, ou assimilés. Vous pouvez obturer les sachets et les feuilles en polyéthylène au moyen d'une thermosoudeuse. Durée de conservation des produits surgelés Elle dépend de la nature des aliments. Si la température a été réglée sur 18 C : Poisson, charcuterie, plats précuisinés, pâtisseries : jusqu à 6 mois Fromage, volaille, viande : jusqu à 8 mois Fruits et légumes : jusqu à 12 mois Supercongélation Il faudrait congeler les produits alimentaires à cœur le plus rapidement possible afin de préserver leurs vitamines, leur valeur nutritive, leur aspect et leur goût. Pour qu il ne se produise pas d augmentation indésirable de la température lorsque vous rangez des produits alimentaires frais, appuyez sur la touche de supercongélation quelques heures avant de les ranger. 4 à 6 heures suffisent généralement. S il faut utiliser la capacité de congélation maximale, il faut enclencher la supercongélation 24 heures avant de ranger des produits frais. Si vous ne voulez congeler que de petites quantités d aliments (jusqu à 2 kg), vous n avez pas besoin d enclencher la supercongélation. Allumage et extinction Fig. 2 Appuyez sur la touche 4 de réglage de la température jusqu à que la mention super 3 s allume. La supercongélation se désactive automatiquement au bout de 2½ jours. Décongélation des produits Selon la nature et l'utilisation des produits surgelés, vous pouvez choisir entre plusieurs possibilités : à la température ambiante, dans le réfrigérateur, dans le four électrique, avec / sans ventilateur à air chaud, dans le micro-ondes. Remarque Ne remettez pas à congeler des produits alimentaires partiellement ou entièrement décongelés. Vous pourrez les recongeler uniquement après les avoir transformés en plats pré-cuisinés (par cuisson ou rôtissage). Dans ce cas, consommez-les nettement avant la date limite de conservation. 14

15 fr Equipement (selon le modèle) Clayettes en verre Fig. 5 Dans le volume intérieur, vous pouvez faire varier la configuration des clayettes suivant besoins : Soulevez la clayette, tirez-la en avant, abaissez-la et faites la basculer latéralement pour l extraire. Tiroir à légumes avec régulateur d humidité Fig. 6 Pour créer un climat de stockage optimal pour les légumes, la salade et les fruits, vous pouvez, en fonction de la quantité rangée, réguler l humidité de l air qui règnera dans le tiroir àlégumes. Grâce au contrôle de l humidité, les produits alimentaires peuvent rester jusqu à deux fois plus longtemps que dans le compartiment réfrigérateur normal sans perdre leur fraîcheur. Petites quantités de produits alimentaires Poussez le curseur vers la gauche. Grandes quantités de produits alimentaires Poussez le curseur vers la droite. Clayette à bouteilles Fig. 7 Cette clayette permet de ranger des bouteilles de manière sûre. La fixation est variable. Porte-bouteilles Fig. 8 Le porte-bouteilles empêche ces dernières de se renverser lorsque vous ouvrez et refermez la porte. Bac à glaçons Fig. 9 Remplissez le bac à glaçons aux ¾ avec de l eau, puis placez-le dans le compartiment congélateur. Si le bac est resté collé dans le compartiment congélateur, n utilisez qu un instrument émoussé pour le décoller (un manche de cuiller par ex.). Pour enlever les glaçons du bac, passezle brièvement sous l eau du robinet ou déformez légèrement le bac. Autocollant «OK» (selon le modèle) Le contrôle de température «OK» permet de signaler les températures inférieures à +4 C. Si l autocollant n affiche pas «OK», abaissez la température par palier. Remarque A la mise en service de l appareil, ce dernier peut mettre jusqu à 12 heures avant d atteindre la température correcte. Réglage correct 15

16 fr Arrêt et remisage de l'appareil Coupure de l'appareil Fig. 2 Appuyez sur la touche Marche / Arrêt 1. L'indicateur de température s éteint. Le groupe frigorifique s'éteint. Remisage de l'appareil Si l'appareil doit rester longtemps sans servir : 1. Éteignez l'appareil. 2. Débranchez la fiche mâle du secteur ou ramenez le disjoncteur en position éteinte. 3. Nettoyez l'appareil. 4. Laissez la porte de l'appareil ouverte. Si vous dégivrez l'appareil Dégivrage du compartiment congélateur Le compartiment congélateur ne décongèle pas automatiquement vu que les produits surgelés doivent le rester. Une couche de givre dans le compartiment congélateur réduit la transmission de froid aux produits surgelés et accroît la consommation de courant. Enlevez régulièrement cette couche de givre. ã=attention Ne raclez jamais la couche de givre avec un couteau ou un objet pointu. Vous risqueriez d endommager les tubulures dans lesquelles circule le produit réfrigérant. Le fluide réfrigérant en train de jaillir risque de s enflammer ou de provoquer des lésions oculaires. Procédure : Remarque Enclenchez la supercongélation env. 4 heures avant de procéder au dégivrage pour que les aliments atteignent une température très basse et puissent rester ainsi un certain temps à la température ambiante sans décongeler. 1. Retirez les produits congelés et rangez-les temporairement dans un endroit frais. 2. Éteignez l appareil. 3. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant ou coupez le fusible. 4. Pour accélérer le dégivrage, posez dans l appareil, sur deux dessous de plat, deux casseroles remplies d eau très chaude. 5. Essuyez l eau de dégivrage avec un torchon ou une éponge. 6. Essuyez le compartiment congélateur jusqu à ce qu il soit sec. 7. Remettez l appareil en marche. 8. Rangez à nouveau les produits surgelés dans les tiroirs. 16

17 fr Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est entièrement automatique Pendant que le groupe frigorifique tourne, des gouttelettes d eau de condensation ou du givre se forment contre la paroi arrière du compartiment réfrigérateur. Ce phénomène est le résultat du fonctionnement de l'appareil. Inutile d'essuyer les gouttelettes d'eau de dégivrage ou de gratter le givre. La paroi arrière se dégivre automatiquement. L eau du dégivrage s écoule par la rigole d écoulement à cet effet, Fig. *. Ensuite, elle gagne le groupe frigorifique où elle s'évapore. Remarque Maintenez les rigoles à eau de dégivrage et le trou d écoulement propres afin que cette eau puisse s écouler. Nettoyage de l appareil ã=attention N utilisez aucun produit de nettoyage contenant du sable, du chlorure ou de l acide, ni aucun solvant. N utilisez jamais d éponges abrasives ou susceptibles de rayer. Des zones corrodées pourraient apparaître sur les surfaces métalliques. Ne nettoyez jamais les clayettes et les bacs au lave-vaisselle. Ces pièces pourraient se déformer! Procédure : 1. Éteignez l'appareil avant de le nettoyer. 2. Débranchez la fiche mâle du secteur ou ramenez le disjoncteur en position éteinte! 3. Sortez les produits congelés et rangez-les dans un endroit frais. Posez les accumulateurs de froid (si fournis avec l'appareil) sur ces produits. 4. Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon doux, de l'eau tiède et du produit à vaisselle présentant un ph neutre. L eau de nettoyage ne doit pas pénétrer dans l éclairage. 5. N'essuyez le joint de porte qu'avec un chiffon et de l'eau propre ; ensuite, séchez-le à fond. 6. Après le nettoyage : rebranchez la fiche mâle de l'appareil puis réenclenchez-le. Equipement Pour nettoyer, il est possible de retirer toutes les pièces variables de l appareil. Retirer les clayettes en verre Fig. 5 Soulevez les clayettes en verre, tirez-les en avant, abaissez-les et sortez-les latéralement. Rigole d écoulement de l eau de dégivrage Pour nettoyer la rigole d écoulement de l eau de dégivrage, il faut sortir la clayette en verre, située au dessus du bac à légumes, Fig. 1/8. Avec un bâtonnet ouaté, nettoyez régulièrement la rigole et le trou d écoulement de l eau de dégivrage afin que cette eau puisse s évacuer. 17

18 fr Retirer le bac Tirez le bac à vous jusqu à la butée, soulevez-le à l avant puis extrayez-le. Fig. + Tiroir à légumes Pour le nettoyage, il est possible de détacher le bandeau du tiroir àlégumes. Poussez les boutons latéraux l'un après l'autre et soulevez ce faisant le bandeau du tiroir à légumes. Fig., Sortir les supports en contre-porte Fig. - Soulevez les supports et retirez-les. Odeurs Si des odeurs désagréables se manifestent : 1. Éteignez l appareil par la touche Marche/Arrêt. Fig. 2/1 2. Sortez tous les produits alimentaires de l appareil. 3. Nettoyez le compartiment intérieur. Voir le chapitre «Nettoyage de l appareil». 4. Nettoyez tous les emballages. 5. Pour empêcher l apparition d odeurs, mettez sous emballage hermétique les produits alimentaires qui dégagent une forte odeur. 6. Remettez l appareil en marche. 7. Rangez les produits alimentaires. 8. Au bout de 24 heures, vérifiez si de nouveau des odeurs sont apparues. Éclairage (LED) Votre appareil est équipé d un éclairage par LED ne demandant pas d entretien. Les réparations de cet éclairage sont exclusivement réservées au service après-vente ou à des spécialistes autorisés. Economies d énergie Placez l appareil dans un local sec et aérable. Veillez à ce que l appareil ne soit pas directement exposé aux rayons solaires et qu il ne se trouve pas à proximité d une source de chaleur (par ex. radiateur, cuisinière). Utilisez le cas échéant une plaque isolante. Attendez que les plats chauds aient refroidi avant de les ranger dans le compartiment congélateur! Rangez les produits surgelés dans le compartiment réfrigérateur pour qu ils dégèlent. Utilisez l excédent de froid pour refroidir les aliments. Faites dégeler régulièrement la couche de givre présente dans la compartiment congélateur! Une couche de givre gêne la communication du froid aux produits et accroît la consommation de courant. N ouvrez la porte de l appareil que le plus brièvement possible! 18

19 fr De temps en temps, nettoyez le dos de l appareil avec un aspirateur ou une brosse, ceci pour éviter une hausse de la consommation d électricité. Il faut un écart de 60 mm par rapport à la paroi arrière afin que l air échauffé puisse s échapper sans rencontrer d obstacle. Bruits de fonctionnement Bruits parfaitement normaux Bourdonnement sourd Les moteurs tournent (par ex. groupes frigorifiques, ventilateur). Clapotis, sifflement léger ou gargouillis Le fluide frigorigène circule dans les tuyaux. Cliquetis Le moteur, les interrupteurs ou les électrovannes s allument / s éteignent. Éviter la génération de bruits L'appareil ne repose pas d'aplomb Veuillez mettre l appareil d aplomb à l aide d un niveau à bulle. Ajustez ensuite l'horizontalité par les pieds à vis ou placez un objet dessous. L'appareil touche quelque chose Eloignez l'appareil de meubles ou d'appareils voisins. Les bacs ou surfaces de rangement vacillent ou se coincent Vérifiez les pièces amovibles puis remettez-les en place correctement. Des bouteilles ou récipients se touchent Eloignez légèrement les bouteilles ou récipients les uns des autres. 19

20 fr Remédier soi même aux petites pannes Avant d'appeler le service après-vente (SAV) : Vérifiez svp si vous ne pouvez pas remédier vous-même au dérangement à l'aide des instructions qui suivent. Vous éviterez des dépenses inutiles car le déplacement du technicien du SAV vous sera facturé même pendant la période de garantie. Dérangement Cause possible Remède La température dévie fortement par rapport au réglage. Aucun voyant ne s'allume. La température dans le compartiment réfrigérateur est trop basse. Le fond du compartiment de réfrigération est mouillé. Présence d une épaisse couche de givre dans le compartiment congélateur. Coupure de courant ; disjoncteur disjoncté ; fiche mâle pas complèteme nt branchée dans la prise. Vous avez réglé la température trop basse. Les rigoles à eau de dégivrage ou le trou d'écoulement sont bouchés. Dans certains cas, il suffira d'éteindre l'appareil pendant 5 minutes. Si la température est trop élevée, vérifiez au bout de seulement quelques heures si un rapprochement de la température a eu lieu. Si la température est trop basse, vérifiez à nouveau la température le lendemain. Branchez la fiche mâle dans la prise de courant. Vérifiez s'il y a du courant, vérifiez les fusibles / disjoncteurs. Haussez la température. Nettoyez les rigoles d écoulement de l eau de condensation et le tuyau d écoulement voir «Nettoyage de l appareil». Fig. * Dégivrage du compartiment congélateur. Voir la section «Si vous dégivrez l appareil». Veillez toujours à ce que la porte du compartiment congélateur soit toujours correctement fermée. 20

KDV.. fr Mode d emploi it Istruzioni per I uso es Instrucciones de uso. pt Instruções de serviço el Οδηγίες χρήσης

KDV.. fr Mode d emploi it Istruzioni per I uso es Instrucciones de uso. pt Instruções de serviço el Οδηγίες χρήσης KDV.. fr Mode d emploi it Istruzioni per I uso es Instrucciones de uso pt Instruções de serviço el Οδηγίες χρήσης fr Table des matières Prescriptions-d hygiène-alimentaire... 5 Consignes de sécurité et

Διαβάστε περισσότερα

KDN.. fr Mode d emploi it Istruzioni per I uso es Instrucciones de uso. pt Instruções de serviço el Οδηγίες χρήσης

KDN.. fr Mode d emploi it Istruzioni per I uso es Instrucciones de uso. pt Instruções de serviço el Οδηγίες χρήσης KDN.. fr Mode d emploi it Istruzioni per I uso es Instrucciones de uso pt Instruções de serviço el Οδηγίες χρήσης fr Table des matières Consignes de sécurité et avertissements... 5 Conseil pour la mise

Διαβάστε περισσότερα

fr Mode d emploi el Οδηγίες χρήσης KD..N.. Réfrigérateur / Congélateur combiné Ψυγειοκαταψύκτης

fr Mode d emploi el Οδηγίες χρήσης KD..N.. Réfrigérateur / Congélateur combiné Ψυγειοκαταψύκτης fr Mode d emploi el Οδηγίες χρήσης KD..N.. Réfrigérateur / Congélateur combiné Ψυγειοκαταψύκτης fr Table des matières Prescriptions-d hygiène-alimentaire... 3 Consignes de sécurité et avertissements...

Διαβάστε περισσότερα

KDN.. fr Mode d emploi it Istruzioni per I uso. el Οδηγίες χρήσης

KDN.. fr Mode d emploi it Istruzioni per I uso. el Οδηγίες χρήσης KDN.. fr Mode d emploi it Istruzioni per I uso el Οδηγίες χρήσης fr Table des matières Prescriptions-d hygiène-alimentaire... 4 Consignes de sécurité et avertissements... 4 Conseil pour la mise au rebut...

Διαβάστε περισσότερα

Apparecchio da incasso Appareil encastrable Aparato integrable Aparelho de Embutir Εντοιχιζόμενη συσκευή Ankastre cihaz

Apparecchio da incasso Appareil encastrable Aparato integrable Aparelho de Embutir Εντοιχιζόμενη συσκευή Ankastre cihaz it Istruzioni per I uso fr Mode d emploi es Instrucciones de uso pt Instruções de serviço el Οδηγίες χρήσης tr Kullanma kılavuzu KI..S.. Apparecchio da incasso Appareil encastrable Aparato integrable Aparelho

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 61231PTMS

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 61231PTMS Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 61231PTMS 1 onsignes importantes de sécurité ette section contient des consignes relatives à la sécurité qui vous aideront à prévenir les risques

Διαβάστε περισσότερα

MARQUE: CALOR REFERENCE: CF 3610CO SO CURLS CODIC:

MARQUE: CALOR REFERENCE: CF 3610CO SO CURLS CODIC: MARQUE: CALOR REFERENCE: CF 3610CO SO CURLS CODIC: 4083105 FR EN DE NL IT ES PT EL TR NO SV DA FI AR SO CURLS FA Lire attentivement le mode d emploi ainsi que les consignes de sécurité FR avant toute utilisation.

Διαβάστε περισσότερα

EC3200AOW... FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 33

EC3200AOW... FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 33 EC3200AOW...... FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 33 2 www.electrolux.com SOMMAIRE 1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

ERT1506FOW... FR RÉFRIGÉRATEUR NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΨΥΓΕΊΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 TR SOĞUTUCU KULLANMA KILAVUZU 36

ERT1506FOW... FR RÉFRIGÉRATEUR NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΨΥΓΕΊΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 TR SOĞUTUCU KULLANMA KILAVUZU 36 ERT1506FOW...... FR RÉFRIGÉRATEUR NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΨΥΓΕΊΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 TR SOĞUTUCU KULLANMA KILAVUZU 36 2 www.electrolux.com SOMMAIRE 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ..............................................

Διαβάστε περισσότερα

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015 52 www.eozia.fr professionnel HT de référence 2015 professionnel HT en Euros de référence HT au 22015 janvier 2013 www.eozia.fr smiso.com 53 RUBAFLEX RU Manchon isolant pour chauffage, climatisation et

Διαβάστε περισσότερα

EC3200AOW2. FR Congélateur coffre 2 EL Οριζόντιος καταψύκτης 15 IT Congelatore a pozzo 29

EC3200AOW2. FR Congélateur coffre 2 EL Οριζόντιος καταψύκτης 15 IT Congelatore a pozzo 29 EC3200AOW2 FR Congélateur coffre 2 EL Οριζόντιος καταψύκτης 15 IT Congelatore a pozzo 29 2 www.electrolux.com TABLE DES MATIÈRES 1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ... 3 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ... 4 3. FONCTIONNEMENT...6

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerateur-Congelateur Refrigerator-Freezer Kühl-Gefrier Ψυγειοκαταψύκτης RCNA400E32W

Refrigerateur-Congelateur Refrigerator-Freezer Kühl-Gefrier Ψυγειοκαταψύκτης RCNA400E32W Refrigerateur-Congelateur Refrigerator-Freezer Kühl-Gefrier Ψυγειοκαταψύκτης RCNA400E32W Veuillez d abord lire ce manuel d utilisation! Cher client, Nous espérons que votre produit, qui a été fabriqué

Διαβάστε περισσότερα

notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης

notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης Congélateur coffre Οριζόντιος καταψύκτης ECN30109W 2 electrolux SOMMAIRE Electrolux. Thinking of you. Partagez notre imagination sur www.electrolux.com Consignes de

Διαβάστε περισσότερα

EC1105AOW1... FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 TR SANDIK TİPİ DONDURUCU KULLANMA KILAVUZU 28

EC1105AOW1... FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 TR SANDIK TİPİ DONDURUCU KULLANMA KILAVUZU 28 EC1105AOW1...... FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 TR SANDIK TİPİ DONDURUCU KULLANMA KILAVUZU 28 2 www.electrolux.com SOMMAIRE 1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Lavatrice WMI 71241

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Lavatrice WMI 71241 Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Lavatrice WMI 71241 1 Avertissements Sécurité générale Ne jamais installer votre appareil sur un sol en moquette. Dans le cas contraire, le manque d écoulement d air

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

A82700GNW0 A82700GNX0. FR Notice d'utilisation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 22 IT Istruzioni per l uso 40

A82700GNW0 A82700GNX0. FR Notice d'utilisation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 22 IT Istruzioni per l uso 40 A82700GNW0 A82700GNX0 FR Notice d'utilisation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 22 IT Istruzioni per l uso 40 2 www.aeg.com SOMMAIRE 1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ................................................. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ERT1506FOW... FR RÉFRIGÉRATEUR NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΨΥΓΕΊΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 TR SOĞUTUCU KULLANMA KILAVUZU 37

ERT1506FOW... FR RÉFRIGÉRATEUR NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΨΥΓΕΊΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 TR SOĞUTUCU KULLANMA KILAVUZU 37 ERT1506FOW...... FR RÉFRIGÉRATEUR NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΨΥΓΕΊΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 TR SOĞUTUCU KULLANMA KILAVUZU 37 2 www.electrolux.com SOMMAIRE 1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

S71440TSW0 FR Notice d'utilisation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 21 IT Istruzioni per l uso 41

S71440TSW0 FR Notice d'utilisation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 21 IT Istruzioni per l uso 41 S71440TSW0 FR Notice d'utilisation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 21 IT Istruzioni per l uso 41 2 www.aeg.com SOMMAIRE 1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ................................................. 3 2. FONCTIONNEMENT........................................................

Διαβάστε περισσότερα

... FR RÉFRIGÉRATEUR/ EN3850COW NOTICE D'UTILISATION 2 CONGÉLATEUR EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 22 PL CHŁODZIARKO-

... FR RÉFRIGÉRATEUR/ EN3850COW NOTICE D'UTILISATION 2 CONGÉLATEUR EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 22 PL CHŁODZIARKO- EN3850COW...... FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 2 CONGÉLATEUR EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 22 PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 ZAMRAŻARKA RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. (Σχολείο).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. (Σχολείο). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών Πιλοτική Εφαρμογή 2011-12 Εξετάσεις Γυμνασίου Δείγμα εξέτασης στη Γαλλική ΕΠΙΠΕΔΟ Α1+ στην 6βαθμη κλίμακα

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Réfrigérateur. Manuel d'utilisation FR ENEL GNE60521X GNE60520X REM60S EWWERQWEW

Réfrigérateur. Manuel d'utilisation FR ENEL GNE60521X GNE60520X REM60S EWWERQWEW Réfrigérateur Manuel d'utilisation GNE60521X GNE60520X REM60S EWWERQWEW FR ENEL Veuillez d abord lire ce manuel d utilisation! Chère cliente, cher client, Nous aimerions que vous soyez entièrement satisfait

Διαβάστε περισσότερα

Business Order. Order - Placing. Order - Confirming. Formal, tentative

Business Order. Order - Placing. Order - Confirming. Formal, tentative - Placing Nous considérons l'achat de... Formal, tentative Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour... Nous voudrions passer une commande. Veuillez trouver ci-joint notre

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie Bestelling

Zakelijke correspondentie Bestelling - plaatsen Εξετάζουμε την αγορά... Formeel, voorzichtig Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Fridge Freezer Réfrigérateur/congélateur Ψυγειοκαταψύκτης Combinado Frigorífico-congelador

Fridge Freezer Réfrigérateur/congélateur Ψυγειοκαταψύκτης Combinado Frigorífico-congelador EN FR EL PT ES User Manual 2 Notice d'utilisation 14 Οδηγίες Χρήσης 27 Manual de instruções 40 Manual de instrucciones 52 Fridge Freezer Réfrigérateur/congélateur Ψυγειοκαταψύκτης Combinado Frigorífico-congelador

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

EC2800AOW... EN CHEST FREEZER USER MANUAL 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 41

EC2800AOW... EN CHEST FREEZER USER MANUAL 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 41 EC2800AOW...... EN CHEST FREEZER USER MANUAL 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 41 2 www.electrolux.com CONTENTS SAFETY INFORMATION.........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Où se trouve le formulaire pour? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Où se trouve le formulaire pour? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Où se trouve le formulaire pour? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Quand votre [document] a-t-il été délivré? Για

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 27 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 52

FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 27 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 52 FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 27 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 52 2 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous

Διαβάστε περισσότερα

EWP 107100 W EWP 127100 W... FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30

EWP 107100 W EWP 127100 W... FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30 EWP 107100 W EWP 127100 W...... FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30 2 electrolux SOMMAIRE Electrolux. Thinking of you. Partagez notre imagination sur www.electrolux.com

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information: EC4200AOW1 EN Chest Freezer User Manual 2 FR Congélateur coffre Notice d'utilisation 14 EL Οριζόντιος καταψύκτης Οδηγίες Χρήσης 27 IT Congelatore a pozzo Istruzioni per l uso 41 2 www.electrolux.com CONTENTS

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2

FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2 FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 23 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 43 2 SOMMAIRE 4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 6 DESCRIPTION DE L'APPAREIL 7 BANDEAU

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές

Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές From law to practice-praxis Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γνωρίζετε τι προβλέπει η Οδηγία 2002/14; Sa che cosa

Διαβάστε περισσότερα

KGN.. it Istruzioni per I uso nl Gebruiksaanwijzing pt Instruções de serviço. el Οδηγίες χρήσης uk Iнcтpyкцiя з eкcплyaтaцiї

KGN.. it Istruzioni per I uso nl Gebruiksaanwijzing pt Instruções de serviço. el Οδηγίες χρήσης uk Iнcтpyкцiя з eкcплyaтaцiї KGN.. it Istruzioni per I uso nl Gebruiksaanwijzing pt Instruções de serviço el Οδηγίες χρήσης uk Iнcтpyкцiя з eкcплyaтaцiї it Indice Avvertenze di sicurezza e pericolo... 5 Avvertenze per lo smaltimento...

Διαβάστε περισσότερα

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom - Ouverture Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom Αγαπητέ κύριε, Formel, destinataire masculin,

Διαβάστε περισσότερα

FR: Robot culbuteur EL: Ρομπότ-που-πέφτει

FR: Robot culbuteur EL: Ρομπότ-που-πέφτει FR: Robot culbuteur EL: Ρομπότ-που-πέφτει FR: Vous aurez besoin de : EL: Θα χρειαστείτε: FR: Ciseaux EL: Ψαλίδι FR: 2 piles AA EL: 2 μπαταρίες ΑΑ FR: Élastique de ménage EL: Λαστιχάκι FR: Pièce de monnaie

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή - Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare... Γενική εισαγωγή για μια εργασία/διατριβή Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator. User manual RFNE 312 E 23 W RFNE 312 E 23 X RFNE 312 E 33 W RFNE 312 E 33 X

Refrigerator. User manual RFNE 312 E 23 W RFNE 312 E 23 X RFNE 312 E 33 W RFNE 312 E 33 X Refrigerator User manual RFNE 312 E 23 W RFNE 312 E 23 X RFNE 312 E 33 W RFNE 312 E 33 X EL IT Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαμε να έχετε τη μέγιστη απόδοση από το προϊόν μας, το οποίο κατασκευάστηκε σε μοντέρνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 7: Παράδειγμα Μετάφρασης κειμένου πληροφοριακού χαρακτήρα Είδος κειμένου: Oδηγίες χρήσης Ελπίδα Λουπάκη

Διαβάστε περισσότερα

Wine refrigerator Réfrigérateur à vins Ψυγείο κρασιού Garrafeira Şarap soğutucu

Wine refrigerator Réfrigérateur à vins Ψυγείο κρασιού Garrafeira Şarap soğutucu user manual notice d utilisation εγχειρίδιο χρήσης manual do utilizador kullanma kılavuzu Wine refrigerator Réfrigérateur à vins Ψυγείο κρασιού Garrafeira Şarap soğutucu ERT13300WK 2 electrolux You ve

Διαβάστε περισσότερα

25-in-1 Rice & Multi-Cooker

25-in-1 Rice & Multi-Cooker FR EN NL DE EL ES PT IT RU 25-in-1 Rice & Multi-Cooker www.groupseb.com 1 5 2 3 6 4 7 8 9 12 10 13 11 14 15 16 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13a 13b 13c 13d 13e 13f 13g 13h 1

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 (B`CLASSE DU COLLÈGE)

ΩΡΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 (B`CLASSE DU COLLÈGE) ΩΡΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 (B`CLASSE DU COLLÈGE) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (COMPRÉHENSION ORALE) Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης manual de instrucciones

notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης manual de instrucciones notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης manual de instrucciones Four encastrable multifonction vapeur Εντοιχιζόμενος φούρνος ατμού Horno integrado/de vapor EOB97300 2 electrolux SOMMAIRE Electrolux. Thinking

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge. Mosógép Skalbimo mašina. Πλυντήριο Ρούχων WMB 81244 LA

Lave-linge. Mosógép Skalbimo mašina. Πλυντήριο Ρούχων WMB 81244 LA Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 81244 LA 1 onsignes importantes de sécurité ette section contient des consignes relatives à la sécurité qui vous aideront à prévenir les risques

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Pralka automatyczna WMB 91242 LC

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Pralka automatyczna WMB 91242 LC Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Pralka automatyczna WMB 91242 L 1 Avertissements Sécurité générale Ne jamais installer votre appareil sur un sol en moquette. Dans le cas contraire, le manque d écoulement

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Votre système de traite vous parle, écoutez-le!

Votre système de traite vous parle, écoutez-le! Le jeudi 28 octobre 2010 Best Western Hôtel Universel, Drummondville Votre système de traite vous parle, écoutez-le! Bruno GARON Conférence préparée avec la collaboration de : Martine LABONTÉ Note : Cette

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT Corrigé exercices série # sur la théorie des ortefeuilles, le CA et l AT Exercice N et Q ayant la même espérance de rentabilité, formons un portefeuille de même espérance de rentabilité, de poids investi

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

EJF4342AOX USER MANUAL GUIDE D'UTILISATION ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇŐES KULLANMA KILAVUZU ES PT TR AR

EJF4342AOX USER MANUAL GUIDE D'UTILISATION ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇŐES KULLANMA KILAVUZU ES PT TR AR EJF4342AOX EN FR GR ES PT TR AR No Frost Freezer-Fridge Froid ventile Réfrigérateur - Congélateur No Frost (ΧΩΡΙΣ ΠΑΓΟ) Ψυγείο No Frost Congelador - Frigorífico No Frost Freezer-Fridge No Frost Buzdolabı

Διαβάστε περισσότερα

en Table of contents Notices d'utilisation et de montage

en Table of contents Notices d'utilisation et de montage KDN64.. en Operating and installation instructions fr Notices d'utilisation et de montage it Istruzioni per l'uso ed il montaggio el Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης tr Kullanma ve montaj kılavuzu en Table

Διαβάστε περισσότερα

230 Volts 50 Hz version

230 Volts 50 Hz version NOTICE D UTILISATION USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCCIONES DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Caves à vin polyvalentes et caves à vin de vieillissement Multi purpose wine cellars and ageing

Διαβάστε περισσότερα

Notice de montage et d utilisation. Gebrauchs- und Montageanleitung B Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Notice de montage et d utilisation. Gebrauchs- und Montageanleitung B Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης fr el de Notice de montage et d utilisation Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Gebrauchs- und Montageanleitung fr el de B 1482.. fr page 2 43 el Σελίδα 44 85 de Seite 86 136 Sommaire Remarques importantes........

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from

Downloaded from FAVORIT 65042 I FR EL LAVE-VAISSELLE ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NOTICE D'UTILISATION ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 22 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 2 www.aeg.com SOMMAIRE 4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 6 DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 51021 S WMB 51021 WMB 50821 WMB 51221

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 51021 S WMB 51021 WMB 50821 WMB 51221 Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 51021 S WMB 51021 WMB 50821 WMB 51221 1 Avertissements Sécurité générale N installez jamais votre appareil sur un sol recouvert de moquette. Dans

Διαβάστε περισσότερα

VB2158. www.krups.com

VB2158. www.krups.com VB2158 FR EN DE ES IT El PT www.krups.com 4 8 6 5 3 2 7 9 11 1 12 10 14 13 12 C 30 C fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4 fig. 5 fig. 6 fig. 7 fig. 8 1 2 fig. 9 fig. 10 fig. 11 fig. 12 fig. 13 fig. 14 fig. 15 fig.

Διαβάστε περισσότερα

Mode d emploi. Sommaire DSG 5731 LAVE-VAISSELLE. Fiche de produit, 2

Mode d emploi. Sommaire DSG 5731 LAVE-VAISSELLE. Fiche de produit, 2 Mode d emploi LAVE-VAISSELLE FR DE PL Français, 1 Deutsch, 14 Polski, 27 CS SK EL Sommaire Fiche de produit, 2 Précautions et conseils, 3 Sécurité générale Mise au rebut Economies et respect de l environnement

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Manuel d utilisation Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Skalbimo mašina Vartotojo vadovas

Lave-linge Manuel d utilisation Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Skalbimo mašina Vartotojo vadovas WMB 91243 L Lave-linge Manuel d utilisation Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Numéro de document 2820522463_FR / 23-08-12.(15:04) 1 onsignes

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator-Freezer type I Réfrigérateur-Congélateur type I Kühl-Gefrier-Typ I Koelkast-Diepvriezer type I Ψυγειοκαταψυκτης Τύπου I RBI 1400

Refrigerator-Freezer type I Réfrigérateur-Congélateur type I Kühl-Gefrier-Typ I Koelkast-Diepvriezer type I Ψυγειοκαταψυκτης Τύπου I RBI 1400 Refrigerator-Freezer type I Réfrigérateur-Congélateur type I Kühl-Gefrier-Typ I Koelkast-Diepvriezer type I Ψυγειοκαταψυκτης Τύπου I RBI 1400 WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 [A] [B1] [B2] [B3] 4 [E] 1 2 1 3 2 5 [C1] [C2] [D1] 3 4 7 6 [D2] [D3] 5 6 8 9 10 Type E1101 IPX5 IN: 3V Battery Battery Ni-MH

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Sistema stirante ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Indice - Περιεχόμενα IT Descrizione... 4 Descrizione... 4 Pannello comandi... 4 Ferro di tipo professionale... 4 Ferro di tipo domestico...

Διαβάστε περισσότερα

Multimode Multimode Multimodus Multimodus Multimodo Multimodo Πολυτροπική HM130520

Multimode Multimode Multimodus Multimodus Multimodo Multimodo Πολυτροπική HM130520 Multimode Multimode Multimodus Multimodus Multimodo Multimodo Πολυτροπική HM130520 WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally

Διαβάστε περισσότερα

en Table of contents Table des matières

en Table of contents Table des matières KD.74.. en Operating and installation instructions fr Notices d'utilisation et de montage it Istruzioni per l'uso ed il montaggio el Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης tr Kullanma ve montaj kılavuzu en Table

Διαβάστε περισσότερα

Immigration Documents

Immigration Documents - Général Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Où se trouve le formulaire pour? Demander où trouver un formulaire Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Quand votre [document] a-t-il été délivré? Demander quand un

Διαβάστε περισσότερα

Immigration Documents

Immigration Documents - Général Où se trouve le formulaire pour? Demander où trouver un formulaire Quand votre [document] a-t-il été délivré? Demander quand un document a été délivré Où votre [document] a été délivré? Demander

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT W0P FAVORIT M0P. FR Notice d'utilisation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 18 HUHasználati útmutató 34

FAVORIT W0P FAVORIT M0P. FR Notice d'utilisation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 18 HUHasználati útmutató 34 FAVORIT 65410 W0P FAVORIT 65410 M0P FR Notice d'utilisation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 18 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com SOMMAIRE 1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.................................................

Διαβάστε περισσότερα

Notice d installation, d utilisation et d entretien, Inserts à granulés à encastrer Ce document est partie intégrante du produit (15/10/2013)

Notice d installation, d utilisation et d entretien, Inserts à granulés à encastrer Ce document est partie intégrante du produit (15/10/2013) Code: 40109 Notice d installation, d utilisation et d entretien, Inserts à granulés à encastrer Ce document est partie intégrante du produit (15/10/2013) Inserts à Granulés (Rev. 15/10/2013) FR 67 Sommaire

Διαβάστε περισσότερα

A82700HLW0 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 IT CONGELATORE A POZZO ISTRUZIONI PER L USO 21 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 39

A82700HLW0 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 IT CONGELATORE A POZZO ISTRUZIONI PER L USO 21 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 39 A82700HLW0 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 IT CONGELATORE A POZZO ISTRUZIONI PER L USO 21 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 39 2 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

DS148010 DS148010 S DS148102 DS149010C. Refrigerator Réfrigérateur. Ψυγείο

DS148010 DS148010 S DS148102 DS149010C. Refrigerator Réfrigérateur. Ψυγείο DS148010 DS148010 S DS148102 DS149010C Refrigerator Réfrigérateur Ψυγείο Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

A72710GNW0 A72710GNX0. EL Οδηγίες Χρήσης 2 IT Istruzioni per l uso 22 PT Manual de instruções 42

A72710GNW0 A72710GNX0. EL Οδηγίες Χρήσης 2 IT Istruzioni per l uso 22 PT Manual de instruções 42 A7270GNW0 A7270GNX0 EL Οδηγίες Χρήσης 2 IT Istruzioni per l uso 22 PT Manual de instruções 42 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ............................................. 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Διαβάστε περισσότερα

Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502

Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502 Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502 WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly refrigerant

Διαβάστε περισσότερα

DS 149010 DS 149010 S DS 149010 M DS 149012 DS 149102 DS 149100 B. Refrigerator. Réfrigérateur. Ψυγείο

DS 149010 DS 149010 S DS 149010 M DS 149012 DS 149102 DS 149100 B. Refrigerator. Réfrigérateur. Ψυγείο Refrigerator Réfrigérateur Ψυγείο DS 149010 DS 149010 S DS 149010 M DS 149012 DS 149102 DS 149100 B Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern

Διαβάστε περισσότερα

Personnel Lettre. Lettre - Adresse

Personnel Lettre. Lettre - Adresse - Adresse Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Format adresse postale en France : Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Format adresse postale aux États-Unis : nom du

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ. Εγχειρίδιο του μαθητή

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ. Εγχειρίδιο του μαθητή ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ Εγχειρίδιο του μαθητή Table of Contents ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 3 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 3 ΚΕΙΜΕΝΑ 3 ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΖΑΝΤΑ 4 ΚΑΙ ΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 Υλικό για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ. Στη διάρκεια του σχολικού έτους μελετήσαμε παροιμίες κοινές που υπάρχουν στην ελληνική και στη γαλλική γλώσσα.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ. Στη διάρκεια του σχολικού έτους μελετήσαμε παροιμίες κοινές που υπάρχουν στην ελληνική και στη γαλλική γλώσσα. ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ Οι παροιμίες, μια πηγαία μορφή έκφρασης της λαϊκής σοφίας, αποτελούν μια ξεχωριστή μορφή λόγου, που αποδίδει όσα θέλουμε να πούμε με μία εικόνα. Είναι σύντομες, περιεκτικές, διδακτικές και συχνά

Διαβάστε περισσότερα

DS DS B DS WB DS WG DS145010M. Refrigerator Congélateur / réfrigérateur. Ψυγείο Buzdolabı

DS DS B DS WB DS WG DS145010M. Refrigerator Congélateur / réfrigérateur. Ψυγείο Buzdolabı DS 145010 DS 145010B DS 145010WB DS 145010WG DS145010M Refrigerator Congélateur / réfrigérateur Ψυγείο Buzdolabı Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées, reportez-vous au «Guide pratique de Handycam» (PDF).

Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées, reportez-vous au «Guide pratique de Handycam» (PDF). 3-288-523-23(1) Digital HD Video Camera Recorder Mode d emploi du caméscope Bedieningshandleiding Oδηγός Xρήσης HDR-TG1E/TG3E FR NL GR Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ-ΓΛΩ-21 Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες. KE-GLO-21 Évaluation des compétences de communication en langue étrangère

ΚΕ-ΓΛΩ-21 Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες. KE-GLO-21 Évaluation des compétences de communication en langue étrangère ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕ-ΓΛΩ-21 Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες KE-GLO-21 Évaluation des compétences de communication en langue étrangère

Διαβάστε περισσότερα

HSA Instruction for use. Instructions d'utilisation. Οδηγίες χρήστη

HSA Instruction for use. Instructions d'utilisation. Οδηγίες χρήστη HSA32542 GB FR EL Instruction for use Instructions d'utilisation Οδηγίες χρήστη WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly

Διαβάστε περισσότερα

Lave-Linge Washing machine Máquina de lavar roupa

Lave-Linge Washing machine Máquina de lavar roupa GUIDE D INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR USE MANUAL DE INSTALAÇÃO & UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA Lave-Linge Washing machine Máquina de lavar roupa lave-linge sommaire AVERTISSEMENTS SPÉCIFICATIONS

Διαβάστε περισσότερα

HDR-CX11E/CX12E. Mode d emploi du caméscope Bedieningshandleiding Οδηγός Χρήσης. Digital HD Video Camera Recorder 3-876-057-21(1)

HDR-CX11E/CX12E. Mode d emploi du caméscope Bedieningshandleiding Οδηγός Χρήσης. Digital HD Video Camera Recorder 3-876-057-21(1) 3-876-057-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Mode d emploi du caméscope Bedieningshandleiding Οδηγός Χρήσης FR NL GR HDR-CX11E/CX12E Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées,

Διαβάστε περισσότερα

RDSE465K31W RDSE465K30W

RDSE465K31W RDSE465K30W RDSE465K31W RDSE465K30W EN FR DE FL Please read this manual before using the product! Dear Customer, We'd like you to make the best use of our product, which has been manufactured in modern facilities

Διαβάστε περισσότερα

WMB WMB S. Lave-linge. Πλυντήριο Ρούχων. Mosógép Skalbimo mašina

WMB WMB S. Lave-linge. Πλυντήριο Ρούχων. Mosógép Skalbimo mašina Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 51021 WMB 51021 S 1 onsignes importantes de sécurité ette section contient des consignes relatives à la sécurité qui vous aideront à prévenir les

Διαβάστε περισσότερα