ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 7α/ Συνεδρίαση 77η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 7α/03.07.2015 Συνεδρίαση 77η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη Τηλ.: , fax: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 7α/ Συνεδρίαση 77η Θέμα: Συγκρότηση του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών για κρίση εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης σε θέση Επίκουρου Καθηγητή και για κρίση εκλογής ή εξέλιξης σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών στο γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά Κείμενα» Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) 2. Την απόφαση 1/ της 18ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 134/ τεύχος Β ) 3. Την απόφαση 6/ της 44ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1002/ τεύχος Β ) 4. Την απόφαση 1/ της 52ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 2807/ τεύχος Β ) 5. Την απόφαση 1/ της 57ης συνεδρίασης της Συγκλήτου το Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 770/ τεύχος Β ) 6. Το απόσπασμα πρακτικών της 28 ης συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών ( ) Αποφασίζει Να εγκρίνει τη συγκρότηση του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών για κρίσεις εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης σε θέσεις Επίκουρων Καθηγητών και για κρίσεις εκλογής ή εξέλιξης σε θέσεις Αναπληρωτών Καθηγητών του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών στο γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά Κείμενα», ως ακολούθως: Α. Ανάλυση της πρότασης Η πρώτη κατηγορία κριτών σημειώνεται με την ένδειξη «Συνάφεια Βάσει ΦΕΚ» και με τον βαθμό συνάφειας με την ένδειξη «Άμεση» ή «Έμμεση». 1

2 Ο βαθμός της άμεσης συνάφειας ορίζεται από το ΦΕΚ διορισμού των καθηγητών των δύο πρώτων βαθμίδων που αφορά το Γενικό Γνωστικό Αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία» (και την απολύτως ταυτόσημη «Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία») και «Δημώδη Βυζαντινή Φιλολογία». Ο βαθμός της έμμεσης συνάφειας ορίζεται από το ΦΕΚ διορισμού των καθηγητών των δύο πρώτων βαθμίδων που αφορά τα Γενικά Γνωστικά Αντικείμενα «Βυζαντινή Ιστορία», «Βυζαντινή Ιστορία και Βυζαντινός πολιτισμός» και «Βυζαντινών Βίος και πολιτισμός». Βάσει του ΦΕΚ διορισμού τους δραστηριοποιούνται στις εξής γνωστικές περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συναφείς στο Γενικό Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία (και η απολύτως ταυτόσημη «Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία») Δημώδης Βυζαντινή Φιλολογία (κλάδος της Βυζαντινής Φιλολογίας που εξετάζει τα πεζά και ποιητικά κείμενα που έχουν γραφεί σε δημώδη γλώσσα) Βυζαντινή-Μεταβυζαντινή Φιλολογία-Παλαιογραφία (η Παλαιογραφία συνδέεται άμεσα με την χειρόγραφη παράδοση και την έκδοση των κειμένων) Βυζαντινή Ιστορία και Βυζαντινός πολιτισμός/βυζαντινών Βίος και πολιτισμός (η Βυζαντινή Φιλολογία αποτελεί έκφανση του Βυζαντινού πολιτισμού, για την μελέτη του οποίου αξιοποιούνται και φιλολογικές πηγές. Η συνάφεια του Βυζαντινού πολιτισμού με την Βυζαντινή Φιλολογία φαίνεται και από το ότι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ο Βυζαντινός πολιτισμός εντάσσεται στον Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας, καθηγητής Ταξιάρχης Κόλλιας) Βυζαντινή Ιστορία, Ιστορία Μεσαιωνικών-Βυζαντινών χρόνων [έχει θεματική συνάφεια ως προς το ιστορικό πλαίσιο εντός και υπό την επίδραση του οποίου παρήχθησαν όλα τα γραμματειακά είδη της Βυζαντινής Φιλολογίας. Επίσης οι Ιστορικοί στηρίζουν την έρευνά τους σε πηγές της Βυζαντινής περιόδου: πεζά κείμενα (ιστορικά κείμενα, αγιολογικά, νομικά, ρητορικά κλπ) και ποιητικά (π.χ. τα ιστορικά έπη του Γεωργίου Πισίδη, η έμμετρη χρονογραφία του Κων/νου Μανασσή) που αποτελούν αντικείμενο μελέτης και της Βυζαντινής Φιλολογίας. Βλ. ενδεικτικά το 3τομο έργο του Απ. Καρπόζηλου, «Βυζαντινοί Ιστορικοί και χρονογράφοι», εκδ. Κανάκη, όπου εξετάζεται η Βυζαντινή Ιστοριογραφία της Πρωτοβυζαντινής και Μέσης περιόδου και από φιλολογική άποψη] Η δεύτερη κατηγορία κριτών σημειώνεται με την ένδειξη «Συνάφεια Βάσει έργου» και με τον βαθμό συνάφειας με την ένδειξη «Άμεση» ή «Έμμεση». Ο βαθμός της άμεσης συνάφειας ορίζεται από το ΦΕΚ διορισμού των καθηγητών των δύο πρώτων βαθμίδων που αφορά το Γενικό Γνωστικό Αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία» (και την απολύτως ταυτόσημη «Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία»), «Δημώδη Βυζαντινή Φιλολογία» και από το συγγραφικό τους έργο που σχετίζεται συνολικά ή εν μέρει με το Ειδικό Γνωστικό Αντικείμενο «Ποιητικά Κείμενα». Ειδικότερα οι κριτές βάσει του συγγραφικού τους έργου δραστηριοποιούνται στις εξής γνωστικές περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συναφείς στο Ειδικό Γνωστικό Αντικείμενο, παρόλο που στο ΦΕΚ διορισμού τους δεν υπάρχει αναφορά σ αυτό: Λόγια Βυζαντινή Ποίηση Υμνογραφία

3 Δημώδης Βυζαντινή ποίηση (εξετάζει τα ποιητικά κείμενα που έχουν γραφεί σε δημώδη γλώσσα) Ο βαθμός της έμμεσης συνάφειας ορίζεται από το έργο των καθηγητών των δύο πρώτων βαθμίδων που αφορά τα Γενικά Γνωστικά Αντικείμενα: «Βυζαντινή Φιλολογία» (και την απολύτως ταυτόσημη «Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία»), «Δημώδης Βυζαντινή Φιλολογία», «Βυζαντινή-Μεταβυζαντινή Φιλολογία- Παλαιογραφία», «Βυζαντινή Ιστορία», «Βυζαντινή Ιστορία και Βυζαντινός πολιτισμός» και «Βυζαντινών Βίος και πολιτισμός» και σχετίζεται με άλλα Ειδικά Γνωστικά Αντικείμενα εκτός των «Ποιητικών Κειμένων». Ειδικότερα οι κριτές βάσει του συγγραφικού τους έργου δραστηριοποιούνται στις εξής γνωστικές περιοχές (παρόλο που στο ΦΕΚ διορισμού τους δεν υπάρχει αναφορά), οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συναφείς με το Ειδικό Γνωστικό Αντικείμενο «Ποιητικά Κείμενα» (οι γνωστικές περιοχές αναγράφονται από την περισσότερο στην λιγότερο συναφή με το Ειδικό Γνωστικό Αντικείμενο «Ποιητικά Κείμενα») Αγιολογία (έχει άμεση θεματική συνάφεια με την θρησκευτική Βυζαντινή ποίηση) Ιστοριογραφία (έχει θεματική συνάφεια ως γραμματειακό είδος της Βυζαντινής Φιλολογίας και ως προς το ιστορικό πλαίσιο εντός και υπό την επίδραση του οποίου παρήχθησαν όλα τα γραμματειακά είδη της Βυζαντινής Φιλολογίας) Επιστολογραφία (έχει θεματική συνάφεια ως γραμματειακό είδος της Βυζαντινής Φιλολογίας) Ρητορική (έχει θεματική συνάφεια ως γραμματειακό είδος της Βυζαντινής Φιλολογίας) Λεξικογραφία (έχει θεματική συνάφεια ως γραμματειακό είδος της Βυζαντινής Φιλολογίας) Η ένταξη ενός καθηγητή στην πρώτη κατηγορία, «Συνάφεια Βάσει ΦΕΚ», δεν συνοδεύεται από ειδική αιτιολόγηση, πέραν του ότι οι συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές γενικού και ειδικού αντικειμένου έχουν χαρακτηριστεί ως συναφείς προς το παραπάνω αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά κείμενα». Η δεύτερη κατηγορία σημειώνεται με την ένδειξη «Συνάφεια Βάσει Έργου» και περιλαμβάνει είτε καθηγητές των δύο πρώτων βαθμίδων, οι οποίοι έχουν σημαντικό και πρόσφατο έργο στα ως άνω αντικείμενα, παρόλο που στο ΦΕΚ διορισμού τους δεν υπάρχει αναφορά σ αυτά, είτε καθηγητές των δύο πρώτων βαθμίδων, οι οποίοι έχουν σημαντικό και πρόσφατο έργο σε κάποια από τις προαναφερθείσες γνωστικές περιοχές, που έχουν χαρακτηριστεί ως συναφείς με τα ως άνω αντικείμενα, παρόλο που στο ΦΕΚ διορισμού τους δεν υπάρχει αναφορά σ αυτά. Στα προτεινόμενα μητρώα έχουν περιληφθεί και ερευνητές και καθηγητές πανεπιστημίων εξωτερικού, των οποίων η συνάφεια προσδιορίζεται βάσει θέσης και έργου σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Β Συνάφεια Βάσει ΦΕΚ Β1 Άμεση συνάφεια Βάσει ΦΕΚ μελών/κριτών ελληνικών πανεπιστημίων Σύμφωνα με τα ανωτέρω (Α. Ανάλυση της πρότασης) από τα μέλη/κριτές ελληνικών πανεπιστημίων άμεση συνάφεια Βάσει ΦΕΚ έχουν οι εξής (τα ονόματα παρατίθενται αλφαβητικά): 3

4 1. Αγγέλου Αθανάσιος 2. Αλεξάκης Αλέξανδρος 3. Αντωνοπούλου Θεοδώρα 4. Βάσσης Ιωάννης 5. Δημητρακόπουλος Φώτιος 6. Καλαμάκης Διονύσιος 7. Κοτζάμπαση Σοφία 8. Λαμπάκης Στυλιανός 9. Λουκάκη Μαρίνα 10. Παναγιώτου Αντώνιος 11. Παπαγιάννης Γρηγόριος 12. Πολέμης Ιωάννης 13. Τζιάτζη Μαρία Εξ αυτών με βάση τα ανωτέρω άμεση συνάφεια βάσει ΦΕΚ και έργου έχουν τα εξής μέλη/κριτές (οι οποίοι βάσει του συγγραφικού τους έργου δραστηριοποιούνται στις γνωστικές περιοχές «Λόγια Βυζαντινή Ποίηση», «Υμνογραφία» και «Δημώδης Βυζαντινή ποίηση», οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συναφείς στο Ειδικό Γνωστικό Αντικείμενο «Ποιητικά Κείμενα», παρόλο που στο ΦΕΚ διορισμού τους δεν υπάρχει αναφορά σ αυτό (τα ονόματα παρατίθενται αλφαβητικά): 1. Αλεξάκης Αλέξανδρος 2. Αντωνοπούλου Θεοδώρα 3. Βάσσης Ιωάννης 4. Δημητρακόπουλος Φώτιος 5. Καλαμάκης Διονύσιος 6. Κοτζάμπαση Σοφία 7. Παναγιώτου Αντώνιος 8. Παπαγιάννης Γρηγόριος 9. Πολέμης Ιωάννης 10. Τζιάτζη Μαρία Άμεση συνάφεια βάσει ΦΕΚ και έμμεση βάσει έργου έχουν οι εξής κριτές, των οποίων το συγγραφικό έργο σχετίζεται με άλλα Ειδικά Γνωστικά Αντικείμενα εκτός των «Ποιητικών Κειμένων»: 1. Αγγέλου Αθανάσιος 2. Λαμπάκης Στυλιανός 3. Λουκάκη Μαρίνα Β2 Έμμεση συνάφεια Βάσει ΦΕΚ μελών/κριτών ελληνικών πανεπιστημίων Σύμφωνα με τα ανωτέρω (Α. Ανάλυση της πρότασης) από τα μέλη/κριτές ελληνικών πανεπιστημίων έμμεση συνάφεια Βάσει ΦΕΚ με το Ειδικό Γνωστικό Αντικείμενο «Ποιητικά κείμενα» έχουν οι εξής κριτές (τα ονόματα παρατίθενται αλφαβητικά): 1. Αντωνόπουλος Παναγιώτης 2. Κόλια-Δερμιτζάκη Αθηνά 3. Κωνσταντινίδης Κων/νος 4. Παπαδημητρίου-Δούκας Νικόλαος-Ιωάννης 5. Πέννα Βασιλική

5 6. Σαββίδης Αλέξιος 7. Σταυράκος Χρήστος 8. Τσουρής Κων/νος και έμμεση συνάφεια βάσει ΦΕΚ και έργου έχουν οι (τα ονόματα παρατίθενται αλφαβητικά): 1. Κατσώνη Πολύμνια (Λεξικογραφία, που αποτελεί κλάδο της Βυζαντινής Φιλολογίας) 2. Κιουσοπούλου Αντωνία (Αγιολογία) 3. Κόλλιας Ταξιάρχης 4. Κουντούρα-Γαλάκη Ελεωνόρα (Παλαιογραφία-Αγιολογία) 5. Μαυρομάτης Ιωάννης (Δημώδης-Βυζαντινή Φιλολογία-Μεταβυζαντινή Φιλολογία) 6. Σαράντη Ελένη (Αγιολογία) Γ Συνάφεια Βάσει Έργου Ως προς το Γνωστικό Αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά κείμενα» στην κατηγορία της συνάφειας βάσει έργου εμπίπτουν οι ερευνητές Α και Β βαθμίδας (διότι σε αυτούς δεν προσδιορίζεται Γνωστικό Αντικείμενο, αλλά η συνάφεια συνάγεται από το έργο τους) και οι καθηγητές πανεπιστημίων του εξωτερικού που έχουν περιληφθεί στα μητρώα εξωτερικών μελών/κριτών, και τούτο διότι το γνωστικό αντικείμενό τους προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο μέσω του έργου τους και τον προσδιορισμό της θέσης τους με βάσει την ΑΠΕΛΛΑ. Στα μητρώα αυτά έχουν περιληφθεί καθηγητές ξένων Πανεπιστημίων και διακεκριμένων ερευνητικών Κέντρων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον επιστημονικό χώρο της Βυζαντινής Φιλολογίας και (μιλούν) και διαβάζουν ελληνικά. (τα ονόματα αναγράφονται αλφαβητικά) Γ1 Άμεση Συνάφεια βάσει έργου Άμεση συνάφεια με το Γνωστικό Αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά κείμενα» έχουν τα εξής μέλη/κριτές που ασχολούνται με την Βυζαντινή Ποίηση: λόγια, δημώδη, λειτουργική: 1. Αγαπητός Παναγιώτης (Έκδοση και ερμηνεία Βυζαντινών ποιητικών κειμένων) 2. Hinterberger Martin (Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία και ανίχνευση σημαντικών στοιχείων στο ιδεολογικό υπόβαθρο της Βυζαντινής Ποίησης σε σχέση και με πεζά γραμματειακά είδη, Αγιολογία) 3. Odorico Paolo (Έκδοση και σχολιασμός ποιητικών Βυζαντινών κειμένων) Γ2 Έμμεση Συνάφεια βάσει θέσης Έμμεση Συνάφεια βάσει θέσης με το Γνωστικό Αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά κείμενα» έχουν τα εξής μέλη/κριτές, οι οποίοι ασχολούνται με την Βυζαντινή Φιλολογία: 1. Berger Albrecht 2. Déroche Vincent 3. Καλδέλλης Αντώνιος 4. Moennig Ulrich 5

6 Εργογραφία αξιολογητών ερευνητών του μητρώου «Βυζαντινή Φιλολογια: Ποιητικά Κείμενα» ΣΑΡΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ Δημοσιεύσεις Μονογραφίες Τhe ByzantineCity in the Sixth Century: Literary Images and Historical Reality, Society of Messenian Archaeological Studies, Aθήνα 2006 Notai e documenti greci dall età di Giustiniano al XIX secolo. Tomo I. Il sistema notarile bizantino (VI-XV secolo), A. Giuffrè, Μιλάνο 1999 Le notariat byzantin du IXe au XVe siècles, Πανεπιστήμιo Αθηνών, «ΒιβλιoθήκηΣoφίαςΝ. Σαριπόλoυ», αρ. 86, 1991 Αυτοτελείς μελέτες, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. The City in Byzantine Hagiography, The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography, τομ. ΙΙ, επιμ. S. Efthymiades, Ashgate 2014, Έγγραφα του 14 ου αιώνα της Μονής Ποδαρέας/Ποδαριώτισσας: Νομικά και κοινωνικά ζητήματα, Αντικήνσωρ.Τιμητικός τόμος Σπύρου Ν. Τρωϊάνου για τα ογδοηκοστά γενέθλιά του / Antecessor, Festschrift für Spyros N. Troianos zum 80. Geburtstag, επιμ. Β. Λεονταρίτου, Κ. Μπουρδάρα, Ε. Παπαγιάννη, Αθήνα 2013, τόμ. 2, & Α. Μουτζάλη, Ναοί του Αποστόλου Ανδρέα στην Πάτρα: πηγές και ερμηνείες τους (4ος -19ος αιώνας), Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Ο Απόστολος Ανδρέας στην ιστορία και την τέχνη, Πάτρα Νοεμβρίου 2006, επιμ. Ε. Γ. Σαράντη & Δ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, έκδ. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πάτρα 2013, Ο Άγιος Ανδρέας και η Πάτρα: ιστορία και παράδοση, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Ο Απόστολος Ανδρέας στην Ιστορία και την Τέχνη, Πάτρα , επιμ. Ε. Γ. Σαράντη&Δ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Πάτρα 2013, The Frankish Morea: Evidence Provided by Acts of Private Transactions, Viewing the Morea: Land and People in the Late Medieval Peloponnese, επιμ. Sh. Gerstel, Dumbarton Oaks, WashingtonD.C., 2013, Idyllic nature and urban setting: An ideological theme with artistic style, or playful selfindulgence, Villes de toute beauté, l ekphrasis des cités dans les littératures byzantines et byzantinoslaves. Actes du colloque international, Prague, novembre 2011, Dossiers Byzantins 12, Παρίσι 2012, 9-36 The Byzantine Cities (8th-15th Centuries): Old Approaches and New Directions, επιμ. Τ. Κιουσοπούλου, Οι βυζαντινές πόλεις (8ος-15ος αιώνας). Προοπτικές της Έρευνας και Νέες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ρέθυμνο, 2012, Η γυναίκα χορηγός κατά την πρωτοβυζαντινή εποχή: Η προβολή ενός νέου ιδεολογικού προτύπου, Ειδικό Θέμα του 26 ου Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Aρχαιολογίας και Tέχνης, Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία(Αθήνα 12-14/05/2006), επιμ. Μ. Παναγιωτίδου, H γυναίκα στο Βυζάντιο: Λατρεία και τέχνη, Aθήνα 2012,

7 Η κατάληψη της Κάτω Αχαϊάς από τους Φράγκους: Μια επική αφήγηση στο ιστορικό της πλαίσιο, Πρακτικά του Συνεδρίου «Δύμη: Φραγκοκρατία Βενετοκρατία Α' Τουρκοκρατία»,1-2/10/2005 (Αχαΐα), 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Πελοποννήσου, επιμ. Ε. Σαράντη, Πάτρα 2012, 5-16 Βυζαντινοί, Ιταλοί και οι αρχαιότητες τον 15 ον αιώνα: Η μαρτυρία του Κυριακού του Αγκωνίτη, Πρακτικά του Συνεδρίου «Δύμη: Φραγκοκρατία Βενετοκρατία Α' Τουρκοκρατία»,1-2/10/2005 (Αχαΐα), 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Πελοποννήσου, επιμ. Ε. Σαράντη, Πάτρα 2012, & Α. Μουτζάλη, Τα Χαρτία του Κλαβαζού: το Διακοφτό Αιγιαλείας και ζητήματα του αγροτικού χώρου (15 ος -16 ος αι.), Πρακτικά του Συνεδρίου «Δύμη:Φραγκοκρατία Βενετοκρατία Α' Τουρκοκρατία»,1-2/10/2005 (Αχαΐα), 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Πελοποννήσου, επιμ. Ε. Σαράντη, Πάτρα 2012, The Antiquities in Constructing Byzantine Identity: Literary Tradition versus Aesthetic Appreciation, Hortus Αrtium Medievalium, International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, Ζάγκρεβ, Κροατία 17 (2011), Η Αχαΐα και ο βυζαντινός Μοριάς με το βλέμμα ενός ιταλού ανθρωπιστή: τέχνη, γράμματα, πολιτική εξουσία και σκηνές της ζωής από το ημερολόγιο του Κυριακού του Αγκωνίτη, Πρακτικά Συνεδρίου: Αχαΐα και Νότιος Ιταλία: Επικοινωνία, ανταλλαγές και σχέσεις από την αρχαιότητα ως σήμερα, Πρακτικά Συνεδρίου, Αίγιο, 6-9 Ιουλίου 2006, Εταιρεία Επιστήμης και Πολιτισμού Αιγιαλείας και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, επιμ. Λ. Δρούλια, Α. Δ. Ριζάκης, Αθήνα 2011, Urban Setting, Transition to Christianity. Art of Late Antiquity, 3 rd -7 th Century AD, επιμ. Α. Lazaridou, NέαΥόρκη 2011, (http://www.onassisusa.org/transition/ebook) Late paganism and Christianization in Greece, The Archaeology of Late Antique Paganism, επιμ. L. Lavan &Μ. Μulryan, Late Antique Archaeology 7 (2011), The Monuments in the Late Byzantine Ekphraseis of Cities: Searching for Identities, Byzantinoslavica 69 (2011), suppl. 3, Ekphrasis: La représentation des monuments dans les littératures byzantine et byzantino-slaves. Réalités et imaginaires, Ταβυζαντινάεπιτραπέζιασκεύη: πολύτιμα, πήλινακαιξύλινα. Ιστορικές ερμηνείες, Τιμητικός Τόμος Α. Σταυρίδου-Ζαφράκα, Θεσσαλονίκη 2011, Η έκφρασις της Τραπεζούντας από τον Βησσαρίωνα, η αρχαιότης και το ιστορικό μήνυμα, Βυζαντινός Δόμος ( ), Ο χώρος στη βυζαντινή σκέψη, Η Αρχιτεκτονική ως Εικόνα: Πρόσληψη και Αναπαράσταση της Αρχιτεκτονικής στη Βυζαντινή Τέχνη, Κατάλογος Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, 6 Νοεμβρίου Ιανουαρίου 2010, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη, επιμ. Ε. Χατζητρύφωνοςκαι S. Ćurčić, Θεσσαλονίκη 2009, 1-35 SpaceinByzantinethought, ArchitectureasIcon:Perception and Representation of Architecture in Byzantine Art, επιμ. S. Ćurčić, E. Hadjitryphonos, Exhibition at the PrincetonUniversityArt Museum: March 6, 2010-June 6, 2010, YaleUniversity Press, New Haven, Connecticut 2010, A history of the Greek notarial system, Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen, επιμ. Μ. Schmoeckel, W. Schubert, Baden-Baden 2009,

8 The Christianization of pagan temples from the Greek hagiographical texts (4 th -6 th c.), From Temple to Church: Destruction and Renewal of Local Cultic Topography in Late Antiquity, επιμ. J. Hahn, S. Emmel, U. Gotter, Leiden-Boston 2008, Towns and cities, The Oxford Handbook of Byzantine Studies, επιμ. E. Jeffreys, J. Haldon, R. Cormack, Oxford University Press 2008, Πάτρα: Φραγκοκρατία Βενετοκρατία, Πάτρα: απότηναρχαιότηταέωςσήμερα, επιμ. Τ. Σκλαβενίτη, Κ. Στάϊκου, Αθήνα 2005, The periods of Frankish and Venetian rule: history and topography, Patras: from Ancient Times to the Present, επιμ. Τ. Σκλαβενίτη, Κ. Στάϊκου, Αθήνα 2005, Beholding the city and the church: the early Byzantine ekphraseis and corresponding archaeological evidence, ΔελτίοντηςΧριστιανικήςΑρχαιολογικήςΕταιρείας 24 (2003), Από την καθημερινότητα του πρωτοβυζαντινού αριστοκράτη, Βυζαντινό κράτος και κοινωνία. Σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2003, Η οικουμενικότης του Βυζαντίου, Κατάλογος Έκθεσης του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών: Ώρες Βυζαντίου. Έργα και Ημέρες στο Βυζάντιο. Το Βυζάντιο ως Οικουμένη, Αθήνα 2001, The oecumenical character of Byzantium, Byzantine Hours, Works and Days in Byzantium. Byzantium: An Oecumenical Empire, Athens 2002, Τα «μνημείατουγένους» στηνιστοριογραφίατουπροκόπιου: Μιαλογοτεχνικήτεχνικήκαιτοιστορικόπαρελθόν, Βυζαντινά 21 (2001), 1-17 Perceptions and literary interpretations of statues and the image of Constantinople, Βυζαντιακά 20 (2000), 3-41 Aspects of early Byzantine urbanism in Albania, ΠρακτικάτoυΔιεθνoύςΣυνεδρίoυΟιΑλβανoίστo Μεσαίωνα, Εθνικό IδρυμαΕρευνών, Iνστιτoύτo ΒυζαντινώνΕρευνών, ΔιεθνήΣυμπόσια 5, Αθήνα 1998, Privatization and subdivision of urban properties in the early Byzantine centuries: social and cultural implications, The Bulletin of the American Society of Papyrologists, 35/1-2 (1998), The alienation of the dowry in the acts of Byzantine notaries, Vizantijski Vremmenik (Mόσχα) 55 (1998), Constantinople, Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East, επιμ. E. M. Meyers, 2, Oxford University Press 1997, The Byzantine Empire, The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East, επιμ. E. M. Meyers, 1, Oxford University Press, 1997, The use of ancient spolia in Byzantine monuments: The archaeological and literary evidence, International Journal of the Classical Tradition 3/4 (1997), Notes on the vita of Saint Markianos, Byzantinoslavica 57/2 (1996), Constantinople and its saints (IVth-VIth c.): the image of the city and social considerations, Studi Medievali XXXVI (1995), Evidence of barter economy in the documents of private transactions, Byzantinische Zeitschrift 88/2 (1995), The Byzantine tribunals: problems in the application of justice and state policy (9th-12th c.), Revue des Études Byzantines 53 (1995), The kallos of the Byzantine city: the development of a rhetorical topos and historical reality, Gesta, The International Center of Medieval Art 34/1 (1995), 37-56

9 Aspects of the Classical Tradition in Byzantium, Τoρόντo 1995 The dissolution of the urban space in the early Byzantine centuries: the evidence of the imperial legislation, Σύμμεικτα 9/2, επιμ. Ν. Γ. Μoσχoνάς, Αθήνα 1994, Cursing in the Byzantine notarial acts: A form of warranty, Βυζαντινά 17 (1994), On the archontike and ekklesiastike dynasteia and prostasia in Byzantium with particular attention to the legal sources: a study in social history of Byzantium, Byzantion 64 (1994), , The neighbors' pre-emption right. Notes on the Byzantine documents of transactions, Δίπτυχα 6 (1994-5), Byzantium and the Origin of the Modern Greek National Consciousness, Annual Lecture Series: Constantinople and Its Legacy, Τoρόντo 1992 Ο όρκoς στα βυζαντινά συμβόλαια (9oς-15oς αι.), Τόμoς Τιμητικός Κ.Ν. Τριανταφύλλoυ, Πάτρα 1991, The twelfth century canon law commentaries on the αρχoντικὴδυναστεία: ecclesiastical theory vs. juridical practice, Byzantium in the 12th Century. Canon Law, State and Society, επιμ. Ν. Οικoνoμίδης, Αθήνα 1991, Imperial jurisdiction over ecclesiastical provinces: the ranking of new cities as seats of bishops or metropolitans, Byzantium in the 12th Century. Canon Law, State and Society, επιμ. Ν. Οικoνoμίδης, Αθήνα 1991, L' infirmitas sexus présumée de la moniale byzantine: doctrine ascétique et pratique juridique, Les femmes et le monachisme byzantin / Women and Byzantine Monasticism, Actes du Symposium d'athènes, 1988,εκδ. J.Y. Perreault, Αθήνα 1991, A contribution to the study of the Byzantine notarial formulas: the infirmitas sexus of women and the sc. velleianum, Byzantinische Zeitschrift 83 (1990), Christian attitudes toward pagan monuments in late antiquity and their legacy in later Byzantine centuries, Dumbarton Oaks Papers 44 (1990), Notes on a prosopography of the Byzantine notaries, Medieval Prosopography 9/2 (1988), The demise of the ancient city and the emergence of the mediaeval city in the Eastern Roman Empire, Echos du Monde Classique/Classical Views 32, n.s. 7 (1988), L'enregistrement des actes privés (insinuatio) et la disparition des institutions municipales au VIe siècle, Cahiers des Études Anciennes (Κεμπέκ) 21 (1988), La ratification des actes privés byzantins par une autorité civile et ecclésiastique, Revue des Études Byzantines 46 (1988), Η μεσαιωνική Γλαρέντζα, Δίπτυχα 2 ( ), Οι εμπoρικές και πoλιτικές σχέσεις της Πάτρας με τη Βενετία στο πρώτo ήμισυ τoυ 15oυ αιώνα, Θησαυρίσματα 17 (1980), A propos de la ville de Patras aux 13e-15e siècles, Revue des Études Byzantines 38 (1980), Η Πάτρα όπως την είδαν oι περιηγητές από το 1204 ως το 1500, Μνήμων 5 (1975), 7-32 Εκδοτικές επιμέλειες Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Ο Απόστολος Ανδρέας στην ιστορία και την τέχνη, Πάτρα Νοεμβρίου 2006, επιμ. Ε. Γ. Σαράντη, Δ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, έκδ. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πάτρα 2013 (ISBN ) 9

10 Πρακτικά Συνεδρίου«Δύμη:Φραγκοκρατία Βενετοκρατία Α' Τουρκοκρατία»,1-2/10/2005 (Αχαΐα), 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Πελοποννήσου υπό την αιγίδα του Δήμου Δύμης, 2005, Πάτρα 2012 (ISBN ) S. Vryonis Jr., The Fate and Fortunes of the Legacy of Saints Cyril and Methodios in the Balkans during the Period of the Ottoman Empire (Fourteenth-Eighteenth Century), Τoρόντo 1998 (ISBN ) Svetlana Popovič, The Architectural Iconography of the Late Byzantine Monastery, Τoρόντo 1997 (ISBN Χ) W. Treadgold, Why Write A New History of Byzantium?, Τoρόντo 1997 (ISBN ) G. Myers, A Tale of Bygone Years: The Kontakion for the Dedication of a Church in Medieval Rus. A Source Study and a Reconstruction, Τoρόντo 1997 (ISBN ) P. Magdalino, The Byzantine Background to the First Crusade, Τoρόντo 1996 (ISBN ) H. Maguire, Image and Imagination: The Byzantine Epigram as Evidence For Viewer Response, Τoρόντo 1996 (ISBN ) Kallistos Ware, A Fourteenth-Century Manual of Hesychast Prayer: the Century of Kallistos and St Ignatios Xanthopoulos, Τoρόντo 1995 (ISBN ) I. Ševčenko, Observations on the Study of Byzantine Hagiography in the Last Half-Century, or Two Looks Back and One Look Forward, Τoρόντo 1995 (ISBN ) ΣΑΒΒΙΔΗΣΑΛΕΞΙΟΣ LIST OF PUBLICATIONS BOOKS & Shorter Monographs 1. Το Βυζάντιο και οι Σελτζούκοι Τούρκοι τον 11 ο αι., Αθήνα, Βιβλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων, 1980; 2 nd ed ByzantiumintheNearEast: itsrelationswiththeseljuksultanateofrûminasiaminor, thearmeniansofciliciaandthemongolsa.d. c , Θεσσαλονίκη, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Παν/μίου Θεσσαλονίκης («Βυζαντινά κείμενα και μελέται» αρ.17), Τα χρόνια σχηματοποίησης του Βυζαντίου μ.χ., Αθήνα, Βασιλόπουλος, Ο Βυζαντινός ιστοριογράφος του 15 ου αι. Γεώργιος Σφραντζής (Φραντζής), Αθήνα, Βιβλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων («Μικρή Μυριόβιβλος» αρ.1), Το οικουμενικό βυζαντινό κράτος και η εμφάνιση του Ισλάμ μ.χ., Aθήνα, Εστία («Πολιτική και ιστορία» αρ.28), 1985, 2 nd ed (incollaborationwithlazarosderiziotes) Ιστορία του Βυζαντίου με αποσπάσματααπό τις πηγές, τόμ.α : μ.χ., Αθήνα, Πατάκης-Ιστορία, 1984; 2 nd ed.1996; 3 rd ed (repr.2002, 2005) 7. Μελέτες βυζαντινής ιστορίας 11 ου -13 ου αι., Αθήνα, Καρδαμίτσα,1986; 2 nd ed Τα βυζαντινά Επτάνησα 11 ος -αρχές 13 ου αι. Το ναυτικό θέμα Κεφαλληνίας στηνυστεροβυζαντινή περίοδο, Αθήνα, Βιβλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων («Μικρή Μυριόβιβλος» αρ.6), 1986; 2 nd ed. 2007

11 9. Βυζαντινά στασιαστικά και αυτονομιστικά κινήματα στα Δωδεκάνησα και στη Μικρά Ασία 1189-c Συμβολή στη μελέτη της υστεροβυζαντινής προσωπογραφίας στην εποχή των Αγγέλων, των Λασκαριδών της Νίκαιας και των Μεγαλοκομνηνών του Πόντου, Αθήνα, Δόμος, Σελίδες από τη βαλκανική αντίδραση στην οθωμανική επέκταση κατά τους 14 ο και 15 ο αι. Ουγγλέσης-Ουνυάδης-Καστριώτης-Κλαδάς, Αθήνα, Ηρόδοτος, Η οθωμανική κατάκτηση της Θήβας και της Λεβάδειας, Αθήνα, Τροχαλία, Η βυζαντινή Ρόδος και οι Μουσουλμάνοι. Προβλήματα σχετικά με τις αραβικές και τις τουρκικές επιδρομές κατά του νησιού από τα μέσα του 7 ου έως τις αρχές του 14 ου αι., Αθήνα, Τροχαλία, 1994; 2 nd ed Οι Τούρκοι και το Βυζάντιο, τόμ.α : Προ-οθωμανικά φύλα στην Ασία και σταβαλκάνια, Αθήνα, Δόμος, 1996 (repr. 2001; 2 nd updated ed. 2006) (Α Βραβείο Α. Ipekçi); 2 nd ed Βυζάντιο-μεσαιωνικός κόσμος-ισλάμ: δεκατρία δοκίμια ιστορίας και παιδείας, Αθήνα, Δημιουργία («Μελέτες για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή ελληνική ιστορία» αρ.4), 1996; 2 nd ed..: Δεκαέξι δοκίμια ιστορίας και παιδείας, 2000; 3 rd ed.: Εικοσιπέντε δοκίμια ιστορίας και παιδείας, 2004, Παπαζήσης; 4 th ed., Ποικίλα δοκίμια ιστορικά, φιλολογικά, βιβλιοκριτικά , Αθήνα, Ιωλκός, Ούννοι, Βυζάντιο και Ευρώπη: Ο κόσμος των πρωίμων Τούρκων, Αθήνα, Ιδρυμα Γουλανδρή-Χορν («Το Βυζάντιο και οι ξένοι» αρ.1), 2000; 2 nd ed Βυζαντινό ιστοριογραφικό πεντάπτυχο. Προκόπιος-Μιχαήλ Ψελλός- Αννα Κομνηνή-Ιωάννης Κίνναμος-Γεώργιος Σφραντζής. Συμβολή για τους ιστοριογράφους και την εποχή τους, Θεσσαλονίκη, Ηρόδοτος, 2001; 2 nd reviseded (in collaboration with Benjamin Hendrickx) Introducing Byzantine history: a manual for beginners, Paris, Hêrodotos, (in collaboration with Benjamin Hendrickx) Εισαγωγήστηβυζαντινήιστορία μ.χ., trans. A. Kondyles, Θεσσαλονίκη, Ηρόδοτος/ Α. Σταμούλης, 2003 (Greek trans. of no. 18); 2 nd updated edition 2008 (Athens: Herodotos); 20. Δοκίμιαοθωμανικήςιστορίας, Αθήνα, Παπαζήσης, 2002; 2 nd updated ed. 2004; 3 rd ed. with additions and revisions, Οι Αλανοί του Καυκάσου και οι μεταναστεύσεις τους στην ύστερη αρχαιότητα και στο μεσαίωνα, Αθήνα, Ιδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Στις ρίζες της οθωμανικής ιστοριογραφίας. Ιστοριογράφοι και χρονικογράφοι των 16 ου -18 ου αι., Αθήνα, Ενάλιος, Ιστορία του Βυζαντίου, τόμ. Γ : Η ύστερη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ο μεσαιωνικός Ελληνισμός μ.χ., Αθήνα, Πατάκης, 2004; 2 nd ed. withadditions H ίδρυση της Μογγολικης Αυτοκρατορίας. Ο Τζένγκις Χαν, οι επίγονοί του και ο κόσμος της Ανατολής, μ.χ., Αθήνα, Ιωλκός («Θέματα Παγκόσμιας και Ελληνικής Ιστορίας & Πολιτισμού, 1), 2004; 2 nd updateded Γεώργιος Μανιάκης. Κατακτήσεις και υπονόμευση στο Βυζάντιο του 11 ου αι. ( μ.χ.), Αθήνα, Περίπλους (ser. Σελίδες Iστορίας), Οι Μεγάλοι Κομνηνοί της Τραπεζούντας και του Πόντου. Ιστορική επισκόπηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας του μικρασιατικού Ελληνισμού, , Αθήνα, 11

12 Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 2005 («Αρχείον Πόντου», παράρτημα 25); 2 nd ed. withadditions, Thessalonike, Kyriakides, Από την ύστερη αρχαιότητα στον μεσαίωνα. Ιστορικά δοκίμια, Αθήνα, Ηρόδοτος, (incollaborationwithnikosnikoloudes), Ο ύστερος μεσαιωνικός κόσμος, 11 ος -16 ος αι. Βυζάντιο-μεσαιωνική Δύση-Ανατολή και Ισλάμ-Βαλκάνια και Σλάβοι, Αθήνα, Ηρόδοτος, 2007 (reissuedarticlesandstudies) 29. Byzantino-Normannica. The Norman capture of Italy (to A.D. 1081) and the first two Norman invasions in Byzantium (A.D and ), Leuven: Peeters, 2007, series Orientalia Lovaniensia Analecta (OLA) 30. Mεγάλοιμαέστροι. Βιογραφικόλεξικό, Athens, Parakes, 2008; 2 nd updated ed Δοκίμια κλασικής μουσικής παιδείας, Athens, Papazesses, 2009; 2 nd updateded (incollaborationwithpanayiotesyannopoulos), Μεσαιωνική Πελοπόννησος: Βυζάντιο-Λατινοκρατία-πρώιμη Τουρκοκρατία, Athens, Herodotos, 2013 (reissuedarticlesandstudiesingreek, Engl. & French) 33. Μαέστροι στο διαδίκτυο. Μια Τράπεζα Πληροφοριών. Επιλογές και πρακτικός οδηγός, Athens, Herodotos, MedievalPeloponnesianbibliographyoftheperioduntiltheTurkishconquestofthe 15 th c.,athens, ΒιβλιοπωλείοτωνΒιβλιοφίλων («ΜικρήΜυριόβιβλος» αρ.7), Βυζαντινοτουρκικά μελετήματα. Ανατύπωση άρθρων , Αθήνα, Ηρόδοτος,1991(18 studiesingreek&engl.) 36. (συνεργασία Σ.Λαμπάκης) Γενική βιβλιογραφία περί του βυζαντινού Πόντου καιτουκράτους των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας, Αθήνα, Δόμος, Μελετήματα βυζαντινής προσωπογραφίας και τοπικής ιστορίας. Ανατύπωση άρθρων , Αθήνα, Ηρόδοτος,1992 (32 studies in Greek&Engl.) 38. Βυζαντινή προσωπογραφία, τοπική ιστορία και βυζαντινοτουρκικές σχέσεις. Ανατύπωση άρθρων , Αθήνα, Κριτική,1994 (20 studies in Greek&Engl.) 39. Μελετήματα βυζαντινής, μεσαιωνικής και ισλαμικής ιστορίας. Ανατύπωση άρθρων , Θεσσαλονίκη-Φάρσαλα, Ηρόδοτος,1997 (33 studiesingreek&engl.) 40. Από το Βυζάντιο στην Τουρκοκρατία. Μεσαιωνικά, μεταβυζαντινά και ισλαμικά ιστορικά θέματα: ανατύπωση μελετών και άρθρων Αθήνα,Δημιουργία («Μελέτες για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή ελληνική ιστορία» αρ.9),1997 (35 studies in Greek, English, Russian & Turkish) 41. Γενική βιβλιογραφία βοηθημάτων (Βυζάντιο-δυτικός-ανατολικός/ ισλαμικόςσλαβοβαλκανικός κόσμος)/ Εγκυκλοπαιδικό προσωπογραφικό λεξικό βυζαντινής ιστορίας και πολιτισμού (companionvolume), Αθήνα, Μέτρον/ Ιωλκός, Βυζαντινά-τουρκικά-μεσαιωνικά (ανατύπωση άρθρων ), Θεσσαλονίκη, Ηρόδοτος, 2002 (37 studiesingreek&engl.) CHAPTERS IN BOOKS &collective works (selection) 1 Entry «Τούρκοι», Παγκόσμια Ιστορία(Εκδοτικής Αθηνών), vol. II,1990(reprinted 1992), entries in Μεγάλη Γενική Εγκυκλοπαίδεια «ΥΔΡΙΑ», vols 28-55, Αθήνα

13 3 147 entriesinεγκυκλοπαίδεια Ποντιακού Ελληνισμού, vols 1-6, Θεσσαλονίκη «Το χρονικό της Πρέβεζας»/ ThePrevezaChronicle (ingreek&engl.), Πρέβεζα (Λεύκωμα), Δήμος Πρέβεζας 1991, 10 pp. 5 8 chapters (in collab. with Th., Georgiades) in the collective vol. Πόντος. Ιστορίαλαογραφία-πολιτισμός, Θεσσαλονίκη 1991, , , , , , , , & bibliogr , , Chapters «Ο αιώνας των Κομνηνών και οι Σταυροφορίες », «Το κράτος της Νίκαιας και η Αυτοκρατορία των Παλαιολόγων », «Τα άλλα βυζαντινά κράτη από τον 13 ο ως τον 15 ο αι.», Ελληνική Ιστορία (Εκδοτικής Αθηνών), 1992, , , entriesintheencyclopaediaofislam, 2 nd ed., vols VII-XI ( ): Mora/Morea (until 1461), Mora/Morea( ) (additionstooriginalentrybyn.bees), Nakshe/Naxos, Nauplion, Navarino (additionstooriginalentrybyn.bees), Para/Paros, Preveze/Preveza, Santurinadasi/Santorine, Semedirek- Semadirek/Samothrace, Sheytanlik/Gyaros, Shire/Syros, Tekfur, Tesalya- Teselya/Thessaly, Tourkopouloi/Turcoples, Wize- Vize/Bizye (withc.e.bosworth), Wodina/Edessa, Yenishehir/Larissa, ZaghanosPasha, Zaklise/ Zakynthos (inenglish&french/ doubleedition); entries Kuluz/ Volos, Mezistre/ Mystras, Yedi adalar/ Heptanese insuppl. vol XII (2004) 8 (incollab.withphoteinevlachopoulou&c.megalommates) ΒενιαμίνεκΤουδέλης,Τοβιβλίοτωνταξιδιών , Αθήνα, Στοχαστής («Ταξίδια-ανακαλύψεις»), 1994, 13-52(εισαγωγή), (σχόλια), (βιβλιογραφία) entriesintheεγκυκλοπαιδικό προσωπογραφικό λεξικό βυζαντινής ιστορίας και πολτισμού, volsi-vi, entriesinthelexikonderbyzantinistik(1998-): Agarenen, AnadoluHisarī, Arkadien, Artukiden, Bergbau (mines&quarries), Buyiden, ChatzedakesM., Chryssocheir, Crispinus, DandankanSchlachtvon 1040, Danischmenditen, Despotat (otherentriesforthcominginsubsequentfascicles) 11 Chapters «Θέμα Χαλδίας», «Θέμα Κολωνείας», «Θέμα Λεοντοκώμης/ Τεφρικής», «Θέμα Χαρπεζικίου», «Θέμα Χοζάνου» inthecollectivework: Η Μικρά Ασία τωνθεμάτων. Ερευνες πάνω στην γεωγραφική φυσιογνωμία και προσωπογραφία των βυζαντινών θεμάτων της Μικράς Ασίας, 7 ος -11 ος αι., Αθήνα, ΚΒΕ/ΕΙΕ («Ερευνητική βιβλιοθήκη» αρ.1), 1998 (publ.1999), pp & , & , , , entries in The Encyclopedia of the Crusades, editor A. Murray, vols I-VI, Santa Barbara, California (ABC Clio Publishers): Alexios III Angelos, Alexios IV Angelos, Alexios V Doukas Mourtzouphlos, Ankara battle 1402, Chaka bey, Choniates Niketas, Constantinople Siege of 1453, Crete, Danishmendids, Epiros, Ghazis, Greek sources, Il-Ghazi, Isaac II Angelos, Isaac Komnenos of Cyprus, John VIII Palaiologos, Khirokitia battle 1426, Kilij Arslan I, Kilij Arslan II, Leo II, king of Cilician Armenia, Seljuks of Rum, Sgouros Leo, Smyrna Crusade 1344, Tatikios, Theodore Angelos Doukas Komnenos, :Trebizond empire, Turcopoles 13

14 13 4 entries in the Encyclopaedia of Islam, 3 rd ed. (2009 ff.): Athos, Boghaz-ici/ Bosporos, Bozja/ Bozdja ada/ Tenedos, Büyük ada/ Prinkipos Journal Publications, prefaces & obituaries [exclusive of reviews-chronicles (selection) 1 Η Εύβοια κατά τα τέλη του 12 ου -αρχές 13 ου αι., Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 24 (Αθήνα ), a. Ο Αραβας ιστοριογράφος Ιμπν αλ-αθίρ ( ) και το παγκόσμιο χρονικό του ως πηγή για την ιστορία των Σταυροφοριών και των βυζαντινο-σελτζουκικών σχέσεων, Αθήνα 1981, 13 pp. 2 Το έργο του Τούρκου χρονικογράφου Ασίκ-Πασά-Ζαδέ (c.1400-c.1486) ως πηγή της υστεροβυζαντινής και πρώιμης οθωμανικής περιόδου, Δελτίο ΚέντρουΜικρασιατικών Σπουδών 3 (Αθήνα 1982), Ο Σελτζούκος εμίρης της Σμύρνης Τζαχάς (Čaka) και οι επιδρομές του στα μικρασιατικά παράλια, στα νησιά του Αιγαίου και την Κωνσταντινούπολη, c.1081-c.1106 (2 μέρη), Χιακά Χρονικά 14 (Αθήνα 1982), 9-24 και 16 (1984), Byzantium s Oriental front in the first part of the 13 th c.: the Empires of Nicaea and Trapezous(Trebizond) in view of the Seljuk and Mongol menace, Δίπτυχα3 (Αθήνα ), Η βυζαντινή δυναστεία των Γαβαλάδων και η ελληνοϊταλική διαμάχη για τη Ρόδο τον 13 ο αι., Βυζαντινά 12 (Θεσσαλονίκη 1983), Οι Μεγάλοι Κομνηνοί του Πόντου και οι Σελτζούκοι του Rûm (Ικονίου) την περίοδο 1205/ Η διήγηση του IbnBibi για την κατάληψη της Σινώπης, 1214, Αρχείον Πόντου 39 (Αθήνα 1984), A note on the terms Rûm and Anatolia in Seljuk and early Ottoman times, ΔελτίοΚέντρουΜικρασιατικώνΣπουδών5 ( , publ.1987), Theodore II Gabras, lord of Amisos in the early 13 th c., ΑρχείονΠόντου 40 (1985), Οι Κο(υ)μάνοι και το Βυζάντιο,11 ος -13 ος αι., Βυζαντινά 13.2 (1985=Δώρημα στονι.καραγιαννόπουλο), Η τελευταία πατζινακική επιδρομή στο Βυζάντιο, μ.χ., Παρνασσός 27.4 (Αθήνα 1985),

15 11 The Byzantine family of Kekaumenos(Cecaumenus), late 10 th -early 12 th cc., Δίπτυχα4 ( =Ωδήμνήμης G.Schirò), Ashik-Pasha-Zade on the conquest of Trebizond by the Ottoman Turks in A.D.1461, ΑρχείονΠόντου 41(1987), Internal strife and unrest in later Byzantium, 11 th -13 th cc.(a.d ). The case of urban and provincial insurrections (causes and effects), ΣύμμεικταΚΒΕ/ΕΙΕ 7 (Αθήνα 1987), Constantine XI Lascaris, uncrowned and ephemeral basileus of the Rhomaioi after the fall of Constantinople to the 4 th Crusade, , Βυζαντιακά7 (Θεσσαλονίκη 1987), Το κίνημα του Μανουήλ Καμμύτζη (Καμίτση) στη ΒΔ. Μακεδονία και Θεσσαλία στις αρχές του 13 ου αι., Θεσσαλικό Ημερολόγιο 12 (Λάρισα 1987=Α Αφιέρωμα στηβυζαντινή Θεσσαλία), Η βυζαντινή Θήβα, 996/ μ.χ., Ιστορικογεωγραφικά 2 (Ιωάννινα- Θεσσαλονίκη ), The fate of Constance-Anna of Hohenstaufen, empress of Byzantium-in-exile, Βυζαντιακά 8 (1988), A note on the death of Leo Sgurus in A.D.1208, Byzantine & Modern Greek Studies 12 (Birmingham 1988), Rhodes from the end of the Gabalas rule to the conquest by the Hospitallers, A.D.c , ΒυζαντινόςΔόμος 2 (Αθήνα 1988), Σημείωμα περί του βυζαντινού οίκου Χαλκούτζη (Χαλκούτση), β μισό 10 ου -β μισό 13 ου αι., Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 28 ( , publ.1991), The Kleichroniken on Byzantium s relations with the Seljuks and on the Oriental Frankish Kingdom s relations with Saladin and the Mameluks, A.D , Journal of Oriental & African Studies 1 (Athens 1989), An important recent contribution to 16 th -c. navigation. A Greek translation of Piri Reis Bahriye, Journal of Oriental & African Studies 1 (1989), Αττάλεια 11 ος -αρχές 14 ου αι.: η μετάβαση από τη χριστιανική στη μουσουλμανική εξουσία, Βυζαντινός Δόμος 3 (1989), in collab.with S.Lampakes) The contribution of the programme Byzantine History Data Bank to the study of Byzantine and medieval Balkan prosopography and topography, Etudes balkaniques 25.3 (Sofija 1989),

16 25. Τheodore of Tarsus, Greek archbishop of Canterbury in A.D.668/69-690, ΕπετηρίςΕταιρείαςΒυζαντινώνΣπουδών 47(Αθήνα ), The Byzantine family of Cecaumenus: addenda et corrigenda, Journal of Oriental & African Studies 2 (1990), , 27. Morea and Islam, 8 th -15 th cc.: a survey, Journal of Oriental & African Studies 2 (1990), Σημειώσεις υστεροβυζαντινής προσωπογραφίας; οι Αγιοθεοδωρίτες,12 ος -13 ος αι., Τετράμηνα 43 ( Αμφισσα-Αθήνα 1990), Ο εκχριστιανισμός των Ρώσων και το Ρωσικό Χρονικό του Νέστορος, Ιστωρ 2 (Αθήνα 1990), Η Αττάλεια ως έδρα του βυζαντινού ναυτικού θέματος Καραβησιάνων/ Κιβυρραιωτών, μέσα 7 ου -τέλη 11 ου αι., Βυζαντινός Δόμος 4 (1990), Notes on the Turkish raids in the Mystras area from c.1360 to the Ottoman conquest of 1469, ΕπετηρίςΕταιρείαςΒυζαντινώνΣπουδών 48 ( , publ.1992), Acropolites and Gregoras on the Byzantine-Seljuk confrontation at Antioch-on-the Maeander, A.D English translation and commentary, Tarih AraştïrmalarïDergisi 15.26(Ankara , publ.1992), and updated version: Journal oforiental & African Studies 8 (1996, publ.1997), The Armenian-Georgian-Byzantine family of Apocapes/ Abukab in the 11 th c., Δίπτυχα 5 (1991), Ο βυζαντινός οίκος των Αλακάδων/ Αλακασέων, β μισό 10 ου -τέλη 11 ου αι., Βυζαντιακά 11(1991), The Trapezuntine sources on the Seljuk attack on Trebizond in A.D English translation and commentary, ΑρχείονΠόντου 43 ( ), Σημειώσεις για τη Νάξο και τις Πάρο-Αντίπαρο κατά τη βυζαντινή εποχή, Παριανά 43 (Αθήνα 1991), Περί του γενάρχη των Καναβαίων Νικολάου Καναβού το 1204 μ.χ., Ναυπακτιακά 5 (Αθήνα ), Notes on the Armeno-Byzantine family of Aspietes, late 11 th -early 13 th cc., Byzantinoslavica 52 (Praha 1991, publ.1992), 70-79

17 39. Prefacein: Χρατς Μπαρτικιάν, Ελληνισμός και Αρμενία, Athens, Ιδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 1991, On Pylos/ Navarino/ Zonklon in the Byzantine period, late 6 th -early 13 th cc., Βυζαντινά 16 (1991, publ ), Some crucial issues concerning XI-XIII-c. Byzantine internal history from Basil II s death to the recapture of Constantinople, A.D : a bibliographical essay, ΒυζαντινόςΔόμος 5-6 ( ), Περί του «θέματος» Φιλιππουπόλεως (η στρατιωτική διοίκηση της βυζαντινής Μακεδονίας), Νέα Εστία 132 (Αθήνα, Χριστούγεννα 1992= Αφιέρωμα στη Μακεδονία), Nauplion in the Byzantine and Frankish periods, Πελοποννησιακά 19 (Αθήνα ), Notes on Navarino in the Frankish, Venetian and early Ottoman periods, Ekklesiastikos Pharos 73.1(=new series 3) (Alexandria-Johannesburg 1992), Προσωπογραφικό σημείωμα για τον Βυζαντινό στρατηλάτη Νικηφόρο Ξιφία, Τετράμηνα 48 (1992), Bibliographical advances in Byzantine prosopography of the middle and later periods: part I, Medieval Prosopography 13.1 (W.Michigan University, Kalamazoo 1992), Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος και το Βυζάντιο, Νέα Εστία 131(1992), Tamerlane, Byzantium and Spain (with notes on Clavijo s visit to Trebizond in A.D.1404, ΑρχείονΠόντου ( ), Τρεις σημαντικές πηγές για την εποχή της Αλωσης: Νέστορ Ισκαντέρ, Κοσταντίν Μιχαήλοβιτς και Θεόδωρος Σπαντούνης, Τετράμηνα 50 (1993), Προσωπογραφικό σημείωμα για τον απελευθερωτή της Κύπρου Νικήτα Χαλκούτζη και για τη χρονολογία ανακατάληψης της μεγαλονήσου (965 μ.χ.), Επετηρίς ΚέντρουΜελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 2 (Λευκωσία 1993), Late Byzantine and Western historiographers on Turkish mercenaries in Greek and Latin armies: the Turcoples, in R.Beaton-Charlotte Roueché(edd.), The making ofbyzantine history. Studies dedicated to D.M.Nicol, Aldershot,Variorum, 1993,

18 52. Zametki po vizantijskoj prosopografii XII v.: Aaron Isaak I Stefan Agiohristoforit (Russian transl.v.stepanenko), Antičnaja Drevnost i Sredine Veka 26 (Barnaul 1992, publ.1993 = Vizantija i srednevekovij Krym), and in Engl.version: Notes on 12th-c. Byzantine prosopography: Aaron Isaacius and Stephanus Hagiochristophorites, Βυζαντιακά 14 (1994), Ομάρ Καγιάμ και Νιζάμ αλ-μουλκ: από τις υψηλότερες στιγμές του μουσουλμανικού πολιτιστικού μεσαίωνα, JournalofOriental&AfricanStudies 5 (1993, publ.1994), A note on Samothrace/Semedirek in the Tourkokratia, Journal of Oriental & AfricanStudies 5(1993,publ.1994), Ο Δημήτριος Καντεμίρ και η συμβολή του στη νεότερη ιστοριογραφία, Νέα Εστία 134 (1993), Γεώργιος Φίνλαιϋ( ), Νέα Εστία 131(1992), Δύο μεγάλοι Γερμανοί ιστορικοί μελετητές της Ελλάδος τον περασμένο αι.: Κάρολος Χοπφ ( ) και Γουσταύος Χέρτσμπεργκ ( ), Νέα Εστία 133 (1993), Σημειώσεις για την μεσαιωνική Θήρα/ Σαντορίνη ως τα τέλη του 15 ου αι, Παριανά 53 (1994), και 54 (1994), Notes on Byzantine heraldry, Δίπτυχα 6 ( = Μνήμη B.Lavagnini), Τα προβλήματα σχετικά με το βυζαντινό Ναύπλιο, Βυζαντιακά 14 (1994), SelçuklusultaniAlpArslanveBizans (Turkishtransl.byEsinOzansoy), TarihDergisi35 (Istanbul Üniversitesi 1994 = Vol.Prof.Dr.H.D.Yildiz), Notes on the history of Syros in the Middle Ages and the Turkish domination period, Ekklesiastikos Pharos 76.2(=new series 5)(1994), Περί του βυζαντινού οίκου των Ωπων στον 11 ο αι., Βυζαντινά 17 (1994,έκδ.1995), Ο ιστορικός Παύλος Καρολίδης ( ), Νέα Εστία 135 (1994), Αλέξανδρος Α.Βασίλιεφ( ), Νέα Eστία135 (1994), Κάρολος Κρουμπάχερ ( ), Νέα Εστία 135 (1994), Τα παλιά Γιούρα: ένα «διαβολονήσι» για τους Τούρκους, Παριανά 55 (1994),

19 68. Μνήμη Κωνσταντίνου Ν.Σάθα ( ), Νέα Εστία 136 (1994), Οι Σέρβοι Νεμανίδες και το Βυζάντιο. Επισκόπηση σχέσεων διακοσίων χρόνων, Νέα Εστία 136 (Χριστούγεννα 1994= Αφιέρωμα στους λαούς της Χερσονήσου τουαίμου), Η μεσαιωνική Σάμος στις σελίδες ενός νέου βιβλίου για τη σαμιακή ιστορία (Κ.Πτίνης, Ιστορία της Σάμου,1992), Σαμιακές Μελέτες 1(Αθήνα ), Φερδινάνδος Γρηγορόβιος ( ), in: F. Gregorovius, Μεσαιωνική ιστορία Αθηνών, ΙΙΙ, Αthens, Kριτική, 1994, Προλογικό σημείωμα για τον Ορέστη Ταφραλή και το έργο του, in: O. Tafrali, Η Θεσσαλονίκη από τις απαρχές ως τον 14 ο αι., Athens, Τροχαλία, 1994, (&bibliography ) 73. Τα προβλήματα για την οθωμανική κατάληψη και την εξάπλωση των κατακτητών στο θεσσαλικό χώρο, Θεσσαλικό Ημερολόγιο 28 (1995), Romanus Boilas: court jester and throne counterclaimant in the mid-11 th c., Byzantinoslavica 56.1(1995= Studia byzantina ac slavica V.Vavrínek dedicata), Ο Πέτρος Χαρανής ( ) και η ανάπτυξη των βυζαντινών σπουδών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Νέα Εστία 137 (1995), Αρνολντ Τόϋνμπη( ): ένας μαϊστορας της φιλοσοφίας της Ιστορίας, Νέα Εστία 138 (1995), Ουίλλιαμ Μίλλερ ( ), Νέα Εστία 138 (1995), O Γουσταύος Σλουμπερζέ και το ιστορικό του έργο, prefacein: G. Schlumberger, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και η άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως, repr. Athens, Δημιουργία, 1996 [1999], vii-xiv 79. Το Χρονικό του Γαλαξειδίου, μια σπουδαία μεταβυζαντινή ιστορική πηγή, prefacein: Κ. Sathas (ed.), Το Χρονικό του Γαλαξειδίου, repr. Athens, Δημιουργία, 1996, v-xii 80. Ο Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλους ( ) και το ιστορικό του έργο, in: Δ. Καμπούρογλου, Οι Χαλκοκονδύλαι, repr. Athens, Δημιουργία, 1996, vii-xiv 81. Ο Κωνσταντίνος Χαγέ και το «έθνος των Κυπρίων» του Σκυλίτζη: προσωπογραφικό σημείωμα, Επετηρίς Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 3 (1996),

20 82. Βυζαντινολογική προσωπογραφία και γενεαλογία: η εξέλιξη της έρευνας, Βυζαντιακά 16 (1996), Η βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδος της σαμιακής ιστορίας και η εξέλιξη της έρευνας, Σαμιακές Μελέτες 2 ( ), Τα καραβάν-σεράγια της Ανατολής στο μεσαίωνα, Η καθ ημάς Ανατολή 3 (Αθήνα 1996), On the prosopography of the Byzantine maritime theme of Samos, Βυζαντινά18( ,publ.1998= ΜνήμηΠ.Κ.Χρήστου), Τα Acta των Miklosich και Müller. Προλογικόσημείωμα, in Μiklosich-Müller, Acta et diplomata, repr. Athens, Σπανός, 1996, vol. I, «Θερμουργός Αντιχριστοφορίτης, ανήρ αιμάτων». Η τύχη του Στεφάνου Αγιοχριστοφορίτη, κυρίου οργάνου του Ανδρονίκου Α Κομνηνού, insp.troianos (ed.), Εγκλημα και τιμωρία στο Βυζάντιο, Αθήνα 1997, Some notes on the terms Agarenoi, Ismaelitai and Sarakenoi in Byzantine sources, Byzantion 67.1(Bruxelles 1997), Ο βυζαντινός Πόντος, οι Σελτζούκοι και οι Ντανισμεντίδες Τούρκοι, ΑρχείονΠόντου 47 ( ), Παλαιά και νέα μεσαιωνική Πρέβεζα, Αφιέρωμα στον N.G.L.Hammond, Θεσσαλονίκη 1997, Constantinople in a vice: some notes on Anadolu Hisar (1395/96) and Rumeli Hisar (1452), Acta Patristica et Byzantina 8 (Pretoria University 1997, publ.1998), A prosopographical note on the first member of the Byzantine family of Contostephanus, Honorary vol.for Vasilka Tapkova-Zaimova, Sofija 1997(publ.1999), Notes on the Byzantine phantom -surname of Acominatus, Ekklesiastikos Pharos 79.2(=new series 8)(1997,publ.1998), Ο Σελτζούκος σουλτάνος Κιλίτζ Αρσλάν Β και η μάχη του Μυριοκεφάλου, 1176 μ.χ., Στρατιωτική Ιστορία 8 (March 1997), Ρόμπερτ Μπράουνινγκ ( ), Νέα Εστία 141 (1997), Η μάχη στο Καπετρόν: η πρώτη μεγάλη βυζαντινοσελτζουκική σύγκρουση, 1048/ 1049 μ.χ., Στρατιωτική Ιστορία 10 (Μay 1997), 36-39

ΑΛΕΞΙΟΣ Γ.Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Γ.Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Γ.Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Βυζαντινολόγος-ιστορικός Καθηγητής Iστορίας Μεσαιωνικών & Βυζαντινών Χρόνων/ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Καλαμάτα-Ελλάς)

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE last up date: 20 th October 2014 32 new entries Note also the Categories Literature (for text

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό Τ.Κ. 12794 2252 Λατσιά Κύπρος Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ 1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η βιβλιογραφία που παρουσιάζεται δεν είναι εξαντλητική. Περιλαμβάνονται μόνο οι εργασίες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων που αφορούν την ιστορία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Γεννήθηκε το 1966 στη Σάμο, όπου περάτωσε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Χωνιάτης, έκδ. Σπ. Λάμπρος, Μιχαήλ Ακομινάτου (sic) του Χωνιάτου τα σωζόμενα, Α - Β, Αθήνα 1879-80 (ανατύπ. Groningen 1968/Αθήνα 1968), ιδίως

Μιχαήλ Χωνιάτης, έκδ. Σπ. Λάμπρος, Μιχαήλ Ακομινάτου (sic) του Χωνιάτου τα σωζόμενα, Α - Β, Αθήνα 1879-80 (ανατύπ. Groningen 1968/Αθήνα 1968), ιδίως 105 ΠΗΓΕΣ Ακροπολίτης Γεώργιος Ακροπολίτης, Χρονική συγγραφή, έκδ. A. Heisenberg-P. Wirth, Stuttgart 1978 (Leubner), Α, σ. 13 Βιλλεαρδουίνος Γοδεφρείδος Βιλλεαρδουίνος (Geoffroi de Villehardouin), έκδ.-γαλλ.

Διαβάστε περισσότερα

EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE

EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE last update: 15 th July 2011 17 new entries Note also the categories Exhibiton

Διαβάστε περισσότερα

EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE

EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE last update: 20 th October 2014 13 new entries Note also the categories

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997 ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997 1. Πρόλογος Στις σελίδες πού ακολουθούν παρουσιάζονται τα «έργα καί ήμέραι» τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά τήν περίοδο 1992-1997.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Βασιλική (Βάσω) Πέννα ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινή Ιστορία, Bυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

The Student Network for Byzantine and Medieval Studies Newsletter

The Student Network for Byzantine and Medieval Studies Newsletter The Student Network for Byzantine and Medieval Studies Newsletter Number 1, Spring 2013 Editorial Team: Efthymia Priki & Soteria Protogirou Student Network for Byzantine and Medieval Studies Φοιτητικό

Διαβάστε περισσότερα

THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE

THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE last up date: 20 th October 2014 50 new entries AGOURIDES/Αγουρίδης, Σάββας, Θεόδωρος ο Μοοψουεστίας ως ο ερμηνευτής των Γραφών, Αθήνα: Άρτος Ζωής, 1999, 432 pp. EUR 29,00 AIMILIANOS,

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567)

Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567) ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΗΓΕΣ 2 Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567) ΑΘΗΝΑ 1996 ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµ ιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τ µ ή µ α Ιστορίας & Αρχαιολογίας. Περιγραφή Μαθηµ άτων Εαρινού εξαµ ήνου 2011-12

Πανεπιστήµ ιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τ µ ή µ α Ιστορίας & Αρχαιολογίας. Περιγραφή Μαθηµ άτων Εαρινού εξαµ ήνου 2011-12 Πανεπιστήµ ιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τ µ ή µ α Ιστορίας & Αρχαιολογίας Μαθηµ άτων Εαρινού εξαµ ήνου 2011-12 Ρέθυµ νο, Φεβρουάριος 2012 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ(Εαρινό εξάµηνο 2011-2012) Τοµέας Αρχαίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» (Εικόνες 1-3)

ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» (Εικόνες 1-3) MINA ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» (Εικόνες 1-3) Ή μελέτη καί δημοσίευση δλων τον μεσαιωνικών νομισμάτων πού φέρνουν στό φως ot ανασκαφές πού διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα έως Πέμπτη: 8.00-14.30 Παρασκευή: 8.00-14.00. Λουκία Φροσυνού Αναστασία Λαμπροπούλου

Δευτέρα έως Πέμπτη: 8.00-14.30 Παρασκευή: 8.00-14.00. Λουκία Φροσυνού Αναστασία Λαμπροπούλου ALPHA BANK: ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1957-2014 ALPHA BANK: ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1957-2014 Η Έκθεση παρουσιάζεται στον Εκθεσιακό Χώρο του Κεντρικού Κτηρίου της (είσοδος Πεσμαζόγλου 12 και Σταδίου 40) Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

GEORGIOS DELIGIANNAKIS

GEORGIOS DELIGIANNAKIS CURRICULUM VITAE Dr. GEORGIOS DELIGIANNAKIS ASSISTANT PROFESSOR Program in Hellenic Studies Open University of Cyprus PO Box 12794, 2252, Latsia, Nicosia CYPRUS tel.: +35722411984 fax. +35722411981 email:

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη Καθηγήτρια Ιστορίας Βυζαντινή Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107277448 Fax: 2107277682 E-Mail: akolia@arch.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

N. DEMOS FOUNDATION DATABASE

N. DEMOS FOUNDATION DATABASE N. DEMOS FOUNDATION DATABASE Εκεί που τα ρόδα δεν είχαν αγκάθια Πνευματική Υπευθυνότητα: Καρτσαγκούλη, Ελένη (070) Ωρες (650) Δημοσίευση: Ν.Ιωνία Μαγνησίας : Ωρες, 1995 Φυσική Περιγραφή: 198σ. : εικ. ;

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

COPYRIGHT AND CITATION CONSIDERATIONS FOR THIS THESIS/ DISSERTATION

COPYRIGHT AND CITATION CONSIDERATIONS FOR THIS THESIS/ DISSERTATION COPYRIGHT AND CITATION CONSIDERATIONS FOR THIS THESIS/ DISSERTATION o Attribution You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΠΟΝΤΟ

ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΠΟΝΤΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΑΜΨΙΔΗΣ ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΠΟΝΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ* Βιβλιογραφία ** Για γενική βιβλιογραφία σχετικά μέ τον Πόντο ώς το 1940, βλ. Χρ. Μυρίδη,

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ INSTITUTION OF SPONSORSHIP FROM ANCIENT TO MODERN TIMES For it is the duty of the wealthy to render service to the state (Demosthenes, Speech: Against Phaenippus, 42.22) International Scientific Conference

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ μία εικόνα ένθρονης Παναγίας,

ΟΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ μία εικόνα ένθρονης Παναγίας, ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΑΙΩΝΑ Ὁ καραβοκύρης κι ἐπιχειρηματίας Διάκος τῆς Κρητικῆς ΟΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ μία εικόνα ένθρονης Παναγίας, που πρέπει να έχει ζωγραφιστεί στην Πάτμο και φέρει χρονολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών 1 (ΘΕΟ) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31 Δεκεμβρίου 1954. Τόπος γέννησης: Χίος Χίου. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη (με τον αρχιτέκτονα Θωμά Γαβαλά).

Διαβάστε περισσότερα

POSTBYZANTINE AND MODERN ART ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΗ NACHBYZANTINISCHE UND MODERNE KUNST

POSTBYZANTINE AND MODERN ART ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΗ NACHBYZANTINISCHE UND MODERNE KUNST POSTBYZANTINE AND MODERN ART ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΗ NACHBYZANTINISCHE UND MODERNE KUNST last up date: 20 th October 2014 7 new entries Note also the Categories Exhibiton Catalogues, Acts of Congress

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013

Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013 Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013 Κέρκυρα 2014 Βιβλιογραφικό δελτίο Εξαμηνιαία έκδοση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ) του Ιονίου Πανεπιστημίου Τεύχος 2 Ιούλιος-Δεκέμβριος 2013 Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Λιάκου - Φιλόλογος

Μαρία Λιάκου - Φιλόλογος ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Μ. Ν. ΡΑΠΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» Β Τάξη Γενικού Λυκείου, φιλόλογος Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου κόσμου Περιέχει: 565-1815 μ. Χ. Β Λυκείου Γενικής Παιδείας Σχεδιαγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Tαξιάρχης Kόλιας. Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr

Tαξιάρχης Kόλιας. Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr Tαξιάρχης Kόλιας Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr Καθηγητής του Βίου και του Πολιτισμού των Βυζαντινών Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Διπλωματική εργασία στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα