KYPIA ΣHMEIA. Εδώ αναφέρονται µερικές µόνο από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου Χ701.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KYPIA ΣHMEIA. Εδώ αναφέρονται µερικές µόνο από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου Χ701."

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Kύpια Σηµeία Σηµαντικές πληροφορίες Sar Πώσ να Ξεκιήσεtε Bασικές Λειτυpγίeς Thήεφώνου Kαι ιαxείpιση Kλήσεωv Eισαγωγή Kειµένου Πλοήγηση στα Μενού Xαpτης Mενού Eπαφές Aτζέvτα Mηvύµατα Kάµεpα Τo Yλικσ µου Vodafone live! Εφαρµογές Pυθµίσεiς Παιxvίδια Aξεσoυάp Avτιµετώπιση Πpoβληµάτωv Προδιαγραφές Πνευµατικό ικαιώµατα Συµβαση Αδειασ Χρησησ Λογισµικου Τελικου Χρηστη Εγγύηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρετήριο i

3 KYPIA ΣHMEIA Εδώ αναφέρονται µερικές µόνο από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου Χ701. Μπορείτε να στέλνετε έγχρωµες φωτογραφίες και κλιπ βίντεο σε φίλους και συγγενείς µέσω µηνυµάτων Multimedia και . Μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, βίντεο, προσωπικά στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή και πολλά άλλα αρχεία σε άλλα τηλέφωνα ή συσκευές χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες Bluetooth, Υπέρυθρες ή USB.. Ανταλλάξτε περιεχόµενο ανάµεσα στις κατάλληλες συσκευές χρησιµοποιώντας την Kάρτα minisd και τον προσαρµογέα που περιέχονται στη συσκευασία. Κάνετε περιήγηση στο ιαδίκτυο χρησιµοποιώντας την ασύρµατη εφαρµογή περιήγησης στο ιαδίκτυο. Προσθέστε πλαίσια, κείµενο και pop art σε εικόνες µεγέθους VGA. ηµιουργήστε κλιπ βίντεο. Αναπαράγετε τους 40 πολυφωνικούς ήχους κλήσης. εν χρειάζονται πλέον τα ακουστικά µε καλώδιο! Χρησιµοποιήστε ασύρµατα ακουστικά Bluetooth. Συγχρονίστε τις καταχωρίσεις Επαφών και Ηµερολογίου µε τις υπόλοιπες συσκευές που είναι συνδεδεµένες σε δίκτυο. Μπορείτε να δείτε ποιος σας καλεί µε το Αναγνωριστικό καλούντα µε φωτογραφία στην εξωτερική οθόνη του X701. Λαµβάνετε παιχνίδια, εικόνες, θέµατα, ήχους, βίντεο και εφαρµογές Java και Series 60. Προβάλλετε όλα τα αρχεία multimedia σε ένα µέρος, στο φάκελο Τα Αντικείµενά µου. Αναζητήστε τα αρχεία, στα οποία συµπεριλαµβάνονται παιχνίδια, εικόνες, πακέτα εγκατάστασης και κλιπ βίντεο και ήχου. Λάβετε, επεξεργαστείτε και προβάλλετε αρχεία Word, Excel και PowerPoint της Microsoft. Στείλτε έγγραφα σε εκτυπωτές και προβολικά συστήµατα (µε το κατάλληλο αξεσουάρ). Μπορείτε να προφέρετε ένα όνοµα ή έναν αριθµό για να τον καλέσετε χρησιµοποιώντας τις Φωνητικές εντολές. Μπορείτε να πείτε «άνοιγµα Μηνυµάτων» ή «άνοιγµα Κάµερας» και το τηλέφωνό σας θα µεταβεί αµέσως στο αντίστοιχο µενού χρησιµοποιώντας τις Φωνητικές εντολές. 1

4 Σηµαντικές πληροφορίες Σας ευχαριστούµε για την αγορά αυτού του ψηφιακού κινητού τηλεφώνου της Panasonic. Το τηλέφωνο αυτό είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί σε δίκτυα GSM - GSM900, GSM1800 και GSM1900. Επίσης, υποστηρίζει την τεχνολογία GPRS για συνδέσεις πακέτων δεδοµένων. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία είναι πλήρως φορτισµένη. Εµείς, η Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd., δηλώνουµε ότι η συσκευή EB-X701 πληροί τις βασικές και άλλες σχετικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Μπορείτε να βρείτε τη σχετική ήλωση Συµµόρφωσης στη διεύθυνση: Αυτό το κινητό τηλέφωνο της Panasonic έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιµαστεί µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συµµόρφωσή του µε τις προδιαγραφές που διέπουν τις κατευθυντήριες οδηγίες περί έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, οι οποίες βρίσκονταν σε ισχύ κατά τη στιγµή της κατασκευής, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ε.Ε., της FCC των Η.Π.Α. και της ACA της Αυστραλίας. Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες, καθώς και για πληροφορίες περί συµµόρφωσης της συσκευής µε τα ισχύοντα πρότυπα στη χώρα/γεωγραφική περιφέρεια όπου χρησιµοποιείτε τη συσκευή, επισκεφθείτε την τοποθεσία µας στο ιαδίκτυο. Μελετήστε και κατανοήστε τις πληροφορίες που ακολουθούν, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να χειριστείτε το κινητό τηλέφωνο µε τρόπο ασφαλή τόσο για σας όσο και για το περιβάλλον και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας αναφορικά µε τη χρήση κινητών τηλεφώνων.. Η συσκευή αυτή πρέπει να φορτίζεται µόνο µε εγκεκριµένο φορτιστή, για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης και την αποτροπή πρόκλησης ζηµιάς στο κινητό τηλέφωνο. Κάθε άλλη χρήση θα καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση χρήσης της συσκευής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του Φορτιστή Ταξιδιού (Fast Travel Charger) είναι συµβατή µε αυτή της χώρας στην οποία πρόκειται να ταξιδέψετε. Ο Φορτιστής Ταξιδιού (EB-CAX70xx*) παρέχεται µαζί µε το Βασικό Κιτ. [Σηµείωση Το xx υποδηλώνει τη γεωγραφική περιφέρεια λειτουργίας του Φορτιστή, π.χ. CN (Κίνα), EU (Ε.Ε.), UK (Ηνωµένο Βασίλειο)]. Άλλοι φορτιστές που συνιστώνται για χρήση µε το κινητό αυτό είναι ο φορτιστής αυτοκινήτου (Car Charger) (EB-CDX70). Η χρήση µπαταρίας διαφορετικής από εκείνη που συνιστά ο κατασκευαστής είναι δυνατό να θέσει την ασφάλειά σας σε κίνδυνο. Όταν χρησιµοποιείτε µια λειτουργία η οποία διατηρεί ενεργοποιηµένο το φωτισµό των πλήκτρων για µεγάλο χρονικό διάστηµα, όπως π.χ. τα παιχνίδια ή ο πλοηγός, η διάρκεια ζωής της µπαταρίας θα µειωθεί σηµαντικά. Για να επιτύχετε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής, απενεργοποιήστε το φωτισµό των πλήκτρων. Μην χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς το κάλυµµα της µπαταρίας. Όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος, θέτετε το κινητό σας τηλέφωνο εκτός λειτουργίας. Η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός του αεροσκάφους ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας του δικτύου κινητής τηλεφωνίας ενώ ενδέχεται να είναι παράνοµο. Σε περίπτωση µη τήρησης της οδηγίας αυτής, ο παραβάτης ενδέχεται να εξαιρεθεί προσωρινά ή οριστικά από την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, να διωχθεί δικαστικά ή και τα δύο. Μην αποτεφρώνετε τις µπαταρίες και µην τις απορρίπτετε ως κοινά απορρίµµατα. Οι µπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισµούς και ενδέχεται να είναι ανακυκλώσιµες. Συνιστάται να µη χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε σταθµούς ανεφοδιασµού καυσίµων. Υπενθυµίζεται στους χρήστες να τηρούν τους περιορισµούς περί χρήσης ραδιοεξοπλισµού σε σταθµούς αποθήκευσης καυσίµων, χηµικά εργοστάσια ή σε σηµεία όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Ποτέ µην εκθέτετε την µπαταρία σε ακραίες θερµοκρασίες (πάνω από τους 60 C). Ο οδηγός επιβάλλεται να ελέγχει πλήρως το όχηµά του σε κάθε στιγµή. Μην κρατάτε το κινητό ενώ οδηγείτε. Πρώτα βρείτε ένα ασφαλές σηµείο για να σταθµεύσετε. Μη µιλάτε σε µικρόφωνο ανοικτής ακρόασης, εάν θεωρείτε ότι αποσπάται η προσοχή σας από το δρόµο. Πάντα να εξοικειώνεστε πλήρως µε τους περιορισµούς που αφορούν τη χρήση κινητών τηλεφώνων στην περιοχή που οδηγείτε και να τους τηρείτε σε κάθε περίπτωση. Όταν χρησιµοποιείτε το κινητό σε µικρή απόσταση από ατοµικές ιατρικές συσκευές, όπως π.χ. βηµατοδότες και ακουστικά βαρηκοΐας, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. 2

5 Μην ξεχνάτε να απενεργοποιείτε τη λειτουργία αφύπνισης όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές εγκαταστάσεις, προκειµένου να αποτρέπεται η αυτόµατη ενεργοποίηση του τηλεφώνου. Για να επιτύχετε τη µεγαλύτερη δυνατή αποτελεσµατικότητα στη χρήση, κρατάτε το κινητό τηλέφωνό σας όπως κάθε κοινό τηλέφωνο. Για να αποφύγετε την υποβάθµιση της ποιότητας του σήµατος ή της απόδοσης της κεραίας, µην αγγίζετε και µην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας όταν το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία. Μην αφήνετε το φακό της κάµερας στραµµένο κατ_f ευθείαν στον ήλιο. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να µειώσει την απόδοση της κάµερας. Οι τυχόν µη εξουσιοδοτηµένες µετατροπές ή προσθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν ζηµιά στο κινητό και να παραβιάσουν τους ισχύοντες κανονισµούς. Επίσης, οι µη εξουσιοδοτηµένες µετατροπές ή προσθήκες ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εγγύησή σας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν επηρεάζει τα δικαιώµατά σας που απορρέουν από τη νοµοθεσία. Εάν η συσκευή σας, η µπαταρία που τη συνοδεύει ή τα αξεσουάρ φόρτισης βραχούν, µην τα τοποθετείτε σε κανενός είδους εξοπλισµό θέρµανσης, όπως φούρνοι µικροκυµάτων, σε περιέκτες υψηλής πίεσης, όπως στεγνωτήρια ή άλλες παρόµοιες συσκευές. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή, υπερθέρµανση, διαστολή, έκρηξη και/ή πυρκαγιά στη µπαταρία, στο τηλέφωνο και/ή στον εξοπλισµό φόρτισης. Επιπλέον, το προϊόν ή τα αξεσουάρ ενδέχεται να αρχίσουν να εκλύουν καπνό και να καταστραφούν τα ηλεκτρικά κυκλώµατά τους µε αποτέλεσµα να προκληθεί βλάβη και δυσλειτουργία των προϊόντων. Η Panasonic δεν ευθύνεται για καµία βλάβη, άµεση ή έµµεση, η οποία προκλήθηκε από κακή χρήση. Συνιστάται η δηµιουργία ενός αντιγράφου ασφαλείας ή η φύλαξη σηµαντικών πληροφοριών και δεδοµένων που αποθηκεύετε στη µνήµη του τηλεφώνου σας. Προκειµένου να αποφευχθεί η συµπτωµατική απώλεια δεδοµένων, παρακαλείστε να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες που σχετίζονται µε τη φροντίδα και συντήρηση του τηλεφώνου σας και της µπαταρίας του. Η Panasonic δεν αποδέχεται καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες προκύπτουν από οποιαδήποτε απώλεια δεδοµένων, η οποία συµπεριλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στις άµεσες και έµµεσες απώλειες (συµπεριλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στις παρεπόµενες απώλειες, στα αναµενόµενα κέρδη, στην απώλεια εσόδων). Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει και να µεταδίδει προσωπικές πληροφορίες. Συνιστάται να φροντίζετε να αποθηκεύετε τυχόν πληροφορίες που αφορούν προσωπικά ή οικονοµικά ζητήµατα χωριστά από το τηλέφωνό σας. Θα πρέπει να χρησιµοποιείτε τις δυνατότητες ασφαλείας, όπως το Κλείδωµα του Τηλεφώνου και/ή το Κλείδωµα Κάρτας Sim, που παρέχει η συσκευή, ως µέτρο προστασίας των αποθηκευµένων πληροφοριών. Η Panasonic δεν αποδέχεται καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες προκύπτουν από οποιαδήποτε απώλεια δεδοµένων, η οποία συµπεριλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στις άµεσες και έµµεσες απώλειες (συµπεριλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στις παρεπόµενες απώλειες, στα αναµενόµενα κέρδη, στην απώλεια εσόδων). Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει και να αποθηκεύει πληροφορίες και δεδοµένα από εξωτερικές πηγές. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δεν παραβιάζετε τυχόν νόµους που αφορούν τα πνευµατικά δικαιώµατα ή άλλη ισχύουσα νοµοθεσία. Η Panasonic δεν αποδέχεται καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε απώλεια δεδοµένων ή οποιαδήποτε τέτοιου είδους παραβίαση των πνευµατικών δικαιωµάτων ή της πνευµατικής ιδιοκτησίας, στα οποία συµπεριλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στις άµεσες και έµµεσες απώλειες (συµπεριλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στις παρεπόµενες απώλειες, στα αναµενόµενα κέρδη, στην απώλεια εσόδων). Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωµατωµένη ή πρόσθετη κάµερα, συνιστάται να προσέχετε ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση της. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι έχετε την άδεια να φωτογραφίζετε ανθρώπους ή αντικείµενα και ότι δεν παραβιάζετε προσωπικά ή δικαιώµατα τρίτων χρησιµοποιώντας την κάµερα. Θα πρέπει να συµµορφώνεστε µε την ισχύουσα διεθνή ή εθνική νοµοθεσία ή τους λοιπούς ειδικούς περιορισµούς που αφορούν τη χρήση της κάµερας σε συγκεκριµένες εφαρµογές και περιβάλλοντα. Αυτό συµπεριλαµβάνει την απαγόρευση της χρήσης της κάµερας σε µέρη όπου απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικού εξοπλισµού και εξοπλισµού βίντεο. Η Panasonic δεν αποδέχεται καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες προκύπτουν από οποιαδήποτε απώλεια δεδοµένων ή οποιαδήποτε τέτοιου είδους παραβίαση των πνευµατικών δικαιωµάτων ή της πνευµατικής ιδιοκτησίας, ενώ συµπεριλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στις άµεσες και έµµεσες απώλειες. Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε συνδυασµό µε αξεσουάρ εγκεκριµένα από την Panasonic, για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης και την αποτροπή πρόκλησης ζηµιάς στο κινητό τηλέφωνο. Η Panasonic δε φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ζηµίες που οφείλονται στη χρήση αξεσουάρ µη εγκεκριµένων από την Panasonic. Αυτό το τηλέφωνο πρέπει να χρησιµοποιείται σε συµµόρφωση προς την ισχύουσα διεθνή ή εθνική νοµοθεσία που αφορά τη χρήση του τηλεφώνου σε συγκεκριµένες εφαρµογές και περιβάλλοντα. Αυτό συµπεριλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στη χρήση σε νοσοκοµεία, σε αεροσκάφη, κατά την οδήγηση, καθώς και σε άλλους χώρους όπου απαγορεύεται. Οι ενδείξεις και τα στιγµιότυπα οθόνης που περιλαµβάνονται σε αυτό το έγγραφο έχουν επεξηγηµατικό σκοπό και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγµατική οθόνη του τηλεφώνου σας. Η Panasonic επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να τροποποιεί τις πληροφορίες του εγγράφου αυτού χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. 3

6 Η οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) κατασκευάζεται χρησιµοποιώντας τεχνολογία υψηλής ακρίβειας και, σε ορισµένες περιπτώσεις, τα εικονοστοιχεία ενδέχεται να φαίνονται πιο φωτεινά ή πιο σκούρα. Αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά της οθόνης LCD και δεν είναι κατασκευαστικό ελάττωµα. Αν πιέσετε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα ενδέχεται να ακουστεί ένας δυνατός ήχος. Αποφεύγετε να κρατάτε το τηλέφωνο πολύ κοντά στο αυτί σας, ενώ πατάτε τα πλήκτρα. Οι ακραίες θερµοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν προσωρινό πρόβληµα στη λειτουργία του τηλεφώνου σας. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδηλώνει βλάβη. Η ποιότητα της οθόνης ενδέχεται να µειωθεί εάν το τηλέφωνο χρησιµοποιείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε περιβάλλον µε θερµοκρασία που υπερβαίνει τους 40 C. Μην τροποποιείτε ή µην αποσυναρµολογείτε τη συσκευή. εν περιλαµβάνονται µέρη που να µπορούν να επισκευασθούν από το χρήστη. Μην υποβάλλετε τον εξοπλισµό σε υπερβολικούς κραδασµούς ή τραντάγµατα. Μην αφήνετε να σας πέσει η µπαταρία. Αποφύγετε την επαφή µε υγρά. Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή µε υγρό στοιχείο αφαιρέστε αµέσως τη µπαταρία και επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας. Μην αφήνετε τον εξοπλισµό σας απευθείας εκτεθειµένο στον ήλιο ή σε χώρους µε υγρασία, σκόνη ή ζέστη.ποτέ µην πετάτε µπαταρίες στη φωτιά. Ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη. Κρατήστε µακριά από τον εξοπλισµό/µπαταρία µεταλλικά αντικείµενα που τυχαία µπορεί να έρθουν σε επαφή µε τους πόλους.οι µπαταρίες είναι δυνατό να προκαλέσουν υλικές ζηµιές, τραυµατισµό ή εγκαύµατα, εάν οι πόλοι τους βραχυκυκλωθούν από αγώγιµο υλικό (π.χ. µεταλλικά κοσµήµατα, κλειδιά κ.λπ.) Φορτίζετε πάντα τη µπαταρία σε καλά αεριζόµενη περιοχή που δεν είναι άµεσα εκτεθειµένη στο ηλιακό φως, σε θερµοκρασία µεταξύ +5 C και +35 C. εν είναι δυνατόν να επαναφορτίσετε τη µπαταρία σε συνθήκες θερµοκρασίας πέρα από αυτός το εύρος τιµών. Όταν συνδέετε το τηλέφωνο µε εξωτερική πηγή, διαβάζετε τις οδηγίες χρήσης του εξοπλισµού για να διασφαλίσετε την ορθότητα της σύνδεσης και να τηρείτε τις προφυλάξεις ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συµβατό µε τη συσκευή µε την οποία το συνδέετε. Όταν απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας ή τον παλιό εξοπλισµό, συµβουλευτείτε τις αρχές της περιοχής σας για πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση. 4

7 SAR Ευρωπαϊκή Ένωση - Οδηγία περί τερµατικού ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού (RTTE) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ PANASONIC (ΜΟΝΤΕΛΟ EB-X701) ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑ ΙΟΚΥΜΑΤΑ. Tο κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας ποµπός και δέκτης ραδιοκυµάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι, ώστε να µην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που συνιστώνται από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα όρια αυτά συνιστούν µέρος σαφών κατευθυντήριων αρχών και καθορίζουν τα επιτρεπόµενα όρια ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το σύνολο του πληθυσµού. Οι κατευθυντήριες αρχές αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστηµονικούς οργανισµούς βάσει τακτικής και αναλυτικής αξιολόγησης επιστηµονικών µελετών. Στα όρια συµπεριλαµβάνεται ένα ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας, προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των ατόµων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας. Στις πρότυπες τιµές έκθεσης για κινητά τηλέφωνα εφαρµόζεται µια µονάδα µέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός Συντελεστής Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR που συνιστά το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι *2,0 W/kg. Έχουν διεξαχθεί διάφορες δοκιµές αναφορικά µε την τιµή έκθεσης SAR βάσει πρότυπων θέσεων λειτουργίας µε το τηλέφωνο να εκπέµπει στο υψηλότερο πιστοποιηµένο επίπεδο ισχύος καθ όλη τη ζώνη των υπό δοκιµή συχνοτήτων. Μολονότι η τιµή SAR καθορίζεται βάσει του υψηλότερου πιστοποιηµένου επιπέδου ισχύος, η πραγµατική τιµή SAR της τηλεφωνικής συσκευής κατά τη διάρκεια λειτουργίας της µπορεί να είναι κατά πολύ χαµηλότερη από τη µέγιστη τιµή. Αυτό συµβαίνει επειδή το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται χρήση της ελάχιστης δυνατής ισχύος που απαιτείται για πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραµµές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε µια κεραία σταθµού βάσης, τόσο χαµηλότερη είναι η έξοδος ισχύος του τηλεφώνου. Προτού ένα µοντέλο κινητού τηλεφώνου τεθεί στη διάθεση του κοινού, πρέπει να πιστοποιείται η συµµόρφωση µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί τερµατικού ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού (R&TTE). Ως θεµελιακή απαίτηση της παρούσας οδηγίας ορίζεται η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόµου. Το όριο SAR για αυτό το κινητό τηλέφωνο, όταν υποβλήθηκε σε δοκιµή για χρήση στο αφτί έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε τις πρότυπες τιµές, ήταν 0,**484 W/kg, ενώ όταν ήταν φορεµένο στο σώµα, µετρηµένο µε διάκενο 1,5 cm, ήταν 0,697 W/kg. Μολονότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές ως προς τα επίπεδα SAR µεταξύ των διαφόρων τηλεφώνων και των διαφόρων θέσεων χρήσης αυτών, όλα πληρούν τις απαιτήσεις της Ε.Ε. περί έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες. Η συσκευή δοκιµάστηκε ως προς τις τυπικές λειτουργίες της όταν είναι φορεµένη, χρησιµοποιώντας τη θήκη µεταφοράς µοντέλο EB-YKX700 η οποία παρέχει απόσταση 1,6 cm από το σώµα, και επίσης δοκιµάστηκε µε το πίσω µέρος του τηλεφώνου σε απόσταση 1,5 cm από το σώµα. Για να πληρούνται οι απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, να χρησιµοποιείτε µόνο κλιπ ζώνης, θήκες ή παρόµοια αξεσουάρ, τα οποία διατηρούν απόσταση 1,5 cm µεταξύ του σώµατος του χρήστη και της πίσω πλευράς του τηλεφώνου, συµπεριλαµβανόµενης της κεραίας. Τα κλιπ ζώνης, οι θήκες και τα παρόµοια αξεσουάρ που χρησιµοποιούνται δεν θα πρέπει να περιέχουν µεταλλικά αντικείµενα στη σύνθεσή τους. Τα αξεσουάρ τα οποία δεν ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις ενδέχεται να µην συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες και θα πρέπει να αποφεύγονται. * Το όριο SAR για κινητά τηλέφωνα που χρησιµοποιούνται από το κοινό ανέρχεται σε 2,0 watts/kilogram (W/kg), υπολογιζόµενο κατά µέσο όρο σε δέκα γραµµάρια ιστού. Στο όριο συµπεριλαµβάνεται ένα ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας, προκειµένου να διασφαλιστεί η πρόσθετη ασφάλεια του κοινού και να συνυπολογιστούν τυχόν διακυµάνσεις στις µετρήσεις. Οι τιµές SAR µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε τις εθνικές απαιτήσεις αναφοράς και τη ζώνη συχνότητας δικτύου. **.εξιά πλευρά της Κεφαλής (Θέση ελέγχου: Μάγουλο) Αποτελέσµατα µετρήσεων για το GSM900. Για πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές SAR σε άλλες περιοχές, παρακαλούµε να ανατρέξετε στο θεµατικό τίτλο «Πληροφορίες για το προϊόν» στη διεύθυνση Απαλλακτική ρήτρα: Το παρόν έγγραφο αποτελεί µετάφραση του πρωτότυπου κειµένου που είναι γραµµένο στην αγγλική γλώσσα. Εµείς, η Panasonic, δεν αποδεχόµαστε καµία ευθύνη ως προς την ακρίβεια της µετάφρασης του παρόντος εγγράφου. 5

8 ΠΩΣ NA ΞEKINHΣETE Το κινητό τηλέφωνο Panasonic X701 GSM TM /GPRS λειτουργεί σε δίκτυα Global System for Mobile Communications (GSM) (Παγκόσµιο σύστηµα επικοινωνιών κινητής τηλεφωνίας) σε όλο τον κόσµο, τα οποία παρέχουν ενσωµατωµένες υπηρεσίες µηνυµάτων οµιλίας, σύντοµων µηνυµάτων κειµένου (SMS), µηνυµάτων multimedia (MMS), προστασίας από απάτη και ανώτερη ποιότητα φωνής. ιαθεσιµότητα Χαρακτηριστικών Ορισµένα χαρακτηριστικά εξαρτώνται από το δίκτυο ή γίνονται διαθέσιµα µόνον εάν εγγραφείτε συνδροµητής στη συγκεκριµένη υπηρεσία. Ορισµένες λειτουργίες εξαρτώνται από την κάρτα SIM. Έχετε υπ όψιν ότι πριν µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε πολλά από τα χαρακτηριστικά του δικτύου, θα πρέπει να εγγραφείτε στις υπηρεσίες που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τη Vodafone. Πριν χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνό σας Για να λειτουργήσει το τηλέφωνό σας στο κυψελικό δίκτυο, θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί η κάρτα SIM. Εισαγάγετε την κάρτα SIM, συνδέστε στην µπαταρία και φορτίστε την. EΓKATAΣTAΣH KAI AΦAIPEΣH THΣ KAPTAΣ SIM Προσοχή: Αυτό το προϊόν περιέχει µικρά µέρη. Να το κρατάτε µακριά από µικρά παιδιά. Φροντίστε να µην γρατσουνίσετε ή λυγίσετε την κάρτα SIM και τους χρυσούς ακροδέκτες. Εγκατάσταση κάρτας SIM 1. Πιάστε µε τους αντίχειρες τα άκρα του καλύµµατος της µπαταρίας, πιέστε προς τα κάτω και, κατόπιν, σύρετε το κάλυµµα της µπαταρίας προς το κάτω µέρος του τηλεφώνου. Αφαιρέστε τη µπαταρία (ανατρέξτε στη σελίδα7). 2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM όπως υποδεικνύεται, ώστε οι χρυσοί ακροδέκτες να βλέπουν προς το τηλέφωνο και η γωνία µε την εγκοπή να µπει πρώτη. Σύρετε προσεκτικά την κάρτα SIM στη θήκη κάρτας SIM µέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ». Εάν η κάρτα SIM εισαχθεί λανθασµένα ή είναι κατεστραµµένη, ενδέχεται να εµφανιστεί το µήνυµα Εισάγετε κάρτα SIM. Αφαιρέστε την κάρτα SIM και εγκαταστήστε την ξανά. Εάν εµφανιστεί το µήνυµα Απόρριψη κάρτας SIM, επικοινωνήστε µε τη Vodafone.. Κάρτα SIM Σηµείωση: Για τη θέση της θήκης της κάρτας SIM και τις γωνίες µε τις εγκοπές, ανατρέξτε στην ετικέτα στο διαµέρισµα των µπαταριών. 6

9 Αφαίρεση κάρτας SIM 1. Πιάστε µε τους αντίχειρες τα άκρα του καλύµµατος της µπαταρίας, πιέστε προς τα κάτω και, κατόπιν, σύρετε το κάλυµµα της µπαταρίας προς το κάτω µέρος του τηλεφώνου. Αφαιρέστε τη µπαταρία (ανατρέξτε στη σελίδα7). 2. Πιέστε απαλά το κάτω µέρος της κάρτας SIM προς τη θήκη κάρτας SIM για να απασφαλίσετε την κάρτα SIM. Κάρτα SIM 3. Μόλις εξαχθεί η κάρτα SIM, αφαιρέστε την προσεκτικά. Σηµείωση: Εάν αναβαθµίζετε το τηλέφωνό σας και το προηγούµενο τηλέφωνο δεν υποστήριζε ορισµένες από τις νέες υπηρεσίες, όπως είναι τα µηνύµατα MMS (υπηρεσία µηνυµάτων multimedia), ίσως να χρειαστεί να τοποθετήσετε µια νέα κάρτα SIM. Επικοινωνήστε µε τη Vodafone. TOΠOΘETHΣH KAI AΦAIPEΣH MΠATAPIAΣ Προσοχή: Η χρήση αξεσουάρ που δεν είναι της Panasonic ή που δεν συνιστώνται από τη Vodafone ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα την κακή απόδοση του τηλεφώνου σας ή ακόµη και κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Τοποθέτηση Μπαταρίας 1. Κρατήστε τη µπαταρία σε γωνία 45 º, εισαγάγετε τις γλωττίδες που υπάρχουν στο επάνω άκρο της µπαταρίας στις υποδοχές που βρίσκονται στο επάνω µέρος του διαµερίσµατος της µπαταρίας. 2. Σπρώξτε το κάτω µέρος της µπαταρίας προς τα κάτω, έως ότου ακουστεί ένας ήχος «κλικ». 3. Βάλτε στη θέση του το κάλυµµα της µπαταρίας σύροντας το, προς το κάτω µέρος του τηλεφώνου. Το κάλυµµα θα πρέπει να εφαρµόζει απόλυτα και να µην υπάρχουν κενά. Αφαίρεση µπαταρίας Σηµείωση: Πριν αφαιρέσετε τη µπαταρία, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αποσυνδέστε το από το φορτιστή ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή στην οποία είναι συνδεδεµένο. 1. Πιάστε µε τους αντίχειρες τα άκρα του καλύµµατος της µπαταρίας, πιέστε προς τα κάτω και, κατόπιν, σύρετε το κάλυµµα της µπαταρίας προς το κάτω µέρος του τηλεφώνου. 2. Χρησιµοποιήστε τις γλωττίδες που υπάρχουν στο κάτω µέρος της µπαταρίας για να την ανασηκώσετε και να την αφαιρέσετε. 3. Επανατοποθετήστε το κάλυµµα της µπαταρίας. 7

10 ΦOPTIΣH MΠATAPIAΣ Σηµείωση:Επαληθεύστε πρώτα ότι έχει εγκατασταθεί η µπαταρία. 1. Ανοίξτε το κάλυµµα της υποδοχής. 2. Εισαγάγετε το βύσµα στην αριστερή πλευρά (2 χρυσοί ακροδέκτες) της περιοχής υποδοχών σύνδεσης στο κάτω µέρος του τηλεφώνου. Συνδέστε το Φορτιστή Ταξιδιού στην πρίζα 3. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, αφαιρέστε το φορτιστή από την πρίζα και πιέστε το κουµπί απεµπλοκής για να αποσυνδέσετε το φορτιστή από το τηλέφωνο. ΜΗΝ ασκείτε πίεση στο βύσµα: ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο ή στο Φορτιστή Ταξιδιού. Εικονίδια φόρτισης στην κύρια και την εξωτερική οθόνη οι λωρίδες πραγµατοποιούν µετακύλιση κατά τη διάρκεια της φόρτισης οι λωρίδες διακόπτουν τη µετακύλιση µόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση Εάν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία µόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, θα εµφανιστεί το µήνυµα Μπαταρία φορτισµένη. Προειδοποίηση χαµηλής στάθµης φόρτισης µπαταρίας Όταν η ισχύς της µπαταρίας βρίσκεται σε χαµηλό επίπεδο, εµφανίζεται το µήνυµα Η µπαταρία εξαντλείται, ακούγεται ένας ήχος προειδοποίησης και το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόµατα. Επαναφορτίστε πλήρως την µπαταρία. Εάν ακούσετε την προειδοποίηση για χαµηλή στάθµη φόρτισης µπαταρίας κατά τη διάρκεια κάποιας συνοµιλίας, τερµατίστε αµέσως την κλήση. TOΠOΘETHΣH KAI AΦAIPEΣH THΣ KAPTAΣ minisd Η Κάρτα minisd είναι µια κάρτα µνήµης που χρησιµοποιείται για την επέκταση της µνήµης του τηλεφώνου, καθώς και ως µέσο µεταφοράς αρχείων σε άλλες συσκευές. Τοποθέτηση κάρτας minisd 1. Ανασηκώστε το κάλυµµα της Κάρτας minisd που βρίσκεται στο επάνω µέρος του τηλεφώνου. 2. Σύρετε στο τηλέφωνο την Κάρτα minisd, εισάγοντας πρώτα τη γωνία µε την εγκοπή µε τους χρυσούς ακροδέκτες να δείχνουν προς τα πάνω, στη θήκη Κάρτας minisd µέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ». Πιέστε προς τα κάτω το κάλυµµα της Κάρτας minisd µέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ». Κάρτα minisd 8

11 Σηµείωση: Μην εισάγετε στη θήκη Κάρτας minisd κανένα αντικείµενο εκτός από την Κάρτα minisd. Μην τοποθετείτε ετικέτες κ.λπ. στην Κάρτα minisd. Ακόµη και µια ανεπαίσθητη διαφορά στο πάχος της κάρτας µπορεί να προκαλέσει δυσκολία κατά την εισαγωγή ή την αφαίρεση, απώλεια επαφής ή απώλεια δεδοµένων. Προσέξετε να µην γρατσουνίσετε και να µην λυγίσετε την Κάρτα SIM και τους χρυσούς ακροδέκτες της. Αφαίρεση Κάρτας minisd 1. Πατήστε, µετακυλίστε στην επιλογή Εξαγωγή Κάρτας minisd και πατήστε OK. Περιµένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποθήκευσης ή αντιγραφής του αρχείου πριν αφαιρέσετε την Κάρτα minisd. 2. Ανασηκώστε το κάλυµµα της Κάρτας minisd που βρίσκεται στο επάνω µέρος του τηλεφώνου. 3. Για να απασφαλίσετε την Κάρτα minisd, πιέστε προσεκτικά το κάτω µέρος της Κάρτας minisd προς τη θήκη. 4. Μόλις εξαχθεί η Κάρτα minisd, αφαιρέστε την µε Κάρτα minisd αργές κινήσεις. Πιέστε το κάλυµµα της Κάρτας minisd προς τα κάτω µέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ». 9

12 EΠIΣKOΠHΣH THΛEΦΩNOY Ακουστικό Κύρια οθόνη Αριστερό πλήκτρο λειτουργίας Πλήκτρο επεξεργασίας Πλήκτρο αποστολής Πλήκτρο Κάµερας Πλήκτρο Αστερίσκου και PhotoLight Πλήκτρο Μενού Μικρόφωνο εξί πλήκτρο λειτουργίας και συντόµευση για το Vodafone live! Πλήκτρο πλοήγησης Πλήκτρο σβησίµατος Πλήκτρο τερµατισµού Πλήκτρο αθόρυβης λειτουργίας Πλήκτρο έναρξης λειτουργίας Πλήκτρο µηδέν Θήκη κάρτας minisd Φακός κάµερας Κουµπί πολλαπλών χρήσεων Θύρα υπερύθρων Βύσµα για Σετ Ανοικτής Συνοµιλίας (ακουστικά) Ενδεικτική λυχνία και Photolight Εξωτερική οθόνη και εικονοσκόπιο Σύνδεσµος αξεσουάρ 10

13 ΛEITOYPΓIEΣ ΠΛHKTPΩN Πλήκτρο Λειτουργία Πλήκτρο έναρξης λειτουργίας Πατήστε και κρατήστε πατηµένο για να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Πατήστε σύντοµα για να επιλέξετε διαφορετικά προφίλ, να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο ή το τηλέφωνο ή για να εξαγάγετε την κάρτα minisd. Πλήκτρο πλοήγησης Πατήστε τα άκρα για µετακύλιση προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να κινηθείτε στα µενού και το κείµενο. Πατήστε το κέντρο του για να κάνετε µια επιλογή ή από την κατάσταση αναµονής για να ανοίξετε το Κύριο µενού. Στην κατάσταση Κάµερα, τραβήξτε µια φωτογραφία πατώντας το. Πλήκτρο αποστολής Πραγµατοποίηση κλήσης. Στην κατάσταση αναµονής πατήστε το, για να ανακαλέσετε τους πρόσφατους κληθέντες αριθµούς. Μετακυλίστε στο για να δείτε τις λίστες µε τις ληφθείσες και τις αναπάντητες κλήσεις. Στην κατάσταση αναµονής πατήστε και κρατήστε πατηµένο για να ενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές. Πλήκτρο τερµατισµού Τερµατίζει την κλήση. Επιστρέφετε στην κατάσταση αναµονής. Πλήκτρο Μενού Εισέρχεστε την περιοχή κύριου µενού. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο για να δείτε τα στοιχεία µενού που είναι ανοικτά αυτή τη στιγµή. Αριστερό πλήκτρο λειτουργιών Εκτελείτε την ενέργεια που εµφανίζεται στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης. Χρησιµοποιήστε τη συντόµευση για να ανοίξτε την επιλογή Μηνύµατα στην κατάσταση αναµονής. Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε και µετά πατήστε. ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναµονής. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε και, µετά, πατήστε. εξί πλήκτρο λειτουργιών Εκτελείτε την ενέργεια που εµφανίζεται στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης. Χρησιµοποιήστε τη συντόµευση για να ανοίξετε την εφαρµογή Vodafone live! στην κατάσταση αναµονής. 11

14 Πλήκτρο Πλήκτρο επεξεργασίας Επιλέξτε το Λεξικό για πρόβλεψη κειµένου συµπεριλαµβανοµένης της εισαγωγής και της επεξεργασίας λέξεων ή την αλφαβητική ή την αριθµητική λειτουργία. Εισάγετε αριθµούς ή σύµβολα. Αλλάζετε τη γλώσσα σύνταξης. Για να επιλέξετε σε κάποιον κατάλογο περισσότερα από ένα στοιχεία κρατήστε πατηµένο το αι, στη συνέχεια, µετακυλίστε το ή το. Πλήκτρο σβησίµατος Σβήνετε χαρακτήρες στη λειτουργία επεξεργασίας. ιαγράφετε το επισηµασµένο στοιχείο που εισαγάγατε. Πλήκτρο Κάµερας Ανοίγει την Κάµερα. Λειτουργία Πλήκτρο αστερίσκου Στην κατάσταση αναµονής, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Photolight ή το φακό. Στην αριθµητική λειτουργία και την κατάσταση αναµονής, πατήστε επανειληµµένα τους χαρακτήρες *, +, p, και w. Στη λειτουργία Λεξικού, µετακυλίστε σε άλλες λέξεις µόλις υπογραµµιστεί η λέξη. Στη λειτουργία επεξεργασίας, πατήστε το για να ανοίξει ένας πίνακας µε τους ειδικούς χαρακτήρες. Πλήκτρο µηδέν Στην κατάσταση αναµονής, πατήστε και κρατήστε το πατηµένο για να εισαγάγετε το χαρακτήρα +, προκειµένου να πραγµατοποιήσετε µια κλήση. Στη λειτουργία επεξεργασίας, εισαγάγετε ένα διάστηµα. Πλήκτρο αθόρυβης λειτουργίας Στην κατάσταση αναµονής, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κατάσταση Αθόρυβης λειτουργίας. Στη λειτουργία επεξεργασίας, χρησιµοποιήστε κεφαλαία ή πεζά γράµµατα ή πατήστε σύντοµα δυο φορές για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Λεξικό για τη λειτουργία πρόβλεψης κειµένου. Κουµπί πολλαπλών χρήσεων (βρίσκεται στο πλάι του τηλεφώνου) Για να ενεργοποιήσετε την εξωτερική οθόνη, πατήστε µία φορά για να ενεργοποιηθεί ο φωτισµός και, στη συνέχεια, πατήστε τα κατάλληλα κουµπιά για εναλλαγή µεταξύ της προβολής του ρολογιού και των εικονιδίων. Απενεργοποιεί τον ήχο κουδουνίσµατος κατά τη διάρκεια µιας εισερχόµενης κλήσης. Τραβά φωτογραφία στη λειτουργία Κάµερα, όταν το πορτάκι είναι κλειστό. 12

15 Τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο βιβλίο οδηγιών Πατήστε το πλήκτρο Έναρξης λειτουργίας. Πιέστε τα άκρα του πλήκτρου πλοήγησης για µετακύλιση προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, προκειµένου να κινηθείτε στα µενού και το κείµενο. Πατήστε το πλήκτρο Μενού. Πατήστε το κέντρο του πλήκτρου πλοήγησης. Πατήστε το πλήκτρο Αποστολής. Πατήστε το πλήκτρο Τερµατισµού. Πατήστε το Αριστερό πλήκτρο λειτουργίας. Πατήστε το εξί πλήκτρο λειτουργίας. Πατήστε το πλήκτρο επεξεργασίας. Πατήστε το πλήκτρο Σβησίµατος. - Πατήστε τα αριθµητικά πλήκτρα. Πατήστε το πλήκτρο Περιήγησης. Πατήστε το πλήκτρο Αστερίσκου. Πατήστε το κουµπί πολλαπλών χρήσεων (βρίσκεται στο πλάι του τηλεφώνου). Πατήστε το πλήκτρο Αθόρυβης λειτουργίας. 13

16 EIKONI IA Εµφανίζονται διάφορα εικονίδια ανάλογα µε τις λειτουργίες που χρησιµοποιείτε και τις επιλογές που κάνατε. Εικονίδιο Υποδεικνύει Εικονίδιο Υποδεικνύει Το επίπεδο φόρτισης της µπαταρίας υποδεικνύεται από επτά επίπεδα. Οι λωρίδες πραγµατοποιούν µετακύλιση όταν η µπαταρία φορτίζει. Έχει οριστεί ειδοποίηση. Τα επτά επίπεδα υποδεικνύουν την ισχύ του σήµατος του δικτύου, στο οποίο είναι εγγεγραµµένο το τηλέφωνο. Η υπηρεσία GRPS είναι διαθέσιµη. Η υπηρεσία GPRS είναι σε κράτηση κατά τη διάρκεια των κλήσεων οµιλίας. Λήψη νέου µηνύµατος οµιλίας (εάν έχετε 2 γραµµές, ο σκούρος κύκλος στα αριστερά αφορά τη γραµµή 1, ενώ ο σκούρος κύκλος στα δεξιά αφορά τη γραµµή 2). Ελήφθη νέο µήνυµα. Το Μήνυµα στα Εξερχόµενα είναι σε εκκρεµότητα για αποστολή. Η σύνδεση GPRS είναι ενεργή. Οι πολλαπλές συνδέσεις GPRS είναι ενεργές. Αναπάντητη κλήση. Η προώθηση κλήσεων είναι ενεργή (εάν έχετε 2 γραµµές, εµφανίζεται επίσης ο αριθµός 1 ή 2). Επιλογή γραµµής 2 (εξαρτάται από την κάρτα SIM, εάν έχετε 2 τηλεφωνικές γραµµές). Κλήση δεδοµένων. Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωµένο. Ο ήχος του ακουστικού είναι ενεργοποιηµένος. Ο ήχος του µεγαφώνου είναι ενεργοποιηµένος. Το Bluetooth είναι ενεργό. Το Bluetooth είναι ενεργό. Οι υπέρυθρες ενεργοποιήθηκαν (αναβοσβήνουν όταν είναι ενεργές). Η σύνδεση USB ενεργοποιήθηκε. Πλήκτρο πλοήγησης πραγµατοποιεί µετακύλιση και κινείται ανάµεσα στις επιλογές προς τα πάνω και προς τα κάτω. Πλήκτρο πλοήγησης πραγµατοποιεί µετακύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, µετακινείται προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για την προβολή των καρτελών. Οι ήχοι κλήσης και η ένταση ήχου κλήσης έχουν απενεργοποιηθεί. Συνδέθηκαν ακουστικά για λειτουργία ανοικτής συνοµιλίας. 14

17 ΟΘΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΚYρια οθoνη Εικονίδιο ισχύος σήµατος Ώρα ίκτυο που χρησιµοποιεί το τηλέφωνο αυτή τη στιγµή Εικονίδιο επιπέδου φόρτισης µπαταρίας Ταπετσαρία Ηµεροµηνία Μηνύµατα Vodafone live! ΕξωτερικH οθoνη Για να ενεργοποιήσετε το φωτισµό των πλήκτρων πατήστε µία φορά το κουµπί Πολλαπλών χρήσεων και, στη συνέχεια, πατήστε τα κατάλληλα κουµπιά για εναλλαγή µεταξύ της προβολής του ρολογιού και των εικονιδίων. ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ στην κατάσταση αναµονής Περιοχή εικονιδίου Κατάστασης τηλεφώνου Vodafone live! ίκτυο που χρησιµοποιεί αυτή τη στιγµή το τηλέφωνο Εικονίδιο ισχύος σήµατος Περιοχή εικονιδίου Κατάστασης δικτύου Περιοχή ώρας και ηµερο- µηνίας Εικονίδιο επιπέδου φόρτισης µπαταρίας Ει-σερχό-µε-να Ανοίξτε το Κύριο µενού Κορυφή της Λίστας Επαφών Προ-βολή ηµερολογίου 15

18 BAΣIKEΣ ΛEITOYPΓIEΣ THΛEΦΩNOY KAI IAXEIPIΣH KΛHΣEΩN ENEPΓOΠOIHΣH KAI AΠENEPΓOΠOIHΣH, THΛEΦΩNO Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το. Σηµείωση: Εάν η κάρτα SIM προστατεύεται µε κωδικό PIN, θα ζητηθεί ο κωδικός PIN. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN και πατήστε OK. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθµίσεις aσφαλείας στη σελίδα 125. ΠPAΓMATOΠOIHΣH KΛHΣEΩN Πριν πραγµατοποιήσετε την κλήση, ελέγξτε εάν είναι το τηλέφωνο ενεργοποιηµένο, εάν το εικονίδιο ισχύος σήµατος εµφανίζει µία τουλάχιστον λωρίδα και εάν εµφανίζεται το λογότυπο της Vodafone. Πληκτρολoγήστε τον αριθµό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε 1. Με το τηλέφωνο σε κατάσταση αναµονής, εισαγάγετε τον κωδικό κλήσης και τον αριθµό τηλεφώνου και πατήστε το. 2. Για να τερµατίσετε την κλήση, πατήστε. Σηµείωση: Για να σβήσετε ένα ψηφίο, πατήστε. Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, µετακυλίστε στο ή στο για να ρυθµίσετε την ένταση ήχου στο ακουστικό. Προειδοποίηση: Εάν κλείσετε το πορτάκι κατά τη διάρκεια µιας κλήσης η κλήση θα τερµατιστεί εάν ισχύουν οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις. Για να ρυθµίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να µην τερµατίζεται η κλήση µόλις κλείσετε το πορτάκι, ανατρέξτε στην παράγραφο Άνοιγµα για απάντηση/τερµατισµό κλήσεων στην ενότητα Ρυθµίσεις κλήσεων στη σελίδα 120. Χρήση κάρτας επαφής για πραγµατοποίηση κλήσης Από το µενού Επαφές: 1. Ανοίξτε την επιλογή Λίστα Επαφών. 2. Μετακυλίστε στην κάρτα ονόµατος που θέλετε και πατήστε. Εάν η κάρτα περιέχει πολλούς αριθµούς τηλεφώνου, επιλέξτε τον αριθµό που θέλετε να καλέσετε. Για να προσθέσετε πληροφορίες στη Λίστα Επαφών σας, ανατρέξτε στη σελίδα 33. Χρήση καταχώρισης φακέλου SIM για πραγµατοποίηση κλήσης Από το µενού Επαφές: 1. Ανοίξτε την επιλογή Λίστα Επαφών. 2. Μετακυλίστε το στην προβολή Φάκελος SIM 3. Μετακυλίστε στο όνοµα που θέλετε και πατήστε. Για να προσθέσετε ονόµατα και αριθµούς στο φάκελο SIM, ανατρέξτε στη σελίδα

19 Προφορά του ονόµατος για πραγµατοποίηση κλήσης Για να καλέσετε λέγοντας το όνοµα του ατόµου που θέλετε να καλέσετε: 1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το. 2. Μετά το µήνυµα προτροπής «Πείτε µια εντολή», πείτε «Φωνητική κλήση». 3. Μετά το µήνυµα προτροπής «Πείτε το όνοµα ή τον αριθµό», πείτε το πλήρες όνοµα του ατόµου που περιλαµβάνεται στη λίστα Επαφών, συµπεριλαµβάνοντας το όνοµα και το επώνυµο. 4. Το όνοµα επαναλαµβάνεται και το τηλέφωνο ξεκινά την πραγµατοποίηση της κλήσης. Ανατρέξτε στη σελίδα 109 για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε τις επιλογές των Φωνητικών εντολών. Ταχεία κλήση Εάν έχετε ορίσει πλήκτρα ταχείας κλήσης (ανατρέξτε στη σελίδα 43) για τους αριθµούς που καλείτε συχνά, µπορείτε να τους καλέσετε µε 2 µόνο πατήµατα των πλήκτρων. 1. Από την κατάσταση αναµονής, πατήστε το προκαθορισµένο ψηφιακό πλήκτρο ταχείας κλήσης - και πατήστε. Εάν η Ταχεία κλήση είναι ορισµένη στην επιλογή Ενεργοποίηση (ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθµίσεις κλήσεων στη σελίδα 120), απλώς πατήστε και κρατήστε πατηµένο το προκαθορισµένο ψηφιακό πλήκτρο ταχείας κλήσης για να καλέσετε τον καθορισµένο αριθµό. Σηµείωση: Το πλήκτρο ταχείας κλήσης 1 ενδέχεται να έχει παραχωρηθεί στον αριθµό του αυτόµατου τηλεφωνητή οµιλίας. Λίστα Κληθέντων αριθµών, Ληφθεισών ή Αναπάντητων κλήσεων Μπορείτε να καλείτε γρήγορα τους κληθέντες αριθµούς που είχατε καλέσει παλαιότερα, τους αριθµούς ληφθεισών κλήσεων ή τους αριθµούς των αναπάντητων κλήσεων. 1. Στην κατάσταση αναµονής, πατήστε το. 2. Από τη λίστα Κληθέντων αριθµών, µετακυλίστε στην καταχώριση που θέλετε και πατήστε για να πραγµατοποιήσετε την κλήση. Μετακυλίστε το για να µετακινηθείτε στην καρτέλα Ληφθείσες κλήσεις και στην καρτέλα Αναπάντητες κλήσεις, για να επιλέξετε έναν αριθµό από αυτές τις λίστες. Αυτόµατη επανάκληση Εάν ρυθµίσετε την Αυτόµατη επανάκληση στο Ενεργοποιηµένη από το µενού Ρυθµίσεις κλήσεων (ανατρέξτε στη σελίδα 120), το τηλέφωνό σας θα εκτελεί αυτόµατη επανάκληση του αριθµού µέχρι 10 φορές υπό ορισµένες συνθήκες, όπως όταν δεν υπάρχει απάντηση, ο αριθµός που καλείτε είναι απασχοληµένος, το δίκτυο είναι απασχοληµένο ή έχουν προκύψει σφάλµατα σύνδεσης. Πατήστε Έξοδος ή να διακόψετε την αυτόµατη επανάκληση. 17

20 Κλήση από µηνύµατα Εάν ένα ληφθέν µήνυµα περιέχει έναν αριθµό τηλεφώνου, µπορείτε να τον καλέσετε από το µήνυµα που βρίσκεται στα Εισερχόµενα. Επίσης, µπορείτε να καλέσετε τον αποστολέα ενός σύντοµου µηνύµατος SMS. Από το µενού Μηνύµατα: 1. Ανοίξτε τα Εισερχόµενα. 2. Μετακυλίστε στο µήνυµα που θέλετε και ανοίξτε. 3. Για να βρείτε έναν αριθµό τηλεφώνου που υπάρχει µέσα σε κάποιο µήνυµα, πατήστε Επιλογές και επιλέξτε Εύρεση > Αριθµός τηλεφώνου, διεύθυνση ή ιεύθυνση ιστού. Μόλις βρεθούν, το κείµενο και οι αριθµοί θα υπογραµµιστούν. Για να καλέσετε τον αποστολέα ενός σύντοµου µηνύµατος SMS από το ανοικτό µήνυµα, πατήστε για να καλέσετε τον αριθµό τηλεφώνου του αποστολέα. ιεθνείς κλήσεις Από την κατάσταση αναµονής, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το για να εισαγάγετε το +, το διεθνές πρόθεµα, το οποίο είναι η συντόµευση για την πρόσβαση στις διεθνείς κλήσεις. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον τοπικό κωδικό και τον αριθµό τηλεφώνου. Πατήστε. Σηµείωση: Σε πολλές χώρες/γεωγραφικές περιφέρειες, περιλαµβάνεται ένα 0 στην αρχή του κωδικού υπεραστικών κλήσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα πρέπει να το παραλείπετε όταν καλείτε αριθµούς στο εξωτερικό. Για περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε µε τη Vodafone. Επείγουσες κλήσεις Καλέστε τον τοπικό αριθµό έκτακτης ανάγκης που χρησιµοποιείται στην περιοχή στην οποία βρίσκεστε. 1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, εάν είναι απενεργοποιηµένο. 2. Βεβαιωθείτε ότι εµφανίζεται το εικονίδιο της κεραίας. 3. Εισαγάγετε τον τοπικό αριθµό έκτακτης ανάγκης (όπως το 112) και πατήστε. Σηµείωση: Μπορείτε να καλέσετε τον τοπικό αριθµό εκτάκτου ανάγκης ακόµη και αν τα πλήκτρα είναι κλειδωµένα. Η πραγµατοποίηση κλήσεων εκτάκτου ανάγκης χωρίς να έχει εγκατασταθεί κάρτα SIM, εξαρτάται από τη χώρα ή το φορέα δικτύου. Αποστολή εντολής υπηρεσίας στο δίκτυο Ζητήστε από τη Vodafone να ενεργοποιήσει µια συγκεκριµένη υπηρεσία στέλνοντας µια εντολή υπηρεσίας. Αυτές οι εντολές, που ονοµάζονται εντολές USSD, µπορούν να ενεργοποιήσουν υπηρεσίες, όπως ο προπληρωµένος χρόνος οµιλίας και η συνοµιλία µέσω κινητού. 18

KYPIA ΣHMEIA. Εδώ αναφέρονται µερικές µόνο από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου Χ700.

KYPIA ΣHMEIA. Εδώ αναφέρονται µερικές µόνο από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου Χ700. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KYPIA ΣHMEIA........................ 1 ΠΩΣ NA ΞEKINHΣETE.................. 3 BAΣIKEΣ ΛEITOYPΓIEΣ THΛEΦΩNOY KAI IAXEIPIΣH KΛHΣEΩN............. 17 EIΣAΓΩΓH KEIMENOY................. 29 ΠΛOHΓHΣH

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Nokia N79 Ξεκινώντας

Nokia N79 Ξεκινώντας Nokia N79 Ξεκινώντας 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio, και Nokia Care είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9252128, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9252128, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9252128, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73 Music Edition. 1 Αισθητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Printed in Korea Code No.:GH68-07553A Greek. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07553A Greek. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Ανάλογα µε το εγκατεστηµένο λογισµικό ή την υπηρεσία παροχής σας, µέρος της περιγραφής αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρει από το τηλέφωνό σας. * Ανάλογα µε τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα

Διαβάστε περισσότερα

Nokia N85 Ξεκινώντας

Nokia N85 Ξεκινώντας Nokia N85 Ξεκινώντας 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi και Nokia Care είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της

Διαβάστε περισσότερα

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ jabra.com/movewireless 1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ:...3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 4 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...5 3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ... 6 4.1 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0

Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0 Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0 2 Εισαγωγή Σχετικά µε το σετ µικροφώνου-ακουστικού Με τα ακουστικά µε µικρόφωνο Nokia J, µπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς να χρησιµοποιείτε τα χέρια σας, ακόµα και

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu Γρήγορος Οδηγός, ομή 1 2 3 4 5 9 10 6 7 8 11 12 13 1 Πλήκτρο αυξομείωσης έντασης ήχου 8 Επιστροφή στην προηγούμενη 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση του τηλεφώνου 3 1.1. Κουμπιά και υλικό 3 1.2. Μενού εφαρμογών..4 1.3. Γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-110, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ Ι GR 1. Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. www.philips.com/welcome CD290 CD295. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. www.philips.com/welcome CD290 CD295. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome CD290 CD295 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 3 2 Το τηλέφωνό σας 4 Τι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση MOTOROLA CD3 Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304 Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση 1 Καλωσορίσατε Στο νέο σας ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Motorola CD301 100 θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218

Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218 Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218 Τεύχος 1.0 2 Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα μονοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-218, μπορείτε να χειρίζεστε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης

Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης Λίγα λόγια για τον αγοραστή Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ακουστικό Plantronics Voyager 835. Αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες για την αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-109

Σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-109 Σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-109 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά µε το σετ µικροφώνου-ακουστικού Με το σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth BH-109 της Nokia, µπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

CHEVROLET MYLINK. Συνοπτικός οδηγός

CHEVROLET MYLINK. Συνοπτικός οδηγός CHEVROLET MYLINK Συνοπτικός οδηγός Το Chevrolet MyLink είναι ένα σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας που ενισχύει την οδηγική σας εμπειρία. Λειτουργεί με απλή συνδεσιμότητα, ένα smartphone και μια υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό τον τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661 Περιεχόμενα Πλήκτρα και Λυχνία Ελέγχου...2 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Pairing Λειτουργία...3 Ενδεικτική Λυχνία...4 Δημιουργία συνεργασίας με κινητό τηλέφωνο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Πληροφορίες για τα ακουστικά με μικρόφωνο 3 Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth 3 Έναρξη χρήσης 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Αναγνώριση Αναμονή και Κράτηση Απόκρυψη Αριθμού Απόρριψη Εισερχόμενων με Απόκρυψη Αριθμού Υπηρεσία Συνδιάσκεψης Προώθηση Φραγή Ειδοποίηση μέσω SMS Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support D450 D455 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - συσκευή τηλεφώνου x 1 - δέκτης x 1 - καλώδιο Helix x 1 - καλώδιο τηλεφωνικής σύδνεσης x 1 - μπαταρίες ΑΑΑ x 2 - Οδηγίες χρήσης x 1 1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Εφαρμογές γραφείου 6 Υπηρεσίες δικτύου 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO.

Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO. Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO. Περιεχόμενα: 1. Σημαντική σημείωση 2. Περιγραφή προϊόντος 3. Διαμόρφωση 4. Μενού 5. Φωνητικές κλήσεις 6. Μηνύματα SMS 7. Πολυμέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X7 00

Οδηγός χρήσης Nokia X7 00 Οδηγός χρήσης Nokia X7 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και μέρη 7 Θέσεις κεραίας 9 Ακουστικά 9 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωμα ή

Διαβάστε περισσότερα

GT-E2152. Εγχειρίδιο χρήσης

GT-E2152. Εγχειρίδιο χρήσης GT-E2152 Εγχειρίδιο χρήσης Χρήση αυτού του εγχειριδίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης είναι ειδικά σχεδιασμένο για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του κινητού σας τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Τεύχος 2.3 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Αφαίρεση μπαταρίας 5 Ξεκινώντας 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 6 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης 8 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΙΖΕΙ.

ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΙΖΕΙ. Safeguards 2 Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου New Windows Mobile Smartphone 2003! Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Προειδοποιήσεις!

Διαβάστε περισσότερα

EVOLVEO StrongPhone WiFi

EVOLVEO StrongPhone WiFi EVOLVEO StrongPhone WiFi Πίνακας Περιεχομένων 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Έναρξη 3. Ενεργοποίηση 4. Επιλογές και ρυθμίσεις 5. Μηνύματα 1. Τεχνικές προδιαγραφές μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2.4 ανάλυση οθόνης 240

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ. Σχεδιάστηκε από τη Vodafone

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ. Σχεδιάστηκε από τη Vodafone Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ Σχεδιάστηκε από τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Εγκατάσταση του USB Stick 4 Windows 7, Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 1 Εγχειρίδιο χρήσης GR Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας τηλεφώνου JACOB JENSEN TM. Το τηλέφωνο αυτό σχεδιάζεται στη Δανία από τον Jacob Jensen. Τα προϊόντα του έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

C meitrack" Οδηγός Γρήγορης Χρήσης

C meitrack Οδηγός Γρήγορης Χρήσης C meitrack" Οδηγός Γρήγορης Χρήσης 1 Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του MT90. Αυτή η συσκευή θα σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας GPS εντοπισμού όπου βασίζεται σε εξαιρετική τεχνολογία και τα

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σελίδα 1 από 21

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σελίδα 1 από 21 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε τον Dual Band ποµποδέκτη µας. Αυτός ο µοντέρνου σχεδιασµού ποµποδέκτης είναι πολύ καλής κατασκευής και σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5-06

Οδηγός χρήσης Nokia C5-06 Οδηγός χρήσης Nokia C5-06 Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και μέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 8 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης 10 Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση καλύμματος μπαταρίας Αφαιρούμε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σπρώχνοντάς το ελαφρά προς τα κάτω.

Αφαίρεση καλύμματος μπαταρίας Αφαιρούμε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σπρώχνοντάς το ελαφρά προς τα κάτω. Εικόνα 1 Ξεκινώντας Αφαίρεση καλύμματος μπαταρίας Αφαιρούμε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σπρώχνοντάς το ελαφρά προς τα κάτω. Τοποθέτηση καλύμματος μπαταρίας Τοποθετούμε το κάλυμμα έτσι ώστε οι εσοχές του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Motorola C6. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604. Προειδοποίηση

Motorola C6. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604. Προειδοποίηση Motorola C6 Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε... στο νέο σας Motorola

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 603

Οδηγός χρήσης Nokia 603 Οδηγός χρήσης Nokia 603 Τεύχος 2.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και μέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM 8 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης 9 Φόρτιση του τηλεφώνου 11 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Μικρόφωνο Nokia BH-111

Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Μικρόφωνο Nokia BH-111 Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Μικρόφωνο Nokia BH-111 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Μικρόφωνο Nokia BH-111, μπορείτε να διαχειρίζεστε

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως ZTE WF630 Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM Οδηγίες Χρήσεως 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...4 2.1 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ...4 2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 2 Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου 1. Κεραία 2. Υποδοχή εξωτερικού ηχείου/ μικροφώνου/φόρτισης 3. Κουμπί κατάστασης/ ς 4. Κουμπί σάρωσης 5. Κουμπιά προηγούμενου/ επόμενου καναλιού 6. Οθόνη LCD με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C3 01

Οδηγός χρήσης Nokia C3 01 Οδηγός χρήσης Nokia C3 01 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και µέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 8 Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας µνήµης 9 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης T110 Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης crypto ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C3-01

Οδηγός χρήσης Nokia C3-01 Οδηγός χρήσης Nokia C3-01 Τεύχος 2.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και μέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 8 Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας μνήμης 9 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 500

Οδηγός χρήσης Nokia 500 Οδηγός χρήσης Nokia 500 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM 10 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης 11 Φόρτιση 13 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 6303i classic

Οδηγός χρήσης Nokia 6303i classic Οδηγός χρήσης Nokia 6303i classic Τεύχος 1.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Ξεκινώντας 5 Πλήκτρα και µέρη 5 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 6 Τοποθέτηση και αφαίρεση της κάρτας µνήµης

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Samsung B2100. Εγχειρίδιο χρήσης

Samsung B2100. Εγχειρίδιο χρήσης Samsung B2100 Εγχειρίδιο χρήσης Χρήση του παρόντος εγχειριδίου Λειτουργικά εικονίδια Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο: Προειδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα