Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πράξη: Υποέργο: Ημερομηνία: 27/12/2012 Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την Αναβάθμιση της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κωδ. ΟΠΣ ) Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Υποέργο 1) Υπεύθυνος υποέργου: Καθηγητής Βασίλειος Μποντόζογλου, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης Παν/μίου Θεσσαλίας. Ο Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συντάχθηκε από ομάδα έργου που ορίστηκε με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ομάδα έργου σύνταξης του Οδικού Χάρτη αποτελείτο από πέντε (5) Μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πέντε (5) Διοικητικά Στελέχη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Μόνιμοι υπάλληλοι και ΙΔΑΧ). Ομάδα έργου σύνταξης οδικού χάρτη Καθηγητής Βασίλειος Μποντόζογλου, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης Καθηγητής Ιωάννης Θεοδωράκης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού, Φοιτητικής Μέριμνας, Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων Καθηγητής Αναστάσιος Σταματέλος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΘ Καθηγητής Παντολέων Σκάγιαννης, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Δρ. Ιωάννης Κλαψόπουλος, Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χρήστος Κωστόπουλος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Σεραφείμ Τσαμασιώτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης Βασίλειος Σπανός, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αικατερίνη Πατρώνη, Προϊσταμένη Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αποτύπωση και διερεύνηση παρούσας κατάστασης Καθορισμός των βασικών υπηρεσιών-προϊόντων που παρέχονται από κάθε διοικητική μονάδα και ανάπτυξη πολιτικών-κανονισμών λειτουργίας-χρήσης των υπηρεσιών Ανάπτυξη δεικτών αξιολόγησης προσωπικού και υπηρεσιών Καθορισμός βασικών διεργασιών και ροών εργασιών Περιγραφή αντικειμένου των αναμορφωμένων θέσεων εργασίας, εκπαίδευση προσωπικού και διαδικασία ενσωμάτωσης των αλλαγών στο ΠΘ Πιλοτικές παρεμβάσεις Αναβάθμιση-επέκταση υπαρχόντων και ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών και πιστοποίηση τους με βάση πρότυπα ασφαλείας ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΟΜΗΣ Αποτύπωση παρούσας κατάστασης Καταγραφή ιδεών των βασικών συντελεστών του ΠΘ, ανασκόπηση διεθνούς εμπειρίας και διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων ακαδημαϊκής οργάνωσης Διοικητική μετεξέλιξη των τμημάτων και των σχολών του ιδρύματος. Δομές για νέα διάταξη και αρμοδιότητες ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΚΕ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΝΠΙΔ Σύνταξη Νέου Οργανισμού Σύνταξη Νέου Εσωτερικού Κανονισμού Μετεξέλιξη ΕΛΚΕ και Εταιρίας Διαχείρισης Περιουσίας σε ΝΠΙΔ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα Α. Το παρόν Οργανόγραμμα των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παράρτημα Β. Προετοιμασία Πιλοτικών Παρεμβάσεων Β1. Ανάλυση ωριαίων καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας στους 7 Υποσταθμούς Μέσης Τάσης του ΠΘ στο Βόλο Λάρισα Τρίκαλα Β2. Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου: Υφιστάμενη κατάσταση και προτεινόμενες παρεμβάσεις Παράρτημα Γ. Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Παράρτημα Δ. Νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας ΑΕΙ 2

3 1 ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οδικού Χάρτη, με στόχο την αναβάθμιση της ακαδημαϊκής δομής του και της λειτουργίας των Διοικητικών υπηρεσιών του, προς όφελος των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των πολιτών. Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη των απαραίτητων παρεμβάσεων που πρέπει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να αναβαθμίσει την επιχειρησιακότητα των Διοικητικών του υπηρεσιών, υιοθετώντας επιπλέον, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, πράσινες διαδικασίες φιλικές προς τον φοιτητή και το περιβάλλον. Επειδή ανάλογες δράσεις θα υλοποιηθούν και από τα υπόλοιπα ΑΕΙ, θα διερευνηθεί η δυνατότητα συνεργασίας με άλλα ιδρύματα, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και την αξιοποίηση συνεργιών. Κεντρικοί άξονες που θα κατευθύνουν όλες τις προτεινόμενες ενέργειες είναι: (α) Η απλοποίηση και η αυτοματοποίηση των διοικητικών διαδικασιών (β) Η εξοικονόμηση υλικών και ανθρώπινων πόρων, με στόχο τη μείωση του άσκοπου λειτουργικού κόστους και την ανακατεύθυνση εξοικονομούμενων πόρων προς την παροχή νέων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους φοιτητές (γ) Η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας-συνεργασίας μεταξύ προσωπικού και μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων (δ) Η διασφάλιση ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες που θα αναπτυχθούν θα διαθέτουν την απαραίτητη ευελιξία ώστε να προσαρμόζονται σε μεταβαλλόμενο θεσμικό περιβάλλον και διαθέσιμους ανθρώπινους και υλικούς πόρους (ε) Η διασφάλιση της ποιοτικής και αδιάκοπτης παροχής υπηρεσιών-προϊόντων. (στ) Η ασφάλεια των Πληροφοριών. (ζ) Η επίτευξη όλων των παραπάνω με την ενεργό συμμετοχή του (υπαλληλικού και ακαδημαϊκού) προσωπικού του Πανεπιστημίου Ειδικότερα, ο Οδικός Χάρτης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι: o αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε όλο το εύρος των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας o περιγραφή και τεκμηρίωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων, με καθορισμό προτεραιοτήτων o ομαδοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων και ανάπτυξη διαδικασίας ενσωμάτωσης στη λειτουργία του ΠΘ o χρονοδιάγραμμα για κάθε προτεινόμενη παρέμβαση o τεκμηρίωση προϋπολογισμού ανά παρέμβαση o προϋποθέσεις επιτυχίας και καταγραφή πιθανών κινδύνων o αποτύπωση τυχόν συνεργιών των προτεινόμενων παρεμβάσεων με άλλα έργα (Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» κλπ) 3

4 Η μεθοδολογία εργασίας που υιοθετείται λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η διοικητική δομή του πανεπιστημίου δεν είναι δεδομένη. Σημαντικές αλλαγές αναμένεται να λάβουν χώρα σε εφαρμογή του πρόσφατα ψηφισθέντα νόμου, και άλλες θα προκύψουν ως συνέπεια των συμπερασμάτων και επεμβάσεων του παρόντος προγράμματος. Επειδή λοιπόν το τελικό οργανόγραμμα δεν είναι καθορισμένο, οι δράσεις που θα αναληφθούν στη διάρκεια υλοποίησης θα αφορούν συνεκτικές ενότητες (blocks-modules) του συστήματος διοίκησης που η παρουσία τους είναι αδιαμφισβήτητη σε οποιοδήποτε οργανόγραμμα πανεπιστημίου. Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτό να προχωρήσουν παράλληλα τόσο επιμέρους βελτιώσεις όσο και η αναδιαμόρφωση της συνολικής διοικητικής δομής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 4

5 2 ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ o Θα διαμορφωθεί ο νέος Οργανισμός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου θα περιλαμβάνονται όλες οι διοικητικές υπηρεσίες και οι ακαδημαϊκές δομές και θα περιγράφεται η διασύνδεσή τους. o Θα εξεταστούν πιθανά σενάρια επανασχεδιασμού της ακαδημαϊκής δομής του Πανεπιστημίου (Σχολές, Τμήματα, Προγράμματα Σπουδών) στη βάση των διεθνών ακαδημαϊκών τάσεων, της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και της βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων o Θα επανασυνταχθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του ιδρύματος, ο οποίος θα συμπληρώνεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας. o Θα εξεταστεί η σκοπιμότητα μετεξέλιξης του ΕΛΚΕ και της Εταιρίας Διαχείρισης Περιουσίας σε κοινό ΝΠΙΔ. o Θα επανεξεταστεί η λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών από μηδενική βάση. Για κάθε διοικητική δομή, θα τεκμηριώνεται το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί και η ροή εργασιών την οποία διεκπεραιώνει, μαζί με τις περιγραφές των βασικών θέσεων εργασίας (job description). o Θα καταγραφούν πολιτικές-κανονισμοί χρήσης και λειτουργίας των υπηρεσιών. o Θα γίνει μοντελοποίηση, απλούστευση/βελτίωση των βασικών διαδικασιών o Θα αναπτυχθούν πληροφοριακά συστήματα με σκοπό την ηλεκτρονικοποίηση των βασικών διαδικασιών. o Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και θα πιστοποιηθούν τα πληροφοριακά συστήματα και οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ώστε να εξασφαλίζεται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ασφαλείας, η εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα της πληροφορίας καθώς και η επιχειρησιακή τους συνέχεια. o Θα εκκαθαριστούν και θα ενημερωθούν οι υπάρχουσες Βάσεις Δεδομένων o Θα ψηφιοποιηθούν διοικητικά έγγραφα και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος 5

6 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 3.1 ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αποτύπωση και διερεύνηση παρούσας κατάστασης Πρώτο βήμα για την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Διοίκησης αποτελεί η καταγραφή της παρούσας κατάστασης. Προς το σκοπό αυτό, έχουν καταρτιστεί οι παρακάτω πίνακες, που περιέχουν ενδεικτικά στοιχεία για τον αριθμητική δύναμη και την κατανομή των διαφόρων κατηγοριών προσωπικού: Στον Πίνακα Ι καταγράφονται τα συνολικά οικονομικά στοιχεία ετών 2008 και Στον Πίνακα ΙΙ καταγράφονται συγκεντρωτικά στοιχεία για το προσωπικό των κεντρικών υπηρεσιών του ιδρύματος. Στον Πίνακα III καταγράφονται αθροιστικά ο αριθμός των φοιτητών όλων των κατηγοριών των μελών ΔΕΠ, του διοικητικού προσωπικού κάθε τμήματος, καθώς και οι αναλογίες προσωπικού ανά μέλος ΔΕΠ και ανά φοιτητή (ακαδημαϊκό έτος ). Τέλος στο Παράρτημα Α παρατίθεται το οργανόγραμμα του ιδρύματος, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Οι ανωτέρω πίνακες θα εμπλουτιστούν με λεπτομερή στοιχεία που θα επιτρέψουν την ποιοτική αξιολόγηση του προσωπικού, ειδικότερα με βάση το επίπεδο σπουδών, την εμπειρία, την κατοχή δεξιοτήτων, με γνώμονα την βελτίωση όλων των παραπάνω προσόντων. Για την αξιοποίηση της παρούσας εμπειρίας, και ειδικότερα για τον εντοπισμό των κυριότερων προβλημάτων επικοινωνίας, δυσλειτουργικότητας, επικάλυψης αρμοδιοτήτων, αναδιαμόρφωσης του οργανογράμματος, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά εσωτερικά από το προσωπικό, θα σχεδιασθούν ποιοτικές συνεντεύξεις από αντιπροσωπευτικό δείγμα υπαλλήλων των υπηρεσιών του ιδρύματος. Θα διαμορφωθούν μια σειρά βασικών ερωτημάτων που θα προσπαθούν να αναδείξουν και να καταγράψουν τα κυριότερα προβλήματα των διοικητικών υπηρεσιών, τις καλές πρακτικές, και τις πιθανές κατευθύνσεις. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί γρήγορα, και θα δοθεί προσοχή στον να μην αποτελέσει τροχοπέδη για πιθανές αλλαγές του οργανογράμματος. Συμπληρωματική των ανωτέρω συνεντεύξεων θα είναι η ανατροφοδότηση με βάση την γνώμη των χρηστών των υπηρεσιών, η οποία θα αναζητηθεί το τελευταίο τρίμηνο υλοποίησης του έργου. 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Συνολικά οικονομικά στοιχεία ετών 2008 και 2012 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Μισθοδοσία 30,0 Μ 21,5 Μ Λειτουργικές δαπάνες (+ΠΔ407) 11,2 Μ 6,8 Μ Συγγράμματα και Σίτιση 2,0 Μ 1,5 Μ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 7,6 Μ 3,0 Μ ΣΥΝΟΛΟ 50,8 Μ 32,8 Μ Πίνακας ΙΙ. Συγκεντρωτικά Στοιχεία Προσωπικού Κεντρικών Υπηρεσιών Ιδρύματος Υπηρεσία Αριθμός Διοικητικού Προσωπικού Αριθμός Τεχνικού Προσωπικού Αριθμός άλλου Προσωπικού Εύρος διαδικτυακής σύνδεσης Γραμματείες Πρυτανείας 2 2 ΕΤΕΠ Μέγιστο Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου 3 Μέγιστο Γραμματεία Συγκλήτου 2 Μέγιστο Διεύθυνση Διοικητικού 17 1 ΕΤΕΠ Μέγιστο Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 22 1 αποσπασμένος Μέγιστο Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων 10 Μέγιστο Νομική Υπηρεσία 3 Μέγιστο 7

8 Υπηρεσία Διεύθυνση Δημοσιευμάτων & Εκδόσεων Αριθμός Διοικητικού Προσωπικού Αριθμός Τεχνικού Προσωπικού Αριθμός άλλου Προσωπικού Εύρος διαδικτυακής σύνδεσης 7 Μέγιστο Τεχνική Υπηρεσία 21 Μέγιστο Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ξένες γλώσσες Γραφείο Φυσικής Αγωγής Μουσικά Σύνολα 11 1 αποσπασμένος Μέγιστο Αριθμός διαθέσιμων δωματίων Αριθμός σιτιζόμενων φοιτητών 5 Μέγιστο ΕΕΔΙΠ 3 ΕΕΔΙΠ 1 ΕΕΔΙΠ Μέγιστο ΚΕΚ 1 Γραφείο Διαμεσολάβησης 1 Μέγιστο Μέγιστο Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (Κεντρική Βιβλιοθήκη και 6 Παραρτήματα της σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα) 38 2 ΕΤΕΠ Αριθμός βιβλίων καταλογογραφη μένων (1) Αριθμός βιβλίων υπό καταλογογρά φηση (2) (δωρεές) Ηλεκτρο νικά Βιβλία e-books (3) Αριθμός βιβλίων (1+2+3) στη Βιβλιοθήκη ανά φοιτητή 18,48/ Φοιτητή 8

9 Πίνακας III. Φοιτητές, Μέλη ΔΕΠ, Προσωπικό, Αναλογίες προσωπικού/μέλη ΔΕΠ - φοιτητές Τμημάτων ΠΘ (έτος ) ΤΜΗΜΑΤΑ Προπτυχιακοί φοιτ. Ενεργ. /Εγγεγρ. Μεταπτυχ ιακοί φοιτητές Υποψήφιοι διδάκτορες Μέλη ΔΕΠ Διοικ/κο Προσωπικό Σχέση/Διοικ/κου Προσωπικού/ μελών ΔΕΠ Σχέση Διοικ/κου Προσωπικού/προπτυχιακών φοιτητών Σχέση Διοικ/κου Προσωπικού/μεταπτυχιακών φοιτητών Σχέση Διοικ/κου Προσωπικού/Υποψηφίων Διδακτόρων Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πολιτικών Μηχανικών Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μηχανολόγων Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιώ ν και Δικτύων Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος προς 8,5 1 προς 382,5 1 προς 42 1 προς 20, προς 5,5 1 προς 150,5 1 προς 20,7 1 προς προς 4,4 1 προς 89,8 1 προς 10,8 1 προς 11, προς 7,3 1 προς 20,6 1 προς 13, προς 3 1 προς 225,6 1 προς 6,3 1 προς 7, προς 1 1 προς 20,8 1 προς7,5 1 προς προς 1,5 1 προς 20,8 1 προς 3,9 1 προς 3, προς 4,2 1 προς 95,4 1 προς 10,4 1 προς προς 6,6 1 προς προς 16,6 1 προς προς 4 1 προς 54 1 προς 5,8 1 προς 3,4 9

10 ΤΜΗΜΑΤΑ Προπτυχιακοί φοιτ. Ενεργ. /Εγγεγρ. Μεταπτυχ ιακοί φοιτητές Υποψήφιοι διδάκτορες Μέλη ΔΕΠ Διοικ/κο Προσωπικό Σχέση/Διοικ/κου Προσωπικού/ μελών ΔΕΠ Σχέση Διοικ/κου Προσωπικού/προπτυχιακών φοιτητών Σχέση Διοικ/κου Προσωπικού/μεταπτυχιακών φοιτητών Σχέση Διοικ/κου Προσωπικού/Υποψηφίων Διδακτόρων Γεωπονίας προς 2 1 προς 27 1 προς 5,8 1 προς 4,8 Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Ιατρικής προς 2,6 1 προς 12,8 1 προς 6,6 1 προς 13,6 Κτηνιατρικής προς 2 1 προς 28,3 1 προς 4 1 προς 3,2 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Οικονομικών Επιστημών προς 2 1 προς 38,7 1 προς 10,8 1 προς 2, προς 2,5 1 προς 65,8 1 προς 8,9 1 προς προς 4 1 προς προς 20,7 1 προς 5,7 ΣΥΝΟΛΟ προς 2,7 1 προς 56,8 1 προς 8,6 1 προς 7,7 10

11 Ένα σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης των υπό σχεδιασμό παρεμβάσεων είναι η εξέταση της επίπτωσής τους στο λειτουργικό κόστος του πανεπιστημίου. Για το λόγο αυτό θα επιδιωχθεί από την αρχή του έργου η συστηματική καταγραφή στοιχείων κόστους, με αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων που ήδη έχουν εγκατασταθεί. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός χρηστικού εργαλείου λήψης αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα εξειδίκευσης. Για παράδειγμα μία πολύ συνοπτική εικόνα των οικονομικών στοιχείων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δίνεται από τον παραπάνω πίνακα Ι, ο οποίος αναφέρεται στα οικονομικά έτη 2008 και 2012 και αποτυπώνει χονδρικά τις πρόσφατες μεταβολές στο κόστος μισθοδοσίας και λειτουργικών δαπανών του ιδρύματος. Τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της παρούσας ενότητας εργασίας θα παραδοθούν στον Ανάδοχο των αμέσως επομένων τριών ενοτήτων εργασιών (3.1.2, και 3.1.4) ώστε να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τον καθορισμό των βασικών υπηρεσιώνπροϊόντων που παρέχονται από κάθε διοικητική μονάδα την ανάπτυξη πολιτικών-κανονισμών λειτουργίας και χρήσης των υπηρεσιών, την ανάπτυξη δεικτών αξιολόγησης προσωπικού και υπηρεσιών και τον καθορισμός βασικών διεργασιών και ροών εργασιών. ENΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 3 μήνες ΜΗΝΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ Μ1-Μ3 Α/Μ* ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ) 15 ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (ΙΜ) ΚΟΣΤΟΣ ( ) (* Α/Μ =ανθρωπομήνες) Καθορισμός των βασικών υπηρεσιών-προϊόντων που παρέχονται από κάθε διοικητική μονάδα και ανάπτυξη πολιτικών-κανονισμών λειτουργίας-χρήσης των υπηρεσιών. Η εργασία στοχεύει στον εντοπισμό εκείνων των υπηρεσιών-προϊόντων που αποτελούν τον πυρήνα της αποδοτικής λειτουργίας του πανεπιστημίου. Η πληροφορία αυτή είναι κομβικής σημασίας τόσο για τον ανασχεδιασμό της δομής διοίκησης (Οργανισμός), όσο και για την αξιολόγηση της απόδοσης κάθε μονάδας. Για παράδειγμα, βασική υπηρεσία των Ακαδημαϊκών Γραμματειών είναι η εξυπηρέτηση του φοιτητικού πληθυσμού (εγγραφές, δηλώσεις μαθημάτων, βεβαιώσεις κλπ.) Οι αποφοιτούντες από τα διάφορα Προγράμματα Σπουδών μπορούν αντίστοιχα να θεωρηθούν ως το προϊόν. Μία βασική υπηρεσία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι η συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου. Βασική υπηρεσία της Δ/νσης Προσωπικού είναι η διεκπεραίωση των διαδικασιών από την προκήρυξη έως τον διορισμό, και η επικαιροποίηση των υπηρεσιακών φακέλων του προσωπικού. 11

12 Ένας στόχος της εργασίας αυτής είναι η ποσοτικοποίηση των ανωτέρω υπηρεσιών-προϊόντων, και η συνάρτησή τους με λειτουργικό κόστος. Για παράδειγμα, με βάση τον μισθό των υπαλλήλων μιας Γραμματείας μπορεί να υπολογιστεί το κόστος εξυπηρέτησης ανά φοιτητή και ανά έτος. Αντίστοιχα, με βάση μισθούς, αναλώσιμα, εργολαβίες κλπ, μπορεί να υπολογιστεί το κόστος συντήρησης ανά τετραγωνικό μέτρο εγκαταστάσεων. Ένας δεύτερος στόχος είναι ο καθορισμός συμπληρωματικών ποιοτικών κριτηρίων, ώστε να αποφευχθεί η μονόπλευρη έμφαση σε ποσοτικά μεγέθη. Επίσης στόχος της εργασίας αυτής θα είναι και η ανάπτυξη θεσμικών κειμένων που θα αποτελέσουν τις πολιτικές-κανονισμούς λειτουργίας και χρήσης όλων των υπηρεσιών που παρέχονται από όλες τις δομές του Πανεπιστημίου. Για παράδειγμα θα αναπτυχθούν και θα καταγραφούν κοινές πολιτικές για όλα τα τμήματα ή σχολές όπου αυτό είναι δυνατό. Θα αναπτυχθούν και θα καταγραφούν πολιτικές χρήσης της βιβλιοθήκης των υπηρεσιών πληροφορικής ( , web-hosting), των κοινόχρηστων πόρων (αίθουσες, εξοπλισμός) κ.α. ENΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΝΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (υποενότητα αναδόχου) 3 μήνες Μ4-Μ6 Ανάθεση σε Εξωτερικό Ανάδοχο (ΑΕΑ) Α/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ) 30 ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (υποενότητα αυτεπιστασίας) ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (ΙΜ) Α/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ) 15 ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) Ανάπτυξη δεικτών αξιολόγησης προσωπικού και υπηρεσιών Σε συνέχεια του καθορισμού των βασικών υπηρεσιών-προϊόντων, καθώς και των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών, θα αναπτυχθούν στην παρούσα εργασία κατάλληλοι δείκτες αξιολόγησης, οι οποίοι θα αφορούν τόσο τους υπαλλήλους ατομικά όσο και τις διοικητικές μονάδες συνολικά. Με την αξιοποίηση των δεικτών αυτών θα καταστεί εφικτή (α) η διοίκηση μέσω στόχων, (β) η μέτρηση της απόδοσης των υπαλλήλων και (γ) η αντικειμενική αξιολόγηση στο πλαίσιο της αποδοχής Κίνητρο Επίτευξης Στόχων που προβλέπει το νέο μισθολόγιο. 12

13 ENΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΝΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (υποενότητα αναδόχου) 3 μήνες Μ6-Μ8 Ανάθεση σε Εξωτερικό Ανάδοχο (ΑΕΑ) Α/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ) 15 ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (υποενότητα αυτεπιστασίας) ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (ΙΜ) Α/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ) 15 ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) Καθορισμός βασικών διεργασιών και ροών εργασιών Η εργασία στοχεύει στην παροχή όλων των λειτουργιών οργάνωσης, διαχείρισης και παρακολούθησης των υπηρεσιακών διαδικασιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ώστε να επιτευχθούν: Η κατανόηση της πολυπλοκότητας της δομής του συνόλου των υπηρεσιακών διαδικασιών. Η αυτοματοποίηση, η οργάνωση και ο συντονισμός των υπηρεσιακών διαδικασιών. Η βέλτιστη συνέπεια και τυποποίηση των καλυπτόμενων υπηρεσιακών διαδικασιών. Η απλοποίηση και καθοδήγηση της χρήσης των υπηρεσιών από τους τελικούς αποδέκτες. Η απλοποίηση και καθοδήγηση των υπαλλήλων στη διεκπεραίωση των καθημερινών διαδικασιών. Εξοικονόμηση προσωπικού/πόρων προς νέες και ουσιαστικότερες υπηρεσίες. Η εργασία θα εκταθεί στο σύνολο των διαδικασιών των Διοικητικών Οργάνων, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων τους, των Σχολών και των Ακαδημαϊκών Τμημάτων καθώς και στον ΕΛΚΕ και την Εταιρία Διαχείρισης της Περιουσίας. Για την επίτευξη των στόχων θα γίνουν οι επόμενες ενέργειες: 13

14 Αξιοποίηση των καταγραφών που θα υλοποιηθούν στα 3.1.1, και Ομογενοποίηση όσων διαδικασιών επαναλαμβάνονται σε διαφορετικές υπηρεσίες (πχ οι υπηρεσίες που προσφέρονται στης γραμματείες των τμημάτων είναι κοινές). εντοπισμός διαλειτουργειών μεταξύ των διαδικασιών και συχνότητα χρήσης τους. Μοντελοποίηση και απλούστευση/βελτιστοποίηση των διαδικασίών. Αποτύπωση των μοντελοποιημένων διαδικασιών κατά Διεθνή πρότυπα (πχ BPMN) Καταγραφή των διαδικασιών σε χρηστικά (πχ web-based) εγχειρίδια, με στόχο την εύκολη προσβασιμότητα από κάθε εμπλεκόμενο. Δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου Μοντελοποιημένων Διοικητικών Διαδικασιών. Ηλεκτρονικοποίηση 50 διαδικασιών στην πλατφόρμα ροών εργασιών και διαχείρισης εγγράφων. ENΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΝΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (υποενότητα αναδόχου) 11 μήνες Μ6-Μ17 Ανάθεση σε Εξωτερικό Ανάδοχο (ΑΕΑ) Α/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ) 50 ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (υποενότητα αυτεπιστασίας) ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (ΙΜ) Α/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ) 15 ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) Περιγραφή αντικειμένου των αναμορφωμένων θέσεων εργασίας, εκπαίδευση προσωπικού και διαδικασία ενσωμάτωσης των αλλαγών στο ΠΘ. Οι εκτεταμένες αλλαγές σε δομές και συστήματα θα οδηγήσουν σε δημιουργία θέσεων εργασίας με νέο αντικείμενο, θα φέρουν μεγάλες ανάγκες επιμόρφωσης του προσωπικού και θα απαιτήσουν μια διαδικασία προσαρμογής και αποδοχής όλων των αλλαγών από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Για να επιτευχθεί το τελευταίο θα γίνουν η επόμενες ενέργειες. o Αναγνώριση των νέων θέσεων εργασίας, προσδιορισμός και καταγραφή του αντικειμένου τους (job description). o Καθορισμός των αναγκών επιμόρφωση των υπαλλήλων λόγω των νέων δομών και συστημάτων. o Επιμόρφωση των υπαλλήλων που εντάσσονται σε νέες θέσεις εργασίας ώστε να 14

15 αποκτήσουν τις επιπλέον δεξιότητες που απαιτεί το αντικείμενό τους. o Επιμόρφωση των υπαλλήλων στα νέα συστήματα. o Μέριμνα για την αποδοχή των νέων δομών και συστημάτων από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Για τις επιμορφώσεις θα χρησιμοποιηθούν τόσο στελέχη του Πανεπιστημίου όσο και εξωτερικοί συνεργάτες. ENΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΝΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (υποενότητα αναδόχου) 12 μήνες Μ13-Μ24 Ανάθεση σε Εξωτερικό Ανάδοχο (ΑΕΑ) Α/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ) 85 ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (υποενότητα αυτεπιστασίας) ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (ΙΜ) Α/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ) 25 ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) Πιλοτικές παρεμβάσεις Οι πιλοτικές παρεμβάσεις θα στοχεύουν στην μείωση του λειτουργικού κόστους, με παράλληλη διατήρηση ή βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών. Υπηρεσίες που είναι τυποποιημένες, θα επιδιωχθεί να προσφέρονται αυτόματα, πχ μέσω web-based εφαρμογών, ενώ οι υπάλληλοι θα μετακινηθούν προς υπηρεσίες ουσιαστικής μέριμνας. Οι βασικές διεργασίες, που καθορίστηκαν στην 3.1.4, θα συνδυαστούν με τα αντικείμενα εργασίας των κύριων υπαλληλικών θέσεων, όπως προσδιορίστηκαν στην Στόχος είναι: α) να εντοπιστούν αλληλεπικαλύψεις και άσκοπες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, και β) να προκύψουν επιθυμητές συνέργιες. Ένα παράδειγμα, που επιβάλλεται και από τις προβλέψεις του νέου νομικού πλαισίου, είναι η ενοποίηση των ανεξάρτητων Γραμματειών Μεταπτυχιακών Σπουδών σε μία Μεταπτυχιακή Γραμματεία Σχολής. Καθώς οι παρούσες Γραμματείες κάθε Τμήματος υλοποιούν παρόμοια καθήκοντα, η ενοποίηση θα προσφέρει σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους, βελτίωση στην ομοιομορφία αντιμετώπισης των θεμάτων και αυξημένη ευκολία υλοποίησης αλλαγών. Στον παρόντα Οδικό Χάρτη, επιθυμούμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε δύο ειδικές 15

16 ενότητες πιλοτικών παρεμβάσεων, οι οποίες έχουν σε μεγάλο βαθμό σχεδιαστεί και είναι ώριμες προς υλοποίηση. Για περαιτέρω τεκμηρίωση της ωριμότητάς τους, παρατίθενται σχετικές σύντομες μελέτες ως παραρτήματα (Παράρτημα Β: Προετοιμασία Πιλοτικών Παρεμβάσεων). ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η πρώτη ενότητα αφορά την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ιδρύματος και την ανάληψη από αυτήν της συντήρησης των κτηριακών εγκαταστάσεων, με παράλληλη βελτίωση των ενεργειακών καταναλώσεων. Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα Β.1 (Ανάλυση ωριαίων καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας στους 7 Υποσταθμούς Μέσης Τάσης του ΠΘ στο Βόλο Λάρισα Τρίκαλα : Τεχνική Έκθεση του Εργαστηρίου Θερμοδυναμικής & Θερμικών Μηχανών του Τμήματος Μηχανολόγων). Η μελέτη αποδεικνύει την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας που επιτεύχθηκε τα τελευταία δύο έτη, χάρις στην αυστηρή υλοποίηση από τους μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας των μέτρων εξοικονόμησης που αποφασίστηκαν από τη Σύγκλητο του ιδρύματος. Ένα παράδειγμα πιλοτικής παρέμβασης που θα εφαρμοστεί αμέσως είναι η αλλαγή των διαδικασιών συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα, η υλοποίηση της συντήρησης θα αναληφθεί αποκλειστικά από μηχανικούς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι οποίοι θα συνεπικουρούνται κατά περίπτωση από εξωτερικούς συνεργάτες (τεχνίτες, συνεργεία). Προβλέπεται ότι από την παρέμβαση αυτή θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε σχέση με το σύστημα των εξωτερικών εργολαβιών που εφαρμοζόταν ως τώρα. Προς το σκοπό αυτό, θα υλοποιηθούν μεταξύ άλλων και οι εξής δράσεις: o Ανάπτυξη βάσης δεδομένων με τα στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας, και τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες, για κάθε συγκρότημα κτηρίων. Η βάση αυτή θα ενημερώνεται συστηματικά, και θα χρησιμεύει για την εκτίμηση της αναγκαιότητας και αποτελεσματικότητας κάθε ενέργειας συντήρησης. o Σύστημα on line παρακολούθησης εισερχομένων εγγράφων και εργασιών (εφαρμογή στην Τ.Υ. του ticketing system παραγράφου 3.1.7Α). Λειτουργία σε κάθε κτήριο ειδικού ηλεκτρονικού ημερολογίου εργασίων συντήρησης. Ψηφιακή απεικόνιση χώρων εγκατάστασης εξοπλισμού (Λεβητοστάσια, Ψυχροστάσια, Υ/Σ Μέσης Τάσεως), και σύνταξη μητρώου χαρακτηριστικών. Τυποποίηση των αναλωσίμων και άλλων υλικών συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων, και διατήρηση αντίστοιχης ηλεκτρονικής αποθήκης. o Καταγραφή του εγκατεστημένου έκτακτου εξοπλισμού θέρμανσης ψύξης στα διάφορα γραφεία και χώρους των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΠΘ, (π.χ. κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου, ηλεκτρικές θερμάστρες κτλ) με στόχο τον έλεγχο και περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας μέσω audits. Με ευκαιρία την κατασκευή νέων κτηριακών υποδομών για το ΠΘ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, θα επιδιωχθεί η τυποποίηση του κόστους κατασκευής ανά κατηγορία έργων και ομάδα εργασιών με την σύνταξη προτύπων-υποδειγμάτων. Επίσης, θα δημιουργηθεί κοινή τράπεζα μητρώου τιμών νέων εργασιών, για την προτυποποίηση των διακανονισμών Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που προκύπτουν στην εκτέλεση έργων και, θα υιοθετηθεί διαδικασία 16

17 δειγματοληπτικού εσωτερικού ελέγχου από ανεξάρτητη επιτροπή. Ο έλεγχος θα λαμβάνει υπόψη τον προϋπολογισμό της μελέτης, τις προμετρήσεις, το χρηματικό αντικείμενο της σύμβασης, τυχόν υπερβάσεις, το χρονοδιάγραμμα, τις αναθεωρήσεις και την τελική δαπάνη. Μεταξύ των άλλων, θα συμβάλει στον καθορισμό δεικτών αξιολόγησης της ομάδας εκπόνησης μελέτης και ομάδας εκτέλεσης έργου. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Η δεύτερη ενότητα αφορά το Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου, και περιλαμβάνει την λεπτομερή καταγραφή των προβλημάτων που υφίστανται με τον παρόντα τρόπο λειτουργίας και την πρόταση στοχευμένων παρεμβάσεων. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, που θα διευκολύνουν τη ροή εργασίας και θα ελαχιστοποιήσουν τα διακινούμενα έγγραφα στο λογιστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκτίθενται αναλυτικά στο σχετικό Παράρτημα Β.2 (Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου: Υφιστάμενη κατάσταση και προτεινόμενες παρεμβάσεις). Όλες οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα γίνουν με χρήση πληροφορικών συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού, αλλά και μοντελοποίηση πρότυπων διοικητικών διαδικασιών, με στόχο τη διευκόλυνση της ροής εργασίας στο λογιστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την ελαχιστοποίηση των διακινούμενων εγγράφων. Η επίτευξη των παραπάνω, θα εξασφαλίσει: Α. Τη βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς ο κάθε οφειλέτης ή δικαιούχος θα μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στα αρχεία και στα έγγραφα που τον ενδιαφέρουν, άμεσα και όποτε χρειάζεται. Β. Την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς θα εξασφαλισθεί ο απαραίτητος χρόνος για την άμεση καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων στο λογισμικό του λογιστηρίου και την ουσιαστική βελτίωση τόσο του χρόνου ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών ή και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όσο και του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών εξόφλησης των δικαιούχων. Γ. Την υιοθέτηση πράσινων διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, αφού με τη χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και παρακολούθησης της κάθε διαδικασίας του λογιστηρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και της καθιέρωσης της ηλεκτρονικής υπογραφής οι έντυπες διαδικασίες θα ελαχιστοποιηθούν. Για τον σχεδιασμό και τη μοντελοποίηση των πρότυπων διαδικασιών και εντύπων, για το σχεδιασμό του κατάλληλου μηχανισμού αναφορών, για την ανάπτυξη των απαραίτητων πληροφορικών συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού, καθώς και για την απαραίτητη επιμόρφωση του προσωπικού πάνω στις νέες διαδικασίες θα πρέπει να αφιερωθεί τουλάχιστον ένα έτος. Για την πιλοτική εφαρμογή των διαδικασιών που θα αναπτυχθούν στην προηγούμενη φάση θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος. Τέλος, θα απαιτηθεί χρόνος για την ολοκληρωμένη εφαρμογή των διαδικασιών έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή και ποιοτική λειτουργία τους. 17

18 ENΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 15 μήνες ΜΗΝΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ Μ1-Μ15 Α/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ) 50 ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (ΙΜ) ΚΟΣΤΟΣ ( ) Αναβάθμιση-επέκταση υπαρχόντων και ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών και πιστοποίηση τους με βάση πρότυπα ασφαλείας Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει σύγχρονη υποδομή δικτύου δεδομένων, με Gigabit Ethernet switches σε όλα τα κτήριά του. Επίσης, κάθε κτήριο συνδέεται στο Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών της κάθε πόλης με ταχύτητες 1Gbps. Τέλος, το Πανεπιστήμιο συνδέεται στο Internet μέσω του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) με επτά (7) συνδέσεις ταχύτητας 1Gbps η κάθε μία. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση εγκατάστασης και αξιοποίησης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Ειδικότερα, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν τα παρακάτω Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) τα οποία παρέχουν τις αντίστοιχες ψηφιακές υπηρεσίες. ΠΣ Φοιτητολογίου για όλα τα προπτυχιακά και δύο μεταπτυχιακά τμήματα. ΠΣ Διαχείρισης Προσωπικού (Ακαδημαϊκού και Διοικητικού) ΠΣ Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ιδρύματος. ΠΣ Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. ΠΣ Υποστήριξης του Τμήματος Προμηθειών. ΠΣ Υποστήριξης του Λογιστηρίου ΠΣ ΜΟΔΙΠ Αξιολόγησης Τμημάτων ΠΘ ΠΣ Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-class ΠΣ Διαχείρισης Περιοδικών Εκδόσεων Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ ΠΣ Διαχείρισης Παραγγελιών για την Ανάπτυξη της Συλλογής της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ ΠΣ Διαδανεισμού Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΠΘ ΠΣ Online Επικοινωνίας με τη Βιβλιοθήκη & Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ ΠΣ Καταλόγων Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΠΘ ΠΣ Ταυτόχρονης Αναζήτησης Ηλεκτρονικών Πηγών Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΠΘ ΠΣ Ιδρυματικού Αποθετηρίου Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΠΘ (υπό ανάπτυξη) ΠΣ Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Εκδόσεων (ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων) και Συνεδρίων 18

19 (υπό ανάπτυξη) ΠΣ Διαχείρισης της Ερευνητικής Δραστηριότητας (CRIS: Current Research Information System) (υπό εγκατάσταση ) Επιπλέον λειτουργούν ένα παλιό πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη του Τμήματος Μισθοδοσίας και ένα απαρχαιωμένο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει το Τμήμα Περιουσίας. Επίσης παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες: Καταλόγου (LDAP) Active directory Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) Ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων. Ψηφιακών πιστοποιητικών Παροχής λογισμικού MicroSoft (MSDN) Φωνητικής πύλης. VoIP Video κατ απαίτηση (VOD) Τηλεδιάσκεψης σε κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες. Remote desktop calls. Για τα περισσότερα από τα παραπάνω ΠΣ έχει ήδη δρομολογηθεί η αναβάθμιση τους μέσω των ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης και Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, ώστε όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες να δίνονται μέσω διαδικτύου, αλλά και να αυξηθεί η λειτουργικότητά τους. Επίσης στα πλαίσια του ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης έχει δρομολογηθεί η απόκτηση ενός συστήματος διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασιών, η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης καθώς και η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης κοινόχρηστων πόρων. Οι εργασίες που προτείνονται στην παρούσα ενότητα εντάσσονται σε τρείς βασικούς άξονες: Δημιουργία-Ενοποίηση-Ενημέρωση-Εκκαθάριση Βάσεων Δεδομένων (ΔΕΕΕ-ΒΔ) Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (ΑΠΣ) Ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών Νέα Πληροφοριακά Συστήματα (ΗΔ/ΝΠΣ) και οργανώνονται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τη μέθοδο υλοποίησης σε τέσσερεις υποενότητες (3.7.1Α, 3.7.1Β, 3.7.1Γ, 3.7.1Δ) Υποενότητα 3.7.1Α Η παρούσα υποενότητα εργασιών θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα καθ όλη τη διάρκεια του 19

20 προτεινόμενου έργου και περιλαμβάνει: o Εκκαθάριση της Βάσης Δεδομένων του ΠΣ Φοιτητολογίου (ΔΕΕΕ-ΒΔ) o Εκκαθάριση της Βάσης Δεδομένων της υπηρεσίας καταλόγου (LDAP) του Ιδρύματος, (ΔΕΕΕ-ΒΔ) o Αναβάθμισή της υπηρεσίας καταλόγου (LDAP) και υποστήριξη της με σύστημα ενιαίας πρόσβασης (single sign-on) και αυθεντικοποίησης για το σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών του Ιδρύματος. (ΑΠΣ) o Ενημέρωση του ΠΣ Διαχείρισης Προσωπικού από πληροφορίες που υπάρχουν σε οποιοδήποτε άλλο αρχείο ηλεκτρονικό ή μη ώστε να αποτελέσει την μοναδική και κύρια πηγή πληροφοριών για το προσωπικό. (ΔΕΕΕ-ΒΔ) o Δημιουργία χρηστικής ψηφιακής βιβλιοθήκης με ψηφιοποίηση των σχεδίων-κατόψεων όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΠΘ και των σχετικών συμβολαίων απόκτησης ή συμφωνητικών ενοικίασης. Η βιβλιοθήκη θα χρησιμεύσει τόσο στην Τεχνική και την Νομική Υπηρεσία του ΠΘ όσο και στην υλοποίηση διαφόρων εφαρμογών πλοήγησης στις εγκαταστάσεις του ΠΘ (πχ. επισκέπτες και νέοι φοιτητές, ΑΜΕΑ κλπ). (ΔΕΕΕ-ΒΔ) o Μελέτη των δυνατοτήτων που παρέχει το ενιαίο ΠΣ Τεχνικής Υπηρεσίας Προμηθειών Λογιστηρίου για την παραμετροποίηση-προσαρμογή του (πέραν των βασικών ρυθμίσεων) στις απαιτήσεις του ΠΘ σε συνδυασμό με αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας των αντίστοιχων Υπηρεσιών ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίησή του. (ΗΔ/ΝΠΣ) o Υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών που θα υποδειχθούν από τον ανάδοχο πιστοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων κατά ISO (ΑΠΣ) o Ανάπτυξη Ticketing system, μέσω του οποίου χρεώνεται μια εργασία σε υπηρεσίαυπάλληλο, παρακολουθείται η πορεία της ανάμεσα σε διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες-υπαλλήλους και τέλος σηματοδοτείται η ολοκλήρωσή της. Το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν βάση για το σύστημα αξιολόγησης. (ΗΔ/ΝΠΣ) o Ανάπτυξη Alerting system, δηλαδή σύστημα που ειδοποιεί τους υπαλλήλους για διάφορες κρίσιμες ενέργειες (περιοδικές ή όχι) που πρέπει να κάνουν και έχουν καταληκτικές ημερομηνίες. Το σύστημα αυτό μπορεί να αποτελέσει και οδηγό για νέο υπάλληλο σε κάποια θέση για το ποιές είναι οι πιο βασικές και κρίσιμες εργασίες που καλείται να εκπληρώσει. (ΗΔ/ΝΠΣ) o Ανάπτυξη συστήματος επίβλεψης των υποδομών ΤΠΕ, είτε πρόκειται για ενεργό εξοπλισμό είτε πρόκειται για υπηρεσίες. (ΑΠΣ) o Καταγραφή όλων των ΠΣ και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από τις βασικές υπηρεσίες πληροφορικής (Δ/νση Μηχανοργάνωσης, Κέντρο Δικτύου & Τηλεματικής, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης) από άλλες μονάδες του ΠΘ και από τα Τμήματα με στόχο να αναδειχθούν δυνατότητες κεντρικού συντονισμού και διαλειτουργικότητας μεταξύ τους. o Υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών ώστε να χρησιμοποιούνται ψηφιακά πιστοποιητικά για πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα και για ψηφιακή υπογραφή. (ΑΠΣ) Εκτός των παρεμβάσεων που αναφέρθηκαν προηγουμένως θα οργανωθούν και σεμινάρια εκπαίδευσης o Εκπαίδευση των διαχειριστών στις νέες υπηρεσίες. 20

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δράσεις Προώθησης Ανοικτής Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Έργα ΕΣΠΑ: ΑΝΟΙΚΤA ΑΚΑΔΗΜΑΪΚA ΜΑΘHΜΑΤΑ ΠΘ (ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» Αθανάσιος Σφουγγάρης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Π.Θ.

«Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» Αθανάσιος Σφουγγάρης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Π.Θ. «Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» Αθανάσιος Σφουγγάρης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Π.Θ. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο χάρτη Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Για την κατάρτιση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Για την κατάρτιση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Για την κατάρτιση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ / ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΤ Οριζόντιο πληροφοριακό σύστημα για το συντονισμό της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των φοιτητών των Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ

ΕΔΕΤ Οριζόντιο πληροφοριακό σύστημα για το συντονισμό της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των φοιτητών των Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ ΕΔΕΤ Οριζόντιο πληροφοριακό σύστημα για το συντονισμό της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των φοιτητών των Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ Παναγιώτης Τσανάκας Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2012 Γενική Περιγραφή Η δράση αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Ρ. Λάμπρου Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Κέντρο Δικτύων Ε.Μ.Π. Αδιαμφισβήτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ P Y T A N I K O Y M B O Y I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ P Y T A N I K O Y M B O Y I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618 Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ P Y T A N I K O Y M B O Y I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618 Aριθμ. Πρωτ.: 298 Bόλος 29 Δεκεμβρίου 2008 Προς τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Ενημερωτική Ημερίδα «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: Εργαλεία Ενίσχυσης της Ποιότητας» ΜΟΔΙΠ Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ.: 14816 Bόλος, 18-12-2012 ΠPOΣKΛHΣH

Aριθμ. Πρωτ.: 14816 Bόλος, 18-12-2012 ΠPOΣKΛHΣH Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Σ Y Γ K Λ H T O Σ APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 38221 THΛ. 24210-74586 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210 5385174 Αιγάλεω: 14/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Συμπεράσματα από συμμετοχή σε Ημερίδα ΑΔΙΠ 28-2-2014 Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη καθηγήτρια 2/4/2014 Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας ΑΤΕΙΘ Αλλαγές στο νομικό πλαίσιο (Ν.4009/2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωνσταντίνος Χειλάς Επιστημονικώς Υπεύθυνος Έργου

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωνσταντίνος Χειλάς Επιστημονικώς Υπεύθυνος Έργου ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ - MIS : 304280 Κωνσταντίνος Χειλάς Επιστημονικώς Υπεύθυνος Έργου Κατανομή των κονδυλίων Ποσοστό = 20% * ΑΤ / ΣυνολικόςΑΤ +

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 27/9/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για τις ανάγκες της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. 1. Γραμματεία Συμβουλίου Τ.Ε.Ι 3 άτομα έως και τον Μάρτιο του 2009 και 4 άτομα έως σήμερα. 100% Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης Παρουσίαση του Έργου και των Στόχων της Μ.Ε.Α.Ε. Καθ. Μιχάλης Ξένος (Διευθυντής Μ.Ε.Α.Ε.) Επ. Υπεύθυνος Υποέργου 4 της πράξης «Ε.Α.Π.» http://meae.eap.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ-T.K. 382.21 THΛ. 2421074555 & 2421074591 FAX 2421074618 Aριθμ. πρωτ.: 430 Bόλος 16 Δεκεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 281 Πίνακας περιεχομένων Ν. 4009/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Ακαδημαϊκή ελευθερία Άρθρο 4 Αποστολή των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 Παντελής Υψηλάντης, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Δημήτριος Καντάς, Αν. Καθηγητής, Μέλος ΜΟΔΙΠ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ E.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» - Άξονας Προτεραιότητας 2 - Μέτρο 5 Υποέργο: «Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ΧΧΧ Χωρική ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β492Χ-6ΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β492Χ-6ΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ.

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καραμπίνης Αθανάσιος, Καθηγητής, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Δ.Π.Θ. Σοφία Μαρσίδου, Εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας

Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας Καθηγητής Βασίλειος Κ. Γούναρης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ / ΙΟΥΝΙΟΣ 204 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ... 7 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα