ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Ο ΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 400 Κ.V. KYT ΠΑΤΡΑΣ ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» ιάρκεια του έργου : 5 µήνες Προεκτιµούµενη Αµοιβή : ,00 (πλέον Φ.Π.Α. 23%) Σεπτέµβριος 2010

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 400 KV ΚΥΤ ΠΑΤΡΑΣ ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 4 1. Εισαγωγή 4 2. Γεωγραφική Θέση του Έργου 5 3. Εργασίες Κατασκευής του Έργου 6 4. Σκοπός Σηµασία Αναγκαιότητα του Έργου 6 5. Ιστορική εξέλιξη του Έργου 7 ΜΕΡΟΣ Β: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 8 1. Μη Βιοτικά Χαρακτηριστικά Κλιµατολογικά και Βιοκλιµατικά Χαρακτηριστικά Μορφολογικά και Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά Εδαφολογικά Γεωλογικά Χαρακτηριστικά Σεισµοτεκτονικά Χαρακτηριστικά Φυσικό Περιβάλλον Περιγραφή του Φυσικού Περιβάλλοντος της περιοχής µελέτης Χλωρίδα Πανίδα Ανθρωπογενές Περιβάλλον Χωροταξικός Σχεδιασµός Χρήσεις Γης οµηµένο Περιβάλλον Ιστορικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον Πιέσεις στο Περιβάλλον από άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες 31 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Εισαγωγή Αντικείµενο Μελέτης Σκοπός Μελέτης Μεθοδολογία Παράµετροι Μελέτης Οριζοντιογραφική Μελέτη 34 2

3 4.2. Υψοµετρική Μελέτη Χαρακτηριστικά ασικών Οδών πρόσβασης Κριτήρια Χάραξης ασικών Οδών ιάρθρωση Μελέτης Χρόνος Παράδοσης Μελέτης Παράδοση Μελέτης ιαθέσιµα Στοιχεία για τον Ανάδοχο Κριτήρια Αξιολόγησης Αναδόχου 39 3

4 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 400 KV ΚΥΤ ΠΑΤΡΑΣ ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1. Εισαγωγή Η Γραµµή Μεταφοράς 400 KV συνδέει το νέο ΚΥΤ Πάτρας µε το νέο ΚΥΤ Μεγαλόπολης και διέρχεται τόσο από το Νοµό Αχαΐας της περιφέρειας υτικής Ελλάδας, όσο και από το Νοµό Αρκαδίας της περιφέρειας Πελοποννήσου. Η γραµµή αποτελείται από εναέριο τµήµα µήκους 115,2 χιλιοµέτρων και υπόγειο τµήµα µήκους 3,3 χιλιοµέτρων και διέρχεται τόσο από το Νοµό Αχαΐας σε µήκος 68,6 χιλιοµέτρων, (3,3 χιλιοµέτρων το υπόγειο δίκτυο και 65,3 χιλιοµέτρων το εναέριο τµήµα) όσο και από το Νοµό Αρκαδίας σε µήκος εναέριας όδευσης 49,9 χιλιοµέτρων. Ο συνολικός αριθµός των πυλώνων που θα εγκατασταθούν είναι 312. Σήµερα η Πελοπόννησος αποτελεί την πλέον κρίσιµη περιοχή για την ευστάθεια τάσεων του Νοτίου Συστήµατος, καθώς σε περιόδους υψηλών φορτίων και µε µειωµένη διαθεσιµότητα των µονάδων παραγωγής στη Μεγαλόπολη εµφανίζονται προβλήµατα τάσεων που επηρεάζουν ολόκληρο το Νότιο Σύστηµα. Η επέκταση του Συστήµατος 400 KV προς Μεγαλόπολη και η δηµιουργία δικτύου 400 KV Πάτρα Μεγαλόπολη Κόρινθος, αυξάνει δραστικά το περιθώριο ευστάθειας τάσεων για το Νότιο Σύστηµα και εξασφαλίζει την ασφαλή τροφοδότηση της Πελοποννήσου σε συνθήκες χαµηλής διαθεσιµότητας παραγωγής στη Μεγαλόπολη. Επιπλέον, συνδέει ισχυρά το κέντρο παραγωγής Μεγαλόπολης µε τις περιοχές υψηλού φορτίου (Αττική και περιοχή Πάτρας). Τέλος, συµβάλλει στην επίτευξη ισοβαρούς ανάπτυξης των Συστηµάτων Παραγωγής και Μεταφοράς στο Νότιο Σύστηµα. Οι εναέριες γραµµές ηλεκτρικής ενέργειας είναι από τη φύση τους "καθαρά" έργα δεδοµένου ότι, δεν εκπέµπουν αέρια ή υγρά ή στερεά απόβλητα που να µολύνουν κατά κάποιο τρόπο τον αέρα ή το έδαφος ή τα νερά και δεν προκαλούν επιπτώσεις στην πανίδα ούτε στη χλωρίδα των περιοχών από όπου διέρχονται. εν έχουν επίσης καµία ανιχνεύσιµη βλαβερή επίδραση στον ανθρώπινο οργανισµό από το µαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίο που αναπτύσσουν γύρω τους τα ηλεκτροφόρα καλώδια, λόγω του µεγάλου ύψους που είναι εγκατεστηµένα. 4

5 Μέτρα για την πρόληψη και µείωση των αρνητικών επιπτώσεων έχουν ληφθεί κατά το στάδιο της µελέτης. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσοχή για την αρµονική ένταξη της Γραµµής στο περιβάλλον και την αποµάκρυνσή της από οικισµούς και εν γένει ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Οι θιγόµενοι ιδιοκτήτες αποζηµιώνονται για τα εδαφοτεµάχια εγκατάστασης των πύργων και τη δουλεία διέλευσης της γραµµής (αναγκαστική απαλλοτρίωση). Επίσης αποζηµιώνονται εις το ακέραιο για τις ζηµιές που τυχόν γίνονται κατά την κατασκευή του έργου. Για την καλύτερη κατανόηση του κειµένου παραθέτονται οι εξής συντοµογραφίες: Γ.Μ. 400 KV: Συντετµηµένη ονοµασία για τις Γραµµές Μεταφοράς ΒΟΛΤ (400 KV). KYΤ: Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης. Υ/Σ: Συντετµηµένη ονοµασία για τον Υποσταθµό. 2. Γεωγραφική Θέση του Έργου Tο εξεταζόµενο έργο διέρχεται από το Νοµό Αχαΐας και το Νοµό Αρκαδίας. Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στο τµήµα του Νοµού Αχαΐας, το υπόγειο καλώδιο διέρχεται από το ήµο Πατρών, ενώ το εναέριο τµήµα από τους ήµους Ρίου, Ερινέου, Συµπολιτείας, Καλαβρύτων, Αροανίας, Παΐων καθώς και από την Κοινότητα Λεοντίου. Όσον αφορά στο τµήµα του Νοµού Αρκαδίας η γραµµή διέρχεται από τους ήµους Κοντοβαζαίνης, Τροπαίων, Ηραίας, ηµητσάνης, Γόρτυνος και Μεγαλόπολης. Το µεγαλύτερο τµήµα του έργου αναπτύσσεται εκτός Σχεδίου και εκτός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), µε εξαίρεση ένα µικρό τµήµα του υπόγειου δικτύου (450 µέτρων) που διέρχεται εντός του ορίου του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του ήµου Ρίου του Νοµού Αχαΐας. Μικρά τµήµατα της Γ.Μ. διέρχονται εντός των ορίων των οικισµών Άνω Σαλµένικο του ήµου Ερινέου, Πιτίτσα του ήµου Ρίου και Πάος του ήµου Παΐων του Νοµού Αχαΐας. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις, η όδευση διέρχεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 500 µέτρων από τα κέντρα των οικισµών. Στο Νοµό Αρκαδίας, η όδευση διέρχεται από τα όρια του οικισµού ήµητρας του ήµου Κοντοβαζαίνης, εκτός δοµηµένης περιοχής και πιθανής επέκτασης της σε απόσταση µεγαλύτερη των 300 µέτρων από το κέντρο του οικισµού, λόγω τεχνικής δυσκολίας εξαιτίας του αναγλύφου για την ολοσχερή αποφυγή του. Στις περιπτώσεις αυτές η 5

6 γραµµή δεν διέρχεται πάνω από κατοικίες, ενώ τεχνικές δυσκολίες δεν επέτρεψαν την επιλογή άλλης όδευσης Η Αχαΐα (3.271 τ.χλµ., κάτοικοι) είναι Νοµός της Ελλάδας που βρίσκεται στην Βορειοδυτική Πελοπόννησο και ανήκει στην περιφέρεια υτικής Ελλάδας. Συνορεύει στα Ανατολικά µε το Νοµό Κορινθίας, στα Νότια µε το Νοµό Αρκαδίας και στα Νοτιοδυτικά µε το Νοµό Ηλείας. Πρωτεύουσα του Νοµού είναι η Πάτρα, η τρίτη µεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, η οποία χαρακτηρίζεται και ως η βασική ακτοπλοϊκή πύλη της χώρας προς τη υτική Ευρώπη. Ο Νοµός Αρκαδίας (4.419 τ.χλµ., κάτοικοι) µε πρωτεύουσα την Τρίπολη, συνορεύει Βόρεια µε τους Νοµούς Κορινθίας και Αχαΐας, υτικά µε τους Νοµούς Ηλείας και Μεσσηνίας, Νότια µε τους Νοµούς Λακωνίας και Μεσσηνίας και Ανατολικά βρέχεται από τον Αργολικό Κόλπο. 3. Εργασίες Κατασκευής του Έργου Οι εργασίες κατασκευής του έργου είναι τρεις: Κατασκευή της εναέριας Γ.Μ., η οποία αποτελείται από τις εξής φάσεις: o ιάνοιξη οδών προσπέλασης. o Κατασκευή θεµελιώσεων. o Ανέγερση πύργων. o Ενσυρµάτωση της γραµµής. Κατασκευή του υπόγειου καλωδίου. Κατασκευή του τερµατικού χώρου, όπου το υπόγειο καλώδιο θα γίνει εναέρια Γ.Μ. Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι κατά τη φάση κατασκευής του έργου οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, (µορφολογία εδάφους, χλωρίδα, πανίδα), αλλά και εν γένει στην ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή εγκατάστασης του έργου, είναι µικρές και προσωρινού ως επί το πλείστον χαρακτήρα. 4. Σκοπός Σηµασία Αναγκαιότητα του Έργου Η αναζήτηση των βέλτιστων συνθηκών για την ενσωµάτωση στο περιβάλλον των Γραµµών Μεταφοράς που µελετούµε και κατασκευάζουµε, αποτελεί για µας µόνιµη φροντίδα, κατά τον ίδιο λόγο µε τη φροντίδα για την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας, της ασφάλειας λειτουργίας και της οικονοµικής εκτέλεσης αυτών. 6

7 Το υπό εξέταση έργο αποτελεί ένα έργο κοινής ωφελείας που σκοπεύει στη βελτίωση της αξιοπιστίας του ηλεκτρικού συστήµατος. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει προγραµµατιστεί η κατασκευή του νέου ΚΥΤ Μεγαλόπολης. Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του νέου ΚΥΤ Μεγαλόπολης είναι η διασύνδεση µε το νέο ΚΥΤ Πάτρας και το νέο ΚΥΤ Κορίνθου. Με το εξεταζόµενο έργο επιλύονται ριζικά τα υφιστάµενα σοβαρά προβλήµατα τάσης και επάρκειας ενέργειας στην περιοχή της Πελοποννήσου και εξασφαλίζεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης των διαρκώς αυξανόµενων ηλεκτρικών φορτίων. Αντιµετωπίζονται έτσι ευχερέστερα η παρούσα αλλά και η προβλεπόµενη ζήτηση φορτίου για γεωργική, βιοµηχανική και τουριστική εκµετάλλευση. Εξάλλου, το συγκεκριµένο έργο εξυπηρετεί και στη µελλοντική εγκατάσταση νέων υποσταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στους χώρους του ενεργειακού κέντρου της Μεγαλόπολης ισχύος 800 MW. 5. Ιστορική εξέλιξη του Έργου Η Γ.Μ. 400 KV ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Μεγαλόπολης αποτελεί ένα νέο έργο επέκτασης του συστήµατος 400 KV στην περιοχή της Πελοποννήσου. Τo έργο της ανωτέρου Γ.Μ. συµβάλλει στη µεταφορά ενέργειας βελτιώνοντας έτσι τις ροές φορτίων από και προς την Πελοπόννησο, ύστερα και από την κατασκευή των ΚΥΤ και είναι έργο το οποίο περιλαµβάνεται στην Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (Μ.Α.Σ.Μ.) , µε χρόνο ένταξης το

8 ΜΕΡΟΣ Β: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. Μη Βιοτικά Χαρακτηριστικά 1.1. Κλιµατολογικά και Βιοκλιµατικά Χαρακτηριστικά Μήνας Το κλίµα της Πελοποννήσου, εκτός από τις χαµηλές παραλιακές περιοχές, είναι µάλλον ψυχρό και ηπειρωτικό. Το χειµώνα το ψύχος είναι δριµύ, ανάλογα µε το γεωγραφικό πλάτος, λόγω του ορεινού χαρακτήρα της περιοχής. Η µέση ετήσια βροχόπτωση ξεπερνά τα 800 mm. Τα µετεωρολογικά στοιχεία της µελέτης έχουν ληφθεί από δύο Μετεωρολογικούς Σταθµούς. Για τη µελέτη των κλιµατολογικών δεδοµένων της περιοχής του Νοµού Αχαΐας συλλέχθηκαν στοιχεία από το Μετεωρολογικό Σταθµό Πατρών, ο οποίος βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος ' 0 Ν, γεωγραφικό µήκος ' 0 Ε και σε υψόµετρο περίπου 1 µέτρου. Ο σταθµός Πατρών θεωρείται ότι παρέχει τα πιο αντιπροσωπευτικά στοιχεία για την περιοχή µελέτης και τα στοιχεία έχουν επεξεργαστεί από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και έχουν επικαιροποιηθεί µέχρι και το έτος Κλιµατολογικά Βροχοµετρικά στοιχεία Ώρες ηλιοφάνειας (h) Πίνακας 1.1: Κλιµατολογικά στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθµού Πατρών (Πηγή: Ε.Μ.Υ.). Μετεωρολογικός Σταθµός Πάτρας Γεωγραφικό µήκος: Γεωγραφικό πλάτος: Βαροµετρική πίεση (mm Hg) Μέση θερµοκρασία αέρα ( O C) Ύψος σταθµού: 1 m Απόλυτη µέγιστη θερµοκρασία ( O C) Απόλυτη ελάχιστη θερµοκρασία ( O C) Μέση Νέφωση Βροχόπτωση (mm) ιεύθυνση ανέµου Ι 104, ,5 4,2 89,1 ΒΑ Φ 117,4 1015,7 10,6 25,3-2,8 4,3 81,7 ΒΑ Μ 190,5 1014,9 12,5 30,3-2,1 4,1 63,3 ΒΑ Α ,3 15,6 31,2 0,2 3,8 47,8 Ν Μ 272,4 1010,6 20,1 35 5,8 3 28,9 Ν Ι 323,1 1013,5 24,1 37,4 8,3 1,8 7,5 Ν Ι 334,1 1012,3 26,4 41,3 11,5 0,9 4,6 Ν Α 313,5 1012,4 26,7 39,6 11,8 1 5,2 Ν Σ 254,2 1015,2 23,5 38,2 8,4 1,9 28,3 Ν Ο 193,8 1016, ,4 3 3,1 72,2 ΒΑ Ν 132,2 1017,1 14,5 30, ΒΑ 117,1 1016,2 11,4 24,6-2 4,4 116,1 ΒΑ ΣΥΝΟΛΟ 2539,1 8

9 Ο µήνας µε τη χαµηλότερη απόλυτη ελάχιστη θερµοκρασία είναι ο Ιανουάριος µε τιµή 4,5 C, ενώ ο µήνας µε την υψηλότερη απόλυτη ελάχιστη θερµοκρασία είναι ο Αύγουστος µε τιµή +11,8 ο C. Ο µήνας µε τη χαµηλότερη µέση θερµοκρασία είναι ο Ιανουάριος µε +10,0 C, ενώ ο µήνας µε την υψηλότερη µέση θερµοκρασία είναι ο Αύγουστος µε C. Ο µήνας µε τη χαµηλότερη απόλυτη µέγιστη θερµοκρασία είναι ο Ιανουάριος µε +24,0 C, ενώ ο µήνας µε την υψηλότερη απόλυτη µέγιστη θερµοκρασία είναι ο Ιούλιος µε +41,3 C. Ανεµολογικά στοιχεία Ετήσια συχνότητα (%) της δύναµης και διεύθυνσης των ανέµων, στην κλίµακα BEAUFORT, που έχει προκύψει από παρατηρήσεις 06h, 12h, 18h GMT κατά τη χρονική περίοδο Πίνακας 1.2: Ανεµολογικά στοιχεία περιόδου (Πηγή: Ε.Μ.Υ.). BEAUFORT Β ΒΑ Α ΝΑ Ν Ν Β ΣΥΝΟΛΟ SUM

10 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η επικρατούσα διεύθυνση είναι Ν, ενώ η εµφάνιση ανέµων µεγαλύτερη των 11 Beaufort είναι ΒΑ και Α. Μέση σχετική υγρασία ( % ) Ο πίνακας που παρατίθεται αφορά δεδοµένα από µετρήσεις του Κ.Α.Π.Ε., σχετικά µε τη µέση υγρασία της περιοχής. Πίνακας 1.3: Σχετική υγρασία περιόδου (Πηγή: Ε.Μ.Υ.). Μήνας Σχετική Υγρασία (%) Ι 69,1 Φ 67,4 Μ 67,1 Α 66,4 Μ 64,5 Ι 61,9 Ι 59,8 Α 59,3 Σ 63,0 Ο 66,9 Ν 70,9 71,2 Ο µήνας µε την υψηλότερη σχετική υγρασία είναι ο εκέµβριος µε 71,2% και αυτός µε τη χαµηλότερη µέση υγρασία ο Αύγουστος µε 59,3%. Όσον αφορά στο Νοµό Αρκαδίας τα κλιµατολογικά στοιχεία συλλέχθηκαν από τον Μετεωρολογικό Σταθµό της Ε.Μ.Υ. ο οποίος βρίσκεται στο ιαβολίτσι του Νοµού Μεσσηνίας και έχει γεωγραφικό µήκος 21 58' 0" Ε, γεωγραφικό πλάτος 37 18' 0" Ν και υψόµετρο 108 µέτρα. Η βάση κλιµατολογικών δεδοµένων καλύπτει όλες τις τιµές που µετρήθηκαν από το 1974 µέχρι και το Στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθµού δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Η ελάχιστη µέση µηνιαία θερµοκρασία (9,7 0 C) παρατηρείται το µήνα Ιανουάριο και η µέγιστη µέση µηνιαία (27,3 0 C) τον µήνα Ιούλιο. H απολύτως µέγιστη θερµοκρασία που έχει σηµειωθεί στην περιοχή είναι 46 0 C τον Ιούλιο, ενώ η απολύτως ελάχιστη είναι 5 0 C τον Φεβρουάριο. Η µέση ετήσια βροχόπτωση στην ευρύτερη περιοχή είναι περίπου 950 mm. 10

11 Πίνακας 1.4: Κλιµατολογικά Στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθµού ιαβολίτσι, περιόδου (Πηγή: Ε.Μ.Υ.). Μήνας Μέση Μέση Μέγιστη Θερµοκρασία Μέση Ελάχιστη Απόλυτη Μέγιστη Απόλυτη Ελάχιστη Σχετική Υγρασία Μέση Νέφωση Βροχόπτωση (mm) Μέγιστη Συνολική 24 h Επικρατούντες Άνεµοι Ι υτικός Φ υτικός Μ υτικός Α υτικός Μ υτικός Ι υτικός Ι υτικός Α υτικός Σ υτικός Ο υτικός Ν υτικός υτικός 11

12 Λόγω του έντονου ανάγλυφου και του αποκλεισµού από τις θαλάσσιες επιρροές, το κλίµα της Αρκαδίας χαρακτηρίζεται ως τύπος ορεινού κλίµατος µέσα στο πλαίσιο του ηπειρωτικού µεσογειακού. Έτσι, αν και τα παράλια της Πελοποννήσου εντάσσονται στις θερµότερες ζώνες της χώρας, στην αρκαδική ενδοχώρα οι θερµοκρασίες είναι πολύ χαµηλότερες. Αυξηµένες είναι και οι βροχοπτώσεις στην ενδοχώρα, µε µια µείωση από τα υτικά προς τα Ανατολικά. Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής στην Τρίπολη φθάνει τα 900 mm, ενώ στην Βαµβακού (στον Πάρνωνα) δεν ξεπερνά τα 550 mm. Γενικότερα στην τοποθεσία του έργου δεν υπάρχουν ακραία κλιµατολογικά φαινόµενα Μορφολογικά και Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά Στο Ανατολικό τµήµα του Νοµού Αχαΐας υψώνεται το ορεινό συγκρότηµα του Χελµού (Αροάνια όρη, µέτρα), από τα ωραιότερα της Ελλάδας, µε απότοµες πλαγιές και πολλά δάση. Οι βραχίονες του Χελµού καταλήγουν στον Κορινθιακό Κόλπο, σχηµατίζοντας ανάµεσά τους βαθιές χαράδρες, ενώ στα Νότια η κορυφογραµµή της Ντουρντουβάνας (2.109 µέτρα) και του Σαϊτά (1.814 µέτρα) τον συνδέουν µε τον Ολίγυρτο της Αρκαδίας και την Κυλλήνη της Κορινθίας. Ο Αυχένας, κοντά στο χωριό Καστέλι, συνδέει τον Χελµό µε το Αφροδίσιον όρος (1.447 µέτρα) στα όρια µε το Νοµό Αρκαδίας και µέσω της κορυφογραµµής Καλλιφώνι (1.998 µέτρα) στα όρια µε το Νοµό Ηλείας, µε τον Ερύµανθο ή Ωλονό (2.224 µέτρα), κατάφυτο στο µεγαλύτερο τµήµα του από έλατα και πεύκα. Στα Βόρεια του Ερυµάνθου και Ανατολικά της Πάτρας βρίσκεται το όρος Παναχαϊκό (1.926 µέτρα), κυρίως χέρσο, και ακόµα ανατολικότερα ο Μπαρµπαριάς (1.615 µέτρα) και ο Κλωκός (1.779 µέτρα). Στο υτικό τµήµα του Νοµού απλώνεται η µεγάλη εύφορη πεδιάδα της Αχαΐας, µε τα χαµηλότερα βουνά Σαντοµέρι ή Σκόλλις (965 µέτρα), Κοµποβούνι (760 µέτρα) και Μόµβρη (692 µέτρα). Τα χειµαρρώδη ποτάµια του Νοµού, προκαλούν ζηµιές σε περιόδους βροχών, ιδίως στην παραλιακή ζώνη, και ακόµα όπως ο Κράθις, διαβρώσεις και κατολισθήσεις. Στον Κορινθιακό χύνονται ο Βουραϊκός στην περιοχή ιακοπτού (πηγές στον Ερύµανθο και Χελµό) που έχει ανασκάψει µια βαθιά κοίτη φαράγγι, ο Σελινούς Ανατολικά του Αιγίου (πηγές στον Ερύµανθο), ο Κράθις στην παραλία Ποροβίτσης (πηγές στον Χελµό, από όπου αποστραγγίζει και τα νερά της Στυγός), ο Κριός στην Αιγείρα (πηγές στον Χελµό) και ο Φοίνικας στην παραλία του Λαµπιρίου (πηγές στο Παναχαϊκό). Στον Πατραϊκό χύνεται ο Πείρος στην Παραλία Κάτω Αχαΐας (πηγές στον Ερύµανθο και στο 12

13 Παναχαϊκό), ο Γλαύκος υτικά της Πάτρας (πηγές στο Παναχαϊκό) και ο Βελιτσιάνικος υτικά του Ρίου. Στα όρια του Νοµού µε το Νοµό Ηλείας ρέει το Ριολήτικο ποτάµι, ο αρχαίος Λάρισσος, που αποτελούσε και κατά την αρχαιότητα το όριο µεταξύ Ηλείας και Αχαΐας. Στο Νότιο τµήµα του Νοµού βρίσκονται οι πηγές και το ανώτερο τµήµα του ποταµού Ερύµανθου και ο Αροάνιος ποταµός, ο οποίος συνεχίζει το ρου του στην Αρκαδία ως Λάδωνας. Στο Βορειοδυτικό άκρο της Αχαΐας, κοντά στο ακρωτήριο Άραξος, σχηµατίζεται η µικρή λιµνοθάλασσα Καλογριά, µε ιχθυοτροφείο και Νοτιότερα η λίµνη Λάµια. Οι ακτές της Αχαΐας εµφανίζουν µικρό διαµελισµό. Μεταξύ των ακρωτηρίων του Άραξου και του Ρίου σχηµατίζεται ο Πατραϊκός Κόλπος µε το λιµάνι της Πάτρας Ανατολικά του στενού Ρίου Αντιρρίου. Στον Κορινθιακό, βρίσκονται το ακρωτήριο ρέπανο, οι όρµοι Σελιανίτικων και Αιγίου, οι άκρες Γύφτισσα και Πούντα και το ακρωτήριο της Ακράτας. Ο Νοµός Αρκαδίας (4.419 τ.χλµ., κάτοικοι) µε πρωτεύουσα την Τρίπολη συνορεύει Βόρεια µε τους Νοµούς Κορινθίας και Αχαΐας, υτικά µε τους Νοµούς Ηλείας και Μεσσηνίας, Νότια µε τους Νοµούς Λακωνίας και Μεσσηνίας και Ανατολικά βρέχεται από τον Αργολικό Κόλπο. Η Μεγαλόπολη βρίσκεται στο κέντρο ενός εύφορου οροπεδίου, του δεύτερου σε έκταση της Αρκαδίας µετά από αυτό της Μαντινείας. Η λεκάνη απορροής της Mεγαλόπολης ή της υτικής Αρκαδίας, όπως επίσης αποκαλείται, έχει µήκος 22 χιλιόµετρα. και πλάτος 10 χιλιόµετρα. Περιβάλλεται κυρίως από τα όρη Μαίναλο, Ταΰγετο και Πάρνωνα, αλλά και από µικρότερα βουνά. Ολόκληρη η περιοχή διασχίζεται από τον Αλφειό και τους παραποτάµους του, οι οποίοι σχηµατίζουν βαθιές κοιλάδες, διοχετεύουν το υδάτινο φορτίο της λεκάνης απορροής στη θάλασσα και την αποστραγγίζουν εντελώς. Από το Νότιο τµήµα της λεκάνης απορροής πηγάζει ο ποταµός Ευρώτας. Από γεωργικής άποψης, η λεκάνη απορροής της Μεγαλόπολης είναι η φτωχότερη από τις πεδινές περιοχές της Πελοποννήσου. Στα Νότια του οροπεδίου της Τρίπολης σχηµατίζεται το οροπέδιο της Ασέας, που κατεβαίνει προς τη λεκάνη της Μεγαλόπολης, τεκτονικό βύθισµα, λίµνη κατά το τριτογενές και τέλµα κατά το τεταρτογενές. Οι φυτικές ύλες που συγκεντρώθηκαν εκεί έχουν σχηµατίσει επιφανειακά κοιτάσµατα λιγνίτη, τα µεγαλύτερα της Ελλάδας µαζί µε αυτά της Πτολεµαΐδας. Τα όρη Λύκαιο (1.421 µέτρα) και Τετράζιο (1.389 µέτρα) κλείνουν τη λεκάνη της Μεγαλόπολης στα υτικά και τη χωρίζουν από τη σχετικά εύφορη πεδιάδα 13

14 της Μεσσηνίας Εδαφολογικά Γεωλογικά Χαρακτηριστικά Σύµφωνα µε το Γεωτεχνικό Χάρτη της Ελλάδος, κλίµακας 1: , του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), το έδαφος της ευρύτερης περιοχής του έργου αποτελείται κυρίως από: f-l: Τεταρτογενή χαλαρά, µε επικράτηση των λεπτοµερών: ιλύες, άργιλοι και πηλοί µε κυµαινόµενο κατά θέσεις, συνήθως µικρό, ποσοστό άµµων, ψηφίδων και χαλίκων. Πρόκειται για αποθέσεις παράκτιων περιοχών ή εσωτερικών λεκανών µε κυµαινόµενη επιφανειακή ανάπτυξη. Παρουσιάζουν ασθενή συνεκτικότητα, χαµηλή έως µέτρια υδροπερατότητα και πάχος µε ευρύτατη κύµανση, από 1 µέτρο µέχρι και άνω των 100 µέτρων. Η συµπεριφορά και τα χαρακτηριστικά (φυσικά και µηχανικά) κυµαίνονται σε ευρέα όρια, ανάλογα µε την κοκκοµετρική και ορυκτολογική σύσταση, συνήθεις όµως είναι oι καθιζήσεις και διογκώσεις µικρής κλίµακας. f,c-l: Τεταρτογενή χαλαρά, µικτών φάσεων: αργιλοϊλύες, άµµοι, ψηφίδες, χάλικες και κροκάλες ποικίλης διαβάθµισης και σε κυµαινόµενα ποσοστά. Αποτελούν αποθέσεις χαµηλών περιοχών, κοιλάδων, χειµάρρων και προέρχονται από τη διάβρωση και απόπλυση παλαιότερων σχηµατισµών ποικίλης σύστασης. Έχουν συχνά σηµαντικό πάχος, που φθάνει τις µερικές εκατοντάδες µέτρων και παρουσιάζουν συχνές και ταχείες µεταβολές της λιθολογικής σύστασης και κοκκοµετρίας κατά την οριζόντια και κατακόρυφη εξάπλωση του σχηµατισµού. Χαρακτηρίζονται από µέτρια έως υψηλή υδροπερατότητα και δηµιουργούν συνήθως υδροφόρους ορίζοντες µεγάλης δυναµικότητας και µε έντονες διακυµάνσεις. Λόγω της εκτεταµένης επιφανειακής τους εξάπλωσης επί αυτών έχουν αναπτυχθεί κατά το µεγαλύτερο µέρος οι οικισµοί της χώρας και συχνά εµφανίζουν γεωτεχνικά προβλήµατα καθιζήσεων και εδαφικών µετακινήσεων. Είναι επιδεκτικά ευχερούς διάβρωσης και απόπλυσης. Τα φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά τους ποικίλουν ανάλογα µε την επί µέρους λιθολογική σύσταση και κοκκοµετρία, ενώ η συµπεριφορά τους ελέγχεται εκτός των ανωτέρω και από το πάχος των αποθέσεων και την κλίση του εδάφους (ιδιαίτερα στις δυναµικές φορτίσεις). Παρουσιάζουν ταχείες πλευρικές µεταβολές στη λιθολογική σύσταση, που συνεπάγονται, σε µεγάλη κλίµακα, ισχυρή ανισοτροπία στη µηχανική συµπεριφορά του σχηµατισµού. 14

15 f,c-cm: Τεταρτογενή συνεκτικά, µικτών φάσεων: συνεκτικές αποθέσεις από αργιλοµάργες, ψαµµίτες, κροκαλοπαγή και λατυποπαγή. Κατά θέσεις εµφανίζουν ισχυρή συγκόλληση και σαφή ψευδοστρώση. Πάχος ευρύτατα κυµαινόµενο κατά θέσεις, από λίγα µέτρα µέχρι µερικές δεκάδες µέτρων. Παρουσιάζουν µικρή έως µέτρια υδροπερατότητα και δηµιουργούν συχνά τοπικούς υδροφόρους ορίζοντες. Χαρακτηρίζονται από συχνές και ταχείες µεταβολές στη λιθολογική σύσταση (λόγω εναλλαγών και πλευρικών εξελίξεων των επί µέρους φάσεων) και ισχυρή κύµανση της συνεκτικότητας είτε λόγω πρωτογενών διαφορών στο βαθµό συγκόλλησης είτε λόγω δευτερογενών επιδράσεων. Η έντονη ετερογένεια εισάγει έτσι ισχυρή ανισορροπία στη µηχανική συµπεριφορά των σχηµατισµών, οι οποίοι παρουσιάζουν συνήθως ικανοποιητικές αντοχές, ιδιαίτερα σε περιοχές µε ήπιες κλίσεις. F: Φλύσχης, αδιαίρετος: εναλλαγές κυρίως ιλυολίθων και ψαµµιτών. Με µικρότερη συχνότητα συµµετέχουν επίσης κροκαλοπαγή και ενδιάµεσοι λιθολογικοί τύποι, ενώ σπανιότερα παρεµβάλλονται ασβεστιτικοί σχιστόλιθοι και ασβεστόλιθοι. Πρόκειται για θαλάσσια ιζήµατα, πάχους κατά θέσεις µεγαλύτερου από µέτρων. Σχηµατισµός συνήθως λεπτοστρωµατώδης, συχνά όµως µε ψαµµιτικούς πάγκους 0,5 1 µέτρο. Τα στρώµατα παρουσιάζουν έντονα ίχνη τεκτονικών παραµορφώσεων (πτυχές, στολιδώσεις, αναστροφές, διαρρήξεις και κερµατισµός). Σε µεγάλη κλίµακα είναι σχηµατισµός στεγανός και επιτρέπει την εκδήλωση µικροπηγών, συνήθως µεταξύ κερµατισµένου πετρώµατος ή µανδύα αποσάθρωσης και υγιούς πετρώµατος. Τα επιφανειακά στρώµατα εµφανίζουν κατά κανόνα µέτρια έως ισχυρή αποσάθρωση και πυκνό δίκτυο ασυνεχειών (επίπεδα στρώσεως και διακλάσεων), που προκαλούν έντονη δευτερογενή χαλάρωση. Καλύπτει εκτεταµένες περιοχές ιδιαίτερα στη υτική Ελλάδα και συνήθως δίνει µανδύα αποσάθρωσης κυµαινόµενου πάχους. Κατολισθητικά φαινόµενα εκδηλώνονται µε ιδιαίτερη συχνότητα, συνήθως όµως επηρεάζουν το µανδύα και την ανώτερη ζώνη κερµατισµού των στρωµάτων. Χαρακτηρίζεται συχνά από έκδηλη αστάθεια, που συνδέεται κυρίως µε τις συχνές ετερογενείς επαφές των στρωµάτων και τις ισχυρές κλίσεις αυτών, σε συνδυασµό µε το έντονο ανάγλυφο των περιοχών εξάπλωσης και τη δράση του νερού. Εµφανίζει έτσι προβλήµατα στη θεµελίωση τεχνικών έργων, κυρίως στην οδοποιία, που παρουσιάζονται συνηθέστερα ως προβλήµατα διατµητικών αντοχών. Η µηχανική συµπεριφορά γενικότερα, παρουσιάζει σαφή ανισορροπία και ταχείες µεταβολές που ελέγχονται από το βαθµό χαλάρωσης των στρωµάτων (αποσάθρωση κερµατισµός), τον προσανατολισµό των ασυνεχειών, την κλίση του πρανούς, καθώς και τη δράση του 15

16 νερού. L: Ασβεστόλιθοι: συµπαγείς, συχνά κρυσταλλικοί, παχυστρωµατώδεις ή άστρωτοι έως λεπτοπλακώδεις ποικίλης απόχρωσης. Κατά θέσεις µαργαϊκοί ή σε µικρότερη έκταση λιµναίοι τραβερτινοειδείς ασβεστόλιθοι. Συνήθως έντονα αποκαρστωµένοι στα επιφανειακά στρώµατα και διερρηγµένοι. Το πάχος τους κυµαίνεται µεταξύ µερικών δεκάδων και πολλών εκατοντάδων µέτρων. Παρουσιάζουν µεγάλη επιφανειακή ανάπτυξη στον Ελληνικό χώρο και δίνουν εκτεταµένους κώνους κορρηµάτων. Χαρακτηρίζονται από µέτρια έως υψηλή δευτερογενή περατότητα και υψηλές τιµές µηχανικών αντοχών του ασβεστολιθικού υλικού, ενώ η συµπεριφορά της βραχοµάζας είναι συνήθως ικανοποιητική για τη θεµελίωση τεχνικών έργων. Απαιτείται όµως ιδιαίτερη προσοχή στην κατασκευή υπογείων έργων, όταν διαπιστώνεται η παρουσία µεγαλοκαρστικών µορφών (καταρρεύσεις οροφής εγκοίλων) και στις περιπτώσεις δευτερογενούς χαλάρωσης λόγω πυκνής διάρρηξης των στρωµάτων, δυσµενούς προσανατολισµού των ασυνεχειών και πλήρωσης αυτών µε άργιλο. Σε ορισµένες περιπτώσεις και σε τοπική κλίµακα το ασβεστολιθικό πέτρωµα θρυµµατίζεται εύκολα σε µέγεθος ψηφίδας. Αστοχίες στα πρανή παρατηρούνται συνήθως ως καταπτώσεις βραχωδών µαζών στις περιπτώσεις ισχυρών κλίσεων και αυξηµένης δευτερογενούς χαλάρωσης της βραχοµάζας ή διατάραξης της φυσικής ισορροπίας και δυναµικών φορτίσεων. Σπανιότερα, στους λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθους µε ενστρώσεις µάλιστα σχιστολιθικού υλικού εκδηλώνονται κατολισθητικά φαινόµενα τοπικής σηµασίας. Η αφθονία και οι ποικίλες χρήσεις του πετρώµατος καθιστούν τους ασβεστόλιθους πολλαπλά χρήσιµο υλικό. L-si: Ασβεστόλιθοι µε κονδύλους και φακούς πυριτόλιθων: πελαγικοί, µεσοπλακώδεις συχνά µικρολατυποπαγείς µε κονδύλους ή φακοειδείς ενστρώσεις πυριτόλιθων και τοπικές παρεµβολές µικρού πάχους αργιλικών σχιστολίθων. Χαρακτηρίζονται από έντονη και πολυσχιδή διάρρηξη και κυµαινόµενη υδροπερατότητα. Το πάχος τους είναι συνήθως µικρό και η επιφανειακή τους ανάπτυξη περιορισµένη. Πτυχωµένοι και κατά θέσεις πολυπτυχωµένοι, από την επίδραση ισχυρών εφαπτοµενικών τεκτονικών πιέσεων. Τα φυσικά χαρακτηριστικά κυµαίνονται στο εύρος τιµών που ισχύουν για τους αµιγείς ασβεστόλιθους, ενώ τα µηχανικά χαρακτηριστικά των επί µέρους λιθολογικών φάσεων διαφοροποιούνται ανάλογα µε την ειδικότερη λιθολογική σύσταση (ασβεστόλιθοι κερατόλιθοι σχιστόλιθοι, κλπ.). Συνεπώς η συµπεριφορά της βραχοµάζας παρουσιάζει χαρακτηριστική ανοµοιοµορφία και ανισορροπία και 16

17 ελέγχεται σε σηµαντικό βαθµό από την πυκνότητα των κερατολιθικών και σχιστολιθικών ενστρώσεων, πέραν των άλλων παραγόντων που αναφέρονται στα συνήθη ασβεστολιθικά στρώµατα. Γενικότερα, η αυξηµένη πυκνότητα των ασυνεχειών (στρώσεις, διαρρήξεις) και οι ετερογενείς επαφές, υποβιβάζουν τη διατµητική, κυρίως, αντοχή και µε τη συνδροµή άλλων παραγόντων ενισχύουν την αστάθεια σε πρανή µε ισχυρή κλίση, µε αποτέλεσµα να απαιτείται η διαµόρφωση ηπιότερων κλίσεων στα πρανή σε περιπτώσεις διατάραξης της φυσικής ισορροπίας. Η παρουσία των κερατολιθικών σχιστολιθικών ενστρώσεων περιορίζει σηµαντικά το πεδίο χρήσεων του λιθολογικού σχηµατισµού (τσιµέντα, αδρανή, κλπ.). Στους σχηµατισµούς αυτούς στη υτική Ελλάδα έχουν σηµειωθεί εκτεταµένες κατολισθητικές κινήσεις (Ζώνη Πίνδου). L-sh: Ασβεστόλιθοι εναλλασσόµενοι µε κερατολίθους, σχιστοκερατολίθους ή σχιστοµαργαϊκές ενστρώσεις: είναι περιορισµένης έκτασης και µικρού πάχους, λεπτοστρωµατώδεις, ισχυρά κερµατισµένοι και µικρής έως µέτριας υδροπερατότητας. Έντονα πτυχωµένοι, µε εµφανή ίχνη οριζοντίων τεκτονικών παραµορφώσεων. Κύριο χαρακτηριστικό του σχηµατισµού είναι ο συνήθως υψηλός βαθµός χαλάρωσης των επιφανειακών στρωµάτων, που ενίοτε φθάνει µέχρι βάθους πολλών δεκάδων µέτρων. Η χαλάρωση οφείλεται κυρίως στην ετερογένεια του λιθολογικού υλικού (πυκνή εναλλαγή λεπτών ετερογενών στρωµάτων), το πυκνό δίκτυο ασυνεχειών (στρώσεων και διαρρήξεων) και τον συνδεόµενο µε τους ανωτέρω παράγοντες υψηλό βαθµό αποσάθρωσης. Η µηχανική συµπεριφορά συνεπώς της βραχοµάζας καθορίζεται κυρίως, από τη φυσική κατάσταση του σχηµατισµού και την ειδικότερη λιθολογική σύσταση (επικράτηση τοπικά των ασβεστόλιθων κερατολίθων ή του σχιοτολιθικού µαργαϊκού υλικού) και λιγότερο από τα µηχανικά χαρακτηριστικά των επί µέρους φάσεων. Στα πρανή ο σχηµατισµός είναι επιδεκτικός ευχερούς διάβρωσης και οι µηχανικές αντοχές του είναι κατώτερες των αντιστοίχων στα ασβεστολιθικά και κερατολιθικά στρώµατα. Ενδεικτικές είναι οι πολύ χαµηλές τιµές Vc στους ανώτερους ορίζοντες του σχηµατισµού. Στα φυσικά πρανή η κλίση ευσταθείας µπορεί να είναι υψηλή, ενώ στα τεχνητά πρανή παρατηρούνται συχνά θραύσεις και αποκολλήσεις, αλλά και σηµαντικές κατολισθητικές κινήσεις εκτεταµένων βραχωδών µαζών (Ζώνη Πίνδου). sh: Αργιλικοί σχιστόλιθοι και κερατόλιθοι: λεπτές εναλλαγές κυρίως κερατολίθων και αργιλικών σχιστόλιθων µε αραιές ενστρώσεις κατά θέσεις ασβεστόλιθων και ψαµµιτών. 17

18 Έντονα κερµατισµένοι και πολυπτυχωµένοι, µε πάχος συνήθως µέχρι λίγες εκατοντάδες µέτρων και χαµηλή έως µέτρια υδροπερατότητα. Παρουσιάζουν χαρακτηριστικές µορφές πλαστικής παραµόρφωσης των στρωµάτων από την άσκηση ισχυρών οριζοντίων τεκτονικών πιέσεων. Τα ανώτερα (επιφανειακά) στρώµατα είναι συνήθως έντονα αποσαθρωµένα (µανδύας σηµαντικού πάχους) και χαλαρωµένα, συχνά µέχρι σηµαντικού βάθους και για την εξόρυξη τους δεν απαιτούν τη χρήση εκρηκτικών. Η χαλάρωση είναι δευτερογενής και συνδέεται κυρίως µε την πυκνότατη διάρρηξη, τη λεπτοστρωµατώδη δοµή, την τεκτονική καταπόνηση και τη δράση του νερού και των αποσαθρωτικών παραγόντων. Χαρακτηριστικές είναι οι χαµηλές τιµές Vp που έχουν µετρηθεί στους ανώτερους ορίζοντες ( m/sec). Πηγές µικρής παροχής εκδηλώνονται µεταξύ µανδύα και µητρικού πετρώµατος. Τα φυσικά πρανή υπόκεινται σε ευχερή διάβρωση, ενώ τα τεχνητά πρανή απαιτούν ηπιότερες κλίσεις ευστάθειας ή αντιστήριξη. Η µηχανική συµπεριφορά της βραχοµάζας στα πρανή χαρακτηρίζεται από σχετικά χαµηλή διατµητική αντοχή, η αντοχή όµως σε θλίψη είναι ικανοποιητική σε περιοχές µε ήπιες κλίσεις. Κατολισθητικά φαινόµενα µικρού συνήθως βάθους εκδηλώνονται κυρίως στον παχύ µανδύα και τη ζώνη κερµατισµού του σχηµατισµού Σεισµοτεκτονικά Χαρακτηριστικά Σύµφωνα µε τον τροποποιηµένο Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (Ν.Ε.Α.Κ τροποποίηση ΦΕΚ 1154/Β/ , απόφαση αριθ. 17 α /115/9/ΦΝ275) και τις ζώνες σεισµικής επικινδυνότητας, η περιοχή µελέτης ανήκει στις δύο πρώτες κατηγορίες, όπου η συνεπαγόµενη εδαφική επιτάχυνση ανοιγµένη στην επιτάχυνση της βαρύτητας για την κατηγορία Ι είναι α = 0,16 g και την κατηγορία ΙΙ α = 0,24 g. 18

19 Χάρτης ζωνών σεισµικής επικινδυνότητας της Ελλάδας (Πηγή: Ο.Α.Σ.Π.). Περιοχή έργου 1.5. Φυσικό Περιβάλλον Στους Νοµούς Μεσσηνίας και Αρκαδίας, όπου διοικητικά υπάγεται το προτεινόµενο έργο, υπάρχουν συνολικά 15 περιοχές, οι οποίες είναι ενταγµένες στο Πανευρωπαϊκό ίκτυο Προστασίας NATURA 2000, καθώς και πληθώρα από Καταφύγια Άγριας Ζωής και Αισθητικά άση. Η προτεινόµενη όδευση, διέρχεται σχεδόν οριακά και σε πολύ µικρό µήκος σε τρεις από τις δέκα προστατευόµενες περιοχές του δικτύου NATURA του Νοµού Αχαΐας, από καµία από τις πέντε περιοχές του Νοµού Αρκαδίας και από κανένα Καταφύγιο Άγριας Ζωής, Αισθητικό άσος ή άλλη σηµαντική περιοχή. 19

20 Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι ονοµασίες των ενταγµένων περιοχών στο δίκτυο NATURA 2000, το τµήµα της Γ.Μ. που διέρχεται εντός και το µήκος αυτής. Πίνακας1.5: Περιοχές από τις οποίες διέρχεται η προτεινόµενη όδευση. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ.Μ. Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας SCI 92/43/ΕΚ Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας SCI 92/43/ΕΚ Ζώνες Ειδικής Προστασίας SPA 79/409/ΕΚ GR GR ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ ΖΟΥΜΠΑΤΑ ΑΓIΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΚΛΩΚΟΣ Κ9 Κ9Α και Κ18A- Κ20 Κ20 Κ22 και Κ23Α Κ24Α ΜΗΚΟΣ (χλµ.) GR ΟΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ Κ37Α Κ ΣΥΝΟΛΟ Με δεδοµένο το µήκος της χάραξης (115,2 χιλιόµετρα), το 93,3% δεν εµπίπτει σε καµία από τις κατηγορίες σηµαντικών περιοχών και µόνο το 6,7% διέρχεται από προστατευόµενες περιοχές, σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων του ΥΠ.ΠΕ.Κ.Α. Το µικρό αυτό ποσοστό του µήκους της χάραξης, εντός προστατευόµενων περιοχών, δεδοµένου του συνολικού µήκους της όδευσης, θεωρείται ένα από τα σηµεία που η προτεινόµενη όδευση υπερτερεί, µε βάση το ανάγλυφο και τη µη θεσµοθετηµένη δόµηση, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Στην πλειονότητα των περιοχών η όδευση διέρχεται στα όρια των περιοχών NATURA και σύµφωνα µε τον Οικολογικό απολογισµό των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου 2007 στην Πελοπόννησο, όπως συντάχθηκε από το WWF Ελλάς, τα τµήµατα αυτά δεν έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Περιοχές ενταγµένες στο δίκτυο NATURA 2000, από τις οποίες η προτεινόµενη όδευση διέρχεται σε κοντινή απόσταση, χωρίς να τις διασχίζει δίνονται στον παρακάτω πίνακα, µε την απόσταση τους από το κέντρο του άξονα της όδευσης. 20

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 11.963,2 kwp στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πελοπόννησος. Λεωνίδας Κραλίδης. 1 ο Π.Π.Σ. Α.Π.Θ. Ε2-2014-2015

Πελοπόννησος. Λεωνίδας Κραλίδης. 1 ο Π.Π.Σ. Α.Π.Θ. Ε2-2014-2015 Πελοπόννησος Λεωνίδας Κραλίδης 1 ο Π.Π.Σ. Α.Π.Θ. Ε2-2014-2015 Περιεχόµενα 1. Γεωφυσικά στοιχεία 2. Πόλεις 3. Πολιτισµός 4. Τουρισµός 1. Γεωφυσικά στοιχεία 1.1 Λίµνες 1.2 Ποτάµια 1.3 Βουνά 1.1 Λίµνες Λίµνη

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 3,0 MW σε μισθωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΛΙΝΑ (00003) «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΝΙΣΥΡΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Από Γ. Ε. Βουγιουκαλάκη Αθήνα, Άυγουστος 2003 2 Πιθανά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται ΜΑΘΗΜΑ 1 Π. Γ Κ Ι Ν Η Σ 1. Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται 2. Να μπορείς να δώσεις την σχετική γεωγραφική θέση ενός τόπου χρησιμοποιώντας τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/2006 1 ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) 1. Σε μια σήραγγα μεγάλου βάθους πρόκειται να εκσκαφθούν σε διάφορα τμήματά της υγιής βασάλτης και ορυκτό αλάτι. α) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ. Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ. Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Κατολισθήσεις Έχει επικρατήσει µεταξύ των γεωλόγων και των µηχανικών η χρήση του όρου κατολίσθηση για την περιγραφή του φαινοµένου

Διαβάστε περισσότερα

tkoronides@desmie.gr

tkoronides@desmie.gr tkoronides@desmie.gr 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Διασυνδεμένο Σύστημα της Χώρας Παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη του Συστήματος Συμβάντα παρελθόντος Μέτρα Ανάπτυξη Συστήματος στο Νότο Συμπεράσματα 2

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το γεωγραφικό πλάτος 2) την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3) το

Διαβάστε περισσότερα

στα τις Επιπτώσεις φαινόµενα από πυρκαγιές προτάσεις αντιµετώπισης τους Λεονάρδος Τηνιακός

στα τις Επιπτώσεις φαινόµενα από πυρκαγιές προτάσεις αντιµετώπισης τους Λεονάρδος Τηνιακός Επιπτώσεις φαινόµενα από στα τις πληµµυρικά πυρκαγιές στους Νοµούς Αχαΐας - Ηλείας και προτάσεις αντιµετώπισης τους Λεονάρδος Τηνιακός Οι πρωτοφανείς σε ένταση και έκταση πυργαγιές σε δασικές και αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντική εκπαίδευση- η μελέτη περίπτωσης της αρχαίας Μεσσήνης»

«Αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντική εκπαίδευση- η μελέτη περίπτωσης της αρχαίας Μεσσήνης» «Αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντική εκπαίδευση- η μελέτη περίπτωσης της αρχαίας Μεσσήνης» Μαρία Μπαλάσκα & Ιωάννα Ραβάνη, μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Καλαμάτας Οι περιβαλλοντικές συνθήκες, επηρεάζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Εξωγενείς. παράγοντες ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ

Εξωγενείς. παράγοντες ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Κεφάλαιο 3 ο : Αποσάθρωση Εξωγενείς παράγοντες Ονοµάζονται εκείνοι οι παράγοντες που συντελούν στην καταστροφή του αναγλύφου Ο φυσικός τους χώρος είναι η επιφάνεια της γης. Έχουν σαν έδρα τους την ατµόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 15 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Γεωγραφία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Η Περιφέρεια Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Κεφάλαιο 5 ο : Οικοσυστήµατα ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µορφών ζωής και του περιβάλλοντός τους είναι η επιστήµη της οικολογίας. Το οικολογικό σύστηµα των οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Το γραφείο µας σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και µε τη στήριξη των ήµων Τρίπολης, Γορτυνίας και του Επιµελητήριο Αρκαδίας σας προσκαλούν να συµµετέχετε

Διαβάστε περισσότερα

"Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων."

Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων. "Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων." Dr. rer nat. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Οµότιµος Καθηγητής Γεωλογίας* Dr. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ; Είναι μία γεωγραφική περιοχή με εξαιρετική φυσική ομορφιά, που συγκεντρώνει σπάνια και υπό εξαφάνιση είδη

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Ο.ΑΝ.Α.Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Σ.Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Φ/Β σταθμού ονομαστικής ισχύος 2 MW p στο αγροτεμάχιο με αριθμό 47 του αγροκτήματος Βάβδου, του Δ.Δ. Βάβδου Δήμου Ανθεμούντα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007:

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007: ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Μεσογειακών ασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ασικών Προϊόντων (Ι.Μ..Ο. & T..Π.) Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης ιαχείριση και Εμπορία Αρωματικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ.

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ Περίληψη Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. : ΖΙΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 Το νερό, ως βασικό στοιχείο της ζωής, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 Έργου: Page 2 of 21 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 2.1 Πεδιάδα του Αξιού (Kp 0 65) 5 2.2 Όρος Βέρµιο (Kp 65 105) 8 2.3 Λεκάνη της Πτολεµαΐδας (Kp 105 125) 13 2.4 Όρος Άσκιο

Διαβάστε περισσότερα

et in Arcadia ego (= ανήκω κι εγώ στην Αρκαδία)

et in Arcadia ego (= ανήκω κι εγώ στην Αρκαδία) et in Arcadia ego (= ανήκω κι εγώ στην Αρκαδία) Νομός Αρκαδίας Ιστορία Οι Αρκάδες ήταν αρχαίο Ελληνικό φύλο εγκατεστημένο στην ορεινή Πελοπόννησο Θεωρείται το αρχαιότερο ελληνικό φύλο Ήταν πιθανόν συγγενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εισηγητής : Ε. Στάρα Γκαζέτα Γ. Παρηγόρης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS)

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) ΔΒΔ του οδικού άξονα Πάτρας- Πύργου, χλμ. 18-50 Έκταση ΠΠ (Ζώνες Α & Β): 160.000 στρμ. Κατά 50%, περίπου, σε Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας Δήμοι Δυτικής Αχαΐας και Ανδραβίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση Δασική Εδαφολογία Εδαφογένεση Σχηματισμός της στερεάς φάσης του εδάφους Η στερεά φάση του εδάφους σχηματίζεται από τα προϊόντα της αποσύνθεσης των φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων μαζί με τα προϊόντα της

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Αιολική δράση Ο άνεµος, όπως το νερό και ο πάγος, είναι ένας παράγοντας που επιδρά

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.ΚΟ.Γ.Ι. 2012

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.ΚΟ.Γ.Ι. 2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.ΚΟ.Γ.Ι. 2012 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 Περιγραφή Η λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 βρίσκεται περίπου 3,5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για μικρό λιμνίο που

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές»

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ Ηράκλειο 22&23 Απρίλη 2016 Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ηλεκτρικό Σύστημα Κρήτης Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα''

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' ''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' Ο Σεπτέμβριος ως μεταβατικός μήνας από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, ιδιαίτερα το πρώτο δεκαήμερο,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2.1 Ωκεανοί και Θάλασσες. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Υδρογραφική Υπηρεσία (International Hydrographic Bureau, 1953) ως το 1999 θεωρούντο µόνο τρεις ωκεανοί: Ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA) 1 PGGH_ATHENS_004 PanGeo classification: 6_Unknown, 6_Unknown. 1_ObservedPSI, Confidence level-low Type of Motion: subsidense 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ LIFE ENVIRONMENT «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ: ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» LIFE00ENV/GR/000685 ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι µια γης

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγικό σηµείωµα Η προκαλούµενη, κατά τη διάδοση των σεισµικών κυµάτων, εφαρµογή κυκλικών διατµητικών τάσεων οδηγεί τους κορεσµένους χαλαρούς αµµώδεις σχηµατισµούς σε συµπύκνωση.

Διαβάστε περισσότερα

Π ο λ υ ή μ ε ρ η ε κ δ ρ ο μ ή Γ Λ υ κ ε ί ο υ

Π ο λ υ ή μ ε ρ η ε κ δ ρ ο μ ή Γ Λ υ κ ε ί ο υ Π ο λ υ ή μ ε ρ η ε κ δ ρ ο μ ή Γ Λ υ κ ε ί ο υ Προορισμός: Θεσσαλονίκη Ημερομηνίες: 3/3/2015 7/3/2015 Ξενοδοχείο: Porto Palace Hotel 5* Deluxe Αριθμός συμμετεχόντων: 53 Αριθμός συνοδών: 5 Πρόγραμμα πολυήμερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Η µορφολογία του επιφανειακού αναγλύφου που έχει δηµιουργηθεί από δράση του τρεχούµενου νερού ονοµάζεται ποτάµια µορφολογία. Οι διεργασίες δηµιουργίας της ονοµάζονται ποτάµιες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Το περιβάλλον γίνεται ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ α) όταν µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ Το υδροηλεκτρικό έργο, στοσύνολότου, έχει κατασκευασθεί εντός των ορίων των ήµων: Μετσόβου Εγνατίας Ανατολικού Ζαγορίου Η Τεχνητή λίµνη του ΥΗΣ Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Ορισμός Κατολίσθηση καλείται η απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Στο δρόµο Τρικάλων- Καλαµπάκας, 3 χιλιόµετρα πριν από ταμετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

9. Για την αντιµετώπιση της κατάστασης πρέπει να προωθηθεί άµεσα

9. Για την αντιµετώπιση της κατάστασης πρέπει να προωθηθεί άµεσα 1 Προς το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής Συνοπτική έκθεση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Πάρνηθα & Αττική και των µέτρων που πρέπει να ληφθούν (εν όψει της συζήτησης στο Π.Σ. για την Πάρνηθα)

Διαβάστε περισσότερα

Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Ε.Α.Α. στην Περιφέρεια Πελοποννήοσυ

Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Ε.Α.Α. στην Περιφέρεια Πελοποννήοσυ ρ Αθανάσιος Γκανάς ρ Γεώργιος ρακάτος Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Ε.Α.Α Ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης ευστάθειας κλιτύων στην Περιφέρεια Πελοποννήοσυ 1 Το πρόβληµα των κατολισθήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Τοπικό πρόγραμμα Leader Η ΑΝΦΛΩ, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις Δράσεις στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ολοκλήρωσε επιτυχώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Πρόγραµµα επίσκεψης Μόρνος (Φράγµα, Υδροληψία, Έξοδος σήραγγας Ευήνου) Σάββατο 16:00-19:00

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού VII σελίδα Πρόλογος - Ευχαριστίες Περιεχόµενα V VII 0. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 : Ιστορική Εξέλιξη 1.1 Αρχαίοι χρόνοι 5 1.2 Βυζαντινή Περίοδος 6 1.3 Οθωµανική Κυριαρχία 7 1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα