Η Πολιτιστική ανάπτυξη ως παράγοντας της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης: μελέτη περίπτωσης η πολιτιστική πολιτική του Δήμου Μελισσίων.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Πολιτιστική ανάπτυξη ως παράγοντας της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης: μελέτη περίπτωσης η πολιτιστική πολιτική του Δήμου Μελισσίων."

Transcript

1 Η Πολιτιστική ανάπτυξη ως παράγοντας της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης: μελέτη περίπτωσης η πολιτιστική πολιτική του Δήμου Μελισσίων. Ανθή Κατσιρίκου Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ιανουάριος 2007 Περίληψη Η παρούσα εργασία ανιχνεύει την πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου Μελισσίων και το κατά πόσον σχετίζεται η πολιτιστική του πολιτική με την αναπτυξιακή του στόχευση. Για την επεξεργασία του θέματος κρίνεται αναγκαία η καταγραφή του θεωρητικού πλαισίου, καθώς και η ανίχνευση των ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού χώρου. Η εργασία καταγράφει τη δομή του Δήμου Μελισσίων, ως προς τα πολιτιστικά θέματα, προχωρά στο περιεχόμενο της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου και καταλήγει στις πρακτικές που οδηγούν στη σύνδεση ή μη πολιτισμού και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Λέξεις κλειδιά: Πολιτιστική Πολιτική, Πολιτιστική Ανάπτυξη, Οικονομική Ανάπτυξη 1. Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται µε την στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στον πολιτισµό. Η τοπική παραγωγή και η οργάνωση πολιτιστικών γεγονότων έχει αποδειχθεί εξίσου σηµαντική και δυναµική δραστηριότητα µε την κατανάλωση πολιτισµού και αποτελεί αναπτυξιακό παράγοντα στο χώρο και στο χρόνο, που τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από τη δηµιουργία δοµών, λειτουργιών, υπηρεσιών διευκόλυνσης της πολιτιστικής παραγωγής. Πρόκειται για ένα πλέγµα σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων, αλληλοτροφοδοτήσεων και κυρίως για ανθρώπινα κανάλια επικοινωνίας που συναντώνται, διασταυρώνονται, καταργούνται, επεκτείνονται κλπ, όπως κάθε τι ζωντανό. Ειδικότερα, σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της σύνδεσης πολιτιστικής και κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης στο ήµο Μελισσίων. Οι στόχοι της εργασίας,

2 πέραν της θεωρητικής οροθέτησης, είναι η αναζήτηση της οργάνωσης του ήµου στον πολιτιστικό τοµέα, η καταγραφή της πολιτιστικής πολιτικής του, δηλαδή η αναφορά στις κύριες δραστηριότητές του και σε ποιο βαθµό επιδιώκεται ή/ και επιτυγχάνεται η σχέση µεταξύ πολιτισµού και ανάπτυξης. Για τις ανάγκες της εργασίας χρειάστηκε η συζήτηση με τη δημοτική σύμβουλο, υπεύθυνη του πολιτιστικού τομέα του Δήμου Μελισσίων. Η συζήτηση περιέχεται στο επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο, στο παράρτημα. Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στη μελέτη της βιβλιογραφίας που είχε προηγηθεί και καλύπτει μιαν ευρεία γκάμα θεμάτων, δραστηριοτήτων και λειτουργιών, προσπαθώντας να προβλέψει μια ποικιλία υπηρεσιών που αντικατοπτρίζουν τον αναπτυξιακό προσανατολισμό. Η πληροφόρηση για την πολιτιστική πολιτική του Δήμου Μελισσίων συμπληρώνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου. 2. Θεωρητικό πλαίσιο εξέτασης του θέµατος. 2.α. Η οργάνωση του πολιτιστικού τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κουλτούρα έχει αναδειχθεί τις τελευταίες δεκαετίες ως ένας σημαντικός παράγοντας περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης σε διάφορες χώρες. Με την πρώτη ανάγνωση μοιάζει αυταπόδεικτη η ρήση, παραπέμποντας άμεσα στις περιοχές με τουριστικό ενδιαφέρον, στα αστικά κέντρα με την καλλιτεχνική δραστηριότητα και τις υποδομές, πχ θέατρα, εκθεσιακοί χώροι, εμπορικά κέντρα, εστιατόρια. Όμως η διάδοση της άποψης αυτής οφείλεται στην προσπάθεια πολιτιστικής ανάπτυξης όλων των περιφερειών και των τοπικών κοινωνιών, ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν συγκριτικό τουριστικό πλεονέκτημα και της συμβολής της στην οικονομική ανάπτυξη. 1 Έχουν εμφανιστεί διάφορες διαστάσεις περί την πολιτιστική πολιτική, κυρίως διχοτομικές αντιλήψεις, όπως πολιτικές για την οικονομική ή την κοινωνική ανάπτυξη, πολιτικές παραγωγής ή κατανάλωσης πολιτιστικών αγαθών, πολιτικές οδηγούμενες από τη ζήτηση ή τη προσφορά. Στο δυϊσμό αναφέρεται ο Schuster (2002) και η Wise (2002) που τον επεκτείνει: κληρονομιά/ γκαλερί, λαϊκές/ συντεχνιακές, επιχορηγούμενες/ συντηρούμενες τέχνες, επαγγελματίες/ εμψυχωτές κλπ ενώ είναι φανερή η αναγκαία συνύπαρξη των δύο. Σύμφωνα με την Κόνσολα (2006, σ. 28) ο όρος πολιτιστική πολιτική είναι «ένα σύστημα σκοπών, μέσων και φορέων, που συνδυάζονται σε ένα πρόγραμμα για να επιτευχθεί η 1 Βλέπε και Κόνσολα (1999), Πολιτιστική δραστηριότητα και κρατική πολιτική στην Ελλάδα. Αθήνα. Αποδελτιώνεται από την Μπιτσάνη (2004, σ. 134). Αναφέρεται στη σπουδαιότητα εναρµόνισης των δύο πολιτικών, της περιφερειακής ανάπτυξης και της πολιτιστικής ανάπτυξης. Ο Schuster (2002) επίσης, µεταξύ των αιτίων ανάπτυξης της περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής, αναφέρει και τη διεκδίκηση µεγαλύτερων κρατικών πόρων.

3 ενίσχυση και η διάδοση του πολιτιστικού φαινομένου μιας κοινότητας για μια δεδομένη χρονική περίοδο.» 2 Η Μπιτσάνη (2004, σ. 119 κ.ε.) 3 στην περιγραφή της πολιτιστικής πολιτικής αναδεικνύει την ανθρώπινη συμβολή, ενώ καταγράφει τους στρατηγικούς στόχους της πολιτιστικής αποκέντρωσης: 1. Διευκόλυνση της πρόσβασης στον πολιτισμό όσο το δυνατόν ευρύτερων ομάδων του πληθυσμού της χώρας, 2. Ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού στον προγραμματισμό της πολιτιστικής δράσης, 3. Ισόρροπη χωρική κατανομή της πολιτιστικής υποδομής (βιβλιοθήκες, κινηματογράφοι, πινακοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, θέατρα, καλλιτεχνικές σχολές κ.λ.π.), 4. Ανάπτυξη καλλιτεχνικής παιδείας, καλλιέργεια του κοινού και του εν δυνάμει τοπικού καλλιτεχνικού δυναμικού, 5. Δημιουργία θετικής εικόνας και βελτίωση της ελκυστικότητας των πόλεων συγκράτηση του υπάρχοντος πληθυσμού και προσέλκυση νέου, μέσω της πολιτιστικής άνθησης, 6. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων από την Τ. Α. πολιτιστικών υπηρεσιών. Στις ανωτέρω αναφορές, αλλά και στη λοιπή βιβλιογραφία, εµφανίζεται έντονα η δηµιουργική παρουσία των πολιτών, η ενεργή συµµετοχή στην καλλιτεχνική ζωή, όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων, είτε στη διοργάνωση των πολιτιστικών δρώµενων ή στη δηµιουργία τους. Η έννοια της πολιτιστικής πολιτικής λοιπόν, που κερδίζει έδαφος, είναι η δηµιουργία πολιτιστικών γεγονότων, αντί για την υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα και τις ευκαιρίες του κοινού να προβληµατιστούν. Είναι, δηλαδή, ο εκδηµοκρατισµός της κουλτούρας, µε την ατοµική και συλλογική έκφραση όλων των κοινωνικών οµάδων, µεταξύ αυτών και παιδιά, γυναίκες, «περιθωριακές» οµάδες, µετανάστες. ( αράκη, 1996, Bayliss, 2004, Wise, 2002, Schuster, 2002, Μπιτσάνη, 2004, σ. 133) Η επιτυχία προϋποθέτει χάραξη εθνικής, περιφερειακής και τοπικής πολιτικής. Προϋποθέτει επίσης, αξίες, στόχους, προγραµµατισµό, αποφάσεις για τη στρατηγική και τις προτεραιότητες, µηχανισµούς παρέµβασης, συµµετοχικές διαδικασίες και για συλλόγους και για άτοµα, ευρύ και εκτενή διάλογο µε τους πολίτες και τις κοινωνικές 2 Βλέπε και Schuster (2002) που παραθέτει σειρά ορισµών. 3 Παράβαλε και µε τον Durantaye, 2002, την εµπειρία του Κεµπέκ, όπου αρκετές υποδοµές υπάρχουν ήδη καλά ανεπτυγµένες και χρησιµοποιούνται ως βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη. Μια τέτοια υποδοµή είναι οι βιβλιοθήκες.

4 οµάδες. 4 Απαιτεί οργάνωση, συντονισµό εθνικών τοπικών φορέων, δηµιουργία ειδικών φορέων όπου χρειάζεται, νοµοθετικές ρυθµίσεις, καταµερισµό δραστηριοτήτων και πόρων (Hesmondhalgh κ.α., 2005, Schuster, 2002, Wise, 2002, Μπιτσάνη, 2004, σ. 89 κ.ε.) 2.β. Η πολιτιστική πολιτική ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης. Ότι η πολιτιστική ανάπτυξη συμβάλλει στην οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη 5 μιας κοινωνίας, έχει υποστηριχθεί από διάφορους επιστήμονες, με ποικίλο περιεχόμενο: α) έμμεσα, στη βελτίωση του επιπέδου του εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα την ποιοτική και ποσοτική παραγωγικότητα, την επικοινωνία, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, την κοινωνική ένταξη (Κόνσολα, 2006, σ. 24). β) άμεσα, με τη συγκέντρωση της καλλιτεχνικής παραγωγής που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, ανεβάζει το κύρος της περιφέρειας, προσελκύει τουρισμό (Bayliss, 2004). γ) έμμεσα, με την επιβεβαίωση της αξίας του πολιτισμού των πολιτών και της ταυτότητας και των παραδόσεών τους, συμβάλλοντας έτσι στη κοινωνική συνοχή (Durantaye, 2002, Wise, 2002). γ) άμεσα, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας για την κατασκευή των υποδομών. δ) άμεσα, με τη φήμη και το κύρος που παίρνει η περιοχή προσελκύει εξωτερικές επενδύσεις και πολυτάλαντο προσωπικό (Bayliss, 2004). ε) με την άνοδο της ποιότητας ζωής που συνδέεται με τη δημιουργία τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας (Hesmondhalgh κ.α., 2005, Durantaye, 2002). Υπάρχουν αντικρουόμενες στάσεις πάνω στην άποψη της πολιτιστικής ανάπτυξης των περιφερειών που συμβάλει στην οικονομική τους ανάπτυξη. Η υπερασπιστική ισχυρίζεται ότι η εγκατάσταση «πολιτιστικών βιομηχανιών» ή «δημιουργικών βιομηχανιών» κατά τον όρο της Wise (2002), σε μια περιοχή προσφέρει αρκετά οφέλη, μεταξύ των οποίων σημαντική οικονομική δύναμη, δημιουργία άμεσης απασχόλησης και εισοδήματος. Ο συνδυασμός κατανάλωσης και παραγωγής πολιτιστικών γεγονότων και η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, συνυπάρχουν με την επιχειρηματική δράση, την πληροφόρηση, την 4 Βλέπε Μπένος (1994) περιγράφει αναλυτικά την εµπειρία του από το ήµο Καλαµάτα και δίνει έµφαση στο διάλογο µε τους πολίτες. Επίσης στον Durantaye (2002, σ. 307) δίνει την οργανωτική και διαχειριστική διάσταση του θέµατος. 5 Για την περιγραφή της ανάπτυξης βλέπε στη Μπιτσάνη (2004, σ. 118 κ.ε.) που αναφέρεται στην βελτίωση της υλικής ευηµερίας, την εξάλειψη της φτώχιας, του αναλφαβητισµού, των ασθενειών, στην παράλληλη µεταβολή της διάρθρωσης της παραγωγής και των κοινωνικών δοµών, ώστε να εξαλειφθεί η ανεργία και να αυξηθεί η συµµετοχή των κοινωνικών οµάδων στη λήψη αποφάσεων. Παρατίθεται επίσης και ο ορισµός της Unesco.

5 προώθηση των πολιτιστικών προϊόντων. Το πολιτιστικό κέντρο μπορεί να ταυτίζεται με το εμπορικό κέντρο, όπου συναντώνται υποδομές και εκδηλώσεις υψηλού κύρους, αρχαιολογικά και παραδοσιακά ενδιαφέροντα, νυχτερινή ζωή, αλλά και δραστηριότητες μαζικής κουλτούρας, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογράφοι, εκδοτική παραγωγή κ.α. Μπορεί όμως το πολιτιστικό κέντρο να μη συμπίπτει με το εμπορικό, αλλά να βρίσκεται στις παρυφές του, σε υπάρχουσες υποδομές ή σε ένα άλλο, διαμορφούμενο κέντρο, ιστορική ή πρώην βιομηχανική περιοχή. (Bayliss, 2004, Wise, 2002) Οι αρνητές της άποψης υποστηρίζουν ότι η συμβολή του πολιτισμού στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, είναι ασήμαντη, αφού η επιχειρηματικότητα είναι μικρής κλίμακας, οι θέσεις εργασίας λίγες και όχι καλά αμειβόμενες. Η πολιτιστική ανάπτυξη μπορεί να συμβάλει οικονομικά μόνο σε ορισμένες πόλεις και δεν μπορεί να γίνει κανόνας, για μια σειρά από λόγους, όπως οι επενδυτές διστάζουν να στηριχθούν σε τέτοια επιχειρήματα, οι θέσεις εργασίας είναι αμελητέες συγκριτικά με το επίπεδο της ανεργίας, τα πολιτιστικά δρώμενα παρέχουν μικρή οικονομική απόδοση στον ντόπιο πληθυσμό (Hajer, 1993, όπως αποδελτιώνεται από τον Bayliss, 2004, Stanbridge, 2002, Hesmondhalgh κ.α., 2005). Η κοινωνική συμβολή της πολιτιστικής ανάπτυξης είναι περισσότερο αυταπόδεικτη, αν και πλήθος αντιδράσεων παρατίθενται στη θεωρία αυτή, όπως τις καταγράφει ο Bayliss (2004). Έχει παρατηρηθεί ότι η συμμετοχή στις τοπικές πολιτιστικές δραστηριότητες είναι ένας παράγοντας κοινωνικής ανάπτυξης. Πρόκειται για γρήγορες, ευέλικτες, χαμηλού κόστους δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες και ιδέες, προσφέρουν ευκαιρίες κοινωνικοποίησης, επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού, άρα κατανόησης της διαφορετικότητας, συνειδητοποίηση της ταυτότητας και αύξηση της κοινωνικής συνοχής (Durantaye, 2002, Wise, 2002). Άλλωστε, η συμμετοχή καθαυτή συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό του δημόσιου χώρου, αφού όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι δρουν στο δημόσιο χώρο, για ότι τους αφορά (Hesmondhalgh κ.α, 2005). Προϋποτίθενται υποδομές, εκθεσιακοί χώροι, αίθουσα εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κλπ όπου ο πληθυσμός, παράγει και ταυτόχρονα καταναλώνει πολιτισμό ή εναλλάσσει τους ρόλους. Οι δραστηριότητες αυτές δεν περιορίζονται στον ψυχαγωγικό τομέα, αλλά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, τεχνών και τεχνικών, για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας, της εργασίας ή της εύρεσης εργασίας. 3. Περιγραφή και ανάπτυξη της περίπτωσης του Δήμου Μελισσίων. Η πληροφόρηση αντλείται από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και από την ιστοσελίδα του Δήμου. Το

6 ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει (ή τουλάχιστον έγινε προσπάθησε να περιλάβει) διαφορετικές, αντιφατικές, ακραίες ενίοτε εκδοχές, στοχεύοντας στη σύνθεση του μοναδικού παζλ που αφορά τον εν λόγω δήμο. Οι ερωτήσεις που αντιστοιχούν στη πληροφόρηση, κατωτέρω, δίνονται σε παρένθεση. 3.α. Γενικές πληροφορίες. Ο ήµος Μελισσίων έχει περί τους κατοίκους. εν υπάρχει διαθέσιµη πληροφόρηση για την κατανοµή του πληθυσµού σε φύλα, φυλές, ηλικίες κλπ. πράγµα χρήσιµο για τον προσδιορισµό των οµάδων στόχου της πολιτιστικής πολιτικής. Η καταγραφή θα δήλωνε τη συστηµατικότητα στη µεθοδολογία, τη στρατηγική, την αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων, από όπου εξαρτάται η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα του έργου. Τα Μελίσσια είναι αστικός, νέος δήµος, χωρίς τουριστικό και ιστορικό ενδιαφέρον, εκτός από τις 5 καµάρες της ουκίσσης Πλακεντίας που θα αναστηλωθούν, αν και είναι άγνωστο αν ανήκει στη δικαιοδοσία του δήµου (Α3). 6 3.β. ιοικητική δοµή του πολιτισµού και διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. Το πολιτιστικό κέντρο (ΠΚ) είναι παράλληλος προς το ήµο οργανισµός, του οποίου ηγείται ο εκάστοτε αιρετός, πολιτιστικός υπεύθυνος, δηµοτικός σύµβουλος ο οποίος διοικεί µε ιοικητικό Συµβούλιο ( Σ) αποτελούµενο από τους υπεύθυνους των τοµέων. Κάθε τοµέας «διοικείται» από επιτροπές ειδικών, δηµοτών ή µη. Οι επιτροπές καλούν συµβούλους για την υποβοήθηση στο έργο τους. Τόσο οι επιτροπές, όσο και οι σύµβουλοι εισηγούνται προς το Σ που καταρτίζει το ετήσιο πρόγραµµα δραστηριοτήτων. Εισηγήσεις υποβάλλουν επίσης οι τοπικοί φορείς και σύλλογοι. Εποµένως, αν και ελλείπει ο διάλογος µε τους πολίτες (Μπένος, 1994, σ και αράκη, 1996, σ ) οι συλλογικές εκφράσεις των δηµοτών εισακούονται. Το ΠΚ απασχολεί 6 µονίµους υπαλλήλους και προσωπικό του δήµου, όταν χρειαστεί (Α1, Α5-7). Οι κατευθυντήριοι άξονες του πολιτιστικού προγράµµατος, είναι κυρίως κοινωνικά: οι πνευµατικές ανάγκες των πολιτών, η έκφραση και η δηµιουργικότητα, η κοινωνική ένταξη, η επιµόρφωση, η κοινωνική συνοχή και η διδασκαλία των ελληνικών (Α4). Εδώ υπονοείται και η πολυεθνική πληθυσµιακή σύνθεση του δήµου, αν και ελλείπει σχετική µελέτη, επαναλαµβάνεται δε και στη δήλωση των στόχων του προγράµµατος (Α8): εθνικές/ φυλετικές οµάδες και νέοι, παιδιά, γυναίκες. Στην ερώτηση αυτή αγνοήθηκαν ειδικές κατηγορίες 6 Εννοούµε τα ιδιαίτερα στοιχεία που εµπίπτουν χωροταξικά στο δήµο και διαχειριστικά σε άλλο οργανισµό. Ερευνητέο τι ισχύει σε άλλες χώρες.

7 πληθυσµού επειδή εµπίπτουν στη δράση άλλων φορέων του δήµου. Κ.Α.Π.Η. ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ήµου Μελισσίων για την ανεργία, Γραφείο Ευπαθών και µη Κοινωνικών Οµάδων. Ως συµπέρασµα εξάγεται από εδώ, ότι ο πολιτισµός δεν έχει συνδεθεί µε την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη 3.γ. Η Χρηµατοδότηση του προγράµµατος προέρχεται κατά κύριο λόγο από το ήµο, αλλά ενισχύεται από τα δίδακτρα, από τους συνδιοργανωτές φορείς, από χορηγούς. Το ΠΚ εξαρτάται από δήµο στη διαχείριση των πόρων του (Α9), δεδοµένης δε της οικονοµικής στενότητας, το πρόγραµµα περιέχει κυρίως παραγωγή γεγονότων, αντί πρόσκληση συνόλων Α2). Τα κριτήρια δε, που ενθαρρύνουν την τοπική πολιτιστική παραγωγή, από κοινού µε το δήµο, στην πλειοψηφία τους έχουν τη χροιά της προβολής του δήµου: χορηγίες, βραβεία, υποδοµές για παραγωγή έργων και διανοµή, συµβουλευτική σε επενδύσεις, ειδίκευση στην αγορά, εξάσκηση και εκπαίδευση και τα µέσα προβολής και προώθησης των φορέων. (Α10) 3.δ. Η προβολή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αποδίδει και κοινωνικοοικονοµικά οφέλη (Α11). Η προβολή του προγράµµατος εκτείνεται στο σύνολο του δήµου ισοµερώς, αφού µοιράζεται στα σπίτια, σε όλους τους κατοίκους (Α12-3). Το πολιτιστικό πρόγραµµα του δήµου περιλαµβάνεται στην καθηµερινότητα των πολιτών, επειδή: συµµετέχουν στα δρώµενα ή στη διοργάνωσή τους ή / και επειδή τα συναντούν στα σηµεία της πόλης. ικαιώνεται εν µέρει και η άποψη που θέλει τη δηµοτική αρχή συντονιστή της δράσης των πολιτών ( αράκη, 1996, σ. 53). Ό,τι διαφαίνεται µέχρι στιγµής είναι ότι ο πολιτισµός στο δήµο Μελισσίων έχει τη µορφή και το περιεχόµενο που του δίνει η τοπική δηµιουργία και το αξιοποιούµενο δυναµικό. 3.ε.Οι πρωταρχικοί στόχοι και το περιεχόµενο του προγράµµατος. Τούτο επιβεβαιώνεται και από την επόµενη ερώτηση: οι τρεις κύριοι στόχοι της πολιτιστικής πολιτικής είναι η πνευµατική ανάπτυξη των πολιτών, η έκφραση και η δηµιουργικότητα και η κοινωνικότητα (Β1). Από ένα κατάλογο 38 δράσεων παραγωγής πολιτισµού, δηλώθηκαν ως πιο σηµαντικά τα εξής (Β2): Θέατρο, ζωγραφική, χορός, σχέδιο (κοσµηµάτων), συγγραφή, χειροτεχνήµατα, κέντρα παράδοσης, µουσεία, εκµάθηση της ελληνικής σε αλλοδαπούς. 7 Το ΠΚ δρα 7 Στην ιστοσελίδα αναφέρονται τα εκπαιδευτικά εργαστήρια και τµήµατα για παιδιά και ενήλικες: παραδοσιακοί και σύγχρονοι χοροί, θέατρο, θεατρικό παιχνίδι, αγιογραφία, ζωγραφική, κεραµική, κόσµηµα µικρογλυπτική, ψηφιδωτό, ιστορία της τέχνης, χορωδία, διακόσµηση, διδασκαλία ελληνικών.

8 συµπληρωµατικά µε οργανισµούς του δήµου και µε τους φορείς της πόλης, 8 το γεγονός ότι δεν δηλώνονται συνεργασίες, ενισχύει την άποψη ότι αναπτυξιακή και πολιτιστική πορεία δεν συνδέονται. Οι εκδηλώσεις που γίνονται σε συνεργασία µε τους φορείς, δηλώθηκαν ως η σηµαντικότερη κοινωνική δράση και τα µαθήµατα ως η σπουδαιότερη οικονοµική, ενώ ενθαρρύνονται οι διαδηµοτικές διοργανώσεις ή συµµετοχές, όπως χορωδιακά φεστιβάλ, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις. (Β3-5 και Β9) 3.στ. Στήριξη από το δήµο. Οι ντόπιοι καλλιτέχνες αξιοποιούνται από το δήµο ως σύµβουλοι, αλλά οργανώνουν και εκθέσεις µε τα έργα τους (Β6). Όσο για την πολιτική ανακάλυψης ταλέντων (Β7), αν και η απάντηση που δόθηκε είναι αρνητική, νοµίζουµε ότι υπάρχει σε λανθάνουσα κατάσταση, µέσα από τις δραστηριότητες και τα εργαστήρια. Ο δήµος υποστηρίζει τις δράσεις των πολιτών του, παρέχοντας υποδοµές και υπηρεσίες στα εργαστήρια, εκθεσιακούς χώρους και υποστήριξη στους γονείς µικρών παιδιών που συµµετέχουν (Β8). Ο κοινωνικός προσανατολισµός της πολιτικής αναδεικνύεται για µια ακόµη φορά. Αν και υπάρχει ιστοσελίδα και το πρόγραµµα εκδηλώσεων διανέµεται παντού, θεωρούµε ότι ο δήµος υπολείπεται σε πληροφόρηση και επικαλούµαστε γι αυτό την απουσία σηµατοδότησης. (Β10). 3.ζ. Πολεοδοµικός σχεδιασµός, προγραµµατισµός του πολιτισµού. Η ενότητα αναζητά τη χωροταξική θέση των δράσεων, αφού, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, αυτή σχετίζεται και µε τον εκδηµοκρατισµό και την επανίδρυση του δηµόσιου χώρου και τη συνύπαρξη εµπορικών και άλλων γεγονότων. Στο δήµο Μελισσίων υπάρχουν κτίρια σε διάφορα σηµεία για εκδηλώσεις, το εµπορικό κέντρο δεν συµπίπτει χωροταξικά µε το πολιτιστικό. Ο δήµος παρεµβαίνει µόνο στο φωτισµό και την πεζοδρόµηση των οδών, αλλά δεν µπορεί να παρέµβει στον έλεγχο της κυκλοφορίας, στις συγκοινωνίες, στην αστυνόµευση (Γ2-6). 3.η. Στρατηγική αξιοποίησης του πολιτισμού στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Ο χαρακτήρας της δράσης του δήμου είναι κοινωνικός (Γ7), δεν υπάρχει στρατηγική αξιοποίησης των πολιτιστικών δυνατοτήτων και δραστηριοτήτων για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη (Γ1). Οι μαθητευόμενοι στα εργαστήρια πωλούν τα χειροτεχνήματά τους, αυτό όμως απέχει μακράν της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης από τον πολιτισμό (Γ10. Επίσης, απουσιάζει και η εκπαίδευση στη διαχείριση πολιτιστικών προγραμμάτων (Γ9). 8 Πχ ωδεία, αθλητικό και περιβαλλοντικό τµήµα του δήµου, Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΚΕ.Κ.Α) και Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.).

9 3.θ. Σχέσεις του δήµου µε τους πολίτες και την κεντρική διοίκηση. Τα προγράµµατα είναι ευκαιρία συνύπαρξης επαγγελµατιών και ερασιτεχνών, στους τοµείς του θεάτρου και της ζωγραφικής (Γ8). ηµότες έχουν κάνει δωρεές στο ΠΚ και θα παραχωρήσουν και το λαογραφικό µουσείο που οργανώνουν. 4. Επίλογος Όλο και περισσότερο βρίσκει έδαφος η αντίληψη της περιφερειακής και τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης µε κοινωνικοοικονοµικούς στόχους, η «ήπια επιχειρηµατικότητα» ως απάντηση ή εξισορρόπηση στην συνήθεια των προηγούµενων δεκαετιών της βιοµηχανικής ανάπτυξης των αστικών κέντρων µε τα τόσα γνωστά ολέθρια για το περιβάλλον και τους πόρους αποτελέσµατα. 9 Η περιφερειακή πολιτιστική ανάπτυξη χρειάζεται στοχοθέτηση, στρατηγική και προγραµµατισµό προκειµένου να αποβεί επιτυχής για την περιοχή που θα εφαρµοστεί. Στην προκειµένη περίπτωση, η πολιτιστική πολιτική του δήµου Μελισσίων δεν συνδέεται µε την οικονοµική ανάπτυξη, δεν έχει στρατηγικό σχέδιο και προγραµµατισµό, έχει όµως κοινωνικό προσανατολισµό, µε έµφαση στην τοπική δηµιουργία και στην αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναµικού. 9 Βλέπε γι αυτά Κόνσολα (2006).

10 5. Βιβλιογραφία 1. Bayliss, D. (2004), «Denmark s Creative potential: The Role of Culture within Danish Urban Development Strategies». International Journal of Cultural Policy, 10 (1), σελ Durantaye, Michel de la (2002), «Municipal Cultural Policies in Quebec.» Canadian Journal of Communication, 27, p Hesmondhalgh, D. και Pratt, A. C. (2005), «Cultural Industries and Cultural Policy». International Journal of Cultural Policy, 11 (1), σελ Schuster, J. (2002), «Sub-National Cultural Policy- Where the Action is: Mapping State Cultural Policy in the United States» International Journal of Cultural Policy, 8 (2), σελ Stanbridge, A. (2002), «Detour or Dead-End? Contemporary Cultural Theory and the Search for New Cultural Policy Models». International Journal of Cultural Policy, 8 (2), σελ Wise, P. (2002), «Cultural Policy and Multiplicities». International Journal of Cultural Policy, 8 (2), σελ Δαράκη, Πέπη (1996), Πολιτισμός και τοπική αυτοδιοίκηση. Αθήνα: Πατάκης. 8. Δήμος Μελισσίων: (τελευταία επίσκεψη: ) 9. Κόνσολα, Ν. (2006), Πολιτιστική ανάπτυξη και πολιτική. Αθήνα: Παπαζήσης. 10. Μπένος, Σταύρος (1994), «Όταν η πραγµατικότητα ξεπερνάει το όνειρο: το παράδειγµα της ΕΠΑΚ». Στο Πολιτισµός και Τοπική ηµοκρατία: Η αφανής πλευρά µιας προφανούς σχέσης. Αθήνα: Ε.Ε.Τ.Α.Α. 11. Μπιτσάνη, Ε. Π. (2004), Πολιτισµική ιαχείριση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Σχεδιασµός Πολιτισµικής Πολιτικής και Πολιτιστικού Προϊόντος. Αθήνα: ιόνικος.

11 Παράρτηµα: το Ερωτηµατολόγιο Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι: Α. Η αναζήτηση του τρόπου που είναι οργανωμένος ο πολιτιστικός τομέας του Δήμου. Β. Η πολιτιστική πολιτική του (άξονες και δραστηριότητες). Γ. Η διερεύνηση αν και κατά πόσον οι υπεύθυνοι για τον πολιτισμό αντιλαμβάνονται τη σχέση μεταξύ πολιτισμού και ανάπτυξης. Με τον όρο πολιτιστική πολιτική εννοούμε «ένα σύστημα σκοπών, μέσων και φορέων, που συνδυάζονται σε ένα πρόγραμμα για να επιτευχθεί η ενίσχυση και η διάδοση του πολιτιστικού φαινομένου μιας κοινότητας για μια δεδομένη χρονική περίοδο.» 10 Η συμβολή της πολιτιστικής ανάπτυξης στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μιας κοινωνίας, έχει αναπτυχθεί και υποστηριχθεί επιτυχώς από διάφορους επιστήμονες, με το εξής περιεχόμενο: «εκτός από την τεχνική κατάρτιση και εξειδίκευση, η πνευματική καλλιέργεια και η γενική παιδεία είναι από τους κύριους συντελεστές της παραγωγής η άνοδος της πολιτιστικής στάθμης του πληθυσμού συμβάλλει στη διεύρυνση του πεδίου της επικοινωνίας και ενισχύει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, των δημιουργικών πρωτοβουλιών, καθώς και την προσαρμοστικότητα στους συνεχείς και ραγδαίους μετασχηματισμούς της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Κατά συνέπεια, βελτιώνει την ποιότητα του εργατικού δυναμικού και αυξάνει την παραγωγικότητα οι μακροχρόνιες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κουλτούρα και την έρευνα συνιστούν επενδύσεις στην παραγωγικότητα» 11 Τα ερωτήματα αφορούν πολιτικές και όχι προσωπικές απόψεις, άρα απευθύνονται στη δημοτική αρχή. Η ταυτότητα του ερωτώμενου. 1. Ονοματεπώνυμο Δημοτική σύμβουλος, υπεύθυνη του ΠΚ 2. Δήμος: Μελισσίων 3. Τμήμα: Πολιτιστικό Κέντρο (ΝΠΔΔ) 10 Κόνσολα, Ντόρα (2006), «Πολιτιστική ανάπτυξη και πολιτική». Αθήνα: Παπαζήσης, σελ ο. π. σελ. 24.

12 4. Θέση στον φορέα: παράλληλος οργανισμός 5. Διεύθυνση: 6. Τηλέφωνο: 7. Φαξ: Πληθυσμός του Δήμου: κάτοικοι 10. Ταυτότητα του πληθυσμού: δεν υπάρχει καταγεγραμμένη κοινωνική κ.α. διαστρωμάτωση στο ΠΚ Α. Η αναζήτηση του τρόπου που είναι οργανωµένος ο πολιτιστικός τοµέας του ήµου. Α.1. Ποια η διοικητική δομή του πολιτιστικού τομέα του Δήμου και πόσοι εργάζονται σε κάθε τμήμα; (ιεραρχία- οργανόγραμμα). Α.2. Η πολιτιστική δραστηριότητα του ήµου βασίζεται κυρίως στην παραγωγή ή στην κατανάλωση πολιτιστικών γεγονότων; Α3. Ποιο το συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου, αν ανήκει στη δικαιοδοσία του Δήμου και αν ναι, πώς αυτό αξιοποιείται αναπτυξιακά; (πχ αγροτοτουρισμός, φυσική ομορφιά, ιστορικά μοναστήρια, αρχαιότητες που ανήκουν στη δικαιοδοσία του δήμου, συνεδριακοί χώροι, πολυχώροι κλπ). Α4. Ποιοι οι κατευθυντήριοι άξονες του προγράµµατος πολιτιστικής πολιτικής; Πνευματικές ανάγκες των πολιτών, Υλικές ανάγκες των πολιτών, Επιμόρφωση με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση/ εξέλιξη, Κοινωνική ένταξη, Κοινωνική συνοχή, Έκφραση και δημιουργικότητα, Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Α.5. Το πρόγραμμα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων καταρτίζεται: Από το Πολιτιστικό Κέντρο, Από τη Δημοτική Επιχείρηση, Από το Δημοτικό Συμβούλιο,

13 Και από τους τρεις, Αιτούνται οι τοπικοί φορείς, Αιτούνται οι διάφοροι σύλλογοι και τα σωματεία, Αιτούνται οι παραγωγικές τάξεις, Αιτούνται οι εργοδοτικές οργανώσεις, Όλοι μαζί, Κανείς από αυτούς, παρακαλώ διευκρινίστε. Α6. Απασχολούνται ειδικοί σύμβουλοι (καλλιτέχνες, εμψυχωτές κλπ) στην κατάρτιση του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων; Ναι όχι Α.7. Ποια η διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος; Υπάρχει διαδικασία διαλόγου με τον πολίτη; Α.8. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτιστικές δραστηριότητες που απευθύνονται στις εξής πληθυσμιακές ομάδες: Εθνικές/ φυλετικές ομάδες, Πρόσφυγες, Τουρίστες, Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, Άστεγοι, Άνεργοι, ΑΜΕΑ, Χρήστες ουσιών, Νέοι, Ηλικιωμένοι, Γυναίκες, Παιδιά, Άλλες, παρακαλώ εξειδικεύστε. Α.9. Η Χρηματοδότηση προέρχεται από (σε ποσοστά επί του συνολικού ποσού που δαπανάται για πολιτιστικά θέματα): Τον Δήμο, Την πολιτιστική επιχείρηση του Δήμου, Προγράμματα της Ε.Ε. Αυτοχρηματοδοτούμενες εκδηλώσεις,

14 Τους πολίτες, Τους διοργανωτές φορείς, Χορηγούς από την πόλη, Χορηγούς από τη χώρα, Χορηγούς από τις χώρες προέλευσης των διοργανωτών, Άλλού, παρακαλώ εξειδικεύστε. Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία τέτοιων κατανομών παρελθόντων ετών; Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα ποσά που ο Δήμος διαθέτει; Α10. Ποια από τα ακόλουθα κριτήρια ενθαρρύνουν την τοπική πολιτιστική παραγωγή: Χορηγίες, Βραβεία, Δάνεια, Συγχρηματοδότηση, Υποδομές για παραγωγή έργων, Υποδομές στη διανομή, Συμβουλή σε επενδυτικές αποφάσεις, Ειδίκευση στην αγορά, Εξάσκηση, εκπαίδευση, Μέσα προβολής και προώθησης, Άλλα, παρακαλώ εξειδικεύστε. Α.11. Από την προβολή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων σας αναμένετε κοινωνικά ή /και οικονομικά οφέλη; Ναι Όχι Α.12. Σε ποιες περιοχές του ήµου επικεντρώνεται κυρίως η προβολή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων; Εµπορική/ επιχειρηµατική ζώνη, Κατοικίες, Αποµακρυσµένες περιοχές, Παντού ισοµερώς. Α.13. Σε ποιους κυρίως απευθύνεται η προβολή; Τοπικό πληθυσµό εν γένει, Πληθυσµό άλλων δήµων, Φυλετικό πληθυσµό (πχ Πόντιοι, Κυκλαδίτες κλπ και εθνικές µειονότητες),

15 Ειδικές κατηγορίες πληθυσµού (γυναίκες, παιδιά, ηλικιωµένοι, ΑΜΕΑ, εργαζόµενοι, επενδυτές κλπ), Τουρίστες. Α.14. Η πολιτιστική δραστηριότητα του ήµου περιλαµβάνεται στην καθηµερινότητα των πολιτών; Και αν ναι, πώς κατά τη γνώµη σας; µε τη συµµετοχή στα δρώµενα, µε τη συµµετοχή στη διοργάνωση, µε την «τοποθέτηση» των γεγονότων στο κέντρο της πόλης, άρα ο πολίτης σε κάθε του δραστηριότητα παρακολουθεί και κάποιο δρώµενο, µε την αποκέντρωση των δρωµένων, Άλλο, εξειδικεύστε. Β. Η πολιτιστική πολιτική του (άξονες και δραστηριότητες). Β.1. Αναπτύξτε τρεις πρωταρχικούς στόχους της πολιτιστικής πολιτικής του ήµου και αιτιολογείστε την επιλογή σας. i. Πνευµατική ανάπτυξη των πολιτών, ii. Έκφραση και δηµιουργικότητα, iii. Κοινωνικότητα. Β.2. Χαρακτηρίστε με μια κλίμακα από το 1 ως το 5 (5 το πολύ σημαντικό), τη σπουδαιότητα όσων από τις παρακάτω δραστηριότητες αξιοποιείτε για την κοινωνική ή/ και οικονομική ανάπτυξη του Δήμου: (η ερώτηση αφορά την παραγωγή πολιτιστικών γεγονότων) Θέατρο Σύγχρονα ρεύματα μουσικής Γλυπτική Κινούμενα σχέδια Ζωγραφική Κουκλοθέατρο/ Θέατρο σκιών Χορός Τηλεόραση Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Αφίσες Κινηματογράφος Βίντεο

16 Γραφικά με υπολογιστή Λαϊκή μουσική Γκράφιτι Ραδιόφωνο Φωτογραφία Διαφήμιση Κλασσικά είδη μουσικής Παραδοσιακές τέχνες και χειροτεχνίες Αρχιτεκτονικά ιστορικά μνημεία και κτίρια Εκδόσεις Προϊστορικά και αρχαία μνημεία Εικονογράφηση Παραδοσιακή μουσική Σχέδιο (ότι εννοούμε με τον όρο design: επίπλων, αντικειμένων, κοσμημάτων, χώρων, κήπων κλπ) Συγγραφή Μόδα Ποίηση Χειροτεχνήματα, γενικώς που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες (διάφορα διακοσμητικά, κεραμική, μπατίκ, κόσμημα κλπ) Βιβλιοθήκες και Αρχεία Βυζαντινά μνημεία Κέντρα διάσωσης και διάδοσης της παράδοσης Μουσεία Συνέδρια Αθλητικές δραστηριότητες Περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα Επικοινωνιακές δραστηριότητες (εκμάθηση ελληνικών σε αλλοδαπούς κατοίκους της πόλης, εκμάθηση των ξένων αυτών γλωσσών σε όποιους κατοίκους το επιθυμούν) Άλλα, παρακαλώ προσδιορίστε. Β.3. Αναφέρατε µία µόνο από τις ανωτέρω δραστηριότητες που θεωρείτε την σηµαντικότερη για το ήµο.

17 Β.4. Αναφέρατε µία µόνο από τις ανωτέρω δραστηριότητες που θεωρείτε την κοινωνικά σηµαντικότερη για το ήµο. Β.5. Αναφέρατε µία µόνο από τις ανωτέρω δραστηριότητες που θεωρείτε την οικονοµικά σηµαντικότερη για το ήµο. Β.6. Υπάρχει πολιτική αξιοποίησης ντόπιων δηµιουργών; Παρακαλώ αναφέρατε παραδείγµατα. Β.7. Υπάρχει πολιτική ανακάλυψης ντόπιων ταλέντων; Παρακαλώ αναφέρατε παραδείγµατα. Β.8. Με ποια µέσα ενισχύονται/ διαφηµίζονται οι δραστηριότητες των ερωτηµάτων Β6 και Β7. Θεµατικά εργαστήρια, κατάλληλα εξοπλισµένα, Εκθεσιακοί χώροι, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Εβδοµάδα δηµιουργικότητας, Πολιτικές υποστήριξης των γονέων µικρών παιδιών που θα ήθελαν να συµµετέχουν, Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε. Β.9. Είστε ανοικτοί σε διαδηµοτικές δραστηριότητες; Υπάρχει εµπειρία να αναφερθεί; Β.10. Ο Δήμος έχει μεριμνήσει για την επαρκή πληροφόρηση των πολιτών, δημοτών και μη, για την πολιτιστική του δραστηριότητα και τις υποδομές; Πχ είναι επαρκής η σηματοδότηση προς τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες και κάθε άλλο χώρο; Υπάρχουν επαρκείς πληροφοριακές πηγές για τα πολιτιστικά του Δήμου (ιστοσελίδα, οδηγοί μουσείων και εκθέσεων, προγράμματα); Γ. Η διερεύνηση αν και κατά πόσον οι υπεύθυνοι για τον πολιτισµό αντιλαµβάνονται τη σχέση µεταξύ πολιτισµού και ανάπτυξης. Γ.1. Υπάρχει κάποια στρατηγική σχετική με την αξιοποίηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων για κοινωνική ή/ και οικονομική ανάπτυξη; Ναι όχι Αν ναι, παρακαλώ δώστε λεπτοµέρειες Γ.2. Υπάρχει πολεοδομικός σχεδιασμός / προγραμματισμός;

18 Γ.3. Υπάρχει πολιτιστικό κέντρο, σε χωροταξικό επίπεδο, στο εμπορικό /διοικητικό κέντρο της πόλης; Γ.4. Υπάρχουν οι κτιριακές υποδομές και αν ναι, σε ποια έκταση απλωμένες; Γ.5. Υπάρχει συντονισμός ή τουλάχιστον γίνεται προσπάθεια από τη δημοτική αρχή να συντονιστούν οι πολιτιστικές δραστηριότητες με τις ακόλουθες πολιτικές; Περιφερειακός σχεδιασμός, Φωτισμός των δρόμων, Πεζοδρόμηση, Έλεγχος της κυκλοφορίας αυτοκινήτων, Δημόσιες συγκοινωνίες και μεταφορές, Αστυνόμευση, Φροντίδα για τα παιδιά, Υπηρεσίες πληροφόρησης, Άλλες, παρακαλώ εξειδικεύστε. Γ.6. Οι δραστηριότητες που οργανώνονται συμβαίνουν: Αποκεντρωμένα στις γειτονιές, φιλοξενούμενες σε διάφορα κτίρια, Αποκεντρωμένα στις γειτονιές της πόλης, στην ύπαιθρο, Στα απομακρυσμένα σημεία της πόλης, σε διάφορα κτίρια, Στα απομακρυσμένα σημεία της πόλης, στην ύπαιθρο, Στο εμπορικό /επιχειρηματικό κέντρο, σε κατάλληλα κτίρια, Στο εμπορικό /επιχειρηματικό κέντρο, στην ύπαιθρο, Σε ειδικά κτίρια για τη περίσταση (πχ θέατρα, συνεδριακά κέντρα κλπ). Γ.7. Ιεραρχήστε τους εξής αναπτυξιακούς στόχους, όσον αφορά την πολιτιστική πολιτική και την οικονοµική ή/ και κοινωνική ανάπτυξη: ηµιουργία άµεσου εισοδήµατος, ηµιουργία άµεσης απασχόλησης, Ενδυνάµωση της κοινότητας, ηµιουργία έµµεσου εισοδήµατος, ηµιουργία έµµεσης απασχόλησης, Επανίδρυση του δημόσιου χώρου, Περιβαλλοντική ανανέωση, Διαφήμιση του χώρου στους τουρίστες,

19 Διαφήμιση του χώρου σε εξειδικευμένο προσωπικό, Διαφήμιση του χώρου σε επενδυτές, Εκδημοκρατισμός του δημόσιου χώρου, Προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη, Κοινωνική συνοχή, Τοπική ταυτότητα και κύρος, Εκδημοκρατισμός των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Γ.8. Επαγγελματίες και ερασιτέχνες συνυπάρχουν; Αναφέρατε παραδείγματα. Γ.9. Υπάρχει δυνατότητα, για τους οργανωτές πολιτιστικών δραστηριοτήτων, µικρής ή µεσαίας κλίµακας, να δεχθούν εκπαίδευση σε θέµατα διαχείρισης πολιτιστικών δραστηριοτήτων; Γ.10. Υπάρχουν στοιχεία για την απασχόληση στον πολιτισµό; Εποχιακοί/ µόνιµοι εργαζόµενοι, σε ποιους χώρους, ποιες ειδικότητες κλπ.. Σχέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης µε την κεντρική..1. Ο ήµος είναι αυτόνοµος, έναντι της κεντρικής διοίκησης, στην ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων;.2. Η χρηµατοδότηση του ήµου από το κράτος είναι δεσµευτική για την πολιτιστική του πολιτική;.3. Υπάρχουν πολιτιστικά «αντικείµενα» (Μουσεία, φυσικός πλούτος, βιβλιοθήκες, µνηµεία κλπ) που δεν ανήκουν στη δικαιοδοσία του ήµου, αν και χωροταξικά εντάσσονται σε αυτόν;.4. Έχετε να καταθέσετε νοµοθετικά και άλλα προβλήµατα που παρακωλύουν το πρόγραµµα πολιτιστικής ανάπτυξης του ήµου; (πχ χρηµατοδοτική εξάρτηση από το ΥΠΟ, επισκευή και φωταγώγηση δρόµων από το ΥΠΕΧΩ Ε, κλπ)..5. Έχετε να προτείνετε λύσεις στα διάφορα προβλήµατα; Δ.6. Έχετε να προσθέσετε κάτι που δεν έχει προβλεφθεί στο ερωτηματολόγιο; Ευχαριστώ

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστικές βιομηχανίες, ως όρος εισάγεται στις αρχές του εικοστού αιώνα, Αρχικά εμφανίστηκε από τους Μαξ Χορκ-χάιμερ και Τίοντορ Αντόρνο (Μax Horkheimer, Theodor

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασµός στο ηµότη. Περιβαλλοντικές παρεµβάσεις Aναβάθµιση Ποιότητας ζωής

Σεβασµός στο ηµότη. Περιβαλλοντικές παρεµβάσεις Aναβάθµιση Ποιότητας ζωής Σεβασµός στο ηµότη Συνεργασία µε τους πολίτες και θεσµικούς φορείς, ενάντια σε ακραίες συµπεριφορές και νοοτροπίες, που προσβάλλουν και αποδυναµώνουν το ηµοκρατικό αίσθηµα. Ενδυνάµωση της ηµοκρατικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/ πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/ πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/21-11-2016 πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Αρ. Αποφ. 30/2016 «Περί συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατηπροώθησητηςαπασχόλησηςκαιτη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας. Δήμος Haringey, Λονδίνο»

«Πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατηπροώθησητηςαπασχόλησηςκαιτη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας. Δήμος Haringey, Λονδίνο» «Πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατηπροώθησητηςαπασχόλησηςκαιτη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας. Δήμος Haringey, Λονδίνο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Δημοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση Επιµόρφωση Ενηλίκων και Τουρισµός Κωνσταντίνος Τσαµαδιάς Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενότητα: «Πολιτισμός» «Επιχειρησιακό σχέδιο πολιτισμού 2015-2030» Όραμα: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Από Μπάστα Κων/νο Υποψήφιος Περιφερειακός σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής «Κεντρικός Τομέας» Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Η κρίση του Κοινωνικού Κράτους σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ 15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015-16 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ: «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ», ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού»

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό «2014 - Έτος Πολιτισμού» Ελευθερία ΦΤΑΚΛΑΚΗ Αντιπεριφερειάρχης Ν.Αιγαίου Τρία Κομβικά σημεία προβληματισμού για την δημιουργία ενός δημιουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 01 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον πολιτισμό Ο διαμορφούμενος χαρακτήρας της πολιτιστικής πολιτικής Πολιτισμοκεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ Οικονομικών Επιστημών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕ87 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας ΑΝΙΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης του ήµου Τανάγρας Α) Γενικά στοιχεία για το / τη ηµότη ηµοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο : Γυναίκα Άνδρας Ηλικία : Εθνικότητα : Ανήκετε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ. Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Καλυμνίων θα συνεχίσει επιτυχώς για τρίτη χρόνια την υλοποίηση των Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πύλου-Νέστορος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πύλου-Νέστορος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλου-Νέστορος ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Πύλου-Νέστορος Ενημερώνουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο:.. Διεύθυνση: Τηλέφωνο:

Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο:.. Διεύθυνση: Τηλέφωνο: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 2009-2010 Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο:.. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.1 Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων 25 1.

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.1 Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων 25 1. Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.1 Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων 25 1.2 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού»

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» «Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» Συνάντηση με τη «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» - 16.11.2015 Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. stratige@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μsc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εταίρος: ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1 ΠΡΑΞΗ «ΓΛΑΥΚΗ - Υποστήριξη ανέργων γυναικών για τη Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας ΚΩΔ. ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή. δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών»

«Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή. δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών» «Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών» Παπάζογλου Έµµη, Σύµβουλος ΚΕ ΚΕ Είναι ιδιαίτερη τιµή και χαρά για µας στην

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Έφη Δαρείου Εκπαιδευτικός, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού

Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού Πρόγραμμα «Είμαστε Όλοι Πολίτες» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2009-2014 για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) Πρόσκληση«Προαγωγή των Δημοκρατικών Αξιών, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση προγράμματος

Παρουσίαση προγράμματος Παρουσίαση προγράμματος Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Πιλοτικό πρόγραμμα Συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Εκπαιδεύτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 17/04/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εχετλαίος www.exetleos.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ «Eχετλαίος», που υλοποιεί την Πράξη «Πολιτιστική παρέμβαση για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική οικονομία και το κέντρο της Αθήνας: 1980-2009. Νίκος Σουλιώτης 3/12/2012

Πολιτιστική οικονομία και το κέντρο της Αθήνας: 1980-2009. Νίκος Σουλιώτης 3/12/2012 Πολιτιστική οικονομία και το κέντρο της Αθήνας: 1980-2009 Νίκος Σουλιώτης 3/12/2012 1. Ερώτημα και συζήτηση Ποια η σχέση της πολιτιστικής οικονομίας (παραγωγή προϊόντων με έντονο συμβολικό περιεχόμενο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σαλαμίνας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σαλαμίνας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Σαλαμίνας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργικός τουρισµός

ηµιουργικός τουρισµός Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου Ηµερίδα Επιχειρηµατικής Ανακάλυψης για την Εξειδίκευση των ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004 ( επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004 ( επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Α εκδήλωση κοινωνικοποίησης πληροφόρησης Θεσσαλονίκη, 5 Ιουλίου 2013 ΔΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 20/11/2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΔΗΜΩΝ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ_ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152)

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Το Τμήμα: Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού µάνατζµεντ Άϋλες Ετερογενείς ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταυτίζεται η παραγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΡΑΣΗ ΕΡΓΑ Έργο 1.1.α/13: Πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής και παροχής στοχευµένων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µέσω ενεργειών οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) Στέργιος Κεχαγιάς, Δάσκαλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παγγαίου Η εκπαίδευση αποτελεί στην ουσία και στην πράξη μια βασική λειτουργία της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα