Εκφέρονται με: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκφέρονται με: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1"

Transcript

1 ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια γράμματα (ρήμα εξάρτησης ), να συμπληρώσετε τον πίνακα γράφοντας τα στοιχεία που κάθε φορά σας ζητούνται. Είναι επιρρηματικές προτάσεις κρίσεως ή επιθυμίας με άρνηση κατά κανόνα μη. -Φήσουσί με σοφὸν εἶναι, εἰ καὶ οὐκ εἰμί (Ισχυρίζονται ότι είμαι Εισάγονται με τους συνδέσμους: σοφός, αν και δεν είμαι ). - Πάντες οὖν ἄνθρωποι, ὅταν ἀναγκασθῶσιν, ἐὰν καὶ μὴ βούλωνται παντὶ πολεμοῦσι (Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι, όταν αναγκαστούν, αν και δε θέλουν πολεμούν εναντίον οποιουδήποτε). -Οἱ μὴ καλῶς βεβουλευμένοι, ἂν καὶ κατορθώσωσι περί τινας τῶν πράξεων, μικρὸν διαλιπόντες πάλιν εἰς τὰς αὐτὰς ἀπορίας κατέστησαν (Αυτοί που δεν έχουν σκεφτεί σωστά, αν και πέτυχαν σε κάποιες από τις προσπάθειές τους, αφού αποκόμισαν μικρό κέρδος, επανήλθαν στην προηγούμενη δύσκολη κατάσταση). - Φίλον τε γὰρ ἡγοῦνται τὸν ὑπουργοῦντα, ἢν καὶ πρότερον ἐχθρὸς ᾖ, πολέμιόν τε τὸν ἀντιστάντα, ἢν καὶ τύχῃ φίλος ὤν (Γιατί θεωρούν φίλο αυτόν που βοηθά, αν και προηγουμένως ήταν εχθρός, εχθρό αυτόν που αντιστέκεται, αν και τυχαίνει να είναι φίλος). -Εἰ καὶ μὴ βλέπεις, φρονεῖς ὅμως (Αν και δε βλέπεις, όμως σκέφτεσαι σωστά). - Πάντες οἱ ποταμοὶ, ἢν καὶ πρόσω τῶν πηγῶν ἄποροι ὦσιν, πρὸς τὰς πηγὰς διαβατοὶ γίγνονται (Όλοι οι ποταμοί, αν και μακριά από τις πηγές είναι αδιάβατοι, κοντά στις πηγές γίνονται διαβατοί). Εκφέρονται με: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1

2 -Εἰ καὶ μὴ δεινὸς πρὸς ταῦτα πέφυκα, βοηθήσω τῷ πατρὶ καὶ ἐμαυτῷ (Αν και δεν είμαι ικανός από τη φύση μου γι αυτά, θα βοηθήσω τον πατέρα και τον εαυτό μου). -«Ἄνδρες, ἡμεῖς μὲν ἐροῦμεν ὑμῖν τἀληθῆ, εἰ καί τισι δόξομεν λίαν παράδοξα λέγειν»( «Άντρες, θα πούμε σε σας την αλήθεια, αν και θα φανούμε ότι λέμε πολύ παράξενα πράγματα») ηλώνουν: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2

3 ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) να συμπληρώσετε τον πίνακα, γράφοντας τα στοιχεία που κάθε φορά σας ζητούνται. Είναι επιρρηματικές προτάσεις κρίσεως ή επιθυμίας με άρνηση κατά κανόνα μη. -Φήσουσί με σοφὸν εἶναι, εἰ καὶ οὐκ εἰμί (Ισχυρίζονται ότι είμαι σοφός, αν και δεν είμαι ). - Πάντες οὖν ἄνθρωποι, ὅταν ἀναγκασθῶσιν, ἐὰν καὶ μὴ βούλωνται παντὶ πολεμοῦσι (Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι, όταν αναγκαστούν, αν και δε θέλουν πολεμούν εναντίον οποιουδήποτε). -Οἱ μὴ καλῶς βεβουλευμένοι, ἂν καὶ κατορθώσωσι περί τινας τῶν πράξεων, μικρὸν διαλιπόντες πάλιν εἰς τὰς αὐτὰς ἀπορίας κατέστησαν (Αυτοί που δεν έχουν σκεφτεί σωστά, αν και πέτυχαν σε κάποιες από τις προσπάθειές τους, αφού αποκόμισαν μικρό κέρδος, επανήλθαν στην προηγούμενη δύσκολη κατάσταση). - Φίλον τε γὰρ ἡγοῦνται τὸν ὑπουργοῦντα, ἢν καὶ πρότερον ἐχθρὸς ᾖ, πολέμιόν τε τὸν ἀντιστάντα, ἢν καὶ τύχῃ φίλος ὤν (Γιατί θεωρούν φίλο αυτόν που βοηθά, αν και προηγουμένως ήταν εχθρός, εχθρό αυτόν που αντιστέκεται, αν και τυχαίνει να είναι φίλος). Εισάγονται με τους συνδέσμους: εἰ καί ἐὰν καί ἂν καί ἢν καί -Εἰ καὶ μὴ βλέπεις, φρονεῖς ὅμως (Αν και δε βλέπεις, όμως σκέφτεσαι σωστά). -Πάντες οἱ ποταμοὶ, ἢν καὶ πρόσω τῶν πηγῶν ἄποροι ὦσιν, πρὸς τὰς πηγὰς διαβατοὶ γίγνονται (Όλοι οι ποταμοί, αν και μακριά από τις πηγές είναι αδιάβατοι,κοντά στις πηγές γίνονται διαβατοί). -Εἰ καὶ μὴ δεινὸς πρὸς ταῦτα πέφυκα, βοηθήσω τῷ πατρὶ καὶ ἐμαυτῷ( Αν και δεν είμαι ικανός από τη φύση μου γι αυτά, θα βοηθήσω τον πατέρα και τον εαυτό μου). -«Ἄνδρες, ἡμεῖς μὲν ἐροῦμεν ὑμῖν τἀληθῆ, εἰ καί τισι δόξομεν λίαν παράδοξα λέγειν» («Άντρες, θα πούμε σε σας την αλήθεια, αν και θα φανούμε ότι λέμε πολύ παράξενα πράγματα»). Εκφέρονται με : οριστική υποτακτική Προσοχή: Οι δευτερεύουσες εναντιωματικές προτάσεις εκφέρονται με τις εγκλίσεις των υποθετικών προτάσεων και σχηματίζουν όλα τα είδη των υποθετικών λόγων. ηλώνουν: εναντίωση σε κάτι το πραγματικό ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3

4 ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες (εισαγωγή, εκφορά), να συμπληρώσετε τα στοιχεία που κάθε φορά σας ζητούνται. -Καὶ εἰ κακῶς ἔχει τὰ πράγματα, ὅμως ἔστι ταῦτα ἐπανορθώσασθαι (Και αν τα Εισάγονται με τους συνδέσμους: πράγματα βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, όμως είναι δυνατό αυτά να επανορθωθούν). - Τοὺς υἱεῖς οἱ πατέρες, κἂν ὦσι σώφρονες, ὅμως ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων εἴργουσιν (Οι πατέρες τους γιους, και αν είναι συνετοί, όμως τους εμποδίζουν από τους πονηρούς ανθρώπους). -Ὁ κιθαρίζειν μαθών, καὶ ἐὰν μὴ κιθαρίζῃ, κιθαριστής ἐστι (Αυτός που έμαθε να παίζει κιθάρα, και αν δεν παιζει κιθάρα, είναι γνώστης της κιθάρας). -Οὐδ εἴ με ἐκέλευες ταῦτα ποιεῖν, ἡδέως ἂν ταῦτα ἐποίουν (Ούτε αν με διέταζες να κάνω αυτά, με ευχαρίστηση θα τα έκανα ). -Ὥστε τῶν ἐπιγιγνομένων, οὐδ ἤν τις τῶν ἄλλων διενέγκῃ τὴν φύσιν, οὐδὲν ἕξει ποιῆσαι τοιοῦτον (Ώστε από τους μεταγενεστέρους, κι αν κανείς ξεπερνά τους άλλους στο χαρακτήρα, δε θα μπορέσει να κάνει κάτι τέτοιο). -Οὐδ ἐὰν ἀντιβολῶσιν ὑμᾶς καὶ ἱκετεύωσιν, δικαίως ἂν αὐτοὺς ἐλεήσαιτε (Ούτε κι αν σας παρακαλούν και σας ικετεύουν, δίκαια δε θα τους ελεήσετε). - Μηδ ἂν μέλλῃς εὐορκεῖν, μηδένα θεῶν ὀμόσῃς ἕνεκα χρημάτων (Κι αν δεν πρόκειται να ενεργείς σύμφωνα με τους όρκους, σε κανένα από τους θεούς να μην ορκιστείς για τα χρήματα). -Καὶ εἰ μηδένα ἄνθρωπον ᾐσχύνου, τοὺς θεοὺς ἐχρῆν σε δεδιέναι (Και αν κανένα άνθρωπο δεν ντρεπόσουν, έπρεπε τους θεούς να φοβάσαι). -Εὐλαβοῦ τὰς διαβολὰς κἂν ψευδεῖς ὦσιν ( Να φοβάσαι τις συκοφαντίες, κι αν είναι ψεύτικες). - Τῷ λιμῷ ὑμεῖς οὐδ εἰ πάνυ ἀγαθοὶ εἴητε, μάχεσθαι ἂν δύναισθε ( ε θα μπορείτε να πολεμήσετε την πείνα, έστω κι αν είστε πολύ γενναίοι). -Γελᾷ δ ὁ μωρὸς, κἄν τι μὴ γελοῖον ᾖ ( Γελάει ο ανόητος, κι αν δεν υπάρχει κάτι γελοίο ). - Καὶ εἰ τὸ χωρίον μὴ ληψόμεθα, τῇ στρατιᾷ ἔσται τὰ ἐπιτήδεια (Και αν την τοποθεσία δε θα καταλάβουμε, στο στράτευμα θα υπάρχουν τα απαραίτητα). Εκφέρονται με: ηλώνουν: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4

5 ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες (εισαγωγή, εκφορά) να συμπληρώσετε τα στοιχεία που κάθε φορά σας ζητούνται. Καὶ εἰ κακῶς ἔχει τὰ πράγματα, ὅμως ἔστι ταῦτα ἐπανορθώσασθαι (Και αν τα πράγματα βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, όμως είναι δυνατό αυτά να επανορθωθούν ). - Τοὺς υἱεῖς οἱ πατέρες, κἂν ὦσι σώφρονες, ὅμως ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων εἴργουσιν (Οι πατέρες τους γιους, και αν είναι συνετοί, όμως τους εμποδίζουν από τους πονηρούς ανθρώπους). -Ὁ κιθαρίζειν μαθών, καὶ ἐὰν μὴ κιθαρίζῃ, κιθαριστής ἐστι (Αυτός που έμαθε να παίζει κιθάρα, και αν δεν παιζει κιθάρα, είναι γνώστης της κιθάρας). -Οὐδ εἴ με ἐκέλευες ταῦτα ποιεῖν, ἡδέως ἂν ταῦτα ἐποίουν (Ούτε αν με διέταζες να κάνω αυτά, με ευχαρίστηση θα τα έκανα). -Ὥστε τῶν ἐπιγιγνομένων, οὐδ ἤν τις τῶν ἄλλων διενέγκῃ τὴν φύσιν, οὐδὲν ἕξει ποιῆσαι τοιοῦτον (Ώστε από τους μεταγενεστέρους, κι αν κανείς ξεπερνά τους άλλους στο χαρακτήρα, δε θα μπορέσει να κάνει κάτι τέτοιο). -Οὐδ ἐὰν ἀντιβολῶσιν ὑμᾶς καὶ ἱκετεύωσιν, δικαίως ἂν αὐτοὺς ἐλεήσαιτε (Ούτε κι αν σας παρακαλούν και σας ικετεύουν, δίκαια δε θα τους ελεήσετε). - Μηδ ἂν μέλλῃς εὐορκεῖν, μηδένα θεῶν ὀμόσῃς ἕνεκα χρημάτων (Κι αν δεν πρόκειται να ενεργείς σύμφωνα με τους όρκους, σε κανένα από τους θεούς να μην ορκιστείς για τα χρήματα). Εισάγονται με τους συνδέσμους: καὶ εἰ κἄν καὶ ἐάν οὐδ εἰ οὐδ ἤν οὐδ ἐάν -Καὶ εἰ μηδένα ἄνθρωπον ᾐσχύνου, τοὺς θεοὺς ἐχρῆν σε δεδιέναι (Και αν κανένα άνθρωπο δεν ντρεπόσουν, έπρεπε τους θεούς να φοβάσαι). -Εὐλαβοῦ τὰς διαβολὰς κἂν ψευδεῖς ὦσιν ( Να φοβάσαι τις συκοφαντίες, κι αν είναι ψεύτικες). - Τῷ λιμῷ ὑμεῖς οὐδ εἰ πάνυ ἀγαθοὶ εἴητε, μάχεσθαι ἂν δύναισθε ( ε θα μπορείτε να πολεμήσετε την πείνα, έστω κι αν είστε πολύ γενναίοι). μηδ ἄν Εκφέρονται με: οριστική υποτακτική ευκτική ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 5

6 -Γελᾷ δ ὁ μωρὸς, κἄν τι μὴ γελοῖον ᾖ (Γελάει ο ανόητος, κι αν δεν υπάρχει κάτι γελοίο ). - Καὶ εἰ τὸ χωρίον μὴ ληψόμεθα, τῇ στρατιᾷ ἔσται τὰ ἐπιτήδεια (Και αν την τοποθεσία δε θα καταλάβουμε, στο στράτευμα θα υπάρχουν τα απαραίτητα). Προσοχή : Οι δευτερεύουσες παραχωρητικές προτάσεις εκφέρονται με τις εγκλίσεις των υποθετικών προτάσεων και σχηματίζουν όλα τα είδη των υποθετικών λόγων. ηλώνουν: εναντίωση σε κάτι το ενδεχόμενο, το αδύνατο ή κάτι το απίθανο ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6

7 Ασκήσεις στις εναντιωματικές και παραχωρητικές προτάσεις Κείμενο για εξάσκηση και μετάφραση 'Enqumèmeqa d kaˆ Óti e mn ¹mîn Ãsan k stoij prõj ntip louj perˆ gáj Órwn aƒ diafora, o stõn n Ãn nàn d prõj xúmpant j te ¹m j 'Aqhna oi ƒkanoˆ kaˆ kat pòlin œti dunatèteroi, éste e m¾ kaˆ qròoi kaˆ kat œqnh kaˆ kaston stu mi gnèmv munoúmeqa aùtoúj, d ca ge Ôntaj ¹m j pònwj ceirèsontai. kaˆ t¾n Âssan, e kaˆ deinòn tj koàsai, stw oùk llo ti fšrousan À ntikruj doule an Ö kaˆ lògj ndoiasqánai a scrõn tí Peloponn»sJ kaˆ pòleij tos sde ØpÕ mi j kakopaqe n. n ú À dika wj doko men n p scein À di deil an nšcesqai kaˆ tîn patšrwn ce rouj fa nesqai, o t¾n `Ell da ºleuqšrwsan, ¹me j d oùd' ¹m n aùto j bebaioàmen aùtò, túrannon d îmen gkaqest nai pòlin, toýj d' n mi mon rcouj xioàmen katalúein. Θουκυδίδου, Ι, 122 Λεξιλόγιο: ἐνθυμέομαι οῦμαι = σκέφτομαι, αναλογίζομαι ἀντίπαλος( <ἀντί +πάλη ) = ανταγωνιστής, αντίπαλος / ισόπαλος, ισόρροπος ὅροι γῆς = τα όρια της χώρας, τα σύνορα οἰστόν : ρηματικό επίθετο του φέρω τι = υποφέρω, υπομένω κάτι ἀμύνω και ἀμύνομαί τινι = αποκρούω, απωθώ κάποιον δίχα: επίρρημα =χωριστά, σε δύο μέρη, με δύο τρόπους, διαφορετικά χειρόομαι οῦμαί τινα = υποτάσσω, καταβάλλω κάποιον ἄντικρυς: επίρρημα τόπου (= απέναντι, κατευθείαν εμπρός ) ή τρόπου (= φανερά, απροκάλυπτα ) ἐνδοιάζω= αμφιβάλλω, διστάζω βεβαιόω-ῶ = στερεώνω, επιβεβαιώνω, εξασφαλίζω Ασκήσεις: 1. Να εντοπίσετε την εναντιωματική πρόταση που υπάρχει στο κείμενο και να την αναγνωρίσετε ( εισαγωγή, εκφορά). 2. Να εντοπίσετε τους υποθετικούς λόγους στο κείμενο και να τους αναγνωρίσετε ( υπόθεση, απόδοση, σημασία ). 3. Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων : φέρω, ἀκούω, φαίνομαι, πάσχω. 4. ἡμᾶς: να γράψετε τον τύπο στη δοτική ενικού ἔθνη: να γράψετε τον τύπο στη γενική ενικού και στη δοτική πληθυντικού ἄστυ: να γράψετε τον τύπο στη δοτική ενικού και στην ονομαστική πληθυντικού ὅ: να κλίνετε την αντωνυμία στο γένος που βρίσκεται ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7

8 Β: Να τοποθετήσετε στο σωστό τύπο το ρήμα της εναντιωματικής ή παραχωρητικής πρότασης και να δικαιολογήσετε την έγκλισή του: 1. Οὐκ ἂν πιστεύσαιμι τούτῳ, οὐδ εἰ πολλάκις ταὐτὰ... (εἶπον). 2. Οὐδ ἐὰν...( ἱκέτευσα ) ὑμᾶς, δικαίως ἂν αὐτοὺς ἐλεήσαιτε. 3. Ἡ λεωφόρος ἀσφαλεστέρα, εἰ καὶ ὀλίγῳ βραδυτέρα... ( εἰμί ). 4. Οὐκ ἂν δύναισθε σωθῆναι, οὐδ εἰ στρατὸς πολὺς... ( ἦλθον ) ὑμῖν βοηθήσων. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8

9 Λύσεις των ασκήσεων για τις εναντιωματικές και παραχωρητικές προτάσεις Α. Κείμενο για εξάσκηση και μετάφραση : 'Enqumèmeqa d kaˆ Óti e mn ¹mîn Ãsan k stoij prõj ntip louj perˆ gáj Órwn aƒ diafora, o stõn n Ãn nàn d prõj xúmpant j te ¹m j 'Aqhna oi ƒkanoˆ kaˆ kat pòlin œti dunatèteroi, éste e m¾ kaˆ qròoi kaˆ kat œqnh kaˆ kaston stu mi gnèmv munoúmeqa aùtoúj, d ca ge Ôntaj ¹m j pònwj ceirèsontai. kaˆ t¾n Âssan, e kaˆ deinòn tj koàsai, stw oùk llo ti fšrousan À ntikruj doule an Ö kaˆ lògj ndoiasqánai a scrõn tí Peloponn»sJ kaˆ pòleij tos sde ØpÕ mi j kakopaqe n. n ú À dika wj doko men n p scein À di deil an nšcesqai kaˆ tîn patšrwn ce rouj fa nesqai, o t¾n `Ell da ºleuqšrwsan, ¹me j d oùd' ¹m n aùto j bebaioàmen aùtò, túrannon d îmen gkaqest nai pòlin, toýj d' n mi mon rcouj xioàmen katalúein. Θουκυδίδου, Ι, 122 Μετάφραση κειμένου: Ας αναλογιστούμε όμως και αυτό, ότι δηλαδή αν ο καθένας από μας είχε συνοριακές διαφορές προς ισάξιους αντιπάλους, θα ήταν υποφερτό τώρα όμως οι Αθηναίοι και όλους εμάς μαζί είναι ικανοί ( να αντιμετωπίσουν) και ακόμη πιο δυνατοί για ( να αντιμετωπίσουν) κάθε πόλη, ώστε, αν δε θα τους αποκρούσουμε ενωμένοι και με μια ψυχή και κάθε φυλή και κάθε πόλη, επειδή είμαστε διχασμένοι, χωρίς κόπο θα μας υποτάξουν. Και η ήττα, αν και είναι φοβερό σε κάποιο να το ακούσει, ας το γνωρίζει καλά ότι δε φέρνει τίποτε άλλο, παρά φανερά την υποδούλωση πράγμα που και με λόγια να αμφιβάλλει ( κανείς) είναι ντροπή και για την Πελοπόννησο και για τόσες πολλές πόλεις να υποφέρουν από μια. Στην περίπτωση αυτή ή δίκαια μπορεί να φαινόμαστε ότι παθαίνουμε ή ότι εξαιτίας της δειλίας (το) ανεχόμαστε και ακόμη ότι φαινόμαστε κατώτεροι από τους πατέρες, οι οποίοι ελευθέρωσαν την Ελλάδα, αντίθετα εμείς ούτε στους ίδιους τους εαυτούς μας εξασφαλίζουμε αυτό ( την ελευθερία) αλλά αφήνουμε να κυριαρχήσει (μια) τυραννική πόλη, και έχουμε την αξίωση να διώχνουμε τους τυράννους από μια (πόλη).. 1. Να εντοπίσετε την εναντιωματική πρόταση που υπάρχει στο κείμενο και να την αναγνωρίσετε ( εισαγωγή, εκφορά). εἰ καὶ δεινὸν ( ἐστὶ ) τῳ ἀκοῦσαι : δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση, εισάγεται με τον εναντιωματικό σύνδεσμο εἰ καί και εκφέρεται με απλή οριστική. ηλώνει εναντίωση προς κάτι το πραγματικό. 2. Να εντοπίσετε τους υποθετικούς λόγους στο κείμενο και να τους αναγνωρίσετε ( υπόθεση, απόδοση, σημασία ). ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 9

10 εἰ ἦσαν (Υπόθεση )... ἂν ἦν (Απόδοση ) : μη πραγματικό εἰ μὴ ἀμυνούμεθα ( Υπόθεση)... χειρώσονται ( Απόδοση) : πραγματικό 3. Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων : φέρω, ἀκούω, φαίνομαι, πάσχω. Ενεστ: φέρω ἀκούω φαίνομαι πάσχω Παρατ: ἒφερον ἤκουον ἐφαινόμην ἔπασχον Μέλλ : οἴσω ἀκούσομαι φανοῦμαι /φανήσομαι πείσομαι Αόριστ:ἤνεγκα/( β ) ἤκουσα ἐφηνάμην/ἐφάνθην/ ἔπαθον ἤνεγκον ἐφάνην Παρακ: ἐνήνοχα ἀκήκοα πέφασμαι / πέφηνα πέπονθα Υπερσ: ἐνηνόχειν ἠκηκόειν ἐπεφάσμην / ἐπεφήνειν ἐπεπόνθειν 4. ἡμᾶς: να γράψετε τον τύπο στη δοτική ενικού δοτική ενικού : ἐμοί ἔθνη: να γράψετε τον τύπο στη γενική ενικού και στη δοτική πληθυντικού γεν. ενικού: ἔθνους / δοτική πληθ: ἔθνεσι ἄστυ: να γράψετε τον τύπο στη δοτική ενικού και στην ονομαστική πληθυντικού δοτ. ενικού: ἄστει /ονομαστ. πληθυντ. ἄστη ὅ: να κλίνετε την αντωνυμία στο γένος που βρίσκεται Ενικός Πληθυντικός ὅ ἅ οὗ ὧν ᾧ οἷς ὅ ἅ Β: Να τοποθετήσετε στο σωστό τύπο το ρήμα της εναντιωματικής ή παραχωρητικής πρότασης και να δικαιολογήσετε την έγκλισή του: 1. Οὐκ ἂν πιστεύσαιμι τούτῳ, οὐδ εἰ πολλάκις ταὐτὰ... (εἶπον). εἴποι 2. Οὐδ ἐὰν...( ἱκέτευσα ) ὑμᾶς, δικαίως ἂν αὐτοὺς ἐλεήσαιτε. ἱκετεύσωσι 3. Ἡ λεωφόρος ἀσφαλεστέρα, εἰ καὶ ὀλίγῳ βραδυτέρα... ( εἰμί ). ἐστί 4. Οὐκ ἂν δύναισθε σωθῆναι, οὐδ εἰ στρατὸς πολὺς... ( ἦλθον ) ὑμῖν βοηθήσων. ἔλθοι ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 10

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κῦρος δὲ ἔχων οὓς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων (Ο Κύρος έχοντας αυτούς που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια γράμματα ( ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Κείµενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΙΣΧΙΝΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ 110-111 Γέγραπται γάρ οὕτως ἐν τῇ ἀρᾷ, "εἴ τις τάδε" φησί "παραβαίνει ἤ πόλις ἤ ἰδιώτης ἤ ἔθνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ] Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν τούς δήμους ἤ περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.» Μη ξέροντας λοιπόν ο Προμηθέας τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ανδοκίδου Περί των µυστηρίων 7 Ἒτι δέ καί τόδε ἐνθυµητέον, ὅτι πολλοί ἢδη πολλά καί δεινά κατηγορήσαντες παραχρῆµα ἐξελέγχθησαν ψευδόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12 Ιουνίου 2015 AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Γενικών Λυκείων Α1. Ακόμη, το να κάνει κανείς λάθος μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C Ἔνθα δή πᾶς παντί θυμοῦται καί νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καί μαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 «Χρή δέ, ὦ ἄνδρες, καί διά τήν συγγένειαν και διά τήν τοῦ πράγµατος ἀλήθειαν, ὅπερ ποιεῖτε, τοῖς κατά γένος ψηφίζεσθαι µᾶλλον ἤ τοῖς κατά διαθήκην

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16)

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) Α Ρ Χ Α Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Â ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ὅμως δέ καί τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἄν ἀποσταίην ὧν διενοήθην,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ Περιοδικό RAM, Ιούνιος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 2 1. ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 3. ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιμέλεια ύλης: Μαρία Αλεξίου, Άννα Βλαχοδήμου,

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18 sel 8-18 arxaia:sel 18-39.qxd 30/3/2007 9:57 Page 14 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ]Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δηµοσθένης Ὀλυνθιακοί Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Ολυνθιακοί είνε τρεις λόγοι του ηµοσθένους τρεις εκ των αρίστων του δαιµονίου ρήτορος και των κλασσικών εν γένει λόγων ωνοµάσθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Στην ενότητα επαναλαμβάνονται πολλά από τα φαινόμενα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. Το κείμενο είναι εύκολο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ 1 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΤΑΣΗ...σελ. 9 2. ΤΑ ΕΙ Η ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...σελ. 10 2 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΩΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Προσοχή: Επειδή πολλοί χρήστες πιθανόν να μην έχουν εγκατεστημένη την κατάλληλη γραμματοσειρά για να διαβάσουν Αρχαία Ελληνικά, δίνουμε το κείμενο της εκφώνησης σκαναρισμένο και το υπόλοιπο σε μονοτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Γ τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 1. Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις και να αιτιολογήσετε τον τονισμό: ο ἀνηλικος, το πληθος, ἐχω, ο θειος, των ὡραιων, οι ναυται, οι οικοι, τοις κηποις, τας ωρας, τους ἀνθρωπους, το ῥευμα.

Διαβάστε περισσότερα