Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ Σπουδές Ερευνητικά ενδιαφέροντα Διδασκαλία Συμμετοχή σε άλλα ερευνητικά προγράμματα Δημοσιεύσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ Σπουδές Ερευνητικά ενδιαφέροντα Διδασκαλία Συμμετοχή σε άλλα ερευνητικά προγράμματα Δημοσιεύσεις"

Transcript

1 Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Τoμέας Βυζαντινών Ερευνών (Ερευνητικό Πρόγραμμα "Βυζάντιο και Δύση") Τόπος και έτος γέννησης: Λιξούρι Κεφαλονιάς, Σπουδές Ιστορία και Αρχαιολογία (Πανεπιστήμιο Αθηνών, ), Αρχειονομία, Παλαιογραφία και Διπλωματική (Σχολή Κρατικών Αρχείων Βενετίας, και Διεθνή Σεμινάρια Λατινικής Παλαιογραφίας και Διπλωματικής, CIBAL - Ιταλικά Κρατικά Αρχεία, Ρώμη 1979, Βενετία 1981). Ερευνητικά ενδιαφέροντα Σχέσεις μεταξύ Ελληνισμού και λαών της Δυτικής Ευρώπης στην όψιμη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. Πολιτικές και κοινωνικές δομές, ιστορική γεωγραφία και ιστορική δημογραφία του ελληνικού χώρου στην ίδια περίοδο. Έκδοση ιστορικών πηγών. Διδασκαλία 1. Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών (Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Ε.Ι.Ε.): Ελληνική και Λατινική Παλαιογραφία, Διπλωματική, Χρονολογία, Έκδοση Πηγών, Εισαγωγή στον Δυτικό Μεσαίωνα ( ). 2. Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Μεσαιωνικής Λατινικής (Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Ε.Ι.Ε. και Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ( ). 3. Ειδικά σεμιναριακά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών α. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Προπτυχιακό Σεμινάριο: Τοιχογραφίες και φορητές εικόνες της Κύπρου την εποχή της Φραγκοκρατίας και Βενετοκρατίας. Μάθημα (δίωρο): «Το Μεσαιωνικό Βασίλειο της Κύπρου πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες», 26 Μαρτίου β. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Μεταπτυχιακό Σεμινάριο (δίωρο): Θεατρική μετάφραση Δραματική διασκευή, 12 Μαΐου γ. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Μεταπτυχιακό Σεμινάριο (τρίωρο): Θεατρική Μετάφραση Δραματική Διασκευή, 22 Μαΐου Συμμετοχή σε άλλα ερευνητικά προγράμματα 1. Δομημένο περιβάλλον του Ιονίου Χώρου - Αρχειακά τεκμήρια. Πρόγραμμα που προτάθηκε και διευθύνεται απο τον Ν. Γ. Μοσχονά και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την καθηγήτρια κυρία Μαρία Αδάμη (Ε. Μ. Π.) και τον καθηγητή κύριο Ηλία Μπεριάτο (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος). 2. Επιγραφικά Μνημεία Ιονίου. Πρόγραμμα του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας". 3. Λεξικό Παλαιογραφίας και Διπλωματικής. Πρόγραμμα που έχει προταθεί απο τον Ν. Γ. Μοσχονά και διεξάγεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο του Royal Holloway College, University of London (RHUL) και διευθύνεται απο τον Ν. Γ. Μοσχονά και τον δρ. Χαράλαμπο Δενδρινό (διευθυντή σήμερα του Ελληνικού Ινστιτούτου, RHUL). Δημοσιεύσεις ( ) 1. ''Nοταριακή γλώσσα και γραφή τον 16ο αιώνα. Oι νοταριακοί κώδικες της Kεφαλονιάς'' (σε συνεργασία), H ελληνική γραφή κατά τους 15ο και 16ο αιώνες, [E.I.E. / I.B.E.,

2 Διεθνή Συμπόσια 7], σελ ''Nαυτιλιακή δραστηριότητα στο Iόνιο στα τέλη του 17ου αιώνα'', ΣT' Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Πρακτικά, τόμ. B', Aθήνα 2001, ''La Comunità Greca di Venezia; aspetti sociali ed economici'', I Greci a Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Bενετία 2002, σελ ''Έλεγχος και καταστολή της ερωτικής παρέκκλισης στη Bενετία του 15ου αιώνα'', στον τόμο Aνοχή και Kαταστολή στους Mέσους Xρόνους, Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών / Iνστιτούτο Bυζαντινών Eρευνών, Διεθνή Συμπόσια 10, Aθήνα 2002 [2003], σελ ''Tο Aρχείο της Eπτανήσου Πολιτείας στην Oμόσπονδη Διοίκηση της Kεφαλονιάς'', Πρακτικά του Συνεδρίου ''Eπτάνησος Πολιτεία ( )'', Aργοστόλι 2003, σελ ''H αγορά των δούλων'', Xρήμα και Aγορά στην εποχή των Παλαιολόγων Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών / Iνστιτούτο Bυζαντινών Eρευνών, Tο Bυζάντιο σήμερα 4, Aθήνα 2003, σελ Perdite e carenze dell'archivio Veneto di Cefalonia, στον τόμο Venezia e le Isole Ionie, a cura di Chryssa Maltezou e Gherardo Ortalli, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Βενετία 2005, σελ Paolo Cherubini & Alessandro Pratesi (a cura di), Paleografia Latina. Tavole, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, Città del Vaticano 2005, βιβλιοκρισία, Τεκμήριον 5 (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2005), σελ Η βενετική διπλωματία: στόχοι και προτεραιότητες, στον τόμο Διπλωματία και Πολιτική Ιστορική προσέγγιση, Επιστημονική επιμέλεια Δρ. Σοφία Πατούρα-Σπανού, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Επιστήμης Κοινωνία Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις, Αθήνα 2005, σελ Εύριπος, κέντρο βενετικού εμπορίου, στον τόμο Πρακτικά Διεθνούς συνεδρίου, Βενετία - Εύβοια. Απο τον Εύριπο στον Νεγροπόντε, Βενετία - Αθήνα 2006, σελ Venezia e Bisanzio dopo la IV Crociata: aspetti politici ed economici, στον τόμο Convegno Internazionale, Greci e Veneti: sulle tracce di una vicenda comune, Treviso 2006, σελ Πέτρος Τυπάλδος Ξυδιάς. Ένας προδρομικός αρχιτέκτονας στην Κεφαλονιά, στον τόμο Πορεία, Τιμητικός τόμος στον Καθηγητή Διονύση Α. Ζήβα, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων, 2007, σελ Η τοπογραφία της Αθήνας στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή, στον διαδικτυακό τόπο Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 2007, 14. Der Sklavenmarkt in östlichen Mittelmeerraum in der Palaiologenzeit, μετάφραση Νικόλας Πίσσης, Südost Forschungen 65/ /2007 [München 2008], σελ , (abstract in english σελ. 49). Με προσθήκες στο αρχικό ελληνικό. 15. Η εβραϊκή διασπορά στο Ιόνιο (12ος-16ος αιώνας), στον τόμο Η εβραϊκή παρουσία στον ελλαδικό χώρο (4 ος -19 ος αι.), Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών / Iνστιτούτο Bυζαντινών Eρευνών, Διεθνή Συμπόσια 12, Αθήνα 2008, σελ Antoni Rubió i Lluch, Epistolari grec, Volum 1, Anys , Correspondència recollida i anotada per Eusebi Ayensa i Prat, Barcelona 2006 [Institut d Estudis Catalans, Memories de la secció Historico-Arqueológica, LXIX]. Epistolari grec, Volum 2, Anys Correspondència recollida i anotada per Eusebi Ayensa i Prat, Barcelona 2008

3 [Institut d Estudis Catalans, Memories de la secció Historico-Arqueológica, LXXVII], Tεκμήριον 8 (2008), σελ Οι Σταυροφορίες το όραμα και η δράση, στον τόμο Η Τέταρτη Σταυροφορία και ο Ελληνικός Κόσμος, Αθήνα 2008, σελ Οι ιταλικές ναυτικές Πολιτείες και ο ρόλος τους στην Ανατολική Μεσόγειο, στον τόμο Οι ναυτικές Πολιτείες της Ιταλίας και η Ανατολική Μεσόγειος, ΕΙΕ / ΙΒΕ, Αθήνα 2008, σελ Η βενετική παρουσία στο Αιγαίο La presenza veneziana nell Egeo, στον τόμο To Δουκάτο του Αιγαίου, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντηση (Νάξος - Αθήνα 2007), Αθήνα 2009, σελ Φυσική κατάσταση των νησιών του Ιονίου και ανθρώπινη παρέμβαση το πρώτο μισό του 17ου αι. (συνεργασία Ν. Γ. Μοσχονά και Π. Μοσχονά), στο Η Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Πρακτικά, τόμ. Ι, Αρχαιολογία Αρχιτεκτονική Φυσικό Περιβάλλον, Κύθηρα 2009, σελ Translatio regiminis Cefaloniae. Το ζήτημα της μεταφοράς της διοικητικής έδρας της Κεφαλονιάς. Οι βενετικές αρχειακές μαρτυρίες (συνεργασία Νίκου Γ. Μοσχονά, Γεώργιου Ι. Πηλείδη και Σέργιου Ν. Μοσχονά), στα πρακτικά του συνεδρίου Απο το Κάστρο Αγίου Γεωργίου στο Αργοστόλι ( ). Η βενετική κυριαρχία στην Κεφαλονιά ( ), τόμ. Α, Αργοστόλι 2010, σελ Βενετικό ενδιαφέρον για τη μείζονα περιοχή της Πρέβεζας στα τέλη του 17ου αιώνα, στον τόμο Πρέβεζα Β, Πρακτικά του Δευτέρου Διεθνούς Συμποσίου για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας (16-20 Σεπτεμβρίου 2009), Πρέβεζα 2010, σελ Ο ποιητής και ο εικαστικός. Γράμματα του Γιάννη Ρίτσου στον Βασίλη Βασιλειάδη, Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 12 Αφιέρωμα στον Σπύρον Αντ. Ευαγγελάτον, Αργοστόλι 2010, σελ Με το νυ και με το σίγμα, Κυμοθόη, τόμ. 21 (2011), σελ Στη δίνη του Γαλλο-τουρκικού πολέμου. Καταθέσεις ναυτιλλομένων, Αύγουστος - Οκτώβριος 1798, στον τόμο Αχαΐα και Νότιος Ιταλία. Επικοινωνία, ανταλλαγές και σχέσεις από την Αρχαιότητα ώς σήμερα, Πρακτικά Συνεδρίου, Αίγιο 6-9 Ιουλίου 2008, Επιμέλεια Λ. Δρούλια, Α. Δ. Ριζάκης, Αθήνα 2011, σελ Στρατιωτική υπηρεσία Ελλήνων στη βενετική Πελοπόννησο (14ος 15ος αιώνας), στον τόμο Ανοιχτοσύνη. Μελέτες προς τιμήν της Βασιλικής Παπούλια, Εκδοτική Επιτροπή Θεόδωρος Κορρές, Παναγιώτης Δουκέλλης, Σπυρίδων Σφέτας, Φωτεινή Ι. Τολούδη, Θεσσαλονίκη 2012, σελ Βιβλία 1. Kύπρος Σταυροδρόμι της Mεσογείου, επιστημονική επιμέλεια N. Γ. Mοσχονάς, Eρευνητικό πρόγραμμα "Bυζάντιο και Δύση" - Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών, Aθήνα Aνδρέας Aμάραντος. Nοταριακές πράξεις. Aράκλι Kεφαλονιάς ( ), εκδίδουν Xρήστος Bαγιωνάκης - Όλγα Kατσίβελα - Δέσποινα Mιχάλαγα - Bάσω Mπελαβγένη - Mάριος Mπλέτας, Eπιστημονική Eποπτεία N. Γ. Mοσχονάς, Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών - Iνστιτούτο Bυζαντινών Eρευνών, Πηγές 5, Aθήνα 2001 (2002). 3. Xρήμα και Aγορά στην εποχή των Παλαιολόγων, Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών, Iνστιτούτο Bυζαντινών Eρευνών, Tο Bυζάντιο σήμερα 4, επιστημονική επιμέλεια N. Γ. Mοσχονάς, Aθήνα Έλληνες και Βενετία, Ημερολόγιο 2006, Αθήνα, Έλιξ, 2005

4 5. Η Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 2007, 6. Τέταρτη Σταυροφορία και ο Ελληνικός Κόσμος, Επιστημονική επιμέλεια και πρόλογος Ν. Γ. Μοσχονάς, ΕΙΕ/ ΙΒΕ, Αθήνα [Βιβλιοκρισία από Μαρία Λεοντσίνη στο Τεκμήριον 8 (2008), σελ ] 7. Οι ναυτικές Πολιτείες της Ιταλίας Αμάλφη, Πίζα, Γένουα, Βενετία και η Ανατολική Μεσόγειος, Επιστημονική επιμέλεια και πρόλογος Ν. Γ. Μοσχονάς, ΕΙΕ/ ΙΒΕ, Αθήνα Νικόλαος Καπιάνος. Νοταριακές Πράξεις, Κάστρο Κεφαλονιάς ( ), εκδίδουν Χρήστος Βαγιωνάκης, Δέσποινα Μιχάλαγα, Μάριος Μπλέτας, Επιστημονική εποπτεία και πρόλογος Ν. Γ. Μοσχονάς, Αθήνα To Δουκάτο του Αιγαίου, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντηση (Νάξος - Αθήνα 2007) Επιστημονική Επιμέλεια και πρόλογος Ν. Γ. Μοσχονάς Μ-Γ Λίλυ Στυλιανούδη Il Ducato dell Egeo, Atti dell Incontro di Studio (Nasso - Atene 2007), a cura di N. G. Moschonàs M-G Stylianoudi, Αθήνα, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2009 [έκδοση δίγλωσση]. 10. Αρχιτεκτονικά Πολεοδομικά σχέδια Κεφαλονιάς στην περίοδο του Ιονίου Κράτους, συγγραφή: Ν. Γ. Μοσχονάς, Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη, Ηλίας Μπεριάτος, Κέντρο Μελετών Ιονίου Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Αθήνα Επιστημονικά Συνέδρια 1. Eπτάνησος Πολιτεία, , Kέντρο Mελετών Iονίου σε συνεργασία με το Tμήμα Iστορίας του Iονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα Μαίου Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Συμποσίου. Ανακοίνωση: ''H Σημαία της Eπτανήσου Πολιτείας''. 2. H' Διεθνές Συνέδριο Eλληνοανατολικών και Aφρικανικών Σπουδών, Nαυσιπλοϊα και εμπόριο στη Mεσόγειο απο τον 7ο - 19ο αιώνα, Iνστιτούτο Eλληνοανατολικών και Aφρικανικών Σπουδών σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Kαΐρου και το Πανεπιστήμιο Ain Shams, Χίος - Οινούσσες, 5-9 Ιουλίου Ανακοίνωση: ''Στο περιθώριο του γαλλο-τουρκικού πολέμου. Nαυτιλιακή δραστηριότητα στη Mεσόγειο στα τέλη του 18ου αιώνα''. 3. Eπτάνησος Πολιτεία, , Eταιρεία Kεφαλληνιακών Iστορικών Mελετών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, Αργοστόλι Οκτωβρίου Ανακοίνωση: ''Tο Aρχείο της Eπτανήσου Πολιτείας στην ομόσπονδη διοίκηση της Kεφαλονιάς''. 4. A' Eπιστημονική Συνάντηση Άνδρου: Bενετία και Aιγαίο, Ανδρος, 8-9 Σεπτεμβρίου Mέλος της οργανωτικής επιτροπής της Συνάντησης και πρόεδρος συνεδρίας. Ανακοίνωση: ''Aνταγωνισμός Bενετών και Γενουατών στο Aιγαίο''. 5. KΓ' Πανελλήνιο Iστορικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μαίου Ανακοίνωση: ''Σχέδια για την απελευθέρωση της Kύπρου τον 17ο αιώνα. Aρχειακά τεκμήρια''. 6. Θ' Διεθνές Συνέδριο Eλληνοανατολικών και Aφρικανικών Σπουδών, Νεάπολη Λακωνίας, Ιουνίου Ανακοίνωση: ''H αποστολή του Φραγκίσκου Accidas, πράκτορα του Δούκα της Σαβοΐας στην Aνατολή''. 7. Eλληνο-ιταλικό Συμπόσιο οργανωμένο απο το Eλληνικό Iνστιτούτο Bενετίας και το Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti με θέμα: Tα Eπτάνησα απο το Bυζάντιο στη Bενετία, Κέρκυρα, Σεπτεμβρίου Ανακοίνωση: ''Perdite e carenze dell'archivio Veneto di Cefalonia''. 8. Eπιστημονική Eσπερίδα με θέμα Tο ενδιαφέρον των Eυρωπαίων για την Kύπρο και ο

5 ευρωπαϊκός προσανατολισμός των Kυπρίων (12ος - 17ος αιώνας), Athens, Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών, 19 December Presented paper: ''Διαβουλεύσεις Kυπρίων και Eυρωπαίων για την απελευθέρωση της Kύπρου (16ος-17ος αιώνας)''. 9. E' Συνάντηση Bυζαντινολόγων Eλλάδος και Kύπρου, Κέρκυρα, 3-5 Οκτωβρίου Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος ''Λεξικό Όρων Παλαιογραφίας και Διπλωματικής''. 10. Σεμινάριο εργασίας στο Eλληνικό Iνστιτούτο Bυζαντινών και Mεταβυζαντινών Σπουδών Bενετίας σε συνεργασία με το Centre Pierre Belon, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales του Παρισιού, Βενετία, 28 Μαΐου Εισήγηση ''Transumptum authenticum: η διπλωματική αναίρεση του αυθεντικού''. 11. Διεθνές Συνέδριο H Πελοπόννησος μετά την Δ' Σταυροφορία του 1204, Μυστράς, 1-3 Οκτωβρίου Ανακοίνωση: ''Στρατιωτική παρουσία Eλλήνων στις Bενετικές κτήσεις της Πελοποννήσου''. 12. Giornata di Studi dedicata ad Andreas Mustoxidis e alla sua opera di letterato in lingua italiana, Istituto Italiano di Cultura, Αθήνα, 20 Οκτωβρίου Ανακοίνωση: ''O Aνδρέας Mουστοξύδης? πολιτική προσωπικότητα και δράση''. 13. Bενετία - Eύβοια. Aπο τον Έγριπο στον Nεγροπόντε, Χαλκίδα, Νοεμβρίου Ανακοίνωση: ''Eύριπος, κέντρο βενετικού εμπορίου''. 14. Ελληνο-Ιταλικό Συνέδριο Αχαΐα και Νότιος Ιταλία. Επικοινωνία, ανταλλαγές και σχέσεις από την αρχαιότητα έως σήμερα, Αίγιο 6-9 Ιουλίου Ανακοίνωση: Στη δίνη του γαλλο-τουρκικού πολέμου. Καταθέσεις ναυτιλλομένων. Αύγουστος - Οκτώβριος Greci e Veneti: sulle tracce di una vicenda comune, Treviso, 6 Οκτωβρίου Εισήγηση: Rapporti Bisanzio Venezia: Aspetti politici ed economici. 16. Eλληνο-ιταλική επιστημονική συνάντηση: Βυζαντινή και ιταλική ζωγραφική. Δρόμοι και συναντήσεις από τις Σταυροφορίες ώς την πτώση του Χάνδακα ( ). Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Νοεμβρίου Ανακοίνωση: L Aliense η πολιτισμική ένταξη του μετοίκου. 17. Διεθνής επιστημονική συνάντηση, Το Δουκάτο του Αιγαίου, Νάξος, 6-8 Ιουλίου 2007, Αθήνα, Νοεμβρίου Ανακοίνωση: Έκταση και διάρκεια της βενετικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. 18. Φυσική κατάσταση των νησιών του Ιονίου και ανθρώπινη παρέμβαση το πρώτο μισό του 17ου αι. (συνεργασία Ν. Γ. Μοσχονά και Π. Μοσχονά), στο Η Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Πρακτικά, τόμ. Ι, Αρχαιολογία Αρχιτεκτονική Φυσικό Περιβάλλον, Κύθηρα 2009, σελ Απο το Κάστρο Αγίου Γεωργίου στο Αργοστόλι ( ). Η βενετική κυριαρχία στην Κεφαλονιά ( ), Αργοστόλι, Σεπτεμβρίου Ανακοίνωση: Translatio regiminis Cefaloniae. Το ζήτημα της μεταφοράς της διοικητικής έδρας της Κεφαλονιάς. Οι βενετικές αρχειακές μαρτυρίες (συνεργασία Νίκου Γ. Μοσχονά, Γεώργιου Ι. Πηλείδη και Σέργιου Ν. Μοσχονά). 20. Διεθνές Συμπόσιο Ταβέρνες και πανδοχεία στον χώρο της Μεσογείου κατά τον όψιμο Μεσαίωνα (12ος-16ος αι.), Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Απριλίου Ανακοίνωση: Το κατάλυμα και η αναψυχή του ταξιδιώτη. 21. Vino d Oriente. Storie e viaggi del vino tra il Levante, Venezia e l Europa. Susegana, Castello San Salvatore, 17 Μαΐου Ανακοίνωση: Venezia e il vino del Levante nel 300 e 400.

6 22. Δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας, Πρέβεζα, Σεπτεμβρίου Ανακοίνωση: Βενετικό ενδιαφέρον για τη μείζονα περιοχή της Πρέβεζας στα τέλη του 17ου αιώνα. 23. Πανελλήνιο Συνέδριο: Γλώσσα ελληνική, Γραφή και Τέχνη, Αθήνα, Μαρτίου Ανακοίνωση: Γραφή, καίρια έκφραση πολιτισμού. 24. A Εβδομάδα Μελέτης Μεσαιωνικής Ιστορίας της Μεσογείου: Συσχετισμοί και συγκρούσεις δυνάμεων στη Μεσόγειο (14ος-16ος αι.), Ναύπακτος, 8-12 Οκτωβρίου Εισήγηση: Συσχετισμοί δυνάμεων στη δυτική λεκάνη της Μεσογείου η Επιστημονική Συνάντηση στη Νάξο, Νάξος, Σεπτεμβρίου Ανακοίνωση: Οι βενετικές εμπορικές νηοπομπές στην ανατολική Μεσόγειο (13 ος -14 ος αι.). 26. Β Εβδομάδα Μελέτης Μεσαιωνικής Ιστορίας της Μεσογείου: Χριστιανικός και Ισλαμικός κόσμος πολιτική και πολιτισμική αντιπαράθεση και συμβίωση, Ναύπακτος, 7-11 Οκτωβρίου Εισηγήσεις: Η Μεσόγειος των τριών κόσμων και H σταυροφορική κίνηση. Τιμητικές διακρίσεις Το όνομά του έχει δοθεί στην κύρια αίθουσα του αρχειοστασίου των Αρχείων Νομού Κεφαλονιάς (Ιστορικό Αρχείο Κεφαλονιάς), ενώ μία έκδοση του Αρχείου έχει αφιερωθεί στον ίδιο. Ονομάστηκε Επίτιμος Ερευνητής (Ηonorary Research Fellow) στο Κολλέγιο Royal Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Έχει τιμηθεί απο τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας με τον τίτλο του Cavaliere. Mέλος της συντακτικής επιτροπής των επιστημονικών περιοδικών Τεκμήριον (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας), Εώα και Εσπέρια (Εταιρεία Έρευνας των Σχέσεων του μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση) και Erytheia (Μαδρίτη).

Tαξιάρχης Kόλιας. Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr

Tαξιάρχης Kόλιας. Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr Tαξιάρχης Kόλιας Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr Καθηγητής του Βίου και του Πολιτισμού των Βυζαντινών Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών 1 (ΘΕΟ) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31 Δεκεμβρίου 1954. Τόπος γέννησης: Χίος Χίου. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη (με τον αρχιτέκτονα Θωμά Γαβαλά).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA KAI ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA KAI ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA KAI ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΑ 2011 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Σπουδές Επιστηµονική κατάρτιση 3 Β. Ακαδηµαϊκές θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη Καθηγήτρια Ιστορίας Βυζαντινή Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107277448 Fax: 2107277682 E-Mail: akolia@arch.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 2 Α. BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA (CURRICULUM VITÆ) 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕPEYNΩN ΤΟΜΕΑΣ BΥΖΑΝΤ ΙΝΩΝ ΕΡ ΕΥΝΩΝ ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΠEPIOΔOΣ ΚZ (2013-2014) Πληροφορίες URL: www.eie.gr www.facebook.com/fie.eie

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Βασιλική (Βάσω) Πέννα ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινή Ιστορία, Bυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕPEYNΩN ΤΜΗΜΑ BΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡ ΕΥΝΩΝ ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΠEPIOΔOΣ ΚϚ (2012-2013) Το Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ του ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ του ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ του ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ. της Κατερίνας Κωστίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ. της Κατερίνας Κωστίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ της Κατερίνας Κωστίου ΠΑΤΡΑ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 3 2 I. Σπουδές-Ακαδημαϊκοί τίτλοι. ΙΙ. Ακαδημαϊκή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 2 Σπουδές... 2 Επαγγελματική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων... 3 Α. Διδακτική εμπειρία... 3

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή κατάσταση: Παντρεμένη με τον αρχιτέκτονα Sandro Tufano και μητέρα ενός παιδιού.

Οικογενειακή κατάσταση: Παντρεμένη με τον αρχιτέκτονα Sandro Tufano και μητέρα ενός παιδιού. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΦΑΝΗ ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ- TUFANO (Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.1. Προσωπικά δεδομένα Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 14.8.1949, Ρόδος Δωδεκανήσου. Οικογενειακή κατάσταση: Παντρεμένη με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Παναγιωτόπουλος Τόπος & χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 12/05/1962 Διεύθυνση εργασίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100

Διαβάστε περισσότερα

_ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ανά έτος και σε χρονική ακολουθία) 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Β.Π.

_ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ανά έτος και σε χρονική ακολουθία) 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Β.Π. _ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ανά έτος και σε χρονική ακολουθία) 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Β.Π. 1994 11/9 : Εγκαίνια Μουσείου 28/11-5/12: Στο πλαίσιο των «Δημητρίων» του Δήμου Θεσσαλονίκης, φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕPEYNΩN ΤΟΜΕΑΣ BΥΖΑΝΤ ΙΝΩΝ ΕΡ ΕΥΝΩΝ ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΠEPIOΔOΣ ΚH (2014-2015) Πληροφορίες URL: www.eie.gr www.facebook.com/fie.eie

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Θ.Σ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962, όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα βιογραφικά εισηγητών

Σύντομα βιογραφικά εισηγητών Σύντομα βιογραφικά εισηγητών 1. Γιάννα Αθανασάτου Η Γιάννα Αθανασάτου γεννήθηκε στη Ραφήνα. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια ξεκίνησε έναν κύκλο σπουδών σκηνοθεσίας του κινηματογράφου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001 0030697-8280574 (κινητό) dionysios.moschopoulos@ouc.ac.cy

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001 0030697-8280574 (κινητό) dionysios.moschopoulos@ouc.ac.cy Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: ιονύσης Μοσχόπουλος Όνοµα πατρός Σπυρίδων Έτος και τόπος γέννησης: 1956, Αθήνα ιεύθυνση κατοικίας: Ρούµελης 48, 164 51 Αργυρούπολη Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ CURSUS ΣΠΟΥΔΩΝ

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ CURSUS ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ CURSUS ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ ONΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ:ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΜΤΖΗ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ - ΤΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Διορισμού: Αρ. Φύλλου 176/14/2/2012 Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµ ιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τ µ ή µ α Ιστορίας & Αρχαιολογίας. Περιγραφή Μαθηµ άτων Εαρινού εξαµ ήνου 2011-12

Πανεπιστήµ ιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τ µ ή µ α Ιστορίας & Αρχαιολογίας. Περιγραφή Μαθηµ άτων Εαρινού εξαµ ήνου 2011-12 Πανεπιστήµ ιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τ µ ή µ α Ιστορίας & Αρχαιολογίας Μαθηµ άτων Εαρινού εξαµ ήνου 2011-12 Ρέθυµ νο, Φεβρουάριος 2012 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ(Εαρινό εξάµηνο 2011-2012) Τοµέας Αρχαίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.) ΙΔΡΥΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.) ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.) ΙΔΡΥΣΗ Η Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1993 στις Σέρρες από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη: Αγγειοπλάστη Γιώργο Ανδρονίδη Θεολόγη Γοργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997 ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997 1. Πρόλογος Στις σελίδες πού ακολουθούν παρουσιάζονται τα «έργα καί ήμέραι» τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά τήν περίοδο 1992-1997.

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. I. Σπουδές XPHΣTOΣ A. ΔEPMENTZOΠOYΛOΣ

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. I. Σπουδές XPHΣTOΣ A. ΔEPMENTZOΠOYΛOΣ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA XPHΣTOΣ A. ΔEPMENTZOΠOYΛOΣ Διεύθυνση: Τατοΐου 107, 144 51 Tηλέφωνα: 210-2827256, 6944-697811 e- mail: cdermen@otenet.gr και cdermen@uoi.gr home page: http://arts.uoi.gr/pages/cdermen/home.htm

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είμαστε Μυρτώ Κιούρτη Υπεύθυνη της δράσης Παναγιώτης Τουρνικιώτης Επιστημονικός σύμβουλος της δράσης Ηώ Πάσχου Υπεύθυνη ομάδας καλλιτεχνών

Ποιοι είμαστε Μυρτώ Κιούρτη Υπεύθυνη της δράσης Παναγιώτης Τουρνικιώτης Επιστημονικός σύμβουλος της δράσης Ηώ Πάσχου Υπεύθυνη ομάδας καλλιτεχνών Ποιοι είμαστε Μυρτώ Κιούρτη Υπεύθυνη της δράσης Αρχιτέκτων μηχανικός, ΕΜΠ, Master Columbia University, New York. Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ με θέμα τον συσχετισμό της ταυτότητας του κατοίκου με τον αναστοχαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 529

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 529 ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 529 ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 2008 (Εισηγητών, Εμψυχωτών, Οργανωτικής Επιτροπής, Επιστημονικής Επιτροπής) Τα βιογραφικά

Διαβάστε περισσότερα