ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.311/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Προέδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μπανιός Μάρκος, και 6) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2014και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/ Το με αριθμ.πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Υποστήριξης, το οποίο έχει ως εξής: Παρακαλούμε να εγκρίνετε το προσχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους Το Πρακτικό με αριθμό 3/2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα σήμερα στις 11 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαρισαίων ύστερα από την αριθμ / εισήγηση της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη: 1.Κωνσταντίνος Τζανακούλης, Πρόεδρος, Δήμαρχος Λαρισαίων 2.Μαμάκος Αθανασιος 3.Γαλάτος Αριστοκλής 4.Ιωακειμίδου Μεταξωτή 5.Οικονόμου Ιωάννης 6.Μπατζηλιώτης Βασίλειος 7.Ντάβαρη Ευαγγελία 8.Πρασσάς Αναστάσιος 9.Κοτάκου Μαρία Ο κ. Πρόεδρος εισάγει θέμα της ημερήσιας διάταξης: Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2014.Μετά από εξέταση του προσχεδίου και συζήτηση επ αυτού η ΕΕ αποφάσισε ότι εγκρίνεται το προσχέδιο προϋπολογισμού 2014 και εισάγεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων. 4. Τη διενεργηθείσα προφορική ψηφοφορία κατά την οποία o Πρόεδρος και τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΥΠΕΡ, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καφφές Θεόδωρος ψήφισε ΚΑΤΑ. Κατόπιν αυτού η Οικονομική Επιτροπή ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει το Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2014 του Δήμου Λαρισαίων, όπως ακολουθεί στις αναλυτικές καταστάσεις και το υποβάλλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ Σελίδα 1 από 88

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2014 Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑ ΤΜ) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 4.000, ,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 5.000, , ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ , ,91 ΣΥΝΟΛΟ , , Εσοδα από εκμετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , , ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ,ΠΑΖΑΡΙΑ & ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (ΑΡ.19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝ.,ΠΑΖΑΡΙΑ & ΛΑΪΚΕΣ , ,30 ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝ.,ΠΑΖΑΡΙΑ & ΛΑΪΚΕΣ , , ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ 2.699, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ν.ΦΩΚΑ 1( ΛΑΡΙΣΑ) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ν.ΦΩΚΑ 1( 1.700, ,00 Σελίδα 2 από 88

3 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Φ/Β ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Φ/Β 1.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,29 ΣΥΝΟΛΟ , ,59 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ TΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ TΡΑΠΕΖΕΣ , ,12 ΣΥΝΟΛΟ , , Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ , , ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔ.ΤΕΛΟΣ-ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ ΔΕΗ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ-ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΔΕΗ 4.011, , ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ & ΤΑΠ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ & ΤΑΠ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ , , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.144, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,77 ΣΥΝΟΛΟ , ,77 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα Σελίδα 3 από 88

4 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ , ,17 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ , ,53 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ , , ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ) , , ΤΕΛΗ ΕΚΤΑΦΗΣ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ , , ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ , ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ 9.500, ,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 9.791, ,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , , ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 6.069, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Εσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΔΗΜ ΚΟΥΚΛΟΘ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ 5.000, , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛ.ΕΡΓΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ. 50,00 50, ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛ , ,00 Σελίδα 4 από 88

5 ΕΣΟΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤ 5.000, , ΕΣΟΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ. ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ , , ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , , ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΤΡΑΠ/ΤΑ) ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ , , ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΛΟΙΠΑ) ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Λοιπά τέλη και δικαιώματα Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ) 8.708, , ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , ,07 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ 762,00 762,00 Σελίδα 5 από 88

6 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΧ ΓΙΑ ΣΤΕΚΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΧ ΓΙΑ ΣΤΕΚΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ , , ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) , , ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Κ.Χ. ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Κ.Χ. ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ , ,00 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 3.919, , ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ , , ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ- ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ- ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ , , ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΡ.15 Ν 2115/93, άρ. 27 Ν 2130/93) ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3.724, ,12 ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ , ,55 ΣΥΝΟΛΟ , ,85 ΣΥΝΟΛΟ , ,21 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 051 Φόροι Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΟΡΟΙ ΗΛΕΚ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΠ ΑΠΟ ΔEH , , ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ (ΑΡΘΡΟ 9ΝΔ 703/70, ΑΡΘΡΟ 12 Ν.1080/80) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Εισφορές Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν 1337/ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν 1337/ , , ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ , , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Α. 34 ν. 4067/2012) ΛΟΙΠΕΣ , , ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ , , ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΚΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΚΑ , , ΤΡΟΦΕΙΑ ΕΕΤΑΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΕΕΤΑΑ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,58 Σελίδα 6 από 88

7 ΣΥΝΟΛΟ , ,38 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ , , ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , , ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , , ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ (ΑΡ.14 Ν 2817/2000) ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛ.ΤΡΟΧΟΝΟΜ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.3756 Α 27 ΠΡΟΣ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.3756 Α 27 ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ , ,46 ΣΥΝΟΛΟ , , ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ , ,32 Σελίδα 7 από 88

8 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (Ν-Δ 2013) ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (Ν-Δ 2011) , ,83 ΣΥΝΟΛΟ , ,15 ΣΥΝΟΛΟ , ,76 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΔΕΙΑΣ-ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ν2520/40) ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΔΕΙΑΣ - ΙΔΡΥΣ.ΚΑΤΑΣΤ.(Ν.2520/ 40) , , ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (Ν.2880/01) TΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡ 9.076, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3838/ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΕΘΕΑ-ΕΞΟΔΟΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ , ,00 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν.3838/ ,00 100,00 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑ 6.800, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ 6.800, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χ , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΚΑΠΗ) Σελίδα 8 από 88 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΚΑΠΗ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,47

9 ΣΥΝΟΛΟ , ,47 ΣΥΝΟΛΟ , ,30 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ , , ΠΡΟΙΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Εσοδα από εκποίηση κινητών Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΡ.10 Ν 2880/2001) EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 8.280, , ΠΡΟΙΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 127,00 127, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , ,86 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΠΡΙΜ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ , , ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔ , ,80 Σελίδα 9 από 88

10 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBACT II ΑΠΟ ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3.258, , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΦΟΔΣΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΦΟΔΣΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ , , ΔΕΥΑΛ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Α.Π.Ε ΔΕΥΑΛ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΠΕ) , , ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΛΕΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ , , ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ. - ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΥΠΕΣΔΔΑ-ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ , , ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ. ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΕΑ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΕΑ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΌΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,29 ΣΥΝΟΛΟ , ,29 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΑΤΑ , , ΣΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΩΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚ ΥΠΕΣΔΔΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1.000, , ΘΗΣΕΑΣ ΘΗΣΕΑΣ , , ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ , , ΕΛΛΑΔΑ 2004 (ΔΤΕ) ΕΛΛΑΔΑ , , ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΠΠΕΡ) 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ EΥΡΩΠ. EΝΩΣΗΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 2,00 2,00 Σελίδα 10 από 88

11 ΕΣΠΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΟΣ <<ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ>> ΕΣΠΑ , , ΕΣΠΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΣΠΑ , , ΕΣΠΑ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ Κ.Χ. ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΣΠΑ , , ΕΣΠΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΣΠΑ , , ΕΣΠΑ , ,65 ΣΥΝΟΛΟ , ,45 ΣΥΝΟΛΟ , ,05 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΠΑΓΓΑΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΓΓΑΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ , , ΕΣΟΔΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 5.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,90 ΣΥΝΟΛΟ , ,90 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 24,88 24, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΤ. ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ , , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΤ.ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ , ,21 Σελίδα 11 από 88

12 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ- ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΤ.ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ- ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1,00 1, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ- ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤ.ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ- ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ , , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΡΟΣΤ.ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ , ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ , , ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΠΡΟΣΤ.& ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛ.ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘ 500,00 500, ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΞΕΝΗΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΧΡΗΜΑΤ.ΠΟΙΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚ.ΔΙΑΤΑΞ 1.000, , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) ΠΡΟΣΤ.ΚΑΝ.ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.029, , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖ/ΜΙΩΝ &ΛΟΙΠΩΝ Κ.Χ 1.149, , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , ,60 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘ/ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , ,94 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Παράβολα Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΑΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ & ΕΦΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΞ ΥΠΟΒ ΠΡΟΣΦ Κ ΕΦΕΣ 5.073, ,73 ΣΥΝΟΛΟ , ,73 ΣΥΝΟΛΟ , ,99 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σελίδα 12 από 88

13 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαρισμό τρίτων Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΕΞΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΠΑΡΑΝ.ΣΤΑΘΜ.ΟΧΗΜΑ ΤΩΝ 500,00 500, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Σ-Ε ΟΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ 1.000, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ , ,33 ΣΥΝΟΛΟ , , Λοιπά έκτακτα έσοδα Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ ΤΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΤΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ , , ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ & ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 5.000, , ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ , , ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 9.323, , ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ , , ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ 100,00 100, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡ 500,00 500,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ 3.000, ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ , ,00 Σελίδα 13 από 88

14 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 5.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,58 ΣΥΝΟΛΟ , ,01 ΣΥΝΟΛΟ , ,10 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΠΕ ΝΒ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔ.ΤΕΛΟΣ- ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ ΔΕΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤ ΤΕΛΗ & ΕΙΣΦΟΡ , , ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1,00 1, ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗ-ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΧ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ , , ΠΕ ΝΒ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΡ.15 Ν 2115/93, άρ. 27 Ν 2130/93) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ , , ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ 1,00 1, ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) Σελίδα 14 από 88 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 3.400, ,00

15 ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣ.ΑΠΟ ΕΙΣΦ.ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞ.Ή ΕΠΕΚΤ.ΠΟΛΕΟΔΟΜ.ΣΧ , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 3.400, ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , ΠΕ ΝΒ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 7.700, , ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡ.ΣΥΜΒ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΔΗΜ.ΦΟΡΟΣ) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡ.ΣΥΜΒ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΤΡΑΠ/ΤΑ) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1,00 1, ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1,00 1,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 6.800, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,33 ΣΥΝΟΛΟ , ,33 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράτονται για πρώτη φορά Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΠΕ ΝΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΠΕ ΝΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ , , ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ , ,71 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ , ,04 Σελίδα 15 από 88

16 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ , , ΠΕ ΝΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΕ ΝΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ 3.400, ,00 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 2.900, , ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 8.046, , ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 6.500, , ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ , , ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2.900, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,41 ΣΥΝΟΛΟ , ,41 ΣΥΝΟΛΟ , ,74 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΠΕ ΠΒ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΒ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ , ,39 ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ,46 ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ , , ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν.1337/ ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν.1337/ , ,32 ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ , , ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν. 1337/83 ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν. 1337/83 ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥ , ,96 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , ,45 Σελίδα 16 από 88

17 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , , ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ , , ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ , ,10 ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ,03 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ , ,37 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ , , ΠΕ ΠΒ ΕΝΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠ.ΤΕΛΟΣ-ΑΝΕΙΣΠΡ.ΑΠΟ ΔΕΗ ΠΕ ΠΒ ΕΝΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠ.ΤΕΛΟΣ- ΑΝΕΙΣΠΡ.ΑΠΟ ΔΕΗ , , ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΑΡ.8 Ν.2307/95) ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣ , , ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΑ ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΑ 2.851, , ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ.ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ , ,85 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ.ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.161, , ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ & ΤΑΠ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ & ΤΑΠ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ , , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ , , ΠΕ ΠΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ , , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 423,50 423, ΠΕ ΠΒ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡ ΧΩΡΩΝ ΠΕ ΠΒ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡ ΧΩΡΩΝ 2.169, , ΠΕ ΠΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Κ.Χ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦ.ΜΕΣΩΝ (ΑΡ.3 Ν2946/01) ΠΕ ΠΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Κ.Χ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤ 2.892, , ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣΠΕΖ/ΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ Κ.Χ (ΕΜΠ/ΤΑ) ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣΠΕΖ/ΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ Κ.Χ (ΕΜΠ/ΤΑ) , , ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) 686,91 686, ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ Κ.Χ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ Κ.Χ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ 7.056, ,50 Σελίδα 17 από 88

18 ΠΕ ΠΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕ ΠΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 1.644, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΠΕ ΠΒ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΕ ΠΒ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ , , ΠΕ ΠΒ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕ ΠΒ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ , , ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕ ΠΒ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ , ,79 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ , , ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝ.ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝ.ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2.515, , ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣ , , ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , , ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕ ΠΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ- ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩ , , ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ Κ , , ΠΕ ΠΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΠΕ ΠΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ , ,36 ΠΕ ΠΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕ ΠΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , , ΠΕ ΠΒ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕ ΠΒ ΤΡΟΧΑΙΑ , , ΠΕ ΠΒ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕ ΠΒ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ , ,54 ΠΕ ΠΒ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 3.900, , ΠΕ ΠΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕ ΠΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ 8.254, ,76 Σελίδα 18 από 88

19 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 7.529, , ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ , , ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΞΕΝΕΙΘΗΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΞΕΝΕΙΘΗΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5.285, ,99 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ 2.936, , ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΠΒ ΦΟΔΣΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , ,26 ΠΕ ΠΒ ΦΟΔΣΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ , ,16 ΣΥΝΟΛΟ , ,88 ΣΥΝΟΛΟ , ,09 ΣΥΝΟΛΟ , ,09 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (0823) , , ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (0824) 6.000, , ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 1,00 1, ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1.000, , ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1.000, , ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 60% (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) 1,00 1, ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 40% (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,00 Σελίδα 19 από 88

20 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15% 1,00 1, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% , , ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 7.000, , ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 1.500, , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1% , , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4% , , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% , , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΕ 0,30% , , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,25% , , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 1,5% , , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 0,5% , , ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΦΠΑ (παζάρι) XΑΡΤ. Κ OΓA ΕΙΣΟΔ. ΑΠΟ ΟΙΚΟΔ , ,00 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ 23% , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Ασφαλιστικές εισφορές Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ι.Κ.Α. ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ , , ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , , ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ , , ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ) , ,00 Σελίδα 20 από 88

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 62 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα