1. Πρόλογος Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10"

Transcript

1

2

3 1. Πρόλογος Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε Κτίρια Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Πλεονεκτήματα των ΦΒΕΚ Συχνές Ερωτήσεις Βιβλιογραφία - Αναφορές

4

5 ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 3 1 Η φωτοβολταϊκή (Φ/Β) τεχνολογία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση των προβλημάτων που οφείλονται στην ενεργειακή εξάρτηση αξιοποιώντας τον ήλιο που αποτελεί αέναη πηγή ενέργειας - προσιτή σε όλους. Ιδιαίτερα με την ενσωμάτωση των Φ/Β στα κτίρια αντιμετωπίζεται και η ελάχιστη επίδραση τους στο περιβάλλον, από τη δέσμευση γης ή από ενδεχόμενη αισθητική όχληση. Τα φωτοβολταϊκά που είναι ενσωματωμένα σε κτίρια (ΦΒΕΚ) είναι σήμερα μια βιώσιμη επιλογή με σημαντικά -ενεργειακά και μη - πλεονεκτήματα: πράσινη ενέργεια, οικονομία, τεχνολογική καινοτομία, αρχιτεκτονική αισθητική και μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου. Οι δυνατότητες ενσωμάτωσης είναι απεριόριστες, καθώς τα Φ/Β μπορούν να ενσωματωθούν σε νέα ή παλαιά κτίρια, σε στέγες ή προσόψεις, σε χώρους στάθμευσης, σε φεγγίτες, πέργκολες ή σκίαστρα. Επιπλέον, σήμερα υπάρχει πληθώρα καινοτόμων υλικών που ικανοποιούν και τις πιο απαιτητικές λειτουργικές ή αισθητικές παραμέτρους της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, καθιστώντας έτσι τα ΦΒΕΚ ως ιδανικά οικοδομικά στοιχεία. Με την ενσωμάτωση τους στο αστικό περιβάλλον, τα ΦΒΕΚ μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ακριβώς όπου παρουσιάζεται (το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρώπη οφείλεται στα κτίρια), μειώνοντας έτσι τις απώλειες μεταφοράς και διανομής. Επιπλέον τα ΦΒΕΚ, μπορούν να παρέχουν στο κτίριο επιπλέον λειτουργίες, όπως: θερμική προστασία και μόνωση, προστασία από τον ήλιο και το θόρυβο, σκίαση κ.α. Τα ΦΒΕΚ αποτελούν αναμφισβήτητα το μέλλον για τις πόλεις μας. Παρά τα πλεονεκτήματα των ΦΒΕΚ, αρκετοί λόγοι σήμερα περιορίζουν τη διάδοση τους. Ο σημαντικότερος είναι ότι το κόστος ηλεκτροπαραγωγής από Φ/Β είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο άλλων πηγών. Η οικονομική και πολιτική στήριξη είναι αναγκαία, προκειμένου να αναπτυχθούν οικονομίες κλίμακας που θα επιτρέψουν στην τεχνολογία των ΦΒΕΚ να γίνει πιο ανταγωνιστική ως το Ο Οδηγός αυτός στοχεύει να δώσει μια συνοπτική ενημέρωση - στους αρχιτέκτονες, τους κατασκευαστές, τους δυνητικούς χρήστες, τους δημόσιους φορείς και τους πολίτες - για τα πλεονεκτήματα των ΦΒΕΚ, δίνοντας έμφαση στο υπάρχον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Επιπλέον παρουσιάζει μια συνοπτική εικόνα για την Ελληνική αγορά και το διαθέσιμο δυναμικό στη χώρα μας. Τέλος, δίνει απαντήσεις σε «συχνές ερωτήσεις», και παραθέτει σχετική βιβλιογραφία και χρήσιμους συνδέσμους, προκειμένου να παρέχει βασική πληροφόρηση για τα Φ/Β, σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η έκδοση αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PURE το οποίο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα ALTENER (Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη). Το PURE στοχεύει στην προώθηση της χρήσης των Φ/Β συστημάτων σε κτίρια και στο αστικό περιβάλλον στην Ευρώπη, δίνοντας έμφαση στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγάλο Φ/Β δυναμικό και έχουν σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης αντίστοιχων εφαρμογών. Θεοχάρης Δ. Τσούτσος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

6 4 ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 2 Πηγή: Biohaus Η ένταξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) γενικά, και ειδικότερα η ένταξη των Φ/Β στο αστικό περιβάλλον υποστηρίζεται από πληθώρα Ευρωπαϊκών νομοθεσιών, οδηγιών και ρυθμιστικών πλαισίων. Αφενός, η Ευρωπαϊκή πολιτική στήριξης των ΑΠΕ προωθεί την ανάπτυξη των καθαρών και βιώσιμων πηγών ενέργειας σε όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφετέρου, πρόσφατες Ευρωπαϊκές Οδηγίες υιοθετούν συγκεκριμένα μέτρα και κανονισμούς για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, όπως αυτά απορρέουν από: (α) την Oδηγία 2002/91/ΕΚ για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (OEAK) - Energy Performance of Buildings (EPBD), η οποία στοχεύει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια μέσω της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας -και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μέσω της υιοθέτησης ελάχιστων επιπέδων κάλυψης ενέργειας από ΑΠΕ προκειμένου να προωθήσει τη χρήση της ηλιακής (Φ/Β και θερμικής) ενέργειας στα κτίρια και (β) την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες. 2.1 Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την ενέργεια Τις τελευταίες δεκαετίες και κυρίως από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, μετά την πετρελαϊκή κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των ενεργειακών αποθεμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και την τοπική/περιφερειακή ανάπτυξη. Η κατανάλωση ενέργειας στα κράτη-μέλη αυξάνεται κατά 1-2% κάθε χρόνο. Εάν η τάση αυτή συνεχιστεί, προβλέπεται αύξηση κατά τουλάχιστον 10% για τα επόμενα 15 χρόνια - όπως αναφέρεται στην Πράσινη Βίβλο για την Ενεργειακή Απόδοση ή «Περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα», που εκδόθηκε το 2005 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM(2005)265). Σήμερα, περίπου το 50% των ενεργειακών αναγκών των κρατών-μελών της ΕΕ καλύπτεται από εισαγόμενη ενέργεια. Με τα σημερινά δεδομένα, η εξάρτηση αυτή θα συνεχίσει να αυξάνεται και θα φτάσει το 70% έως το Το αντίστοιχο ποσοστό για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θα είναι αντίστοιχα: 80% και 90%. Όπως είναι φανερό η παραπάνω εξωτερική ενεργειακή εξάρτηση ενέχει οικονομικούς, κοινωνικούς και, οικολογικούς κινδύνους για την Ευρώπη.

7 ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 5 Σε περιβαλλοντικούς όρους, η σημερινή τάση δείχνει ότι: οι εκπομπές CO 2 θα είναι το 2030 κατά 14% πάνω από το αντίστοιχο επίπεδο εκπομπών του Με τον ισχύοντα ρυθμό αύξησης της ενεργειακής κατανάλωσης αναμένεται ότι: οι πιέσεις για πιο εντατική χρήση ορυκτών καυσίμων σε ποσοστό μεγαλύτερο από 80%, καθώς και οι δράσεις για τη μετάβαση προς μια βιώσιμη περιβαλλοντική πολιτική, θα εντατικοποιηθούν μετά το Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και η περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΕ υφίστανται ήδη τις συνέπειες των σύγχρονων τάσεων στη ενεργειακή κατανάλωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν ήδη οι αρνητικές επιπτώσεις από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου στην αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Συνεπώς, η μείωση της εξάρτησης από τα προϊόντα πετρελαίου θα αποφέρει άμεσα οφέλη στην Ευρωπαϊκή οικονομία. Κάτω από το πρίσμα δυσμενέστερων εξελίξεων, τόσο στην οικονομία και την ανταγωνιστικότητα, όσο και στο περιβάλλον, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να λάβει μέτρα για την ενεργειακή απόδοση και να ενθαρρύνει τόσο την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών ενεργειακών τεχνολογιών όσο και την προώθηση των εγχώριων ΑΠΕ, με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Φ/Β δυναμικό Ηλιακής Ενέργειας στις Ευρωπαϊκές χώρες Ποσό ηλιακής ακτινοβολίας η οποία προσπίπτει σε ετήσια βάση σε Φ/Β πλαίσια, με βέλτιστη κλίση και νότιο προσανατολισμό Hλιακή ακτινοβολία (kwh/m 2 ) Ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται σε ετήσια βάση από Φ/Β σύστημα 1kWp, με βέλτιστη κλίση και performance ratio 0,75 Hλιακός Ηλεκτρισμός (kwh/kwp) Πηγή: PVGIS European Communities,

8 6 ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 2.2 Πολιτική στήριξης των ΑΠΕ στην Ευρώπη Σήμερα, είναι διαθέσιμες αρκετές τεχνολογίες για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Κάποιες από αυτές όπως: η αιολική, η ενέργεια από μικρά υδροηλεκτρικά, η βιομάζα και η ηλιακή θερμική ενέργεια, έχουν πλέον φτάσει σε υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας, οικονομικής βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας. Άλλες, όπως η φωτοβολταϊκή, παρότι έχουν ήδη επιτύχει σημαντικό βαθμό τεχνολογικής ωριμότητας προσπαθούν ακόμα να αποδείξουν ότι είναι οικονομικά βιώσιμες, ενώ η ανάπτυξή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο -τόσο από την Ευρωπαϊκή, όσο και από την Εθνική νομοθεσία των κρατών-μελών. Η ΕΕ έχει ήδη υιοθετήσει αρκετές πολιτικές που προωθούν γενικότερα τη διείσδυση των ΑΠΕ, και ειδικότερα την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών. Κάποιες από αυτές αναφέρονται παρακάτω: Η "Λευκή Βίβλος για Κοινοτική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης, Ενέργεια για το Μέλλον: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" (COM(97)599 final) θέτει ως μακροπρόθεσμο στόχο την αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ σε ποσοστό 12% του συνόλου της ακαθάριστης εσωτερικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ, μέχρι το Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων έως το 2010, μέσω της πρωτοβουλίας για την εγκατάσταση Φ/Β σε προσόψεις και στέγες στον οικιακό τομέα. Το Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο επιδιώκει επίσης την επίτευξη αθροιστικής εγκατεστημένης Φ/Β ισχύος της τάξης των 3 GWp - έως το 2010, παραγωγικό δυναμικό Φ/Β MWp/έτος, καθώς και αύξηση της παγκόσμιας αγοράς των Φ/Β κατά 40%. Η Πράσινη Βίβλος προς μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού (COM(2000)769 final) θέτει ως στόχο να διπλασιάσει το μερίδιο των ΑΠΕ στην αγορά, διπλασιάζοντας τη χρήση τους -από 6% το 1996, σε 12% το Η Οδηγία 2001/77/ΕΚ για την προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (οδηγία RES-E), στοχεύει στην αύξηση του μεριδίου της «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας από 14% σε 22% στην ΕΕ των 15 και σε 21% στην ΕΕ των 25, έως το Η Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στοχεύει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα νοικοκυριά και κτίρια του τριτογενή τομέα μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας των συστημάτων και την προώθηση της χρήσης της ηλιακής (Φ/Β και θερμικής) ενέργειας. Τον Δεκέμβριο του 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε αποδεκτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δέσμη φιλόδοξων μέτρων, για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, που αφορούν τόσο τη δέσμευση για τη χρήση των ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων και των βιοκαυσίμων) σε ποσοστό 20% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη ως το όσο και τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου σε τέτοιο βαθμό που θα καθιστά την ΕΕ παγκόσμιο ηγέτη στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Σύμφωνα με το πλάνο αυτό, μέχρι το 2020 θα έχει επιτευχθεί μείωση των εκπομπών του CO 2 κατά 20% σε σύγκριση με το 1990.

9 ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η Οδηγία 2002/91/ΕΚ Ο τομέας της κατοικίας και ο τριτογενής τομέας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι κτίρια, αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Κοινότητα, ποσοστό το οποίο συνεχώς μεγαλώνει, τάση που πρόκειται να αυξήσει την ενεργειακή κατανάλωση και, κατά συνέπεια, τις εκπομπές CO 2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί εφικτή την επίτευξη σημαντικής εξοικονόμησης πόρων μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα -με την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών στον τομέα αυτό, η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού. Είναι λοιπόν αναγκαίο να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο Ευρώπηε για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, οι οποίες επηρεάζουν την ευημερία και την ποιότητα ζωής όλων των μελών της. Η Οδηγία 2002/91/ΕΚ είναι μία από τις πολλές πρωτοβουλίες της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, και επιδιώκει να επηρεάσει την ενεργειακή ζήτηση προκειμένου να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων αυτών. Η Οδηγία αυτή έρχεται να ενισχύσει την οδηγία 93/76/ΕΚ για τον περιορισμό των εκπομπών CO 2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η οποία ορίζει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν προγράμματα για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, δίνοντας όμως έμφαση στη θέσπιση πιο συγκεκριμένων δράσεων για την αξιοποίηση του μεγάλου ανεκμετάλλευτου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και στη μείωση των μεγάλων διαφορών μεταξύ των επιδόσεων των κρατών μελών στον τομέα αυτόν. Στόχος της οδηγίας 2002/91/ΕΚ είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (κατοικίες και κτίρια τριτογενή τομέα), λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις εξωτερικές κλιματολογικές και τις τοπικές συνθήκες, όσο και τις κλιματικές απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων και τη σχέση κόστους/οφέλους. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη και άλλες βασικές απαιτήσεις για τα κτίρια, όπως η ευχέρεια πρόσβασης, η αρχή της προφύλαξης και η χρήση για την οποία προορίζεται το κτίριο. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει απαιτήσεις που αφορούν: 1. την υιοθέτηση συγκεκριμένης μεθοδολογίας υπολογισμού της συνολικής ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 2. την εφαρμογή ελαχίστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων, καθώς και των μεγάλων υφισταμένων κτιρίων στα οποία πρόκειται να γίνουν εργασίες μεγάλης κλίμακας για την ανακαίνιση/αναπαλαίωση τους 3. την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων και 4. την τακτική επιθεώρηση των λεβήτων και των εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων και, επί πλέον, την αξιολόγηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης των οποίων οι λέβητες είναι παλαιότεροι των 15 ετών. Η τελευταία αυτή απαίτηση ενισχύει τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ, καθώς επεκτείνεται και σε συστήματα κλιματισμού με ισχύος άνω των 12kW Η διαδικασία της ενσωμάτωσης της ΟΕΑΚ στη νομοθεσία των κρατών-μελών της ΕΕ συνοψίζεται στον πίνακα 2.1:

10 8 ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: Ενσωμάτωση της οδηγίας 2002/91/ΕΚ στη νομοθεσία των χωρών της ΕΕ Σε στάδιο προεργασίας Διαθέσιμο σχέδιο εφαρμογής Σχέδιο εφαρμογής, σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης Ολοκλήρωση προεργασίας. Εκκρεμεί νομοθετική επιβολή Ολοκλήρωση της νομοθετικής προεργασίας Διαθέσιμα κατάλληλο λογισμικό και εργαλεία Διαθέσιμη πρακτική εμπειρία Αυστρία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία Δανία Ελλάδα Εσθονία Ηνωμένο Βασίλειο Ιρλανδία Ισπανία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Μάλτα Ολλανδία Ουγγαρία Πολωνία Πορτογαλία Σλοβακία Σλοβενία Σουηδία Τσεχία Φινλανδία Πηγή: Έργο EPA-NR. Όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για Φ/Β σε κτίρια, οι περισσότερες από τις χώρες μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη αναπτύξει νομοθεσία που να συνδέεται με τη μεταφορά της ΟΕΑΚ. Σε κάθε περίπτωση, σε όλες σχεδόν τις χώρες υπάρχει ειδική νομοθεσία για τη στήριξη των Φ/Β συστημάτων. Οι πληροφορίες αυτές συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

11 ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τα Φ/Β στις χώρες της ΕΕ Νομοθετικές ρυθμίσεις για τα Φ/Β Αυστρία Βέλγιο Βουλγαρία Γαλλία Γερμανία Δανία Ελλάδα Ηνωμένο Βασίλειο Ιρλανδία Ισπανία Ιταλία Κύπρος Μάλτα Ολλανδία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβακία Σουηδία τιμή αγοράς ενέργειας (feed-in-tariff), με ετήσια αναπροσαρμογή βάσει νόμου επενδυτικά κίνητρα ανά περιφέρεια αναλογικά υποχρεωτικό σύστημα (quota obligation system) εμπορεύσιμα «πράσινα» πιστοποιητικά επιχορηγήσεις επενδύσεων φορολογικές ελαφρύνσεις ελάχιστη τιμή για ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ (RES-E) τιμή αγοράς ενέργειας (feed-in-tariff) προνομιακοί όροι δανείων τιμή αγοράς ενέργειας (feed-in-tariff), προνομιακή τιμή σε ΦΒΕΚ «πράσινα» δάνεια με ευνοϊκούς όρους φορολογικές ελαφρύνσεις τιμή αγοράς ενέργειας (feed-in-tariff) ευνοϊκοί χρηματοπιστωτικοί όροι επιχορηγήσεις επενδύσεων φορολογικές ελαφρύνσεις προνομιακή τιμή αγοράς (premium feed-in tariff) τιμή αγοράς ενέργειας (feed-in-tariff) επενδυτικά κίνητρα φορολογικές ελαφρύνσεις ευεργετικοί χρηματοδοτικοί όροι πιστοποιητικά υποχρεώσεων για ανανεώσιμα μείωση ΦΠΑ επενδυτικά κίνητρα τιμή αγοράς ενέργειας (feed-in-tariff) τιμή αγοράς ενέργειας (feed-in-tariff) δάνεια με ευνοϊκούς όρους φορολογικές ελαφρύνσεις επενδύσεις σε περιφερειακό επίπεδο αναλογικά υποχρεωτικό σύστημα (quota obligation system) εμπορεύσιμα πράσινα πιστοποιητικά τιμή αγοράς ενέργειας (feed-in-tariff), επιβράβευση για εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένους τύπους κτιρίων (π.χ. σχολεία, δημοτικά κτίρια) και για ΦΒΕΚ φορολογικές ελαφρύνσεις σχέδιο χορηγιών για την εγκατάσταση εφαρμογών ΑΠΕ επιδότηση οικιακών και εμπορικών εφαρμογών Φ/Β, ως 20 kw επιχορηγήσεις για Φ/Β εγκαταστάσεις σε στέγες μείωση ΦΠΑ τιμή αγοράς ενέργειας (feed-in-tariff) υποχρέωση αγοράς πράσινης ενέργειας φορολογική απαλλαγή τιμή αγοράς ενέργειας (feed-in-tariff) μείωση ΦΠΑ επενδυτικά κίνητρα φορολογικές ελαφρύνσεις αναλογικά υποχρεωτικό σύστημα (quota obligation system) επενδυτικά κίνητρα εμπορεύσιμα πράσινα πιστοποιητικά τιμή αγοράς ενέργειας (feed-in-tariff) φορολογικές ελαφρύνσεις τιμή αγοράς ενέργειας (feed-in-tariff), ευνοϊκότερη τιμή για ΦΒΕΚ αναλογικά υποχρεωτικό σύστημα (quota obligation system) Πηγές: EPIA, PURE Project

12 10 ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 3 Η Ελλάδα έχει εξαιρετικά υψηλό ηλιακό δυναμικό και προσφέρεται για την ευρεία αξιοποίηση ηλιακών και ειδικότερα φωτοβολταϊκών εφαρμογών, επειδή: διαθέτει υψηλή ηλιακή ακτινοβολία όλο το χρόνο (από τις υψηλότερες στην Ευρώπη) δεν διασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια στα νησιά, οι οποίες σήμερα καλύπτονται κυρίως από τη χρήση ρυπογόνου ντίζελ με υψηλό κόστος ηλεκτροπαραγωγής δεν είναι ικανοποιητική η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στα νησιά και τους απομακρυσμένους από το δίκτυο οικισμούς ανταποκρίνεται στις μεγάλες εποχιακές διακυμάνσεις ζήτησης φορτίου -κυρίως το καλοκαίριστα νησιά και τις άλλες τουριστικές περιοχές, λόγω της σημαντικής συσχέτισης μεταξύ εποχικής ζήτησης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β 3.1 Η ελληνική αγορά Η συνολική εγκατεστημένη Φ/Β ισχύς στην Ελλάδα - για το υπολογίζεται ως 9,2MW (ΕurObserv ER-Photovoltaic barometer 2008), ενώ το 1998 ήταν μόνο 634kW. Η αύξηση αυτή οφείλεται, κυρίως, στη πρόσφατη χορήγηση κινήτρων και επιδοτήσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία καθιστά την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων πιο ελκυστική. Όμως, παρά το μεγάλο εγχώριο δυναμικό, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά στη λίστα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όσον αφορά την εγκατεστημένη Φ/Β ισχύ. Στο διάγραμμα 3.2, απεικονίζεται η εξέλιξη της εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων στην Ελλάδα, από το 2000 έως και σήμερα. MW ετήσια εγκατεστημένη ισχύς 9.2 αθροιστική εγκατεστημένη ισχύς Διάγραμμα 3.1: Αθροιστική εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β στην Ελλάδα

13 ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 11 Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στο σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος υπερτερούν τα αυτόνομα συστήματα (64%). Το 2007 ήταν η πρώτη χρονιά που η ισχύς των εγκατεστημένων διασυνδεδεμένων συστημάτων ήταν μεγαλύτερη από αυτή των αυτόνομων. Συνολικά το 2007 εγκαταστάθηκαν 2,5 ΜW (30% της αθροιστικής εγκατεστημένης ισχύος ), το 68% των οποίων αφορά διασυνδεδεμένα Φ/Β. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι την τελευταία διετία έχει ενταθεί το ενδιαφέρον για επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα για την εκμετάλλευση ΑΠΕ, και ιδιαίτερα στην εγκατάσταση Φ/Β σταθμών, όπως αναδεικνύεται από τις αιτήσεις για άδειες παραγωγής ή εξαίρεσης (βλ. Πίνακας 3.1). Πίνακας 3.1: Αιτήσεις για άδεια παραγωγής ή εξαίρεσης Αρ.αιτήσεων Aιτούμενη Ισχύς (MW) Συνολική Ισχύς προς αδειοδότηση ως το 2010 (ΜW) Άδεια εξαίρεσης Άδεια παραγωγής <150kW >150kW και <2ΜW >2ΜW , , , , , ,480 ΣΥΝΟΛΟ , ,950 Πηγή: ΡΑΕ, Η ελληνική πολιτική για τις ΑΠΕ Η Ελληνική πολιτική βασίζεται στην αρχή ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν πηγές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον και συνιστούν βασική συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας και στην καλύτερη χωρική αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Ως ελάχιστος στόχος ορίζεται η επίτευξη των εθνικών στόχων για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την προώθηση των ΑΠΕ, όπως απορρέουν από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της (απόφαση αρ /ΦΕΚ 2464/ ). Οι κυριότεροι άξονες της ελληνικής πολιτικής για τις ΑΠΕ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη: 1. Την επίλυση προβλημάτων από παλαιότερα ρυθμιστικά πλαίσια. 2. Την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης αδειών μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας και του χρόνου χορήγησης αδειών (ίδρυση one-stop shop). 3. Την επίτευξη της μέγιστης διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροδότηση, με στόχο να καλυφθούν οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας (Πρωτόκολλο του Κιότο, Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/77/ΕΚ), αλλά και να επιτευχθεί μείωση των επιπτώσεων από τις κλιματικές αλλαγές, μέσω: της αρχής ότι η προώθηση των ΑΠΕ στην ηλεκτροδότηση αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα για τη χώρα του εθνικού στόχου για τη διείσδυση των ΑΠΕ σε ποσοστό 20,1% μέχρι το 2010 και σε ποσοστό 29% ως το 2020 (σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ) την υποστήριξη της «πράσινης» kwh (διαφορετική τιμολόγηση ανά τεχνολογία) 4. Την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την επέκταση του δικτύου, σε περιοχές με εκμεταλλεύσιμο δυναμικό ΑΠΕ και την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησής του. 5. Την προώθηση του χωροταξικού σχεδιασμού των ΑΠΕ (σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία). 6. Την ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω πανελλαδικών εκστρατειών ενημέρωσης.

14 12 ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 3.3 Νομοθετικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και τα Φ/Β Η Ελλάδα έχει θεσπίσει σημαντικά μέτρα υποστήριξης των ΑΠΕ, ενώ μια σειρά από νόμους και υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ) έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια για τη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ και την ηλεκτροπαραγωγή από αυτές. Παράλληλα, έχει τεθεί ως στόχος η εγκατάσταση τουλάχιστον 840 MWp (από Φ/Β σταθμούς), μέχρι το Λόγω του ότι υπάρχει σήμερα στη χώρα μας μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις Φ/Β, υπάρχουν συνεχείς εξελίξεις στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Η παρούσα έκδοση έχει λάβει υπόψη την ισχύουσα -κατά την σύνταξή της- νομοθεσία. Το τρέχον θεσμικό πλαίσιο - ανά πάσα στιγμή- μπορεί να αναζητηθεί στις πηγές και ιστοσελίδες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7 (Βιβλιογραφία-Αναφορές) Βασική νομοθεσία για Φ/Β εγκαταστάσεις Τα Φ/Β έχουν αναγνωρισθεί, από το νομοθετικό έργο, ως τεχνολογία με σημαντικά οφέλη για το ελληνικό ενεργειακό σύστημα. Επιπλέον ενθαρρύνονται οι ιδιωτικές επιχειρηματικές επενδύσεις, καθώς και η διείσδυση των Φ/Β στον τομέα της κατοικίας (βασικό πεδίο εφαρμογής για τα ΦΒΕΚ) - λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους, σε σύγκριση με τις άλλες ΑΠΕ. Οι πιο πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις περιγράφονται στους παρακάτω νόμους, οι οποίοι μεταξύ άλλων, ρυθμίζουν θέματα που αφορούν την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων ΑΠΕ (απαιτούμενες άδειες, διαδικασίες, αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς, κα), τη σύμβαση πώλησης στο δίκτυο, την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται στο Δίκτυο (σε /MWh): Ν.3468/06, για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης N. 3734/09, για την «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιμων μορφών ενέργειας». Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά σημεία του νέου νόμου, σε σχέση με τα Φ/Β είναι τα εξής: δεν απαιτούνται άδειες παραγωγής και εγκατάστασης για συστήματα 150 kwp, ωστόσο για συστήματα > 20 kwp απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων ορίζονται νέες τιμές πώλησης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας (βλ. πίνακας 3.2). Οι τιμές αυτές θα είναι εγγυημένες για μια 20ετία (και για τα παλιά συμβόλαια που τρέχουν ήδη) και θα αναπροσαρμόζονται ετησίως με το 25% του πληθωρισμού της περασμένης χρονιάς η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύει για είκοσι (20) έτη ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την διαδικασία αδειοδότησης από τη ΡΑΕ για έργα ισχύος άνω των10 MWp απαιτείται η διενέργεια διαγωνισμών προβλέπεται η ξεχωριστή ενίσχυση συστημάτων που θα εγκαθίστανται σε κτίρια (ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Β Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε στέγες και προσόψεις κτιρίων, σύμφωνα με υπουργική απόφαση η οποία αναμένεται εντός του 2009). οι άδειες παραγωγής ή αποφάσεις εξαίρεσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμούς δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν πριν την έναρξη λειτουργίας των σταθμών για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση εργασιών από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία της περιοχής της εγκατάστασης κατ εφαρμογή των ισχυουσών Γενικών και Ειδικών Πολεοδομικών Διατάξεων.

15 ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 13 Πίνακας 3.2: Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμούς ανά MWh Έτος Μήνας 2009 Φεβρουάριος 2009 Αύγουστος 2010 Φεβρουάριος 2010 Αύγουστος 2011 Φεβρουάριος 2011 Αύγουστος 2012 Φεβρουάριος 2012 Αύγουστος 2013 Φεβρουάριος 2013 Αύγουστος 2014 Φεβρουάριος 2014 Αύγουστος Για κάθε έτος v από το 2015 και μετά ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ A B >100 kw <=100 kw 400,00 400,00 400,00 392,04 372,83 351,01 333,81 314,27 298,87 281,38 268,94 260,97 450,00 450,00 450,00 441,05 419,43 394,88 375,53 353,56 336,23 316,55 302,56 293,59 ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ Γ Δ >100 kw <=100 kw 450,00 450,00 450,00 441,05 419,83 394,88 375,53 353,56 336,23 316,55 302,56 293,59 500,00 500,00 500,00 490,05 466,03 438,76 417,26 392,84 373,59 351,72 336,18 326,22 1,3 x μοτσν-1 1,4 x μοτσν-1 1,4 x μοτσν-1 1,5 x μοτσν-1 μοτσν-1 Μέση οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος v-1 Οι τιμές που καθορίζονται στον πίνακα, θα αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν η τιμή που αναφέρεται στον πίνακα αυτό, αναπροσαρμοσμένη κατά τα ανωτέρω, είναι μικρότερη της μέσης Οριακής Τιμής του Συστήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά το προηγούμενο έτος, προσαυξημένης κατά 30%, 40%, 40% και 50%, αντίστοιχα για τις περιπτώσεις Α, Β, Γ, και Δ του ανωτέρω πίνακα, η τιμολόγηση γίνεται με βάση τη μέση Οριακή Τιμή του Συστήματος του προηγούμενου έτους, προσαυξημένη κατά τους αντίστοιχους ως άνω συντελεστές. 3.4 Κίνητρα για Φ/Β επενδύσεις Τα τελευταία χρόνια έχουν θεσπιστεί κίνητρα για την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων για ιδιωτικές επενδύσεις σε ΑΠΕ και ιδιαίτερα για Φ/Β εγκαταστάσεις. i) Για όλες τις κατηγορίες επενδυτών: Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο έχουν οριστεί οι τιμές πώλησης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας (βλ. πίνακας 3.2), οι οποίες είναι εγγυημένες για μια 20ετία. ii) Για επιχειρήσεις: Τα επενδυτικά σχέδια για Φ/Β σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής μπορούν να λάβουν ενίσχυση από τον Επενδυτικό Νόμο (βλ. ενότητα 3.4,1). Προβλέπεται επίσης δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ του αναγκαίου εξοπλισμού. iii) Για τον οικιακό τομέα: Στον οικιακό τομέα, εκτός από την υποστήριξη της ηλιακής kwh, υπάρχει μείωση του φόρου κατά 20% του κόστους κτήσης των Φ/Β. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 700. Εντός του 2009 αναμένεται η ανακοίνωση ειδικού προγράμματος για την ενίσχυση συστημάτων ΦΒΕΚ. Επίσης για την εγκατάσταση ενός μικρού Φ/Β σε κατοικία δεν θα απαιτείται πλέον η έκδοση οικοδομικής άδειας αλλά μια απλή έγκριση εργασιών από την αρμόδια Πολεοδομία.

16 14 ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΒΕΚ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Επενδυτικός Νόμος (3299/2004) Τα κύρια χρηματοοικονομικά μέτρα για τη στήριξη ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων περιλαμβάνονται στον Επενδυτικό (Αναπτυξιακό) νόμο, ο οποίος προβλέπει διάφορους μηχανισμούς επιδοτήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων (Ν3299/2004 και σχετικές τροποποιήσεις: Ν.3522/2006, Ν.3470/2006, Ν.3468/2006, Νόμος 3631/2008). Στον Επενδυτικό νόμο μπορούν να υπαχθούν επενδύσεις άνω των Οι επιδοτήσεις σε Φ/Β σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ανέρχονται σε 20-40% του συνολικού κόστους της επένδυσης ανάλογα με την περιοχή (Α, Β, Γ ζώνη), το μέγεθος και το εταιρικό σχήμα της επιχείρησης που πραγματοποιεί την επένδυση. Οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό είναι: έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άδεια παραγωγής ή εξαίρεσης, προσφορά σύνδεσης Φ/Β σταθμού με το Δίκτυο, πιστοποιητικό ISO κατασκευαστή, άδεια εγκατάστασης (για Φ/Β σταθμούς ισχύος >150 kwp) Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Σημαντικές δυνατότητες για εγκαταστάσεις Φ/Β στα κτίρια αναμένεται να δοθούν και στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κυρίως για επενδυτές και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 3.5 Εφαρμογή της οδηγίας 2002/91/ΕΚ στην Ελλάδα Η εφαρμογή της οδηγίας είναι αρμοδιότητα των υπουργείων Ανάπτυξης (ΥπΑν) και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ). Σύμφωνα με το Νόμο 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/ ), που έχει τεθεί σε ισχύ από το Μάιο του 2008, η Ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται με την Οδηγία 2002/91 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων». Με το νόμο αυτό, ο οποίος αφορά νέα και υφιστάμενα κτίρια, προωθείται η χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών στα κτίρια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας σε αυτά και την υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με το άρθρο 4, ιδιαίτερα για τα νέα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 1.000m 2, πρέπει να εκπονείται και να υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία μελέτη, η οποία περιλαμβάνει την τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης τουλάχιστον ενός εκ των εναλλακτικών συστημάτων παροχής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την εφαρμογή των επί μέρους ρυθμίσεων του Κανονισμού, τα κτίρια κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: α) κατοικίες διαφόρων τύπων, όπως μονοκατοικίες, διαμερίσματα και συγκροτήματα αυτών β) πολυκατοικίες γ) γραφεία δ) εκπαιδευτικά κτίρια ε) νοσοκομεία στ) ξενοδοχεία και εστιατόρια ζ) αθλητικές εγκαταστάσεις η) κτίρια υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου θ) κάθε άλλη κατηγορία κτιρίων που καταναλώνουν ενέργεια

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα

Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Παγκόσμια Αγορά Εγκατεστημένων Φ/Β Μέγεθος Αγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια Εμμανουήλ Σουλιώτης Πρόβλεψη για τις ΑΠΕ μέχρι το 2100 ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΝΕΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Οι προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Solar Cells Hellas Group

Solar Cells Hellas Group Solar Cells Hellas Group Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου 3 η Εβδομάδα Ενέργειας, 9-2 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Εισαγωγή Παγκόσμια Αγορά Φ/Β Ευρωπαϊκή Αγορά Φ/Β Δυναμική Ανάπτυξης Φ/Β στην Ελλάδα Παρουσίαση Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλιακή ενέργεια Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτελούν µία από τις πλέον διαδεδοµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία

Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου, Πρόεδρος ΣΕΦ Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Γεωργία Λ. Γληνού «ΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ηµερίδα της Τ.Ε..Κ & Νοµαρχιακής Αυτ/σης Ν. Τρικάλων, Τρίκαλα Λάρισα 18-19.11.05 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Σκλήκας Χωρεμιώτης Κών/νος Αλέξανδρος Α.Μ.: 439 Α.Μ.: 459 ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ «Στρέψου στον ήλιο και θα

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ kostis@rae.gr EnergyReS 2008 Αθήνα, 11.04.2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημερινή κατάσταση- εθνικός στόχος για τα έτη 2010-2020 Μέτρα πολιτικής για την

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας Κων. Θεοφύλακτος Μηχανολόγος Μηχ., MSc SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ Η πολιτική της ΕΕ στην Ενέργεια και το Περιβάλλον ( 20-20-20 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ Οκτωβρίου 2004

ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ Οκτωβρίου 2004 ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ 14-15 Οκτωβρίου 2004 Η πολιτική της Ε. Ένωσης για τις ΑΠΕ και την Εξοικονόµηση Ενέργειας στον κτιριακό τοµέα Η Κοινοτική Οδηγία 2002/91/EK γιατηβελτίωσητης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr ΤΕΕ Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΣΕΦ 6 ιδρυτικά µέλη το 2002 49 µέλη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με αυτή την διπλωματική εργασία γίνεται μια ανασκόπηση σε βάθος που αφορά όλες τις Ανανεώσιμες Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Δρ. Λίτος Χαράλαμπος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΕ/ΤΔΚ Ενεργειακά προβλήματα στους νησιωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Χανιά, 22 και 23 Μαΐου 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ρόδος, 8 και 9 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κίνητρα για επενδύσεις υψηλών αποδόσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Παράδειγμα διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 10 kwp Βριλήσσια, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT Του Γιάννη Βουρδουµπά ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά E-mail: gboyrd@tee.gr XANIA 18/04/2007

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΒΗΕ Greek Solar Industry

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Τριήµερο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΛΑΡΙΣΑ, 29 Νοεµβρίου -1 εκεµβρίου 2007 Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Μ. Μαθιουλάκης Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠροκαταρκτικήΕθνικήΈκθεσηγιατηνΕλλάδα

ΠροκαταρκτικήΕθνικήΈκθεσηγιατηνΕλλάδα Στέλιος Ψωμάς ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Μειώνοντας τη γραφειοκρατία για τα φωτοβολταϊκά ΠροκαταρκτικήΕθνικήΈκθεσηγιατηνΕλλάδα Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Ναι μεν, αλλά Γενναία κίνητρα από το 2006 (Ν.3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗ Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Επένδυση στην Ηλιακή Ενέργεια Ένα Μέλλον Φωτεινό Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει!

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει! ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει! Μάιος 2004 Έξω πάµε καλά, µέσα θα µπορούσαµε και καλύτερα Με πρωτόγνωρους ρυθµούς ανάπτυξης κινείται η διεθνής αγορά φωτοβολταϊκών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΣTO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ : Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2012. Προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 Α του ν. 3734/2009. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2012. Προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 Α του ν. 3734/2009. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2012 Προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 Α του ν.

Διαβάστε περισσότερα

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες SOLPOOL Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες Solar Energy Use in Outdoor Swimming Pools Φύλλο Τεχνοοικονομικών Πληροφοριών Συγγραφείς Δ. Χασάπης, ΚΑΠΕ Β. Δρόσου, ΚΑΠΕ 08 2007 Το έργο SOLPOOL χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Διπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Γενικός Γραμματέας ΙΕΝΕ 1 Εξέλιξη των εφαρμογών ΑΠΕ σε χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με την Ελλάδα (I/II) Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) 1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Σκοπός της Ερευνητικής Εργασίας Να ευαισθητοποιηθούμε πάνω στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειαςκαι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εμπόδια Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr Workshop Φωτοβολταϊκών ΙΕΝΕ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Ήλιος: η τελική λύση Φωτοβολταϊκά Ο ταχύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα