Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πράξη: Υποέργο: Ημερομηνία: 27/12/2012 Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την Αναβάθμιση της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κωδ. ΟΠΣ ) Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Υποέργο 1) Υπεύθυνος υποέργου: Καθηγητής Βασίλειος Μποντόζογλου, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης Παν/μίου Θεσσαλίας. Ο Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συντάχθηκε από ομάδα έργου που ορίστηκε με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ομάδα έργου σύνταξης του Οδικού Χάρτη αποτελείτο από πέντε (5) Μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πέντε (5) Διοικητικά Στελέχη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Μόνιμοι υπάλληλοι και ΙΔΑΧ). Ομάδα έργου σύνταξης οδικού χάρτη Καθηγητής Βασίλειος Μποντόζογλου, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης Καθηγητής Ιωάννης Θεοδωράκης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού, Φοιτητικής Μέριμνας, Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων Καθηγητής Αναστάσιος Σταματέλος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΘ Καθηγητής Παντολέων Σκάγιαννης, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Δρ. Ιωάννης Κλαψόπουλος, Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χρήστος Κωστόπουλος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Σεραφείμ Τσαμασιώτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης Βασίλειος Σπανός, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αικατερίνη Πατρώνη, Προϊσταμένη Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αποτύπωση και διερεύνηση παρούσας κατάστασης Καθορισμός των βασικών υπηρεσιών-προϊόντων που παρέχονται από κάθε διοικητική μονάδα και ανάπτυξη πολιτικών-κανονισμών λειτουργίας-χρήσης των υπηρεσιών Ανάπτυξη δεικτών αξιολόγησης προσωπικού και υπηρεσιών Καθορισμός βασικών διεργασιών και ροών εργασιών Περιγραφή αντικειμένου των αναμορφωμένων θέσεων εργασίας, εκπαίδευση προσωπικού και διαδικασία ενσωμάτωσης των αλλαγών στο ΠΘ Πιλοτικές παρεμβάσεις Αναβάθμιση-επέκταση υπαρχόντων και ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών και πιστοποίηση τους με βάση πρότυπα ασφαλείας ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΟΜΗΣ Αποτύπωση παρούσας κατάστασης Καταγραφή ιδεών των βασικών συντελεστών του ΠΘ, ανασκόπηση διεθνούς εμπειρίας και διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων ακαδημαϊκής οργάνωσης Διοικητική μετεξέλιξη των τμημάτων και των σχολών του ιδρύματος. Δομές για νέα διάταξη και αρμοδιότητες ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΚΕ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΝΠΙΔ Σύνταξη Νέου Οργανισμού Σύνταξη Νέου Εσωτερικού Κανονισμού Μετεξέλιξη ΕΛΚΕ και Εταιρίας Διαχείρισης Περιουσίας σε ΝΠΙΔ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα Α. Το παρόν Οργανόγραμμα των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παράρτημα Β. Προετοιμασία Πιλοτικών Παρεμβάσεων Β1. Ανάλυση ωριαίων καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας στους 7 Υποσταθμούς Μέσης Τάσης του ΠΘ στο Βόλο Λάρισα Τρίκαλα Β2. Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου: Υφιστάμενη κατάσταση και προτεινόμενες παρεμβάσεις Παράρτημα Γ. Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Παράρτημα Δ. Νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας ΑΕΙ 2

3 1 ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οδικού Χάρτη, με στόχο την αναβάθμιση της ακαδημαϊκής δομής του και της λειτουργίας των Διοικητικών υπηρεσιών του, προς όφελος των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των πολιτών. Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη των απαραίτητων παρεμβάσεων που πρέπει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να αναβαθμίσει την επιχειρησιακότητα των Διοικητικών του υπηρεσιών, υιοθετώντας επιπλέον, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, πράσινες διαδικασίες φιλικές προς τον φοιτητή και το περιβάλλον. Επειδή ανάλογες δράσεις θα υλοποιηθούν και από τα υπόλοιπα ΑΕΙ, θα διερευνηθεί η δυνατότητα συνεργασίας με άλλα ιδρύματα, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και την αξιοποίηση συνεργιών. Κεντρικοί άξονες που θα κατευθύνουν όλες τις προτεινόμενες ενέργειες είναι: (α) Η απλοποίηση και η αυτοματοποίηση των διοικητικών διαδικασιών (β) Η εξοικονόμηση υλικών και ανθρώπινων πόρων, με στόχο τη μείωση του άσκοπου λειτουργικού κόστους και την ανακατεύθυνση εξοικονομούμενων πόρων προς την παροχή νέων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους φοιτητές (γ) Η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας-συνεργασίας μεταξύ προσωπικού και μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων (δ) Η διασφάλιση ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες που θα αναπτυχθούν θα διαθέτουν την απαραίτητη ευελιξία ώστε να προσαρμόζονται σε μεταβαλλόμενο θεσμικό περιβάλλον και διαθέσιμους ανθρώπινους και υλικούς πόρους (ε) Η διασφάλιση της ποιοτικής και αδιάκοπτης παροχής υπηρεσιών-προϊόντων. (στ) Η ασφάλεια των Πληροφοριών. (ζ) Η επίτευξη όλων των παραπάνω με την ενεργό συμμετοχή του (υπαλληλικού και ακαδημαϊκού) προσωπικού του Πανεπιστημίου Ειδικότερα, ο Οδικός Χάρτης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι: o αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε όλο το εύρος των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας o περιγραφή και τεκμηρίωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων, με καθορισμό προτεραιοτήτων o ομαδοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων και ανάπτυξη διαδικασίας ενσωμάτωσης στη λειτουργία του ΠΘ o χρονοδιάγραμμα για κάθε προτεινόμενη παρέμβαση o τεκμηρίωση προϋπολογισμού ανά παρέμβαση o προϋποθέσεις επιτυχίας και καταγραφή πιθανών κινδύνων o αποτύπωση τυχόν συνεργιών των προτεινόμενων παρεμβάσεων με άλλα έργα (Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» κλπ) 3

4 Η μεθοδολογία εργασίας που υιοθετείται λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η διοικητική δομή του πανεπιστημίου δεν είναι δεδομένη. Σημαντικές αλλαγές αναμένεται να λάβουν χώρα σε εφαρμογή του πρόσφατα ψηφισθέντα νόμου, και άλλες θα προκύψουν ως συνέπεια των συμπερασμάτων και επεμβάσεων του παρόντος προγράμματος. Επειδή λοιπόν το τελικό οργανόγραμμα δεν είναι καθορισμένο, οι δράσεις που θα αναληφθούν στη διάρκεια υλοποίησης θα αφορούν συνεκτικές ενότητες (blocks-modules) του συστήματος διοίκησης που η παρουσία τους είναι αδιαμφισβήτητη σε οποιοδήποτε οργανόγραμμα πανεπιστημίου. Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτό να προχωρήσουν παράλληλα τόσο επιμέρους βελτιώσεις όσο και η αναδιαμόρφωση της συνολικής διοικητικής δομής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 4

5 2 ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ o Θα διαμορφωθεί ο νέος Οργανισμός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου θα περιλαμβάνονται όλες οι διοικητικές υπηρεσίες και οι ακαδημαϊκές δομές και θα περιγράφεται η διασύνδεσή τους. o Θα εξεταστούν πιθανά σενάρια επανασχεδιασμού της ακαδημαϊκής δομής του Πανεπιστημίου (Σχολές, Τμήματα, Προγράμματα Σπουδών) στη βάση των διεθνών ακαδημαϊκών τάσεων, της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και της βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων o Θα επανασυνταχθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του ιδρύματος, ο οποίος θα συμπληρώνεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας. o Θα εξεταστεί η σκοπιμότητα μετεξέλιξης του ΕΛΚΕ και της Εταιρίας Διαχείρισης Περιουσίας σε κοινό ΝΠΙΔ. o Θα επανεξεταστεί η λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών από μηδενική βάση. Για κάθε διοικητική δομή, θα τεκμηριώνεται το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί και η ροή εργασιών την οποία διεκπεραιώνει, μαζί με τις περιγραφές των βασικών θέσεων εργασίας (job description). o Θα καταγραφούν πολιτικές-κανονισμοί χρήσης και λειτουργίας των υπηρεσιών. o Θα γίνει μοντελοποίηση, απλούστευση/βελτίωση των βασικών διαδικασιών o Θα αναπτυχθούν πληροφοριακά συστήματα με σκοπό την ηλεκτρονικοποίηση των βασικών διαδικασιών. o Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και θα πιστοποιηθούν τα πληροφοριακά συστήματα και οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ώστε να εξασφαλίζεται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ασφαλείας, η εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα της πληροφορίας καθώς και η επιχειρησιακή τους συνέχεια. o Θα εκκαθαριστούν και θα ενημερωθούν οι υπάρχουσες Βάσεις Δεδομένων o Θα ψηφιοποιηθούν διοικητικά έγγραφα και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος 5

6 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 3.1 ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αποτύπωση και διερεύνηση παρούσας κατάστασης Πρώτο βήμα για την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Διοίκησης αποτελεί η καταγραφή της παρούσας κατάστασης. Προς το σκοπό αυτό, έχουν καταρτιστεί οι παρακάτω πίνακες, που περιέχουν ενδεικτικά στοιχεία για τον αριθμητική δύναμη και την κατανομή των διαφόρων κατηγοριών προσωπικού: Στον Πίνακα Ι καταγράφονται τα συνολικά οικονομικά στοιχεία ετών 2008 και Στον Πίνακα ΙΙ καταγράφονται συγκεντρωτικά στοιχεία για το προσωπικό των κεντρικών υπηρεσιών του ιδρύματος. Στον Πίνακα III καταγράφονται αθροιστικά ο αριθμός των φοιτητών όλων των κατηγοριών των μελών ΔΕΠ, του διοικητικού προσωπικού κάθε τμήματος, καθώς και οι αναλογίες προσωπικού ανά μέλος ΔΕΠ και ανά φοιτητή (ακαδημαϊκό έτος ). Τέλος στο Παράρτημα Α παρατίθεται το οργανόγραμμα του ιδρύματος, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Οι ανωτέρω πίνακες θα εμπλουτιστούν με λεπτομερή στοιχεία που θα επιτρέψουν την ποιοτική αξιολόγηση του προσωπικού, ειδικότερα με βάση το επίπεδο σπουδών, την εμπειρία, την κατοχή δεξιοτήτων, με γνώμονα την βελτίωση όλων των παραπάνω προσόντων. Για την αξιοποίηση της παρούσας εμπειρίας, και ειδικότερα για τον εντοπισμό των κυριότερων προβλημάτων επικοινωνίας, δυσλειτουργικότητας, επικάλυψης αρμοδιοτήτων, αναδιαμόρφωσης του οργανογράμματος, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά εσωτερικά από το προσωπικό, θα σχεδιασθούν ποιοτικές συνεντεύξεις από αντιπροσωπευτικό δείγμα υπαλλήλων των υπηρεσιών του ιδρύματος. Θα διαμορφωθούν μια σειρά βασικών ερωτημάτων που θα προσπαθούν να αναδείξουν και να καταγράψουν τα κυριότερα προβλήματα των διοικητικών υπηρεσιών, τις καλές πρακτικές, και τις πιθανές κατευθύνσεις. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί γρήγορα, και θα δοθεί προσοχή στον να μην αποτελέσει τροχοπέδη για πιθανές αλλαγές του οργανογράμματος. Συμπληρωματική των ανωτέρω συνεντεύξεων θα είναι η ανατροφοδότηση με βάση την γνώμη των χρηστών των υπηρεσιών, η οποία θα αναζητηθεί το τελευταίο τρίμηνο υλοποίησης του έργου. 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Συνολικά οικονομικά στοιχεία ετών 2008 και 2012 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Μισθοδοσία 30,0 Μ 21,5 Μ Λειτουργικές δαπάνες (+ΠΔ407) 11,2 Μ 6,8 Μ Συγγράμματα και Σίτιση 2,0 Μ 1,5 Μ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 7,6 Μ 3,0 Μ ΣΥΝΟΛΟ 50,8 Μ 32,8 Μ Πίνακας ΙΙ. Συγκεντρωτικά Στοιχεία Προσωπικού Κεντρικών Υπηρεσιών Ιδρύματος Υπηρεσία Αριθμός Διοικητικού Προσωπικού Αριθμός Τεχνικού Προσωπικού Αριθμός άλλου Προσωπικού Εύρος διαδικτυακής σύνδεσης Γραμματείες Πρυτανείας 2 2 ΕΤΕΠ Μέγιστο Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου 3 Μέγιστο Γραμματεία Συγκλήτου 2 Μέγιστο Διεύθυνση Διοικητικού 17 1 ΕΤΕΠ Μέγιστο Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 22 1 αποσπασμένος Μέγιστο Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων 10 Μέγιστο Νομική Υπηρεσία 3 Μέγιστο 7

8 Υπηρεσία Διεύθυνση Δημοσιευμάτων & Εκδόσεων Αριθμός Διοικητικού Προσωπικού Αριθμός Τεχνικού Προσωπικού Αριθμός άλλου Προσωπικού Εύρος διαδικτυακής σύνδεσης 7 Μέγιστο Τεχνική Υπηρεσία 21 Μέγιστο Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ξένες γλώσσες Γραφείο Φυσικής Αγωγής Μουσικά Σύνολα 11 1 αποσπασμένος Μέγιστο Αριθμός διαθέσιμων δωματίων Αριθμός σιτιζόμενων φοιτητών 5 Μέγιστο ΕΕΔΙΠ 3 ΕΕΔΙΠ 1 ΕΕΔΙΠ Μέγιστο ΚΕΚ 1 Γραφείο Διαμεσολάβησης 1 Μέγιστο Μέγιστο Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (Κεντρική Βιβλιοθήκη και 6 Παραρτήματα της σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα) 38 2 ΕΤΕΠ Αριθμός βιβλίων καταλογογραφη μένων (1) Αριθμός βιβλίων υπό καταλογογρά φηση (2) (δωρεές) Ηλεκτρο νικά Βιβλία e-books (3) Αριθμός βιβλίων (1+2+3) στη Βιβλιοθήκη ανά φοιτητή 18,48/ Φοιτητή 8

9 Πίνακας III. Φοιτητές, Μέλη ΔΕΠ, Προσωπικό, Αναλογίες προσωπικού/μέλη ΔΕΠ - φοιτητές Τμημάτων ΠΘ (έτος ) ΤΜΗΜΑΤΑ Προπτυχιακοί φοιτ. Ενεργ. /Εγγεγρ. Μεταπτυχ ιακοί φοιτητές Υποψήφιοι διδάκτορες Μέλη ΔΕΠ Διοικ/κο Προσωπικό Σχέση/Διοικ/κου Προσωπικού/ μελών ΔΕΠ Σχέση Διοικ/κου Προσωπικού/προπτυχιακών φοιτητών Σχέση Διοικ/κου Προσωπικού/μεταπτυχιακών φοιτητών Σχέση Διοικ/κου Προσωπικού/Υποψηφίων Διδακτόρων Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πολιτικών Μηχανικών Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μηχανολόγων Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιώ ν και Δικτύων Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος προς 8,5 1 προς 382,5 1 προς 42 1 προς 20, προς 5,5 1 προς 150,5 1 προς 20,7 1 προς προς 4,4 1 προς 89,8 1 προς 10,8 1 προς 11, προς 7,3 1 προς 20,6 1 προς 13, προς 3 1 προς 225,6 1 προς 6,3 1 προς 7, προς 1 1 προς 20,8 1 προς7,5 1 προς προς 1,5 1 προς 20,8 1 προς 3,9 1 προς 3, προς 4,2 1 προς 95,4 1 προς 10,4 1 προς προς 6,6 1 προς προς 16,6 1 προς προς 4 1 προς 54 1 προς 5,8 1 προς 3,4 9

10 ΤΜΗΜΑΤΑ Προπτυχιακοί φοιτ. Ενεργ. /Εγγεγρ. Μεταπτυχ ιακοί φοιτητές Υποψήφιοι διδάκτορες Μέλη ΔΕΠ Διοικ/κο Προσωπικό Σχέση/Διοικ/κου Προσωπικού/ μελών ΔΕΠ Σχέση Διοικ/κου Προσωπικού/προπτυχιακών φοιτητών Σχέση Διοικ/κου Προσωπικού/μεταπτυχιακών φοιτητών Σχέση Διοικ/κου Προσωπικού/Υποψηφίων Διδακτόρων Γεωπονίας προς 2 1 προς 27 1 προς 5,8 1 προς 4,8 Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Ιατρικής προς 2,6 1 προς 12,8 1 προς 6,6 1 προς 13,6 Κτηνιατρικής προς 2 1 προς 28,3 1 προς 4 1 προς 3,2 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Οικονομικών Επιστημών προς 2 1 προς 38,7 1 προς 10,8 1 προς 2, προς 2,5 1 προς 65,8 1 προς 8,9 1 προς προς 4 1 προς προς 20,7 1 προς 5,7 ΣΥΝΟΛΟ προς 2,7 1 προς 56,8 1 προς 8,6 1 προς 7,7 10

11 Ένα σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης των υπό σχεδιασμό παρεμβάσεων είναι η εξέταση της επίπτωσής τους στο λειτουργικό κόστος του πανεπιστημίου. Για το λόγο αυτό θα επιδιωχθεί από την αρχή του έργου η συστηματική καταγραφή στοιχείων κόστους, με αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων που ήδη έχουν εγκατασταθεί. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός χρηστικού εργαλείου λήψης αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα εξειδίκευσης. Για παράδειγμα μία πολύ συνοπτική εικόνα των οικονομικών στοιχείων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δίνεται από τον παραπάνω πίνακα Ι, ο οποίος αναφέρεται στα οικονομικά έτη 2008 και 2012 και αποτυπώνει χονδρικά τις πρόσφατες μεταβολές στο κόστος μισθοδοσίας και λειτουργικών δαπανών του ιδρύματος. Τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της παρούσας ενότητας εργασίας θα παραδοθούν στον Ανάδοχο των αμέσως επομένων τριών ενοτήτων εργασιών (3.1.2, και 3.1.4) ώστε να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τον καθορισμό των βασικών υπηρεσιώνπροϊόντων που παρέχονται από κάθε διοικητική μονάδα την ανάπτυξη πολιτικών-κανονισμών λειτουργίας και χρήσης των υπηρεσιών, την ανάπτυξη δεικτών αξιολόγησης προσωπικού και υπηρεσιών και τον καθορισμός βασικών διεργασιών και ροών εργασιών. ENΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 3 μήνες ΜΗΝΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ Μ1-Μ3 Α/Μ* ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ) 15 ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (ΙΜ) ΚΟΣΤΟΣ ( ) (* Α/Μ =ανθρωπομήνες) Καθορισμός των βασικών υπηρεσιών-προϊόντων που παρέχονται από κάθε διοικητική μονάδα και ανάπτυξη πολιτικών-κανονισμών λειτουργίας-χρήσης των υπηρεσιών. Η εργασία στοχεύει στον εντοπισμό εκείνων των υπηρεσιών-προϊόντων που αποτελούν τον πυρήνα της αποδοτικής λειτουργίας του πανεπιστημίου. Η πληροφορία αυτή είναι κομβικής σημασίας τόσο για τον ανασχεδιασμό της δομής διοίκησης (Οργανισμός), όσο και για την αξιολόγηση της απόδοσης κάθε μονάδας. Για παράδειγμα, βασική υπηρεσία των Ακαδημαϊκών Γραμματειών είναι η εξυπηρέτηση του φοιτητικού πληθυσμού (εγγραφές, δηλώσεις μαθημάτων, βεβαιώσεις κλπ.) Οι αποφοιτούντες από τα διάφορα Προγράμματα Σπουδών μπορούν αντίστοιχα να θεωρηθούν ως το προϊόν. Μία βασική υπηρεσία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι η συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου. Βασική υπηρεσία της Δ/νσης Προσωπικού είναι η διεκπεραίωση των διαδικασιών από την προκήρυξη έως τον διορισμό, και η επικαιροποίηση των υπηρεσιακών φακέλων του προσωπικού. 11

12 Ένας στόχος της εργασίας αυτής είναι η ποσοτικοποίηση των ανωτέρω υπηρεσιών-προϊόντων, και η συνάρτησή τους με λειτουργικό κόστος. Για παράδειγμα, με βάση τον μισθό των υπαλλήλων μιας Γραμματείας μπορεί να υπολογιστεί το κόστος εξυπηρέτησης ανά φοιτητή και ανά έτος. Αντίστοιχα, με βάση μισθούς, αναλώσιμα, εργολαβίες κλπ, μπορεί να υπολογιστεί το κόστος συντήρησης ανά τετραγωνικό μέτρο εγκαταστάσεων. Ένας δεύτερος στόχος είναι ο καθορισμός συμπληρωματικών ποιοτικών κριτηρίων, ώστε να αποφευχθεί η μονόπλευρη έμφαση σε ποσοτικά μεγέθη. Επίσης στόχος της εργασίας αυτής θα είναι και η ανάπτυξη θεσμικών κειμένων που θα αποτελέσουν τις πολιτικές-κανονισμούς λειτουργίας και χρήσης όλων των υπηρεσιών που παρέχονται από όλες τις δομές του Πανεπιστημίου. Για παράδειγμα θα αναπτυχθούν και θα καταγραφούν κοινές πολιτικές για όλα τα τμήματα ή σχολές όπου αυτό είναι δυνατό. Θα αναπτυχθούν και θα καταγραφούν πολιτικές χρήσης της βιβλιοθήκης των υπηρεσιών πληροφορικής ( , web-hosting), των κοινόχρηστων πόρων (αίθουσες, εξοπλισμός) κ.α. ENΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΝΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (υποενότητα αναδόχου) 3 μήνες Μ4-Μ6 Ανάθεση σε Εξωτερικό Ανάδοχο (ΑΕΑ) Α/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ) 30 ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (υποενότητα αυτεπιστασίας) ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (ΙΜ) Α/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ) 15 ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) Ανάπτυξη δεικτών αξιολόγησης προσωπικού και υπηρεσιών Σε συνέχεια του καθορισμού των βασικών υπηρεσιών-προϊόντων, καθώς και των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών, θα αναπτυχθούν στην παρούσα εργασία κατάλληλοι δείκτες αξιολόγησης, οι οποίοι θα αφορούν τόσο τους υπαλλήλους ατομικά όσο και τις διοικητικές μονάδες συνολικά. Με την αξιοποίηση των δεικτών αυτών θα καταστεί εφικτή (α) η διοίκηση μέσω στόχων, (β) η μέτρηση της απόδοσης των υπαλλήλων και (γ) η αντικειμενική αξιολόγηση στο πλαίσιο της αποδοχής Κίνητρο Επίτευξης Στόχων που προβλέπει το νέο μισθολόγιο. 12

13 ENΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΝΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (υποενότητα αναδόχου) 3 μήνες Μ6-Μ8 Ανάθεση σε Εξωτερικό Ανάδοχο (ΑΕΑ) Α/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ) 15 ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (υποενότητα αυτεπιστασίας) ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (ΙΜ) Α/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ) 15 ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) Καθορισμός βασικών διεργασιών και ροών εργασιών Η εργασία στοχεύει στην παροχή όλων των λειτουργιών οργάνωσης, διαχείρισης και παρακολούθησης των υπηρεσιακών διαδικασιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ώστε να επιτευχθούν: Η κατανόηση της πολυπλοκότητας της δομής του συνόλου των υπηρεσιακών διαδικασιών. Η αυτοματοποίηση, η οργάνωση και ο συντονισμός των υπηρεσιακών διαδικασιών. Η βέλτιστη συνέπεια και τυποποίηση των καλυπτόμενων υπηρεσιακών διαδικασιών. Η απλοποίηση και καθοδήγηση της χρήσης των υπηρεσιών από τους τελικούς αποδέκτες. Η απλοποίηση και καθοδήγηση των υπαλλήλων στη διεκπεραίωση των καθημερινών διαδικασιών. Εξοικονόμηση προσωπικού/πόρων προς νέες και ουσιαστικότερες υπηρεσίες. Η εργασία θα εκταθεί στο σύνολο των διαδικασιών των Διοικητικών Οργάνων, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων τους, των Σχολών και των Ακαδημαϊκών Τμημάτων καθώς και στον ΕΛΚΕ και την Εταιρία Διαχείρισης της Περιουσίας. Για την επίτευξη των στόχων θα γίνουν οι επόμενες ενέργειες: 13

14 Αξιοποίηση των καταγραφών που θα υλοποιηθούν στα 3.1.1, και Ομογενοποίηση όσων διαδικασιών επαναλαμβάνονται σε διαφορετικές υπηρεσίες (πχ οι υπηρεσίες που προσφέρονται στης γραμματείες των τμημάτων είναι κοινές). εντοπισμός διαλειτουργειών μεταξύ των διαδικασιών και συχνότητα χρήσης τους. Μοντελοποίηση και απλούστευση/βελτιστοποίηση των διαδικασίών. Αποτύπωση των μοντελοποιημένων διαδικασιών κατά Διεθνή πρότυπα (πχ BPMN) Καταγραφή των διαδικασιών σε χρηστικά (πχ web-based) εγχειρίδια, με στόχο την εύκολη προσβασιμότητα από κάθε εμπλεκόμενο. Δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου Μοντελοποιημένων Διοικητικών Διαδικασιών. Ηλεκτρονικοποίηση 50 διαδικασιών στην πλατφόρμα ροών εργασιών και διαχείρισης εγγράφων. ENΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΝΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (υποενότητα αναδόχου) 11 μήνες Μ6-Μ17 Ανάθεση σε Εξωτερικό Ανάδοχο (ΑΕΑ) Α/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ) 50 ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (υποενότητα αυτεπιστασίας) ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (ΙΜ) Α/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ) 15 ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) Περιγραφή αντικειμένου των αναμορφωμένων θέσεων εργασίας, εκπαίδευση προσωπικού και διαδικασία ενσωμάτωσης των αλλαγών στο ΠΘ. Οι εκτεταμένες αλλαγές σε δομές και συστήματα θα οδηγήσουν σε δημιουργία θέσεων εργασίας με νέο αντικείμενο, θα φέρουν μεγάλες ανάγκες επιμόρφωσης του προσωπικού και θα απαιτήσουν μια διαδικασία προσαρμογής και αποδοχής όλων των αλλαγών από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Για να επιτευχθεί το τελευταίο θα γίνουν η επόμενες ενέργειες. o Αναγνώριση των νέων θέσεων εργασίας, προσδιορισμός και καταγραφή του αντικειμένου τους (job description). o Καθορισμός των αναγκών επιμόρφωση των υπαλλήλων λόγω των νέων δομών και συστημάτων. o Επιμόρφωση των υπαλλήλων που εντάσσονται σε νέες θέσεις εργασίας ώστε να 14

15 αποκτήσουν τις επιπλέον δεξιότητες που απαιτεί το αντικείμενό τους. o Επιμόρφωση των υπαλλήλων στα νέα συστήματα. o Μέριμνα για την αποδοχή των νέων δομών και συστημάτων από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Για τις επιμορφώσεις θα χρησιμοποιηθούν τόσο στελέχη του Πανεπιστημίου όσο και εξωτερικοί συνεργάτες. ENΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΝΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (υποενότητα αναδόχου) 12 μήνες Μ13-Μ24 Ανάθεση σε Εξωτερικό Ανάδοχο (ΑΕΑ) Α/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ) 85 ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (υποενότητα αυτεπιστασίας) ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (ΙΜ) Α/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ) 25 ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) Πιλοτικές παρεμβάσεις Οι πιλοτικές παρεμβάσεις θα στοχεύουν στην μείωση του λειτουργικού κόστους, με παράλληλη διατήρηση ή βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών. Υπηρεσίες που είναι τυποποιημένες, θα επιδιωχθεί να προσφέρονται αυτόματα, πχ μέσω web-based εφαρμογών, ενώ οι υπάλληλοι θα μετακινηθούν προς υπηρεσίες ουσιαστικής μέριμνας. Οι βασικές διεργασίες, που καθορίστηκαν στην 3.1.4, θα συνδυαστούν με τα αντικείμενα εργασίας των κύριων υπαλληλικών θέσεων, όπως προσδιορίστηκαν στην Στόχος είναι: α) να εντοπιστούν αλληλεπικαλύψεις και άσκοπες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, και β) να προκύψουν επιθυμητές συνέργιες. Ένα παράδειγμα, που επιβάλλεται και από τις προβλέψεις του νέου νομικού πλαισίου, είναι η ενοποίηση των ανεξάρτητων Γραμματειών Μεταπτυχιακών Σπουδών σε μία Μεταπτυχιακή Γραμματεία Σχολής. Καθώς οι παρούσες Γραμματείες κάθε Τμήματος υλοποιούν παρόμοια καθήκοντα, η ενοποίηση θα προσφέρει σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους, βελτίωση στην ομοιομορφία αντιμετώπισης των θεμάτων και αυξημένη ευκολία υλοποίησης αλλαγών. Στον παρόντα Οδικό Χάρτη, επιθυμούμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε δύο ειδικές 15

16 ενότητες πιλοτικών παρεμβάσεων, οι οποίες έχουν σε μεγάλο βαθμό σχεδιαστεί και είναι ώριμες προς υλοποίηση. Για περαιτέρω τεκμηρίωση της ωριμότητάς τους, παρατίθενται σχετικές σύντομες μελέτες ως παραρτήματα (Παράρτημα Β: Προετοιμασία Πιλοτικών Παρεμβάσεων). ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η πρώτη ενότητα αφορά την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ιδρύματος και την ανάληψη από αυτήν της συντήρησης των κτηριακών εγκαταστάσεων, με παράλληλη βελτίωση των ενεργειακών καταναλώσεων. Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα Β.1 (Ανάλυση ωριαίων καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας στους 7 Υποσταθμούς Μέσης Τάσης του ΠΘ στο Βόλο Λάρισα Τρίκαλα : Τεχνική Έκθεση του Εργαστηρίου Θερμοδυναμικής & Θερμικών Μηχανών του Τμήματος Μηχανολόγων). Η μελέτη αποδεικνύει την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας που επιτεύχθηκε τα τελευταία δύο έτη, χάρις στην αυστηρή υλοποίηση από τους μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας των μέτρων εξοικονόμησης που αποφασίστηκαν από τη Σύγκλητο του ιδρύματος. Ένα παράδειγμα πιλοτικής παρέμβασης που θα εφαρμοστεί αμέσως είναι η αλλαγή των διαδικασιών συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα, η υλοποίηση της συντήρησης θα αναληφθεί αποκλειστικά από μηχανικούς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι οποίοι θα συνεπικουρούνται κατά περίπτωση από εξωτερικούς συνεργάτες (τεχνίτες, συνεργεία). Προβλέπεται ότι από την παρέμβαση αυτή θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε σχέση με το σύστημα των εξωτερικών εργολαβιών που εφαρμοζόταν ως τώρα. Προς το σκοπό αυτό, θα υλοποιηθούν μεταξύ άλλων και οι εξής δράσεις: o Ανάπτυξη βάσης δεδομένων με τα στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας, και τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες, για κάθε συγκρότημα κτηρίων. Η βάση αυτή θα ενημερώνεται συστηματικά, και θα χρησιμεύει για την εκτίμηση της αναγκαιότητας και αποτελεσματικότητας κάθε ενέργειας συντήρησης. o Σύστημα on line παρακολούθησης εισερχομένων εγγράφων και εργασιών (εφαρμογή στην Τ.Υ. του ticketing system παραγράφου 3.1.7Α). Λειτουργία σε κάθε κτήριο ειδικού ηλεκτρονικού ημερολογίου εργασίων συντήρησης. Ψηφιακή απεικόνιση χώρων εγκατάστασης εξοπλισμού (Λεβητοστάσια, Ψυχροστάσια, Υ/Σ Μέσης Τάσεως), και σύνταξη μητρώου χαρακτηριστικών. Τυποποίηση των αναλωσίμων και άλλων υλικών συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων, και διατήρηση αντίστοιχης ηλεκτρονικής αποθήκης. o Καταγραφή του εγκατεστημένου έκτακτου εξοπλισμού θέρμανσης ψύξης στα διάφορα γραφεία και χώρους των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΠΘ, (π.χ. κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου, ηλεκτρικές θερμάστρες κτλ) με στόχο τον έλεγχο και περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας μέσω audits. Με ευκαιρία την κατασκευή νέων κτηριακών υποδομών για το ΠΘ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, θα επιδιωχθεί η τυποποίηση του κόστους κατασκευής ανά κατηγορία έργων και ομάδα εργασιών με την σύνταξη προτύπων-υποδειγμάτων. Επίσης, θα δημιουργηθεί κοινή τράπεζα μητρώου τιμών νέων εργασιών, για την προτυποποίηση των διακανονισμών Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που προκύπτουν στην εκτέλεση έργων και, θα υιοθετηθεί διαδικασία 16

17 δειγματοληπτικού εσωτερικού ελέγχου από ανεξάρτητη επιτροπή. Ο έλεγχος θα λαμβάνει υπόψη τον προϋπολογισμό της μελέτης, τις προμετρήσεις, το χρηματικό αντικείμενο της σύμβασης, τυχόν υπερβάσεις, το χρονοδιάγραμμα, τις αναθεωρήσεις και την τελική δαπάνη. Μεταξύ των άλλων, θα συμβάλει στον καθορισμό δεικτών αξιολόγησης της ομάδας εκπόνησης μελέτης και ομάδας εκτέλεσης έργου. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Η δεύτερη ενότητα αφορά το Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου, και περιλαμβάνει την λεπτομερή καταγραφή των προβλημάτων που υφίστανται με τον παρόντα τρόπο λειτουργίας και την πρόταση στοχευμένων παρεμβάσεων. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, που θα διευκολύνουν τη ροή εργασίας και θα ελαχιστοποιήσουν τα διακινούμενα έγγραφα στο λογιστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκτίθενται αναλυτικά στο σχετικό Παράρτημα Β.2 (Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου: Υφιστάμενη κατάσταση και προτεινόμενες παρεμβάσεις). Όλες οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα γίνουν με χρήση πληροφορικών συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού, αλλά και μοντελοποίηση πρότυπων διοικητικών διαδικασιών, με στόχο τη διευκόλυνση της ροής εργασίας στο λογιστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την ελαχιστοποίηση των διακινούμενων εγγράφων. Η επίτευξη των παραπάνω, θα εξασφαλίσει: Α. Τη βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς ο κάθε οφειλέτης ή δικαιούχος θα μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στα αρχεία και στα έγγραφα που τον ενδιαφέρουν, άμεσα και όποτε χρειάζεται. Β. Την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς θα εξασφαλισθεί ο απαραίτητος χρόνος για την άμεση καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων στο λογισμικό του λογιστηρίου και την ουσιαστική βελτίωση τόσο του χρόνου ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών ή και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όσο και του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών εξόφλησης των δικαιούχων. Γ. Την υιοθέτηση πράσινων διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, αφού με τη χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και παρακολούθησης της κάθε διαδικασίας του λογιστηρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και της καθιέρωσης της ηλεκτρονικής υπογραφής οι έντυπες διαδικασίες θα ελαχιστοποιηθούν. Για τον σχεδιασμό και τη μοντελοποίηση των πρότυπων διαδικασιών και εντύπων, για το σχεδιασμό του κατάλληλου μηχανισμού αναφορών, για την ανάπτυξη των απαραίτητων πληροφορικών συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού, καθώς και για την απαραίτητη επιμόρφωση του προσωπικού πάνω στις νέες διαδικασίες θα πρέπει να αφιερωθεί τουλάχιστον ένα έτος. Για την πιλοτική εφαρμογή των διαδικασιών που θα αναπτυχθούν στην προηγούμενη φάση θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος. Τέλος, θα απαιτηθεί χρόνος για την ολοκληρωμένη εφαρμογή των διαδικασιών έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή και ποιοτική λειτουργία τους. 17

18 ENΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 15 μήνες ΜΗΝΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ Μ1-Μ15 Α/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ) 50 ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (ΙΜ) ΚΟΣΤΟΣ ( ) Αναβάθμιση-επέκταση υπαρχόντων και ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών και πιστοποίηση τους με βάση πρότυπα ασφαλείας Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει σύγχρονη υποδομή δικτύου δεδομένων, με Gigabit Ethernet switches σε όλα τα κτήριά του. Επίσης, κάθε κτήριο συνδέεται στο Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών της κάθε πόλης με ταχύτητες 1Gbps. Τέλος, το Πανεπιστήμιο συνδέεται στο Internet μέσω του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) με επτά (7) συνδέσεις ταχύτητας 1Gbps η κάθε μία. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση εγκατάστασης και αξιοποίησης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Ειδικότερα, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν τα παρακάτω Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) τα οποία παρέχουν τις αντίστοιχες ψηφιακές υπηρεσίες. ΠΣ Φοιτητολογίου για όλα τα προπτυχιακά και δύο μεταπτυχιακά τμήματα. ΠΣ Διαχείρισης Προσωπικού (Ακαδημαϊκού και Διοικητικού) ΠΣ Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ιδρύματος. ΠΣ Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. ΠΣ Υποστήριξης του Τμήματος Προμηθειών. ΠΣ Υποστήριξης του Λογιστηρίου ΠΣ ΜΟΔΙΠ Αξιολόγησης Τμημάτων ΠΘ ΠΣ Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-class ΠΣ Διαχείρισης Περιοδικών Εκδόσεων Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ ΠΣ Διαχείρισης Παραγγελιών για την Ανάπτυξη της Συλλογής της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ ΠΣ Διαδανεισμού Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΠΘ ΠΣ Online Επικοινωνίας με τη Βιβλιοθήκη & Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ ΠΣ Καταλόγων Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΠΘ ΠΣ Ταυτόχρονης Αναζήτησης Ηλεκτρονικών Πηγών Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΠΘ ΠΣ Ιδρυματικού Αποθετηρίου Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΠΘ (υπό ανάπτυξη) ΠΣ Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Εκδόσεων (ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων) και Συνεδρίων 18

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Εργαλείου Προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ψηφιακές εφαρμογές μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης» της Πράξης «Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια : 5 Μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΒΟΛΟΣ Ο Oδηγός Σπουδών 2010-2011 του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα