ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύ ρος CY Τύ ος δείγµατος: είγµα νοικοκυριών µε µέθοδο ε ιλογής τα ιο ρόσφατα γενέθλια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύ ρος CY Τύ ος δείγµατος: είγµα νοικοκυριών µε µέθοδο ε ιλογής τα ιο ρόσφατα γενέθλια"

Transcript

1 ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύ ρος CY Τύ ος δείγµατος: είγµα νοικοκυριών µε µέθοδο ε ιλογής τα ιο ρόσφατα γενέθλια ΕΙΓΜΑ ΜΟΝΑ Α:ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ Ταυτότητα (αρ. σειράς) ε ιλεγµένου/ης ερωτώµενου/ης: ΕΠΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Όνοµα ε ιλεγµένου/ης ερωτώµενου/ης: Ε αφές Κωδ. ερευνητή Αρ.τηλεφώνου ε ιλεγµένου/ης ερωτώµενου/ης: Αρ. Σύνολο Ε αφών ( = κάθε α ό ειρα ε αφής µε τον ερωτώµενο / το νοικοκυριό ). ΗΜ/ΝΙΑ. Ηµέρα της εβδο- µάδας..τρ.τετ.πεμ.παρ.σαβ.κυρ. Ώρα ωρη βάση.χ. 0:0 :0 0:. ΕΙ ΟΣ ΕΠΑΦΗΣ = ροσω ική = τηλεφωνική = ροσω ική µε θυροτηλ/νο, θυροτηλ/ση = ληροφορίες µέσω γραφείου = άλλο αρνήθηκε δεν υ άρχει τηλέφωνο. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ε αφής = Ολοκληρωµένη συνέντευξη ΕΡ. Ν = Μερική συνέντευξη ΕΡ. Ν = µε κά οιο άλλο άτοµο, ο/η ερωτώµενος/η δεν έχει ΑΚΟΜΗ ε ιλεγεί ΕΡ. = µε ε ιλεγµένο ερωτώµενο/η αλλά ΟΧΙ συνέντευξη ΕΡ. = µε κά οιο άλλο άτοµο εκτός του ε ιλεγµένου ερωτώµενου ΕΡ. = ΚΑΜΙΑ ε αφή ΕΡ. Ν = Λάθος διεύθυνση (ακατοίκητο, ρος κατεδάφιση, ίδρυµα...) ΕΡ. = Άλλη ληροφορία για το νοικοκυριό / : / : / : / : / : / : / : / : / : 0 / : Σηµειώσεις για την ώρα ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙ Α ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡ/ΝΟΥ/ΗΣ Σελ. ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΚΩ :,, Πηγ. N σελ.,,, Πηγ. = ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ->Πηγ. =ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΝΗΛΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΙΓΜΑ ΣΑΣ & ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ B. Η διαδικασία ε ιλογής ερωτώµενου έγινε στη διάρκεια της ε ίσκεψης: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΦΗΣ (α ό σελίδα αρ.ε αφής) B. Ρωτείστε: µαζί µε εσάς, όσα άτοµα ηλικίας ετών και άνω, κατοικούν σε αυτό το σ ίτι/ διαµέρισµα/ µέρος της κατοικίας Συµ ληρώστε τον ακριβή αριθµό: AN ATOMO MONO ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ Ο/Η ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ/Η, αρχίστε τη συνέντευξη ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗ B ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ - άτοµα - people ου λεί ουν away for για less λιγότερο than months α ό µήνες (σε διακο ές, νοσοκοµείο, εξωτερικό, εργασία κλ ) - αιδιά σχολικής ηλικίας σε οικοτροφείο /εσωτερικά -φοιτητές σε χωριστό δωµάτιο στο νοικοκυριό ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ - άτοµα ου λεί ουν για αρα άνω α ό µήνες - φοιτητές ου σ ουδάζουν σε άλλη όλη - ε ισκέ τες, όσοι εργάζονται για στέγη και τροφή - άτοµα ου φιλοξενούνται σε ιδρύµατα B. Ποιος α ό εσάς είχε ιο ρόσφατα γενέθλια; Γράψτε το ονοµατε ώνυµο του ε ιλεγµένου ατόµου στην ρώτη σελίδα της φόρµας ε αφής. ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ Σηµειώστε τα αποτελέσµατα στην ΕΡ., σελ. & συνεχίστε µε τη φόρµα επαφής

3 . ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΦΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. Ραντεβού. N. Άρνηση του ερωτώµενου/ης. Άρνηση άλλου ατόµου εκ µέρους ερωτώµενου/ης. Άρνηση νοικοκυριού ( ριν την ε ιλογή). Ο/η ερ/νος/η δεν είναι διαθέσιµος/η δεν θα βρίσκεται σ ίτι µέχρι.. N../../../../../../../../../../. Ο/η ερ/νος/η είναι ψυχικά ή σωµατικά αδύνατο να συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της έρευνας N. Ο/η ερ/νος/η α εβίωσε ΚΛΕΙΣΤΕ. Ο/η ερ/νος/η µετακόµισε εκτός χώρας ΚΛΕΙΣΤΕ 0. Ο/η ερ/νος/η µετακόµισε ρος άγνωστη κατεύθυνση ΚΛΕΙΣΤΕ 0. Ο/η ερ/νος/η µετακόµισε εντός χώρας. Πρόβληµα γλώσσας b.άλλο N β. ΕΑΝ το ρόβληµα είναι ότι ο/η ερωτώµενος/η δε µιλά ελληνικά Ποια είναι η γλώσσα του/της ερωτώµενου/ης; N, p.

4 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ (κωδ., or στην ΕΡ. )... Άρνηση στην ε ίσκεψη νούµερο (γράψτε το νούµερο). ΛΟΓΟΣ για ΑΡΝΗΣΗ; (σηµειώστε όλες τις αιτιολογίες) Λάθος χρόνος ( χ. ασθενής, αιδιά.) άλλη α ασχόληση ( χ. ε ίσκεψη) εν ενδιαφέροµαι εν γνωρίζω αρκετά /τί οτα γι αυτό το θέµα, είναι ολύ δύσκολο για µένα Χάσιµο χρόνου Χάσιµο χρηµάτων Προσω ικά δεδοµένα/δε δίνω σε κανέναν ροσω ικά στοιχεία, ληροφορίες εν α αντώ σε έρευνες Α άντησα ολλές φορές σε έρευνες εν εµ ιστεύοµαι τις έρευνες 0 Κακή ροηγούενη εµ ειρία εν µου αρέσει το θέµα Ο/η ερ/νος/η αρνείται γιατί η οικογένεια/ σύζυγος / νοικοκυριό δεν εγκρίνουν τη συνεργασία. ε δέχοµαι ξένους στο σπίτι µου / φοβάµαι να τους αφήσω να µπουν µέσα Άλλο:. ώστε µας την ροσω ική σας εκτίµηση για την ιθανότητα συνεργασίας του/της ε ιλεγµένου/ης ερωτώµενου/ης στο µέλλον : ΣΙΓΟΥΡΑ Ε θα συνεργαστεί στο µέλλον ΜΑΛΛΟΝ Ε θα συνεργαστεί στο µέλλον ΜΑΛΛΟΝ θα συνεργαστεί στο µέλλον ΣΙΓΟΥΡΑ θα συνεργαστεί στο µέλλον ε γνωρίζω, δε συνάντησα τον/την ερωτώµενο/η, δεν ε ιλέχθηκε άτοµο 0. Πόσων ετών θα λέγατε ότι ήταν ο/η ερωτώµενος/η (ή το ρόσω ο ου αρνήθηκε εκ µέρους του νοικοκυριού); Κάτω α ό 0 0 έως 0 έως 0 ή µεγαλύτερος ε γνωρίζω, δε συνάντησα τον/την ερωτώµενο/η, δεν ε ιλέχθηκε άτοµο

5 . Ο/η ερωτώµενος/η / το άτοµο µε το ο οίο ήρθατε σε ε αφή Άνδρας Γυναίκα ε γνωρίζω, δε συνάντησα τον/την ερωτώµενο/η, δεν ε ιλέχθηκε άτοµο ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ N, p.. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ, ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΟ Εγκαταλειµµένο ή κατεδαφισµένο σ ίτι / διεύθυνση Μη κατοικία: Ίδρυµα, ηµόσιο Κτίριο Ηµιτελές / όχι έτοιµο ρος κατοίκηση (οίκος ευγηρίας, νοσοκοµείο, στρατιωτική µονάδα, µοναστήρι, ) Ακατοίκητο (άδειο, εξοχικό, δεύτερη κατοικία ) Η διεύθυνση δεν υ άρχει, δεν υ άρχουν αρκετά στοιχεία Μη κατοικία: ε αγγελµατική στέγη /βιοµηχανική χρήση Άλλο ( αρακαλώ εριγράψτε µε λε τοµέρειες) ΚΛΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟ ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΑΣ. Νέα ιεύθυνση : Η νέα του διεύθυνση είναι: Οδός.Αριθµός:. Ταχ.Θυρ:. Πόλη:. Ταχ.Κωδ: Χώρα:.... Πηγαίνετε στη : Φιλοξενείται σε άσυλο / ίδρυµα ΚΛΕΙΣΤΕ. Η νέα διεύθυνση βρίσκεται στην εριοχή του συνεντευκτή; ΝΑΙ Παραλείψτε N, ροσ αθήστε να έρθετε σε ε αφή µε τον ερωτώµενο στη νέα διεύθυνση, καταχωρείστε το σαν νέα ε αφή ΌΧΙ ΚΛΕΙΣΤΕ

6 ΦΟΡΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΜΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΕΝΩΝ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ, ΑΡΝΗΣΕΩΝ, ΜΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ N. Σε τι τύπο σπιτιού κατοικεί ο/η ερωτώµενος/η;.φάρµα / αγροικία Μονοκατοικία:.Μονοκατοικία, δεν έχει µεσοτοιχία από καµία πλευρά (πχ έχει κήπο στο πλάι). Μονοκατοικία, µε µεσοτοιχία σε κάποια ή δύο πλευρές. Συγκρότηµα µονοκατοικιών (στο ίδιο νούµερο). Μοναδικό σπίτι /κατοικία µέσα σε κτίριο άλλης χρήσης (Εµπορική χρήση) Πολυκατοικία :. Πολυκατοικία, διαµέρισµα. Φοιτητική εστία, δωµάτια. Ίδρυµα, άσυλο, κρατική στέγη Άλλο: Τροχόσπιτο ή σκάφος 0 Άλλο: ε γνωρίζω Ν. Πριν φτάσετε στην πόρτα του ερωτώµενου υπήρχε θυροτηλέφωνο ή κλειστές εξωτερικές πόρτες;. Ναι Θυροτηλέφωνο. Ναι - Εξωτερική πόρτα. Ναι Θυροτηλέφωνο και Εξωτερική πόρτα. Όχι Κανένα από τα πιο πάνω

7 N. Ποια είναι η εκτίµησή σας για τη γενική κατάσταση που βρίσκεται το κτίριο /σπίτι; ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Παρακαλώ σηµειώστε τα ακόλουθα για την κατάσταση του σπιτιού/ κτιρίου. Κατάσταση στέγης. Κατάσταση των παραθύρων. Άλλα προβλήµατα (κακή κατάσταση τοίχων, σοβάδων κτλ) Σε πολύ καλή κατάσταση Σε καλή κατάσταση Σε ικανοποιητική κατάσταση Σε κακή κατάσταση Σε πολύ κακή κατάσταση ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Για τις επόµενες δύο ερωτήσεις δώστε τη γενική σας εκτίµηση για τον άµεσο περιβάλλοντα χώρο γύρω από το σπίτι του ερωτώµενου (δηλ., σπίτια δεξιά ή αριστερά ή µέτρα δεξιά ή αριστερά) N. Στον άµεσα περιβάλλοντα χώρο (στη γύρω περιοχή) ποια είναι η ποσότητα των πεταµένων σκουπιδιών και διαφόρων απορριµµάτων; Πολύ µεγάλη ποσότητα Μεγάλη ποσότητα Μικρή ποσότητα Καθόλου ή σχεδόν καθόλου N. Στον άµεσα περιβάλλοντα χώρο (στη γύρω περιοχή) ποια είναι η ποσότητα βανδαλισµού ή γκράφιτι; Πολύ µεγάλη ποσότητα Μεγάλη ποσότητα Μικρή ποσότητα Καθόλου ή σχεδόν καθόλου

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Π.Σ. ΑΘΗΝΑΣ Π. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΣΤΙΚΑ > 50.000 2 ΑΣΤΙΚΑ 10.000-50.000 3 ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ 2000-9999 4 ΑΓΡΟΤΙΚΑ < 2000 5

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Π.Σ. ΑΘΗΝΑΣ Π. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΣΤΙΚΑ > 50.000 2 ΑΣΤΙΚΑ 10.000-50.000 3 ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ 2000-9999 4 ΑΓΡΟΤΙΚΑ < 2000 5 ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ζ Ζ Ζ0 Ζ Π.Σ. ΑΘΗΝΑΣ Π. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΑ > 0.000 ΑΣΤΙΚΑ 0.000-0.000 ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ 000- ΑΓΡΟΤΙΚΑ < 000 Ζ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΥ:

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΥ: ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΥ: ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ζ Ζ Ζ0 Ζ Π.Σ. ΑΘΗΝΑΣ Π.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΑ > 0.000 ΑΣΤΙΚΑ 0.000-0.000 ΑΣΤΙΚΑ 0.000-0.000 ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ 000- ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιγραφή της Έρευνας

1. Περιγραφή της Έρευνας 1. Περιγραφή της Έρευνας H Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι μια πανευρωπαϊκή συγκριτική έρευνα που σκοπό έχει να συλλέξει πληροφορίες για τις στάσεις των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σειρά κοινωνικών, πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...6. 1. Μονάδα επιφάνειας...6 2. Εναλλαγή δείγµατος...6 3. Κενές κατοικίες και αρνήσεις...6 4. Έντυπα της έρευνας...

ΙΙΙ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...6. 1. Μονάδα επιφάνειας...6 2. Εναλλαγή δείγµατος...6 3. Κενές κατοικίες και αρνήσεις...6 4. Έντυπα της έρευνας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ι. ΓΕΝΙΚΑ...2 ΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ...3 1. Κατοικία...3 2. Νοικοκυριό...3 2.1 Μέλη του νοικοκυριού...4 2.2 Μη µέλη του νοικοκυριού...4 2.3 Υπεύθυνος του νοικοκυριού...5 3.

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμός Συμβολαίου Ν o 10501.2008.001-2008.692

Aριθμός Συμβολαίου Ν o 10501.2008.001-2008.692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Aριθμός Συμβολαίου Ν o 10501.2008.001-2008.692

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2014 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 2 - ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ I.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Έρευνα Εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ... 4 1.2. Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α... 6 1.3. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ... 6 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 7 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τμήμα Βιομηχανικής Π ληροφορικής ΤΕΙ Καβάλας Έ τος 2008-2009 ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Υλοποίηση από τις σπουδάστριες ΑΕΜ Τζούτη Μαριάννα 1054 Καλπάκη Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος, ηµοσιογραφία- Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης

Τύπος, ηµοσιογραφία- Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ΕNOTHTA 28 Τύπος, ηµοσιογραφία- Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ για το Γυµνάσιο τεύχος Γ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 2 3 Πηγή: Βλέπω το σηµερινό κόσµο. «Πολυθεµατικό» βιβλίο ηµοτικού Σχολείου για την ευέλικτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Υ 2011

Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Υ 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Υ 0 Αύξων Αριθμός Ερωτηματολογίου: Δήμος/Κοινότητα: _ Κωδικός Δήμου/Κοινότητας: Ενορία: Κωδικός Ενορίας: Κωδικός Απογραφικού Τμήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά είκτης Αίτησης Θεραπείας στους χρήστες ναρκωτικών Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων.

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων. Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP Agreement number 2010 4125/001-001 Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Σπιτιού Ομάδα μαθητών: Συντονιστές καθηγητές: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Σχολική Χρονιά 2011 2012

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Σπιτιού Ομάδα μαθητών: Συντονιστές καθηγητές: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Σχολική Χρονιά 2011 2012 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Σπιτιού Ομάδα μαθητών: Σωφρονίου Χρυσόστομος, Στυλιανού Σοφία, Κυριάκου Άρτεμις, Παναρέτου Κατερίνα Συντονιστές καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Ελένη Πισιάρα Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα Προσχολική & Σχολική Εκ αίδευση, 2013, Τόµος 1, Tεύχος 1, σσ. 108-129 e-issn: 2241-7206 Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών & Εφαρµογών Π.Τ.Π.Ε., Πανε ιστήµιο Κρήτης doi: dx.doi.org/10.12681/ppej.22 Aντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας Οδηγός Εκπαιδευτικού Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Ιούνιος 2007 Αγωγή Υγείας ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων GOC Care AGED AND COMMUNITY CARE SERVICES Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων Ένας Οδηγός για την κατανόηση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων στο Brisbane και στο Gold

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΕΝΑ: ΓΑΛΑΗΑΙΧΩ ΜΡΑΦΩ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΖΩΑ. Σε αυτή την ενότητα:

ΕΜΕΝΑ: ΓΑΛΑΗΑΙΧΩ ΜΡΑΦΩ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΖΩΑ. Σε αυτή την ενότητα: ΕΜΕΝΑ: ΓΑΛΑΗΑΙΧΩ ΜΡΑΦΩ Σε αυτή την ενότητα: θα διαβάσουμε για τις βόλτες ενός άσπρου γάτου και τα αποτελέσματα τους θα διαβάσουμε διάφορες ιστορίες με λύκους και θα δούμε αν οι άνθρωποι τους φοβούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός τσέπης της WWOOF GREECE για την υποδοχή εθελοντών της WWOOF Να είστε WWOOF Οικοδεσπότης της WWOOF Greece, σηµαίνει ότι θα υποδέχεστε εντελώς άγνωστους στο σπίτι σας, οι οποίοι θα µοιράζονται τη

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν τρεις δυνατότητες για το σχολείο που αποφασίζει να αξιοποιήσει το ερωτηματολόγιο ως μέθοδο άντλησης αξιολογικών δεδομένων:

Υπάρχουν τρεις δυνατότητες για το σχολείο που αποφασίζει να αξιοποιήσει το ερωτηματολόγιο ως μέθοδο άντλησης αξιολογικών δεδομένων: 2. Ερωτηματολόγιο Εισαγωγικά Στοιχεία Το ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα μέσο συλλογής δεδομένων, στο οποίο το υποκείμενο της έρευνας καλείται να απαντήσει γραπτώς σε μια σειρά από προσχεδιασμένες ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου. Πανάου Μάριος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου. Πανάου Μάριος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Η χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου Πανάου Μάριος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Τα σχολεία του τόπου μας έχουν τη δυνατότητα, τα τελευταία χρόνια, να

Διαβάστε περισσότερα

BREAST SCREENING The Facts

BREAST SCREENING The Facts BREAST SCREENING GREEK The Facts ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τα στοιχεία Τι είναι η εξέταση µαστού; Η εξέταση µαστού (µαστογραφία) είναι µια ακτινογραφία των µαστών. Η εξέταση µαστού µπορεί να ανιχνεύσει όγκους

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ΕΚΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ Ελένη Γάκη 1, Δημήτρης Παπαμιχαήλ 2, Γιασεμή Σαραφίδου 1, Τάκης Παναγιωτόπουλος 2, Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση 16 2007-2008 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα Μετά τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα τελευταία χρόνια του προηγούμενου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα καθήκοντα του διαχειριστή της πολυκατοικίας;

1. Ποια είναι τα καθήκοντα του διαχειριστή της πολυκατοικίας; ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι τα καθήκοντα του διαχειριστή της πολυκατοικίας; Ο διαχειριστής είναι ο εντολοδόχος των συνιδιοκτητών για την διαχείριση των κοινοχρήστων πραγμάτων ενός κτηρίου. Η εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. θα πραγματοποιούνται από την. έως τις. Ιουνίου 201. τις παρακάτω ώρες:.... Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα