Προϊόντα ΚΙΜΙΑ. Ζητείστε τους εξειδικευµένους καταλόγους για κάθε σειρά προϊόντων από τα καταστήµατα µας σε όλες τις πόλεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϊόντα ΚΙΜΙΑ. Ζητείστε τους εξειδικευµένους καταλόγους για κάθε σειρά προϊόντων από τα καταστήµατα µας σε όλες τις πόλεις"

Transcript

1 Προϊόντα ΚΙΜΙΑ Ζητείστε τους εξειδικευµένους καταλόγους για κάθε σειρά προϊόντων από τα καταστήµατα µας σε όλες τις πόλεις ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 79 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

2 Προϊόντα ΚΙΜΙΑ Assistance Research The customer is always our focus. Kimia technical staff, constantly kept up to date on new technologies and capillary widespread on the territory is able to always give the best possible solution to each problem, for any kind of recovery intervention, both during the design and the application phase. Kimia believes in research as a promoter of innovation and of competitive advantage. The investment of a big part of the annual turnover in R & D and the constant collaboration with important Universities and research institutes are fundamental prerequisites to maintain the current position of technological leader. Experience Quality More than 30 years of applications and successful references certify the reliability and durability of Kimia solutions. Neither the flow of time, nor natural events have ever undermined what was recovered with our materials. Just few companies can boast these results Kimia history is a history of quality. We are among the first Italian companies which obtained the ISO 9001 certificate (currently compliant to the 2008 Vision) and still Quality is part of our philosophy, driving our choices, directing our human resources and guaranteeing our products. ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 81 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

3 Προϊόντα ΚΙΜΙΑ Kimia S.p.A. has been manufacturing high performance materials for the restoration and recovery of buildings, monuments and infrastructures since Kimia S.p.A. is a company composed of young, trained and dynamic people; rapid to adapt itself to changes and always ready to find the more appropriate solution to restoration and recovery problems, together with the customer. Our agents' network, both in Italy and in the rest of the world, is composed of technicians and professionals of the restoration and recovery sector, with noteworthy competencies and a long experience, able to listen to the customer and to collaborate with him for the research of the most convenient solution. A tight network of laboratories of analysis, designers and specialized applicators, our trustworthy partners, are available to support and guarantee safe and reliable results, even in the most difficult and elaborate interventions. Kimia technical-commercial structure is completed by specialized and authorized resellers: Kimia Centers, which are granted territorial exclusivity both in Italy and abroad, are established to operate with competency and professionalism in the building restoration and recovery market, the sector which offers the best opportunities of growth. Kimia Centers network is able to give a rapid and highly professional, accurate and efficient assistance to the customer. The technicians which are part of the network or which are collaborating with the Kimia Centers have the possibility to take advantage of interesting perspectives of professional growth. Indeed, Kimia takes care of the technical and applicative training of the operators with which it collaborates, in order to create a staff of experts, qualified in the diagnosis of the building deterioration and in the choice of the best products to solve it. ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 80 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

4 Προϊόντα ΚΙΜΙΑ Fields of intervention Monumental buildings Sports facilities Residential building Hydraulic works Infrastructures, bridges Commercial and industrial buildings ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 82 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

5 Προϊόντα ΚΙΜΙΑ Structural interventions with lime based products Injections Break-fill Structural screed Limepor IZ 8 Limepor 100 Limepor NHL - Limepor NHL/Z Limepor LGS - Limepor MT Limepor MT/F - Tectoria PMP Tectoria M15 Recovery and protection of the reinforced concrete Demolitions Repair Levelling Protection Betonfix DM Betonfix KIMIFER - Betonfix RA Betonfix FB - Betonfix RCA Betonfix TX - Betonfix TX GG Betonfix RR - Betonfix RS Betonfix R30 - Betonfix R52 Betonfix GS5 - Betonfix GS UNO Kimitech K40 - Kimicover 301 Kimicover BLINDO Structural interventions with resins, tissues and pultruded FRP FRCM SRG SRP Kimicover Fix + Kimitech EP-TX o Kimitech Tx311 + Kimitech PLATE o Kimitech CB o Kimitech VR + Kimitech ST 160R Betonfix AQM GG + Kimitech 550; Kimisteel LM + Kimitech ST160R Kimicover Fix + Kimitech Ep-TX o Kimisteel Lm + Kimisteel INOX ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 83 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

6 Προϊόντα ΚΙΜΙΑ Anchoring and Reinforcements Structural connections Precision groutings Micropiles and structural tying Anchoring, Injections and Structural Tying Betonfix Kimitech EP-IN Kimitech F3 Kimitech TONDO C Kimitech TONDO V Kimitech EP-TX Kimitech TX311 Betonfix AL Betonfix PL Incapsulation without removal Incapsulation with removal Asbestos remediation Kimicover FIX + Kimicover BLINDO Kimicover K80 Thermal Insulation Layers of thermoacoustic relief and thermal screeds occasionally walkable/under roof Thermal plasters External (ETICS) insulation Limepor TERMOFIX Tectoria TH1 Betonfix RS (Kibitherm) Betonfix R30 BetonfixR52 ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 84 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

7 Προϊόντα ΚΙΜΙΑ Solutions to block capillary rise Solutions to drain humidity De-humidification interventions Kimicover IN Limepor MONO Limepor RZ Tectoria DF Swimming pools Tanks Balconies, terraces & roofs Waterproofing works Kimitech ECF + Kimitech Kimicover 301 transparent Betonfix 300 & Kimitech ELASTOFIX + Kimitech Kimitech K40 Kimicover FIX or Kimicover FIX MV as primer for all the cycles; Betonfix GS UNO or Betonfix GS5 + Kimitech tiling; Betonfix GUAINA + Kimitech TNT + decorative finishing or tiling; Kimicover Kimitech 120 Layers of thermalacoustic relief and thermal screeds Occasionally walkable/under roof screeds Traditional screeds Screeds levelling Screeds making Limepor TERMOFIX Limepor NHL/Z Limepor LGS Betonifix PRONTO Betonfix RA ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 85 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

8 Προϊόντα ΚΙΜΙΑ High thickness coatings Paintings Resin floorings and coatings Kimitech ECA Kimitech ECF Kimitech EP-IN + Kimifill; Kimitech HLA + Kimifill Kimicover 301; Kimicover BLINDO; Kimitech HLA; Kimitech K40 Gluing Limepor IZ 4 Pointing works & traditional plasters Thermal plasters Dehumidifying plasters Levelling works Pointings plasters and levelling works Limepor NHL - Limepor NHL/Z Limepor LGS - Limepor MT Tectoria PMP Tectoria TH1 Limepor MONO; Limepor RZ + Tectoria DF Limepor EDO; Limepor FN; Limepor SK; Tectoria TFT Surface treatments of stone materials Cleaning Consolidation Protection Anti-graffiti Kimistone BIOCIDA Kimistone C902-Kimistone C905-Kimistone C957 Kimistone C10.10 Kimistone KSF Kimistone K 55 Kimistone K 10 Kimistone ANTISMOG Kimistone IBASIL Kimistone IDROREP Kimistone GRAFIXMOOVE Kimistone DEFENDER ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 86 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

9 Προϊόντα ΚΙΜΙΑ Products guide according to the kind of goods Kimia proposes products able to satisfy all kind of recovery needs, from structural to finishing works, typical of diverse intervention sectors: Cement mortars (Betonfix range) Lime based products (Limepor and Tectoria ranges); Reinforces with steel composites (Kimisteel range) or with resins, tissues and pultruded products (Kimitech range); Resins for waterproofing, encapsulation, floorings and coatings (Kimitech and Kimicover ranges); Tile adhesives (Aderflex range) Solution for ETICS external thermal insulation (Kibitherm); Products for cleaning, consolidation and protection of stone materials (Kimistone range); Products completing the range. ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 87 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

10 Σειρές προϊόντων ΚΙΜΙΑ Tile adhesives Aderflex is the range of Kimia tile adhesives. Aderflex adhesives not only observe the CE marking obligation according to UNI EN 12004, they also abundantly exceed the minimum values requested from the norms. This improved performance of the Aderflex range of tile adhesives, compared to the norm requirements, it is not a habit, but the guarantee of an extremely reliable adhesive bond, always strong and effective over time. Tile adhesives Aderflex - Aderflex KR Aderflex RP - Durakol NHL pozzolanic lime based grouts, binders and mortars Limepor range, specific for monumental restoration, raises from the rediscovery of the ancient composition of historic binders, reformulated to answer to the current design needs for recovery and preservation of monumental heritage. The use of CE marked pozzolanic natural hydraulic limes binders, chosen among the purest and the most reactive, guarantees durability and perfect physical-chemical-mechanical compatibility with the historic building materials. Binders Limepor LGS; Limepor NHL; Limepor NHL/Z Dehumidifying mortars Limepor MONO; Limepor RZ Mortars for masonry works Limepor MT/F; Limepor MT Pourable grouts, binders, mortars and cement grouts Kimia has been manufacturing and trading the Betonfix range since 1979: a complete range of cement based solutions for building recovery and maintenance, optimized for applications in the residential and infrastructural sector (hydraulic works, sport structures, industries). It covers both structural and nonstructural applications and it s constantly updated to face with the more recent performance and normative requirements, demanded by the market (such as the CE mark). Composite systems mortars Levelling mortars Thermal mortars Injection Products Kimisteel LM Limepor EDO; Limepor FN; Limepor SK Limepor TERMOFIX Limepor 100; Limepor IZ4; Limepor IZ8 Pourable grouts Betonfix CR Grouts Cement binders Non-explosive demolitions Mortars for reinforcement rods treatment Thixotropic mortars for concrete repair Waterproofing mortars Fixing and anchoring mortars Screeds levelling Mortars for levelling, reinforced levelling, ETICS Betonfix 200; Betonfix PL Betonfix 200; Betonfix MC Betonfix DM Betonfix KIMIFER Betonfix FB; Betonfix RCA; Betonfix TX; Betonfix TX GG Betonfix 300; Betonfix GUAINA; Betonfix GS UNO; Betonfix GS5; Betonfix WW Betonfix AL Betonfix RA Betonfix AQM GG; Betonfix R30; Betonfix R52; Betonfix RR; Betonfix RS NHL lime based mortars for green building The lime based products of Tectoria range find its use in the historic-monumental restoration sector and in Green Building. They are characterized by the absence of radioactive emissions like radon gas and gamma radiations according to OSNORM S5200 and to CP112 of CE. They are CE marked and thanks to the use of natural hydraulic limes as base binder, they guarantee perfect physical-chemical-mechanical compatibility with the materials of historic building. Dehumidifying mortars Mortars for masonry works Levelling mortars Thermal mortars Tectoria DF Tectoria M15; Tectoria PMP Tectoria TFT Tectoria TH1 ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 88 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

11 Σειρές προϊόντων ΚΙΜΙΑ Resins for structural uses Kimitech range includes, among other products, cartridge resins for the anchoring of metallic and pultruded reinforcements; fluid epoxy products for the filling of cracks in reinforced concrete structures; grouting on compact supports, meshes impregnation; thixotropic adhesives, beton-plaqué and laying of reinforcement meshes products. In cartridge Thixotropic Fluid Kimitech F3 Kimitech EP-TX Kimitech TX311 Kimitech EP-IN Resins for waterproofing, for floorings and coatings Kimitech range includes, among others, epoxy and epoxy cementitious products for resin floorings and coatings. Kimicover range gathers a wide range of resins of different nature (epoxy, acrylic, polyurethane, both solvent and water based, one and two component, coloured and transparent) applicable to make resin floorings and coatings, protective treatments, encapsulations, roofing waterproofing. Consolidating and impregnating products Plasticizer and adhesiviser Kimicover FIX Kimicover FIX MV Kimitech ACR - Kimitech K60 Kimitech B Kimitech ELASTOFIX Kimitech EP-RG Pultruded and reinforcement tissues Kimia since the early 80s proposes reinforcement meshes for non structural interventions (levelling, waterproofing) among its Kimitech range, pultruded for reinforced cladding and structural grouting, FRP structural consolidation systems (fibres of various nature + resins). Our systems are certified and their durability was tested by different University Institutes and they faced even harder tests: the several seismic events to which the structures we had consolidated withstanded. Hydrophobizer Waterproofing and encapsulation Floorings and coatings Kimicover IN Kimicover K80 - Kimicover 115 Kimicover 501 Kimicover LASTIC Kimitech HLA - Kimitech EC Kimitech ECA - Kimitech ECF Kimitech K40 - Kimicover 301 Kimicover BLINDO Pultruded Non structural tissues Structural tissues Mortars Kimitech PLATE Kimitech TONDO C Kimitech TONDO V Kimitech Kimitech 350 Kimitech Kimitech 550 Kimitech S100 Kimitech VR - Kimitech CB Steel tissues and inorganic matrixes The innovative Kimisteel composite systems are based on the use of steel tissues (in the version UHTSS and INOX) dipped into their respective inorganic matrix Kimisteel LM. The glueing through mortar, instead of resin and the use of steel guarantee breathability and hygrometric compatibility with the support, resistance to high temperatures. Kimisteel systems are easily anchorable and pretensionable, so to have an active structural protection, since their application. Kimisteel LM Cleaning, consolidating and protective products for stones Kimistone is the range of Kimia products specifically dedicated to cleaning, consolidation and protection of stone materials. The already numerous experiences of application, the periodical controls for the assessment of the performances on different kind of supports and the verifications about the absence of chromatic changes allow us to guarantee the complete reliability of the Kimistone solutions. The range includes both water and solvent based products. Consolidating products Protective products Cleaning products Anti-graffiti treatments Kimistone K10 - Kimistone K55 Kimistone KSF Kimistone ANTISMOG Kimistone IBASIL Kimistone IDROREP Kimistone BIOCIDA Kimistone C 902 Kimistone C905 - Kimistone C957 Kimistone C10.10 Kimistone DEFENDER Kimistone GRAFIXMOOVE Tissues Kimisteel 1500 Kimisteel INOX ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 89 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

12 Betonfix - επισκευή, αποκατάσταση, προστασία και υγροµόνωση ενισχυµένου σκυροδέµατος Έχουν χρησιµοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών και έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αξιόπιστα Η σειρά Betonfix περιλαµβάνει προϊόντα για αποκατάσταση και προστασία οπλισµένου σκυροδέµατος. Η κύρια εστίαση στην παραγωγή αυτών των υλικών ήταν πάντα η µηχανική συµβατότητα µε το υπόστρωµα και η διάρκεια. Τα προϊόντα της σειράς Betonfix έχουν χρησιµοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών και έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αξιόπιστα. Η διάρκεια έχει επιβεβαιωθεί επίσης σε δοκιµές κοινοπραξίας επιχειρήσεων µε πανεπιστήµια. Αυτά τα προϊόντα υπόκεινται στις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που ορίζονται UNI στο EN 1504 (προϊόντα για αποκατάσταση και προστασία ενισχυµένου σκυρόδεµατος) που παρέχει στους µηχανικούς σχεδίου τη διαβεβαίωση που απαιτούν. ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 90 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

13 Betonfix - επισκευή, αποκατάσταση, προστασία και υγροµόνωση ενισχυµένου σκυροδέµατος Ρευστοποιηµένο τσιµεντοειδές κονίαµα ελεγχόµενης διόγκωσης µε πολύ καλές µηχανικές ιδιότητες Στεγανοποιητικό επαλειφόµενο τσιµεντοειδές υλικό. Για τη στεγανοποίηση πισίνων, δεξαµενών νερού, θεµελίων, υπογείων, φρεατίων, τοίχων αντιστήριξης κ.λ.π. Πολυµερικό τσιµεντοειδές υλικό πολλαπλών χρήσεων. Για αγκυρώσεις µηχανηµάτων, µεταλλικών στοιχείων, επιδιορθώσεις µπετόν και γέµισµα κενών. Ρευστοποιηµένο, ρεοπλαστικό, ινοπλισµένο σκυρόδεµα ψηλής αντοχής και ελεγχόµενης συρρίκνωσης.ιδανικό για επιδιορθώσεις σκυροδέµατος από mm. ιαθέτει πιστοποιητικό CE.?ολυµερικό επίχρισµα (σπάτουλα) για εσωτερική και εξωτερική χρήση τόσο σε κάθετες όσο και σε οριζόντιες επιφάνειες. Πάχος εφαρµογής µέχρι 2 mm ανά στρώση. ιογκωτικό υλικό καταστροφής σκυροδέµατος και βράχων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών. Μη συρρικνούµενο, θιξοτροπικό, ινοπλισµένο επισκευαστικό υλικό τσιµεντοειδούς βάσέως. Είναι ανθεκτικό σε θειικά άλατα, χλώρια, διοξείδιο του άνθρακα και νερό. ιαθέτει πιστοποιητικό CE. ύο συστατικών, ελαστικό µονωτικό υλικό για µόνωση βεραντών πριν την τοποθέτηση κεραµικών. Ενός συστατικού, εύκαµπτο µονωτικό υλικό για µόνωση βεραντών πριν την τοποθέτηση κεραµικών. Τσιµεντοειδές υλικό ενός συστατικού,για την προστασία του οπλισµού. Είναι πολύ οικονοµικό και αναµειγνύεται µόνο µε νερό. ιαθέτει πιστοποιητικό CE. Πολυµερικό τσιµεντοειδές υλικό για βελτίωση του τελικού φινιρίσµατος επιφανειών από µπετόν και σοβά. Το τελικό αποτέλεσµα είναι µεταξύ σπάτουλας & 3ου χεριού. Αυτοεπιπεδούµενο τσιµεντοειδές υλικό ταχείας πήξης, ψηλών αντοχών και ικανότητας συγκόλλησης. Χρησιµοποιείται για εξοµάλυνση εσωτερικών επιφανειών σε πάχος 1-20 mm Οικονοµικό επισκευαστικό τσιµεντοειδές υλικό µε ενίσχυση ινών πολυπροπυλίνης. Παρουσιάζει µηχανικές αντοχές παρόµοιες µε αυτές του σκυροδέµατος. ιαθέτει πιστοποιητικό CE. Τσιµεντοειδές υλικό ψηλών µηχανικών αντοχών και συγκόλλησης για εξοµάλυνση και βελτίωση επιφανειών από σκυρόδεµα, σοβά, θερµοµονωτικών υλικών κ.λ.π. ιαθέτει πιστοποιητικό CE. Έτοιµο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαµα. Είναι ταχύπηκτο, µη συρρικνούµενο και περιέχει αναστολέα διάβρωσης. Παρέχει αυξηµένες ιδιότητες πρόσφυσης. Για στρώσεις µέχρι 3 cm Έτοιµο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαµα. Είναι ταχύπηκτο, µη συρρικνούµενο και περιέχει αναστολέα διάβρωσης. Παρέχει αυξηµένες ιδιότητες πρόσφυσης. Για στρώσεις µεγαλύτερες των 3 cm Betonfix 200 Betonfix 300 Betonfix AL Betonfix CR Betonfix D15 Betonfix DM Betonfix FB Betonfix GS 5 Betonfix GS UNO Betonfix KIMIFER Betonfix R30 Betonfix RA Betonfix RCA Betonfix RS Betonfix TX Betonfix TX GG ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 91 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

14 Συστήµατα επισκευής ιστορικών µνηµείων και πετρόκτιστων κτιρίων (διατηρητέων) Εφαρµογές Tectoria Limepor Ενίσχυση και σταθεροποίηση µε τη µέθοδο των ενέσεων ασβεστοκονιαµάτων που αποκολλήθηκαν Limepor IZ 4 Ενίσχυση και σταθεροποίηση προσόψεων και τοιχογραφιών µε τη µέθοδο των ενέσεων Αποκατάσταση και σταθεροποίηση αρχαίων µνηµείων µε τη µέθοδο των ενέσεων. Σταθεροποίηση και δοµική αποκατάσταση θεµελίων µε τη µέθοδο των ενέσεων Σφράγιση αρµών σε προσόψεις από πέτρα ή τούβλα. Σφράγιση αρµών σε προσόψεις από πέτρα ή τούβλα τετραγωνισµένη µε αρµό µικρότερο του 1cm. Σφράγιση αρµών σε προσόψεις από πέτρα ή τούβλα, τετραγωνισµένη σε πολύ µικρούς αρµούς. Θερµοµονωτικοί σοβάδες Tectoria PMP Tectoria PMP Tectoria PMP/F Tectoria TH1 Limepor IZ 4 / Limepor IZ 8 Limepor IZ 4 / Limepor IZ 8 Limepor 100 Limepor IZ 8 / Limepor 100 Limepor MT / Limepor LGS Limepor NHL / Limepor NHL - Z Limepor MT / Limepor LGS Limepor NHL / Limepor NHL - Z Limepor NHL / Limepor NHL - Z Limepor MT/F Limepor Termofix Εσωτερικοί ή εξωτερικοί σοβάδες Limepor MT LGS/Limepor / Limepor LGS MT Τοιχοποιίες από φυσική πέτρα και τούβλο Limepor LGS Θερµοηχοµονωτικός σοβάς / και screed Limepor Termofix Αποκατάσταση τοιχοποιίας που υπόκειται σε υγρασία Αποκατάσταση τοιχοποιίας που υπόκειται σε υγρασία Tectoria DF Limepor RZ Limepor MONO Εξοµάλυνση εσωτερικών ή εξωτερικών σοβάδων Tectoria TFT Limepor FN Εξοµάλυνση εσωτερικών ή εξωτερικών σοβάδων Limepor EDO / Limepor SK Τοιχοποιίες από φυσική πέτρα και τούβλο Ψηλών αντοχών σοβάς/πηλός για στατική ενίσχυση και σταθεροποίηση τοιχοποιιών Tectoria PMP Tectoria M15 Limepor MT ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 92 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

15 Συστήµατα επισκευής ιστορικών µνηµείων και πετρόκτιστων κτιρίων (διατηρητέων) Α ηµοτική Αγορά Λεµεσού Υλικά που χρησιµοποιήθηκαν: 1. Σύστηµα ανοδικής υγρασίας Kimicover IN 2. Αύξηση της θλιπτικής αντοχής της πέτρινης τοιχοποιίας µε τη χρήση του ενέσιµου υλικού Limepor 100. Βιβλιοθήκη ΤΕΠΑΚ Υλικά που χρησιµοποιήθηκαν: 1. Αύξηση της θλιπτικής αντοχής της πέτρινης τοιχοποιίας µε τη χρήση του ενέσιµου υλικού Limepor Αφυγραντικό σύστηµα σοβά Limepor MΟΝΟ και Limepor FN Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στη Λεµεσό Υλικά που χρησιµοποιήθηκαν: 1. Αύξηση της θλιπτικής αντοχής της πέτρινης τοιχοποιίας µε τη χρήση του ενέσιµου υλικού Limepor Χόλιασµα της πέτρας µε το Limepor LGS αναµιγµένο µε 2 µέρη καθαρή, πλυµµένη άµµο. 3. Προστασία πέτρας µε το Kimistone K10 ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 93 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

16 Συστήµατα επισκευής ιστορικών µνηµείων και πετρόκτιστων κτιρίων (διατηρητέων) ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 94 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

17 Ενισχύσεις µε σύνθετα υλικά & ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 95 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

18 Ενισχύσεις µε σύνθετα υλικά Τα σύνθετα υλικά KIMITECH αποτελούνται από ρητίνη που συνδιάζεται µε διάφορες ίνες. Οι διάφοροι συνδιασµοί δίνουν υλικά κατάλληλα για πολλαπλές χρήσεις για τα ειδικά προβλήµατα που παρουσιάζονται στις στατικές ενισχύσεις πάνω σε σκυρόδεµα, πέτρα ή ξύλινα υποστρώµατα. Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα των Kimitech είναι: Ψηλή εφελκυστική αντοχή Πολύ ψηλά µέτρα ελαστικότητας Μεγάλη αντοχή στην παραµόρφωση Χαµηλό ειδικό βάρος Ελαφριά Εφαρµόζονται γρήγορα και εύκολα εν αλλοιώνονται από εξωγενείς παράγοντες Τα σύνθετα υλικά KIMITECH επίσης προτείνονται για να ενισχύσουν και να αυξήσουν το φορτίο που µπορεί να παραλάβει ένα κτίριο. Η λύση στα περισσότερα σύνθετα προβλήµατα απαιτεί προϊόντα προηγµένης τεχνολογίας. Η ΚΙΜΙΑ η οποία προηγείται στον τοµέα της αποκατάστασης και ενίσχυσης κατασκευών, µε περηφάνια παρουσιάζει τα προϊόντα KIMITECH. Τα σύνθετα υλικά της ΚΙΜΙΑ είναι κατάλληλα για στατική ενίσχυση στις ανακαινίσεις, όπως επίσης και για την αποκατάσταση σηµαντικών αρχαιολογικών µνηµείων. Η πολύχρονη εµπειρία της εταιρίας από το 1984 στην Ιταλία και στο εξωτερικό και τα έργα που έγιναν, καθιέρωσαν την ΚΙΜΙΑ σαν πρωτοπόρο στον τοµέα αυτό. Κάτι πολύ σηµαντικό που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι στο µεγάλο σεισµό που έγινε το 1997 στην περιοχή Umbria / Marcha στην Ιταλία, εκεί που τα περισσότερα κτίρια υπέστηκαν σοβαρές ζηµιές, τα κτίρια στα οποία χρησιµοποιήθηκαν προϊόντα της ΚΙΜΙΑ κατάφεραν να επιβιώσουν. ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 96 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

19 Ενισχύσεις µε σύνθετα υλικά Ρητίνες Ελάσµατα & Ανθρακονήµατα ενίσχυσης Kimitech LP 300 Kimitech LP 800 Kimitech VR 300 Kimitech ST 300 Kimitech CB 320 Kimitech CB 1200 Kimitech PLATE Kimicover Fix Kimitech EP-TX Kimitech TX 311 Ύφασµα από fiberglass (υαλούφασµα) ενισχυµένο και στις δύο διευθύνσεις 300 g/m². Ύφασµα από fiberglass (υαλούφασµα) ενισχυµένο και στις δύο διευθύνσεις 800 g/m². Ύφασµα από fiberglass (υαλούφασµα) ενισχυµένο στη µία διεύθυνση 300 g/m². Ανθρακοϋφασµα ενισχυµένο και στις δύο διευθύνσεις 300 g/m². Ανθρακούφασµα ινοπλισµένο στη µία διεύθυνση 320 g/m². Ανθρακούφασµα εξαιρετικά εύκαµπτο, ινοπλισµένο στη µία διεύθυνση, µε µεγάλη ικανότητα συγκόλλησης σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Ανθρακοελάσµατα εµποτισµένα µε εποξειδική ρητίνη. Με εξαιρετικά καλές µηχανικές ιδιότητες, µειωµένο πάχος, ελαφρύ και εύκολο στην τοποθέτηση. Εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, µε µεγάλη ικανότητα διείσδυσης σχεδιασµένη για να δυναµώνει πορώδεις και εύθραυστες επιφάνειες. θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Εύκολη τοποθέτηση µε µυστρί µε εξαιρετικά καλή δυνατότητα συγκόλλησης σε οποιοδήποτε υπόστρωµα, συµπεριλαµβανοµένων σκυροδέµατος, τούβλων, πέτρας, ξύλου, χάλυβα. ύο συστατικών, εποξειδικό συγκολλητικό κονίαµα χωρίς διαλύτες. Εύκολη τοποθέτηση µε µυστρί µε εξαιρετικά καλή δυνατότητα συγκόλλησης σε οποιοδήποτε υπόστρωµα, συµπεριλαµβανοµένων σκυροδέµατος, τούβλων, πέτρας, ξύλου, χάλυβα. οµική επανασύνδεση. Επιστρώσεις που ενισχύουν στατικά, οπλισµένο σκυρόδεµα, πέτρα, ξύλο,αψίδες από πέτρα, καλάµι και γύψο κ.λ.π. οµική επανασύνδεση. Επιστρώσεις που ενισχύουν στατικά, οπλισµένο σκυρόδεµα, πέτρα, ξύλο, αψίδες από πέτρα, καλάµι και γύψο κ.λ.π. Το βασικό βάρος αυτού του υλικού έχει σχεδιαστεί για να αποφευχθούν επιπρόσθετες στρώσεις. οµική επανασύνδεση. Επιστρώσεις που ενισχύουν στατικά, οπλισµένο σκυρόδεµα, πέτρα, ξύλο, αψίδες από πέτρα, καλάµι και γύψο κ.λ.π. οµική επανασύνδεση οπλισµένου σκυροδέµατος, προεντεταµένου σκυροδέµατος, χάλυβα, ξύλου και τούβλων. Κατάλληλο και για ενίσχυση τοιχοποιίας. οµική επανασύνδεση οπλισµένου σκυροδέµατος, προεντεταµένου σκυροδέµατος, χάλυβα, ξύλου και τούβλων. Κατάλληλο και για ενίσχυση της διατµητικής αντοχής και για «δέσιµο» τοιχοποιίας. Προτείνεται για οπλισµένο σκυρόδεµα, ξύλο, χάλυβα, αψίδες, τοιχοποιία. οµική επανασύνδεση και σε οπλισµένο σκυρόδεµα και σε προεντεταµένο σκυρόδεµα, µεταλλικές κατασκευές, ξύλο και τούβλα. Επίσης συστήνεται σε περιπτώσεις αύξησης των φορτίων λόγω καινούριας χρήσης ενός κτιρίου. Κατάλληλο για αντισεισµική ενίσχυση. Συστήνεται ειδικά για ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεµα, ξύλο, χάλυβα, προηγούµενες εφαρµογές κονιαµάτων συγκολλητικών υλικών KIMITECH. Συγκολλητικό υλικό για στατική ενίσχυση σε περιπτώσεις όπου χρησιµοποιούνται τα σύνθετα υλικά KIMITECH. Υλικό για στατική ενίσχυση κατασκευασµένο σαν κονίαµα ή σαν συγκολλητικό για τα σύνθετα υλικά KIMITECH. Kimitech EP-IN ύο συστατικών, µεγάλης ρευστότητας εποξειδική ρητίνη. Χωρίς διαλύτες, δεν συρρικνώνεται κατά την ωρίµανση. Όταν σκληραινει εξακολουθεί να έχει καλή ελαστικότητα. Εξαιρετικά καλό διεισδυτικό και προστατευτικό για όλα τα σύνθετα υλικά KIMITECH. ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 97 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

20 Ενισχύσεις µε σύνθετα υλικά & ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 98 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

21 Ενισχύσεις µε σύνθετα υλικά Ενίσχυση των υποστυλωµάτων του υδατόπυργου SWS στη Λεµεσό Ενίσχυση καµπαναριού από πέτρα µε ανθρακόβεργες και ανθρακονήµατα (Εκκλησία Άρσους). 5. Εφαρµογή ανθρακονηµάτων σε υποστυλώµατα (περίσφυξη). Silver House στη Λεµεσό. 6. Ενίσχυση όλων των υποστυλωµάτων και δοκών της οικοδοµής για να µπορέσει να δεχτεί επιπρόσθετο όροφο (οικοδοµή Μ. Κύρκου στη Λευκωσία) 7. Ενίσχυση της διάτµησης στις δοκούς κόµβου µε τα ανθρακονήµατα (πολυκατοικία στη Λεµεσό) ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 99 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

22 Ενισχύσεις µε σύνθετα υλικά ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 100 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

23 Ενισχύσεις µε σύνθετα υλικά ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 101 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

24 Υλικά προστασίας, καθαρισµού, συντήρησης και αποκατάστασης πετρόκτιστων κτιρίων Solutions for cleaning, consolidation & protection of lapideous materials. Antigraffiti solutions ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 102 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

25 Καθαριστικά Υλικά προστασίας, καθαρισµού, συντήρησης και αποκατάστασης πετρόκτιστων κτιρίων Kimistone KSF Ισχυρό στερεωτικό σταθεροποιητικό µε βάση οξέα πυριτίου, εστέρες της αιθυλικής αλκοόλης σε διαλύτη Σταθεροποιητικά επιφανειών Kimistone? 55 Kimistone? 10 Kimistone ANTISMOG Προστατευτικό, σταθεροποιητικό υλικό µε βάση οξέα πυριτίου και ενώσεις της σιλοξάνης σε διαλύτη αλκοόλ Προστατευτικό, σταθεροποιητικό υλικό µε βάση ακρυλικά συµπολυµερή της σιλοξάνης ιαφανές υδατικό διάλυµα κατάλληλο για προστασία από νερό, λάδι και λίπη. Ουδέτερο και υψηλής διαπερατότητας Προστατευτικές επιστρώσεις Kimistone IDROPER Προστατευτικό, υδρόφοβο υλικό µε βάση την αλκοόλη Kimistone IBASIL Kimistone C902 Προστατευτικό υδρόφοβο υλικό µε βάση το νερό Ισχυρό καθαριστικό µε βάση οξύ, για φυσική ή/και τεχνητή πέτρα. ιαλύεται µε 0 έως 4 µέρη νερού Kimistone C905 Καθαριστικό για ευαίσθητα υλικά όπως φυσική και τεχνητή πέτρα Kimistone C957 Καθαριστικό για βαµµένες επιφάνειες µε βάση διττανθρακική αµµωνία Kimistone C Ισχυρό, αλκαλικό καθαριστικό για συµπαγή πέτρα Kimistone BIOCIDA Υλικό βιοκτόνο, κατάλληλο για εξάλειψη αυτότροφης και ετερότροφης µικροχλωρίδας από την επιφάνεια της πέτρας Προϊόντα Αντι-Γκράφφιτι Kimistone GRAFIXMOOVE Υλικό για καθαρισµό γκράφιτι Kimistone DEFENDER Προστατευτική, αντί-γκράφιτι επίστρωση µε βάση το νερό. Αποτελείται από επιλεγµένο µείγµα οργανικών ενώσεων πυριτίου και µικροκρυσταλλικών κεριών ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 103 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης & δροσισμού

Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης & δροσισμού Brochure L0-xxx/0 Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης & δροσισμού Valsir floor heating and cooling system. www.valsir.it Ένα ποιοτικό σύστημα για κάθε εποχή A quality system for every season Μοντέρνα τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Περιεχόμενα 4. Σκυροδέτηση 4. Πρόσμικτα σκυροδέματος 6. Ειδικά πρόσθετα σκυροδέτησης 8. Ρυθμιστικά πρόσθετα κονιαμάτων τσιμέντου 11. Στεγανοποίηση 11. Τσιμεντοειδή στεγανωτικά κονιάματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents 1. Εισαγωγή Introduction 3-10 2. Βασικές Τυπολογίες Φ/Β για Ταράτσες και Στέγες Roof / Flat Roof / Industrial Roof Photovoltaic System Basic Typologies 11-16 3. H2200 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS 04ΕΤΑΙΡΙΑ 05COMPANY IΣΤΟΡΙΑ Η ΚΑRINA ιδρύθηκε το 1970 από τους αδελφούς Παναγιώτη και Νίκο Παζάρα. Από τότε µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 1 43 Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

κονιάματα κόλλες στεγανωτικά ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, www. anak.gr

κονιάματα κόλλες στεγανωτικά ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, www. anak.gr κονιάματα κόλλες στεγανωτικά ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, www. anak.gr Στεγανωτικά υπογείων & δεξαμενών Aquasil Eπαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό κρυσταλλικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Εισαγωγικά Introduction 3-6 Βασικές Τυπολογίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Photovoltaic System Basic Typologies 3-6 H2200 Συστήματα Στήριξης Φ/Β Πλαισίων σε Στέγες H2200 Photovoltaic

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Τοποθέτησης Κεραμικών Πλακιδίων και Φυσικών Λίθων

Προϊόντα Τοποθέτησης Κεραμικών Πλακιδίων και Φυσικών Λίθων Προϊόντα Τοποθέτησης Κεραμικών Πλακιδίων και Φυσικών Λίθων Κόλλες σε μορφή σκόνης Κόλλες σε ρευστή μορφή Πρωτοποριακά συστήματα τοποθέτησης πλακιδίων Αρμόστοκοι και σφραγιστικά πλακιδίων και μαρμάρου Εποξειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 1. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1.1 DOW Εξηλασμένη Πολυστερίνη STYROFOAM 1.1B XENERGY Εξηλασμένη Πολυστερίνη XENERGY 1.1D-1.7A- 1.7E-1.7K- ETICS ETICS PACK 3.21 3.21 PU DOW

Διαβάστε περισσότερα

ELOT EN ISO 2001:2008

ELOT EN ISO 2001:2008 ELOT EN ISO 2001:2008 πεδία εφαρμογής application fields Sintecno Hellas ABETE Άποψη των Ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής Αισίως 33 Χρόνια Εμπειρίας Η SINTECNO Α.Ε. είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience CUSTOM DESIGNED PROFILES A D VA N C E D A L U M I N I U M P R O F I L E S Knowledge and experience 2 Company Profile Εταιρικό Προφίλ ELVIAL is one of the most rapidly growing aluminum profiles extruders

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

FINOMIX FINOMIX FINOMIX

FINOMIX FINOMIX FINOMIX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Κρήτη, στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο επαγγελματισμός μας και η τεχνογνωσία μας είναι εγγύηση ποιότητας! Excellence and quality!

Ο επαγγελματισμός μας και η τεχνογνωσία μας είναι εγγύηση ποιότητας! Excellence and quality! Ο επαγγελματισμός μας και η τεχνογνωσία μας είναι εγγύηση ποιότητας! H A. A. General Construction εδρεύει στην Κύπρο και δραστηριοποιείται στον οικοδομικό τομέα προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny An international property development And investment CompAny GLiC Ltd Contents Περιεχόμενα 4 8 12 14 28 34 68 82 88 92 94 96 97 Foreword Εισαγωγή About us ή ΕταιρΕια μασ

Διαβάστε περισσότερα

ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO

ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO 4 33 41 45 49 52 53 ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ κ.α. 57 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη του κύκλου ζωής των δοµικών υλικών µιας µονοκατοικίας 80 m 2 στη νησιωτική περιοχή της Κρήτης σε ελληνικές συνθήκες, καθώς και η αποτίµηση και σύγκριση των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζοντας την Drop. Getting to know Drop

Γνωρίζοντας την Drop. Getting to know Drop COMPANY PROFILE Γνωρίζοντας την Drop Getting to know Drop Η Drop είναι μια εταιρεία γεννημένη στη δεκαετία του 80 που εξακολουθεί να κινείται σταθερά προς τα εμπρός ακολουθώντας το δρόμο της αναγνωρισμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ PILOTIS ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ:41531

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ» ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40 Contract. Woodwork. Solutions. Solutions Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14 Minibars Safeboxes Page 16 Page 8 Bathroom Accessories Page 3 Touch Screen Technology Page 40 Η STEFOS EVRIPIDOU

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ.................................................................................4 Company ÔÌ....................................................................................10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-08-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 08 Επικόλληση Ινοπλισµένων Πολυµερών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝ.ΣΩΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ GARDEN DECORATION NATURAL PEBBLES

ΑΥΤΟΝ.ΣΩΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ GARDEN DECORATION NATURAL PEBBLES ΑΥΤΟΝ.ΣΩΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ ΤΖΑΚΟΣΟΜΠΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ ΜΠΟΥΡΙΑ GARDEN DECORATION BARBEQUES DG & LPG HEATING UNITS STOVES METAL VENTILATION TURBINES ENAMELED PIPES ΕΙ Η ΚΗΠΟΥ BARBEQUE NATURAL

Διαβάστε περισσότερα

D Γενικά Οικοδομικά Yλικά 2OI4

D Γενικά Οικοδομικά Yλικά 2OI4 D Γενικά Οικοδομικά Yλικά 2OI4 D ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ D.1 D.2 D.3 D.4 D.4.1 D.4.2 D.5 D.5.1 D.5.2 D.5.3 D.5.4 D.5.5 D.5.6 D.5.7 D.6 D.6.1 D.6.2 D.6.3 D.6.4 D.7 D.8 D.8.1 D.9 D.10 D.10.1 D.10.2 D.11 D.11.1

Διαβάστε περισσότερα

THE ART OF OF MINIMAL DESIGN

THE ART OF OF MINIMAL DESIGN THE ART OF OF MINIMAL DESIGN ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μικρό πάχος. Η εφαρμογή της πατητής τσιμεντοκονίας γίνεται σε πάχος 3-4 χιλιοστών σε δάπεδο και 2-3. χιλιοστών σε τοίχο. Αυτό αποτελεί σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης

Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / PRICE LIST 2 0 1 5 ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα