H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΤΡΑ - Πρόσφατα Στοιχεία

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την παρουσίαση αυτή γίνεται προσπάθεια σύνοψης των μέχρι σήμερα εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας : 1) Τεχνικές και Οικονομικές λύσεις σε πληροφοριακά συστήματα και σε υποδομές τηλεπικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (αρ. πρωτ. 9865/8/ ) ΑΔΑ: 4ΑΛΗΟΡ1Φ-ΗΙ 2) Εγκύκλιος για την αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (αρ. πρωτ /78/ ) ΑΔΑ: 457ΞΟΡ1Φ-Ω5Η 3) Λύσεις για την μείωση κόστους λειτουργίας των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της δωρεάν αποστολής sms μηνυμάτων. (αρ. πρωτ /25/ ) ΑΔΑ: Β4Ι9ΟΡ1Φ-Φ7Ι Επίσης καταγράφονται οι βασικές Υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και Δράσεις για τις υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον.

3 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΦΟΡΕΑΣ , ΑΦΜ: ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 30/04/2014 ΕΕΠ** ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3 3 ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Α.Σ. ΑΧΑΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΥΤΕΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 2 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ *ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ *ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ *Οι υπάλληλοι αυτοί δεν περιλαμβάνονται στο παραπάνω σύνολο ** Eιδικό Επιστημονικό Προσωπικό ΚΤΙΡΙΑ στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες μας ~ 90 Γεωγραφική δικαιοδοσία : km 2, Πληθυσμός ~ κατ. Αριθμός ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ~ 1000 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 σε : Αριθμός ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ή ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ~ 500 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ : ~ Αριθμός Τηλεφωνικών συνδέσεων ~ 600 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΕ ~ Αριθμός οχημάτων, δικύκλων ~ 220 Επιπλέον πόροι από ΥΠΕΣ για τις ανάγκες Υπηρεσιών Αλλοδαπών και από ΥΠΕΚΑ (Πράσινο ταμείο) για τις Δασικές Υπηρεσίες.

4 ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ : Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» Ν.4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δημόσιου τομέα» Ν.4038/2012 Οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληροφοριακών συστημάτων, εξοφλούνται μέσω Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.) «Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για τη διακίνηση διοικητικών εγγράφων» Εγκύκλιος ΥΔΜ&ΗΔ αριθ / (ΑΔΑ: Β4ΛΝΧ-Θ1Δ) ΠΔ 25/2014 Ηλεκτρονικό αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων N.3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές Διατάξεις» Ν.3852/2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" Ν.3861/2010 & Ν.4210/2013 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα «Διαύγεια» Ν.3448/2006 Χρήση πληροφοριών Δημοσίου Τομέα ΠΔ.342/2005 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ΠΔ342/2002, ΠΔ150/2001 Ψηφιακή υπογραφή Ν.2672/1998 (Αρθρo 14) Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα Ν.2472/1997 Προστασία του Ατόμου απο την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ΠΔ 398/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας σε οθόνες

5 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ : Οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στεγάζονται σήμερα σε 70 περίπου κτίρια στην Γεωγραφική έκταση των τριών Περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου όπως ορίζεται από την Οργανισμό λειτουργίας ΠΔ139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/ ). Στα κτίρια υπάρχει δομημένη καλωδίωση και εξοπλισμός για σύνδεση στο Εθνικό δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Το δίκτυο αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για λειτουργία διαδικτυακών εφαρμογών ενώ στο Κεντρικό κτίριο στην Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, στην Πάτρα, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ παρέχει και τηλεφωνικό κέντρο 75 θέσεων για την τηλεφωνική κάλυψη όλου του κτιρίου. Επίσης στο κτίριο στις Αλυκές Ποταμού στην Κέρκυρα υπάρχει αντίστοιχη γραμμή και λειτουργεί εκεί τηλεφωνικό κέντρο 75 θέσεων για την τηλεφωνική κάλυψη όλου του κτιρίου. Το αυτό και για το κτίριο στην Ερυθρού Σταυρού στην Τρίπολη. Το κτίριο στο οποίο στεγάζονται ο Γενικός Γραμματέας (στην Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158) συνδέεται με το κεντρικό κτίριο στην Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, στην Πάτρα μέσω ασύρματης υποδομής που χρησιμοποιείται μόνο για την λειτουργία του διαδικτύου. Ακολουθούν πίνακες με τις υπάρχουσες υποδομές Πληροφορικής (Στοιχεία Δικτύου, ενεργοί Εξυπηρετητές, εφαρμογές λογισμικού σε λειτουργία, τηλεφωνικά κέντρα) σε κάθε κτίριο. Στους εξυπηρετητές (servers) συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο (3 ΤΒ) τα λεγόμενα NAS (Network-attached storage) τα οποία έχουν εγκατασταθεί στα κτίρια που στεγάζουν τις σημαντικότερες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Βλέπε πίνακες που ακολουθούν). Οι υπολογιστές των χρηστών στα κτίρια αυτά μπορούν να έχουν πρόσβαση στα NAS και να αποθηκεύουν τόσο τα αρχεία τα οποία παράγουν όσο και τις μελέτες που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι και σε μαγνητικά μέσα. Επίσης στα NAS λαμβάνονται και τα αντίγραφα ασφαλείας (backup).

6 Σημειώσεις επεξήγησης συμβόλων για τους πίνακες που ακολουθούν : F&P ΟΠΣΠ : File & Print Server του 2005 στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειών» (ΟΠΣΠ) OTS : Server εφαρμογής Μισθοδοσίας Διαχείρισης Προσωπικού της OTS COMPASS : Server παλαιάς εφαρμογής Μισθοδοσίας OTE CONNX : Πρόσβαση στο διαδίκτυο από ανεξάρτητη γραμμή ΟΤΕ (adsl) και όχι από το Εθνικό Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΜΑΝ 100Mbps : Δίκτυο οπτικών ινών ΜΑΝ με ταχύτητα 100Mbps (Εργο «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών 70 Μητροπολιτικών πόλεων») on-line ΔΑΥΚ : Δελτίο Ατομικής & Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) - ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ on-line ΔΑΕΜ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ on-line ΕΑΠ : Εφαρμογή Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) για την Μισθοδοσία & Χρηματικά εντάλματα,εφαρμογές ΓΓΠΣ ( οn-line OTS : Σύνδεση με την κεντρική Βάση δεδομένων ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ on-line e-procurement : Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ανάρτηση αιτημάτων, προκηρύξεων, Συμβάσεων, εντολών πληρωμής από τις Υπηρεσίες για δαπάνες άνω των 1000 on-line ΑΠΟΓΡΑΦΗ : Μητρώο μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου - Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απογραφής on-line PAPYRUS : Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο Papyrus της Modus υπεργολάβου της ALTEC από το έργο ΟΠΣΠ on-line ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Γ.Λ.Κ. : Μηνιαίες καταχωρήσεις δαπανών ανα ΚΑΕ στην βάση του Γενικό Λογιστήριο του Κράτους on-line «ΤΗΛΕΔ» (Γ.Γ.Π.Σ./Υπ. Οικονομικών) : Καταχώρηση των λογαριασμών για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών on-line «e-inventory» (Υ.Α.Π./ΥΔΜΗΔ) : Μητρώο ψηφιακής υποδομής Δημοσίων Υπηρεσιών on-line «ΧΑΔΑ» : Εξέλιξη αποκαταστάσεων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) on-line «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ» : Ανάρτηση αποφάσεων Περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων στο site του Υπουργείου on-line «ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ» : Ανάρτηση πράξεων χαρακτηρισμού στο site του Υπουργείου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΑΠΕ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ : Τοπική βάση δεδομένων στοιχείων Λατομείων, ΑΠΕ και Αυθαιρέτων κτισμάτων και αποτύπωση αυτών σε ψηφιακά υπόβαθρα Γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων από την Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου.

7 ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΧΑΙΑ ΚΩΔ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟ SERVERS ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΔΕ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Προσωπικού Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών προσώπων ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1800 τμ Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΦΟΡΕΑ 1743 MAN 100Mbps IBM ΟΠΣΠ (dc01 / db01) server2003 / Unix F&P ΟΠΣΠ dc02 Server2003 NAS COMPASS (Linux) OTS (db02) Server2008 F&P ΟΠΣΠ windowsxp (4 ος Οροφος) _ PAPYRUS _ on-line ΔΑΥΚ _ on-line ΑΠΟΓΡΑΦΗ _ on-line ΕΑΠ _ on-line ΔΑΕΜ _on-line OTS (Προσωπικό- Μισθοδοσία- Οικ. Διαχείριση) _ on-line e-procurement _ on-line ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΓΛΚ _on-line ΤΗΛΕΔ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ SIEMENS 100 ΘΕΣΕΩΝ (2 ος Οροφος) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕ21 ΔΗΜΟΣΙΟ Τμήμα ελέγχου υλικών & ποιότητας Δημοσίων Εργων ΠΑΤΡΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΜ-ΠΣΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2610 τμ Αθηνών 105, Ρίο Πατρών, Τ.Κ ΦΟΡΕΑ 4862 MAN 100Mbps NAS PAPYRUS, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΑΠΕ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ PANASONIC 16 ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ PANASONIC 16 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 1362 τμ Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΦΟΡΕΑ 4863 MAN 100Mbps NAS PAPYRUS, ARCGIS9.3, AUTOCAD10 on-line ΧΑΔΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ SIEMENS 20 ΘΕΣΕΩΝ (2 ος Οροφος), ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ELMEG 20 ΘΕΣΕΩΝ (1 ος Οροφος)

8 ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΧΑΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) ΚΩΔ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟ SERVERS ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕ7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤHΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤHΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤHΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟTΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 964,32 τ.μ. Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 158, ΤK 26442, Πάτρα ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕ1 ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1743 NAS PAPYRUS ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ SIEMENS 40 ΘΕΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ8 Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 466,69 τ.μ. Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 55, Τ.Κ , Πάτρα ΦΟΡΕΑ 4869 MAN 100Mbps ON-LINE ΔΑΕΜ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ PANASONIC 16 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 675 τ.μ. Αγ. Ανδρέου 140, Τ.Κ , Πάτρα ΦΟΡΕΑ 4864 MAN 100Mbps NAS PAPYRUS, ARCGIS9.3, AUTOCAD10 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 8 ΘΕΣΕΩΝ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ10 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 151 τ.μ. Καλάβρυτα Τ.Κ ΦΟΡΕΑ 4867 PAPYRUS ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ11 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 280 τ.μ Δεσποτοπούλου 25, Αίγιο, Τκ ΦΟΡΕΑ 4866 MAN 100Mbps PAPYRUS ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ELMEG 20 ΘΕΣΕΩΝ Δασονομείο Ακράτας Ν. Σουλιώτη 47, Ακράτα Τ.Κ Δασονομείο Χαλανδρίτσας Χαλανδρίτσα τκ OTE CONNX Δασονομείο Κάτω Αχαίας Αυτοτελές Τμήμα ΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 1200 τ.μ. Κάτω Αχαία, Π.Πατρών Γερμανού 1 Καλαβρύτων & Φλέμινγκ, ΤΚ ΠΑΤΡΑ OTE CONNX OTE CONNX Τα κυκλώματα ΣΥΖΕΥΞΙΣ 4865 (πρώην Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων) & ΣΥΖΕΥΞΙΣ 4870 (πρώην Δνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας) διαθέσιμα λόγω μετεγκατάστασης ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ALCATEL 300 ΘΕΣΕΩΝ

9 ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΩΔ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟ SERVERS ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΔΕ12 Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Αιτωλοακαρνανίας Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & παροχής πληροφοριών Αιτωλ/νανίας 825,86 τ. μ. Σ. Λεβίδου & Κύπρου, Τκ , Μεσολόγγι ΦΟΡΕΑ 4772 F&P ΟΠΣΠ _ PAPYRUS _on-line OTS (οικ. Διαχείριση) _on-line ΤΗΛΕΔ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 40 ΘΕΣΕΩΝ (Οι 22 χρήση από την πρώην ΤΥΔΚ) ΔΕ17 Τμήμα Αδειών Διαμονής Αιτωλ/νίας Τμήμα Αστικής Κατάστασης Αιτωλ/νίας 520 τ. μ. Κύπρου 37, Τκ Μεσολόγγι OTE CONNX ON-LINE ΔΑΕΜ ΔΕ13 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δασαρχείο Μεσολογγίου 274,25 τ. μ. Ιωσήφ Ρωγών 3, Τκ Μεσολόγγι ΦΟΡΕΑ 4773 F&P ΟΠΣΠ Server2003, NAS ARCGIS9.3, AUTOCAD10 PAPYRUS ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 16 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ14 Δασαρχείο Αγρινίου 280 τ. μ. Γοργοποτάμου 17, Τκ 30100, Αγρίνιο ΦΟΡΕΑ 4774 MAN 100Mbps PAPYRUS ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 16 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ15 ΔΗΜΟΣΙΟ Δασαρχείο Ναυπάκτου 417,16 τ. μ. Θέρμου 58, Τκ 30300, Ναύπακτος ΦΟΡΕΑ 4775 F&P ΟΠΣΠ PAPYRUS ΔΕ16 ΔΗΜΟΣΙΟ Δασαρχείο Αμφιλοχίας 280 τ. μ. Ν. Στράτου 84, Τκ 30500, Αμφιλοχία ΦΟΡΕΑ 4776 F&P ΟΠΣΠ PAPYRUS ΔΗΜΟΣΙΟ Δασονομείο Θέρμου Θέρμο Αιτωλο/νιας OTE CONNX ΔΗΜΟΣΙΟ Δασονομείο Αιτωλικού Αιτωλικό ΔΗΜΟΣΙΟ Δασονομείο Βόνιτσας Βόνιτσα

10 ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΚΩΔ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟ SERVERS ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ηλείας _ PAPYRUS, ΔΕ22 ΔΗΜΟΣΙΟ Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & παροχής πληροφοριών Ηλείας Τμήμα Αστικής Κατάστασης Ηλείας 522 τ. μ. Μανωλοπούλου 7 & Κοκκίνου, Τκ 27100, Πύργος ΦΟΡΕΑ 4945 MAN 100Mbps F&P ΟΠΣΠ _on-line OTS (οικ. Διαχείριση) _on-line ΤΗΛΕΔ _on-line ΔΑΕΜ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ21 Τμήμα Αδειών Διαμονής Ηλείας 250 τ. μ. Αρχιμήδου 11 Τκ 27100, Πύργος ΦΟΡΕΑ 4944 ON-LINE ΔΑΕΜ ΔΕ20 ΔΗΜΟΣΙΟ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΛΕΙΑΣ Δασαρχείο Πύργου 653 τ. μ. Αλφειού 42, Τκ 27100, Πύργος ΦΟΡΕΑ 4943 F&P ΟΠΣΠ PAPYRUS ARCGIS9.3, AUTOCAD10 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 16 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ18 ΔΗΜΟΣΙΟ Δασαρχείο Ολυμπίας 200 τ.μ. Κρέστενα, Τκ Δ. ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ 4942 F&P ΟΠΣΠ PAPYRUS ΔΕ19 Δασαρχείο Αμαλιάδας 270 τ.μ. 25 ης Μαρτίου 23, Αμαλιάδα, Τκ ΦΟΡΕΑ 4941 F&P ΟΠΣΠ PAPYRUS ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 10 ΘΕΣΕΩΝ Δασονομείο Ανδρίτσενας 50 τ.μ. Ανδρίτσενα Δασονομείο Λεχαινών 60 τ.μ. Λεχαινά Δασονομείο Ζαχάρως 83,2 τ.μ. Ζαχάρω Αυτοτελές Τμήμα ΤΑΠ ΗΛΕΙΑΣ 230 τ.μ. Ν.Ε.Ο. Πύργου- Αρχαίας Ολυμπίας, Κόμβος Αγ.Γεωργίου, Τ.Κ , ΠΥΡΓΟΣ OTE CONNX

11 ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΩΔ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟ SERVERS ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΠΕ1 ΔΗΜΟΣΙΟ Γραφείο Γενικού Γραμματέα στην Τρίπολη Τμήμα Πληροφορικής Τρίπολης Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Αρκαδίας Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 800 τ. μ. Τέρμα Ερυθ. Σταυρού Τρίπολη (Συστεγάζονται με το Παναρκαδικό Νοσοκομείο) ΦΟΡΕΑ 1747 MAN 100Mbps _IBM ΟΠΣΠ dc01 / db01 server2003 / Unix, _HP Πρόγραμμα Μισθοδοσίας old, _NAS PAPYRUS, _On-line ΔΑΥΚ _On-line OTS (Προσωπικό- Οικ. Διαχείριση) _Οn-line ΤΗΛΕΔ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ SIEMENS 75 ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ2 ΔΗΜΟΣΙΟ Τμήμα ελέγχου υλικών & ποιότητας Δημοσίων Εργων Πελοποννήσου 920 τ.μ. Γρηγ. Λαμπράκη ΤΡΙΠΟΛΗ ΦΟΡΕΑ 4817 F&P ΟΠΣΠ PAPYRUS Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών προσώπων ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕ3 Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Αρκαδίας Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ένταξης Αρκαδίας 890 τ. μ. Γεωργίου Α Τρίπολη ΦΟΡΕΑ 4816 PAPYRUS, ON-LINE ΔΑΕΜ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 40 ΘΕΣΕΩΝ Τμήμα Αδειών Διαμονής Αρκαδίας ΠΕ10 Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (συστέγαση με Υγειονομικές Επιτροπές & Υπηρεσίες Περιφέρειας Πελοποννήσου) 620 τ.μ Μαινάλου & Σέκερη Τρίπολη ΦΟΡΕΑ 4821 PAPYRUS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ11 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 300 τ. μ. Πλ. Κολοκοτρώνη 20 Τ.Κ Τρίπολη ΦΟΡΕΑ 4813 F&P ΟΠΣΠ PAPYRUS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 15 ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ14 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Δασαρχείο Τρίπολης 200 τ. μ. Πλ. Κολοκοτρώνη 22 Τ.Κ Τρίπολη ΦΟΡΕΑ 4818 PAPYRUS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 16 ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ13 ΔΗΜΟΣΙΟ Δασαρχείο Βυτίνας 160 τ.μ. Βυτίνα Αρκαδίας ΦΟΡΕΑ 4820 PAPYRUS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ17 Δασαρχείο Κυνουρίας 200 τ. μ. Άστρος Κυνουρίας ΦΟΡΕΑ 4819 PAPYRUS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 8 ΘΕΣΕΩΝ

12 ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ (συνέχεια) ΚΩΔ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟ SERVERS ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Δασονομείο Μεγαλόπολης Νικηταρά 42, Μεγαλόπολη ΔΗΜΟΣΙΟ Δασονομείο Λεωνιδίου Λεωνίδιο Τ.Κ ΔΗΜΟΣΙΟ Δασονομείο Χρυσοβιτσίου Χρυσοβίτσι ΤΚ Δασονομείο Τροπαίων Τρόπαια, Τ.Κ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΚΩΔ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟ SERVERS ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΠΕ21 Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Αργολίδας Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & παροχής πληροφοριών Αργολίδας 460 τ.μ Μπουμπουλίνας 14 Ναύπλιο Τ.Κ ΦΟΡΕΑ 4792 F&P ΟΠΣΠ PAPYRUS _on-line OTS (οικ. Διαχείριση) _Οn-line ΤΗΛΕΔ ΠΕ22 Τμήμα Αδειών Διαμονής Αργολίδας, Τμήμα Αστικής Κατάστασης Αργολίδας 206 τ.μ εκ των οποίων 50 τ.μ αποθήκη 25 ης Μαρτίου 28 Ναύπλιο OTE CONNX ON-LINE ΔΑΕΜ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ23 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 150 τ.μ Μιχαήλ Ιατρού 21 Ναύπλιο ΦΟΡΕΑ 4793 F&P ΟΠΣΠ PAPYRUS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 20 ΘΕΣΕΩΝ Δασονομείο Άργους 33 τ.μ ΔΗΜΟΣΙΟ Δασονομείο Κρανιδίου 45τ.μ Καποδιστρίου 1 Άργος Τ.Κ Αγίων Αναργύρων Κρανίδι Τ.Κ OTE CONNX

13 ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΩΔ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟ SERVERS ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΠΕ27 Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Κορινθίας Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & παροχής πληροφοριών Κορινθίας Τμήμα Αστικής Κατάστασης Κορινθίας 430 τ.μ Αγ. Νικολάου 17 Κόρινθος Τ.Κ ΦΟΡΕΑ 5069 PAPYRUS, _ON-LINE ΔΑΕΜ _on-line OTS (οικ. Διαχείριση) _Οn-line ΤΗΛΕΔ ΠΕ29 Τμήμα Αδειών Διαμονής Κορινθίας 380 τ.μ Απ. Παύλου 93 Κόρινθος OTE CONNX ON-LINE ΔΑΕΜ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 16 ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ30 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 155 τ. μ. Σίνα 24, Κόρινθος ΦΟΡΕΑ 5070 AUTOCADMAP 2004, PAPYRUS ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ31 Δασαρχείο Κορίνθου 185 τ. μ Αράτου 39, Κόρινθος ΦΟΡΕΑ 5072 PAPYRUS ΠΕ32 Δασαρχείο Ξυλοκάστρου 370 τ. μ Π. Τσαλδάρη 5 Ξυλόκαστρο ΦΟΡΕΑ 5071 F&P ΟΠΣΠ PAPYRUS Δασονομείο Δερβενίου 60 τ.μ. Μπαλή 18, Δερβένι ΔΗΜΟΣΙΟ Δασονομείο Γκούρας 50 τ. μ. Γκούρα Κορινθίας Δασονομείο Κιάτου 60 τ. μ. Πατρών & Παπαφλέσσα, Κιάτο OTE CONNX ΔΗΜΟΣΙΟ Δασονομείο Νεμέας Νεμέα - Τ.Κ OTE CONNX ΔΗΜΟΣΙΟ Δασονομείο Σοφικού Σοφικό - Τ.Κ OTE CONNX

14 ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΩΔ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟ SERVERS ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΠΕ36 ΔΗΜΟΣΙΟ Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Λακωνίας Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & παροχής πληροφοριών Λακωνίας Τμήμα Αδειών Διαμονής Λακωνίας Tμήμα Αστικής Κατάστασης Λακωνίας 390 τ. μ 2 ο χιλ. Σπάρτης- Γυθείου Σπάρτη Τ.Κ23100 Συστεγάζεται με την Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1731 (Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ)** ΜΑΝ 100Mbps F&P ΟΠΣΠ PAPYRUS, _ON-LINE ΔΑΕΜ _on-line OTS (οικ. Διαχείριση) _Οn-line ΤΗΛΕΔ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ALCATEL 100 ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕ38 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Δασαρχείο Σπάρτης 400 τ. μ Οδός των 118 αρ. 37 Σπάρτη Τ.Κ ΦΟΡΕΑ 5148 ΜΑΝ 100Mbps F&P ΟΠΣΠ PAPYRUS MARATHON ARCGIS 9 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 16 ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ40 ΔΗΜΟΣΙΟ Δασαρχείο Γυθείου 134 τ. μ. Κ.Ε.Γ.Ε Γυθείου Τ.Κ23200 Γύθειο ΦΟΡΕΑ 5149 PAPYRUS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ41 Δασαρχείο Μολάων 250 τ. μ. Τ.Κ Μολάοι ΦΟΡΕΑ 5150 F&P ΟΠΣΠ PAPYRUS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟ Δασονομείο Αρεόπολης 70 τ. μ. Αρεόπολη Δασονομείο Νεάπολης 100 τ. μ. Νεάπολη Λακωνίας OTE CONNX ΔΗΜΟΣΙΟ Δασονομείο Βαμβακούς Βαμβακού Λακωνίας ** Πρώην φορέας ΣΥΖΕΥΞΙΣ 5147, κύκλωμα ΥΠ6-ΛΑΚΩΝ-3356 διαθέσιμο λόγω μετεγκατάστασης των Υπηρεσιών στην Σπάρτη

15 ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΚΩΔ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟ SERVERS ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΠΕ44 Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Μεσσηνίας Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & παροχής πληροφοριών Μεσσηνίας Τμήμα Αδειών Διαμονής Μεσσηνίας Τμήμα Αστικής Κατάστασης Μεσσηνίας 765 τ. μ. Αθηνών 173 Καλαμάτα Τ.Κ ΦΟΡΕΑ 5186 F&P ΟΠΣΠ PAPYRUS _ON-LINE ΔΑΕΜ _on-line OTS (οικ. Διαχείριση) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 30 ΘΕΣΕΩΝ Αυτοτελές Τμήμα ΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ _Οn-line ΤΗΛΕΔ ΠΕ45 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜEΣΣΗΝΙΑΣ 400 τ. μ. Ύδρας 5 Τ.Κ Καλαμάτα ΦΟΡΕΑ 5187 F&P ΟΠΣΠ PAPYRUS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ46 Δασαρχείο Καλαμάτας 123,5 τ. μ. Ύδρας 5 Τ.Κ Καλαμάτα ΦΟΡΕΑ 5187 PAPYRUS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ47 Δασαρχείο Κυπαρισσίας 274 τ. μ. Ελ. Βενιζέλου Κυπαρισσία OTE CONNX ΤΟΠ. ΕΦΑΡΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ Δασονομείο Πύλου 90 τ. μ. Πύλος Δασονομείο Μεσσήνης 49 τ. μ. Μεσσήνη ΔΗΜΟΣΙΟ Δασονομείο Μελιγαλά 50 τ. μ. Μελιγαλά Δασονομείο Γαργαλιάνων 70 τ. μ. Γαργαλιάνοι

16 ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΩΔ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟ SERVERS ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Γραφείο Γενικού Γραμματέα στην Κέρκυρα Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών προσώπων Κέρκυρας ΙΝ1 Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Κέρκυρας Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & παροχής πληροφοριών Κέρκυρας Τμήμα Πληροφορικής Κέρκυρας Τμήμα Αδειών Διαμονής Κέρκυρας Τμήμα Αστικής Κατάστασης Κέρκυρας Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΙΟΝΙΟΥ 2942,6 τμ Ε.O. Παλαιοκαστρίτσας Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα ΚΤΙΡΙΟ Α (Συστεγάζονται με το Γραφείο του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων) ΦΟΡΕΑ 1745 MAN 100 Mbps _IBM ΟΠΣΠ dc01 / db01 server2003 / Unix _2 SERVERS HP ΕΡΓΟ GIS ΔΗΜΩΝ _NAS _ΗΛ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ PAPYRUS, _On-line ΔΑΥΚ, _ON-LINE ΔΑΕΜ, _On-line OTS (Προσωπικό, Οικ. Διαχείριση) _Οn-line ΤΗΛΕΔ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ PHILIPS 75 ΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΟΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΙΝ3 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 267 τ.μ. +30 θεσεις παρκιγκ Ε.O. Παλαιοκαστρίτσας Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα ΚΤΙΡΙΟ Β ΦΟΡΕΑ 5040 MAN 100 Mbps 1 SERVER HP ML350T05 (ΕΡΓΟ GIS ΔΑΣΩΝ) PAPYRUS, AUTODESK MAP ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ** ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 16 ΘΕΣΕΩΝ ** ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διαδυκτιακή εφαρμογή χαρακτηρισμού εκτάσεων και αποτύπωσης αυτών σε υπόβαθρα GIS, εγκατεστημένη σε τοπικό Server

17 ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΚΩΔ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟ SERVERS ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΙΝ6 Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Κεφαλληνίας Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & παροχής πληροφοριών Κεφαλληνίας Τμήμα Αδειών Διαμονής Κεφαλληνίας 465,01 τμ Λ. Βεργωτή 160 Αργοστόλι ΦΟΡΕΑ 5053 MAN 100Mbps _ PAPYRUS, _ON-LINE ΔΑΕΜ, _ON-LINE OTS (Προσωπικό, Οικ. Διαχείριση) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 16 ΘΕΣΕΩΝ Τμήμα Αστικής Κατάστασης Κεφαλληνίας _Οn-line ΤΗΛΕΔ F&P ΟΠΣΠ, PAPYRUS, ΙΝ7 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 155 τμ Αντ. Αμπατιέλου 8 Αργοστόλι ΦΟΡΕΑ SERVER HP ML350T05 (ΕΡΓΟ GIS ΔΑΣΩΝ) AUTODESK MAP ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ** ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΙΝ9 Δασονομείο Ιθάκης 30 τμ Βαθύ Ιθάκης (Πλατεία Βαθύ) ΦΟΡΕΑ 5055 * ΙΝ10 Δασονομείο Σάμης 80 τμ Κύπρου 8, Σάμη ΦΟΡΕΑ 5056 * ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Αυτοτελές Τμήμα ΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 75 τμ Λεωφ. Ριζοσπαστών & Ευαγγελάτου Αντιχόου, ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ OTE CONNX * Υπάρχει και γραμμή OTE CONNX που πληρώνει το Υπουργείο Γεωργίας!!! ** ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διαδυκτιακή εφαρμογή χαρακτηρισμού εκτάσεων και αποτύπωσης αυτών σε υπόβαθρα GIS, εγκατεστημένη σε τοπικό Server

18 ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ ΚΩΔ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑX. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟ SERVERS ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΙΝ11 ΔΗΜΟΣΙΟ Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ζακύνθου Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & παροχής πληροφοριών Ζακύνθου Τμήμα Αδειών Διαμονής Ζακύνθου Τμήμα Αστικής Κατάστασης Ζακύνθου 150 τμ Δ. Ρώμα (Ξενία) Ζάκυνθος (Συστεγάζονται με Υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου) ΦΟΡΕΑ 4926 F&P ΟΠΣΠ PAPYRUS, _ON-LINE ΔΑΕΜ, _On-line OTS (Προσωπικό, Οικ. Διαχείριση) _Οn-line ΤΗΛΕΔ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 16 ΘΕΣΕΩΝ ΙΝ12 ΔΗΜΟΣΙΟ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1012 τμ Ελ. Βενιζέλου 1 Ζάκυνθος OTE CONNX F&P ΟΠΣΠ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΩΔ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟ SERVERS ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Λευκάδας _ PAPYRUS, ΙΝ13 Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & παροχής πληροφοριών Λευκάδας Τμήμα Αδειών Διαμονής Λευκάδας Τμήμα Αστικής Κατάστασης Λευκάδας 255 τμ Πεφανερωμένης 9 & Καραϊσκάκη, ΤΚ ΛΕΥΚΑΔΑ ΦΟΡΕΑ 5161 _ON-LINE ΔΑΕΜ, _On-line OTS (Προσωπικό, οικ. Διαχείριση) _Οn-line ΤΗΛΕΔ ΙΝ15 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 160 τμ Ξεν. Γληγόρη, ΤΚ ΛΕΥΚΑΔΑ ΦΟΡΕΑ 5160 PAPYRUS Αυτοτελές Τμήμα ΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 152 τμ Καράβελα & Κατωπόδη, Τ.Κ ΛΕΥΚΑΔΑ OTE CONNX ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ COMANTE 30 ΘΕΣΕΩΝ

19 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Με βάση τον οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/ ), η Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών έχει την αρμοδιότητα για : την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που είναι εγκατεστημένα στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της διοίκησης, την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων οικονομικών πόρων, την υποστήριξη των χρηστών εφαρμογών λογισμικού με την παροχή οδηγιών και βοήθειας για την αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων, τη μέριμνα για την τήρηση αντιγράφων εφεδρείας των πληροφοριακών δεδομένων την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών ασφάλειας συστημάτων και προστασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. Οι υπάλληλοι χρήστες Η/Υ θα πρέπει να απευθύνονται στους προϊσταμένους των υπηρεσιών τους οι οποίοι με την σειρά τους θα ενημερώνουν τις αρμόδιες κατά Γεωγραφική ενότητα Υπηρεσίες Πληροφορικής (Πάτρας, Τρίπολης, Κέρκυρας) για οποιασδήποτε ενέργεια εγκατάστασης, ή κατάργησης νέου εξοπλισμού ή λογισμικού Πληροφοριακών Συστημάτων ή υποδομής Τηλεπικοινωνιών, ώστε να λαμβάνονται οι κατάλληλες τεχνικές και οικονομικές λύσεις.

20 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ - (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ - FAX Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 28, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ FAX : Τμήμα Σχεδιασμού & Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα (Διαχείριση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, άλλων εφαρμογών λογισμικού, διαχείριση τηλεφωνίας, αναρτήσεις/ενημερώσεις στην ιστοσελίδα μας, τήρηση αντιγράφων ασφαλείας, εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας) ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 28, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων (Υποστήριξη των Υπηρεσιών μας στην λειτουργία εξοπλισμού πληροφορικής & επικοινωνιών, αποκατάσταση βλαβών, αναβάθμιση λειτουργικών συστημάτων, απομακρυσμένη πρόσβαση με Teamviewer) ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 28, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ , Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη (Διαχείριση s, αναρτήσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, εφαρμογών Μισθοδοσίας-προσωπικού και Οικονομικής Διαχείρισης, αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, σχεδιασμός και εκτέλεση έργων πληροφορικής, με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου οικονομικού πόρου όπως Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα) ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 28, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ , , Τμήμα Πληροφορικής Τρίπολης (Αρμόδιο για την Υποστήριξη Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου) Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, ΤΡΙΠΟΛΗ , FAX : Τμήμα Πληροφορικής Κέρκυρας (Αρμόδιο για την Υποστήριξη Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑ , , FAX :

21 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ : ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΧΑΙΑ Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων - ΠΑΤΡΑ , ΗΛΕΙΑ Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων - ΠΑΤΡΑ , ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων - ΠΑΤΡΑ , ΑΡΚΑΔΙΑ Τμήμα Πληροφορικής Τρίπολης , ΜΕΣΣΗΝΙΑ Τμήμα Πληροφορικής Τρίπολης , ΛΑΚΩΝΙΑ Τμήμα Πληροφορικής Τρίπολης , ΚΟΡΙΝΘΙΑ Τμήμα Πληροφορικής Τρίπολης , ΑΡΓΟΛΙΔΑ Τμήμα Πληροφορικής Τρίπολης , ΚΕΡΚΥΡΑ Τμήμα Πληροφορικής Κέρκυρας , ΛΕΥΚΑΔΑ Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων - ΠΑΤΡΑ , ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Κεφαλλονιάς (Αναλυτή Στάμω) ΖΑΚΥΝΘΟ Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων - ΠΑΤΡΑ , Για βοήθεια σε Η/Υ με απομακρυσμένη πρόσβαση (Teamviewer), επικοινωνήστε με την αρμόδια Υπηρεσία για τοπική Υποστήριξη καθώς επίσης με Πάτρα τηλ , Τρίπολη τηλ , Κέρκυρα τηλ Για διαχείριση s, αναρτήσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, προβλήματα με τις εφαρμογές λογισμικού Μισθοδοσίας-προσωπικού ή Οικονομικής Διαχείρισης επικοινωνήστε με Στέφανο Μίχο (Πάτρα) τηλ Για προβλήματα στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ή σε άλλες εφαρμογές λογισμικού, για διαχείριση τηλεφωνίας ή για αναρτήσεις/ενημερώσεις στην ιστοσελίδα μας, επικοινωνήστε με Γ. Γιαννόπουλο (Πάτρα) τηλ

22 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ _ Επισημαίνεται ότι εάν σε κάποια Υπηρεσία, η πρόσβαση στο Internet γίνεται μέσω άλλων δικτύων πχ ΟΤΕ connx και όχι από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, τότε δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ούτε σε εφαρμογές που για την πρόσβαση τους μέσω διαδικτύου, απαιτούν το εσωτερικό δίκτυο (VPN) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. _ Οποιαδήποτε ενέργεια επέμβασης από χρήστες ή Υπηρεσίες χωρίς την ενημέρωση των Υπηρεσιών Πληροφορικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια του δικτύου ή να επιφέρει την καταστροφή του εξοπλισμού. _ Δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί βοήθεια από τους υπαλλήλους του Τμήματος Πληροφορικής εάν οποιοσδήποτε χρήστης εγκαταστήσει λογισμικό ή εξοπλισμό στον υπολογιστή της υπηρεσίας του χωρίς την έγκριση του προϊσταμένου του και ενημέρωση της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών. _ Η εκτύπωση των αρχείων είναι απαραίτητο να γίνεται σε δικτυακούς εκτυπωτές ή σε εκτυπωτές συνδεδεμένους σε υπολογιστές που βλέπουν δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κάθε υπολογιστής να έχει τον δικό του αυτόνομο εκτυπωτή αλλά θα υπάρχει το πολύ ένας εκτυπωτής ανα δωμάτιο στον οποίο θα τυπώνουν οι πλησιέστεροι χρήστες των υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση του κόστους σε αναλώσιμα μελάνια διαφόρων τύπων, ανταλλακτικά εκτυπωτών και χαρτί.

23 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Συνέχεια) ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ : H κατανομή του δικτύου στους χώρους της υπηρεσίας (πρίζες δικτύου τοίχου) επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών. Σε περίπτωση νέων συνδέσεων θα απαιτηθεί νέος επιπρόσθετος τοπικός κατανεμητής (switch) Η σύνδεση των Υπολογιστών και δικτυακών εκτυπωτών γίνεται με ειδικά καλωδια UTP 5 μέτρων. Προσοχή στα έπιπλα (Ντουλάπες, γραφεία) μην καταστρέψουν τις επιτοίχιες συνδέσεις. Συνήθως τα περισσότερα προβλήματα προέρχονται από διακοπές των συνδέσεων αυτών που μπορεί να συμβεί ακόμη και κατά λάθος από την καθαρίστρια. Να ληφθεί υπόψη ότι εάν η Υπηρεσία αλλάξει χώρο εγκατάστασης, θα πρέπει να προβλεφθεί νέα δικτυακή υποδομή στο νέο κτίριο. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ο εξοπλισμός πληροφορικής αποτελεί υποδομή της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει και οι υπάλληλοι είναι απλοί χρήστες και όχι κάτοχοι αυτού. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση μετακίνησης του υπαλλήλου, ο εξοπλισμός παραμένει στην θέση του. Ο εξοπλισμός πληροφορικής δεν μετακινείται στην νέα θέση του Υπαλλήλου. Στην επόμενη διαφάνεια αναφέρονται οι τρέχοντες κωδικοί ΚΑΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να λαμβάνονται υπόψη σε περίπτωση προμήθειας Η/Υ, εκτυπωτών, προγραμμάτων, φωτοτυπικών μηχανημάτων καθώς και κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

24 Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού που κινούνται στην ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 0211 Βασικός μισθός 0213 Οικογενειακή παροχή 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης 0219 Κίνητρο απόδοσης 0221 Ειδικά επιδόματα 0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 0282 Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 0283 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς εκτός ΕΟΠΠΥ 0293 Εισφορές σε ασφαλιστικό οργανισμό (ΕΟΠΠΥ) 0342 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) 0352 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας (Ι.Δ.Ο.Χ.) 0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 0561 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του ωραρίου υπαλλήλων στα γραφεία βουλευτών 0711 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί Ι.Δ.Α.Χ.) 0813 Μισθώματα κτιρίων 0819 Λοιπές μισθώσεις 0823 Ταχυδρομικά 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 0829 Λοιπές μεταφορές 0831 Υδρευση και άρδευση 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά 0843 Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0851 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων κλπ 0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων, 0873 Αμοιβές Νομικών προσώπων 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας 0879 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων 1211 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 1232 Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα 1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 1321 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων 1699 Λοιπές προμήθειες 1711 Προμήθεια επίπλων 1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 5192 Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/ Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα

25 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ Το σύστημα Η/Υ πρέπει να είναι επώνυμου κατασκευαστή, να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, να υπάρχει ανακοίνωση κυκλοφορίας τους τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς και να μην υπάρχει ανακοίνωση αντικατάστασης ή απόσυρσης του μοντέλου. Ο χρόνος εγγύησης των προσφερόμενων Η/Υ πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη από την οριστική παραλαβή. Ο χρόνος παράδοσης των Η/Υ δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Τύπος Μέγεθος οθόνης ΟΘΟΝΗ Η/Υ LED 21,5 / 23 Ευρεία Ανάλυση 1920 x 1080 Τύπος Ταχύτητα Ρολογιού Επεξεργαστής Intel Core i5 / i7 ή ισοδύναμο ή καλύτερο 3 GHz Αριθμός Πυρήνων 2 / 4 Τεχνολογία Μνήμης Μέγεθος Μνήμης Θέσεις Μνήμης 2 Θύρες USB 2.0 Συνολικά 6 Θύρες USB 2.0Front 2 Θύρες USB 2.0Rear 4 Θύρες USB Θύρες PCI 2 Θύρες PCI Express 1 Χωρητικότητα Τύπος διασύνδεσης Ταχύτητα περιστροφής Μνήμη RAM DDR3 SDRAM 4 GB / 8 GB Θύρες Ι/Ο Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος 500 GB / 1 TB SATA II 7200rpm Κάρτα Γραφικών Τύπος διασύνδεσης PCI Express 2.0 Μνήμη γραφικών Υποστηριζόμενες Θύρες DDR3 1GB / 2 GB HDMI ή DVI, VGA Κάρτες Επέκτασης Δικτύου on board Ethernet 10/100/1000 Ήχου Αριθμός Τεμαχίων 1 Διασύνδεση Ταχύτητα ανάγνωσης on board Hi-Definition audio Εσωτερικό DVD-RW Serial ATA 48x(CD)/16x(DVD) Ταχύτητα εγγραφής 48x(CD)/22x(DVD±R)/12x(DVD-RDL) /16x Ταχύτητα επανεγγραφής CD/DVD Πληκτρολόγιο Ποντίκι Ηχεία Λειτουργικό Σύστημα (DVD+RDL) 24x(CD)/6x(DVD-RW)/8x(DVD+RW) /12x (DVD-RAM) Περιφερειακά Τύπος QWERTY με μόνιμη αποτύπωση των ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο. Αριθμός πλήκτρων 104 Οπτικό δύο πλήκτρων με τροχό κύλισης 1 σετ 2 ηχείων right/left channel speaker με ισχύ 1.2 Watt Λογισμικό Windows 7 ή ανώτερο, 64-Bit Professional Ελληνική Έκδοση, που να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του λειτουργικού και το γνήσιο DVD εγκατάστασης Πιστοποιήσεις Τα συστήματα να διαθέτουν τα παρακάτω πιστοποιητικά: Energy Star 5.0 EPEAT Gold RoHS (Restriction of hazardous substances) WEEE (Waste electrical and electronical equipment) CE Με κόκκινο για χρήστες με μεγαλύτερες απαιτήσεις

26 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η/Υ : Να αναφερθεί το Μοντέλο ΝΑΙ Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Τεχνολογία εκτύπωσης: Μονόχρωμος Laser Εκτύπωση πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρης) ΝΑΙ ΝΑΙ < 8 sec Ταχύτητα εκτύπωσης (ppm) 40 Ανάλυση εκτύπωσης (dpi) 1200x1200 Μνήμη (ΜΒ): Προσφερόμενη 128 Μέγιστη 640 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (Duplex Printing) NAI Sheet feeder (σελίδες) 600 Μέγεθος χαρτιού: letter, legal, A4 ΝΑΙ Γλώσσα: 1. Postscript Level 3 2. PCL-6 ΝΑΙ 1. PCL-5e ΝΑΙ 1. Άλλη προσφερόμενη Αριθμός σελίδων ανά Μήνα (Duty Cycle) Interface επικοινωνίας: 1. USB ΝΑΙ 1. Ethernet (TCP/IP) NAI Επίπεδο θορύβου (dba) - Standby - Quite mode Aθόρυβο 48 - Operating 54 Θα παραδοθεί και ένα σετ εκτύπωσης (toner cartridge) με κάθε εκτυπωτή ΝΑΙ

27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ : Για τηλεφωνικά κέντρα : Για κλίση άλλου εσωτερικού πληκτρολογείτε τα 3 τελευταία ψηφία. Για κλίση εξωτερικών τηλεφώνων πληκτρολογείτε πρώτα το 0 Μεταβίβαση γραμμής : πληκτρολογείτε το Recall μετά τον εσωτερικό τριψήφιο και μετά αφού το σηκώσει ο συνάδελφος, κλείνετε την συσκευή. Για ανάληψη κλίσης ενός άλλου εσωτερικού που κουδουνίζει : πληκτρολογείτε *59 και τον εσωτερικό τριψήφιο για να πάρετε την κλίση. Αλλαγή προγραμματισμού πλήκτρων σε συσκευή με αναγνώριση κλήσης : *91 + Πλήκτρο + 2 x + Αριθμός τηλ. + 2 x ΕΚΤΡΟΠΗ : *11αριθμός νέου τηλεφώνου#, ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ : #0 Όταν λάβετε μια κλήση στην εξωτερική συσκευή τηλεφώνου και ακούσετε τόνους φαξ, πατήστε τα πλήκτρα *9* στην εξωτερική συσκευή τηλεφώνου. Το μηχάνημα λαμβάνει το φαξ. Με #43# γίνεται διόρθωση σε συσκευές ISDN σε κάθε αναλογική έξοδο για κανονική λειτουργία (να δείχνει κατειλημμένο) Από σταθερό τηλέφωνο, άμεση εκτροπή και μεταφορά κλήσεων σας απευθείας σε κάποιο άλλο τηλέφωνο : * 21 * τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε τα τηλεφωνήματά σας και #, Ακύρωση : #21# Εμμεση εκτροπή, και μεταφορά κλήσεων σας μετά από 3-5 κουδουνισμούς του τηλεφώνου σας : * 61 * τον αριθμό τηλεφώνου στο οποίο θέλετε να μεταφέρετε τα τηλεφωνήματά σας και #, Ακύρωση : #61# Εκτροπή, όταν το τηλέφωνό σας είναι κατειλημμένο : * 67 * τον αριθμό τηλεφώνου στο οποίο θέλετε να μεταφέρετε τα τηλεφ/τά σας και # Χρήση ΦΡΑΓΗΣ : H ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση της Φραγής Εξερχομένων Κλήσεων γίνονται από εσάς με τη χρησιμοποίηση ενός προσωπικού τετραψήφιου κωδικού (Kωδικός Αριθμός) που ορίζετε εσείς. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη Φραγή Εξερχομένων Κλήσεων: πληκτρολογείτε τον κωδικό της κατηγορίας φραγής (ΚΦ) που επιθυμείτε και τον προσωπικό σας κωδικό. (πχ ΚΦ 06 : Φραγές διεθνών κλήσεων & κινητής τηλεφωνίας) Για Τηλεφωνικές Γραμμές PSTN :ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ : * 3 4 *Kωδικός Αριθμός*ΚΦ # ΑΚΥΡΩΣΗ : # 3 4 * Kωδικός Αριθμός # Για Τηλεφωνικές Γραμμές ISDN :ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ : * 3 4 *Kωδικός Αριθμός*ΚΦ**0 # ΑΚΥΡΩΣΗ : # 3 4 * Kωδικός Αριθμός**0 # ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΦΡΑΓΗΣ : *031* παλαιός κωδικός*νέος κωδικός*νέος κωδικός#

28 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Το έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" σχεδιάστηκε για να αποτελέσει το Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης. Tο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» προσφέρει από 1/1/2006 ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου και διακίνησης Φωνής-Εικόνας- Δεδομένων σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου. Σήμερα δημόσιοι φορείς απολαμβάνουν τέτοιες υψηλές υπηρεσίες όπως: _ Ευρυζωνική και ασφαλή πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet) και διασφάλιση δικτυακής υποδομής μεγάλης δυναμικότητας (Ευρος πρόσβασης φορέων 2 έως 34 Μbps) _ Λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) για όλα τα στελέχη και υπαλλήλους των εν λόγω φορέων _ Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα μόνο μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ _ Υπηρεσίες φιλοξενίας διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών _ Υπηρεσίες τηλεφωνίας δωρεάν μεταξύ των φορέων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (onnet) και με μειωμένο κόστος από 40% - 70% για τους φορείς εκτός δικτυού (offnet) _ Ασφαλή πρόσβαση στο Internet (Firewalls, antivirus, antispam) _ Πρόσβαση στο Διευρωπαικό δίκτυο TESTA _ Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης _ Υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης _ Υπηρεσίες ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης Περισσότερα για το έργο (PORTAL): To έργο υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφοριίας Α.Ε. με Κύριο του Έργου το Υπουργείο Εσωτερικών και χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚτΠ κατά 75% και κατά 25% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Επιπλέον : Με τις νέες συμβάσεις από , το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι : ενσωματώνει έκπτωση 25% στις τιμές του 2009 και παρέχει : _αξιοποίηση των 68 ΜΑΝ για αναβάθμιση 700+ κτιρίων σε ταχύτητες 100Mbps ή και 1 GBps (πλήν Αθήνας & Θεσσαλονίκης) _αναβάθμιση σε τουλάχιστον 150 κτίρια κυρίως των Αθηνών (Κεντρική Διοίκηση) σε ταχύτητες Mbps _αναβάθμιση 200 μεσαίων προσβάσεων από 4 στα 8-15 Mbps _αναβάθμιση ADSL προσβάσεων στα 24 Mbps _υπηρεσία SMS gateway για δημόσιους φορείς _πλήρη ενεργοποίηση της offnet τηλεφωνίας σε όλα τα κτίρια ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και μάλιστα με φορητότητα (όταν το φάσμα ξεπερνά τα 100 συνεχόμενα νούμερα)

29 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ : (Στο πλαίσιο του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ) ΑΙΘΟΥΣΑ STUDIO ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ : Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 158, ΤΚ 26442, ΠΑΤΡΑ ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ STUDIO ΠΑΤΡΑΣ : 156, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΙΘΟΥΣΑΣ : ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ STUDIO ΤΡΙΠΟΛΗΣ : 106, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΙΘΟΥΣΑΣ : ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ STUDIO ΚΕΡΚΥΡΑΣ : 112, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΙΘΟΥΣΑΣ : Για αναγγελία τηλεδιάσκεψης άνω των 2 σημείων τηλ : και καλούμε OTE 901 ή 902 Για δοκιμή studio OTE : 103, ΚτΠ ΑΕ : 192 Βασικές οδηγίες λειτουργίας τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ : Ανάβουμε το κουμπί της συσκευής τηλεδιάσκεψης (επάνω από την τηλεόραση) και το κουμπί της τηλεόρασης Από πληκτρολόγιο τηλεόρασης ->source (Δυό φορές) Κλήση : κουμπί πράσινο -> καταλογός (ΜCU) Ρυθμίσεις λειτουργίας: Δεξί βελάκι -> Net : H323, ταχύτητα : 738 -> οκ -> κουμπί πράσινο Κλείσιμο -> κουμπί κόκκινο Κίνηση εικόνας -> κουμπιά ανω κάτω δεξιά - αριστερά Παρουσίαση από PC : κουμπί μπλέ και σύνδεση με καλώδιο projector (υπάρχει) Λειτουργία μικροφώνων : Ανοίγουμε τον μείκτη -> ελέγχουμε το αντίστοιχο μικρόφωνο ή χρησιμοποιούμε το ασύρματο μικρόφωνο (σύνδεση με την κεραία δέκτη). Το πλήκτρο Layout αλλάζει την εικόνα από full screen στις διάφορες άλλες επιλογές παρουσίασης (π.χ. εμφάνιση μικρού παραθύρου σε μία από τις τέσσερις γωνίες της οθόνης) ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

30 Η ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης : Η πρόσβαση γίνεται στην ηλεκτρονική Διεύθυνση : Στις σελίδες του υπάρχουν τηλέφωνα, fαχ, s, Ταχ. Διευθύνσεις των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των Περιφερειών και των Δήμων. Στην Διοικητική δομή αριστερά στο μενου, εμφανίζονται το οργανόγραμμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και πληροφορίες για τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών, τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι πολίτες, οι διαδικασίες και η σχετική Νομοθεσία. Επίσης υπάρχουν Εντυπα, υποδείγματα και Οδηγίες για την βοήθεια τόσο των Υπαλλήλων όσο και των συναλλασσομένων πολιτών. Επίσης αναρτώνται όλα τα Δελτία τύπου που εκδίδει το Γραφείο Τύπου του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Συνιστούμε την καθημερινή επίσκεψη της ιστοσελίδας αυτής και προτείνουμε να την έχετε ως αρχική σελίδα στον φυλλομετρητή (Browser). Για την πρόσβαση σας στο internet, προτείνουμε ως φυλλομετρητή (browser) το «internet explorer» καθόσον αυτό δεν δημιουργεί προβλήματα σε εφαρμογές που τρέχουν απο το διαδίκτυο (από το web). Οι χρήστες να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που θέλουν να ανοίξουν αρχεία από εφαρμογές στο διαδίκτυο, να κάνουν πρώτα αποθήκευση στον τοπικό τους δίσκο και από εκεί να ανοίγουν το αρχείο που θέλουν. Εάν ανοίξουν το αρχείο κατ ευθείαν από το διαδίκτυο ενδεχομένως να δημιουργηθούν προβλήματα και να μην ανοίξει το αρχείο. Ακολουθεί η εμφάνιση της πρώτης σελίδας του διαδικτυακού τόπου :

31 Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

32 H ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και για τον λόγο αυτό παρακαλούμε για οποιαδήποτε αλλαγή του περιεχομένου της να ενημερώνετε την Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών ώστε να τηρούνται επικαιροποιημένες όλες οι πληροφορίες. Από την πρώτη σελίδα και από την επιλογή «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» υπάρχει πρόσβαση στο αρχείο με τον κατάλογο όλων των Υπηρεσιών με τα επίσημα τους καθώς και δεσμός πρόσβασης σε χάρτη για τον εντοπισμό κάθε Υπηρεσίας. Από την επιλογή «ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» υπάρχει πρόσβαση στο χάρτη για τον εντοπισμό των Υπηρεσιών με τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης από την διαδρομή Διοικητική δομή -> Οργανόγραμμα Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχετε πρόσβαση σε αρχείo pdf με τα στοιχεία των Οργανικών μονάδων (Ταχ. Δ/νση, τηλέφωνο, fax, επίσημο e- mail) ανα Γενική Διεύθυνση και Διεύθυνση. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Για την αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών κρίνεται απαραίτητο, σε κάθε Υπηρεσία να υπάρχει ένα επίσημο το οποίο θα είναι καταχωρημένο στον κατάλογο των Υπηρεσιών στο site της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επισημαίνεται επίσης η εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα «Υποχρεωτική ανάρτηση Διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ιστοσελίδες των Φορέων του Δημοσίου Τομέα» (ΑΔΑ : 45ΒΔΧ-89Χ) με την οποία καλούνται οι φορείς του Δημόσιου Τομέα οι οποίοι διαθέτουν διαδικτυακό τόπο να αναρτήσουν άμεσα και σε εμφανές σημείο τις Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αντιστοιχούν στις Διευθύνσεις ή τμήματά τους.

33 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η πρόσβαση σε web mail ΣΥZΕΥΞΙΣ είναι δυνατή από την ηλεκτρονική Διεύθυνση και από την ιστοσελίδα μας από το εικονίδιο της πρώτης σελίδας ανεξάρτητα σε ποιο δίκτυο είναι συνδεδεμένος ο Υπολογιστής. Σε κάθε υπηρεσία θα πρέπει να ορισθεί αρμόδιος υπάλληλος ο οποίος κάθε πρωί θα ανοίγει το επίσημο της Υπηρεσίας και θα ενημερώνει τον προϊστάμενο, καθώς καθιερώνεται πλέον η αποστολή εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από και προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες και από τους πολίτες. Παρακαλούμε όπως για οποιαδήποτε αλλαγή ταχυδρομικής διεύθυνσης, τηλεφώνου, fax ή ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ) να ενημερώνετε άμεσα την Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, στο ή στο τηλέφωνο , ώστε να γίνονται εγκαίρως όλες οι απαιτούμενες αλλαγές. Επισημαίνεται επίσης ότι οι βεβαιώσεις αποδοχών των υπαλλήλων θα αποστέλλονται στο εξής σε ηλεκτρονικό αρχείο με στους προισταμένους των Υπηρεσιών οι οποίοι με την σειρά τους θα τις εκτυπώνουν και θα τις διανέμουν στους υπαλλήλους τους. Για να μην έχετε προβλήματα με την επικοινωνία σας στο μέλλον, συνιστούμε να σβήνετε παλιότερα μηνύματα, ιδιαίτερα αυτά που έχουν μεγάλο μέγεθος. Δεν αρκεί η απλή διαγραφή τους από το Φάκελο Εισερχομένων (INBOX) ή/και το Φάκελο Απεσταλμένων (Sent), αλλά χρειάζεται και η οριστική διαγραφή τους από τα Σκουπίδια (Trash).

34 Αποστολή δωρεάν SMS μηνυμάτων από το περιβάλλον mail ΣΥΖΕΥΞΙΣ Οσοι έχουν πρόσβαση στο mail ΣΥΖΕΥΞΙΣ μπορούν από το περιβάλλον του ΟΤΕ corporate mail, όπως στο παρακάτω σχήμα, να μεταβούν στην οθόνη αποστολής SMS κάνοντας κλίκ στο φάκελο Web2SMS

35 Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη όπου καταχωρείτε το μήνυμά σας το οποίο μπορείτε και να εκτυπώσετε. Εάν τσεκάρετε το «Αποθήκευση στα αποσταλμένα» διατηρείτε τα μηνύματά σας σε αρχείο (με δεξί κλίκ -> Εκτύπωση):

36 Με τον τρόπο αυτό γίνεται εξοικονόμηση πόρων στις τηλεπικοινωνίες σας. Με την ευκαιρία σας υπενθυμίζουμε την ανάγκη δραστικής μείωσης λειτουργικών δαπανών για αγορά νέων συσκευών (Fax, εκτυπωτές), χαρτί, μελάνια και τηλεπικοινωνιακά τέλη. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται η αποστολή εγγράφων με την χρήση , η εγκυρότητα των οποίων προκύπτει είτε από τον αριθμό ΑΔΑ σε περίπτωση που απαιτείται η ανάρτηση τους στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Αυτά έχουν ψηφιακή υπογραφή κατά τον Ν.3861/2010), είτε με τον αριθμό πρωτοκόλλου σε περίπτωση αλληλογραφίας μεταξύ Υπηρεσιών μέχρι να λειτουργήσει η διαδικασία της ψηφιακής υπογραφής. Τα ανωτέρω αναφέρονται και σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα «Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για τη διακίνηση διοικητικών εγγράφων» αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: Β4ΛΝΧ-Θ1Δ) Η Υπηρεσία μας προς διευκόλυνση των χρηστών έχει δημιουργήσει ομαδικά mail για αποστολή εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα οποία υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στα ομαδικά έχετε πρόσβαση από το site της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην επιλογή «Επικοινωνία» (Ανω δεξιά). Υπάρχει σε αρχείο pdf, πίνακας με ομάδων των Υπηρεσιών μας. Θα βελτιωθεί πολύ η απόδοση των Υπηρεσιών αλλά και θα μειωθεί το λειτουργικό κόστος του Δημοσίου, σε περίπτωση αποστολής εγγράφων μεταξύ των Υπηρεσιών με αντί με fax καθώς η οργάνωση και η υποδομή για αποστολή και λήψη είναι σήμερα ικανοποιητική σε όλες τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση αποστολής εντύπου εγγράφου, αυτό μπορεί εύκολα να ψηφιοποιείται σε scanner και να αποστέλλεται με . (Νόμος 4325/2015 «Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», σχετική εγκύκλιος ΥΠΕΣ ΑΔΑ: 7ΝΚΟ465ΦΘΕ-ΤΧΘ)

37 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : Αρκετές φορές στέλνονται s στους λογαριασμούς μας από πηγές που δεν είναι αξιόπιστες, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν γενικότερα προβλήματα. Στην περίπτωση αυτή : (1) Σβήνουμε αμέσως από το Φάκελο των ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ τα s που έρχονται από άγνωστους Αποστολείς. (2) Ακόμα και αν αναγνωσθούν τα μηνύματα αυτά κατά λάθος στο Φάκελο των ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ, δεν ανοίγουμε ποτέ τα αρχεία που πιθανώς τα συνοδεύουν ούτε απαντάμε καθοιονδήποτε τρόπο σε αυτά. Απλώς τα σβήνουμε αμέσως από το Φάκελο των ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ. (3) Αν κατά λάθος απαντήσετε σε αυτά τα μηνύματα ή ανοίξετε κάποιο από τα επισυναπτόμενα αρχεία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως με τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών για να διαπιστώσουμε μήπως τυχόν έχει προσβληθεί από κάποιο ιό ο υπολογιστής σας ή ακόμα χειρότερο μήπως έχει αποκτήσει τον έλεγχό του με δόλιο τρόπο κάποιος εξωτερικός φορέας ή άτομο.

38 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην εφαρμογή πρωτοκόλλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (papyrus) γίνεται μέσω διαδικτύου μόνο από Υπολογιστές συνδεδεμένους στο Εθνικό δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥZΥΞΙΣ και έχουν σαν φυλομετρητή (browser) το Internet explorer : Απο τις Υπηρεσίες της Γεωγραφικής περιοχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας : Στην ηλεκτρονική Διεύθυνση Απο τις Υπηρεσίες της Γεωγραφικής περιοχής Περιφέρειας Πελοποννήσου : Στην ηλεκτρονική Διεύθυνση Από τις Υπηρεσίες της Γεωγραφικής περιοχής Περιφέρειας Ιονίου : Στην ηλεκτρονική Διεύθυνση

39 ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

40 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Ν.3861/2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ : Στην περίπτωση που δεν έχετε Επεξεργαστή Κειμένου Microsoft Word 2007, μεταβαίνετε στο link : απ όπου κατεβάζετε (download) το αρχείο με όνομα PDFCreator στην επιφάνεια εργασίας σας και απλά το εγκαθιστάτε στον υπολογιστή σας (double click). Μετά την εγκατάσταση όταν ξαναμπείτε στο Word θα μπορείτε από την Εκτύπωση επιλέγοντας ως εκτυπωτή το PDF Creator να εκτυπώσετε το κείμενο σε αρχείο pdf και να το σώσετε. Όταν το αρχείο σας είναι έτοιμο για ανάρτηση (μην ξεχνάτε ότι πάνω-πάνω στο έγγραφο θα πρέπει να έχει τον προσδιορισμό «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ») μεταβαίνετε για να καταχωρήσετε την απόφαση ή τη διοικητική πράξη στο Στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός δίνετε τον κωδικό που σας έχει δοθεί από τη Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών και εισάγετε τον αριθμό που βλέπετε για να μπείτε στο σύστημα. Στη συνέχεια, έχοντας ανοικτή στο Word την απόφαση ή διοικητική πράξη που θα αναρτηθεί, εισάγετε στα πεδία του συστήματος τις πληροφορίες που ζητούνται (π.χ., Αρ. Πρωτ., Ημερομηνία, Θέμα, κλπ.) κάνοντας copy & paste. Στο πεδίο «+Επιλογή αρχείου» (βλέπε επόμενη σελίδα) επιλέγετε το ηλεκτρονικό αρχείο που έχετε αποθηκεύσει ως pdf και το καταχωρείτε. Εύρεση αποφάσεων με γνωστό ΑΔΑ στο Διαδίκτυο : ΑΔΑ

41 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Ν.3861/2010 & Ν.4210/2013, Ανάρτηση πράξης

42 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Ν.3861/2010, Αναζήτηση, Εμφάνιση αναρτημένου εγγράφου :

43

44 Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ : Αναζήτηση

45 Βασικά Στοιχεία Στοιχεία Αντικειμένου(ων) συμβαλλομένων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣAΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞHΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ : ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

46 Βασικά Στοιχεία Στοιχεία Αντικειμένου(ων) συμβαλλομένων ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ONLINE ΣΤΟ PORTAL ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ στην ιστοσελίδα :

47 . Η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, Εφαρμογή του Ν.3882/ Ευρωπαική Οδηγία INSPIRE Γεωχωρικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε δεδομένα περιγράφουν φυσικά ή νοητά αντικείμενα τα οποία μπορούν να έχουν γεωγραφική αναφορά. Η Οδηγία ΙNSPIRE "Infrastructure for Spatial Information in the European Community" Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει σαν στόχο την κοινοχρησία γεωχωρικών δεδομένων μεταξύ Δημοσίων αρχών στην ΕΕ με ενιαίο τεχνικό και θεσμικό τρόπο. Ο Ν.3882/2010 ενσωματώνει την Οδηγία INSPIRE στο Εθνικό Δίκαιο. Με την σύσταση και ορισμό μελών διαρκούς συντονιστικής επιτροπής με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ)» στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σε εφαρμογή του Ν. 3882/2010, γίνεται συλλογή γεωχωρικών δεδομένων, τα οποία αποστέλλονται στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ). Με βάση το άρθρο 19 του Ν.3882/2010, το έργο των ΚΟΣΕ περιλαμβάνει την διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων : των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των Δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί, των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των Δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί, των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις), του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο, του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων & υπηρεσιών προς άλλες Δημόσιες αρχές & τρίτους. Με βάση τον Ν.4164/2013, το ΥΠΕΚΑ (Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών) έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και την εφαρμογή της οδηγίας INSPIRE.

48 . Η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, Εφαρμογή του Ν.3882/ Ευρωπαική Οδηγία INSPIRE ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Από τα στοιχεία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που υποβλήθηκαν το 2012) Προσωρινοί Κτηματικοί Χάρτες Νόμου 248/1976 Πράξεις χαρακτηρισμού Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής (ΠΔΑ) Κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων Δασωθέντες αγροί Κανονισμοί Δάσωσης (2080/92 και 1257/99) Σταυλικές εγκαταστάσεις (έγκριση επέμβασης με το άρθρο 46 του Ν. 998/79 ) Ανεμολογικοί ιστοί (έγκριση επέμβασης με το άρθρο 58 του Ν. 998/79 ) Λατομεία αδρανών υλικών (έγκριση επέμβασης με το άρθρο 57 του Ν. 998/79) Λατομεία μαρμάρων (έγκριση επέμβασης με το άρθρο 57 του Ν. 998/79 ) Αποτερματισμός και οροθέτηση δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων Ιδιοκτησιακό καθεστώς δασών, δασικών ή και χορτολιβαδικών εκτάσεων Δασοτεμάχια (ιδιωτικά εντός δασών, δασικών και λοιπών εκτάσεων) Παραχώρηση κατά κυριότητα δημοσίων εκτάσεων (σε επιτρεπτές επεμβάσεις) Μελέτες διαχείρισης Δημοσίων και μη Δημοσίων Δασών Βιοτεχνίες επεξεργασίας ξύλου -πριστήρια, αποθήκες ξύλου Εγκρίσεις μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Κατάλογος Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κατάλογος Αδειών χρήσης νερού που χορηγήθηκαν από το 2007 εως το 2012 από την Δ/νση Υδάτων Παραγωγή δασικών προϊόντων Μελέτες οδοποιϊας εντός δημοσίων και μη δασών Μελέτες δασικής αναψυχής δημοσίων και μη δασών και λοιπων δασικών εκτάσεων Μελέτες αναδασώσεων και λοιπών έργων προστασίας δημοσίων και μη δασών και λοιπών δασικών εκτάσεων Μελέτες χειμάρρων σε δημόσιες και μη εκτάσεις Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) Απαγορεύσεις θήρας ορισμένου χρόνου Εκτροφεία αγρίων θηραμάτων Αισθητικά Δασύλλια, Εθνικά Πάρκα Δασικό Φυτώριο Επισκοπήσεις Φυτοϋγείας έτους Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών Κεραίες κινητής τηλεφωνίας (έγκριση επέμβασης) Κεραίες σταθερής τηλεφωνίας- Ραδιοτηλεόρασης (έγκριση επέμβασης) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί ΑΠΕ (έγκριση επέμβασης ) Υδροηλεκτρικοί σταθμοί ΑΠΕ (έγκριση επέμβασης ) Αποτύπωση θαλασσίων υδατοκαλλιεργειών

49 . Η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, Ενδεικτικά η οθόνη της Εθνικής Πύλης Γεωχωρικών δεδομένων :

50 . Ψηφιακή υποδομή για την εύρεση - αποτύπωση μιάς περιοχής με γνωστές συντεταγμένες στο site της Κτηματολόγιο ΑΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

51 . ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (από ΕΚΧΑ ΑΕ) : Στην ιστοσελίδα :

52 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ : ΔΔ ΔΑ ΑΔ ΑΑ ΠΔ ΠΑ ΑΝ ΑΛ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΔΑΣΙΚΕΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ Ή ΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΛΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ Kωδικός παρατήρησης Επεξήγηση Kωδικός παρατήρησης Επεξήγηση 1 Εντός ορίων εποικισμού 11 Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976, Αναγνωρίσεις ιδιωτικών δασών 2 Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/ Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976, Εντός ορίων εποικισμού, Παραχωρητήριο 3 Εντός Σχεδίου Πόλεως 13 Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976, Εντός ορίων εποικισμού, Αναγνωρίσεις ιδιωτικών δασών 4 Παραχωρητήριο 14 Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976, Αναγνωρίσεις ιδιωτικών δασών, Παραχωρητήριο 5 Αποτερματισμοί 15 Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976, Εντός ορίων εποικισμού, Εντός Σχεδίου Πόλεως 6 Αναγνωρίσεις ιδιωτικών δασών 16 Εντός ορίων εποικισμού, Εντός Σχεδίου Πόλεως 7 Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976 & Εντός Σχεδίου Πόλεως 17 Αποφάσεις δικαστηρίων ν.248/76 8 Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976 & Εντός ορίων εποικισμού 18 Αποφάσεις δικαστηρίων ν.248/76 Εντός Σχεδίου Πόλεως 9 Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976, Παραχωρητήριο 19 Λοιπές περιπτώσεις διόρθωσης Κ.Χ. ν. 248/76 10 Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976, Αποτερματισμοί

53 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ :

54 Το Quantum GIS (QGIS) ένα φιλικό προς το χρήστη λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Ανοιχτού Κώδικα : Παράδειγμα : Στοιχεία από το Πολεοδομικό σχέδιο της Πάτρας με εργαλεία QGIS

55 Παράδειγμα με εργαλεία QGIS

56 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διαδυκτιακή εφαρμογή χαρακτηρισμού εκτάσεων και αποτύπωσης αυτών σε υπόβαθρα GIS, εγκατεστημένη σε τοπικό Server

57 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΕΚΑ :

58 Γεωπληροφοριακός χάρτης για ΑΠΕ:

59 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΕΚΑ :

60 . ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (Τοπική βάση δεδομένων στοιχείων Λατομείων και αποτύπωση αυτών σε ψηφιακά υπόβαθρα Γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων από την Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

61 . ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ «ΕΡΜΗΣ» Π.Χ.

62 ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ TO ΕΚΔΔA Στην ιστοσελίδα Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι επιμορφωνόμενοι τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των Η/Υ. Χρονική Διάρκεια: 70 ώρες Θεματικές Ενότητες: 1. Έναρξη του Προγράμματος. Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 2. Εισαγωγικές έννοιες ΤΠΕ - Γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας 3. Επεξεργασία κειμένου: Βασικές λειτουργίες 4. Επεξεργασία κειμένου: Μορφοποίηση Κειμένων 5. Επεξεργασία κειμένου: Διαχείριση Αντικειμένων 6. Υπολογιστικά Φύλλα. Βασικές Λειτουργίες 7. Υπολογιστικά Φύλλα. Αριθμητικοί τύποι και συναρτήσεις 8. Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 9. Σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία 10. Αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων

63 Λοιπά έργα και εφαρμογές Πληροφορικής 1. Λειτουργία της Ψηφιακής υπογραφής στους φορείς του Δημοσίου 2. Ανάπτυξη και λειτουργία του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (σε φάση υλοποίησης) 3. Εφαρμογές Υπουργείων & φορέων για on-line καταχώρηση στοιχείων πχ για καταχώρηση αναλυτικής περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, για καταχώρηση προσλήψεων και αποχωρήσεων στον σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για καταχώρηση τιμολογίων έργων στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης για λήψη αντιγράφων ποινικού μητρώου από την εφαρμογή του Υπουργείου Δικαιοσύνης Νεα έργα & Δράσεις που σχεδιάζονται κεντρικά από Υπουργεία & φορείς : HRMS 10 Μ : Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου για υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης GCLOUD - 15 M : Κατάρτιση στρατηγικής για την καλύτερη εκμετάλλευση και διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση όλων των δυνατοτήτων που δίνει η τεχνολογία του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (GCloud). ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ : Νομος 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δημόσιου τομέα» & ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΔΑ : ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ, site :

64 Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται ασφαλείς συναλλαγές με χρήση ψηφιακών υπογραφών (Αποδεικτικών αυθεντικοποίησης εγγράφων) μέσω ηλεκτρονικών καρτών και σχετικών κωδικών για υπαλλήλους. Το θεσμικό πλαίσιο καλύπτεται από τον Ν.3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Τι είναι ψηφιακή υπογραφή : 1. Η «νομιμοποίηση» ενός εγγράφου ισοδυναμούσε ανέκαθεν με την υπογραφή που έφερε. 2. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα τείνουν να αντικαταστήσουν τα «παραδοσιακά» χειρόγραφα, αντίστοιχα και η υπογραφή του συντάκτη γίνεται ηλεκτρονική. 3. Ως ηλεκτρονική υπογραφή, λοιπόν, νοείται κάθε «κλειδωμένη» σύντμηση ηλεκτρονικού κειμένου, η οποία παρέχει εγγύηση της αυθεντικότητας και της µη αλλοίωσής του 4. Έχει επιβεβαιωτική λειτουργία (ο παραλήπτης είναι βέβαιος ότι το μήνυμα που παραλαμβάνει ανήκει στον αποστολέα χωρίς αλλοιώσεις) και εμπιστευτική λειτουργία (µόνο ο παραλήπτης μπορεί να διαβάσει το μήνυμα) Για διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών κρυπτογράφησης, οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης ψηφιακών πιστοποιητικών από την αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες : της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής : και της Αρχή πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου : ώστε να έχετε την δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εγγράφου με χρήση ψηφιακής υπογραφής.

65 Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Διαδικασίες έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών - Σειρά εκτέλεσης βημάτων : Ο χρήστης θα πρέπει να εγγραφεί στην εθνική πύλη Ermis : Κατόπιν αφού συνδεθεί στην πύλη Ermis, θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα για έκδοση των ψηφιακών του πιστοποιητικών από την επιλογή : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ. Πρέπει στη συνέχεια να γίνει αποδοχή για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο του χρήστη που έχει δηλωθεί προηγουμένως. Κατόπιν παραλαμβάνει την ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής) δηλαδή την έξυπνη κάρτα με καρτοαναγνώστη ή το usb token από την Διεύθυνση Διοίκησης του, ενημερώνεται για τις σχετικές διαδικασίες και υπογράφει την αίτηση Παραλαβής του usb-token (usb ψηφιακής υπογραφής) Επίσης υπογράφει αίτηση-υπεύθυνη Δήλωση Έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών προς την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου. (Σχετικά έντυπα στο site επιλογή Εντυπα) Φυσική ταυτοποίηση χρήστη στο ΚΕΠ: Ο χρήστης θα πρέπει να ταυτοποιηθεί στο ΚΕΠ και θα πρέπει να έχει μαζί του: Φωτοτυπία του Εγγράφου Ταυτότητας Την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών Την Αίτηση-Παραλαβή από τη Διεύθυνση Διοίκησης του usb-token Το ίδιο το usb-token Μετά την ολοκλήρωση της Φυσικής Πιστοποίησης του χρήστη, απαιτείται η σωστή παραμετροποίηση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που θα χρησιμοποιεί ο χρήστης για τη Ψηφιακή Υπογραφή των Εγγράφων. Βλέπε στο site επιλογή Διαδικασίες-> πως μπορώ να αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή. Αλλαγή του Κωδικού Πρόσβασης στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ( και στο usb-token

66 Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Αφού εγκατασταθεί το κατάλληλο εργαλείο για την υπογραφή των PDF αρχείων πχ το JSignPDF από την ιστοσελίδα μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφιακή Υπογραφή με το εργαλείο JSignPdf σε αρχείο που έχετε προηγουμένως μετατρέψει σε pdf : θα πρέπει να γίνει παραμετροποίηση του. Συγκεκριμένα, ανοίγουμε την εφαρμογή JSignPDF και επιλέγουμε: Επιλέγουμε Προχωρημένη Προβολή (να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή) Επιλέγουμε Φόρτωση Πιστοποιητικών (για να διαβάσει την ΑΔΔΥ και να φορτώσει η εφαρμογή τα πιστοποιητικά μας) Επιλέγουμε Προσθήκη υπογραφή στις υπάρχουσες (να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή) Επιλέγουμε Ορατή υπογραφή (να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή) Μπαίνουμε στο υπο-μενού TSA/OSCP/CRL Επιλέγουμε Χρησιμοποίησε ασφαλή χρονοσήμανση (να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή) Tο πεδίο TSA URL θα πρέπει να παραμετροποιηθεί με το ακόλουθο url (χωρίς κενά): Tο πεδίο TSA Πολιτική (OID) θα πρέπει να παραμετροποιηθεί με το εξής : Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Εθνικού Τυπογραφείου «Υποχρεωτική από η αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής», τα προς δημοσίευση κείμενα με τα παραρτήματά τους (πίνακες, σχεδιαγράμματα, κ.λπ.) και το σχετικό διαβιβαστικό περί δημοσίευσης, πρέπει να αποστέλλονται στο Εθνικό Τυπογραφείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση και να φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και χρονοσήμανση.

67 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ με μειωμένο κόστος - ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΚΑΛΥΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ BACKOFFICE, G2G,G2B, G2C - ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ VIDEO, STREAMING, COLLABORATION - ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ (ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΩΝ) ΑΝΑΓΚΩΝ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι (Μbps) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (Μbps) ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ 2 / 0, / 1 ΜΙΚΡΟΣ 2 / 2 10 / 10 ΜΕΣΑΙΟΣ 8 / / 100 ΜΕΓΑΛΟΣ 34 / / 1000

68 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ σχεδιάζεται να είναι η συνέχεια του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ και προσφέρει δικτυακές υπηρεσίες σε κτίρια φορέων του Ελληνικού Δημοσίου από το έτος Οι βασικοί στόχοι της υλοποίησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι οι εξής: 1. Η ένταξη σε αυτό κάθε κτιρίου Δημόσιου Φορέα (εκτιμώνται σε κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων) 2. H αναβάθμιση του βαθμού ευρυζωνικότητας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ-Ι (Κάλυψη τηλεφωνίας ΣΥΖΕΥΞΙΣ και στα κτίρια του Δημοσίου με συνέπεια την μείωση τηλεπικοινωνιακών τελών) 3. H αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών και παροχή νέων υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας Τα κύρια οφέλη του έργου είναι : 1. Συμβάλει σημαντικά στην περιστολή των δαπανών, μειώνοντας την ετήσια δαπάνη για τηλεπικοινωνίες κατά 50%. Σήμερα, το ετήσιο τηλεπικοινωνιακό κόστος των Δημοσίων Φορέων ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ. 2. Αναβαθμίζει το βαθμό ευρυζωνικότητας. 3. Αναβαθμίζει και βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ προσθέτει και νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως η τηλεσυνεργασία και το video streaming με έμφαση στην ασφάλεια. Τα προτεινόμενα κτίρια/ φορείς καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των Δημοσίων Υπηρεσιών. (με εξαίρεση το διαβαθμισμένο δίκτυο ΕΣΕΘΑ του Ελληνικού Στρατού και το δίκτυο NETVIS του Υπουργείου Εξωτερικών).

69 Σαν άμεση προτεραιότητα για την υλοποίηση του έργου, προβλέπεται η ενεργοποίηση των Μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών (MAN) που ήδη έχουν εγκατασταθεί από το έτος 2008 σε 68 Μητροπολιτικούς Δήμους της χώρας μέσω του της Πρόσκλησης 93 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο: «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών)». Για τον λόγο αυτό υλοποιείται από ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ», προϋπολογισμού με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη στοιχειώδη αξιοποίηση των υποδομών των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων από τους Δημόσιους φορείς, καθώς και η ολοκλήρωση των ΜΑΝ με τα Εθνικά Δίκτυα με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών πάνω από την οπτική υποδομή των ΜΑΝ. (Σύνδεση κόμβων με το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ με ταχύτητα από 100 εως 1000 Mbps συμμετρική). Οι Μητροπολιτικοί δακτύλιοι έχουν εγκατασταθεί στις εξής πόλεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης : ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ : ΠΑΤΡΑ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΓΙΟ, ΠΥΡΓΟΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΚΙΑΤΟ, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΝΑΥΠΛΙΟ, ΑΡΓΟΣ, ΤΡΙΠΟΛΗ, ΣΠΑΡΤΗ, ΜΕΣΣΗΝΗ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΛΕΥΚΑΔΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

70 Eνιαίο σύστημα πληρωμών «ΕΣΥΠ» (Ν.4038/2012, ΦΕΚ 14/Α/2012) Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, λειτουργεί παραγωγικά, Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (ΕΣΥΠ) με σκοπό την καταχώρηση και παρακολούθηση της εξόφλησης των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληροφοριακών συστημάτων, όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. H Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. έχει υλοποιήσει το Πληροφοριακό σύστημα (ΤΗΛΕΔ) για την ηλεκτρονική καταχώρηση των λογαριασμών για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς σύμφωνα με τον Νόμο 4038/2012 «Οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληροφοριακών συστημάτων, εξοφλούνται μέσω Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.)» Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.Π. δημιουργείται Μητρώο Φορέων στο οποίο καταχωρίζονται με δική τους μέριμνα, υποχρεωτικά, όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (άρθρο 1Β N.2362/1995) όπως ισχύει. Oι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καταχωρούν στο Ε.Σ.Υ.Π., μέσω του πληροφοριακού συστήματος κάθε στοιχείο που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για ηλεκτρονικές επικοινωνίες όπως συμβάσεις κ.λπ. (άρθρο 38 παρ.3 N.3979/2011). (Εγκύκλιος ΦΕΚ 545/Β/ ) Οι φορείς του υφιστάμενου δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ μέσω του ΕΣΥΠ / ΤΗΛΕΔ θα πρέπει να εξοφλούν : τις συμβάσεις offnet τηλεφωνίας ΣΥΖΕΥΞΙΣ τις συμβάσεις απομακρυσμένων προσβάσεων ADSL ΣΥΖΕΥΞΙΣ τις συμβάσεις DNS καταχωρητών για ονόματα/domains Internet για κτίρια που έχουν σύνδεση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, κάθε άλλη υφιστάμενη σύμβαση τηλεπικοινωνιών (εκτός του πλαισίου ΣΥΖΕΥΞΙΣ), είτε τηλεφωνίας, είτε δεδομένων, είτε web hosting. Οι συμβάσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως «παράλληλες συμβάσεις εκτός πλαισίου ΣΥΖΕΥΞΙΣ». για κτίρια που δεν έχουν σύνδεση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, κάθε υφιστάμενη σύμβαση τηλεπικοινωνιών, είτε τηλεφωνίας, είτε δεδομένων, είτε web hosting.

71 Πληροφοριακό σύστημα ΤΗΛΕΔ : Από -> ΕΣΥΠ, με τους κωδικούς μας μπαίνουμε στην εφαρμογή : Παράδειγμα : ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας 1 Πάτρα, 15-1-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4845/1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) Ε. Φ Εγκεκριμένος Π/Υ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) Ε. Φ Εγκεκριμένος Π/Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18/3/2016 Αριθ. Πρωτ. : 30791-18/3/2016 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 29/11/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής 1.3 Αριθμός Τεμαχίων 1.4 Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Μαΐου 2015.

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Μαΐου 2015. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ιωάννινα, 17 Ιουνίου 2015 Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΨΑΥΟΡ1Π-Ω1Φ ΑΔΑΜ: 16PROC005151883 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2710 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ των Τεχνικών Προδιαγραφών)

ΕΙΔΟΣ: (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ των Τεχνικών Προδιαγραφών) Πάτρα, 19-10-12 Πρωτ: 95712/3203 ΑΔΑ:Β43ΞΟΡ1Φ-ΦΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ιωάννινα, 5 Αυγούστου 2015 Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔA: Θεσσαλονίκη, 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.. : 418

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔA: Θεσσαλονίκη, 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.. : 418 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔA: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 06/07/2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Αρ. Πρωτ.: 34077 Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:Ψ716465ΧΘ7-10Π. Θεσσαλονίκη, 12/01/2017 Αρ. Πρωτ.. : 146

ΑΔΑ:Ψ716465ΧΘ7-10Π. Θεσσαλονίκη, 12/01/2017 Αρ. Πρωτ.. : 146 1 ΑΔΑ:Ψ716465ΧΘ7-10Π ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) μηνός Μαίου 2015

ΘΕΜΑ: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) μηνός Μαίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα 20/7/2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

19-110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΠΕΘ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

19-110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΠΕΘ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/128877 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Μ.Π.Δ.Σ. ΚΑΙ Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. 1. Πολίτες (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΒΑ) 2. Επιμελητήρια Β. Αιγαίου. Αποστολή με Εmail

Πρόσκληση. 1. Πολίτες (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΒΑ) 2. Επιμελητήρια Β. Αιγαίου. Αποστολή με Εmail Αποστολή με Εmail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Δερβενακίων Ταχ.Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α Είδος Περιγραφή Ανάλυση Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σκληρός δίσκος για NAS 1.1 Συμβατότητα Συμβατός με το Synology Rackstation RS2414RP+ Στο σύστημα επί του παρόντος είναι εγκατεστημένοι 4 δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ Πρωτ: 116407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οδηγός Χρήσης Εργαστηρίων Η/Υ Προπτυχιακών Φοιτητών και Βασικές Υπηρεσίες που Παρέχονται από την Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σάμου Υπηρεσία Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Ιανουαρίου 2016

ΘΕΜΑ: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Ιανουαρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα 9/02/2016 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Αρ.Πρωτ.: 5982

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 156 69 Παπάγου Τηλέφωνο 210. 650 8925 FAX 210. 650 8043 E-mail Πληροφορίες info@edisas.gr

Διαβάστε περισσότερα

5. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΠΕ

5. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΠΕ 5. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΠΕ Τμήμα Προγραμματισμού Αξιοποίηση ειδικευμένων κονδυλίων από ΥΠΕΚΑ (που προέρχεται από φορολόγηση πετρελαιοειδών, τα οποία το Τμήμα Προγραμματισμού απορρόφησε)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος Βόλος, 21-01-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 39/21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : 10317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αγρίνιο, 25 Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 17180 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γραφείο :

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη µειοδότη για προµήθεια εκτυπωτών και µελανιών.

Θέµα : Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη µειοδότη για προµήθεια εκτυπωτών και µελανιών. Αθήνα,06/04/ 2012 Αριθµ.πρωτ. Β1-485 ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δήμο Φαρκαδόνας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δήμο Φαρκαδόνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φαρκαδόνα, 03 09 2015 Αρ. Πρ.: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 12-05 - 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ. ΔΗΜΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Αίγιο) ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ. ΔΗΜΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Αίγιο) ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 158-26442 ΠΑΤΡA ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΣ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i5... 3 ΕΙΔΟΣ 2. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i7... 6 ΕΙΔΟΣ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΨΙ-ΝΚ5 «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΨΙ-ΝΚ5 «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ : Φωτοαντιγραφικό Εκτυπωτής Σαρωτής

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ : Φωτοαντιγραφικό Εκτυπωτής Σαρωτής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 14/1/2014 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 253 ΘΕΜΑ: Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 14-10-2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. οικ.: 101548/39338/16-10- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αμφιλοχία 1 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 38531/1328. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. Ο Αν. Δασάρχης Αμφιλοχίας, έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αμφιλοχία 1 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 38531/1328. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. Ο Αν. Δασάρχης Αμφιλοχίας, έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ. : 24100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 165/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. Γ55/868 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθ. Πρωτ. Γ55/868 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αριθ. Πρωτ. Γ55/868 ΑΔΑ: 45ΟΕ4691ΩΓ-ΖΧΙ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241-ΑΘΗΝΑ Αριθ. Τηλ.: 210-5213663

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002442656 2014-12-02

14PROC002442656 2014-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.02 10:52:43 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β3Τ59-ΨΤΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε)

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) Ταχ. Διεύθυνση : Δ. Βασιλείου 1 & Αγγ. Γοβιού.ΤΗΛ22210-20509 Ταχ. Κώδικας : 34100 Πληροφορίες : Γ. Μητροπέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Θέμης Παππάς 18/02/2014 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Δυτικής Μακεδονίας ΜΑΝ: 5 Κτίρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 639-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα