Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας"

Transcript

1 Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας

2 Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και τη Μακεδονία ειδικότερα στη δεκαετία του 1990 και μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού συστήματος στην Ανατολική Ευρώπη. Στην εικοσαετία η παρουσία των μεταναστών από τις άλλες βαλκανικές χώρες στη Δυτική Μακεδονία είναι έντονη, τόσο ως μέγεθος, όσο και αναφορικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της. Η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι την έλευση της τρέχουσας κρίσης είναι ότι οι μετανάστες, στην πλειοψηφία τους, είχαν επιλέξει να παραμείνουν στην Ελλάδα για πολλά χρόνια ή ακόμα και μόνιμα.. Τα δεδομένα αλλάζουν βέβαια δραματικά με την έλευση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Η εκτίναξη της ανεργίας σε επίπεδα άνω του 20% σαφώς επηρέασε και τους μετανάστες με αποτέλεσμα να είναι ορατές οι τάσεις για μαζική παλιννόστηση τους. Επιπλέον είναι εμφανής πλέον η τάση για επανάληψη της μετανάστευσης ατόμων Ελληνικής καταγωγής προς το εξωτερικό. Η μετανάστευση προς και από τη Δυτική Μακεδονία μετά το 1990 Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατοικούσαν σύμφωνα με την απογραφή του αλλοδαποί που αντιπροσώπευαν το 2,9% του συνολικού πληθυσμού της περιφέρειας. Η Δυτική Μακεδονία βρισκόταν στην τελευταία θέση από τις 13 περιφέρειες της χώρας με κριτήριο το ποσοστό των αλλοδαπών επί του συνολικού πληθυσμού. Το 48,9% από αυτούς δήλωναν ότι εγκαταστάθηκαν στην περιφέρεια αναζητώντας εργασία, ενώ το 14,8% δήλωναν παλιννοστούντες ελληνικής καταγωγής. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία (77%) προέρχονταν από την Αλβανία. Καμία άλλη εθνότητα πλην των Αλβανών δεν ξεπερνούσε το 5% του συνόλου των αλλοδαπών που ζουν στην περιφέρεια. Γενικά οι Αλβανοί, όσον αφορά την εγκατάσταση τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Κοτζαμάνη (2008, σ. 24) δείχνουν μια προτίμηση προς τις «όμορες» περιοχές (Ήπειρος, Ιόνια νησιά και πολύ λιγότερο τη Δυτική Μακεδονία), τις τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές των Κυκλάδων και των

3 Δωδεκανήσων και στον αναπτυξιακό άξονα που συνδέει την Πάτρα και τη Χερσόνησο της Κασσάνδρας. Στον πίνακα 1 δίνονται στοιχεία για τον πληθυσμό, την απασχόληση και την ανεργία στη Δυτική Μακεδονία, τόσο για το σύνολο του πληθυσμού όσο και για τους μετανάστες για την περίοδο Από τα στοιχεί αυτά προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: Πίνακας 1 Ο πληθυσμός, η απασχόληση και η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία για το σύνολο του πληθυσμού και τους μετανάστες ( ) Έτος Συνολικός πληθυσμός Συνολική απασχόληση Σύνολο ανέργων % ανεργίας Πληθυσμός μεταναστών Απασχολούμενοι μετανάστες Άνεργοι μετανάστες % ανεργίας μεταναστών , , , , , , , , , , , , , , ,0* ,0* *Στοιχεία Α εξαμήνου Πηγές: 1. ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ διάφορα έτη 2. Υπολογισμοί του συγγραφέα Η συνολική απασχόληση στην περιφέρεια αυξάνει μέχρι το 2009 και έκτοτε μειώνεται. Το 2011 η απασχόληση βρισκόταν στα επίπεδα του Ο συνολικός αριθμός των ανέργων μειωνόταν σταθερά ανάμεσα στο 2005 και το Μετά το 2008 ο αριθμός των ανέργων αυξάνει συνεχώς. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θεωρείται πρωτεύουσα της ανεργίας καθώς τα ποσοστά της ξεπερνούν κατά 6 ως 8 ποσοστιαίες μονάδες το μέσο εθνικό όρο. Το ποσοστό των ανέργων μειώνεται από 18,5% το 2005 σε 11,3% το 2007 και έκτοτε αυξάνει για να φτάσει στο 30% το πρώτο εξάμηνο του Ο αριθμός των μεταναστών που διαμένουν (νόμιμα) στη Δυτική Μακεδονία αυξάνεται σταθερά μέχρι το 2010 για να μειωθεί το Η μείωση στον αριθμό των απασχολούμενων μεταναστών ξεκίνησε ένα χρόνο πριν.

4 Η ανεργία των μεταναστών εκτινάσσεται τόσο ως απόλυτος αριθμός (υπερδεκαπλασιασμός ανάμεσα στο 2005 και το 2011), όσο και ως ποσοστό. Ενώ οι μετανάστες φαίνεται να έχουν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την απασχόληση σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού (ποσοστό ανεργίας μικρότερο του συνολικού κατά 11,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2005), πλήττονται σφοδρά τόσο από τις δυσμενείς προσδοκίες που δημιούργησε η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση των ετών 2007 και 2008, όσο και από την έλευση της κρίσης στην Ελλάδα το Σε καμία άλλη ελληνική περιφέρεια δεν προσεγγίζει καν η ανεργία των μεταναστών το επίπεδο της Δυτικής Μακεδονίας. Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι η κρίση δημιούργησε ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις απώθησης των μεταναστών. Το πώς το περιβάλλον αυτό επηρέασε τις προθέσεις των Αλβανών συγκεκριμένα μεταναστών για παλιννόστηση φαίνεται στον πίνακα 2. Τα τελευταία 7-8 χρόνια διενεργήθηκαν 3 έρευνες πεδίου στις οποίες ο γράφων συμμετείχε ως ερευνητής και στις οποίες συμπεριλήφθηκε ερώτημα σχετικό με την πρόθεση των Αλβανών μεταναστών να παλιννοστήσουν. Τα αποτελέσματα δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα, ιδίως αυτό της μελέτης του 2005 με τις επόμενες γιατί το δείγμα περιλάμβανε και Αλβανούς μετανάστες σε άλλες χώρες (Ιταλία και Η.Β.). Τεχνικά απόλυτα συγκρίσιμες ήταν οι έρευνες του 2008 και του Πίνακας 2 Η Εξέλιξη των Προθέσεων των Αλβανών Μεταναστών για Παλιννόστηση ή Παραμονή τους (σε %) Μελέτη 2005 Μελέτη 2008 Μελέτη 2012 Πρόθεση/Μελέτη Παλιννόστηση 54,5 26,0 51,0 Παραμονή 21,1 70,0 49,0 Αναποφάσιστοι 24,5 4,0 0,0 Πηγές: α) DeZwager κ.α., 2005 β) Nikas & Aspasios, 2011, σ 298 γ) Ζήκου Γκ., 2012

5 Στη μελέτη του 2008 που προηγείται της έλευσης της κρίσης στην Ελλάδα, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των Αλβανών έχει επιλέξει τη μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Στη μελέτη του 2012 φαίνεται ότι το ποσοστό αυτών που πρόκειται να παλιννοστήσουν έχει διπλασιαστεί. Αν λάβει κάποιος υπόψη ότι η ανεργία των Αλβανών βρίσκεται στα ύψη που προαναφέρθηκαν η μεταβολή των διαθέσεων τους είναι φυσιολογική. Για την ακρίβεια αυτό που είναι απορίας άξιο είναι το γιατί οι μισοί επιλέγουν να παραμείνουν. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι ήδη έχει συντελεστεί σε σημαντικό βαθμό η παλιννόστηση αυτών που διέμεναν και εργάζονταν παράνομα (χωρίς άδεια) στην Ελλάδα. Η αποτύπωση των διαθέσεων για παλιννόστηση αναφέρεται επομένως στους νόμιμους Αλβανούς μετανάστες. Επιπλέον της κακής οικονομικής κατάστασης στην Αλβανία., υπάρχουν τρεις άλλοι παράγοντες που συγκρατούν (ακόμα) τους Αλβανούς μετανάστες στην Ελλάδα: Η άρνηση των παιδιών τους (κυρίως) να επιστρέψουν στην χώρα προέλευσης των γονέων τους. Το ότι στην πλειοψηφία τους έχουν αποκτήσει σπίτι στην Ελλάδα το οποίο πρέπει να αποπληρώσουν. Το ότι η φυγή τους από την Ελλάδα θα τους στερούσε την ιδιότητα του μακράς διάρκειας μετανάστη που τους νομιμοποιεί σε μακροπρόθεσμη βάση. Επίλογος Η Δυτική Μακεδονία λειτούργησε κυρίως ως διαμετακομιστικός κόμβος των Αλβανών μεταναστών προς άλλες Ελληνικές περιφέρειες και παρουσιάζει ποσοστά ανεργίας που αργά ή γρήγορα θα απωθήσουν τόσο τους αλλοδαπούς όσο και τους αυτόχθονες που έχουν εγκλωβιστεί στην περιδίνηση της εγχώριας αγοράς εργασίας. Το βασικό ζητούμενο εξακολουθεί να είναι η εφαρμογή μιας περιφερειακής πολιτικής που θα αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της

6 περιοχής και θα αποτρέψει τον επιπλέον μαρασμό που θα προκαλέσει η απώλεια εργατικού δυναμικού υψηλού μορφωτικού επιπέδου και εξειδίκευσης. Βιβλιογραφία De Zwager N., Gedeshi I., Germenji E., Nikas C., Competing for remittances, Tirana, ΙΟΜ. ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία), ηλεκτρονική σελίδα downloaded, 18/10/2012 Ζήκου Γκ., 2012, Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους Αλβανούς μετανάστες στην Ελλάδα, αδημοσίευτη πτυχιακή εργασία, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, Φλώρινα. Κοτζαμάνης Β., 2008, Οι Αλλοδαποί στην Ελλάδα. Μια Πρώτη ανάλυση της Γεωγραφικής τους Διασποράς και της Συμβολής τους στις Πληθυσμιακές Μεταβολές της Τελευταίας Δεκαετίας, ΙΜΕΠΟ (Ινστιτούτο Mεταναστευτικής Πολιτικής), Μετανάστευση στην Ελλάδα, ΙΜΕΠΟ, Αθήνα σσ Λαμπριανίδης, Λ. 2011, Επενδύοντας στη Φυγή: Η διαρροή επιστημόνων από την Ελλάδα την εποχή της παγκοσμιοποίησης, Αθήνα, Κριτική. Nikas C, D Aspasios, 2011, The Changing Characteristics and the Maturity of the Αlbanian Emigration to Greece, Journal of Balkan and Near-Eastern Studies, vol13, No 3,

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH Eρ ε υ ν α - Με λ ε τ η Ερευνεσ για τουσ Μεταναστεσ στην Ελλαδα Ερευνητικεσ Εμμονεσ και Εκκρεμοτητεσ Χαρα Στρατουδακη Κείμενα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 1 Εισαγωγή Δεν είναι λίγα όσα έχουν λεχθεί και γραφεί, ιδίως τα τελευταία χρόνια, για τον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα Τόμος IV, Τεύχος 1, Φεβρουάριος 2009 ιεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων Κώστας Βορλόου Senior Economist cvorlow@eurobank.gr Στέλλα Κανελλοπούλου Research Economist skanellopoulou@eurobank.gr Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας - Τι θα συμβεί, εάν δε συμβεί κάτι;

Η κατάσταση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας - Τι θα συμβεί, εάν δε συμβεί κάτι; INTERNATIONAL POLICY ANALYSIS Η κατάσταση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας - Τι θα συμβεί, εάν δε συμβεί κάτι; ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Nοέμβριος 2014 Περίπου ένας στους τέσσερις νέους κάτω των 25 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Oι Έλληνες στη Διασπορά

Oι Έλληνες στη Διασπορά 123 116 3. ΙΒΗΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Μόσχος Μορφακίδης ΙΣΠΑΝΙΑ Η νεοελληνική παρουσία στην Ιβηρική Χερσόνησο μαρτυρείται από τα μέσα του 15ου αιώνα. Οι πρώτοι Έλληνες, που καταγράφονται στις διάσπαρτες πηγές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Oδηγός ΜΚΟ και Συλλόγων Μεταναστών Καταγραφή φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια σε θέματα μετανάστευσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2009 Φορείς υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρώπη σε εξέλιξη Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση Το εγχειρίδιο αυτό καθώς και άλλες συνοπτικές, σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την ΕΕ διατίθενται επιγραμμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4.2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 2 RIS3 Ανατολική Μακεδονία Θράκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Συμβατικές Πληροφορίες Τίτλος Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «ΩΡΑΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «ΩΡΑΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «ΩΡΑΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο «Ωράριο Εμπορικών Καταστημάτων»

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

30/3/2002. Μ. Ε. Χάλαρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ

30/3/2002. Μ. Ε. Χάλαρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στατιστικά στοιχεία για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του συνόλου των Χημικών και συνθετική παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας για την επαγγελματική ένταξη των νέων Χημικών στην Ελλάδα" Μ. Ε. Χάλαρης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία 1960-2007

Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Ανάπτυξη, παραγωγική δομή και αγορά εργασίας Ηλίας Ιωακείμογλου Ιανουάριος 2008 Οι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά τα έτη 1960-2007 ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη.

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος, Α.Μ 14224 Παρασκευόπουλος Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ εκέµβριος 2012 Περιεχόµενα ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ... 3 1. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MIA ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΚΗ ΣΑΞΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

MIA ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΚΗ ΣΑΞΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Γεωργία Πετράκη Επίκουρος καθηγήτρια, Σμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Πάντειο πανεπιστήμιο MIA ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΚΗ ΣΑΞΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ τα πλαίσια προηγούμενης εργασίας μας (Πετράκη, Γεωργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Σχέσης Κόστους Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Ελέγχου της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα

Αξιολόγηση της Σχέσης Κόστους Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Ελέγχου της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Σχέσης Κόστους Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Ελέγχου της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα Άννα Τριανταφυλλίδου, Δανάη Αγγελή, Αγγελική Δημητριάδη Παράτυπη Μετανάστευση/ Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΙΡΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης Γιώργος Κυριάκου Μάριος Λουκά Μιχάλης Κτωρής Αύγουστος 2009 Δοκίμιο Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα