ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ"

Transcript

1 Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Δικηγόρος Αθηνών Απόσπασμα σημειώσεων 3ης Συνάντησης Ποινική δικονομία: σύνολο κανόνων δικαίου που καθορίζουν τα όργανα απονομής της δικαιοσύνης και η διαδικασία που μέσω αυτής αποκαθίσταται η κοινωνική ειρήνη. Άρθ. 96 Σ : «Εις τα τακτικά ποινικά δικαστήρια ανήκει ο κολασμός των εγκλημάτων και η λήψις πάντων των κατά τους πονικούς νόμους μέτρων». Προδικασία: ξεκινά με κίνηση ποινικής δίωξης και ολοκληρώνεται είτε με παραπομπή του κατηγορουμένου στο αρμόδιο δικαστήριο είτε με βούλευμα: α) προσωρινά δε πρέπει να γίνει κατηγορία β)παύεται (οριστικά ή προσωρινά) η ποινική δίωξη γ) κηρύσσεται απαράδεκτη η ποινική δίωξη. Κύρια διαδικασία: ουσιαστική εκδίκαση υπόθεσης: α) προπαρασκευαστική διαδικασία β) επ ακροατηρίω διαδικασία. Ένδικα μέσα: Έφεση Αναίρεση - 1 -

2 ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 1) Πταισματοδικείο 2) Μονομελές Πλημμελειοδικείο 3) Τριμελές Πλημμελειοδικείο 4) Τριμελές Εφετείο 5) Πενταμελές Εφετείο 6) Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο 7) Μικτό Ορκωτό Εφετείο ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 1) Δικαστήρια ανηλίκων (Μονομελές Τριμελές Εφετείο) 2) Στρατιωτικά δικαστήρια 3) Αρθ. 86 Σ για εγκλήματα από τους νόμους «περί ευθύνης Υπουργών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Συστήνονται από τη Βουλή ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας καθώς και σε περίπτωση ενόπλου κινήματος για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος (άρθ. 48 πργ. 1α Σ). ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡ. 86 Σ ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, δεν αποτελεί τρίτο βαθμό δικαιοδοσίας. Ελέγχει τη νομική ορθότητα των αποφάσεων, ήτοι την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και τη τήρηση ορισμένων διατάξεων δικονομικού δικαίου. Τοπική έκταση της ποινικής δικαιοδοσίας : α) Άρθ 5 Π.Κ. : εγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή. β) Άρθ 6 Π.Κ. : εγκλήματα ημεδαπών που τελέστηκαν στην αλλοδαπή. γ) Άρθ 7 Π.Κ. : εγκλήματα αλλοδαπών που τελέστηκαν στην αλλοδαπή. δ) Άρθ 8 Π.Κ. : εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους, ανεξαρτήτως αν οι δράστες είναι Έλληνες ή αλλοδαποί

3 Ετεροδικία (άρθ. 2 ΚΠΔ): από την δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων εξαιρούνται ορισμένα πρόσωπα (αρχηγοί ξένων κρατών, διπλωματικοί αντιπρόσωποι που ναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα, το προσωπικό της διπλωματικής αντιπροσωπείας ξένου κράτους που ναι διαπιστευμένο στην Ελλάδα, τα μέλη της οικογένειας των προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία α και β και κατοικούν μαζί τους, το υπηρετικό προσωπικό των προσώπων των αρχηγών ξένων κρατών και των διπλωματικών αντιπροσώπων και όλα τα πρόσωπα που απολαμβάνουν το προνόμιο της ετεροδικίας με βάση είτε συμβάσεις που έχουν συναφθεί με άλλα κράτη είτε διεθνή έθιμα που γίνονται αποδεκτά από όλα τα κράτη). Τόπος τέλεσης της αξιόποινης πράξης (άρθ. 16 Π.Κ.) Ο τόπος όπου ο υπαίτος διέπραξε ολικά ή μερικά την αξιόποινη ενέργεια ή παράλειψη, καθώς και ο τόπος όπου επήλθε ή, σε περίπτωση απόπειρας, έπρεπε σύμφωνα με την πρόθεσή του υπαιτίου να επέλθει το αξιόποινο αποτέλεσμα. Χρόνος τέλεσης της αξιόποινης πράξης (άρθ. 17 Π.Κ.) Χρόνος κατά τον οποίο ο υπαίτιος ενέργησε ή όφειλε να ενεργήσει. Ο χρόνος κατά τον επήλθε το αποτέλεσμα είναι αδιάφορος, εκτός εάν ορίζεται άλλως. Υποκειμενική υπόσταση: νοηματικός ψυχικός σύνδεσμος ανάμεσα στα αντικειμενικά στοιχεία εσωτερικός κόσμος δράστη. Υπαιτιότητα: η υποκειμενική επικάλυψη της αντικειμενικής υποστάσεως. Αντικειμενική υπόσταση: θεμέλιο του αδίκου. Υποκειμενική υπόσταση: καταλογισμός σε ενοχή του δράστη. Μορφές υπαιτιότητας: Δόλος Αμέλεια Εγκλήματα με υπερχειλή αντικειμενική υπόσταση (Χωραφάς): τιμωρείται κάποιος για κάτι, το οποίο δε βρίσκει αντίκρισμα στον εσωτερικό του κόσμο, για το οποίο, συνεπώς, δεν ευθύνεται, παραβιαζομένης κατά τούτο της αρχής «ουδεμία ποινή άνευ ενοχής». Εγκλήματα με υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση: τιμωρείται κάποιος σε ένδειξη αποδοκιμασίας του ψυχικού του κόσμου, χωρίς εξωτερικό αντικειμενικό στήριγμα, με - 3 -

4 προβληματική ευθεία αναγωγή στις διαθέσεις και τα φρονήματά του, η διάγνωση των οποίων επιπλέον, από τα πράγματα, δεν μπορεί να βαρύνεται με ανασφάλεια. Εξωτερικοί όροι του αξιοποίνου: τα αντικειμενικά στοιχεία του εγλήματος, τα οποία δεν είναι απαραίτητο να καλύπτονται από τον δόλο ή την αμέλεια του δράστη. Ονομάζονται έτσι γιατί βρίσκονται έξω από την αντικειμενική υπόσταση του εγκληματος εν στενή έννοια, έξω δηλαδή από το σύνολο των αντικειμενικών στοιχείων ως προς τα ο- ποία πρέπει απαραίτητα να υφίσταται υπαιτιότητα έξω από την «αντικειμενική υπόσταση της υπαιτιότητας» και βέβαια έξω από την ίδια την υπαιτιότητα. Ως υπαγόμενα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) Η εξασφάλιση της αμοιβαιότητας άρθ. 153 παρ. 1 και 155. β) Η τέλεση «πράξης, η οποία αλλιώς θα του είχε καταλογιστεί ως κακούργημα ή πλημμέλημα» στην περίπτωση του εγκλήματος σε κατάσταση υπαίτιας μέθης του άρθρου 193. γ) Η τέλεση ή η απόπειρα τέλεσης του κακουργήματος στην παρασιώπηση του εγκλήματος (άρθρο 232). δ) Η τέλεση ή η απόπειρα της αυτοκτονίας στο άρθρο 301. ε) Η επέλευση του θανάτου ή της βαρειάς σωματικής βλάβης στο πλημμέλημα της συμπλοκής (άρθρο 313). στ) Η κήρυξη του γάμου ως άκυρου στο άρθρο 355. ζ) Η πτώχευση του εμπόρου στην απλή και δόλια χρεωκοπία (άρθ. 398 ΠΚ σε συνδυασμό με τα άρθ. 679, 682 και 684 του Εμπορικού Νόμου). η) Το αξιόποινο της πράξης κατά το δίκαιο του τόπου τελέσεως της πράξης. θ) Το νόμιμο της πράξης της αρχής, κατά της οποίας προβάλλεται η αντίσταση (άρθρο 167 παρ.1)

5 ι) Η τέλεση αξιόποινης πράξης ή η επίδοση σε πορνεία επί παραμελήσεως της εποπτείας ανηλίκου (άρθ. 360). κ) Το μη αποδεδειγμένα αληθές του δυσφημιστικού γεγονότος στην απλή δυσφήμηση (άρθ. 362 σε συνδυσμό με 366 παρ.1). ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ Καθιστούν την υποκειμενική υπόσταση υπερχειλή. Υποκειμενικά στοιχεία του αδίκου είναι τα ακόλουθα: α) Ο σκοπός επίτευξης ορισμένου περαιτέρω αποτελέσματος, που δεν ανήκει στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Τέτοιος σκοπός απαιτείται σε σειρά επιμέρους ε- γκλημάτων, τα οποία καλούνται ως εκ τούτου και εγκλήματα σκοπού. β) Ορισμένες υποκειμενικές τάσεις, όπως αυτές που εκφράζονται με τους όρους «ασελγής» ή «ακόλαστη» πράξη. γ) Ορισμένα φρονηματικά στοιχεία, ήτοι στοιχεία αναγόμενα στο φρόνημα που εμπνέει την συμπεριφορά του δράστη, όπως η «φυγοπονία» και η «πλεονεξία». δ) Η απόφαση τελέσεως του εγκλήματος στην απόπειρα (άρθ. 42 Π.Κ.) και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της απρόσφορης απόπειρας. ΔΟΛΟΣ Άρθ. 27 παρ. 1 Π.Κ. : «Με δόλο (πρόθεση) πράττει όποιος θέλει την παραγωγή των περιστατικών που κατά το νόμο απαρτίζουν την έννοια κάποιας αξιόποινης πράξης επίσης όποιος γνωρίζει ότι από την πράξη του ενδέχεται να παραχθούν αυτά τα περιστατικά και το αποδέχεται»

6 Συστατικά στοιχεία δόλου: α) γνωστικό β) βουλητικό. Γνωστικό στοιχείο του δόλου: Ο δράστης πρέπει να γνωρίζει το νόημα των πράξεών του. «Γνώση»: α) την υπό στενή έννοια γνώση της υφισταμένης κατάστασης και β) την πρόβλεψη της εξέλιξης των πραγμάτων στο μέλλον. Γνώση (πρόβλεψη) βεβαιότητας ή αναγκαιότητας και Γνώση (πρόβλεψη) ενδεχομένου ή δυνατότητας. Γνώση (πρόβλεψη) ενδεχομένου ή δυνατότητας έχουμε και στις περιπτώσεις της ενσυνείδητης αμέλειας. Βουλητικό στοιχείο του δόλου: Ψυχική στάση του δράστη που καταφάσκει την εγκληματική συμπεριφοράβστο σύνολό της, τόσο την βούληση (θέληση) stricto sensu, δηλαδή την επιδίωξη του εγκληματικού αποτελέσματος, όσο και την απλή αποδοχή του (ως αναγκαίου ή ενδεχομένου). ΕΙΔΗ ΔΟΛΟΥ α) Άμεσος δόλος α βαθμού η επιδίωξη: Καθαρότερη μορφή δόλου. Ο δράστης θέλει εδώ κατά κυριολεξία το αξιόποινο αποτέλεσμα, την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης, πράττει ακριβώς για να το παραγάγει, για να την πραγματώσει. β) Άμεσος δόλος α βαθμού αναγκαίος δόλος: Ο δράστης δεν επιδιώκει μεν την πλήρωση των όρων του εγκλήματος, πλήν όμως την προβλέπει ως αναγκαία συνέπεια (γνώση ή πρόβλεψη βεβαιότητας) της άλλα επιδιώκουσας συμπεριφοράς του και παρά ταύτα πράττει αποδεχόμενος την πραγμάτωση του εγκλήματος. Ή ο δράστης δεν αποδέχεται το αναγκαίο εγκληματικό αποτέλεσμα, οπότε δεν πράττει, ή πράττει εκφράζοντας την αποδοχή του. γ) Ενδεχόμενος δόλος: - 6 -

7 Ο δράστης προβλέπει ως απλώς ενδεχόμενη (δυνατή) την παραγωγή των όρων του ε- γκλήματος από την πράξη του «αποδεχόμενος αυτήν». Παράδειγμα: Ο Α σκοπεύει τον Β στα πόδια με σκοπό απλώς να τον τραυματίσει - προβλέπει όμως ότι δεν αποκλείεται (ενδέχεται) να τραυματισθεί θανάσιμα ο Β. Παρόλα ταύτα ενεργεί έστω κι αν επέλθει το εν λόγω αποτέλεσμα. Διαφορά ενδεχόμενου δόλου ενσυνείδητης αμέλειας: Οσάκις ο δράστης αποφάσισε να ακολουθήσει μία πορεία συμπεριφοράς, η οποία, όπως γνώριζε με βεβαιότητα ή σοβαρή πιθανότητα θα οδηγούσε στην πραγμάτωση αντικειμενικής υποστάσεως, έχουμε να κάνουμε με δόλο. Οσάκις δεν υπάρχει η ανωτέρω απόφαση του δράστη, έχουμε ενσυνείδητη αμέλεια. Ενδεχόμενος δόλος πρόκειται οσάκις ο δράστης έλαβε υπόψιν του σοβαρά το ενδεχόμενο πραγμάτωσης της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος και αφού το στάθμισε με ό,τι επιδίωκε μέσω της πράξης του, έκρινε το τελευταίο ως τόσο σημαντικό, ώστε, έστω και αν το αξιόποινο αποτέλεσμα δεν ήταν γι αυτόν ούτε αποδοκιμαστέο ούτε απολύτως αδιάφορο, αλλ αντιθέτως αντιπαθές, αποφάσισε να προχωρήσει στην πράξη, απλώς ελπίζοντας ευχόμενος ότι τελικά δε θα επέλθει. Ενσυνείδητη αμέλεια υπάρχει οσάκις είτε από επιπολαιότητα δεν έλαβε σοβαρά υπόψη του το καθ εαυτό, σοβαρό ενδεχόμενο πραγμάτωσης της αντικειμενικής υπόστασης τοτ εγκλήματος είτε «μετά λόγου» υπέθεσε τελικά ότι το αποτέλεσμα θα απολειφθεί και στις δύο περιπτώσεις ο δράστης, καίτοι το προείδε ως ενδεχόμενο, πίστεψε ότι το αξιόποινο αποτέλεσμα δεν θα επέλθει. Η «πίστη», σε αντίθεση με την «ελπίδα» (ενδεχόμενος δόλος) χαρακτηρίζει την ενσυνείδητη αμέλεια. Αντικείμενο του δόλου: - 7 -

8 Η αντικειμενική υπόσταση εν στενή έννοια, ήτοι το σύνολο των αντικειμενικών στοιχείων της περιγραφής του εγκλήματος στον νόμο, εξαιρουμένων των εξωτερικών στοιχείου του αξιοποίνου. Αστόχημα βολής (aberratio ictus) πλάνη περί το πρόσωπο -> Γενικός δόλος (dolus generalis) Αποτυχία εγκληματικής συμπεριφοράς απόπειρα ->αστόχημα βολής Πλάνη περί το πρόσωπο ή το αντικείμενο -> τετελεσμένο έγκλημα Πραγματική πλάνη: Απουσιάζει το γνωστικό στοιχείο του δόλου ο δράστης αγνοεί ότι με την πράξη ή την παράλειψή του πραγματώνει την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος (άρθ. 30 Π.Κ.). Η πραγματική πλάνη αποκλείει το δόλο και την ενσυνείδητη αμέλεια. Δε καθιστά το δράστη ατιμώρητο, το έγκλημα που έπραξε, τιμωτρείται εξ αμελείας. Αρθ. 30 παρ 2 Π.Κ. :Στα διακεκριμένα εγκλήματα, που τα πραγματικά περιστατικά ε- παυξάνουν το αξιόποινο, αποκλείεται ο δόλος και μαζί μ αυτόν και η βαρύτερη τιμώρηση. Απρόσφορη απόπειρα ->αντίστροφη πραγματική πλάνη. Πραγματικά πλάνη: άγνοια ύπαρξης δεδομένων περιστατικών Απρόσφορη απόπειρα: ο δράστης θεωρεί ότι υπάρχουν περιστατικά που δεν υπάρχουν. Ο δόλος δεν είναι dolus malus Η συνείδηση του αδίκου δεν αποτελεί συστατικό του δόλου. Ο δόλος δεν είναι «κακός», αλλά φυσική τρόπον τινά γνώση και θέληση πραγματικών περιστατικών. Ο δράστης δηλαδή πράττει δολίως κι αν ακόμη δεν γνωρίζει ότι αυτό που πράττει είναι απαγορευμένο, παράνομο και, πολύ περισσότερο αξιόποινο

9 ΑΜΕΛΕΙΑ Άρθ. 28 Π.Κ. : από αμέλεια πράττει όποιος από έλλειψη προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περστάσεις και μπορούσε να καταβάλει είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι δε θα επερχόταν. Κανόνες επιμέλειας: εμπειρικοί, τεχνικοί, επιστημονικοί, αθλητικοί, συναλλακτικοί. Έλλειψη προσοχής και έλλειψη σύνεσης (απερισκεψία) Δυνατότητα πρόβλεψης «Όφειλε» και «Μπορούσε» - Κριτήρια προσοχής και περίσκεψης. ΕΙΔΗ ΑΜΕΛΕΙΑΣ: Ενσυνείδητη αμέλεια (πλάνη μερική- εσφαλμένη εκτίμηση): ο δράστης προείδε ως δυνατή την παραγωγή του αξιοποίνου αποτελέσματος, αλλά «πίστεψε» ότι θα την απέφευγε. Άνευ συνειδήσεως αμέλεια (πλάνη ολοκληρωτική): ο δράστης δεν προείδε την εκ της συμπεριφοράς του παραγωγή του συγκεκριμένου αξιοποίνου αποτελέσματος. Παράδειγμα ενσυνείδητης αμέλειας: Ο οδηγός που διασχίζει πολυσύχναστο δρόμο με ταχύτητα διπλάσια της επιτρεπόμενης, «συγιγνώσκει», κατ ανάγκη ότι από την οδήγηση αυτή δημιουργείται κίνδυνος δυστυχήματος. Αν τούτο επέλθει, θα τιμωρηθεί για ενσυνείδητη αμέλεια

10 Ερωτήσεις 3ου Μαθήματος: 1. Αναφέρετε δύο «εξωτερικούς όρους του αξιοποίνου». 2. Τι γνωρίζετε για τα «υποκειμενικά στοιχεία του αδίκου». 3. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του δόλου; 4. Ποια είναι τα είδη του δόλου; (για κάθε είδος που θα αναφέρετε να δώσετε και παράδειγμα) 5. Ποιο είναι το αντικείμενο του δόλου; 6. Τι γνωρίζετε για το αστόχημα βολής; (Δώστε και παράδειγμα) 7. Δώστε ένα παράδειγμα πραγματικής πλάνης. 8. Η συνείδηση του αδίκου αποτελεί συστατικό του δόλου; 9. Διακρίνετε τα είδη της αμέλειας. 10. Διακρίνετε τον ενδεχόμενο δόλο από την ενσυνείδητη αμέλεια (Δώστε και παράδειγμα)

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ»

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ» «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ» Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο παρακολούθησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Ποινικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ [ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ]

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ [ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ] ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ν. ΠΑΣΧΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 Τ.Κ. 546 24 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. / FAX +30 2310 236 535 GSM +30 6932

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποινική ευθύνη του επιβλέποντος µηχανικού για ανθρωποκτονία και σωµατική βλάβη εξ αµελείας κατά την ελληνική νοµοθεσία

Η Ποινική ευθύνη του επιβλέποντος µηχανικού για ανθρωποκτονία και σωµατική βλάβη εξ αµελείας κατά την ελληνική νοµοθεσία Η Ποινική ευθύνη του επιβλέποντος µηχανικού για ανθρωποκτονία και σωµατική βλάβη εξ αµελείας κατά την ελληνική νοµοθεσία υπό Χρίστου Χ. Μυλωνόπουλου Καθηγητή Ποινικού ικαίου Πανεπιστηµίου Αθηνών 1. Η δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή των Ρητρών Αποκλεισμού Άρθρο 1 ΣΤ της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων

Η Εφαρμογή των Ρητρών Αποκλεισμού Άρθρο 1 ΣΤ της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων Η Εφαρμογή των Ρητρών Αποκλεισμού Άρθρο 1 ΣΤ της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Γενικά 1. Το Καταστατικό του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ.

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ. 1 Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ. (γνωµοδότηση) Ζήτηµα : ο διαχειριστής µιας ΕΠΕ, (κατέχων ποσοστό 2% του εταιρικού κεφαλαίου), δια σχετικής εξουσιοδοτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή: 1 Σύνταγµα άρθρο 14:

1. Εισαγωγή: 1 Σύνταγµα άρθρο 14: 1. Εισαγωγή: Στις σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες αναγνωρίζεται µέσα από το Σύνταγµα κάθε κράτους το δικαίωµα της ελευθερίας του τύπου. Το ελληνικό Σύνταγµα κατοχυρώνει συνταγµατικά την ελευθερία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Α Π Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Προς: Τον κ. Ανακριτή Ναυπλίου Α Π Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Δήμητρας, συζύγου Γεωργίου Μπάρλα, το γένος Πέτρου και Παναγιώτας Σαβούρδου, συνταξιούχου ΙΚΑ, κατοίκου Μελιγού Κυνουρίας, Αρκαδίας.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Ι Ν Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Ι Ν Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Χ Ο Λ Η Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν, Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ EΠΩΝΥΜΟ: KOMHNOY ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972427022 Α.Μ.: 1340200300196 Ι ΡΥΜΑ Ε.Κ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: K.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ MONOPROSWPI COMPANY OF LIMITED RESPONSIBILITY 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. Γενικά 1. Το εταιρικό µόρφωµα της µονοπρόσωπης εταιρίας δεν συµβιβάζεται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ UNIDROIT 1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (2010) 2 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ (Αντικείμενο των Αρχών) Οι Αρχές που ακολουθούν θέτουν γενικούς κανόνες που αποβλέπουν στη ρύθμιση των διεθνών εμπορικών συμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Ανάλυση του περιεχομένου της έννοιας της εναλλακτικής του ασύλου λύσης ή της μετεγκατάστασης εντός της χώρας καταγωγής

ΙΙ. Ανάλυση του περιεχομένου της έννοιας της εναλλακτικής του ασύλου λύσης ή της μετεγκατάστασης εντός της χώρας καταγωγής Η Δυνατότητα Εγκατάστασης σε άλλη Περιοχή της Χώρας Καταγωγής στα πλαίσια του άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων Η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη

Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη ΕΣΔΑ άρθρο 8, Διεθνής Σύμβ. Καθεστ. Προσφ. (ν.δ. 3989/59) άρθρο 25.1, Διεθνές Σύμφ. Οικ. Κοιν. Μορφ. Δικαιωμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ολ ΑΠ 21/2001. Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου

Ολ ΑΠ 21/2001. Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου Ολ ΑΠ 21/2001 Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου Ιστορικό: Στην απόφαση 21/2001, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, επιλαμβανόμενη της υπόθεσης κατόπιν παραπομπής του Ζ Πολιτικού Τμήματος, αναιρεί απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κων/νος Κωνσταντέλλος, (Δικηγόρος ειδικευθείς στο Ιδιωτικό Δίκαιο)

Συντάκτης: Κων/νος Κωνσταντέλλος, (Δικηγόρος ειδικευθείς στο Ιδιωτικό Δίκαιο) Συντάκτης: Κων/νος Κωνσταντέλλος, (Δικηγόρος ειδικευθείς στο Ιδιωτικό Δίκαιο) ΕΝΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο, εμπορικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΉ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΧΡΥΣΉ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ H ΧΡΥΣΉ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ AYΓH ΜΠΡΟΣΤΆ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ Η XPYΣH AYΓH ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1 Η XPYΣH AYΓH ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΡΡΑΣ H ΧΡΥΣΉ AYΓH ΜΠΡΟΣΤΆ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2005-2006. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου

2005-2006. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος 2005-2006 Αλέξανδρος Κ. Βαρνάβας Α.Μ.: 1340200100655

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008 Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.2334/1995 «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003) ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου (Αναφορές υπ αρ. πρωτ. 3875/2004 & 18331/2004, πόρισµα της 25.7.2007) Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα