Πρακτικές προτάσεις. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» Συγγραφέας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικές προτάσεις. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» Συγγραφέας"

Transcript

1 Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Πρακτικές προτάσεις «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» Συγγραφέας Βασιλική Μάρκου 1

2 Σχεδιασμός μαθήματος Περιεχόμενα Α` Μέρος: Παρουσίαση θεωρίας Εισαγωγή Ποιες παραμέτρους περιλαμβάνει ένα πλάνο μαθήματος Ποιες φάσεις περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος... 6 Β` Μέρος: Παράδειγμα σχεδίου μαθήματος... 8 Εισαγωγή... 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα Παράρτημα Παράρτημα Παράρτημα Παράρτημα Παράρτημα Ενδεικτική βιβλιογραφία

3 Α` Μέρος: Παρουσίαση θεωρίας 1 Εισαγωγή Στόχος αυτής της ενότητας είναι η παρουσίαση της θεωρίας σχετικά με τον σχεδιασμό του μαθήματος και η πρακτική εφαρμογή σε συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος. Αρχικά, επιχειρείται η υποβοήθηση του διδάσκοντα σε σχέση με τους παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη του κατά τον σχεδιασμό ενός γλωσσικού μαθήματος, έτσι ώστε να οδηγηθεί σε μία επιτυχημένη διδασκαλία για το κοινό-στόχο και με βάση το σκοπό που επιθυμεί να επιτελέσει. Παρουσιάζονται, στη συνέχεια, οι φάσεις διδασκαλίας που μπορεί να περιλαμβάνει το πλάνο ενός επικοινωνιακού γλωσσικού μαθήματος. Τέλος, εφαρμόζεται η θεωρία στην πράξη, σε ένα πλάνο μαθήματος για τη διδασκαλία της επιχειρηματολογίας και με θεματική τα συνθήματα και τη ζωγραφική σε τοίχους (γκράφιτι). 2 Ποιες παραμέτρους περιλαμβάνει ένα πλάνο μαθήματος Τίτλος Θέμα Χρόνος Υλικά Στόχοι Ο γενικός τίτλος του μαθήματος περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για το μάθημα που πρόκειται να διδάξουμε με βάση το θέμα ή/και τη νέα δομή. Κατά το σχεδιασμό μαθήματος ορίζεται ένα κεντρικό θέμα, χωρίς να αποκλείονται συμπληρωματικά θέματα ή υποκατηγορίες θεμάτων στα διαφορετικά στάδια. Το θέμα θα πρέπει να ενδιαφέρει τους μαθητές. Η συνολική διάρκεια του μαθήματος αλλά και ο χρόνος που απαιτείται για κάθε φάση ξεχωριστά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό του μαθήματος. Ο διδάσκων θα πρέπει να υπολογίζει από πριν πόσο χρόνο θα χρειαστούν οι μαθητές ή πόσο χρόνο θα τους διαθέσει για την υλοποίηση μίας δραστηριότητας. Ποια εργαλεία και υλικά είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί ο στόχος σε κάθε βήμα ξεχωριστά; Οι στόχοι σχετίζονται με το αναλυτικό πρόγραμμα. Μπορεί να υπάρχει ένας βασικός στόχος σε όλο το μάθημα αλλά και επιμέρους στόχοι, που όμως θα σχετίζονται μεταξύ τους. Π.χ. τι τρώμε για πρωινό Π.χ. υγεία και διατροφή Π.χ. συνολική διάρκεια μαθήματος: 40 λεπτά. Εισαγωγή: 5 λεπτά Π.χ. Διαδραστικός πίνακας, χαρτόνια και μπογιές, Η/Υ, βιβλίο, τετράδιο, κασέτες. Π.χ. παραγωγή γραπτού λόγου 3

4 Επίπεδο γλωσσομάθειας Δυναμικό δυναμική τάξης Διάταξη τάξης Διδακτικές αρχές Κοινωνική μορφή εργασίας Εισερχόμενη πληροφορία Αναμενόμενο εξερχόμενο προϊόν και της Η γνώση του επιπέδου γλωσσομάθειας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το σχεδιασμό ενός μαθήματος. Καθορίζει τόσο την εισερχόμενη πληροφορία που δίνεται στους μαθητές, το εξερχόμενο προϊόν που αναμένεται να παραγάγουν όσο και τις διαδικασίες που εξελίσσονται στη διάρκεια του μαθήματος. Ο αριθμός των μαθητών, η ηλικία τους, το φύλο τους, οι μεταξύ τους σχέσεις, ο τρόπος επικοινωνίας τους (ύπαρξη κοινής μητρικής γλώσσας), η συνύπαρξη μαθητών με διαφορές στο επίπεδο ελληνομάθειας, η ύπαρξη μαθητών με δυσλεξία/ μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό του μαθήματος. Η διάταξη της τάξης, η θέση των θρανίων, ο χώρος που έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός επηρεάζουν το σχεδιασμό του μαθήματος. Ποιες βασικές αρχές επιθυμούμε να προαγάγουμε με το συγκεκριμένο μάθημα; Κάθε στάδιο του μαθήματος υλοποιείται με μία ή περισσότερες μορφές συνεργασίας, που ο σχεδιαστής μαθήματος πρέπει να έχει καθορίσει από πριν με βάση το δυναμικό της τάξης. Συνηθισμένες μορφές κοινωνικές συνεργασίας στην τάξη είναι: η εργασία σε ζευγάρια, η εργασία σε μικρή ομάδα (3-4 άτομα), η εργασία σε μεγάλη ομάδα (5-6 άτομα), η εργασία σε ολομέλεια (συμμετέχει όλη η τάξη), η μετωπική διδασκαλία (κυριαρχεί ο εκπαιδευτικός). Η κινητήρια δύναμη σε κάθε στάδιο διδασκαλίας είναι η εισερχόμενη πληροφορία που θα δοθεί από το διδάσκοντα. Μπορεί να είναι ένα γραπτό κείμενο, μία εικόνα, ένα ηχητικό αρχείο, που θα αποτελέσει τη βάση για τη διδασκαλία. Η διδασκαλία συνολικά ή κάθε βήμα ξεχωριστά γίνεται με σκοπό την απόκτηση κάποιας ικανότητας/ δεξιότητας από τον μαθητή. Ποιο είναι το εξερχόμενο προϊόν (output) που αναμένουμε να παραχθεί κατά 4 Α1-Γ2 Π.χ. Η τάξη έχει συνολικά 16 μαθητές. Για ομαδικές εργασίες μπορούν να σχηματιστούν τέσσερες ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Π.χ. Θρανία σε σειρές, σε Π, σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Π.χ. διαπολιτισμική προσέγγιση, Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος Π.χ. εργασία σε ομάδες για τη συγγραφή ενός κειμένου και στη συνέχεια ολομέλεια για να διαβάσει κάθε ομάδα την εργασία της Π.χ. μικρές αγγελίες Π.χ. μία ευχετήρια κάρτα για χρόνια πολλά θα πρέπει να έχει

5 Εργασία για το σπίτι/ για αυτόνομη εξάσκηση Αξιολόγηση Σύνδεση με τα προηγούμεναεπόμενα Διάθεση την ολοκλήρωση μίας φάσης; Αυτή την ερώτηση θα πρέπει να θέσει ο εκπαιδευτικός όταν σχεδιάζει μία διδασκαλία. Αν, για παράδειγμα, δώσει μία εικόνα στους μαθητές για περιγραφή, τι περιμένει να πουν; Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να κατευθύνει αν δυσκολεύονται, να αξιολογήσει το υλικό που παράγουν οι μαθητές, να ελέγξει αν χρειάζεται επιπλέον βοήθεια για την επίτευξη του στόχου, κ.ά. Δίνεται εργασία για αυτόνομη εξάσκηση από το μαθητή σε χρόνο εκτός μαθήματος; Αν ναι, πώς σχετίζεται με τη διδασκαλία; Η εργασία εκτός μαθήματος μπορεί να είναι μεταφορά της διδαχθείσας ύλης σε άλλη μορφή π.χ. αν στο μάθημα διδάχθηκε η κατανόηση κειμένων αγγελιών μπορεί η αυτόνομη εργασία να είναι η συγγραφή μίας σχετικής αγγελίας (κατανόησηπαραγωγή). Ιδανικά η εργασία αυτή αποτελεί το σύνδεσμο ενός μαθήματος με το επόμενο, όσον αφορά τη θεματική, το μορφοσυντακτικό φαινόμενο που εξετάζεται ή και τα δύο. Η διδασκαλία έχει συγκεκριμένους στόχους και ο σχεδιαστής του μαθήματος πρέπει να παρέχει ένα εργαλείο ελέγχου επίτευξης αυτών των στόχων. Κατάφεραν οι μαθητές να πετύχουν τον επιθυμητό στόχο; Πρόκειται για αξιολόγηση που στοχεύει περισσότερο στην αποτίμηση του σχεδιασμού του μαθήματος και λιγότερο στην αξιολόγηση του μαθητή για τις γνώσεις του στην πορεία του χρόνου. Κάθε διδασκαλία έχει τη δική της αυτοτέλεια και αυτονομία. Ωστόσο, υπάρχει σύνδεση της γνώσης που αποκτήθηκε σε προηγούμενα στάδια με αυτήν που επιθυμούμε να διδάξουμε. Για παράδειγμα, για να μιλήσουμε για το τι κάνω κάθε μέρα θα πρέπει να έχουμε μάθει την κλίση του ρήματος σε ενεστώτα, την ώρα, σχετικό λεξιλόγιο κ.ά. Η προαπαιτούμενη γνώση θα πρέπει ιδανικά να έχει διδαχθεί πρόσφατα στους μαθητές, έτσι ώστε να ωφεληθούν από τη διαδικασία χρήσης της με σκοπό την εμπέδωσή της. Η μάθηση σχετίζεται με τη διάθεση: η δημιουργία ευχάριστου κλίματος ευνοεί τη θετική στάση απέναντι στη γνώση/ στο διδακτικό αντικείμενο. Είναι απαραίτητο οι μαθητές μας να περνούν καλά όσο και να μαθαίνουν. προσφώνηση (γεια σου Νίκο), την ευχή (χρόνια πολλά, να τα εκατοστίσεις), κλείσιμο (σε φιλώ, Μηνάς, με αγάπη, Αλίκη) Π.χ. οι μαθητές γράφουν μία επιστολή Π.χ. ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Π.χ. προαπαιτούμενη γνώση για την εκμάθηση της ώρας: αριθμοί 0-12 (παραδοσιακό ρολόι) ή 0-60 (ψηφιακό ρολόι). Π.χ. χρήση γλωσσικών παιχνιδιών και τραγουδιών στη γλώσσα-στόχο. 5

6 3 Ποιες φάσεις περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος Ένα σχέδιο μαθήματος μπορεί να περιλαμβάνει μία αλληλουχία φάσεων για την επίτευξη του επικοινωνιακού στόχου που τέθηκε από τον διδάσκοντα. Η αλληλουχία αυτή κινείται παράλληλα με τις νοητικές διεργασίες που χρειάζεται να ακολουθήσει ο μαθητής για να κατακτήσει τη νέα γνώση. Ανάλογα με τους στόχους του μαθήματος οι φάσεις μπορεί να διαφοροποιούνται, να εναλλάσσονται με διαφορετικό τρόπο, να παραλείπεται κάποια από αυτές και να επαναλαμβάνεται κάποια άλλη. Η παρουσίαση των φάσεων που ακολουθεί στοχεύει στη διευκόλυνση του διδάσκοντα κατά το σχεδιασμό ενός μαθήματος. Φάση Περιεχόμενο Στόχος Εισαγωγή (αφόρμηση, προπαρασκευή, προετοιμασία, αφετηρία) Παρουσίαση (πληροφόρηση, πρόσκτηση, πρόσληψη) Σε αυτή τη φάση δίνεται στους μαθητές μία ιδέα για το θέμα του μαθήματος. Ο διδάσκων μπορεί να αξιοποιήσει οπτικά, ηχητικά και άλλα ερεθίσματα για να αφυπνίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να οδηγήσει στη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων μαθητών. Επιπλέον δημιουργεί συνθήκες σύνδεσης της νέας ύλης με την προηγούμενη με διάφορους τρόπους (π.χ. καταιγισμός ιδεών) ανάλογα με το θέμα και τη νέα ύλη. Η διάρκεια αυτής της φάσης είναι περιορισμένη (5-7 λεπτά). Σε αυτή τη φάση παρουσιάζεται στους μαθητές η νέα δομή που επιθυμούμε να διδάξουμε. Κατά τη διάρκειά της ο διδάσκων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και να δημιουργεί τις συνθήκες για την αξιοποίησή τους. Επίσης θα πρέπει να μην ξεχνάει να παρουσιάσει την ύλη με διάφορους τρόπους έτσι ώστε να επιτευχθεί κατανόηση από όλους τους μαθητές ανάλογα με το στυλ μάθησής τους (οπτικός, ακουστικός, ενεργητικός, παθητικός τύπος κ.ά). Η φάση αυτή μπορεί να είναι αρκετά εκτενής και να χωρίζεται σε διάφορα στάδια, ανάλογα με τις απαιτήσεις της νέας ύλης. Η κινητοποίηση των μαθητών είναι ο βασικός στόχος αυτής της φάσης. Ο διδάσκων «ξυπνάει» το ενδιαφέρον των μαθητών και δημιουργεί κίνητρο για να παρακολουθήσουν τη συνέχειά του. Γνωριμία με τη νέα δομή/ύλη. Ερμηνεία Σε αυτή τη φάση ο διδάσκων και οι μαθητές Επεξήγηση νέου 6

7 Εξάσκηση (επεξεργασία, εμβάθυνση) ασχολούνται με το νέο λεξιλόγιο του κειμένου/ της νέας ύλης που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη φάση. Με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών και με τις απαιτήσεις του λεξιλογίου, δίνεται στους μαθητές η ερμηνεία των άγνωστων λέξεων ή καλύτερα οδηγούνται οι μαθητές στην ανακάλυψή της. Αποφεύγεται - εάν είναι δυνατόν- η μετάφραση των λέξεων και χρησιμοποιούνται εικόνες, σκίτσα, μίμηση, ήχοι, αναζήτηση σε λεξικά συνωνύμων και σώματα κειμένων και άλλοι τρόποι ερμηνείας του νέου λεξιλογίου. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και τις επικοινωνίας μπορούν να διευκολύνουν την εργασία του διδάσκοντα σε αυτή τη φάση. Η φάση αυτή είναι προαιρετική και μπορεί να παραλειφθεί. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου είτε δεν απαιτείται ερμηνεία του νέου λεξιλογίου, είτε ο διδάσκων έχει καταφέρει μέσα από τις προηγούμενες φάσεις να εξηγήσει το νέο λεξιλόγιο. Τέλος, στην επικοινωνιακή διδακτική η διδασκαλία του λεξιλογίου δεν είναι αυτοσκοπός και οι μαθητές μαθαίνουν να κατανοούν την επικοινωνιακή κατάσταση ακόμα και με την ύπαρξη άγνωστων λέξεων. Σε αυτή τη φάση δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να εξασκηθούν στη νέα ύλη/δομή. Μία ποικιλία ασκήσεων (μέσα ή έξω από το βιβλίο) βοηθά τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη νέα γνώση, να ελέγξουν την κατανόηση, να πάρουν στα χέρια τους τη νέα γνώση και να την εφαρμόσουν σε ελεγχόμενες ακόμα- συνθήκες, πριν την ελεύθερη χρήση της στην επόμενη φάση. Η εξάσκηση είναι καλό να μην γίνεται μόνο σε μία δεξιότητα αλλά να επεκτείνεται και στις τέσσερις δεξιότητες, αν αυτό είναι εφικτό. Επιπλέον, σε αυτή τη φάση θα πρέπει να δημιουργούνται συνθήκες συνεργασίας των μαθητών με διάφορους τρόπους (ανά δύο, σε μικρές ομάδες ή όποια άλλη εναλλακτική μορφή κρίνεται καταλληλότερη από τη μετωπική διδασκαλία). Η διάρκεια αυτής της φάσης μπορεί να είναι εκτενής και να χωρίζεται σε περισσότερα από ένα στάδια. λεξιλογίου για διευκόλυνση της κατανόησης από τους μαθητές.. Σκοπός αυτής της φάσης είναι η πολύτροπη επεξεργασία της νέας ύλης/ δομής έτσι ώστε σταδιακά να οδηγηθούν οι μαθητές στην εμπέδωσή της. Εφαρμογή Σε αυτή τη φάση οι μαθητές χρησιμοποιούν Εμπέδωση της νέας 7

8 (έκφραση, μεταφορά) Κλείσιμο αυτόνομα τη νέα ύλη που διδάχθηκαν. Θα πρέπει να δημιουργούνται συνθήκες, ώστε η νέα γνώση να εφαρμόζεται ελεύθερα (με όσο γίνεται λιγότερη καθοδήγηση) από τους μαθητές σε ένα νέο επικοινωνιακό συγκείμενο (γι αυτό η φάση αυτή αποκαλείται και μεταφορά). Δίνεται στους μαθητές μία όσο το δυνατόν ρεαλιστική αφορμή, ώστε να επικοινωνήσουν χρησιμοποιώντας τη νέα γνώση. Η ρεαλιστική αφορμή θα πρέπει να είναι κατάλληλη για το επίπεδο, την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Επιπλέον, για την υλοποίηση του επικοινωνιακού στόχου θα πρέπει να παρέχονται στους μαθητές οι κατάλληλες υποδομές και τα απαραίτητα μέσα (υπολογιστές, χαρτόνια, χρώματα, πληροφοριακά έντυπα κ.ά). Η διάρκεια αυτής της φάσης μπορεί να είναι σχετικά μεγάλη (10-15 λεπτά) ανάλογα με το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση του επικοινωνιακού στόχου. Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν από την αρχή πόσο χρόνο έχουν στη διάθεσή τους. Ολοκληρώνεται το μάθημα και γίνεται μία μικρή ανακεφαλαίωση. Ο διδάσκων κάνει μία μικρή ανασκόπηση ή προκαλεί τους μαθητές με ερωτήσεις να αναγνωρίσουν το περιεχόμενο του μαθήματος. Ταυτόχρονα παίρνει ανατροφοδότηση από τους μαθητές, ρωτώντας για τις εντυπώσεις τους από το μάθημα. Αν κρίνεται απαραίτητο, μπορεί σε αυτή τη φάση να δοθεί εργασία για το σπίτι, η οποία είναι καλό να συνδέει τα δύο μαθήματα μεταξύ τους. Τα τελευταία λεπτά του μαθήματος αφιερώνονται στη δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος στην τάξη: μουσική, ένα απλό παιχνίδι κ.ά. βοηθούν τους μαθητές να μείνουν με μία καλή τελευταία εντύπωση και -ιδανικά- να περιμένουν με ανυπομονησία το επόμενο μάθημα. γνώσης μέσω της επικοινωνιακής χρήσης της. Ο διδάσκων μπορεί σε αυτή τη φάση να ελέγξει την επίτευξη του επικοινωνιακού στόχου του μαθήματός του. Ο στόχος αυτής της φάσης είναι να αποκομίσουν οι μαθητές τη γενική εικόνα της διδασκαλίας, να χαλαρώσουν και κυρίως να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την επιτυχία και του επόμενου μαθήματος. Β` Μέρος: Παράδειγμα σχεδίου μαθήματος Εισαγωγή 8

9 Επιθυμούμε να διδάξουμε την επιχειρηματολογία σε έφηβους μαθητές (ηλικίας ετών) επιπέδου Β2, που μαθαίνουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα ελληνομάθειας. Η επιλογή ενός θέματος που ενδιαφέρει το κοινό στόχος είναι προϋπόθεση για την επιτυχία του μαθήματος. Έτσι επιλέγουμε ως θέμα τα γκράφιτι. Τίτλος: Θέμα: Στόχος του μαθήματος: Κοινό-στόχος: Επίπεδο γλωσσομάθειας Συνολικός χρόνος: Διδασκαλία της επιχειρηματολογίας με αφορμή...ένα γκράφιτι Η ζωγραφική και η καλλιτεχνική αναγραφή συνθημάτων σε τοίχους ή, αλλιώς, τα γκράφιτι Διδασκαλία της επιχειρηματολογίας: οι μαθητές μαθαίνουν να συλλέγουν επιχειρήματα υπέρ ή κατά μίας άποψης, να εκφράζουν τη γνώμη τους, χρησιμοποιώντας αιτιολόγηση κι επιχειρήματα, να κατανοούν τα επιχειρήματα των άλλων και να συμμετέχουν σε μία συζήτηση στη οποία θα εκφράζουν την άποψή τους. Μαθητές της ελληνικής ως ξένης γλώσσας ηλικίας ετών Β2 40 λεπτά Φάση Στόχος Περιγραφή Ρόλος εκπαιδευτικού Εισαγωγή Παρουσίαση Ερμηνεία Κινητοποίηση μαθητώνκέντρισμα ενδιαφέροντ ος Κατανόηση προφορικού λόγουπρώτη παρουσίασ η επιχειρηματ ολογίας. Χαιρετισμός. Ξεκίνημα μαθήματος με προβολή των εικόνων. Ο διδάσκων προβάλει τις εικόνες στο προβολικό σύστημα και θέτει ερωτήσεις. Ο διδάσκων βάζει το ηχητικό υλικό να παίξει και μοιράζει στους μαθητές την άσκηση. Οι μαθητές την πρώτη φορά ακούν χωρίς να γράφουν. Τη δεύτερη φορά συμπληρώνουν την άσκηση (πίνακας για συμπλήρωση). Αν κρίνεται απαραίτητο οι μαθητές ακούν και τρίτη φορά το κείμενο. Ερωτήσεις: Τι βλέπετε; Πώς ονομάζεται αυτή η ζωγραφική; Δίνει οδηγίες/ Εξηγήσεις. Βάζει το ηχητικό αρχείο να ακουστεί. Αποκαλύπτει τις λύσεις της άσκησης. Αναμενόμενο εξερχόμενο Απλές περιγραφές (π.χ.,μία γυναίκα, ένα πουλί) και αναφορά της λέξης γκράφιτι. Συμπλήρωση πίνακα (υπέρκατά) Μέσα Σχόλια Κοινωνικής μορφή εργασίας Εικόνες σε προβολικό σύστημα Κασετόφων ο/ ψηφιακός δίσκος. Προβολικό σύστημα για επίλυση άσκησης. Στο σημείο αυτό μπορεί να γίνει σύνδεση με τη ζωή των μαθητών (έχετε δει γκράφιτι στη γειτονιά σας;) Κατά την επίλυση της άσκησης αποκαλύπτουμε μία-μία τις απαντήσεις για εστίαση της προσοχής όλων των μαθητών στο ίδιο σημείο. Σε ολομέλεια Σε ολομέλεια -ατομικά η άσκηση Δεν κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει ξεχωριστή φάση για την ερμηνεία του λεξιλογίου. Πιθανές ερωτήσεις των μαθητών μπορούν να απαντώνται από το διδάσκοντα σε όλες τις φάσεις του μαθήματος. Χρόν ος 5 10 Εξάσκηση Κατανόηση γραπτού λόγουεντοπισμός επιχειρημάτ ων Δίνεται στους μαθητές το κείμενο απομαγνητοφώνησης με την οδηγία. Θα πρέπει να εντοπίσουν και να υπογραμμίσουν με διαφορετικά χρώματα τα επιχειρήματα των Ποια επιχειρήματα χρησιμοποιεί κάθε ομιλητής; Υπογραμμίστε με ροζ τα υπέρ, με Κείμενο με υπογραμμίσεις. Για την επίλυση: Πίνακας με επιχειρήματ α (λέξεις- Χαρτί- Υπογραμμιστικοί μαρκαδόροι δύο διαφορετικών χρωμάτων. Η εργασία αυτή γίνεται σε ζευγάρια, έτσι ώστε να υπάρχει ποικιλία στις μορφές συνεργασίας. Η εργασία σε ομάδα δίνει κίνητρο στους Σε ζευγάρια (άσκηση) Σε ολομέλεια (έλεγχος) 10 9

10 Εφαρμογή Μεταφορά Κλείσιμο Παραγωγή Προφορικο ύ λόγου- Παιχνίδι ρόλων Αποφόρτιση, παρουσίαση αποτελεσμάτ ομιλητών. Αφού εργαστούν οι μαθητές σε ομάδες ανά δύο για περίπου 5 λεπτά γίνεται σε ολομέλεια η επίλυση της άσκησης. Κάθε μαθητής παίρνει έναν ρόλο και δίνεται το πλαίσιο της συζήτησης: «Συμμετέχετε στη συνέλευση γειτονιάς της πλατείας Κρήτης. Στην πλατεία υπάρχει ένας άδειος τοίχος και κάποιοι θέλουν να ζωγραφίσουν ένα γκράφιτι. Συζητήστε το θέμα και πάρτε μία απόφαση. Προσέξτε:η άποψη που θα υποστηρίζετε θα πρέπει να σχετίζεται με την ιδιότητα- τον ρόλο- που έχετε.» Κάθε ομάδα ανακοινώνει την απόφαση που πήρε. Γίνεται μία μικρή κίτρινο τα κατά. Ποια επιχειρήματα εντοπίσατε; Ποια άλλα υπάρχουν και δεν αναφέρονται από τους ομιλητές; Μοιράζει ρόλους στις ομάδες. Ελέγχει αν όλες οι ομάδες έχουν κατανοήσει τη δραστηριότητ α. Βοηθάει την εξέλιξη της συζήτησης υπενθυμίζοντ ας την ύπαρξη του πίνακα επιχειρημάτων που καταρτίστηκε προηγουμένως. Ο διδάσκων ρωτάει κάθε ομάδα για την κλειδιά) Προφορικός λόγος με συμμετοχή από όλους τους μαθητές. Χρήση επιχειρηματ ολογίας υπέρ και κατά. Μια κοινή απόφαση στο τέλος της συζήτησης. Προφορική επικοινωνία στη γλώσσα Για την επίλυση της άσκησης: διαδραστικός πίνακας. Κάρτες με ρόλους. Χαρτί με το θέμα της συζήτησης. Χαρτί με εργασία για το σπίτι. μαθητές να εργαστούν. Τα επιχειρήματα κατά την επίλυση της άσκησης παρουσιάζονται σε διαδραστικό πίνακα (ή κανονικό πίνακα ή φωτοτυπίες) για να μπορεί στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός να μοιράσει στους μαθητές το υλικό που συγκεντρώθηκε (για εργασία στο σπίτι). Ο δάσκαλος πρέπει να έχει ετοιμάσει κάποια επιπλέον επιχειρήματα για να οδηγήσει τους μαθητές σε αυτά. Είναι καλό να γνωρίζουν οι μαθητές από πριν πόση ώρα έχουν στη διάθεσή τους να συζητήσουν και να πάρουν μία απόφαση. Σε περίπτωση που υπάρχουν τα τεχνικά μέσα μπορούν οι μαθητές να ηχογραφούν τη συζήτησή τους έτσι ώστε να υπάρχει έλεγχος από τον διδάσκοντα στη συνέχεια. Οι ρόλοι βοηθούν τους μαθητές να βγουν έξω από τον εαυτό τους, να σκεφτούν πέρα από τη δική τους άποψη και να αναζητήσουν επιχειρήματα που θα χρησιμοποιούσε ο ρόλος τους. Επίσης βοηθούν τους μαθητές που ντρέπονται να εκφραστούν προσωπικά, να μιλήσουν ως κάποιος άλλος. Τα γκράφιτι σχετίζονται με τη μουσική χιπχοπ, Σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων Σε ολομέλεια

11 ων, Ανατροφοδότ ηση, αποχαιρετισμ ός συζήτηση για το σύνολο του μαθήματος (πώς φάνηκε στους μαθητές). Δίνεται πιθανή εργασία για το σπίτι. Αποχαιρετισμός. απόφαση που πήρε. Ρωτάει επίσης πώς τους φάνηκε η διαδικασία. Δίνει εργασία για το σπίτι (πιθανή εργασία: μεταφορά σε γραπτό λόγο «Στο σχολείο σας υπάρχει ένας άσχημος κενός τοίχος. Γράψτε ένα γράμμα στο διευθυντή του σχολείου, όπου θα εξηγείτε για ποιους λόγους θα ήταν καλό να ζωγραφιστεί ένα γκράφιτι.») στόχο. που είναι αγαπητή σε πολλούς νέους. Θα μπορούσε ο εκπαιδευτικός να κλείσει το μάθημα με ένα ελληνικό τραγούδι χιπχοπ(υπάρχουν πολλά στο διαδίκτυο με στίχους και εικόνα, π.χ. τραγούδια των active member). Ο διδάσκων μπορεί να συνεχίσει στο επόμενο μάθημα με το ίδιο θέμα, αν άρεσε στους μαθητές, διδάσκοντας κάτι διαφορετικό, π.χ. την περιγραφή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως αφόρμηση του επόμενου μαθήματος. 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 1 Εισαγωγή- Εικόνες 12

13 Παράρτημα 2 Σενάριο Graffiti (Τα άτομα που μιλάνε είναι πάνω από 2 άντρες και 2 γυναίκες. Οι ηθοποιοί θα πρέπει να αλλάζουν τις φωνές τους) [Ήχος από θορύβους έξω στον δρόμο που σβήνουν, όταν αρχίζει να μιλάει ο αφηγητής, αλλά διατηρούνται κατά τη διάρκεια του γκάλοπ] [Αφηγητής] Στην πόλη σας υπάρχει ένα καινούριο γκράφιτι. Ένας δημοσιογράφος ρωτάει τους περαστικούς τη γνώμη τους γι αυτό. [Άνδρας ή γυναίκα μεγάλης ηλικίας] Καλά, δεν ντρέπονται; Τι χάλια είναι αυτά εδώ; Έρχονται τα παλιόπαιδα το βράδυ και βρωμίζουν τη γειτονιά μας; Να καλέσουμε τον δήμο να καθαρίσει τον τοίχο σήμερα κιόλας! [Νεαρός ή νεαρή] Διαφωνώ κάθετα! Η γειτονιά μας χρειαζόταν λίγο χρώμα για να ομορφύνει! Μπράβο στα παιδιά που το έφτιαξαν! [Ενθουσιώδης άνδρας ή γυναίκα] Είναι τέλειο! Μου αρέσει ιδιαίτερα το σχέδιο, τα μάτια της κοπέλας μοιάζουν αληθινά. [Διστακτικός άνδρας] Η ζωγραφική μού αρέσει... η τέχνη γενικά... αλλά αυτό... δεν είναι τέχνη... Κατά τη γνώμη μου...προσβάλει την αισθητική μας. [Άνδρας] Συμφωνώ με τον κύριο. Η τέχνη είναι για τα μουσεία, όχι για να λερώνει τα σπίτια του κοσμάκη. Αυτό πιστεύω εγώ. Να πάνε στο σπίτι τους να ζωγραφίσουν, όχι στις ξένες περιουσίες. [Νεαρή] Κάθε μέρα περνάω από εδώ και ομολογώ ότι είχα βαρεθεί τις τόσες άσχημες γκρίζες πολυκατοικίες. Τώρα σηκώνω το κεφάλι και χαζεύω το γκράφιτι. Καμιά φορά σταματάω κιόλας, κάθομαι στο παγκάκι! Νομίζω πως έκανε εξαιρετική δουλειά όποιος το έφτιαξε! [Νεαρός ή νεαρή] Έχω την εντύπωση ότι οι «καλλιτέχνες» δεν πήραν άδεια, πριν ζωγραφίσουν αυτόν τον τοίχο. Όμως, θα έπρεπε να έχουν την έγκριση του ιδιοκτήτη, πριν το κάνουν. Ξέρετε είμαι υπέρ της τέχνης, αλλά κατά της ανομίας. [Γυναίκα] Να σας πω... Εμένα προσωπικά η τέχνη δεν με εκφράζει. Οτιδήποτε, όμως, αλλάζει την καθημερινότητά μας, μας κάνει να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά, αυτό με βρίσκει σύμφωνη. [Οι ήχοι από τους θορύβους του δρόμου δυναμώνουν σιγά-σιγά] 13

14 Παράρτημα 3 Τι γνώμη έχουν οι παρακάτω άνθρωποι για τα γκράφιτι; Βάλε στο υπέρ ή στο κατά, σύμφωνα με αυτά που ακούς. Πρόσωπο Υπέρ Κατά Λύση Πρόσωπο Υπέρ Κατά

15 Παράρτημα 4 Εντοπίστε τα επιχειρήματα των ομιλητών και υπογραμμίστε με κόκκινο τα υπέρ και με κίτρινο τα κατά. 1. Καλά, δεν ντρέπονται; Τι χάλια είναι αυτά εδώ; Έρχονται τα παλιόπαιδα το βράδυ και βρωμίζουν τη γειτονιά μας; Να καλέσουμε τον δήμο να καθαρίσει τον τοίχο, σήμερα κιόλας! 2. Διαφωνώ κάθετα! Η γειτονιά μας χρειαζόταν λίγο χρώμα για να ομορφύνει! Μπράβο στα παιδιά που το έφτιαξαν! 3. Είναι τέλειο! Μου αρέσει ιδιαίτερα το σχέδιο, τα μάτια της κοπέλας μοιάζουν αληθινά. 4. Η ζωγραφική μού αρέσει... η τέχνη γενικά... αλλά αυτό... δεν είναι τέχνη... Κατά τη γνώμη μου...προσβάλει την αισθητική μας. 5. Συμφωνώ με το κύριο. Η τέχνη είναι για τα μουσεία, όχι για να λερώνει τα σπίτια του κοσμάκη. Αυτό πιστεύω εγώ. Να πάνε στο σπίτι τους να ζωγραφίσουνε, όχι στις ξένες περιουσίες. 6.Κάθε μέρα περνάω από εδώ και ομολογώ ότι είχα βαρεθεί τις τόσες άσχημες γκρίζες πολυκατοικίες. Τώρα σηκώνω το κεφάλι και χαζεύω το γκράφιτι. Καμιά φορά σταματάω κιόλας, κάθομαι στο παγκάκι! Νομίζω πως έκανε εξαιρετική δουλειά όποιος το έφτιαξε! 7. Έχω την εντύπωση ότι οι «καλλιτέχνες» δεν πήραν άδεια πριν ζωγραφίσουν αυτό το τοίχο. Όμως θα έπρεπε να έχουν τη έγκριση του ιδιοκτήτη πριν το κάνουν. Ξέρετε είμαι υπέρ της τέχνης, αλλά κατά της ανομίας. 8. Να σας πω... Εμένα προσωπικά η τέχνη δεν με εκφράζει. Όμως οτιδήποτε αλλάζει την καθημερινότητά μας, μάς κάνει να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά, αυτό με βρίσκει σύμφωνη. Παράρτημα 5 Υπέρ Όμορφα σχέδια Αλλάζουν την καθημερινότητα Οι νέοι εκφράζονται ελεύθερα Γκράφιτι Κατά Λερώνουν τα σπίτια/ τους φρεσκοβαμμένους τοίχους Γίνονται χωρίς άδεια Δεν είναι τέχνη... Παράρτημα 6 15

16 Ρόλοι Χάρης Περδίκης Καφέ-ουζερί Στην πλατεία Κρήτης Ανοιχτά: 10:00-23:00 Νίκος Αγγέλου Τατουάζ Πλατεία Κρήτης 22 Τηλ Άννα Κομνηνού Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πλατεία Κρήτης 12, 1 ος όροφος Τηλέφωνο: Φωτεινή Λαιμού Παιδίατρος Πλατεία Κρήτης 2 Τηλέφωνο: Ενδεικτική βιβλιογραφία 16

17 Celce-Murcia, M. (εκδ.) (2001). Teaching English as a Second or Foreign Language, 3ηέκδοση, Boston: Heinle & Heinle. Richards, R. & Renandya, W. (εκδ.) (2002). Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current Practice. Cambridge: Cambridge University Storch, G.: Deutsch alsfremdsprache - EineDidaktik. München: Fink Velrag, Σελ Χατζηδήμου, Δ. (2007). Εισαγωγή στη Θεματική της Διδακτικής: Συμβολή στη θεωρία και στην πράξη της διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη. 17

2 ο Διδακτικό Σενάριο ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ?

2 ο Διδακτικό Σενάριο ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ? 2 ο Διδακτικό Σενάριο ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ? Ομάδα - στόχος Επίπεδο Διδακτικοί Στόχοι Παλιννοστούντες Έλληνες, νεότερες γενιές απόδημων Ελλήνων και ξένοι που επιθυμούν να μάθουν ελληνικά,ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 1. Εισαγωγή Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στα Αγγλικά και στις ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου σε συνεργασία με τον Anthony Manna oδηγός για τους εκπαιδευτικοyς Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Copyright Σούλα Μητακίδου, Ευαγγελία Τρέσσου Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο Αθήνα 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

101 ΙΔΕΕΣ. για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς

101 ΙΔΕΕΣ. για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς 101 ΙΔΕΕΣ για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς 101 ιδeες για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς Παραγγελία της Microsoft Ουγγαρίας Επιστημονική επιμέλεια: Ádám Merényi, Vince Szabó, Attila Takács Μετάφραση: Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βίκυ Μάρκου. Θεωρία. Ι. Διδασκαλία βασισμένη στο περιεχόμενο (content-based instruction)

Βίκυ Μάρκου. Θεωρία. Ι. Διδασκαλία βασισμένη στο περιεχόμενο (content-based instruction) Βίκυ Μάρκου Θεωρία Διδασκαλία με ενσωματωμένες δεξιότητες Σε αντίθεση με τη διδασκαλία που δίνει έμφαση στη γλώσσα και στη χωριστή εκμάθηση των τεσσάρων δεξιοτήτων, η ενσωμάτωση των δεξιοτήτων στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Το ανθρώπινο θαύμα»

Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Το ανθρώπινο θαύμα» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Το ανθρώπινο θαύμα»

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ»

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» «ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» Ράλλης Μιχαήλ άσκαλος, ηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης mirallis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν µε σκεπτικισµό απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Φιλοσοφία για παιδιά» Βασικές έννοιες : Άνθρωπος- ζώο

Θέμα: «Φιλοσοφία για παιδιά» Βασικές έννοιες : Άνθρωπος- ζώο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Π.Ε) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΠΕΝ404 Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Εξαδακτύλου Νίκη-Αθηνά Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας

εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 1.0 Θέλω να γίνω επιχειρηματίας. Έχω ό,τι χρειάζεται για να γίνω;... 6 1.1 Εισαγωγή... 6 1.2 Μία αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: «Αναλυτικά Προγράμματα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Υπεύθυνη Ομάδας: Σοφία Μαυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα