ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.311/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Προέδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μπανιός Μάρκος, και 6) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2014και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/ Το με αριθμ.πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Υποστήριξης, το οποίο έχει ως εξής: Παρακαλούμε να εγκρίνετε το προσχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους Το Πρακτικό με αριθμό 3/2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα σήμερα στις 11 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαρισαίων ύστερα από την αριθμ / εισήγηση της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη: 1.Κωνσταντίνος Τζανακούλης, Πρόεδρος, Δήμαρχος Λαρισαίων 2.Μαμάκος Αθανασιος 3.Γαλάτος Αριστοκλής 4.Ιωακειμίδου Μεταξωτή 5.Οικονόμου Ιωάννης 6.Μπατζηλιώτης Βασίλειος 7.Ντάβαρη Ευαγγελία 8.Πρασσάς Αναστάσιος 9.Κοτάκου Μαρία Ο κ. Πρόεδρος εισάγει θέμα της ημερήσιας διάταξης: Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2014.Μετά από εξέταση του προσχεδίου και συζήτηση επ αυτού η ΕΕ αποφάσισε ότι εγκρίνεται το προσχέδιο προϋπολογισμού 2014 και εισάγεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων. 4. Τη διενεργηθείσα προφορική ψηφοφορία κατά την οποία o Πρόεδρος και τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΥΠΕΡ, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καφφές Θεόδωρος ψήφισε ΚΑΤΑ. Κατόπιν αυτού η Οικονομική Επιτροπή ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει το Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2014 του Δήμου Λαρισαίων, όπως ακολουθεί στις αναλυτικές καταστάσεις και το υποβάλλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ Σελίδα 1 από 88

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2014 Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑ ΤΜ) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 4.000, ,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 5.000, , ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ , ,91 ΣΥΝΟΛΟ , , Εσοδα από εκμετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , , ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ,ΠΑΖΑΡΙΑ & ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (ΑΡ.19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝ.,ΠΑΖΑΡΙΑ & ΛΑΪΚΕΣ , ,30 ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝ.,ΠΑΖΑΡΙΑ & ΛΑΪΚΕΣ , , ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ 2.699, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ν.ΦΩΚΑ 1( ΛΑΡΙΣΑ) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ν.ΦΩΚΑ 1( 1.700, ,00 Σελίδα 2 από 88

3 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Φ/Β ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Φ/Β 1.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,29 ΣΥΝΟΛΟ , ,59 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ TΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ TΡΑΠΕΖΕΣ , ,12 ΣΥΝΟΛΟ , , Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ , , ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔ.ΤΕΛΟΣ-ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ ΔΕΗ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ-ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΔΕΗ 4.011, , ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ & ΤΑΠ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ & ΤΑΠ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ , , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.144, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,77 ΣΥΝΟΛΟ , ,77 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα Σελίδα 3 από 88

4 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ , ,17 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ , ,53 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ , , ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ) , , ΤΕΛΗ ΕΚΤΑΦΗΣ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ , , ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ , ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ 9.500, ,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 9.791, ,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , , ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 6.069, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Εσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΔΗΜ ΚΟΥΚΛΟΘ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ 5.000, , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛ.ΕΡΓΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ. 50,00 50, ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛ , ,00 Σελίδα 4 από 88

5 ΕΣΟΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤ 5.000, , ΕΣΟΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ. ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ , , ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , , ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΤΡΑΠ/ΤΑ) ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ , , ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΛΟΙΠΑ) ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Λοιπά τέλη και δικαιώματα Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ) 8.708, , ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , ,07 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ 762,00 762,00 Σελίδα 5 από 88

6 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΧ ΓΙΑ ΣΤΕΚΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΧ ΓΙΑ ΣΤΕΚΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ , , ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) , , ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Κ.Χ. ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Κ.Χ. ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ , ,00 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 3.919, , ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ , , ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ- ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ- ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ , , ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΡ.15 Ν 2115/93, άρ. 27 Ν 2130/93) ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3.724, ,12 ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ , ,55 ΣΥΝΟΛΟ , ,85 ΣΥΝΟΛΟ , ,21 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 051 Φόροι Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΟΡΟΙ ΗΛΕΚ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΠ ΑΠΟ ΔEH , , ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ (ΑΡΘΡΟ 9ΝΔ 703/70, ΑΡΘΡΟ 12 Ν.1080/80) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Εισφορές Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν 1337/ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν 1337/ , , ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ , , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Α. 34 ν. 4067/2012) ΛΟΙΠΕΣ , , ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ , , ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΚΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΚΑ , , ΤΡΟΦΕΙΑ ΕΕΤΑΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΕΕΤΑΑ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,58 Σελίδα 6 από 88

7 ΣΥΝΟΛΟ , ,38 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ , , ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , , ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , , ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ (ΑΡ.14 Ν 2817/2000) ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛ.ΤΡΟΧΟΝΟΜ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.3756 Α 27 ΠΡΟΣ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.3756 Α 27 ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ , ,46 ΣΥΝΟΛΟ , , ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ , ,32 Σελίδα 7 από 88

8 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (Ν-Δ 2013) ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (Ν-Δ 2011) , ,83 ΣΥΝΟΛΟ , ,15 ΣΥΝΟΛΟ , ,76 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΔΕΙΑΣ-ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ν2520/40) ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΔΕΙΑΣ - ΙΔΡΥΣ.ΚΑΤΑΣΤ.(Ν.2520/ 40) , , ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (Ν.2880/01) TΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡ 9.076, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3838/ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΕΘΕΑ-ΕΞΟΔΟΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ , ,00 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν.3838/ ,00 100,00 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑ 6.800, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ 6.800, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χ , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΚΑΠΗ) Σελίδα 8 από 88 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΚΑΠΗ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,47

9 ΣΥΝΟΛΟ , ,47 ΣΥΝΟΛΟ , ,30 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ , , ΠΡΟΙΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Εσοδα από εκποίηση κινητών Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΡ.10 Ν 2880/2001) EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 8.280, , ΠΡΟΙΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 127,00 127, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , ,86 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΠΡΙΜ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ , , ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔ , ,80 Σελίδα 9 από 88

10 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBACT II ΑΠΟ ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3.258, , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΦΟΔΣΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΦΟΔΣΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ , , ΔΕΥΑΛ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Α.Π.Ε ΔΕΥΑΛ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΠΕ) , , ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΛΕΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ , , ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ. - ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΥΠΕΣΔΔΑ-ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ , , ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ. ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΕΑ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΕΑ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΌΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,29 ΣΥΝΟΛΟ , ,29 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΑΤΑ , , ΣΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΩΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚ ΥΠΕΣΔΔΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1.000, , ΘΗΣΕΑΣ ΘΗΣΕΑΣ , , ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ , , ΕΛΛΑΔΑ 2004 (ΔΤΕ) ΕΛΛΑΔΑ , , ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΠΠΕΡ) 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ EΥΡΩΠ. EΝΩΣΗΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 2,00 2,00 Σελίδα 10 από 88

11 ΕΣΠΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΟΣ <<ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ>> ΕΣΠΑ , , ΕΣΠΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΣΠΑ , , ΕΣΠΑ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ Κ.Χ. ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΣΠΑ , , ΕΣΠΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΣΠΑ , , ΕΣΠΑ , ,65 ΣΥΝΟΛΟ , ,45 ΣΥΝΟΛΟ , ,05 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΠΑΓΓΑΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΓΓΑΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ , , ΕΣΟΔΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 5.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,90 ΣΥΝΟΛΟ , ,90 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 24,88 24, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΤ. ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ , , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΤ.ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ , ,21 Σελίδα 11 από 88

12 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ- ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΤ.ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ- ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1,00 1, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ- ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤ.ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ- ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ , , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΡΟΣΤ.ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ , ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ , , ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΠΡΟΣΤ.& ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛ.ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘ 500,00 500, ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΞΕΝΗΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΧΡΗΜΑΤ.ΠΟΙΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚ.ΔΙΑΤΑΞ 1.000, , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) ΠΡΟΣΤ.ΚΑΝ.ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.029, , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖ/ΜΙΩΝ &ΛΟΙΠΩΝ Κ.Χ 1.149, , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , ,60 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘ/ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , ,94 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Παράβολα Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΑΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ & ΕΦΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΞ ΥΠΟΒ ΠΡΟΣΦ Κ ΕΦΕΣ 5.073, ,73 ΣΥΝΟΛΟ , ,73 ΣΥΝΟΛΟ , ,99 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σελίδα 12 από 88

13 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαρισμό τρίτων Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΕΞΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΠΑΡΑΝ.ΣΤΑΘΜ.ΟΧΗΜΑ ΤΩΝ 500,00 500, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Σ-Ε ΟΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ 1.000, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ , ,33 ΣΥΝΟΛΟ , , Λοιπά έκτακτα έσοδα Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ ΤΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΤΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ , , ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ & ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 5.000, , ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ , , ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 9.323, , ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ , , ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ 100,00 100, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡ 500,00 500,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ 3.000, ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ , ,00 Σελίδα 13 από 88

14 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 5.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,58 ΣΥΝΟΛΟ , ,01 ΣΥΝΟΛΟ , ,10 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΠΕ ΝΒ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔ.ΤΕΛΟΣ- ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ ΔΕΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤ ΤΕΛΗ & ΕΙΣΦΟΡ , , ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1,00 1, ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗ-ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΧ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ , , ΠΕ ΝΒ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΡ.15 Ν 2115/93, άρ. 27 Ν 2130/93) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ , , ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ 1,00 1, ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) Σελίδα 14 από 88 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 3.400, ,00

15 ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣ.ΑΠΟ ΕΙΣΦ.ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞ.Ή ΕΠΕΚΤ.ΠΟΛΕΟΔΟΜ.ΣΧ , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 3.400, ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , ΠΕ ΝΒ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 7.700, , ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡ.ΣΥΜΒ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΔΗΜ.ΦΟΡΟΣ) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡ.ΣΥΜΒ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΤΡΑΠ/ΤΑ) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1,00 1, ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1,00 1,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 6.800, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,33 ΣΥΝΟΛΟ , ,33 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράτονται για πρώτη φορά Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΠΕ ΝΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΠΕ ΝΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ , , ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ , ,71 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ , ,04 Σελίδα 15 από 88

16 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ , , ΠΕ ΝΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΕ ΝΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ 3.400, ,00 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 2.900, , ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 8.046, , ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 6.500, , ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ , , ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2.900, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,41 ΣΥΝΟΛΟ , ,41 ΣΥΝΟΛΟ , ,74 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΠΕ ΠΒ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΒ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ , ,39 ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ,46 ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ , , ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν.1337/ ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν.1337/ , ,32 ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ , , ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν. 1337/83 ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν. 1337/83 ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥ , ,96 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , ,45 Σελίδα 16 από 88

17 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , , ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ , , ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ , ,10 ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ,03 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ , ,37 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ , , ΠΕ ΠΒ ΕΝΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠ.ΤΕΛΟΣ-ΑΝΕΙΣΠΡ.ΑΠΟ ΔΕΗ ΠΕ ΠΒ ΕΝΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠ.ΤΕΛΟΣ- ΑΝΕΙΣΠΡ.ΑΠΟ ΔΕΗ , , ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΑΡ.8 Ν.2307/95) ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣ , , ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΑ ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΑ 2.851, , ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ.ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ , ,85 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ.ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.161, , ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ & ΤΑΠ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ & ΤΑΠ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ , , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ , , ΠΕ ΠΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ , , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 423,50 423, ΠΕ ΠΒ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡ ΧΩΡΩΝ ΠΕ ΠΒ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡ ΧΩΡΩΝ 2.169, , ΠΕ ΠΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Κ.Χ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦ.ΜΕΣΩΝ (ΑΡ.3 Ν2946/01) ΠΕ ΠΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Κ.Χ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤ 2.892, , ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣΠΕΖ/ΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ Κ.Χ (ΕΜΠ/ΤΑ) ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣΠΕΖ/ΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ Κ.Χ (ΕΜΠ/ΤΑ) , , ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) 686,91 686, ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ Κ.Χ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ Κ.Χ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ 7.056, ,50 Σελίδα 17 από 88

18 ΠΕ ΠΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕ ΠΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 1.644, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΠΕ ΠΒ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΕ ΠΒ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ , , ΠΕ ΠΒ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕ ΠΒ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ , , ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕ ΠΒ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ , ,79 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ , , ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝ.ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝ.ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2.515, , ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣ , , ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , , ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕ ΠΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ- ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩ , , ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ Κ , , ΠΕ ΠΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΠΕ ΠΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ , ,36 ΠΕ ΠΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕ ΠΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , , ΠΕ ΠΒ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕ ΠΒ ΤΡΟΧΑΙΑ , , ΠΕ ΠΒ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕ ΠΒ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ , ,54 ΠΕ ΠΒ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 3.900, , ΠΕ ΠΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕ ΠΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ 8.254, ,76 Σελίδα 18 από 88

19 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 7.529, , ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ , , ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΞΕΝΕΙΘΗΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΞΕΝΕΙΘΗΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5.285, ,99 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ 2.936, , ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΠΒ ΦΟΔΣΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , ,26 ΠΕ ΠΒ ΦΟΔΣΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ , ,16 ΣΥΝΟΛΟ , ,88 ΣΥΝΟΛΟ , ,09 ΣΥΝΟΛΟ , ,09 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (0823) , , ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (0824) 6.000, , ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 1,00 1, ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1.000, , ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1.000, , ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 60% (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) 1,00 1, ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 40% (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,00 Σελίδα 19 από 88

20 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15% 1,00 1, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% , , ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 7.000, , ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 1.500, , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1% , , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4% , , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% , , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΕ 0,30% , , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,25% , , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 1,5% , , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 0,5% , , ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΦΠΑ (παζάρι) XΑΡΤ. Κ OΓA ΕΙΣΟΔ. ΑΠΟ ΟΙΚΟΔ , ,00 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ 23% , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Ασφαλιστικές εισφορές Κωδικός Λογαριασμός ΓΛ Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ι.Κ.Α. ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ , , ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , , ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ , , ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ) , ,00 Σελίδα 20 από 88

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 110 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 112 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 10 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 10 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 10 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 111 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 217 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 660 ΘΕΜΑ: 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 98 ΘΕΜΑ: Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 522 ΘΕΜΑ: Τρίμηνη Έκθεση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επανέγκριση του Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 599 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 599 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 599 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 18 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 95

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩΛΞ-ΗΟΦ Λάρισα 16-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 95 ΘΕΜΑ: Λήψη ανακλητικής απόφασης ανατροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 79 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 79 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 79 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 1 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 37 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 376 ΘΕΜΑ: 9 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα : 1 από 32 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 8 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ.

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. έτος: 2015 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : 13151 /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112. Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0113.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εσόδων. ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 856.240,45 491.608,74 491.608,74

Απολογισμός_Εσόδων. ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 856.240,45 491.608,74 491.608,74 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2089 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2012

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2012 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 2 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.434.265,00 1.951.705,78 1.951.705,78

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Δήμος Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal ΓΛΚ E8xxxx

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 225

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 225 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α32ΩΛΞ-Α Λάρισα 23-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 225 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 355 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 355 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 355 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 14 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ)

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) Προηγούμενο οικ. έτος 2012 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.648.095,96 7.735.025,13 9.525.526,20 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 30.50 41.633,56 45.00 011 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 715 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 715 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45ΨΞΩΛΞ-0ΞΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 715 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 143 ΘΕΜΑ: 3 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 113 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 73.700,00 74.273,68 78.000,00 78.000,00 78.000,00 253 ΔΚΚ) 0115

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α89ΩΛΞ-2ΥΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/7/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα