Ανομία, Κοινωνικές Αλλαγές και Δυσλειτουργία στην Κοινωνικοποίηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανομία, Κοινωνικές Αλλαγές και Δυσλειτουργία στην Κοινωνικοποίηση"

Transcript

1 Ανομία, Κοινωνικές Αλλαγές και Δυσλειτουργία στην Κοινωνικοποίηση ΕγκΕΦαΛοσ 49, , 2012 γρηγορησ αρ. κατσασ* Περίληψη η παρουσίαση αυτή επικεντρώνεται στην κοινωνιολογική προσέγγιση της κοινωνικοποίησης του ατόμου. γίνεται προσπάθεια σύνδεσης δομικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας με την έννοια της κοινωνικοποίησης. η παρουσίαση ξεκινά με μία αναφορά στον ρόλο των κοινωνικών αλλαγών σε αυτή τη διαδικασία. το αρχικό επιχείρημα είναι ότι οι κοινωνικές αλλαγές που βιώνουμε είναι πολύ απότομες και μαζικές. η ανασκόπηση αυτών των αλλαγών αναφέρεται στις πρόσφατες δεκαετίες. κατόπιν επιχειρείται μιά αιτιώδης σύνδεση των κοινωνικών αλλαγών με την δημιουργία και αύξηση της ανομίας στις κοινωνίες. η αναφορά στην ανομία και στις επιπτώσεις της, είναι ο κεντρικός άξονας που επιρρεάζει αρνητικά την κοινωνικοποίηση. η εργασία αναφέρεται στα βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνικοποίησης και καταλήγει ότι το μεγάλο εμπόδιο στην ομαλή κοινωνικοποίηση είναι οι δομικές κοινωνικές αλλαγές που συμπεριλαμβάνουν την ανομία. και την κοινωνικοποίηση. Η παρουσίαση ξεκινά με μιά γενική αναφορά στις πολλές και σημαντικές κοινωνικές αλλαγές που βιώνουμε στις σημερινές κοινωνίες. Με παραδείγματα από συγκεκριμένους θεσμούς υποστηρίζεται ότι όλες αυτές οι κοινωνικές αλλαγές στοιχειοθετούν μιά παραδειγματική μετατόπιση στον τρόπο σκέψης. Αυτό ουσιαστικά οδηγεί σε κοινωνική ανομία, μιά κατάσταση όπου χάνεται η αίσθηση στόχου και σκοπού στην γενικότερη κοινωνία και κατά συνέπεια στα μέλη της. Έτσι η παρουσίαση καταλήγει στην παρουσίαση και υποστήριξη του κεντρικού επιχειρήματος: ότι, δηλαδή, ως αποτέλεσμα της κοινωνικής ανομίας η δυτική κοινωνία σήμερα βιώνει προβλήματα στην ομαλή κοινωνικοποίηση των ατόμων-μελών της. Το κεντρικό επιχείρημα της παρουσίασης μπορεί να παρουσιαστεί σχηματικά μέσα από το ακόλουθο διάγραμμα: Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική Αλλαγή, Ανομία, Κοινωνικοποίηση Εισαγωγή Με δεδομένα τα αυξανόμενα επίπεδα ανομίας στην κοινωνία και την ανησυχία λόγω του ρόλου των ΜΜΕ σε αυτό, ο στόχος αυτής της παρουσίασης είναι τριπλός. Πρώτα, να διερευνηθεί η σύνδεση δύο σημαντικών εννοιών: της ανομίας και της κοινωνικοποίησης. Δεύτερος στόχος είναι να δοθεί έμφαση στο κοινωνικό πλαίσιο και τις κοινωνικές δομές που καθορίζουν την κοινωνικοποίηση. Τρίτος και τελευταίος στόχος είναι η δημιουργία ενός βήματος συζήτησης γιά την ευρύτερη κατανόηση της κοινωνικοποίησης. Η δομή της παρουσίασης κινείται γύρω από τρεις θεματικούς άξονες: την κοινωνική αλλαγή, την ανομία, *Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Deree-The American College of Greece Κοινωνικές αλλαγές Ζούμε σε μιά εποχή που χαρακτηρίζεται από μεγάλες και απότομες αλλαγές. Οι αλλαγές στους κοινωνικούς θεσμούς και στην δομή της κοινωνίας βιώνονται με πιό άμεσο τρόπο από ολοένα και περισσότερα άτομα. Μπορεί να πει κανείς ότι αυτό συνέβαινε πάντοτε. Η διαφορά είναι ότι θεωρούμε πως αυτές οι αλλαγές είναι μαζικότερες και γρηγορότερες. Αντιδρούμε δηλαδή επειδή ακριβώς βρισκόμαστε στο μέσο όλων των αλλαγών και δεν έχουμε βρει τον τρόπο να προσαρμο-

2 στούμε. Ξεκινώντας με τον κοινωνικό θεσμό της οικογένειας, βιώνουμε αλλαγές που τείνουν να χαλαρώσουν τις προηγούμενα άκαμπτες δομές. Ο ορισμός της οικογένειας ολοένα και αλλάζει, περιλαμβάνοντας καινούριες, μη-τυπικές δομές. Παραδείγματα είναι οι μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες του ενός ατόμου, γονείς με δύο άτομα του ιδίου φύλου. Επιπρόσθετα, η τυπική οικογένεια στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες είναι μικρότερη λόγω της μείωσης του αριθμού των γεννήσεων. Μιά άλλη δομική αλλαγή είναι και η αύξηση του ποσοστού των διαζυγίων. Συνεχίζοντας με τον κοινωνικό θεσμό της θρησκείας, η δεδομένη πίστη και υποστήριξη κλονίζεται ως συνέπεια των μεγάλων σκανδάλων που βγαίνουν στην δημοσιότητα κάθε τόσο. Ανεξάρτητα από τα σκάνδαλα, ο ρόλος της θρησκευτικής πίστης και των εκκλησιαστικών εκπροσώπων της, βαίνει μειούμενος στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες. Στο πεδίο της οικονομίας, οι δομικές αλλαγές που συντελούνται οδηγούν στην αύξηση της ανισότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, στην αδυναμία αλληλοϋποστήριξης των γενεών και καταλήγουν σε μεγαλύτερη ανασφάλεια. Δύο άλλοι κοινωνικοί θεσμοί, η εκπαίδευση και η πολιτική, βρίσκονται στο στόχαστρο έχοντας απολέσει ένα μεγάλο μέρος της αίγλης τους και πλέον χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και αδυναμία παροχής βάσιμης και ασφαλούς κατεύθυνσης. Ζούμε λοιπόν στην εποχή της αποδόμησης θεσμών και συνηθειών. Το σύστημα το ίδιο αυτοαναιρείται και θέτει τις δομές του σε μιά διαδικασόα αμφισβήτισης. Μέσα από όλες αυτές τις πολλές και απότομες αλλαγές, τα άτομα μέσα σε στην κοινωνία χάνουν τα σημεία αναφοράς, τις σταθερές στις οποίες έχουν συνηθίσει. Η συγκεκριμένη περίοδος κοινωνικών αλλαγών που βιώνουμε μπορεί να χαρακτηριστεί ως αλλαγή τρόπου σκέψης (paradigm shift) (Kuhn, 2000). Αυτές οι παραδειγματικές μετατοπίσεις πάντα συνέβαιναν και είναι δομικά συστατικά της κοινωνικής αλλαγής. Ας αναλογιστούμε τη δεκαετία του 1960 που έφερε σοβαρότατες προκλήσεις στην καθεκυστυια τάξη μέσα απο συνεχείς αμφισβητήσεις ισχυρότατων θεσμών. Πολιτικές, στρατιωτικές, φυλετικές πρακτικές που επι δεκαετίας ήταν δεδομένες αμφισβητήθηκαν. Ας μην πάμε πολύ πίσω. Η αρχή της δεκαετίας του 1990 έφερε την αμφισβήτηση του υπαρκτού σοσιαλισμού μέσα απο μια παραδειγματική μετατόπιση που είχε τεράστιες πολιτικές, πολιτισμικές και οικονομικές αλλαγές τις οποίες βιώνουμε και σήμερα. Ανομία Όλα αυτά τα παραδείγματα καταδεικνύουν ότι οι σημερινές οικονομικά ανεπτυγμένες κοινωνίες καλούνται να διαχειριστούν καταστάσεις εξαιρετικά ρευστές που πιθανόν να οδηγήσουν σε προσωπική και κοινωνική ανασφάλεια. Αυτή η ανασφάλεια είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής ανομίας που χαρακτηρίζει ολοένα και περισσότερο τις κοινωνίες. Ο Αιμίλιος Ντυρκέμ, ο μεγάλος Γάλλος κοινωνιολόγος, εισήγαγε την έννοια της ανομίας για να περιγράψει μια κατάσταση απορρύθμισης στην κοινωνία. Αναφέρεται στην κατάσταση όπου οι κανόνες για το πώς οι άνθρωποι θα έπρεπε να συμπεριφέρονται μεταξύ τους διασπώνται και έτσι οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να περιμένουν από τους άλλους. Έτσι, ανομία είναι μια κατάσταση όπου οι κανόνες ή οι προσδοκίες για συμπεριφορές είναι ασαφείς ή δεν υπάρχουν. Όντας απασχολημένος με τις συνέπειες της κοινωνικής αλλαγής, ο Ντυρκέμ προτείνει ότι η ανομία και η απουσία κοινωνικών κανόνων οδηγεί σε αποκλίνουσα συμπεριφορά (Macionis, 2008). Ο Ντυρκέμ θεωρούσε ότι οι ξαφνικές αλλαγές σε μιά κοινωνία προκαλούν μια κατάσταση ανομίας. Ως συνέπεια, η ανομία επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα: την κατάρρευση του συστήματος, είτε κατά τη διάρκεια μιάς μεγάλης ακμής ή μιάς μεγάλης ύφεσης (Durkheim, 1960). Η ανομία συνεπώς, αναφέρεται σε αποδόμηση των κοινωνικών κανόνων και σε μια κατάσταση όπου οι δραστηριότητες των μελών της κοινωνίας δεν ελέγχονται από τα αξιολογικά πρότυπα. Τα άτομα δεν μπορούν να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία, γιατί εκλείπουν οι σαφείς κανόνες. Απότομα μεταβαλλόμενες συνθήκες και η προσπάθεια προσαρμογής σε ένα ασαφές περιβάλλον, οδηγούν σε δυσαρέσκεια, συγκρούσεις, και παραβατική συμπεριφορά. Ο Ντυρκέμ παρατήρησε ότι περίοδοι ύφεσης (γιά παράδειγμα οικονομικής) συνοδεύονται από μεγαλύτερη ανομία και υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας και παραβατικής συμπεριφοράς (Garfield, 1987). Επεκτείνοντας το έργο του Ντυρκέμ, ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Ρόμπερτ Μέρτον, χρησιμοποιεί την έννοια «δομική ανομία» προκειμένου να περιγράψει και να εξηγήσει την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Ο Μέρτον υποστηρίζει πως οι διαφορές μεταξύ κοινωνικά

3 αποδεκτών στόχων και κοινωνικά αποδεκτών μέσων γιά την επίτευξη των στόχων δημιουργούν μιά ένταση που μπορεί να καταλήξει σε παραβατική συμπεριφορά. Αυτή η ένταση είναι μόνιμη και αναφέρεται στην διαφορά μεταξύ του ιδεολογικά αναμενόμενου και του ρεαλιστικά εφικτού. (Merton, 1938). Κοινωνικοποίηση Όλοι ανήκουμε σε ένα κοινωνικό σύνολο. Η ένταξη και η συμμετοχή σε αυτό το σύνολο επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας κοινωνικοποίησης που διαρκεί καθ όλη την διάρκεια της ζωής. Μέσω αυτής τα μέλη μιάς κοινωνίας εντάσσονται στις πολιτισμικές προσδοκίες και τα αξιολογικά προσδοκόμενα. Δηλαδή οι άνθρωποι μαθαίνουν τις συνήθειες και τις αξίες του πολιτισμού τους. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία συντελούν ομάδες και θεσμοί, όπως η οικογένεια, η εκπαίδευση, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρίες Κοινωνικοποίησης Ένας από τους κύριους μελετητές της κοινωνικοποίησης, ο Μηντ λέει ότι η συμπεριφορά ενός ατόμου μπορεί να γίνει κατανοητή μόνον ως προς τη συμπεριφορά ολόκληρης της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει. Αυτό επειδή οι μεμονωμένες πράξεις ενός ατόμου αντικατοπτρίζουν μεγαλύτερες κοινωνικές δομές που υπερβαίνουν τον εαυτό και τον καθορίζουν ως μέλος μίας μεγαλύτερης ομάδας. Ο Μηντ προτείνει την εξήγηση της ατομικής εμπειρίας μέσα από την σκοπιά της κοινωνίας, επειδή το ίδιο το άτομο ανήκει σε μια κοινωνική δομή, μια κοινωνική τάξη. Υποστηρίζει ότι ο ορισμός του εαυτού του ατόμου δεν μπορεί να υπάρξει εκτός κοινωνίας και καθορίζεται από αυτήν μέσα από μιά αέναη διαδικασία διαδραστικής επικοινωνίας. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί την συνείδηση του εαυτού. (Macionis, 2008). Κεντρική ιδέα του Μηντ είναι ο εαυτός: το μέρος της προσωπικότητας ενός ατόμου που αποτελείται από την αυτογνωσία και την αυτο-εικόνα. Ισχυρίζεται ότι ο εαυτός δεν υπάρχει κατά τη γέννηση, αλλά αναπτύσσεται με την κοινωνική εμπειρία. Δεδομένου ότι η κοινωνική εμπειρία είναι η ανταλλαγή των συμβόλων, οι άνθρωποι τείνουν να βρουν νόημα σε κάθε δράση. Στην πραγματικότητα, οι άλλοι είναι ένας καθρέφτης στον οποίο μπορούμε να δούμε τους εαυτούς μας. Με την περιορισμένη κοινωνική εμπειρία, στα νήπια ο εαυτός μπορεί να αναπτυχθεί μόνο μέσα από τη μίμηση. Σταδιακά τα παιδιά μαθαίνουν να αναλαμβάνουν τους ρόλους των πολλών άλλων. Το τελικό στάδιο είναι το γενικευμένο άλλο, το οποίο αναφέρεται στα ευρεία πολιτιστικά πρότυπα και αξίες που έχουμε χρησιμοποιήσει ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση των άλλων. (Mead, 1962) Αναπτύσσοντας περαιτέρω τις ιδέες του Μήντ, ο Κόλμπεργκ (Kohlberg) προτείνει τη θεωρία της ηθικής ανάπτυξης. Υποστηρίζει ότι τα άτομα κρίνουν καταστάσεις ως σωστό ή λάθος με βάση την ανάπτυξη ηθικών κανόνων εντός τριών σταδίων της ενηλικίωσης. Το πρώτο είναι η προ-συμβατικό στάδιο, όπου τα παιδιά βιώνουν τον κόσμο από την άποψη του πόνου και ευχαρίστησης. Το δεύτερο στάδιο, η συμβατική σκηνή εμφανίζεται στα χρόνια της εφηβείας. Οι έφηβοι μαθαίνουν να καθορίζουν το σωστό και το λάθος σύμφωνα με τις επιθυμίες των γονέων τους και αρχίζουν να συμμορφώνονται με τα πολιτισμικά πρότυπα. Το τελευταίο στάδιο της ηθικής ανάπτυξης είναι το μετά-συμβατικό επίπεδο, όπου οι άνθρωποι κινούνται αυτόνομα, έχοντας εσωτερικεύσει τους κανόνες της κοινωνίας και τις αφηρημένες ηθικές αρχές (Kohlberg, 1981). Κοινωνικοποίηση και ΜΜΕ Η εφαρμογή αυτών που αναφέρονται παραπάνω βρίσκει άμεση εφαρμογή στα ζητήματα κοινωνικοποίησης των νέων από τα ΜΜΕ. Η αύξηση της πανταχού παρουσίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης αυξάνει και την ενασχόλησή τους με την απόκλιση και τη διαφορετικότητα. Τα ΜΜΕ παρουσιάζοντας ανομικές καταστάσεις, δημιουργούν φοβικούς ανθρώπους. Έτσι, ενώ τα ΜΜΕ αναπτύχθηκαν πρόσφατα ως μέσα κοινωνικοποίησης, επηρεάζουν έντονα την κοινή γνώμη, διαμορφώνοντας τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας. (Muzzatti, 2007). Αυτή η επίδραση είναι εντονότερη σε νεότερες ηλικίες. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των κοινωνικών συμπεριφορών των παιδιών και των εφήβων. Αν και οι γονείς ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στα παιδιά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορεί να θεωρηθούν ισχυρότατος παράγων κοινωνικοποίησης. Η μαζική χρήση των μέσων ενημέρωσης, ιδίως η έκθεση στην τηλεόραση, μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη της αυτο-εικόνας, οι στάσεις των παιδιών προς τους άλλους, και τις διαπροσωπικές συμπεριφορές. Δηλαδή,

4 ο τρόπος που προβάλουν το υλικό τους τα ΜΜΕ επηρρεάζει την δημιουργία του εαυτού κατά τον Μιντ και έχει αρνητικό αντίκτυπο στην δημιουργία και κατανόηση των απαραίτητων ηθικών προτύπων κατά τον Κόλμπεργκ. Κατά συνέπεια, η επίδραση στην αυτοεικόνα των παιδιών και εφήβων είναι αρνητική, δημιουργώντας άτομα με προβληματική κοινωνικοποίηση (Nathanson, 2008). Η Σύνδεση της Ανοιμίας με την Κοινωνικοποίηση Το επιχείρημα είναι ότι μια κοινωνία με υψηλό δείκτη ανομίας δημιουργεί προβλήματα κοινωνικοποίησης στα μέλη της. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέλη της κοινωνίας δεν θα κοινωνικοποιηθούν. Σημαίνει όμως ότι η κοινωνικοποίηση θα εμπεριέχει τα δομικά συστατικά μιας κοινωνικής δομής που χαρακτηρίζεται από ανομικές καταστάσεις. Αν αναρωτηθεί κανείς πως σχετίζεται η ανομία με την κοινωνικοποίηση, δεν έχει παρά να ανατρέξει σε δύο μείζονα ζητήματα: την παρεκλίνουσα συμπεριφορά και τον ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η κλασσική κοινωνιολογική έννοια της ανομίας έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την κατανόηση της σχέσης μεταξύ κοινωνικών δομών, πολιτισμικών χαρακτηριστικών και παραβατικής συμπεριφοράς. Οι διάφορες εφαρμογές αυτού του όρου συνδέονται με την ευρωπαική παράδοση του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα του Ντυρκέμ για τον οποίο η παραβατική συμπεριφορά είναι επίσης η μελέτη των κοινωνικών αλλαγών. (Bernburg, 2002). Έτσι, μπορούμε να κατανοήσουμε την παραβατική συμπεριφορά σε άμεση σχέση με σημαντικά ζητήματα της εποχής μας, όπως την διείσδυση και επιρροή της οικονομικής λογικής της αγοράς (Block, 1990). Κατ επέκταση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ανομία για την κατανόηση της κοινωνικοποίησης και συγκεκριμένα την εξήγηση της προβληματικής κοινωνικοποίησης. Σε σχέση με τον ρόλο των ΜΜΕ, η έρευνα επικεντρώνεται στην επιδρασή τους στις νέες ηλικίες. Η έκθεση των νέων στα ΜΜΕ μπορεί να επιφέρει δυο ειδών επιδράσεις. Πρώτον, οι βραχυπρόθεσμες επιδράσεις περιλαμβάνουν απλή μίμηση και μεταφορά του ενθουσιασμού. Δεύτερον, οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις ενέχουν μάθηση μέσω παρατήρησης ή αποευαισθητοποίηση των αισθημάτων. Όλα αυτά έχουν διαφορετική εφαρμογή και επίπτωση ανάλογα με την ηλικία, αλλά εν γένει είναι πολύ ισχυρές (Greenwood and Pietromonaco, 2004). Πρόσφατο πεδίο έρευνας αποτελεί η επίδραση των διαδραστικών μέσων όπως διαδικτυακά παιχνίδια, αποστολή και λήψη μηνυμάτων σε παιδιά και εφήβους. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι αν και υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς την ηλικία, το φύλο, και τα κίνητρα η επιρροή του διαδικτύου είναι σημαντική ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες (Lenhart, A, et. al. 2001). Η μέχρι τώρα εμπειρία συμφωνεί: με τον τρόπο που παρουσιάζεται το υλικό στα ΜΜΕ, δημιουργείται ή αυξάνεται το αίσθημα ανομίας. Εφόσον δεχόμαστε ότι τα ΜΜΕ έχουν πρωταρχικό ρόλο στην διαμόρφωση του εαυτού, δηλαδή στην κοινωνικοποίηση, καταλήγουμε ότι η κοινωνικοποίηση, ειδικά μέσα από τα ΜΜΕ ενέχει τον κίνδυνο να είναι προβληματική. Εφαρμογές και παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Μία εφαρμογή είναι τα μέλη της ίδιας κοινωνίας να μη μοιράζονται την ίδια αίσθηση για το τί είναι σωστό και τί δεν είναι, τί πρέπει και τί δεν πρέπει. Αυτό τείνει αυξανόμενο τα τελευταία χρόνια με τον τρόπο που παρουσιάζεται η μετανάστευση από τα ΜΜΕ. Έτσι οδηγούμαστε στη διασάλευση της κοινωνικής συνοχής που συνεπάγεται την έκπτωση της σημασίας που αποδίδει το άτομο στους θεσμοθετημένους κανόνες, δίνοντας σημασία σε εξωθεσμικούς παράγοντες, όπως την φυλή. Η επόμενη εφαρμογή αναφέρεται στην περίπτωση που οι κανόνες δε συμβαδίζουν με τις αξίες όταν η οριζόμενη συμπεριφορά δεν εξυπηρετεί στην επίτευξη των στόχων ή ακόμη χειρότερα παρεμποδίζει την επίτευξή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συμπεριφορά που εκδηλώνουν οι αθλητές σ' έναν αγώνα. Στόχος τους είναι η νίκη με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτή και όχι η νίκη μέσω κοινωνικά παραδεκτών διαδικασιών ή πιο απλά μέσω νομίμων μέσων. Η τρίτη εφαρμογή περιγράφει την σχέση ανάμεσα στο κατασκεύασμα των νορμών και σ' αυτό των ιδεών. Η διαφορά μεταξύ των δύο δημιουργεί μία ανομική κατάσταση οδηγώντας μεγάλο αριθμό ανθρώπων στην αποξένωση λόγω αδυναμίας να συμμετάσχουν στην πραγματικότητα που παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ. Γιά παράδειγμα, η επίμονη παρουσίαση συγκεκριμένου τρόπου ζωής από τα ΜΜΕ μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια στόχων και ανομία, άτομα που έχουν πειστεί γιά την αξία του αλλά αδυνατούν να τον ακολουθήσουν. Δηλαδή, αυτό εκλαμβάνεται ως περίπτωση όπου η κοι-

5 νωνία υπόσχεται στην αρχή αυτό που στη συνέχεια αρνείται στην πραγματικότητα. Τέλος, μπορούμε να αναφερθούμε στην ανομία που δημιουργείται λόγω της διάστασης ανάμεσα στο θεσμικό κατασκεύασμα και στο κατασκεύασμα των ευκαιριών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εμμονή των ΜΜΕ στην παρουσίαση του ευκαιριακού και γρήγορου πλουτισμού, μέσω τυχερών παιχνιδιών και «τυχερών» καταστάσεων. Αυτό δημιουργεί κατάπτωση στην αξία της σκληρής δουλειάς και της μακροπρόθεσμης προσπάθειας. Επίλογος, Συμπεράσματα Η παρουσίαση αυτή επιχειρεί μία προσπάθεια σύνδεσης δομικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας με την έννοια της κοινωνικοποίησης, με κεντρικό επιχείρημα ότι λόγω των απότομων κοινωνικών αλλαγών, δημιουργείται μία κατάσταση ανομίας. Αυτή η ανομία, κυρίως μέσα από τον ρόλο των ΜΜΕ καταλήγει σε προβληματική κοινωνικοποίηση. Δίνοντας έμφαση στη διερεύνηση της σύνδεσης των εννοιών της ανομίας και της κοινωνικοποίησης, η παρουσίαση αυτή επικεντρώνεται στο κοινωνικό πλαίσιο και τις κοινωνικές δομές που καθορίζουν την κοινωνικοποίηση. Με τον όρο ανομία περιγράφονται οι δυσκολίες ή αδυναμίες στην εύρεση στόχων και κατεύθυνσης. Υποστηρίζεται ότι στις σημερινές δυτικές κοινωνίες η ανομία αυξάνεται. Κεντρικό ρόλο σε αυτή την διαδικασία έχουν τα ΜΜΕ ως παράγοντες κοινωνικοποίησης. Συμπερασματικά, τα προβλήματα κοινωνικοποίησης δεν οφείλονται άμεσα στον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα δομικών αλλαγών και δομικών προβλημάτων στην ευρύτερη κοινωνία. Αυτή η δυσκολία δημιουργεί άτομα με αντιφατική κοινωνικοποίηση. Ξεκινώντας λοιπόν από αδύναμες και ανομικές κοινωνικές δομές καταλήγουμε σε άτομα που δυσκολεύνται να κατανοήσουν την θέση τους στο κοινωνικό πλαίσιο. Καταλήγουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν αξίες. Πάντα υπάρχουν. Το πρόβλημα είναι ότι οι αξίες αλλάζουν και μέσα από αυτή την δίνη της αλλαγής, χάνουμε τις σταθερές μας, τα σημεία αναφοράς. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ πιο έντονη όταν τα επίπεδα ανομίας είναι υψηλά. Η σύνδεση των δύο εννοιών, ανομίας και κοινωνικοποίησης, καταδεικνύεται σημαντική. Μένει όμως να διερευνηθεί πόσο ισχυρή είναι αυτή μέσα από την ποσοτικοποίηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Βιβλιογραφία 1. Bernburg, Jon Gunnar Anomie, Social Change and Crime. British Journal of Criminology. 42: Block, F Postindustrial Possibilities: A Critique of Economic Discourse. Berkeley, CA: University of California Press. 3. Durkheim, Emile The Division of Labor in Society. Glencoe, IL: The Free Press (orig. 1893). 4. Garfield, Eugene The Anomie-Deviant behavior Connection: The Theories of Durkheim, Merton, and Strole. Essays of an Information Scientist. 10: Greenwood, D.N. and Pietromonaco, P.R The Interplay Among Attachment Orientation, Idealized Media Images of Women and Body Dissatisfaction: A Social- Psychological Analysis. (pp ) In L. J. Shrum, Ed. The Psychology of Entertainment in Media: Blurring the Lines Between Entertainment and Persuasion. Mahwah, NJ : Erlbaum. 6. Kohlberg, Lawrence The Psychology of Moral Development: The Nature and Validity of Moral Stages. New York: Harper & Row. Kuhn, Τhomas The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press. 7. Lenhart, A, Rainie, L and Lewis, O Teenage Life nline: The Rise of the Instant Message Generation and the Internet s Impact of Friendships and Family Relationships. Washington DC: Pew Foundation. Available: 8. Macionis, John J Sociology. London: Pearson Εducation. 9. Mead, George Herbert Mind, Self and Society. Charles W. Morris, Ed. Chicago: University of Chicago Press, 1962; orig. 1934) 10. Merton, Robert K Social Structure and Anomie. American Sociological Review, 3(5): Muzatti, Stephen Mass Media and Socialization. In, George Ritzer, Ed., Blackwell Encyclopedia of Sociology. New York: Wiley Blackwell 12. Nathanson, Amy I Socialization by the Media. In, Wolgang Donsbach, Ed., The International Encyclopedia of Communication. New York: Wiley Blackwell.

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» ΑΤΕΙΘ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΣΔΟ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - «Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαφορετικότητα των δύο Φύλων και η Αντιμετώπισή της: Η Ζωή είναι Γυναίκα 1 ;

Η Διαφορετικότητα των δύο Φύλων και η Αντιμετώπισή της: Η Ζωή είναι Γυναίκα 1 ; Η Διαφορετικότητα των δύο Φύλων και η Αντιμετώπισή της: Η Ζωή είναι Γυναίκα 1 ; Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy 2 Εισαγωγή Η έκφραση «η ζωή είναι γυναίκα» (από το ομώνυμο τραγούδι) αποτέλεσε την κύρια προβληματική

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σύγχρονοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Θέμα : «Η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48)

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48) Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ., 2007, σ. 45-48) Αλέξης Κόκκος * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ 13. ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡ. ΙΑΚ. ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 647/02-10-2006 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/01/2008

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών"

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί πολιτισμικών διαφορών 3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών" Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ορίζεται, σύμφωνα με τον επικρατέστερο σήμερα ορισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ Αλέξης Κόκκος «Ο απώτερος στόχος, ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να βοηθάει τους ανθρώπους να συνειδητοποιούν τις δυνατότητές τους, να γίνονται πιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες BURNOUT Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες (Ε Π Α Ψ Υ) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ Ν Α) Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ;

Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ; Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ; Εισαγωγή Η ιστορία δεν «κατασκευάζεται» από γεγονότα αλλά από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΤΟ MARKETING

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΤΟ MARKETING ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΤΟ MARKETING Εντοπισµός των φιλοσοφικών και ηθικών προσεγγίσεων, ανάλυση επιχειρηµατικής ηθικής των συστατικών του µείγµατος marketing και παρουσίαση ευρηµάτων έρευνας σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π3.1.2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φεµινιστική Παιδαγωγική: Ενα πλαίσιο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

Φεµινιστική Παιδαγωγική: Ενα πλαίσιο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Φεµινιστική Παιδαγωγική: Ενα πλαίσιο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙ ΟΥ - IEΘNEΣ ΣYNE PIO EKΠAI EYTIKOI ΦYΛO KAI ΣXOΛIKH ΠPAΞH, ΘEΣΣAΛONIKH 2, 3, 4 AΠPIΛIOY 1996, Στο: Β. εληγιάννη -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια και πελατοκεντρικότητα στα επιχειρησιακά μοντέλα

Εξωστρέφεια και πελατοκεντρικότητα στα επιχειρησιακά μοντέλα Βασίλης Τραπεζάνογλου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Εξωστρέφεια και πελατοκεντρικότητα στα επιχειρησιακά μοντέλα Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών EΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΗ - 30-04-2010 Αφιερώνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα. Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα. Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα 1 Tρέχων τίτλος: ΣΥΝΑΨΗ ΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα ηγεσίας διευθυντών και προσέγγιση διαπολιτισμικής αγωγής σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου

Μοντέλα ηγεσίας διευθυντών και προσέγγιση διαπολιτισμικής αγωγής σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου Μοντέλα ηγεσίας διευθυντών και προσέγγιση διαπολιτισμικής αγωγής σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου ΙάσονοςΣωτηρούλα Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ζεμπύλας Μιχαλίνος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εισαγωγή Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα